Konfraternia Turystyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfraternia Turystyczna"

Transkrypt

1 ISSN Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: Aktualnści d 22 d 28 sierpnia 2011 rku Najlepsze uczelnie świata kntra plska akademicka prwincja Kmisja Eurpejska pdnsi nakłady na prgramy sprzyjające migracji studentów i kadry naukwej. Od 2014 d 2020 rku chce wydać na ten cel pnad 15 mld eur. Dla blisk 800 plskich uczelni t grmna szansa, pdbnie jak dla 2 mln plskich żaków. Prblem w tym, że chć pdbny prgram funkcjnuje d lat, nie jesteśmy w stanie wykrzystać tych pieniędzy. [ ] Artur Grabek. Cała infrmacja dstępna tutaj: Frsal.pl, dkument nline: ml, data dstępu Plicjanci ruszyli d pracy na tatrzańskie szlaki Dchdzeniwcy, technik kryminalistyki i plicyjny ftgraf - tak mcna ekipa wyruszyła we wtrek w Tatry w miejsce, gdzie znalezin zwłki mężczyzny. T m.in. efekt publikacji Gazety, która pisała bezradnść i lekceważenie przez plicję przestępstw ppełnianych w górach. [ ] Dminika Maciejasz Cała infrmacja dstępna tutaj: Gazeta Wybrcza/Kraków: i.html#ixzz1vvppvc00, data dstępu Krdynacja ltów w czasie Eur 2012 Prezes Urzędu Ltnictwa Cywilneg Grzegrz Kruszyński wydał decyzję wprwadzeniu krdynacji rzkładów ltów w Prcie Ltniczym Chpina w Warszawie pcząwszy d 25 marca 2012 rku. Prezes ULC zadecydwał również wprwadzeniu czaswej krdynacji rzkładów ltów w kresie rzpczynającym się na tydzień przed meczem inauguracyjnym i upływającym trzy dni p meczu finałwym Mistrzstw Eurpy w Piłce Nżnej w 2012 rku, tj. d 1 czerwca d 8 lipca 2012 rku, w Prcie Ltniczym Pznań - Ławica, Prcie Ltniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy raz Prcie Ltniczym Wrcław-Strachwice. Cała infrmacja dstępna na prtalu Urzędu Ltnictwa Cywilneg, data dstępu Pasażerwie mieli praw d pieki Prezes Urzędu Ltnictwa Cywilneg mże badać wszystkie pwdy dmów przyjęcia na pkład samltu. Wjewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ddalił skargę Czeskich Linii Ltniczych (sygnatura akt: VII SA/Wa 733/11). Prezes ULC nałżył na nie karę pieniężną za naruszenie rzprządzenia 261/2004/WE, ustanawiająceg wspólne zasady dszkdwania i pmcy dla pasażerów w razie dmwy przyjęcia na pkład alb dwłania lub dużeg późnienia ltów. [ ] Danuta Frey. Cała infrmacja dstępna na prtalu dziennika Rzeczpsplita, dkument nline: data dstępu Kmu i gdzie przeszkadza piw na plaży? Sprawdź Plażwicz ppijający piw na leżaku w Spcie mże czuć się bezpieczny. Ale już p przekrczeniu granicy kurrtu - w sąsiednich Gdańsku i Gdyni - za t sam grzi mu mandat. [ ] Jwita Kiwnik. Cała infrmacja dstępna na prtalu Trójmiast.gazeta, dkument nline: Sprawdz.html#ixzz1Vvx4QEdG, data dstępu Turyści kradani i szukiwani w kantrach Kradzieże kiesznkwe i szustwa w kantrach t najczęściej zgłaszane przez turystów przestępstwa w nwym punkcie plicyjnym dla turystów przy ul. Pwiśle. Cała infrmacja dstępna tutaj: Gazeta Wybrcza Kraków: dkument nline: ml#ixzz1wesxsko7, data dstępu

2 KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE zapwiedzi The New Wrld f Travel - Safety and Security in Internatinal Travel 23rd Wrldwide Cnference, Trnt, Octber 2011 Twenty-Third INTERNATIONAL IFTTA CONFERENCE Organizatr: Internatinal Frum fr Travel and Turism Advcates (IFTTA). Szczegóły prgramwe i rganizacyjne znajdziesz tutaj: data dstępu Infrmacje Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych i branżwych pd adresem: NOWOŚCI WYDAWNICZE Pdstawy statystyki w turystyce i rekreacji Pdstawy statystyki w turystyce i rekreacji / Teresa Słaby. Warszawa: Wyższa Szkła Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki, 2011, 112 s.; tab., wykr.; 24 cm; Bibligr. s ISBN Z przedmwy. Ocena rzwju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i gastrnmicznej raz szacwanie stpnia uczestnictwa ludnści wymagają użycia kreślnych metd i narzędzi analiz statystycznych. Rzwój usług realizwanych w czasie wlnym wymaga rzwju badań ilściwych i jakściwych. Opis sytuacji bieżącej (diagnza) raz cena zjawiska przyszłści (prgnza) nie są mżliwe bez prawidłweg zastswania kreślnych metd analiz statystycznych. Pdręcznik prezentuje te metdy statystyczne, które mgą być szczególne użyteczne w analizach zjawisk z zakresu szerk pjętej turystyki i rekreacji na pzimie pdstawwym. Treść zstała isttnie wzbgacna użycie statystyczneg pakietu kmputerweg STATISTICA 9.0, który ułatwia praktyczne wykrzystanie metd statystycznych w działalnści pdmitów gspdarczych związanych z turystyką, rekreacją i gastrnmia. Znajmść kmputerweg pakietu statystyczneg wchdzi w zakres pdstawwych umiejętnści przy wyknywaniu analiz z udziałem liczb z badań pierwtnych i wtórnych. Układ treści pdręcznika dpwiada wymgm dydaktyki szklnictwa wyższeg w zakresie statystyki. Prezentuje metdy statystyczne w zakresie piswej analizy: struktury w parciu rzkłady indywidualne i przedziałwe; krelacji, w ujęciu tzw. krzyżwym raz dynamiki zjawisk eknmiczn-spłecznych, w tym prgnzwania. Zakres przedmitwy pdręcznika bejmuje zagadnienia z zakresu statystyki piswej, która wypełnia standard wiadmści na pzimie kształcenia licencjat. Stanwi abslutnie minimum wiedzy, jaką pwinien psiadać abslwent trzymujący tytuł licencjata i które pzwlą pruszać się w świecie liczb (infrmacji) zjawiskach zachdzących w gspdarce rynkwej. Lektura treści zawartych w rzdziałach pdręcznika raz analiza przykładów umżliwi dpwiedzi na następujące pytania: rzdział 1: Jakie są pdstawwe pjęcia w statystyce raz jak uzyskać dane statystyczne? 2

3 rzdział 2: Jak zbudwać i przestawić tabelarycznie raz graficznie rzkład empiryczny daneg zjawiska? Jakie miary piswe pwinny być zastswane w zależnści dróżnicwania rzkładów? rzdział 3: Dlaczeg badanie współzależnści ma takie znaczenie? Dlaczeg wykrzystuje się analizę krelacji? rzdział 4: Jak upływ czasu zmienia przebieg zjawiska i jak mże n przebiegać w przyszłści? Prpnując wybrane metdy statystyczne, uprszczn zapisy frmalne wzrów i algrytmów, kładąc nacisk na prawidłwą interpretację trzymywanych wyników, uzyskanych w zdecydwanej większści w wyniku psługiwania się nwczesnym pakietem kmputerwym. W zestawie przykładów zdecydwanie przeważają zagadnienia związane z szerk rzumianą turystyką i rekreacją. Zaprpnwan także testy d samdzielneg rzwiązywania. Pdręcznik kńczą zestawy zaliczeń i egzaminów. Zamówienia realizuje Elżbieta Rsikiewicz, Dział Prmcji i Infrmacji Praswej Wyższej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki, ul. Chdakwska 50, Warszawa, tel , Źródł: Elżbieta Rsikiewicz, krespndencja nadesłana Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie / Rman Dawid Tauber, Lesław Wjtasik. Pznań: Wyższa Szkła Htelarstwa i Gastrnmii, 2011, 212 s.; ISBN: Turystyka i rekreacja t dziedziny życia spłeczneg i gspdarki, które nieustannie rzwijają się i unwcześniają. Pjawiają się nwe frmy i spsby wypczynku i spędzania wlneg czasu. Tym nwym spsbm twarzyszy pwstanie i rzwój przemysłu i usług turystyczn-rekreacyjnych. Ppularnść jggingu spwdwała pwstanie specjalnej gałęzi rzemisła: prdukcji butów, dresów i wszystkich innych akcesriów ptrzebnych d biegania. T tylk jeden z przykładów. Specyfika nwych trendów w turystyce i rekreacji plega na tym, że częst nie rdzą się ne w spsób naturalny, lecz są sztucznie wywływane i przyspieszane. Siłą napędwą jest chęć zysku, zarbienia pieniędzy. Klarstw górskie przekształcne z dyscypliny sprtwej w jeden z rdzajów turystyki pbudza rzwój przemysłu prdukująceg dpwiednie rwery i inny sprzęt raz dzież ptrzebną d uprawiania tej frmy turystyki. Rwery trzeba remntwać i knserwwać. W knsekwencji kształtuje się mda, która nakręca prdukcję i usługi. Wytwarza się craz lepsze rwery. Sprzęt wymienia się nie z pwdu jeg zużycia, ale dlateg, że przestał być mdny. Dtyczy t w różnej mierze wszystkieg, c służy d uprawiania klarstwa górskieg. T także tylk jeden z przykładów. Dawn minęły czasy, kiedy rwer kupiny przez jca służył jeszcze wnukm,, uprawiania taternictwa wystarczyły dbre buty, liny i haki, a niewielki klub piłkarski dyspnwał dwma piłkami i jednym kmpletem dresów. Współcześnie przemysł turystyczn-rekreacyjny musi prdukwać szybk i duż, a na jeg prdukty musi być - mżliwie największy - rynek zbytu. Aby tak się stał, należy dynamizwać i mdernizwać już istniejące ptrzeby spłeczeństwa w zakresie turystyki i wypczynku raz - a mże przede wszystkim - twrzyć nwe. Jest t zasadniczy cel działania ptężnej machiny marketingwej twrznej i finanswanej przez przemysł turystyki i rekreacji. W tym kntekście wart zastanwić się jakie są pdstawwe mechanizmy pwstawania nwych trendów i rzwju już istniejących frm turystyki i rekreacji. Pstaramy się także przedstawić wspmniane nwe trendy. Próby pełnej klasyfikacji i pisu różnych frm turystyki i wypczynku są w tej chwili przedsięwzięciem ryzykwnym, pnieważ rzeczywistść spłeczna częst wyprzedza refleksje teretyczne. Żyjemy w czasach nieustannych, szybkich zmian warunków funkcjnwania spłeczeństwa. Ich dynamika dtyczy również turystyki i rekreacji. Pstaramy się pisać niektóre rdzaje turystyki pwstające i mdernizwane w wyniku tych zmian. (ze wstępu) Spis treści: TR=1&stre_id=2 Zamówienia realizuje: Księgarnia Eknmiczna - Kazimierz Leki, dkument nline: st=1&stre_id=2, data dstępu Internetwa Księgarnia Eknmiczn-Prawna, dkument nline: data dstępu ABC: hurtwnia książek, dkument nline: +we+wsp%c3%b3%c5%82czesnym+%c5%9bwiecie+&x=0&y=0, data dstępu

4 Infrmacje Zbacz również pzstałe infrmacje nwściach wydawniczych pd adresem: EKSPERTYZY I WYNIKI BADAŃ Wyniki Grupy Orbis za pierwsze półrcze Grupa Htelwa Orbis przedstawiła wyniki finanswe za pierwsze półrcze. Firma chwali się zwiększeniem wskaźnika RevPAR 5,4 prc. raz zysku EBITDA 8,1 prc. W budwie znajduje się 500 pki htelwych. Grupa Htelwa Orbis krzysta w dużym stpniu z żywienia na rynku htelarskim. Jak wskazują wyniki za pierwsze półrcze, na plskim rynku widczna jest pprawa kniunktury, jednak wzrst nadal rzkłada się nierównmiernie na pszczególne miasta i reginy. Grupa przyspiesza realizację prjektów inwestycyjnych zrientwanych wyłącznie na działalnść htelarską becnie w realizacji jest 500 nwych pki htelwych pwiedział Laurent Picheral, prezes spółki Orbis. Kluczwe dane Grupy Htelwej Orbis p pierwszym półrczu Grupa Htelwa Orbis zwiększyła swje przychdy 3,1 prc. w pierwszym półrczu raz 3,5 prc. w drugim kwartale przy uwzględnieniu prównywalneg zakresu knslidacji (który wyklucza wpływ twartych/sprzedanych hteli raz isttnych zdarzeń jednrazwych np. zbycie nieruchmści). Orbis zdłał również graniczyć kszty, c przynisł wymierne zyski w bieżącym półrczu: wynik peracyjny EBITDA wzrósł w I półrczu 5,6 prc. a w samym II kwartale 8,1 prc. w prównaniu z analgicznym kresem 2010 rku. Dzięki zwiększnemu saldu śrdków pieniężnych Orbis wznwił prjekty inwestycyjne. Rzpczęt budwę trzech hteli: Etap i Ibis w Warszawie raz Nvtel w Łdzi. Te inwestycje pwiększą bazę htelwą Grupy w latach prawie 500 pki, z czeg 330 pki w segmencie hteli eknmicznych. Ptwierdza t strategię zwiększenia becnści Orbis na rynku hteli 1- i 2-gwiazdkwych. Jedncześnie Grupa przyspieszyła prces ptymalizacji istniejącej bazy htelwej dknując zbycia czterech hteli niestrategicznym znaczeniu w kresie d stycznia d czerwca. Wyniki na pszczególnych rynkach pzstają zróżnicwane. W Warszawie htele Grupy kntynuwały dwucyfrwe wzrsty wskaźników peracyjnych. Pierwsze półrcze rku 2011 przynisł także zdecydwanie pzytywne rezultaty w Trójmieście, pdczas gdy np. w Pznaniu, Katwicach i w wielu mniejszych miastach nie stwierdzn jeszcze znak pprawy kniunktury. Trend ddatni utrzymywał się w segmencie knferencji i szkleń (MICE), c był krzystne głównie dla hteli Nvtel; zaznacza się także wzrst liczby indywidualnych klientów bizneswych, zwłaszcza w htelach funkcjnujących pd markami Mercure, ibis i Orbis. Liderem wzrstu były htele średnieg i górneg segmentu rynku, dla których dntwan ptymistyczne zwiększenie wskaźnika RevPAR za kresy analgiczne: 5,4 prc. w pierwszym półrczu raz 6,5 prc. w drugim kwartale. W kategrii hteli eknmicznych wystąpił wzrst RevPAR na pzimie 1,7 prc., c dzwierciedla efekt bazwy wynikający z relatywnie lepszych wyników w kresie dekniunktury w latach Sprzedaż wzrsła dzięki pwdzeniu działań marketingwych: zimwym i wisennym prmcjm partym na mechanizmie Dłuższy pbyt, niższy rachunek raz czerwcwej akcji Szalne ceny. Tej statniej twarzyszyła kampania reklamwa nline, dzięki czemu prmcja wygenerwała 1/3 wyższe przychdy niż jej edycja z 2010 rku. Równlegle zwiększana była baza uczestników prgramu ljalnściweg A-Club, która w samym drugim kwartale wzrsła 50 tys. i siągnęła pzim 150 tys. klientów w Plsce. W bszarze zarządzania zasbami ludzkimi pierwsze półrcze 2011 charakteryzwał się znacznym wzrstem liczby szkleń dla pracwników Grupy Orbis, których celem był wspieranie strategii sprzedażwych i HR-wych, m.in. dla marki Nvtel. W zakresie zarządzania różnrdnścią (ang. diversity management) siągnięty zstał bliski równwadze wynik 55 prc. mężczyzn i 45 prc. kbiet na stanwiskach dyrektrów hteli. 4

5 W związku z przyjętą przez Grupę strategią kncentracji na działalnści htelarskiej, przedsiębirstw Orbis Transprt przeznaczne zstał d zbycia w latach 2011/12. W lecie zebran ferty wstępne na części teg pdmitu zależneg, któreg pdstawwa działalnść plega na wynajmie samchdów (rent-a-car) i zarządzaniu fltą pjazdów. Pnadt Orbis Transprt feruje usługi lkalnej kmunikacji autbuswej w dwóch miastach. Przychdy firmy w pierwszym półrczu 2011 rku były niższe głównie z pwdu zbycia części przedsiębirstwa, tzn. międzynardwych przewzów autkarwych w czerwcu 2010 rku. Przychdy i zysk peracyjny EBITDA za analgiczny kres były niższe dpwiedni 4,3 prc. i 2,9 prc. Najlepsze wyniki uzyskał segment wynajmu samchdów, w którym sprzedaż wzrsła 17 prc. Grupa Orbis zwiększyła sald śrdków pieniężnych dzięki pprawie wyników peracyjnych raz wpływm ze sprzedaży nieruchmści. Umżliwia t wcześniejszą całkwitą spłatę przez Orbis kredytu w wyskści 188,4 mln zł. Decyzja zstała pdjęta w lipcu i zstanie zrealizwana w sierpniu, c pzwlić ma na zmniejszenie ksztów finanswych. Jedncześnie Orbis pzyskał elastyczny, średniterminwy kredyt dnawialny w kwcie 100 mln zł. Ma n służyć d przejściweg finanswania trwających inwestycji i ptrzeb peracyjnych Grupy, w tym budwy hteli eknmicznych. Prgnza zysku peracyjneg EBITDA dla Grupy Htelwej Orbis na rk 2011 zstanie publikwana w płwie września. Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu Placy a ubezpieczenia turystyczne Tylk 1 na 100 Plaków zgadza się ze stwierdzeniem, że w czasie urlpu nie jest ptrzebne żadne ubezpieczenie - wynika z badania przeprwadzneg na zlecenie Deutsche Bank PBC przez Instytut Hm Hmini. Jedncześnie, jak pkazują dane IMAS Internatinal, tylk c czwarty z pdróżnych faktycznie krzysta z ubezpieczenia pdczas pbytu wakacyjneg za granicą. Najwyraźniej lekceważymy zagrżenia, które mgą się wydarzyć w pdróży. Tymczasem według danych Erg Hestia tegrczne wakacje bfitują w wypadki. W ciągu czterech urlpwych miesięcy klienci ubezpieczyciela ptrzebwali pmcy w blisk 1,5 tys. wypadkach, c znacza, że w tym czasie każdeg dnia wpływa kilkanaście zgłszeń z całeg świata. [ ] prac.: Kamila Urbańska Całą ekspertyzę znajdziesz tutaj: e-gspdarka, dkument nline: data dstępu Wakacje Plaków 2011: analizy TNS Pentr W prównaniu z latami ubiegłymi nieznacznie zmalał (d 27%) dsetek Plaków, deklarujących chęć wyjazdu na urlp w kresie wakacyjnym (czerwiec wrzesień). Pnad płwa respndentów z wyższym wykształceniem (54%) deklaruje zamiar wyjazdu. Wyraźnie większy udział wyjeżdżających jest w najmłdszej grupie wiekwej aż 48% respndentów w wieku d 29 lat deklaruje, że wyjedzie na wakacje. W grnie tym znajdują się studenci ze względu na graniczn budżet zdecydwana większść zrganizuje swój wyjazd we własnym zakresie. We własnym zakresie wyjeżdżać będą także sby, które w ciągu statnich 3 lat krzystały z usług biur pdróży w te wakacje przeszł c druga z nich przuci zrganizwane wyjazdy i wyjedzie na własną rękę. Na stałym pzimie utrzymuje się dsetek sób deklarujących plany spędzenia swjeg urlpu za granicą. W 2009 rku c piąty wyjeżdżający na urlp kierwał się za granicę, tyle w 2010r. grupa ta liczy już tylk 11%, a w rku becnym 12%. Spśród sób planujących wyjazd urlpwy 13% skrzysta z usług biur pdróży. Jeśli wyjazd rganizwany jest przez biur t najpewniej jest t wycieczka za granicę (Placy w dalszym ciągu preferują basen Mrza Śródziemneg). Przeważająca część respndentów (90%) nie krzystała z usług biur pdróży w ciągu statnich 3 lat. Pytani przyczyny, przede wszystkim dpwiadają, że nie był takiej ptrzeby, b w statnim czasie w góle nie wyjeżdżali w kresie wakacji. Dla klejnych 43% barierą w krzystaniu z usług biur pdróży jest cena. Orbis, nawet p jeg upadku, jest nadal najbardziej znaną marką biura pdróży w Plsce (35%). Klejne najbardziej rzpznawane marki t Itaka (22%) i Triada (16%). Itaka, Triada i Tui t biura najchętniej wybierane przez Plaków. Agnieszka Rządca, Tmasz Tyszkiewicz 5

6 Zapraszamy d zapznania się z prezentacją: W.ppt Źródł: TNS Pentr, data dstępu Aktualne trendy na plskim rynku ltniczym Omawiając pkrótce sytuację na naszym rynku ltniczym wart spjrzeć na rynek eurpejski. Sprawdzić na ile zmiany zachdzące u nas są częścią trendu eurpejskieg. Według publikwanych niedawn danych ACI - Eurpe (Zrzeszenie Eurpejskich Prtów Ltniczych Airprts Cuncil Internatinal Eurpe, całkwity ruch w prtach eurpejskich wzrósł w pierwszej płwie 2011 rku 9,5%. Dane AEA (Zrzeszenie Eurpejskich Linii Tradycyjnych - the Assciatin f Eurpean Airlines, za ten sam kres pkazują wzrst 8,9%. Oznacza t, że eurpejscy przewźnicy tradycyjni (sieciwi) zwiększają becnie swje przewzy w tempie zbliżnym d tanich linii. [ ] Marek Serafin Pełna treść pracwania dstępna jest w zakładce Rynek ltniczy / Publikacje: część pierwsza: część druga: Źródł: Plski Rynek Transprtu Ltniczeg, data dstępu Infrmacje Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Resrt nauki przypmina bazach fert pracy dla naukwców O kniecznści zamieszczania w publicznych bazach głszeń wlnych stanwiskach pracy dla naukwców przypmina Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg w liście skierwanym d rektrów plskich szkół wyższych. Nwe bwiązki uczelni wynikają z wchdzącej w życie 1 października teg rku ustawy Praw szklnictwie wyższym. Jak przypmina w liście minister nauki i szklnictwa wyższeg prf. Barbara Kudrycka, w myśl nwych regulacji, uczelnie mają bwiązek głaszać infrmacje knkursach na wlne stanwiska pracy na strnach internetwych uczelni, urzędu bsługująceg ministra właściweg d spraw szklnictwa wyższeg raz ministra nadzrująceg uczelnię, a także na strnach internetwych Kmisji Eurpejskiej w eurpejskim prtalu dla mbilnych naukwców, przeznacznym d publikacji fert pracy naukwców. W trsce zapewnienie knkurencyjnści, twartści i jawnści prcesu bsadzania stanwisk, rzbudwywana jest na strnie internetwej Ministerstwa Nauki i Szklnictwa Wyższeg baza głszeń wlnych stanwiskach naukwych, akademickich i w sferze zarządzania nauką w Plsce raz krajach Unii Eurpejskiej. Dtychczas wiele uczelni i instytucji skrzystał już z mżliwści, jakie feruje ten wirtualny słup głszeniwy - zaznacza minister. Baza głszeń prwadzna przez MNiSW znajduje się na strnie: Mżna na niej znaleźć aktualne ferty pracy dla badaczy. Od 1 października teg rku uczelnie będą również zbwiązane d zamieszczania głszeń w prtalu Kmisji Eurpejskiej Euraxess (http://ec.eurpa.eu/euraxess/), który zawiera bazę fert pracy dla naukwców. Wysk wykwalifikwana i kmpetentna kadra naukw-dydaktyczna jest fundamentem jakści kształcenia i prwadzenia badań naukwych. Dbór dpwiednich pracwników raz stwrzenie im warunków d satysfakcjnującej, twórczej pracy t również cenny wkład we wszechstrnny rzwój zarówn uczelni, jak i jej studentów - pdkreśla Barbara Kudrycka. Źródł: PAP - Nauka w Plsce, data dstępu

7 Wydawnictw Nature uruchmił platfrmę Open Access Klejne wydawnictw naukwe zaczyna wdrażać mdel twarteg dstępu. Tym razem Nature Publishing Grup uruchmiła nwą platfrmę Open Access Scientific Reprts [http://www.nature.cm/srep/index.html], na której są publikwane i udstępniane bez żadnych graniczeń prace z zakresu nauk przyrdniczych. Wszystkie artykuły są znaczne iknką OPEN, dstępne w frmacie HTML raz d pbrania w frmacie PDF. Za publikwanie w Scientific Reprts płacą autrzy. Kszty całeg prcesu publikwania dla jedneg artykułu w repzytrium t pnad 100 eur. Autrzy mgą wybrać jedną z dwóch licencji Creative Cmmns: Uznanie autrstwa Użycie niekmercyjne Bez utwrów zależnych 3.0 Unprted [http://creativecmmns.rg/licenses/by-nc-nd/3.0/] lub Uznanie autrstwa Użycie niekmercyjne Na tych samych warunkach 3.0 Unprted. Wart zajrzeć d działu FAQ Open Access [http://www.nature.cm/srep/faqs/penaccess-faqs.html], gdzie znajdują się szczegółwe infrmacje plityce eknmicznej wydawnictwa. Więcej infrmacji zasadach publikwania w Scientific Reprts znaleźć mżna na strnie: Karlina Grdecka Źródł: Kalicja Otwartej Edukacji, data dstępu Złty standard w bsłudze klienta w htelarstwie i gastrnmii Prjekt Złty standard w bsłudze klienta - wdrażanie innwacji i dyfuzja dbrych praktyk w htelarstwie i gastrnmii ma na celu wdrażanie innwacji i prmcję dbrych praktyk w biektach htelwych w Plsce. Od kwietnia 2011 rku d września 2012 rku w jeg ramach zstanie przeprwadznych 250 bezpłatnych audytów, finanswanych w 100 prcentach ze śrdków Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka. Audyty te mają na celu dstarczenie menedżerm w htelarstwie infrmacji kluczwych dla rzwju ich firm, w tym: a) raprtów brazujących pzycję jednstki na tle branży w bszarach badanych w trakcie audytu, czyli: bsługa klienta (standardy bsługi recepcyjnej i parkingwej, bsługa w punkcie gastrnmicznym, czynnści w zakresie pielęgnacji biektu, prcedura infrmwania klienta, prcedura zakwaterwania i wykwaterwania), działania marketingwe (znakwanie biektu, stswane śrdki infrmacji i prmcji, współpraca z systemami rezerwacji htelwej, rganizacja w zakresie pzyskiwania klientów kluczwych), plityka cenwa i prmcje cenwe, budwanie ptencjału rganizacji (rekrutacja i dsknalenie kadr, systemy mtywacyjne), b) rekmendacji usprawnień partych na danych zgrmadznych pdczas audytu, c) przykładów dbrych praktyk - jednstek najwyżej ceninych spśród bjętych audytem pdmitów. Ddatkw prjekt zakłada zapewnienie bezpłatnej prmcji jednstkm najlepiej cenianym lub najlepiej wdrażającym rekmendwane innwacje. Prmcja ta - zwana w prjekcie prmcją dbrych praktyk - t zapewnienie wyróżninym jednstkm becnści w gólnplskich mediach ekranwych raz drukwanych, a pnadt przyznanie wyróżnień w widcznej frmie (tablica prmcyjna, udstępnienie gdła prmcyjneg Złty standard w bsłudze klienta, becnść na łamach publikacji pdsumwującej dbre praktyki w bsłudze klienta, becnść pdczas knferencji prmującej dbre praktyki w htelarstwie, becnść na strnach wysk pzycjnwaneg serwisu internetweg prmująceg przykłady dbrych praktyk branżwych). Według przeprwadznych przez autrów prjektu badań, menedżerwie biektów htelwych w Plsce nie wykrzystują pełneg ptencjału ich firm, pnieważ przykładają zbyt małą wagę d tak zwanych krytycznych punktów prcesu bsługi klienta, takich jak: pierwszy zdalny kntakt z klientem, pwitanie klienta w lkalizacji, działania psprzedażwe i budwanie relacji z kluczwymi klientami, systematyczne badanie satysfakcji klientów. Zbyt wiele biektów htelwych w Plsce, zwłaszcza nwych, dyspnuje wyskiej klasy zapleczem lkalwym, lecz wpływ teg atutu na percepcję klientów jest zaniżany przez luki w miękkich aspektach zarządzania rganizacją. Jak uczy dświadczenie plskie i zagraniczne, braki p miękkiej strnie zarządzania są trudn dstrzegalne lecz przekładają się na twarde knsekwencje. Audyt prjektwy ma zapewnić menedżerm pzyskanie danych umżliwiających wdrżenie prcedur zarządczych eliminujących istniejące niedsknałści i stanwiących pdstawę zrganizwanych działań w przyszłści. Źródł: Złty Standard, data dstępu

8 Urząd Transprtu Klejweg dba prawa pasażerów z niepełnsprawnścią 24 sierpnia 2011 rku prezes Urzędu Transprtu Klejweg Krzysztf Jarszyński i prezes Stwarzyszenia Przyjaciół Integracji Pitr Pawłwski pdpisali przumienie współpracy. Urząd Transprtu Klejweg pdjął działania, których celem jest zapewnienie kmfrtu pdróży pasażerm z niepełnsprawnścią. Zgdnie z aktualnie bwiązującymi przepisami prawa istnieje kniecznść zgłszenia przez sbę z niepełnsprawnścią chęci pdróży kleją minimum 48 gdzin przed jej pdjęciem. W przeciwnym wypadku klej nie gwarantuje, że taki pdróżny będzie mógł skrzystać z pmcy w dstępie d pciągu. Pnadt w praktyce, ze względu na brak przystswanych wagnów i przedziałów, jedynym miejscem, w którym mże zmieścić się wózek inwalidzki jest przestrzeń kł talety. Niedpuszczalne jest stawianie barier sbm z niepełnsprawnścią. Chcemy, aby niepełnsprawni pasażerwie pdróżwali z gdnścią i w kmfrcie. Nw ddawany czy mdernizwany tabr raz infrastruktura dwrcwa pwinny spełniać wymgi dstępnści dla sób niepełnsprawnych pwiedział Krzysztf Jarszyński, Prezes UTK. Pdczas pdpisania przumienia współpracy Stwarzyszenie Przyjaciół Integracji, przekazał na ręce Prezesa Jarszyńskieg wytyczne architektniczne dtyczące infrastruktury, zgdnie ze standardami unijnymi. Wierzymy, że dzięki tej dkumentacji, znacznie łatwiej będzie prwadzić zarówn remnty istniejąceg tabru klejweg i dwrców, jak również pdejmwać nwe inwestycje, które pzwlą nam wszystkim bez graniczeń krzystać z klei pdkreślił Pitr Pawłwski, Prezes Stwarzyszenia Przyjaciół Integracji. Przumienie współpracy nie jest związane z zbwiązaniami finanswymi żadnej ze strn i dtyczy wymiany infrmacji raz knsultacji i udziału Stwarzyszenia Przyjaciół Integracji w pracach mających na celu dstswanie klei d przewzów sób z niepełnsprawnścią, zarówn pd względem prceduralnym, jak i technicznym. List intencyjny KB: Źródł: Urząd Transprtu Klejweg, data dstępu Pdróże bez barier Bariery architektniczne? A mże cś więcej? C pwduje, że sbm niepełnsprawnym trudn wyjechać na wakacje i ich urlpy graniczają się głównie d turnusów rehabilitacyjnych? Serwis esky.pl pstanwił wypunktwać wszystk t, c mże pmóc niepełnsprawnym turystm i zachęcić ich d częstszeg pdróżwania z biurem pdróży lub samdzielnie. Z badań, które jakiś czas temu publikwał GUS wynika, że prawie 80 prc. sób niepełnsprawnych wcale nie pdróżuje. Pwdów takieg stanu rzeczy jest wiele, chć gdybyśmy chcieli je wymieniać, niewątpliwie jak pierwsze wskazalibyśmy bariery architektniczne raz lęk przed tym, że w razie ptrzeby nie będzie bk kgś, kt sbie niepełnsprawnej udzieli pmcy. Dlateg wart mówić tym, c przysługuje sbm niepełnsprawnym i czeg mgą ne czekiwać d przedstawiciela biura pdróży czy linii ltniczych pwiedział Łukasz Neska z esky.pl. Pdróżwanie sób niepełnsprawnych nie jest niemżliwe, wymaga jednak większej ilści przygtwań i zapznania się ze wszelkimi prcedurami i przepisami, które mgą być pmcne w drdze. Należy zacząć d teg, że większść biur pdróży nie psiada sbnych katalgów, w których zawarte by były wyjazdy przeznaczne wyłącznie dla sób niepełnsprawnych. Nie znacza t czywiście, że wyjazdów teg typu nie ma, jednak, by z nich skrzystać należy pprsić biur pdróży przygtwanie specjalnej ferty, w której wyszczególnine zstaną biekty htelwe psiadające rzwiązania architektniczne ułatwiające funkcjnwanie sbm niepełnsprawnym. Wart, z góry zaznaczyć, c jest niezbędne, by taki pdróżny czuł się kmfrtw pkój na parterze, winda, pdjazdy, dpwiednia szerkść drzwi, wielkść łazienki czy mżliwść wejścia wszędzie z psem przewdnikiem i pprsić przedstawiciela biura, by zasięgnął szczegółwych infrmacji na temat daneg biektu. Pdbnie jest w przypadku wyjazdu rganizwaneg samdzielnie zamiast martwić się wypsażenie htelu, lepiej skntaktwać się z jeg managerem i zapytać, jakie udgdnienia są zapewnine sbm niepełnsprawnym. Jeżeli sba niepełnsprawna decyduje się na wyjazd z biurem pdróży t mże być spkjna, pnieważ na każdym etapie urlpu ma wsparcie ze strny jeg pracwnika. T z pewnścią daje większe pczucie kmfrtu, niż wyjazd zrganizwany samdzielnie. Jest t z pewnścią bardz ważne zwłaszcza w przypadku pierwszej pdróży ddał Łukasz Neska z Internetweg Centrum Pdróży esky.pl. T nie znacza, że sby niepełnsprawne pwinny decydwać się wyłącznie na krzystanie z fert biura pdróży. Przewźnicy również zapewniają dużą pmc na ltnisku i w samlcie, trzeba jednak wiedzieć, gdzie ją mżna uzyskać. Ważne jest również t, że większść usług i udgdnień, z jakich mgą krzystać sby niepełnsprawne jest bezpłatna i w przypadku eurpejskich linii ltni- 8

9 czych regulwana treścią Rzprządzenia UE nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 prawach pasażerów niepełnsprawnych i granicznej mbilnści. Ze względów bezpieczeństwa, linie ltnicze zabierają na pkład tylk d 3 d 5 sób niepełnsprawnych, w zależnści d przewźnika i trasy. Dlateg ważne jest, by dpwiedni wcześnie rezerwwać bilet i przy zakupie pinfrmwać swim stanie. T jest też mment, w którym dbrze jest pwiedzieć sprzęcie niezbędnym pdczas pdróży wózek, leki, kncentratr tlenu, a także tym czy pasażer mże pruszać się samdzielnie. Linie ltnicze pwinny wiedzieć, że będą przewziły sbę niepełnsprawną najpóźniej na 48 gdzin przed wyltem. P przybyciu na ltnisk, sby niepełnsprawne pwinny zgłsić się d jedneg z punktów infrmacyjnych lub d stanwiska dprawy biletw-bagażwej. Wówczas linie ltnicze zstaną pinfrmwane becnści pasażera i ddelegują swjeg przedstawiciela, który będzie zbwiązany pmagać tej sbie, aż d mmentu, gdy wsiądzie na na pkład samltu. Pdstawwe wsparcie, które sby granicznej sprawnści trzymują na terenie prtu ltniczeg plega m.in. na: zapewnieniu asysty w trakcie przemieszczania się raz dprawy i kntrli biletwej, pmc w dpełnieniu wszelkich frmalnści na ltnisku, zapewnienie dgdneg przemieszczenia się na pkład samltu przy użyciu specjalistyczneg sprzętu, pmc przy sadzaniu pasażera na przypisanym mu miejscu, następnie asystę przy puszczaniu samltu i przemieszczaniu się d hali dbiru bagażu, dbiór bagażu raz wsparcie w trakcie wypełnienia wszystkich dkumentów wymaganych d dpełnienia prcedury imigracyjnej, celnej i bezpieczeństwa, pmc w przemieszczeniu się pmiędzy ltami transferwymi. Linie ltnicze stawiają jednak pewne wymagania, które musi spełniać sba niepełnsprawna, jeżeli chce pdróżwać sama. Musi na być zdlna d wyknania takich czynnści jak: skrzystanie z talety, spżywanie psiłku, zaaplikwanie sbie lekarstwa, załżenie sbie maski tlenwej. W przypadku, kiedy stan pasażera lub pzim niepełnsprawnści nie pzwala na dpełnienie któregś z pwyższych punktów, pwinien mu twarzyszyć piekun, który ukńczył 16 lat. Są też sytuacje, w których wymagane jest zaświadczenie lekarskie ptwierdzające mżliwść dbycia pdróży. Należy je kazać w przypadku niepełnsprawnści umysłwej, kiedy pasażer wyjeżdża samtnie; gdy stan zdrwia i/lub pzim niepełnsprawnści jest niestabilny lub pstępuje; a także p niedawn przebytej chrbie lub peracji. Odpwiednia dkumentacja bwiązuje również, jeżeli w bagażu pdręcznym przewzi się strzykawki lub płynne leki. Wzór zaświadczenia, jeśli jest n wymagane, dstarczają zwykle linie ltnicze. Wypełnia je lekarz, p czym przekazuje się je linim ltniczym. Z wyprzedzeniem należy się również zastanwić nad lgistyką związaną z przewzem wózka inwalidzkieg. Linie ltnicze pzwalają na zabranie ze sbą w pdróż własneg. Jednak ze względu na graniczną przestrzeń na pkładzie samltu najczęściej t rzwiązanie nie jest praktykwane. W sytuacji, gdy nie będzie mżna się nim swbdnie pruszać między siedzeniami wcześniej należy pinfrmwać przewźnika rzmiarach ftela, jest n bezpłatnie nadawany jak bagaż, a linie na czas pdróży użyczają wózek dpwiednich rzmiarów. Dlateg, najlepiej z wyprzedzeniem pinfrmwać przewźnika tym, że pasażer będzie pruszał się na wózku inwalidzkim. Przepisy bezpieczeństwa regulują i ten temat. Obawy przewźników wzbudzają wózki elektryczne i wózki napędzane za pmcą akumulatrów. W przypadku tych pierwszych, niektóre linie ltnicze dmawiają przewiezienia ich, lub wymagają ddatkweg zabezpieczenia w luku bagażwym. Natmiast jeśli chdzi ftele napędzane akumulatrami, należy kniecznie pdać infrmacje czy są ne suche czy wypełnine płynnym elektrlitem. Tych drugich nie mżna zabrać na pkład, a nawet chcąc nadać je jak bagaż, trzeba pkazać znaczenie, że akumulatr jest fabrycznie wypsażny w zabezpieczenia zapbiegające wyciekaniu elektrlitu. Na kniec wart przypmnieć jeszcze kilku na pzór czywistych kwestiach. Pakując leki, nawet na krótką trasę, należy jeden ich zestaw zstawić w bagażu pdręcznym. W przypadku zagubienia bagażu lub późnienia wyltu, gdy walizka jest już dprawina, nie trzeba się niepkić, że leki nie będą zaaplikwane na czas. Wart mieć przy sbie również listę lekarstw w języku łacińskim. Osby pruszające się na wózkach inwalidzkich pwinny zabrać zapaswą dętkę d kół i pmpkę. Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu Egipt tegrcznym gspdarzem Światweg Dnia Turystyki Już niebawem, 27 października 2011 rku, Aswan zgrmadzi udziałwców, ucznych raz reprterów z całeg świata. Będzie tam miał miejsce jedn z najważniejszych wydarzeń branży turystycznej Światwy Dzień Turystyki. W tym rku impreza dbędzie się pd hasłem turystyka łączy kultury. Dzięki bgatej histrii i kulturze, Egipt rcznie dwiedza kł milina sób, c czyni ten kraj widącym w branży. Daje t znakmite pdłże pd tegrczny mtyw przewdni imprezy, nastawiny na interakcję ludzi z całeg świata. - Organizacja Światweg Dnia Turystyki t dla nas niesłychany zaszczyt. Turystyka, twrząc 12% egipskieg PKB, jest jedną z pdstawwych gałęzi naszej gspdarki. Według badań, c siódmy 9

10 Egipcjanin pracuje w tym sektrze. Myślę, że Światwy Dzień Turystyki każe się wspaniałą kazją d pdkreślenia jej ważnej rli w gspdarce, a także zasług dla spłeczeństwa i śrdwiska na całym świecie, a w Egipcie w szczególnści. głsił Munir Fakhri Abdel-Nur, egipski minister turystyki. W ramach imprezy dbędzie się p raz klejny crczny knkurs ftgraficzny, w którym główną nagrdą jest wycieczka dkła Egiptu. UNWTO pstanwił także zrganizwać p raz pierwszy knkurs z wykrzystaniem serwisu spłecznściweg Twitter. Uczestnicy mają za zadanie publikwać swje pmysły, jak turystyka mże wpłynąć na interakcję kultur. Arnld Ktra Źródł: TTG Plska, data dstępu Pierwsze targi turystyczne na Pgraniczu Międzynardwe Targi EXPO Sejny, Sejny, 7-8 października 2011 rku 7 i 8 października 2011 rku dbędą się pierwsze Międzynardwe Targi Turystyczne na Pgraniczu EXPO Sejny, które są finanswane ze śrdków Nrweskieg Mechanizmu Finansweg. Wydarzenie jest bezpłatne dla wystawców. Targi w Sejnach są przedsięwzięciem prmującym ferty turystyczne z Litwy, Łtwy, Estnii, Finlandii, Białrusi, Ukrainy, Rsyjskieg Obwdu Kaliningradzkieg, krajów skandynawskich i Plski. W targach mgą uczestniczyć firmy z branży htelwej, biura pdróży, rganizacje i stwarzyszenia turystyczne, media raz samrządy. Wydarzenie finanswane jest ze śrdków Nrweskieg Mechanizmu Finansweg w ramach prgramu Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lkalnych, Międzynardwych i Transgranicznych w Eurreginie Niemen. Organizatrem przedsięwzięcia jest Stwarzyszenie Ziemia Sejneńska. Szczegółwe infrmacje na strnie: Źródł: Hreca.net, data dstępu Turystyka bizneswa na ITM Warsaw Najnwsze międzynardwe targi turystyczne łączą się z najstarszymi targami turystyki bizneswej w Plsce. Międzynardwe targi turystyczne ITM Warsaw [http://www.itm-warsaw.pl/] pwiększają się. Targi turystyki bizneswej, Meetings Pland Exp [http://www.btf.waw.pl/], rganizwane d 13 lat przez Meetings Pland sp. z.. [http://www.meetingspland.pl/], łączą się z ITM Warsaw, targami turystycznymi rganizwanymi przez Fairex sp. z.. [http://www.fairex.pl/]. Pwstają targi turystyki i turystyki bizneswej pd jednym dachem. ITM Business Turism będą skupine na branży turystyki bizneswej, zwanej też MICE branży sptkań, incentive, knferencji i eventów. Branża ta gwałtwnie się w Plsce rzwija, pdbnie jak cała branża turystyczna. Ekspzycje wystawców na ITM Business Turism wzbgacne będą liczne seminaria dla prfesjnalnych rganizatrów sptkań firmwych, eventów i szkleń, a także warsztaty i wizyty studyjne zagranicznych partnerów. ITM Business Turism dbędą się w Warszawie w dniach stycznia 2012 rku w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI przy ul. Prądzyńskieg w ramach targów ITM Warsaw. ITM Business Turism są rganizwane przez Fairex sp. z.. i Meetings Pland sp. z.. Współrganizatrzy nwych targów pwiedzieli: Cieszę się, że Fairex jak nasz partner zapewni większy udział zagranicznych wystawców, a także licznych dwiedzających Sławmir Wróblewski, Meetings Pland. Jestem zadwlny z teg, że będziemy mgli stwrzyć jeszcze lepsze targi zarówn dla wystawców, jak i dla zwiedzających. Wykrzystamy efekt synergii, aby stwrzyć najbardziej rzbudwane targi turystyczne w Plsce Rland Sprung, Fairex. ITM Business Turism t nwa platfrma sptkań, wymiany kntaktów i dświadczeń branży turystyki bizneswej, zarówn plskiej, jak i zagranicznej. W specjalnej, zamkniętej Strefie Biznes planiści i zlecenidawcy knferencji trzymają mżliwść pznania szerkiej, bieżącej ferty narzędzi prmcji i rzwiązań rganizacji prfesjnalnych imprez i wydarzeń. Przedstawiciele świata htelarskieg i inni usługdawcy trzymają bezpśredni dstęp d najnwszych technlgii, narzędzi sprzedaży i marketingu. Wystawcy sptkają ptencjalnych klientów nie tylk z aglmeracji warszawskiej, ale z całeg kraju i zagranicy. Więcej ITM Warsaw. Targi ITM Warsaw t międzynardwe targi turystyczne, których pierwsza edycja miała miejsce w styczniu 2011 r. w Hali Exp XXI w Warszawie. W targach uczestniczył pnad 100 wystawców reprezentujących fertę 23 krajów. Wśród nich znalazły się krajwe i reginalne biura turystyczne, biura pdróży, turperatrzy, rganizacje turystyczne, linie ltnicze, htele, prywatne firmy raz wiele innych rganizacji. Zarówn wystawcy, jak i dwiedzający ITM Warsaw chwalili prfesjnalną rganizację targów. Organizatrzy targów planują, że targi ITM Warsaw 101

11 staną się wkrótce najważniejszymi targami turystycznymi w Plsce, pnieważ mają najlepszy termin, świetną, centralną lkalizację w Warszawie i prfesjnalną rganizację nastawiną na indywidualne pdejście d partnerów. Więcej Meetings Pland Exp. Targi branży turystyki bizneswej Meetings Pland Exp dbywają się w Warszawie d 13 lat. T jedyna w Plsce impreza bejmująca całść tej nwej dziedziny: branży sptkań (Meeting Industry). Targi dwiedzają planiści knferencji, rganizatrzy kngresów i pdróży incentive, sby dpwiadające za szklenia i eventy w firmach, krpracjach, bankach, izbach gspdarczych i stwarzyszeniach prfesjnalnych. W zeszłrcznej edycji targów uczestniczył pnad 4 tysiące dwiedzających raz 116 wystawców i firm partnerskich z Plski, Danii, Austrii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Ukrainy czy Węgier, c ptwierdził, iż pmim trudnej sytuacji gspdarczej, targi nadal pełnią bardz ważną rlę dla całej branży turystki bizneswej. Źródł: Aleksandra Kretkwska, krespndencja nadesłana Prśba wzajemnść Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg czaspisma infrmacyjneg, czyli nadsyłanie infrmacji: planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej), nwściach wydawniczych z zakresu nauk turystyce, w tym materiałach pknferencyjnych będę wdzięczny za elektrniczną wersje: kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu, zakńcznych badaniach naukwych, zakńcznych przewdach dktrskich i habilitacyjnych. innych faktach, które mżna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą w turystyce. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji: w frmie elektrniczneg tygdnika Knfraternia Turystyczna, umieszczenie ich na blgu Knfraterni Turystycznej. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski Uwaga! Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej, aktualizwane w zasadzie cdziennie, znajdziesz pd adresem: raz na Facebku: Patrnat merytryczny: Sekcja Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Wydawca: Wyższa Szkła Organizacji Turystyki i Htelarstwa w Warszawie. Redakcja Knfraterni Turystycznej. Redaktr naczelny: Wjciech Rzwadwski. Bibliteka Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa, tel , , fax , * * Redakcja Knfraterni Turystycznej dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iż Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 11

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo