Dotyczy umowy o dofinansowanie projektu, pt.: "Wdrożenie platformy B2B w firmie "Grupa Chorten" Sp. z o.o.", nr UDA-POIG /13-00.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy umowy o dofinansowanie projektu, pt.: "Wdrożenie platformy B2B w firmie "Grupa Chorten" Sp. z o.o.", nr UDA-POIG.08.02.00-20-006/13-00."

Transkrypt

1 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup oprogramowania informatycznego i sprzętu komputerowego systemu B2B w firmie Grupa Chorten sp. z o.o. oraz jego integrację z systemami informatycznymi partnerów Grupy Chorten w ramach realizacji projektu pt.: Wdrożenie platformy B2B w firmie "Grupa Chorten" Sp. z o.o.. Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Zamawiający: Grupa Chorten Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przędzalniana Białystok tel./fax: Opis przedmiotu zamówienia I. Platforma B2B Wymagania do platformy B2B (minimum): A. Panel odbiorcy (sklepy) Witryna internetowa Systemu B2B, do której dostęp będą mieli pracownicy i właściciele sklepów z grupy Chorten, składających zamówienia do Centrali - Grupy Chorten sp. z o.o. 1. Odbiorca powinien mieć możliwość przeglądanie oferty handlowej, na podstawie listy indeksów handlowych, spójnych z listą w bazie systemu Comarch XL działającego w sieci lokalnej Centrali. 2. Odbiorca powinien mieć możliwość składania zamówienia, proces ten może odbywać się w dwojaki sposób: a) zamawiający logują się na platformę podając swój unikalny identyfikator, następnie podobnie jak w sklepach internetowych wybiera interesujący go towar i wrzuca do koszyka. b) zamawiający generują ze swojego programu sprzedaży plik zamówienia, który wysyłany jest na platformę B2B, tam jest on konwertowany do standardu EDI Comarch. 3.Po złożeniu zamówienia zostaje ono przesłane, z wykorzystaniem usługi internetowej (WebService), do systemu sprzedaży Wnioskodawcy Comarch XL. Do poszczególnych kartotek towarowych (indeksów) powinna być przypisana grupa towarowa, co ułatwi rozdzielenie jednego zamówienia (które składa kontrahent) na wiele zamówień dotyczących różnych dostawców oraz osób odpowiedzialnych za zamawianie towarów z danej grupy. 4. W panelu odbiorcy powinny być widoczne składane zamówienia oraz otrzymane faktury sprzedaży.

2 Za pomocą zaimplementowanej usługi internetowej, faktury powinny wpływać na konta poszczególnych odbiorców. Możliwość pobrania faktury w postaci plików w formacie PDF jak również w postaci pliku xml w formacie umożliwiającym bezpośrednie wczytanie do systemu odbiorcy. Odbiorcy powinni mieć możliwość wczytywania faktury automatycznie do swoich systemów handlowych. Oprócz tego platforma powinna wysyłać automatycznie do odbiorcy, pocztą elektroniczną, powiadomienie o otrzymaniu faktury na zamówiony towar. 5.Jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na częściową realizacje zamówienia, zaznaczając to przy składaniu zamówienia, w panelu odbiorcy powinno następować porównanie faktury sprzedaży z zamówieniem. Pojawiać się powinien dokument z listą towarów nie zrealizowanych, oraz komentarzem określającym możliwość realizacji zamawianego towaru i jego przewidywanym terminem. Na tym etapie odbiorca powinien mieć możliwość zamknięcia zamówienia. Zamówienie powinno zyskać najpierw status zrealizowane, natomiast kontrahent, jeśli otrzymał towar fizycznie, zobligowany będzie do zamknięcia zamówienia. Nie zamknięcie zamówienia zrealizowanego sugeruje brak dostawy. 6.Obsługa statusów zamówienia w powiązaniu z poszczególnymi procesami na platformie. W zależności od etapu realizacji zamówienia w strefie odbiorcy (procesów na platformie), powinny występować następujące statusy zamówienia: - Wysłane w momencie kliknięcia klawisza rezerwuj - Przyjęte - w momencie pobrania z platformy B2B przez system Comarch XL w Centrali - W realizacji w przypadku generowania zamówienia do dostawcy(producenta, dystrybutora) - Zrealizowane w przypadku wpłynięcia faktury na platformę - Zamknięte odbiorca ręcznie zamyka zamówienie, które z jego punktu widzenia jest już zrealizowane. 7.Cykliczny import płatności z bazy sytemu Finansowo-Księgowego Comarch XL. W celu informowania kontrahenta o płatnościach i zaległościach płatniczych, cyklicznie, w sposób automatyczny, powinny być wysyłane na jego konto informacje o rozliczeniach. Informacja ta powinna być pobierana bezpośrednio z systemu FK Comarch XL. O częstotliwości importu płatności, decyduje administrator. 8.Materiały do pobrania. Powinny znajdować się tutaj pliki zawierające różne informacje, np. katalogi, nowości, atesty, aneksy do umów itp. 9.Monitoring konkurencji. Zakładka na której użytkownicy platformy będą mogli oglądać ceny towarów handlowych jakie są w konkurencyjnych sieciach. Dostępnych będzie do 10 różnych sieci. Towary będzie można łatwo wyszukiwać po nazwie, indeksie jak również sortować i filtrować. 10. Raporty i Analizy. W tej zakładce użytkownik platformy będzie mógł uruchomić zestawienia informujące m.in. o najlepiej sprzedających się towarach (Top 10, 50, 100), najlepszych marżach, rotacji, itp. Powinny być tutaj również zamieszczane analizy powstające w module Business Intelligence (BI). B. Panel Dostawcy (producent, hurtownia, dystrybutor) Witryna internetowa Systemu B2B do której dostęp będą mieli dostawcy towarów sieci Chorten.

3 Powinni mieć możliwość oferowania nowych towarów, ich opisów oraz zdjęć, a także zamieszczania katalogów, atestów czy też informacji dodatkowych o swoich produktach. 1.Dostawca powinien móc dodawać indeksy nowych towarów, wraz z ich opisem oraz zdjęciami, powinny one być widoczne w tym momencie wyłącznie w obrębie jego konta oraz konta administratora. Następnie Administrator oznacza indeksy towarowe którymi jest zainteresowany natomiast pozostałe są usuwane z listy. Po akceptacji listy nowych indeksów towarowych, powinny trafiać automatycznie do dedykowanego w tym celu magazynu w systemie Comarch XL, gdzie będą porównywane z istniejącą listą towarów a następnie mogą zostać przesunięte do bazy produkcyjnej (magazynu głównego) oraz udostępnione do zamawiania na platformie B2B. Przy czym, w momencie przejęcia towarów do edycji przez administratora, funkcja dodawania i edycji po stronie dostawcy zostaje zablokowana. 2.Dodawanie aktualności/info o promocjach, zmianach itp. Dostawca w swoim panelu powinien mieć możliwość zamieszczania informacji dodatkowych w formie newsów, które będą widoczne dla administratora i jeśli ten uzna to za stosowne, może udostępnić je w strefie odbiorcy. 3.Mailing o zmianach do administratora/moderatora O fakcie wprowadzeniu każdej nowej informacji w panelu Dostawcy powinna być przekazywana informacja mailowa do administratora. C. Panel administracyjny systemu B2B Witryna internetowa do której dostęp powinien mieć tylko użytkownik systemu o prawach administratora. Powinna posiadać następujące funkcjonalności: 1.Zarządzanie informacją handlową zamieszczoną przez dostawców moderowanie zmian 2.Zamieszczanie informacji handlowych, opisów, materiałów marketingowych 3.Aktywacja kont użytkowników 4.Zarządzanie uprawnieniami 5.Zarządzanie aktualnościami 6.Przygotowanie indywidualnego cennika dla odbiorców. D. Panel Aukcyjny Celem tego obszaru platformy B2B jest sprzedaż towarów pomiędzy sklepami działającymi w sieci Chorten. Sklepy powinny mieć możliwość zamieszczanie informacji o swoich nadwyżkach towarowych. Towarami tutaj wystawianymi mogą również być np. elementy wyposażenia sklepów, używane samochody, komputery, wózki widłowe czy też inne urządzenia wspomagające pracę sklepu. Oferentami będą uprawnieni pracownicy sklepów z grupy Chorten, którzy zamieszczają aukcje z towarem. Kupującymi są pozostali użytkownicy platformy, którzy w tym miejscu mogą pozyskać towar z znanego źródła w atrakcyjnej cenie. 1. Obsługa aukcji cechy i funkcjonalności systemu wyprzedaży poczekalnia cena spada dynamicznie o ustaloną wartość w jednostce czasu - począwszy od ceny regularnej np. o

4 10 groszy na sekundę (parametr) wyprzedaż kończy się zakupem albo upłynięciem czasu wyprzedaży (osiągnięciem ceny minimalnej, wycofaniem oferty przez sprzedawcę) możliwość zadawania pytań dot. wyprzedaży przez użytkowników termin płatności jako element oferty wyprzedaży powtarzalność aukcji mechanizm wyprzedaży wieloprzedmiotowych kategorie wirtualne możliwość stałego obserwowania wybranych wyprzedaży Domyślnie obowiązują tutaj te same konta które posiadają użytkownicy platformy B2B, bez konieczności ponownego logowania do tej strefy. Administrowanie wyprzedażami, połączone jest we wspólny panel administracyjny dostępny w przeglądarce internetowej. 2. Panel Administracyjny, główne funkcjonalności administrowanie strefą, czyli: O zarządzanie parametrami systemu (zmiennymi globalnymi) o zarządzanie treścią, działów: o nas i newsletter o wysyłanie newsletterów do zadanej grupy klientów lub użytkowników o przeglądanie logów, o konfiguracja stopki portalu zawierającej informacje statyczne administrowanie bazą kupujących, z możliwością o przeglądania profili kupujących, przeglądanie zamówień, ustawionych trigerów o resetu hasła o blokowania/odblokowywanie logowania się kupujących o podgląd wystawianych ocen dla dostawców o przegląd ustawionych filtrów o przegląd ustawionych powiadomień administrowanie bazą dostawców, z możliwością o Przeglądanie profili dostawców o Przeglądanie loginów dostawców o resetu hasła użytkowników dostawcy o blokowania/odblokowywanie logowania się dostawcy o blokowanie/odblokowywanie możliwości wystawienia wyprzedaży o uniemożliwienie ponownego zarejestrowania się dostawcy lista wszystkich wyprzedaży, z możliwością o blokowania wyprzedaży. o podgląd ustawionych cen zakupu towaru o lista zadawanych pytań do wyprzedaży, także tych które nie otrzymały odpowiedzi. Ścieżka obsługi zamówienia złożonego na platformie B2B spływającego do systemu Comarch XL Centrali Chorten. 1.Automatyczne generowanie Rezerwacji, utworzonych z danego Zamówienia, z podziałem na grupy towarowe lub dostawców.

5 2.Przekształcenie Rezerwacji na dokumenty Zamówienia do dostawców zrealizowane poprzez utworzenie dodatkowej funkcjonalności w programie Comarch XL z wykorzystaniem modułu programistycznego(hydra). Zamówienia powinny być dzielone na 5 kategorii: spożywcze, warzywa, mięso i wędliny, alkohole, chemia gospodarcza. Każdą z kategorii powinien obsługiwać inny operator. Operator powinien móc za pomocą dodatkowej funkcjonalności, stworzonej dzięki modułowi programistycznemu, do ciągłego podglądu spływających do niego zamówień ze sklepów. Dzięki temu, znając na bieżąco wielkość zamówienia powinien mieć możliwość składania zamówienia do wybranego najlepszego dostawcy. 3.Po wybraniu dostawcy powinno być wysyłane zagregowane ze sklepów zamówienie do dostawcy. Może zostać wysłane drogą w formacie pliku pdf lub w formacie pliku xml akceptowalnego przez system dostawcy. Wygenerowane w systemie Comarch XL zamówienie do dostawcy powinno być wysyłane automatycznie przez klienta poczty na konto owe przypisane do dostawcy bezpośrednio ze zmodyfikowanego ekranu zamówień programu Comarch XL, lub z wykorzystaniem usługi (webservice) też w sposób automatyczny wysyłając plik xml zamówienia. 4.Po otrzymaniu drogą ową dokumentu PZ od dostawcy, powinien on zostać porównany z wysłanym zamówieniem. Po weryfikacji zgodności dokumentów, powinien zostać zaakceptowany oraz przekształcony w fakturę zakupu. 5.W dalszej kolejności, powinien być generowany dokument WZ do sklepu i przekształcony w fakturę sprzedaży z którego z kolei wygenerowany zostanie plik xml. 6.Działająca w tle usługa internetowa powinna wysłać plik xml, zawierający dane faktury sprzedaży, na platformę B2B, na konto konkretnego odbiorcy(sklepu). Typy uprawnień użytkowników platformy 1.Konto podstawowe - użytkownik z takimi uprawnieniami powinien mieć możliwość przeglądania oferty handlowej oraz składania zamówienia 2.Konto kierownika - oprócz uprawnień podstawowych, powinien mieć wgląd w historię zamówień oraz płatności. 3.Konto VIP posiadacz konta oprócz połączonych uprawnień 1+2 powinien mieć również dostęp do strefy VIP aktualności, informacje z posiedzenia zarządu, zarządzenia itp. 4.Konto z uprawnieniami tylko do wprowadzania cen w zakładce Monitoring Konkurencji 5.Administrator powinien mieć nieograniczone uprawnienia w zakresie 1-3 oraz możliwość zarządzania listą indeksów, treściami zamieszczanymi na platformie, nadawanie uprawnień, aktywacje kont. Użytkownicy powinni mieć dostęp do panelu aukcyjnego według uprawnień na indywidualnym koncie. (uprawnienia: Kupowanie, Wystawianie, Kupowanie/Wystawianie). Strefa wyprzedaży powinna być administrowana przez jednego administratora. Wymagany termin realizacji: r.

6 II. Sprzęt i oprogramowanie Systemu ERP 1. Serwer 1 szt., o minimalnych parametrach: - procesor: typu Xeon 6C - pamięć: 16 GB - dyski twarde: 4 x 300GB, - zasilacz awaryjny: 1050W 2. Licencja oprogramowania bazodanowego - typu Windows SQL Serwer Licencja oprogramowania systemowego (system operacyjny) typu Windows Server Zestawy komputerowe - 5 szt., o minimalnych parametrach: - procesor: i3 - dysk twardy: 250 GB - pamięć: 4 GB - monitor 20 - pakiet oprogramowania biurowego: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny - system operacyjny 5. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. - drukarka laserowa - skaner - ksero 6. Licencje systemu ERP: Administracja (w tym Definiowanie Interfejsu) 8 stanowisk Handel Sprzedaż 5 stanowisk Zamówienia 3 stanowiska Księgowość 1 stanowisko Środki trwałe 1 stanowisko HR Płace i kadry 1 stanowisko Business Intelligence Start Platforma (zawierająca dostęp dla 2 użytkowników) Interfejs Programistyczny - moduł serwerowy 1 stanowisko 7. Wdrożenie systemu ERP obejmujące: a) Analiza przedwdrożeniowa b) Instalacja i konfiguracja systemu Windows 2012 c) Instalacja Systemu Zarządzania Bazą Danych MS SQL oraz Systemu ERP Instalacja MS SQL na serwerze Instalacja klientów MS SQL Instalacja ERP na końcówkach d) Konfiguracja Systemu Zarządzania Bazą Danych MS SQL oraz Systemu ERP Konfiguracja MS SQL na serwerze Konfiguracja MS SQL na końcówkach Instalacja bazy firmowej Konfiguracja ogólna Comarch ERP XL

7 Konfiguracja stanowiskowa Comarch ERP XL e) Migracja danych z wcześniej używanych aplikacji Migracja danych obejmuje kartoteki kontrahentów i kartoteki towarów, Planu Kont, BO stanów magazynowych, BO księgowe, dane kadrowe. Podana wartość dotyczy sytuacji, gdy dane dostarczone są w formie elektronicznej f) Prace programistyczne modyfikacje automatyzujące prace operatorów i dostosowujące system Comarch XL do pracy z platformą B2B g) Asysta powdrożeniowa Nadzór nad rozruchem Kontrola pracy przez pierwsze dni funkcjonowania systemu Hot Line 48 godzin zegarowych Wymagany termin realizacji: do r. III. Sprzęt i oprogramowanie platformy B2B 1. Serwer 1 szt., o minimalnych parametrach: - procesor: typu Xeon 6C - pamięć: 16 GB - dyski twarde: 4 x 300GB, - zasilacz awaryjny: 1050W 2. Licencja oprogramowania systemowego (system operacyjny) do systemu B2B - typu Windows Server Licencja oprogramowania bazodanowego do systemu B2B - typu Windows SQL Serwer 2012 Wymagany termin realizacji: r. Wymagania techniczno-organizacyjne. 1. Firma O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy pod warunkiem, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia: 1) Firma powinna posiadać odpowiednie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu aplikacji. 2) Firma powinna posiadać odpowiednią bazę programowo-sprzętową (komputery, oprogramowanie developerskie). 2. Zespół W celu wykonania zamówienia Wykonawca powinien dysponować osobami takimi jak: 1) Project Manager/Team leader (Kierownik Projektu) Osoba odpowiedzialna za bieżący przebieg prac po stronie wykonawcy oraz kontaktująca się z Zamawiającym. Osoba taka powinna dysponować odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w zarządzaniu projektami i zespołem programistów. Powinna spełniać poniższe wymagania:

8 - wykształcenie wyższe informatyczne lub zarządzanie, - minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w projekcie informatycznym. 2) Software Architect (Architekt systemowy) Osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania systemów informatycznych spełniająca poniższe wymagania: - wykształcenie wyższe informatyczne - minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych, - udział w co najmniej 3 wdrożeniach systemów informatycznych w roli Architekta Projektu - posiada praktyczną umiejętność modelowania systemów informatycznych. 3) Senior Software Developer (Starszy Programista) Osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w zakresie wytwarzania kodu aplikacji na platformę internetową będącą przedmiotem zamówienia, spełniająca poniższe wymagania: - wykształcenie wyższe informatyczne, - minimum 2-letnie doświadczenie z zakresu programowania aplikacji internetowych, - udział w co najmniej czterech wdrożeniach systemów informatycznego w roli programisty, - posiada bardzo dobrą umiejętność programowania aplikacji internetowych, - posiada znajomość różnych technik programowania 4) Junior Software Developer (Młodszy Programista) min. 2 osoby - dobra znajomość programowania w środowisku internetowym 5) Tester 2 osoby - znajomość internetowych systemów sprzedaży. Wyżej wskazane funkcje poszczególnych osób nie mogą być łączone. Terminy związane z zapytaniem ofertowym Ostateczny termin składania ofert: godz (liczy się data wpływu) Termin porównania ofert: Osoba do kontaktu Sawicki Przemysław Tel mail: Miejsce składania ofert Osobiście lub drogą pocztową na adres: ul. Przędzalniana Białystok Oferta musi zawierać - nazwę i adres oferenta, - datę sporządzenia, - ceny poszczególnych pozycji oraz ogólną wartość oferty (cena netto), - parametry techniczne, - warunki gwarancyjne i serwisowe,

9 - termin realizacji (czas realizacji zamówienia poszczególnych pozycji w ofercie), - termin ważności oferty, - Informacje na temat Wykonawcy, w tym opis doświadczenia Wykonawcy pozwalający ocenić potencjał oferenta zgodnie z wymaganiami techniczno-organizacyjnymi. Dodatkowe informacje i wymagania 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na inne modele poszczególnych pozycji zapytania (jeżeli są wymienione) pod warunkiem, że charakteryzują się nie gorszymi parametrami niż modele wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i spełniają wymagania minimalne oraz zapewnią prawidłowe działanie platformy w założonym zakresie. 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty L.P. Kryterium Waga procentowa 1. Cena 100 %

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 27.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo