Bogoria. Osiek. Oleœnica. ubnice. Rytwiany Szyd³ów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bogoria. Osiek. Oleœnica. ubnice. Rytwiany Szyd³ów"

Transkrypt

1 W NUMERZE: Z obrad kolejnych sesji Rady Powiatu Mołdawianie na ziemi staszowskiej Szklarki 2012 Inwestycje powiatowe Współpraca zagraniczna Ślubowanie licealistów POWIAT STASZOWSKI PISMO RADY I ZARZ DU POWIATU STASZOWSKIEGO Nr 47 / lipiec 2012 Staszów Po³aniec Osiek Bogoria ubnice 1 Imprezy i festiwale Z działalności LZS Oleœnica Rytwiany Szyd³ów ISSN Ksiądz Henryk Kozakiewicz, Proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja w Staszowie, Kustosz Sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Staszowie, Prałat Kapituły Opatowskiej, po osiągnięciu wieku emerytalnego przeszedł, w niedzielę 24 czerwca br, na status Rezydenta. Uroczysta msza święta koncelebrowana, odprawiona w Sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Staszowie, była okazją do podziękowania Księdzu Prałatowi za 48 lat kapłaństwa, w tym za 36 lat pracy duszpasterskiej w Staszowie. Dziękujemy gospodarzowi staszowskiego kościoła W Sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Staszowie, w czasie uroczystej mszy świętej, w niedzielę 24 czerwca br., od lewej: ks. prałat dr Stanisław Szczerek, dziekan Dekanatu Ożarowskiego, proboszcz parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Ożarowie, ks. prałat Henryk Kozakiewicz i ks. kan. Adam Pawlik proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Koszycach. Urodzony dnia 3 sierpnia 1938 roku w Ożarowie; syn Józefa i Wandy z Osmendów. Szkołę Podstawową ukończył w Ożarowie, a szkołę średnią Liceum Biskupie w Lublinie kończy w roku 1958 i wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjmuje w 1964 r. z rąk Sługi Bożego Ks. Bpa Piotra Gołębiowskiego. Pracuje w Słupi Nowej, Ostrowcu, Starachowicach, Przedborzu i Zwoleniu. W roku 1976 skierowany do pracy w Staszowie. Przez 10 lat jest wikariuszem, a w 1986 roku zostaje proboszczem Parafii św. Bartłomieja. Jako proboszcz pracuje przez 26 lat. Budowniczy kościoła Ducha św., odnowiciel kościoła św. Bartłomieja i dziekan Dekanatu Staszowskiego. cd. na str. 2

2 2 Ksiądz prałat Henryk Kozakiewicz tak wspomina swoją posługę kapłańską w Staszowie:,, W dniu 25 czerwca 1976 roku, Ks. Bp Piotr Gołębiowski kieruje mnie do Staszowa jako pomoc dla ks. Adama Rdzanka, ówczesnego proboszcza. To były trudne lata. Mieszkaliśmy u ludzi świeckich. Parafia była duża, gdyż liczyła 22 tys. wiernych, a kościół św. Bartłomieja mógł jednorazowo pomieścić około 500 osób. Dlatego Parafia potrzebowała dużej świątyni, o którą starano się przez 40 lat po zniszczeniu, w 1944 roku, kościoła Ducha św. Otrzymaliśmy pozwolenie, ale na budowę Domu Parafialnego, który zbudowaliśmy w latach Dopiero w roku 1982 dostaliśmy pozwolenie na budowę kościoła Ducha św. Budowa trwała 14 lat. Kościół został poświęcony przez Ks. Bpa Wacława Świerzawskiego w dniu 13 października 1996 roku. Kościół dolny Matki Bożej Nieustającej Pomocy oddano do użytku w roku W roku 2002 rozpoczęto gruntowny remont świątyni św. Bartłomieja z roku Prace trwały 10 lat. Dzięki wielkiej ofiarności staszowskich parafian, władz miejskich i zakładów pracy staszowska Fara - perła architektury - została całkowicie odnowiona i odrestaurowana od nowego dachu, aż po nową posadzkę. Kościół został poświęcony przez J.E Ks. Bpa Edwarda Frankowskiego i oddany do użytku Kultu Bożego w dniu 24 sierpnia 2011 roku, w uroczystość Patrona Parafii Świętego Bartłomieja. Bogu niech będą dzięki za błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i życzliwość ludzką. Szczęść Boże. Procesyjnie wyruszono o godz sprzed kościoła św. Bartłomieja w Staszowie. Kapłani i wierni przed wejściem do Sanktuarium. Rozpoczęcie liturgii mszy św., kapłani w procesji do ołtarza. Przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz miasta i gminy Staszów, zaproszeni goście, staszowscy wierni. Licznie przybyli staszowscy wierni. W uroczystej mszy świętej oprócz licznie zgromadzonych wiernych, udział wzięli: kapłani Dekanatów: staszowskiego, koneckiego, ożarowskiego i kazimierskiego, a także delegacje władz samorządowych, szkół, zakładów pracy oraz poczty sztandarowe. W samo południe, przy dźwiękach Orkiestry Hut Szkła Gospodarczego, procesyjnie wyruszono z kościoła św. Bartłomieja. Homilię, wygłosił proboszcz parafii św. Barbary w Staszowie ks. kan. Edward Zieliński, który powiedział m.in.:,, Księdza Prałata Henryka Kozakiewicza poznałem w Staszowie, do którego przybyłem z posługą kapłańską. Jest on wspaniałym kapłanem, duszpasterzem wielkiego serca, utalentowanym budowniczym i obdarzonym przez Boga zmysłem organizacyjnym. Dla odwiedzających zawsze gościnny i otwarty. Wszystkich przyjmował z uśmiechem, gdyż dla Księdza Prałata zawsze najważniejszy był człowiek. Miłował bliźniego i podejmował wiele inicjatyw, aby nieść pomoc wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji. Jego ogromna żywotność i energia kierowały go ku nowym dziełom, dla których poświęcał się całkowicie. Żył tym, co stworzył. Zapytany,,, gdzie jest źródło tej żywotności? pokazał różaniec, który był dla Niego kapłańskim kierunkowskazem. Codzienna Eucharystia, modlitwa i lektura Pisma św. czyniły Jego życie otwartym na Chrystusa i na bliźniego. Człowiek oddający Chrystusowi swoje człowieczeństwo pozwala, aby On mógł się nim posłużyć jako narzędziem zbawienia. Chrystus przyjmując ten dar czyni go swoim alter ego. To oddanie się Chrystusowi prowadziło Księdza Prałata do troski o dzieci i młodzież, o cierpiących i chorych, o całą wspólnotę parafialną, o tworzenie klimatu wspólnoty kapłańskiej w gronie współpracowników, jak i wspólnoty kapłanów na terenie dekanatu, dla którego Opatrzność Boga uczyniła Go Dziekanem. Jego pogodny charakter zawsze był pomocny w nawiązywa-

3 niu kontaktów i zjednywaniu sobie przyjaciół, a także w zaprowadzaniu pokoju wśród zwaśnionych. Jako kustosz Sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II wszystkie swoje umiejętności ukierunkował na krzewienie kultu tego Wielkiego Papieża Polaka Syna Narodu Polskiego. Niech Chrystus Najwyższy Kapłan otoczy Księdza Prałata swoją szczególną miłością, pozwoli cieszyć się gronem przyjaciół i zachowa Go w dobrym zdrowiu, aby nadal dawał świadectwo wiary i miłości, pozostając wiernym swemu prymicyjnemu mottu: Bogu serce, ludziom uśmiech, sobie krzyż. W imieniu wszystkich Kapłanów dekanatu dziękuję za współpracę i budowanie więzi kapłańskich. Liczne delegacje: władz powiatu staszowskiego, miasta i gminy Staszów, przedsiębiorcy, nauczyciele, uczniowie szkół, członkowie stowarzyszeń i innych organizacji podziękowali Księdzu Prałatowi za 36 lat pracy w Staszowie i dzieła, których dokonał. Natomiast swoje przemyślenia i podziękowania, Ksiądz Prałat Henryk Kozakiewicz zawarł w okolicznościowej broszurze napisanej na okoliczność niedzielnych uroczystości, w której czytamy czytamy:,,podziękowania: - Panu Bogu za dar powołania do służby w Kościele, - Rodzicom, Siostrom i Rodzinie za modlitwę, - za kapłanów i współpracowników, którzy pracowali ze mną w Staszowie, - za 36 lat pracy duszpasterskiej w Staszowie, - za dar budowy kościoła Ducha św. jako wotum wdzięczności za uratowane życie Jana Pawła II 13 maja 1981 roku, - za dar ks. kanonika Adama Rdzanka, mojego proboszcza, który był wzorem służby Chrystusowi, - najpiękniejsze podziękowanie wspaniałemu Ludowi Bożemu Parafii p.w. św. Bartłomieja za zaufanie, współpracę, modlitwę, za pracę, którą wykonaliśmy razem, - zakładom pracy, samorządom, ludziom dobrej woli, którzy dla Kościoła złożyli swój pot, ofiarę, zdrowie, i zawsze dobre słowo, - zmarłym parafianom, budowniczym - niech dobry Bóg da niebo. Wszystkich obdarz Boże swoim błogosławieństwem, aby zawsze trwali w miłości Bożej, a chorych i cierpiących obdarz łaską zdrowia. Matko Boża Nieustającej Pomocy módl się za nami. BÓG ZAPŁAĆ! cd. foto z uroczystości kościelnych na str. 4 Opracowanie i foto: Jan Mazanka Dary kościołowi składają samorządowcy staszowscy, burmistrz Romuald Garczewski i zastępca burmistrza Henryka Markowska. Kwiaty wręcza poseł na Sejm RP Marek Gos i radna powiatu staszowskiego Stanisława Błażejewska. Delegacja Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie, z członkiem Zarządu dyr. Józefem Zborowskim. Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant i starosta staszowski Andrzej Kruzel. Kosz kwiatów od Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie przekazują: Zofia Kwiecień, Wacław Supa i Jadwiga Klaja. 3 Podziękowania ks. prałatowi w imieniu powiatu złożyli: starosta staszowski Andrzej Kruzel i członkini Zarządu Stanisława Błażejewska. Na pamiątkę płaskorzeźba z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła II, z lewej. Zastępca burmistrza Henryka Markowska, przewodniczący Kryspin Bednarczyk, wiceprzewodniczący Bonifacy Wojciechowski i burmistrz Romuald Garczewski.

4 4 Pamiątkowy puchar z wizerunkiem ks. prałata Henryka Kozakiewicza od Heleny i Jana Susków. Dyrektor Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski ze swoimi zastępcami: dr. Sławomirem Majem i Adamem Tywoniukiem. Zastępca dyr. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie Małgorzata Garczewska z uczennicami. Druhowie OSP: Kryspin Bednarczyk i Roman Myśliwiec. Dary i list z podziękowaniami od prezesa Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka przekazują współpracownicy. Prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego Henryk Albera, były burmistrz Staszowa i wiceprezes STK Lucjan Zaczkowski. Lucyna i Dariusz Gozdkowie GMC Sp. z o.o. w Staszowie. Podziękowania od pedagogów i dzieciaków z Przedszkola im. Jana Pawła II w Staszowie. Prezes Gminnej Spółdzielni,,Samopomoc Chłopska w Staszowie Barbara Goszczyńska i insp ds. BHP w GS,,SCh Lucyna Zamojska. Delegacja PKS Staszów z dyr. Elżbietą Florys. Joanna i Przemysław Semrałowie. Zygmunt Drzymalski, od lat współpracujący z ks. prałatem przy realizacji inwestycji kościelnych. Dyr. Adam Koziński z uczniami. Przed zakończeniem liturgii ks. kan. Andrzej Wierzbicki zaintonował,,plurimos annos ( łac. sto lat, dosłownie: wiele lat). Ks. prałat Henryk Kozakiewicz dziękuje wiernym za współpracę w ciągu 36 lat posługi kapłańskiej w Staszowie.

5 Marszałek z wizytą w powiecie W piątek, 27 kwietnia br., na terenie powiatu staszowskiego miała miejsce wizyta marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, której celem było m.in.: zapoznanie się z tempem modernizacji dróg powiatowych, planami budowy lądowiska dla helikopterów na terenie szpitala powiatowego oraz z postępami w realizacji Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie. Z w/w zagadnieniami marszałka Adama Jarubasa zapoznali: starosta staszowski Andrzej Kruzel i wicestarosta Michał Skotnicki. W gospodarstwie przodującego szydłowskiego sadownika Krzysztofa Kluszczyńskiego, drugi z prawej. W Urzędzie Miasta i Gminy Staszów podczas spotkania z jubilatami obchodzącymi,,złote gody, życzenia jubilatom składa marszałek Adam Jarubas. W staszowskim szpitalu o planach modernizacji obecnego lądowiska dla helikopterów poinformował starosta staszowski Andrzej Kruzel. W Centrum Kultury w Łubnicach podczas spotkania z sołtysami i mieszkańcami gminy, przemawia starosta staszowski Andrzej Kruzel. Niemniej, pobyt marszałka na ziemi staszowskiej rozpoczęto od wizyty w Szydłowie, w gospodarstwie Krzysztofa Kluszczyńskiego producenta i eksportera owoców, który zapoznał swoich gości m.in. z technologią przechowywania i przetwórstwa jabłek pochodzących z lokalnych sadów. Piątkowe spotkanie było także okazją do uczestnictwa w niecodziennej uroczystości, bowiem marszałek Adam Jarubas wraz ze starostą Andrzejem Kruzlem i wicestarostą Michałem Skotnickim wzięli udział w uroczystych obchodach 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego kilkudziesięciu par z terenu powiatu. W sali konferencyjnej w serdecznej atmosferze, wszystkich zaproszonych gości przywitał Romuald Garczewski - burmistrz miasta i gminy Staszów, wraz ze swoimi zastępcami Henryką Markowską i Tomaszem Fąfarą. Po złożeniu gratulacji dostojnym jubilatom, 5 marszałek wraz z przedstawicielami władz lokalnych odwiedzili szpital powiatowy, gdzie dyrektor dr n. med. Marek Tombarkiewicz zapoznał przybyłych gości z planami modernizacji terenów przyszpitalnych i ich adaptacji dla potrzeb lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, a także zaprezentował wnętrza wybudowanego przy wsparciu władz wojewódzkich i powiatowych bloku operacyjnego. W ostatnich dniach, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dofinansował zakup wyposażenia bloku w specjalistyczny sprzęt kwotą zł. Wcześniej, przed rozpoczęciem inwestycji, na budowę samego bloku z RPO Województwa Świętokrzyskiego, pozyskano kwotę zł. Następnie, na terenie budowy Powiatowego Centrum Sportowego, zlokalizowanego przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, marszałek Adam Jarubas mógł zapoznać się aktualnym stanem prac. Wnętrza kompleksu zaprezentował Izydor Grabowski - dyr. Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. W tym samym dniu, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o przekazaniu kolejnej dotacji na budowę Centrum, tym razem w wysokości zł. Wizyta marszałka na terenie powiatu staszowskiego zakończyła się spotkaniem z sołtysami i mieszkańcami gminy Łubnice, podczas którego wójt Anna Grajko poruszyła m.in. temat ewentualnej likwidacji znacznej części gminy i przeznaczenia jej pod tereny zalewowe, co wywołało żywą dyskusję. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zapewnienie pełnego wsparcia ze strony marszałka Adama Jarubasa, niedopuszczenia do przyjęcia, wstępnie planowanej koncepcji, ewentualnego stworzenia na terenie gminy terenów zalewowych. Tekst i foto: Michał Skrętek

6 6 Z prac Rady i Zarządu Powiatu... Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie Podczas 28. sesji Rady Powiatu w Staszowie, jaka odbyła się w dniu 14 czerwca br., radni przegłosowali 19 projektów uchwał, w tym najważniejszy, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, za 2011 rok. Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie otwiera 28. obrady, z lewej: wiceprzewodniczący Jerzy Chudy. Starosta staszowski Andrzej Kruzel, w imieniu Zarządu Powiatu, zgłosił do porządku obrad dodatkowo 3 projekty uchwał. Głosowanie projektu uchwały absolutoryjnej, poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok, a uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego, odczytała skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. Pozytywne opinie w sprawie udzielenia absolutorium za 2011 rok dla Zarządu Powiatu, wygłosili przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu: Jacek Nowak przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Marek Chyla przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji, Andrzej Poniewierski przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Janina Złotnik przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium, odczytał przewodniczący tej komisji Wacław Słodkowski. W nawiązaniu do zaprezentowanych opinii, dotyczących pracy Zarządu Powiatu w minionym roku i podejmowanych decyzji, w szczególności w obszarze inwestycji, udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie za 2011 rok, było czystą formalnością. Starosta staszowski Andrzej Kruzel, dziękując za tak pochlebną ocenę pracy Zarządu Powiatu w minionym roku, przypomniał o fakcie 37% udziału wydatków majątkowych w ogólnej wysokości budżetu, co stawia powiat staszowski w szeregu najwięcej inwestujących powiatów, nie tylko w województwie świętokrzyskim, ale i z terenu całego kraju. Starosta wyraził serdeczne podziękowanie za rzetelną współpracę naczelnikom i pracownikom Starostwa staszowskiego, na czele ze skarbnik powiatu Jolantą Piotrowską oraz dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu. Starosta przypomniał także zrealizowane w minionym roku znaczne inwestycje: odbudowę ponad 55 km dróg powiatowy za kwotę ponad 15 mln zł, wsparcie zadań z obszaru opieki zdrowotnej ponad 5 mln 300 tys. zł oraz realizację budowy Powiatowego Centrum Spor- Skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska odczytuje uchwałę Składu Orzekającego RIO w Kielcach, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego. Pozytywne opinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie absolutorium za 2011 rok, wygłosili przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu: Jacek Nowak przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Marek Chyla przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji,

7 Andrzej Poniewierski przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Janina Złotnik przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu, odczytał przewodniczący tej komisji Wacław Słodkowski. towego, którego zakończenie planowane jest w dniu 1 września br. Zarządowi Powiatu oraz radnym podziękowali za konstruktywną współpracę i wspólne inwestycje z gminami, obecni na obradach: burmistrz Staszowa Romuald Garczewski, burmistrz Połańca Jacek Tarnowski i wójt gminy Oleśnica Leszek Juda. Pozostałe, przegłosowane projekty uchwał, dotyczyły: 1. Przekształcenia 2-letnich Zasadniczych Szkół Zawodowych z klasami wielozawodowymi oraz 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego. 2. Likwidacji Techników Uzupełniających dla młodzieży i dorosłych. 3. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, za 2011 rok Udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów w kwocie 300 tys. zł na realizację zadania p.n.,,rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 8 w Staszowie. 5. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec w kwocie 150 tys. zł na realizację zadania p.n.,,budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe w Połańcu. 6. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria w kwocie 100 tys. zł na realizację zadania p.n.,,zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w Podlesiu. 7. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria w kwocie nie większej niż 4 tys. 987 zł, tj. do 15% kosztów realizacji zadania p.n.,,realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bogoria w 2012 roku. 8. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice w kwocie 200 tys. zł na realizację zadania p.n.,,budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gminy Łubnice. 9. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica w kwocie 225 tys. zł na realizację zadania p.n.,,rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wojnów. 10. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany w kwocie 125 tys. zł na realizację zadania p.n.,,budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności 300m 3 w miejscowości Ruda. 11. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany w kwocie 4 tys. 446 zł na realizację zadania p.n.,,usuwa- cd. na str. 8 W nawiązaniu do zaprezentowanych opinii, dotyczących pracy Zarządu Powiatu w minionym roku i podejmowanych decyzji, w szczególności w obszarze inwestycji, udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie za 2011 rok było czystą formalnością.

8 8 Starosta staszowski Andrzej Kruzel i wicestarosta Michał Skotnicki dziękują za tak pozytywną ocenę pracy Zarządu Powiatu w minionym roku. Bukiet kwiatów od starosty otrzymała skarbnik Jolanta Piotrowska. Starosta Andrzej Kruzel wymienia egzemplarze podpisanej umowy z marszałkiem Adamem Jarubasem. Członkom Zarządu Powiatu pogratulowali i podziękowali za współpracę: burmistrz Staszowa Romuald Garczewski i wójt gminy Oleśnica Leszek Juda. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak odpowiadał na pytania radnych, dotyczące budowy mostu na Wiśle oraz inwestycji planowanych na drogach wojewódzkich. Podobne pytania skierowano do dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damiana Urbanowskiego, z tyłu. Z prawej wójt gminy Oleśnica Leszek Juda. nie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rytwiany. 12. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów w kwocie 91 tys. zł na realizację zadania p.n.,,budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Grabkach Dużych. 13. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów w kwocie 7 tys. 128 zł na realizację zadania p.n.,,usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów. 14. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata Zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. 16. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów w kwocie 50 tys. zł na realizację zadania p.n.,,budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu,,na Stoku kanalizacja deszczowa II etap. 17. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice w kwocie 50 tys. zł na realizację zadania p.n.,,budowa oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach Słupieckich. Po zakończeniu głosowania wszystkich projektów uchwał, starosta staszowski Andrzej Kruzel poinformował radnych o szczegółach ostatniej wizyty na Ukrainie delegacji powiatu staszowskiego i Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, i podpisanym porozumieniu o współpracy Powiatu Staszowskiego z Winnickim Oddziałem Stowarzyszenia,,Ukraina-Polska-Niemcy. Interesującą relację z wizyty studyjnej w gminie Kisielice, w województwie warmińsko-mazurskim, której tematem była działalność tamtejszego Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej z 27 elektrowniami wiatrowymi, o mocy 1,5 MW każda, przekazali radnym: wiceprzewodniczący Jerzy Chudy i wicestarosta Michał Skotnicki. W końcowej części obrad udział wzięli zapowiedziani na początku posiedzenia: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak i dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damian Urbanowski. Głównym powodem przyjazdu gości z Kielc, było podpisanie z powiatem staszowskim porozumienia, w sprawie wspólnego sfinansowania projektu,,realizacji koncepcji budowy układu obwodnicowego miasta Staszowa wraz z uzyskaniem przez zamawiającego decyzji środowiskowej. Podpisanie umowy było kontynuacją wspólnych działań władz powiatu staszowskiego i województwa świętokrzyskiego, zmierzających do budowy obwodnic. Korzystając z okazji obecności dyrektora Damiana Urbanowskiego, radni pytali o perspektywy odbudowy dróg wojewódzkich m.in. relacji: Staszów Stopnica i Szydłów-Stopnica, a także obwodnicy Osieka. Tekst i foto: Jan Mazanka

9 We wtorek, 22 maja br., radni powiatu staszowskiego, obradowali na 27 nadzwyczajnej sesji budżetowej, zwołanej w celu podjęcia pilnych uchwał dotyczących finansów powiatu. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Damian Sierant. Do zaproponowanego porządku sesji nie zgłoszono uwag, więc po stwierdzeniu quorum i wysłuchaniu opinii przewodniczących komisji stałych, co do treści projektów uchwał, rozpoczęto ich głosowanie. Z obrad nadzwyczajnej sesji W sumie przyjęto 3 uchwały, które dotyczyły: 1) zmian w,,wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata , wynikających ze zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej budżetu powiatu o kwotę 2 600,00 zł. Ponadto wprowadzono zmiany źródeł finansowania realizacji przedsięwzięcia pn.,,powiatowe Centrum Sportowe, 2) zmian w budżecie na 2012 rok o kwotę 2 600,00 zł z tytułu otrzymania darowizn na organizację,,pikniku Ekologicznego Powiatu Staszowskiego. Jednocześnie w zadaniu pn.:,,powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie dokonano zmiany źródeł finansowania przedsięwzięcia, poprzez zwiększenia dofinansowania o kwotę ,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na: spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie ,00 zł. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne powiatu w latach: W punkcje,,wolne wnioski radni zwrócili uwagę na potrzebę stworzenia regulaminu funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportowego, który zagwarantowałby jego bezkonfliktowe użytkowanie przez uczniów szkół ziemi staszowskiej oraz wszystkie grupy społeczne i wiekowe z terenu powiatu. Temat inwestycji rozpoczęto od omówienia budowy chodnika w Niemścicach oraz z Oglądowa do Staszowa, w ciągu aktualnie przebudowywanej drogi wojewódzkiej. W piątek poprzedzający obrady, w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, odbyło się spotkanie w tej sprawie, na którym 9 przedyskutowano szczegóły tej, jakże potrzebnej inwestycji. Według najnowszych informacji, przetarg na budową mostu przez Wisłę w Połańcu, odbędzie się w czerwcu, a w sierpniu br., przetarg na odbudowę drogi wojewódzkiej Staszów-Osiek. Na ukończeniu jest budowa mostu na rzece Korzennej, który uległ zniszczeniu, sukcesywnie podmywany podczas kolejnych opadów deszczu, w miesiącach letnich 2010 roku. Inwestycja ta, zgodnie z umową, ma być ukończona przez firmę BM 6 z Krakowa, do 31 maja br. Temat oświaty poruszany w,,wolnych wnioskach zamknął się w udzielonej przez wicestarostę Michała Skotnickiego odpowiedzi o przebieg naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjanlych. Absolwenci gimnazjów wybierają, jak na razie, naukę w technikach, mniejszą popularnością cieszą się klasy licealne. Do tej pory zgłoszenia zapełniły 45% miejsc, zaproponowanych przez powiat tegorocznym absolwentom gimnazjów. Na zakończenie sesji, starosta staszowski Andrzej Kruzel poinformował radnych o przebiegu ostatniej wizyty na Ukrainie i podpisanej tam umowie powiatu staszowskiego z winnickim oddziałem ogólnokrajowego Stowarzyszenia Ukraina-Polska-Niemcy. Umowę, o ratyfikację której poprosił radnych starosta Andrzej Kruzel, ze strony ukraińskiej podpisał przewodniczący Zarządu oddziału winnickiego Oleksei Gawrylow. Ratyfikacja umowy zapewne zostanie podjęta na jednej z najbliższych sesji. Ponadto, starosta staszowski przekazał przewodniczącemu Rady bochen ukraińskiego chleba, jaki otrzymał w Winnicy, w sobotę 19 maja br. od przewodniczącego Rady Obwodu Winnickiego Sergija Tatusjaka, co miało miejsce podczas ceremonii otwarcia festynu pt.,,dni Europy na Ukrainie. Wizyta delegacji powiatu staszowskiego, wspólnie z kierownictwem Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Winnicy, związana była z oficjalnym rozpoczęciem realizacji projektu pt.,,winniczyzna na Ukrainie regionem aktywnych kobiet z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP,,Polska Pomoc Rozwojowa Wszystkie koszty, związane z wyjazdem obydwu delegacji, zostały pokryte z funduszy projektowych, więcej w artykule pt.,,projekt oficjalnie rozpoczęto. Tekst i foto: Jan Mazanka Starosta Andrzej Kruzel zreferował przebieg ostatniej wizyty na Ukrainie, zakończonej w przeddzień obrad sesji, a bochen ukraińskiego chleba, przywieziony z Winnicy, przekazał przewodniczącemu Rady Damianowi Sierantowi.

10 10 Obrady, które prowadził jak zwykle przewodniczący Damian Sierant, odbyły się w środę, 9 maja br. Do zaproponowanego przez przewodniczącego porządku obrad, wiceprzewodniczący Rady Jerzy Chudy zgłosił propozycję przegłosowania rezolucji Rady Powiatu napisanej w proteście przeciwko likwidacji posterunków policji na terenie powiatu. Po akceptacji tak rozszerzonego porządku posiedzenia oraz treści protokołu z poprzedniej sesji, wiceprzewodniczący Jerzy Chudy odczytał rezolucję, którą radni przyjęli, przy jednym głosie,,wstrzymującym się ( tekst rezolucji drukujemy poniżej ). Z argumentami zawartymi w proteście nie zgodził się komendant powiatowy policji w Staszowie mł. insp. Tomasz Śliwiński, jednocześnie zapewniając radnych, że planowana reforma w policji nie wpłynie na pogorszenie stanu bezpieczeństwa obywateli ziemi staszowskiej. Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów posiedzenia. Po złożeniu przez naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Jana Mazanki, sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011, w drodze głosowania przyjęto 13 projektów uchwał, dotyczących: 1. Przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego w 2011 roku. 2. Przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z realizacji zadań, stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz występujących zagrożeń na terenie powiatu staszowskiego w 2011 roku. 3. Przyjęcia informacji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu staszowskiego w 2011 roku. 4. Wyrażenia zgody na realiza- 25. sesja Rady Powiatu w Staszowie, pod znakiem sprawozdań i informacji cję projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: Nowe szanse nowe możliwości. 5. Zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. 6. Zmiany Uchwały Nr LI/59/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Połańcu. 7. Przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2011 rok. 8. Określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 9. Przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata Zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym. 11. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata Zmian w budżecie na 2012 rok. 13. Utworzenia jednostki budżetowej powiatu staszowskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Sportowe. Po przyjęciu wszystkich w/w projektów, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami złożył starosta staszowski Andrzej Kruzel. W punkcie,,interpelacje i zapytania radnych poruszano m.in. Celowość reformy organizacyjnej policji przedstawił i uzasadnił komendant powiatowy policji w Staszowie mł. insp. Tomasz Śliwiński. Komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Grzegorz Ciepiela poinformował radnych o stanie bezpieczeństwa pożarowego oraz zagrożeniach, jakie wystąpiły na terenie powiatu staszowskiego w 2011 roku. O stanie sanitarno-epidemiologicznym na terenie powiatu, poinformowała powiatowa inspektor sanitarna Bożena Głaz.

11 11 Na prośbę starosty Andrzeja Kruzla, minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłego Jerzego Wojtala radnego powiatu staszowskiego II kadencji. sprawy: przebudowy drogi wojewódzkiej Staszów Połaniec, kapitalnego remontu drogi wojewódzkiej Staszów Osiek oraz budowy mostu na Wiśle. Wszystkie w/w inwestycje są kończone planistycznie, a rzeczywista ich realizacja rozpocznie się w najbliższych miesiącach. Dłuższą dyskusję wywołał problem ostatnio zgłoszonej propozycji utworzenia na terenie części gminy Łubnice terenów zalewowych. Jak poinformował starosta Andrzej Kruzel, w najbliższych dniach w Starostwie staszowskim zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem: autorów koncepcji (jednej z kilku), przedstawicieli RZGW Kraków oraz Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w celu omówienia tego problemu i wyjaśnienia wszystkich kwestii z tym związanych. Na spotkanie zostaną oczywiście zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych gmin nadwiślańskich powiatu staszowskiego. Tekst i foto: Jan Mazanka REZOLUCJA NR 1/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie zamiarów likwidacji posterunków policji w powiecie staszowskim I. Do lokalnej społeczności docierają niepokojące sygnały, dotyczące planów likwidacji funkcjonujących w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Staszowie wszystkich posterunków Policji, na terenie powiatu staszowskiego. Sygnały te znajdują potwierdzenie w ustnych informacjach uzyskanych od Powiatowego Komendanta Policji w Staszowie, zgodnie z którymi zaawansowane są prace, zmierzające do likwidacji posterunków w: Bogorii, Osieku i w Szydłowie. W procesie podejmowania i wdrażania do realizacji decyzji o likwidacji struktur Policji, działających w siedzibach w/w gmin, pominięte zostały organy samorządu zarówno powiatowego, jak i gminnych. Decyzje nie były również konsultowane z mieszkańcami, jak też organizacjami działającymi w obszarze bezpieczeństwa ludności. Kładzie się to cieniem na dotychczasowej współpracy pomiędzy strukturami samorządowymi i Policją, w szczególności w kontekście zaangażowania samorządów w tworzenie warunków, umożliwiających należyte funkcjonowanie istniejących posterunków. Dobrowolnie ponoszone były i są nadal znaczne nakłady finansowe, rzeczowe jak i inne formy pomocy na rzecz zwiększenia skuteczności działań Policji. Proponowane zmiany, mające rzekomo na celu uzyskanie oszczędności finansowych, niestety, nie biorą pod uwagę licznych negatywnych skutków z nimi związanych. Niewątpliwie korzyści finansowe nie mogą rekompensować zagrożeń, wynikających z zamierzonych działań likwidacyjnych. Redukcja posterunków Policji z całą pewnością pogorszy stan bezpieczeństwa obywateli w powiecie staszowskim. Mniej Policji w terenie musi w rezultacie doprowadzić do zwiększenia liczby przestępstw i różnego rodzaju patologii. Przypuszczać należy, że podejmujący decyzje o likwidacji posterunków dysponują danymi na temat wpływu ich likwidacji na bezpieczeństwo obywateli. Dziwi zatem, że nie są zainteresowani, co na ten temat sądzą samorządowcy, reprezentujący społeczność powiatu, na rzecz i dla dobra, której przecież winna działać Policja. Interesuje nas, czy zamiary likwidacyjne mają zasięg ogólnokrajowy czy lokalny i kto podejmuje decyzje z tym związane. II. W świetle powyższego Rada Powiatu apeluje, aby uprawnione organy Policji ponownie przeanalizowały liczne niebezpieczeństwa i zagrożenia, jakie może spowodować ewentualna likwidacja posterunków Policji w naszym powiecie i w ślad za tym odstąpiły od powyższego zamiaru. III. Rada Powiatu zobowiązuje Starostę Staszowskiego do przekazania rezolucji m.in: Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Komendantowi Głównemu Policji, Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach, Komendantowi Powiatowemu Policji w Staszowie, Parlamentarzystom z terenu województwa świętokrzyskiego.

12 12 20 lat minęło W środę, 23 maja br., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbyły się Powiatowe Obchody,,Dnia Strażaka, połączone z uczczeniem 20-lecia powołania tej służby. Po złożeniu raportu przez dowódcę uroczystości st. kpt. Grzegorza Rajcę, zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorzowi Ryskiemu, nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Następnie głos zabrał komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Grzegorz Ciepiela, który powitał wszystkich przybyłych gości. Podniosłą Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Ryski, w towarzystwie komendanta powiatowego PSP w Staszowie bryg. Grzegorza Ciepieli wręcza nominacje na wyższe stopnie służbowe. Dyplom uznania Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka dla Komendy Powiatowej PSP w Staszowie za wyjątkową ofiarność i profesjonalizm podczas niesienia pomocy poszkodowanym w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, z rąk st. bryg. Grzegorza Ryskiego, odebrał bryg. Grzegorz Ciepiela - komendant powiatowy PSP w Staszowie, z lewej: burmistrz Staszowa Romuald Garczewski. częścią uroczystości było wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe, medali oraz dyplomów. Minister Spraw Wewnętrznych, Rozkazem Personalnym nr 94/kadr/2012, z dniem 25 kwietnia br., nadał stopień: kapitana mł. kpt. Tomaszowi Banasiowi i mł. kpt. Januszowi Kaczmarczykowi, młodszego kapitana mł. asp. Bernardowi Bednarczykowi awans otrzymany podczas uroczystej promocji na Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Rozkazem Personalnym nr 4/2012, z dnia 20 kwietnia br., nadał stopień: aspiranta sztabowego st. asp. Jarosławowi Baranowi. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Rozkazem Personalnym Nr 6/2012, z dnia 18 kwietnia br., nadał stopień: ogniomistrza mł. ogn. Katarzynie Kondek, młodszego ogniomistrza st. sekc. Zbigniewowi Kruzlowi i st. sekc. Arturowi Stańkowi, starszego sekcyjnego sekc. Łukaszowi Krukowi. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, Rozkazem Personalnym Nr 1/2012, z dnia 30 kwietnia br., nadał stopień: starszego strażaka str. Danielowi Buszko i str. Markowi Baranowi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał medale Za długoletnią służbę : brązowy mł. asp. Robertowi Drzazdze i mł. ogn. Zbigniewowi Kruzlowi. Minister Spraw Wewnętrznych nadał odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej : srebrną st. kpt. Grzegorzowi Rajcy, brązową mł. kpt. Piotrowi Suliborskiemu. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, nadało Medal za Zasługi dla Pożarnictwa : złoty kpt. Jarosławowi Juszczykowi, brązowy asp. Michałowi Kopciowi i st. str. Michałowi Skalskiemu. Dyplomy Komendanta Głównego PSP z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, wręczono: bryg. Grzegorzowi Ciepieli, mł. bryg. Jarosławowi Pławskiemu, st. kpt. Dariuszowi Ciemińskiemu, st. kpt. Sławomirowi Kapuście, st. kpt. Januszowi Juszczakowi, st. asp. Wojciechowi Glibowskiemu, st. ogn. Wiesławowi Bąkowi i st. ogn. Krzysztofowi Kotowi. Na koniec uroczystości komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Grzegorz Ciepiela wręczył zaproszonym gościom pamiątkowe puchary wyprodukowane w Hutach Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka, a obdarowani zrewanżowali się podziękowaniami i wiązankami kwiatów, w dowód wdzięczności dla staszowskich strażaków za ofiarną służbę. Tekst i foto: Jan Mazanka Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, otrzymali: srebrną st. kpt. Grzegorz Rajca i brązową mł. kpt. Piotr Suliborski. Życzenia i gratulacje druhom strażakom składa starosta staszowski Andrzej Kruzel.

13 Budowa,,Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie, przy ulicy Koszarowej 7 Stopień zaawansowania robót budowlanych na dzień 15 czerwca 2012 roku 13 Całkowita wartość inwestycji wynosi: ,00 zł, w tym roboty budowlane objęte umową podstawową: ,72 zł, a roboty budowlane objęte umową uzupełniającą: ,04 zł. Pozostała kwota to koszt wykonania m.in. dokumentacji projektowej, przyłącza gazowego i energetycznego wraz z przekładką linii średniego napięcia oraz dostawy i montażu ściany wspinaczkowej. Tekst: Mariusz Fijałkowski, foto: Magdalena Fila Niecka basenu sportowego wyłożona folią,,arkoplan. Drogi wewnętrzne utwardzono kostką brukową. Montaż podłogi sportowej w systemie,,pulastic na hali sportowej. Rzeczowe zaawansowanie robót budowlanych, to ok. 80%. W zakresie robót, wykonany został cały zakres stanu surowego, kontynuowane są prace wykończeniowe: montaż sufitów podwieszanych, wykonywanie okładzin ceramicznych ścian i posadzek, wykonywanie posadzki sportowej na hali sportowej, montaż balustrad wewnętrznych, roboty malarskie w budynku, w tym niezbędny zakres instalacji wewnętrznych. Równocześnie prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, jak również kontynuowany jest montaż wyposażenia hali w sprzęt sportowy. W chwili obecnej został ogłoszony przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, dostawę i montaż ściany wspinaczkowej wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia. Planowany termin realizacji w/w ściany wspinaczkowej to: 14 sierpnia 2012 r. Zadanie finansowane jest z następujących źródeł: Montaż barierek ze stali nierdzewnej na hali basenowej. - środki własne ,00 zł, - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata ,00 zł, - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki zł, - wnioskowane dodatkowe dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki ,00 zł, - wnioskowane dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł, Rozkładanie wykładzin,,tarket. Ściany wewnętrzne wyłożono płytkami.

14 14 UKR Serwis W dniach maja br., w Winnicy na Ukrainie, przebywała delegacja powiatu staszowskiego i Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, na czele ze starostą Andrzejem Kruzlem i z prezesem Markiem Miką. Główne powody wizyty to: udział w obwodowej konferencji poświęconej współpracy zagranicznej między regionami, a także w trzecim Festynie,,Dni Europy na Ukrainie oraz spotkanie ze środowiskami polonijnymi i oficjalne rozpoczęcie realizacji projektu pt.,,winniczyzna na Ukrainie regionem aktywnych kobiet. Projekt finansowany w ramach programu,,polska Pomoc Rozwojowa 2012 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, ma za zadanie przeszkolenie 40 kobiet z obwodu winnickiego w temacie zakładania własnych firm i pozyskiwania funduszy lub kredytów na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej. Program MSZ, umożliwia finansowanie inicjatyw realizowanych przez Polaków poza granicami kraju. Na liście beneficjentów znalazły się tak renomowane organizacje, jak np.,,polska Akcja Humanitarna,,,Lekarze bez granic, Fundacja,,Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Stowarzyszenie,,Polska Misja Medyczna,,,Helsińska Fundacja Praw Człowieka, czy Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej,,PAUCI. Liderem w realizacji zadania jest Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, partnerem krajowym: Powiat Staszowski, a partnerem zagranicznym: winnicki oddział Stowarzyszenia,,Ukraina- Polska-Niemcy. Wnioskowana w projekcie kwota ,00 zł została przyznana w całości. Ogólna wartość projektu wynosi ,00 zł, w tym wkład własny realizujących zadanie to: ,00 zł, tj. 10,66%. Powstanie 3-podmiotowego zespołu realizującego projekt, okazało się trafną decyzją i jednocześnie przykładem na wzorcową współpracę organizacji pozarządowych z samorządem Projekt oficjalnie rozpoczęto Uczestniczki projektu,,winniczyzna na Ukrainie regionem aktywnych kobiet wspólnie z partnerami z Polski realizującymi to zadanie. Podczas konferencji obwodowej na temat współpracy międzynarodowej regionów starosta staszowski Andrzej Kruzel przedstawił prezentację multimedialną na temat 10-letniej współpracy powiatu staszowskiego i obwodu winnickiego. Na temat wspierania przedsiębiorczości przez organizacje pozarządowe w Polsce mówił prezes KSWP Marek Mika. Konferencja odbyła się w sali widowiskowej filharmonii winnickiej z udziałem ponad 400 przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych z terenu obwodu winnickiego, a także delegacji z Mołdawii oraz Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, na czele z wiceprzewodniczącym Marcinem Ożógiem, jak również Powiatu Staszowskiego na czele ze starostą Andrzejem Kruzlem.

15 15 powiatowym. Połączenie dotychczasowych, różnych od siebie doświadczeń, pozwoliło na stworzenie atrakcyjnego produktu w postaci projektu, który z pewnością będzie miał swój dalszy ciąg, po jego oficjalnym zakończeniu. Partnerstwo,,pozarządowosamorządowe, pokazało celowość podejmowania wspólnych tego typu działań, uwiarygodniając dotychczasowy dorobek wnioskodawców projektu, uzyskany w różnych, chociaż w zbliżonych do siebie obszarach. Uczestniczki projektu z obwodu winnickiego, zostaną także zapoznane ze specyfiką prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zarówno podczas dwudniowego seminarium rozpoczynającego projekt, jak też, po odbyciu tygodniowego szkolenia w lipcu, w czasie pobytu, w dniach sierpnia, w powiecie staszowskim i koneckim. Projekt zakłada także utworzenie w Winnicy Biura Aktywności Gospodarczej, które umożliwi bezpłatne profesjonalne porady i konsultacje wszystkim osobom rozpoczynającym pierwszą działalność gospodarczą. W oficjalnym rozpoczęciu projektu w Winnicy, w dniach maja br., uczestniczyło 40 pań biorących w nim udział, 10 osobowa delegacja z powiatu staszowskiego i koneckiego, realizująca zadanie oraz przedstawicieli władz obwodu winnickiego i miasta Winnica. Głównym punktem dwudniowego seminarium były prezentacje multimedialne, dotyczące roli kobiet w życiu gospodarczym i społecznym, zaprezentowane przez zaproszonych gości z Polski. Wygłoszono następujące referaty: 1.,,Przyjazny samorząd dla przedsiębiorców i samozatrudnionych kobiet, na przykładzie powiatu staszowskiego wygłosił starosta staszowski Andrzej Kruzel. 2.,,Wspieranie przedsiębiorczości przez organizacje pozarządowe w Polsce na przykładzie Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości wygłosił prezes KSWP Marek Mika. 3.,,Rola kobiety we współczesnym życiu gospodarczym i społecznym oraz w biznesie wygłosiła starsza księgowa KSWP Anna Nowak. 4.,,Równość kobiet i mężczyzn w administracji samorządowej i na rynku pracy na przykładzie powiatu staszowskiego wygłosiła zastępca burmistrza miasta cd na str. 16 Umowę o współpracy winnickiego oddziału Stowarzyszenia,,Ukraina-Polska-Niemcy i Powiatu Staszowskiego podpisali: przewodniczący Oleksei Gavrilov i starosta Andrzej Kruzel. Podczas otwarcia Festynu,,Dni Europy na Ukrainie, goście honorowi otrzymali dorodne bochny chleba, od lewej: konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marcin Ożóg, starosta staszowski Andrzej Kruzel i starosta powiatu Soroki w Mołdowie Wiktor Seu. Podczas składania kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II, od lewej: prezydent Wojciech Lubawski, prof. Regina Renz, prezes Marek Mika, starosta Andrzej Kruzel, wiceburmistrz Henryka Markowska, konsul generalny Krzysztof Świderek, wicekonsul Damian Ciarciński, dyr. Mieczysław Madej, dr Bożena Ryczkowska- Kurdziel, przewodniczący Tomasz Bogucki, konsul Sylwester Rudy i dyr. Benedykt Kozieł.

16 16 i gminy Staszów Henryka Markowska. 5.,,Droga do sukcesu. Umiejętność godzenia życia zawodowego i rodzinnego wygłosiła lek. med. Bożena Ryczkowska-Kurdziel od stycznia 2009 roku prowadząca,,przychodnię Rodzinną w Staszowie, sekretarz Staszowskiej Izby Gospodarczej. 6.,,Platforma e-learningowa edu- Square jako innowacyjne narzędzie dostępu do informacji i edukacji wygłosił Paweł Alberski - absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, trener z zakresu księgowości i komputerów. Oprócz realizacji zadań związanych z rozpoczęciem projektu, delegacja staszowsko-konecka wzięła udział w obwodowej konferencji poświęconej promocji współpracy zagranicznej oraz lokalnych inicjatyw, podczas której swoje referaty wygłosili: starosta staszowski Andrzej Kruzel na temat 10-letniej współpracy powiatu staszowskiego z obwodem winnickim oraz prezes Marek Mika - na temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządami i przedsiębiorcami na przykładzie Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Pobyt delegacji zbiegł się także z terminem obrad walnego zgromadzenia winnickiego oddziału Stowarzyszenia,,Ukraina-Polska-Niemcy, podczas którego ustępujący zarząd wybrano przez aklamację na najbliższą kadencję, a potwierdzeniem znakomitej pracy ustępujących osób, jednocześnie nowych władz, było podpisanie przez prezesa Olekseia Gavrylova oficjalnych umów o współpracy z: powiatem staszowskim umowę podpisał starosta Andrzej Kruzel, a także z prezesem Markiem Miką, reprezentującym Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Miłym akcentem, kończącym zjazd delegatów stowarzyszenia,,ukraina-polska-niemcy, było poinformowanie o włączenie do składu Rady Stowarzyszenia Jana Mazanki - naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej w Starostwie Powiatowym w Staszowie, w dowód uznania za 10 letnią realizację inicjatyw na rzecz współpracy powiatu staszowskiego i obwodu winnickiego. W sobotnie popołudnie, 19 maja Starosta staszowski Andrzej Kruzel wita się z prezydentem Winnicy Volodymyrem Grojsmanem, z prawej: konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, w środku prezydent Wojciech Lubawski, z lewej prezes Marek Mika. Kwiaty przed tablicą Józefa Piłsudskiego składają: prezydent Winnicy Volodymyr Grojsman, starosta staszowski Andrzej Kruzel, prezydent Kielc Wojciech Lubawski i konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek. br., delegacja staszowsko-konecka, wspólnie z konsulem generalnym RP Krzysztofem Świderkiem, wzięła udział w festynie,,dni Europy na Ukrainie, co stworzyło okazję do promocji, zarówno dzień wcześniej rozpoczętego projektu, jak też i powiatów: staszowskiego oraz koneckiego. Niedziela, 20 maja br., ostatni dzień pobytu w Winnicy, została przeznaczona na spotkanie ze środowiskami polonii winnickiej. Starosta Andrzej Kruzel i prezes Marek Mika oraz pozostali członkowie delegacji staszowsko-koneckiej, wspólnie z delegacją Kielc na czele z: prezydentem Wojciechem Lubawskim, przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Boguckim i rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Reginą Renz, wzięli udział we mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej, po czym złożono kwiaty, przed nowo ustawionym u wejścia do kościoła, pomnikiem Jana Pawła II i tablicą Józefa Piłsudskiego, jaka kilka lat temu została wmurowana na jednej z kamienic przy ul. Winnica zaskakuje, wizualizacja na tle,,wieży Zegarowej, architektonicznego symbolu miasta. W środku wodospadu: Anna Nowak z KSWP, księgowa projektu. Sobornej. Wszelkie koszty związane z wyjazdem delegacji staszowsko-koneckiej do Winnicy, zostały pokryte z funduszy projektowych MSZ. Tekst i foto: Jan Mazanka

17 17 W celu promocji projektu w 2 telewizjach regionalnych obwodu winnickiego oraz dla uzgodnienia szeregu problemów, dotyczących m.in. form płatności za poszczególne działania projektowe na Ukrainie, w dniach kwietnia br., wizytę w Winnicy złożyła delegacja polska w składzie: Marek Mika prezes Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Beata Napierała wiceprezes KSWP i Jan Mazanka- naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim. W atmosferze twórczego współdziałania Проект співфінансовано в рамках програми польського співробітництва розвитку Міністерства Закордонних Справ РП у 2012 році ВІННИЧ Ч ИНА В УКРАЇНІ - РЕГІОН АКТИВНИХ ЖІНОК Проект реалізують: Вінницький обласний осередок Міжнародної Громадської Організації «Україна-Польща- Німеччина» Конецьке Товариство Розвитку Підприємництва Староство Повітове у Сташові Проект буде реалізуватись у Вінницькій області України та в Конецькому і Сташівському повітах Республіки Польща Dla przedstawicieli KSWP była to również okazja osobistego poznania partnerów ukraińskich i władz obwodu winnickiego, w perspektywie współpracy na kolejne lata, czego w czasie rozmów roboczych nie ukrywał prezes Marek Mika. Oprócz spotkań z kierownictwem winnickiego oddziału Stowarzyszenia,,Ukraina-Polska-Niemcy w osobach: prezesa Olekseia Gavrylova i wiceprezesa Andrija Kavuntsa oraz wizyt w redakcjach: Obwodowej Telewizji Państwowej,,WTT i TV,,SMART, gdzie miały miejsce wywiady z członkami polskiej delegacji, w programie wizyty znalazły się również spotkania z: przewodniczącym Rady Obwodu Winnickiego Sergijem Tatusjakiem i konsulem generalnym RP w Winnicy Krzysztofem Świderkiem. Panu konsulowi przekazano, m.in. pisemną prośbę, podpisaną przez starostę staszowskiego Andrzeja Kruzla i prezesa KSWP Marka Mikę, o bezpłatne wydanie wiz dla 40 uczestniczek projektu i 10 osób zaangażowanych w jego realizację, w związku cd. na str. 18 Po zakończeniu rozmów w Radzie Obwodu Winnickiego, od lewej: wiceprezes winnickiego oddziału Stowarzyszenia,,Ukraina-Polska-Niemcy Andrii Kavunets, prezes Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Marek Mika, wiceprezes KSWP Beata Napierała, przewodniczący Rady Obwodu Winnickiego, były deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Sergij Tatusjak, prezes winnickiego oddziału Stowarzyszenia,,Ukraina-Polska-Niemcy Oleksei Gavrylov oraz naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim Jan Mazanka - członek Rady Oddziału Stowarzyszenia,,Ukraina-Polska-Niemcy w Winnicy.

18 18 z wizytą studyjną w powiecie staszowskim i koneckim, w sierpniu br. Konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, z uznaniem odniósł się do wieloletniej współpracy powiatu staszowskiego i Stowarzyszenia,,Ukraina-Polska-Niemcy, do której, od listopada ubiegłego roku, dołączyło także Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Według konsula Krzysztofa Świderka, takie kontakty i realizacja podobnych inicjatyw, jak tegoroczny projekt, najlepiej służą budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy narodem polskim i ukraińskim, a dotychczasowy dorobek, zapisany w historii współpracy winnicko staszowskiej, wyprzedził o wiele lat wszystkie inne tego typu działania, prowadzone w pozostałych obwodach Ukrainy. Podczas spotkania, konsul generalny Krzysztof Świderek poinformował także swoich gości, o ostatnich inicjatywach na ziemi winnickiej, realizowanych na rzecz ochrony polskich miejsc pamięci narodowej, m.in. o uporządkowaniu polskiego cmentarza w Niemirowie, (czyt. na str. 43). Korzystając z okazji, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia i wysłuchania koncertów 16-osobowego chóru polonijnego,,poleskie Sokoły z Żytomierza, który w dniach sierpnia br., koncertować będzie w Staszowie podczas,,dnia Chleba i,,dożynek Powiatu Staszowskiego. Planowany przyjazd naszych rodaków z Żytomierza jest wynikiem współpracy Starostwa Powiatowego w Staszowie z Konsulatem Generalnym RP w Winnicy. Tekst i foto: Jan Mazanka Podczas spotkania z konsulem generalnym RP w Winnicy Krzysztofem Świderkiem, w środku. W czasie nagrywania audycji dla TV,,SMART. Mołdawianie z wizytą W dniach od 28 do 2 lipca, w powiecie staszowskim przebywała 4-osobowa delegacja Rady Powiatu Czimiszilija z Republiki Mołdawii, w osobach: Iovu Bivol - przewodniczący delegacji, były starosta i poseł do Parlamentu, Petro Doni, Iurie Raileanu i Andrei Coipan. Wzajemne kontakty zostały nawiązane z inicjatywy ambasadora Mołdawii w Polsce Iurii Bodruga, który, podobnie jak ambasador Ukrainy Markjian Malskyj, zaszczycił swoją obecnością imprezę promującą powiat staszowski w Warszawie, jaka odbyła się w,,domu Chłopa, w styczniu 2011 roku. Na prośbę mołdawskich gości, w programie ich pobytu znalazła się wizyta w: staszowskim szpitalu, Komendzie Powiatowej PSP, a także w szkołach ponadgimnazjanlych oraz na budowie Powiatowego Centrum Sportowego. W związku z realizowanymi przemianami ustrojowymi w Republice Mołdawii, członków delegacji interesowały nasze doświadczenia w w/w dziedzinach, w szczególności: źródła i sposoby finansowania opieki zdrowotnej i oświaty, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Mołdawianie byli pod wrażeniem tego, co zobaczyli w zwiedzanych obiektach, a także zaskoczeni dobrym stanem dróg, szczególnie powiatowych, w związku z wyjazdami do gmin ziemi staszowskiej. W sobotę, 29 czerwca br., goście odwiedzili Kraków, poznając zabytki o szczególnej randze dla naszego kraju, na czele z: Wawelem i Kościołem Mariackim. Natomiast w programie niedzielnym znalazło się zwiedzanie pałacu w Kurozwękach, a po południu wizyty na festynach:,,rytwiański karp i na,,festiwalu pieroga w Wysokach Średnich, w gminie Bogoria. Starosta staszowski Andrzej Kru-

19 19 Goście z Mołdawii swój pobyt w powiecie staszowskim rozpoczęli od spotkania ze starostą Andrzejem Kruzlem i wicestarostą Michałem Skotnickim. W komendzie Powiatowej PSP, pierwszy z lewej: kpt. Grzegorz Rajca. Po staszowskim szpitalu Mołdawian oprowadzał dyr. Marek Tombarkiewicz. Na Wawelu przy sarkofagu śp. Lecha i Marii Kaczyńskich, od lewej: Iovu Bivol, Petro Doni, Iurii Raileanu i Andrei Coipan. zel i przewodniczący delegacji Iovu Bivol podpisali protokół z wizyty, w którym zawarto wolę nawiązania bliższej współpracy, szczególnie dotyczącej wymiany kulturowej i międzyszkolnej. Mołdawianie zaprezentowali również ofertę kontaktów gospodarczych, która być może zainteresuje szydłowskich sadowników, a także właścicieli hurtowni spożywczych z terenu powiatu staszowskiego. To nie koniec, w tym roku, kontaktów staszowsko-mołdawskich. Starosta Andrzej Kruzel zaprosił 7 uczniów czimisziliwskich szkół oraz 3 pedagogów do wspólnej realizacji 2 projektów kulturowych, które Protokół z wizyty podpisano w historycznym momencie, tuż przed rozpoczęciem meczu finałowego,,euro 2012, od lewej: Petro Doni, przewodniczący delegacji Iovu Bivol, starosta staszowski Andrzej Kruzel i burmistrz Staszowa Romuald Garczewski. w sierpniu br., powiat będzie realizował wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie. Środki na te zadania zostały pozyskanie ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny,,Ryby, a także z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Tekst i foto: Jan Mazanka

20 20 W środę 20 czerwca br. w Końskich, oficjalnie otwarto nową, okazałą siedzibę Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. W uroczystości, oprócz Zarządu Stowarzyszenia i pracowników, udział wzięli licznie zaproszeni goście, w osobach m.in.: wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierza Kotowskiego, dyrektor zespołu ISW w PARP Marioli Misztal-Kowalskiej, naczelnika Wydziału w Departamencie Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Andrzeja Gawlickiego, Pawła Wesołowskiego z Ministerstwa Gospodarki, starosty koneckiego Bogdana Sobonia, starosty staszowskiego Andrzeja Kruzla oraz burmistrza miasta i gminy Końskie Michała Cichockiego. Nowa siedziba wizytówką Stowarzyszenia Nowoczesna siedziba KSWP, przy ul. Staszica 2a w Końskich. Wstęgę uroczyście przecinają, od lewej: wicemarszałek Kazimierz Kotowski, wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, starosta Bogdan Soboń, burmistrz Michał Cichocki, dyr. Mariola Misztal-Kowalska, prezes Marek Mika i prezes Tomasz Tworek. Zaproszeni gości, Zarząd KSWP, pracownicy. W programie otwarcia znalazła się historia Stowarzyszenia, od chwili jego powstania w 1995 roku, zilustrowana filmami i archiwalnymi zdjęciami, a także cała lista dokonań na rzecz przedsiębiorców, osób zakładających działalność gospodarczą, a także osób bezrobotnych potrzebujących konkretnego, fachowego poradnictwa i wsparcia. O jakości pracy, tego, bez wątpienia, jednego z najlepszych Stowarzyszeń w kraju, jakie działają w obszarze współpracy z przedsiębiorcami świadczą nie tylko liczne certyfikaty, cała lista zrealizowanych projektów, ale także okazały budynek, którego nie powstydziłby się niejeden bank, czy inne instytucje finansowe. Nowocześnie wyposażony biurowiec o powierzchni m 2, pobudowała Firma DORBUD S.A. prezesa Tomasza Tworka. Miłą częścią gali było wręczenie dorocznych nagród,,koników przedsiębiorczości, przyznawanych przez Zarząd KSWP, którymi uhonorowano: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, odebrał naczelnik Andrzej Gawlicki, Ministerstwo Gospodarki, odebrał Paweł Wesołowski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, na ręce Jarosława Kały dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w BGK. Obecność, wśród zaproszonych gości, starosty staszowskiego Andrzeja Kruzla wynikała z wieloletniej współpracy Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z powiatem staszowskim, a w szczególności ze wspólnie, aktualnie realizowanego na Ukrainie projektu, z programu,,polska Pomoc rozwojowa 2012 Ministerstwa Spraw Zagranicznych ( czyt. na str ). Władze powiatu bardzo cenią sobie współpracę z tak renomowanym Stowarzyszeniem, a w przekazanym liście gratulacyjnym prezesowi Morkowi Mice, od starosty staszowskiego, czytamy m.in.:,, Z okazji oddania do użytku nowoczesnej siedziby KSWP w Końskich, Panu Prezesowi, pozostałym członkom Zarządu oraz wszystkim Pracownikom Stowarzyszenia pragnę złożyć najszczersze gratulacje. Budowa tak okazałego i nowoczesnego budynku biurowego, jest najlepszym świadectwem Waszej znakomitej pracy na rynku doradczo-

21 21 W holu biurowca, od lewej: Paweł Wesołowski z Ministerstwa Gospodarki w rozmowie ze starostą staszowskim Andrzejem Kruzlem, z tyłu: wicemarszałek świętokrzyski Kazimierz Kotowski i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Andrzej Lato. finansowym nie tylko w naszym województwie, ale także na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. W imieniu władz powiatu staszowskiego, a także swoim własnym gorąco życzę dalszych sukcesów w Państwa pracy na rzecz pomocy polskim przedsiębiorcom, jak również osobom poszukującym pracy, czy zakładającym własną działalność gospodarczą. W planach na najbliższe miesiące i rok przyszły znalazły się kolejne projekty, które po pozytywnej ocenie konkursowej będą wspólnie realizowane w partnerstwie stowarzyszeniowo samorządowym, przez KSWP i powiat staszowski. KSWP poprzez biuro zamiejscowe w Staszowie wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości, pomaga osobom chcącym założyć działalność gospodarczą w jej uruchomieniu, umożliwia podnoszenie kwalifikacji, podejmuje działania na rzecz ograniczania bezrobocia oraz innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Świadczy usługi: finansowe, w postaci pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również osób fizycznych, chcących założyć działalność gospodarczą, a także usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne. KSWP w ostatnim czasie udzieliło osobom fizycznym z powiatu staszowskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 37 bezzwrotnych dotacji do 40 tys. zł oraz dodatkowego wsparcia pomostowego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektów Bądź niezależny załóż własną firmę i Własna firma to Twoja szansa. Wszystkie powstałe firmy funkcjonują na lokalnym rynku do chwili obecnej. Przeprowadzono bezpłatne szkolenia oraz 6 miesięczne staże, w zakresie: księgowość dla MŚP, opiekunka dzieci i osób starszych, przedstawiciel handlowy - efektywny sprzedawca, obsługa kasy fiskalnej z BHP i minimum sanitarnym, Od lewej: członek Zarządu KSWP Tadeusz Trojanowski i wiceprezes Zarządu Beata Napierała. Z tyłu: naczelnik Wydziału w Departamencie Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Andrzej Gawlicki. w ramach projektu pn. Bądź aktywny nowa wiedza szansą na nową pracę, w którym 60 osób bezrobotnych nabyło nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. KSWP podejmuje również inicjatywy w kierunku podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. W ramach projektu pn. Agroturystyka-Twoja szansa 30 osób zainteresowanym założeniem i prowadzeniem działalności agroturystycznej odbyło bezpłatne szkolenia w tym zakresie oraz warsztaty komputerowe. Kontynuacją tych działań był udział 30 kobiet w projekcie pn. Smaczna kuchnia w agroturystyce, które odbyły szkolenia z zakresu gastronomi oraz obsługi turystów w celu podniesienia poziomu świadczonych usług agroturystycznych. Na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, KSWP jako Lider projektu, zrealizowało w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, projekt pn. Innowacyjne Prezes KSWP Marek Mika odbiera gratulacje i prezent od wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby. Podobnie od członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierza Kotowskiego. Starosta konecki Bogdan Soboń i prezes Marek Mika. Pismo gratulacyjne i upominek od powiatu staszowskiego przekazuje starosta Andrzej Kruzel. zarządzanie przedsiębiorstwpsychologia biznesu metodą SPeS - innowacyjne wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorstw, w którym 225 pracodawców i ich pracowników wzięło udział w szkoleniach z zakresu nowoczesnych technik zarządzania i wykorzystania technologii IT z zastosowaniem modelu Intermentoringu oraz terapeutycznych warsztatów mających na celu walkę z zagrożeniami cywilizacyjnymi XXI wieku (stres, wypalenie zawodowe, itp.) KSWP obecnie realizuje dla MŚP projekt dla przedsiębiorców i ich pracowników pn. Innowacje w zarządzaniu skuteczność w biznesie i SPeS z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem z zastosowaniem nowoczesnej metody CLOUD COMPUTING. Od sierpnia 2012 r. KSWP będzie realizować projekt pn. Aktywne kobiety Atrakcyjne Gospodarstwa Agroturystyczne z zakresu aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Podpisano umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach na realizację projektu z Działania 6.2. pn Własna Firma to Twoja Szansa, w którym 27 osób długotrwale bezrobotnych z powiatu staszowskiego, będzie mogło ubiegać się o bezpłatne dotacje w wysokości do 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej. Realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2012 r. Tekst i foto: Jan Mazanka

22 22 W czwartek, 21 maja br., uczniowie dwóch klas o profilu wojskowym staszowskiego Liceum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego złożyli ślubowanie. Specjalnie na tę uroczystość przyjechali do Staszowa zaproszeni goście z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, z którą LO współpracuje już od 4 lat, w osobach: gen. dyw. Jana Klejszmita kanclerza WAT, gen. dyw. dr hab. Juliana Maja - dziekana Wydziału Mechanicznego, i dr. inż. Wojciecha Kocańdy pełnomocnika rektora ds. studenckich. Obecni byli także: komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu ppłk Krzysztof Leśniak i kpt. Maciej Staszczak z Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. W ceremonii ślubowania uczestniczyli również: poczet sztandarowy w/w Ośrodka oraz pododdział z kompanii reprezentacyjnej WAT i pododdział podchorążych. Musztry uczniów LO nauczał por. Tomasz Korolczuk. Ceremonię ślubowania poprzedziła msza święta koncelebrowana, odprawiona w Sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II przez ks. prałata Henryka Kozakiewicza i ks. kan. Edwarda Zielińskiego, który wygłosił homilię. Tradycyjnie pod koniec liturgii, uczniowie otrzymali różańce. Po zakończeniu mszy świętej, pododdziały i uczestniczący w uroczystości goście, nauczyciele oraz rodzice uczniów, przeszli na staszowski Rynek, gdzie odbyła się zasadnicza część ślubowania. Po odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą,,Siarkopolu, tekst ślubowania powtarzany przez uczniów odczytał wicestarosta staszowski Michał Skotnicki. Gratulacje nowo zaprzysiężonym uczniom złożyli: gen. dyw. Julian Maj i komendant WKU Sandomierz ppłk Krzysztof Leśniak. Zaproszonym gościom, pododdziałom oraz przedstawicielom władz samorządowych za udział w uroczystości podziękowała dyr. LO Jolanta Zdrojkowska. Miłym akcentem ślubowania było wręczenie staroście staszowskiemu Andrzejowi Kruzlowi,,Kombatanckiego Krzyża Pamiątkowego, za, jak napisano w uzasadnieniu:,, prowadzoną z motywacji patriotycznych działalność służącą upowszechnianiu i upamiętnianiu chwalebnych czynów obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny. Krzyż, wręczony przez prezesa staszowskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusza Dulębę, przyznawany jest przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Po zakończeniu ceremonii ślubowania, pododdziały przemaszero- Ślubowanie licealistów Ślubowano na sztandar szkoły. W staszowskim Sanktuarium podczas mszy świętej, od lewej: starosta staszowski Andrzej Kruzel, wicestarosta Michał Skotnicki, gen dyw. Julian Maj, kpt. Maciej Staszczak, dyr. Jolanta Zdrojkowska, prezes Janusz Dulęba, naczelnik Tadeusz Kardynał, gen. dyw. Jan Klejszmit i dr inż. Wojciech Kocańda. Poczty sztandarowe: Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie i powiatu staszowskiego. Uczniowie klas wojskowych LO w Staszowie. Ks. Andrzej Łach i ks. prałat Henryk Kozakiewicz. Homilię wygłosił ks. kan. Edward Zieliński.

23 wały przed frontem zaproszonych gości, a następnie przed budynek LO na ul. 11 Listopada. Uroczystość zakończyła dyr. Jolanta Zdrojkowska wręczeniem zaproszonym gościom i przedstawicielom władz samorządowych okolicznościowych grawertonów, w podziękowaniu za dotychczasową współpracę i pomoc dla Liceum. Tekst i foto: Jan Mazanka Poczty sztandarowe uczestniczące w ceremonii ślubowania. Uczniowie klas wojskowych staszowskiego LO. 23 Pododdział z kompanii reprezentacyjnej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych powiatu staszowskiego. Tekst ślubowania odczytał wicestarosta staszowski Michał Skotnicki. Gratulacje i życzenia uczniom przekazał gen. dyw. dr hab. Julian Maj - prodziekan Wydziału Mechanicznego WAT. Salwa honorowa w wykonaniu pododdziału z kompanii reprezentacyjnej WAT., który do Staszowa, wraz z pododdziałem podchorążych przyjechał promować tę renomowaną wojskową uczelnię techniczną Prezes Janusz Dulęba odznaczył starostę staszowskiego Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym Przemawia dyr. Jolanta Zdrojkowska. Do współpracy nowo zaprzysiężonych uczniów zaprosił komendant WKU Sandomierz ppłk Krzysztof Leśniak. Podczas defilady przed frontem zaproszonych gości, prowadzi por. Tomasz Korolczuk.

24 24 Jan Kruzel ps. Kawka to Jemu poświęcone było spotkanie pokoleń, zorganizowane z inicjatywy Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie, do którego dołączyli: rodzina Jana, strzelcy i harcerze. Gość honorowy przybył z Krakowa, był nim 90-letni Czesław Łotarewicz, ps.,,sokół żołnierz Armii Krajowej i sybirak - 13 lat na zesłaniu. Ostatni świadek w słynnym moskiewskim,,procesie Szesnastu przyjaciel min. Adama Bienia. Dzień Ojca w Koniemłotach W pięknej scenerii, wśród oczek wodnych i drzew - ogrody Andrzeja i Remigiusza Kruzlów, zgromadziły ponad 100 osób: rodzina, przyjaciele, znajomi, samorządowcy i kombatanci. Jednak, najliczniejszą grupą byli młodzi umundurowani harcerze i strzelcy. Stwarzało to niepowtarzalną atmosferę modlitewną podczas mszy św. ks. dziekan Paweł Cygan - proboszcz koniemłocki, w Koniemłockie spotkanie rozpoczęto polową mszą św. Przemawia starosta staszowski Andrzej Kruzel, w towarzystwie inicjatora i pomysłodawcy wieczoru wspomnieniowego Andrzeja Wawrylaka, z lewej, i brata Remigiusza. Pierwszy z lewej, Tomasz, syn starosty i wnuk Jana Kruzla,,Sybiraka, w mundurze dziadka. asyście ks. mjr Jerzego Rybusińskiego - proboszcza Kurozwęk, odprawili mszę polową z piękną homilią ks. Pawła. W tle ołtarza szpaler staszowskich i rytwiańskich strzelców z kpt. Wiesławem Kucą, obok w mundurze dziadka Jana Kruzla wnuk Tomasz. Po drugiej stronie w klubowych koszulkach grupa rowerzystów PTTK z wiceprezesem Romanem Bieniaszewskim. Wokół ogniska zasiedli harcerze z komendantem Hufca Staszów Grzegorzem Basińskim. Naprzeciw ołtarza w miejscu centralnym żona Jana - Helena Kruzel z Lubą i Czesławem Łotarewiczami oraz swatowie Kruzlów, państwo Kotlarzowie. Wszystkich gości wymienić nie sposób, lecz wspomnę tu dr. Stanisława Siatkę, dr. Stanisława Płatka czy dr. Kazimierza Sztabę. Był burmistrz Romuald Garczewski i wicestarosta Michał Skotnicki z małżonką Urszulą oraz prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego Henryk Albera, prezes staszowskiego Koła ŚZŻ AK dr. Janusz Dulęba i prezes ZIW Kazimierz Gawroński, był Henryk Górski z Bogorii i goście z Daleszyc, Warszawy, Szydłowa, Kielc. Na młodych brzózkach wystawa obrazów Feliksa Skowrona i Władysława Sadłochy, przedstawiająca najwybitniejszych dowódców Armii Krajowej oraz portrety Jana Kruzla. Po przywitaniu gości zapalono ognisko i harcerze ruszyli słowem w przeszłość młodzieńczą, partyzancką oraz syberyjską Jana Kruzla. Spektakl przygotowała Nina Kozak w oparciu o zwycięską pracę w konkursie Odważmy się być wolnymi Martyny Skurskiej, a okolicznościowy śpiewnik wręczony uczestnikom uroczystości opracował Grzegorz Basiński. Przy dźwiękach gitar śpiewano Płonie ognisko,,,szarą lilijkę,,,jędrusiową dolę. Spotkanie rejestrowano na filmie i foto przez redaktorów: Rafała Staszewskiego z,,tygodnika Nadwiślańskiego, Marcina Jarosza z,,echa Dnia, Jana Mazankę z,,powiatu Staszowskiego oraz Stanisława Ratusznika z Gońca Staszowskiego. Minutą ciszy uczczono poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy z ostatniej wojny. Był i czas na wspominanie. Helena Kruzel przypomniała zebranym jak wyglądał powrót Jana z łagrów sowieckich, jak rodziła się Ich miłość.

25 25 Z wilgotnymi oczami i drżącym głosem mówiła o skromnym życiu, trudnościach w otrzymaniu pracy i w życiu codziennym, o prześladowaniach przez służby.,,jak mogłam wytłumaczyć to naszym dzieciom pytała. Ciepłe słowa do zebranych skierował Sokół Czesław Łotarewicz. Szczególnie podziękował organizatorom za piękną uroczystość, władzom Staszowa za Park Bienia i postawione tam pomniki. Kraków może się uczyć od staszowian jak czcić bohaterów i wychowywać młodych patriotycznie. Kolejne wspomnienie było od piszącego ten teks Andrzeja Wawrylaka, dotyczyło pracy i kontaktów w Spółdzielni Jedność, gdzie Jan był głównym księgowym. Podczas częstych wyjazdów do Rzeszowa, gdy tylko zbliżaliśmy się do Kolbuszowej, wskazywał przydrożny dąb, pod którym odpoczywał wraz z zesłanymi na Sybir. Z pobytu w łagrach Jan przywiózł wiadomość przepowiednię, że Słowianin będzie następcą Piotrowym na stolicy apostolskiej. Doczekaliśmy tej radosnej chwili. Trwaliśmy w uścisku przez długą chwilę mając oczy pełne łez wzruszenia, po ogłoszeniu wyboru Polaka ks. kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Wspomnieniem o organizowaniu koła i kombatanckiej przyjaźni podzielił się Janusz Dulęba, natomiast Kazimierz Gawroński z,,młodego Wojska Polskiego w mocnych i patriotycznych słowach wskazał, jak potrzebna była w tamtym okresie ofiara krwi młodego pokolenia, by doczekać prawdziwej wolności, by zrzucić kajdany okupantów. W powietrzu już unosiły się zapachy przygotowanych potraw: bigos, grochówka strażacka, kiełbaski z rożna i kaszanka, było ciasto i napoje. Dopełnieniem całości uroczystości, było odznaczenie starosty Andrzeja Kruzla,,Medalem za Zasługi dla,,strzelca, nadanym przez Sztab Główny Związku Strzeleckiego,,Strzelec w Warszawie. Medal na strzeleckim mundurze starosty przypiął st. insp. Związku Strzeleckiego, komendant szydłowskich strzelców Marian Lesiak. Słońce dawno zaszło za horyzont. Jan Kruzel, gdzieś z niebios, patrzył na nas na pewno radosny i zadowolony ze swoich najbliższych oraz przyjaciół. Zanotował: Andrzej Wawrylak Foto: Jan Mazanka Wspominają: Czesław Łotarewicz, PS.,,Sokół 13 lat łagrów i Helena Kruzel - żona śp. Jana Kruzla. Wicestarosta staszowski Michał Skotnicki poinformował zebranych o odznaczeniu starosty Andrzeja Kruzla,,Medalem za Zasługi dla,,strzelca, nadanym przez Sztab Główny Związku Strzeleckiego,,Strzelec w Warszawie. Medal na strzeleckim mundurze starosty przypiął st. insp. Związku Strzeleckiego, komendant szydłowskich strzelców Marian Lesiak. Wokół ogniska zasiedli harcerze z Hufca Staszów, z komendantem Grzegorzem Basińskim.

26 26 Tradycyjnie, w przedostatni weekend czerwca, kilka tysięcy gości z całego powiatu staszowskiego, a także z innych rejonów naszego kraju, przyjechało do Sielca, koło Staszowa. Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne,,szklarki połączone z zawodami koni huculskich, mogły zaspokoić gusta nawet najwybredniejszych bywalców podobnych imprez. Szklarki 2012 Imprezę oficjalnie otwarto w niedzielę 24 czerwca br., o godz.14.30, od prawej: poseł na Sejm RP Marek Gos, burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Andrzej Pałys, świętokrzyski komendant wojewódzki w Kielcach nadbryg. Zbigniew Muszczak z synem, starosta staszowski Andrzej Kruzel, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Grzegorz Ciepiela. W programie znalazły się występy miejscowych zespołów, na czele z Orkiestrą Hut Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka, które do godz rozgrzewały publiczność oczekującą na krajowe gwiazdy. W tym roku,,gwoździem programu były koncerty: Golec uorkiestra, Sylwii Grzeszczak i punk rockowej formacji KSU. Jak co roku, wokół,,domu z bali, liczni wystawcy z różnych stron Polski prezentowali swoje wyroby, które można było nabyć po atrakcyjnych cenach, podobnie jak różnorodne kulinaria: potrawy regionalne, miody pitne, nalewki. Nie brakowało również: słodyczy, wypieków i owoców. Ponadto, poniżej miejsca głównej imprezy, odbywały się różne konkurencje zawodów pomyślanych dla koni huculskich. Zmagania, tych dzielnych i niezwykle inteligentnych koni, rozpoczęły się dzień wcześniej, w sobotnie przedpołudnie, od oceny pokroju na płycie. Wybrano czempiona ogierów, a został nim gniady,,wieśniak, wyhodowany przez Andrzeja Pelca z Małkowic, woj. podkarpackie. Wśród klaczy Imprezą równoległą do,,szklarek jest czempionat hodowlany i zawody koni huculskich. Wyścigi par zaprzęgów, w finale pary: z Hawłowic i Gładyszowa. Rozległy plac wokół,,domu z bali pięknieje z każdym rokiem. Tradycyjnie, jak co roku, pokaz ręcznej produkcji wyrobów szklanych. Skoki wygrał Bartłomiej Gruca ze Stadniny Koni Huculskiej w Gładyszowie, dosiadający ogiera,,bojko.

27 zwyciężyła,,azalia W wyhodowana w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Następnie rozpoczęto rozgrywki ścieżki eliminacyjnej i sportowej, polegające na pokonywaniu różnorodnych przeszkód w terenie. Widowiskowo rozegrano zawody w skokach przez przeszkody i w konkursie powożenia. Trud i wysiłek głównych organizatorów zawodów, państwa Tadeusza i Ewy Wrześniaków, został doceniony przez Zarząd Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego i samych hodowców, a dowodem tego było wręczenie państwu Wrześniakom stosownego grawertonu i pomysłowo namalowanego obrazu, przedstawiającego pana Tadeusza Wrześniaka w roli hutnika i hodowcy. Na uwagę zasługuje świetna organizacja imprezy, a znakomita pogoda dodatkowo sprawiła, że parotysięczna rzesza gości, dobrze bawiła się w Sielcu, w przedostatni weekend czerwca br. Tekst i foto: Jan Mazanka. Wkład do hodowli konia huculskiego, czempionem ogierów został,,wieśniak, hodowca i właściciel Andrzej Pelc z Małkowic, woj. podkarpackie, dekorują: prezes i właściciel Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak i Wojciech Krzyżak prezes Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego. Czempionką klaczy została,,azalia W, wyhodowana w Bieszczadzkim Parku Narodowym, właściciel: Andrzej Pelc. 27 Drugie miejsce w skokach zajęła Agnieszka Sojka. Jeźdźcy i konie w oczekiwaniu na dekorację. Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego Andrzej Goraus i prezes Wojciech Krzyżak wręczyli państwu Wrześniakom ten pomysłowo skomponowany i namalowany obraz. Państwu Tadeuszowi i Ewie Wrześniakom za organizację tegorocznej,,ścieżki huculskiej i sponsoring zawodów dziękują: Helena Pracuch kierownik Małopolskiego Związku Hodowców Koni i Wojciech Semik kierownik Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, który podziękowania przekazał także od marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Za najbardziej eleganckiego jeźdźca uznano amazonkę Agnieszkę Sojkę, (drugie miejsce w skokach), ale równie elegancko prezentował się ten młody jeździec. Prezes Tadeusz Wrześniak z uznaniem odniósł się do pomysłu kolegów hodowców. Najbardziej utytułowaną klaczą została jasnogniada,,okowita ze stadniny w Rzeszotarach, woj. małopolskie, pod Magdaleną Kurowską, zwyciężczyni,,ścieżki sportowej i,,ścieżki eliminacyjnej. Hodowca i właściciel: Wacław Kurowski. Stoją od lewej: Wojciech Semik kierownik Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, Wojciech Krzyżak prezes Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego, Wacław Kurowski właściciel klaczy, gospodyni zawodów Ewa Wrześniak i Andrzej Goraus wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego, były dyrektor Państwowego Stada Ogierów w Klikowej k/tarnowa. Gwiazdą tegorocznych,,szklarek był,,golec uorkiestra.

28 W Stodole artystycznej staszowskiego artysty plastyka Władysława Sadłochy w dniu 10 czerwca odbyły się uroczystości inauguracji sezonu artystycznego 2012 roku. Na uroczystości przybyli artyści plastycy niemal z całej Polski. Spotkania z twórczością staszowskiego regionalisty Byli tam także włodarze powiatu, samorządowcy miasta i gminy Staszów, z burmistrzem i wiceburmistrzem, liczni mieszkańcy ziemi staszowskiej, a gościem specjalnym był wybitny literat Włodzimierz Kłaczyński z Mielca. Po uroczystościach w Stodole, w dniu 15 czerwca br., pan Sadłocha otworzył wystawę swoich obrazów pt. Perły Świętokrzyskie w twórczości Władysława Sadłochy w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego przy Al. Wilanowskiej 204 w Warszawie. Wystawę otwarto przy okazji obrad Kongresu 20-lecie Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, w którym uczestniczyli delegaci z oddziałów z całej Polski. Wystawę odwiedziła także, była wicewojewoda świętokrzyska, kielczanka, a obecnie wiceminister Obrony Narodowej pani Beata Oczkowicz. Do Warszawy przyjechała też liczna grupa sympatyków malarstwa z ziemi staszowskiej. Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne zaprezentowało okazjonalnie swoje najnowsze wydawnictwa. W ogrodach Muzeum HPRL odbyły się dwa koncerty. Szczególnie serdecznie przyjęto występy Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej oraz Zespołu Śpiewaczego KSINZOKI z Łowicza. Wystawę pana Sadłochy, również delegata na Kongres, można będzie oglądać do końca sierpnia 2012 r. Tekst: Wiesław Kuca, foto: St. Ratusznik. Na wernisażu w Warszawie przemawia wiceprzewodniczący Komitetu Radia i Telewizji prof. dr hab. Stefan Pastuszko. W ogrodach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, od lewej: Dariusz Detka - doradca ministra obrony narodowej, Władysław Sadłocha i wiceminister Beata Oczkowicz. Na rzecz edukacji leśnej W Nadleśnictwie Staszów, opracowano Programu edukacji leśnej na lata Zadania tego podjął się zespół powołany przez nadleśniczego Adama Luberę w składzie: 1. Przewodniczący: Tadeusz Stępień zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów. 2. Sekretarz: Joanna Drożdżowska - st. specjalista w dziale administracji Nadleśnictwa. 3. Członkowie: Leszek Gębski specjalista Wydziału Hodowli Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Stanisław Batóg naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Staszowie, Jan Mazanka naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą, Sławomir Migalski prezes Koła Grodzkiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Staszowie, Grzegorz Skubera nauczyciel biologii w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie, Witold Świtalski - pracownik Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Zespole Pałacowym Kurozwęki. Komisja została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r., w którym to zaleca się Nadleśnictwu współpracę przy opracowaniu Programu z lokalnymi podmiotami, działającymi na polu edukacji ekologicznej społeczeństwa. Program jest opracowaniem charakteryzującym specyfikę, prowadzonej przez leśników działalności edukacyjnej. Zawiera on szeroko opisane walory przyrodnicze, znajdujące się na terenie nadleśnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich dostępność, istniejące zagospodarowanie i przydatność do prowadzenia edukacji leśnej. Uczestniczący w pracach nad jego opracowaniem z uznaniem odnieśli się do dotychczasowego dorobku Nadleśnictwa Staszów w obszarze edukacji leśnej, a także przedstawili swoje propozycje do założeń Programu. Tekst i foto: Jan Mazanka Nadleśniczy Adam Lubera poprosił członków komisji o zgłaszanie propozycji do nowo opracowywanego programu, a także o czynne uczestniczenie w jego realizacji w kolejnych latach.

29 Włochy niezrównanie piękne i pełne sprzeczności, uwodzą i zachwycają. Kraj oliwy, makaronów, wina, romańskich ruin i wielu widoków zapierających dech w piersiach, który w znudzonych budzi wyobraźnię, a w chłodnych i zrównoważonych pasję.ten bardzo zróżnicowany, zarówno pod względem klimatu, krajobrazu, jak i kultury kraj w dniach r. mieliśmy okazje odwiedzić. Włoskie wrażenia Dnia 27 kwietnia, nasza 43 osobowa grupa pod opieką pani Ewy Wyrzykowskiej, pana Edwarda Drózda organizatora wycieczki oraz pana Marka Morawskiego, w towarzystwie pilota, o godzinie 6.30, zebrała się na parkingu przy ul. Adama Mickiewicza. Pół godziny później wyjechaliśmy ze Staszowa, kierując się przez Polskę i Czechy ku Austrii. Wieczorem dotarliśmy do Wiednia, gdzie spacerując podziwialiśmy jego architektoniczne piękno. Po trzech godzinach udaliśmy się w dalszą podróż. Naszym kolejnym celem była Toskania, gdzie odwiedziliśmy Florencję. Zwiedziliśmy imponującą Bazylikę Santa Maria del Fiore oraz Santa Croce. Największe wrażenie zrobiło na nas Baptysterium ze stojącą nieopodal dzwonnicą Giotta. Zaraz po tym udaliśmy się na Ponte Vecchio. Most prowadzący przez uliczkę pełną bogatych jubilerskich wystaw i panujący na niej gwar, pozwolił nam poczuć wyjątkowy włoski klimat, lecz był to jedynie przedsmak czekających na nas atrakcji. Pogoda tego dnia była bardzo słoneczna i wysoka temperatura dała nam się we znaki. Zmęczeni udaliśmy się do autokaru, odpoczywając w dalszej podróży. Kierowaliśmy się na południowy wschód w kierunku Lido dei Pini części miasta Bibione, gdzie mieszkaliśmy podczas wyjazdu. Dotarliśmy wieczorem i wzięliśmy udział w prawdziwym włoskim dancingu, a następnego dnia - 29 kwietnia z samego rana udaliśmy się do stolicy Rzymu. Na Placu Świętego Piotra w Rzymie. 29 Już przekraczając granice Watykanu wiedzieliśmy, że ten dzień będzie dla nas szczególny, byliśmy bowiem na audiencji u Ojca Świętego Benedykta XVI. Poprzedzona była ona zwiedzaniem Muzeów Watykańskich, z wartą uwagi, kaplicą Sykstyńską. O godzinie byliśmy już na Placu św. Piotra, aby wziąć udział w niedzielnym nabożeństwie Anioł Pański. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Bazyliki Świętego Piotra, dzięki czemu mogliśmy być obecni przy grobie papieża Polaka Jana Pawła II. Gdy opuściliśmy mury Watykanu, udaliśmy się na Plac Argentyński, później stanęliśmy w obliczu najstarszej budowli Rzymu, jaką jest Panteon. Dalsza wyprawa oznaczała dla nas spotkanie ze słynnymi Schodami Hiszpańskimi oraz Fontanną Di Trevi. Wszyscy wrzucili do niej monetę, mając nadzieję, że obietnica powrotu do Rzymu zostanie w przyszłości spełniona. Później byliśmy na Placu Weneckim, z którego podziwialiśmy Kapitol. Kiedy weszliśmy na Forum Romanum, poczuliśmy się jak starożytni mieszkańcy Rzymu. Niedługo po tym podziwialiśmy już Łuk Tryumfalny i słynne Coloseum. 30 kwietnia, dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania pierwszych grobów chrześcijan w Katakumbach. Podziwialiśmy również Bazylikę Santa Maria Maggiore oraz Bazylikę Świętego Pawła za Murami, aby w końcu dotrzeć do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, na przeciwko której znajduje się jeden z ważniejszych dla chrześcijan zabytków Święte Schody, które zgodnie z legendą pochodzą z pałacu Poncjusza Piłata. Około godziny byliśmy już z powrotem w Lido dei Pini. Popołudnie spędziliśmy na plażowaniu u wybrzeży Morza Tyrreńskiego. Kolejnego dnia, 1 maja wyjechaliśmy w godzinach porannych na wzgórze Monte Cassino. Tam zwiedzaliśmy opactwo benedyktynów, po czym udaliśmy się na położony w pobliżu cmentarz żołnierzy polskich. Niestety, to był już nasz ostatni dzień w cudowniej nadmorskiej miejscowości, gdyż 2 maja wyruszyliśmy w podróż do domu. Zatrzymaliśmy się jeszcze w miasteczku Świętego Franciszka - Asyżu. To wyjątkowo piękne miejsce na pewno wyróżnia się spośród wszystkich włoskich miasteczek. Przyjazne, dostojne, z charakterem. Będąc tam ma się wrażenie, jakby czas zatrzymał się w miejscu. Kiedy wjechaliśmy wysoko na zbocze, szybko pojawiły się pierwsze wspaniałe średniowieczne budowle. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od bazyliki św. Angeli i później św. Klary. Dalej podziwiając zabudowę Asyżu zmierzaliśmy ku Bazylice św. Franciszka, która bez wątpienia jest najciekawszym zabytkiem tego umbryjskiego zakątka. Później udaliśmy się do Wenecji, miasta, które słynie z romantyzmu. Aby dotrzeć do interesujących nas miejsc, płynęliśmy statkiem po Canale Grande. Podczas spaceru po mieście na wodzie przechodziliśmy przez Most Westchnień, kierując się w stronę Placu św. Marka, gdzie podziwialiśmy bazylikę, Wierze Zegarową i Prokurację. Naszą włoską przygodę zakończyliśmy na Moście Zakochanych. O godzinie wyruszyliśmy w drogę powrotną zadowoleni, że mogliśmy poznać włoską kuchnie i chociaż przez kilka dni obcować z tamtejszymi zwyczajami, tradycją i kulturą. Autorzy: Roksana Gozdek i Anna Gałązka Foto: Michał Sanecki Związek Strzelecki Strzelec na cmentarzu żołnierzy Polskich na Monte Cassino.

30 30 Oświata STASZICÓWKA osiąga wyżyny Od czterech lat National Geographic oraz wydawnictwo Nowa Era organizują ogólnopolski konkurs pn. Moje Miejsce na Ziemi. Celem konkursu jest rozreklamowanie różnych miejscowości, tych bardziej i mniej znanych wśród szerszego grona odbiorców oraz zachęcenie młodzieży do poszerzania wiedzy z języka angielskiego. Uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica zdecydowali się wziąć udział w konkursie po raz kolejny. Tematem przewodnim tej edycji było świętowanie Euro 2012 w ich miejscowości. Grono sześciorga wspaniałych w składzie: Urszula Drzymalska, Natalia Kargulewicz, Magdalena Ziarno, Marta Waga, Krzysztof Rajca oraz Rafał Orzechowski pod opieką pani mgr Katarzyny Łukasik przygotowało pracę pt. The Other Side of the Coin w formie komiksu. Komiks przedstawiał różnych mieszkańców Staszowa oraz formy i sposoby, w jakie zamierzają świętować Euro Uczniowie podeszli do tematu w bardzo zabawny i oryginalny sposób. Prezentacja została wysłana do organizatorów, a w dniu 15 maja 2012 jej autorzy otrzymali informację o wyróżnieniu i zaproszenie na uroczystą galę wręczenia nagród w Warszawie, w dniu 30 maja Organizatorzy mieli ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ konkurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i w tym roku zgromadził ponad pół tysiąca prac z całej Polski. Konkurencja była więc bardzo silna, ale około godziny uczniowie wraz opiekunką usłyszeli werdykt.. nagrodę Grand Prix w kategorii broszura/prezentacja multimedialna zdobywa Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. Wielka radość ogarnęła wszystkich reprezentantów Staszicówki, którzy z dumą i uśmiechem na ustach wyszli na podium odebrać gratulacje, nagrody i dyplomy. A było co odbierać. Uczniowie otrzymali karty podarunkowe do Empiku oraz nagrody książkowe, natomiast szkoła tablicę multimedialną wraz z oprogramowaniem. Największą satysfakcją było jednak uznanie ich talentu i zaangażowania w życie szkoły i całego miasta przez grono jury na czele z Martyną Wojciechowską. Staszicówka i Staszów stały się sławne. Gala wręczania nagród odbyła się w Warszawie w kinie Atlantic. W trakcie uroczystości prowadzący przedstawiali wszystkie wyróżnione prace oraz ich autorów i opiekunów merytorycznych. Wśród grona wyróżnionych znalazły się szkoły z takich miast jak, Łódź, Katowice, Warszawa, czy Chorzów. Gala została zakończona powtórnym przeglądem zwycięskich prac oraz wspólnym zdjęciem. Po części oficjalnej organizatorzy zapewnili poczęstunek dla wszystkich obecnych. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać ze sobą, wymienić spostrzeżenia i uwagi oraz obejrzeć raz jeszcze wszystkie wyróżnione prace. Wyjazd do Warszawy okazał się więc bardzo udany, gdyż młodzież Staszicówki raz jeszcze pokazała, że może rywalizować z najlepszymi i zdobywać szczyty. W bieżącym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział także w XLIII Olimpiadzie Języka Rosyjskiego (Kraków 2011/2012). Do pierwszego etapu eliminacji II stopnia zakwalifikowało się siedem uczennic Staszicówki, przygotowywanych przez panią Beatę Bryłę i panią Grażynę Sikorę. Na 60 uczestników olimpiady cztery uczennice Zespołu Szkół: Monika Wiącek, Dominika Maziarz, Agnieszka Wyrazik i Justyna Filak otrzymały wyróżnienia i tym samym znalazły się w pierwszej dwudziestce najlepszych z województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Na podkreślenie zasługują też osiągnięcia w XLII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezja i Proza na Wschód od Bugu. Celem tego przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie wśród młodzieży najbardziej wartościowych utworów literatury narodów zamieszkałych na wschód od Bugu. I miejsce w eliminacjach wojewódzkich w Kielcach i awans do etapu centralnego w Jaworze zajęła już drugi rok z rzędu - Marta Waga. Dodatkowo jury konkursu wyróżniło recytację Kornelii Kozak. Udział młodzieży w konkursach tego typu stwarza możliwości rozwoju zainteresowań, zaistnienia i wykazania się uczniom uzdolnionym językowo. Katarzyna Łukasik Zdobywcy nagrody Grand Prix w konkursie Moje miejsce na Ziemi, od lewej: Krzysztof Rajca, Natalia Kargulewicz, Urszula Drzymalska, mgr Katarzyna Łukasik, Magdalena Ziarno, Rafał Orzechowski, przedstawiciele National Geographic oraz wyd. Nowa Era. Po zakończeniu zmagań w XLII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezja i Proza na Wschód od Bugu w Kielcach, od lewej: Marta Waga, Kornelia Kozak, Monika Banaś.

31 Osiągnięcia Młodych Innowatorów Dużym sukcesem mogą pochwalić się także tegoroczni absolwenci Technikum Mechatronicznego w Zespole Szkół, którzy wzięli udział w V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i V edycji Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora. Celem tych konkursów, organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną, jest promowanie zainteresowań techniką i budzenie kreatywności wśród młodzieży szkolnej. Pięciu pasjonatów mechatroniki: Mateusz Banaś, Mateusz Palmąka, Szczepan Pasternak, Ariel Strycharz i Tomasz Witek przez niemalże cały rok szkolny pracowało nad projektami nowatorskich przedsięwzięć. Mateusz Banaś i Mateusz Palmąka opracowali projekt programu nauczania na zajęcia dodatkowe z mechatroniki, który umożliwi młodym ludziom poszerzenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, rozwijanie zainteresowań technicznych i przyczyni się tym samym do podniesienia, jakości pracy szkoły. Szczepan Pasternak i Ariel Strycharz zajęli się z kolei ekologią i racjonalnym gospodarowaniem odpadami. Mając na uwadze konsekwencje, jakie mogą grozić ludziom za zaśmiecanie środowiska naturalnego, przygotowali projekt inteligentnego systemu rozpoznawania i segregacji odpadów, który bez ingerencji człowieka za pomocą odpowiednich czujników może automatycznie sortować śmieci na cztery podstawowe grupy: papier, szkło, plastik i metal. Tomasz Witek, Szczepan Pasternak i Ariel Strycharz zaprojektowali i wykonali natomiast panel symulacyjny do sterowania obiektami mechatronicznymi w programowalnych układach sterowania. Panel ten może zastąpić sterownik programowalny lub układ, którym sterownik ma sterować. Wszystkie te prace zostały przygotowane pod czujnym i fachowym okiem koordynatora pana Mariusza Śledzia. Poprzedziły je ankiety badawcze przeprowadzone wśród młodzieży naszej szkoły. Trud i zaangażowanie młodych naukowców zostały docenione przez organizatorów. Uczniowie Staszicówki zostali finalistami V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i w dniu 5 czerwca pod opieką pana Andrzeja Poniewierskiego udali się do Warszawy, gdzie otrzymali stosowne zaświadczenia. Chłopcy ci tym samym zostali zwolnieni z teoretycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy drugiego konkursu przyznali tytuł Młodego Innowatora 2011/2012 i I miejsce w kategorii technikum Arielowi Strycharzowi i Szczepanowi Pasternakowi. Pani Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej, Ewa Mańkiewicz- Cudny, w liście do pana dyr. Izydora Grabowksiego wyraziła uznanie dla zaangażowania w motywowanie młodego pokolenia do innowacyjnego myślenia, które kształtuje umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce. Pani Prezes podziękowała także autorom pracy i opiekunowi za czas i wysiłek włożony w przygotowanie projektu oraz zaprosiła laureatów 31 Od lewej: Ariel Strycharz, Mateusz Banaś, Szczepan Pasternak, opiekun Andrzej Poniewierski, Mateusz Palmąka i Tomasz Witek. Z potrzeby serc Chęć pomocy innym, reagowanie na ich potrzeby z życzliwością, sprawianie radości dzieciom przyświecało społeczności Internatu Zespołu Szkół w Staszowie - młodzieży i pracownikom podczas zbiórek datków pieniężnych. Były one przeprowadzane kilkakrotnie w ciągu mijającego roku szkolnego. Pomysł zgromadzenia funduszy, a następnie zakup prezentów i obdarowanie nimi dzieci z wybranego domu dziecka, został bardzo dobrze przyjęty przez młodzież i pracowników internatu. Okazało się, że mamy wrażliwą i dobrą młodzież, która chętnie pomaga innym i czerpie z tego ogromną satysfakcję. Rezultat zbiórek wypadł naprawdę imponująco zgromadzona została kwota 1300 zł. Wybór Domu Dziecka w Pacanowie - placówki, która otrzymała od nas prezenty, był jak najbardziej wraz z opiekunem na uroczystość finałową, która odbędzie się w Warszawie w dniu 21 czerwca 2012r. Andrzej Poniewierski Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nieważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi. Jan Paweł II naturalny. Dziewczęta z tej placówki były wychowankami naszego internatu we wcześniejszych latach, dzięki czemu nawiązaliśmy bardzo dobrą współpracę, poznaliśmy potrzeby dzieci i młodzieży tam mieszkającej. Za zebrane środki kupiliśmy trzy nowe rowery dla dzieci w różnym wieku. 14 maja sfinalizowaliśmy akcję, dostarczając prezenty do Pacanowa, ku radości dzieciaków. Satysfakcja, jakiej doświadczyliśmy obdarowując dzieci, sprawia, że już dziś wiemy, że będziemy kontynuować akcję w przyszłym roku szkolnym. Tekst i foto: Renata Jaworska Zakupione rowerki przekazaliśmy do Pacanowa

32 32 Uczniowie Staszicówki mogą realizować się w różnych dziedzinach odnoszą zarówno sukcesy naukowe, jak i sportowe. Przy szkole działa klub strzelecki UMKS Niedźwiadek, który skupia grono młodych ludzi zainteresowanych strzelectwem sportowym. Trenują oni pod opieką pana Marcina Szymańskiego, pana Mariusza Siłki i pana Macieja Tutaka. W bieżącym roku szkolnym największe sukcesy odniosły dziewczęta. Na etapie wojewódzkim Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich O Srebrne Muszkiety Zespół Szkół reprezentowali: Marta Waga, Milena Wnuk, Marzena Łabęcka, Angelika Bielecka, Dominika Bielecka i Tadeusz Kwiecień. W Kielcach dziewczęta ze Staszicówki zdobyły najwięcej punktów ze wszystkich drużyn i awansowały do zawodów ogólnopolskich w Bydgoszczy, gdzie wspólnie z drużyną chłopców z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach reprezentowały województwo świętokrzyskie. Krótki, ale intensywny trening przed finałem konkursu, przyniósł doskonałe efekty każda z dziewcząt poprawiła w Bydgoszczy swoje życiowe rekordy. Jako drużyna wojewódzka zajęli 5 miejsce w kraju. Lepsze były tylko cztery zespoły z kadry Polski. W rywalizacji indywidualnej dziewczęta ze Staszicówki Sukcesy strzeleckie Wiemy, co jemy i zdrowo żyjemy młodzieżowi I wicemistrzowie Eko-gotowania osiągnęły jeszcze lepsze wyniki. Milena Wnuk przywiozła puchar i medal za 3. miejsce w kategorii zawodniczek bez licencji. Marta Waga zdobyła 4. miejsce w kraju w kategorii zawodników z licencją strzelecką, a wynikiem 581 pkt uzyskała I klasę sportową. Marzena Łabęcka uplasowała się zaś na 13. pozycji zawodników bez licencji. Usatysfakcjonowane dziewczęta po powrocie z Bydgoszczy zgodnie utrzymują, że nie spoczną na laurach i dołożą starań, by za rok przywieść do Staszowa złoto. W ciągu ostatniego miesiąca w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica lista laureatów i finalistów konkursów i olimpiad znacznie się powiększyła. Młodzież ze Staszicówki rozsławia dobre imię tej szkoły w całym kraju rywalizuje z najlepszymi i osiąga znaczące sukcesy. Mamy nadzieję, że postawa i zaangażowanie zwycięzców będzie też dla całej społeczności uczniowskiej wskazówką, że wysiłek poparty talentem bardzo w życiu popłaca, a kolejne lata przyniosą jeszcze lepsze lokaty i większe dokonania. Mariusz Siłka Reprezentanci województwa świętokrzyskiego na Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich O Srebrne Muszkiety, od prawej: Marta Waga, Milena Wnuk, Marzena Łabęcka. W dniach maja 2012 w ramach II edycji Targów ECO-FA- MILII w Kielcach, Agencja Rynku Rolnego zorganizowała konkurs kulinarny o tytuł młodzieżowego mistrza kulinarnego EKO-Gotowania. Do uczestnictwa zaproszone zostały dwuosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego kształcących w kierunkach żywieniowych. Z powiatu staszowskiego, po przesłaniu przepisów wraz z opisem wykonania i zdjęciami gotowych potraw, zakwalifikowana została drużyna z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym, ucząca się w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Zespół w składzie: Adrianna Piekarska i Marek Jur, pod kierunkiem nauczyciela zawodu Sławomira Sztaby, po pierwszym dniu zmagań, w trakcie którego wykonali i zaprezentowali komisji, zakąski z puree z selera, oraz filet z indyka marynowany w jogurcie, zakwalifikowali się do finału, z trzecią lokatą. Dzień drugi, to wykonanie pełnego zestawu obiadowego, składającego się z zupy krem, dania z wołowiny i deseru, miał wyłonić zwycięzców tego konkursu. Ada i Marek przygotowali zupę krem z buraków czerwonych z mleczkiem kokosowym, wołowinę z imbirem i deser z kaszki z truskawkami. W opinii jurorów wszystkie zespoły wykazały się wielkim profesjonalizmem w przygotowaniu potraw. Na szczególna uwagę zasłużył sobie zwłaszcza deser wykonany przez Adrianna Piekarska i Marek Jur, I wicemistrzowie konkursu ECO-GOTOWANIA w Kielcach.

33 33 Marek Jur i Adrianna Piekarska podczas przygotowywania potraw. Sukces sichowian Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów szkół kształcących w zawodach rolniczych i żywienia. W eliminacjach centralnych XXXVI edycji, która odbyła się w dniach 1-2 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem k. Garwolina, wzięło udział 217 uczniów z całej Polski, wyłonionych w eliminacjach okręgowych spośród 21,4 tysiąca uczniów, którzy przystąpili do eliminacji szkolnych. Eliminacje odbywają się w 9 blokach tematycznych, a wiedzę i umiejętności uczniów oceniają pracownicy naukowi SGGW i Uniwersytetów. Głównymi sponsorami są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, a od bieżącego roku Fundacja Banku BGŻ. W eliminacjach centralnych brali udział tegoroczni absolwenci z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Sichowa Dużego: Adam Kucharczyk, uczeń Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz Paweł Staszczak, uczeń Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Uczniowie uzyskali tytuł finalisty, który zwalnia ich z części pisemnej egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz uprawnia do przyjęcia na wyższe uczelnie rolnicze w całym kraju. Za uzyskanie wyróżniających wyników w XXXVI edycji OWiUR Adam Kucharczak otrzymał roczne stypendium, przyznane przez Fundację Banku BGŻ, a Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych za zajęcie IV miejsca przyznała stypendium naukowe na okres 5 miesięcy. Uzyskane wyniki świadczą o wysokim poziomie przygotowania zawodowego absolwentów i szerokich umiejętnościach praktycznych. Są również dowodem na jakość wykształcenia, które oferuje uczniom szkoła w Sichowie Dużym.Warto dodać, że zostali oni przygotowani przez nauczycieli kształcenia zawodowego Marię Lipiec i Bogusława Kowalcze. Tekst i foto: Bogusław Kowalcze Nagrodzony zestaw: zupa krem z buraków czerwonych z mleczkiem kokosowym, wołowina z imbirem i deser z kaszki z truskawkami. młodzież z Sichowa. Umiejętności i kunszt kulinarny uczniów z Zespołu Szkół CKR w Sichowie Dużym został doceniony przez jury, zajęli drugie miejsce i otrzymali tytuł pierwszych wicemistrzów młodzieżowych EKO- Gotowania. Zostali również nagrodzeni profesjonalnym sprzętem AGD i fachową literaturą kulinarną. Uzyskany wynik świadczy o wysokim poziomie kształcenia zawodowego Szkoły w Sichowie Dużym oraz o doskonałym wyposażeniu bazy dydaktycznej, która pozwala uczniom rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Tekst i foto: Sławomir Sztaba Adam Kucharczyk - laureat i Paweł Staszczak - finalista XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

34 34 Stowarzyszenia Staszowianie w Kozienicach, czerwiec 2012 W dniach czerwca br., w Kozienicach, odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce Osób Niepełnosprawnych. W zawodach tych, wzięli udział zawodnicy STOWARZYSZENIA LZS SIGMA STASZÓW: Mateusz Cecelon (13 l.) i Wojciech Kamiński (11 l.). Chłopcy wystartowali w trzech konkurencjach i w każdej z nich zajęli miejsca medalowe. Mateusz był bezkonkurencyjny w rzucie oszczepem 600 g. Oddając swój najlepszy rzut na odległość 26,26 m zdeklasował rywala w swojej kategorii o 9 m i na podium stanął na najwyższym miejscu. Kolejną konkurencją, w jakiej wystartował Mateusz, było pchnięcie kulą 4 kg. W konkurencji tej uzyskał również rekord życiowy 7,76 m, ale niestety jego przeciwnik przerzucił go o 5 cm i Mateusz musiał się zadowolić II miejscem. Podczas drugiego dnia zawodów, Mateusz wystartował w skoku w dal. W konkurencji tej oddał swój najlepszy skok na odległość 4,47 m i zajął II miejsce. W czasie zawodów swój debiut zaliczył z bardzo dobrym rezultatem Wojciech Kamiński. Wrócił z zawodów z trzema brązowymi medalami: w rzucie oszczepem 600 g 10,60 m, w biegu na 100 m - 18,35 sek. i w skoku w dal - 3,08 m. Warto dodać, że chłopcy trenują dopiero od września, a już osiągają tak zadowalające wyniki. Miejmy nadzieję, że talenty ich będą rozwijać się prawidłowo i w niedalekiej przyszłości jeszcze o nich usłyszymy. Tekst i foto: Agnieszka Wawrzkiewicz i Mariusz Cecelon Z Konina na brązowo Formacja Taneczna KLEKS ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych KLEKS w Staszowie wróciła z 33. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2012 z BRĄ- ZOWYM APLAUZEM. Na w/w festiwalu wystąpiły trzy grupy ze Staszowa: 1. w kategorii show dance do 11 lat KLEKSIKI z choreografią NANO- BOTY 2. w kategorii show dance do lat KLEKS A z choreografią WI- KINGOWIE 3. w kategorii show dance do lat KLEKS z choreografią HAL- LOWEEN Ogromne wrażenie na instruktorach i choreografach konkurencyjnych zespołów wywarła choreografia najstarszej grupy pt: HALLOWEEN, a większość z nich nie mogła zrozumieć, dlaczego została niedoceniona przez jury festiwalu. W 33. eliminacjach tanecznych wzięło udział 96 prezentacji, do finałów jurorzy zakwalifikowali 58 z nich. W koncercie galowym wystąpiły zespoły, których wytańczone choreografie zostały uznane przez komisję artystyczną za najlepsze. Było ich w sumie 34. Tekst i foto: Marzena Szmyrgała Festiwal rozpoczął się od uroczystej parady wszystkich zespołów, powiat staszowski reprezentowała formacja Taneczna KLEKS. Reprezentacja LZS SIGMA Staszów: trener Agnieszka Wawrzkiewicz, Wojciech Kamiński, Mateusz Cecelon i prezes Mateusz Cecelon. Z wizytą u starosty staszowskiego, zaraz po mistrzostwach, od lewej: Mateusz Cecelon, Agnieszka Wawrzkiewicz, Wojtek Kamiński i starosta Andrzej Kruzel. Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce. Skok w dal - Wojtek Kamiński. BRĄZOWY APLAUZ dla staszowskich KLEKSÓW. Skok w dal - Mateusz Cecelon.

35 35 Dzień godności uroczyście i na sportowo W dniu 31 maja br. odbyły się w Staszowie zawody sportowe z okazji Dnia godności osób z niepełnosprawnością intelektualną. W imprezie, którą poprzedził przemarsz ulicami miasta, uczestniczyli pensjonariusze Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczego w Staszowie. Do marszu, w którym wzięły udział także dzieci i młodzież ze staszowskich szkół, zachęcała Halina Łabuda dyrektor staszowskiego Ośrodka. Marsz wyruszył o godzinie 9:45 spod bramy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Staszowie. Podziękowania za przybycie i wsparcie idei Olimpiady odczytała Ola Kozieł ze staszowskiego ORWE. Byli obecni także przedstawiciele władz powiatowych i miejskich: starosta Andrzej Kruzel i zastępca burmistrza Staszowa Henryka Markowska, którzy z nieskrywaną radością uroczyście otworzyli czwartkową olimpiadę sportową. Podczas zawodów, odbywających się pod hasłem Sprawni razem, obecni byli również Roman Karaś prezes Rady Miejsko Gminnego Zrzeszenia LZS i wiceprzewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS Henryk Miśkiewicz, którzy żywo wspierali, podjętą przez dyrektor Halinę Łabudę, ideę imprezy. Dzieci i młodzież z Ośrodka sprawdzała swoje umiejętności w różnorodnych konkurencjach. Wśród nich były, m.in.: wyścigi wózków, rzut piłką lekarską i koszykową. Każda z nich była okazją do wspaniałej zabawy dla wszystkich uczestników imprezy. W przerwach pomiędzy zmaganiami sportowymi widzowie mogli podziwiać występy cheerliderek ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, a także występ wokalny Kamili Cecelon uczennicy Gimnazjum nr 2 w Staszowie. Idea organizowania takiej imprezy znajduje uznanie nie tylko wśród władz lokalnych, ale przede wszystkim przynosi radość biorącym w niej udział. Jest także ważnym elementem, integrującym środowisko uczniów Ośrodka z ich rówieśnikami ze staszowskich szkół. Tekst: Michał Skrętek Foto: Michał Skrętek i pracownicy OREW W konkurencji slalom na pieszo wzięła udział m.in. Sylwia Januszewska (w środku) uczennica staszowskiego OREW. W konkurencji przeciąganie liny. Wyrównana rywalizacja w wyścigu wózków. Z zapałem rzucano do kosza.

36 36 Sport OLIMPIA POGOŃ STASZÓW mistrzem województwa świętokrzyskiego W dniu 12 czerwca br. na stadionie Pogoni Staszów odbył się turniej finałowy piłki nożnej chłopców pod hasłem Piłkarska kadra czeka. W imprezie udział wzięły cztery zespoły zwycięskich grup eliminacyjnych. Były to drużyny: ULKS CIESZ- KOWY, ULKS ORŁY BODZENTYN, ULKS CHĘCINY i OLIMPIA POGOŃ STASZÓW. Podczas imprezy obecni byli: starosta staszowski Andrzej Kruzel, burmistrz Staszowa Romuald Garczewski, przewodniczący Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS w Kielcach Jerzy Kula, a także Roman Karaś prezes Rady Miejsko Gminnego Zrzeszenia LZS w Staszowie i Henryk Miśkiewicz wiceprzewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS. Zwycięzcą turnieju został zespół staszowskiej POGONI, zdobywając tym samym tytuł mistrza województwa świętokrzyskiego i prawo reprezentowania naszego regionu w finale ogólnopolskiego turnieju, który rozegrany zostanie w dniach lipca 2012 roku w Słubicach. Głównym organizatorem, cieszącego się dużą popularnością, turnieju, było: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Krajowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. Patronat medialny nad imprezą objęła Telewizja Polska. Młodym piłkarzom OLIMPII PO- GOŃ STASZÓW i jej trenerowi Rafałowi Konatowi serdecznie gratulujemy i życzymy takiego samego miejsca w centralnym finale. Tekst: Roman Karaś Foto: Michał Skrętek Zwycięzcy wtorkowej rywalizacji drużyna OLIMPII POGOŃ STASZÓW. KS KORAB-OSiR Staszów wygrał Eliminacje Międzyregionalne o Puchar Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w piłce ręcznej mężczyzn rocznik 1993 i młodsi. Triumf staszowskich szczypiornistów Zwycięstwo podopiecznych trenera Janusza Świętonia zapewniło, niżej wymienionym zawodnikom, udział w centralnych Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów Sportowych, są to: Jurkowski Kamil, Bąk Michał, Bąk Hubert, Bednarczyk Artur, Bielec Kamil, Błachut Dawid, Bugaj Kamil, Faliszewski Sebastian, Kaleta Michał, Kuraś Tomasz, Toś Kamil, Szafrański Tomasz i Wawrzkiewicz Robert. W zawodach organizowanych w Staszowie (makroregion) brały udział drużyny z czterech województw: świętokrzyskiego KS KORAB OSiR Staszów, lubelskiego Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, małopolskiego - Ludowy Uczniowski Klub - Sportowy Skrzyszów i podkarpackiego - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy KOLIBER Zarzecze. Gospodarzem zawodów był Jerzy Kula - przewodniczący Rady Wojewódzkiej LZS Kielce oraz dyrektor OSiR Staszów Rafał Glegoła, a patronat nad zawodami objęli: wice- Na hali OSiR w Staszowie. starosta staszowski Michał Skotnicki oraz burmistrz Staszowa Romuald Garczewski. Zawodnicy reprezentowali szkoły: Gimnazjum nr 1 w Staszowie klasa sportowa, Gimnazjum w Czajkowie, LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, LO w Połańcu i LO w Bogorii. Redakcja

37 Ponad dwudziestu wystawców wzięło udział w I Powiatowych Targach Edukacji i Pracy w Staszowie, które odbyły się w środę 30 maja br. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia było Młodzieżowe Centrum Kariery w Staszowie wraz ze Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP w Kielcach, we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, który był gospodarzem imprezy. To pierwsze, na terenie powiatu staszowskiego, przedsięwzięcie o takim charakterze, skierowane do młodzieży, która stoi przed wyborem dalszej drogi kształcenia, w tym uczelni i kierunku studiów, a także do poszukujących zatrudnienia i osób bezrobotnych. Podczas tego wydarzenia młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół i uczelni wyższych z naszego regionu, ośrodkami szkoleniowymi oraz instytucjami wspierającymi przedsiębiorców. Dla uczestników organizatorzy imprezy zaplanowali także spotkania z pracodawcami, konsultacje ze specjalistami, pośrednikami pracy oraz doradcami zawodowymi. Wśród wystawców znaleźli się między innymi: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Staszowie, Firma Avon, Szkoły Policealne CKD Promotor, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, Staszowski Ośrodek Kultury, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Wszechnica Świętokrzyska, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie, Szkoły Cosinus, Starostwo Powiatowe w Staszowie - Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą, Szkoły ZDZ w Staszowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu, Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy, Świat Kobiety i Mary Kay Opatów, Młodzieżowe Centrum Kariery ze Staszowa i Ostrowca Św., Punkt Pośrednictwa Pracy w Ostrowcu Św., Ośrodek Staszowskie Targi Edukacji i Pracy Podczas otwarcia targów przemawia wicestarosta Michał Skotnicki. Szkolenia Zawodowego w Opatowie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie. Po zakończeniu imprezy doradca zawodowy MCK zaprosił osoby zainteresowane na dodatkowe konsultacje i porady z zakresu planowania. Targi zorganizowano w ramach ogólnopolskiego projektu pn. OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tekst i foto: Agnieszka Siuda 37 Z prawej: stoisko staszowskiego biura Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Ekspozycja Starostwa Powiatowego w Staszowie. Z ofertą Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu zapoznał się m.in. dyrektor ZSE Jan Ungeheuer.

38 38 Odświeżamy nasze otoczenie Pierwszą edycję projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) w latach realizowały 3 miasta: Szczecin, Łódź i Rzeszów. Realizację rozpoczęły od tworzenia stref wolnych od dymu tytoniowego. Strefy bezdymne powstawały w miejscach publicznych, m. in. w urzędach, szkołach, zakładach pracy, parkach i na placach zabaw. W październiku 2011 r. rozpoczęto realizację drugiej edycji projektu, która ma już charakter ogólnokrajowy. Jej głównym zadaniem jest poprawa egzekwowania i wzrost przestrzegania postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.). W związku z tym w całym kraju, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują bieżący nadzór nad realizacją obowiązków, wynikających z ww. ustawy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, wspólnie z Koalicjantami t.j.: przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Gminy Bogoria, Staszowskiego Ośrodka Kultury, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, Komendy Powiatowej Policji w ramach projektu prowadzi kampanię społeczną, której głównym celem jest: oznakowanie miejsc wolnych od dymu tytoniowego, edukacja lokalnego społeczeństwa o konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie) oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych na temat szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu. 31 maja 2012 roku, w sali widowiskowej w Staszowskim Ośrodku Kultury, odbyła się debata społeczna, której głównym celem była edukacja nt. konsekwencji prawnych i zdrowotnych palenia tytoniu. Na widowni zebrało się 280 osób. Inicjatorami debaty byli koalicjanci projektu: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, Komendant Powiatowy Policji w Staszowie i Dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury. Program spotkania przedstawiał się następująco: występ o charakterze kabaretowym w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Staszowie, prezentacja nagrodzonych prac konkursowych (Moniki Ziejewskiej - uczennicy LO Staszów, Aleksandry Stępień, Justyny Ryńskiej i Mariusza Pyszczka - uczniów LO Osiek. Konkurs polegał na opracowaniu ulotki p.h. Trud i siła współczesnej rodziny a uzależnienia, prelekcja przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Staszowie na temat skutków prawnych palenia tytoniu w miejscach publicznych, prelekcja przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie na temat skutków zdrowotnych palenia tytoniu, dyskusja młodzieży i nauczycieli na temat trudu i siły rodziny w zapobieganiu uzależnieniom, dystrybucja ulotek opracowanych w ramach projektu. W debatę zaangażowali się między innymi nauczyciele i pedagodzy: Małgorzata Jaguś z Zespołu Szkół w Połańcu, Bartosz Jabłoński z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, Joanna Jur z Liceum Ogólnokształcącego w Osieku, Ewa Markiewicz z Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, Maria Pęczek z Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, Magdalena Strojek z Zespołu Szkół w Staszowie, Ewa Krzystanek. Następnym działaniem, jakie podejmą koalicjanci projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities), będzie oznakowanie miejsc wolnych od dymu tytoniowego. PPIS w Staszowie Młodzież dyskutuje na temat uzależnień. Halina Męcińska i st. asp. Aneta Nowak-Lis mówią o skutkach prawnych i zdrowotnych palenia tytoniu w miejscach publicznych. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie podinsp. Mariusz Przyborowski wręcza nagrody zwycięzcom konkursu na opracowanie najlepszej ulotki.

39 W dniu 26 maja br., po raz piąty odbył się "Piknik Ekologiczny Powiatu Staszowskiego. Jak co roku, tak i tym razem impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Miejscem pikniku była muszla koncertowa w Połańcu. Imprezę otworzył, dziękując zebranym za tak liczne przybycie, wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, następnie głos zabrał burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, który podziękował staroście i wszystkim tegorocznym sponsorom za wsparcie organizacyjne imprezy. Ekologiczny Powiat Staszowski 39 szyły się dużym uznaniem jury konkursu. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe upominki, które wręczyli wicestarosta Michał Skotnicki, burmistrz Połańca Jacek Tarnowski i Tomasz Żukiewicz, prezes Zarządu EKOPOL-Ż sp. z.o.o. Organizatorami V edycji Pikniku Ekologicznego byli: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Urząd Miasta i Gminy w Połańcu oraz EKOPOL-Ż sp. z.o.o. Tekst i foto: Michał Skrętek W sobotnim pikniku wzięły udział także: Anna Lewicka, reprezentująca marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz Greta Kościołek, która w imieniu prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Andrzeja Pałysa podziękowała za zaproszenie, jednocześnie życząc wszystkim uczestnikom imprezy wspaniałej zabawy. Atrakcjami sobotniego Pikniku były m.in.: występy taneczno wokalne: dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli powiatu staszowskiego. Jak co roku, wręczono także nagrody Lider Ekologii Powiatu Staszowskiego, które tym razem otrzymali: GDF SUEZ Energia Polska S.A., Fhoster Wheller Energia Polska S.A., Elpoeko sp. z.o.o. Grupa Franspol, Elpologistyka sp. z.o.o., Prminx sp. z.o.o, EREA sp. z.o.o., Elpolab sp. z.o.o., Ekobiomasa sp. z.o.o., AZ Elektryka sp. z.o.o., Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnym w Rzędowie, Ekologiczny Związek Gmin dorzecza Koprzywianki, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z.o.o. w Połańcu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie sp. z.o.o., Zakład Komunalny Urzędu gminy w Rytwianach, Remondis sp. z.o.o.: Oddział Ostrowiec Świętokrzyski, ZEC Staszów, EKOPOL Ż sp. z.o.o., Środowisko i Innowacje sp. z.o.o., Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Przedszkole publiczne w Połańcu, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, ZTE Połaniec, Komenda Powiatowa Policji w Staszowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. Przesłaniem imprezy była dbałość o otaczające człowieka środowisko naturalne, dla propagowania tego celu podczas Pikniku zorganizowano, m.in. zbiórkę surowców wtórnych, takich jak: szkło, papier, tworzywa, zużyty sprzęt elektroniczny, a także baterie. Każdy, kto wziął udział w zbiórce, otrzymał atrakcyjne nagrody, które przyznawane były proporcjonalnie do ilości zgromadzonych surowców wtórnych. Podczas imprezy dzieci mogły uczestniczyć w konkursie wiedzy ekologicznej, zorganizowano także konkurs plastyczny na plakat ekologiczny. Prace młodych artystów cie- Uroczystego otwarcia V edycji Pikniku Ekologicznego Powiatu Staszowskiego dokonał wicestarosta staszowski Michał Skotnicki. St. asp. Aneta Nowak Lis zachęcała do wzięcia udziału w konkursie nt. ruchu drogowego. Laureaci tegorocznych nagród Lider Ekologii Powiatu Staszowskiego po odebraniu dyplomów i pucharów. Wszystkim małym artystom wręczono pamiątkowe upominki.

40 40 Ludowcy świętowali w Szydłowie Tegoroczne powiatowe święto ludowców -,,Zielone Świątki, w niedzielę 27 maja br., w tym roku obchodzono w Szydłowie. Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. św. Władysława, odprawioną przez proboszcza szydłowskiej parafii ks. Ryszarda Piwowarczyka wspólnie z ks. kan. Jerzym Sobczykiem proboszczem parafii św. Jakuba w Kotuszowie, który wygłosił homilię. Podczas mszy świętej w intencji ruchu ludowego, odprawionej w szydłowskiej świątyni. Część oficjalna odbyła się w miejscowej remizie OSP, gdzie wszystkich ludowców i gości zaproszonych powitał prezes Zarządu Powiatowego PSL w Staszowie wicestarosta Michał Skotnicki. Historię ruch ludowego w Polsce i na ziemi staszowskiej przybliżył prezes honorowy Stefan Zieliński, który przy okazji przypomniał sylwetki zasłużonych działaczy PSL z terenu powiatu staszowskiego, których synowie i córki pełnią obecnie w szeregach partii różne funkcje i z oddaniem pracują dla dobra polskiej wsi. Podczas oficjalnej części obchodów tegorocznego Święta Ludowego w powiecie staszowskim. Przemawia prezes Michał Skotnicki. Od lewej: Stanisława Błażejewska, Henryk Górski, Tadeusz Mordas i Stefan Zieliński. Z gości honorowych do Szydłowa przyjechali posłowie na Sejm RP: Mirosław Pawlak i Sławomir Górczyński, którzy przekazali wszystkim obecnym serdeczne życzenia, zapewniając o swoim wsparciu wszelkich inicjatyw i wniosków, służących obywatelom ziemi staszowskiej i świętokrzyskiej. Program artystyczny przygotowali uczniowie szydłowskiego Gimnazjum, na który złożyły się dawne tańce z okresu XVIII wieku i współczesny kabaret. Tekst i foto: Jan Mazanka Druh Stanisław Góra prowadzi kolumnę marszową do remizy OSP w Szydłowie. Świętowano Powiatowo miejsko-gminne obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się już o godz. 8.00, od odprawienia mszy świętej w kościele pw. Przemienienia Pańskiego i Świętego Ducha w Wiśniowej, gdzie przed laty spoczęło serce Hugona Kołłątaja. Liturgię mszy świętej odprawili: ks. kan. Edward Zieliński proboszcz parafii pw. św. Barbary w Staszowie i gospodarz wiśniowskiej parafii ks. Krzysztof Barański, który również wygłosił homilię. W Staszowie, po uformowaniu pochodu na ul. Parkowej, o godz , kolumna marszowa przy dźwiękach Orkiestry Dętej Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki,,Siarkopol S.A. w Grzybowie, przeszła na staszowski Rynek, gdzie przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki liczne delegacje: władz samorządowych, zakładów pracy, szkół, związków kombatanckich, i stowarzyszeń złożyły wiązanki kwiatów. Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta staszowski Andrzej Kruzel, który powiedział m.in.:,,szanowni Państwo, dni świąt narodowych upamiętniają najjaśniejsze karty w historii naszego kraju. Kolejna, dwieście dwudziesta pierwsza rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, przywodzi pamięć o podjęciu najważniejszej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. W dniu dzisiejszym składamy hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, zwanej przez nich samych,,ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny. Konstytucja została oparta na prawach i swobodach obywatelskich, tolerancji i wolności wyznania, połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia, umożliwiła przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji. Jednak czy dzisiaj, po dwustu dwudziestu jeden latach od jej uchwalenia, polityczna i patriotyczna myśl Konstytucji 3 Maja obecna jest w świadomości Polaków? Czy warto obchodzić kolejne rocznice Konstytucji, która nie tylko nie zmieniła losu kraju, ale nawet nie weszła na trwałe w ówczesne życie społeczno- polityczne? Osobiście

41 221. rocznicę uchwalenia Konstytucji myślę, że warto, a wręcz należy, i nie tylko dlatego, że jest ona częścią naszej historii; ale przede wszystkim dla podkreślenia faktu myślenia o państwie polskim i troski o jego przyszłość. Konstytucja jest bowiem przykładem właściwie rozumianej demokracji w walce przeciwko anarchii. Jest tragiczną lekcją, nakazującą myślenie i troskę o państwie polskim, nie tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia jego bytu. Konstytucja jest także lekcją, zarówno dla obywateli jak i dla rządzących, że nigdy nic nie jest dane na zawsze a w szczególności niepodległość i suwerenność narodu i państwa. Z tej lekcji historii, jaką jest Konstytucja 3 Maja możemy i powinniśmy wyciągać wnioski i czerpać nauki także dzisiaj. Od ośmiu lat jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, do której wstąpiliśmy z wielkimi nadziejami na poprawę naszego bytu. Dzisiaj, wspominając czas ciężkiej pracy i niełatwych decyzji, spoglądając na zmiany, jakie zaszły w naszym otoczeniu, uważam, że dobrze wykorzystaliśmy szanse, by zapewnić lepsze warunki życia mieszkańcom ziemi staszowskiej. Świadczą o tym chociażby: wyremontowane drogi, powstająca infrastruktura komunalna, hale sportowe i nowocześnie wyposażone szkoły, rosnące w szybkim tempie Powiatowe Centrum Sportowe, z długo wyczekiwaną w Staszowie krytą pływalnią, wyremontowane oddziały szpitalne, czy też nowy blok operacyjny, który w najbliższym czasie otrzyma wyposażenie. Z okazji dzisiejszego święta chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu za udział w naszych obchodach. Pamiętajmy, że jesteśmy cząstką polskiego Narodu i Państwa. W imieniu własnym, a także przedstawicieli władz powiatu oraz miasta i gminy Staszów, serdecznie życzę wszystkim tu obecnym, jak również pozostałym mieszkańcom naszego powiatu, wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym i gorąco zapraszam do udziału w popołudniowym pikniku rodzinnym, nad rzeką Czarną w Staszowie. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Mszę świętą w intencji ojczyzny odprawiono w Sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II. Liturgii z udziałem: ks. kan. Edwarda Zielińskiego, ks. kan. Wiesława Kowalewskiego i ks. kan. Jerzego Rybusińskiego, przewodniczył Kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki na staszowskim Rynku składają, od lewej: radny powiatu staszowskiego Janusz Bąk, starosta staszowski Andrzej Kruzel, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, radna powiatu Janina Złotnik i wicestarosta Michał Skotnicki. Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta staszowski Andrzej Kruzel. W kościele w Wiśniowej kwiaty składają, od lewej: radny powiatu Adam Kowal, starosta staszowski Andrzej Kruzel i wicestarosta Michał Skotnicki. 41 ks. prałat Henryk Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie. Homilię wygłosił ks. Grzegorz Maruszak wikariusz parafii św. Bartłomieja. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, nad Zalewem nad Czarną, odbył się festyn rodzinny. W części artystycznej wystąpili m.in.: uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiśniowej i kapela Staszowskiego Ośrodka Kultury. Tekst i foto: Jan Mazanka

42 42 Przedwakacyjne spotkania Zbliżają się wakacje - czas wypoczynku i relaksu! Jest to także czas nie tylko swobody, ale także czas brawury i lekkomyślności, skutkującej niejednokrotnie tragicznymi wydarzeniami. Dlatego w ostatnim tygodniu nauki staszowscy policjanci goszczą wśród uczniów szkół naszego powiatu, przypominając podstawowe zasady bezpieczeństwa. Dzisiejsza lekcja bezpieczeństwa poprzedzona została spektaklem przygotowanym przez pierwszoklasistów ze staszowskiej podstawówki. Następnie mundurowi przekazywali cenne wskazówki, mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych, podczas letniego wypoczynku. Spotkanie było również okazją do uroczystego wręczenia nagród laureatom konkursu pod hasłem "Bezpieczeństwo na wsi - czy upadek to przypadek". Jeszcze raz gratulujemy jego zwycięzcom i odsyłamy do poniższych wakacyjnych wskazówek. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie. APELUJEMY DO DZIECI I MŁODZIEŻY! - rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje, - zawsze informujcie swoich rodziców o tym, gdzie i z kim przebywacie, - na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów, - jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce nie traktujcie jezdni jak placu zabaw - kąpcie się tylko w miejscach do tego wyznaczonych - kąpieliskach strzeżonych pod opieką ratowników lub osób dorosłych, - bądźcie ostrożni wobec zwierząt - nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne, - nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym, - pozostając samodzielnie w mieszkaniu ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi, - nigdy nie bawcie się ogniem - ogniska rozpalajcie w wyznaczonych do tego miejscach, zawsze w obecności osób dorosłych, - zawsze mówcie NIE, gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów, - uczestnicząc w pracach polowych, zachowajcie szczególną ostrożność, - nie dotykajcie maszyn i urządzeń, będących w ruchu i pod napięciem, - zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie. DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW! - starajcie się wyposażyć swoje pociechy w niezbędną wiedzę, dotyczącą unikania zagrożeń oraz przypominajcie im o zasadach bezpiecznego wypoczynku, - wysyłając dzieci na zorganizowane formy wypoczynku - upewnijcie się, czy będą one miały właściwą opiekę i zapewnione bezpieczeństwo, - wykazujcie troskę o życie i zdrowie dzieci i młodzieży. St. asp. Aneta Nowak Lis Kierownik Powiatowego Biura KRUS w Staszowie Adam Siekierski i st. asp. Aneta Nowak-Lis wręczają nagrody. Pedagog szkolny Grażyna Kwiecień apeluje do dzieci o zachowanie szczególnej ostrozności podczas zabaw w miesiącach wakacyjnych.

43 Matkom... Drodzy Czytelnicy! Podjęłam się karkołomnego zadania. Postanowiłam napisać trzy rożne teksty na Dzień Matki, do trzech miejscowych gazet. Czynię to trochę z przekory, może chęci sprawdzenia swoich możliwości, a na pewno dlatego, że pisanie o Matce, to wielka radość i przyjemność. Temat jest bowiem wyjątkowo wdzięczny. A, że o Matce napisano całe tomy, to i moje pisanie znajdzie swoje miejsce i wiernych Czytelników. Wiem, bo niejednokrotnie doznaję wzruszenia, gdy czytam wiersze poświęcone matkom: tym młodym, szczęśliwym, radosnym, spełnionym, i tym cierpiącym, smutnym, samotnym, chorym. Wiem, bo drżeniem serca napełniają mnie przypowieści o matczynym sercu. Bo przecież z autopsji znam cierpienia i niepokoje matki, także jej radości i dumę z dzieci, a potem wnuków. Wiem, bo podziwiam matki dzieci chorych, ich ofiarność i walkę o leczenie swych pociech. Bo ciekawią mnie i zadziwiają czyny matek- bohaterek, które stać na ofiarę życia dla dobra dziecka. Bo znam osobiście matki dzielne, pełne poświęcenia, determinacji i siły dla wzmagania się z codziennymi problemami, których rozwiązywanie i pokonywanie przerosłoby siły innych kobiet. Wiem, bo mój sprzeciw budzą te matki, które nie nauczyły swoich dzieci szacunku dla ludzi, ciekawości świata i wiedzy, życzliwych zachowań, otwartości, także solidarności i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Wiem, bo jestem całym sercem z każdą matką samotnie wychowującą dzieci. Bo z wielkim szacunkiem myślę o matkach z rodzinnych domów dziecka, wiosek dziecięcych i tych, które dają miłość i opiekę obcym dzieciom, uznając je za swoje własne. Tak, Matka to miłość cicha i piękna jak wiosna. O niej powstawały wiersze, pieśni, obrazy, rzeźby, filmy, symfonie, powieści, opowieści i przypowieści. Jedna z nich jest szczególnie piękna i wzruszająca. To biblijna przypowieść o mądrym królu Izraela, Salomonie i dwóch matkach, którym, w tym samym czasie, urodziły się dzieci. Jedno z nich umarło. Każda twierdziła, że to jej dziecko żyje. Przyszły więc do rozsądnego monarchy, aby rozsądził powstały spór. Salomon, uznawszy, że żadna z nich nie ustąpi, zaproponował, żeby dziecko rozciąć na połowę, a każda z matek otrzyma wtedy jego część. Wówczas prawdziwa matka przestraszyła się takiego pomysłu i zaproponowała, żeby dziecko oddać drugiej kobiecie. Król wiedział już, która z kobiet jest matką dziecka i oddał je właśnie jej. Miłość Matki. Taka jest i dzisiaj, niezmienna, trwała, ofiarna mimo upływu wieków. Wielka i serdeczna, ciepła i niezastąpiona. Taka jest właśnie matczyna miłość. Poeta, żołnierz, czasu kurz, Krzysztof Kamil Baczyński pisał o matce: ( ) Ty zawsze jesteś we mnie, trwasz we mnie krwiopłynem i trwasz tak ziemsko, jednak nadczasowo Jak Chrystus cudze przyjmująca winy i cudze krzyże niosąca nad głową. Nad nami miłość żywa, bo bogata, wieczna, nie zakwitła na rwanych rozognieniem ranach, miłość jak przystań spokojna, bliskością bezpieczna i jedyna wzajemna bez rany poznana.... Taka jest miłość Matki. Ponadczasowa. Żywa. Wieczna. Spokojna. Bezpieczna. Każdy odcień tej miłości ofiaruje Ona bezinteresowne swojemu dziecku. Chwała wszystkim Matkom. Jadwiga Szyszka 43 Stary polski cmentarz w Niemirowie, na Ukrainie uporządkowano i ogrodzono, likwidując jednocześnie drogę przez jego środek, z której korzystali mieszkańcy okolicznych domów. Wszystko odbyło się bez konfliktów i sporów, jak nakazuje głęboko zakorzeniony w Ukraińcach zwyczaj szanowania zmarłych, bez względu na nację, z której się wywodzą. Tego pożytecznego dzieła dokonano z inicjatywy i za pieniądze Zarządu Fabryki Wódek,,Niemirów, które znane są nie tylko w Europie, ale także np. w USA. Odnaleźliśmy grobowiec rodzinny Chodkiewiczów, właścicieli pobliskich Strzelczyniec, dziadków Ksawerego Pruszyńskiego ( ), reportera, publicysty i dyplomaty, uczestnika bitwy o Narwik i pod Falaise. Z córką Ksawerego Pruszyńskiego Anną, zamieszkałą w Montrealu, mamy zaszczyt i przyjemność współpracować w czasie pisania projektów do programu wymiany młodzieży Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Zdjęcia cmentarza, już przesłaliśmy do Kanady. Być może, za następnym razem, wśród licznych nagrobków, odnajdziemy kogoś Stary polski cmentarz w Niemirowie na Podolu. z rodziny kpt. żeglugi wielkiej Konstantego Matyjewicza-Maciejewicza, ( ) urodzonego w Niemirowie, pierwszego kapitana,,daru Pomorza, którym dowodził w latach Tekst i foto: Jan Mazanka

44 44 Staszowskie przedszkolaki zwiedzają Zakopane W dniach od 2 do 15 maja 2012 r. przedszkolaki ze STASZOWSKIEJ ÓSEMKI pod opieką Iwony Grzybowskiej i Małgorzaty Wojtczak przebywały na turnusie rehabilitacyjnym w Zakopanem. Wszystkim dzieciom towarzyszyli rodzice. Dzieci korzystały z trzech zabiegów leczniczych dziennie, dostosowanych indywidualnie do każdego, były to między innymi: elektroterapia, krioterapia, koloroterapia, inhalacje, masaże. Każdy z opiekunów dzieci korzystał z dwóch zabiegów dziennie. Poza tym dzieci uczestniczyły w zajęciach kulturalnooświatowych zorganizowanych przez nauczycieli przedszkola. Przedszkolaki miały możliwość poznania walorów przyrodniczych Tatr. Uczestniczyły w wycieczce do Doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej. Wjechały na Gubałówkę, gdzie podziwiały widok na Giewont. Poznały wiele ciekawych obiektów w Zakopanem: największą skocznię narciarską Wielką Krokiew, najstarszy dom w Historia Zakopanem, willę Witkiewiczówkę, w której mieszkał Stanisław Ignacy Witkiewicz, główny deptak Krupówki. Wiele radości sprawił uczestnikom kulig letni oraz wyjazd na baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej. Gorąca kąpiel była bardzo przyjemna. Przedszkolaki wzięły udział w wieczorku góralskim, w czasie którego odbył się pokaz strojów góralskich i zasmakowały pieczonej kiełbaski. Przy góralskiej muzyce wszyscy wesoło się bawili. Na długo pozostaną w pamięci niezapomniane wrażenia. Mali turyści ze STASZOW- SKIEJ ÓSEMKI serdecznie dziękują za pomoc w organizacji turnusu: panu staroście Andrzejowi Kruzlowi, panu burmistrzowi Romualdowi Garczewskiemu, zastępcy burmistrza Henryce Markowskiej, zastępcy burmistrza Tomaszowi Fąfarze, pani dyrektor Barbarze Walczyk oraz Annie Ogórek - pracownikom WSPOMNIENIA ZDZISŁAWA CZAJKOWSKIEGO Przykład powojenneych losów pokolenia Kolumbów Autor wspomnień, staszowianin z młodzieży rocznika lat 20. ubiegłego wieku. To pokolenie miało szczęśliwe dzieciństwo w niepodległej, po latach zaborów, Polsce. Młodość przypadła jednak na lata II wojny światowej. Stanęli więc do walki z Niemcami, ginęli, krwawili, cierpieli. Część z nich przeżyła. Gdy skończyła się wojna, mieli po 20 kilka lat. Byli żołnierze AK i formacji narodowych, a także ci, którzy nie mogli lub nie chcieli zaakceptować władzy komunistycznej w Polsce, doznawali nowych cierpień. Wielu, często aż do 1956 r. było aresztowanych; zapadały też wyroki śmierci. Tysiące z nich zostało wywiezionych do pracy w głąb ZSRR. W kraju, przez długie lata, byli w różnych formach szykanowani, represjonowani, spotykali się z utrudnieniami w nauce i pracy. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, Adamowi Luberze - Nadleśnictwo Staszów, Józefowi Bednarczykowi - Karabela Sp. z.o.o, Marcinowi Skowronowi, Pawłowi Denderze, Markowi Sobieniakowi, Mirosławowi Wodzińskiemu oraz rodzicom. Gorące podziękowania składają również paniom wychowawczyniom Iwonie Grzybowskiej i Małgorzacie Wojtczak. Alicja Misiak Na Gubałówce. Zdzisław Czajkowski Zdzisław Czajkowski s. Czesława i Janiny ur. 28 VI 1924 r. w Staszowie. Oboje rodzice byli nauczycielami, mieszkali w domu przy ówczesnej Drodze Rytwiańskiej 6 (obecnie ul. Kościuszki). Do września 1939 r. ukończył szkołę powszechną i 3 lata gimnazjum. Naukę kontynuował na tajnym nauczaniu i tu w 1943 r. zdał maturę. W pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej, wspólnie z kilkoma kolegami, gromadził i ukrywał broń, amunicję, pozostawioną w rejonie Staszowa, po walkach we wrześniu 1939 r. Wkrótce został zaprzysiężony do ZWZ/AK w Placówce Staszów (Podobwód ZWZ-AK Staszów krypt. Modrzew, Obwód Sandomierz). Nosił pseudonim Szóstka. W latach 1940/41 ukończył konspiracyjny kurs podoficerski. W Akcji Burza, w stopniu kaprala w 9. staszowskiej kompanii III batalionu 2 pułku piechoty Legionów AK. W dniach od 25 VII do 4 XII 1944 r. przeszedł cały szlak bojowy pułku, a w końcowej fazie w zgrupowaniu batalionowym mjr. Kaktusa 1 - na Kielecczyźnie. Styczniowa ofensywa 1945 r. Armii Czerwonej zastała go wraz z innymi żołnierzami AK na tzw. melinie w rejonie Bodzentyna. Wrócił do Staszowa i wspierany przez rodziców podjął decyzję, że pora zadbać o wykształcenie i zdobycie zawodu. Dostał się na Wydział Leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia przebiegały pomyślnie. Był już na IV roku. Wraz z serdecznym kolegą Kazimierzem Koterwą wynajmowali dwa pokoje w Krakowie, przy

45 ul. Basztowej. Dnia 16 I 1950 r., w godzinach wieczornych, Z. Czajkowski został aresztowany. Przewieziony go do Urzędu Bezpieczeństwa (UB), przy Placu Inwalidów. Była rewizja, pierwsze przesłuchanie. Przesłuchujący zapytał się czy znam Stolarskiego? Tak. Młody chłopak mający około 16-tu lat jak znalazł się w moim oddziale. Kpt. Pochmurny 2 zlecił mi tak jakby opiekę nad nim, bo przydzielono go do mojej drużyny. Potem kontakt się urwał. Dopiero teraz kilka miesięcy temu zjawił się na [ulicy] Szujskiego, gdzie poprzednio mieszkałem i zaproponował mi uczestniczenie w zebraniu studenckim. Grupa studentów (bez nazwy) chciała zaakcentować swoją wolę walki z obecnym ustrojem. W jaki sposób? Ano ulotkami, zrywaniem flag radzieckich, wysadzaniem pomników ku czci Pierwszym takim pomnikiem byłby obelisk spod siedziby UB, właśnie budynku w którym teraz się znalazłem. Miałem za sobą doświadczenia wojenne, wątpliwości odnośnie skuteczności takich akcji i wiedzę o powojennych represjach władz wobec żołnierzy AK i przeciwników ustroju. Przesłuchanie trwało kilka godzin z pytaniami o broń, udział w partyzantce itp. Podpisał protokół. Strażnik poprowadził go do piwnicy, a tam szczegółowa rewizja, odciski palców. Zabrano mu legitymację studencką, sznurowadła, została chusteczka do nosa. Osadzony został w celi nr 24. Było w niej bardzo dużo więźniów, głównie politycznych, m. in. por. Rynkowski uczestnik walk z Niemcami we wrześniu 1939 r. i w Powstaniu Warszawskim, a także ksiądz. Nie było wśród nich Henryka Stolarskiego i jego kolegów. Czajkowski tak wspomina pierwsze wrażenia: Po lewej stronie wielkie długie chyba na 4 metry wyro. ( ) Wszyscy więźniowie leżą pokotem. Śpi się na boku, bo miejsca brakuje na normalne położenie się. Ale z tym miejscem nie było tak źle, gdyż nocami wzywano do przesłuchań, a więc robiło się luźniej. Przyjął taktykę, że na przesłuchaniach będzie mówił jak najmniej, potwierdzał tylko sprawy oczywiste. Martwił się co będzie z dalszą nauką. Kolejne przesłuchanie w nocy: Padają pytania, które mi wyjaśniają powody aresztowania. A więc Stolarski. Pewnie ta grupa wpadła i zaczyna sypać. Potem po wielu miesiącach dowiedziałem się zaskakującej informacji, że dziewczyna jednego z uczestników grupy była konfidentką UB. Zatem wszystko co działo się w grupie było przekazywane bezpiece. Zaiste dziecinna konspiracja. Na szczęście, od początku do tej całej działalności nie miałem serca. Ale sam fakt, że nie zgłaszałem władzom o takiej działalności, a do tego fatalny życiorys (obecność w partyzantce AK) i broń, wystarczyło dostatecznie by zarobić normę. ( ) Norma, to mały wyrok wynoszący 5 lat. W śledztwach UB były zwyczaje, że miesiącami trzymano oskarżonego, nie podając powodów. Tak było też z Czajkowskim; mijało pół roku od zatrzymania i cisza. Był zmęczony. Pewnego dnia wezwano go na przesłuchanie. Wręczono pismo do podpisania: Rzucam wzrokiem na uzasadnienie oskarżenia i pomyślałem sobie, że tu nic nie wytarguję. Ostatecznie będzie jeszcze sąd i będzie okazja się bronić. Byłem naiwny. Na celi spokojnie zapoznałem się z treścią pisma. A więc pracowałem i działałem na rzecz obalenia ustroju, a początki mojej zbrodniczej działalności sięgały jeszcze w czasie wojny (wiadomo: członek Armii Krajowej). Koniec śledztwa. Zdzisław Czajkowski został przewieziony do więzienia Montelupich w Krakowie. Na skutek niedopatrzenia w jednej celi znalazło się 3. kolegów z tej samej sprawy, w tym Henryk Stolarski. Od niego dowiedział się o przyczynach wpadki grupy. Po kilku dniach władze więzienne zorientowały się w pomyłce i poprzenoszono ich do różnych cel. Dnia 16 IV 1951 r. Zdzisław Czajkowski został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie, na łączną karę 3 lat więzienia: za czyn z art. 4 1 Dekretu z dnia 13 VI 1946 r. polegający na tym, że od początku 1945 roku do 16 I 1950 roku przechowywał bez zezwolenia pistolet kal mm oraz automat PPSz oraz za czyn z art cyt. Dekretu polegający na tym, że jesienią 1948 roku otrzymawszy wiadomość, że inne osoby przechowują broń palną oraz czynią przygotowania do zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego nie powiadomił o tym organów ścigania. Po wyroku skazującym przewieziony został do więzienia - Ośrodka Pracy w Jaworznie. Przez 4 miesiące wraz z innymi więźniami pracował w Kopalni Komuna Paryska, bezpośrednio przy wydobyciu węgla kamiennego. Dnia 13 VIII 1951 r. został warunkowo zwolniony od odbywania dalszej kary. 45 Okres próby określono do 16 I 1953 r. Przyjechał do Krakowa. W mieszkaniu przy ulicy Basztowej witała go Matka, która o zwolnieniu syna z więzienia dowiedziała się od adwokata. Czekały go niełatwe lata. Nie ufano mu. Po kilku miesiącach pracy w Instytucie Badawczym Leśnictwa, zwolniono go. Miał trudności z kontynuowaniem studiów na UJ (jeden tylko profesor zgodził się go egzaminować). Dopiero po 1956 r. ukończył studia na Wydziale Leśnym w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Po 1989 r. i zmianie ustroju w Polsce starał się o rehabilitację. Sąd Wojewódzki w Krakowie, Wydział III Karny, na posiedzeniu w dniu 6 II 1992 r., po rozpatrzeniu sprawy Zdzisława Czajkowskiego i Henryka Stolarskiego 3, postanowił orzec nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 16 IV 1951 r. Podstawę stanowiła Ustawa z dnia 23 II 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego. Zdzisław Czajkowski założył rodzinę, pracował zawodowo do 1990 r., ostatnio w Pionkach. Obecnie mieszka w m. Płaza k/chrzanowa. Trzy córki, wnuczęta. Pisze wspomnienia. Sentymentalnie związany ze Staszowem i ziemią staszowską. Opracował i do druku przygotował: Jerzy Władysław Więckowski Kraków, maj 2012 r 1. Kpt./mjr Tadeusz Struś Kaktus, w Inspektoracie AK Sandomierz szef referatu saperów i kierownik dywersji, w Akcji Burza szef saperów w sztabie 2 Dywizji Piechoty Legionów AK, po rozformowaniu 2 ppleg AK (12 X 1944 r.), dowódca batalionowego zgrupowania, w skład którego wchodzili też żołnierze ze staszowskiej 9 kompanii. 2. Kpt./mjr Stefan Kępa ( ) Pochmurny, oficer służby stałej II RP, w 1939 r. ranny nad Bzurą. IV 1940 VII 1943 zastępca Komendanta Podokręgu Kieleckiego NOW w Staszowie. Od VII 1943 VII 1944 komendant Podobwodu AK Staszów Modrzew. W Akcji Burza dowódca III batalionu 2 ppleg. AK. 3. Henryk Stolarski, w czasie okupacji niemieckiej w AK, Placówka Rytwiany Podobwód Staszów. W Akcji Burza w 9 kompanii III batalionu 2 ppleg. AK. Po wojnie studiował ekonomię w Krakowie. Za zorganizowanie grupy konspiracyjnej i posiadanie broni, groził mu wysoki wyrok, nawet 15 lat więzienia. Przy pomocy dobrego adwokata, umiejętnie udawał niepoczytalnego. Udało się. Sąd Rejonowy w Krakowie na posiedzeniu w dniu 8 II 1951 r. postępowanie karne przeciwko niemu umorzył. Pracował i mieszka nadal w Kielcach.

46 46 W 1912 roku na terenie Turska Wielkiego zostały utworzone dwie prekursorskie, jak na tamte czasy, placówki, których celem była opieka nad biednymi osieroconymi dziećmi. 24 maja 2012 roku w setną rocznicę powstania Gniazd Sierocych w Niekrasowie i Tursku Wielkim odbyła się konferencja naukowa, mająca na celu upamiętnienie i przypomnienie idei tego przedsięwzięcia. Organizatorzy spotkania Parafia Rzymskokatolicka w Niekrasowie i Powiatowy Zespół Doradców Metodycznych w Staszowie do współpracy zaprosili znanych naukowców: historyka prof. Feliksa Kiryka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i pedagoga prof. Adama Prof. Feliks Kiryk w swoim wykładzie przedstawił wybrane momenty z historii Turska Wielkiego i jego okolic od najdawniejszych czasów. Zwrócił uwagę na ważne wydarzenia historyczne, które rozegrały się na tym terenie, jak np. walki z Tatarami w 1241 roku. Losy folwarku rycerskiego, jakim w czasie średniowiecza było Tursko, były dosyć burzliwe. W późniejszych wiekach istniały tu, m.in.: zbór protestancki, cu- Winiarza z Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. krownia, gorzelnia Ocalić od zapomnienia parowa, browar, olejarnia, cegielnia Gniazda Sieroce czy młyn wodny. Na przełomie XIX i XX wieku majątek ten należał do rodziny Glezmerów, z której wywodził się Stanisław Glezmer. Ten ceniony inżynier, jeden z bliskich doradców cara Mikołaja II, przeszedł do historii jako filantrop i fundator gniazd sierocych. Jak zaznaczył ks. Bastrzyk Uczestnicy konferencji przed budynkiem remizy OSP w Tursku Wielkim. w swojej homilii, Glezmer chciał być cenionym inżynierem finansistą, przybył tu, by powiększyć swój majątek, ale los nie pozwolił mu zrealizować tego zadania. Zachorował na cukrzycę i po pewnym czasie choroba ta stała się na tyle zaawansowana, że lekarze nie widzieli już możliwości wyleczenia. Wtedy to przedsiębiorca postanowił zaangażować się w działalność charytatywną przeznaczył swój pałac w Tursku Wielkim i 15 tys. rubli na potrzeby tworzenia gniazd sierocych i pomoc biednym dzieciom. Obchody rozpoczęła o godz uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Niekrasowie, która zgromadziła samorządowców, regionalistów, historyków i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu staszowskiego, a przede wszystkim mieszkańców Turska Wielkiego i okolic. Wśród dorosłych nie zabrakło też miejscowej młodzieży. W trakcie mszy świętej miejscowy proboszcz i historyk pasjonat, ksiądz kanonik Stanisław Bastrzyk, w historycznej homilii wprowadził zebranych w tematykę konferencji. Druga część spotkania, bardziej merytoryczna, prowadzona przez dr. Sławomira Maja, odbyła się w budynku OSP w Tursku Wielkim. Tutaj licznie zebrani uczestnicy mogli posłuchać wykładów profesorów, którzy zaprezentowali historię Turska Wielkiego i miejscowych gniazd sierocych, a także obejrzeć prezentację multimedialną opracowaną przez księdza Bastrzyka. Dzieje Turska Wielkiego Losy sierot na przestrzeni dziejów Na przestrzeni wieków należy wyróżnić trzy modele wychowania osieroconych dzieci mówił specjalista od pedagogiki prof. Winiarz najstarszy, znany już w średniowieczu, to związany z kościołem, kolejny zapoczątkowany w czasach oświecenia to opieka zakładowa (np. założony ok roku Dom Podrzutków w Warszawie) i ostatni związany z rodziną, gorąco propagowany przez Kazimierza Jeżewskiego - pedagoga, działacza oświatowego i twórcę gniazd sierocych (swoistych pierwowzorów dzisiejszych rodzin zastępczych). W XIX wieku, w czasie zaborów, problem biednych i osieroconych zwłaszcza wiejskich dzieci stał się szczególnie dotkliwy. Kwestię tę podejmowali w swojej twórczości pisarze pozytywiści- H. Sienkiewicz, B. Prus czy M. Konopnicka. Dramaty Antków czy Rozalek rozgrywały się w wielu miejscowościach, także tych położonych na terenie parafii Niekrasow - mówił ks. Bastrzyk. Sytuacja drastycznie pogorszyła się po rewolucji 1905 roku, kiedy to Europę i ziemie polskie ogarnęły ruchy robotnicze i represje przedsiębiorców i zaborców. Do pomocy potrzebującym zawiązały się wtedy różne komitety dobroczynne, m.in. Sienkiewiczowskie towarzystwo opieki nad dziećmi, w którym aktywnie zaczął działać pochodzący z okolic Jędrzejowa Kazimierz Jeżewski. Kazimierz Jeżewski i gniazda sieroce Sylwetce i poglądom tego pedagoga i pioniera nowatorskiego systemu wychowania sierot najwięcej uwagi poświęcił prof. Winiarz. Wrażliwy na ludzką krzywdę, sam okrutnie doświadczony przez los, Jeżewski po rewolucji 1905 roku zaangażował się w działalność Komitetu Sienkiewiczowskiego, którego celem było ratowanie od głodu i zimna dzieci robotniczej Warszawy. Dzięki jego staraniom powstał prototyp rodzinnego domu dziecka, w którym pod opieką przybranej matki miało wychowywać się kilka sierot. Proponował też powołanie Krajowego Biura Opieki nad Dziećmi. W swoich działaniach spotykał się jednak z niezrozumieniem zwłaszcza zamożnych konserwatystów. Jeżewski skoncentrował się wtedy na mniejszej działalności. W 1908 roku powołał Towarzystwo Gniazd Sierocych, którego statut został zatwierdzony w 1910 roku we Lwowie. Zgodnie z ideą Jeżewskiego gniazda były zakładane, by nieść pomoc, wychowanie i wykształcenie sierotom, pozostawionym na łasce losu. Na czele gniazda stała rodzina, która była tu najważniejsza. Towarzystwo dbało, by na wychowawców wybierać rodziny pracowite i religijne. To pod czujnym okiem opiekunów, w otoczeniu przyrody, przy pracy w zagrodzie miały dorastać sieroty. Najlepszym miejscem do wychowania przyszłych obywateli kra-

47 47 ju, wg. Jeżewskiego, była polska wieś, bo tu młody człowiek uczy się pracy, współpracy z innymi i miłości bliźniego najważniejszych wartości w życiu społecznym. Dlatego też opiekunowie tak organizowali pracę, którą wykonywały wszystkie dzieci w gnieździe, by znaleźć także czas na pacierz, naukę, rozrywkę i odpoczynek. Nauka szkolna trwała w okresie pięciu zimowych miesięcy przez trzy godziny dziennie, a w okresie letnim w niedziele i święta. Wychowankowie po ośmiu latach tak organizowanego kształcenia mieli umieć czytać, pisać i znać podstawy rachunków. Dalsza edukacja związana była z bezpośrednim przygotowaniem do samodzielnego życia przez ukończenie średniej szkoły zawodowej zgodnej z zainteresowaniami i zdolnościami (mleczarz, pszczelarz, krawiec, ziemianin). Towarzystwo dbało także, by nie tylko przygotować, ale też wyposażyć do samodzielnego życia wychowanków, którzy otrzymywali przed opuszczeniem gniazda należny procent z zysków gospodarstwa. Z przeprowadzonych przez prof. Winiarza badań wynika, że w tych placówkach wychowało się ok sierot. Według statystyk 7 na 100 gnieździaków wzięło czynny udział w walkach, 5 zginęło a 2 otrzymało Order Virtuti Militari. Ok. 10% wychowanków gniazd zdobyło wyższe wykształcenie, 60% ukończyło szkołę średnią z maturą, a 30% pozostało z wykształceniem zawodowym. Wielu z nich swoim przykładnym życiem podziękowało za opiekę i trud włożony w wychowanie i wykształcenie. W Tursku Wielkim funkcjonowały w latach dwie takie placówki - jedna mieściła się w pałacu Glezmera, a druga w budynkach pastorskich, tzw. Koziarówce. Uczestnicy konferencji mogli też obejrzeć w formie prezentacji multimedialnej archiwalne fotografie Gniazd Sierocych w Tursku Wielkim, do których udało się dotrzeć ks. Stanisławowi Bastrzykowi. Po wykładach profesorów swoimi refleksjami na temat wychowania i roli rodziny podzielił się ks. dr Sławomir Chrost, który podkreślił wagę prekursorskich działań Jeżewskiego czy Korczaka, a także zaapelował o należyte, podmiotowe traktowanie dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. O godnej postawie życiowej człowieka decydują przecież nie warunki bytowe, ale stosunek do ludzi, do ojczyzny, wartości, które powinny być wpajane od maleńkości. Wielu spośród wychowanków gniazd sierocych udowodniło to w swoim dorosłym życiu - akcentował prof. Winiarz. Swoistym podsumowaniem wywodów stała się liryczna wypowiedź Wiesława Kota, który od początku uroczystości tworzył wiersz i podzielił się z nim z obecnymi na sali. Prowadzący, dr S. Maj poprosił też o komentarz uczestniczących w konferencji samorządowców. Jako pierwszy swoje podziękowania wyraził wicestarosta powiatu staszowskiego - Michał Skotnicki, który podziękował za inicjatywę i potwierdził, że powiat staszowski już kolejny raz może pochwalić się swoimi osiągnięciami na rzecz oświaty (Samorząd na 6), podmiotowym traktowaniem ucznia i żywym zaangażowaniem we wspieranie młodych ludzi. Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, dr Włodzimierz Wawrzkiewicz także docenił doniosłość tego spotkania i podzielił się z obecnymi swoimi pragnieniami, by samorządy miały większe środki finansowe, a tym samym możliwości wspierania oświaty na swoim terenie. W imieniu społeczności Turska Wielkiego głos zabrał radny powiatu staszowskiego - Marek Chyla, który podziękował organizatorom i prelegentom za ciekawe przedstawienie historii małej ojczyzny i zaprosił do dalszej współpracy. Oficjalnie konferencję zakończył dr Sławomir Maj, który podziękował wszystkim za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie spotkania oraz udział w obchodach setnej rocznicy utworzenia Gniazd Sierocych w Tursku Wielkim. Wyraził też chęć wspierania takich lokalnych inicjatyw i propagowania wiedzy o małych ojczyznach wśród młodych ludzi. Spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze, o którą zadbały też panie ze Stowarzyszenia na rzecz wspierania wsi Tursko Wielkie Wszyscy Razem, podejmując gości kawą i ciastem. Przerwa kawowa stała się więc okazją do rozmów z prelegentami, czy wymiany uwag na temat wychowania dawniej i dziś. Wszyscy uczestnicy konferencji gorącymi brawami wyrazili podziękowania i poparcie dla działań tego typu. Należy pielęgnować pamięć o przeszłości i przekazywać ją młodemu pokoleniu, bo znajomość historii swojej małej ojczyzny buduje właściwe postawy społeczne w dorosłym życiu. Tekst: Anna Banaś Foto: Jan Mazanka Dr Sławomir Maj otwiera konferencję, za stołem prezydialnym, od lewej: prof. Feliks Kiryk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Adam Winiarz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i ks. dr Sławomir Chrost z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Burmistrz miasta i gminy Osiek dr Włodzimierz Wawrzkiewicz podkreślił potrzebę organizowania tego typu sympozjów i podziękował za zorganizowanie tego wydarzenia. Wicestarosta staszowski Michał Skotnicki wręczył wykładowcom upominki od powiatu, odbiera prof. Feliks Kiryk.

48 48 Młodzi artyści też na wakacjach W czwartek, 28 czerwca br., w sali kameralnej Staszowskiego Ośrodka Kultury po raz 46. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz władze samorządowe miasta, powiatu i województwa. Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Staszowie, rozpoczęła Joanna Fijałkowska. Podczas wręczania dyplomów i pucharów uczestnikom Wojewódzkiego Przeglądu Szkół Muzycznych w Busku-Zdroju, odbiera Wojciech Buda. Szkoła jest jedyną w powiecie staszowskim instytucją kształcenia muzycznego, której absolwenci mają szansę dalszej edukacji artystycznej w państwowych szkołach i uczelniach muzycznych. W minionym roku szkolnym, w sześcioletnim systemie kształcenia, naukę kontynuowało około 100 uczniów w klasie akordeon, fortepian i gitara. Od nowego roku szkolnego, jak informował dyrektor Antoni Drozd, Szkoła zamierza rozszerzyć ofertę edukacyjną o następne instrumenty muzyczne. Miniony rok stał pod znakiem obchodów 140. rocznicy śmierci patrona Szkoły Stanisława Moniuszki, stąd udział uczniów w konkursie na pracę pisemną, poświęconą temu wspaniałemu kompozytorowi. Nowością w tym roku było przyznanie przez dyrekcję szkoły pamiątkowych statuetek osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju tej placówki. Pamiątkowe wiolinki otrzymali: Andrzej Kruzel starosta staszowski, Romuald Garczewski burmistrz Staszowa, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i dyrektor Zespołu Szkół im. S. Staszica w Staszowie Izydor Grabowski, Katarzyna Ciepiela dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury, przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Muzycznej Sławomir Maj, właściciel Hut Szkła Tadeusz Wrześniak oraz radny Rady Miejskiej i wieloletni pracownik SOK Dominik Rożek. Wręczono również pamiątkowe dyplomy i puchary, ufundowane przez Tadeusza Wrześniaka uczniom, uczestniczącym w Wojewódzkim Przeglądzie Szkół Muzycznych w Busku-Zdroju oraz uczestnikom konkursu na pracę pisemną Stanisław Moniuszko twórcą opery narodowej. Z każdym rokiem szkoła rozszerza swą działalność edukacyjną, osiągając coraz lepsze wyniki dydaktyczne. Uczniowie uczestniczą również w wielu koncertach na terenie miasta i powiatu. Z tej okazji podziękowania na ręce dyrektora Antoniego Drozda, przekazał wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz Romuald Garczewski, Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Staszowie, duet gitarowy: Kinga Kaczmarska i Zuzanna Lubaszka. Kacper Maj gra walca Fryderyka Chopina op. 64. zastępca burmistrza Henryka Markowska oraz radny Sejmiku Izydor Grabowski wraz z przewodniczącym Rady Rodziców Sławomirem Majem. Po części oficjalnej, uczestnicy wysłuchali znakomitego koncertu w wykonaniu uczniów. Na zakończenie uroczystości nauczyciele wręczyli uczniom świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły. Tekst: Krzysztof Drozd, foto: Jan Mazanka

25-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej

25-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej 25-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej Obchody Dnia Strażaka Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu połączono z jubileuszem 25 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego.

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego. 1 Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 28 sierpnia 2017 roku, w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach w godz. od 16.00 do 17.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR II/2014 sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 sesji Sejmiku Województwa z dnia 8 grudnia 2014 r. Obrady II sesji sejmiku Województwa odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej

Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej 25 maja 2007 W dniu 25 maja zorganizowane zostały uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP. Tegoroczne obchody miały swe miejsce w Krynicy

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XI/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny połączonej z wyjazdem studyjnym do Bielska/ Płocka

P R O T O K Ó Ł Nr XI/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny połączonej z wyjazdem studyjnym do Bielska/ Płocka P R O T O K Ó Ł Nr XI/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny połączonej z wyjazdem studyjnym do Bielska/ Płocka odbytej w dniu 28 października 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bielsk. Sesję rozpoczęto o godz.12

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Ustawowy stan radnych - 15 Faktyczny stan radnych - 15 Obecnych radnych - 15 Radni obecni: 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Strażaka - 50 lat OSP Modrzew

Powiatowy Dzień Strażaka - 50 lat OSP Modrzew Powiatowy Dzień Strażaka - 50 lat OSP Modrzew sliwka.a, 24.05.2016 W dniu 22 maja 2016 r. w Modrzewiu, gm. Opoczno odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 50 - lecia OSP w

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 25 września 2017 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły 25 września 2017, Sala Konferencyjna UMiG

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI WE WŁOSZCZOWIE

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI WE WŁOSZCZOWIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/115075,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-we-wloszczowie.html Wygenerowano: Sobota, 30 września 2017, 12:38 Strona znajduje się w archiwum. WOJEWÓDZKIE

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 24 marca 2010 roku.

Protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 24 marca 2010 roku. Protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 24 marca 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych, trzech

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV / 09

PROTOKÓŁ Nr XXV / 09 PROTOKÓŁ Nr XXV / 09 z uroczystej XXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się w dniu 6 lutego 2009 r. w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury Sokół w Nisku, ul. Kościuszki 9 1 PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo

Dzień Strażaka 2015 Komendant Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Motylski

Dzień Strażaka 2015 Komendant Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Motylski Dzień Strażaka 2015 Napisano dnia: 2015-05-16 09:44:43 W dniu 15 maja br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2015.

Bardziej szczegółowo

Sierpcu. 28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu fotorelacja

Sierpcu. 28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu fotorelacja XLVI Sesja Sierpcu Rady Powiatu w 28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu fotorelacja Spotkanie Starostwie Opłatkowe w Pomimo,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/265/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 31 stycznia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu w okresie od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII / 2016 z XXIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Protokół Nr XXIII / 2016 z XXIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Protokół Nr XXIII / 2016 z XXIII sesji Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. XXIII sesja Rady Powiatu Łańcuckiego odbyła się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Stanisława

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU KPP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ŚWIĘTO POLICJI UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU KPP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/25033,swieto-policji-uroczystosc-nadania-sztandaru-kpp-w-nowym- Dworze-Mazowieckim.html Wygenerowano: Wtorek,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017

PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017 PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017 Załącznik do uchwały nr XXVI/393/16 Sejmiku Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku Termin Temat posiedzenia Materiał przygotowuje Komisja opiniująca

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Protokół Nr 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 maja 2016 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Komisja Rewizyjna obradowała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLI/14 z uroczystej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 7 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLI/14 z uroczystej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 7 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLI/14 z uroczystej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 7 listopada 2014 r. Uroczysta sesja została zwołana z okazji zakończenia IV kadencji Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 19 września 2012 roku.

Protokół z XXI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 19 września 2012 roku. Protokół z XXI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 19 września 2012 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku Police, 7 stycznia 2016 r. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku Na podstawie 9 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego Rada działa zgodnie z uchwalonym rocznym ramowym planem pracy.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU RADA POWIATU w SIEDLCACH BR.0011.4.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU W 2015 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.8 35. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r.

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. R A D A M I E J S K A w Z W I E R Z Y Ń C U ================================================== PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. Zwierzyniec, listopad 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku.

Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku. Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku. I. Obecni: 1. Radni Rady Miejskiej w Połańcu - według listy obecności stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku

Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku WRZ.0002.5.2016 Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 20 maja 2016 roku o godz. 13.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 05 Godzina zakończenia 14 00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

W uroczystej zbiórce, oprócz policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gryficach udział

W uroczystej zbiórce, oprócz policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gryficach udział KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRYFICACH Źródło: http://www.gryfice.policja.gov.pl/zgy/aktualnosci/aktualnosci/4993,swieto-policji-w-gryficach.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 05:37 ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/17699,obchody-25-lecia-powolania-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:49 Obchody 25-lecia

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 12 stycznia 2017 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły 12 stycznia 2017, Sala Konferencyjna UMiG

Bardziej szczegółowo