Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS"

Transkrypt

1 Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe, interfejsy graficzne GUI, bazy danych, przykłady praktyczne. Publikacja przeznaczona dla początkujących programistów Visual Studio Prawa autorskie Leszek Klich, Michał Andrychów

2 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 2 Prawa autorskie dotyczące niniejszej publikacji PRZECZYTAJ ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ! 1. Zezwalamy na NIEODPŁATNE kopiowanie, powielanie i udostępnianie wszystkim chetnym niniejszego opracowania zarówno w wersji elektronicznej jak i drukowanej, we fragmentach i w całości, 2. W przypadku umieszczania materiałów zawartych w niniejszej publikacji, tworzenia publikacji będących pochodną opracowania lub wykorzystaniem fragmentów w innych opracowaniach, a takŝe stronach internetowych, naleŝy podać w bibliografii lub przypisie źródło pochodzenia fragmentu, 3. Kody źródłowe dołączone do publikacji zostały przez nas przetestowane poprzez skompilowanie w środowisku Visual Studio Express 2005 lub 2008, 4. Staraliśmy się, aby materiał zawarty w opracowaniu był aktualny, czytelnie napisany i skierowany dla początkujących. Staraliśmy się takŝe, aby kody źródłowe były bezbłędne. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody lub błedy zawarte w opracowaniu, 5. Nie udzielamy pomocy technicznej odnoście środowiska Visual Studio Express ani samego języka C sharp. śyczymy miłej lektury! Leszek Klich Michał Andrychów

3 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 3 Spis treści Prawa autorskie dotyczące niniejszej publikacji... 2 Wstęp... 5 Platforma.NET i narzędzia Visual Studio Express C#... 6 Co musimy wiedzieć o GUI i narzędziach RAD?... 7 Rozdział 2. Środowisko Visual Studio 2005 Express... 9 Jak zdobyć i zainstalować Visual Studio Express... 9 Okno główne Visual Studio Express Tworzymy nowy projekt Zapis projektu na dysk Otwieranie projektu Tryb projektowania i tryb edycji kodu Okno narzędziowe Toolbox Dodawanie komponentu do formularza Okno właściwości komponentu Properties Okno Solution Explorer Okno ClassView Dostosowywanie okien Uruchamianie programów Testowanie i wyszukiwanie błędów Okno Locals Okno Watch Punkty wstrzymania breakpoints Okno Error List Rozdział 3. Wprowadznie do języka C# Komentarze w kodzie źródłowym Poznajemy zmienne i stałe Poznajemy operatory Tablice jedno i wielowymiarowe Aplikacje konsolowe Zabawy z tekstem bliŝej o typie łańcuchowym Konwersje typów Instrukcja warunkowa if Pętla while Rozdział 4. Operacje na plikach Uzyskujemy informacje o folderach i plikach Operacje na folderach i plikach Tworzenie, zapis i odczyt pliku tekstowego Rozdział 5. Składanie aplikacji z klocków Okna w programie (Form) Etykieta (Label) Przycisk (Button) Pole wyboru (ang. CheckBox) Pole tekstowe Pole radiowe (RadioButton) Lista (ListBox) Aplikacje wieloformatkowe Przykład aplikacji MDI Tworzymy własny edytor tekstów Rozdział 6. Technologia ActiveX... 66

4 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 4 Jak wykorzystać ActiveX w swoich programach? Odtwarzacz audio jako przykład ActiveX Rozdział 7. Obsługa XML Język opisu dokumentów XML Obsługa XML w Visual Studio C# Tworzymy bazę danych XML Rozdział 8. Obsługa Rejestru systemu Zapis i odczyt parametrów z rejestru z poziomu C# Prosty klient i serwer TCP Rozdział 9. Bazy danych Podstawy języka SQL CREATE TABLE - tworzenie tabeli INSERT, DELETE, UPDATE operacje na rekordach SELECT wydobywanie danych Serwer MS SQL Express Narzędzie Microsoft Management Studio Express Połączenie z lokalną lub odległą bazą SQL z konsoli Rozdział 10. Praktyczne przykłady w Visual Studio Tworzymy ekran powitalny (Splash screen) Sortowanie elementów listy Obliczanie silni Rozdział 11. Wizualizacja danych w Visual Studio 2005 Express Tworzymy Wykresy (komponent ZedGraph) Tworzymy wykres liniowy Tworzymy wykres słupkowy Tworzymy wykres kołowy Zakończenie

5 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 5 Wstęp Pojawienie się platformy.net spowodowało przełom w technologii pisania aplikacji. UniezaleŜnienie od konkretnego języka programowania sprawiło, Ŝe system stał się elastyczny i dostępny dla szerszego grona programistów. Publikacja obejmuje język C# opracowany przez firmę Microsoft. Język ten jest niezwykle prosty w nauce i posiada duŝe moŝliwości. Łączy w sobie zalety języków Java i C++, ale został zaprojektowany tak, aby wyeliminować wady tych języków. Warto zainteresować się platformą.net, gdyŝ ta stale się rozwija i wszystko wskazuje na to, Ŝe jej rozwój będzie postępował i wypierał inne. Powszechnie wiadomo, Ŝe strategia marketingowa firma Microsoft zawsze była jej mocną stroną a nowości zawsze stawały się nowymi standardami. JuŜ teraz moŝna zauwaŝyć coraz większe zapotrzebowanie na programistów platformy.net znających C#. Na rynku oprogramowania pojawia się coraz więcej narzędzi wspomagających pisanie aplikacji w technologii.net. Pojawiła się takŝe nowa wersja środowiska Microsoft Visual Studio przeznaczona dla.net. Wersja Microsoft Visual Studio.NET 2005 jest intuicyjnym narzędziem. Jego poznanie gwarantuje, Ŝe nawet programista amator szybko moŝe tworzyć aplikacje dla systemu Windows. Aplikacje te mogą obejmować takŝe systemy bazodanowe, gdyŝ wraz z pojawieniem się Visual Studio, udostępniono znakomity serwer bazodanowy MS SQL Server Narzędzia te występują w kilku wersjach. Jednak publikacja ta opisuje darmową i najbardziej popularną wśród amatorów programowania wersję Express. Visual Studio 2005 Express jest okrojoną wersją pakietów w wersjach Standard czy Professional. Jednak funkcjonalność tej wersji jest zupełnie wystarczająca nie tylko do nauki programowania ale i pisania nawet bardzo zaawansowanych aplikacji. Dodatkowo, dla programistów amatorów wersja ta jest dostępna jest do pobrania za darmo. Publikacja ta jest przeznaczona dla początkujących programistów, którzy chcą pisać własne aplikacje dla systemów Windows. Opracowanie zapoznaje czytelnika ze środowiskiem Visual Studio, następnie wprowadza do zapoznania z elementami języka C# ilustrując wszystko przykładami wykorzystania w praktyce. Wprowadza takŝe czytelnika do poznania komponentów i budowania interfejsów graficznych GUI 1. Warto podkreślić, Ŝe niemal kaŝdy opis komponentu kończy się przykładem wykorzystania w praktyce. W ksiąŝce staraliśmy się takŝe opisać podstawy tworzenia baz danych a temat ten poprzeć praktycznymi przykładami. Zapraszamy do fascynującego świata programowania Ŝycząc Ci, aby ta publikacja pomogła w zdobyciu wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do pisania coraz lepszych i większych aplikacji. Leszek Klich, Michał Andruchów GUI Graficzny Interfejs UŜytkownika.

6 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 6 Platforma.NET i narzędzia Visual Studio Express C# Aby rozmawiać o.net, musimy najpierw powiedzieć sobie, czym jest.net? Choć jest to moŝe ryzykowne stwierdzenie, to.net zrodziło się w czasie konfliktu firmy Microsoft z producentem języka i maszyny wirtualnej Java. Otórz firma ta zarzuciłą firmie Microsoft dodawanie do przeglądarek nie do końca kompatybilnej implementacji wirtualnej maszyny JRE (Java Runtime Environment). Microsoft zdecydował, Ŝe nie będzie dołączał maszyny wirtualnej w najnowszych systemach. Choć stare przysłowie mówi, Ŝe zgoda buduje w tym przypadku owa niezgoda wyszła firmie Microsoft oraz programistom na dobre. Zaczęto pracować nad własną wizją maszyny wirtualnej i ideologi przenośnego kodu pośredniego. W konsekwencji powstało środowisko.net Framework lub jak kto woli Microsoft.NET. Tradycyjna aplikacja napisana dla Windows zawiera kod wykonywalny. Aby zachować zgodność ze starszymi procesorami, aplikacje zwykle kompiluje się w zgodności z procesorami 386. Oczywiście programista moŝe włączyć optymalizację dla lepszych procesorów. Jednak wymaga to powtórnego skompilowania programu. W przypadku.net zasada działania jest następująca: programista pisze kod za pomocą dowolnego języka programowania. Kod jest kompilowany do kodu pośredniego zwanego CLI (Common Intermediate Language). Podczas uruchomienia programu w kodzie pośrednim następuje kompilacja przez CLR (Common Language Runtime). Podczas kompilacji kod jest optymalizowany pod wykonujący go sprzęt i system operacyjny. Dzięki temu.net FCL (Foundation Class Library) czyli zestaw funkcji uruchamiający kod, otrzymuje optymalnie skonfigurowany program. Obecnie Visual Studio jest dostępne między inymi dla języków C#, C++, Basic, J#. Języków tych jest znacznie więcej. Samo podejście producenta do kilku języków programowania gwarantuje, Ŝe zostanie zaadoptowane przez szerszą rzeszę programistów. Kontynuując nasze rozwaŝania na temat platformy.net wróćmy do funkcji przenośności. Niestety nie moŝemy mówić o przenośności pomiędzy systemami operacyjnymi. Wynika to z samej polityki producenta, który niechętnie nawet wypowiada się o innych systemach operacyjnych. Dla odmiany platforma Java pracuje na systemach operacyjnych Linux, Macintosh oraz wszędzie tam, gdzie istnieje maszyna wirtualna. Warto w tym przypadku zaznaczyć, Ŝe istnieje szybko rozwijający się projekt o nazwie Mono 2, którego celem ma być stworzenie otwartego środowiska dla platformy.net. Mono to maszyna wirtualna, zestaw klas, kompilator oraz środowisko programowania. Projekt nie jest jeszcze ukończony ale pracuje nad nim wiele osób. Zainteresowanie projektem Mono jest dość duŝe więc projekt jest sponsorowany. MoŜemy więc być pewni, Ŝe w niedalekiej przyszłości programy pisane w Windows będą takŝe wykonywane w innych systemach operacyjnych. Kolejnym posunięciem producenta było udostępnienie narzędzi programistycznych za darmo. Podczas gdy inni producenci wymagają sowitych zapłat za swoje narzędzia, Microsoft dał programistom wybór. Narzędzie Visual Studio występuje w kilku odmianach. Dla nas początkujących programistów najwaŝniejszą odmianą jest wersje Visual Studio 2005 Express. Wersja ta jest dostępna bezpłatnie. Wystarczy wejść na stronę: pobrać swoją kopię środowiska i zacząć przygodę w programowaniem. Warto podkreślić, Ŝe Microsoft, co jest niezwykle rzadkie wśród producentów oprogramowania, nie domaga się zakupu licencji nawet wówczas, gdy piszemy aplikacje komercyjne. Na stronie moŝemy równieŝ pobrać darmowy serwer baz danych, który posłuŝy nam do pisania programów bazodanowych. Warto zastanowić się nad nauką języka C#, jeśli w przyszłości planujesz zarabiać na pisaniu aplikacji. Generalnie zawsze przed wyborem oprogramowania do tworzenia aplikacji naleŝy zapoznać się z warunkami licencji. Często narzędzia rozdawane za darmo to narzędzia do uŝytku domowego i nauki programowania. NieuwaŜny wybór 2 Mono więcej znajdziesz na stronie projektu

7 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 7 narzędzia spowoduje, Ŝe sprzedaŝ aplikacji stworzonej za pomocą narzędzia będzie niemoŝliwa ze względu na barierę finansową, jaką trzeba pokonać aby wykupić licencję na pakiet programistyczny i komercyjne rozpowszechnianie aplikacji. W przypadku Visual Studio 2005 Express, nie ponosisz takiego ryzyka. Co musimy wiedzieć o GUI i narzędziach RAD? Współczesne komputery wyposaŝone są w szybkie karty graficzne, duŝą ilość pamięci RAM, potęŝne pojemności dysków twardych, przestrzenny dźwięk, napędy optyczne oraz szereg innych urządzeń. Jednak nie moc obliczeniowa a coraz łatwiejsza obsługa komputera sprawiła, Ŝe stały się tak bardzo popularne. JuŜ wcześniej budowano superkomputery, które słuŝyły uniwersytetom i wielkim firmom. Nie były to co prawda komputery tak nowoczesne jak te współczesne, jednak ich moc obliczeniowa była duŝa. Niestety posiadały wielką wadę ich obsługa była na tyle skomplikowana, Ŝe informatycy obsługujący je uwaŝani byli za komputerowych guru. Komputery te były obsługiwane w trybie znakowym, za pomocą mnóstwa poleceń wspieranych przez wiele dodatkowych parametrów. Sprawiało to, Ŝe praktycznie nikt z ulicy nie miał dostępu do komputera i nie robiono wiele w celu poprawy tej sytuacji. Z czasem jednak ta sytuacja zaczęła się zmieniać. Oto zaczęto tworzyć programy zawierające interfejsy komunikacji z uŝytkownikiem. Początkowo owe programy działały w trybie znakowym, ale ich obsługa stawała się intuicyjna. Parametry wywołania programu zastąpiono elementami, które funkcjonują do dzisiaj. Owe elementy to okna, menu, paski narzędzi, pola tekstowe, etykiety, pola wyboru, przełączniki, itp. Tak więc moŝemy powiedzieć, Ŝe GUI (ang. Grafical User interface), to wizualne sterowanie programem oraz wizualizacja wyników działania programu. Producenci komputerów i oprogramowania szybko zdali sobie sprawę z moŝliwości i potęgi GUI, szybko więc zaczęto wyposaŝać swoje komputery w systemy operacyjne oparte o tryb graficzny. Korzenie graficznego interfejsu uŝytkownika sięgają lat 50. W praktyce został on jednak zbudowany w latach 70. przez grupę naukowców z Palo Alto Research Center (PARC) Xeroksa zbudowała pierwszy komputer o nazwie Alto działający pod kontrolą takiego graficznego interfejsu. W 1979 Ośrodek PARC odwiedził Steve Jobs (twórca Macintosh), który w Alto dostrzegł przyszłość komputerów osobistych. Choć spora część interfejsu w komputerach Lisa i Macintosh wykorzystywała dokonania dokonano z ośrodka PARC to duŝa część Mac OSa powstała jeszcze przed wizytą Jobsa w laboratoriach Xeroksa. Jako przykład duŝej roli jaką w naszym Ŝyciu odgrywa owe tajemnicze GUI warto przypomnieć, Ŝe zarówno firma Apple (MacOS), jak i Microsoft (Windows) zaczerpnęły ideę graficznego interfejsu od Xeroksa. Z pewnością informatycy, którzy wychowali się na komputerach 8 bitowych i systemie DOS, z pewnością pamiętają jeszcze jego obsługę. Było to przydatne do momentu wypuszczenia przez Microsoft systemu operacyjnego wyposaŝonego jedynie w emulację tego systemu Windows 2000, a następnie Windows XP. Dzisiaj system operacyjny DOS odchodzi do lamusa za sprawą nowoczesnych systemów okienkowych, które moŝe obsługiwać kaŝdy uŝytkownik.

8 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 8 Rysunek 2.1 Przykład uŝycia elementów graficznych GUI aplikacji. W komputerach zaczęły królować systemy operacyjne oparte o interfejs graficzny GUI. Nie zmieniło to jednak faktu, Ŝe programiści wciąŝ musieli wykonywać podwójną pracę. Pierwszą było napisanie interfejsu uŝytkownika a drugą napisanie obsługi zdarzeń dla poszczególnych opcji. Pierwsze środowiska programowania nazywano IDE (Integrated Development Environment), czyli zintegrowane środowiska programowania, wyposaŝone w edytor kodu wraz z podświetlaniem składni, debuger śledzący kod, zarządzanie całym projektem z jednego IDE oraz kompilacji i łączeniu programu wynikowego. Gotowym produktem był program wykonywalny. Powstało wiele bibliotek dla róŝnych języków programowania oraz wiele IDE, które ułatwiały pisanie GUI dla systemów DOS a następnie Windows. Programowanie interfejsów uŝytkownika było niesłychanie Ŝmudne i skomplikowane. Powstawały kolejne biblioteki, ułatwiające i skracające czas projektowania aplikacji. WciąŜ jednak pisanie odbywało się poprzez ręcznie wklepywanie kolejnych elementów aplikacji. Jednak dopiero wprowadzenie narzędzi typu RAD (Rapid Application Development), czyli narzędzi do szybkiego tworzenia aplikacji wprowadziły kolejną rewolucję. Dopiero teraz programista mógł zająć się programowaniem a tworzenie samego GUI zostało znacznie skrócone. Kolejne firmy wypuszczały na rynek coraz lepsze narzędzia RAD, umoŝliwiające projektowanie aplikacji w trybie WYSWIG (What You See Is What You Get), czyli otrzymasz dokładnie to co widzisz na ekranie. KaŜde środowisko programowania RAD wyposaŝone było w zestaw komponentów, które słuŝyły do budowania interfejsów uŝytkownika. Komponenty te mają zdefiniowane własne zdarzenia, które wystarczy jedynie uaktywnić i zaprogramować. Dzięki takiemu podejściu do sprawy, Ty takŝe drogi czytelniku, moŝesz stać się programistą i pisać nawet bardzo rozbudowane aplikacje za pomocą Visual Studio Express.

9 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 9 Rozdział 2. Środowisko Visual Studio 2005 Express Ten rozdział będzie poświęcony nauce wykorzystania środowiska programowania Visual Studio. Jeśli nie masz doświadczenia z programami do szybkiego tworzenia aplikacji (RAD rapid application development) lub Visual Studio jest pierwszym systemem jakiego uŝywasz, koniecznie przeczytaj ten rozdział. Został tutaj opisany sposób zdobycia środowiska programistycznego Visual Studio, jego instalacja oraz moŝliwości jego efektywnego wykorzystania. Opisując interfejs systemu skupimy się na opcjach niezbędnych dla początkujących programistów. Jak zdobyć i zainstalować Visual Studio Express JeŜeli zdecydowałeś się na naukę programowania w C#, to z pewnością ucieszy cię, Ŝe Microsoft Visual Studio Express zostało udostępnione za darmo. Co więcej za pomocą tego narzędzia moŝesz nie tylko uczyć się sztuki programowania. Po zdobyciu doświadczenia, moŝesz zupełnie legalnie sprzedawać swoje programy, gdyŝ licencja produktu na to pozwala. Jeśli po pewnym czasie będziesz sprawnie posługiwać się Visual Studio w wersji Express, będziesz mógł zakupić płatną wersję środowiska, wyposaŝoną w bardziej zaawansowane narzędzia. Strona domowa Visual Studio znajduje się pod tym adresem: Przejdź do wersji Express i zapisz instalator Visual Studio Express C# na dysk korzystając z linka Pobierz teraz. Instalacja polega na pobraniu ze strony niewielkiego instalatora o nazwie vcssetup.exe lub po prostu na uruchomieniu go ze strony www. Jeśli instalator nie uruchomił się automatycznie, to naleŝy po prostu uruchomić pobrany plik. Rysunek 2. Instalator produktu Microsoft Visual Studio Express

10 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 10 W początkowej fazie instalacji mamy moŝliwość wysyłania wyników instalacji do serwera Microsoft. Wysyłane dane są anonimowe i dotyczą przebiegu instalacji. Jeśli zaznaczysz opcję Yes, send information about my setup experience to Microsoft Corporation, po zakończeniu instalacji, jej przebieg oraz ewentualne błędy zostaną przesłane do siedziby producenta. Rysunek 3. Akceptacja warunków licenci pakietu Kolejnym etapem instalacji jest przeczytanie oraz zaakceptowanie warunków licencji pakietu Visual Studio. Zaznaczając opcję I accept the terms of the License Agreement, akceptujesz warunki licencji i przechodzisz do kolejnego etapu nstalacji. Rysunek 4. Opcjonalny pakiet MSDN

11 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 11 Jeśli dysponujesz szybkim łączem internetowym, moŝesz pobrać dodatkowe składniki pakietu MSDN. Jest to dodatkowa dokumentacja wraz z przykłądami kodu. Zaznaczenie opcji spowoduje znaczne spowolnienie instalacji. Na początwek proponuję zrezygnować z instalacji. MSDN moŝna doinstalować w dowolnym późniejszym terminie. Rysunek 5. Wskazanie folderu instalacji WskaŜ partycję oraz folder, do którego chcesz zainstalować Visual Studio. Tę opcję moŝna pozostawić domyślną od razu klikając przycisk Install >. Rysunek 6. Pobieranie pakietu z sieci. Teraz naleŝy uzbroić się w cierpliwość. Pobieranie pakietu z Internetu moŝe potrwać nawet kilkadziesiąt minut przy korzystaniu z modemu... ale kto dzisiaj korzysta z modemu? Przy jakości łącza rzędu 512k, pobieranie trwa średnio około minut.

12 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 12 Rysunek 7. Instalacja pobranego pakietu. Po pobraniu przez instalator niezbędnych plików, następuje automatyczna instalacja w wybranym folderze. Jeśli korzystasz z modemu, moŝesz juŝ przerwać połączenie, gdyŝ instalacja odbywa się juŝ z plików skopiowanych na lokalny dysk. Rysunek 8. Zakończenie instalacji. Ostanie okno instalacji informuje o konieczności rejestracji pakietu. MoŜna zrobić to teraz lub później. Rejestracji moŝna dokonać wybierając w Visual Studio opcję Register product... z menu Help. Warto zarejestrować się jak najszybciej, gdyŝ wiąŝe się to z dodatkowymi gratisami. Rejestrując swojąkopię Visual Studio Express, otrzymujesz dodatkowe pakiety grafiki, dodakowe komponenty i przykładowe kody źródłowe.

13 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 13 Okno główne Visual Studio Express Po zainstalowaniu Visual Studio C#, moŝemy uruchomić go z menu Start Programy Microsoft Visual C# 2005 Express Edition. Po uruchomieniu, zostanie wyświetlone okno główne (Rysunek 2.9 Okno główne Visual Studio bezpośrednio po uruchomieniu.. Domyślnie zostanie wyświetlona strona startowa, w której moŝna uzyskać dostęp do internetowych zasobów dotyczących pomocy i nowości dotyczących środowiska programowania. Rysunek 2.9 Okno główne Visual Studio bezpośrednio po uruchomieniu. Po zapoznaniu się ze stroną startową, moŝemy jką zamknąć jak zwykły dokument klikając na wewnętrznym piktogramie lub kliknięcie prawym klawiszem na zakładce Start Page i wybraniu opcji Close. Domyślna konfiguracja Visual Studio jest optymalna i nie wymaga praktycznie Ŝadnej konfiguracji. Okno główne zawiera menu, pasek narzędzi oraz dodatkowe okna Toolbox, Properties, Database Explorer, Class View oraz Solution Explorer. Tworzymy nowy projekt Narzędzie Visual Studio jest kompletnym środowiskiem do tworzenia aplikacji. Tworzone aplikacje mogą być róŝnego typu. NajwaŜniejszym typem aplikacji jest Windows Application. Ten rodzaj projektu to aplikacja Windows z graficznym interfejsem uŝytkownika. Ten typ więc będziemy wiebierać najczęściej. Drugim waŝnym typem jest Console Application. Ten rodzaj projektu umoŝliwia pisanie programów nie posiada okien a uruchamiany jest w oknie DOS. Będziemy uŝywać go do nauki podstaw programowania w języku C#. W ksiąŝce tej opiszę jedynie dwa powyŝsze typy projektów. KaŜdy projekt utworzony w Visual Studio składa się z wielu plików. Pliki te są grupowane automatycznie w

14 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 14 projekt. Wszelkie operacje na projekcie i jego plikach naleŝy wykonywać z poziomu Visual Studio. Aby utworzyć nowy projekt (aplikację) 1. uruchom File New Project Tę samą czynność moŝesz wykonać szybciej, wciskając skrót na klawiaturze Ctrl+Shift+N. Rysunek 2.10 Wybór typu nowego projektu. 2. W oknie wyboru typu projektu naleŝy wskazać, jaki typ aplikacji programista chce utworzyć. Zaznacz Windows Application. 3. W polu Name wpisz jego nazwę, np. MojaAplikacja lub pozostaw domyślną nazwę. 4. Potwierdź tworzenie nowego projektu przyciskiem OK i zaczekaj na utworzenie nowego projektu. Po utworzeniu projektu zostanie utworzony nowy formularz będące jednocześnie domyślnym oknem głównym twojej aplikacji. KaŜde okno aplikacji składa się z paska tytułu, przycisków sterujących oraz przycisków (piktogramów) maksymalizacji, minimalizacji oraz zakończenia. W trakcie projektowania moŝna konfigurować okna tak, aby wyświetlać jedynie niezbędne elementy okna.

15 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 15 Rysunek 2.11 Visual Studio z utworzonym nowym projektem. Na powyŝszym rysunku widać utworzony projekt aplikacji Windows. Visual Studio utworzyło takŝe okno aplikacji. Projektowane okna nazywa się formularzami lub formatkami (ang. form). Projekt moŝe mieć wiele okien, jednak o ich tworzeniu i dostosowywaniu przeczytasz w kolejnym rozdziale. Zapis projektu na dysk Po utworzeniu aplikacji, przed rozpoczęciem prac nad projektem, dobrym nawykiem jest zapisanie projektu na dysk. Zapisanie projestu i wszystkich plików następuje po wybraniu opcji Save All z menu File lub po wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+S. Podczas zapisywania wyświetli się okno dialogowe słuŝące do Wpisania nazwy projektu (jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej), folderu, w którym przechowujesz swoje projekty oraz opcjonalnie dodatkowego folderu o nazwie Solution Name, który zostaje utworzony na przechowywanie większej ilości projektów. W naszym przypadku nie musimy zaznaczać opcji Create directory for Solution choć jej zaznaczenie nie ma dla nas znaczenia. Rysunek 2.12 Okno zapisywania projektu

16 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 16 Jeśli zajdzie potrzeba zmiany folderu, do którego ma być zapisany projekt, naleŝy posłuŝyć się opcją Browse i za jej pomocą podać nową ścieŝkę do folderu. Zapis projektu potwierdzamy przyciekiem Save. Otwieranie projektu Zapisany projekt moŝna ponownie otworzyć. Aby otworzyć projekt z dysku, Ctrl+Shift+O lub skorzystać z menu File Open Project Następnie po wybraniu pliku projektu potwierdzić przyciekim Open. Tryb projektowania i tryb edycji kodu W środowisku Visual Studio 2005 Express istnieją dwa tryby pracy tryb projektowania wizualnego (Design) oraz tryb edycji kodu źródłowego aplikacji (Code). Do przełączania się pomiedzy trybami słuŝą opcje Code i Designer w menu View lub skrót klawiatury F7 (Code) i Shift+F7 (Designer). Tryb projektowania wizualnego jest uruchamiany domyślnie po utworzeniu nowej aplikacji. Za pomocą tego narzędzia tworzy się kolejne okna aplikacji, umieszczając na nim niezbędne komponenty takie jak: menu, paski narzędzi, listy, przyciski itp. Dodatkowo po rozmieszczeniu ich na formularzu okna, dopasowuje się ich właściwości za pomocą okna Properties (edycja właściwości komponentu). Tryb edycji kodu źródłowego słuŝy do wpisywania obsługi zdarzeń komponentów w języku C# i pisania nowych funkcji wykonujących operacje w programie. Rysunek 2.13 Tryb edycji kodu źródłowego.

17 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 17 Po wyświetleniu trybu edycji kodu źródłowego, zostanie wyświetlony kod aplikacji jak na Rysunek 2.13 Tryb edycji kodu źródłowego.. Jeśli programowałeś wcześniej w innych środowiskach, moŝesz być zaskoczony niewielką ilością kodu tworzącego aplikację (w tym przypadku pojedynczy formularz i przycisk). ZałoŜeniem projektantów systemu było odseparowanie kodu tworzącego formularze od kodu, który tworzy programista. Wszystko, co projektujesz za pomocą edytowa formularzy w trybie projektowania jest równieŝ zapisywanie jako kod źródłowy, jednak środowisko Visual Studio 2005 ukrywa przed programistą ten kod, by programowanie stało się łatwiejsze, oraz aby zapobiec jego przypadkowej zmianie. PoniŜej prezentuję jako ciekawostkę pozostały kod aplikacji. Wystarczy spojrzeć na kod, aby przekonać się, jak edytor formularzy upraszcza i skaca tworzenie aplikacji. Źródło 2.1 Kod źródłowy aplikacji utworzony automatycznie przez edytor formularzy. namespace MojaAplikacja partial class Form1 private System.ComponentModel.IContainer components = null; protected override void Dispose(bool disposing) if (disposing && (components!= null)) components.dispose(); base.dispose(disposing); #region Windows Form Designer generated code private void InitializeComponent() this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); this.suspendlayout(); // // button1 // this.button1.location = new System.Drawing.Point(133, 186); this.button1.name = "button1"; this.button1.size = new System.Drawing.Size(76, 25); this.button1.tabindex = 0; this.button1.text = "button1"; this.button1.usevisualstylebackcolor = true; this.button1.click += new System.EventHandler(this.button1_Click); // // Form1 // this.autoscaledimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); this.autoscalemode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; this.clientsize = new System.Drawing.Size(292, 273); this.controls.add(this.button1); this.name = "Form1"; this.text = "Form1"; this.resumelayout(false); #endregion private System.Windows.Forms.Button button1; Poznajmy teraz bliŝej edytor kodu źródłowego. Jak widać, wydaje się on zwykłym edytorem tekstowym. Po częśći jest to prawda. Ale od zwykłego notatnika wyróŝnia go mnogość funkcji oraz najwaŝniejsza cecha IntelliSense. Tę nazwę warto zapamiętać, gdyŝ narzędzie to będzie nam towarzyszyć zawsze podczas programowania w trybie edycji kodu.

18 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 18 Wykorzystując go, nie trzeba juŝ uczyć się pamięć właściwości i metod obiektów oraz pamiętać szczegółowo, jakie nazwy zmiennych zadeklarowano w programie. IntelliSense wyświetla podręczne okno podczas pisania kodu, z którego moŝna wybrać konkretną metodę lub zmienną. Potrafi takŝe uzupełniać automatycznie kod. Korzystanie z narzędzia jest bardzo proste. Wystarczy wpisać nazwę obiektu i kropkę lub tylko część jego nazwy a okienko z podpowiedzią wyświetli się automatycznie. Dodatkowo po zaznaczeniu konkretnej metody w menu kontekstowym strzałkami kursora lub za pomocą myszy, wyświetli się podpowiedź dotycząca metody oraz jej parametrów. IntelliSense moŝna takŝe wywołać kombinacją klawiszy Ctrl+Spacja. Rysunek 2.14 Narzędzie IntelliSense w akcji. Okno narzędziowe Toolbox Okno Toolbox zostaje aktywowane w trybie projektowania (Design). W oknie umieszczone są dostępne komponenty, których uŝywa się do projektowania formularzy (okien). NaleŜało by teraz opisać czym jest komponent i jakie są ich rodzaje. Spróbuj otworzyć dowolny program i wyliczyć z jakich elementów się ono składa. UŜytkownik pogramu zwykle nie zwraca uwagi na komponenty uŝyte w programie, który obsługuje. Interesuje go funkcjonalność oraz prostota obsługi. Jednak z punktu widzenia programisty, patrząc na interfejs np. Visual Studio 2005 moŝesz wyodrębnić kaŝdy z komponentów menu główne, menu kontekstowe, listy, etykiety, paski narzędziowe, pasek statusu, przyciski i wiele innych. Przyjrzyj się teraz komponentom dostępnym w oknie narzędziowym Tools. ZauwaŜ, Ŝe znajdziesz tutaj prawie kaŝdy element dowolnego programu. NaleŜy jeszcze umieć je nazywać i znać ich zastosowanie w aplikacji. NaleŜy jeszcze zaznaczyć, Ŝe komponenty dostępne w oknie narzędziowym Tools występują jako modalne (widoczne dla uŝytkownika) oraz niemodalne (wykonujące określone zadanie ale nie mające interfejsu graficznego). Przykładem komponentu niemoralnego jest komponent Timer. Jeśli dołączysz go do budowanej aplikacji, i uruchomisz ją, nie zobaczysz samego komponentu, lecz moŝesz wyświetlić wyniki jego działania.

19 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 19 Rysunek 2.15 Widok okna Toolbox z dostępnymi komponentami. Dodawanie komponentu do formularza Komponenty układa się na wybranym formularzu (oknie) w następujący sposób: 1. Przejdź do trybu projektowania (Design) klawisz F7 2. W oknie Toolbox zaznacz właściwy komponent (punkt 1 Rysunek 2.16 Dodawanie nowego komponentu do formularza na przykładzie przycisku (buton).) 3. Najedź myszką na obszar formularza i kliknij ponownie w wybranym miejscu (punkt 2 Rysunek 2.16 Dodawanie nowego komponentu do formularza na przykładzie przycisku (buton).) 4. MoŜesz przenieść komponent w inne miejsce formularza chwytając go myszą i upuszczając w innym miejscu formularza. Rysunek 2.16 Dodawanie nowego komponentu do formularza na przykładzie przycisku (buton). Komponenty na formularzu moŝna takŝe usuwać. W tym celu naleŝy zaznaczyć komponent i wcisnąć klawisz Delete lub wybrać opcję Delete z podręcznego menu wyświetlanego spod prawego klawisza myszy.

20 Leszek Klich, Michał Andruchów: Visual Studio 2005 Express język C# 20 Okno właściwości komponentu Properties KaŜdy komponent posiada swoje właściwości oraz metody. Właściwości komponentu to zespół jego cech, które moŝna zmieniać o określonych ramach. Właściwością jest na przykład jego kolor, sposób centrowania czy krój czcionki. Właściwości komponentu ustala się za pomocą okna Properties, uaktywnianego przy zaznaczeniu komponentu. Okno Properties zawsze dopasowuje swą zawartość do zaznaczonego komponentu wyświetlając tylko listę właściwości dostępnych w danym komponencie. Warto nadmienić, Ŝe projektowany formularz (okno) równieŝ posiada swoje właściwości, które moŝna zmieniać przy pomocy okna Properties. Rysunek 2.17 Okno edycji właściwości komponentu. Aby zmienić właściwość dowolnego komponentu naleŝy go zaznaczyć i dostosować komponent w oknie Properties. Wiele komponentów zostało opisanych w rozdziale Składanie aplikacji z klocków. Tam teŝ opisałem najwaŝniejsze komponenty oraz w tabeli zamieściłem ich właściwości wraz z opisem. Okno Solution Explorer Kolejnym oknem jest Solution Explorer. W oknie tym zawarta jest struktura naszego projektu aplikacji. Z rozwijanych list moŝna dowiedzieć się jakie pliki oraz odwołania wchodzą w skład projektu, wyświetlać ich zawartość oraz zarządzać plikami i elementami projektu. Rysunek 2.18 Okno Solution Explorer.

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Praca zdalna. Wirtualny komputer TYFLO{WIAT. Serwisy strumieniowania obrazu i dźwięku. rzecz o popularnym YouTube i nie tylko

Praca zdalna. Wirtualny komputer TYFLO{WIAT. Serwisy strumieniowania obrazu i dźwięku. rzecz o popularnym YouTube i nie tylko www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 3 (20) 2013, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Serwisy strumieniowania obrazu i dźwięku rzecz o popularnym YouTube i nie tylko Wirtualny komputer Praca zdalna www.tyfloswiat.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo