Konfraternia Turystyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfraternia Turystyczna"

Transkrypt

1 ISSN Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: Aktualnści d 22 d 28 sierpnia 2011 rku Najlepsze uczelnie świata kntra plska akademicka prwincja Kmisja Eurpejska pdnsi nakłady na prgramy sprzyjające migracji studentów i kadry naukwej. Od 2014 d 2020 rku chce wydać na ten cel pnad 15 mld eur. Dla blisk 800 plskich uczelni t grmna szansa, pdbnie jak dla 2 mln plskich żaków. Prblem w tym, że chć pdbny prgram funkcjnuje d lat, nie jesteśmy w stanie wykrzystać tych pieniędzy. [ ] Artur Grabek. Cała infrmacja dstępna tutaj: Frsal.pl, dkument nline: ml, data dstępu Plicjanci ruszyli d pracy na tatrzańskie szlaki Dchdzeniwcy, technik kryminalistyki i plicyjny ftgraf - tak mcna ekipa wyruszyła we wtrek w Tatry w miejsce, gdzie znalezin zwłki mężczyzny. T m.in. efekt publikacji Gazety, która pisała bezradnść i lekceważenie przez plicję przestępstw ppełnianych w górach. [ ] Dminika Maciejasz Cała infrmacja dstępna tutaj: Gazeta Wybrcza/Kraków: i.html#ixzz1vvppvc00, data dstępu Krdynacja ltów w czasie Eur 2012 Prezes Urzędu Ltnictwa Cywilneg Grzegrz Kruszyński wydał decyzję wprwadzeniu krdynacji rzkładów ltów w Prcie Ltniczym Chpina w Warszawie pcząwszy d 25 marca 2012 rku. Prezes ULC zadecydwał również wprwadzeniu czaswej krdynacji rzkładów ltów w kresie rzpczynającym się na tydzień przed meczem inauguracyjnym i upływającym trzy dni p meczu finałwym Mistrzstw Eurpy w Piłce Nżnej w 2012 rku, tj. d 1 czerwca d 8 lipca 2012 rku, w Prcie Ltniczym Pznań - Ławica, Prcie Ltniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy raz Prcie Ltniczym Wrcław-Strachwice. Cała infrmacja dstępna na prtalu Urzędu Ltnictwa Cywilneg, data dstępu Pasażerwie mieli praw d pieki Prezes Urzędu Ltnictwa Cywilneg mże badać wszystkie pwdy dmów przyjęcia na pkład samltu. Wjewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ddalił skargę Czeskich Linii Ltniczych (sygnatura akt: VII SA/Wa 733/11). Prezes ULC nałżył na nie karę pieniężną za naruszenie rzprządzenia 261/2004/WE, ustanawiająceg wspólne zasady dszkdwania i pmcy dla pasażerów w razie dmwy przyjęcia na pkład alb dwłania lub dużeg późnienia ltów. [ ] Danuta Frey. Cała infrmacja dstępna na prtalu dziennika Rzeczpsplita, dkument nline: data dstępu Kmu i gdzie przeszkadza piw na plaży? Sprawdź Plażwicz ppijający piw na leżaku w Spcie mże czuć się bezpieczny. Ale już p przekrczeniu granicy kurrtu - w sąsiednich Gdańsku i Gdyni - za t sam grzi mu mandat. [ ] Jwita Kiwnik. Cała infrmacja dstępna na prtalu Trójmiast.gazeta, dkument nline: Sprawdz.html#ixzz1Vvx4QEdG, data dstępu Turyści kradani i szukiwani w kantrach Kradzieże kiesznkwe i szustwa w kantrach t najczęściej zgłaszane przez turystów przestępstwa w nwym punkcie plicyjnym dla turystów przy ul. Pwiśle. Cała infrmacja dstępna tutaj: Gazeta Wybrcza Kraków: dkument nline: ml#ixzz1wesxsko7, data dstępu

2 KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE zapwiedzi The New Wrld f Travel - Safety and Security in Internatinal Travel 23rd Wrldwide Cnference, Trnt, Octber 2011 Twenty-Third INTERNATIONAL IFTTA CONFERENCE Organizatr: Internatinal Frum fr Travel and Turism Advcates (IFTTA). Szczegóły prgramwe i rganizacyjne znajdziesz tutaj: data dstępu Infrmacje Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych i branżwych pd adresem: NOWOŚCI WYDAWNICZE Pdstawy statystyki w turystyce i rekreacji Pdstawy statystyki w turystyce i rekreacji / Teresa Słaby. Warszawa: Wyższa Szkła Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki, 2011, 112 s.; tab., wykr.; 24 cm; Bibligr. s ISBN Z przedmwy. Ocena rzwju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i gastrnmicznej raz szacwanie stpnia uczestnictwa ludnści wymagają użycia kreślnych metd i narzędzi analiz statystycznych. Rzwój usług realizwanych w czasie wlnym wymaga rzwju badań ilściwych i jakściwych. Opis sytuacji bieżącej (diagnza) raz cena zjawiska przyszłści (prgnza) nie są mżliwe bez prawidłweg zastswania kreślnych metd analiz statystycznych. Pdręcznik prezentuje te metdy statystyczne, które mgą być szczególne użyteczne w analizach zjawisk z zakresu szerk pjętej turystyki i rekreacji na pzimie pdstawwym. Treść zstała isttnie wzbgacna użycie statystyczneg pakietu kmputerweg STATISTICA 9.0, który ułatwia praktyczne wykrzystanie metd statystycznych w działalnści pdmitów gspdarczych związanych z turystyką, rekreacją i gastrnmia. Znajmść kmputerweg pakietu statystyczneg wchdzi w zakres pdstawwych umiejętnści przy wyknywaniu analiz z udziałem liczb z badań pierwtnych i wtórnych. Układ treści pdręcznika dpwiada wymgm dydaktyki szklnictwa wyższeg w zakresie statystyki. Prezentuje metdy statystyczne w zakresie piswej analizy: struktury w parciu rzkłady indywidualne i przedziałwe; krelacji, w ujęciu tzw. krzyżwym raz dynamiki zjawisk eknmiczn-spłecznych, w tym prgnzwania. Zakres przedmitwy pdręcznika bejmuje zagadnienia z zakresu statystyki piswej, która wypełnia standard wiadmści na pzimie kształcenia licencjat. Stanwi abslutnie minimum wiedzy, jaką pwinien psiadać abslwent trzymujący tytuł licencjata i które pzwlą pruszać się w świecie liczb (infrmacji) zjawiskach zachdzących w gspdarce rynkwej. Lektura treści zawartych w rzdziałach pdręcznika raz analiza przykładów umżliwi dpwiedzi na następujące pytania: rzdział 1: Jakie są pdstawwe pjęcia w statystyce raz jak uzyskać dane statystyczne? 2

3 rzdział 2: Jak zbudwać i przestawić tabelarycznie raz graficznie rzkład empiryczny daneg zjawiska? Jakie miary piswe pwinny być zastswane w zależnści dróżnicwania rzkładów? rzdział 3: Dlaczeg badanie współzależnści ma takie znaczenie? Dlaczeg wykrzystuje się analizę krelacji? rzdział 4: Jak upływ czasu zmienia przebieg zjawiska i jak mże n przebiegać w przyszłści? Prpnując wybrane metdy statystyczne, uprszczn zapisy frmalne wzrów i algrytmów, kładąc nacisk na prawidłwą interpretację trzymywanych wyników, uzyskanych w zdecydwanej większści w wyniku psługiwania się nwczesnym pakietem kmputerwym. W zestawie przykładów zdecydwanie przeważają zagadnienia związane z szerk rzumianą turystyką i rekreacją. Zaprpnwan także testy d samdzielneg rzwiązywania. Pdręcznik kńczą zestawy zaliczeń i egzaminów. Zamówienia realizuje Elżbieta Rsikiewicz, Dział Prmcji i Infrmacji Praswej Wyższej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki, ul. Chdakwska 50, Warszawa, tel , Źródł: Elżbieta Rsikiewicz, krespndencja nadesłana Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie / Rman Dawid Tauber, Lesław Wjtasik. Pznań: Wyższa Szkła Htelarstwa i Gastrnmii, 2011, 212 s.; ISBN: Turystyka i rekreacja t dziedziny życia spłeczneg i gspdarki, które nieustannie rzwijają się i unwcześniają. Pjawiają się nwe frmy i spsby wypczynku i spędzania wlneg czasu. Tym nwym spsbm twarzyszy pwstanie i rzwój przemysłu i usług turystyczn-rekreacyjnych. Ppularnść jggingu spwdwała pwstanie specjalnej gałęzi rzemisła: prdukcji butów, dresów i wszystkich innych akcesriów ptrzebnych d biegania. T tylk jeden z przykładów. Specyfika nwych trendów w turystyce i rekreacji plega na tym, że częst nie rdzą się ne w spsób naturalny, lecz są sztucznie wywływane i przyspieszane. Siłą napędwą jest chęć zysku, zarbienia pieniędzy. Klarstw górskie przekształcne z dyscypliny sprtwej w jeden z rdzajów turystyki pbudza rzwój przemysłu prdukująceg dpwiednie rwery i inny sprzęt raz dzież ptrzebną d uprawiania tej frmy turystyki. Rwery trzeba remntwać i knserwwać. W knsekwencji kształtuje się mda, która nakręca prdukcję i usługi. Wytwarza się craz lepsze rwery. Sprzęt wymienia się nie z pwdu jeg zużycia, ale dlateg, że przestał być mdny. Dtyczy t w różnej mierze wszystkieg, c służy d uprawiania klarstwa górskieg. T także tylk jeden z przykładów. Dawn minęły czasy, kiedy rwer kupiny przez jca służył jeszcze wnukm,, uprawiania taternictwa wystarczyły dbre buty, liny i haki, a niewielki klub piłkarski dyspnwał dwma piłkami i jednym kmpletem dresów. Współcześnie przemysł turystyczn-rekreacyjny musi prdukwać szybk i duż, a na jeg prdukty musi być - mżliwie największy - rynek zbytu. Aby tak się stał, należy dynamizwać i mdernizwać już istniejące ptrzeby spłeczeństwa w zakresie turystyki i wypczynku raz - a mże przede wszystkim - twrzyć nwe. Jest t zasadniczy cel działania ptężnej machiny marketingwej twrznej i finanswanej przez przemysł turystyki i rekreacji. W tym kntekście wart zastanwić się jakie są pdstawwe mechanizmy pwstawania nwych trendów i rzwju już istniejących frm turystyki i rekreacji. Pstaramy się także przedstawić wspmniane nwe trendy. Próby pełnej klasyfikacji i pisu różnych frm turystyki i wypczynku są w tej chwili przedsięwzięciem ryzykwnym, pnieważ rzeczywistść spłeczna częst wyprzedza refleksje teretyczne. Żyjemy w czasach nieustannych, szybkich zmian warunków funkcjnwania spłeczeństwa. Ich dynamika dtyczy również turystyki i rekreacji. Pstaramy się pisać niektóre rdzaje turystyki pwstające i mdernizwane w wyniku tych zmian. (ze wstępu) Spis treści: TR=1&stre_id=2 Zamówienia realizuje: Księgarnia Eknmiczna - Kazimierz Leki, dkument nline: st=1&stre_id=2, data dstępu Internetwa Księgarnia Eknmiczn-Prawna, dkument nline: data dstępu ABC: hurtwnia książek, dkument nline: +we+wsp%c3%b3%c5%82czesnym+%c5%9bwiecie+&x=0&y=0, data dstępu

4 Infrmacje Zbacz również pzstałe infrmacje nwściach wydawniczych pd adresem: EKSPERTYZY I WYNIKI BADAŃ Wyniki Grupy Orbis za pierwsze półrcze Grupa Htelwa Orbis przedstawiła wyniki finanswe za pierwsze półrcze. Firma chwali się zwiększeniem wskaźnika RevPAR 5,4 prc. raz zysku EBITDA 8,1 prc. W budwie znajduje się 500 pki htelwych. Grupa Htelwa Orbis krzysta w dużym stpniu z żywienia na rynku htelarskim. Jak wskazują wyniki za pierwsze półrcze, na plskim rynku widczna jest pprawa kniunktury, jednak wzrst nadal rzkłada się nierównmiernie na pszczególne miasta i reginy. Grupa przyspiesza realizację prjektów inwestycyjnych zrientwanych wyłącznie na działalnść htelarską becnie w realizacji jest 500 nwych pki htelwych pwiedział Laurent Picheral, prezes spółki Orbis. Kluczwe dane Grupy Htelwej Orbis p pierwszym półrczu Grupa Htelwa Orbis zwiększyła swje przychdy 3,1 prc. w pierwszym półrczu raz 3,5 prc. w drugim kwartale przy uwzględnieniu prównywalneg zakresu knslidacji (który wyklucza wpływ twartych/sprzedanych hteli raz isttnych zdarzeń jednrazwych np. zbycie nieruchmści). Orbis zdłał również graniczyć kszty, c przynisł wymierne zyski w bieżącym półrczu: wynik peracyjny EBITDA wzrósł w I półrczu 5,6 prc. a w samym II kwartale 8,1 prc. w prównaniu z analgicznym kresem 2010 rku. Dzięki zwiększnemu saldu śrdków pieniężnych Orbis wznwił prjekty inwestycyjne. Rzpczęt budwę trzech hteli: Etap i Ibis w Warszawie raz Nvtel w Łdzi. Te inwestycje pwiększą bazę htelwą Grupy w latach prawie 500 pki, z czeg 330 pki w segmencie hteli eknmicznych. Ptwierdza t strategię zwiększenia becnści Orbis na rynku hteli 1- i 2-gwiazdkwych. Jedncześnie Grupa przyspieszyła prces ptymalizacji istniejącej bazy htelwej dknując zbycia czterech hteli niestrategicznym znaczeniu w kresie d stycznia d czerwca. Wyniki na pszczególnych rynkach pzstają zróżnicwane. W Warszawie htele Grupy kntynuwały dwucyfrwe wzrsty wskaźników peracyjnych. Pierwsze półrcze rku 2011 przynisł także zdecydwanie pzytywne rezultaty w Trójmieście, pdczas gdy np. w Pznaniu, Katwicach i w wielu mniejszych miastach nie stwierdzn jeszcze znak pprawy kniunktury. Trend ddatni utrzymywał się w segmencie knferencji i szkleń (MICE), c był krzystne głównie dla hteli Nvtel; zaznacza się także wzrst liczby indywidualnych klientów bizneswych, zwłaszcza w htelach funkcjnujących pd markami Mercure, ibis i Orbis. Liderem wzrstu były htele średnieg i górneg segmentu rynku, dla których dntwan ptymistyczne zwiększenie wskaźnika RevPAR za kresy analgiczne: 5,4 prc. w pierwszym półrczu raz 6,5 prc. w drugim kwartale. W kategrii hteli eknmicznych wystąpił wzrst RevPAR na pzimie 1,7 prc., c dzwierciedla efekt bazwy wynikający z relatywnie lepszych wyników w kresie dekniunktury w latach Sprzedaż wzrsła dzięki pwdzeniu działań marketingwych: zimwym i wisennym prmcjm partym na mechanizmie Dłuższy pbyt, niższy rachunek raz czerwcwej akcji Szalne ceny. Tej statniej twarzyszyła kampania reklamwa nline, dzięki czemu prmcja wygenerwała 1/3 wyższe przychdy niż jej edycja z 2010 rku. Równlegle zwiększana była baza uczestników prgramu ljalnściweg A-Club, która w samym drugim kwartale wzrsła 50 tys. i siągnęła pzim 150 tys. klientów w Plsce. W bszarze zarządzania zasbami ludzkimi pierwsze półrcze 2011 charakteryzwał się znacznym wzrstem liczby szkleń dla pracwników Grupy Orbis, których celem był wspieranie strategii sprzedażwych i HR-wych, m.in. dla marki Nvtel. W zakresie zarządzania różnrdnścią (ang. diversity management) siągnięty zstał bliski równwadze wynik 55 prc. mężczyzn i 45 prc. kbiet na stanwiskach dyrektrów hteli. 4

5 W związku z przyjętą przez Grupę strategią kncentracji na działalnści htelarskiej, przedsiębirstw Orbis Transprt przeznaczne zstał d zbycia w latach 2011/12. W lecie zebran ferty wstępne na części teg pdmitu zależneg, któreg pdstawwa działalnść plega na wynajmie samchdów (rent-a-car) i zarządzaniu fltą pjazdów. Pnadt Orbis Transprt feruje usługi lkalnej kmunikacji autbuswej w dwóch miastach. Przychdy firmy w pierwszym półrczu 2011 rku były niższe głównie z pwdu zbycia części przedsiębirstwa, tzn. międzynardwych przewzów autkarwych w czerwcu 2010 rku. Przychdy i zysk peracyjny EBITDA za analgiczny kres były niższe dpwiedni 4,3 prc. i 2,9 prc. Najlepsze wyniki uzyskał segment wynajmu samchdów, w którym sprzedaż wzrsła 17 prc. Grupa Orbis zwiększyła sald śrdków pieniężnych dzięki pprawie wyników peracyjnych raz wpływm ze sprzedaży nieruchmści. Umżliwia t wcześniejszą całkwitą spłatę przez Orbis kredytu w wyskści 188,4 mln zł. Decyzja zstała pdjęta w lipcu i zstanie zrealizwana w sierpniu, c pzwlić ma na zmniejszenie ksztów finanswych. Jedncześnie Orbis pzyskał elastyczny, średniterminwy kredyt dnawialny w kwcie 100 mln zł. Ma n służyć d przejściweg finanswania trwających inwestycji i ptrzeb peracyjnych Grupy, w tym budwy hteli eknmicznych. Prgnza zysku peracyjneg EBITDA dla Grupy Htelwej Orbis na rk 2011 zstanie publikwana w płwie września. Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu Placy a ubezpieczenia turystyczne Tylk 1 na 100 Plaków zgadza się ze stwierdzeniem, że w czasie urlpu nie jest ptrzebne żadne ubezpieczenie - wynika z badania przeprwadzneg na zlecenie Deutsche Bank PBC przez Instytut Hm Hmini. Jedncześnie, jak pkazują dane IMAS Internatinal, tylk c czwarty z pdróżnych faktycznie krzysta z ubezpieczenia pdczas pbytu wakacyjneg za granicą. Najwyraźniej lekceważymy zagrżenia, które mgą się wydarzyć w pdróży. Tymczasem według danych Erg Hestia tegrczne wakacje bfitują w wypadki. W ciągu czterech urlpwych miesięcy klienci ubezpieczyciela ptrzebwali pmcy w blisk 1,5 tys. wypadkach, c znacza, że w tym czasie każdeg dnia wpływa kilkanaście zgłszeń z całeg świata. [ ] prac.: Kamila Urbańska Całą ekspertyzę znajdziesz tutaj: e-gspdarka, dkument nline: data dstępu Wakacje Plaków 2011: analizy TNS Pentr W prównaniu z latami ubiegłymi nieznacznie zmalał (d 27%) dsetek Plaków, deklarujących chęć wyjazdu na urlp w kresie wakacyjnym (czerwiec wrzesień). Pnad płwa respndentów z wyższym wykształceniem (54%) deklaruje zamiar wyjazdu. Wyraźnie większy udział wyjeżdżających jest w najmłdszej grupie wiekwej aż 48% respndentów w wieku d 29 lat deklaruje, że wyjedzie na wakacje. W grnie tym znajdują się studenci ze względu na graniczn budżet zdecydwana większść zrganizuje swój wyjazd we własnym zakresie. We własnym zakresie wyjeżdżać będą także sby, które w ciągu statnich 3 lat krzystały z usług biur pdróży w te wakacje przeszł c druga z nich przuci zrganizwane wyjazdy i wyjedzie na własną rękę. Na stałym pzimie utrzymuje się dsetek sób deklarujących plany spędzenia swjeg urlpu za granicą. W 2009 rku c piąty wyjeżdżający na urlp kierwał się za granicę, tyle w 2010r. grupa ta liczy już tylk 11%, a w rku becnym 12%. Spśród sób planujących wyjazd urlpwy 13% skrzysta z usług biur pdróży. Jeśli wyjazd rganizwany jest przez biur t najpewniej jest t wycieczka za granicę (Placy w dalszym ciągu preferują basen Mrza Śródziemneg). Przeważająca część respndentów (90%) nie krzystała z usług biur pdróży w ciągu statnich 3 lat. Pytani przyczyny, przede wszystkim dpwiadają, że nie był takiej ptrzeby, b w statnim czasie w góle nie wyjeżdżali w kresie wakacji. Dla klejnych 43% barierą w krzystaniu z usług biur pdróży jest cena. Orbis, nawet p jeg upadku, jest nadal najbardziej znaną marką biura pdróży w Plsce (35%). Klejne najbardziej rzpznawane marki t Itaka (22%) i Triada (16%). Itaka, Triada i Tui t biura najchętniej wybierane przez Plaków. Agnieszka Rządca, Tmasz Tyszkiewicz 5

6 Zapraszamy d zapznania się z prezentacją: W.ppt Źródł: TNS Pentr, data dstępu Aktualne trendy na plskim rynku ltniczym Omawiając pkrótce sytuację na naszym rynku ltniczym wart spjrzeć na rynek eurpejski. Sprawdzić na ile zmiany zachdzące u nas są częścią trendu eurpejskieg. Według publikwanych niedawn danych ACI - Eurpe (Zrzeszenie Eurpejskich Prtów Ltniczych Airprts Cuncil Internatinal Eurpe, całkwity ruch w prtach eurpejskich wzrósł w pierwszej płwie 2011 rku 9,5%. Dane AEA (Zrzeszenie Eurpejskich Linii Tradycyjnych - the Assciatin f Eurpean Airlines, za ten sam kres pkazują wzrst 8,9%. Oznacza t, że eurpejscy przewźnicy tradycyjni (sieciwi) zwiększają becnie swje przewzy w tempie zbliżnym d tanich linii. [ ] Marek Serafin Pełna treść pracwania dstępna jest w zakładce Rynek ltniczy / Publikacje: część pierwsza: część druga: Źródł: Plski Rynek Transprtu Ltniczeg, data dstępu Infrmacje Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Resrt nauki przypmina bazach fert pracy dla naukwców O kniecznści zamieszczania w publicznych bazach głszeń wlnych stanwiskach pracy dla naukwców przypmina Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg w liście skierwanym d rektrów plskich szkół wyższych. Nwe bwiązki uczelni wynikają z wchdzącej w życie 1 października teg rku ustawy Praw szklnictwie wyższym. Jak przypmina w liście minister nauki i szklnictwa wyższeg prf. Barbara Kudrycka, w myśl nwych regulacji, uczelnie mają bwiązek głaszać infrmacje knkursach na wlne stanwiska pracy na strnach internetwych uczelni, urzędu bsługująceg ministra właściweg d spraw szklnictwa wyższeg raz ministra nadzrująceg uczelnię, a także na strnach internetwych Kmisji Eurpejskiej w eurpejskim prtalu dla mbilnych naukwców, przeznacznym d publikacji fert pracy naukwców. W trsce zapewnienie knkurencyjnści, twartści i jawnści prcesu bsadzania stanwisk, rzbudwywana jest na strnie internetwej Ministerstwa Nauki i Szklnictwa Wyższeg baza głszeń wlnych stanwiskach naukwych, akademickich i w sferze zarządzania nauką w Plsce raz krajach Unii Eurpejskiej. Dtychczas wiele uczelni i instytucji skrzystał już z mżliwści, jakie feruje ten wirtualny słup głszeniwy - zaznacza minister. Baza głszeń prwadzna przez MNiSW znajduje się na strnie: Mżna na niej znaleźć aktualne ferty pracy dla badaczy. Od 1 października teg rku uczelnie będą również zbwiązane d zamieszczania głszeń w prtalu Kmisji Eurpejskiej Euraxess (http://ec.eurpa.eu/euraxess/), który zawiera bazę fert pracy dla naukwców. Wysk wykwalifikwana i kmpetentna kadra naukw-dydaktyczna jest fundamentem jakści kształcenia i prwadzenia badań naukwych. Dbór dpwiednich pracwników raz stwrzenie im warunków d satysfakcjnującej, twórczej pracy t również cenny wkład we wszechstrnny rzwój zarówn uczelni, jak i jej studentów - pdkreśla Barbara Kudrycka. Źródł: PAP - Nauka w Plsce, data dstępu

7 Wydawnictw Nature uruchmił platfrmę Open Access Klejne wydawnictw naukwe zaczyna wdrażać mdel twarteg dstępu. Tym razem Nature Publishing Grup uruchmiła nwą platfrmę Open Access Scientific Reprts [http://www.nature.cm/srep/index.html], na której są publikwane i udstępniane bez żadnych graniczeń prace z zakresu nauk przyrdniczych. Wszystkie artykuły są znaczne iknką OPEN, dstępne w frmacie HTML raz d pbrania w frmacie PDF. Za publikwanie w Scientific Reprts płacą autrzy. Kszty całeg prcesu publikwania dla jedneg artykułu w repzytrium t pnad 100 eur. Autrzy mgą wybrać jedną z dwóch licencji Creative Cmmns: Uznanie autrstwa Użycie niekmercyjne Bez utwrów zależnych 3.0 Unprted [http://creativecmmns.rg/licenses/by-nc-nd/3.0/] lub Uznanie autrstwa Użycie niekmercyjne Na tych samych warunkach 3.0 Unprted. Wart zajrzeć d działu FAQ Open Access [http://www.nature.cm/srep/faqs/penaccess-faqs.html], gdzie znajdują się szczegółwe infrmacje plityce eknmicznej wydawnictwa. Więcej infrmacji zasadach publikwania w Scientific Reprts znaleźć mżna na strnie: Karlina Grdecka Źródł: Kalicja Otwartej Edukacji, data dstępu Złty standard w bsłudze klienta w htelarstwie i gastrnmii Prjekt Złty standard w bsłudze klienta - wdrażanie innwacji i dyfuzja dbrych praktyk w htelarstwie i gastrnmii ma na celu wdrażanie innwacji i prmcję dbrych praktyk w biektach htelwych w Plsce. Od kwietnia 2011 rku d września 2012 rku w jeg ramach zstanie przeprwadznych 250 bezpłatnych audytów, finanswanych w 100 prcentach ze śrdków Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka. Audyty te mają na celu dstarczenie menedżerm w htelarstwie infrmacji kluczwych dla rzwju ich firm, w tym: a) raprtów brazujących pzycję jednstki na tle branży w bszarach badanych w trakcie audytu, czyli: bsługa klienta (standardy bsługi recepcyjnej i parkingwej, bsługa w punkcie gastrnmicznym, czynnści w zakresie pielęgnacji biektu, prcedura infrmwania klienta, prcedura zakwaterwania i wykwaterwania), działania marketingwe (znakwanie biektu, stswane śrdki infrmacji i prmcji, współpraca z systemami rezerwacji htelwej, rganizacja w zakresie pzyskiwania klientów kluczwych), plityka cenwa i prmcje cenwe, budwanie ptencjału rganizacji (rekrutacja i dsknalenie kadr, systemy mtywacyjne), b) rekmendacji usprawnień partych na danych zgrmadznych pdczas audytu, c) przykładów dbrych praktyk - jednstek najwyżej ceninych spśród bjętych audytem pdmitów. Ddatkw prjekt zakłada zapewnienie bezpłatnej prmcji jednstkm najlepiej cenianym lub najlepiej wdrażającym rekmendwane innwacje. Prmcja ta - zwana w prjekcie prmcją dbrych praktyk - t zapewnienie wyróżninym jednstkm becnści w gólnplskich mediach ekranwych raz drukwanych, a pnadt przyznanie wyróżnień w widcznej frmie (tablica prmcyjna, udstępnienie gdła prmcyjneg Złty standard w bsłudze klienta, becnść na łamach publikacji pdsumwującej dbre praktyki w bsłudze klienta, becnść pdczas knferencji prmującej dbre praktyki w htelarstwie, becnść na strnach wysk pzycjnwaneg serwisu internetweg prmująceg przykłady dbrych praktyk branżwych). Według przeprwadznych przez autrów prjektu badań, menedżerwie biektów htelwych w Plsce nie wykrzystują pełneg ptencjału ich firm, pnieważ przykładają zbyt małą wagę d tak zwanych krytycznych punktów prcesu bsługi klienta, takich jak: pierwszy zdalny kntakt z klientem, pwitanie klienta w lkalizacji, działania psprzedażwe i budwanie relacji z kluczwymi klientami, systematyczne badanie satysfakcji klientów. Zbyt wiele biektów htelwych w Plsce, zwłaszcza nwych, dyspnuje wyskiej klasy zapleczem lkalwym, lecz wpływ teg atutu na percepcję klientów jest zaniżany przez luki w miękkich aspektach zarządzania rganizacją. Jak uczy dświadczenie plskie i zagraniczne, braki p miękkiej strnie zarządzania są trudn dstrzegalne lecz przekładają się na twarde knsekwencje. Audyt prjektwy ma zapewnić menedżerm pzyskanie danych umżliwiających wdrżenie prcedur zarządczych eliminujących istniejące niedsknałści i stanwiących pdstawę zrganizwanych działań w przyszłści. Źródł: Złty Standard, data dstępu

8 Urząd Transprtu Klejweg dba prawa pasażerów z niepełnsprawnścią 24 sierpnia 2011 rku prezes Urzędu Transprtu Klejweg Krzysztf Jarszyński i prezes Stwarzyszenia Przyjaciół Integracji Pitr Pawłwski pdpisali przumienie współpracy. Urząd Transprtu Klejweg pdjął działania, których celem jest zapewnienie kmfrtu pdróży pasażerm z niepełnsprawnścią. Zgdnie z aktualnie bwiązującymi przepisami prawa istnieje kniecznść zgłszenia przez sbę z niepełnsprawnścią chęci pdróży kleją minimum 48 gdzin przed jej pdjęciem. W przeciwnym wypadku klej nie gwarantuje, że taki pdróżny będzie mógł skrzystać z pmcy w dstępie d pciągu. Pnadt w praktyce, ze względu na brak przystswanych wagnów i przedziałów, jedynym miejscem, w którym mże zmieścić się wózek inwalidzki jest przestrzeń kł talety. Niedpuszczalne jest stawianie barier sbm z niepełnsprawnścią. Chcemy, aby niepełnsprawni pasażerwie pdróżwali z gdnścią i w kmfrcie. Nw ddawany czy mdernizwany tabr raz infrastruktura dwrcwa pwinny spełniać wymgi dstępnści dla sób niepełnsprawnych pwiedział Krzysztf Jarszyński, Prezes UTK. Pdczas pdpisania przumienia współpracy Stwarzyszenie Przyjaciół Integracji, przekazał na ręce Prezesa Jarszyńskieg wytyczne architektniczne dtyczące infrastruktury, zgdnie ze standardami unijnymi. Wierzymy, że dzięki tej dkumentacji, znacznie łatwiej będzie prwadzić zarówn remnty istniejąceg tabru klejweg i dwrców, jak również pdejmwać nwe inwestycje, które pzwlą nam wszystkim bez graniczeń krzystać z klei pdkreślił Pitr Pawłwski, Prezes Stwarzyszenia Przyjaciół Integracji. Przumienie współpracy nie jest związane z zbwiązaniami finanswymi żadnej ze strn i dtyczy wymiany infrmacji raz knsultacji i udziału Stwarzyszenia Przyjaciół Integracji w pracach mających na celu dstswanie klei d przewzów sób z niepełnsprawnścią, zarówn pd względem prceduralnym, jak i technicznym. List intencyjny KB: Źródł: Urząd Transprtu Klejweg, data dstępu Pdróże bez barier Bariery architektniczne? A mże cś więcej? C pwduje, że sbm niepełnsprawnym trudn wyjechać na wakacje i ich urlpy graniczają się głównie d turnusów rehabilitacyjnych? Serwis esky.pl pstanwił wypunktwać wszystk t, c mże pmóc niepełnsprawnym turystm i zachęcić ich d częstszeg pdróżwania z biurem pdróży lub samdzielnie. Z badań, które jakiś czas temu publikwał GUS wynika, że prawie 80 prc. sób niepełnsprawnych wcale nie pdróżuje. Pwdów takieg stanu rzeczy jest wiele, chć gdybyśmy chcieli je wymieniać, niewątpliwie jak pierwsze wskazalibyśmy bariery architektniczne raz lęk przed tym, że w razie ptrzeby nie będzie bk kgś, kt sbie niepełnsprawnej udzieli pmcy. Dlateg wart mówić tym, c przysługuje sbm niepełnsprawnym i czeg mgą ne czekiwać d przedstawiciela biura pdróży czy linii ltniczych pwiedział Łukasz Neska z esky.pl. Pdróżwanie sób niepełnsprawnych nie jest niemżliwe, wymaga jednak większej ilści przygtwań i zapznania się ze wszelkimi prcedurami i przepisami, które mgą być pmcne w drdze. Należy zacząć d teg, że większść biur pdróży nie psiada sbnych katalgów, w których zawarte by były wyjazdy przeznaczne wyłącznie dla sób niepełnsprawnych. Nie znacza t czywiście, że wyjazdów teg typu nie ma, jednak, by z nich skrzystać należy pprsić biur pdróży przygtwanie specjalnej ferty, w której wyszczególnine zstaną biekty htelwe psiadające rzwiązania architektniczne ułatwiające funkcjnwanie sbm niepełnsprawnym. Wart, z góry zaznaczyć, c jest niezbędne, by taki pdróżny czuł się kmfrtw pkój na parterze, winda, pdjazdy, dpwiednia szerkść drzwi, wielkść łazienki czy mżliwść wejścia wszędzie z psem przewdnikiem i pprsić przedstawiciela biura, by zasięgnął szczegółwych infrmacji na temat daneg biektu. Pdbnie jest w przypadku wyjazdu rganizwaneg samdzielnie zamiast martwić się wypsażenie htelu, lepiej skntaktwać się z jeg managerem i zapytać, jakie udgdnienia są zapewnine sbm niepełnsprawnym. Jeżeli sba niepełnsprawna decyduje się na wyjazd z biurem pdróży t mże być spkjna, pnieważ na każdym etapie urlpu ma wsparcie ze strny jeg pracwnika. T z pewnścią daje większe pczucie kmfrtu, niż wyjazd zrganizwany samdzielnie. Jest t z pewnścią bardz ważne zwłaszcza w przypadku pierwszej pdróży ddał Łukasz Neska z Internetweg Centrum Pdróży esky.pl. T nie znacza, że sby niepełnsprawne pwinny decydwać się wyłącznie na krzystanie z fert biura pdróży. Przewźnicy również zapewniają dużą pmc na ltnisku i w samlcie, trzeba jednak wiedzieć, gdzie ją mżna uzyskać. Ważne jest również t, że większść usług i udgdnień, z jakich mgą krzystać sby niepełnsprawne jest bezpłatna i w przypadku eurpejskich linii ltni- 8

9 czych regulwana treścią Rzprządzenia UE nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 prawach pasażerów niepełnsprawnych i granicznej mbilnści. Ze względów bezpieczeństwa, linie ltnicze zabierają na pkład tylk d 3 d 5 sób niepełnsprawnych, w zależnści d przewźnika i trasy. Dlateg ważne jest, by dpwiedni wcześnie rezerwwać bilet i przy zakupie pinfrmwać swim stanie. T jest też mment, w którym dbrze jest pwiedzieć sprzęcie niezbędnym pdczas pdróży wózek, leki, kncentratr tlenu, a także tym czy pasażer mże pruszać się samdzielnie. Linie ltnicze pwinny wiedzieć, że będą przewziły sbę niepełnsprawną najpóźniej na 48 gdzin przed wyltem. P przybyciu na ltnisk, sby niepełnsprawne pwinny zgłsić się d jedneg z punktów infrmacyjnych lub d stanwiska dprawy biletw-bagażwej. Wówczas linie ltnicze zstaną pinfrmwane becnści pasażera i ddelegują swjeg przedstawiciela, który będzie zbwiązany pmagać tej sbie, aż d mmentu, gdy wsiądzie na na pkład samltu. Pdstawwe wsparcie, które sby granicznej sprawnści trzymują na terenie prtu ltniczeg plega m.in. na: zapewnieniu asysty w trakcie przemieszczania się raz dprawy i kntrli biletwej, pmc w dpełnieniu wszelkich frmalnści na ltnisku, zapewnienie dgdneg przemieszczenia się na pkład samltu przy użyciu specjalistyczneg sprzętu, pmc przy sadzaniu pasażera na przypisanym mu miejscu, następnie asystę przy puszczaniu samltu i przemieszczaniu się d hali dbiru bagażu, dbiór bagażu raz wsparcie w trakcie wypełnienia wszystkich dkumentów wymaganych d dpełnienia prcedury imigracyjnej, celnej i bezpieczeństwa, pmc w przemieszczeniu się pmiędzy ltami transferwymi. Linie ltnicze stawiają jednak pewne wymagania, które musi spełniać sba niepełnsprawna, jeżeli chce pdróżwać sama. Musi na być zdlna d wyknania takich czynnści jak: skrzystanie z talety, spżywanie psiłku, zaaplikwanie sbie lekarstwa, załżenie sbie maski tlenwej. W przypadku, kiedy stan pasażera lub pzim niepełnsprawnści nie pzwala na dpełnienie któregś z pwyższych punktów, pwinien mu twarzyszyć piekun, który ukńczył 16 lat. Są też sytuacje, w których wymagane jest zaświadczenie lekarskie ptwierdzające mżliwść dbycia pdróży. Należy je kazać w przypadku niepełnsprawnści umysłwej, kiedy pasażer wyjeżdża samtnie; gdy stan zdrwia i/lub pzim niepełnsprawnści jest niestabilny lub pstępuje; a także p niedawn przebytej chrbie lub peracji. Odpwiednia dkumentacja bwiązuje również, jeżeli w bagażu pdręcznym przewzi się strzykawki lub płynne leki. Wzór zaświadczenia, jeśli jest n wymagane, dstarczają zwykle linie ltnicze. Wypełnia je lekarz, p czym przekazuje się je linim ltniczym. Z wyprzedzeniem należy się również zastanwić nad lgistyką związaną z przewzem wózka inwalidzkieg. Linie ltnicze pzwalają na zabranie ze sbą w pdróż własneg. Jednak ze względu na graniczną przestrzeń na pkładzie samltu najczęściej t rzwiązanie nie jest praktykwane. W sytuacji, gdy nie będzie mżna się nim swbdnie pruszać między siedzeniami wcześniej należy pinfrmwać przewźnika rzmiarach ftela, jest n bezpłatnie nadawany jak bagaż, a linie na czas pdróży użyczają wózek dpwiednich rzmiarów. Dlateg, najlepiej z wyprzedzeniem pinfrmwać przewźnika tym, że pasażer będzie pruszał się na wózku inwalidzkim. Przepisy bezpieczeństwa regulują i ten temat. Obawy przewźników wzbudzają wózki elektryczne i wózki napędzane za pmcą akumulatrów. W przypadku tych pierwszych, niektóre linie ltnicze dmawiają przewiezienia ich, lub wymagają ddatkweg zabezpieczenia w luku bagażwym. Natmiast jeśli chdzi ftele napędzane akumulatrami, należy kniecznie pdać infrmacje czy są ne suche czy wypełnine płynnym elektrlitem. Tych drugich nie mżna zabrać na pkład, a nawet chcąc nadać je jak bagaż, trzeba pkazać znaczenie, że akumulatr jest fabrycznie wypsażny w zabezpieczenia zapbiegające wyciekaniu elektrlitu. Na kniec wart przypmnieć jeszcze kilku na pzór czywistych kwestiach. Pakując leki, nawet na krótką trasę, należy jeden ich zestaw zstawić w bagażu pdręcznym. W przypadku zagubienia bagażu lub późnienia wyltu, gdy walizka jest już dprawina, nie trzeba się niepkić, że leki nie będą zaaplikwane na czas. Wart mieć przy sbie również listę lekarstw w języku łacińskim. Osby pruszające się na wózkach inwalidzkich pwinny zabrać zapaswą dętkę d kół i pmpkę. Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu Egipt tegrcznym gspdarzem Światweg Dnia Turystyki Już niebawem, 27 października 2011 rku, Aswan zgrmadzi udziałwców, ucznych raz reprterów z całeg świata. Będzie tam miał miejsce jedn z najważniejszych wydarzeń branży turystycznej Światwy Dzień Turystyki. W tym rku impreza dbędzie się pd hasłem turystyka łączy kultury. Dzięki bgatej histrii i kulturze, Egipt rcznie dwiedza kł milina sób, c czyni ten kraj widącym w branży. Daje t znakmite pdłże pd tegrczny mtyw przewdni imprezy, nastawiny na interakcję ludzi z całeg świata. - Organizacja Światweg Dnia Turystyki t dla nas niesłychany zaszczyt. Turystyka, twrząc 12% egipskieg PKB, jest jedną z pdstawwych gałęzi naszej gspdarki. Według badań, c siódmy 9

10 Egipcjanin pracuje w tym sektrze. Myślę, że Światwy Dzień Turystyki każe się wspaniałą kazją d pdkreślenia jej ważnej rli w gspdarce, a także zasług dla spłeczeństwa i śrdwiska na całym świecie, a w Egipcie w szczególnści. głsił Munir Fakhri Abdel-Nur, egipski minister turystyki. W ramach imprezy dbędzie się p raz klejny crczny knkurs ftgraficzny, w którym główną nagrdą jest wycieczka dkła Egiptu. UNWTO pstanwił także zrganizwać p raz pierwszy knkurs z wykrzystaniem serwisu spłecznściweg Twitter. Uczestnicy mają za zadanie publikwać swje pmysły, jak turystyka mże wpłynąć na interakcję kultur. Arnld Ktra Źródł: TTG Plska, data dstępu Pierwsze targi turystyczne na Pgraniczu Międzynardwe Targi EXPO Sejny, Sejny, 7-8 października 2011 rku 7 i 8 października 2011 rku dbędą się pierwsze Międzynardwe Targi Turystyczne na Pgraniczu EXPO Sejny, które są finanswane ze śrdków Nrweskieg Mechanizmu Finansweg. Wydarzenie jest bezpłatne dla wystawców. Targi w Sejnach są przedsięwzięciem prmującym ferty turystyczne z Litwy, Łtwy, Estnii, Finlandii, Białrusi, Ukrainy, Rsyjskieg Obwdu Kaliningradzkieg, krajów skandynawskich i Plski. W targach mgą uczestniczyć firmy z branży htelwej, biura pdróży, rganizacje i stwarzyszenia turystyczne, media raz samrządy. Wydarzenie finanswane jest ze śrdków Nrweskieg Mechanizmu Finansweg w ramach prgramu Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lkalnych, Międzynardwych i Transgranicznych w Eurreginie Niemen. Organizatrem przedsięwzięcia jest Stwarzyszenie Ziemia Sejneńska. Szczegółwe infrmacje na strnie: Źródł: Hreca.net, data dstępu Turystyka bizneswa na ITM Warsaw Najnwsze międzynardwe targi turystyczne łączą się z najstarszymi targami turystyki bizneswej w Plsce. Międzynardwe targi turystyczne ITM Warsaw [http://www.itm-warsaw.pl/] pwiększają się. Targi turystyki bizneswej, Meetings Pland Exp [http://www.btf.waw.pl/], rganizwane d 13 lat przez Meetings Pland sp. z.. [http://www.meetingspland.pl/], łączą się z ITM Warsaw, targami turystycznymi rganizwanymi przez Fairex sp. z.. [http://www.fairex.pl/]. Pwstają targi turystyki i turystyki bizneswej pd jednym dachem. ITM Business Turism będą skupine na branży turystyki bizneswej, zwanej też MICE branży sptkań, incentive, knferencji i eventów. Branża ta gwałtwnie się w Plsce rzwija, pdbnie jak cała branża turystyczna. Ekspzycje wystawców na ITM Business Turism wzbgacne będą liczne seminaria dla prfesjnalnych rganizatrów sptkań firmwych, eventów i szkleń, a także warsztaty i wizyty studyjne zagranicznych partnerów. ITM Business Turism dbędą się w Warszawie w dniach stycznia 2012 rku w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI przy ul. Prądzyńskieg w ramach targów ITM Warsaw. ITM Business Turism są rganizwane przez Fairex sp. z.. i Meetings Pland sp. z.. Współrganizatrzy nwych targów pwiedzieli: Cieszę się, że Fairex jak nasz partner zapewni większy udział zagranicznych wystawców, a także licznych dwiedzających Sławmir Wróblewski, Meetings Pland. Jestem zadwlny z teg, że będziemy mgli stwrzyć jeszcze lepsze targi zarówn dla wystawców, jak i dla zwiedzających. Wykrzystamy efekt synergii, aby stwrzyć najbardziej rzbudwane targi turystyczne w Plsce Rland Sprung, Fairex. ITM Business Turism t nwa platfrma sptkań, wymiany kntaktów i dświadczeń branży turystyki bizneswej, zarówn plskiej, jak i zagranicznej. W specjalnej, zamkniętej Strefie Biznes planiści i zlecenidawcy knferencji trzymają mżliwść pznania szerkiej, bieżącej ferty narzędzi prmcji i rzwiązań rganizacji prfesjnalnych imprez i wydarzeń. Przedstawiciele świata htelarskieg i inni usługdawcy trzymają bezpśredni dstęp d najnwszych technlgii, narzędzi sprzedaży i marketingu. Wystawcy sptkają ptencjalnych klientów nie tylk z aglmeracji warszawskiej, ale z całeg kraju i zagranicy. Więcej ITM Warsaw. Targi ITM Warsaw t międzynardwe targi turystyczne, których pierwsza edycja miała miejsce w styczniu 2011 r. w Hali Exp XXI w Warszawie. W targach uczestniczył pnad 100 wystawców reprezentujących fertę 23 krajów. Wśród nich znalazły się krajwe i reginalne biura turystyczne, biura pdróży, turperatrzy, rganizacje turystyczne, linie ltnicze, htele, prywatne firmy raz wiele innych rganizacji. Zarówn wystawcy, jak i dwiedzający ITM Warsaw chwalili prfesjnalną rganizację targów. Organizatrzy targów planują, że targi ITM Warsaw 101

11 staną się wkrótce najważniejszymi targami turystycznymi w Plsce, pnieważ mają najlepszy termin, świetną, centralną lkalizację w Warszawie i prfesjnalną rganizację nastawiną na indywidualne pdejście d partnerów. Więcej Meetings Pland Exp. Targi branży turystyki bizneswej Meetings Pland Exp dbywają się w Warszawie d 13 lat. T jedyna w Plsce impreza bejmująca całść tej nwej dziedziny: branży sptkań (Meeting Industry). Targi dwiedzają planiści knferencji, rganizatrzy kngresów i pdróży incentive, sby dpwiadające za szklenia i eventy w firmach, krpracjach, bankach, izbach gspdarczych i stwarzyszeniach prfesjnalnych. W zeszłrcznej edycji targów uczestniczył pnad 4 tysiące dwiedzających raz 116 wystawców i firm partnerskich z Plski, Danii, Austrii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Ukrainy czy Węgier, c ptwierdził, iż pmim trudnej sytuacji gspdarczej, targi nadal pełnią bardz ważną rlę dla całej branży turystki bizneswej. Źródł: Aleksandra Kretkwska, krespndencja nadesłana Prśba wzajemnść Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg czaspisma infrmacyjneg, czyli nadsyłanie infrmacji: planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej), nwściach wydawniczych z zakresu nauk turystyce, w tym materiałach pknferencyjnych będę wdzięczny za elektrniczną wersje: kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu, zakńcznych badaniach naukwych, zakńcznych przewdach dktrskich i habilitacyjnych. innych faktach, które mżna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą w turystyce. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji: w frmie elektrniczneg tygdnika Knfraternia Turystyczna, umieszczenie ich na blgu Knfraterni Turystycznej. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski Uwaga! Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej, aktualizwane w zasadzie cdziennie, znajdziesz pd adresem: raz na Facebku: Patrnat merytryczny: Sekcja Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Wydawca: Wyższa Szkła Organizacji Turystyki i Htelarstwa w Warszawie. Redakcja Knfraterni Turystycznej. Redaktr naczelny: Wjciech Rzwadwski. Bibliteka Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa, tel , , fax , * * Redakcja Knfraterni Turystycznej dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iż Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 11

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl/bip/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Kampania prmcyjn-infrmacyjna prjektu Równść kbiet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprwadzenie kampanii prmcyjnej Małplskieg Parku Technlgii Infrmacyjnych - Ośrdka Innwacyjnści Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz wyknanie prtalu internetweg stanwiąceg

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych, tj. ultek i plakatów w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Alkacja rwerów w ramach systemu Bike_S - Szczeciński Rwer Miejski Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012 CO 2 OL emisje - fundusze KE - prjekty Newsletter Faber Cnsulting styczeń 2012 Udaneg i radsneg 2012 rku - samych sukcesów, pgdnych dni i zadwlenia w życiu prywatnym raz zawdwym życzy zespół Faber Cnsulting

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów Truński Zlt Miłśników Astrnmii 2012 Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truński Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo