SOND N OW O A W N A I N A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOND N OW O A W N A I N A"

Transkrypt

1 SONDOWANIA Sylwia Tchórzewska 1

2 Cel sondowania Celem sondowań jest rozpoznanie ilościowych lub jakościowych własności gruntów w miejscu ich zalegania (in situ). Badanie gruntów za pomocą sondowań polega na wbijaniu, wciskaniu, wkręcaniu lub obracaniu ściśle zwymiarowanej sondy i pomiarze oporów gruntu. Jako rezultat sondowań można uzyskać następujące informacje: parametry geotechniczne warstw (np.: I D, I L, τ f, c, E, s,u,...) (s - wskaźnik wrażliwości strukturalnej u dopuszczalny udźwig pala) określenie głębokości zalegania warstw o odmiennych cechach mechanicznych, wydzielenie i określenie głębokości zalegania przewarstwień, wyznaczenie miejsc do dalszych badań i opróbowania, uściślenie podziału podłoża gruntowego na warstwy geotechniczne. Sylwia Tchórzewska 2

3 Rodzaje sond Sondy statyczne wciskane wkręcane Stożkowa SW Krzyżakowa VT Spiralna ST Sondy dynamiczne Wbijane (udarowe) lekkie Wbijane (udarowe) ciężkie Udarowo-obrotowe Stożkowa SL Stożkowa SC Cylindryczna SPT Krzyżakowa SLVT Sylwia Tchórzewska 3

4 W badaniach polowych stosuje się: Rodzaje sond sondowania dynamiczne (SD-10, SD-30, SD-50, SD-63.5), sondowania statyczne (CPT, CPTU), sondowanie sondy cylindryczne (SPT), sondowanie sondy wkręcane (ST), sondowanie sondy obrotowe (VT). Sylwia Tchórzewska 4

5 Klasyfikacje sondowań: Sposób zagłębiania: Dynamiczne : Statyczne : SDL, SC, DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT CPT, WST Rozpoznanie: Ciągłe : SDL, SC, DPL, DPM, DPH, DPSH, WST Punktowe : SPT, FVT, CPT, CPTU, DMT Sylwia Tchórzewska 5

6 Zastosowanie sondowańw w badaniach geologiczno-inżynierskichinżynierskich Sylwia Tchórzewska 6

7 Sylwia Tchórzewska 7

8 Przykłady końcówek sond 90 Sylwia Tchórzewska 8

9 Zasady stosowania sondowań Jako rozpoznanie budowy geologicznej, uzupełniające siatkę otworów wiertniczych Jako rozpoznanie parametrów geotechnicznych in situ Jako rozpoznanie wstępne przed zaprojektowaniem lokalizacji badań szczegółowych Jako kompletne rozpoznanie podłoża gruntowego (np. podłoże rozpoznane starymi wierceniami lub podłoże jednorodne o zmiennym zagęszczeniu(konsystencji)) Sylwia Tchórzewska 9

10 Czynniki wpływające na opór sondowania Rodzaj gruntu Domieszki i przewarstwienia w obrębie warstw geotechnicznych Obecność pojedynczych kamieni Stopień obtoczenia ziaren gruntu Stopień zagęszczenia gruntów sypkich i stopień plastyczności gruntów spoistych Warstwowanie sedymentacyjne Ciśnienie nadkładu Występowanie wody gruntowej Obniżenie zwierciadła wody gruntowej Czynniki związane z konstrukcją i geometrią sondy Czynniki związane z techniką prowadzenia sondowań Sylwia Tchórzewska 10

11 Czynniki wpływające na opór sondowania Skład granulometrycznydla żwirów opór 2 x większy niż dla piasków o tym samym Id opór rośnie znacząco wraz ze wzrostem U Sylwia Tchórzewska 11

12 Czynniki wpływające na opór sondowania Sylwia Tchórzewska 12

13 Czynniki wpływające na opór sondowania Przy obliczaniu Id pomija się piki powodowane natrafieniem na kamień Sylwia Tchórzewska 13

14 Czynniki wpływające na opór sondowania Ziarna ostrokrawędziste zwiększają opór spłaszczenia zwiększają opór Sylwia Tchórzewska 14

15 Czynniki wpływające na opór sondowania Sylwia Tchórzewska 15

16 Czynniki wpływające na opór sondowania Sylwia Tchórzewska 16

17 Czynniki wpływające na opór sondowania Sylwia Tchórzewska 17

18 Czynniki wpływające na opór sondowania Opór sondowania rośnie od 0 na powierzchni terenu aż do wartości właściwej dla danego zagęszczenia gruntu na głębokości H=30d d-średnica sondy STREFA KRYTYCZNA 0 H Poniżej strefy krytycznej wyniki sondowania są miarodajne. Nie obserwuje się znaczącego wzrostu oporu sondowania wraz ze wzrostem głębokości po przekroczeniu strefy krytycznej. Sylwia Tchórzewska 18

19 Czynniki wpływające na opór sondowania w gruntach sypkich do 1m powyżej zwierciadła wody gruntowej oraz 2-3 m poniżej występuje zmniejszenie oporu sondowań o ok % zjawisko to nie występuje przy skrajnych stopniach zagęszczenia gruntów sypkich (bln, bzg) w gruntach spoistych poniżej zwierciadła wody gruntowej występuje wzrost oporu sondowania Sylwia Tchórzewska 19

20 Czynniki wpływające na opór sondowania Obniżenie zwierciadła wody gruntowej powoduje zagęszczenie gruntu i wzrost oporu sondowania ponad obniżonym zwierciadłem wody Sylwia Tchórzewska 20

21 Czynniki wpływające na opór sondowania Sylwia Tchórzewska 21

22 Czynniki wpływające na opór sondowania prędkość zagłębiania sondy Sposób likwidowania tarcia żerdzi o grunt Obracanie żerdziami Stosowanie rur osłonowych Przerwy w badaniu Prostoliniowość sondowania Sylwia Tchórzewska 22

23 Sondowania dynamiczne Sylwia Tchórzewska 23

24 Sondowania dynamiczne Sondowania dynamiczne stosuje się do: rozpoznania podstawowych cech gruntów niespoistych w warunkach naturalnych, a szczególnie stopnia zagęszczenia, wydzielenia warstw i soczewek gruntów słabych, określenie głębokości podłoża nośnego, okonturowania warstw o odmiennych cechach w nawiązaniu do profilu litologicznego, wyznaczenia miejsc poboru próbek gruntu Kontroli jakości robót ziemnych np. zagęszczenia zasypek wykopów Najczęściej stosuje się sondy wbijane o końcówkach: cylindrycznej, stożkowej krzyżakowej Sylwia Tchórzewska 24

25 Rodzaje sond dynamicznych Sondowanie dynamiczne polega na wbijaniu w podłoże gruntowe końcówki sondy za pomocą młota o znormalizowanej masie i znormalizowanej wysokości spadania. Sondowania dynamiczne wykonuje się z powierzchni terenu lub z powierzchni dna wykopu. Rodzaje sond dynamicznych : sonda lekka DPL (ang. dynamic probing light) sonda średnia DPM (ang. dynamic probing medium) sonda ciężka DPH (ang. dynamic probing heavy) sonda bardzo ciężka (ang.dynamic probing super heavy) sonda cylindryczna SPT ( standard penetration test) Sylwia Tchórzewska 25

26 Sondowania dynamiczne Sylwia Tchórzewska 26

27 Sondowania dynamiczne Sylwia Tchórzewska 27

28 Sylwia Tchórzewska 28

29 Dwie końcówki badawcze sondy SD-10; pierwsza o kącie wierzchołkowym 90o, druga o kącie wierzchołkowym 60o (dawna sonda lekka SL). Sylwia Tchórzewska 29

30 Sylwia Tchórzewska 30

31 Sonda SD-10 z napędem pneumatycznym zasilanym silnikiem spalinowym Sylwia Tchórzewska 31

32 Nomogram do oceny zagęszczenia gruntów sypkich ID na podstawie sondowań dynamicznych (wg PN-B-04452) Sylwia Tchórzewska 32

33 Sylwia Tchórzewska 33

34 Sonda cylindryczna SPT Sonda o końcówce cylindrycznej (Standard Penetration Test SPT stosowana jest do: - określenia wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych (piasek, żwir) - oraz do wyznaczania rodzaju gruntu i stanu pozostałych gruntów spoistych (gliny). Badanie polega na określaniu oporu gruntu przy zagłębianiu końcówki cylindrycznej podczas wbijania jej młotem o masie 63,5 kg spadającego z wysokości 76 cm po wcześniejszym zagłębieniu jej na 15 cm w dnie otworu. Podczas badania oznacza się opór penetracji N czyli ilość uderzeń potrzebną do zagłębienia końcówki SPT na glębokość 30 cm Sonda cylindryczna powinna być wbijana jedynie w dno otworu badawczego i wymaga jego stałego pogłębiania- badanie punktowe Przy wbijaniu pobierana jest równocześnie do wnętrza odpowiedniego cylindra część gruntu, którą następnie wykorzystuje się do określenia rodzaju czy wilgotności. Sylwia Tchórzewska 34

35 Sonda dynamiczna Sonda dynamiczna SPT Sylwia Tchórzewska 35

36 Schemat sondy SPT (przekrój podłużny). Sylwia Tchórzewska 36

37 Sonda cylindryczna SPT Orientacyjny stan gruntów spoistych i sypkich w zależności od warunków sondowań Stopień plastyczności w zależności od liczby uderzeń N 30 Stan gruntu spoistego Liczba uderzeń N 30 Stopień plastyczności Miękkoplastyczny < 4 I L > 0.50 Plastyczny Twardoplastyczny Półzwarty Zwarty > < I L < I L 0.25 I L 0 w n w s Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych w zależności od liczby uderzeń N 30 Stan piasku Stopień zagęszczenia Liczba uderzeń N 30 Bardzo luźny 0 < I D Luźny Średnio zagęszczony Zagęszczony Bardzo zagęszczony 0.15 < I D < I D < I D < I D więcej niż 50 Sylwia Tchórzewska 37

38 Sonda obrotowa VT Sonda obrotowa(vt od ang. vane test) jest przyrządem służącym do bezpośredniego wyznaczania wytrzymałości na ścinanie τf maxgruntów spoistych i słabych. Końcówka zagłębiana w podłoże gruntowe ma postać skrzyżowanych łopatek. Badanie polega na oznaczeniu maksymalnej siły (momentu obrotowego) potrzebnej do wykonania obrotu krzyżaka umieszczonego na głębokości badania. Dodatkowo na podstawie wykresu zmian wartości siły ścinającej w czasie dokonuje się oznaczenia wytrzymałości minimalnej (rezydualnej) na ścinanie τf min a następnie wrażliwości strukturalnej gruntu IR. Sondowania sondą obrotową stosuje się do: Określenia wytrzymałości na ścinanie w gruntach spoistych (τf< 150 kpa twardoplastyczne) i gruntach organicznych Określenia stref osłabień w gruntach oraz śledzenia strefy poślizgu (w rejonie zboczy i skarp) Określenia innych cech gruntów na podstawie zależności korelacyjnych (np. IL) Sylwia Tchórzewska 38

39 Sylwia Tchórzewska 39

40 Sylwia Tchórzewska 40

41 Sonda stożkowo-krzyżakowa krzyżakowa SLVT Sondowanie sondąslvt pozwala na uzyskanie w prosty i szybki sposóbcharakterystyki wytrzymalościowej badanych warstw podłoża gruntowego. Celem badania jest wydzielenie w podłożu spoistych gruntów słabych, bardzosłabych oraz gruntów organicznych. Maksymalna zalecana głębokość to 6-10 m p.p.t. Badanie stanowi połączenie sondowań dynamicznych sondą dynamiczną DPL z możliwością pomiaru wytrzymałości na ścinanie bez opływu τ fu poprzez rejestrację momentu obrotowego końcówki krzyżakowej wykorzystując klucz dynamometryczny. Sylwia Tchórzewska 41

42 Sonda SLVT Badanie polega na określeniu wytrzymałości na ścinanie i przeprowadzane jest podczas badań terenowych. Standardowo podczas badania stosowane są końcówki krzyżakowe o wymiarach (H x D, gdzie H=2D): 200 x 100 mm -dla gruntów bardzo słabych 80 x 40 mm - dla gruntów twardoplastycznych Dodatkowo stosować można również końcówki: 120 x 60 mm 80 x 120 mm SLVT - stożkowo krzyżakowa, wymiary krzyżaka: 80 x 40 mm Zgodność z normą:pn-bn-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. Sylwia Tchórzewska 42

43 Sylwia Tchórzewska 43

44 Wrażliwość strukturalna gruntu IR Badanie to pozwala na określenie wrażliwość strukturalnej gruntu IRna działanie dynamiczne (na naruszenie struktury) IR= τ fu max/ τ fu min τ fu max maksymalna wytrzymałość na ścinanie gruntu o strukturze nienaruszonej τ fu min resztkowa wytrzymałość na ścinanie gruntu o strukturze naruszonej IR < 4 to grunty są niewrażliwena działanie dynamiczne 4<IR< 8 to grunty są wrażliwe na działanie dynamiczne IR > 8 wówczas grunty są bardzo wrażliwena naruszenie struktury Sylwia Tchórzewska 44

45 SONDOWANIA STATYCZNE Sylwia Tchórzewska 45

46 Sondowania statyczne CPT i CPTU Zalety badań sondą CPTU: duże tempo badań, dziennie można wykonać kilkanaście sondowań nawet do 40 m, sondowania nie wymagają zatwierdzenia projektu prac geologicznych, rejestracja oporu stożka, tarcia na tulei ciernej i ciśnień porowych umożliwia natychmiastową ocenę parametrów wytrzymałościowych, kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, przeprowadzony test dyssypacji umożliwia określenie wskaźnika wodoprzepuszczalności gruntu ciągły lub prawie ciągły odczyt danych wraz z głębokością penetracji końcówki sondy powtarzalność i wysoki stopień zgodności danych Względy ekonomiczne Sylwia Tchórzewska 46

47 Samobieżny napęd hydrauliczny do sondy CPT z systemem kotwiącym materiały firmy PAGANI Napęd hydrauliczny do sondy CPT holenderskiej firmy GOUDA. Sylwia Tchórzewska 47

48 Sondowania statyczne CPT i CPTU Zakres badań wykonywanych sondą CPTU: Sondowanie podłoża gruntowego (do głębokości 30 m) Interpretacja wyników badań obejmująca: - ocenę jednorodności budowy geologicznej, - określenie miąższości i zasięgu występowania poszczególnych warstw, - identyfikację rodzaju gruntu, - określenie stanu gruntów niespoistych i spoistych, - określenie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntu, - ustalenie historii obciążenia Sylwia Tchórzewska 48

49 Sondowania statyczne CPT i CPTU Są to sondowania polegające na pomiarze w sposób ciągły oporu na stożku na całej długości profilu sondowania. Badanie sondą CPT wykonuje się z zastosowaniem końcówki mechanicznej bądź elektrycznej. Jest to metoda bardzo dokładna i szybka, pozwalająca wyznaczyć dużą ilość parametrów geotechnicznych in situ. W czasie wykonywanie badania mierzone są wartości podstawowe: opór na stożku q C, tarcie na tulei f S ciśnienie wody w porach u (CPTU). Interpretacji sondowańcpt i CPTU dokonuje się na podstawie wartości pomierzonych określając następujące parametry geotechniczne : stopień plastyczności stopień zagęszczenia wytrzymałość na ścinanie bez odpływu spójność kąt tarcia wewnętrznego moduł odkształcenia gruntu ciśnienie wody w porach gruntów Ustalenie historii obciążeń Sondowania CPT i CPTU są bardzo dobrym uzupełnieniem wierceń geologicznych. Pozwalają one na określenie cech wskaźnikowych gruntów, parametrów wytrzymałościowych oraz odkształceniowych, nośności podłoża a także wstępnej oceny stopnia skonsolidowania gruntów spoistych. Sylwia Tchórzewska 49

50 Sondowania statyczne CPT i CPTU Badanie za jej pomocą podłoża gruntowego polega na statycznym wciskaniu końcówki pomiarowej z prędkością 2 cm/s posiadającej dwa zasadnicze elementy, tj. stożek i tuleję cierną. Wykorzystuje się tutaj konstrukcje mechaniczne i bardziej zaawansowane elektroniczne, w których akwizycja danych odbywa się w sposób ciągły. Rozbudowane modele stożków CPT posiadają kilka czujników ciśnienia porowego u w postaci ringów ze spiekanego brązu. Wówczas badanie oznaczone jest skrótem CPTU. Sylwia Tchórzewska 50

51 Penetrometr stożkowy końcówka sondy CPTU Standardowy penetrometr składa się z: -stożka o kącie wierzchołkowym 60º i polu podstawy = 10 cm2 oraz z -tulei ciernej o powierzchni 150 cm2, znajdującej się za stożkiem tzw. standardowa końcówka piezometryczna a stożek płaszczowy b stożek płaszczowy z tuleją cierną c - standardowa końcówka piezometryczna d mikrostożek ( pole podstawy 2 cm2) e stożek o polu podstawy 25 cm2 Sylwia Tchórzewska 51

52 Informacje techniczne Zastosowanie nietypowych stożków wymaga użycia dodatkowych czujników. Filtr do mierzenia ciśnienia wody w porach gruntu powinien być umiejscowiony za stożkiem. Opór na stożku qcoraz tarcie na tulei ciernej fsuzyskuje się z pomiaru napięcia na czujnikach rejestrujących obciążenia. Sposób rozmieszczenia czujników zależy od producenta Trzy warianty rozwiązań technicznych stożka penetrometru Sylwia Tchórzewska 52

53 Schemat budowy końcówki piezometrycznej penetrometru stożkowego w sondzie CPTU Sylwia Tchórzewska 53

54 Schemat systemu pomiarowego CPTU Sylwia Tchórzewska 54

55 Sylwia Tchórzewska 55

56 URZĄDZENIE WCISKAJĄCE- Sprzęt wciskający powinien mieć możliwość nieprzerwalnego, ciągłego w czasie wciskania końcówki na głębokość min. 1 m oraz powinien zagłębiać końcówkę wraz z żerdziami ze stałą prędkością 2 cm/s. Sprzęt wciskający powinien być balastowany lub kotwiony w taki sposób, aby nie było możliwości przemieszczania się w trakcie badania bez względu na poziom siły wciskającej. Zagłębianie końcówki sondy przez wkręcanie lub uderzanie jest niedozwolone. SPOSÓB ZAGŁĘBIANIA SONDY- Penetracja powinna być ciągła oraz pionowa, a pomiary powinny być dokonywane w trakcie zagłębiania się sondy ze stałą prędkością. Przerwy w penetracji mogą być spowodowane jedynie dokręcaniem żerdzi lub wykonywaniem badania dyssypacji. Sprzęt wciskający powinien być wypoziomowany, a odchylenie od pionu nie może przekraczać 2%. Osie wciskanych żerdzi powinny zgadzać się z kierunkiem siły wciskającej. SPRZĘT POMIAROWY Siły oraz ciśnienie powinny być mierzone za pomocą urządzenia lub przetwornika, a sygnał powinien być przekazywany do urządzenia rejestrującego oraz zapisywany na odpowiednich nośnikach. Sylwia Tchórzewska 56

57 Żerdzie pomiarowe Żerdzie pomiarowe są dobierane w zależności od wartości siłuy wciskającej oraz od sposobu transmisji danych. W przypadku transmisji danych przy użyciu kabla są wymagane żerdzie oraz połączenia drążone (rury). Połączenia powinny być sztywne, a żerdzie proste. Dla pierwszych wciskanych 5m maksymalne odkształcenie może wynosić 0,5mm na 1m w stosunku do prostej linii pomiędzy końcami żerdzi. Dla kolejnych wciskanych żerdzi maksymalne odkształcenie może wynosić 1mm na 1m. a) Sygnał w żerdzi przekazywany za pomocą kabla b) Sygnał w żerdzi przekazywany w systemie akustycznym Sylwia Tchórzewska 57

58 Metody pomiaru 1. Sygnał jest przekazywany za pomocą kabla bezpośrednio z końcówki sondy (urządzenia przetwarzającego) do urządzenia pomiarowego (rejestratora) znajdującego się na powierzchni terenu 2. Sygnał akustyczny (brak kabla) jest przekazywany przez wewnętrzną przestrzeń rury żerdzi pomiarowych do mikrofonu pomiarowego na powierzchni terenu, w tym przypadku jest możliwa rejestracja aż do 17 różnych kanałów pomiarowych 3. Zapisywanie danych pomiarowych następuje w pamięci elektronicznej znajdującej się wewnątrz końcówki pomiarowej, dane są odczytywane po zakończeniu pomiaru na powierzchni terenu Sylwia Tchórzewska 58

59 Prezentacja wyników badań Informacje dotyczące parametrów pomiarowych można podzielić na trzy grupy: - Parametry mierzone - poprawki i parametry znormalizowane - Informacje dodatkowe Sposób prezentacji wyników sondowania statycznego powinien być zgodny z zaleceniami komisji międzynarodowych Sylwia Tchórzewska 59

60 Parametry mierzone W czasie wykonywanie badania mierzone są wartości podstawowe: opór na stożku końcówki q C jego wartość wzrasta wraz ze wzrostem: -grubości uziarnienia gruntu - składowej poziomej naprężenia in situ - zagęszczenia gruntu - stopnia prekonsolidacji gruntu tarcie na tulei (pobocznicy końcówki)f S Wartość tą przedstawia się zwykle w postaci stosunku tarcia do oporu na stożku tjr=f/q f s c. Wartość współczynnika Rfmaleje wraz ze wzrostem: - średnicy zastępczej cząstek gruntu - zagęszczenia gruntu - wskaźnika wrażliwości gruntu Ir ciśnienie wody w porach gruntu u (CPTU) Charakterystyka co do wartości pomiaru ciśnienia w porach gruntu w trakcie penetracji końcówki sondy w grunt ma następujące właściwości: -rośnie w miarę zmniejszania średnic ziaren gruntu - wzrasta wraz ze wzrostem wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu - maleje wraz ze wzrostem współczynnika prekonsolidacji OCR - wzrasta wraz ze wzrostem wskaźnika wrażliwości gruntu Sylwia Tchórzewska 60

61 Parametry znormalizowane Następujące parametry powinny być dodatkowo wyznaczone i zamieszczone w końcowym raporcie z badania metodą CPTU: q t -opór na stożku poprawiony z uwzględnieniem wpływu ciśnienia wody w porach gruntu f t tarcie na tulei ciernej poprawione z uwzględnieniem wpływu ciśnienia wody w porach gruntu R f stosunek tarcia dom oporu na stożku wyrażony w procentach R f =f s /q c R f =f t /q t R f =f s /q t Bq stosunek ciśnienia wody w porach gruntu do różnicy poprawionego oporu na stożku i naprężenia pionowego Sylwia Tchórzewska 61

62 Parametry pomiarowe Sylwia Tchórzewska 62

63 Sylwia Tchórzewska 63

64 Parametry mierzone Sylwia Tchórzewska 64

65 Interpretacja sondowania CPTU Sylwia Tchórzewska 65

66 Przykładowe wykresy parametrów wyjściowych w sondowaniu CPT(U). R f =f s /q c Sylwia Tchórzewska 66

67 Sylwia Tchórzewska 67

68 Sylwia Tchórzewska 68

69 Sylwia Tchórzewska 69

70 Zależność stopnia zagęszczenia Id od oporu stożka qc w: a) gruntach spoistych b) w gruntach sypkich Sylwia Tchórzewska 70

71 Zależność stopnia plastyczności IL od oporu stożka qc sondy wciskanej 1- iły, iły pylaste 2- grunty spoiste zwięzłe 3- inne grunty spoiste i małospoiste Sylwia Tchórzewska 71

72 Zależność między oporem stożka sondy CPT a stanem gruntu i kątem tarcia wewnętrznego (wg U. Bergdahl i inni 1993) Sylwia Tchórzewska 72

73 Propozycja nomogramu zależności wartości qc(cpt) od IC i ID dla gruntów polskich Sylwia Tchórzewska 73

74 Sylwia Tchórzewska 74

75 Sonda wkręcana spiralna ST Sondowanie sondą wkręcaną stosuje się w celu : oceny stanu gruntów ( zarówno spoistych jak i niespoistch ) wydzielenia stref o znacznie różniących się parametrach wykrywania i lokalizacji powierzchni poślizgu na terenach osuwiskowych ustalania granicy między nasypem i podłożem rodzimym. Sylwia Tchórzewska 75

76 Budowa sondy szwedzkiej 1. Końcówka sondy 2. Żerdzie 3. Uchwyt stożkowo-kulowy 4. Podstawa obciążników talerzowych 5. Obciążniki 6. Pokrętło Sylwia Tchórzewska 76

77 Wykonanie badania sondą wkręcaną spiralną Sonda wkręcana spiralna ST zbudowana jest z odpowiedniej spiralnej końcówki, żerdzi stalowej pełnej o średnicy 22 mm w odcinkach o długości 1.0 m i podstawy dla odważników. Sondę wkręcaną zagłębia się w grunt na głębokość 1.0 m, osadza na żerdzi zacisk automatyczny, a następnie obciąża. Jeżeli w tak przygotowanej sondzie nie nastąpił ruch obrotowy, należy zwiększyć obciążenie. W gruntach bardzo słabych rejestruje się zagłębianie sondy pod wpływem grawitacyjnego obciążenia siłą wynosząco 0,25, 0,5, 0,75 i 1 kn. Jeżeli sonda nie zagłębia się samoczynnie pod wpływem obciążenia rozpoczyna się jej wkręcanie i liczenie półobrotów na każde 10 cm ( 20 cm ) wpędu sondy. Jeden półobrót powinien trwać ok. 3 s Sondowanie należy uznać za zakończone, gdy końcówka osiągnie głębokość podaną w programiebadań,lubgdyzagłębiasięmniejniż10cmpo50obrotach Sylwia Tchórzewska 77

78 Zależność między liczbą półobrotów sondy wkręcanej ST a stopniem zagęszczenia piasków przy obciążeniu 1 kn wg PN-B-04452:2002 Sylwia Tchórzewska 78

79 Dokumentacja sondowania Dokumentacja sondowania powinna zawierać odpowiednio dla: a) sond statycznych: numer i datę sondowania, lokalizację i rzędną terenu miejsca sondowania, wykres ciągłej rejestracji sił oporu w funkcji głębokości lub wykaz sił oporu i głębokości co 10 czy 20 cm, wykaz przerw w sondowaniu oraz czas ich trwania, jeśli przekraczają one 15 minut; b) sondy cylindrycznej: metrykę otworu, ewentualnie szkice otworu badawczego wraz z opisanym miejscem, głębokością sondowania oraz liczbą uderzeń N 30 ; c) sondy stożkowej czy krzyżakowej: metrykę otworu jak dla sondy cylindrycznej, oraz wykaz zakresów głębokości i odpowiadających im liczb uderzeń młota; d) sondy wkręcanej: metrykę otworu, rejestr obserwacji głębokości wkręcania się końcówki sondy odpowiadające poszczególnym obciążeniom i liczbą półobrotów, które zastosowano w celu zagłębienia końcówki we wszystkich zakresach głębokości o wielkości 10 cm. Sylwia Tchórzewska 79

80

81 Wyznaczanie wartości obliczeniowych (wyprowadzonych) parametrów geotechnicznych Metoda wartości gwarantowanych (przedziału ufności), Metoda średniej minimalnej i maksymalnej, Metoda średniej efektywnej minimalnej i maksymalnej, Metoda kwartyli, Metoda Piłgunowej Masłowa, Metoda normowa (PN-81/B-03020)

82 Metoda normowa (PN-81/B-03020) Metoda normowa A Na podstawie, co najmniej 5 oznaczeń wartości parametru w warstwie geotechnicznej wyznacza się: wartość charakterystyczną parametru x (n) (średnią), wartość obliczeniową parametru x (r) (wyprowadzoną) Metoda normowa B Na podstawie wartości parametru określonej metodą A, z nomogramów odczytywana jest wartość innego parametru. Jako wartość γ m przyjmuje się 0.9 lub 1.1. Metoda normowa C Wartość parametru przyjmowana jest na podstawie danych literaturowych lub wyników wcześniejszych badań.

83 Metoda normowa A Dla każdej warstwy geotechnicznej wyznacza się: -wartość charakterystyczną parametru x (n) (średnią), -wartość obliczeniową parametru x (r) (wyprowadzoną), x (r) = γ m x (n) γ m = 1 ± 1/ x (n) [ 1/n Σ(x i x (n) ) 2 ] 1/2 n -ilość obserwacji w warstwie x (n) -średnia wartość np. uderzeń sondy dynamicznej w warstwie geotechnicznej x i -ilość uderzeń sondy na i-te 10 cm warstwy

84 x r parametr obliczeniowy Parametry obliczeniowe wg PN-81/B03020 x r = x n γ m x n parametr charakterystyczny (średnia arytmetyczna wartość parametru, np. φ, c, I L ) γ m współczynnik materiałowy (bezpieczeństwa) γ m 0,9 lub γ m 1,1 zawsze tak aby uzyskać bardziej niekorzystną (tzn. bardziej bezpieczną) wartość x r x d parametr obliczeniowy Parametry obliczeniowe wg Eurokodu 7 x d = x k / γ m x k parametr charakterystyczny (średnia arytmetyczna wartość parametru, np. φ, c, I L ) γ m współczynnik bezpieczeństwa γ m = 1,25 dla parametrów efektywnych wytrzymałości na ścinanie, dla parametrów całkowitych (bez odpływu) γ m = 1,40 Sylwia Tchórzewska 84

85

86 x (r) = γ m x (n) (1) γ m = 1 ± 1/x (n) [ 1/n Σ(x i x (n) ) 2 ] 1/2 (2) I D = 0,429 Log( N10 ) + 0, 071 (3) Sylwia Tchórzewska 86

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Sondowania statyczne CPTU Sprzęt, interpretacja, jakość

Sondowania statyczne CPTU Sprzęt, interpretacja, jakość Sondowania statyczne CPTU Sprzęt, interpretacja, jakość dr inż. Bartłomiej Czado BAARS Geotechnical Measures Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Zakład Budownictwa 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym

Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym Data wprowadzenia: 20.10.2017 r. Zagęszczanie zwane również stabilizacją mechaniczną to jeden z najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej Fundamentowanie 1 Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej powierzchni terenu. Fundament ma

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Wykład 3: Podstawy projektowania geotechnicznego. Rozpoznanie geotechniczne. dr inż.

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali: EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie parametrów geotechnicznych.

Wyznaczanie parametrów geotechnicznych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wyznaczanie parametrów geotechnicznych. Podstawowe parametry fizyczne gruntów podawane w dokumentacjach geotechnicznych to: - ρ (n) - gęstość objętościowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA Kraków 2004 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Normy i literatura 3. Metody badawcze 4. Budownictwo lądowe 5. Budownictwo hydrotechniczne 6. Drogownictwo

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii Studia stacjonarne II stopnia semestr I UWAGA!!! AUTOR OPRACOWANIA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMIESZCZANIE PLIKU NA RÓŻNEGO RODZAJU STRONACH INTERNETOWYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE

Bardziej szczegółowo

Zagęszczanie gruntów.

Zagęszczanie gruntów. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Zagęszczanie gruntów. Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności

Bardziej szczegółowo

Konsystencje oraz stany gruntów spoistych. Konsystencje oraz stany gruntów spoistych. Wskaźnik konsystencji: zwarta plastyczna płynna KONSYSTENCJE

Konsystencje oraz stany gruntów spoistych. Konsystencje oraz stany gruntów spoistych. Wskaźnik konsystencji: zwarta plastyczna płynna KONSYSTENCJE Konsystencje oraz stany gruntów spoistych KONSYSTENCJE zwarta plastyczna płynna STANY zwarty zw półzwarty pzw twardo tpl pl miękko mpl płynny pł w S w P w L wilgotność 0 0.25 0.50 1.00 I L Stopień plastyczności:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Rok III, sem. V 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 2 Projekt posadowienia na palach fundamentowych Fundamentowanie nauka zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem fundamentów oraz robót fundamentowych w różnych

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 tel adres do korespondencji: Przyjaźń, ul.

Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 tel adres do korespondencji: Przyjaźń, ul. Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM 80-287 Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 tel. 502-52-68-01 adres do korespondencji: 83-331 Przyjaźń, ul. Łąkowa 35 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zleceniodawca Pani Janina Krajewska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 14 Zamawiający: Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Zamawiający: URZĄD GMINY JEDLIŃSK 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 tel./fax: 0-48 321-30-21 e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa oraz rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW III' I OW1 II III IV' OW3 OW5 OW6 OW2 OW4 I' II' IV MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:250 Temat: Wrocław - ul. Górnickiego OW1-OW6 II II' -wykonane otwory w piwnicach budynku około 0,7 m od ściany - przekroje

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 958-095-14-02 tel.+ 48 506 82 19 82 e-mail: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

Polskie normy związane

Polskie normy związane (stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego TEMAT: Zagospodarowanie terenów MOSIR w m. Mielec. INWESTOR : Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26 39-300 Mielec MIEJSCOWOŚĆ: Mielec GMINA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Pale fundamentowe wprowadzenie

Pale fundamentowe wprowadzenie Poradnik Inżyniera Nr 12 Aktualizacja: 09/2016 Pale fundamentowe wprowadzenie Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie problematyki stosowania oprogramowania pakietu GEO5 do obliczania fundamentów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną.

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie

Bardziej szczegółowo

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nr 043/13/01

Sprawozdanie nr 043/13/01 D O K U M E N T A C J A B A D A Ń P O D Ł O ś A G R U N T O W E G O Sprawozdanie nr 043/13/01 INWESTYCJA: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W w Kobyłce. ZLECENIODAWCA: SUDOP POLSKA SP. z o.o. ul. Tamka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża D.1 e używane w załączniku D (1) Następujące symbole występują w Załączniku D: A' = B' L efektywne obliczeniowe pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

Stateczność dna wykopu fundamentowego

Stateczność dna wykopu fundamentowego Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Stateczność dna wykopu fundamentowego W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Opracował: Dariusz Luks upr. geol. VII-1727 Warszawa, czerwiec 2015 r. Spis treści: 1. Wstęp...3 2. Cel badań...4 3. Położenie

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu budowlanego i wykonawczego zbiornika retencyjnego w Kobylanach, gm. Terespol, pow. bialski, woj. lubelskie Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia.

Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Badania kategorii II Program badań Program powinien określać

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Kilińskiego 12, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Inwestor: Praska Giełda Spożywcza ul. Piłsudskiego 180 05 091 Ząbki Tytuł opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo Zleceniodawca: PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

GMINA WŁOSZAKOWICE. Opracowanie. Miejscowość. Ulica. Gmina. Powiat. Województwo. Zleceniodawca: UL. K. KURPIŃSKIEGO WŁOSZAKOWICE.

GMINA WŁOSZAKOWICE. Opracowanie. Miejscowość. Ulica. Gmina. Powiat. Województwo. Zleceniodawca: UL. K. KURPIŃSKIEGO WŁOSZAKOWICE. INŻYNIERIA WIELKOPOLSKA sp. z o.o. sp. komandytowa ul. JÓZEFA HALLERA 6-8, lokal 221, 60-951 POZNAŃ NIP: 7792404508; REGON: 302065595; KRS: 0000413810 tel.: 504 112 761; 600 355 617; 516 503 683. e-mail:

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO W dniu 10.06.2016 r w Warszawie na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 wykonano osie odwiertów badawczych φ

Bardziej szczegółowo

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża.

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Nadrzędnym celem wzmacniania podłoża jest dostosowanie jego parametrów do wymogów eksploatacyjnych posadawianych

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy rowów B-13.3 i B-38 we Wrocławiu Zleceniodawca: RWK Inżynierowie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kazachska 1 lok. 58, 02-999 Warszawa Badania i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN >PROJEKTOWANIE BUDOWLANE & OBSŁUGA INWESTYCJI< www.projektowanie-budowlane.pl romanprojektowanie@prokonto.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA TERENU ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY JAKTOROWSKIEJ W WARSZAWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA TERENU ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY JAKTOROWSKIEJ W WARSZAWIE GEOTEST Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 23 2-661 Warszawa tel. 22 844 39 66 e-mail: geotest@geotest.pl www.geotest.pl Istniejemy na rynku od 25 lat Nr dokumentacji: 5864 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA TERENU

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z normy DIN 4094

Wyciąg z normy DIN 4094 Wyciąg z normy DIN 4094 Norma ta została opracowana przez gremium składające się z przedstawicieli działu geotechniki komisji normowania w DIN (Deutsches Institut für Normung e.v. oraz DGEG (der Deutschen

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża

Bardziej szczegółowo

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów Wykonała: Joanna Kielar Wstęp teoretyczny Przeciski hydrauliczne można podzielić na dwie grupy: przeciski hydrauliczne niesterowane,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA INWESTOR: GMINA HACZÓW 36-213 HACZÓW OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działki nr 591 położonej w miejscowości: Gmina: Powiat: Województwo: Haczów Haczów brzozowski podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRM GEOLOGICZN GEOOPTIM Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz.

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. OPINIA GEOLOGICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. nr 396/2) Miejscowość: LIPY Gmina: KŁODAWA Powiat: GORZOWSKI Województwo:

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA

WARUNKI POSTĘPOWANIA Strona1 WARUNKI POSTĘPOWANIA Załącznik nr 1 I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ CPT KOMUNALNEJ, NOWOMYŚLIWSKIEJ, NIEPODLEGŁOŚCI PRZEPROWADZONYCH W REJONIE ULIC: ORAZ GRYFA POMORSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH

RAPORT Z BADAŃ CPT KOMUNALNEJ, NOWOMYŚLIWSKIEJ, NIEPODLEGŁOŚCI PRZEPROWADZONYCH W REJONIE ULIC: ORAZ GRYFA POMORSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH ul. Dekoracyjna - Zielona Góra tel. +, fax + RAPORT Z BADAŃ CPT PRZEPROWADZONYCH W REJONIE ULIC: KOMUNALNEJ, NOWOMYŚLIWSKIEJ, NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ GRYFA POMORSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH GEO-Art GEOTECHNIKA 05-152 Czosnów, Łomna Las 10/9 REGON: 142823958, NIP: 532-180-74-53 Telefon: +48 600670175 geolog@g.pl SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH NA DZIAŁKACH

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań laboratoryjnych wybranych parametrów geotechnicznych dla gruntów spoistych z tematu:

Wyniki badań laboratoryjnych wybranych parametrów geotechnicznych dla gruntów spoistych z tematu: Wyniki badań laboratoryjnych wybranych parametrów geotechnicznych dla gruntów spoistych z tematu: Borzęta - osuwisko Badania wykonał i opracował: Dr inŝ. Tadeusz Mzyk... Gliwice 2011-11-24 1 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA 41-807 Zabrze, ul. H. Wieniawskiego 11, tel/fax +48 (32) 2717113, kom.+48602615765 e-mail:soczawa.andrzej@op.pl Certyfikat nr 0122 Polskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST

Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną Dr inż. Sebastian Olesiak AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Badania in-situ dzięki ich szybkości,

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32 N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw - 9.6 6.64-16,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C 15.1 1.59 16 1,0 18,9

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo-

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

2. Geotechniczne badania polowe iłów mioceńskich z Zesławic

2. Geotechniczne badania polowe iłów mioceńskich z Zesławic Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 1 2009 Sebastian Olesiak* WYKORZYSTANIE SONDY WKRĘCANEJ WST W BADANIACH MIOCEŃSKICH IŁÓW KRAKOWIECKICH 1. Wstęp W trakcie prac projektowo-badawczych związanych z

Bardziej szczegółowo

Płyta VSS. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin

Płyta VSS. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Płyta VSS. Wybór metody badania zagęszczenia gruntów uwarunkowany jest przede wszystkim od rodzaju gruntu i w zależności od niego należy dobrać odpowiednią

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA:

OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA: OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA: Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo