Obróbka w trzech osiach Raport z rynku frezarek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obróbka w trzech osiach Raport z rynku frezarek"

Transkrypt

1 Obróbka w trzech osiach Raport z rynku frezarek DR INŻ. Radosław Morek, NIEZALEŻNY KONSULTANT TECHNOLOGICZNY (MOREKTECH), ABSOLWENT WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Od lat obserwujemy rozwój w zakresie 3- i 4-osiowych frezarek oraz centrów frezarskich. Kwestia liczby osi stanowi wyzwanie dla technologów opracowujących procesy technologiczne, układy sterowania, programy i systemy CAM. Oczywiście nie pozostaje to bez wpływu na konstrukcje obrabiarek. Postęp w zakresie jakościowym (dokładności), ergonomicznym czy zdolności technologicznych, polegający na rozwoju układów sterowania, metod chłodzenia, stosowanych napędów głównych, wrzecion, napędów posuwowych, jest faktem. Równolegle następuje progres w materiałach narzędziowych, rodzajach pokryć płytek skrawających z węglików spiekanych. Obie te dziedziny przeplatają się i uzupełniają. fot. Thinkstock Tradycyjna klasyfikacja frezarek nie ujmuje prawidłowej klasyfikacji frezarek i centrów frezarskich CNC. Funkcjonujący wiele lat podział wyróżniał frezarki ogólnego przeznaczenia, specjalizowane i specjalne [1]. J. Honczarenko [1] zaproponował nowatorską klasyfikację. W zakresie podstawowej budowy wyróżnił m.in. 3- i 4-osiowe frezarki oraz centra frezarskie, które stanowią podmiot merytoryczny raportu. Podstawowa klasyfikacja wyróżnia obrabiarki: z poziomą osią wrzeciona, z pionową osią wrzeciona oraz z przechylnym wrzeciennikiem. Przechylny wrzeciennik może stanowić w niektórych przypadkach tzw. czwartą oś sterowaną numerycznie. Umiejscowienie osi wrzeciona ma wpływ na konstrukcję obrabiarki oraz na zdolności technologiczne obróbki przedmiotu. Wysoko wydajne centra frezarskie są z reguły budowane z poziomą osią wrzeciona. Tego typu rozwiązanie umożliwia łatwiejszą aplikację stołu obrotowego jako czwartej osi sterowanej numerycznie. Z kolei przechylny wrzeciennik może oferować ustawienie osi wrzeciona poziomo lub pionowo, względnie w dowolnym połączeniu kątowym w ramach istniejących ograniczeń danej obrabiarki. Na rynku obrabiarkowym, szczególnie w kontekście przemysłu samochodowego, dostępne są rozwiązania, w których stosuje się jednocześnie dwa wrzeciona [1]. W przypadku tego raportu uwzględniono segment frezarek i centrów frezarskich CNC o pionowej osi wrzeciona. Został przedstawiony tylko jeden model obrabiarki (Yamazaki Mazak VTC 800/30 SR) wyposażony w przechylne wrzeciono. 20 L I S T O P A D- G R U D Z I E Ń 2014

2 Napędy W zgłoszonych do raportu obrabiarkach zastosowano zarówno wrzeciona napędzane bezpośrednio, jak i wyposażone w przekładnie, pasowe lub zębate. Napęd bezpośredni minimalizujący występowanie luzów, zwiększający dokładność pozycjonowania, jest wskazany przy zastosowaniach obejmujących obróbkę precyzyjną oraz HSM. W przypadku obróbki standardowej wystarczające są napędy wykorzystujące przekładnie. Ekonomiczne aspekty wdrożeń obrabiarek CNC wymagają starannego określenia profilu produkcyjnego. Wykorzystane w obrabiarce rozwiązania konstrukcyjne są dopasowywane do konkretnych zastosowań maszyny. Bezzasadne jest wdrażanie obrabiarki o zdolnościach technologicznych przekraczających realne zastosowanie. Jak pokazują oferty, dany model obrabiarki, w zależności od przeznaczenia, może być wyposażony w różne napędy: bezpośrednie, wykorzystujące przekładnie, elektrowrzeciona [1, 2, 5]. Wiąże się to z konkretnymi wymaganymi osiągami, takimi jak uzyskanie określonych prędkości obrotowych. Chłodzenie W zakresie chłodzenia przestrzeni obróbkowej w ujętych w raporcie maszynach są stosowane przede wszystkim programowalne dysze dla chłodziwa oraz istnieje możliwość podawania chłodziwa przez wrzeciono. W niektórych przypadkach opcjonalnymi metodami chłodzenia są mgła olejowa albo sprężone powietrze. Korpus Podobnie jak w [5], także i w tym raporcie zgłoszono obrabiarki, których korpusy wykonano z żeliwa, a tylko jedna obrabiarka ma korpus wykonany z polimerobetonu (Mikron HSM 500LP firmy GF Machining Solutions). Charakterystyka tej obrabiarki stanowi bardzo dobry przykład doboru rozwiązań konstrukcyjnych ze względu na zastosowanie. W tym przypadku jest to obróbka szybkościowa (ang. HSM), która gwarantuje znaczne prędkości obrotowe, charakterystyczne dla tego rodzaju obróbki. Zastosowano w niej liniowe napędy posuwowe, co stanowi wyróżnienie na tle pozostałych obrabiarek, w których zastosowano serwonapędy oraz toczne śruby pociągowe. Wymiary maszyn, ich masa i gabaryty Analizując przedstawione w raporcie dane zgłoszonych obrabiarek, można stwierdzić, że cechują się one znacznymi różnicami w parametrach. Przykładem mogą tu być różnice występujące w wymiarach gabarytowych i masach obrabiarek oraz maksymalnej masie przedmiotów obrabianych od 200 do 2500 kg (to ponaddwunastokrotna różnica między najmniejszą masą a największą maksymalną masą przedmiotu obrabianego!). Porównując te dane, można dostrzec, co jest oczywiste, że obrabiarki, które pozwalają na obróbkę przedmiotów o masie powyżej 1000 kg, same cechują się masą powyżej kg, choć występują konstrukcje o mniejszej masie. Jest to związane z wymogami użytkowymi wpływającymi na konstrukcję. Podajnik narzędzi Takie zróżnicowanie modeli obrabiarek w raporcie powoduje, że wzajemne porównywanie niektórych wskaźników nie ma uzasadnienia. Czasy wymiany narzędzia zależą od metody przeprowadzania tej operacji [1]. Pierwsza polega na wykorzystaniu sterowanych numerycznie ruchów wrzeciennika i jest ona stosowana bardzo często we frezarkach i centrach frezarskich z pionową osią wrzeciona. W tym przypadku magazyn narzędzi najczęściej jest obrotowy, o osi również pionowej z poosiowym ustawieniem narzędzi. Metoda ta cechuje się dużą niezawodnością. Druga technika polega na wykorzystaniu tzw. zmieniacza narzędzi. Narzędzie między gniazdem w magazynie a wrzecionem obrabiarki przenoszone jest za pomocą podajnika (manipulatora) [1]. Jeżeli w przypadku obrabiarek do obróbki większych przedmiotów do wymiany narzędzia zastosowano metodę bez zmieniacza palet, to konieczność każdorazowego przejazdu wrzeciennika do określonego położenia ma wpływ na czas wymiany narzędzia. W przypadku tego wskaźnika racjonalne porównanie wymaga zatem uwzględnienia metody wymiany narzędzia, gabarytów obrabiarki, posuwu szybkiego, rodzaju produkcji. Nie zawsze najkrótszy czas wymiany ma istotne znaczenie w procesie produkcyjnym. W przedstawionych w raporcie obrabiarkach najkrótszy czas wymiany to 1,4 s, a najdłuższy 4,5 s. Współcześnie technologiczne przygotowanie procesu dąży do minimalizowania czasu obróbki. W zależności od rodzaju produkcji, zadań technologicznych, aspektów jakościowych czas wymiany narzędzia będzie miał większe lub mniejsze znaczenie. Dokładność pozycjonowania Nominalna dokładność pozycjonowania niezmiennie stanowi istotny wskaźnik przy wyborze obrabiarki w kontekście rodzaju produkcji [1, 2, 5]. Jednak i tu znaczenie ma nie tylko sama dokładność, lecz także przeznaczenie obrabiarki. Czym innym jest obróbka standardowa, a czym innym precyzyjna. W [5] odniesiono się do tej kwestii, wskazując na fakt, że uzyskanie dokładności pozycjonowania poniżej ±0,005 mm jest bardzo trudne. Dodatkowo w tym zakresie istotna jest powtarzalność pozycjonowania. W zaprezentowanych w niniejszym raporcie obrabiarkach podane nominalne wartości pozycjonowania wahają się od ±0,003 do ±0,008. Należy tu nadmienić, że w zakresie uzyskiwanej dokładności geometrycznej istotne są także warunki, w jakich pracuje obrabiarka, a szczególnie temperatura otoczenia, a także okresy, w których obrabiarka nie pracuje. Współcześnie obrabiarki wyposażone są w opcję, która przy uruchomieniu minimalizuje wystąpienie odkształceń termicznych. Optymalnie obrabiarka powinna pracować w niezmiennych warunkach środowiskowych 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Nie jest to możliwe, lecz tak przesadzona interpretacja wyraźnie podkreśla istotę zagadnienia. 22 L I S T O P A D- G R U D Z I E Ń 2014

3 Porównanie rynku obrabiarek Porównując zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, metody chłodzenia strefy obróbki, napędy, układy sterowania w przypadku obrabiarek 5-osiowych [5], jak i w zakresie frezarek i centrów frezarskich 3- i 4-osiowych, można powiedzieć, że są one zbliżone lub takie same. Zastosowanie konkretnych rozwiązań determinowane jest przez kwestie przeznaczenia maszyny. Fakt, że jeden model obrabiarki w zależności od opcji, włączając w to konfigurację względem zastosowania, może być wyposażony w różne rodzaje napędów, jest przejawem modułowej budowy obrabiarek [1]. Polega ona na budowaniu danego rozwiązania technicznego poprzez kombinację uprzednio przygotowanych pojedynczych części oraz podzespołów. Napędy główne, napędy posuwu, połączenia prowadnicowe, układy ich przenoszenia, podsystemy [1] (m.in.: chłodzenia, hydrauliczny, pneumatyczny, elektryczny, transportu wiórów, automatyzacji stanowiska, urządzenia pomocnicze, układy sterowania i diagnostyki) nie są konstruowane indywidualnie dla każdego modelu obrabiarki, za wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to uzasadnione wymogami i ekonomicznie akceptowalne. Wszystkie przedstawione w raporcie obrabiarki mają opcjonalną czwartą oś sterowaną numerycznie. Za wyjątkiem dwóch obrabiarek, pozostałe jako możliwe opcje oferują doposażenie w sondy narzędziowe oraz przedmiotowe. W przypadku obrabiarek 5-osiowych [5] standardową opcją jest automatyzacja obróbki poprzez stosowanie systemów paletyzacji, robotów przemysłowych. Przedstawione w niniejszym raporcie zestawienie jednoznacznie pokazuje, że znaczna liczba opisanych obrabiarek nie ma opcji automatyzacji stanowiska obróbkowego. Jeżeli przyjmie się, że do niedawna automatyzacja kojarzyła się z produkcją seryjną, a dziś jest już stosowana w warunkach zróżnicowanej produkcji [5], to należy oczekiwać, że w przyszłości zdecydowana większość oferowanych obrabiarek będzie umożliwiała wdrożenie tej opcji. Integralną częścią obrabiarki jest układ sterowania CNC. Zagadnienie to zostało poruszone w [1-5]. W zasadzie te same układy sterowania są wykorzystywane zarówno we frezarkach i w centrach frezarskich 5-osiowych, jak 3- i 4-osiowych. Producenci układów sterowania oferują komplementarne rozwiązania, które stosowane są w różnego rodzaju obrabiarkach, co potwierdza funkcjonowanie idei budowy modułowej. Piśmiennictwo 1. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie. Warszawa Jóźwik J., Kuric I., Král J., Král J. jr., Spišák E.: Wybrane rozwiązania konstrukcyjne frezarek i centrów obróbczych sterowanych numerycznie. Postępy Nauki i Techniki, nr 13/ Materiały firm: Sandvik, Heidenhain, GF Machining Solutions. 4. Tokarska M., Rabiasz S.: Operator obra biarek sterowanych numerycznie. Skrypt szkoleniowy, PWSZ w Krośnie, Morek R.: Obróbka w pięciu osiach. Raport z rynku frezarek. STAL Metale & Nowe Technologie, nr 9-10/2014. L I S T O P A D- G R U D Z I E Ń

4 RAPORT 3-OSIOWE FREZARSKIE CENTRA OBRÓBKOWE CNC Z OPCJĄ 4 OSI HARTFORD Power Center PRO-1000 APX Technologie Model obrabiarki HARTFORD Super Tornado HCMC1692 APX Technologie QUASER MV-184/15C APX Technologie Producent/dystrybutor Zastosowanie podstawowe obrabiarki Typ/napęd wrzeciona Prędkość obrotowa wrzeciona [obr./min] Moc maksymalna wrzeciona dla 40% S6 [kw] Moment dla wrzeciona dla 40% S6 [Nm] Rodzaj stożka we wrzecionie Maksymalna odległość wrzeciona od stołu [mm] Rodzaje napędu posuwowego Opcja 4 osi Przesuwy w osiach [mm] Posuw szybki [m/min] Posuw roboczy [m/min] Wymiary przestrzeni obróbkowej [mm] Wymiary stołu roboczego [mm] Maksymalna masa przedmiotu obrabianego [kg] Liczba gniazd narzędziowych w magazynie Czas wymiany narzędzia [s] Układ sterowania Nominalna dokładność pozycjonowania [mm] lub [μm] Sonda narzędziowa (jest/brak/jaki rodzaj) Sonda przedmiotowa (jest/brak/jaki rodzaj) Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych paletyzacja Liczba palet w magazynie Rodzaje chłodzenia narzędzia Wymiary gabarytowe obrabiarki [cm] Masa obrabiarki [kg] Korpus Uwagi dodatkowe 24 L I S T O P A D- G R U D Z I E Ń 2014

5 HARTFORD Power Center PRO-1000 HARTFORD Super Tornado HCMC1692 QUASER MV-184/15C APX APX APX standardowa, HPM, precyzyjna standardowa, HPM, obróbka ciężka standardowa, HSM, precyzyjna DDS/przekładnia pasowa/przekładnia zębata DDS/przekładnia pasowa/przekładnia zębata DDS 8000/( x opcjonalnie) 4000 x 6000 x x śrubowy śrubowy śrubowy tak tak tak 1000 x 600 x x 920 x x 530 x /20/20 18/18/18 24/24/ x x x x x x /24 24/32/40 30/48/60 4 4,5 4 Fanuc, Mitsubishi, Heidenhain Fanuc, Mitsubishi, Heidenhain Fanuc, Siemens, Heidenhain ±0,005 ±0,005 ±0,003 opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie zew./przez wrzeciono zew./przez wrzeciono zew./przez wrzeciono 2900 x 2640 x x 4310 x x 2540 x żeliwo żeliwo żeliwo L I S T O P A D- G R U D Z I E Ń

6 RAPORT 3-OSIOWE FREZARSKIE CENTRA OBRÓBKOWE CNC Z OPCJĄ 4 OSI Mikron VCE 600 Pro GF Machining Solutions Model obrabiarki Mikron HSM 500LP GF Machining Solutions VF-1 HAAS Haas/Abplanalp Producent/dystrybutor Zastosowanie podstawowe obrabiarki Typ/napęd wrzeciona Prędkość obrotowa wrzeciona [obr./min] Moc maksymalna wrzeciona dla 40% S6 [kw] Moment dla wrzeciona dla 40% S6 [Nm] Rodzaj stożka we wrzecionie Maksymalna odległość wrzeciona od stołu [mm] Rodzaje napędu posuwowego Opcja 4 osi Przesuwy w osiach [mm] Posuw szybki [m/min] Posuw roboczy [m/min] Wymiary przestrzeni obróbkowej [mm] Wymiary stołu roboczego [mm] Maksymalna masa przedmiotu obrabianego [kg] Liczba gniazd narzędziowych w magazynie Czas wymiany narzędzia [s] Układ sterowania Nominalna dokładność pozycjonowania [mm] lub [μm] Sonda narzędziowa (jest/brak/jaki rodzaj) Sonda przedmiotowa (jest/brak/jaki rodzaj) Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych paletyzacja Liczba palet w magazynie Rodzaje chłodzenia narzędzia Wymiary gabarytowe obrabiarki [cm] Masa obrabiarki [kg] Korpus Uwagi dodatkowe 26 L I S T O P A D- G R U D Z I E Ń 2014

7 Mikron VCE 600 Pro Mikron HSM 500LP VF-1 HAAS GF Machining Solutions GF Machining Solutions Haas/Abplanalp standardowe HSM, obróbka precyzyjna standardowa/precyzyjna mechaniczny elektrowrzeciono bezpośredni/z przekładnią x x x x x x ,5 13,5 22, ,8 122 SK40/BT40 HSK-40E SK śrubowe liniowe śrubowy tak tak tak 600 x 500 x x 450 x x 406 x , , x 765 x x 450 x x x x x / /24 (+1) 2 2 4,2 itnc 530 itnc 530 Haas 0,008 0,008 ±0,005 OMP40 M&H opcja (sonda bezprzewodowa) TS27 Blum opcja (sonda bezprzewodowa) tak tak robot i/lub automatyczny zmieniacz palet (opcja) TSC TSC programowalna dysza chłodziwa, chłodzenie przez narzędzie, dysza powietrza 224 x 334 x x 180 x x 290 x żeliwo polimerobeton żeliwo L I S T O P A D- G R U D Z I E Ń

8 RAPORT 3-OSIOWE FREZARSKIE CENTRA OBRÓBKOWE CNC Z OPCJĄ 4 OSI VF-3SS HAAS Haas/Abplanalp Model obrabiarki VF-12/50 HAAS Haas/Abplanalp TBI VC 1060 TBI Technology Producent/dystrybutor Zastosowanie podstawowe obrabiarki Typ/napęd wrzeciona Prędkość obrotowa wrzeciona [obr./min] Moc maksymalna wrzeciona dla 40% S6 [kw] Moment dla wrzeciona dla 40% S6 [Nm] Rodzaj stożka we wrzecionie Maksymalna odległość wrzeciona od stołu [mm] Rodzaje napędu posuwowego Opcja 4 osi Przesuwy w osiach [mm] Posuw szybki [m/min] Posuw roboczy [m/min] Wymiary przestrzeni obróbkowej [mm] Wymiary stołu roboczego [mm] Maksymalna masa przedmiotu obrabianego [kg] Liczba gniazd narzędziowych w magazynie Czas wymiany narzędzia [s] Układ sterowania Nominalna dokładność pozycjonowania [mm] lub [μm] Sonda narzędziowa (jest/brak/jaki rodzaj) Sonda przedmiotowa (jest/brak/jaki rodzaj) Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych paletyzacja Liczba palet w magazynie Rodzaje chłodzenia narzędzia Wymiary gabarytowe obrabiarki [cm] Masa obrabiarki [kg] Korpus Uwagi dodatkowe 28 L I S T O P A D- G R U D Z I E Ń 2014

9 VF-3SS HAAS VF-12/50 HAAS TBI VC 1060 Haas/Abplanalp Haas/Abplanalp TBI Technology standardowa/precyzyjna standardowa/precyzyjna obróbka precyzyjna bezpośredni z przekładnią pasowy, bezpośredni, elektrowrzeciono x x x x x x ,4 22, ,4 ISO40 ISO50 SK 40 SK40 SK śrubowy śrubowy śrubowy tak tak tak 1016 x 508 x x 813 x x 600 x ,6 15, ,2 9, x 1800 x x x x (+1)/40 (+1) 30 (+1) 24 1,6 4,2 1,4 Haas Haas Heidenhain 620/530, Siemens 828, Fanuc ±0,005 ±0,008 0,005 opcja (sonda bezprzewodowa) opcja (sonda bezprzewodowa) opcja, dotykowa/laserowa Renishaw opcja (sonda bezprzewodowa) opcja (sonda bezprzewodowa) opcja, Renishaw RMP 40 robot i/lub automatyczny zmieniacz palet (opcja) robot i/lub automatyczny zmieniacz palet (opcja) 2 2 nie programowalna dysza chłodziwa, chłodzenie przez narzędzie, dysza powietrza programowalna dysza chłodziwa, chłodzenie przez narzędzie, dysza powietrza nie sprężone powietrze, chłodziwo 302 x 408 x x 843 x x 2500 x żeliwo żeliwo żeliwo w technologii Meehanite L I S T O P A D- G R U D Z I E Ń

10 RAPORT 3-OSIOWE FREZARSKIE CENTRA OBRÓBKOWE CNC Z OPCJĄ 4 OSI VCS 430A Yamazaki Mazak Central Europe Model obrabiarki FJV 250 II Yamazaki Mazak Central Europe Producent/dystrybutor Zastosowanie podstawowe obrabiarki Typ/napęd wrzeciona Prędkość obrotowa wrzeciona [obr./min] Moc maksymalna wrzeciona dla 40% S6 [kw] Moment dla wrzeciona dla 40% S6 [Nm] Rodzaj stożka we wrzecionie Maksymalna odległość wrzeciona od stołu [mm] Rodzaje napędu posuwowego Opcja 4 osi Przesuwy w osiach [mm] Posuw szybki [m/min] Posuw roboczy [m/min] Wymiary przestrzeni obróbkowej [mm] Wymiary stołu roboczego [mm] Maksymalna masa przedmiotu obrabianego [kg] Liczba gniazd narzędziowych w magazynie Czas wymiany narzędzia [s] Układ sterowania Nominalna dokładność pozycjonowania [mm] lub [μm] VTC 800/30SR Yamazaki Mazak Central Europe Sonda narzędziowa (jest/brak/jaki rodzaj) Sonda przedmiotowa (jest/brak/jaki rodzaj) Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych paletyzacja Liczba palet w magazynie Rodzaje chłodzenia narzędzia Wymiary gabarytowe obrabiarki [cm] Masa obrabiarki [kg] Korpus Uwagi dodatkowe 30 L I S T O P A D- G R U D Z I E Ń 2014

11 VCS 430A FJV 250 II VTC 800/30SR Yamazaki Mazak Yamazaki Mazak Yamazaki Mazak standardowa, precyzyjna standardowa, precyzyjna standardowa, precyzyjna, HPM wrzeciono z napędem bezpośrednim elektrowrzeciono elektrowrzeciono (25 000) (15 min) (15 min) 84 7/24, No. 40 7/24, No. 40, MAS BT40, HSK-63 7/24, No. 40, HSK śrubowy śrubowy śrubowy tak tak tak 560 x 430 x x 510 x x 800 x (50) 560 x x x x x x /40/60 30/48/155 4,2 (chip to chip) 3,7 (chip to chip) 4,7 ( ) Mazatrol, Matrix, Nexus 2 Mazatrol, Matrix, Nexus 2 Mazatrol, Matrix 2, Sinumerik 840D dokładność pozycjonowania w dwóch kierunkach: dla osi x 16 μm, dla osi y 12 μm, dla osi z 12 μm sonda pomiaru długości oraz złamania narzędzia (standard), sonda pomiaru długości oraz średnicy narzędzia (opcja) dokładność pozycjonowania w dwóch kierunkach: dla osi x 8 μm, dla osi y 6 μm, dla osi z 5 μm sonda pomiaru długości oraz złamania narzędzia (standard), sonda pomiaru długości oraz średnicy narzędzia (opcja) opcja opcja opcja tak, dla modelu VCS-530-C, 2-pozycyjny zmieniacz palet 2-pozycyjne zmieniacze palet dokładność pozycjonowania w dwóch kierunkach: dla osi x 25 μm, dla osi y 12 μm, dla osi z 12 μm sonda pomiaru długości oraz złamania narzędzia (standard), sonda pomiaru długości oraz średnicy narzędzia (opcja) możliwość użytkowania maszyny ze stołem obróbczym podzielonym na dwie niezależne przestrzenie obróbcze 2 2 chłodziwo, powietrze, mgła olejowa chłodziwo, powietrze, mgła olejowa chłodziwo, powietrze, mgła olejowa 262 x 208 x x 3005 x x 525 x (bez zbiornika chłodziwa, standardowe wyposażenie) żeliwo żeliwo żeliwo L I S T O P A D- G R U D Z I E Ń

3. Nazwa obrabiarki: HAAS VF - 5/50 Mikron HPM 600 HD Mikron VCE 1600 Pro. 4. Rodzaj obrabiarki: pionowa pionowa pionowa

3. Nazwa obrabiarki: HAAS VF - 5/50 Mikron HPM 600 HD Mikron VCE 1600 Pro. 4. Rodzaj obrabiarki: pionowa pionowa pionowa 1. Nazwa firmy: Abplanalp Consulting sp. z o.o. Agie Charmilles Sp. z o.o. 2. Adres www: www.abplanalp.pl www.gfac.com/pl 3. Nazwa obrabiarki: HAAS VF - 5/50 Mikron HPM 600 HD Mikron VCE 1600 Pro 4. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 1/6 » korpus obrabiarki wykonany z żeliwa» 4 prowadnice w osi Z» konstrukcja bazująca na bramie» liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach» absolutny

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Inteligentne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu optymalnego cenowo sterowania Siemens oraz konfiguracji maszyny umożliwiającej pełną funkcjonalność. TBI Technology

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC DIGIMA SMTCL VMC850B

PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC DIGIMA SMTCL VMC850B PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC DIGIMA SMTCL VMC850B PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE: VMC850B Przesuwy X/Y/Z 1000 / 560 / 650 mm Maks. obciążenie stołu 600 kg Stożek wrzeciona SK40 - Maks. moc wrzeciona 9/10,5

Bardziej szczegółowo

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 Bogaty standard wyposażenia dedykowany do obróbki skomplikowanych kształtów w pięciu płaszczyznach. TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr POIG /09. Tytuł: Rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych

Projekt nr POIG /09. Tytuł: Rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych Projekt nr POIG.04.04.00-24-013/09 Tytuł: Rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

5-osiowe Centrum Obróbkowe TBI U5

5-osiowe Centrum Obróbkowe TBI U5 -osiowe Centrum Obróbkowe TBI U Charakterystyka Korpus obrabiarki wykonany z żeliwa Stabilizacja temperaturowa wrzeciona Liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach Wszystkie elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

KX 45 GV1 GV2 FIVE 1 FIVE 2 FIVE 3 FIVE

KX 45 GV1 GV2 FIVE 1 FIVE 2 FIVE 3 FIVE GV1 3 osie Typoszereg KX 45 GV2 3 osie FIVE 1 FIVE 2 FIVE 3 FIVE 4 Przesuwy maszyny Prześwit między kolumnami Powierzchnia stołu Maks./min. odległość od XY:30x1500 Z= 600 (GV1/GV2) Z=800 (FIVE 1,2,3,4)

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) Lp. Nazwa maszyny / urządzenia Typ Nr inw. Nr fabr. Rok

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE PODSTAWOWE PARAMETRY Maks. moment obrotowy wrzeciona: Maks. masa detalu w kłach: 5.600 Nm 6 ton Długość toczenia: 1.000 16.000 mm W podstawowej wersji tokarki

Bardziej szczegółowo

Nazwa obrabiarki. 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2

Nazwa obrabiarki. 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2 Nazwa obrabiarki Strona 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2 2 Frezarka CNC pionowa FYJ-40RN, stół 400 x 2000 mm, sterowanie Pronum 640FC

Bardziej szczegółowo

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum obróbkowego typu MF500C QUASER (1 szt.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum obróbkowego typu MF500C QUASER (1 szt.) Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok NIP: 542 010 34 71, REGON:050211407 tel: (85) 6632-344, 6632-898,

Bardziej szczegółowo

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST GF Machining Solutions Mikron MILL P 800 U ST Mikron MILL P 800 U ST Toczenie. Frezowanie zgrubne. Wykańczanie powierzchni. Wszystkie operacje w jednym zamocowaniu. Kompaktowa konstrukcja Całkowicie zamknięta

Bardziej szczegółowo

FTM 700 / 1000 FCT 700. Mocno użebrowane 60 o skośne łoże dostępne jako jeden element do mm długości toczenia

FTM 700 / 1000 FCT 700. Mocno użebrowane 60 o skośne łoże dostępne jako jeden element do mm długości toczenia FCT 700 Centrum tokarskie FCT 700 zbudowane na skośnym łożu, odznacza się wysoką wydajnością, dokładnością oraz łatwością obsługi przy obróbce ciężkich detali o maksymalnej średnicy do 700 mm i długości

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

3-osiowe Pionowe Centra Obróbkowe

3-osiowe Pionowe Centra Obróbkowe -osiowe Pionowe Centra Obróbkowe TBI VC 60 Start Mill TBI VC 060 TBI VC 70 TBI VC 70 TBI VC 70 TBI VC 670 TBI VC 890 TBI VC 090 TBI VC 90 TBI VC 90 Charakterystyka Korpus obrabiarki wykonany z żeliwa Cztery

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T30-160 CNC T30-200 CNC T30-224 CNC T30-250 CNC T30-275 CNC T30-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w

Bardziej szczegółowo

U n i wersa l n e Cen tru m O bróbkowe

U n i wersa l n e Cen tru m O bróbkowe U - 1 5 2 0 C o m p a ct U n i wersa l n e Cen tru m O bróbkowe M ech a n i ca l E n g i n eeri n g M a d e i n E u ro p e www.spinner.eu.com sales.poland@spinner.eu.com Najważniejsze cechy Dostępne w

Bardziej szczegółowo

FVP-1300A. Pionowe centrum frezarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

FVP-1300A. Pionowe centrum frezarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD Centra tokarskie DUGARD 100 ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 100 Tokarki CNC Szybkie posuwy 30m/min, prowadnice liniowe w osiach X i Z Prowadnice liniowe zapewniają duże prędkości przesuwów

Bardziej szczegółowo

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Bogaty standard w cenie podstawowej umożliwiający wysokowydajną produkcję seryjną detali TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki sterowane numerycznie i centra obróbkowe

Obrabiarki sterowane numerycznie i centra obróbkowe Obrabiarki sterowane numerycznie i centra obróbkowe Widok typowej obrabiarki sterowanej numerycznie V0 Cechy obrabiarek NC Duża sztywność i dobre tłumienie drgań oraz napędy bezluzowe Indywidualne napędy

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze FORMAT 4 PROFIT H20 CNC

Centrum obróbcze FORMAT 4 PROFIT H20 CNC strona 1/9 Centrum obróbcze FORMAT 4 PROFIT H20 CNC Szczegóły maszyny Nr maszyny: 136391 Producent: FORMAT 4 Typ maszyny: Centra obróbcze CNC Model / Typ: Profit H20 Rok produkcji: 2009 Jakość maszyny:

Bardziej szczegółowo

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach (bez podtrzymek): Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD SERIA TRD SERIA GRD. GWINCIARKI DO GWINTÓW WEWNĘTRZNYCH pneumatyczne. elektryczne.

WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD SERIA TRD SERIA GRD. GWINCIARKI DO GWINTÓW WEWNĘTRZNYCH pneumatyczne. elektryczne. www.pax-maszyny.pl WIERTARKO-FREZARKI CNC modele TRD i GRD CMA TRD Wiertarko-frezarka CNC Obszar roboczy osi X,Y: 3000x600 4500x600 6000x600 7500x600 9000x600 12000x600 SERIA TRD CMA GRD Bramowa wiertarkofrezarka

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 200HT / 200MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl

Centra. tokarskie DUGARD 200HT / 200MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl Centra tokarskie DUGARD H / MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD H/MC okarki CNC Konik Hydrauliczny Wysuw tuleii konika można sterować programem lub pedałem nożnym. Automatyczny czujnik kontroli

Bardziej szczegółowo

To k a r k a U l t r a p r e c y z y j n a

To k a r k a U l t r a p r e c y z y j n a To k a r k a U l t r a p r e c y z y j n a M ech a n i ca l E n g i n eeri n g M a d e i n G e rm a n y www.spinner.eu.com sales.poland@spinner.eu.com Najważniejsze cechy Precyzyjnie regulowany system

Bardziej szczegółowo

ZVH 45/L3000 STAR SPECIAL EDITION

ZVH 45/L3000 STAR SPECIAL EDITION IBARMIA_ ZVH45 STAR 02 SPECIAL EDITION CENTRUM OBRÓBCZE Z RUCHOMĄ KOLUMNĄ Z SERIES_ SPECIAL EDITION IBARMIA_ ZVH45 45/L3000 STAR STAR 02 IBARMIA_ ZVH45 45/L3000 STAR STAR 03 02 IBARMIA_ ZVH45 45/L3000

Bardziej szczegółowo

Centra obróbcze CNC. Seria AX Seria BX Seria DV Seria QV, SV Seria LV Seria LH

Centra obróbcze CNC. Seria AX Seria BX Seria DV Seria QV, SV Seria LV Seria LH Centra obróbcze CNC Seria AX Seria BX Seria DV Seria QV, SV Seria LV Seria LH Eurometal Sp. z o.o. 80-297 Banino k/gdańska, Miszewko 41 tel. (+48 58) 550 08 20, 550 08 21 fax (+48 58) 550 08 19 www.eurometal.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa, montaż i uruchomienie centrum obróbczego, tj. frezarki do modeli obiektów off-shore dla Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, Polska I. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Frezarka uniwersalna

Frezarka uniwersalna Frezarka uniwersalna Dane ogólne 1) uniwersalna frezarka konwencjonalna, wyposażona we wrzeciono poziome i pionowe, 2) przeznaczenie do obróbki żeliwa, stali, brązu, mosiądzu, miedzi, aluminium oraz stopy

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ED.042.1.2014 Częstochowa, 20.06.2014 r. Zapytanie ofertowe (wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód mam pracę w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Frezarki CNC - raport

Frezarki CNC - raport UMER 02 (59) 2013 FORUM ARZĘDZIOWE OBERO F Frezarki CC - raport PRODUCET GF AgieCharmilles (Szwajcaria) Agie Charmilles Sp. z o.o. PARAMETRY VCE 1600Pro HPM 600HD HSM 500LP Powierzchnia potrzebna do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM - TRUMPF TRUMATIC TC L 3050 Moc lasera 5 Kw.

CIĘCIE LASEREM - TRUMPF TRUMATIC TC L 3050 Moc lasera 5 Kw. Szanowni Paostwo, Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe SKRAW-MECH Sp. z o.o. działające na terenie PESA Bydgoszcz S.A. w ramach profesjonalnej obsługi klientów oferuje takie usługi jak: cięcie laserem,

Bardziej szczegółowo

Centrum tokarskie TBI VT 410

Centrum tokarskie TBI VT 410 TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48 32 777 43 60 e-mail: biuro@tbitech.pl NIP: 639-192-88-08 KRS 0000298743 Centrum tokarskie TBI VT 410 TBI VT 630/2000 S t r o n a 2 Dbamy

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 300P / 300MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl

Centra. tokarskie DUGARD 300P / 300MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl Centra tokarskie DUGARD 300P / 300MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl Dokładne toczenie i niższe koszty produkcyjne! Tokarka skonstruowana z myślą o produktywności i niezawodności. Teraz można realizować

Bardziej szczegółowo

NBP-1300A. Pionowe centrum frezarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

NBP-1300A. Pionowe centrum frezarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

Automaty tokarskie wzdłużne swiss type

Automaty tokarskie wzdłużne swiss type Automaty tokarskie wzdłużne swiss type PRZEDSTAWICIEL FIRMY do obróbki dużych serii drobnych detali DIAMOND CS 12/16 2 DIAMOND CSL 12-2Y/16-2Y 4 DIAMOND 20/32 6 DIAMOND CSL 25/32 8 DIAMOND 42/52/60 10

Bardziej szczegółowo

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650 Cechy maszyny ręczne przesuwanie suportów za pomocą pokręteł elektronicznych stopniowe dołączanie nowych cykli roboczych do posiadanego programu graficzna symulacja przebiegu cyklu roboczego natychmiast

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie analiz MES w badaniach prototypów obrabiarek

Wykorzystanie analiz MES w badaniach prototypów obrabiarek Wykorzystanie analiz MES w badaniach prototypów obrabiarek 44-100 Gliwice, Konarskiego 18A, tel: +48322371680, PLAN PREZENTACJI WPROWADZENIE CHARAKTERYSTYKA OBRABIAREK CIĘŻKICH BADANIA MODELOWE OBRABIAREK

Bardziej szczegółowo

P r e c y z y j n a To k a r k a U n i w e r s a l n a

P r e c y z y j n a To k a r k a U n i w e r s a l n a TC 6 0 0 P r e c y z y j n a To k a r k a U n i w e r s a l n a M ech a n i ca l E n g i n eeri n g M a d e i n E u ro p e www.spinner.eu.com sales.poland@spinner.eu.com Najważniejsze cechy obrabiarki

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T9D-115/135 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 300/420 mm 9 ton 2-4 m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr. 01/IV/2014

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr. 01/IV/2014 Zielona Góra, 06.10.2014 r. FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy...... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):... Nr tel:... Fax:... e-mail:... REGON:. NIP:.. dotyczy

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach 204/300/370 mm 6 ton Długość toczenia 2-4m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę nowego Centrum Frezarskiego 5-osiowego typ VARIO HS-5 axis do obróbki kompozytów węglowych z kurtyną wodną - AVIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę nowego Centrum Frezarskiego 5-osiowego typ VARIO HS-5 axis do obróbki kompozytów węglowych z kurtyną wodną - AVIA Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok tel: (85) 6632-344, 6632-898, fax: (85) 6632-622 bj@medgal.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pionowe. centrum. frezarskie DUGARD DUGARD

Pionowe. centrum. frezarskie DUGARD DUGARD Pionowe centrum frezarskie DUGARD 5 DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 5 Pionowe centrum frezarskie Dugard 5 Prędkość wrzeciona, obr/min (standard) / 12, / 15, obr/min (opcja) Większe możliwości, wyższa precycja

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów

REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów Szlifierka do powierzchni obrotowych REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów MY BUDUJEMY SZLIFIERKI REINECKER RS Na szlifierce do powierzchni

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 12000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2016

Katalog zbędnych środków produkcji 2016 Katalog zbędnych środków produkcji 2016 Informacji na temat maszyn i urządzeń zawartych w katalogu udziela: Ryszard Sachar SIPMA S.A., DPP/Technolog tel. kom. (+48) 605 577 521 tel. (+48) 81 44 14 650

Bardziej szczegółowo

quadra www.randdtech.pl

quadra www.randdtech.pl quadra L1 PL www.randdtech.pl ALL IN ONE BAR positioning Magazyn zaladunkowy na profile Może pomieścić do 15 profili o maksymalnej szerokości 100 lub do 7 profili przy maksymalnej szerokości przekroju

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DN 2013/0707 Ostrzeszów, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakupu centrum tokarskiego trzyosiowego sterowanego numerycznie.

Znak sprawy: DN 2013/0707 Ostrzeszów, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakupu centrum tokarskiego trzyosiowego sterowanego numerycznie. FUMO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FUMO-OSTRZESZÓW Spółka z o.o. Polska, 63-500 Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 25 centrala: +48(62) 730-22-94, 730-23-71 fax: +48(62) 730-13-38 marketing:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Nowego Centrum Obróbkowego typu VMC 800 HS 4-osiowego - AVIA (1 szt.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Nowego Centrum Obróbkowego typu VMC 800 HS 4-osiowego - AVIA (1 szt.) Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok NIP: 542 010 34 71, REGON:050211407 tel: (85) 6632-344, 6632-898,

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania: Zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ. Zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ. Zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania: Zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ. Zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ. Zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ Działanie. Poprawa jakości usług edukacyjnych Beneficjent: Gmina Miejska Kraków - Nr sprawy: CKP.272-/D-MRPO/ Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Pieczęć wykonawcy Część nr 8 Formularz asortymentowo-cenowy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/2013 NA 5-CIO OSIOWE PIONOWE CENTRUM FREZARSKIE. Wanaty, 25.04.2013r.

DOTACJE NA INNOWACJE. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/2013 NA 5-CIO OSIOWE PIONOWE CENTRUM FREZARSKIE. Wanaty, 25.04.2013r. DOTACJE NA INNOWACJE RĘCZNY MANIPULATOR DO OBRABIAREK Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 05/06 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

FTC-350L. Centrum tokarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

FTC-350L. Centrum tokarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Pionowe centrum obróbkowe CNC Haas VF-6/40, S/N: Warszawa, dnia r.

KARTA INFORMACYJNA. Pionowe centrum obróbkowe CNC Haas VF-6/40, S/N: Warszawa, dnia r. OPINIA TECHNICZNA NR 2240/BK/02/2017 KARTA INFORMACYJNA Pionowe centrum obróbkowe CNC Haas VF-6/40, S/N: 1111077 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Certyfikowany Rzeczoznawca Lista Min. Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Nr ćwiczenia: 1 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn CNC oraz ich możliwości technologiczne Celem ćwiczenia jest poznanie przez studentów struktur kinematycznych maszyn sterowanych numerycznie oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4

Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4 Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4 Temat ćwiczenia: Sprawdzenie czasu wymiany narzędzia na centrum frezarskim Centra frezarskie są obrabiarkami przeznaczonymi do półautomatycznego wytwarzania, głownie,

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Polski semestr pierwszy

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Polski semestr pierwszy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Centra DUGARD 300P / 300MC. tokarskie. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A.

Centra DUGARD 300P / 300MC. tokarskie. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. Centra tokarskie JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. DUGARD 300P / 300MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl Tokarki CNC serii DUGARD 300 ze skośnym łożem Dokładne toczenie i niższe koszty produkcyjne!

Bardziej szczegółowo

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne tokarki sterowane numerycznie Obrabiarki serii CLX CLX 350 CLX 450

Uniwersalne tokarki sterowane numerycznie Obrabiarki serii CLX CLX 350 CLX 450 www.dmgmori.com CLX 350 CLX 450 Uniwersalne tokarki sterowane numerycznie Najważniejsze cechy obrabiarki Modułowa konstrukcja Ì Przykładowe zastosowania Ì Wyposażenie dodatkowe Ì Sterowanie numeryczne

Bardziej szczegółowo

K o m p a k t o w e s y m u l t a n i c z n e C e n t r u m To k a r s k i e

K o m p a k t o w e s y m u l t a n i c z n e C e n t r u m To k a r s k i e K o m p a k t o w e s y m u l t a n i c z n e C e n t r u m To k a r s k i e M ech a n i ca l E n g i n eeri n g M a d e i n E u ro p e www.spinner.eu.com sales.poland@spinner.eu.com Najważniejsze cechy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Zapytanie Ofertowe I. Zamawiający Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do pracy frezarki CNC

Przygotowanie do pracy frezarki CNC Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Przygotowanie do pracy frezarki CNC Cykl I Ćwiczenie 2 Opracował: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Mgr/2013 Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas obróbki stopów niklu 002/I8/ Mgr /2013

Bardziej szczegółowo

Park maszynowy. I. Przygotowanie produkcji

Park maszynowy. I. Przygotowanie produkcji I. Przygotowanie produkcji Laser TRUMPF TruLaser 5030 classic 6kW Obszar roboczy: Oś X 1500 mm Oś Y 3000 mm Oś Z 115 mm Wykrawarka TRUMPF TruMatic TC L 4030 3,2kW Obszar roboczy: Oś X 4000 mm Oś Y 2000

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 625 381 Centrum obróbcze sterowane CNC MAKA PE80 Maszyna o podwójnej konstrukcji portalnej budowa maszyny zaprojektowana przez inżynierów do obróbki drewna w grubych profilach.

Bardziej szczegółowo

Frezarskie Centrum Obróbcze (FCO) do obróbki wysokoprędkościowej obrabiarka

Frezarskie Centrum Obróbcze (FCO) do obróbki wysokoprędkościowej obrabiarka WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna Frezarskie Centrum Obróbcze (FCO) do obróbki wysokoprędkościowej obrabiarka 1. Opis techniczny obrabiarki

Bardziej szczegółowo

5 Axis. Bramowe centra obróbcze. Centra tokarskie - karuzelowe. seria FV-5. seria FV-1712/6240. seria FVT

5 Axis. Bramowe centra obróbcze. Centra tokarskie - karuzelowe. seria FV-5. seria FV-1712/6240. seria FVT R Feeler R Firma POLTRA jest generalnym dystrybutorem obrabiarek numerycznych firmy FEELER należącej do JAPOŃSKO-TAJWAŃSKIEJ grupy kapitałowej Fair Friend Group. FELLER, należy do czołówki światowych producentów

Bardziej szczegółowo

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg Wielofunkcyjne, numerycznie sterowane centrum fresarskie: 3 osie z możliwością interpolacji, stół roboczy z nastawą pneumatyczną (-90 /0 /+90 ). A (mm) B (mm) C (mm) Kg 3.060 1.440 1.650 1.000 W OPCJI:

Bardziej szczegółowo

TBI TC 300 Tokarki ze skośnym łożem. TBI TC 300 Compact TBI TC 300 Compact MC TBI TC 300 Compact S TBI TC 300 Compact SMC

TBI TC 300 Tokarki ze skośnym łożem. TBI TC 300 Compact TBI TC 300 Compact MC TBI TC 300 Compact S TBI TC 300 Compact SMC TBI TC 00 Tokarki ze skośnym łożem TBI TC 00 Compact TBI TC 00 Compact MC TBI TC 00 Compact S TBI TC 00 Compact SMC Wprowadzenie Tokarki CNC typoszeregu TBI TC stanowią kompletną linię wysokodynamicznych

Bardziej szczegółowo

EMA Ultima (aluminium) Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima

EMA Ultima (aluminium) Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima Automat do frezowania, piłowania do profili aluminiowych EMA Ultima Centrum obróbcze CNC do frezowania z integrowaną piłą do profili

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

Mechatroniczne głowice wytaczarskie firmy D Andrea

Mechatroniczne głowice wytaczarskie firmy D Andrea Mechatroniczne głowice wytaczarskie firmy D Andrea Rafał Wujczak Historia firmy D ANDREA zaczyna się w 1951 roku, wraz z powstaniem pierwszej specjalizowanej głowicy SENSITIV T-TA, przeznaczonej do planowania

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wysokowyd a j n e Cen tru m O bróbkowe

Wysokowyd a j n e Cen tru m O bróbkowe VC 1 1 5 0 Wysokowyd a j n e Cen tru m O bróbkowe Kon stru kcj a obra bi a rki M a d e i n G e rm a n y www.spinner.eu.com sales@spinner.eu.com Najważniejsze cechy obrabiarki Kompaktowe wymiary 2, 65m

Bardziej szczegółowo

seria HT seria FTC seria FT HT-30Y HT30MC HT-30SY

seria HT seria FTC seria FT HT-30Y HT30MC HT-30SY seria HT seria FTC seria FT HT-30Y HT30MC HT-30SY FTC-10 FTC-20 FTC-20L FTC-30 FTC-180 MC FTC-280 MC FTC-350 FTC-350L FTC-350XL FTC-350LY FTC-450 FTC-450MC FTC-640 FTC-640L FT-200 FT-200A FT-250 FT-250A

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 Maszyna wyposażona w dwa agregaty agregaty obróbcze : 5 oraz 3 osiowy MAKA CNC centrum frezarsko wiertarskie PE 80 - Budowa maszyny: portalna - Sterowanie Siemens 840D z procesorem

Bardziej szczegółowo