5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne"

Transkrypt

1 Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/ Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław Kubik 3. Informatyczne bazy danych i ich własności Opracowanie: Michał Antczak 4. Metody projektowania systemów informatycznych Opracowanie: Rafał Dylewski 5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Opracowanie: Waldek Lis

2 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj Dynamiczne struktury danych są to struktury, dla których pamięć jest przydzielana w momencie procesu obliczeniowego (dynamicznie) w przeciwieństwie do struktur statycznych, których zakres wartości i wzorzec pamięciowy jest ustalony raz na zawsze w momencie definiowania struktury (najczęściej w deklaracjach zmiennych na początku kodu programu). Dla zmiennych dynamicznych pamięć przydzielana jest w chwili powoływania ich do życia, a nie podczas translacji, dlatego mogą one zmieniać swoje rozmiary. Zdefiniowanie takiej struktury odbywa się przez zastosowanie wskaźników. Przydzielenie pamięci dla zmiennej wskaźnikowej realizowane jest w dwóch etapach: w momencie deklaracji zmiennej przydzielana jest pamięć dla adresu składowej struktury, przydzielenie pamięci dla samej składowej realizowane jest poprzez wywołanie odpowiedniej funkcji. Wskaźnik to zmienna przechowująca adres innej zmiennej (mówi nam, gdzie znajduje się zmienna, a nie co się w niej znajduje) Przykład wskaźnika i jego wykorzystania (w języku C): int *p int z p=&z - zdefiniowanie wskaźnika, który będzie wskazywał na zmienną typu int - zdefiniowanie zmiennej z - wskaźnik wskazuje na zmienną p (przechowuje adres zmiennej p, a nie jej wartość) Struktury te zawierają odwołania do samych siebie np. elementy listy są listami. Elementy struktury nie są umieszczone w pamięci bezpośrednio za sobą, każdy element struktury wyposażony jest w tzw. dowiązanie, które wskazuje na położenie następnego elementu struktury. Do struktur dynamicznych możemy zaliczyć: listy, stosy, kolejki, drzewa, grafy. Strona 2 z 41

3 LISTY Lista to struktura dynamiczna zawierająca składowe zdefiniowane tak samo jak lista (rekurencyjnie) i wskazujące na inne elementy listy (jeden element wskazuje na inny). Listy możemy podzielić na: jednokierunkowe, dwukierunkowe, wielokierunkowe. Lista jednokierunkowa Przykład takiej listy: struct LISTA { struct LISTA *next; } Do definicji pól dowolnego elementu takiej struktury używana jest definicja pojedynczego jej elementu. To znaczy, że obiekt LISTA zawiera pola, które definiowane są tak samo, jak LISTA, rekurencyjnie. Nie ma jednak obawy o pozorną nieskończoność takiej struktury. Definicja pola next oznacza, że jest to wskaźnik, a nie sama struktura. Zatem, w momencie definicji, wskaźnik ten istnieje, ale nie istnieje żaden obiekt przez niego wskazywany. Dopiero w przyszłości będzie on pokazywał na takie same elementy typu LISTA, wewnątrz jakiego sam się znajduje. W praktyce do struktury tego typu wprowadza się jeszcze jakieś pola przechowujące informacje, np. struct TNode { TNode *next; int nrdl; } Właściwością tej struktury jest zdolność do przechowywania liczb całkowitych (w polu o nazwie nrdl). Inna lista jednokierunkowa: struct TListNode { TListNode *nastepny; void *dane; } posiada zdolność do przechowywania wskaźników na obiekty dowolnego typu. Można w ten sposób przechowywać wskaźniki do liczb, napisów, tablic, funkcji i wszystkiego, co posiada adres. Oczywiście obsługa tak przechowywanych adresów wymaga potem umiejętnej oceny, czym jest akurat przechowywany wskaźnik, ale to już problemy innej natury. Gdy do pojedynczego elementu typu na przykład LISTA dopiszemy następny, wstawiając w polu next adres nowego elementu, otrzymamy "połączenie" pomiędzy elementami z pierwszego można trafić do drugiego za pomocą wskaźnika. Odwrotnie już nie - drugi Strona 3 z 41

4 element nie zawiera żadnych informacji o tym, czy posiada poprzednika, czy nie. Dlatego lista jest jednokierunkowa - stojąc na dowolnym elemencie można mieć dostęp tylko do elementów następnych. Graficzna reprezentacja listy jest prosta i czytelna gdy przedstawi się ją za pomocą strzałek i węzłów. Dla struktury typu LISTA wygląda to tak: Graficzna reprezentacja prostej, jednokierunkowej listy. Ostatni element to wskaźnik pusty - czyli next mający wartość NULL. Jak widać, tworzony jest łańcuch elementów, który nie ma z góry określonej swojej długości. Długość może być zmienna, i jest to jedna z najważniejszych zalet struktur tego typu. Na rysunku pokazano tylko cztery elementy, ale może ich być o wiele więcej. Co więcej, ostatni wskaźnik next, na rysunku mając wartość NULL (czyli pusty - nigdzie nie pokazujący) może pokazywać na pierwszy element, tworząc tak zwaną listę cykliczną. Graficzną reprezentację listy cyklicznej można zobaczyć poniżej, tym razem dla struktury zdefiniowanej jako TNode: Lista cykliczna z numerami elementów w polu nrdl Numeracja pól listy jest wprowadzona po to, aby można było wykryć pierwszy element listy. Nie jest to konieczne, jeżeli nie zależy nam na kolejności, albo nie liczymy elementów. Podczas przetwarzania listy cyklicznej można łatwo sprawdzić, w którym jesteśmy miejscu. Lista taka - gdzie jednym z pól jest numer pozycji, nazywa się listą numerowaną, lub listą indeksowaną. Lista dwukierunkowa Lista dwukierunkowa powinna zawierać dwa wskaźniki obok innych pól informacyjnych - wskazujące na poprzedni element oraz na następny. Taka lista jest strukturą uniwersalną i do niektórych zastosowań w programowaniu jest wprost idealna. Przykład poniżej: struct T2List { T2List *n, *p;... /* dane */ } Strona 4 z 41

5 Elementy takiej listy połączone są dwukierunkowo, co widać na poniższym rysunku: Lista dwukierunkowa.pole p wskazuje na element poprzedni, pole n na następny. Wzdłuż całej listy dwukierunkowej można swobodnie poruszać się za pomocą wskaźników w obie strony. Dlatego, posiadając dowolny element listy dwukierunkowej, mamy dostęp do wszystkich pozostałych. Nie było to tak do końca możliwe w przypadku list jednokierunkowych. Ponieważ lista w ogólnym przypadku zaczyna się jakimś elementem i jakimś elementem się kończy (z wyjątkiem przypadków cyklicznych), początek listy przyjęto nazywać głową listy (head), zaś koniec - ogonem (tail). Dowolny element jest węzłem lub nodem (node). Lista dwukierunkowa to tak jakby dwie listy jednokierunkowe zrealizowane wewnątrz jednej struktury. Charakterystyczne jest to, że wewnątrz jednego elementu wskaźniki pokazują na element poprzedni oraz na element następny. Jeżeli określimy inaczej, na co mają one wskazywać, np. oba na elementy następne, otrzymamy zamiast listy inną strukturę - drzewo. KOLEJKI Listy mogą być zależnie od sposobu obsługi traktowane inaczej. Znane są np. kolejki, czyli lista jednokierunkowa obsługiwana tak specyficznie, że pierwszy wstawiony element jest także pierwszym dającym się z listy odczytać (tzw. kolejka FIFO - First in, first out - dokładne odwzorowanie normalnej kolejki przed sklepem mięsnym w czasach kryzysu). STOSY Stos jest implementacją listy jednokierunkowej, która pozwana na wstawianie elementu do struktury, a potem na odzyskiwanie ich w odwrotnej kolejności - czyli pierwszy wstawiony jest ostatnim wyjętym, dokładnie tak, jakby ktoś rzucał dane na kupę, lub stos. Jest to również wersja kolejki LIFO (last in - first out - ostatni wchodzi, pierwszy wychodzi, pasuje to trochę do pewnego rodzaju studentów). DRZEWA Drzewa oferują niezwykle mały czas dostępu do swoich elementów (zakładając, że są zoptymalizowane, lub wyważone). Struktura węzła najprostszego drzewa jest identyczna jak w przypadku listy dwukierunkowej: struct BTree { BTree *lewy, *prawy; /*... dane... */ } Strona 5 z 41

6 Natomiast sens nadany wskaźnikom jest inny, i w efekcie wymusza to zupełnie inną budowę całej struktury: Drzewo binarne - reprezentacja struktury BTree Pierwszy element drzewa to jakby praprzodek wszystkich pozostałych (analogicznie do drzewa genealogicznego) lub korzeń (analogia do drzew), następnie - w drzewie istnieją elementy mające swojego przodka i swoich potomków (normalne postacie w drzewie genealogicznym) - zwane są one gałęziami. Elementy leżące najniżej w hierarchii pionowej drzewa to liście lub synowie. Zatem widać, że każdy syn ma ojca, z wyjątkiem praprzodka, który nie ma ojca. Co więcej, ojciec jest przodkiem syna, a syn jest przodkiem swoich synów. Drzewa rosną w informatyce w dół, korzeń jest na górze :) Oczywiście zależy to tylko od sposobu narysowania drzewa. Wysokość drzewa określa się przez ilość jego poziomów. Drzewo na rysunku poniżej ma 4 poziomy. Stopień drzewa to ilość gałęzi, jaka można wyrastać z korzenia. Drzewo, które posiada tylko dwie gałęzie wyrastające z dowolnego elementu, nazywa się drzewem binarnym. Struktura drzewa binarnego o głębokości 4 Strona 6 z 41

7 Całkowita ilość elementów, jaka będzie w drzewie o podanym stopniu i wysokości daje się łatwo policzyć, jako prosta zależność wykładnicza. Drzewa wyższych stopni mają oczywiście więcej gałęzi. Poza drzewami różniącymi się stopniem istnieją jeszcze inne ich odmiany. Drzewa zlewowe to takie, w których odwrócono kierunek wskaźników (mają wiele korzeni, a tylko jeden liść lub niewiele liści). Odwrotnym rodzajem są drzewa wylewowe (rozpływowe). Drzewa balansowane (AVL - średniej długości, ważone) to przykłady drzew, które "dbają" o swoją minimalną głębokość. Jeszcze innym rodzajem drzew są sterty, przydatne bardzo w pewnych implementacjach sortowania. Istnieją także drzewa czarno-czerwone (bez skojarzeń) oraz zupełnie oryginalne drzewa mutanty, jak np. drzewa zwrotne, drzewa łączone z listami, itp. GRAFY Można zbudować strukturę, która będzie miała zamiast określonej ilości wskaźników (jak lista lub drzewo), po prostu listę wskaźników do następnych elementów. Można także założyć, że nie wszystkie z tych wskaźników będą musiały na coś konkretnego pokazywać. Otrzymamy wtedy najbardziej skomplikowaną strukturę z możliwych, w informatyce nazywaną grafem. Ogólnie rzecz biorąc, graf definiuje się jako zbiór elementów oraz zbiór połączeń pomiędzy nimi. Dlatego struktura, dla której możliwa jest implementacja grafu, zawiera po prostu wskaźniki do dwóch list - na których przechowywane są połączenia pomiędzy elementami oraz odpowiednio same elementy. Grafy mogą posiadać rozmaite "kształty". Szczególnymi przypadkami grafów są np. listy i drzewa. Zależnie od właściwości grafów, określa się je jako zorientowane, niezorientowane, acykliczne, cykliczne, itp. Połączenia pomiędzy elementami nazywa się krawędziami. Krawędź jest ukierunkowana, jeżeli możliwy jest ruch po niej tylko w jedną stronę, natomiast gdy możliwy jest w obie strony - nie ma określonego kierunku lub łączność jest bezkierunkowa. Zagadnieniami związanymi z tymi przedziwnymi i skomplikowanymi strukturami danych zajmuje się odrębna dziedzina wiedzy matematycznej - teoria grafów. Strona 7 z 41

8 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław Kubik W dzisiejszych czasach komputer zdaje się być niezastąpiony w pracy, nauce czy zabawie. Postęp techniczny szybko wpłynął na sposób wykorzystywania komputera przez różne grupy ludzi, a wszystko to, czym kiedyś zajmowali się tylko profesjonaliści jest dziś dostępne dla wszystkich. Niewątpliwym przełomem w informatyce było stworzenie stosunkowo prostych prostych konstrukcji sekwencyjnych, proceduralno-modularnych języków programowania, które znalazły zastosowanie w systemach o architekturze 8 i 16 bitowej, a obecnie z powodzeniem są wykorzystywane w środowiskach 32-bitowych takich jak Windows czy Linux. Pierwsze języki programowania były trudne do opanowania i miały małe zastosowanie użytkowe, co sprawiało, że posługiwała się nimi mała grupa ludzi, która wykorzystywała swoje umiejętności w pracy czy badaniach naukowych. Dziś prawie każdy może zacząć pisać swoje programy. Wszelkie istotne informacje, które pozwolą nam przyswoić tą umiejętność są powszechnie dostępne w Internecie lub licznych publikacjach (książki i czasopisma), a stworzenie podstawowego środowiska do programowania w danym języku z reguły nic nie kosztuje, bo producenci komercyjnego oprogramowania tego typu oferują wersje Home czy Personal Edition zupełnie za darmo. Te programy w zupełności wystarczają do nauki i do pisania mało rozbudowanych programów użytkowych. 1. C/C++ Zdecydowanie najbardziej zaawansowany język programowania, który powstał w wyniku pracy nad uniwersalnym językiem dającym możliwość pisania programów na różne platformy. W Polsce pojawił się on dość późno gdyż komputery wyposażone były przede wszystkim w systemy typu DOS, które potrafiły interpretować polecenia BASIC-a (język wykorzystywany niegdyś między innymi w Commodore i ZXspectrum), a jedynym popularnym językiem dostępnym na ten system był Turbo Pascal firmy Borland. Na zachodzie natomiast, zastosowanie we wszystkim, co było związane z komputerami znalazł przede wszystkim Unix, który do tej pory jest najlepiej opracowanym systemem. Doczekał się wielu mutacji i wersji w zależności od potrzeb i zastosowania. Kompilator C/C++ wchodzi w skład podstawowych narzędzi niemal każdej wersji tego systemu (za wyjątkiem systemu Xenix, który jest bardzo ubogi). Z założenia, programy napisane w C mają być małe, szybkie i zajmować mało pamięci, co ma swoje odbicie w wygodzie pisania programów i nauce programowania. Kod programu, w stosunku do innych języków, zawiera znacznie mniejszą ilość znaków poprzez stosowanie krótszego zapisu, który (w przeciwieństwie do np.: Pascala czy Basica) z reguły nie jest logiczny. Oto porównanie zapisów tej samej informacji w trzech językach: Pascal: Basic: C++: i:=i+1; (7 znaków) 10 I=I+1 (8 znaków) i++; lub ++i; (4 znaki) Oznacza to tyle samo co następne I (C++ znaczy następne C - czyli oznacza kolejną wersję). Różnica w ilości znaków sprawia, że programy są od kilku do kilkuset razy szybsze i lżejsze, a forma jest bardziej czytelna dla komputera, oferuje programiście większą kontrolę nad programem i daje możliwość pisania programów bardziej zaawansowanych. Od czasu utworzenia pierwszej wersji C powstało wiele implementacji, mutacji i wersji tego języka różniących się od siebie przede wszystkim funkcjami oraz sposobem zapisu kodu. Architektura 32-bitowa znacznie upraszcza tworzenie aplikacji, a jednocześnie pozostawia Strona 8 z 41

9 wiele miejsca na kreatywność programisty. C++ umożliwia wykorzystywanie funkcji i bibliotek innych języków (np.: wykorzystanie funkcji assemblera). Bardziej popularne programy do pisania aplikacji w C++ dla Windows to np.: Borland C++ i Visual C++. Rozszerzenia plików źródłowych to [*.c] lub [*.cpp] w zależności od wersji. 2. Turbo Pascal Język ten, ze względu na mały stopień trudności w opanowaniu, wykorzystywany jest przede wszystkim w nauczaniu programowania. Opanowanie Pascala przybliża do języków bardziej zaawansowanych i ułatwia ich późniejszą naukę, bo wprowadza w programowanie sekwencyjno- proceduralno-modularne. Obecnie pierwszym etapem nauczania w szkołach o profilu informatycznym jest Turbo Pascal. Na program utworzony w Pascalu składają się następujące symbole i słowa kluczowe: Znakami języka Pascal są litery alfabetu angielskiego (wielkie i małe), spacja, cyfry dziesiętne oraz znak podkreślenie: _ Symbolami są: operatory arytmetyczne: + - * / operatory relacji: = < > <= >= <> nawiasy: okrągłe (w wyrażeniach), klamrowe {w komentarzach} i kwadratowe [w tablicach] inne symbole:., ; : # $ "?! % & ~ \ ^ Słowa kluczowe są stosowane do formułowania poleceń i do definiowania zmiennych np.: PROGRAM, BEGIN, END, DIV, MOD, AND, NOT, OR, IF, THEN, ELSE, FOR, TO, DOWNTO, DO, CASE, REPEAT, UNTIL, WHILE, VAR, TYPE, CONST, STRING, FILE, USES. Program w języku Pascal ma następującą strukturę: - Nagłówek programu, zaczynający się od słowa PROGRAM, po którym następuje nazwa danego programu lub też jakieś inne informacje. - Opis elementów programu, zawierający przede wszystkim deklaracje zmiennych oraz podprogramów. Mogą się tu znajdować również definicje stałych i definicje typów. Definicje występują w stałej kolejności: stałe (CONST), typy (TYPE), zmienne (VAR) umieszcza się tu wszystko, co jest potrzebne w programie. - Część wykonawcza programu, rozpoczynająca się słowem BEGIN i kończąca słowem END, po którym następuje kropka. Każda instrukcja zakończona jest średnikiem za wyjątkiem BEGIN. Na końcu programu zawsze powinna być kropka END. Borland Turbo Pascal jest językiem 16-bitowym mającym zastosowanie w systemie DOS i trybie MS-DOS pod kontrolą systemu Windows, a w przypadku systemów typu Unix tylko w konsoli ale te drugie rzadko posiadają kompilatory i interpretery poleceń Pascala ze względu na małą przydatność w tych systemach. Używa się innych bardziej złożonych i lepiej przystosowanych języków do pracy z jądrami tych systemów (np.: C++, Python itp.). Za pomocą Turbo Pascala możemy operować na plikach, czego najlepszym przykładem były pierwsze wersje systemów antywirusowych Nortona napisanych właśnie w Pascalu (na owe czasy Pascal dawał duże możliwości)- dziś te aplikacje jak i większość innych dobrych programów (np.: MS Word) pisana jest w C++. Możemy na przykład pisać programy przeliczeniowe, w TP można wykonywać dość skomplikowane Strona 9 z 41

10 zadania matematyczne, a amatorzy rzeczy mniej pożytecznych mogą przeformatować cudzy dysk albo pisać w nim wirusy, które po mimo swojej prostoty i łatwości w usunięciu przez prawie każdy nawet mało rozbudowany program antywirusowy, są zabójcze dla systemu, gdy programów przeciwdziałających nie ma. 3. Delphi Delphi jest kontynuacją pomysłu Andersa Hejlsberga, ojca Turbo Pascala. Jest to narzędzie typu RAD (Rapid Application Development), przeznaczone do błyskawicznego pisania aplikacji. Delphi wykorzystuje obiekty, dzięki czemu wstawienie określonych elementów programu nie wymaga pisania kodu tylko edytowania ich właściwości. Oparty jest na Pascalu (a właściwie Object Pascalu), który jak już wspomniałam wcześniej, nie jest tak bardzo skomplikowany jak inne języki. Delphi wydaje się być idealnym środowiskiem dla początkujących programistów chcących tworzyć aplikacje dla Windows. Interfejs programu Delphi jest opracowany tak, by maksymalnie przyspieszyć tworzenie aplikacji. Na górze głównego okna umieszczono pasek komponentów, na który składa się kilka zakładek podzielonych według określonych kategorii elementów umieszczanych w programach, a panel właściwości i zdarzeń obiektów jest wygodnym narzędziem do opisywania parametrów poszczególnych elementów kodu. Fragment inspektora zdarzeń w Delphi. Prezentuje on właściwości czcionki jednego z obiektów użytych w programie. Bez takiego wspomagania trzeba by było wszystko to wpisać ręcznie. A oto kilka przykładowych funkcji używanych w Delphi, większość można edytować za pomocą inspektora zdarzeń: Alignment - określa sposób justowania wyświetlanego napisu AutoSize - jeśli True to komponent automatycznie zmienia swój rozmiar Caption - własność komponentu określająca wyświetlany przez niego napis ClientHeight - określa wysokość okna (bez paska tytułu i pasków przewijania) ClientWidth - określa szerokość okna (bez paska tytułu i pasków przewijania) Font - określa czcionkę Font.Style - określa styl czcionki (pogrubienie, kursywa, podkreślenie, itp.) Form - okno programu IntToStr(LCałkowita) - funkcja zamieniająca podaną liczbę w ciąg znaków Max - określa maksymalną wartość przyjmowaną przez dany komponent Min - określa minimalną wartość przyjmowaną przez dany komponent Name - własność wszystkich komponentów; określa ona nazwę, poprzez którą uzyskuje się dostęp do komponentu OnChange - zdarzenie generowane w momencie zmiany zawartości komponentu OnCreate - zdarzenie generowane w momencie tworzenia komponentu (podczas uruchamiania programu) OnMouseMove - zdarzenie generowane gdy wskaźnik myszki znajduje się nad obiektem Strona 10 z 41

11 Position - (pasek przewijania) własność opisująca aktualną wartość komponentu Random(zakres) - generuje liczbę losową z przedziału <0; zakres) Randomize - procedura inicjująca generator liczb losowych Round(LRzeczywista) - funkcja zaokrąglająca podaną liczbę rzeczywistą do najbliższej całkowitej Width - określa szerokość komponentu 4. Assembler Assembler należy do najbardziej skomplikowanych języków wysokiego poziomu. Bazuje on na tzw. przerwaniach DOSa i mapie pamięci komputera PC więc by zacząć programować w Assemblerze należy zaopatrzyć się w odpowiednią dokumentację i na pewno przyda się doświadczenie w programowaniu. Poniżej prezentuję przykład kodu tego samego ale w dwóch różnych językach, powszechnie znanego początkującym programistom programu, który wyświetla na monitorze napis Hello World: Turbo Pascal Program hello; begin write('hello world'); end. Assembler Hello segment org 100h start: lea dx,napis mov ah,9h int 21h int 20h napis db 'Hello world$' Hello ends end start Tak skomplikowany zapis w Assemblerze wynika z tego, że program jest rozbity na najmniejsze części- to daje największe możliwości kontroli nad programem (a programu nad komputerem). W efekcie program potrafi wykorzystać w pełni podzespoły komputera (procesor, pamięć, BIOS, ChipSet itp.) i kart rozszerzeń np.: dźwięku czy video gdyż musimy w kodzie dokładnie określić np.: w jakim stosie (jednostce pamięci operacyjnej komputera) ma się dana informacja znaleźć czy z jakiego musi być pobrana. Myślę, że nie jestem w stanie opisać sposobu działania tego języka ale najważniejsza informacja to, że język ten służy do pisania bardzo skomplikowanych programów, w których każda część programu musi być dokładnie kawałek po kawałku opisana w kodzie, a w przypadku innych języków pewne procesy są dla uproszczenia zautomatyzowane - wystarczy jedna funkcja żeby program Strona 11 z 41

12 zapisał w odpowiednim stosie pamięci jakąś informację, a w Assemblerze należy to dokładnie zaadresować). W tym języku mamy kontrolę nawet nad bitami czyli najmniejszymi jednostkami jakimi posługuje się komputer. Przykładem możliwości tego języka jest jeden z bardziej znanych, ze swojego wyjątkowego okrucieństwa, wirus o nazwie CIH. Uaktywnia się on w rocznicę wybuchu reaktora w Czarnobylu. Powoduje całkowite wyczyszczenie pamięci BIOSUu, a co za tym idzie, komputera nie da się uruchomić do czasu ponownego załadowania do BIOSu potrzebnych informacji. Z reguły nie zmusza to do wymiany płyty głównej, bo popularne BIOSy można ściągnąć z Internetu i za pomocą specjalnego urządzenia zaprogramować kość, o ile ma ona możliwość programowania, jeśli nie - można zamówić całą kość ale niektóre są tak rzadkie, że konieczna jest wymiana tego najważniejszego elementu komputera jakim jest płyta główna. 5. Języki programowania wykorzystywane w Internecie Popularność Internetu ciągle wzrasta, co ciągnie za sobą konieczność stosowania coraz to nowszych technik tworzenia i realizowania usług sieciowych. Na równi z utworzeniem protokołu http powstał język służący do tworzenia stron internetowych - HTML, który do tej pory tak naprawdę jest nieodłącznym ich elementem. W porównaniu do innych języków programowania HTML charakteryzuje się prostotą zbudowanego dokumentu (rozszerzenia *.htm i *.html), a do odczytania tych dokumentów służą przeglądarki internetowe np.: Internet Explorer czy Netscape Communikator. Tak w wielkim skrócie można przedstawić proces wyświetlania stron internetowych: - załóżmy, że wpisujemy w przeglądarce adres nasz komputer ściąga dla nas z serwera, na którym znajduje się strona, kod źródłowy dokumentu html. - z zawartych w dokumencie informacji o wyglądzie strony i wszystkich jej elementach tłumaczy go na postać czytelną dla człowieka. - wynik wyświetla na monitorze komputera. Elementy języka HTML to tzw. Tagi (znaczniki z angielskiego) każdy znacznik z ewentualnymi parametrami zawarty jest w nawiasach trójkątnych np.: <BODY> W większości przypadków Tag otwarty należy zamknąć tym samym Tagiem z dodatkowo dopisanym ukośnikiem np.: <BODY> </BODY> A tak wygląda podstawowa osnowa dokumentu HTML <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=iso "> <META NAME="Description" CONTENT="Opis dokumentu"> <META NAME="Author" CONTENT="Autor dokumentu"> <TITLE>Tytuł strony</title> </HEAD> <BODY> w tym miejscu umieszcza się całą zawartość strony internetowej, czyli wszystko to co widzimy na monitorze wchodząc na stronę. Strona 12 z 41

13 </BODY> </HTML> Dodatkowo język PHP wzbogaca konstrukcję stron internetowych. Istnieją też inne języki stosowane w kompleksowych rozwiązaniach internetowych opartych przede wszystkim na programach wykonywanych po stronie serwera tzn. że nie są one ściągane wraz z dokumentem ale tylko powiązane z nim i uruchamiane w przypadku ich wywołania. Często takie rozwiązania wiąże się z bazami danych i stosowane są głównie na dużych wydajnych serwerach, bo każde wywołanie strony powoduje uruchomienie dodatkowego procesu w systemie. Szczególnie CGI znalazło zastosowanie w tworzeniu profesjonalnych systemów portalowych w Internecie. Programy wykonywane po stronie serwera wykorzystywane są przede wszystkim do interakcji z użytkownikami (np.: rejestracja konta internetowego online, wypełnianie formularzy z informacjami zwrotnymi)oraz do dynamicznego generowania elementów serwisu. Stanowią bezpieczną formę wymiany informacji pomiędzy serwerem a komputerem klientem. Dość często można spotkać się też z bazami danych takimi jak SQL, MySQL. Są to typowe rozwiązania bazodanowe dla systemów unixowych Strona 13 z 41

14 3. Informatyczne bazy danych i ich własności Opracowanie: Michał Antczak Baza danych zbiór danych logicznie ze sobą powiązanych. Jest to struktura umożliwiająca przechowywanie dużej liczby danych, w określony sposób uzależniony od sposobu organizacji danych modelu danych (mowa tu o modelach: hierarchicznym, sieciowym, relacyjnym, obiektowym patrz niżej) System zarządzania bazą danych (ang. DBMS - Database Management System) to system, który umożliwia efektywne przetwarzanie oraz zarządzanie zgromadzonymi, w sposób scentralizowany, danymi w bazie danych. Jest to rodzaj interfejsu między użytkownikiem a bazą danych. > Konkretne przykłady DBMS: MS SQL Server, Oracle, MS Jet, MS VisualFoxPro ;-) Zadania realizowane przez DBMS można sklasyfikować w sposób następujący: 1. Zarządzanie zbiorami danych o tworzenie nowych zbiorów (jednostek logicznej struktury DBMS, tj. baz danych, tabel,...) o usuwanie zbiorów o modyfikowanie struktury zbiorów o wstawianie, aktualizowanie i usuwanie danych 2. Wyszukiwanie informacji Realizowane za pomocą instrukcji właściwych dla określonego DBMS lub standaryzowanego języka zapytań (SQL) a w szczególności instrukcji SELECT; 3. Zarządzanie bazą danych jako całością o tworzenie kont użytkowników o definiowanie uprawnień dostępu o monitorowanie działania bazy danych Główne właściwości DBMS: Współdzielenie danych Informacje przechowywane w bazie danych są zazwyczaj przeznaczone do wykorzystania przez wielu użytkowników, często w tym samym czasie. DBMS ma więc za zadanie zapewnić efektywne mechanizmy wielodostępu. W tym celu często stosuje się w budowie DBMS tzw. model klient-serwer: programy używane przez użytkowników (klienci) są oddzielone od programu bezpośrednio wykonującego operacje na danych (serwera); zazwyczaj klienci komunikują się z serwerem poprzez mechanizmy sieciowe, korzystając z określonego protokołu komunikacji -- umożliwia to uruchamianie klientów na innych komputerach niż serwer, co zwiększa bezpieczeństwo (dostęp klientów do serwera jest ograniczony do operacji możliwych w ramach protokołu) i odciąża serwer np. od zadań związanych z końcową obróbką i prezentacją danych będących wynikiem zapytania. Integracja danych Centralne składowanie wszystkich danych dotyczących danego obszaru działalności umożliwia uniknięcie zbędnych powtórzeń tych samych informacji -- ułatwiając utrzymanie spójności, oraz usprawnia uzyskiwanie odpowiedzi na pytania złożone -- wymagające czerpania informacji z różnych logicznie zbiorów danych. Integralność danych Łatwiej jest również utrzymać poprawność i aktualność informacji składowanej centralnie; ponadto powierzenie faktycznych operacji na danych jednemu, dobrze sprawdzonemu programowi serwera zmniejsza ryzyko naruszenia integralności danych w stosunku do sytuacji, gdy operacje te wykonywane są za pomocą wielu, tworzonych niezależnie i często ad hoc narzędzi (np. gromadzenia danych w plikach tekstowych i operowanie na nich poprzez operacje wejścia-wyjścia). Bezpieczeństwo danych Scentralizowanie dostępu do danych umożliwia zastosowanie w DBMS własnego mechanizmu kontroli i autoryzacji dostępu, bardziej szczegółowego aniżeli umożliwia to sam system operacyjny w stosunku Strona 14 z 41

15 do dostępu do plików. Dzięki wykorzystaniu modelu klient-serwer nie jest konieczne, aby każdy użytkownik posiadał dostęp do maszyny serwera bazy danych poprzez inne mechanizmy, aniżeli protokół komunikacyjny danego DBMS. Abstrakcja i niezależność danych Ponieważ końcowy użytkownik bazy danych jest oddzielony przez DBMS od wewnętrznych mechanizmów działania bazy danych, formatu zapisu itp., i ma tylko do czynienia (poprzez program klienta i ew. protokół komunikacji) jedynie z logiczną strukturą danych, to ułatwia to rozwijanie aplikacji korzystających z tych danych w kierunku nowych zastosowań czy np. wprowadzenie zmian w wewnętrznej organizacji bazy danych bez konieczności zmian w klientach. Typy baz danych (wg. modelu danych, oparte na podobnych koncepcjach ale różnią się formą przechowywania danych) Model danych można rozumieć jako zbiór ogólnych zasad posługiwania się danymi. Zbiór ten obejmuje trzy główne części: Definicja danych: zbiór reguł określających strukturę danych - logiczną strukturę bazy danych; Operowanie danymi: zbiór reguł dotyczących procesu dostępu do danych i ich modyfikacji; Integralność danych: zbiór reguł określających, które stany bazy danych są poprawne (a więc zarazem jakie operacje prowadzące do modyfikacji danych są dozwolone). 1. Hierarchiczna baza danych Najstarsza istniejąca forma bazy danych. Dane są zorganizowane w struktury drzew, które obrazują relacje między danymi. Fizycznie dane przechowuje się w rekordach składających się z pól, zgrupowanych w plikach. Hierarchia modeluje relację znaną jako jeden do wielu. Relacja ta oznacza, że jedna wartość pozostaje w związku z jedną lub kilkoma innymi wartościami. 2. Sieciowa baza danych Została opracowana jako alternatywa dla bazy opartej o model hierarchiczny, która przewiduje jedynie przypadek relacji jeden do wielu. Sieciowa baza danych gromadzi informacje w zbiorach danych (kolekcjach), które są podobne do plików i tabel. Rekord jednego zbioru danych powiązany ze zbiorem rekordów innego zbioru danych (kolekcji) posiada zestaw fizycznych wskaźników. Zatem rekord w pierwszym zbiorze jest połączony z rekordami w drugim zbiorze danych. Podstawową wadą tego typu organizacji danych jest to, że utrzymanie wszystkich łączy (poprzez wspomniane wskaźniki) może być bardzo skomplikowane (tym bardziej im więcej przechowywanych danych). 3. Relacyjna baza danych Powszechnie wykorzystywana. Koncepcja powstała w latach 70-tych jako alternatywa lepszego zarządzania danymi niż w poprzednich modelach. (Głównym problemem występującym w hierarchicznych i sieciowych bazach danych jest konieczność istnienia wskaźników łączących dane ze sobą). Model relacyjny nie potrzebuje wskaźników, do łączenia wielu rekordów używa wartości w nich przechowywanych. W ten sposób eliminuje konieczność istnienia łączy. Jednak podstawą wadą modelu relacyjnego jest to, że relacyjna baza danych jest wolna w porównaniu z innymi modelami baz danych. Bez wskaźników, które pomagają szybko zlokalizować dany rekord, może być konieczne odczytanie każdego rekordu tabeli aby znaleźć ten właściwy. Aby usunąć ten problem (wadę) w relacyjnych bazach danych istnieją specjalne mechanizmy przyspieszające wyszukiwanie danych indeksy (mowa o nich również w dalszej części opracowania). Model relacyjny oparty jest na tylko jednej podstawowej strukturze danych - relacji. Pojęcie relacji można uważać za pewną abstrakcję intuicyjnego pojęcia tabeli, zbudowanej z wierszy (krotek) i kolumn Strona 15 z 41

16 (atrybutów), w której na przecięciu każdej kolumny z każdym wierszem występuje określona wartość. Baza danych jest zbiorem relacji, o następujących własnościach: Każda relacja w bazie danych jest jednoznacznie określona przez swoją nazwę. Każda kolumna w relacji ma jednoznaczną nazwę (w ramach tej relacji). Kolumny relacji tworzą zbiór nieuporządkowany. Kolumny nazywane bywają również atrybutami. Wszystkie wartości w danej kolumnie muszą być tego samego typu. Zbiór możliwych wartości elementów danej kolumny nazywany bywa też jej dziedziną. Również wiersze relacji tworzą nieuporządkowany zbiór; w szczególności, nie ma powtarzających się wierszy. Wiersze relacji nazywa się też encjami. Każde pole (przecięcie wiersza z kolumną) zawiera wartość atomową z dziedziny określonej przez kolumnę. Brakowi wartości odpowiada wartość specjalna NULL, zgodna z każdym typem kolumny (chyba, że została jawnie wykluczona przez definicję typu kolumny). Każda relacja zawiera klucz główny - kolumnę (lub kolumny), której wartości jednoznacznie identyfikują wiersz (a więc w szczególności nie powtarzają się). Wartością klucza głównego nie może być NULL. Do wiązania ze sobą danych przechowywanych w różnych tabelach używa się kluczy obcych. Klucz obcy to kolumna lub grupa kolumn tabeli, o wartościach z tej samej dziedziny co klucz główny tabeli z nią powiązanej. W teoretycznym opisie modelu relacyjnego operacje na danych definiuje się w terminach tzw. algebry relacyjnej. Operatory algebry relacyjnej mają za argumenty jedną lub więcej relacji, a wynikiem ich działania zawsze jest też relacja. Model relacyjny dostarcza dodatkowych, specyficznych dla siebie postaci reguł integralności: Integralność encji: każda tabela musi posiadać klucz główny, a wartości klucza głównego muszą być w ramach tabeli unikalne i nie równe NULL. W szczególności, zapobiega to wystąpieniu w tabeli powtórzeń wierszy. Integralność referencyjna: każda wartość klucza obcego może być albo równa jakiejś wartości klucza głównego występującej w tabeli powiązanej, lub (ewentualnie) NULL. Pociąga to za sobą konieczność określenia reguły postępowania w wypadku usuwania wiersza z tabeli powiązanej, co mogłoby unieważnić niektóre wartości kluczy obcych w tabelach do niej się odnoszących. W grę wchodzą trzy postacie takiej reguły: o o o Restricted: usunięcie wiersza jest zabronione, dopóki nie zostaną usunięte lub odpowiednio zmodyfikowane wiersze z innych tabel, których wartości kluczy obcych stałyby się wskutek tej operacji nieważne; Cascades: usunięcie wiersza powoduje automatyczne usunięcie z innych tabel wszystkich wierszy, dla których wartości kluczy obcych stały się nieważne; Nullifies: nieważne wartości kluczy obcych ulegają zastąpieniu przez NULL. 4. Obiektowa baza danych ORDMS. Bardziej konserwatywne podejście do zastosowania obiektowości w bazach danych polega na wzbogacaniu modelu relacyjnego o cechy obiektowe. Jedną z możliwości jest umożliwienie stosowania abstrakcyjnych typów danych jako typów wartości atrybutów w relacji. Inną propozycją jest wprowadzenie tzw. relacji zagnieżdżonych -- o atrybutach które same mogą być relacjami. ODBMS. Podejście bardziej radykalne rozstaje się zupełnie ze schematem relacyjnym i zakłada wprost trwały zapis obiektowych struktur danych. Definicja danych polegałaby na określeniu klas obiektów (zarówno ich atrybutów jak i metod); związki między obiektami odzwierciedlały by się w dziedziczeniu i agregacji. Operowanie danymi realizuje się przez odwołania do metod. Więzy integralności dają się również realizować w języku obiektowym -- jako wymogi zachowania związków klasa-klasa (dziedziczenie i agregacja), klasa-obiekt, i integralności dziedziny odnośnie atrybutów. Integralność dodatkowa może być realizowana poprzez umieszczenie odpowiednich sprawdzianów w definicjach metod. Strona 16 z 41

17 Pojęcia związane z bazami danych (własności bazy danych na podstawie bazy relacyjnej) 1. Tabele, rekordy, pola Baza danych przechowuje dane w jednej lub w wielu tabelach. Dane zorganizowane są w wiersze i kolumny. Wiersz odpowiada rekordowi w pliku i reprezentuje unikalny fragment danych. Kolumna odpowiada polu w pliku i reprezentuje atrybut fragmentu danych. 2. Typy danych Z każdą kolumną w tabeli (polem) związany jest typ danych, określający zbiór wartości jaki może być przechowywany w danej kolumnie. Podział ogólny przewiduje cztery podstawowe typy danych: numeryczne, łańcuchy znaków, wartości daty i czasu, wartości binarne. Ponadto istnieje specjalna flaga typu NULL, która oznacza, że żadna wartość nie jest związana z daną kolumną. 3. Indeksy i klucze Indeks jest mechanizmem, który pozwala na szybkie wybieranie wiersza ze zbioru wierszy. Indeks jest specjalną strukturą danych, która przechowuje zbiór wartości kolumn, posortowany w sposób minimalizujący czas wyszukiwania. o o o o o Klucz to lista kolumn należących do indeksu. Klucz podstawowy posiada nie powtarzającą się wartość dla każdego wiersza. Klucz złożony klucz, który zawiera więcej niż jedną kolumnę. Klucz drugorzędny wszystkie inne klucze niż klucz podstawowy, nie musi być niepowtarzalny, a jego zadanie to ułatwienie lokalizowania podzbioru wierszy tabeli. Klucz obcy to grupa kolumn w danej tabeli, która odpowiada definicji klucza podstawowego w innej tabeli. Umożliwia on zdefiniowanie relacji między dwiema tabelami. 4. Widoki To wirtualna tabela utworzona z jednej lub kilku tabel fizycznych (np. poprzez zapytanie do bazy danych). Wyróżnia się widoki modyfikowalne i niemodyfikowalne. Pozostałe zagadnienia Przetwarzanie transakcyjne Transakcją nazywamy każde dowolne uruchomienie programu użytkownika zawierające pewien ciąg instrukcji i-o. Przetwarzanie polega na umieszczeniu obiektu w pamięci (np. wyniku zapytania) i modyfikowanie go. Własności transakcji: ACID czyli: o Atomic (niepodzielność) transakcja nie może być wykonana częściowo; o Consistency (spójność) każda transakcja niezależnie od kolejności wykonania nie może naruszyć spójności w bazie danych; o o Isolation (niezależność) odseparowanie transakcji tzn. jedna nie zakłóca drugiej; Durability (trwałość, niezawodność) jeżeli DBMS poinformuje u wykonaniu transakcji to tak jest, tzn. potwierdzenie wykonania transakcji jest ostateczne. Język zapytań SQL SQL (ang. Structured Query Language) jest standaryzowanym językiem zapytań umożliwiającym zarządzanie i przetwarzanie bazy danych. Obecny standard SQL-92. Wyróżnia się: o DDL (Data Definition Language) obejmuje instrukcje definicji danych (np. CREATE TABEL). o o DML (Data Manipulation Language) - obejmuje instrukcje manipulacji na danych (np. SELECT) Embadded and Dynamic SQL zagnieżdżony SQL obejmuje instrukcje umożliwiające tworzenie instrukcji SQL za pomocą język hosta (konkretnego środowiska programistycznego) Strona 17 z 41

18 o Security obejmuje instrukcje kontroli mechanizmów dostępu użytkowników do obiektów. Normalizacja w bazach danych Przy projektowaniu bazy danych na podstawie modelu ER uwagę należy zwrócić na jej właściwą postać. Poprawna struktura bazy danych powinna wyeliminować niepożądane anomalie oraz redundancję danych. Analizując niejednoznaczność uwagę należy zwrócić na: anomalię aktualizacji czyli sytuację, w której dokonanie zmiany w bazie danych powoduje potrzebę innych poprawek; anomalię usuwania czyli sytuację, w której usunięcie jednych danych powoduję utratę innych; anomalię wstawiania czyli przypadek, w którym nie ma możliwości dodania nowych danych, jeżeli nie wprowadzono danych z nimi powiązanych. Aby wyeliminować opisane błędy, na etapie projektowania dokonuje się normalizacji. Normalizacja zajmuje się klasyfikacją struktury bazy danych jest to proces uściślania i korygowania bazy danych, polegający na rozdzieleniu wstępnie zaprojektowanych schematów relacji na mniejsze, gromadzące wybrane atrybuty. Proces ten w swym założeniu eliminuje możliwość utraty informacji podczas dekompozycji relacji, a jego efektem końcowym jest reprezentowanie wszystkich zależności funkcyjnych w pojedynczych relacjach. Kolejnymi etapami normalizacji, jest przekształcanie aktualnej postaci bazy danych do kolejnych tzw. postaci normalnych (ang. Normal Form) 1. Pierwsza postać normalna (1NF) każde pole musi być atomowe (niepodzielne) Zakłada atomiczną postać każdego z atrybutów, a zatem wyeliminowanie atrybutów wielowartościowych. Normalizacja na tym etapie polega na przekształceniu encji na mniejsze encje, a tym samym opisanie kilkoma prostymi atrybutami mniejszej encji, aniżeli opis atrybutem złożonym encji przed normalizacją. (np. rozbicie atrybutu adres na atrybuty: ulica, miasto, kod itp.) 2. Druga postać normalna (2NF) każde pole nie będące kluczem musi zależeć od klucza podstawowego. Zakłada spełnienie warunków 1NF oraz dodatkowo wymaga aby każdy atrybut niekluczowy był w pełni funkcyjnie zależny od klucza głównego, a nie innego podzbioru atrybutów. Proces normalizacji na tym etapie polega na usunięciu wszystkich częściowych zależności funkcyjnych, czyli zależności od fragmentu klucza głównego, które powodują redundancję oraz występowanie anomalii przy aktualizacji. 3. Trzecia postać normalna (3NF) pole nie będące kluczem nie może zależeć od innego pola nie będącego kluczem. Zawiera w sobie warunki 2NF, ponadto wymaga aby wszystkie pośrednie zależności (czyli między atrybutami nie wchodzącymi w skład klucza głównego) zostały usunięte, czyli aby wyeliminować zależności atrybutów nie będących kluczami głównymi. Ponadto istnieje czwarta i piąta postać normalna oraz poziom normalizacji Boyce a-codda. Czwarta (4NF) wymaga aby wszystkie zależności wielowartościowe dotyczyły kluczy. Schemat relacji nie powinien opisywać jednocześnie dwóch różnych zależności typu 1 do wielu. Piata postać normalna zakłada aby wszystkie pozostałe zależności zostały wyeliminowane. *W zasadzie pierwsze trzy postacie normalne są najistotniejsze i na nie zwróćcie uwagę. Strona 18 z 41

19 4. Metody projektowania systemów informatycznych Opracowanie: Rafał Dylewski PROJEKTOWANIE I JEGO MIEJSCE W CYKLU ŻYCIA SYSTEMU Projektowanie systemu informacyjnego jest organizacji jest jednym z etapów w cyklu życia systemu. Etap ten wykonany po analizie, decyduje o tym, jaki będzie przyszły kształt systemu informacyjnego, a tym samym, jaka będzie skuteczność systemu zarządzania. Projektowanie jest czynnością hybrydową, która polega na właściwym przemieszaniu sztuki, nauk ścisłych i matematyki. Nie powinna być ona identyfikowana z którąkolwiek z tych dziedzin oddzielnie. Projektowanie systemów informacyjnych (informatycznych) traktujemy jako zespół logicznie uporządkowanych czynności zmierzających do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest budowa systemu informacyjnego (informatycznego). Opis takiego zespołu czynności nazywamy metodyką projektowania systemu informatycznego. Metodyka projektowania, będąca określonym sposobem organizacji projektowania, wynika z przyjętej strategii. Przez strategię projektowania rozumiemy określony i logicznie sprawdzony sposób podejścia do rozwiązania problemu sformułowanego w analizie systemu. W literaturze pojęciem metodyka projektowania systemów informacyjnych lub systemów informatycznych organizacji określa się podział prac projektowych na: stadia, etapy, fazy i kroki postępowania przy realizacji konkretnego przedsięwzięcia. W ten sposób określa się ją jako logiczny i uporządkowany zbiór wskazówek i wytycznych dotyczących metod oraz technik, które należy stosować przy projektowaniu systemów. Stosowania metodyka projektowania systemu zależy od wielu czynników, takich jak: Infrastruktura zarządzania, Dysponowane zasoby, Kwalifikacje kadry użytkownika i projektanta, Organizacja i specyfika jej otoczenia. METODOLOGIA PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH Dla przedstawienia podstawowych podejść do procesu projektowania zastosować można dwa kryteria: 1 - uwzględniające aspekt czasu, 2 - zorientowane na procedurę działań. Ad. 1 Projektowanie diagnostyczne, w którym za punkt wyjścia przyjmuje się obecny stan organizacji, a projektant pragnie ją usprawnić; Projektowanie prognostyczne, gdzie za punkt wyjścia bierzemy naszą wizję organizacji w przyszłości, a nie interesuje nas stan obecny. Ad.2 Strona 19 z 41

20 Drugie z kryteriów dotyczy procedury działań i zgodnie z systematyką zaproponowaną przez firmę Digital możemy wyróżnić następujące procedury: kaskadowa, ewolucyjna, przyrostowa, spiralna. Wymienione podejścia można zestawić następująco: Rys 1. Typologia podejść do projektowania systemów Podejście diagnostyczne, najbardziej popularne, nazywane często podejściem tradycyjnym. W podejściu tym projektuje się system lepszy od istniejącego. Znamy system obecny i jego niedomagania oraz istniejące możliwości poprawy. Naszym zadaniem jest poprawa jego stanu, zaprojektowanie systemu lepszego od obecnie funkcjonującego. W podejściu prognostycznym w zasadzie nie interesuje nas obecna sytuacja. Pierwszym zadaniem jest określenie horyzontu czasu, a ściślej, punktu w przyszłości, na jaki projektujemy system. Przyjmujemy zasadę, że nasz system powinien być przez długi czas nowoczesny. Jednak, aby ten postulat zrealizować, należy zdawać sobie sprawę z faktu, że im horyzont czasu jest dłuższy, tym nasza wiedza o przyszłych warunkach funkcjonowania obiektu jest mniejsza. I nie jest to tylko związane z naszymi pragnieniami, ale w przeważającej mierze z tym, że projektując system metodą prognostyczną zwiększa się ryzyko podjęcia nietrafionych decyzji. Dlatego decyzja przyjęcia diagnostycznego czy prognostycznego podejścia do projektowania jest decyzją strategiczną. Niezależnie od przyjętego kryterium czasu możemy zastosować różną sekwencję postępowania (procedury działania). Procedura kaskadowa Klasyczny (konwencjonalny, kaskadowy) cykl życia oprogramowania to sekwencja dobrze wyodrębnionych kroków, zazwyczaj obejmujących planowanie systemu, identyfikację i specyfikację wymagań, projektowanie, implementację, testowanie i walidację systemu, jego wdrożenie oraz utrzymanie. W modelu tym: Przejście do następnego etapu wymaga ukończenia prac i dostarczenia produktów etapu poprzedniego, Iteracje mogą występować jedynie w obrębie etapów sąsiadujących, Produkty końcowe fazy stają się produktami wejściowymi kolejnego etapu, a weryfikacja jest elementem każdego kroku. Strona 20 z 41

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Grzegorz Krzymiński Metoda budowania interfejsu graficznego do prezentowania zawartości bazy danych udostępnianej na WWW w oparciu o wzorce występujące powszechnie w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo