Organizatorzy bezpośredni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizatorzy bezpośredni"

Transkrypt

1 Komitet Techniki Rolniczej PAN Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Katedra Podstaw Techniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Organizatorzy bezpośredni Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie Komunikat II Kraków-Ojców, kwietnia 2011 roku Komitet naukowy prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, prof. dr hab. inż. Józef Kowalski, Komitet Techniki Rolniczej PAN, prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prof. dr hab. inż. Andrzej Kusz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr hab. inż. Andrzej Wacław Marciniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, czł. rzecz. PAN dr Krzysztof Molenda, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie dr hab. inż. Wojciech Mueller, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prof. dr hab. inż. Jerzy Weres, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Komitet organizacyjny Przewodniczący Dr hab. inż. Sylwester Tabor Sekretariat Dr Maciej Sporysz Dr Stanisława Roczkowska-Chmaj Członkowie Prof. dr hab. Piotr Budyn Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski Dr inż. Paweł Kiełbasa Dr Krzysztof Molenda Adres do korespondencji dr Maciej Sporysz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział ul. Balicka 116B Kraków XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa tel. (0-12) , fax (0-12)

2 1. Konferencja odbędzie się w ośrodku Skalny Dwór, Wola Kalinowska 132/k. Ojcowa, w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, 25 km od centrum Krakowa (przejazd ok. 30 min) (GPS: N , E ) (http://www.skalnydwor.neostrada.pl/). 2. Osobom podróżującym własnym transportem zalecamy ominięcie Krakowa, a w szczególności unikanie węzła Rondo Ofiar Katynia ze względu na jego gruntowną przebudowę. 3. Osoby podróżujące środkami komunikacji zbiorowej prosimy o kontakt z organizatorami. W miarę możliwości technicznych zapewnimy transport z Dworca Kraków-Główny na miejsce Konferencji. 4. Referujący będą mieli do dyspozycji w sali wykładowej rzutnik multimedialny i komputer (z oprogramowaniem MS Office 2007). 5. Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych referatów, organizatorzy zdecydowali skrócić czas wystąpienia do 10 minut. 6. Sesja posterowa postery tradycyjne odbędzie się w oddzielnej sali. Postery nie powinny przekraczać wymiarów 60 x 95 cm (szerokość x wysokość). 7. Sesja posterowa prezentacje multimedialne. Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych prezentacji, organizatorzy zdecydowali skrócić czas prezentacji do 3 minut. 8. Osoby, które do tej pory nie dokonały opłaty konferencyjnej proszone są o niezwłoczne wpłacenie odpowiedniej kwoty na konto: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Zarząd Główny w Krakowie NIP: REGON : Bank PKO S.A. O/Kraków nr Konferencja POLSITA 9. Do wystawienia rachunku potrzebne są niezbędne dane, tj. dokładna nazwa jednostki macierzystej, dokładny adres i numer NIP. Jeśli dane te otrzymamy wcześniej, rachunki będą przekazane w czasie Konferencji. 10. W poniedziałek, 11 kwietnia, planowane jest otwarte walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej POLSITA. 11. Wszystkie wiadomości na bieżąco uaktualniane dostępne są na stronie internetowej Konferencji: Informacja o zakwaterowaniu i wyżywieniu Osoby, które przyjeżdżają w niedzielę, mają zapewnioną kolację. Będzie ona wydawana w restauracji ośrodka w godzinach od do Dla osób, które przyjadą po godzinie 19, kolacja będzie czekała w lodówce. Śniadania wydawane są od 8 00 do Ośrodek Skalny Dwór położony jest na uboczu, w pobliżu nie ma sklepów spożywczych, a w ośrodku nie można niczego kupić.

3 XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie Kraków-Ojców, kwietnia 2011 Niedziela, 10 kwietnia 2011 r. Program Konferencji od zakwaterowanie Rejestracja uczestników (hol ośrodka Skalny Dwór) Poniedziałek, 11 kwietnia 2011 r Rejestracja uczestników c.d. (hol ośrodka Skalny Dwór) Otwarcie Konferencji Wystąpienia: Dr hab. Sylwester Tabor Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie I Sesja plenarna Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Sieci neuronowe jako narzędzie informatyczne pozwalające na rozwiązywanie słabo sformalizowanych problemów Tadeusz Golonka, Partner/CTO, Microsoft Regional Director in Poland Innowacyjność w światowej informatyce w 2011 roku Dyskusja Przerwa na kawę II Sesja plenarna Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski Jerzy Weres, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ujednolicony model wytwarzania oprogramowania opartego na usługach sieciowych (Microsoft WCF 4) Krzysztof Molenda, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Transformacja wiedzy w system informacyjny Marcin Osman, Invest Success Sp. z o.o. Social media w rolnictwie, czyli rzecz o tym po co rolnikowi Twitter w polu?

4 Dyskusja Obiad I Sesja referatowa Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Józef Kowalski Marek Gaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Doskonalenie systemów utrzymania bydła mlecznego z uwzględnieniem techniki filmowej Paweł Kiełbasa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Zastosowanie metod video-komputerowych do wyznaczania współczynników fizycznych bulw Paweł Tylek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Zespół cech aerodynamicznych nasion jodły pospolitej i buka zwyczajnego Krzysztof Słowiński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiar parametrów eksploatacyjnych ciągników w szkółkach leśnych za pomocą systemu GPS Józef Walczyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Badania eksploatacyjne siewnika z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji danych Dyskusja Przerwa na kawę II Sesja referatowa Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jerzy Weres Jan Szczepaniak, Wojciech Bitner, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Obliczenia komputerowe wybuchu pyłu zbożowego w silosie z klapami odciążającymi Janusz Rutkowski, Miguel Nuno, Vincente Alves, Mikołaj Spadło, Przemysław Ratajczak, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Algorytm sterowania siewnikiem precyzyjnym Janina Rudowicz-Nawrocka, Wojciech Mueller, Jerzy Weres, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu AgriXchange wspólny system wymiany danych dla systemów rolnictwa Wojciech Mueller, Jakub Otrząsek, Janina Rudowicz-Nawrocka, Krzysztof Koszela, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Typy geograficzne i geometryczne SQL Server w analizie potencjału produkcji roślinnej gospodarstw rolniczych

5 Michał Wacięga, Consulting & Solutions Software Poland Sp. z o.o. Okiem developera: trwałość danych w technologiach Java Dyskusja Sesja posterowa (tradycyjna, multimedialna) Walne zebranie członków POLSITA, zebranie członków Zespołu Filmu Naukowego KTR PAN Uroczysta Kolacja Wtorek, 12 kwietnia 2011 r III Sesja Plenarna Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Kusz Tadeusz Chmaj, Politechnika Krakowska Nowe podejście do pozyskiwania i przetwarzania danych cyfrowych Jerzy Dąbkowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Krakowska Systemy wysokiej dostępności Dyskusja Przerwa III Sesja Referatowa Przewodniczący: dr hab. inż. Wojciech Mueller Michał Cupiał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Projekt aplikacji wspomagającej prowadzenie sprawozdawczości w gospodarstwach ekologicznych Mirosław Zagórda, Maria Walczyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Komputerowe wspomaganie rejestracji i oceny procesów technologicznych Rafał Mulka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wykorzystanie języków programowania do modelowania procesów fermentacji metanowej Jerzy Langman, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Diagnostyka układu hydraulicznego na przykładzie windy załadowczej Dyskusja Przerwa na kawę

6 IV Sesja Referatowa Przewodniczący: dr hab. inż. Jędrzej Trajer Henryk Juszka, Stanisław Lis, Marcin Tomasik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Aplikacja zbiorów rozmytych dla nowoczesnych technik doju krów Agnieszka Prusak, Tomasz Kapłon, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Samoorganizacyjne modelowanie rozmyte z wykorzystaniem metod klasteryzacji danych Sebastian Kujawa, Robert Tomczak, Tomasz Kluza, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Koncepcja metody określania stopnia dojrzałości kompostu z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu i modelowania neuronowego Jolanta Królczyk, Marek Tukiendorf, Politechnika Opolska Próba predykcji zmian jakości dziesięcioskładnikowej mieszaniny ziarnistej w czasie mieszania Dyskusja Przerwa Podsumowanie i zamknięcie Konferencji Obiad Warsztaty naukowe studentów WIPiE UR w Krakowie Prowadzący: dr Krzysztof Molenda Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie Konferencji. Aktualizacje programu Konferencji:

7 XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie Kraków-Ojców, kwietnia 2011 roku Lista prezentacji multimedialnych 1. Analiza porównawcza efektywności uczenia maszynowego w sieciach bayesowskich na przykładzie modułów diagnostycznych Andrzej Kusz, Andrzej Marciniak, Piotr Maksym (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 2. Komputerowa analiza pracy stycznikowo-przekaźnikowych układów sterownia w liniach technologicznych przemysłu rolno-spożywczego Marek Ścibisz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 3. Komputerowe wspomaganie oceny ryzyka zawodowego w rolnictwie Halina Pawlak, Ryszard Kostecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 4. Koncepcja inteligentnego pomiaru ankietowego kultury bezpieczeostwa pracy Halina Pawlak, Anna Pecyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 5. Modelowanie czynnościowej struktury procesów produkcji w języku grafów dwudzielnych Grzegorz Bartnik, Andrzej Marciniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 6. Modelowanie problemów decyzyjnych w integrowanym systemie produkcji rolniczej Andrzej Kusz, Piotr Maksym, Hanna Hołaj, Andrzej Marciniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 7. Problem reprezentacji wiedzy normatywnej dotyczącej zarządzania bezpieczeostwem w produkcji wyrobów medycznych Grzegorz Bartnik, Andrzej Marciniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 8. System reprezentacji wiedzy o procesie dojrzewania czerwonego wina w języku sieci bayesowskich Barbara Maniak, Andrzej Marciniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 9. Kalkulacja kosztów ochrony roślin z wykorzystaniem progów szkodliwości Jacek Hołaj (Paostwowy Instytut Badawczy w Puławach) 10. Modelowanie problemów optymalizacyjnych w zarządzaniu łaocuchami dostaw Jacek Skwarcz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 11. Problemy ekspozycji nasion w systemie rozpoznawania obrazu przy ocenie siły kiełkowania Dariusz Plichta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 12. SharePoint na usługach uczelni wyższej studium przypadku Dariusz Dobrowolski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

8 13. Skomputeryzowane stanowisko badawcze do analizy przepływu powietrza przez przewód perforowany Dariusz Baran (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) 14. System informacji przestrzennej wspomagający analizę czynników kształtujących użytki zielone w Dolinach Obry i Baryczy Janina Rudowicz-Nawrocka, Przemysław Nowak, Wojciech Mueller, Tomasz Kluza (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 15. Wykorzystanie GIS do inwentaryzacji fortyfikacji i oceny ich wpływu na rozłóg pól uprawnych Janina Rudowicz-Nawrocka, Mateusz Woźniak, Sebastian Kujawa, Robert Tomczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 16. Zastosowanie agrometeorologicznych modeli prognoz plonów do oceny spodziewanych strat w plonach Anna Nieróbca, Jerzy Kozyra (Paostwowy Instytut Badawczy w Puławach) 17. Zastosowanie systemów ERP w procesach funkcjonalnych przedsiębiorstwa Jacek Skwarcz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 18. Wykorzystanie technik komputerowych w gospodarstwach rodzinnych Edmund Lorencowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) Wskazane jest przygotowanie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Office 2007 (lub kompatybilnym). Prezentacje należy przekazać organizatorom najpóźniej w czasie przerwy obiadowej, w dniu r. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie wystąpień multimedialnych. Aktualizacje programu Konferencji:

9 XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie Kraków-Ojców, kwietnia 2011 roku Lista posterów 1. Bazodanowa aplikacja internetowa wspomagająca ochronę plantacji kukurydzy Radosław Kozłowski, Andrzej Przybylak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 2. Impelmentacja logiki rozmytej w LabView w celu sterowania procesem kompostowania biomasy pochodzenia rolniczego Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej (Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie) 3. Internetowe wspomaganie podejmowania decyzji w odniesieniu do złożonych procesów produkcji rolniczej Tomasz Kluza, Jerzy Weres, Przemysław Nowak, Krzysztof Nowakowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 4. Komputerowa reprezentacja i analiza geometrycznych, cieplnych i mechanicznych właściwości produktów rolno-spożywczych Jerzy Weres, Sebastian Kujawa, Krzysztof Nowakowski, Wiesław Olek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 5. Koncepcja wykorzystania Cloud Computing w monitorowaniu użytków zielonych Przemysław Nowak, Jerzy Weres, Robert Tomczak, Tomasz Kluza (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 6. Metoda rekonstrukcji 3D nasion w aplikacji typu CAD Marek Wróbel, (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) 7. Oprogramowanie wspomagające projektowanie przekładni pasowych Mariusz Łoboda, Adam Krysztofiak, Zbigniew Dworecki, Mateusz Goszczurny (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 8. Prognozowanie rozmyte zapotrzebowania energii elektrycznej na terenach wiejskich w długim horyzoncie czasowym Małgorzata Trojanowska, Jerzy Małopolski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) 9. Projektowanie sieci recyklingu pojazdów z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych Jędrzej Trajer, Bronisław Gołębiewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) 10. Wpływ liczby cech charakterystycznych na działanie neuronowego modelu identyfikacyjnego Krzysztof Nowakowski, Robert Tomczak, Sebastian Kujawa, Janina Rudowicz-Nawrocka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

10 11. Wybrane systemy informatyczne wspierające finansowe instrumenty pomocy polskiemu rolnictwu Mariusz Sojak, Szymon Głowacki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) 12. Wykorzystanie internetu do podnoszenia zasobu wiedzy uczniów szkół średnich sektora rolno-spożywczego Tomasz Jakubowski, Piotr Nawara (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) 13. Wykorzystanie internetu do podnoszenia zasobu wiedzy uczniów szkół średnich sektora rolno-spożywczego Tomasz Jakubowski, Norbert Marks (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) 14. Wyznaczenie sił korelacji wybranych czynników z emisją CO2 z sektora rolnego oraz prognozowanie przyszłych emisji na przykładzie krajów OECD Alicja Kolasa-Więcek, (Politechnika Poznaoska) 15. Zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji w inżynierii rolniczej Andrzej Przybylak, Radosław Kozłowski, Maciej Zaborowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 16. Zastosowanie pakietu labview w obrazowaniu i rejestracji parametrów kompostu Piotr Sołowiej, Maciej Neugebauer, Dariusz Wiśniewski (Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie) Aktualizacje programu Konferencji:

XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ

XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ Motto 1 : Przedsiębiorczość kobiet w rozwoju społeczności informacyjnych XIV Seminarium

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2012 pt. Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki Poznań, 25-26 września 2012

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2012 pt. Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki Poznań, 25-26 września 2012 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2012 pt. Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki Poznań, 25-26 września 2012 Szczegółowy program konferencji: Dzień pierwszy 25.09.2012 (Aula 1 ), budynek BIOCENTRUM,

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY 1 2 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu Łódź, 6 7 lutego 2015 Plan Tematyka Tezy Opracowanie Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

79 (1/2014) ISSN 1507-3890

79 (1/2014) ISSN 1507-3890 79 (1/2014) ISSN 1507-3890 XX Wonderware 2014 (czytaj na str. 10) XX ASTOR Tour 2014 tradycyjnie nowocześni XX Referencje z branży wod-kan XX Obsługa zmiennych symbolicznych w Cscape 9.5 XX Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1 I Działalność organizacyjna Zarząd Główny I.1. Władze Towarzystwa W 2012 roku Zarząd Główny PTMTS działał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji

Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 24-25.10.2014 Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa Organizator: Wydział Rehabilitacji,

Bardziej szczegółowo

ADAPTIVE MANUFACTURING

ADAPTIVE MANUFACTURING ORGANIZATOR: 14 15 LISTOPADA 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa ADAPTIVE MANUFACTURING W SEKTORZE FMCG Pierwsze w Polsce spotkanie dotyczące elastycznych metod produkcji w sektorze FMCG 13 case

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Akademia EITCA. Krajowa realizacja programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA

Akademia EITCA. Krajowa realizacja programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn ICS CompLearn Broszura informacyjna krajowej edycji programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA realizowanej przez Informatyczne Centrum

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo