Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej roman.ptak@pwr.edu.pl"

Transkrypt

1 Bazy Danych dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej

2 Plan wykładu 2. Modelowanie danych (ERD) Normalizacja relacyjnych baz danych Modelowanie obiektowe (UML) Narzędzia CASE 2

3 3 WPROWADZENIE

4 Inżynieria oprogramowania 4 Niestrukturalizowane tworzenie oprogramowania Kryzys oprogramowania Nowy dział informatyki: Inżynieria oprogramowania (ang. Software engineering) 1. Projektowanie 2. Implementacja Inżynieria baz danych

5 5 Cykl projektowy systemu informatycznego Analiza Projektowanie Implementacja Wdrożenie Utrzymanie

6 Modele procesu tworzenia oprogramowania 1. Kaskadowy 2. Typu V 3. Przyrostowy (ewolucyjny) 4. Szybkie prototypowanie (makietowanie) 5. Model spiralny 6

7 7 Model kaskadowy Wymagania i specyfikacja Projektowanie Programowanie Testowanie Integracja

8 Paradygmaty programowania programowanie proceduralne programowanie strukturalne programowanie funkcyjne programowanie imperatywne programowanie obiektowe programowanie uogólnione programowanie sterowane zdarzeniami programowanie logiczne (np. Prolog) programowanie aspektowe (np. AspectJ) programowanie deklaratywne programowanie agentowe programowanie modularne 8

9 Metodologie tworzenia systemów Obecnie stosowane są dwie główne metodologie tworzenia systemów informatycznych: Podejście strukturalne starsze ale mające wiele zastosowań praktycznych Podejście obiektowe nowsze, znajdujące coraz większą popularność 9

10 Obiektowy model danych Język modelowania UML Mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM) 10

11 11 MODELOWANIE ERD

12 Etapy projektowania systemów bazodanowych Sformułowanie problemu Analiza wycinka rzeczywistości Opracowanie konceptualnego modelu danych Opracowanie modelu logicznego Opracowanie modelu fizycznego Tworzenie aplikacji 12 Testowanie systemu

13 I. Projektowanie (modelowanie) konceptualne Faza analizy 1. Analiza wycinka rzeczywistości 2. Analiza wymagań funkcjonalnych 3. Analiza wymagań niefunkcjonalnych Model konceptualny 13

14 14 1. Analiza wycinka rzeczywistości Wywiad z ekspertem dziedzinowym

15 2. Analiza wymagań funkcjonalnych Należy zidentyfikować i opisać funkcje, np.: Wprowadzenia, modyfikowanie, usuwanie danych operacje CRUD (od ang. Create, Read, Update i Delete), Wyszukiwanie danych, Przetwarzanie danych, Sporządzanie statystyk, Przygotowywanie raportów. 15

16 16 3. Analiza wymagań niefunkcjonalnych Na tym etapie opisujemy wszystkie pozostałe aspekty związane z opracowywana bazą danych

17 Analiza wymagań niefunkcjonalnych (2) 17 Tryb pracy (np. graficzny) Czy program ma pracować w sieci? Platforma sprzętowa (np. procesor Intel i7) Platforma systemowa (np. Windows 7) Środowisko implementacyjne BD (np. MySQL) Środowisko programistyczne (Visual C++) Rodzaj bazy danych (np. relacyjna) Oszacowanie liczby danych wejściowych, tempo przyrostu danych

18 Diagram Związków Encji 18 ERD ang. Entity Relationship Diagram ERD jest graficznym odpowiednikiem modelu związków encji ERM ERM ang. Entity Relationship Model EER ang. Enhanced Entity Relationship ERD pozwala na graficzne zamodelowanie struktur danych oraz relacji pomiędzy nimi. Mając diagram ERD korzystając z systemów CASE często mamy możliwość wygenerowania gotowej bazy danych.

19 Przykład diagramu ERD 19 19

20 ERD podstawowe pojęcia Encja jest rzeczą, która w modelowanym środowisku jest rozpoznawana jako istniejący niezależnie obiekt, zdarzenie lub pojęcie Związek reprezentuje powiązania między encjami, wynikające z opisu modelowawnego fragmentu rzeczywistości Opcjonalność związków Krotność związków 20

21 21 Liczebność związków: 1:1 jeden do jeden encji odpowiada dokładnie jedna encja 1:N jeden do wiele encji odpowiada jedna lub więcej encji N:M wiele do wiele jednej lub więcej encjom odpowiada jedna lub więcej encji W przypadku związków N:M należy dokonać normalizacji diagramu, która polega na dodaniu encji pośredniczącej i zastąpienie związku N:M dwoma związkami 1:N z nową encją.

22 22 źródło: pl.wikipedia.org/wiki/diagram_zwi%c4%85zk%c3%b3w_encji Przykłady diagramów ERD w różnych notacjach

23 II. Projektowanie logiczne Model logiczny jest modelem świata rzeczywistego, wyrażony za pomocą reguł pewnego architektonicznego modelu danych. Relacyjny model danych Transformacja modelu konceptualnego do modelu logicznego 23

24 III. Projektowanie fizyczne Modelowanie fizyczne obejmuje konstruowanie modelu świata rzeczywistego wyrażonego za pomocą struktur danych i mechanizmów dostępu istniejących w wybranym SZBD. Wybór konkretnego SZBD. 24

25 25 NORMALIZACJA RELACYJNYCH BAZ DANYCH

26 Normalizacja baz danych Proces modyfikacji wybranej relacyjnej bazy danych według ustalonych zasad. Proces ten polega na modyfikacji schematu bazy danych, a nie na usuwaniu danych. Mówimy o tzw. postaciach normalnych (ang. Normal Form, NF). 26

27 W jakim celu normalizujemy? 27 Bazy danych normalizujemy w celu uniknięcia anomalii: Redundancji danych dane powtarzają się w kilku krotkach, Modyfikacji niespójność danych dana zostanie zmodyfikowana tylko w jednej krotce, Problemów z dołączaniem i usuwaniem danych np. usuwając krotkę możemy stracić pewne informacje.

28 28 Etapy normalizacji

29 Pierwsza postać normalna 1NF Najsłabsza postać. Pierwsza postać normalna mówi o atomowości danych. Wprowadza także pojęcie istnienia klucza głównego identyfikującego bezpośrednio każdy unikalny rekord. Dziedziny atrybutów elementarne. Rozbicie atrybutów na mniejsze czynniki. 29

30 30 1NF - przykład Brak normalizacji (UNF): Imię i nazwisko Adres Andrzej Kowalski Wrocław, , Legnicka 23 Adrian Tomaszewski Gdańsk, , Traugutta 8 Zastosowanie 1NF: Imię Nazwisko Miasto Kod Ulica Numer Andrzej Kowalski Wrocław Legnicka 23 Adrian Tomaszewski Gdańsk Traugutta 8

31 31 Druga postać normalna (2NF) Każdy atrybut, który nie jest kluczowy, jest w pełni funkcyjnie zależny od każdego potencjalnego klucza głównego (kandydującego).

32 32 2NF - przykład Imię Nazwisko Płeć Stanowisko Płaca Antoni Gal Męska Tokarz 2200 Natalia Holender Żeńska Sekretarka 2500 Karolina Gal Żeńska Sekretarka 2500 Antoni Polak Męska Frezer NF Imię Nazwisko Stanowisko Płaca Antoni Gal Tokarz 2200 Imię Antoni Płeć Męska 2NF Natalia Holender Sekretarka 2500 Natalia Żeńska Karolina Gal Sekretarka 2500 Karolina Żeńska Antoni Polak Frezer 2300

33 Trzecia postać normalna (3NF) Nie występują żadne pola, które nie zależą od klucza głównego encji. Normalizacja do tej postaci polega na przeniesieniu wszystkich pól niezależnych od klucza do osobnej encji. 33

34 3NF - przykład NrFaktury NazwaKlienta Miasto Kod Ulica Numer 100 Animex Wrocław Legnicka Animex Wrocław Legnica Betard Gdańsk Długa 3 2NF NrFaktury Nazwa Klienta 100 Animex 101 Animex 102 Betard 3NF 34 NazwaKlienta Miasto Kod Ulica Numer Animex Wrocław Legnicka 32 Betard Gdańsk Długa 3

35 Wyższe postacie normalne 3,5 NF - Postać normalna Boyce a-codda 4 NF 5 NF 35

36 Wady normalizacji Zwiększenie ilości tabel = zmniejszenie wydajności, poprzez konieczność wykonywania złączeń przez RDBMS. Więc czasami decydujemy się na denormalizację danych. Hurtownia danych jest przykładem zdenormalizowanej postaci danych. 36

37 37 Modelowanie obiektowe JĘZYK UML

38 38 Modelowanie obiektowe Modelowania systemów informacyjnych z wykorzystaniem podejścia obiektowego i języka UML. Zastosowania języka UML w różnych obszarach, od projektowania systemów czasu rzeczywistego poprzez projektowanie baz danych aż po modelowanie systemów biznesowych.

39 39 Klasa a obiekt klasy Obiekt konkretne wystąpienie abstrakcji byt o dobrze określonych granicach i tożsamości obejmuje stan i zachowanie egzemplarz klasy Klasa opis zbioru obiektów, które mają takie same atrybuty, operacje, związki i znaczenie częściowa lub całkowita definicja dla obiektów zbiór wszystkich obiektów mających wspólną strukturę i zachowanie

40 Definicja klasy wraz z kilkoma obiektami (instancjami klasy) 40 Źródło:

41 UML UML (ang. Unified Modeling Language) - Ujednolicony Język Modelowania Aktualna wersja:

42 UML Graficzny język do obrazowania, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania elementów systemów informatycznych. Diagramy UML to schematy przedstawiające zbiór bytów i związków między nimi. 42

43 Literatura (wybór) G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, WN-T, Warszawa R. A. Maksimchuk, E. J. Naiburg, UML dla zwykłych śmiertelników, Warszawa

44 Historia UML Modelowanie obiektowe w latach 70 i r. dokumentacja wersji r. UML 1.0 w gestii Object Management Group (OMG) 44 Wersje: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, (ta została poddana standaryzacji ISO/IEC 19501), 1.5, 2.1.1, r. najnowsza wersja: (ISO/IEC i )

45 Zastosowania tworzenie systemów informacyjnych przedsiębiorstw, usługi bankowe i finansowe, przemysł obronnym i lotniczy, rozproszone usługi internetowe, telekomunikacja, transport, sprzedaż detaliczna, elektronika w medycynie, nauka

46 Diagramy UML Diagramy struktury Diagramy zachowania (dynamiki) Diagramy UML Diagramy struktury Diagramy zachowania Diagramy klas Diagramy obiektów Diagramy wdrożenia Diagramy komponentów Diagramy przypadków użycia Diagramy stanów Diagramy czynności Diagramy interakcji 46 Diagramy przebiegu Diagramy kooperacji

47 Diagramy struktury UML Klas Obiektów Wdrożeniowy Komponentów Rozlokowania Pakietów Struktur połączonych 47 źródło:

48 Diagramy dynamiki UML Przypadków użycia Czynności Interakcji Sekwencji Komunikacji Harmonogramowania Sterowania interakcją Maszyny stanowej 48 źródło:

49 49 Zastosowania w projektowaniu systemów informatycznych Projektując system informatyczny, rozpoczyna się przeważnie od tworzenia diagramów w następującej kolejności: Przypadków użycia, Klas, Czynności, Sekwencji. Są to najczęściej wykorzystywane diagramy. Pozostałe z nich bywają pomijane, zwłaszcza przy budowaniu niedużych systemów informatycznych.

50 50 Diagramy przypadków użycia (Use Case Diagrams) Definicja: Diagramy służące do modelowania zachowania systemu. Opisują co system powinien robić z punktu widzenia obserwatora z zewnątrz. Przedstawiają scenariusze realizacji określonych zachowań (funkcji systemu). Zawartość: przypadki użycia (ang. use case) - opisy zdarzeń, aktorzy - osoby/rzeczy inicjujące zdarzenia, powiązania między aktorami i przypadkami użycia, zależności, uogólnienia i powiązania między przypadkami użycia, pakiety, notatki i ograniczenia. Zastosowania: modelowanie zachowania bytów - opis ciągu akcji zmierzających do realizacji danej funkcji systemu, modelowanie otoczenia systemu - definiowanie aktorów i ich ról, modelowanie wymagań stawianych systemowi określenie co system powinien robić, testowanie systemu.

51 51 51

52 52 Diagramy klas (Class Diagrams) Definicja: Schemat przedstawiający zbiór klas, interfejsów, kooperacji oraz związki między nimi. Używa się ich do modelowania struktury systemu. Stanowią bazę wyjściową dla diagramów komponentów i diagramów wdrożenia. Szczególnie przydatne do tworzenia systemów (inżynieria do przodu i wstecz). Zawartość: klasy, interfejsy, kooperacje, zależności, uogólnienia, powiązania, notatki, ograniczenia, pakiety, podsystemy. Zastosowania: modelowanie słownictwa systemu (struktura systemu), modelowanie prostych kooperacji, modelowanie schematu logicznej bazy danych.

53 53

54 54 Diagramy czynności (Activity Diagrams) Definicja: Diagramy czynności (schematy blokowe) przedstawiają przepływ sterowania od czynności do czynności. Większość diagramów czynności przedstawia kroki procesu obliczeniowego. Zawartość: stany akcji i stany czynności, przejścia, obiekty, notatki i ograniczenia. Zastosowania: modelowanie przepływu czynności Modelowanie operacji

55 55

56 56 Diagramy interakcji Definicja: Diagramy interakcji (ang. Interaction Diagrams) służą do modelowania zachowania systemu. Ilustrują kiedy i w jaki sposób komunikaty przesyłane są pomiędzy obiektami. Diagramy przebiegu (ang. Sequence Diagrams) Diagramy kooperacji (ang. Collaboration Diagrams)

57 Diagramy interakcji 57 Na diagramie przebiegu uwypukla się kolejność wysyłania komunikatów w czasie. Na diagramie kooperacji kładzie się nacisk na związki strukturalne między obiektami wysyłającymi i odbierającymi komunikaty. Zawartość: obiekty, wiązania, komunikaty, notatki i ograniczenia. Zastosowania: modelowanie przepływu sterowania z uwzględnieniem kolejności komunikatów w czasie, modelowanie przepływu sterowania z uwzględnieniem organizacji strukturalnej obiektów

58 58

59 59 Wybrane aplikacje wspomagające tworzenie diagramów (darmowe) ArgoUML - napisany w Javie, zaawansowane generowanie kodu i podpowiedzi, ciągle tworzony, StarUML - środowiska modelowania pod platformę Windows, Dia - ogólne narzędzie do rysowania diagramów, UML Sculptor - prosty, łatwy w użyciu program do tworzenia diagramów klas, Umbrello - program dla Linuksa, część KDE, UMLpad, JUDE Community, NetBeans.

60 Wybrane aplikacje wspomagające tworzenie diagramów (komercyjne) 60 Borland Together - rodzina programów integrujących się z różnymi IDE, jest wersja darmowa, Poseidon for UML - zaawansowane narzędzie bazujące na ArgoUML, darmowa edycja Community, Enterprise Architect - Profesjonalne narzędzie w przystępnej cenie o wygodnym interfejsie działające na platformach Windows i Linux. Wspiera UML 2.0, Rodzina programów igrafx - narzędzia począwszy od igrafx FlowCharter wspierają tworzenie diagramów UML. Wersja testowa na witrynie igrafx, Visual Paradigm for UML, IBM Rational Rose, Telelogic Tau G2, Visio.

61 Przykłady Stanisław Wrycza (red.), UML 2.1, Ćwiczenia, Helion

62 62 DPU (ang. Use Case)

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67 CASE (ang. Computer-Aided Software Engineering) NARZĘDZIA DO MODELOWANIA BAZ DANYCH

68 Wybrane narzędzia do modelowania Oracle MySQL Workbench Oracle SQL Developer Data Modeler SAP Sybase PowerDesigner DataArchitect IBM Rational Data Architect Microsoft Visio 68

69 Oracle MySQL Workbench Narzędzie do zarządzania i modelowania baz danych MySQL Wsparcie dla projektowania baz na poziomach koncepcyjnym, logicznym i fizycznym Wsparcie dla procesów reverse-engineeringu Możliwość generowania skryptów SQL Wersja: Licencja: GNU GPLicense lub zamknięta EULA 69

70 70 MySQL Workbench

71 Oracle SQL Developer Data Modeler Zintegrowane środowisko programistyczne dla użytkowników zajmujących się programowaniem baz firmy Oracle Wersja: Licencja: zamknięta 71

72 72 Oracle SQL Developer Data Modeler

73 SAP Sybase PowerDesigner DataArchitect Narzędzie do modelowania systemów: baz danych, hurtowni danych, modelowanie obiektowe, modelowanie procesów biznesowych i in. Wersja: 16.5 Licencja: zamknięta Cena: ~ ~10000 źródło: 73

74 74 SAP Sybase PowerDesigner DataArchitect

75 Porównanie narzędzi Sebastian Łacheciński, Analiza porównawcza Wybranych narzędzi CASE do modelowania danych w procesie projektowania relacyjnych baz danych, (w:) Informatyka Ekonomiczna Business Informatics, nr 1 (31), 2014, s

76 Testom poddane zostały: 76 ER Studio XE5 Data Architect 9.7 CA ERWin 9.5 Workgroup SAP Sybase Power Designer 16.5 Data Architect RE Oracle SQL Developer Data Modeler MySQL Workbench MS Visio 2010/2013 Professional IBM InfoSphere Data Architect 9.1

77 Wyniki Najlepszy: SAP Sybase PowerDesigner 16.5 Dla darmowych narzędzi najlepszy wynik osiągnął: Oracle SQL Developer Data Modeler v. 4 Dla wdrożeń w oparciu o serwer MySQL rozsądnym wyborem jest: MySQL Workbench

78 Pytania? DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia - Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia Wersja elektroniczna: mgr inż. Kamil Kuliberda; na podstawie UML przewodnik użytkownika, Grady Booch, Jamek Rumbaugh, Ivar Jacobson. Przypadki Użycia Poruszone

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk Mgr inż. Paweł Buchwald Symulacja informacyjno decyzyjnych systemów zarządzania Autoreferat rozprawy doktorskiej Promotor Dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska - 1 - Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Katedra Inżynierii Systemów i Baz Danych Imię i nazwisko dyplomanta: Maciej Pardo Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa

Księgarnia internetowa Koszalin, 2012 Księgarnia internetowa Dokumentacja projektowa Daniel Czyczyn-Egird Michał Durkowski Kamil Gawrooski Wojciech Gołuchowski Zawartość Protokół założycielski... 3 Raport klienta... 5 Instrumentarium

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe

Analiza i projektowanie obiektowe Analiza i projektowanie obiektowe Procesy budowy systemów informatycznych Fazy procesu budowy SI Specyfikacja wymagań o Analiza dziedziny modelowanie podstawowych pojęć i terminów Analiza systemowa modelowanie

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Systemy workflow. Dwa nurty procesu działania. Dwa nurty procesu działania. Proces informacyjny. Proces produkcyjny. Proces informacyjny

Systemy workflow. Dwa nurty procesu działania. Dwa nurty procesu działania. Proces informacyjny. Proces produkcyjny. Proces informacyjny Systemy workflow 1/1 Dwa nurty procesu działania Proces informacyjny Proces produkcyjny 2 Dwa nurty procesu działania Proces informacyjny proces wytwarzania wyrobów proces wytwarzania usług proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo