Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA"

Transkrypt

1 Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, Lublin tel , tel./faks: oddziały: Zamość Chełm Biała Podlaska Oferta szkoleń dla firm i instytucji Certyfikat Jakości ISO 9000:2009 nr QMS0063 AKREDYTACJA LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

2 Spis Treści Wstęp 3 Księgowość, Finanse, Prawo eksperckie 4 Podatki 4 Podatek VAT konsekwencje zmian przepisów w roku Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) zmiany w roku Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) stan aktualny 4 Kontrola podatkowa i skarbowa w firmie - warsztaty 5 Prawo pracy 6 Prawo pracy najnowsze zmiany 6 Rozliczanie czasu pracy po zmianach - warsztaty 6 Księgowość, Finanse, Prawo kursy dla profesjonalistów 7 Kadry i płace 7 Księgowość komputerowa Microsoft Excel poziom I 9 Microsoft Excel poziom II 10 Microsoft Excel poziom III 11 Microsoft Excel wykresy poziom I zajęcia warsztatowe 12 Microsoft Excel wykresy poziom II zajęcia warsztatowe 12 Microsoft Excel tabele przestawne zajęcia warsztatowe 13 Microsoft Excel makra dla każdego 14 VBA w Microsoft Excel - zagadnienia podstawowe 15 VBA w Microsoft Excel - formularze i zdarzenia 16 Microsoft Word Microsoft Word 2013 tworzenie szablonów zajęcia warsztatowe 18 Microsoft Word 2013 praca z długimi dokumentami zajęcia warsztatowe 18 Microsoft PowerPoint Microsoft Access praktyczne aspekty tworzenia baz danych 20 Microsoft Access zaawansowane metody pracy 21 Microsoft Access tworzenie aplikacji jednostanowiskowych 22 Grafika komputerowa 23 CorelDraw 23 Szkolenia BHP 24 Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 24 Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych 24 Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 25 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 25 Dane firmy 26 2

3 Wstęp Szanowni Paostwo, Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie i oddziałami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu działa na rynku usług szkoleniowych od 12 lat. Bogata oferta Ośrodka Szkolenia obejmująca kilkaset kursów zawodowych cieszy się nieustannym zainteresowaniem wielu instytucji rynku pracy poszukujących dla swoich podopiecznych możliwości wskazania atrakcyjnych form rozwoju dających duże szanse zatrudnienia, firm komercyjnych podnoszących kwalifikacje swoich pracowników w konkretnych zawodach przydatnych w ich własnej działalności gospodarczej czy też osób fizycznych, które podnoszą swoje kompetencje na atrakcyjnych kursach. Ośrodek Szkolenia prowadzi również zamknięte dla instytucji, urzędów oraz firm o różnorodnej tematyce dostosowanej do oczekiwao i potrzeb naszych Klientów. Bazując na wieloletnim doświadczeniu organizacyjnym oraz przyjętych kryteriach jakości organizacji szkoleo potwierdzonych Akredytacją Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Certyfikatem Jakości ISO 9000:2009 proponujemy Paostwu nową linię szkoleo kierowaną zarówno do podmiotów gospodarczych jak i instytucji publicznych, samorządów i wszystkich, dla których z tej oferty będą zwiększały poziom wiedzy i podnosiły kompetencje przydatne w wykonywanej pracy. Nadrzędnym celem przy realizacji szkoleo z tej linii jest dostarczenie wiedzy w oparciu o bogate doświadczenie i ekspercki poziom merytoryczny trenerów prowadzących zajęcia. Oferowane posiadają autorskie programy zajęd bazujące na praktyce trenerskiej i doświadczeniu zawodowym prowadzącego zajęcia. Pozwala to na uzyskanie dużej efektywności dzięki bogatemu zestawowi ciekawych dwiczeo, licznych przykładów studium przypadku oraz umiejętności dostosowania rytmu prowadzenia zajęd do percepcji i stopnia zaawansowania grupy. Proponujemy formułę szkoleo otwartych, gdzie terminy kolejnych edycji szkoleo publikowane będą w harmonogramie na naszej firmowej stronie WWW. Polecamy również zamknięte organizowane u Paostwa w firmie, w naszych Ośrodkach lub ciekawych miejscach wyjazdowych. y szkoleo jak i metodyka zajęd dostosowane są wtedy do Paostwa potrzeb i oczekiwao. Oferta szkoleo będzie stale poszerzana. Zapraszamy do jej współtworzenia poprzez kierowanie do nas zapytao ofertowych dotyczących także tematyki tu nieobecnej. Współpracujemy z bardzo liczną grupą znakomitych trenerów będących ekspertami w różnych dziedzinach i zawsze postaramy się przedstawid atrakcyjną ofertę zgodną z Paostwa oczekiwaniem. Serdecznie zapraszamy! 3

4 Księgowość, Księgowość, Finanse, Finanse, Prawo Prawo eksperckie Podatki Podatek VAT konsekwencje zmian przepisów w roku 2014 Poznanie praktycznych aspektów zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, odliczania podatku naliczonego oraz ustalania podstawy opodatkowania po zmianach od stycznia 2014r. Omówienie wyjaśnień i interpretacji wydanych przez Ministerstwo Finansów oraz organy podatkowe w roku bieżącym. Analiza najczęstszych błędów popełnianych przez podatników oraz zakresu dopuszczalnych praktycznych uproszczeń. Zapoznanie uczestników z obowiązującymi od 1 kwietnia 2014r. zasadami rozliczania VAT w związku z zakupem, leasingiem, eksploatacją i sprzedażą samochodów. Szczegółowy program opracowywany jest przez prowadzącego, który dostosowuje go do aktualnych zmian, interpretacji, wyjaśnień i orzeczeń organów skarbowych i sądów. publikowany jest na stronie www wraz z harmonogramem. Zajęcia warsztatowe obejmujące przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania. 6 godzin / 1 dzień Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) zmiany w roku 2014 Omówienie licznych zmian, które weszły w życie od początku 2014 roku. Kluczowe z nich dotyczą stosowania niektórych preferencji podatkowych, w tym ulgi prorodzinnej czy kosztów autorskich. Omawiane są nowe zwolnienia z podatku oraz zasady rozliczeń różnych świadczeń w kontekście opodatkowania podatkiem dochodowym. Podczas prezentowane jest najnowsze orzecznictwo i interpretacje urzędów. Szczegółowy program opracowywany jest przez prowadzącego, który dostosowuje go do aktualnych zmian, interpretacji, wyjaśnień i orzeczeń urzędowych. publikowany jest na stronie www wraz z harmonogramem. Zajęcia warsztatowe obejmujące przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania. 6 godzin / 1 dzień Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) stan aktualny Warsztatowe zajęcia mające na celu omówienie aktualnego stanu zagadnień związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Omawiane są koszty uzyskania przychodów z analizą właściwego dokumentowania wydatków oraz przychody podatkowe w kontekście ustalenia momentu powstania przychodu, przychody należne a otrzymane, zwolnienia i nieodpłatne świadczenia na gruncie ustawy o CIT. Podczas prezentowane jest najnowsze orzecznictwo i interpretacje urzędów skarbowych. Szczegółowy program opracowywany jest przez prowadzącego, który dostosowuje go do aktualnych zmian, interpretacji, wyjaśnień i orzeczeń urzędowych. publikowany jest na stronie www wraz z harmonogramem. Zajęcia warsztatowe obejmujące przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania. 6 godzin / 1 dzień Szkolenia eksperckie Doświadczeni wykładowcy, doradcy podatkowi, pracownicy organów skarbowych, autorzy publikacji z zakresu prawa podatkowego, autorzy ekspertyz oraz aktywni uczestnicy procesów monitorowania orzecznictwa, legitymujący się znakomitymi opiniami uczestników setek szkoleń w całym kraju. Doświadczeni wykładowcy, doradcy podatkowi, pracownicy organów skarbowych, autorzy publikacji z zakresu prawa podatkowego, autorzy ekspertyz legitymujący się znakomitymi opiniami uczestników setek szkoleń w całym kraju. Doświadczeni wykładowcy, doradcy podatkowi, pracownicy organów skarbowych, autorzy publikacji z zakresu prawa podatkowego, autorzy ekspertyz legitymujący się znakomitymi opiniami uczestników setek szkoleń w całym kraju. 4

5 Księgowość, Finanse, Prawo Kontrola podatkowa i skarbowa w firmie - warsztaty Szkolenie ma na celu zweryfikowanie posiadanej przez uczestników wiedzy na temat postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Podczas konfrontowany jest aktualnie obowiązujący stan prawny z praktyką prowadzonych kontroli reagujących na nowelizację przepisów oraz sposoby ich interpretacji przez przedsiębiorców. Szkolenie uwypukla techniki tych kontroli pozwalając na optymalne przygotowanie się do niej i wypracowanie sobie własnego stanowiska celem skutecznej obrony stosowanych rozwiązań. Szczegółowy program opracowywany jest przez prowadzącego, który dostosowuje go do aktualnych przepisów i praktyki prowadzonych kontroli oraz najnowszych orzeczeń dotyczących kontroli istotnych obszarów działalności przedsiębiorstw. publikowany jest na stronie www wraz z harmonogramem. Zajęcia warsztatowe obejmujące przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania. 6 godzin / 1 dzień Szkolenia eksperckie Doświadczeni wykładowcy, doradcy podatkowi, pracownicy organów kontroli skarbowej, autorzy ekspertyz legitymujący się znakomitymi opiniami uczestników setek szkoleń w całym kraju. 5

6 Księgowość, Finanse, Prawo Prawo pracy Prawo pracy najnowsze zmiany Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów do spraw kadrowych i ma charakter warsztatowy. Omawiane są, w oparciu o przykłady, zmiany i aktualny stan przepisów prawa pracy w obszarach, które są najbardziej istotne dla pracodawców, sprawiają największe trudności w stosowaniu czy też budzą największe kontrowersje. Nadrzędnym celem jest wskazanie jakie znaczenie praktyczne mają wprowadzone zmiany. Podczas omawiane są ostatnio wydane interpretacje sądowe czy urzędowe dotyczące istotnych elementów prawa pracy będących przedmiotem. Szczegółowy program opracowywany jest przez prowadzącego, który dostosowuje go do aktualnych zmian, interpretacji, wyjaśnień i orzeczeń sądów i urzędów. publikowany jest na stronie www wraz z harmonogramem. Zajęcia warsztatowe obejmujące przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania. 6 godzin / 1 dzień Rozliczanie czasu pracy po zmianach - warsztaty Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów do spraw kadrowych, osób zajmujących się ewidencją i rozliczaniem czasu pracy jaki i kadry kierowniczej. Omawiane są zmiany przepisów, które wnoszą do codziennej praktyki rzeczywiste problemy z ich interpretacją i stosowaniem. Wybrane aspekty ewidencji i rozliczenia czasu pracy prezentowane są szczegółowo w oparciu o przykłady, doświadczenie wykładowcy oraz najnowsze orzecznictwo. Oferujemy również dedykowane, skierowane do konkretnej branży jak i poświęcone szczegółowej analizie wybranych elementów rozliczania czasu pracy. Szczegółowy program opracowywany jest przez prowadzącego, który dostosowuje go do aktualnych zmian, interpretacji, wyjaśnień i orzeczeń sądów i urzędów. publikowany jest na stronie www wraz z harmonogramem. Zajęcia warsztatowe obejmujące przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania. 6 godzin / 1 dzień Szkolenia eksperckie Doświadczeni wykładowcy, prawnicy zajmujący się prawem pracy, autorzy publikacji z tego zakresu, eksperci i doradcy organów inspekcji pracy, legitymujący się znakomitymi opiniami uczestników setek szkoleń w całym kraju. Doświadczeni wykładowcy, prawnicy zajmujący się prawem pracy, autorzy publikacji z tego zakresu, pracownicy, eksperci i doradcy organów inspekcji pracy, legitymujący się znakomitymi opiniami uczestników setek szkoleń w całym kraju. 6

7 Księgowość, Finanse, Finanse Prawo Prawo kursy dla profesjonalistów kursy dla profesjonalistów Kadry i płace Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą rozpocząć pracę w działach kadrowopłacowych czy biurach rachunkowych lub potrzebują opanować podstawy z tego zakresu na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Szkolenie przydatne jest również dla tych osób, które dawno nie miały kontaktu z zawodem i potrzebują odświeżyć swoje umiejętności w oparciu o nowe przepisy i narzędzia informatyczne. em jest nabycie umiejętności niezbędnych do sprawnego wykonywania czynności związanych z ewidencją kadrowo-płacową zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa z wykorzystaniem programów komputerowych 1. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej: o listy obecności, o karty wynagrodzeo, o ewidencja czasu pracy, o umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, o wypowiedzenie umowy o pracę, o świadectwo pracy. 2. pracy: o normy pracy, okresy rozliczeniowe, o system czasu pracy, współczynnik urlopowy, o praca w godzinach nadliczbowych i nocnych, o urlop wypoczynkowy wymiar urlopu, ekwiwalent za urlop, o urlop bezpłatny, o urlopy macierzyoski i wychowawczy wymiar urlopu, świadczenia. 3. Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne pracowników: o rodzaje tytułów do ubezpieczeo, o rodzaje ubezpieczeo: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, o ubezpieczenie dobrowolne a obowiązkowe, o wysokośd składek ubezpieczeo społecznych, o zasady ustalania podstawy wymiaru składek. o zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, o podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz finansowanie składek. 4. Rozliczenia z US i ZUS: o ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników: rodzaje ubezpieczeo, kryteria podlegania ubezpieczeniom, zasady finansowania składek, świadczenia 5. Naliczanie wynagrodzeo: o składniki i formy wynagrodzenia, o potrącenia z wynagrodzeo. o narzuty na wynagrodzeniach, o naliczenia płacowe: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, o naliczanie wynagrodzeo chorobowych i zasiłków, o lista płac naliczenie płacowe pracowników, o podróże służbowe, krajowe i zagraniczne, zaliczki, o ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. o ochrona wynagrodzeo. 6. Obsługa programu Płatnik : o zgłoszenie płatnika i osób ubezpieczonych: ZUS ZPA, ZFA, ZIPA, ZAA, ZBA, ZWPA, ZUA, ZZA ZCNA, ZWUA, o rozliczenie składek, świadczeo, rejestracja przerw: ZUS RCA, RZA, RSA, DRA. Informacje: ZUS IWA, RMUA. 7. Obsługa komputerowego programu kadrowo-płacowego Symfonia. Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia, uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami rozliczeń kadrowo-płacowych wykonując ćwiczenia z wykorzystaniem obowiązujących druków i formularzy. Podczas z programem komputerowym każdy pracuje przy swoim stanowisku. Od uczestników oczekuje się sprawnego posługiwania się myszką i klawiaturą. 45 godzin Wykładowcy praktycy, na bieżąco zajmujący się tematyką ewidencji kadrowo płacowej. Bardzo duże doświadczenie dydaktyczne pozwala na ciekawe prowadzenie, dobór przykładów i ćwiczeń z realnego warsztatu pracownika działu kadr czy płac. Zajęcia dostosowywane są do poziomu i percepcji grupy co w zdecydowany sposób wpływa na poprawę ich efektywności. 7

8 Księgowość, Finanse, Prawo kursy dla profesjonalistów Księgowość komputerowa Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą opanować podstawowe pojęcia z zakresu ewidencji dokumentów księgowych przydatne w pracy w działach księgowych, biurach rachunkowych czy rejestrowaniu dokumentów przy prowadzeniu działalności gospodarczej. em jest nabycie umiejętności sprawnej ewidencji dokumentów obrotu gospodarczego z wykorzystaniem powszechnych na rynku programów komputerowych. 1. Ewidencja zdarzeo handlowych (Insert Subiekt): o wprowadzenie kontrahentów, o wprowadzenie towarów, o faktury zakupu, PZ, o faktury sprzedaży, WZ, rodzaje faktur, o raport kasowy operacje kasowe, o raporty bankowe. 2. Rejestracja dokumentów w uproszczonej księgowości (Insert Rachmistrz o wprowadzenie faktury zakupu, o wystawianie faktur sprzedaży, o raport kasowy, wyciąg bankowy o ewidencjonowanie przychodów i wydatków w PKPiR, o ewidencja VAT: zakup i sprzedaż, o amortyzacja. 3. Prowadzenie dokumentacji księgowej w programie Symfonia Finanse i Księgowośd: o wprowadzenie (założenie) firmy w programie, o plan kont kontrahentów, o zakup towarów, o faktury sprzedaży towarów, o lista płac, o rejestry VAT, o deklaracja VAT 7, o wyciąg bankowy i raport kasowy, o amortyzacja środków trwałych i NWP, o koszty będące i nie będące kosztami uzyskania przychodów, o dokumentacja księgowa. Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia, uczestnicy poznają pojęcia i zapoznają się z praktycznymi aspektami ewidencji dokumentów wykonując ćwiczenia z wykorzystaniem programów komputerowych. Każdy pracuje przy swoim stanowisku. Od uczestników oczekuje się sprawnego posługiwania się myszką i klawiaturą. 40 godzin Wykładowcy praktycy, pracujący w zawodzie księgowego. Bardzo duże doświadczenie dydaktyczne pozwala na ciekawe prowadzenie, dobór przykładów i ćwiczeń, które uczą ewidencji rzeczywistych zdarzeń. Zajęcia dostosowywane są do poziomu i percepcji grupy co w zdecydowany sposób wpływa na poprawę ich efektywności. 8

9 Rozwiązania IT Microsoft Excel poziom I Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które nie znają programu, dawno nie miały z nim kontaktu lub wykorzystują go w bardzo ograniczonym zakresie. em jest nabycie umiejętności niezbędnych do sprawnego wykonywania czynności takich jak wprowadzanie i modyfikowanie danych w arkuszach, wykonywanie podstawowych obliczeń, formatowanie danych, tworzenie prostych wykresów i drukowanie. 1. Wprowadzenie o zastosowanie arkusza kalkulacyjnego o okno dokumentu, skoroszyt i arkusz o wstążka o pasek narzędzi Szybki dostęp 2. Organizacja pracy o dostosowywanie wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp o podział okna, blokowanie okienek o praca z kilkoma arkuszami w tym samym skoroszycie o praca z kilkoma dokumentami 3. Tworzenie i edycja arkusza o poruszanie się po arkuszu o wpisywanie, poprawianie, usuwanie tekstów i wartości liczbowych o komentarze o zaznaczanie bloków komórek o usuwanie, wstawianie, ukrywanie bloku komórek o kopiowanie lub przesuwanie bloku komórek o ułatwienia w wypełnianiu arkusza (serie danych, listy niestandardowe) 4. Działania na arkuszach skoroszytu (dodawanie, usuwanie, kopiowanie, zmiana nazwy) 5. Formuły i funkcje o budowa formuł i ich rodzaje o elementy składowe i kolejnośd działao o adresy komórek (względne, bezwzględne, mieszane) o przykłady formuł arytmetycznych, tekstowych, logicznych, wykorzystujących datę i czas o podstawowe funkcje z listy Autosumowanie (suma, średnia, minimum, maksimum, zliczanie) 6. Formatowanie komórek o krój, rozmiar, kolor czcionki o wyrównanie o obramowanie, cieniowanie komórek o formaty liczb (w podstawowym zakresie) o malarz formatów 7. Elementy tabel o praca z tabelami (tworzenie, obliczenia w tabelach, wiersz podsumowao) o sortowanie o filtrowanie (autofiltr) o usuwanie duplikatów o tekst jako kolumny 8. Tworzenie podstawowych wykresów 9. Ustawienia parametrów strony i drukowanie Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym. Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia demonstrując ich realizację w programie. Uczestnicy wykonują ćwiczenia ucząc się i utrwalając praktyczne wykorzystanie omawianych funkcji Microsoft Excel. Dobór ćwiczeń dostosowywany jest na bieżąco do poziomu grupy. Od uczestników oczekuje się sprawnego posługiwania się myszką i klawiaturą oraz umiejętności otwierania i zapisywania dokumentów w określonej lokalizacji. 16 godzin Wykładowcy z bardzo dużym doświadczeniem w pracy z arkuszem MS Excel, posiadający w dorobku setki szkoleń dla pracowników urzędów, instytucji publicznych, banków, firm komercyjnych różnych branż oraz indywidualnych odbiorców. Wykładowcy dysponują opracowanymi przez siebie praktycznymi ćwiczeniami ilustrującymi omawiane zagadnienia wykorzystując przykładowe dane z rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. 9

10 Microsoft Excel poziom II Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które swobodnie poruszają się po arkuszu lecz chciałyby lub potrzebują opanować bardziej zaawansowane funkcje programu użyteczne w ich pracy zawodowej. em jest pokazanie jak można bardziej efektywnie wykorzystać możliwości arkusza kalkulacyjnego do opracowania, analizy i prezentacji danych. 1. Formuły i funkcje o wprowadzanie i edycja funkcji o wybrane funkcje, m.in. ZAOKR, JEŻELI, SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, ZŁĄCZ.TEKSTY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, DZIŚ, TERAZ, DZIEO.TYG, WIERSZ, NR.KOLUMNY, CZY.PARZYSTE o inspekcja formuł 2. Stosowanie nazw o nazywanie zakresów o nazywanie formuł 3. Metody łączenia danych o polecenie wklej specjalnie o konsolidacja danych o funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO 4. Praca z wieloma skoroszytami 5. Praca z danymi w tabelach o sortowanie niestandardowe o filtry zaawansowane o sumy częściowe i konspekty o funkcje baz danych 6. Tabele i wykresy przestawne - podstawy 7. Zaawansowane możliwości formatowania danych o format niestandardowy o format warunkowy 8. Zabezpieczanie danych o ochrona skoroszytu o ochrona arkusza o sprawdzanie poprawności danych 9. Tworzenie szablonów 10. Wykresy - dodatkowe możliwości Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym. Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia demonstrując ich realizację w programie. Uczestnicy wykonują ćwiczenia ucząc się i utrwalając praktyczne wykorzystanie omawianych funkcji Microsoft Excel. Dobór ćwiczeń dostosowywany jest na bieżąco do poziomu grupy. Udział w szkoleniu MICROSOFT Excel poziom I lub posiadanie równoważnych umiejętności. 24 godziny Wykładowcy z bardzo dużym doświadczeniem w pracy wykorzystującej MS Excel do analizy danych, trenerzy szkoleń zamkniętych, dedykowanych konkretnym zastosowaniom MS Excel w pracy urzędu, instytucji publicznej działów handlowych firm komercyjnych, działów księgowych czy analitycznych firm sektora finansowego. 10

11 Microsoft Excel poziom III Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które mimo dużej biegłości w posługiwaniu się narzędziami programu nadal nie znają wszystkich jego możliwości umożliwiających im sprawne i efektywne wykorzystywanie go w ich pracy zawodowej em jest poszerzenie wiedzy na temat konfiguracji programu i narzędzi do analizy danych. Omawiane jest wykorzystanie danych przygotowanych w innych programach oraz automatyzowanie pracy przy użyciu makr. 1. Wybrane opcje programu 2. Formuły i funkcje o wybrane funkcje z kat. Wyszukiwanie i odwołanie, m.in. INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, ADRES, ADR.POŚR, WYBIERZ o sumowanie i zliczanie danych, m.in. obliczenia warunkowe (jeden i więcej warunków), funkcje: SUMA.ILOCZYNÓW, SUMY.CZĘŚCIOWE, AGREGUJ o formuły tablicowe 3. Formanty formularza 4. Tabele przestawne o grupowanie i filtrowanie danych o zmiana rodzaju obliczeo o pole i element obliczeniowy o praca z wieloma tabelami 5. Analiza warunkowa o Tablicowanie danych o Szukaj wyniku o Scenariusze 6. Wprowadzenie do narzędzia Solver 7. Pobieranie danych z innych aplikacji o dane tekstowe o dane z programu Access o dane z Internetu 8. Elementy pracy grupowej o udostępnianie skoroszytu o śledzenie zmian 9. Wprowadzenie do makr Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym. Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia demonstrując ich realizację w programie. Uczestnicy wykonują ćwiczenia ucząc się i utrwalając praktyczne wykorzystanie omawianych funkcji Microsoft Excel. Dobór ćwiczeń dostosowywany jest na bieżąco do poziomu grupy. Bardzo istotnym jest aby słuchacze kursu posiadali rzeczywiste umiejętności korzystania z programu Microsoft Excel na poziomie kursu Microsoft Excel poziom II. 24 godziny Autorski program wybitnej ekspertki, dla której MS Excel nie posiada tajemnic. Doświadczenie w pracy z danymi i znakomity warsztat trenerski sprawiają, że jej cieszą się nieustająco bardzo dobrymi opiniami uczestników. Szkolenia z tym trenerem polecamy grupom zamkniętym oraz wszystkim, którzy w trakcie chcą nauczyć się jak poprawić efektywność swojej pracy z Microsoft Excel. 11

12 Microsoft Excel wykresy poziom I zajęcia warsztatowe Długość Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla osób, które na co dzień pracują w Microsoft Excelu i chciałyby się nauczyć tworzenia wykresów ilustrujących różne cechy danych. Szczegółowy zakres programowy warsztatów pozwala na opanowanie od podstaw i efektywne wykorzystywanie wizualizacji danych w postaci wykresów w arkuszu. 1. Wprowadzenie: o przygotowanie danych o tworzenie wykresu o elementy wykresu 2. Typy wykresów o przegląd typów wykresów o wykresy złożone o wzorce wykresów 3. Praca z seriami danych o dodawanie / usuwanie serii z wykresu o kolejnośd serii o modyfikacja zakresu danych o nieciągłe zakresy danych o postępowanie w przypadku brakujących danych o ukrywanie danych o zastosowanie dodatkowych osi 4. Formatowanie, dostosowanie do swoich potrzeb o przegląd możliwości formatowania o formatowanie poszczególnych elementów wykresu o formatowanie wykresów 3D 5. Linie trendu i słupki błędu Słuchacze śledzą sposoby pracy z programem, wykonują pracę samodzielnie, dyskutują nad rozwiązaniami. Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym Sprawne posługiwanie się arkuszem Microsoft Excel. 8 godzin Microsoft Excel wykresy poziom II zajęcia warsztatowe Długość Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla osób, które wykorzystują Microsoft Excel w codziennej pracy i potrzebują opanować umiejętność tworzenia zaawansowanych prezentacji danych którymi się zajmują. 1. Interaktywne wykresy o automatycznie rozszerzające się zakresy danych o kontrolowanie serii danych przy pomocy formantów (pasek przewijania, pole wyboru) o wybór punktu początkowego i koocowego serii o wyróżnianie punktów serii danych 2. Wykresy przestawne 3. Techniki specjalne o dodawanie linii i wypełnieo o dostosowanie osi o fałszywe osie o dodatkowe serie danych 4. Tworzenie nietypowych wykresów o histogramy i wykres rozkładu normalnego o wykresy Gantta, o wykresy panelowe o wykresy kaskadowe o zastosowanie wykresów bąbelkowych 5. Makra w wykresach o automatyzacja w tworzeniu wykresów o zmiana położenia i rozmiaru wykresu o modyfikacja etykiet danych o formatowanie serii i punków danych Słuchacze śledzą sposoby pracy z programem, wykonują pracę samodzielnie, dyskutują nad rozwiązaniami. Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym Sprawne poruszanie się po arkuszu, umiejętność nagrywania i modyfikowania makr. 8 godzin Autorskie programy trenerki prowadzącej zaawansowane z Microsoft Excel. Jej duże doświadczenie w pracy z grupami warsztatowymi znacznie podnosi efektywność oraz daje niekłamaną satysfakcję ich użytkownikom. 12

13 Microsoft Excel tabele przestawne zajęcia warsztatowe Długość Tabele przestawne, to jedno z najprzyjemniejszych i najcenniejszych narzędzi arkusza kalkulacyjnego. Poznając to narzędzie użytkownicy nierzadko wpadają w zachwyt widząc jak kilkugodzinną, żmudną dotychczas pracę z danymi mogą wykonać w 15 mi nut. Tabele przestawne wykorzystują namiętnie analitycy, których dane rozciągają się na setki kolumn, statystycy szukający w danych różnych zależności, handlowcy, finansiści, księgowe i wszyscy, którzy chcą na te dane spojrzeć pod różnym kątem, sporządzić raport, wykonać zestawienie. em jest zaprezentowanie uczestnikom wszystkich możliwości narzędzia od prostych układów różnorodnego sumowania do rozbudowanej analizy danych. 1. Opcje tabeli przestawnej 2. Tworzenie tabeli przestawnej o na podstawie danych z jednego arkusza o niezależnej od innych tabel w skoroszycie (Alt, D, K) o przy użyciu wielu zakresów konsolidacji o przy użyciu danych zewnętrznych 3. Prezentacja tabeli przestawnej o wygląd tabeli o pokazywanie ukrywanie elementów o sortowanie o filtrowanie o grupowanie 4. Obliczenia w tabelach przestawnych o zmiana obliczeo podsumowujących o pola i elementy obliczeniowe 5. Wykresy przestawne 6. VBA w tabelach przestawnych (opcjonalnie) Słuchacze śledzą sposoby pracy z programem, wykonują pracę samodzielnie, dyskutują nad rozwiązaniami. Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym Sprawne posługiwanie się arkuszem Microsoft Excel, opcjonalnie: umiejętność nagrywania i modyfikowania makr. 8 godzin Autorski program trenerki prowadzącej zaawansowane z Microsoft Excel. Jej duże doświadczenie w pracy z grupami warsztatowymi znacznie podnosi efektywność oraz daje niekłamaną satysfakcję ich użytkownikom. 13

14 Microsoft Excel makra dla każdego Szkolenie przeznaczone jest dla osób, dla których Microsoft Excel jest narzędziem codziennej pracy i potrzebują zautomatyzowania pewnych, często wykonywanych czynności. Służą temu makra. Microsoft Excel posiada wbudowane narzędzia pozwalające tworzyć, zapisywać i modyfikować makra nie korzystając z żadnego języka programowania. Te ogromne możliwości Excela są one zatem dostępne dla każdego. 1. Wstęp o makro i jego przeznaczenie o czy makro jest rzeczywiście niezbędne 2. Rejestrowanie makr o zaplanowanie rejestrowanych czynności o karta Developer o wybór adresowania o nazwa, opis i klawisz skrótu makra o miejsce przechowywania makra 3. Odtwarzanie makr o Wstążka: karty Widok i Developer o pasek Szybki dostęp o elementy graficzne arkusza 4. Analiza zarejestrowanych makr o okno edytora Visual Basic o budowa makra 5. Zmiana odwołania do komórki o wybór arkusza o wybór komórki o przechodzenie i zaznaczanie komórek 6. Modyfikacja zarejestrowanych makr o przekazywanie danych do makra o wyświetlanie informacji o powtarzanie czynności o warunkowe wykonywanie czynności 7. Przykłady praktyczne Słuchacze śledzą sposoby pracy z programem, wykonują pracę samodzielnie, dyskutują nad powstałymi problemami i ich rozwiązaniem. Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym Sprawne poruszanie się po arkuszu Microsoft Excel. 12 godzin Doświadczony specjalista z zakresu technologii IT jak i zastosowań MS Excel w pracy przedsiębiorstw różnych branż, urzędów i instytucji. Autorski program połączony z bogatym doświadczeniem dydaktycznym przynosi praktyczne korzyści uczestnikom w postaci opanowania nominalnie trudnych zagadnień i łatwego wykorzystania ich później w pracy. 14

15 VBA w Microsoft Excel - zagadnienia podstawowe Szkolenie przeznaczone jest dla osób, dla których Microsoft Excel jest narzędziem codziennej pracy i potrzebują zautomatyzowania pewnych, często wykonywanych czynności. Szkolenie zapoznaje uczestników ze sposobami tworzenia makr z wykorzystaniem języka do tworzenia aplikacji (VBA). Podstawowy poziom zakłada opanowanie umiejętności tworzenia makr, które nie wymagają złożonej interakcji z użytkownikiem. 1. Rejestrowanie i odtwarzanie makr o planowanie rejestrowanych czynności o wybór adresowania o nazwa, opis i klawisz skrótu makra o miejsce przechowywania makra o odtwarzanie przy pomocy menu Makro o przypisanie makra do przycisku na pasku Szybkiego dostępu o przypisanie makra do elementu graficznego arkusza 2. Edytor Visual Basic o elementy okna edytora o konfiguracja edytora menu Tools, pozycja Options o okno Project Explorer o okno Properties Window o okno Object Browser 3. Uruchamianie kodu o tryb uruchamiania i projektowania o uruchamianie kodu z okna edytora o uruchamianie kodu z Excela o uruchamianie pojedynczego polecenia okno Immediate Window 4. Obiekty i kolekcje o obiekt a kolekcja, hierarchia obiektów o właściwości i metody o wybrane obiekty i kolekcje: Application, Worksheets i Sheets, Range, ls 5. Stałe Excela i VBA 6. Zmienne o typy zmiennych o zasięg zmiennych o zmienne statyczne o zmienne obiektowe 7. Procedury o deklarowanie procedur o elementy składowe procedur o argumenty procedur 8. Funkcje o deklarowanie funkcji o argumenty i wyniki funkcji o funkcje VBA o funkcje Excela 9. Instrukcje sterujące o instrukcje warunkowe o selekcja o pętle 10. Rozwiązywanie problemów o menu Debug o uruchamianie krok po kroku o śledzenie wartości zmiennych o punkty przerwania Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym. Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia, wyjaśniając pojęcia i demonstrując efekty realizacji w programie. Uczestnicy wykonują ćwiczenia ucząc się i utrwalając w praktyce kolejne etapy wykorzystania języka VBA w Microsoft Excel. Sprawne poruszanie się po arkuszu Microsoft Excel. Zdolność rozumienia zagadnień zbliżonych do tworzenia kodu (instrukcji) i oceny skutków ich wykonywania. 24 godziny Doświadczony specjalista z zakresu technologii IT jak i zastosowań MS Excel w pracy przedsiębiorstw różnych branż, urzędów i instytucji. Autorski program połączony z bogatym doświadczeniem dydaktycznym pozwala uczestnikom na sprawne przyswojenie omawianych zagadnień. 15

16 VBA w Microsoft Excel - formularze i zdarzenia Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które programują w VBA dla Excela tworząc własne aplikacje i chcą wzbogacić swój warsztat. em jest nabycie umiejętności tworzenia formularzy wyświetlanych w trakcie uruchamiania aplikacji VBA oraz wykorzystywanie zdarzeń arkusza i skoroszytu do automatycznego uruchamiania aplikacji 1. Formularze użytkownika o projektowanie i tworzenie formularzy o kontrolki o właściwości i zdarzenia formularzy o wyświetlanie i zamykanie formularzy o formularze niemodalne 2. Obsługa zdarzeo o zdarzenia arkusza o zdarzenia skoroszytu 3. Obsługa błędów Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym. Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia, wyjaśniając pojęcia i demonstrując efekty realizacji w programie. Uczestnicy wykonują ćwiczenia ucząc się i utrwalając w praktyce kolejne etapy tworzenia aplikacji VBA w Microsoft Excel. Uczestnicy powinni posiadać umiejętności objęte programem VBA w Excelu zagadnienia podstawowe. 24 godziny Doświadczony specjalista z zakresu technologii IT jak i zastosowań VBA w MS Excel. Autorski program i bogate doświadczenie dydaktyczne umożliwia uczestnikom interakcję z trenerem i efektywny udział w zajęciach. 16

17 Microsoft Word 2013 Kurs uczy wydajnej pracy w edytorze tekstu Microsoft Word 2013 (z wykorzystaniem m.in. takich elementów jak: style, szablony, formularze, korespondencja seryjna). Uczestnicy poznają również metody pracy z długimi dokumentami, a także różne sposoby wzbogacania dokumentu (wstawianie grafiki, wzorów, fragmentów arkusza kalkulacyjnego itd.). 1. Przegląd i uzupełnienie wiadomości podstawowych 2. Dostosowanie interfejsu programu do własnych potrzeb 3. Edycja tekstu 4. Formatowanie, praca ze stylami 5. Tabele 6. Wspólna praca nad dokumentem 7. Praca z długimi dokumentami 8. Wstawianie obiektów (grafiki, arkuszy kalkulacyjnych, wykresów, równao) 9. Korespondencja seryjna 10. Szablony 11. Zarządzanie plikami 12. Makropolecenia (nagrywanie) 13. Wybrane opcje konfiguracyjne programu Osobom zainteresowanym przesyłamy szczegółowy program Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym. Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia, wyjaśniając pojęcia i demonstrując efekty realizacji w programie. Uczestnicy wykonują ćwiczenia ucząc się i utrwalając w praktyce kolejne elementy pracy z Microsoft Word. Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność pracy w edytorze tekstu. 24 godziny Wykładowcy z bardzo dużym doświadczeniem w pracy z edytorem tekstu Microsoft Word, posiadający w dorobku setki szkoleń dla pracowników urzędów, instytucji publicznych, banków, firm komercyjnych różnych branż oraz indywidualnych odbiorców. 17

18 Microsoft Word 2013 tworzenie szablonów zajęcia warsztatowe Długość Kurs jest skierowany do osób, które chcą ujednolicić i przyspieszyć w edytorze tekstu pracę swoją lub zespołu. Uczestnicy zapoznają się z technikami przydatnymi podczas przygotowania szablonów dokumentów (ujednolicenie wyglądu przy pomocy stylów, zorganizowanie dokumentu poprzez pola tekstowe i elementy formularza). 1. Przegląd istniejących szablonów 2. Tworzenie prostego szablonu 3. Zapisywanie, testowanie szablonu 4. Praca ze stylami 5. Praca z polami tekstowymi 6. Bloki konstrukcyjne 7. Elementy formularza 8. Dodawanie do szablonu tekstu instruktażowego 9. Zabezpieczanie szablonu 10. Tworzenie złożonego szablonu Słuchacze śledzą sposoby pracy z programem, wykonują pracę samodzielnie, dyskutują nad rozwiązaniami. Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność pracy w edytorze tekstu. 8 godzin Microsoft Word 2013 praca z długimi dokumentami zajęcia warsztatowe Długość Kurs jest skierowany do osób, które chcą poznać zasady wydajnej pracy z dokumentami składającymi się z wielu rozdziałów. Uczestnicy poznają m.in. metody pracy pozwalające przygotować pojedyncze rozdziały w oddzielnych plikach i scalenie ich w spójną całość. 1. Style (tworzenie i modyfikacja) 2. Poruszanie się po długim dokumencie 3. Numerowanie rozdziałów 4. Tworzenie i edycja nagłówków i stopek 5. Numerowanie stron 6. Tworzenie i wykorzystanie sekcji 7. Tworzenie i wykorzystanie zakładek 8. Praca z odwołaniami (podpisy, odsyłacze, przypisy, spisy treści i inne spisy) 9. Tworzenie Indeksu 10. Tworzenie Bibliografii 11. Praca w trybie Konspekt 12. Praca z długim dokumentem podzielonym na mniejsze: przygotowanie pracy tworzenie Dokumentu głównego i Dokumentów podrzędnych edycja Dokumentów podrzędnych. Słuchacze śledzą sposoby pracy z programem, wykonują pracę samodzielnie, dyskutują nad rozwiązaniami. Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność pracy w edytorze tekstu. 8 godzin Autorski program trenerki specjalizującej się w zagadnieniach edycji tekstów i tworzeniu złożonych publikacji. Bogaty dorobek instruktorski z zakresu Microsoft Office potwierdzony licznymi mi oraz certyfikatami. Prowadziła zajęcia warsztatowe dla grup zamkniętych wykorzystując specyficzne rodzaje dokumentów z których korzystali uczestnicy w swojej codziennej pracy. 18

19 Microsoft PowerPoint 2013 Kurs uczy tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Uczestnicy poznają proces tworzenia i modyfikowania różnego rodzaju slajdów, uczą się również przygotowywania i prowadzenia pokazu slajdów. 1. Wprowadzenie 2. Tworzenie slajdu 3. Praca z rysunkami i fotografiami 4. Tworzenie i redagowanie innych elementów slajdu 5. Praca nad zawartością prezentacji 6. Praca nad formą prezentacji 7. Wzorzec slajdu 8. Inne elementy prezentacji (nagłówki i stopki, notatki) 9. Przygotowanie i prowadzenie pokazu slajdów 10. Drukowanie (slajdów, notatek, materiałów informacyjnych) 11. Gotowe wzory prezentacji 12. Przenoszenie prezentacji na inny komputer 13. Wybrane opcje konfiguracyjne programu Osobom zainteresowanym przesyłamy szczegółowy program Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym. Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia, wyjaśniając pojęcia i demonstrując efekty realizacji w programie. Uczestnicy wykonują ćwiczenia ucząc się i utrwalając w praktyce kolejne elementy pracy z Microsoft PowerPoint. Od uczestników oczekuje się podstawowej umiejętności pracy w środowisku Microsoft Windows w tym sprawnego posługiwania się myszką i klawiaturą oraz umiejętności otwierania i zapisywania dokumentów w określonej lokalizacji. 16 godzin Wykładowca z bardzo dużym doświadczeniem w pracy z Microsoft Office i systemami graficznymi, umiejętnie łączący walory estetyczne ze znajomością technologii informatycznych. Autorski program połączony z bogatym doświadczeniem dydaktycznym pozwala uczestnikom na sprawne przyswojenie omawianych zagadnień. 19

20 Microsoft Access praktyczne aspekty tworzenia baz danych Tworzenie baz danych z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Access jest bardzo popularne wszędzie tam, gdzie zbieranie danych w Microsoft Excel jest już niewystarczające, dane mają charakter relacyjny (wzajemnie powiązany), wymagane jest bardziej złożone - niż filtrowanie - wyszukiwanie informacji czy konieczne jest tworzenie raportów o większym stopniu zaawansowania niż możliwości tabeli przestawnej. Microsoft Access popularny jest również jako główny użytkownik złożonych systemów bazodanowych w firmach przetwarzających dane w zaawansowanych systemach SQL owych. Microsoft Access podłączony do takiego systemu staje się podstawowym interfejsem graficznym użytkownika. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać i zrozumieć podstawowe zasady projektowania i korzystania z relacyjnych baz danych z wykorzystaniem programu Microsoft Access. 1. Charakterystyka programu Microsoft Access o środowisko pracy o obiekty Microsoft Access 2. Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych o tabela, kolumna, wiersz (rekord) o klucz główny, klucze obce, relacje o normalizacja bazy danych 3. Podstawy budowy tabel o tworzenie nowej tabeli o edycja struktury istniejącej tabeli 4. Tworzenie i korzystanie z formularzy o tworzenie formularzy powiązanych z tabelą o poruszanie się po formularzu o modyfikacje wyglądu o wykorzystanie formularza do dodawania, edycji i usuwania rekordów danych o operowanie na danych: sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie 5. Kwerendy o tworzenie i modyfikacja prostych kwerend o kwerendy wybierające w odniesieniu do kilku tabel o przykład kwerendy funkcjonalnej (modyfikującej dane) 6. Raporty o tworzenie prostego raportu o modyfikacja raportu o drukowanie raportu Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym. Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia, wyjaśniając pojęcia i demonstrując efekty realizacji w programie. Uczestnicy wykonują ćwiczenia ucząc się i utrwalając w praktyce kolejne etapy obsługi bazy danych w Microsoft Access Od uczestników oczekuje się sprawnego posługiwania się myszką i klawiaturą oraz umiejętności otwierania i zapisywania dokumentów w określonej lokalizacji. 16 godzin Doświadczony specjalista z zakresu technologii IT jak i zastosowań Microsoft Access w zarządzaniu bazami danych. Autorski program i bogate doświadczenie dydaktyczne umożliwia uczestnikom interakcję z trenerem i efektywny udział w zajęciach. 20

21 Microsoft Access zaawansowane metody pracy Szkolenie przygotowuje do pracy z programem Microsoft Access w pełni wykorzystując niezwykłe możliwości programu do obsługi prostych, relacyjnych baz danych. Uczestnicy : będą potrafili tworzyć i efektywnie zarządzać bazami danych w środowisku Microsoft Access, zaprojektują i stworzą tabele oraz będą potrafili utworzyć relacje pomiędzy nimi, stworzą w pełni funkcjonalne formularze do wprowadzania danych, będą potrafili utworzyć proste zapytania do uzyskania interesujących ich informacji, będą potrafili stworzyć przejrzyste raporty do wybranej analizy, będą umieli wyeksportować dane do innych aplikacji. 1. Ustawienie interfejsu użytkownika. 2. Przypomnienie podstawowych funkcji programu. 3. Omówienie zasad projektowania i tworzenia relacyjnych baz danych, 4. Utworzenie bazy danych oraz niezbędnych tabel. 5. Tworzenie relacji pomiędzy tabelami. 6. Projektowanie formularzy i podformularzy. 7. Kwerendy a. Wybierające. b. Krzyżowe. c. Tworzące. d. Dołączające. e. Usuwające. f. Zmieniające. 8. Projektowanie raportów. 9. Dane zewnętrzne import i export danych. 10. Tworzenie okna nawigacji. 11. Zabezpieczanie baz danych ustawienie hasła, praw dostępu, udostępnianie danych, Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym. Uczestnicy wykonują wspólne ćwiczenia praktyczne na utworzonej przez siebie bazie danych pozwalające na wspólne rozwiązywanie postawionych zadań. Na zakończenie przewidywane jest zaliczenie krótkiego testu na zaprojektowanej przez siebie bazie z wykorzystaniem poznanych technik i możliwości programu Microsoft Access. Od uczestników oczekuje się podstawowych umiejętności w zakresie obsługi programu Microsoft Access. 24 godziny Doświadczony specjalista z zakresu technologii IT jak i zastosowań Microsoft Access w zarządzaniu bazami danych. Autorski program i bogate doświadczenie dydaktyczne umożliwia uczestnikom interakcję z trenerem i efektywny udział w zajęciach. 21

22 Microsoft Access tworzenie aplikacji jednostanowiskowych Szkolenie przygotowuje do pracy z programem Microsoft Access stanowiąc kompletny zasób wiedzy potrzebny do tworzenia indywidualnych aplikacji bazodanowych. Uczestnicy : zaprojektują i stworzą własną bazę danych w środowisku programistycznym Microsoft Access, będą potrafili kreować obiekty oraz zarządzać tymi obiektami na poziomie aplikacji, będą potrafili zarządzać bazami danych: zarządzać kontami użytkowników, nadawać uprawnienia, wykonywać backup bazy danych, odtwarzać bazę danych, z łatwością będą potrafili przeprojektować, poszerzyć i przebudować bazę danych. 1. Praca z tabelami i kwerendami: a. Projektowanie obiektów systemu. b. Tworzenie i konstruowanie tabel. c. Wprowadzanie danych do tabeli i formularza. d. Tworzenie relacji oraz ich funkcje. e. Wyświetlanie wybranych danych za pomocą kwerend. f. Używanie operatorów i wyrażeo w kwerendach wybierających dane z wielu tabel. g. Praca z danymi zewnętrznymi. 2. Konstruowanie formularzy i raportów: a. Zastosowanie formularzy i formantów. b. Tworzenie i modyfikowanie formularzy i formantów. c. Tworzenie formularzy związanych z rozmieszczeniem formantów. d. Dodawanie do formularzy funkcji sprawdzających poprawnośd danych. e. Tworzenie profesjonalnych formularzy i raportów. f. Tworzenie raportów g. Praca z podformularzami. h. Tworzenie obliczeo i podsumowao w raportach. i. Prezentacje danych za pomocą specjalnych raportów. 3. Automatyzacja aplikacji: a. Wyrażenia i funkcje. b. SQL. c. Automatyzacja wyszukiwania, filtry, kwerendy i ich parametry. d. Panele przełączania, przyciski poleceo, systemy menu, paski narzędzi i okna dialogowe. 4. Przygotowanie aplikacji do dystrybucji a. Definiowanie parametrów startowych aplikacji b. Usprawnienia aplikacji c. Dodatkowa ochrona aplikacji Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym. Uczestnicy wykonują wspólne ćwiczenia praktyczne na utworzonej przez siebie bazie danych pozwalające na wspólne rozwiązywanie postawionych zadań. Na zakończenie przewidywane jest zaliczenie krótkiego testu na zaprojektowanej przez siebie bazie z wykorzystaniem poznanych technik i możliwości programu Microsoft Access. Od uczestników oczekuje się umiejętności obsługi programu Microsoft Access na poziomie co najmniej średniozaawansowanym. 24 godziny Doświadczony specjalista z zakresu technologii IT jak i zastosowań Microsoft Access w zarządzaniu bazami danych. Autorski program i bogate doświadczenie dydaktyczne umożliwia uczestnikom interakcję z trenerem i efektywny udział w zajęciach. 22

23 Grafika komputerowa CorelDraw Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się jak tworzyć projekty graficzne w grafice dwuwymiarowej. Szkolenie uczy tworzenia i obróbki grafiki wektorowej przy pomocy programu CorelDRAW. Uczestnicy poznają różnorodne metody rysowania w programie, a także wzbogacanie rysunku (o tekst, elementy grafiki bitmapowej oraz różnorodne efekty specjalne). Uczą się również przygotowania pracy do druku lub umieszczenia w Internecie. Nabyte umiejętności pozwolą uczestnikom wykorzystywać program CorelDraw do projektowania znaków graficznych typu logo, materiałów reklamowych (ulotek, wizytówek, folderów), nadruków na opakowaniach, koszulkach, itp. Będą mogli również projektować własne obrazy graficzne począwszy od popularnych klipartów do złożonych projektów. 1. Wiadomości wstępne 2. Rysowanie figur i linii 3. Atrybuty obiektu 4. Operacje na rysunku 5. Tekst 6. Edycja krzywych 7. Transformacje obiektów 8. Przegląd pozostałych narzędzi rysowania 9. Wybrane efekty specjalne 10. Obsługa map bitowych w CorelDRAW 11. Eksport grafiki wektorowej do formatów bitmapowych i drukarskich 12. Parametry wydruku i drukowanie dokumentów; przygotowanie dokumentów dla drukarni. Osobom zainteresowanym przesyłamy szczegółowy program Każdy z uczestników pracuje przy swoim stanowisku komputerowym. Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia demonstrując ich realizację w programie. Uczestnicy wykonują ćwiczenia ucząc się i utrwalając praktyczne wykorzystanie omawianych funkcji CorelDraw. Dobór ćwiczeń dostosowywany jest na bieżąco do zainteresowań grupy. Od uczestników oczekuje się podstawowej umiejętności pracy w środowisku Microsoft Windows w tym sprawnego posługiwania się myszką i klawiaturą oraz umiejętności otwierania i zapisywania dokumentów w określonej lokalizacji. Uczestnicy kursu powinni również posiadać predyspozycje graficzne 24 godziny Wykładowca z bardzo dużym doświadczeniem w pracy z programami graficznymi, legitymująca się certyfikatami eksperckimi i trenerskimi firm Corel i Adobe. Doświadczony praktyk z zakresu projektowania grafiki wektorowej i rastrowej. 23

24 Szkolenia Szkolenia BHP BHP Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. 1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeostwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego. 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeo czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeostwem i higieną pracy. 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki. 5. Organizacja i metody w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowao pracowników w procesach pracy. 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeo (np.: pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy. 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego. Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia z zakresu programu ilustrując je praktycznymi przykładami występowania zagrożeń i sposobów zapobiegania im. (8 godzin ). Pozostała część kursu realizowana jest w formie samokształcenia.na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin. Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wymogami prawa. Szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowiskach kierowniczych i pracodawców 16 godzin Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeostwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: a. praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, b. ochrony pracy kobiet i młodocianych, c. wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeo z nimi związanych, d. profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeo czynnikami występującymi 3. w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. 4. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe. 5. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeo (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia z zakresu programu ilustrując je praktycznymi przykładami występowania zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin. Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wymogami prawa. Szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowiskach administracyjno-biurowych 8 godzin Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnią praktyką i dużym doświadczeniem zawodowym. 24

25 Szkolenia BHP Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń. 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeostwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą 2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeo, sprzętu i narzędzi pracy. 3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeo (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nim profilaktyka Wykładowca omawia poszczególne zagadnienia z zakresu programu ilustrując je praktycznymi przykładami występowania zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin. Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wymogami prawa. Szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowiskach robotniczych 8 godzin Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeostwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP) 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeo oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeostwa i higieny pracy 5. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 6. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka 7. Nowoczesne metody pracy służby bhp 8. Nowoczesne metody w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy 9. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeo (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 10. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty uwarunkowań prawnych dotyczących środowiska pracy w kontekście przepisów BHP oraz zasad pracy pracowników służby. Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin. Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wymogami prawa. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące zadania tej służby 32 godziny Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z wieloletnią praktyką i dużym doświadczeniem zawodowym. 25

26 Dane firmy Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Narutowicza 62, Lublin NIP: REGON: Konto bankowe: Lublin Zamość Chełm Biała Podlaska WWW Dyrektor tel: Dyrektor tel: Dyrektor tel: Dyrektor tel: Grażyna Marian Janina Jolanta 26

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo