Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS"

Transkrypt

1 Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe, interfejsy graficzne GUI, bazy danych, przykłady praktyczne. Publikacja przeznaczona dla początkujących programistów Visual Studio Prawa autorskie Leszek Klich, Michał Andrychów

2 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 2 Prawa autorskie dotyczące niniejszej publikacji PRZECZYTAJ ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ! 1. Zezwalamy na NIEODPŁATNE kopiowanie, powielanie i udostępnianie wszystkim chetnym niniejszego opracowania zarówno w wersji elektronicznej jak i drukowanej, we fragmentach i w całości, 2. W przypadku umieszczania materiałów zawartych w niniejszej publikacji, tworzenia publikacji będących pochodną opracowania lub wykorzystaniem fragmentów w innych opracowaniach, a takŝe stronach internetowych, naleŝy podać w bibliografii lub przypisie źródło pochodzenia fragmentu, 3. Kody źródłowe dołączone do publikacji zostały przez nas przetestowane poprzez skompilowanie w środowisku Visual Studio Express 2005 lub 2008, 4. Staraliśmy się, aby materiał zawarty w opracowaniu był aktualny, czytelnie napisany i skierowany dla początkujących. Staraliśmy się takŝe, aby kody źródłowe były bezbłędne. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody lub błedy zawarte w opracowaniu, 5. Nie udzielamy pomocy technicznej odnoście środowiska Visual Studio Express ani samego języka C sharp. śyczymy miłej lektury! Leszek Klich Michał Andrychów

3 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 3 Spis treści Prawa autorskie dotyczące niniejszej publikacji... 2 Wstęp... 5 Platforma.NET i narzędzia Visual Studio Express C#... 6 Co musimy wiedzieć o GUI i narzędziach RAD?... 7 Rozdział 2. Środowisko Visual Studio 2005 Express... 9 Jak zdobyć i zainstalować Visual Studio Express... 9 Okno główne Visual Studio Express Tworzymy nowy projekt Zapis projektu na dysk Otwieranie projektu Tryb projektowania i tryb edycji kodu Okno narzędziowe Toolbox Dodawanie komponentu do formularza Okno właściwości komponentu Properties Okno Solution Explorer Okno ClassView Dostosowywanie okien Uruchamianie programów Testowanie i wyszukiwanie błędów Okno Locals Okno Watch Punkty wstrzymania breakpoints Okno Error List Rozdział 3. Wprowadznie do języka C# Komentarze w kodzie źródłowym Poznajemy zmienne i stałe Poznajemy operatory Tablice jedno i wielowymiarowe Aplikacje konsolowe Zabawy z tekstem bliŝej o typie łańcuchowym Konwersje typów Instrukcja warunkowa if Pętla while Rozdział 4. Operacje na plikach Uzyskujemy informacje o folderach i plikach Operacje na folderach i plikach Tworzenie, zapis i odczyt pliku tekstowego Rozdział 5. Składanie aplikacji z klocków Okna w programie (Form) Etykieta (Label) Przycisk (Button) Pole wyboru (ang. CheckBox) Pole tekstowe Pole radiowe (RadioButton) Lista (ListBox) Aplikacje wieloformatkowe Przykład aplikacji MDI Tworzymy własny edytor tekstów Rozdział 6. Technologia ActiveX... 66

4 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 4 Jak wykorzystać ActiveX w swoich programach? Odtwarzacz audio jako przykład ActiveX Rozdział 7. Obsługa XML Język opisu dokumentów XML Obsługa XML w Visual Studio C# Tworzymy bazę danych XML Rozdział 8. Obsługa Rejestru systemu Zapis i odczyt parametrów z rejestru z poziomu C# Prosty klient i serwer TCP Rozdział 9. Bazy danych Podstawy języka SQL CREATE TABLE - tworzenie tabeli INSERT, DELETE, UPDATE operacje na rekordach SELECT wydobywanie danych Serwer MS SQL Express Narzędzie Microsoft Management Studio Express Połączenie z lokalną lub odległą bazą SQL z konsoli Rozdział 10. Praktyczne przykłady w Visual Studio Tworzymy ekran powitalny (Splash screen) Sortowanie elementów listy Obliczanie silni Rozdział 11. Wizualizacja danych w Visual Studio 2005 Express Tworzymy Wykresy (komponent ZedGraph) Tworzymy wykres liniowy Tworzymy wykres słupkowy Tworzymy wykres kołowy Zakończenie

5 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 5 Wstęp Pojawienie się platformy.net spowodowało przełom w technologii pisania aplikacji. UniezaleŜnienie od konkretnego języka programowania sprawiło, Ŝe system stał się elastyczny i dostępny dla szerszego grona programistów. Publikacja obejmuje język C# opracowany przez firmę Microsoft. Język ten jest niezwykle prosty w nauce i posiada duŝe moŝliwości. Łączy w sobie zalety języków Java i C++, ale został zaprojektowany tak, aby wyeliminować wady tych języków. Warto zainteresować się platformą.net, gdyŝ ta stale się rozwija i wszystko wskazuje na to, Ŝe jej rozwój będzie postępował i wypierał inne. Powszechnie wiadomo, Ŝe strategia marketingowa firma Microsoft zawsze była jej mocną stroną a nowości zawsze stawały się nowymi standardami. JuŜ teraz moŝna zauwaŝyć coraz większe zapotrzebowanie na programistów platformy.net znających C#. Na rynku oprogramowania pojawia się coraz więcej narzędzi wspomagających pisanie aplikacji w technologii.net. Pojawiła się takŝe nowa wersja środowiska Microsoft Visual Studio przeznaczona dla.net. Wersja Microsoft Visual Studio.NET 2005 jest intuicyjnym narzędziem. Jego poznanie gwarantuje, Ŝe nawet programista amator szybko moŝe tworzyć aplikacje dla systemu Windows. Aplikacje te mogą obejmować takŝe systemy bazodanowe, gdyŝ wraz z pojawieniem się Visual Studio, udostępniono znakomity serwer bazodanowy MS SQL Server Narzędzia te występują w kilku wersjach. Jednak publikacja ta opisuje darmową i najbardziej popularną wśród amatorów programowania wersję Express. Visual Studio 2005 Express jest okrojoną wersją pakietów w wersjach Standard czy Professional. Jednak funkcjonalność tej wersji jest zupełnie wystarczająca nie tylko do nauki programowania ale i pisania nawet bardzo zaawansowanych aplikacji. Dodatkowo, dla programistów amatorów wersja ta jest dostępna jest do pobrania za darmo. Publikacja ta jest przeznaczona dla początkujących programistów, którzy chcą pisać własne aplikacje dla systemów Windows. Opracowanie zapoznaje czytelnika ze środowiskiem Visual Studio, następnie wprowadza do zapoznania z elementami języka C# ilustrując wszystko przykładami wykorzystania w praktyce. Wprowadza takŝe czytelnika do poznania komponentów i budowania interfejsów graficznych GUI 1. Warto podkreślić, Ŝe niemal kaŝdy opis komponentu kończy się przykładem wykorzystania w praktyce. W ksiąŝce staraliśmy się takŝe opisać podstawy tworzenia baz danych a temat ten poprzeć praktycznymi przykładami. Zapraszamy do fascynującego świata programowania Ŝycząc Ci, aby ta publikacja pomogła w zdobyciu wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do pisania coraz lepszych i większych aplikacji. Leszek Klich, Michał Andruchów GUI Graficzny Interfejs UŜytkownika.

6 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 6 Platforma.NET i narzędzia Visual Studio Express C# Aby rozmawiać o.net, musimy najpierw powiedzieć sobie, czym jest.net? Choć jest to moŝe ryzykowne stwierdzenie, to.net zrodziło się w czasie konfliktu firmy Microsoft z producentem języka i maszyny wirtualnej Java. Otórz firma ta zarzuciłą firmie Microsoft dodawanie do przeglądarek nie do końca kompatybilnej implementacji wirtualnej maszyny JRE (Java Runtime Environment). Microsoft zdecydował, Ŝe nie będzie dołączał maszyny wirtualnej w najnowszych systemach. Choć stare przysłowie mówi, Ŝe zgoda buduje w tym przypadku owa niezgoda wyszła firmie Microsoft oraz programistom na dobre. Zaczęto pracować nad własną wizją maszyny wirtualnej i ideologi przenośnego kodu pośredniego. W konsekwencji powstało środowisko.net Framework lub jak kto woli Microsoft.NET. Tradycyjna aplikacja napisana dla Windows zawiera kod wykonywalny. Aby zachować zgodność ze starszymi procesorami, aplikacje zwykle kompiluje się w zgodności z procesorami 386. Oczywiście programista moŝe włączyć optymalizację dla lepszych procesorów. Jednak wymaga to powtórnego skompilowania programu. W przypadku.net zasada działania jest następująca: programista pisze kod za pomocą dowolnego języka programowania. Kod jest kompilowany do kodu pośredniego zwanego CLI (Common Intermediate Language). Podczas uruchomienia programu w kodzie pośrednim następuje kompilacja przez CLR (Common Language Runtime). Podczas kompilacji kod jest optymalizowany pod wykonujący go sprzęt i system operacyjny. Dzięki temu.net FCL (Foundation Class Library) czyli zestaw funkcji uruchamiający kod, otrzymuje optymalnie skonfigurowany program. Obecnie Visual Studio jest dostępne między inymi dla języków C#, C++, Basic, J#. Języków tych jest znacznie więcej. Samo podejście producenta do kilku języków programowania gwarantuje, Ŝe zostanie zaadoptowane przez szerszą rzeszę programistów. Kontynuując nasze rozwaŝania na temat platformy.net wróćmy do funkcji przenośności. Niestety nie moŝemy mówić o przenośności pomiędzy systemami operacyjnymi. Wynika to z samej polityki producenta, który niechętnie nawet wypowiada się o innych systemach operacyjnych. Dla odmiany platforma Java pracuje na systemach operacyjnych Linux, Macintosh oraz wszędzie tam, gdzie istnieje maszyna wirtualna. Warto w tym przypadku zaznaczyć, Ŝe istnieje szybko rozwijający się projekt o nazwie Mono 2, którego celem ma być stworzenie otwartego środowiska dla platformy.net. Mono to maszyna wirtualna, zestaw klas, kompilator oraz środowisko programowania. Projekt nie jest jeszcze ukończony ale pracuje nad nim wiele osób. Zainteresowanie projektem Mono jest dość duŝe więc projekt jest sponsorowany. MoŜemy więc być pewni, Ŝe w niedalekiej przyszłości programy pisane w Windows będą takŝe wykonywane w innych systemach operacyjnych. Kolejnym posunięciem producenta było udostępnienie narzędzi programistycznych za darmo. Podczas gdy inni producenci wymagają sowitych zapłat za swoje narzędzia, Microsoft dał programistom wybór. Narzędzie Visual Studio występuje w kilku odmianach. Dla nas początkujących programistów najwaŝniejszą odmianą jest wersje Visual Studio 2005 Express. Wersja ta jest dostępna bezpłatnie. Wystarczy wejść na stronę: pobrać swoją kopię środowiska i zacząć przygodę w programowaniem. Warto podkreślić, Ŝe Microsoft, co jest niezwykle rzadkie wśród producentów oprogramowania, nie domaga się zakupu licencji nawet wówczas, gdy piszemy aplikacje komercyjne. Na stronie moŝemy równieŝ pobrać darmowy serwer baz danych, który posłuŝy nam do pisania programów bazodanowych. Warto zastanowić się nad nauką języka C#, jeśli w przyszłości planujesz zarabiać na pisaniu aplikacji. Generalnie zawsze przed wyborem oprogramowania do tworzenia aplikacji naleŝy zapoznać się z warunkami licencji. Często narzędzia rozdawane za darmo to narzędzia do uŝytku domowego i nauki programowania. NieuwaŜny wybór 2 Mono więcej znajdziesz na stronie projektu

7 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 7 narzędzia spowoduje, Ŝe sprzedaŝ aplikacji stworzonej za pomocą narzędzia będzie niemoŝliwa ze względu na barierę finansową, jaką trzeba pokonać aby wykupić licencję na pakiet programistyczny i komercyjne rozpowszechnianie aplikacji. W przypadku Visual Studio 2005 Express, nie ponosisz takiego ryzyka. Co musimy wiedzieć o GUI i narzędziach RAD? Współczesne komputery wyposaŝone są w szybkie karty graficzne, duŝą ilość pamięci RAM, potęŝne pojemności dysków twardych, przestrzenny dźwięk, napędy optyczne oraz szereg innych urządzeń. Jednak nie moc obliczeniowa a coraz łatwiejsza obsługa komputera sprawiła, Ŝe stały się tak bardzo popularne. JuŜ wcześniej budowano superkomputery, które słuŝyły uniwersytetom i wielkim firmom. Nie były to co prawda komputery tak nowoczesne jak te współczesne, jednak ich moc obliczeniowa była duŝa. Niestety posiadały wielką wadę ich obsługa była na tyle skomplikowana, Ŝe informatycy obsługujący je uwaŝani byli za komputerowych guru. Komputery te były obsługiwane w trybie znakowym, za pomocą mnóstwa poleceń wspieranych przez wiele dodatkowych parametrów. Sprawiało to, Ŝe praktycznie nikt z ulicy nie miał dostępu do komputera i nie robiono wiele w celu poprawy tej sytuacji. Z czasem jednak ta sytuacja zaczęła się zmieniać. Oto zaczęto tworzyć programy zawierające interfejsy komunikacji z uŝytkownikiem. Początkowo owe programy działały w trybie znakowym, ale ich obsługa stawała się intuicyjna. Parametry wywołania programu zastąpiono elementami, które funkcjonują do dzisiaj. Owe elementy to okna, menu, paski narzędzi, pola tekstowe, etykiety, pola wyboru, przełączniki, itp. Tak więc moŝemy powiedzieć, Ŝe GUI (ang. Grafical User interface), to wizualne sterowanie programem oraz wizualizacja wyników działania programu. Producenci komputerów i oprogramowania szybko zdali sobie sprawę z moŝliwości i potęgi GUI, szybko więc zaczęto wyposaŝać swoje komputery w systemy operacyjne oparte o tryb graficzny. Korzenie graficznego interfejsu uŝytkownika sięgają lat 50. W praktyce został on jednak zbudowany w latach 70. przez grupę naukowców z Palo Alto Research Center (PARC) Xeroksa zbudowała pierwszy komputer o nazwie Alto działający pod kontrolą takiego graficznego interfejsu. W 1979 Ośrodek PARC odwiedził Steve Jobs (twórca Macintosh), który w Alto dostrzegł przyszłość komputerów osobistych. Choć spora część interfejsu w komputerach Lisa i Macintosh wykorzystywała dokonania dokonano z ośrodka PARC to duŝa część Mac OSa powstała jeszcze przed wizytą Jobsa w laboratoriach Xeroksa. Jako przykład duŝej roli jaką w naszym Ŝyciu odgrywa owe tajemnicze GUI warto przypomnieć, Ŝe zarówno firma Apple (MacOS), jak i Microsoft (Windows) zaczerpnęły ideę graficznego interfejsu od Xeroksa. Z pewnością informatycy, którzy wychowali się na komputerach 8 bitowych i systemie DOS, z pewnością pamiętają jeszcze jego obsługę. Było to przydatne do momentu wypuszczenia przez Microsoft systemu operacyjnego wyposaŝonego jedynie w emulację tego systemu Windows 2000, a następnie Windows XP. Dzisiaj system operacyjny DOS odchodzi do lamusa za sprawą nowoczesnych systemów okienkowych, które moŝe obsługiwać kaŝdy uŝytkownik.

8 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 8 Rysunek 2.1 Przykład uŝycia elementów graficznych GUI aplikacji. W komputerach zaczęły królować systemy operacyjne oparte o interfejs graficzny GUI. Nie zmieniło to jednak faktu, Ŝe programiści wciąŝ musieli wykonywać podwójną pracę. Pierwszą było napisanie interfejsu uŝytkownika a drugą napisanie obsługi zdarzeń dla poszczególnych opcji. Pierwsze środowiska programowania nazywano IDE (Integrated Development Environment), czyli zintegrowane środowiska programowania, wyposaŝone w edytor kodu wraz z podświetlaniem składni, debuger śledzący kod, zarządzanie całym projektem z jednego IDE oraz kompilacji i łączeniu programu wynikowego. Gotowym produktem był program wykonywalny. Powstało wiele bibliotek dla róŝnych języków programowania oraz wiele IDE, które ułatwiały pisanie GUI dla systemów DOS a następnie Windows. Programowanie interfejsów uŝytkownika było niesłychanie Ŝmudne i skomplikowane. Powstawały kolejne biblioteki, ułatwiające i skracające czas projektowania aplikacji. WciąŜ jednak pisanie odbywało się poprzez ręcznie wklepywanie kolejnych elementów aplikacji. Jednak dopiero wprowadzenie narzędzi typu RAD (Rapid Application Development), czyli narzędzi do szybkiego tworzenia aplikacji wprowadziły kolejną rewolucję. Dopiero teraz programista mógł zająć się programowaniem a tworzenie samego GUI zostało znacznie skrócone. Kolejne firmy wypuszczały na rynek coraz lepsze narzędzia RAD, umoŝliwiające projektowanie aplikacji w trybie WYSWIG (What You See Is What You Get), czyli otrzymasz dokładnie to co widzisz na ekranie. KaŜde środowisko programowania RAD wyposaŝone było w zestaw komponentów, które słuŝyły do budowania interfejsów uŝytkownika. Komponenty te mają zdefiniowane własne zdarzenia, które wystarczy jedynie uaktywnić i zaprogramować. Dzięki takiemu podejściu do sprawy, Ty takŝe drogi czytelniku, moŝesz stać się programistą i pisać nawet bardzo rozbudowane aplikacje za pomocą Visual Studio Express.

9 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 9 Rozdział 2. Środowisko Visual Studio 2005 Express Ten rozdział będzie poświęcony nauce wykorzystania środowiska programowania Visual Studio. Jeśli nie masz doświadczenia z programami do szybkiego tworzenia aplikacji (RAD rapid application development) lub Visual Studio jest pierwszym systemem jakiego uŝywasz, koniecznie przeczytaj ten rozdział. Został tutaj opisany sposób zdobycia środowiska programistycznego Visual Studio, jego instalacja oraz moŝliwości jego efektywnego wykorzystania. Opisując interfejs systemu skupimy się na opcjach niezbędnych dla początkujących programistów. Jak zdobyć i zainstalować Visual Studio Express JeŜeli zdecydowałeś się na naukę programowania w C#, to z pewnością ucieszy cię, Ŝe Microsoft Visual Studio Express zostało udostępnione za darmo. Co więcej za pomocą tego narzędzia moŝesz nie tylko uczyć się sztuki programowania. Po zdobyciu doświadczenia, moŝesz zupełnie legalnie sprzedawać swoje programy, gdyŝ licencja produktu na to pozwala. Jeśli po pewnym czasie będziesz sprawnie posługiwać się Visual Studio w wersji Express, będziesz mógł zakupić płatną wersję środowiska, wyposaŝoną w bardziej zaawansowane narzędzia. Strona domowa Visual Studio znajduje się pod tym adresem: Przejdź do wersji Express i zapisz instalator Visual Studio Express C# na dysk korzystając z linka Pobierz teraz. Instalacja polega na pobraniu ze strony niewielkiego instalatora o nazwie vcssetup.exe lub po prostu na uruchomieniu go ze strony www. Jeśli instalator nie uruchomił się automatycznie, to naleŝy po prostu uruchomić pobrany plik. Rysunek 2. Instalator produktu Microsoft Visual Studio Express

10 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 10 W początkowej fazie instalacji mamy moŝliwość wysyłania wyników instalacji do serwera Microsoft. Wysyłane dane są anonimowe i dotyczą przebiegu instalacji. Jeśli zaznaczysz opcję Yes, send information about my setup experience to Microsoft Corporation, po zakończeniu instalacji, jej przebieg oraz ewentualne błędy zostaną przesłane do siedziby producenta. Rysunek 3. Akceptacja warunków licenci pakietu Kolejnym etapem instalacji jest przeczytanie oraz zaakceptowanie warunków licencji pakietu Visual Studio. Zaznaczając opcję I accept the terms of the License Agreement, akceptujesz warunki licencji i przechodzisz do kolejnego etapu nstalacji. Rysunek 4. Opcjonalny pakiet MSDN

11 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 11 Jeśli dysponujesz szybkim łączem internetowym, moŝesz pobrać dodatkowe składniki pakietu MSDN. Jest to dodatkowa dokumentacja wraz z przykłądami kodu. Zaznaczenie opcji spowoduje znaczne spowolnienie instalacji. Na początwek proponuję zrezygnować z instalacji. MSDN moŝna doinstalować w dowolnym późniejszym terminie. Rysunek 5. Wskazanie folderu instalacji WskaŜ partycję oraz folder, do którego chcesz zainstalować Visual Studio. Tę opcję moŝna pozostawić domyślną od razu klikając przycisk Install >. Rysunek 6. Pobieranie pakietu z sieci. Teraz naleŝy uzbroić się w cierpliwość. Pobieranie pakietu z Internetu moŝe potrwać nawet kilkadziesiąt minut przy korzystaniu z modemu... ale kto dzisiaj korzysta z modemu? Przy jakości łącza rzędu 512k, pobieranie trwa średnio około minut.

12 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 12 Rysunek 7. Instalacja pobranego pakietu. Po pobraniu przez instalator niezbędnych plików, następuje automatyczna instalacja w wybranym folderze. Jeśli korzystasz z modemu, moŝesz juŝ przerwać połączenie, gdyŝ instalacja odbywa się juŝ z plików skopiowanych na lokalny dysk. Rysunek 8. Zakończenie instalacji. Ostanie okno instalacji informuje o konieczności rejestracji pakietu. MoŜna zrobić to teraz lub później. Rejestracji moŝna dokonać wybierając w Visual Studio opcję Register product... z menu Help. Warto zarejestrować się jak najszybciej, gdyŝ wiąŝe się to z dodatkowymi gratisami. Rejestrując swojąkopię Visual Studio Express, otrzymujesz dodatkowe pakiety grafiki, dodakowe komponenty i przykładowe kody źródłowe.

13 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 13 Okno główne Visual Studio Express Po zainstalowaniu Visual Studio C#, moŝemy uruchomić go z menu Start Programy Microsoft Visual C# 2005 Express Edition. Po uruchomieniu, zostanie wyświetlone okno główne (Rysunek 2.9 Okno główne Visual Studio bezpośrednio po uruchomieniu.. Domyślnie zostanie wyświetlona strona startowa, w której moŝna uzyskać dostęp do internetowych zasobów dotyczących pomocy i nowości dotyczących środowiska programowania. Rysunek 2.9 Okno główne Visual Studio bezpośrednio po uruchomieniu. Po zapoznaniu się ze stroną startową, moŝemy jką zamknąć jak zwykły dokument klikając na wewnętrznym piktogramie lub kliknięcie prawym klawiszem na zakładce Start Page i wybraniu opcji Close. Domyślna konfiguracja Visual Studio jest optymalna i nie wymaga praktycznie Ŝadnej konfiguracji. Okno główne zawiera menu, pasek narzędzi oraz dodatkowe okna Toolbox, Properties, Database Explorer, Class View oraz Solution Explorer. Tworzymy nowy projekt Narzędzie Visual Studio jest kompletnym środowiskiem do tworzenia aplikacji. Tworzone aplikacje mogą być róŝnego typu. NajwaŜniejszym typem aplikacji jest Windows Application. Ten rodzaj projektu to aplikacja Windows z graficznym interfejsem uŝytkownika. Ten typ więc będziemy wiebierać najczęściej. Drugim waŝnym typem jest Console Application. Ten rodzaj projektu umoŝliwia pisanie programów nie posiada okien a uruchamiany jest w oknie DOS. Będziemy uŝywać go do nauki podstaw programowania w języku C#. W ksiąŝce tej opiszę jedynie dwa powyŝsze typy projektów. KaŜdy projekt utworzony w Visual Studio składa się z wielu plików. Pliki te są grupowane automatycznie w

14 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 14 projekt. Wszelkie operacje na projekcie i jego plikach naleŝy wykonywać z poziomu Visual Studio. Aby utworzyć nowy projekt (aplikację) 1. uruchom File New Project Tę samą czynność moŝesz wykonać szybciej, wciskając skrót na klawiaturze Ctrl+Shift+N. Rysunek 2.10 Wybór typu nowego projektu. 2. W oknie wyboru typu projektu naleŝy wskazać, jaki typ aplikacji programista chce utworzyć. Zaznacz Windows Application. 3. W polu Name wpisz jego nazwę, np. MojaAplikacja lub pozostaw domyślną nazwę. 4. Potwierdź tworzenie nowego projektu przyciskiem OK i zaczekaj na utworzenie nowego projektu. Po utworzeniu projektu zostanie utworzony nowy formularz będące jednocześnie domyślnym oknem głównym twojej aplikacji. KaŜde okno aplikacji składa się z paska tytułu, przycisków sterujących oraz przycisków (piktogramów) maksymalizacji, minimalizacji oraz zakończenia. W trakcie projektowania moŝna konfigurować okna tak, aby wyświetlać jedynie niezbędne elementy okna.

15 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 15 Rysunek 2.11 Visual Studio z utworzonym nowym projektem. Na powyŝszym rysunku widać utworzony projekt aplikacji Windows. Visual Studio utworzyło takŝe okno aplikacji. Projektowane okna nazywa się formularzami lub formatkami (ang. form). Projekt moŝe mieć wiele okien, jednak o ich tworzeniu i dostosowywaniu przeczytasz w kolejnym rozdziale. Zapis projektu na dysk Po utworzeniu aplikacji, przed rozpoczęciem prac nad projektem, dobrym nawykiem jest zapisanie projektu na dysk. Zapisanie projestu i wszystkich plików następuje po wybraniu opcji Save All z menu File lub po wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+S. Podczas zapisywania wyświetli się okno dialogowe słuŝące do Wpisania nazwy projektu (jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej), folderu, w którym przechowujesz swoje projekty oraz opcjonalnie dodatkowego folderu o nazwie Solution Name, który zostaje utworzony na przechowywanie większej ilości projektów. W naszym przypadku nie musimy zaznaczać opcji Create directory for Solution choć jej zaznaczenie nie ma dla nas znaczenia. Rysunek 2.12 Okno zapisywania projektu

16 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 16 Jeśli zajdzie potrzeba zmiany folderu, do którego ma być zapisany projekt, naleŝy posłuŝyć się opcją Browse i za jej pomocą podać nową ścieŝkę do folderu. Zapis projektu potwierdzamy przyciekiem Save. Otwieranie projektu Zapisany projekt moŝna ponownie otworzyć. Aby otworzyć projekt z dysku, Ctrl+Shift+O lub skorzystać z menu File Open Project Następnie po wybraniu pliku projektu potwierdzić przyciekim Open. Tryb projektowania i tryb edycji kodu W środowisku Visual Studio 2005 Express istnieją dwa tryby pracy tryb projektowania wizualnego (Design) oraz tryb edycji kodu źródłowego aplikacji (Code). Do przełączania się pomiedzy trybami słuŝą opcje Code i Designer w menu View lub skrót klawiatury F7 (Code) i Shift+F7 (Designer). Tryb projektowania wizualnego jest uruchamiany domyślnie po utworzeniu nowej aplikacji. Za pomocą tego narzędzia tworzy się kolejne okna aplikacji, umieszczając na nim niezbędne komponenty takie jak: menu, paski narzędzi, listy, przyciski itp. Dodatkowo po rozmieszczeniu ich na formularzu okna, dopasowuje się ich właściwości za pomocą okna Properties (edycja właściwości komponentu). Tryb edycji kodu źródłowego słuŝy do wpisywania obsługi zdarzeń komponentów w języku C# i pisania nowych funkcji wykonujących operacje w programie. Rysunek 2.13 Tryb edycji kodu źródłowego.

17 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 17 Po wyświetleniu trybu edycji kodu źródłowego, zostanie wyświetlony kod aplikacji jak na Rysunek 2.13 Tryb edycji kodu źródłowego.. Jeśli programowałeś wcześniej w innych środowiskach, moŝesz być zaskoczony niewielką ilością kodu tworzącego aplikację (w tym przypadku pojedynczy formularz i przycisk). ZałoŜeniem projektantów systemu było odseparowanie kodu tworzącego formularze od kodu, który tworzy programista. Wszystko, co projektujesz za pomocą edytowa formularzy w trybie projektowania jest równieŝ zapisywanie jako kod źródłowy, jednak środowisko Visual Studio 2005 ukrywa przed programistą ten kod, by programowanie stało się łatwiejsze, oraz aby zapobiec jego przypadkowej zmianie. PoniŜej prezentuję jako ciekawostkę pozostały kod aplikacji. Wystarczy spojrzeć na kod, aby przekonać się, jak edytor formularzy upraszcza i skaca tworzenie aplikacji. Źródło 2.1 Kod źródłowy aplikacji utworzony automatycznie przez edytor formularzy. namespace MojaAplikacja partial class Form1 private System.ComponentModel.IContainer components = null; protected override void Dispose(bool disposing) if (disposing && (components!= null)) components.dispose(); base.dispose(disposing); #region Windows Form Designer generated code private void InitializeComponent() this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); this.suspendlayout(); // // button1 // this.button1.location = new System.Drawing.Point(133, 186); this.button1.name = "button1"; this.button1.size = new System.Drawing.Size(76, 25); this.button1.tabindex = 0; this.button1.text = "button1"; this.button1.usevisualstylebackcolor = true; this.button1.click += new System.EventHandler(this.button1_Click); // // Form1 // this.autoscaledimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); this.autoscalemode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; this.clientsize = new System.Drawing.Size(292, 273); this.controls.add(this.button1); this.name = "Form1"; this.text = "Form1"; this.resumelayout(false); #endregion private System.Windows.Forms.Button button1; Poznajmy teraz bliŝej edytor kodu źródłowego. Jak widać, wydaje się on zwykłym edytorem tekstowym. Po częśći jest to prawda. Ale od zwykłego notatnika wyróŝnia go mnogość funkcji oraz najwaŝniejsza cecha IntelliSense. Tę nazwę warto zapamiętać, gdyŝ narzędzie to będzie nam towarzyszyć zawsze podczas programowania w trybie edycji kodu.

18 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 18 Wykorzystując go, nie trzeba juŝ uczyć się pamięć właściwości i metod obiektów oraz pamiętać szczegółowo, jakie nazwy zmiennych zadeklarowano w programie. IntelliSense wyświetla podręczne okno podczas pisania kodu, z którego moŝna wybrać konkretną metodę lub zmienną. Potrafi takŝe uzupełniać automatycznie kod. Korzystanie z narzędzia jest bardzo proste. Wystarczy wpisać nazwę obiektu i kropkę lub tylko część jego nazwy a okienko z podpowiedzią wyświetli się automatycznie. Dodatkowo po zaznaczeniu konkretnej metody w menu kontekstowym strzałkami kursora lub za pomocą myszy, wyświetli się podpowiedź dotycząca metody oraz jej parametrów. IntelliSense moŝna takŝe wywołać kombinacją klawiszy Ctrl+Spacja. Rysunek 2.14 Narzędzie IntelliSense w akcji. Okno narzędziowe Toolbox Okno Toolbox zostaje aktywowane w trybie projektowania (Design). W oknie umieszczone są dostępne komponenty, których uŝywa się do projektowania formularzy (okien). NaleŜało by teraz opisać czym jest komponent i jakie są ich rodzaje. Spróbuj otworzyć dowolny program i wyliczyć z jakich elementów się ono składa. UŜytkownik pogramu zwykle nie zwraca uwagi na komponenty uŝyte w programie, który obsługuje. Interesuje go funkcjonalność oraz prostota obsługi. Jednak z punktu widzenia programisty, patrząc na interfejs np. Visual Studio 2005 moŝesz wyodrębnić kaŝdy z komponentów menu główne, menu kontekstowe, listy, etykiety, paski narzędziowe, pasek statusu, przyciski i wiele innych. Przyjrzyj się teraz komponentom dostępnym w oknie narzędziowym Tools. ZauwaŜ, Ŝe znajdziesz tutaj prawie kaŝdy element dowolnego programu. NaleŜy jeszcze umieć je nazywać i znać ich zastosowanie w aplikacji. NaleŜy jeszcze zaznaczyć, Ŝe komponenty dostępne w oknie narzędziowym Tools występują jako modalne (widoczne dla uŝytkownika) oraz niemodalne (wykonujące określone zadanie ale nie mające interfejsu graficznego). Przykładem komponentu niemoralnego jest komponent Timer. Jeśli dołączysz go do budowanej aplikacji, i uruchomisz ją, nie zobaczysz samego komponentu, lecz moŝesz wyświetlić wyniki jego działania.

19 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 19 Rysunek 2.15 Widok okna Toolbox z dostępnymi komponentami. Dodawanie komponentu do formularza Komponenty układa się na wybranym formularzu (oknie) w następujący sposób: 1. Przejdź do trybu projektowania (Design) klawisz F7 2. W oknie Toolbox zaznacz właściwy komponent (punkt 1 Rysunek 2.16 Dodawanie nowego komponentu do formularza na przykładzie przycisku (buton).) 3. Najedź myszką na obszar formularza i kliknij ponownie w wybranym miejscu (punkt 2 Rysunek 2.16 Dodawanie nowego komponentu do formularza na przykładzie przycisku (buton).) 4. MoŜesz przenieść komponent w inne miejsce formularza chwytając go myszą i upuszczając w innym miejscu formularza. Rysunek 2.16 Dodawanie nowego komponentu do formularza na przykładzie przycisku (buton). Komponenty na formularzu moŝna takŝe usuwać. W tym celu naleŝy zaznaczyć komponent i wcisnąć klawisz Delete lub wybrać opcję Delete z podręcznego menu wyświetlanego spod prawego klawisza myszy.

20 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 20 Okno właściwości komponentu Properties KaŜdy komponent posiada swoje właściwości oraz metody. Właściwości komponentu to zespół jego cech, które moŝna zmieniać o określonych ramach. Właściwością jest na przykład jego kolor, sposób centrowania czy krój czcionki. Właściwości komponentu ustala się za pomocą okna Properties, uaktywnianego przy zaznaczeniu komponentu. Okno Properties zawsze dopasowuje swą zawartość do zaznaczonego komponentu wyświetlając tylko listę właściwości dostępnych w danym komponencie. Warto nadmienić, Ŝe projektowany formularz (okno) równieŝ posiada swoje właściwości, które moŝna zmieniać przy pomocy okna Properties. Rysunek 2.17 Okno edycji właściwości komponentu. Aby zmienić właściwość dowolnego komponentu naleŝy go zaznaczyć i dostosować komponent w oknie Properties. Wiele komponentów zostało opisanych w rozdziale Składanie aplikacji z klocków. Tam teŝ opisałem najwaŝniejsze komponenty oraz w tabeli zamieściłem ich właściwości wraz z opisem. Okno Solution Explorer Kolejnym oknem jest Solution Explorer. W oknie tym zawarta jest struktura naszego projektu aplikacji. Z rozwijanych list moŝna dowiedzieć się jakie pliki oraz odwołania wchodzą w skład projektu, wyświetlać ich zawartość oraz zarządzać plikami i elementami projektu. Rysunek 2.18 Okno Solution Explorer.

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Przed rozpoczęciem programowania musimy zainstalować i przygotować kompilator. Spośród wielu dostępnych kompilatorów polecam aplikację Dev-C++, ze

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu.

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu. Część XIX C++ w Każda poznana do tej pory zmienna może przechowywać jedną liczbę. Jeśli zaczniemy pisać bardziej rozbudowane programy, okaże się to niewystarczające. Warto więc poznać zmienne, które mogą

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska Qt Creator

Wprowadzenie do środowiska Qt Creator 1.Instalacja środowiska Qt Creator Qt Creator jest wygodnym środowiskiem programistycznym przeznaczonym do tworzenia projektów, czyli aplikacji zarówno konsolowych, jak i okienkowych z wykorzystaniem biblioteki

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki a tablice Wskaźniki i tablice są ze sobą w języku C++ ściśle związane. Aby się o tym przekonać wykonajmy cwiczenie.

Wskaźniki a tablice Wskaźniki i tablice są ze sobą w języku C++ ściśle związane. Aby się o tym przekonać wykonajmy cwiczenie. Część XXII C++ w Wskaźniki a tablice Wskaźniki i tablice są ze sobą w języku C++ ściśle związane. Aby się o tym przekonać wykonajmy cwiczenie. Ćwiczenie 1 1. Utwórz nowy projekt w Dev C++ i zapisz go na

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Praca z projektemi w MS VB.NET Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Praca z projektami w MS VB.NET. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: podać definicje podstawowych pojęć związanych

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom:

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom: 1. QT creator, pierwsze kroki. Qt Creator wieloplatformowe środowisko programistyczne dla języków C++, JavaScript oraz QML, będące częścią SDK dla biblioteki Qt. Zawiera w sobie graficzny interfejs dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA programowanie obiektowe KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny języka java. Pierwsza nazwa Oak (dąb). KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

KROK 17 i 18. Cel: Tworzymy oddzielne okno - O autorze. 1. Otwórz swój program. 2. Skompiluj i sprawdź, czy działa prawidłowo.

KROK 17 i 18. Cel: Tworzymy oddzielne okno - O autorze. 1. Otwórz swój program. 2. Skompiluj i sprawdź, czy działa prawidłowo. Odcinek 13 Dzisiaj zaprogramujemy okno O autorze. Dzisiaj programujemy okno - O autorze. Ppostaramy się włączyć do naszego projektu kkolejny, trzeci już formularz. Pamiętajcie, żeby aby za każdym razemzawsze

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ I. Podstawowe pojęcia. Algorytm. Spis treści Przepis

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ I. Podstawowe pojęcia. Algorytm. Spis treści Przepis MATERIAŁY DO ZAJĘĆ I Podstawowe pojęcia Spis treści I. Algorytm II. Schemat blokowy III. Struktury danych IV. Program komputerowy V. Opis środowiska programistycznego VI. Obsługa wejścia wyjścia VII. Przykład

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Zadaniem poniższego opisu jest pokazanie, jak stworzyć aplikację z dostępnym interfejsem. Sama aplikacja nie ma konkretnego zastosowania i

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika Warsztaty AVR Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR Dariusz Wika 1.Krótki wstęp: Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne, które dzięki możliwości instalowania

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn Dodatki Dodatek A Octave Przykłady programów zostały opracowane w środowisku programistycznym Octave 3.6.2 z interfejsem graficznym GNU Octave 1.5.4. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Tak przygotowane pliki należy umieścić w głównym folderze naszego programu. Klub IKS www.informatyka.edu.pl

Tak przygotowane pliki należy umieścić w głównym folderze naszego programu. Klub IKS www.informatyka.edu.pl To jeden z ostatnich odcinków naszego kursu. Mam nadzieję, że pisanie własnego programu było ciekawym doświadczeniem. Zaproponowana w tym odcinku funkcja uatrakcyjni twój program. Stworzymy tak zwane okno

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Przykład 1. Przykład 2. Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych)

I. WSTĘP. Przykład 1. Przykład 2. Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych) I. WSTĘP Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych) Algorytm - sposób na osiągnięcie celu w pewnych ograniczonych krokach. Program komputerowy realizuje zawsze algorytm.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie

Programowanie w Javie Programowanie w Javie Andrzej Czajkowski Lista nr 0 Debugger w Javie Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych funkcji narzędzia debugera (odpluskwiacz) w środowisku Eclipse. Po ukończeniu ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

X.4.a. Potrafisz tworzyć projekt multimedialny za pomocą kreatora

X.4.a. Potrafisz tworzyć projekt multimedialny za pomocą kreatora X.4.a. Potrafisz tworzyć projekt multimedialny za pomocą kreatora Do tej pory, w tworzonych prezentacjach, wykorzystywaliśmy efekty przejścia, animacje obiektów, wstawialiśmy do prezentacji film, dodawaliśmy

Bardziej szczegółowo

ZSBD ćwiczenie 4. Obiektowe systemy zarządzania bazą danych. Przygotowanie środowiska pracy. Wymagania: ZSBD ćwiczenie 4

ZSBD ćwiczenie 4. Obiektowe systemy zarządzania bazą danych. Przygotowanie środowiska pracy. Wymagania: ZSBD ćwiczenie 4 Zaawansowane Systemy Bazy Danych - ZSBD ZSBD ćwiczenie 4 Obiektowe systemy zarządzania bazą danych. Przygotowanie środowiska pracy. ZSBD ćwiczenie 4 W ramach tych i dwóch kolejnych ćwiczeń zapoznacie się

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy

1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy 1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy 1.1 Jeśli mamy komputer z Windows 8.1 Prof. lub nowszy W takim przypadku potrzebne nam będą tylko aktualne aktualizacje no i oczywiście środowisko pracy.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo