Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 2 treści SIWZ i zmiany nr 5 treści SIWZ Lp Nazwa Szkolenia RH 124 Red Hat System Administration RH 134 Red Hat System Administration RH 135 Red Hat System Administration Certified Ethical Hacker Praktyczny kurs informatyki śledczej - Specialist Czas trwania Szkoleni a Nadrzędny podmiot autoryzujący lub akredytujący Liczba uczestników 5 dni Red Hat 3 Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie że przedmiotem zamówienia jest szkolenie autoryzowane Red Hat: RH124 Red Hat System Administration I Zmiana OPZ poprzez wykreślenie szkolenia. Ujednolicona wersja OPZ stanowi załącznik nr 3 do wyjaśnień. 5 dni RedHat 5 dni EC-Council 2 dni Patrz że przedmiotem zamówienia jest szkolenie autoryzowanie: RH 135 Red Hat System Administration. że przedmiotem zamówienia Zamawiający dopuszcza zakres szkolenia, na który powołuje się Proponowany egzamin lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie towarzyszyć egzamin: EX200 RHCSA certification exam który powołuje się który powołuje się Zamawiający dopuszcza zorganizowanie jednego egzaminu po zakończeniu

2 6. 7. Praktyczny kurs informatyki śledczej - Professional Praktyczny kurs informatyki śledczej - Expert 2 dni Patrz 2 dni Patrz Zamawiający dopuszcza zakres szkolenia, na który powołuje się Zamawiający dopuszcza zakres szkolenia, na który powołuje się cyklu 3 szkoleń, o których mowa w pkt. 6 i 7, pod warunkiem, zachowania zgodności z 4 ust.18 IPU który powołuje się Wykonawca Zamawiający dopuszcza zorganizowanie jednego egzaminu po zakończeniu cyklu 3 szkoleń, o których mowa w pkt. 5 i 7 pod warunkiem, zachowania zgodności z 4 ust.18 IPU. który powołuje się Zamawiający dopuszcza zorganizowanie jednego egzaminu po zakończeniu cyklu 3 szkoleń, o których mowa w pkt. 5 i 6 pod warunkiem, zachowania str. 2 z 29

3 8. Warsztaty techniczne w zakresie odzyskiwania danych (poziom 1 i 2) BCM Zarządzanie Ciągłością Działania 2 dni Patrz 3 dni Patrz 4. Zamawiający dopuszcza zakres szkolenia, na który powołuje się 3. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej: Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania (BCM) Określenie strategii przetrwania Wymagania systemu BCM Opracowanie i wdrożenie reakcji na nieprzewidziane zdarzenia Testowanie, aktualizacja i przegląd planów zgodności z 4 ust.18 IPU 9. Zrozumienie zasad funkcjonowania organizacji Wbudowanie BCM w kulturę organizacji Ćwiczenia Wprowadzenie dostępność, terminowość, ciągłość funkcjonowania Metody analizy konsekwencji, wybór procesów krytycznych (analiza BIA i analiza ryzyka) Model zarządzania organizacją uwzględniający ciągłość działania Polityka i strategia zapewnienia odporności na str. 3 z 29

4 przerwy Budowa planów ciągłości działania (BCP) i ich aktualizacja Budowa planów awaryjnych (DRP) i ich aktualizacja Weryfikacja i testy opracowanych planów Obieg informacji o incydencie i zadania zespołu kryzysowego Budowanie świadomości stosowanie zasad w sytuacji kryzysowej 10. Manager Bezpieczeństwa Informacji - MBI - praktyczne warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 3 dni Patrz 1 Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej : 1.Zasady organizacji i zabezpieczenia danych osobowych: - zapoznanie uczestników z zakresem zarządzania informacją; - określenie podstawowych pojęć polityki bezpieczeństwa; - zakres obowiązywania PBI; - przykłady struktur organizacyjnych w ochronie danych; - zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa, administratorów sieci; - zalecenia organizacyjne i techniczne, przykłady stosowanych rozwiązań; - zabezpieczenia fizyczne: zgodność instrukcji PBI; - z innymi regulacjami wewnętrznymi (plany ochrony jednostki, itp.). - definicje i źródła zagrożeń, incydentów i naruszeń. str. 4 z 29

5 2.Ochrona Danych Osobowych: - zakres stosowania ustawy; - określenie funkcji Administratora Danych Osobowych; - przykłady zadań i odpowiedzialności użytkowników; - katalog form naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych wariant; - organizacja ochrony danych osobowych w jednostce organizacyjnej wzór upoważnienia; - ochrona danych wrażliwych, poziomy zabezpieczeń; - tryb udostępniania danych osobowych; odpowiedzialność. Dzień II 11. Zarządzanie ryzykiem w 2 dni Patrz 6 3.Polityka bezpieczeństwa informacji: - instrukcja ochrony danych osobowych: - określenie rozdziałów, - podstawowe pojęcia, - zakresy zadań użytkowników, - uprawnienia administratorów, - instrukcja zarządzania systemem informatycznym: - zasady rozpoczęcia pracy i zakończenia pracy, - zadania szczegółowe użytkowników, zabezpieczenia stanowisk pracy, - kontrola użytkowników, - zabezpieczenia laptopów, - wydruki, niszczenie dokumentów, - odpowiedzialność; - instrukcja postępowania administratora: - upoważnienia i uprawnienia administratora, - katalog naruszeń i raport; załączniki wzory, upoważnień, oświadczeń.. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej: str. 5 z 29

6 12. organizacji zgodnie z wymogami norm PN-ISO/IEC i ISO/IEC Bezpieczeństwo aplikacji WWW testy penetracyjne 3 dni Patrz 3 i kierunki określone w standardach, szczegółowe informacje niezbędne do samodzielnego określania kontekstu procesu (celu, zakresu, ograniczeń), szacowanie ryzyka, wyznaczanie ryzyk dopuszczalnych, ocenę tego ryzyka oraz postępowanie z ryzykami, możliwe do zastosowania strategie umożliwiające w sposób elastyczny dopasowanie tych procesów do aktualnych możliwości i potrzeb swej organizacji.. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej : Cel testów, Etapy prac, podstawowe koncepcje i definicje używane w testach penetracyjnych aplikacji WWW, Podstawowe podatności, m.in.: - Cross-Site Scripting, - SQL Injection, - Path Traversal, - File Inclusion, - Remote Command Injection, - Remote Code Execution, - XML Injection, - XPath Injection, - LDAP Injection - SSI Injection Metody zabezpieczeń dla w/w podatności z wykorzystaniem m.in.: - Funkcji na poziomie języka programowania - Rozwiązania Web Application Firewall (mod_security) - Konfiguracji serwera Apache wraz z modułem PHP Omówienie narzędzi wykorzystywanych w testach str. 6 z 29

7 Bezpieczeństwo sieci testy penetracyjne 3 dni Patrz penetracyjnych m.in.: - BurpSuite - Plugin WebDeveloper dla aplikacji FireFox - ModSecurity dla serwera Apache - Rozszerzenie Suhosin dla technologii PHP - SQLMap - Bezpieczna konfiguracja serwera Apache wraz z modułami - Beef Framework - Niektóre polecenia powłoki systemu Linux, Raportowanie rezultatów testów penetracyjnych 3. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej: Przykładowe metodologie i dokumentacje (OSSTMM, ISSAF, CIS, NIST, OWASP Testing Guide i inne) Etapy prowadzenia testów penetracyjnych Przykładowy raport ze zrealizowanych testów penetracyjnych Przykładowy harmonogram testów penetracyjnych 13. Praktyczne przykłady komunikacji protokołami: Ethernet / IP / ICMP / TCP / UDP (wykorzystanie generatora pakietów) Modyfikacja komunikacji sieciowej Przechwytywanie dowolnych pakietów, ich modyfikacja oraz retransmisja (oprogramowanie scapy) Proste tworzenie dowolnych pakietów (oprogramowanie scapy) Utworzenie komunikacji ARP w celu zatrucia tablicy ARP na wybranej stacji roboczej str. 7 z 29

8 Bezpieczeństwo sieci - Ethernet Podsłuchiwanie rozmów VoIP - LAB zawierający realne telefony IP Podsłuch transmisji w środowisku switchowanym - atak klasy MAC flooding (port stealing) Podsłuch transmisji w środowisku switchowanym - atak klasy ARP Poison Routing Atak man-in-the-middle w środowisku switchowanym - na serwis chroniony protokołem HTTPS Ustawienie wrogiego serwera DHCP oraz wykonanie ataku klasy man-in-the middle na serwis www chroniony protokołem HTTPS Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa protokołów działających pomiędzy switchami. Bezpieczeństwo warstwy 3 modelu OSI Skanowanie portów TCP/UDP na wybranym serwerze techniki proste techniki zaawansowane Skanowanie wybranego urządzenia a skanowanie wybranej podsieci. Wykorzystanie ndiff jako narzędzia wspierającego mapowanie zmian w aktywnych usługach działających w sieci. Określenie oprogramowania działającego na docelowym serwerze (oprogramowanie usługowe oraz wersja systemu operacyjnego). Wykorzystanie wybranych opcji IP do mapowania topologii sieci. Firewalle str. 8 z 29

9 Podstawowe zasady konfiguracji firewalli Techniki badania szczelności firewalli Metody omijania firewalli Bezpieczeństwo sieci - warstwa L3 OSI Wykrywanie firewalla bezstanowego oraz omijanie oferowanych przez niego zabezpieczeń Wykorzystanie oprogramowania nmap do skanowania urządzenia sieciowego Wykorzystanie oprogramowania hping do badania szczelności firewalla Bezpieczeństwo IPsec Skanowanie VPN (na podstawie IPsec) Brute force hasła dostępowego dla IPsec Bezpieczeństwo protokołów routingu Problemy z bezpieczeństwem protokołów routingu na konkretnym przykładzie. Wstrzyknięcie wrogich pakietów umożliwiających rekonfigurację tablicy routingu routera. Wykorzystanie trzech niezależnych narzędzi do modyfikacji komunikacji sieciowej. Generowanie komunikacji w ramach innych wybranych protokołów routingu: BGP/OSPF/EIGRP Bezpieczeństwo usług sieciowych Pokaz komercyjnego skanera podatności (Nessus str. 9 z 29

10 Vulnerability Scanner - professional feed) Wykonanie ataku na usługę SNMP udostępnioną na routerze Bezpieczeństwo web Wstęp do bezpieczeństwa systemów webowych (WWW) Wybrane opcje oprogramowania openssl (testowanie bezpieczeństwa konfiguracji protokołu SSL - w tym HTTPS). Atak klasy SQL injection (uzyskanie dostępu administracyjnego w portalu) Atak klasy XSS (przezroczyste przejęcie sesji administratora w systemie blogowym) Systemy klasy IPS (Intrusion Prevention System) oraz firewalle aplikacyjne Wprowadzenie do tematyki Oferowane metody ochrony Tworzenie własnych reguł w systemie IPS (na przykładzie snort) Metody testowania bezpieczeństwa systemu IDS Omijanie systemów IPS / Application Firewall (na przykładzie infrastruktury web) Analiza komunikacji sieciowej oraz analiza statystyczna ruchu sieciowego Zebranie ruchu do analizy Analiza statystyczna wygenerowanego ruchu Przedstawienie graficzne raportu przygotowanego w str. 10 z 29

11 sposób automatyczny Podatności klasy buffer overflow IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Advanced Administration, Tuning, and Troubleshooting DB2 9 Database Administration Workshop for UNIX DB2 for Linux, UNIX, and Windows Performance Tuning and Monitoring Workshop MS Administering Windows Server 2012 Ominięcie mechanizmu uwierzytelnienia w przykładowej aplikacji (wykorzystanie gdb, modyfikacja stosu) Analiza exploitu na wybraną aplikację (analiza exploitu umożliwiającego uzyskanie shella jako root z poziomu nieuprawnionego użytkownika, elementy shellcode) Wprowadzenie do metasploit 5 dni IBM 1 że przedmiotem zamówienia 5 dni IBM 5 dni IBM 5 dni Microsoft że przedmiotem zamówienia że przedmiotem zamówienia że przedmiotem zamówienia towarzyszyć egzamin: Test : IBM Tivoli Storage Manager V6.3. Implementation Szkoleniu powinien towarzyszyć egzamin: 730. który powołuje się str. 11 z 29

12 IBM Power Systems for AIX - Virtualization I: Implementing Virtualization 4 dni IBM ITIL Foundation 3 dni APMG Group Microsoft Exchange Server 2010 VMware vsphere certyfikowane 5 dni Microsoft 5 dni VMWare Live forensic 2 dni Patrz że przedmiotem zamówienia. że przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest szkolenie: Projektowanie i wdrażanie systemów wymiany wiadomości z Microsoft Exchange Server 2010 Przedmiotem zamówienia jest szkolenie autoryzowane VMware vsphere: Instal, Configure, Manage v5 zakończone egzaminem VCP (EFS). Zamawiający dopuszcza zakres szkolenia, na który powołuje się który powołuj się towarzyszyć egzamin: ITIL Foundation Szkoleniu powinien towarzyszyć egzamin: Pro: Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server Szkoleniu powinien towarzyszyć egzamin: VCP Vmware Certified Professional VV5ICM str. 12 z 29

13 23. Java od podstaw do zaawansowanej Java SE 7 Fundamentals 5 dni ORACLE 4 Przedmiotem zamówienia jest szkolenie Java SE 7 Fundamentals towarzyszyć egzamin: 1Z0-803 Java SE 7 Programmer I Java SE Programming 5 dni ORACLE 4 Przedmiotem zamówienia jest szkolenie Java SE 7 Programming towarzyszyć egzamin: 1Z0-804 Java SE 7 Programmer II 24. Konfiguracja i zarządzanie bezpieczeństwem w systemie JUNOS (urządzenia SRX i J-series) 2 dni Patrz 3. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej : - Właściwości systemu operacyjnego JUNOS - Przegląd produktów firewall opartych o system JUNOS - firewalla SRX i rutery serii J - Metody i narzędzia zarządzania ruterów (CLI, J-Web, NSM). - Podstawy pracy z systemem JUNOS (ustawienia fabryczne, zarządzanie konfiguracją, aktualizacja systemu operacyjnego, monitorowanie i debug, zarządzanie kontami administratorów) - Konfiguracja interfejsów, 802.1Q, koncepcja stref - Ruting statyczny i dynamiczny (OSPF), - Polityki rutingu, redystrybucja tras, Właściwości systemu operacyjnego JUNOS - Przegląd produktów firewall opartych o system JUNOS - firewalla SRX i rutery serii J - Metody i narzędzia zarządzania ruterów (CLI, J-Web, str. 13 z 29

14 Metodyka projektowania zabezpieczeń sieci Instalacja, konfiguracja i zarządzanie systemem wykrywania i ochrony przed intruzami Juniper Networks 2 dni Patrz 2 dni Patrz 4 3 NSM). - Podstawy pracy z systemem JUNOS (ustawienia fabryczne, zarządzanie konfiguracją, aktualizacja systemu operacyjnego, monitorowanie i debug, zarządzanie kontami administratorów) - Konfiguracja interfejsów, 802.1Q, koncepcja stref - Ruting statyczny i dynamiczny (OSPF), - Polityki rutingu, redystrybucja tras,. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej : Cykl życia zabezpieczeń, Zasady projektowania zabezpieczeń, Wymagania funkcjonalno-techniczne, Analiza ryzyka, Etapy realizacji projektu, Specyfikacja wymagań bezpieczeństwa, Opracowanie architektury systemu zabezpieczeń, Wyszczególnienie stref bezpieczeństwa, Ustalenie składowych systemu zabezpieczeń, Opracowanie infrastruktury zarządzania systemu, Określenie zasad funkcjonowania zabezpieczeń, Ustalenie wymagań i odpowiedzialności personelu obsługi, Sprecyzowanie zasad polityki bezpieczeństwa, Opracowanie planu testów akceptacyjnych,. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej : Zagrożenia i metody ochrony, Przegląd technik ataku, Skuteczność systemów ochrony, Techniki detekcji ataków, Architektura systemu IDP, Projektowanie i etapy wdrożenia zabezpieczeń, str. 14 z 29

15 NetScreen-IDP Zaawansowane elementy projektowania, konfiguracji i zarządzania systemem dni zabezpieczeń Juniper NetScreen-IDP Protokół BGP - teoria i praktyka 2 dni Patrz 2 dni Patrz 1 3 Podłączenie sensorów IDP do monitorowanych segmentów sieci oraz ich wstępna konfiguracja, Instalacja stacji zarządzającej i konsoli IDP, Konsola administratora i koncepcja zarządzania IDP, Przegląd narzędzi zarządzania,, Konfiguracja zabezpieczeń IDP Polityka bezpieczeństwa IDP, Monitorowanie pracy zabezpieczeń, Dostrajanie konfiguracji zabezpieczeń, Zarządzanie bezpieczeństwem Zaawansowane konfiguracje (HA, VLAN).. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej : Typowe scenariusze włamań, Projektowanie zabezpieczeń, Projektowanie zabezpieczeń, Zarządzanie bezpieczeństwem. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej : Zestawianie sesji peeringowych: - Sesje EBGP, - Multihop, - Multipath, - Zapobieganie kolizjom, - Uwierzytelnianie, - Ograniczanie liczby prefiksów, - Zagadnienia związane z niezawodnością. Monitorowanie stanu BGP: - Zarządzanie i weryfikacja, str. 15 z 29

16 - Rozwiązywanie problemów, Polityki rutingu - wprowadzenie do Policy Framework: - Polityki, - Termy, - Łańcuchy polityk i polityki domyślne, - Funkcje, - Operatory. Instalacja, konfiguracja i zarządzanie systemów zabezpieczeń Juniper Networks (NetScreen) 2 dni Patrz Polityki rutingu - zastosowanie do wyboru trasy i sterowania ruchem: - Sposoby rozgłaszania własnego prefiksu, - Jak zmusić router do wyboru danej ścieżki, - Jak korzystać z RIPE, - Jak unikać asymetrycznego routingu.. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej: Architektura i zasady działania zabezpieczeń, Zarządzanie urządzeń NetScreen: - Metody zarządzania urządzeń, - Konfiguracja urządzenia poprzez CLI - Konfiguracja urządzenia poprzez WebUI, Interfejsy fizyczne i logiczne: - Rodzaje interfejsów, - Podstawowe ustawienia konfiguracyjne (adresy i ruting IP, DNS), Tryby pracy urządzeń: - Charakterystyka trybów pracy urządzeń, - Tryby translacji NAT i rutingu, Tryb transparentny str. 16 z 29

17 Tworzenie usług internetowych w technologii Java Web Services Zarządzanie dokumentami Share Point 3 dni Strefy bezpieczeństwa Wirtualne rutery Polityka bezpieczeństwa - Definiowanie polityk, - Uwierzytelnianie użytkowników, Translacja adresów NAT Ustawienia bezpieczeństwa i ochrony przed atakami Zarządzanie konfiguracją urządzeń (upgrade, backup): - Aktualizacja oprogramowania, - Backup i odtwarzanie konfiguracji, sieci VPN: Odczyt stanu systemu i diagnozowanie problemów, Techniczne zasady funkcjonowania sieci IPSec/IKE, Konfiguracja urządzenia NetScreen w trybie Policybased VPN", Konfiguracja urządzenia NetScreen w trybie Routebased VPN", Implementacja sieci VPN typu Client-Site, Weryfikacja poprawności funkcjonowania VPN, Ustalenie przyczyny problemów funkcjonowania VP, ORACLE 2 Przedmiotem zamówienia jest szkolenie: Creating Web Services Using Java(TM) Technology 3 dni Microsoft 5 Przedmiotem zamówienia jest szkolenie: MS SharePoint 2010 End User - Level I. towarzyszyć egzamin: 1Z0-862 Java EE 5 Web Services Developer Certified Professional Exam 32. UML z 3 dni Patrz 6. str. 17 z 29

18 wykorzystaniem Enterprise Architect Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej: Tworzenie i zapisywanie pliku projektu Enterprise Architect Omówienie struktury pliku projektu Rodzaje widoków dostępne w projekcie Interfejs programu: menu, paski narzędziowe, Toolbox, Project Browser i inne okna Dokowanie i ukrywanie okien Praca z modelem, diagramem Zbierania wymagań, Modelowanie procesów biznesowych, architektury, Przypadki użycia oraz ich dokumentacja, Analiza dziedziny, Model statyczny, Model dynamiczny, Tworzenie i wykorzystywanie wzorców oraz profili, MDA, wsparcie dla technologii oraz pracy z kodem źródłowym, SOA (Service Oriented Architecture) 4 dni Patrz 1 Zamawiający dopuszcza szkolenie nieautoryzowane.. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej: Architektura SOA: 33. Prezentacja studium wykonywalności dla funkcjonalności AKME CRM. Identyfikacja stanu obecnego: Analiza ASIS z perspektywy SOA Zaprojektowanie stanu docelowego: Analiza TOBE Integracja Zaprojektowanie interfejsów w silniku orchiestracji i module dla kolejek str. 18 z 29

19 Implementacja adapterów do systemów dziedzinowych Implementacja logiki integracyjnej w silniku orchiestracji BPM Zamodelowanie procesu integracyjnego Identyfikacja interfejsów Zaprojektowanie KPI Wdrożenie SOA Governance Wykorzystanie rejestru usług Zarządzanie zmianą Monitorowanie SOA Monitorowanie poprawności biznesowej i technicznej działania interfejsów Monitorowanie platformy SOA Monitorowanie aktywności biznesowej Architektura logiczna SOA Mapowanie architektury logicznej na moduły m.in. następujących platform: IBM WebSphere Oracle Middleware SAG Webmethods Microsoft Biztalk SAP PI TIBCO str. 19 z 29

20 Audytor wewnętrzny ISO z certyfikatem Kurs XML od podstaw 1 dzień Patrz 3 dni Patrz 2 Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej: Interpretacja wymagań ISO 27001; Klasyfikacja informacji- warsztaty; Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacjiwarsztaty; Przykładowe procedury ISO 27001; Zarządzanie programem auditu; Zasady i etapy audytowania; Prowadzenie audytu wewnętrznego; Obszary wspólne i różnice systemów zarządzania jakością i zarządzania bezpieczeństwem informacji; 2 Szkolenie ma obejmować co najmniej: Podstawowa składnia dokumentów XML Reguły tworzenia poprawnie sformatowanych dokumentów XML Kodowanie znaków Deklaracje xml w nagłówku pliku Wprowadzanie wartości tekstowych do dokumentu XML Osadzanie elementów języka XML w stronach HTML Omówienie przestrzeni nazw i zastosowania praktyczne. Zastosowanie narzędzi do pracy z dokumentami XML -Notatnik, Altova XML Spy Wprowadzenie do walidacji dokumentów XML - SZP.12 str. 20 z 29

21 DTD i schemat XML Kurs XML dla zaawansowanych 3 dni Patrz 4. Szkolenie ma obejmować co najmniej: SZP Przegląd zagadnień związanych z dokumentami XML i elementami języka XSLT Posługiwanie się operatorami i funkcjami XPath Wprowadzenie do transformacji XSLT Porządkowanie i kontrola dokumentów wynikowych Programowanie z zastosowaniem elementów i funkcji języka XSLT Definiowanie typów danych i gramatyki XML Tworzenie i zmienianie struktury dokumentu XML za pomocą XSLT Jednoczesny dostęp do wielu dokumentów XML za pomocą XSLT Język opisu formatowania XSL-FO Nowe elementy standardu XSLT Kurs BPEL 2 dni Patrz 2 Szkolenie powinno obejmować swoim zakresem co najmniej: Podstawy, historia powstania, realizowane cele Składnia języka BPMN a BPEL str. 21 z 29

22 Narzędzia Rozszerzenia i standardy satelitarne; rozszerzenia wnoszone przez daną platformę uruchomieniową Trwałość i zarządzanie instancjami procesów Scope y w BPEL Co to jest scope, jak należy go używać w BPEL Zmienne w scope ie Obsługa błędów, rollback i kompensacja Przetwarzanie równoległe Obsługa błędów Fault handlers Sygnalizowanie błędów Zawieszanie i zakończenie przetwarzania Kompensacja Compensation handlers Scenariusze kompensacji Wycofywanie zmian Korelacja Potrzeba korelacji Korelacja ręczna i str. 22 z 29

23 automatyczna Wielu uczestników korelacji Przetwarzanie synchroniczne i asynchroniczne Podejście synchroniczne i asynchroniczne Obsługa timeout ów Wiele odpowiedzi Zdarzenia, alarmy, błędy Przetwarzanie równoległe Dynamiczni partnerzy Ludzie jako aktorzy w BPEL, BPEL4People, WS- Human Task itd. Jak działają synchroniczne procesy BPEL; Jak używać następujących czynności: Invoke; Assign; ForEach; If; Scope; Czym jest PartnerLink; Jak zadeklarować i użyć tzw. predicate ; Jak testować i debugować proces BPEL. 38. TOGAF 9 Skuteczne zarządzanie architekturą 4 dni The Open Group 3 że przedmiotem zamówienia który powołuje się str. 23 z 29

24 korporacyjną Agile Project Management Practitioner MSP- Skuteczne Zarządzanie Programami 2 dni APMG Group 2 że przedmiotem zamówienia 3 dni APMG Group 2 że przedmiotem zamówienia szkolenie CISA 5 dni Patrz ITIL3_OSA ITIL Operation Support and Analysis Capability PowerHA SystemMirror 7 Planning, Implementing, Customizing, Administrating PowerHA 7 Advanced Configurations 1 Szkolenie przygotowujące do egzaminu na Certified Information Systems Auditor, przeprowadzanego przez stowarzyszenie ISACA. 5 dni APMG Group 1 że przedmiotem zamówienia 5 dni IBM 3 że przedmiotem zamówienia 5 dni IBM 3 że przedmiotem zamówienia który powołuje się który powołuje się Egzamin na Certified Information Systems Auditor, przeprowadzanego przez stowarzyszenie ISACA. który powołuje się który powołuje się który powołuje się str. 24 z 29

25 DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery IBM WebSphere Message Broker V8.0 System Administration ITIL : Intermediate Lifecycle Stream: Service Strategy "ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Service Design "ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Service Transition "ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Service Operation "ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Continual Service Improvement 5 dni IBM 3 że przedmiotem zamówienia 4 dni IBM 3 że przedmiotem zamówienia 3 dni APMG Group 2 że przedmiotem zamówienia 3 dni APMG Group 3 że przedmiotem zamówienia 3 dni APMG Group 3 że przedmiotem zamówienia 3 dni APMG Group 3 że przedmiotem zamówienia 3 dni APMG Group 3 że przedmiotem zamówienia Szkoleniu powinien towarzyszyć egzamin: 700. który powołuj się który powołuj się który powołuj się który powołuj się który powołuj się str. 25 z 29

26 JS Programowanie Java Script Szkolenie Adobe LiveCycle Designer budowa formularzy PDF na epuap 4 dni Patrz 2 dni Patrz 3 Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej: Podstawowe elementy JavaScript, Praca ze zmiennymi, Stałe, Interakcja z przeglądarką, Wyrażenia warunkowe, Pętle, Organizacja kodu,, Korzystanie z funkcji Obiektowy Model Dokumentu, Obiekty w Java Script, Testowanie skryptów, Wykorzystanie Java Script w technologii AJAX, 30. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej : zapoznanie z narzędziem; budowę elektronicznych formularzy tworzenie formularzy za pomocą Designer a: dostępne komponenty; rozkład komponentów, walidacja, skrypty, kody paskowe, dynamiczny rozkład komponentów, bezpieczeństwo, integracja z systemami zewnętrznymi; formularze: dynamicznie, liczące, rozwijane, dodawane. Budowa formularzy elektronicznych na epuap: Wzór dokumentu: - Struktura składników wzoru (wyróżnik, schemat, styl) - Procedura zamieszczania formularza na epuap (środowisko testowe i produkcyjne epuap) - Zamieszczenie w środowisku testowym epuap przykładowego formularza - Przygotowanie wzoru dokumentu dla przykładowego formularza - Utworzenie formularza za pomocą str. 26 z 29

27 narzędzia LiveCycle Designer 3.3. Dołączenie do formularza słownika M-TERYT 3.4. Import formularza do epuap w środowisku testowym 3.5. Test formularza z wykorzystaniem skrzynek pocztowych i dostępu do Web-Servisów - Procedura zamieszczania formularza w środowisku produkcyjnym epuap 54. Szacowanie projektów metodą punktów funkcyjnych 3 dni Patrz Przygotowanie instrukcji: - Instrukcja krok po kroku tworzenia formularza Adobe dostosowanego do zamieszczenia na epuap (z wykorzystaniem template.xsd i bez wykorzystania), - Instrukcja tworzenia elementów wzoru dokumentu: wyróżników, schematów i styli XSL, przeznaczonych dla formularza dostosowanego do zamieszczenia na epuap - Instrukcja przesyłania danych formularza: opis procesu przesyłania,tworzenie odpowiednich skrytek, sprawdzanie danych, potwierdzenia dostarczenia, - Instrukcja zamieszczania i udostępniania formularza innym użytkownikom (testowy i produkcyjny epuap) 5. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej: Wstęp - wprowadzenie do metody. Historia punktów funkcyjnych. Sposoby wykorzystania punktów funkcyjnych. Zasady zliczania punktów funkcyjnych. Szczegóły zliczania punktów funkcyjnych. Rodzaj zliczania. ranice aplikacji. Obliczenia. str. 27 z 29

28 Programowanie w Adobe LiveCycle Enterprise Suite Modelowanie procesów biznesowych w BPMN Zarządzanie procesami biznesowymi. 2 dni Patrz 3 dni Patrz Reguły liczenia GSC (GENERAL SYSTEM CHARACTERISTICS). Użyteczne informacje statystyczne dotyczące punktów funkcyjnych. Inne metody określania wielkości systemów - Use Case Points, COSMIC FFP, Mk II. 5. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej : oprogramowanie logiki biznesowej formularzy wytworzonych w Adobe LiveCycle Designer. 5. Zakres szkolenia ma obejmować co najmniej: Podstawy modelowania procesów biznesowych w oparciu o notację BPMN, analiza procesów biznesowych Zastosowania BPMN Elementy notacji BPMN - Proces prywatny - Proces publiczny - Proces współpracy - Elementy decyzyjne - Zdarzenia Modelowanie B2B - Zarządzanie wyjątkami - Zarządzanie kompensacjami i transakcjami - Procesy złożone - Przykład mapowania BPMN BPEL Przykłady diagramów prezentujące modele biznesowe zapisane w BPMN Wstęp do metodyki analizy procesów biznesowych, opisywanie procesów pod kątem ich optymalizacji, zarządzanie procesami biznesowymi str. 28 z 29

29 Wstęp do metodyki wyznaczania KPI, definiowanie wymagań na bazie procesów biznesowych Wsparcie narzędziowe w zakresie modelowania procesów biznesowych Zestaw ćwiczeń pozwalający na nabycie podstawowych umiejętności praktycznych identyfikowania i modelowania procesów biznesowych w oparciu o narzędzie Enterprise Architect Warsztat praktyczny - wykonanie modelu w środowisku Enterprise Architect i jego weryfikacja str. 29 z 29

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2 Szkolenia:( grupy nie większe jak 10 osobowe ) Szkolenie Etap 1 I) Szkolenie użytkowników poziom 1 Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników systemu IBM Lotus Notes z możliwościami platformy IBM. Podczas

Bardziej szczegółowo

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 32, 2012 Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych Paulina TURLEWICZ Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908

Bardziej szczegółowo