NAWIGATOR podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAWIGATOR podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy systemu...8 zabezpieczenia systemu...9 opis systemu...10 nawigacja mapą...10 kolorystyka wyświetlanych obiektów...12 menu aplikacji...14 menu górne aplikacji...17 szczegółowy opis funkcji systemu...19 definiowanie terminali...19 grupowanie terminali - edycja grup...21 lokalizacja terminala lub grupy...23 definiowanie automatycznego śledzenia terminali...24 wyszukiwanie najbliższych...27 definiowanie czasu pracy...28 edycja stref reakcji...29 edycja widoków mapy...31 znajdowanie zadanej lokalizacji...32 definiowanie komunikatów...33 wysyłanie komunikatów...34 raport lokalizacyjny...35 raporty z historii wysyłanych komunikatów sms...37 definiowanie raportów...38 import/export ustawień...40 parametry techniczne...41 dokładności lokalizacji...41 system operacyjny...41 przeglądarka internetowa...42 komponent przeglądarki internetowej Java...42 sposób zgłaszania usterek...42 najczęściej zadawane pytania...43 najczęściej zadawane pytania w czasie instalacji i pierwszego uruchomienia serwisu Nawigator.44 OGSM/PDF47/0905, Strona 1 z 45

2 informacje ogólne Nawigator (w skrócie N) jest pomyślany jako serwis informacyjny dla klientów biznesowych pozwalający w różny sposób analizować położenia wybranych terminali (aparatów telefonicznych) na warstwie danych kartograficznych. Bazuje na technologii LBS (Location Base Service) umożliwiającej automatyczną lokalizację telefonu komórkowego oraz na technologii SMS (Short Message System), która pozwala na przesyłanie informacji do użytkownika telefonu. System dodatkowo umożliwia zarządzanie tą informacją oddając do dyspozycji mechanizmy logistyczne. Nawigator jako produkt przeznaczony jest do szerokiej rzeszy użytkowników biznesowych koordynujących pracę poszczególnych grup czy jednostek ludzi, dlatego został stworzony ze szczególnym uwzględnieniem komfortu i intuicyjności interfejsu użytkownika. Dostęp do Nawigatora odbywa się za pomocą dowolnego, dostępnego na rynku terminala WWW (np. Internet Explorer czy Netscape) obsługującego aplety JAVA oraz bezpieczny protokół transmisji. SSL 128bit. Platforma lokalizacyjna Nawigator generuje strony dynamicznie w zależności od zapytań klienta. rejestracja usługi ugi Każdy z użytkowników chcących korzystać z serwisu musi podpisać umowę na świadczenie tej usługi z PTK Centertel. W takiej sytuacji musi skontaktować się z przedstawicielem handlowym Orange. Dodatkowych informacji udziela Orange Biuro Obsługi Klienta Biznesowego pod numerem telefonu *600. Po podpisaniu umowy tylko administrator serwisu (dyrektor/właściciel/osoba korzystająca z serwisu) otrzyma hasło dostępu do systemu. Tylko on będzie miał możliwość wejścia do serwisu i korzystania z niego. Do każdego Administratora przyporządkowane są terminale, które może lokalizować. Ilość lokalizowanych terminali zależna jest od podpisanej umowy z Operatorem i nie jest ograniczona przez system. OGSM/PDF47/0905, Strona 2 z 45 Dostęp do systemu możliwy jest z dowolnego miejsca na świecie poprzez komputer podłączony do Internetu mający przeglądarkę Internetową oraz zainstalowane komponenty Java opisane poniżej.

3 logowanie Usługa Nawigator jest dostępna pod adresem: https://nawigator.orange.pl. W celu zalogowania się do systemu musimy podać numer telefonu administratora systemu (wraz z prefiksem 48) oraz hasło, które otrzymaliśmy po podpisaniu umowy. Przykładowo numer telefonu: , hasło: start. System rozróżnia małe i duże litery, dlatego prosimy o dokładne wprowadzanie hasła. Po wprowadzeniu hasła i zaakceptowaniu przyciskiem OK, otrzymamy SMS em kod dostępu wygenerowany automatycznie przez system. Kod ten jest unikatowy i za każdym razem inny. OGSM/PDF47/0905, Strona 3 z 45 Jeżeli w ciągu 10 minut od wprowadzenia hasła nie podamy kodu dostępu, system ponownie rozpocznie autoryzację od logowania. Po poprawnym wprowadzeniu kodu przechodzimy do głównego menu.

4 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java) J Usługa wymaga zainstalowania dodatkowej aplikacji dla przeglądarki internetowej - komponent Java, który jest niezbędny do działania aplikacji. Jeżeli (Java) plug-in nie jest zainstalowany, wówczas system automatycznie zaproponuje pobranie i instalację nowego komponentu. Plug-in Java można pobrać również bezpośrednio ze strony producenta: Jeżeli (Java) plug-in jest zainstalowany, ale jego wersja jest starsza niż wymaga tego aplikacja, wówczas system automatycznie zaproponuje pobranie i instalację nowego komponentu. Po zainstalowaniu komponentu, dla prawidłowego działania aplikacji zaleca się odinstalowanie starszej wersji Javy. OGSM/PDF47/0905, Strona 4 z 45 proces instalacji komponentu Java J Usługa Nawigator wymaga wersji 5.0 Java plug-in, który dostępny jest zarówno dla Internet Explorera 4.x jak i Netscape Navigator 4.x. Jeżeli w momencie pierwszego uruchomienia będzie niezbędna instalacja

5 komponentu zostanie wyświetlone okno dialogowe. Cały czas komputer musi pozostać podłączony do Internetu, a okno przeglądarki, w którym wpisany był adres Nawigatora, pozostać otwarte. Okno zawiera informacje o produkcie i dostawcy komponentu Java. Proszę kliknąć na przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć pobieranie komponentu ze strony producenta (SUN). Aby komponent mógł zostać zainstalowany należy zaakceptować warunki korzystania z produktu przedstawione w licencji. Należy wybrać opcję I accept... i nacisnąć przycisk Next>. Korzystanie z plug-inu jest bezpłatne. OGSM/PDF47/0905, Strona 5 z 45 Okno wyboru typu instalacji. Należy wybrać Typical i nacisnąć przycisk Next>.

6 Pasek postępu informuje o czasie i szybkości, z jaką komponent jest pobierany z Internetu, w tym momencie należy cierpliwie poczekać aż do momentu załadowania wszystkich danych. Tak jak zostało to nadmienione na początku rozdziału, instalacja jest jednorazowa i kolejne wejście do systemu nie będzie wymagało instalacji plug-inu. OGSM/PDF47/0905, Strona 6 z 45 Pomyślne zakończenie ładowania komponentu automatycznie uruchomi proces jego instalacji, a prawidłowe działanie jest sygnalizowane wyświetleniem okienka. Również w tym momencie należy cierpliwie czekać aż pasek postępu dojdzie do końca.

7 Pomyślana instalacja komponentu Java 5.0 automatycznie uruchomi applet, na którym zostanie wyświetlona mapa Nawigatora. Należy nacisnąć przycisk Finish". OGSM/PDF47/0905, Strona 7 z 45 Aplet komunikuje się za pomocą bezpiecznych połączeń szyfrowanych, dlatego też wyświetlana jest informacja o certyfikacie połączenia (okno poniżej). Teraz proszę kliknąć na przycisk Grant always, co umożliwi akceptację certyfikatu, a okno nigdy więcej się nie pojawi.

8 Akceptacja rozpocznie proces ładowania danych GIS (Geographic Information System), które są niezbędne do wyrysowania i wizualizacji mapy. Proces wczytywania programu symbolizowany jest napisem Loading Java Applet..., w tym momencie należy poczekać aż załadują się wszystkie komponenty aplikacji i wyświetli się mapa. użytkowni ytkownicy systemu OGSM/PDF47/0905, Strona 8 z 45 Głównym użytkownikiem systemu jest użytkownik nazywany superadministratorem. Autoryzacja superadministratora odbywa się za pomocą podania przez niego swojego numeru telefonu oraz wprowadzenia hasła. Superadministrator odpowiada za przydzielanie terminali dla innych użytkowników (administratorów administratorów) systemu. Standardowymi ustawieniami systemu jest ustawienie wszystkim administratorom jednakowych praw do lokalizowania wszystkich terminali wchodzących w skład usługi, za wyjątkiem lokalizowania superadministratora. Superadministrator to osoba, która zarządza usługą w obrębie swojej grupy (firmy). Osoba ta przejmuje od Operatora usługę i przydziela poszczególne terminale do zwykłych administratorów. Główną funkcją superadministratora jest zadecydowanie, którzy administratorzy widzą jakie terminale - kto kogo widzi, np: Firma wykupuje usługę dla:

9 1 Superadministratora, 5 administratorów i 100 terminali. Po uruchomieniu usługi przez Operatora, Superadministrator po zalogowaniu się przydziela: 1 administratorowi - 20 numerów 2 administratorowi - 45 numerów 3 administratorowi - 10 numerów 4 administratorowi - 5 numerów 5 administratorowi - 20 numerów Superadministrator ma prawo wglądu i generowania raportów dla wszystkich numerów z Nawigatora i możliwość nadania prawa wglądu innym administratorom np. pozwala administratorowi 2 na kontrolę grupy administratora 5 (np. w sytuacji gdy administrator 2 jest na urlopie lub zwolnieniu lekarskim). Każdy administrator pełni rolę zarządzającą systemem N z wyjątkiem przydzielania terminali do lokalizowania. Administrator ma pełne prawa do modyfikowania wszystkich ustawień systemu. Jeżeli Superadministrator nie zdefiniuje ustawień dla poszczególnych administratorów, wówczas system zezwala administratorom na kontrolę całej grupy terminali należącej do firmy, które zostały włączone do usługi Nawigator. zabezpieczenia systemu Autoryzacja użytkowników systemu odbywa się dwu etapowo. W pierwszym etapie użytkownik autoryzuje się za pomocą wprowadzenia swojego identyfikatora login oraz hasła (oba parametry przydzielone przez superadministartora). Proces ten jest opisany dokładnie w punkcie Logowanie do systemu. W etapie drugim następuje wprowadzenie przez użytkownika jednorazowego kodu dostępu, który jest generowany, a następnie przesyłany wiadomością sms na numer telefonu użytkownika. Czas wprowadzenia kodu jest ograniczony do 10min. OGSM/PDF47/0905, Strona 9 z 45 Po pozytywnej, dwuetapowej weryfikacji użytkownika może on rozpocząć korzystanie z aplikacji. Logowanie do systemu jest zabezpieczone protokołem SSL (Secure Sockets Layer) w wersji 3.0, wykorzystującym klucz o długości 128 bitów (najwyższa dostępna wersja tego protokołu). SSL jest ogólnoświatowym, powszechnie stosowanym standardem transmisji danych pomiędzy komputerami w Internecie.

10 opis systemu Okno apletu z wyświetlaną mapą stanowi podstawowy ekran pracy, z którego możemy dokonywać wyboru poszczególnych opcji oraz obserwować zmiany na warstwie kartograficznej. Cyfrowa mapa systemu Nawigator zawiera aktualnie 430 cyfrowych planów miast oraz szczegółowa mapę Polski, na której naniesione jest ponad 440 tys. miejscowości. Informacje te wykorzystuje system do podawania aktualnej lokalizacji terminali w terenie poprzez podanie miejscowości lub w przypadku planów miast -kwadratu ulic. nawigacja mapą Steruje wyświetlaniem mapy, znajduje się nad ekranem samej mapy: OGSM/PDF47/0905, Strona 10 z 45 przesuwanie mapy Jeżeli wybierzemy tą ikonę, kursor myszki nad mapą przybierze kształt rączki. Dzięki tej funkcji możemy za pomocą mechanizmu drag and drop (przeciągnij i puść) zmieniać aktualny obszar wyświetlanej mapy. Wystarczy wcisnąć LPM (Lewy Przycisk Myszki) i przeciągnąć obszar wyświetlania (mapę) w kierunku, który nas interesuje, a następnie puścić LPM. Jeżeli chcemy wycentrować mapę na wybrany obiekt, wystarczy jeden raz kliknąć w mapę, w miejsce, które ma być na środku. powiększenie mapy

11 Kursor zmieni kształt na lupkę ze znakiem plus. Co oznacza, że teraz nasz wskaźnik myszy będzie działał w trybie powiększania mapy. Kliknięcie w wybrane miejsce mapy spowoduje powiększenie tego obszaru, a miejsce w które kliknięto znajdzie się na środku mapy. pomniejszenie mapy zmniejszany. Działa analogicznie jak powiększanie z tą różnicą, że wskazywany obszar jest przywrócenie skali przeskalowana do skali całej Polski. Kliknięcie na ten przycisk spowoduje, że mapa automatycznie zostanie czyszczenie mapy Powoduje usunięcie wizualnie zaznaczonego na mapie raportu. Funkcja została opisana w sekcji Raporty skala mapy Pozwala na ustawienie skali wyświetlanej mapy. Istnieje możliwość wybrania powiększenia/pomniejszenia mapy w sposób automatyczny (z pominięciem nawigacji wyżej opisanych przycisków). Poprzez wybór odpowiedniej skali z dostępnej listy wartości, mapa jest odpowiednio przerysowywana np. dla skali x4 otrzymujemy czterokrotne powiększenie mapy Polski itd. Na liście znajdują się następujące wartości skal: Najdalej, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, Najbliżej. powiększ mapę OGSM/PDF47/0905, Strona 11 z 45 Powoduje wyświetlenie okienka z cyfrową mapą na całej wielkości ekranu. Mała mapa pozostaje wtedy nieaktywna, a wszelkie zmiany od tego czasu wizualizowane będą na dużej mapie. Zamknięcie okienka z dużą mapa powoduje powrót do pierwotnych ustawień wielkości mapy. drukowanie mapy Aplikacja dostarcza funkcję drukowania aktualnego widoku mapy. Żeby móc skorzystać z tej funkcji należy wcześniej zainstalować dla aplikacji opcję drukowania. Sposób instalacji opcji drukowania został opisany w sekcji Blok pomocniczy.

12 Zaznacz strefę reakcji Zaznacz strefę reakcji włącza tryb rysowania po mapie. Mamy wtedy możliwość zaznaczenia poprzez mechanizm drag and drop dowolnego obszaru, który będzie mógł automatycznie reagować np. na pojawienie się w nim wskazanego później aparatu (terminala) i powodować zdefiniowaną reakcję np. automatyczne wysłanie SMS do tego terminala. Po zaznaczeniu interesującego nas obszaru, obok pojawia się numer identyfikacyjny strefy nadany automatycznie przez system. Numer ten będziemy mogli później zmienić nadając mu bardziej przyjazną nazwę np. Rejon targowiska. Aby zapisać wprowadzoną strefę należy nacisnąć przycisk Zapisz strefę reakcji. Pokaż/Ukryj strefę reakcji lub wyłączenie wizualizacji tych obszarów na mapie. Pokaż/Ukryj strefę rekcji umożliwia włączenie wybór miasta Wybranie z listy miasta spowoduje automatyczne ustawienie skali mapy na wskazane miasto. Na liście znajdują się tylko te miejscowości, do których system posiada szczegółowy plan miasta. kolorystyka wyświetla wietlanych obiektów Śledzone terminale są wyświetlane na mapie w postaci żółtej ikony przedstawiającej aparat telefoniczny. OGSM/PDF47/0905, Strona 12 z 45

13 Jeżeli chcemy dowiedzieć się kto znajduje się pod wskazaną pozycją wystarczy PPM (prawym przyciskiem myszy) nacisnąć na wybraną ikonę i chwilę przytrzymać. Pojawi nam się na ekranie szczegółowy opis terminali znajdujących się we wskazanym obszarze. Jeżeli we wskazanym obszarze znajduje się więcej niż jeden terminal informacja taka może wyglądać następująco: Jeżeli któryś z terminali jest śledzony, a jego kolejny pomiar nie był możliwy (np. ktoś ma wyłączony telefon), informacja ta jest wizualizowana w następujący sposób: Dodatkowo kolor żółty ikony terminala oraz kolor tekstu zmieniają się na czerwony. OGSM/PDF47/0905, Strona 13 z 45 System podobnie wizualizuje innymi kolorami terminale, które zostały wyświetlone na mapie w inny sposób niż poprzez Definiowanie śledzenia terminali. Kolorem błękitnym oznaczony jest terminal, który został wyświetlony poprzez wybranie przycisku pokaż na mapie w Lokalizacja terminali.

14 Kolorem zielonym oznaczana jest grupa terminali, wybrana poprzez przycisk pokaż na mapie w "Lokalizacja terminali". Kwadraty połączone cienką czarną linią wyświetlane w kolorze czerwonym wizualizują przemieszczanie się terminala. Obraz taki uzyskujemy z Raportów poprzez pokazanie raportu na mapie. menu aplikacji terminale OGSM/PDF47/0905, Strona 14 z 45 Moduł odpowiedzialny za zarządzanie grupą terminali przydzielonych do administratora. Pośród opcji menu obsługi terminali znajdują się: Definiowanie terminali Umożliwia nadanie konkretnym numerom telefonu nazw przyjaznych dla użytkownika. Domyślną nazwą jest numer telefonu. Określa, czy dany terminal ma być uwzględniony przy lokalizacji. Domyślnie wartość parametru jest ustawiana na TAK. Określa, czy dany terminal ma być powiadamiany za pomocą komunikatu sms po ustaleniu jego lokalizacji. Domyślenie wartość parametru jest ustawiona na NIE. Na formularzu są dodatkowo umieszczone informacje, do jakich grup należy dany terminal. Grupy są oddzielane pomiędzy sobą znakiem myślnika -. Grupowanie terminali

15 Umożliwia tworzenie grupy z wybranej listy terminali i nadanie im wspólnej nazwy. Zdefiniowanie grupy ma na celu jednoczesną komunikację z całą grupą (wysyłanie komunikatu) lub jednoczesne określenie położenia wszystkich członków grupy. Lokalizacja Umożliwia wyszukanie konkretnego terminala lub grupy i sprawdzenie ich aktualnego położenia. Śledzenie terminali Umożliwia zdefiniowanie stałego śledzenia wybranego terminala lub grupy terminali przez system. Pozwala to np. na późniejszą analizę jak terminale przemieszczały się w określonym czasie. Wyszukiwanie terminali Wyszukanie terminala lub grupy terminali znajdujących się najbliżej podanego adresu. Zmiana czasu pracy Umożliwia określenie czasu pracy terminali. Czas pracy oznacza przedziały czasowe, w których terminal ma być namierzany. Edytuj strefy reakcji Umożliwia szczegółowe włączenie/wyłączenie strefy reakcji, a także określenie wszystkich parametrów strefy reakcji m.in. takich jak częstotliwość namierzania oraz to, co ma się stać, gdy zadany terminal pojawi się lub opuści strefę. Widok map Zapisz widok mapy Umożliwia zapisanie aktualnie skalibrowanego widoku mapy. Posiadanie zbioru widoków pozwala na szybkie przechodzenie pomiędzy najczęściej używanymi widokami. OGSM/PDF47/0905, Strona 15 z 45 Edycja widoków mapy Umożliwia nadanie przyjaznej dla użytkownika nazwy zapisanego widoku mapy. Znajdź lokalizację Umożliwia wyszukanie konkretnej lokalizacji według nazwy lub współrzędnych geograficznych oraz ustawienie widoku mapy na znalezioną lokalizację. komunikaty

16 Definiowanie komunikatów Umożliwia administratorowi tworzenie własnych szablonów komunikatów SMS (np.: daj znać jak dojedziesz, bo będę musiał zadzwonić do dostawcy. ) Wysyłanie komunikatów Wysłanie komunikatu SMS do terminala lub grupy. Istnieje możliwość wysłania komunikatu zdefiniowanego wcześniej jako szablon. Raporty Raport lokalizacyjny Raport zawiera informacje z historii śledzenia terminali. Raport jest przygotowany w formie tabelarycznej wg zdefiniowanych kryteriów. Raport można nagrać jako plik excel lub pdf i analizować go w innych programach. Raport SMS Raport zawiera informacje z historii wysyłania wiadomości sms do terminali. Raport jest przygotowany w formie tabelarycznej wg zdefiniowanych kryteriów. Raport można nagrać jako plik excel lub pdf i analizować go w innych programach. Definiowanie raportów Umożliwia definiowanie lub edycję dla poszczególnych terminali lub grup raportów stałych, cyklicznych, generowanych automatycznie przez aplikację w zdefiniowanym przez użytkownika czasie. OGSM/PDF47/0905, Strona 16 z 45 import/eksport ustawień Umożliwia zaimportowanie/wyeksportowanie ustawień aplikacji takich jak terminale, ich nazwy opisowe wprowadzone przez użytkownika oraz pełnych informacji na temat namierzania. Instalacja druku Umożliwia zainstalowanie opcji drukowania. Dzięki zainstalowaniu tej opcji istnieje możliwość wydrukowania mapy w takiej postaci jak na ekranie. Po naciśnięciu LPM (Lewym Przyciskiem Myszy) na napis Instalacja druku, pojawi się okno:

17 Żeby przeprowadzić proces instalacyjny należy nacisnąć START. Przycisk START oznacza wyrażenie zaufania dla oprogramowania podpisanego przez PTK Centertel. W następnej kolejności użytkownik musi wyrazić potwierdzenie chęci instalacji opcji druku, poprzez naciśnięcie przycisku Instaluj w oknie dialogowym przedstawionym poniżej: System zainstaluje wówczas opcję druku dla aplikacji. menu górne aplikacji OGSM/PDF47/0905, Strona 17 z 45 Orange dla Firm Strona operatora wraz z najnowszymi informacjami dla klientów biznesowych klasy businessowej. O produkcie Krótki opis systemu Nawigator. Pomoc Podręcznik użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki. Zmiana hasła

18 Opcja umożliwia zmianę hasła logowania patrz rozdział Logowanie, gdzie należy podać bieżące hasło, nowe hasło, a następnie zweryfikować je wpisując po raz drugi. Zmianę hasła należy zatwierdzić klawiszem OK. Wyloguj się Przycisk ten spowoduje wyjście z systemu zakończenie pracy. Wylogowanie się z systemu nie oznacza, że system nie będzie namierzał terminali, jeżeli ich namierzanie zostało wcześniej włączone. OGSM/PDF47/0905, Strona 18 z 45

19 szczegółowy opis funkcji systemu definiowanie terminali OGSM/PDF47/0905, Strona 19 z 45 Definiowanie terminali polega na nadawaniu konkretnemu numerowi telefonu (terminalowi) pewnych właściwości. Są to: Nazwa, którą możemy nadać indywidualnie dla każdego terminala. Nadanie nazwy terminalowi oszczędzi nam pamiętania numeru aparatu. Warto zwrócić uwagę na nadawanie nazw indywidualnych dla każdego terminala, gdyż na mapie system będzie wyświetlał ją przy terminalu.

20 Namierzanie ta opcja ma zastosowanie w momencie, kiedy np. nie chcemy, aby konkretny terminal był brany pod uwagę w różnych zachowaniach systemu. Np. terminal zdefiniowany jako Maria jest wyłączony z powodu urlopu. Powiadomienie opcja ta umożliwia włączenie/wyłączenie powiadomienia komunikatem sms o namierzeniu terminala. Przy wyłączonym powiadamianiu, właściciel nie wie, kiedy został namierzony. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy interwał namierzania jest ustawiony np. na 10min. Dodatkowo na formularzu są umieszczone informacje, do jakich grup należy dany terminal (kolumna grupy). Nazwy grup są rozdzielone znakiem myślnika -. Przycisk Przywróć poprzednie ustawienia powoduje cofnięcie zmian dokonanych na stronie jeszcze przed aktualizacją. UWAGA: Wprowadzone zmiany muszą zostać zaakceptowane poprzez kliknięcie na przycisk Aktualizuj. OGSM/PDF47/0905, Strona 20 z 45

21 grupowanie terminali - edycja grup OGSM/PDF47/0905, Strona 21 z 45 Ekran ten służy do określenia nowych grup, do których możemy później przyporządkowywać wybrane terminale. Jeden terminal może należeć do wielu grup. Zdefiniowanie grupy ma na celu ułatwienie wykonywania tych samych operacji na wielu terminalach np. jednoczesną komunikację z całą grupą poprzez wysłanie komunikatu SMS lub sprawdzenie położenia w danej chwili wszystkich terminali należących do grupy. W oknie tym możemy dokonać zmian dotyczących istniejącej grupy bądź stworzyć nową grupę. Ekran podzielony jest na dwie części: Istniejące grupy

22 Dodaj nową grupę Pierwsza tabela zawiera szereg informacji charakteryzujących grupę. Są to: Nazwa grupy pole, które służy do nadania nazwy, Liczba członków pole, w którym wyświetlana jest aktualna ilość członków (terminali) należących do danej grupy, Liczba aktywnych członków pole, określające ilu członków grupy ma włączone namierzanie, Komendy sekcja nawigacyjna, w której znajdujemy przyciski odpowiadające za usunięcie wybranej grupy (Usuń grupę), czy wejście do ekranu definiowania terminali (Edytuj członków grupy), w którym możemy przyporządkować konkretny terminal do wskazanej grupy. Aby Dodać nową grupę, należy w drugiej tabeli wpisać nazwę grupy i nacisnąć przycisk Dodaj grupę. Aby zmienić ustawienia dla istniejących grup lub przydzielić terminale do nowej grupy należy przy wybranej grupie nacisnąć przycisk Edytuj członków grupy. Aby usunąć grupę należy przy wybranej grupie nacisnąć przycisk Usuń Usuń. OGSM/PDF47/0905, Strona 22 z 45

23 lokalizacja terminala lub grupy OGSM/PDF47/0905, Strona 23 z 45 Ekran umożliwia skorzystanie z funkcji wyszukania konkretnego terminala lub grupy terminali w danej chwili i wyświetlenie ich na mapie lub otrzymania szczegółowych informacji o terminalu w postaci danych adresowych. W przypadku wybrania przycisku Pokaż informacje otrzymujemy listę wszystkich znalezionych terminali pogrupowanych wg następującego wzorca: W kolumnie Terminal wyświetla nam się informacja o numerze terminala. Jeżeli wcześniej zdefiniowaliśmy jego nazwę to właśnie ona będzie wyświetlana.

24 W kolumnie Adres otrzymujemy szereg informacji o lokalizacji danego terminala. Są to informacje o mieście, oraz w jakim sektorze ulic terminal się znajduje. Informacja o mieście wyświetlana jest tylko wtedy, gdy terminal znajduje się w jednym, z listy dostępnych, miast rozpoznawanych przez system. Sektor ulic podawany jest przez system na podstawie danych otrzymanych o aktualnym położeniu. Ze względu na możliwe przybliżenia (błędy) związane ze zlokalizowaniem terminala system zakłada pewną tolerancję, stąd lista ulic, a nie konkretny adres. W mieście przybliżenie to może wynieść od 50 do 500 metrów. Natomiast poza miastem (na terenie niezabudowanym) pomiar ten może sięgać kilku kilometrów. W miarę rozwoju systemu lokalizacyjnego system będzie lokalizował z większą precyzją i tym samym zawężał prawdopodobieństwo błędnego zlokalizowania terminala. Jeżeli terminal znajduje się poza strefą miejską informacja jest innej treści. W takim przypadku system wyświetla nazwę najbliższej drogi, na której terminal się znajduje oraz podaje najbliższe miasto od terminala. W przypadku, kiedy terminal jest wyłączony, system wyświetla komunikat o położeniu: nieznane W kolumnie WGS (lat,lon) znajdują się współrzędne geograficzne terminala. W kolumnie Komendy znajduje się zestaw funkcji opisanych poniżej: Wyślij SMS umożliwia edycję oraz wysłanie wiadomości sms do terminala. Pokaż na mapie umożliwia wizualizację położenia terminala na mapie. Pokaż w zbliżeniu umożliwia wizualizację położenia terminala na mapie, przy czym widok jest kadrowany dokładnie na ten terminal. Dodaj opis umożliwia zamianę opisu położenia za pomocą kwadratu ulic, opisem przyjaznym dla użytkownika. Przykładowo zamiast listy ulic możemy miejsce wskazywane przez aplikację nazwać praca. Aplikacja dla danego obszaru będzie zawsze posługiwać się przez nas zdefiniowaną nazwą. OGSM/PDF47/0905, Strona 24 z 45 definiowanie automatycznego śledzenia terminali

25 OGSM/PDF47/0905, Strona 25 z 45 Za pomocą tego formularza mamy możliwość zdefiniowanie stałego śledzenia wybranego terminala lub grupy terminali. Definiowanie śledzenia polega na wybraniu grupy lub terminala, którego chcemy śledzić oraz określeniu interwału czasu, co jaki system ma badać położenie wybranego terminala czy grupy. Należy pamiętać, że jeżeli system posiada kilku administratorów, to włączenie śledzenie będzie widziane tylko dla administratora, który tego dokonał. Wyłączenie namierzania będzie możliwe tylko przez tą samą osobę.

26 Oznacza to, że pomiary dokonywane przez system są indywidualnie widziane dla każdego z administratorów np. w raportach czy wizualizacji na mapie. W tym formularzu możemy sobie przygotować różne warianty śledzenia i później dowolnie włączać i wyłączać namierzanie. Określając śledzoną grupę/terminal musimy podać następujące parametry: Wybrać grupę lub terminal, który chcemy śledzić, W polu Częstotliwość należy określić interwał czasu, co jaki system ma pytać o lokalizację- minimalna wartość to 10min. Wybrać opcję Namierzanie, która mówi czy proces śledzenia ma się rozpocząć (TAK/NIE). Pole Status pokazuje ostatnią akcję wykonaną przez system. Aby zapisać wprowadzone zmiany w aplikacji, należy nacisnąć przycisk Aktualizuj Aktualizuj. Powrót do poprzednich ustawień jest możliwy poprzez przycisk Przywróć poprzednie ustawienia. OGSM/PDF47/0905, Strona 26 z 45

27 wyszukiwanie najbliższych OGSM/PDF47/0905, Strona 27 z 45 Formularz umożliwia znalezienie, spośród wszystkich terminali lub konkretnej grupy, informacji, kto jest najbliżej podanego adresu. Pola znajdujące się w tym module umożliwiają wybór miejscowości/miejsca, w której/którym chcemy zlokalizować terminal lub grupę terminali. W kolejnym kroku należy podać ulicę i numer domu. Jeżeli nazwa ulicy będzie niejednoznaczna np. Marsza lub nie będzie znajdowała się w bazie aplikacji, wówczas system poprosi o sprecyzowanie nazwy lub

28 zaproponuje listę ulic, których nazwy są najbliższe tej, którą wprowadził użytkownik. Aby rozpocząć poszukiwania terminala należy użyć przycisku "Szukaj Szukaj". UWAGA: Wynikiem poszukiwania terminala znajdującego się najbliżej wskazanego celu, będzie lista numerów terminali z podaną odległością od zadanego miejsca. definiowanie czasu pracy OGSM/PDF47/0905, Strona 28 z 45

29 Formularz Zmiana czasu pracy pozwala na zdefiniowanie czasu pracy wszystkich pracowników reprezentowanych w aplikacji jako terminale. Wprowadzenie definicji czasu pracy dla terminala oznacza, że wszystkie działania z nim związane będą wykonywane jedynie w tym okresie np. namierzanie, czy wysyłanie wiadomości sms będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Po prawidłowym wypełnieniu całego kalendarza, aby zachować wprowadzone zmiany, należy kliknąć przycisk Aktualizuj Aktualizuj. Aby wrócić do poprzednich ustawień należy wybrać opcję Przywróć poprzednie ustawienia. Aby wprowadzić jednakowe godziny pracy dla wszystkich terminali, należy wypełnić pola Ustaw dla wszystkich znajdujące się w prawym, dolnym rogu formularza. edycja stref reakcji Ekran ten służy do edytowania wcześniej wprowadzonych stref reakcji. Został podzielony na dwie części. Górna przedstawia listę wszystkich zdefiniowanych stref reakcji wraz z informacją na temat interwału namierzania obiektów w strefie oraz o aktywności strefy. OGSM/PDF47/0905, Strona 29 z 45

30 OGSM/PDF47/0905, Strona 30 z 45 Dolna część ekranu stanowi formularz edycji wybranej strefy. Za pomocą formularza można wprowadzać następujące informacje dotyczące strefy reakcji: Nazwa strefy, Reagowanie na terminal, bądź na całą grupę, Czas, co jaki mechanizm aplikacji ma sprawdzać obecność obiektu w strefie reakcji,

31 Rodzaj zdarzenia, po wystąpieniu którego następuje wysłanie wiadomości sms. Zdarzeniem może być wjazd terminala do strefy lub opuszczenie tej strefy. Wpisanie treści komunikatu sms oraz wybór odbiorcy wiadomości (właściciel namierzanego terminala lub administrator usługi), Aby zdefiniowane zdarzenia dotyczące strefy reakcji były wykonywane cyklicznie, strefa musi pozostać włączona ( Włącz analizę strefy ). Istnieje możliwość jednokrotnego skorzystania z ustawień strefy, w przypadku, gdy interesuje nas pojedyncze zajście zdarzenia. Wówczas należy wybrać opcję wyłącz analizę po dotarciu obiektu do strefy. Po zajściu zdefiniowanego zdarzenia strefa reakcji pozostanie w stanie wyłączonym. edycja widoków mapy OGSM/PDF47/0905, Strona 31 z 45 Formularz umożliwia wyświetlenie informacji na temat zapisanych widoków mapy oraz pozwala nadawać poszczególnym widokom nazwy przyjazne dla użytkownika i wyświetlać wybrany widok w oknie głównym aplikacji. Za pomocą tego formularza można również usunąć zapisany wcześniej widok mapy. W przypadku wybrania opcji Edycja widoków mapy uzyskujemy tabelę z następującymi informacjami/polami: Nazwa widoku pole umożliwiające wprowadzenie dowolnej nazwy zapamiętanego widoku np. Centrum, LON, LAT współrzędne widoku podawane jako długość i szerokość geograficzna w systemie łukowym WGS84,

32 Skala mapy określa skale widoku, Operacja kolumna zawiera funkcje przyporządkowane dla poszczególnych widoków, które pozwalają na pokazywanie widoku na mapie (w oknie głównym aplikacji) lub usuwanie strefy. Aby zmienić nazwę widoku należy uzupełnić pole Nazwa widoku doku. Aby wyświetlić wybrany widok w oknie głównym aplikacji należy przy właściwym widoku nacisnąć przycisk Poka Pokaż na mapie (ostatnia kolumna). Aby usunąć widok należy przy wybranym widoku nacisnąć przycisk Usuń Usuń (ostatnia kolumna). Aby powrócić do głównego okna aplikacji należy nacisnąć przycisk Zamknij Zamknij. UWAGA: Wszystkie wprowadzone zmiany na formularzu należy y zapisać za pomocą przycisku Aktualizuj. znajdowanie zadanej lokalizacji OGSM/PDF47/0905, Strona 32 z 45 Formularz umożliwia znalezienie punktu przestrzeni geograficznej za pomocą podania nazwy i ulicy miejscowości (w opisanej kolejności) lub poprzez określenie współrzędnych szukanego punktu (długość i szerokość geograficzna w systemie łukowym tzw. lon, lat). Znalezione miejsce można wyświetlić na mapie za pomocą przycisku Poka Pokaż na mapie.

33 Aby zamknąć formularz należy nacisnąć przycisk Zamknij Zamknij. definiowanie komunikatów OGSM/PDF47/0905, Strona 33 z 45 Formularz Definiowanie komunikatów pozwala na przegląd wcześniej przygotowanych szablonów komunikatów, ich modyfikację oraz tworzenie nowych. Szablony komunikatów tworzymy w celu usprawnienia wysyłania komunikatów SMS do terminala lub grupy. Okno modułu podzielone jest na dwie części. W części górnej znajduje się lista zdefiniowanych szablonów. Natomiast część dolna przeznaczona jest do dodawania nowego szablonu. Szablon komunikatu składa się z dwóch pól:

34 tematu wiadomości krótki identyfikator tekstowy szablonu, wiadomości właściwy tekst wiadomości SMS, który zostanie wysłany do terminala/grupy. Jeżeli edytujemy istniejący szablon, to zmiany należy zatwierdzić klawiszem Aktualizuj Aktualizuj, jeżeli istniejący szablon chcemy usunąć należy to zrobić wykorzystując przycisk Usuń szablon. Ta grupa przycisków znajduje się po prawej stronie treści szablonu. Nowo stworzony przez administratora systemu szablon wiadomości musi zostać zapamiętany. W tym celu należy użyć przycisku Dodaj szablon. Wyjście z modułu jest możliwe po kliknięciu na przycisk Zamknij Zamknij znajdujący się na samym dole okna. wysyłanie komunikatów OGSM/PDF47/0905, Strona 34 z 45 Formularz umożliwia wysłanie przez administratora systemu wiadomości SMS do terminala/grupy. Okno modułu podzielone jest na dwie części. W części górnej możemy wysłać komunikat SMS o dowolnej treści (nie korzystając z żadnego z wcześniej zdefiniowanych szablonów wiadomości).

35 Część dolna pozwala na wykorzystanie szablonu wiadomości SMS, który poprzednio został zdefiniowany. W obu przypadkach istnieje możliwość wysłania komunikatu SMS do grupy użytkowników lub pojedynczego terminala. Jeżeli zostaną zaznaczone obie opcje (grupa i terminal) wówczas wiadomość zostanie dostarczona do grupy. Z poziomu tego modułu można przejść bezpośrednio do edycji szablonów komunikatów SMS. W tym celu należy kliknąć na odnośnik Definiowanie komunikatów, znajdujący się w dolnej części ekranu. Wysłanie komunikatu nastąpi po kliknięciu na przycisk Wyślij komunikat. Wyjście z modułu jest możliwe po kliknięciu na przycisk Zamknij Zamknij znajdujący się na samym dole okna. raport lokalizacyjny Wynikiem raportu jest tabela zawierająca informacje o śledzonym terminalu lub grupie. W module tym należy określić czas, w jakim raport nt. terminala będzie wygenerowany. Po wyborze grupy lub terminala i określeniu czasu raportowania należy posłużyć się przyciskiem Poka Pokaż informacje, aby wygenerować raport. OGSM/PDF47/0905, Strona 35 z 45

36 Wygenerowany raport zawiera takie informacje jak nazwa terminala, obszar lokalizacji (miasto) i kwadrat ulic, w jakim lokalizacja została zapisana, a także czas tejże lokalizacji. Po wyświetleniu raportu można skorzystać z funkcji Poka Pokaż na mapie, która umożliwi reprezentację graficzną trasy przejazdu wybranego terminala w określonym przedziale czasu. Po wybraniu tej opcji zostaje wyświetlony komunikat: Włączono wyświetlanie raportu na mapie, po czym należy przełączyć się na ekran główny aplikacji, gdzie można przeanalizować wykres. OGSM/PDF47/0905, Strona 36 z 45 Aby usunąć wyrysowany raport na mapie, należy posłużyć się przyciskiem Wyczyść Wyczyść znajdującym się nad widokiem mapy.

37 raporty z historii wysyłanych komunikatów sms Wynikiem raportu jest tabela zawierająca szczegółowe informacje takie jak data, treść oraz nazwa terminala, do którego zostały wysłane komunikaty SMS. OGSM/PDF47/0905, Strona 37 z 45

38 definiowanie raportów Formularz Definiowanie raportów umożliwia zdefiniowanie cyklicznego generowania raportów lokalizacyjnych lub sms owych dla dowolnego terminala lub grupy terminali oraz edycję tych raportów. Raport jest tworzony automatycznie przez system w określonym przez użytkownika dniu, w cyklu jedno lub kilku dniowym, w formacie pdf i przesyłany jest automatycznie na adres mailowy użytkownika. OGSM/PDF47/0905, Strona 38 z 45 Każdy cykliczny raport zawiera takie informacje jak: Typ podmiotu określający czy raport jest generowany dla pojedynczego terminala, czy dla zdefiniowanej grupy terminali, Podmiot określający terminal (numer msisdn oraz nazwę nadaną przez użytkownika) lub nazwę grupy, Rozmiar raportu określający z ilu dni tworzony jest raport, Częstotliwość generowania określający, co ile dni generowany jest raport, Data generowania określa punkt w czasie, od którego system rozpoczął generować raport cykliczny, Dodatkowo godzina jest zawsze godziną powstawania kolejnych raportów,

39 Status pole określające status raportu cyklicznego. Może ono przyjmować wartości włączony/wyłączony, Definicja raportu anulowana oraz Generowany. Status włączony/wyłączony jest określany przez użytkownika, pozostałe wartości są przypisywane przez system. W przypadku, gdy raport był zdefiniowany dla terminala, który został usunięty z konta Administratora status w raporcie jest ustawiany na Definicja raportu anulowana, co dodatkowo jest sygnalizowane kolorem czerwonym. Możliwość edycji takiego raportu jest wyłączona. Aby móc ponownie generować raport, należy zwrócić się do Superadministratora o ponowne przydzielenie danego terminala lub usunąć raport, jeżeli terminal został na stałe usunięty z grupy Administratora. W przypadku, gdy system rozpocznie generowanie raportu, status zostanie zmieniony na wartość Generowany, co dodatkowo jest sygnalizowane kolorem niebieskim. Status Generowany może utrzymywać się przez kilka godzin, jeżeli grupa terminali jest duża lub podano szeroki zakres czasowy. Po wygenerowaniu raportu, system automatycznie ustawi status raportu na włączony. Raport dla określający adres , na który ma być wysyłany raport. W przypadku, gdy w podanym adresie wystąpił błąd (np. literówka) lub podany adres nie istnieje, raporty nie zostaną doręczone, Nazwa raportu parametr określający nazwę, po której użytkownik chce rozpoznawać zdefiniowany raport, Typ raportu określający czy raport będzie tworzony z położenia terminali (lokalizacyjny), czy z wysyłanych wiadomości sms do terminali (wiadomości sms), Operacje określa operacje możliwe do wykonania na zdefiniowanym raporcie. Aby zdefiniować nowy raport, należy nacisnąć przycisk Dodaj Dodaj i wypełnić formularz wpisując w pola edycyjne dane wg listy przedstawionej powyżej. Po wypełnieniu formularza należy zapisać definicję raportu naciskając przycisk Aktualizuj Aktualizuj. Aby zmienić ustawienia istniejącego raportu, należy przy wybranym raporcie nacisnąć przycisk Edytuj Edytuj. Aby usunąć istniejący raport, należy przy wybranym raporcie nacisnąć przycisk Usuń Usuń. OGSM/PDF47/0905, Strona 39 z 45 Aby ponownie odczytać listę zdefiniowanych raportów należy nacisnąć przycisk Odświe Odśwież. Aby powrócić do okna głównego aplikacji należy nacisnąć przycisk Zamk Zamknij nij.

40 import/export ustawień Formularz umożliwia import/eksport ustawień namierzania terminali dla danego administratora. Aby wyeksportować dane odnośnie ustawień aplikacji należy nacisnąć przycisk Export ustawień. W efekcie otrzymamy plik w formacie Excela, który możemy zapisać w dowolnym miejscu na dysku. Aby zaimportować ustawienia należy wpisać w pole edycyjne nazwę pliku wraz z pełną ścieżką dostępu lub nacisnąć przycisk Przeglądaj Przeglądaj i wybrać plik z listy. Importowany plik musi być plikiem w formacie Excel wcześniej wyeksportowanym z aplikacji i prawidłowo wyedytowanym zgodnie z poniższym opisem. Po wpisaniu/wybraniu pliku należy nacisnąć przycisk Import ustawień. OGSM/PDF47/0905, Strona 40 z 45 Numery terminali -edytując plik ustawień należy bezwzględnie pamiętać, że nie należy zmieniać numerów telefonu (terminali lub administratora). Jeżeli te pola zostaną zmienione, import ustawień nie powiedzie się.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo