Czy EAI może być zwinne? Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy EAI może być zwinne? Spis treści"

Transkrypt

1 Spis treści 1. Wprowadzenie Definicje Warunki brzegowe Koncepcje Service Strategy Service Design Service Transition Service Operation Continual Service Improvement Podsumowanie Bibliografia

2 1. Wprowadzenie Zwinne podejście do wytwarzania oprogramowania wkroczyło na poważnie do świata IT, o czym świadczy chociażby dedykowana metodyka Microsoftu MSF for Agile. W sformalizowanym obszarze integracji akceptacja dla zwinnych metodyk jest mniejsza, ale niewątpliwie dostrzegane są jej plusy takie jak skrócenie okresu time to market czy lepsze radzenie sobie w sytuacjach niedoskonałej analizy lub nagłych zmian w trakcie trwania projektu. 1.1 Definicje Aby zastanowić się nad możliwościami zastosowania zwinnych metodyk w obszarze Enterprise Architecture Integration spróbujmy najpierw wypracować jego definicję. EAI należy rozumieć jako zastosowanie oprogramowania typu middleware (platformy) do stworzenia architektury integrującej heterogeniczne systemy poprzez zapewnienie możliwości realizacji przepływów biznesowych z uwzględnieniem odpowiednich wzorców, dobrych praktych oraz ustandaryzowanych rozwiązań technologicznych. Mówiąc o EAI często pojawiają się inne terminy takie jak SOA (Service Oriented Architecture) oraz ESB (Enterprise Service Bus). Momentami pojęcia te są nieostre i zachodzące na siebie. Architektura zorientowana na usługi postuluje realizacje produktów biznesowych poprzez implementację za pomocą instrumentacji możliwie jak najbardziej atomowych i reużywalnych usług, będących bytami technologicznymi. W dojrzałej architekturze SOA usługa tworzona dla nowego produktu biznesowego jest usługą złożoną (kompozytową) korzystającą z już istniejących usług, a czas jej wykonania jest relatywnie krótki. Szyna usług korporacyjnych to ewolucyjne i marketingowe podejście do EAI. ESB zakłada istnienie natywnej inteligentnej warstwy transportowej, do której za pomocą wtyczek można podpiąć dowolny system. Usługi udostępnione w ramach ESB są niezależne od warstwy transportowej (mogą być używane poprzez WebService, JMS, itd.). Komunikaty przepływające wewnątrz ESB mogą być przekierowywane i modyfikowane według określonych reguł. Nowoczesna szyna zapewnia monitoring działania usług z mierzeniem i egzekwowaniem SLA, wirtualizację usług poprzez load balancing, failover, korzystanie z rejestru, mediację między protokołami transportowymi, często też posiada rozwiązanie BPM (Business Process Management) do realizacji długo trwających procesów 2

3 biznesowych, w których oprócz kroków automatycznych (wywołania wspomnianych wcześniej serwisów) pojawiają się aktywności realizowane ręcznie przez człowieka. Dzięki dobrze zaprojektowanej i wdrożonej architekturze SOA firma może być zwinna (pojawia się tu określenie Enterprise 2.0 nawiązujące do Web 2.0). Zwinność polega na łatwym reagowaniu na sytuację na rynku i łatwość w modyfikowaniu istniejących i wprowadzaniu nowych produktów. Trzeba mocno podkreślić, że SOA nie da się kupić, bo jest to wzorzec architektoniczno-projektowy byt abstrakcyjny. Samo kupienie platformy integracyjnej nie jest kupieniem SOA. SOA trzeba zaprojektować i zbudować od podstaw. Można mieć platformę integracyjną oraz źle zaprojektowane środowisko i w rezultacie nie mieć SOA. Pomocą w implementacji SOA może być EAI lub ESB. Rys. 1. Magiczna Ćwiartka Gartnera projekty EAI Back-End, 2008 Dwuwymiarowa (wizja, potencjał) klasyfikacja produktów. Należy zwrócić uwagę, że ESB też nie jest stricte produktem. To kolejny koncept/wzorzec architektoniczny/projektowy, który odróżnia się od EAI tym, że zakłada możliwość podłączenia do platformy integracyjnej za pomocą różnorodnych adapterów/klientów dowolnego systemu (komunikacja inbound platformy) i vice versa - platforma może podłączyć się do każdego systemu (komunikacja outbound), natomiast usługi 3

4 wewnątrz platformy (szyny) używają komunikacji natywnej (historycznie jest to JMS), która powinna być wydajna i zoptymalizowana. Usługi wewnątrz platformy integracyjnej zbudowanej na ESB są niezależne od transportu. ESB przydaje się w heterogenicznych środowiskach, w których naprawdę mamy wiele różnych systemów i technologii (Oracle, MSSQL, EJB, JMS, WS). ESB to nie SOA (ESB może być tylko sposobem na wdrożenie SOA). Do linii produktowych dostarczających funkcjonalność EAI/ESB należą: Apache ServiceMix IBM WebSphere Microsoft BizTalk Oracle Fusion Sun OpenESB Software AG webmethods Tibco ActiveMatrix Rys. 2. Magiczna Ćwiartka Gartnera projekty kompozytowe SOA,

5 Nie posiadając w/w oprogramowania EAI/ESB można stworzyć dużo większym nakładem pracy architektów, projektantów i programistów za pomocą framework-ów typu Spring czy Grails. ESB ustandaryzowała firma Sun Microsystems wprowadzając model JBI (Java Business Integration), który zaadaptowały platformy Apache ServiceMix, Oracle Fusion i Tibco. Warto zastanowić się, co jest istotą podejść zwinnych? Mikrozarządzanie 1. Rezygnuje się z ciężkiego zarządzania projektem na wysokim poziomie, a stosuje się je tam, gdzie naprawdę jest ono konieczne i potrzebne. Zarządzanie pojawia się przy kartach CRC i w momencie refactoringu w XP, wyciąganiu aktualnie wymaganej funkcjonalności w Kanbanie, analizie zadań bieżącej iteracji w Scrumie, wreszcie w momencie retrospekcji po zakończeniu zadania. 1 Artem Marchenko, 5

6 2. Warunki brzegowe Zdefiniujmy cele, jakie dla metodyki zwinnej w obszarze EAI należałoby postawić: iteracyjne podejście do projektów, wpisujące się w podejście ciągłej integracji w EAI (wdrożenie platformy integracyjnej jest procesem, który ciągle trwa i sam się udoskonala) skrócenie czasu trwania projektu liczonego od momentu analizy do momentu wdrożenia, a w rezultacie oszczędność środków finansowych uzyskanie przewagi nad konkurencją poprzez szybsze wprowadzanie nowych produktów biznesowych minimalizacja strat na projektach, które zostały przerwane możliwość wprowadzenia priorytetów dla produktów projektu i faktycznego ich egzekwowania zachowanie stabilności projektu po wprowadzeniu dużych zmian wymagań faktyczna reużywalność usług podniesienie jakości produktów zapobieganie degradacji architektury poprzez jej refactoring (extreme Programming zakłada refactoring kodu) Jakie zagrożenia są możliwe do przewidzenia? brak wiedzy na jakim etapie projektu się znajdujemy (w metodykach formalnych odseparowane od siebie były analiza, programowanie z wydzielonymi kamieniami milowymi, testowanie) i kiedy się on skończy problemy komunikacyjne pomiędzy analitykami biznesowymi/biznesowymi opiekunami projektu a programistami problemy w przestawieniu się biznesu i osób nadzorujących wytwarzanie 6

7 oprogramowania z podejść formalnych na zwinne (platforma integracyjna jest na tyle dużym przedsięwzięciem, że wymaga wsparcia na wysokim szczeblu w strukturze firmy) prace przy refactoringu platformy integracyjnej mogą generować koszty, które spowodują brak zakładanych oszczędności tworzenie usług na platformie integracyjnej jest relatywnie szybkie i proste, gdyż odbywa się za pomocą gotowych komponentów, których można używać jak klocków Lego; nie można jednak zastosować wielu zwinnych narzędzi wykorzystywanych przy tradycyjnym wytwarzaniu oprogramowania, trzeba napisać je od zera Zakładamy, że EAI zostało wdrożone w dużej korporacji posiadającej wielu dostawców, zaś platforma integracyjna rozwijana jest w ramach outsourcing-u. Rocznie realizowanych jest kilkadziesiąt projektów, zdarza się, że w ciągu miesiąca parę z nich toczy się równolegle, a ich obszary mogą na siebie zachodzić. Sumaryczny budżet projektów jest o co najmniej rząd wielkości większy od własnego budżetu platformy integracyjnej. Nadrzędnym celem EAI jest sprawne dostarczanie usług dla biznesu. Działania w obszarze EAI są żywotnie powiązane z funkcjonowaniem firmy, ale również są trudne. Z założenia platforma integracyjna musi radzić sobie z wieloma aplikacjami działającymi na wielu różnorodnych technologicznie systemach. O ile te wymagania są pokrywane przez gotowe adaptery EAI, inne aspekty techniczne również nie stanowią większego problemu, to prawdziwym wyzwaniem jest implementacja EAI rozpinającego się pomiędzy biznesem a IT. Platforma integracyjna wymaga dostosowania polityki korporacyjnej, odpowiedniej komunikacji pomiędzy jednostkami firmy oraz podziału odpowiedzialności. Dotychczasowe aplikacje biznesowe przestają być bytami niezależnymi a stają się częściami większych przepływów i procesów funkcjonujących w ramach platformy integracyjnej. EAI dotyka wielu technicznych i biznesowych aspektów. Projekty integracyjne wymagają modelowania biznesowego w dużo szerszym zakresie niż w przypadku pojedynczych aplikacji czy systemów. Również niezbędne są działania techniczne, 7

8 niskopoziomowe, wymagające szerokiego zakresu specjalistycznych umiejętności. Połączenie wysokopoziomowych aspektów biznesowych z niskopoziomowymi technicznymi jest istotnym czynnikiem sukcesu platformy integracyjnej. Różnorodność technologii oraz rozproszona natura EIA sprawia, że wdrożenia, monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów wymaga połączenia umiejętności, które nie istnieją w jednostkach odpowiedzialnych za utrzymanie IT i/lub są rozproszone pomiędzy wiele podmiotów. 8

9 3. Koncepcje Rys. 3. Filary koncepcji EAI Na początku trzeba uświadomić sobie, że platforma integracyjna jest tworem na tyle dużym i ważnym, że niezbędne jest objęcie jej nadzorem IT Governance. Wraz z rozwojem EAI przez platformę zaczynają przebiegać kluczowe dla firmy procesy. Platforma staje się krytyczną dla biznesu. Biznes nie powinien pozwalać na powstanie takiej sytuacji, w której zależy od czynników poza bezpośrednią kontrolą firmy, tak więc objęcie obszaru EAI przez IT Governance jest oczywistą koniecznością. Nadzór nad platformą powinien zapewniać to, że rozwija się ona oraz że jest to rozwój we właściwym kierunku. Dyrektor wykonawczy oczekuje od EAI wsparcia i dostarczania rozwiązań dla zwiększenia wartości biznesu, szybkich i wysokiej jakości wdrożeń z minimalnym ryzykiem. Środki budżetowe wyasygnowane na inwestycje powinny przynosić mierzalny zwrot. EAI powinno być efektywne i produktywne a docelowo przyczyniać się do współtworzenia wartości firmy (w dojrzałej architekturze SOA nowe produkty tworzone są niskim kosztem za pomocą serwisów kompozytowych używających już istniejących serwisów atomowych). Zwinne EAI z punktu biznesu powinno dostarczać na czas usług wysokiej jakości. Nadzór nad EAI, konieczny do tego, aby platforma integracyjna spełniała swoje funkcje, wymaga odpowiedzialności osób zarządzających. Powinien on obejmować przywództwo (podejmowanie decyzji, wyznaczanie strategii), struktury organizacyjne, procesy zarządcze oraz aktywizację kluczowych uczestników. Kluczowe są tu pojęcia: decyzyjność i odpowiedzialność. EAI jest częścią IT zawieszoną pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za eksploatację i wsparcie systemów, aplikacje biznesowe, planowanie, architekturę, polityki, bezpieczeństwo informacji, priorytetyzację projektów, analizę i zarządzanie ryzykami 9

10 operacyjnymi. Wzajemny zakres odpowiedzialności wymienionych jednostek, ich interakcje i wsparcie jednych dla drugich powinno być ściśle określone. IT Governance powinien stymulować całościowe spojrzenie na EAI. Przykładowo: przy rocznym zmierzonym wzroście platformy integracyjnej o 30% po 3 latach mamy ponad dwa razy więcej komponentów i przepływów. Ważny jest tu przymiotnik zmierzony bieżący stan powinien być monitorowany, powinny powstawać modele predykcji walidowane względem aktualnej sytuacji. Wraz z komponentami powinien być skalowany sprzęt (planowanie pojemności) i architektura. Skalowanie architektury oznacza jej refactoring, dostosowywanie jej długoterminowej wizji w oparciu o analizę bieżących wymagań (Service Strategy, Continual Service Improvement z ITIL). Brak refactoringu powoduje sięganie prawą ręką do lewej kieszeni a w dłuższej perspektywie utratę zarządzalności nad EAI. Szybki niekontrolowany wzrost bez położenia odpowiedniego nacisku na cykliczną analizę aktualnego stanu, jakość i udokumentowanie projektów może mieć opłakane skutki w sytuacji awarii w postaci braku wiedzy, o tym co się dzieje i braku kontroli nad sytuacją. Jeśli architektura nie jest zaplanowana do przetrwania pesymistycznych przypadków, to nie może nie przetrwać nawet tych realistycznych. Jeśli architektura nie jest zaplanowana przez architektów, specjalistów z różnych dziedzin, to platforma może runąć kiedyś jak domek z kart. Platforma integracyjna to sprzęt, system operacyjny, narzędzia i komponenty. Jeśli nie ma kontroli nad tym wszystkim, to nie ma kontroli nad niczym. Zarządzanie ryzykiem powinno być obecne we wszystkich działaniach operacyjnych, zapewniając zdolność do szybkiego raportowania o zagrożeniach i przystosowywania się do zmiennego środowiska ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego. Ważne jest zrozumienie, że EAI to przedsięwzięcie ogólnofirmowe i tak też powinno być realnie traktowane. Żywiołowe podejście do platformy integracyjnej jakie czasami zdarza się w zwykłych zwinnych projektach jest niebezpieczne. W tym obszarze wszystko powinno zostać dobrze określone i regularnie sprawdzane czy nadal przystaje do przyjętych założeń. Ustaliliśmy, że podejścia formalne w postaci IT Governance są w EAI konieczne, spróbujmy teraz przeanalizować czy w poszczególnych obszarach, którymi (dla usystematyzowania) zajmuje się ITIL, można zastosować podejście zwinne i na czym powinno ono polegać. 10

11 3.1 Service Strategy Jednym z warunków brzegowych do rozważań o zwinności EAI było założenie, że w mamy wielu dostawców. Platforma integracyjna powinna być bytem w miarę jednorodnym, a co za tym idzie produkty wytwarzane przez dostawców powinny dostosowywać się do wspólnie wypracowanych standardów i wzorców. Usługi EAI są przekazywane przez dostawcę wraz z kodem źródłowym. Kod powinien być dostępny dla wszystkich dostawców w jednym centralnym repozytorium. Otwartość kodu ułatwia pisanie usług, które wchodzą w interakcje z danym serwisem mimo stosowania zasady luźnych powiązań znajomość wewnętrznych zasad działania danej usługi powinna przyczynić się do podniesienia jakości serwisu, który wchodzi z nią w interakcję. Właścicielem kodu powinna być firma, jego opiekunem dostawca. W celu wyeliminowania zagrożenia praktykami monopolistycznymi (vendor lock-in) i urzeczywistnieniu zasad zdrowej konkurencji należałoby przyjąć, że usługi wytworzone przez jednego dostawcę mogą być rozwijane przez innego. Dostawcy mogą wypracowywać własne standardy i wzorce, przedstawiać je na spotkaniach typu standing meeting, propagować je na innych dostawców i mieć wkład do bazy wiedzy firmy dostępnej dla dostawców i biznesu. Rys. 4. WSO2 Service Registry narzędzie typu repozytorium serwisów 11

12 Rys. 5 Graficzne projektowanie usług w Sun OpenESB Oprócz otwartego repozytorium kodu powinno istnieć otwarte repozytorium usług mające charakter zarówno techniczny jak i biznesowy, użyteczne dla analityków i dostawców. Znajomość dostępnych na platformie usług powinna przyczynić się do ich reużywalności. Przykład przyjętych standardów procesu dewelopmentu 1. Repozytorium SVN zawiera następujące linie kodu (katalogi) służące do separacji komponentów ze zwględu na status dewelopmentu: a. Produkcja (całe komponenty w wersjach zgodnych z tymi na środowisku produkcyjnym) b. Branches/nazwa_projektu (wszystkie komponenty w ramach projektu) i. Gałąź komponentu tworzona jest z produkcji lub najpóźniejszej gałęzi odpowiedniego komponentu ii. Po zakończeniu dewelopmentu, testów i wdrożeniu gałęzie komponentu scalane są z linią produkcji 12

13 c. Deployment (wszystkie artefakty niezbędne do wdrożenia danego projektu, kod komponentów dostosowany do aktualnych wersji produkcyjnych tak, żeby komponenty z linii deployment mogły zastąpić w trakcie wdrożenia kod z linii produkcji) i. Deployment po wdrożeniu jest migrowany do Produkcji 2. Deweloper zmieniając roboczą wersje kodu pomiędzy liniami wysyła raport z informacją o komponentach i sąsiednich zapisach kodu w ramach linii źródłowej i docelowej. 3. Przed migracją do linii Deployment następuje audyt wdrażanego kodu przeprowadzany przez dostawcę i/lub osobę nadzorującą projekt oraz osobę zajmującą się utrzymaniem/monitoringiem pod względem obsługi błędów, transakcyjności, persystentności komunikatów, obsługi duplikatów, logowania. Wykrycie błędów cofa projekt do etapu dewelopmentu. Z audytu tworzony jest raport z listą audytowanych przepływów. 4. W linii Deployment powinien znajdować się kod z wydzielonymi w repozytorium komponentu lub osobnym repozytorium testami jednostkowymi, integracyjnymi oraz testami regresji. 5. Kod z linii Deployment podlega testom na odizolowanym środowisku testowym odzwierciedlającym w jak najlepszym stopniu produkcyjne otoczenie rozwiązań integracyjnych. Artefakty EAI integrowane są z przygotowanym środowiskiem. Następuje przetestowanie kodu oraz wdrożenia. Testy poszczególnych przepływów powinny być zakończone akceptacją wszystkich systemów biorących udział w przepływie. Wdrożenie możliwe jest tylko po dostarczeniu przez dostawcę raportu potwierdzającego poprawne działanie wszystkich przepływów, w tym tych z testów regresji. Testy regresji opracowywane są w oparciu o testy jednostkowe i integracyjne wdrażanych wcześniej komponentów. W miarę rozwoju portfela usług w ramach architektury SOA duża liczba serwisów może stwarzać problem w ich zarządzaniu. Z czasem może pojawić się też zagrożenie vendor lock-in ze strony dostawcy oprogramowania middleware, na którym działa platforma integracyjna. Warto już na samym początku rozważyć federacyjną koncepcję SOA. 13

14 Koncepcja ta zakłada wydzielenie niezależnych od siebie domen. Domeny takie posiadają jasno zdefiniowane usługi oraz jasno określonych właścicieli biznesowych i technologicznych. Federacyjne podejście do SOA zmniejsza całościową złożoność pojawiającą się jako negatywny skutek rozwoju architektury. W procesie planowania usług powinien aktywnie uczestniczyć biznes, który zna swoje plany rozwojowe, architekci integracyjni oraz architekci infrastruktury (rozwój portfela usług może napotkać na ograniczenia pojemnościowe ze strony sprzętu, systemów operacyjnych, baz danych, itp.). Proces ten powinien być jasno zdefiniowany w ramach IT Governance. Warto uświadomić sobie, że każda usługa ma swój cykl życia jeśli przestała spełniać wymagania postawione w momencie jest tworzenia prawdopodobnie powinna zostać wycofana. Każda usługa powinna być zinwentaryzowana i posiadać właściciela biznesowego, właściciela procesu, właściciela technicznego. W strategii usług EAI ważnym elementem jest zarządzanie finansami. Platforma integracyjna nie posiada nieograniczonego budżetu. Implikacje są dwie: nie zawsze mogą powstawać rozwiązania najlepsze pod względem architektury, czy zastosowanych technologii, jeśli są one za drogie należy wtedy przyjąć założenie (najlepiej potwierdzone w ramach IT Governance), że w przypadku przyszłych projektów w danym obszarze dysponujących większymi środkami budżetowymi należy obowiązkowo dokonać refactoringu, który przeciwdziała degradacji jakości usług jak i architektury całej platformy. Drugi wniosek wynikający z ograniczeń budżetowych to zachęta do zastosowania zasady KISS ( Keep it simple, stupid ) promowanej przez extreme Programming 2. Na prosty projekt zawsze potrzeba mniej czasu i pieniędzy niż na złożony. Każda usługa powinna być wykonana minimalnym nakładem środków potrzebnych do jej wdrożenia i prawidłowego działania. Nie należy projektować zbyt złożonych serwisów, co do których nie ma gwarancji niezawodnego działania i skalowania. W celu oceny złożoności można używać takich kryteriów jak możliwości przetestowania, łatwość zrozumienia i wytłumaczenia projektu, łatwość odnalezienia danej funkcjonalności w kodzie/zestawie komponentów. Projekty, których nie można dokładnie przetestować (włączając obsługę błędów i sytuacji awaryjnych, niestandardowych scenariuszy) nie powinny być w ogóle wykonywane. Preferowane są projekty, dla których da się stworzyć automatycznie 2 14

15 wykonywalne testy jednostkowe oraz testy akceptacyjne. Prosty design oznacza także unikanie generyczności na siłę, aby za wszelką cenę uzyskać reużywalność usług. Pośrednio do zasady KISS odwołuje się Kanban, który postuluje tworzenie nowych funkcjonalności tylko w przypadku kiedy są one realnie potrzebne z biznesowego punktu widzenia (są one zdefiniowane jako wymagania użytkownika końcowego). Tworzenie danego artefaktu technicznego wyzwalane jest przez wymaganie biznesowe na zasadzie wstecznej analizy zależności. Z faktu, że rozwój platformy integracyjnej jest procesem ustawicznym, ale nie jednorodnym wynika problem z dostępnością zespołu dostawcy i/lub jakością deweloperów, a co za tym idzie jakością usług. Jeśli popyt ze strony firmy jest w uznaniu dostawcy niewystarczający zapewne dokona on relokacji swojego zespołu do innego klienta. Firma i dostawca powinni zawczasu informować się planowanych poczynaniach w zakresie popytu i podaży. Być może bezpiecznym rozwiązaniem jest zatrudnienie przez firmę jednego lub dwóch deweloperów, którzy w razie niedostępności zespołu dostawcy byliby w stanie szybko dokonać w kodzie małych zmian typu Change Request. Z faktu, że dany dostawca nie jest stale dostępny należy zwrócić uwagę na znaczenie baz wiedzy czy repozytorium serwisów. Wiedza w jaki sposób funkcjonuje dana usługa nie powinna być tracona wraz z odchodzącym deweloperem. Oprócz relacji popytu i podaży między firmą i dostawcą te same procesy zachodzą między EAI a klientem wewnętrznym. Jeśli szacowane wydatki projektowe są zbyt duże dany interesariusz może dojść do wniosku, że jest w stanie stworzyć usługę z pominięciem platformy integracyjnej. Wtedy obok pięknie zaprojektowanego i wdrożonego SOA może powstać makaron integracyjny skutecznie generujący problemy platformie integracyjnej (przykładowo: istnieje przepływ przechodzący przez platformę integracyjną oraz jego odpowiednik zrobiony z jej pominięciem; w przypadku awarii tego drugiego winne będzie EAI a szukanie problemu czasochłonne i nie przynoszące rezultatów). Platforma integracyjna nie powinna na siłę akceptować projektów, dla których z racji swojej technologii dedykowanym rozwiązaniem. Warunki akceptacji i odrzucania projektów powinny być jasno zdefiniowane w ramach IT Governance. 15

16 3.2 Service Design Tradycyjne podejście do EAI zakłada planowanie projektu z założeniem, że proces i wymagania biznesowe są najważniejsze i absolutnie konieczne jest trzymanie się przyjętego planu i kosztorysu. Podejście to sprawdza się kiedy wymagania pozostają statyczne. Rzeczywistość jednak pokazuje, że w korporacji posiadającej wiele niezależnych systemów z własnymi cyklami życia i cyklami projektowymi, która również musi się podporządkować zmieniającym się regulacjom prawnym i reagować na zmiany zachodzące na rynku, podejście do projektów EAI musi być dynamiczne. Podejścia zwinne bazują na dobrze zdefiniowanych regułach postępowania wyznaczających procesy, które mogą być adaptowane do zmieniających się warunków. Metodyki zwinne zakładają iteracyjny dewelopment, łatwość projektowania, partnerstwo z użytkownikiem końcowym/biznesowym oraz skrupulatne testowanie. Proces planowania jest bardziej elastyczny. Wymagania biznesowe rozbite są na pojedyncze funkcjonalności, które mogą być realizowane w krótkim czasie jakim jest jedna iteracja. Duży i złożony projekt może być rozbity na fazy, a te na iteracje. Takie podejście pozwala na oszacowanie w każdym momencie trwania projektu czasu i środków niezbędnych do jego zakończenia. Zakładając, że 80% zakresu projektu daje się zrealizować w 20% czasu, podejście iteracyjne pozwala na wcześniejsze biznesowe uruchomienie projektu, a w przypadku wystąpienia obiektywnych problemów blokujących realizację projektu pozwala na oddanie do użytku obciętej funkcjonalności, podczas gdy przy metodyce formalne projekt zostałby wstrzymany na dobre lub zostałby wyrzucony do kosza. Sytuacje współbieżnego toczenia się projektów oraz ich wzajemnych zależności są na porządku dziennym. Projekty dotykające tych samych obszarów biznesowych wzajemnie się blokują lub sobie przeszkadzają. Stosując podejście zwinne można z tych projektów stworzyć jeden meta-projekt, gdzie chronologicznie zdefiniowane wymagania biznesowe opatrzone odpowiednimi priorytetami zostaną zmapowane na funkcjonalności przeznaczone do wykonania w kolejnych iteracjach. Można potraktować to jako specyficzne zastosowanie wzorca scather-gather, gdzie projekty rozbite są na części składowe służące następnie do stworzenia meta-projektu. Podczas gdy prowadzony metodykami formalnymi duży projekt trwa rok (w trakcie którego mogą zmienić się zupełnie realia prawne lub rynkowe) i jego sukces albo porażka są wiadome dopiero na końcu testów akceptacyjnych lub w pesymistycznym przypadku po wdrożeniu, metodyka zwinna zapewnia lepszą widoczność sytuacji. Każda iteracja zawiera analizę, projektowanie, kodowanie 16

17 oraz testowanie i wnosi do projektu działające funkcjonalności. W przypadku kiedy kolejna iteracja nie wnosi nowej funkcjonalności można szybko zareagować i wdrożyć w życie zarządzanie zagrożeniem. W dużym formalnym projekcie problem może być widoczny z dużym opóźnieniem a na odpowiednią reakcję może być za późno jeśli projekt zostanie ukończony nastąpi to z przekroczeniem czasu i budżetu. Iteracyjne dostarczanie małych funkcjonalności pozwala na ustawiczne testowanie systemu w bieżącym stanie rozwoju. Architektura rozwiązania może być odpowiednio wcześniej zmieniona, jeszcze na etapie kiedy jest to możliwe bez wykładniczego wzrostu nakładów. Podobnie na bieżąco wiadomo jak powinna wyglądać infrastruktura IT przeznaczona dla danego projektu. Zwinne podejście do EAI wymaga bliskiego partnerstwa z biznesem (zarówno właścicielami biznesowymi projektów jak i użytkownikami końcowymi). Bez odpowiednich relacji zwinna metodyka nie ma racji bytu. Lista wymagań nie może być objawiona platformie integracyjnej jak 10 przykazań wyrytych na kamiennych tablicach z nieobecnym (w czasie trwania projektu) autorem. Podejście zwinne zakłada ścisłą współpracę. Jest to na tyle kluczowy element procesu, że powinien być on głośno i wyraźnie zakomunikowany wszystkim, najlepiej poprzez IT Governance, tak żeby nie było wątpliwości co do jego znaczenia i wymagalności. Współpraca pozwala na szybkie odpowiedzi zwrotne biznesu na zaprezentowaną funkcjonalność z możliwością skorygowania wymagań. Zespół projektowy może na bieżąco informować o konsekwencjach przyjętego w projekcie kierunku. Dzięki dwustronnej komunikacji mogą być podejmowane wspólne decyzje, które prowadzą do realizacji celów biznesowych postawionych przed projektem. Bieżąca komunikacja z biznesem zapewnia także, że nie powstaną niepotrzebne funkcjonalności, które byłby nieużywane, a za które trzeba by było zapłacić. Wszelkie zmiany w projekcie przyczyniają się na korzyść firmy, a nie odwracają się przeciwko niej. Oprócz biznesu projekt powinny wspierać jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo, infrastrukturę, dostępność, ciągłość usług IT, pojemność. Zabezpieczenie komunikacji między systemami za pomocą szyfrowania/kryptografii ma istotny wpływ na wydajność i może powodować problemy pojemnościowe, może w danym projekcie nie jest ono konieczne lub da się je zastąpić alternatywnym rozwiązaniem np. wydzielenie izolowanych segmentów sieciowych. Jak widać w projekcie potrzebni są specjaliści z wielu dziedzin a ich obecność jest niezbędna do wypracowania najlepszego rozwiązania. 17

18 Ważnym zagadnieniem jest eliminacja błędów poprzez skrupulatne iteracyjne testowanie. W przypadku EAI mogą nie istnieć gotowe narzędzia do zautomatyzowanych testów jednostkowych, obciążeniowych czy akceptacyjnych, jednak zwinne podejście postuluje konieczność ich zastosowania. W takim przypadku narzędzia powinny zostać stworzone wraz z pierwszym projektem, a koszt inwestycji nie powinien przekroczyć kosztu projektu. Rys. 6. CruiseControl narzędzie do automatyzacji testów Przykład zastosowania zasady KISS w tworzeniu narzędzi do testowania "Przechodzimy" aplikację webową w przeglądarce Mozilla Firefox wyposażonej we wtyczkę "Live HTTP headers" i kopiujemy dane wysyłane formularzem. Dane te wkleimy potem do linii poleceń uniksowego narzędzia wget. WP_URL="http:// :8080/app/AppServlet" COOKIE="cookie.dat" WGET_CMD="wget --timeout=15 --keep-session-cookies --save-cookies=$cookie --quiet $WP_URL -O -" > $COOKIE RUNNING=$(ps uax grep -c nazwa_skryptu.sh) 18

19 [[ $RUNNING -gt 3 ]] && echo "Poprzednie wywolanie skryptu wisi" && exit 1 RES=$($WGET_CMD --postdata="user=jan.kowalski&password=lubieciasteczka&action=login" grep -c "Zalogowany: ") echo "Test logowania. Wynik: $RES" RES=$($WGET_CMD --load-cookies=$cookie --post-data="action=createprocess&action_params=...&state=" grep -c "Nowy proces") echo "Zaladowanie procesu. Wynik: $RES" RES=$($WGET_CMD --load-cookies=$cookie --postdata="action=next&action_params=..." grep -c "Dane zapisano") echo "Wynik procesu poprawny?: $RES" RES=$($WGET_CMD --load-cookies=$cookie --post-data="action=save-andclose&action_params=..." grep -c "Zakonczono proces") echo "Zamkniecie procesu. Wynik: $RES" RES=$($WGET_CMD --load-cookies=$cookie --post-data="action=logout" grep -c "Wylogowano uzytkownika") echo "Wylogowanie. Wynik: $RES" Rys. 7. Grinder dedykowane narzędzie do testów obciążeniowych Proces testowania powinien być częsty i rygorystyczny. Na podstawie testów jednostkowych i akceptacyjnych powinny powstawać zestawy testów regresji. Ich istnienie pozwala na bezpieczny refactoring oraz wprowadzanie zmian i jest kluczowe dla przebiegu dynamicznego projektu EAI. Zespół projektowy ma bardzo duże szanse na wykrycie błędów w kodzie, a te pojawiają się zawsze i w każdym projekcie. Wczesne wykrycie błędów minimalizuje problemy w późniejszy stadium zaawansowania dewelopmentu. Zastosowanie 19

20 metodyki zwinnej minimalizuje ryzyko oraz zwiększa stopę zwrotu z inwestycji poprzez szybsze dostarczanie projektów. Należy pamiętać, że projekt nie jest zawieszony w próżni i działa w ramach istniejącej infrastruktury i architektury IT. Przy każdy projekcie powinna następować analiza, czy obecna architektura i infrastruktura w dalszym ciągu mają szanse na skalowanie się. Jeśli nie to należy odpowiednio wcześnie reagować nie pozwalając na powstawanie wąskich gardeł. W projekcie EAI niezbędna jest obecność architekta. Architekt to osoba odpowiedzialna za modelowanie aplikacji, infrastruktury, procesu dewelopmentu. Przykładowo: metodyka MSF for CMMI definiuje dwie role architektów - Solution Architect i Intrastructure Architect. Architekt to osoba wyznaczająca standardy, wzorce i dobre praktyki, wyznaczająca kierunek. Architekt asystujący przy projekcie na podstawie własnego doświadczenia i znajomości technologii proponuje najbardziej odpowiednie rozwiązania. Architekt i lead developer/projektant to nie to samo. Architekt dokonuje ewaluacji nowych technologii, ale zawsze preferuje stabilne rozwiązania. W ramach zarządzania dostawcami firma powinna mieć realny wpływ na skład zespołu integracyjnego. Członkowie zespołu powinni znać wzorce, technologie i odpowiednie zasady postępowania. Zespół EAI nie powinien być nadmiernie rozbudowany, ale powinien posiadać specjalistów z wielu dziedzin (bazy danych, systemy operacyjne, infrastruktura sieciowa, technologie i aplikacje występujące w integrowanych systemach). Często zespół będzie musiał wykonywać samodzielnie te czynności, które w mniejszych projektach zlecane są jednostkom wspierającym IT. Sumaryczne wymagania dla zespołu EAI: J2EE Servlety JSP EJB WS JMS UI Swing DHTML CSS 20

21 Serwery aplikacyjne + infrastruktura Tomcat WebLogic Apache + mod_proxy WebMethods/Tibco/WebSphere Narzędzia Eclipse Grails Programowanie C/C++/C# UNIX POSIX.NET Znajomość protokołów i formatów TCP/IP HTML + typowe nagłówki HTTP POP3 SMTP NTLM AT (modem) XML XSLT XSD WSDL UML Programowanie shellowe UNIX Bash, sed, awk Inżynieria wsteczna i diagnozowanie problemów Dekompilacja, JAD, wzorzec projektowy wrapper/proxy, podmiana klas Strace, objdump Diagnostyka JMS-a za pomocą narzędzia Hermes Profilowanie aplikacji (YKP) Tuningowanie maszyny wirtualnej (w tym GC) Sun JVM, BEA JRockit Serwery Sun Bazy danych (dewelopment, częściowo administracja) MSSQL Oracle PostgreSQL 21

22 Administracja systemami operacyjnymi i narzędziami do pracy grupowej Solaris Windows 2003/2008 RedHat/Fedora SuSE VMware Subversion Wiki Zagadnienia koncepcyjne Inżynieria oprogramowania Wzorce projektowe Wzorce projektowe EAI SOA Wzorce projektowe SOA BPM Testowanie aplikacji HCI, projektowanie UI Balancing, fail-over System operacyjny UNIX (planista, zarządzanie pamięcią, libc) Zwinne podejścia do wytwarzania oprogramowania (extreme Programming, Scrum) Bezpieczeństwo Znajomość bibliotek, technologii, technik, narzędzi, itp. Xerces, DOM XStream XMLSpy JUnit Selenium IDE Pobieżna znajomość silników przeglądarek WWW (IE, Firefox, KHTML, Opera) Statystyka matematyczna + StatGraphics lub R 22

23 3.3 Service Transition Biorąc pod uwagę iteracyjny charakter rozwoju oprogramowania i cykliczne powstawanie wersji stabilnych w projekcie prowadzonym za pomocą zwinnej metodyki, czynności związane ze wdrożeniem usługi (planowanie i przygotowanie wersji, budowa i testy, testy usług i pilot, planowanie i przygotowanie wdrożenia, wdrożenie, przegląd i zamknięcie) powinny być łatwiejsze do przeprowadzenia oraz obarczone mniejszym ryzykiem niż w przypadku podejścia formalnego. Ze względu na konieczność zachowania biznesowej ciągłości działania firmy proces wdrożenia może być zdefiniowany formalnie i powinien korzystać ze wszystkich technologicznych możliwości zapewniających failover czy wdrożenie typu zero downtime. Wdrożenia powinny być analizowane i ocenianie w ramach Continual Service Improvement. Rys. 8. Load balancer pozwalający za pomocą wag na wybór aktywnego w sieci serwisu 23

24 Przykład zdefiniowanego procesu wdrożenia 1. Wdrożenie wykonywane jest przez utrzymanie platformy integracyjnej. 2. Dostawca ustala wynikowe artefakty kodu, które podlegać będą wdrożeniu. Wszystkie artefakty do wdrożenia (włączając w to paczki do deploymentu) umieszczane są w osobnej gałęzi SVN z linii Deployment: nazwawdrozenia_expected_yyyymmdd. Lista wdrażanych artefaktów przesyłana jest do akceptacji. 3. Deweloperzy dostarczają instrukcję wdrożeniową i administracyjną (zawierające opis możliwych do wystąpienia błędów związanych z aktualnym wdrożeniem i sposobu reakcji na nie; instrukcje powinny zawierać schemat zależności między wdrażanymi systemami i komponentami) dla utrzymania. Utrzymanie akceptuje lub odrzuca instrukcję, biorąc pod uwagę to, że jest ono odpowiedzialne za sukces wdrożenia i powinno posiadać niezbędną wiedzę do jego przeprowadzenia. Instrukcje w kolejnym kroku akceptuje lub odrzuca kierownik projektu. 4. Wdrożenie poprzedza równoległe zadeployowanie artefaktów kodu z użyciem symlinków Unix do komponentów, nowych wersji pakietów i procedur bazodanowych z użyciem aliasów, ewentualnie nowych wersji obiektów JMS z użyciem mostków łączących bieżący temat/kolejkę JMS z nową/starą wersją. Wyżej wymienione postępowanie ma na celu dostarczenie możliwości szybkiego rollbacku wdrożenia. 5. Aktywacja wdrożenia polega na przepięciu wersji komponentów oraz przetestowaniu działania produkcyjnego po czym następuje commit lub rollback wdrożenia. Aktywacja może nastąpić tylko w częsci wspólnej okien serwisowych systemów, których dotyczy wdrożenie komponentów platformy integracyjnej. 6. Prace związane z aktywacją wdrożenia nie mogę trwać dłużej niż 30 minut. Jeżeli 5 minut przed czasem decyzji commit/rollback nie ma szans na commit następuje rollback wdrożenia. Decyzję o rollbacku podejmuje kierownik projektu. Ograniczenia na czasy commit/rollback mogą być zmienione w wyniku decyzji kierownika projektu. 7. Dostawca dostarcza raport z wdrożenia z opisem ewentualnych problemów podczas wdrożenia. Raport konfrontowany jest z raportem z testów. 24

25 Wdrożenie i zakończenie okresu stabilizacji powinno wiązać się z przekazaniem dokumentacji do bazy wiedzy/repozytorium usług. Metodyki zwinne zakładają, że kod sam się dokumentuje i generują niewielką ilość dokumentacji w przypadku EAI tym niezbędnym minimum powinien być kontekst biznesowy usługi, techniczny i biznesowy opis przepływów/procesów, opis (lub diagram) interakcji między komponentami EAI oraz interfejsy serwisów umieszczane w repozytorium usług. Tworzenie dokumentacji może być automatyczne jeśli narzędzia do tworzenia procesów platformy integracyjnej posiadają możliwość tworzenia adnotacji (te ostatnie przydatne są także jednostkom IT realizującym utrzymanie, które analizując problemy mają kod i opis procesów w jednym miejscu). Wdrażany projekt powinien mieć zdefiniowane parametry SLA, biorące pod uwagę wymagania podłączonych systemów wobec platformy integracyjnej, co do jej dostępności oraz obciążenia EAI generowane przez podłączone systemy. Nowoczesne produkty ESB posiadają wbudowane możliwości kontrolowania SLA w czasie rzeczywistym za pomocą modułów mediacji, wirtualizacji usług czy BAM (Business Activity Monitoring). Pomiar SLA jest kluczowy w procesie zarządzania pojemnością. Niektóre pakiety ESB posiadają narzędzia do egzekwowania zdefiniowanych SLA, dzięki którym można chronić platformę integracyjną przed klientami realnie dokonującymi ataku Denial of Service lub skutecznie degradującymi wydajność EAI. Mierzone dane powinny być zbierane i służyć do opracowywania prognoz możliwości skalowania się platformy. Zawczasu przewidziane wąskie gardło powinno zostać wyeliminowane w drodze zmian architektury i/lub infrastruktury. Brak proaktywnej polityki w tym obszarze może zemścić się w przypadku nagłego wzrostu obciążenia danego przepływu i skutkować awarią. Obsługa SLA przez platformę integracyjną jest niewątpliwie sporą wartością dodaną i warto zastanowić się nad uaktualnieniem obecnie używanego produktu EAI do ESB, jeśli producent middleware-u posiada szynę w swojej ofercie. 25

26 3.5 Service Operation Ponieważ platforma integracyjna obsługuje przepływy przechodzące przez całą firmę i zazwyczaj posiada dobre logowanie przechodzących przez nią danych, staje się naturalnym winowajcą we wszystkich incydentach oraz równocześnie jedyną jednostką, która może dobrze zdiagnozować miejsce występowania problemu. Obszar EAI wymaga konsolidacji sporego zakresu umiejętności i dlatego jednostka odpowiedzialna za eksploatację platformy integracyjnej nie może być tożsama z IT Operations powinien być to dedykowany zespół specjalistów z deweloperem dostępnym w razie zaistnienia potrzeby na wyłączność (może być to funkcja rotacyjna). Incydenty zgłaszane do utrzymania EAI powinny być cyklicznie analizowane (np. w dwumiesięcznych okresach czasu) i stanowić wkład do Continual Service Improvement. Powtarzające się incydenty w danym przepływie mogą świadczyć o jego błędnym zaprojektowaniu, nie wykrytych na etapie testowania błędach lub problemach wydajnościowych. O przeprocesowane incydenty powinna być uaktualniana baza wiedzy. Rys. 9. Narzędzia do monitorowania dostarczane wraz z maszyną wirtualną Javy Oracle JRockit 26

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska - 1 - Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Katedra Inżynierii Systemów i Baz Danych Imię i nazwisko dyplomanta: Maciej Pardo Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Miesięcznik Software Developer s Journal (13 numerów w roku) jest wydawany przez SoftPress Sp. z o.o.

Spis treści. Miesięcznik Software Developer s Journal (13 numerów w roku) jest wydawany przez SoftPress Sp. z o.o. Spis treści Praca z Legacy Code część 2 Przekleństwo czy intelektualne wyzwanie?... 3 Grzegorz Gubiński Wielu programistów nie chce pracować w projektach, w których głównym zajęciem jest utrzymanie produktu

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Jak budować korporacyjne serwisy B2B. Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk.

Jak budować korporacyjne serwisy B2B. Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk. Jak budować serwisy Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk.com 2 2 Wstęp Dokumentacja Proces powstawania treści Kluczowe wartości dla serwisów b2b Q&A

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo