Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej roman.ptak@pwr.edu.pl"

Transkrypt

1 Bazy Danych dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej

2 Plan wykładu 2. Modelowanie danych (ERD) Normalizacja relacyjnych baz danych Modelowanie obiektowe (UML) Narzędzia CASE 2

3 3 WPROWADZENIE

4 Inżynieria oprogramowania 4 Niestrukturalizowane tworzenie oprogramowania Kryzys oprogramowania Nowy dział informatyki: Inżynieria oprogramowania (ang. Software engineering) 1. Projektowanie 2. Implementacja Inżynieria baz danych

5 5 Cykl projektowy systemu informatycznego Analiza Projektowanie Implementacja Wdrożenie Utrzymanie

6 Modele procesu tworzenia oprogramowania 1. Kaskadowy 2. Typu V 3. Przyrostowy (ewolucyjny) 4. Szybkie prototypowanie (makietowanie) 5. Model spiralny 6

7 7 Model kaskadowy Wymagania i specyfikacja Projektowanie Programowanie Testowanie Integracja

8 Paradygmaty programowania programowanie proceduralne programowanie strukturalne programowanie funkcyjne programowanie imperatywne programowanie obiektowe programowanie uogólnione programowanie sterowane zdarzeniami programowanie logiczne (np. Prolog) programowanie aspektowe (np. AspectJ) programowanie deklaratywne programowanie agentowe programowanie modularne 8

9 Metodologie tworzenia systemów Obecnie stosowane są dwie główne metodologie tworzenia systemów informatycznych: Podejście strukturalne starsze ale mające wiele zastosowań praktycznych Podejście obiektowe nowsze, znajdujące coraz większą popularność 9

10 Obiektowy model danych Język modelowania UML Mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM) 10

11 11 MODELOWANIE ERD

12 Etapy projektowania systemów bazodanowych Sformułowanie problemu Analiza wycinka rzeczywistości Opracowanie konceptualnego modelu danych Opracowanie modelu logicznego Opracowanie modelu fizycznego Tworzenie aplikacji 12 Testowanie systemu

13 I. Projektowanie (modelowanie) konceptualne Faza analizy 1. Analiza wycinka rzeczywistości 2. Analiza wymagań funkcjonalnych 3. Analiza wymagań niefunkcjonalnych Model konceptualny 13

14 14 1. Analiza wycinka rzeczywistości Wywiad z ekspertem dziedzinowym

15 2. Analiza wymagań funkcjonalnych Należy zidentyfikować i opisać funkcje, np.: Wprowadzenia, modyfikowanie, usuwanie danych operacje CRUD (od ang. Create, Read, Update i Delete), Wyszukiwanie danych, Przetwarzanie danych, Sporządzanie statystyk, Przygotowywanie raportów. 15

16 16 3. Analiza wymagań niefunkcjonalnych Na tym etapie opisujemy wszystkie pozostałe aspekty związane z opracowywana bazą danych

17 Analiza wymagań niefunkcjonalnych (2) 17 Tryb pracy (np. graficzny) Czy program ma pracować w sieci? Platforma sprzętowa (np. procesor Intel i7) Platforma systemowa (np. Windows 7) Środowisko implementacyjne BD (np. MySQL) Środowisko programistyczne (Visual C++) Rodzaj bazy danych (np. relacyjna) Oszacowanie liczby danych wejściowych, tempo przyrostu danych

18 Diagram Związków Encji 18 ERD ang. Entity Relationship Diagram ERD jest graficznym odpowiednikiem modelu związków encji ERM ERM ang. Entity Relationship Model EER ang. Enhanced Entity Relationship ERD pozwala na graficzne zamodelowanie struktur danych oraz relacji pomiędzy nimi. Mając diagram ERD korzystając z systemów CASE często mamy możliwość wygenerowania gotowej bazy danych.

19 Przykład diagramu ERD 19 19

20 ERD podstawowe pojęcia Encja jest rzeczą, która w modelowanym środowisku jest rozpoznawana jako istniejący niezależnie obiekt, zdarzenie lub pojęcie Związek reprezentuje powiązania między encjami, wynikające z opisu modelowawnego fragmentu rzeczywistości Opcjonalność związków Krotność związków 20

21 21 Liczebność związków: 1:1 jeden do jeden encji odpowiada dokładnie jedna encja 1:N jeden do wiele encji odpowiada jedna lub więcej encji N:M wiele do wiele jednej lub więcej encjom odpowiada jedna lub więcej encji W przypadku związków N:M należy dokonać normalizacji diagramu, która polega na dodaniu encji pośredniczącej i zastąpienie związku N:M dwoma związkami 1:N z nową encją.

22 22 źródło: pl.wikipedia.org/wiki/diagram_zwi%c4%85zk%c3%b3w_encji Przykłady diagramów ERD w różnych notacjach

23 II. Projektowanie logiczne Model logiczny jest modelem świata rzeczywistego, wyrażony za pomocą reguł pewnego architektonicznego modelu danych. Relacyjny model danych Transformacja modelu konceptualnego do modelu logicznego 23

24 III. Projektowanie fizyczne Modelowanie fizyczne obejmuje konstruowanie modelu świata rzeczywistego wyrażonego za pomocą struktur danych i mechanizmów dostępu istniejących w wybranym SZBD. Wybór konkretnego SZBD. 24

25 25 NORMALIZACJA RELACYJNYCH BAZ DANYCH

26 Normalizacja baz danych Proces modyfikacji wybranej relacyjnej bazy danych według ustalonych zasad. Proces ten polega na modyfikacji schematu bazy danych, a nie na usuwaniu danych. Mówimy o tzw. postaciach normalnych (ang. Normal Form, NF). 26

27 W jakim celu normalizujemy? 27 Bazy danych normalizujemy w celu uniknięcia anomalii: Redundancji danych dane powtarzają się w kilku krotkach, Modyfikacji niespójność danych dana zostanie zmodyfikowana tylko w jednej krotce, Problemów z dołączaniem i usuwaniem danych np. usuwając krotkę możemy stracić pewne informacje.

28 28 Etapy normalizacji

29 Pierwsza postać normalna 1NF Najsłabsza postać. Pierwsza postać normalna mówi o atomowości danych. Wprowadza także pojęcie istnienia klucza głównego identyfikującego bezpośrednio każdy unikalny rekord. Dziedziny atrybutów elementarne. Rozbicie atrybutów na mniejsze czynniki. 29

30 30 1NF - przykład Brak normalizacji (UNF): Imię i nazwisko Adres Andrzej Kowalski Wrocław, , Legnicka 23 Adrian Tomaszewski Gdańsk, , Traugutta 8 Zastosowanie 1NF: Imię Nazwisko Miasto Kod Ulica Numer Andrzej Kowalski Wrocław Legnicka 23 Adrian Tomaszewski Gdańsk Traugutta 8

31 31 Druga postać normalna (2NF) Każdy atrybut, który nie jest kluczowy, jest w pełni funkcyjnie zależny od każdego potencjalnego klucza głównego (kandydującego).

32 32 2NF - przykład Imię Nazwisko Płeć Stanowisko Płaca Antoni Gal Męska Tokarz 2200 Natalia Holender Żeńska Sekretarka 2500 Karolina Gal Żeńska Sekretarka 2500 Antoni Polak Męska Frezer NF Imię Nazwisko Stanowisko Płaca Antoni Gal Tokarz 2200 Imię Antoni Płeć Męska 2NF Natalia Holender Sekretarka 2500 Natalia Żeńska Karolina Gal Sekretarka 2500 Karolina Żeńska Antoni Polak Frezer 2300

33 Trzecia postać normalna (3NF) Nie występują żadne pola, które nie zależą od klucza głównego encji. Normalizacja do tej postaci polega na przeniesieniu wszystkich pól niezależnych od klucza do osobnej encji. 33

34 3NF - przykład NrFaktury NazwaKlienta Miasto Kod Ulica Numer 100 Animex Wrocław Legnicka Animex Wrocław Legnica Betard Gdańsk Długa 3 2NF NrFaktury Nazwa Klienta 100 Animex 101 Animex 102 Betard 3NF 34 NazwaKlienta Miasto Kod Ulica Numer Animex Wrocław Legnicka 32 Betard Gdańsk Długa 3

35 Wyższe postacie normalne 3,5 NF - Postać normalna Boyce a-codda 4 NF 5 NF 35

36 Wady normalizacji Zwiększenie ilości tabel = zmniejszenie wydajności, poprzez konieczność wykonywania złączeń przez RDBMS. Więc czasami decydujemy się na denormalizację danych. Hurtownia danych jest przykładem zdenormalizowanej postaci danych. 36

37 37 Modelowanie obiektowe JĘZYK UML

38 38 Modelowanie obiektowe Modelowania systemów informacyjnych z wykorzystaniem podejścia obiektowego i języka UML. Zastosowania języka UML w różnych obszarach, od projektowania systemów czasu rzeczywistego poprzez projektowanie baz danych aż po modelowanie systemów biznesowych.

39 39 Klasa a obiekt klasy Obiekt konkretne wystąpienie abstrakcji byt o dobrze określonych granicach i tożsamości obejmuje stan i zachowanie egzemplarz klasy Klasa opis zbioru obiektów, które mają takie same atrybuty, operacje, związki i znaczenie częściowa lub całkowita definicja dla obiektów zbiór wszystkich obiektów mających wspólną strukturę i zachowanie

40 Definicja klasy wraz z kilkoma obiektami (instancjami klasy) 40 Źródło:

41 UML UML (ang. Unified Modeling Language) - Ujednolicony Język Modelowania Aktualna wersja:

42 UML Graficzny język do obrazowania, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania elementów systemów informatycznych. Diagramy UML to schematy przedstawiające zbiór bytów i związków między nimi. 42

43 Literatura (wybór) G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, WN-T, Warszawa R. A. Maksimchuk, E. J. Naiburg, UML dla zwykłych śmiertelników, Warszawa

44 Historia UML Modelowanie obiektowe w latach 70 i r. dokumentacja wersji r. UML 1.0 w gestii Object Management Group (OMG) 44 Wersje: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, (ta została poddana standaryzacji ISO/IEC 19501), 1.5, 2.1.1, r. najnowsza wersja: (ISO/IEC i )

45 Zastosowania tworzenie systemów informacyjnych przedsiębiorstw, usługi bankowe i finansowe, przemysł obronnym i lotniczy, rozproszone usługi internetowe, telekomunikacja, transport, sprzedaż detaliczna, elektronika w medycynie, nauka

46 Diagramy UML Diagramy struktury Diagramy zachowania (dynamiki) Diagramy UML Diagramy struktury Diagramy zachowania Diagramy klas Diagramy obiektów Diagramy wdrożenia Diagramy komponentów Diagramy przypadków użycia Diagramy stanów Diagramy czynności Diagramy interakcji 46 Diagramy przebiegu Diagramy kooperacji

47 Diagramy struktury UML Klas Obiektów Wdrożeniowy Komponentów Rozlokowania Pakietów Struktur połączonych 47 źródło:

48 Diagramy dynamiki UML Przypadków użycia Czynności Interakcji Sekwencji Komunikacji Harmonogramowania Sterowania interakcją Maszyny stanowej 48 źródło:

49 49 Zastosowania w projektowaniu systemów informatycznych Projektując system informatyczny, rozpoczyna się przeważnie od tworzenia diagramów w następującej kolejności: Przypadków użycia, Klas, Czynności, Sekwencji. Są to najczęściej wykorzystywane diagramy. Pozostałe z nich bywają pomijane, zwłaszcza przy budowaniu niedużych systemów informatycznych.

50 50 Diagramy przypadków użycia (Use Case Diagrams) Definicja: Diagramy służące do modelowania zachowania systemu. Opisują co system powinien robić z punktu widzenia obserwatora z zewnątrz. Przedstawiają scenariusze realizacji określonych zachowań (funkcji systemu). Zawartość: przypadki użycia (ang. use case) - opisy zdarzeń, aktorzy - osoby/rzeczy inicjujące zdarzenia, powiązania między aktorami i przypadkami użycia, zależności, uogólnienia i powiązania między przypadkami użycia, pakiety, notatki i ograniczenia. Zastosowania: modelowanie zachowania bytów - opis ciągu akcji zmierzających do realizacji danej funkcji systemu, modelowanie otoczenia systemu - definiowanie aktorów i ich ról, modelowanie wymagań stawianych systemowi określenie co system powinien robić, testowanie systemu.

51 51 51

52 52 Diagramy klas (Class Diagrams) Definicja: Schemat przedstawiający zbiór klas, interfejsów, kooperacji oraz związki między nimi. Używa się ich do modelowania struktury systemu. Stanowią bazę wyjściową dla diagramów komponentów i diagramów wdrożenia. Szczególnie przydatne do tworzenia systemów (inżynieria do przodu i wstecz). Zawartość: klasy, interfejsy, kooperacje, zależności, uogólnienia, powiązania, notatki, ograniczenia, pakiety, podsystemy. Zastosowania: modelowanie słownictwa systemu (struktura systemu), modelowanie prostych kooperacji, modelowanie schematu logicznej bazy danych.

53 53

54 54 Diagramy czynności (Activity Diagrams) Definicja: Diagramy czynności (schematy blokowe) przedstawiają przepływ sterowania od czynności do czynności. Większość diagramów czynności przedstawia kroki procesu obliczeniowego. Zawartość: stany akcji i stany czynności, przejścia, obiekty, notatki i ograniczenia. Zastosowania: modelowanie przepływu czynności Modelowanie operacji

55 55

56 56 Diagramy interakcji Definicja: Diagramy interakcji (ang. Interaction Diagrams) służą do modelowania zachowania systemu. Ilustrują kiedy i w jaki sposób komunikaty przesyłane są pomiędzy obiektami. Diagramy przebiegu (ang. Sequence Diagrams) Diagramy kooperacji (ang. Collaboration Diagrams)

57 Diagramy interakcji 57 Na diagramie przebiegu uwypukla się kolejność wysyłania komunikatów w czasie. Na diagramie kooperacji kładzie się nacisk na związki strukturalne między obiektami wysyłającymi i odbierającymi komunikaty. Zawartość: obiekty, wiązania, komunikaty, notatki i ograniczenia. Zastosowania: modelowanie przepływu sterowania z uwzględnieniem kolejności komunikatów w czasie, modelowanie przepływu sterowania z uwzględnieniem organizacji strukturalnej obiektów

58 58

59 59 Wybrane aplikacje wspomagające tworzenie diagramów (darmowe) ArgoUML - napisany w Javie, zaawansowane generowanie kodu i podpowiedzi, ciągle tworzony, StarUML - środowiska modelowania pod platformę Windows, Dia - ogólne narzędzie do rysowania diagramów, UML Sculptor - prosty, łatwy w użyciu program do tworzenia diagramów klas, Umbrello - program dla Linuksa, część KDE, UMLpad, JUDE Community, NetBeans.

60 Wybrane aplikacje wspomagające tworzenie diagramów (komercyjne) 60 Borland Together - rodzina programów integrujących się z różnymi IDE, jest wersja darmowa, Poseidon for UML - zaawansowane narzędzie bazujące na ArgoUML, darmowa edycja Community, Enterprise Architect - Profesjonalne narzędzie w przystępnej cenie o wygodnym interfejsie działające na platformach Windows i Linux. Wspiera UML 2.0, Rodzina programów igrafx - narzędzia począwszy od igrafx FlowCharter wspierają tworzenie diagramów UML. Wersja testowa na witrynie igrafx, Visual Paradigm for UML, IBM Rational Rose, Telelogic Tau G2, Visio.

61 Przykłady Stanisław Wrycza (red.), UML 2.1, Ćwiczenia, Helion

62 62 DPU (ang. Use Case)

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67 CASE (ang. Computer-Aided Software Engineering) NARZĘDZIA DO MODELOWANIA BAZ DANYCH

68 Wybrane narzędzia do modelowania Oracle MySQL Workbench Oracle SQL Developer Data Modeler SAP Sybase PowerDesigner DataArchitect IBM Rational Data Architect Microsoft Visio 68

69 Oracle MySQL Workbench Narzędzie do zarządzania i modelowania baz danych MySQL Wsparcie dla projektowania baz na poziomach koncepcyjnym, logicznym i fizycznym Wsparcie dla procesów reverse-engineeringu Możliwość generowania skryptów SQL Wersja: Licencja: GNU GPLicense lub zamknięta EULA 69

70 70 MySQL Workbench

71 Oracle SQL Developer Data Modeler Zintegrowane środowisko programistyczne dla użytkowników zajmujących się programowaniem baz firmy Oracle Wersja: Licencja: zamknięta 71

72 72 Oracle SQL Developer Data Modeler

73 SAP Sybase PowerDesigner DataArchitect Narzędzie do modelowania systemów: baz danych, hurtowni danych, modelowanie obiektowe, modelowanie procesów biznesowych i in. Wersja: 16.5 Licencja: zamknięta Cena: ~ ~10000 źródło: 73

74 74 SAP Sybase PowerDesigner DataArchitect

75 Porównanie narzędzi Sebastian Łacheciński, Analiza porównawcza Wybranych narzędzi CASE do modelowania danych w procesie projektowania relacyjnych baz danych, (w:) Informatyka Ekonomiczna Business Informatics, nr 1 (31), 2014, s

76 Testom poddane zostały: 76 ER Studio XE5 Data Architect 9.7 CA ERWin 9.5 Workgroup SAP Sybase Power Designer 16.5 Data Architect RE Oracle SQL Developer Data Modeler MySQL Workbench MS Visio 2010/2013 Professional IBM InfoSphere Data Architect 9.1

77 Wyniki Najlepszy: SAP Sybase PowerDesigner 16.5 Dla darmowych narzędzi najlepszy wynik osiągnął: Oracle SQL Developer Data Modeler v. 4 Dla wdrożeń w oparciu o serwer MySQL rozsądnym wyborem jest: MySQL Workbench

78 Pytania? DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach Zarządzanie, ZIP, sem. 6 (JG) Modelowanie wymagań Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przekazanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Michał Adamczyk. Język UML

Michał Adamczyk. Język UML Michał Adamczyk Język UML UML I. Czym jest UML Po co UML II.Narzędzia obsługujące UML, edytory UML III.Rodzaje diagramów UML wraz z przykładami Zastosowanie diagramu Podstawowe elementy diagramu Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej

Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej Bazy Danych dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej roman.ptak@pwr.edu.pl Sprawy organizacyjne dr inż. Roman Ptak roman.ptak@pwr.edu.pl bud. C3, pok. 321 Konsultacje: Śr. 8:30-9:30, 11:00-13:00,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. laboratorium

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. laboratorium INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA laboratorium UML 1/4 UML (Unified Modeling Language) - język modelowania obiektowego systemów i procesów [Wikipedia] Spojrzenie na system z różnych perspektyw dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Modelowanie i analiza systemów informatycznych ćwiczenia informacja wstępna dr Viktor Melnyk, prof.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

ZSE - Systemy baz danych 1 ZASADY PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH

ZSE - Systemy baz danych 1 ZASADY PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH ZSE - Systemy baz danych 1 ZASADY PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH ZSE - Systemy baz danych 2 rzeczywistość uzyskanie od użytkowników początkowych informacji i wymagań dotyczących przetwarzania danych analiza

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej

Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej Bazy Danych dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej roman.ptak@pwr.edu.pl Plan wykładu 6. Modelowanie obiektowe (UML) Narzędzia CASE Bezpieczeństwo Ochrona danych przed utratą Ochrona przed

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Z BAZ DANYCH

PROJEKT Z BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PROJEKT Z BAZ DANYCH System bazodanowy wspomagający obsługę sklepu internetowego AUTOR: Adam Kowalski PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Dr inż. Robert Wójcik, W4/K-9 Indeks:

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do UML Rodzaje diagramów Przeglad oprogramowania Zadania Rozwiazania zadań Bibliografia. Warsaw Dziobax

Wprowadzenie do UML Rodzaje diagramów Przeglad oprogramowania Zadania Rozwiazania zadań Bibliografia. Warsaw Dziobax Wprowadzenie do Wprowadzenie do Narzędzia Magda Michalska Krzysztof Kulewski Tomasz Warchoł Mateusz Markowski Andrzej Pacuk Zespołowy Projekt Programistyczny 2006 Plan Wprowadzenie do 1 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne.

UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne. 45. UML, jego struktura i przeznaczenie. Przeznaczenie UML (Unified Modeling Language jest to sposób formalnego opisu modeli reprezentujących projekty informatyczne. Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1. Wprowadzenie do problematyki baz danych

WYKŁAD 1. Wprowadzenie do problematyki baz danych WYKŁAD 1 Wprowadzenie do problematyki baz danych WYKŁAD 2 Relacyjny i obiektowy model danych JĘZYK UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) Zunifikowany język modelowania SAMOCHÓD

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Unified Modeling Language

Unified Modeling Language Unified Modeling Language Wprowadzenie do UML Igor Gocaliński Odrobina historii Połowa lat 70-tych i koniec 80-tych to początek analizy obiektowej Wiele opracowanych metod w połowie lat 90-tych Metoda

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Robert A. Maksimchuk, Eric J. Naiburg - UML dla zwykłych śmiertelników. Wstęp... 11. Podziękowania...

Spis treúci. Księgarnia PWN: Robert A. Maksimchuk, Eric J. Naiburg - UML dla zwykłych śmiertelników. Wstęp... 11. Podziękowania... Księgarnia PWN: Robert A. Maksimchuk, Eric J. Naiburg - UML dla zwykłych śmiertelników Spis treúci Wstęp... 11 Podziękowania... 13 O autorach... 15 Robert A. Maksimchuk... 15 Eric J. Naiburg... 15 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Projektowy

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Analiza systemowa. Andrzej Łachwa andrzej.lachwa@uj.edu.pl. Bazy danych 12+/15

Analiza systemowa. Andrzej Łachwa andrzej.lachwa@uj.edu.pl. Bazy danych 12+/15 Analiza systemowa Andrzej Łachwa andrzej.lachwa@uj.edu.pl Bazy danych 12+/15 Po wykonaniu modelu danych przechodzimy do budowy modeli procesów. Narzędzia modelowania wzajemnie się uzupełniają, a każde

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21 Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1 Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.pl Liczba godzin i forma zajęć: 15 godzin wykładu oraz 30 godzin laboratorium Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Systemy baz danych. technik informatyk 351203

Program nauczania. Systemy baz danych. technik informatyk 351203 Program nauczania Systemy baz technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba godzin Efekty kształcenia 1. Zapoznanie z pojęciem baz 53 1. Pojęcie bazy podstawowe definicje 2 PKZ(E.b)11 2.

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 12. Wojciech Macyna. 7 czerwca 2017

Kurs programowania. Wykład 12. Wojciech Macyna. 7 czerwca 2017 Wykład 12 7 czerwca 2017 Czym jest UML? UML składa się z dwóch podstawowych elementów: notacja: elementy graficzne, składnia języka modelowania, metamodel: definicje pojęć języka i powiazania pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Dr Katarzyna Grzesiak-Koped

Dr Katarzyna Grzesiak-Koped Dr Katarzyna Grzesiak-Koped 2 Tworzenie oprogramowania Najlepsze praktyki IO Inżynieria wymagao Technologia obiektowa i język UML Techniki IO Metodyki zwinne Refaktoryzacja Mierzenie oprogramowania Jakośd

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 12 Narzędzia CASE Dr inż. Mariusz Makuchowski Narzędzia CASE Obecnie proces tworzenia oprogramowania musi spełniać szereg wymagań, w szczególności dotyczy to:

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus Wprowadzenie: W procesie definiowania wymagań dla systemu tworzyliśmy Model Przypadków

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Przejście

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy klas WYKŁAD Piotr Ciskowski przedstawienie statyki systemu graficzne przedstawienie statycznych, deklaratywnych elementów dziedziny przedmiotowej oraz związków między nimi obiekty byt, egzemplarz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Wykład VI dr Jan Kazimirski jankazim@mac.edu.pl http://www.mac.edu.pl/jankazim MODELOWANIE SYSTEMÓW UML Literatura Joseph Schmuller UML dla każdego, Helion 2001 Perdita Stevens

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania Wprowadzenie. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Inżynieria oprogramowania Wprowadzenie. WYKŁAD Piotr Ciskowski Inżynieria oprogramowania Wprowadzenie WYKŁAD Piotr Ciskowski Etapy budowy systemu informatycznego Inżynieria oprogramowania o tworzenie dobrych programów / systemów o Wikipedia: wszelkie aspekty produkcji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu informatycznego

Projekt systemu informatycznego Projekt systemu informatycznego Kod przedmiotu: PSIo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Inżynieria Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Modele danych

Baza danych. Modele danych Rola baz danych Systemy informatyczne stosowane w obsłudze działalności gospodarczej pełnią funkcję polegającą na gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Typowe operacje wykonywane na danych w systemach ewidencyjno-sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

030 PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

030 PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 030 PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Elementy procesu projektowania bazy danych Badanie zależności funkcyjnych Normalizacja Projektowanie bazy danych Model ER, diagramy ERD Encje, atrybuty,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Diagramy języka UML 2.1 11. Wstęp 7. Rozdział 1. Studia przypadków 13. Rozdział 2. Diagramy przypadków użycia 29

Spis treści. Część I Diagramy języka UML 2.1 11. Wstęp 7. Rozdział 1. Studia przypadków 13. Rozdział 2. Diagramy przypadków użycia 29 Spis treści Wstęp 7 Część I Diagramy języka UML 2.1 11 Rozdział 1. Studia przypadków 13 1.1. Składanie zleceń przez Dom Maklerski 13 1.2. System Informatyczny GPW 16 1.3. Integracja systemów firm z systemem

Bardziej szczegółowo

Diagramy UML, przykład problemu kolizji

Diagramy UML, przykład problemu kolizji Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.edu.pl Katedra Cybernetyki i Robotyki Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2015 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d.

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d. TECHNOLOGIE BAZ DANYCH WYKŁAD 1 Wprowadzenie do baz danych. Normalizacja. (Wybrane materiały) Dr inż. E. Busłowska Definicja bazy danych Uporządkowany zbiór informacji, posiadający własną strukturę i wartość.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do UML, przykład użycia kolizja

Wprowadzenie do UML, przykład użycia kolizja Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2012 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II)

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych (materiały do wykładu cz. II) Jacek Cichosz www.zssk.pwr.wroc.pl Katedra Systemów i Sieci Komputerowych Politechnika Wrocławska Narzędzia modelowania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Jan Magott

Inżynieria oprogramowania. Jan Magott Inżynieria oprogramowania Jan Magott Literatura do języka UML G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Seria Inżynieria oprogramowania, WNT, 2001, 2002. M. Fowler, UML w kropelce,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/VI Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

UML cz. III. UML cz. III 1/36

UML cz. III. UML cz. III 1/36 UML cz. III UML cz. III 1/36 UML cz. III 2/36 Diagram współpracy Diagramy współpracy: prezentują obiekty współdziałające ze sobą opisują rolę obiektów w scenariuszu mogą prezentować wzorce projektowe UML

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim BAZY DANYCH Nazwa w języku angielskim DATABASE SYSTEMS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje

Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje Wyklad 3 mgr inż. Maciej Lasota mgr inż. Karol Wieczorek Politechnika Świętokrzyska Katedra Informatyki Kielce, 2009 Definicje Operacje na

Bardziej szczegółowo

SVN. 10 października 2011. Instalacja. Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację. Rysunek 1: Instalacja - krok 1

SVN. 10 października 2011. Instalacja. Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację. Rysunek 1: Instalacja - krok 1 SVN 10 października 2011 Instalacja Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację uruchamiany ponownie komputer Rysunek 1: Instalacja - krok 1 Rysunek 2: Instalacja - krok 2

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania I

Inżynieria oprogramowania I Kontakt Inżynieria I Andrzej Jaszkiewicz Andrzej Jaszkiewicz p. 424y, Piotrowo 3a tel. 66 52 371 jaszkiewicz@cs.put.poznan.pl www-idss.cs.put.poznan.pl/~jaszkiewicz Literatura A. Jaszkiewicz, Inżynieria,

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informacyjnych

Projektowanie Systemów Informacyjnych Projektowanie Systemów Informacyjnych Wykład II Encje, Związki, Diagramy związków encji, Opracowano na podstawie: Podstawowy Wykład z Systemów Baz Danych, J.D.Ullman, J.Widom Copyrights by Arkadiusz Rzucidło

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. Treść zajęć: Diagramy przypadków użycia. Zasady tworzenia diagramów przypadków użycia w programie Enterprise Architect. Poznane dotychczas diagramy (czyli diagramy klas)

Bardziej szczegółowo

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 1. Warstwowa budowa systemów informatycznych 2. Model procesu wytwarzania oprogramowania - model cyklu życia oprogramowania 3. Wstęp do modelowania systemów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla studenta

Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML. Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram czynności. Materiały dla studenta Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska Laboratorium modelowania oprogramowania w języku UML Ćwiczenie 4 Ćwiczenia w narzędziu CASE diagram

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Bazy Danych - Projekt. Zasady przygotowania i oceny projektów

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Bazy Danych - Projekt. Zasady przygotowania i oceny projektów Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Bazy Danych - Projekt Zasady przygotowania i oceny projektów 1 Cel projektu Celem niniejszego projektu jest zaprojektowanie i implementacja

Bardziej szczegółowo

Diagramy przepływu danych I

Diagramy przepływu danych I Literatura bazowa: Projektowanie systemów informatycznych Zajęcia: Diagramy przepływu danych I E.Yourdon, Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996 J.Roberston, S.Robertson, Pełna analiza systemowa,

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Normalizacja baz danych

Normalizacja baz danych Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Normalizacja baz danych Dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka Email: krzysztof.pieczarka@gmail.com Normalizacja relacji ma na celu takie jej przekształcenie,

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Techniczny Kierunek studiów: Informatyka Kod kierunku: 11.3 Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-UML-W-S14_pNadGen5M44E Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Nazwa w języku angielskim: SOFTWARE ENGINEERING Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS

poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS poziom: Core wersja: 2.6 moduł: B : Wytwarzanie SYLLABUS Niniejszy dokument jest syllabusem obowiązującym dla certyfikatu EUCIP ver. 2.6. Prezentuje obszary wiedzy, których znajomość jest niezbędna do

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. mgr inż. Sylwia Glińska

Systemy baz danych. mgr inż. Sylwia Glińska Systemy baz danych Wykład 1 mgr inż. Sylwia Glińska Baza danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych z określonej dziedziny tematycznej, zorganizowany w sposób ułatwiający do nich dostęp. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych...1 Ćwiczenia 1...2 Wiadomości podstawowe:...2 Ćwiczenia...8 Ćwiczenia 1 Wiadomości podstawowe:

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Bazy danych Dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2016 Plan wykładu Wstęp do baz danych Modele baz danych Relacyjne bazy danych Język SQL Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania

Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania Zakres wykładu Pojęcia podstawowe InŜynierii Oprogramowania Proces wytwarzania oprogramowania Artefakty procesu wytwarzania i ich modele Jakość oprogramowania Literatura: [1] Sacha K., InŜynieria oprogramowania,

Bardziej szczegółowo