Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze"

Transkrypt

1 Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia r. 1. dla pakietów kont uruchomionych od dnia r Rachunki oszczędnościowe i walutowe dla pakietów kont uruchomionych do dnia r Rachunki walutowe

2 Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze 1. dla pakietów kont uruchomionych od dnia r Staard Na co dzień Active Prestige Junior Prowadzenie konta (opłata miesięczna): 2 1)2)3) 7/5 4)5) 9 2)6) 21 2)7) 3 2)8) Wpłaty i wypłaty środków Wpłata gotówki w placówce Euro Banku S.A. Wpłata gotówki we wpłatomacie Wypłata gotówki w placówce do dziennie powyżej dziennie 9) Niepodjęcie kwoty awizowanej 0,15% awizowanej kwoty, min. 5 Przelewy wykonywane w placówce Przelew wewnętrzny Przelew do innego banku w walucie 10) Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu kalearzowym 1 bez limitu 0 bez limitu 0 Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln ) 1 Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym 2 Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym 7 0,25% kwoty min. 5 max. 20 SWIFT w trybie pilnym 3 SWIFT w trybie ekspresowym 5 SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 6 Przelewy wykonywane przez Internet Przelew wewnętrzny Przelew do innego banku w walucie Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 5 5 Przelew ekspresowy Kwota przelewu od 0,01 do 3 000, Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym 5 Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym 5 0,25% kwoty min. 3 max. 20 SWIFT w trybie pilnym 3 SWIFT w trybie ekspresowym 5 SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 6 Przelewy wykonywane przez Telefon Przelew wewnętrzny w walucie / / / / Przelew do innego banku w walucie 2 / 2 / 0,50 2 / / 0,50 Zlecenia Ustanowienie zlecenia w placówce Usunięcie zlecenia w placówce Ustanowienie/ usunięcie zlecenia w Internecie Wykonanie zlecenia na rachunek wewnętrzny Wykonanie zlecenia w walucie na rachunek w innym banku 5 Pobranie raty pożyczki z konta Kontrola stanu konta Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta w formie elektronicznej Wydruk wyciągu miesięcznego w placówce (raz w miesiącu) Wydruk wyciągu w placówce na życzenie 1 Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta pocztą 2 Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii 0,1 Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 3 Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres Powiadomienia do konta Abonament Mini: Liczba bezpłatnych sms w abonamencie Opłata za 1 sms poza abonamentem Abonament Junior: Liczba bezpłatnych sms w abonamencie Opłata za 1 sms poza abonamentem Abonament Premium: Liczba bezpłatnych sms w abonamencie 0 0,3 6 bez limitu 10 0,3 2

3 Staard Na co dzień Active Prestige Junior Ubezpieczenia do kont- oferta obowiązuje dla umów ubezpieczenia do których przystąpiono do dnia r. włącznie. W przypadku umów zawartych do dnia r. ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona zgodnie ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia. Od dnia r. Bank wycofał z oferty niniejsze ubezpieczenia. Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant rozszerzony i usługi concierge Pozostałe operacje Ustanowienie/ zmiana/ usunięcie zapisu na wypadek śmierci 1 Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego Przekształcenie konta iywidualnego na wspólne Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Zmiana pakietu 5 Zamknięcie konta w terminie 90 dni od daty otwarcia 5 Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia 5 Wpłata w walucie na rachunek w innym banku 0,6% wpłacanej kwoty, min. 1 Wydanie zbiorczej informacji o rachunkach pozyskanej z Centralnej informacji 6 Otrzymanie renty/emerytury z zagranicy 3 Przelew walutowy przychodzący SWIFT/SEPA Odwołanie w placówce niezrealizowanego przelewu walutowego SWIFT/SEPA 2 Odwołanie/zwrot zrealizowanego przez Euro Bank S.A. przelewu walutowego SWIFT/SEPA 5 + koszty banków trzecich Karty Płatnicze Wydanie karty niespersonalizowanej Wydanie karty spersonalizowanej Wydanie karty mobilnej Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty spersonalizowanej 9,95 Posiadanie karty - opłata naliczana miesięcznie za każdą kartę: Visa Electron / Mastercard Debit / Mastercard Debit Prestige 12) 4,9 4,9 4,9 4,9 Płatności mobilne Visa przez pierwsze 12 miesięcy od dnia wydania karty / 2,9 w kolejnych miesiącach Opłata jest zwracana 11), jeżeli w miesiącu, za który została pobrana, na rachunku zaksięgowano Transakcje bezgotówkowe (płatności za towary i usługi) wykonane wszystkimi kartami Użytkownika wydanymi do tego rachunku na łączną kwotę co najmniej: Transakcja bezgotówkowa w kraju i za granicą 13) : niezwiązana z hazardem 14) związana z hazardem 14) Transakcja typu cashback 13) Wypłata gotówki w bankomacie Euro Banku S.A , min. 9,95 Wypłata gotówki w bankomacie obcym, w placówce banku obcego lub w innej instytucji w kraju i/lub w walucie : Wypłata o wartości poniżej 10 Wypłata o wartości co najmniej 10 Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji za granicą i/lub w walucie innej niż 13) Przewalutowanie w walucie innej niż : Visa Electron Płatności mobilne Visa wypłaty, min. 4,95 wypłaty, min. 4,95 wypłaty, min. 9,95 1,9 1,9 wypłaty, min. 9,95 5 1% kwoty 1% kwoty wypłaty, min. 9,95 Mastercard Debit / Mastercard Debit Prestige 12) 0% Sprawdzenie dostępnych środków we wpłatomacie Euro Banku S.A. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 2,5 Zastrzeżenie karty Zmiana PIN karty Zmiana limitów transakcyjnych karty Zabezpieczenia do Bankowości Internetowej Wydanie TokenaGSM Korzystanie z TokenaGSM miesięcznie Korzystanie z haseł SMS miesięcznie 3

4 1) opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty nie zarejestrowano na Rachunku bieżącym żadnej operacji poza naliczaniem opłat i/lub okresowym naliczaniem odsetek, a Saldo Konta w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty nie było większe niż. 2) opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana w miesiącu zawarcia Umowy konta oraz kolejnym miesiącu. 3) opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli suma wpływów (wpłat gotówkowych i przelewów przychodzących za wyjątkiem przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami Konta, np. przelew z rachunku oszczędnościowego na rachunek bieżący oraz wpływów z tyt. naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu) na Konto ( bieżący, Rachunki oszczędnościowe, Rachunki walutowe) w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła równowartość min. 10 lub średnie Saldo Konta (z uwzględnieniem lokat, Rachunków oszczędnościowych i Rachunków walutowych) w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło równowartość min lub bieżący w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty był wykorzystywany przez Posiadacza do spłaty rat pożyczki/kredytu hipotecznego/ gotówkowego/ konsolidacyjnego udzielonego przez Euro Bank S.A. na kwotę min. 50 lub Posiadacz jest Użytkownikiem głównej karty kredytowej w Euro Bank S.A. i na rachunku karty w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty rozliczone zostały min. 3 transakcje bezgotówkowe wykonane tą kartą oraz kwota limitu kredytowego wynosi min. 50 lub w ostatnim dniu miesiąca kalearzowego poprzedzającego pobranie opłaty z kontem była powiązana lokata. 4) opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana wyłącznie w miesiącu zawarcia Umowy konta. 5) opłata za prowadzenie Konta pobierana jest w obniżonej wysokości w przypadku gdy Posiadacz konta ukończył 65 rok życia. 6) opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli suma wpływów z tytułu wynagrodzenia, emerytury lub renty przekazywana przez pracodawcę / podmiot lub osobę, z którą Posiadacz konta zawarł umowę cywilnoprawną / organ emerytalno-rentowy na bieżący/rachunki oszczędnościowe w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła min lub średnie saldo Konta (z uwzględnieniem lokat, Rachunków oszczędnościowych i Rachunków walutowych) w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło min ) opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli suma wpływów (wpłat gotówkowych i przelewów przychodzących za wyjątkiem przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami Konta np. przelew z Rachunku oszczędnościowego na bieżący oraz wpływów z tyt. naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu) na Konto ( bieżący, Rachunki oszczędnościowe, Rachunki walutowe) w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła równowartość min lub średnie saldo Konta (z uwzględnieniem lokat, Rachunków oszczędnościowych i produktów walutowych) w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło min ) opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli przedstawiciel ustawowy Małoletniego jest Posiadaczem konta podstawowego w Euro Banku S.A. 9) zgodnie z Regulaminem konta Bank ma prawo odmowy realizacji operacji niezgłoszonej w sposób określony w Regulaminie konta. 10) nie jest obciążony opłatą przelew zlecony w placówce: naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu (dotyczy wyłącznie jednej operacji po naliczeniu odsetek, zakończeniu lokaty lub uruchomieniu pożyczki/kredytu). 11) zwrot opłaty za każdą kartę Użytkownika, który spełni warunek zwrotu, nastąpi do 15 dnia następnego miesiąca. Do puli warunkujących zwrot opłaty są wliczane również Transakcje bezgotówkowe zaksięgowane na Rachunkach walutowych po ich przeliczeniu na złote polskie zgodnie z zapisami Regulaminu wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. 12) karta Mastercard Debit Prestige wydawana jest wyłącznie do Konta w pakiecie Prestige. W przypadku zmiany pakietu Konta na inny niż Prestige, Posiadacz może zachować kartę Mastercard Debit Prestige, dla której opłaty i prowizje będą naliczane na zasadach obowiązujących dla nowego pakietu konta i karty Mastercard Debit. 13) dla dokonanych w walucie innej niż obowiązuje prowizja za przewalutowanie w wysokości wskazanej w Tabeli. 14) transakcja związana z hazardem - transakcja zrealizowana w kasynie lub w innym punkcie związanym z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi. Rachunki oszczędnościowe i walutowe Prowadzenie konta (opłata miesięczna): oszczędnościowy oszczędnościowy Ekstra Zysk walutowy USD, EUR, GBP Wpłaty i wypłaty środków Wpłata gotówki w placówce Euro Banku S.A. Wypłata gotówki w placówce do lub 1000 EUR/USD lub 500 GBP dziennie powyżej lub 1000 EUR/USD lub 500 GBP dziennie 1) Liczba bezpłatnych wypłat w miesiącu kalearzowym Niepodjęcie kwoty awizowanej Przelewy wykonywane w placówce 0,15% awizowanej kwoty, min. 5 Przelew wewnętrzny Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu kalearzowym Przelew do innego banku w walucie Liczba bezpłatnych przelewów w m-cu kalearzowym 1 1 Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 7 Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln ) 1 Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym 2 Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym 7 0,25% kwoty min. 5 max. 20 SWIFT w trybie pilnym 3 SWIFT w trybie ekspresowym 5 SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 6 Przelewy wykonywane przez Internet Przelew wewnętrzny 5 5 Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu kalearzowym 1 1 bez limitu Przelew do innego banku w walucie 7 7 Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu kalearzowym 1 1 Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego 7 4

5 oszczędnościowy oszczędnościowy Ekstra Zysk walutowy USD, EUR, GBP Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym 1 5 Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym ,25% kwoty min. 3 max. 20 SWIFT w trybie pilnym 3 SWIFT w trybie ekspresowym 5 SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający 6 Przelewy wykonywane przez Telefon Przelew wewnętrzny w 5 /1 5 /1 Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu kalearzowym 1 1 Przelew do innego banku w 7 /1 Zlecenia Ustanowienie zlecenia w placówce 4 Usunięcie zlecenia w placówce Ustanowienie/ usunięcie zlecenia w Internecie Wykonanie zlecenia na rachunek wewnętrzny Wykonanie zlecenia na rachunek w innym banku 7 Kontrola stanu konta Wydruk wyciągu w placówce na życzenie Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres Pozostałe operacje 1 0,1 3 Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia 5 Wpłata na rachunek w innym banku 0,6% wpłaconej kwoty, min. 1 Wydanie zbiorczej informacji o rachunkach pozyskanej z Centralnej informacji 6 Otrzymanie renty/emerytury z zagranicy 3 Przelew walutowy przychodzący SWIFT/SEPA Odwołanie w placówce niezrealizowanego przelewu walutowego SWIFT/SEPA 2 Odwołanie/zwrot zrealizowanego przez Euro Bank S.A. przelewu walutowego SWIFT/SEPA 5 + koszty banków trzecich Karty Płatnicze Usługa karty multiwalutowej - opłata naliczana miesięcznie za każdą kartę podłączoną przynajmniej do jednego Rachunku walutowego 2) Transakcja bezgotówkowa dokonana w walucie EUR, USD, GBP 4) : 1,9 niezwiązana z hazardem 3) 0 EUR/USD/GBP związana z hazardem 3) min. 2 EUR/USD/GBP Transakcja typu cashback w walucie EUR, USD, GBP 4) 0 EUR/USD/GBP 0 EUR/USD/GBP dla kart wydanych do kont Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji w Prestige walucie EUR, USD, GBP 4) 1,5 EUR/USD/GBP dla kart wydanych do kont innych niż Prestige 1) zgodnie z Regulaminem konta Bank ma prawo odmowy realizacji operacji niezgłoszonej w sposób określony w Regulaminie konta. 2) opłata naliczana niezależnie od długości okresu, w jakim karta była połączona z Rachunkiem walutowym w danym miesiącu; obowiązuje od r. 3) transakcja związana z hazardem transakcja zrealizowana w kasynie lub w innym punkcie związanym z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi. 4) prowizja dotyczy zaksięgowanych na Rachunku walutowym i jest naliczana na tym Rachunku w walucie w jakiej dokonano ; dotyczy karty podłączonej do Rachunku walutowego. 5

6 Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze 2. dla pakietów kont uruchomionych do dnia r. Staard Active 8) Classic Prestige Junior Ekstra Zysk Prowadzenie konta (opłata miesięczna): 2 6) Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana jeżeli: suma wpływów (wpłat gotówkowych i przelewów przychodzących 1) ) na konto (rachunek bieżący oraz rachunki oszczędnościowe i walutowe) w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła min. LUB średnie saldo konta (z uwzględnieniem lokat, rachunków oszczędnościowych i walutowych) w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło min. LUB rachunek bieżący w miesiącu kalearzowym poprzedzającym pobranie opłaty był wykorzystywany przez Posiadacza do spłaty rat pożyczki/kredytu hipotecznego/ gotówkowego/ konsolidacyjnego udzielonego przez Euro Bank S.A. na kwotę min. LUB Posiadacz jest Użytkownikiem głównej karty kredytowej w Euro Bank S.A. i na rachunku karty w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty rozliczone zostały min. 3 transakcje bezgotówkowe wykonane tą kartą oraz kwota limitu kredytowego wynosi min. LUB przedstawiciel ustawowy Małoletniego jest Posiadaczem konta podstawowego w Euro Banku S.A. LUB w ostatnim dniu miesiąca kalearzowego poprzedzającego pobranie opłaty z kontem była powiązana lokata Nd TAK TAK Wpłaty i wypłaty środków Wpłata gotówki w placówce eurobanku Wpłata gotówki we wpłatomacie Wypłata gotówki w placówce: do dziennie powyżej dziennie 2) Liczba bezpłatnych wypłat w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Niepodjęcie kwoty awizowanej 0,15% awizowanej kwoty, min. 5 Przelewy wykonywane w placówce Przelew wewnętrzny Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu kalearzowym bez limitu Przelew do innego banku w walucie 3) Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu kalearzowym bez limitu Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln ) Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym SWIFT w trybie pilnym SWIFT w trybie ekspresowym SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający ,25% kwoty min. 5 max

7 Staard Active 8) Classic Prestige Junior Ekstra Zysk Przelewy wykonywane przez Internet Przelew wewnętrzny Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Przelew do innego banku w Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu kalearzowym bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego Przelew ekspresowy Kwota przelewu od 0,01 do 3 000, Nd Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym 5 1 Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym 5 6 SWIFT w trybie pilnym SWIFT w trybie ekspresowym 0,25% kwoty min. 3 max SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający Przelewy wykonywane przez Telefon Przelew wewnętrzny w walucie / Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu kalearzowym Przelew do innego banku w walucie 2 / Zlecenia /0 /0 /0 6 5 /1 5 /1 5 /1 bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu /0,50 /0 2 /0,50 7 /1 7 /1 7 /1 Ustanowienie zlecenia w placówce Usunięcie zlecenia w placówce Ustanowienie/ usunięcie zlecenia w Internecie Wykonanie zlecenia na rachunek wewnętrzny Wykonanie zlecenia na rachunek w innym banku Pobranie raty pożyczki z konta Nd Kontrola stanu konta Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta w formie elektronicznej Wydruk wyciągu miesięcznego w placówce (raz w miesiącu) Wydruk wyciągu w placówce na życzenie Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta pocztą 2 Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 0,1 3 Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres Powiadomienia do konta Abonament Mini: Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem 0 0,3 Abonament Junior: Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie Opłata za 1 SMS poza abonamentem 10 0,3 Abonament Premium: Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie 6 bez limitu Ubezpieczenia assistance do kont - oferta obowiązuje dla umów ubezpieczenia do których przystąpiono do dnia r. włącznie. W przypadku umów zawartych do dnia r. ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona zgodnie ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia Od dnia r. Bank wycofał z oferty niniejsze ubezpieczenia. Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant rozszerzony i usługi concierge 7

8 Pozostałe operacje Ustanowienie/ zmiana/ usunięcie zapisu na wypadek śmierci Staard Active 8) Classic Prestige Junior Ekstra Zysk Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego Przekształcenie z konta iywidualnego na wspólne Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Zmiana pakietu 5 Zamknięcie konta w terminie 90 dni od daty otwarcia Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia Wpłata w walucie na rachunek w innym banku Wydanie zbiorczej informacji o rachunkach pozyskanej z Centralnej informacji Otrzymanie renty/emerytury z zagranicy Przelew walutowy przychodzący SWIFT/SEPA Odwołanie w placówce niezrealizowanego przelewu walutowego SWIFT/SEPA Odwołanie/zwrot zrealizowanego przez Euro Bank S.A. przelewu walutowego SWIFT/SEPA ,6% wpłacanej kwoty, min koszty banków trzecich Karty Płatnicze Wydanie karty niespersonalizowanej 9,95 Wydanie karty spersonalizowanej 19,95 Wydanie karty mobilnej 19,95 Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty spersonalizowanej 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 Posiadanie karty - opłata naliczana miesięcznie za każdą kartę: Visa Electron MasterCard Debit MasterCard Debit Prestige 10) 4,9 4,9 4,9 Płatności mobilne Visa przez pierwsze 12 miesięcy od dnia wydania karty / 2,9 w kolejnych miesiącach Opłata jest zwracana 5), jeżeli w miesiącu, za który została pobrana, na rachunku zaksięgowano Transakcje bezgotówkowe (płatności za towary i usługi) wykonane wszystkimi kartami Użytkownika wydanymi do tego rachunku na łączną kwotę co najmniej Transakcja bezgotówkowa w kraju i za granicą 7) niezwiązana z hazardem 4) związana z hazardem 4) min. 9,95 Transakcja typu cashback 7) Wypłata gotówki w bankomacie Euro Banku S.A. Wypłata gotówki w bankomacie obcym, w placówce banku obcego lub w innej instytucji w kraju i/lub w walucie Wypłata o wartości poniżej 10 Wypłata o wartości co najmniej 10 Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji za granicą i/lub w walucie innej niż 7) wypłaty min. 4,95 wypłaty min. 4,95 wypłaty min. 9,95 1,9 1,9 1,9 5 wypłaty min. 9,95 wypłaty min. 9,95 wypłaty min. 4,95 wypłaty min. 4,95 wypłaty min. 9,95 Przewalutowanie w walucie innej niż : Visa Electron Płatności mobilne Visa 1% kwoty 1% kwoty MasterCard Debit/ MasterCard Debit Prestige 10) 0% 0% 0% Sprawdzenie dostępnych środków we wpłatomacie Euro Banku S.A. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 2,5 Zastrzeżenie karty Zmiana PIN karty 8

9 Staard Active 8) Classic Prestige Junior Ekstra Zysk Zmiana limitów transakcyjnych karty Zabezpieczenia do Bankowości Internetowej Wydanie TokenaGSM Korzystanie z TokenaGSM - miesięcznie Korzystanie z haseł SMS - miesięcznie 1) za wyjątkiem przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami Konta (np. przelew z rachunku oszczędnościowego na rachunek bieżący) oraz wpływów z tyt. naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu 2) zgodnie z Regulaminem konta Bank ma prawo odmowy realizacji operacji niezgłoszonej w sposób określony w Regulaminie konta 3) nie jest obciążony opłatą przelew zlecony w placówce: naliczonych odsetek od lokaty/kapitału zakończonej lokaty lub środków z uruchomionej/uruchomionego pożyczki/kredytu (dotyczy wyłącznie jednej operacji po naliczeniu odsetek, zakończeniu lokaty lub uruchomieniu pożyczki/kredytu) 4) transakcja związana z hazardem transakcja zrealizowana w kasynie lub w innym punkcie związanym z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi 5) zwrot opłaty za każdą kartę Użytkownika, który spełni warunek zwrotu, nastąpi do 15 dnia następnego miesiąca 6) opłata za prowadzenie Konta nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty nie zarejestrowano na Rachunku bieżącym żadnej operacji poza naliczaniem opłat i/lub okresowym naliczaniem odsetek, a Saldo Konta w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty nie było większe niż 7) dla dokonanych w walucie innej niż obowiązuje prowizja za przewalutowanie w wysokości wskazanej w tabeli 8) począwszy od r. nazwa własna pakietu Online uległa zmianie na pakiet Active. 9) zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, organami właściwymi do wypłaty świadczenia wychowawczego w programie Rodzina 500 Plus są: marszałek województwa, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna gminy, upoważniona przez organ właściwy 10) karta MasterCard Debit Prestige wydawana jest wyłącznie do konta w pakiecie Prestige. W przypadku zmiany pakietu konta na inny niż Prestige, Posiadacz może zachować kartę MasterCard Debit Prestige, dla której opłaty i prowizje będą naliczane na zasadach obowiązujących dla nowego pakietu konta i karty MasterCard Debit. Rachunki walutowe walutowy USD, EUR, GBP Prowadzenie konta (opłata miesięczna): Wpłaty i wypłaty środków Wpłata gotówki w placówce Euro Banku S.A. Wypłata gotówki w placówce do lub 1000 EUR/USD lub 500 GBP dziennie powyżej lub 1000 EUR/USD lub 500 GBP dziennie1) 7 7 Liczba bezpłatnych wypłat w miesiącu kalearzowym 1 Niepodjęcie kwoty awizowanej Przelewy wykonywane w placówce 0,15% awizowanej kwoty, min. 5 Przelew wewnętrzny Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu kalearzowym 1 5 Przelew do innego banku w walucie Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln ) Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym SWIFT w trybie pilnym SWIFT w trybie ekspresowym SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający Przelewy wykonywane przez Internet Przelew wewnętrzny Przelew do innego banku w walucie Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego Przelew walutowy SEPA w trybie staardowym Przelew walutowy SEPA w trybie pilnym SWIFT w trybie pilnym SWIFT w trybie ekspresowym SWIFT, gdy koszty ponosi zlecający Przelewy wykonywane przez Telefon Przelew wewnętrzny w Liczba bezpłatnych przelewów w miesiącu kalearzowym ,25% kwoty min. 5 max ,25% kwoty min. 3 max

10 Przelew do innego banku w Zlecenia Ustanowienie zlecenia w placówce Usunięcie zlecenia w placówce Ustanowienie/ usunięcie zlecenia w Internecie Wykonanie zlecenia na rachunek wewnętrzny Wykonanie zlecenia na rachunek w innym banku Kontrola stanu konta Wydruk wyciągu w placówce na życzenie Wydanie historii rachunku w placówce, za każdą operację na historii Wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji Wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu przez Internet na wskazany adres Pozostałe operacje Wydanie odpisu Umowy konta, opinii o koncie lub pisma o charakterze zaświadczenia Wpłata na rachunek w innym banku Wydanie zbiorczej informacji o rachunkach pozyskanej z Centralnej informacji Otrzymanie renty/emerytury z zagranicy Przelew walutowy przychodzący SWIFT/SEPA Odwołanie w placówce niezrealizowanego przelewu walutowego SWIFT/SEPA Odwołanie/zwrot zrealizowanego przez Euro Bank S.A. przelewu walutowego SWIFT/SEPA 1 0, koszty banków trzecich Karty Płatnicze Usługa karty multiwalutowej - opłata naliczana miesięcznie za każdą kartę podłączoną przynajmniej do jednego Rachunku walutowego 2) 1,9 Transakcja bezgotówkowa dokonana w walucie EUR, USD, GBP 4) : niezwiązana z hazardem 3) związana z hazardem 3) Transakcja typu cashback w walucie EUR, USD, GBP 4) Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji w walucie EUR, USD, GBP 4) 0 EUR/USD/GBP min. 2 EUR/USD/GBP 0 EUR/USD/GBP 0 EUR/USD/GBP dla kart wydanych do kont Prestige 1,5 EUR/USD/GBP dla kart wydanych do kont innych niż Prestige 1) zgodnie z Regulaminem konta Bank ma prawo odmowy realizacji operacji niezgłoszonej w sposób określony w Regulaminie konta. 2) opłata naliczana niezależnie od długości okresu, w jakim karta była połączona z Rachunkiem walutowym w danym miesiącu; obowiązuje od r. 3) transakcja związana z hazardem transakcja zrealizowana w kasynie lub w innym punkcie związanym z zakładami bukmacherskimi, loteriami, grami losowymi. 4) prowizja dotyczy zaksięgowanych na Rachunku walutowym i jest naliczana na tym Rachunku w walucie w jakiej dokonano ; dotyczy karty podłączonej do Rachunku walutowego. 10

Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 01.08.2017 r. dla pakietów kont uruchomionych do dnia 30.09.2016 r. Staard Active 8) Classic Prestige Junior Oszczędności

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit Kredytowy

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit Kredytowy

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...11 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....13 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....15 5. Limit Kredytowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminach, Tabelach opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania konta obowiązujących od 01.08.2013 r.

Wykaz zmian w Regulaminach, Tabelach opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania konta obowiązujących od 01.08.2013 r. Wykaz zmian w Regulaminach, Tabelach opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania konta obowiązujących od 01.08.2013 r. 1) Tabela Opłat i Prowizji - Konto Osobiste i Karty Płatnicze 2) Wykaz zmian w Tabeli

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 6 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 7 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 9 5. Limit

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 5 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 6 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 8 5. Limit

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 6 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 7 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 9 5. Limit

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych k/toip/01/2014 1 PREMIUM Pakiet Depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 0 zł 0 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku braku regularnych wpływów opłata miesięczna 1) 8 zł 16 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. (dla pakietów kont wycofanych z oferty) Pakiet konta I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 1. w przypadku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/02/2014 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Pakiet konta I KONTO 1 PREMIUM Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 18 lipca 2016 r. 1 I KONTO Prowadzenie konta opłata 1 0zł 4,90 zł 9,90 zł 14,90 zł 0 zł miesięczna Prowadzenie konta w przypadku zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2012 r UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 I. Rachunek ekonto Internet, IVR 1 Operator

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONT DLA OSÓB FIZYCZNYCH obowiązuje od dnia 18.07.2016 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1 0 zł 4,90 zł 9,90 zł 14,90 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 03.04. 2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek mbiznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 21.10.2013 r.) 1 Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. wykaz zmian

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. wykaz zmian Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. wykaz zmian Zmiany dotyczą: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe i debetowe karty płatnicze.... Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

Opłaty i prowizje z tytułu korzystania z usługi Dwupak. obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2012 r.

Opłaty i prowizje z tytułu korzystania z usługi Dwupak. obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2012 r. Opłaty i prowizje z tytułu korzystania z usługi Dwupak obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2012 r. 1 I. RACHUNEK ekonto Rodzaj czynności Internet, IVR 1 Opłaty/Prowizje Operator mlinii Placówka MultiBanku Internet,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 31.01.2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek mbiznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/8. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 19 kwietnia 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/01/2016 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 11 marca 2016 r. Pakiet konta 1 PREMIUM Pakiet depozytowy I KONTO Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4,90 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od dnia 10 lutego 2012 r.

obowiązuje od dnia 10 lutego 2012 r. Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 10 lutego 2012 r. UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 I. RACHUNEK ekonto Internet, IVR 1 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty Graffiti STUDENT (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.)

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 10.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 0.07.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Modyfikacje dotyczą: Zmiany zapisów cenowych w całej Taryfie prowizji i opłat. Zmiana polega na pominięciu

Bardziej szczegółowo