REGULAMIN OGÓLNY AQUAPASS TATRALANDIA SEZON WIOSNA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OGÓLNY AQUAPASS TATRALANDIA SEZON WIOSNA 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN OGÓLNY AQUAPASS TATRALANDIA SEZON WIOSNA AQUAPASS TATRALANDIA SEZON WIOSNA AQUAPASS TATRALANDIA SEZON WIOSNA 2015 (dalej jako AQUAPASS ) to bilet wstępu nie podlegający przeniesieniu na osobę trzecią, wydawany przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, Republika Słowacka, REGON: , wpisaną do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym Žilina, wydział Sa, pozycja nr 62/L (dalej jako spółka TMR, a.s. ) w formie czipu, na nazwisko posiadacza czipu, jako całosezonowy Aquapass lub karnet dwudniowy. 1.2 CAŁOSEZONOWY AQUAPASS obowiązuje w terminie od do r. i uprawnia posiadacza do korzystania z usług Aquaparku Tatralandia, Ráztocka 21, Liptovský Mikuláš, Republika Słowacka (dalej jako Aquapark Tatralandia ) w zakresie TROPICAL PACKET, tj. 6 zjeżdżalni i/lub rur, 10 basenów (kryte i odkryte, z wodą morską, wodą termalną i czystą wodą), jacuzzi kryte i odkryte, szafki, parasole przeciwsłoneczne, atrakcje dla dzieci, parking oraz bilet wstępu do Saunowego Świata Celtów w promocyjnej cenie 3,- EUR w każdym dniu obowiązywania AQUAPASS-u. Przez dzień na potrzeby niniejszego regulaminu ogólnego rozumie się godziny otwarcia Aquparku Tatralandia. Całosezonowy AQUAPASS umożliwia również dokonywanie płatności bezgotówkowych w punktach gastronomicznych oraz za usługi dodatkowe w Aquaparku Tatralandia w limicie 30,- EUR. 1.3 DWUDNIOWY KARNET obowiązuje przez 2 (dwa) z 7 (siedmiu) kolejnych dni kalendarzowych licząc od daty zakupu i uprawnia posiadacza do korzystania z usług Aquaparku Tatralandia w zakresie TROPICAL PACKET, tj. 6 zjeżdżalni i/lub rur, 10 basenów (kryte i odkryte, z wodą morską, termalną i czystą wodą), jacuzzi kryte i odkryte, szafki, parasole przeciwsłoneczne, atrakcje dla dzieci, parking. Przez dzień na potrzeby niniejszego regulaminu ogólnego rozumie się godziny otwarcia Aquparku Tatralandia, Ráztocka 21, Liptovský Mikuláš, Republika Słowacka. Dwudniowy karnet umożliwia również dokonywanie płatności bezgotówkowych w punktach gastronomicznych oraz za usługi dodatkowe w Aquaparku Tatralandia w limicie 30,- EUR. 2. SPRZEDAŻ AQUAPASSU TATRALANDIA SEZON WIOSNA W sezonie wiosna 2015 klient ma możliwość zakupu AQUAPASS-u w kasach Aquaparku Tatralandia lub za pośrednictwem sklepu internetowego w ramach programu GOPASS ( po cenach określonych w cenniku spółki TMR, a.s. obowiązujących w sezonie wiosna 2015, na warunkach określonych w regulaminie sklepu internetowego i programu GOPASS ( 2.2 Przy sprzedaży AQUPASS-u bezpośrednio w kasach Aquaparku Tatralandia klient ma obowiązek wypełnić formularz wniosku o wydanie AQUAPASS-u, zawierający następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, i numer telefonu, data wypełnienia wniosku i podpis wnioskującego. W celu weryfikacji prawidłowego wypełnienia wniosku o wydanie AQUAPASS-u klient ma obowiązek okazać upoważnionemu pracownikowi spółki TMR, a.s. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość (paszport, prawo jazdy). W przypadku zakupu AQUAPASS-u dla osób z orzeczonym ciężkim stopniem niepełnosprawności oraz osób z orzeczonym ciężkim stopniem niepełnosprawności wymagających opiekuna, posiadaczy kart ISIC, ITIC, EURO<26, GO<26 należy przedstawić stosowne potwierdzenia dowodzące posiadania rzeczonych legitymacji i/lub kart. Upoważniony pracownik spółki TMR, a.s. wykona zdjęcie klienta, na nazwisko którego zostanie wydany AQUAPASS na potrzeby późniejszej kontroli. Za AQUAPASS można zapłacić gotówką w kasie lub kartą płatniczą EUROCARD-MASTER CARD, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD ELECTRONIC, DINERS CLUB INTERNATIONAL. Na podstawie wypełnionego wniosku o wydanie AQUAPASS-u, po uiszczeniu opłaty za AQUAPASS upoważniony pracownik spółki TMR, a.s. przekazuje klientowi zakupiony AQUAPASS w postaci czipu, kopię wniosku o wydanie AQUAPASS-u i dowód zakupu AQUAPASS-u.

2 2.3 Zniżki przy zakupie AQUPASS-u: a) Prawo do bezpłatnego korzystania z usług Aquaparku Tatralandia z wyjątkiem wstępu to Saunowego Świata Celtów przysługuje dzieciom do 90 cm wzrostu, pod warunkiem, że korzystają z rzeczonych usług wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej powyżej lat 18 (maksymalnie 2 dzieci w towarzystwie 1 osoby dorosłej). b) Prawo do zakupu AQUAPASS-u Dzieci do 140 cm wzrostu przysługuje dzieciom do 140 cm wzrostu. c) Prawo do zakupu AQUAPASS-u Dzieci powyżej 140 cm wzrostu przysługuje dzieciom powyżej 140 cm wzrostu. d) Prawo do zakupu AQUAPASS-u Senior przysługuje osobom urodzonym przed oraz posiadaczom legitymacji osoby niepełnosprawnej z orzeczonym ciężkim stopniem niepełnosprawności lub z orzeczonym ciężkim stopniem niepełnosprawności wymagającej opiekuna powyżej lat 18. Z prawa do zakupu AQUAPASS-u Senior z powodu osiągnięcia określonego wieku można skorzystać pod warunkiem okazania dokumentu tożsamości. Z prawa do zakupu AQUAPAPSS-u Senior z powodu niepełnosprawności można skorzystać pod warunkiem okazania dokumentu tożsamości oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej. e) Prawo do zakupu AQUAPASS-u Uczeń przysługuje osobom od 140 cm urodzonym do oraz posiadaczom kart ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Z prawa do zakupu AQUAPASS-u Student można skorzystać pod warunkiem okazania dokumentu tożsamości (osoby do lat 15 legitymacji ubezpieczeniowej) lub karty ISIC, ITIC, EURO26, GO26. f) Prawo do zakupu AQUAPASS-u Niepełnosprawny do lat 18 przysługuje osobom urodzonym przed , które posiadają legitymację osoby niepełnosprawnej z orzeczonym ciężkim stopniem niepełnosprawności lub osoby niepełnosprawnej z orzeczonym ciężkim stopniem niepełnosprawności wymagającej opiekuna. Z prawa do zakupu AQUAPASS-u Niepełnosprawny do lat 18 można skorzystać pod warunkiem okazania dokumentu tożsamości i legitymacji osoby niepełnosprawnej lub legitymacji osoby niepełnosprawnej wymagającej opiekuna. g) Zniżki nie łączą się ze sobą. Obowiązuje cena najkorzystniejsza dla klienta. 2.4 AQUAPASS nie podlega przeniesieniu na osobę trzecią i obowiązuje wyłącznie z dokumentem tożsamości. Z AQUAPASS-u może korzystać wyłącznie osoba, której dane znajdują się we wniosku o wydanie AQUAPASS-u. 2.5 Kaucja za czip AQUAPASS wynosi 7,- EUR. Kaucję należy zapłacić w kasie Aquaparku Tatralandia przy zakupie AQUAPASS-u. Posiadacz AQUAPASS-u zwraca czip po upływie ważności AQUAPASS-u w kasie Aquaparku Tatralandia najpóźniej w ciągu jednego roku od daty zakupu AQUAPASS-u. Posiadacz AQUAPASS-u otrzymuje zwrot kaucji za czip w pełnej wysokości tj. 7,- EUR wyłącznie w przypadku zwrotu nieuszkodzonego, sprawnego czipu, okazaniu dowodu zakupu AQUAPASS-u oraz dowodu zapłaty zaliczki za czip. 2.6 Przy każdym wyjściu z Aquaparku Tatralandia posiadacz AQUAPASSU ma obowiązek uregulować w kasie wszelkie koszty, którymi jest obciążony AQUAPASS w ramach dostępnego limitu na płatności bezgotówkowe w punktach gastronomicznych i usługi dodatkowe. 3. UTRATA, KRADZIEŻ I USZKODZENIE AQUAPASS-u - CZIP 3.1 Utrata lub kradzież AQUAPASS-u - CZIP W razie utraty lub kradzieży czipu, posiadacz AQUAPASSU ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę kas Aquaparku Tatralandia. W takim wypadku posiadacz AQUAPASS-u winien okazać dowód zakupu AQUAPASS-u oraz dokument tożsamości osoby, której dane identyfikacyjne znajdowały się we wniosku o wydanie AQUAPAPSS-u i na nazwisko której był wydany AQUAPASS. Po zgłoszeniu utraty lub kradzieży i okazaniu wymaganych dokumentów AQUAPASS - czip zostanie zablokowany. Istnieje także możliwość sprawdzenia liczby niewykorzystanych dni. Posiadacz AQUAPASSU otrzymuje duplikat AQUAPASS-u czip uprawniający do wstępu z liczbą dni niewykorzystanych na dzień zablokowania AQUAPASS-u. W razie utraty AQUAPASS-u pobierana jest opłata w kwocie 10,- EUR. Kaucja za nowy czip wynosi 7,- EUR. Posiadacz AQUAPASS-u wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że w razie utraty AQUAPASS-u spółka TMR, a.s. ma prawo do jednostronnego rozliczenia

3 kaucji zapłaconej przez posiadacza AQUAPASS-u przy jego zakupie w kwocie 7,- EUR z roszczeniem spółki TMR, a.s. do zapłaty rekompensaty w kwocie 10,- EUR, w wysokości, w której wierzytelności się pokrywają, a posiadacz AQUAPASS-u ma obowiązek uregulowania kwoty przekraczającej wzajemne wierzytelności posiadacza AQUAPSS-u i spółki TMR, a.s. w wysokości 3,- EUR w gotówce w kasie Aquaparku Tatralandia w dniu wydania duplikatu (nowego) AQUAPASS-u wraz z kaucją w wysokości 7,- EUR za nowy czip Posiadaczowi AQUAPASS-u nie przysługuje zwrot zapłaconej ceny, jej proporcjonalnej części, ani inna forma rekompensaty za dni niewykorzystane wskutek zwłoki w zgłoszeniu utraty lub kradzieży AQUAPASS-u i jego blokady Posiadaczowi AQUAPASS-u, który nie przedstawi dokumentów, o których mowa w punkcie niniejszego regulaminu zostanie wydany duplikat AQUAPASS-u pod warunkiem uiszczenia opłaty za utratę czipu w wysokości 60,- EUR oraz kaucji za nowy czip w kwocie 7,- EUR. Posiadacz AQUAPASS-u wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że w razie utraty AQUAPASS-u spółka TMR, a.s. ma prawo do jednostronnego rozliczenia kaucji zapłaconej przez posiadacza AQUAPASS-u przy jego zakupie w kwocie 7,- EUR z roszczeniem spółki TMR, a.s. do zapłaty rekompensaty w kwocie 60,- EUR, w wysokości, w której wierzytelności pokrywają się, a posiadacz AQUAPSS-u ma obowiązek uregulowania kwoty przekraczającej wzajemne wierzytelności posiadacza AQUAPASS-u i spółki TMR, a.s. w wysokości 53,- EUR w gotówce w kasie Aquaparku Tatralandia w dniu wydania duplikatu (nowego) AQUAPASS-u wraz z kaucją w wysokości 7,- EUR za nowy czip. 3.2 Uszkodzenie AQUAPASS-u - CZIP W przypadku uszkodzenia AQUAPASS-u jego posiadacz ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę kas Aquaparku Tatralandia. Przekazując uszkodzony czip, posiadacz AQUAPASS-u winien okazać dowód zakupu AQUAPASS-u oraz dokument tożsamości osoby, której dane identyfikacyjne znajdują się we wniosku o wydanie AQUAPAPSS-u i na której nazwisko wystawiono AQUAPASS. W razie braku możliwości przywrócenia sprawności uszkodzonego AQUAPASS-u, posiadacz AQUAPASS-u otrzyma duplikat AQUAPASS-u z liczbą dni niewykorzystanych na dzień przekazania uszkodzonego AQUAPASS-u. 4. REKLAMACJE 4.1 Usługi świadczone przez spółkę TMR, a.s. regulują właściwe postanowienia ustawy Dz. U. Nr 40/1964 Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami, w nawiązaniu do właściwych postanowień ustawy Dz. U. Nr 250/2007 o ochronie konsumenta oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej Dz. U. Nr 372/1990 o wykroczeniach z późniejszymi zmianami, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 4.2 Posiadaczowi AQUAPASS-u przysługuje prawo do świadczenia usług w uzgodnionym lub zwykłym zakresie, jakości, ilości i terminie. 4.3 Posiadacz AQUAPASS-u ma obowiązek zgłoszenia roszczeń z tytułu wad usług (reklamacja) niezwłocznie po tym, jak stwierdzi istnienie powodów do zgłoszenia reklamacji, tj. w dniu, w którym usługa nie była świadczona w uzgodnionym lub zwykłym zakresie, jakości, ilości i terminie, w innym razie prawo do reklamacji wygasa. 4.4 Przy zgłaszaniu reklamacji posiadacz AQUAPASS-u ma obowiązek przedstawić dowód jego zakupu oraz dokument tożsamości. Spółka TMR, a.s. po zbadaniu zgłoszonej reklamacji niezwłocznie zadecyduje o sposobie jej rozpatrzenia, w bardziej skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Termin na rozpatrzenie reklamacji nie przekroczy 30 dni od daty jej zgłoszenia. W celu zgłoszenia reklamacji posiadacz AQUAPASS-u ma obowiązek podać dane kontaktowe, za pośrednictwem których zostanie zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sytuacji, gdy reklamacji nie można rozpatrzeć niezwłocznie po jej zgłoszeniu. Przy

4 zgłaszaniu reklamacji posiadacz AQUAPASS-u ma obowiązek zapewnić spółce TMR, a.s. niezbędną współpracę wymaganą przez spółkę TMR, a.s Spółka TMR, a.s. zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia każdej reklamacji usług oraz oceny zasadności reklamacji i roszczeń posiadacza AQUAPASS-u. 4.6 W wyjątkowych przypadkach posiadacz AQUAPASS-u, który zakupił całosezonowy AQUAPASS może zwrócić się do spółki TMR, a.s. o zmianę posiadacza zakupionego AQUAPASS-u po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego w związku z długotrwałą chorobą, wypadkiem lub w razie innej poważnej okoliczności. Posiadacz AQUAPASS-u ma obowiązek zgłosić wypadek najpóźniej w ciągu 10 dni od wypadku lub od czasu stwierdzenia długotrwałej niezdolności do pracy i przedstawić dowód zakupu AQUAPASS-u oraz dokument tożsamości osoby (lub jej opiekuna prawnego). Spółka TMR, a.s. zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia każdego zgłoszonego przypadku oraz oceny zasadności wniosku o zmianę posiadacza AQUAPASS-u. 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 5.1 Spółka TMR, a.s. przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej, w szczególności zgodnie z ustawą Dz. U. Nr 122/2014 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu ustawy Dz. U. Nr 84/2014 w obowiązującym brzmieniu (dalej jako Ustawa ). 5.2 Spółka TMR, a.s. przetwarza dane osobowe posiadacza AQUAPASS-u w celu sprzedaży, ewidencjonowania i kontroli korzystania z AQUAPASS-u w Aquaparku Tatralandia. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania sprzedaży, ewidencjonowania i kontroli korzystania z AQUAPASS-u w Aquaparku Tatralandia, jednak nie dłużej niż przez dwa lata od chwili ich przekazania. Dane osobowe przetwarzane w celu sprzedaży, ewidencjonowania i kontroli wykorzystania biletów wstępu są przetwarzane na podstawie 10 ust. 3 lit. b) Ustawy bez zgody osób zainteresowanych. 5.3 Spółka TMR, a.s. przetwarza dane osobowe posiadacza AQUAPASS-u w celach marketingowych za jego wyraźną zgodą, której posiadacz AQUPASS-u może udzielić we wniosku o wydanie AQUAPASS-u. 5.1 Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu sprzedaży, ewidencjonowania i kontroli zakupionego AQUAPASS-u tj.: imię, nazwisko i tytuł; adres; data urodzenia; ; numer telefonu, zdjęcie posiadacza AQUAPASS-u i podpis. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych: imię i nazwisko, , numer telefonu komórkowego. Składając podpis pod wnioskiem o wydanie AQUAPASS-u posiadacz AQUAPASS-u udziela spółce TMR, a.s. zgody na przekazanie przetwarzanych danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu , numeru telefonu komórkowego podanych we wniosku o wydanie AQUAPASS-u partnerom handlowym, w tym spółce ŽS REAL, a.s., jak również na potrzeby programu GOPASS ( do celów marketingowych. 5.2 Spółka TMR, a.s. powierzyła przetwarzanie danych osobowych posiadacza AQUAPASS-u pośrednikowi, spółce HASAM, s.r.o., (adres siedziby: Tečovice 45, Tečovice, Republika Czeska, REGON: ) w zakresie, w jakim są zapisane w postaci cyfrowej w elektronicznej bazie danych, w celu zapewnienia wsparcia programowego oraz aktualizacji systemu informatycznego. Pośrednik przetwarza dane osobowe na podstawie pisemnej umowy ze spółką TMR, a.s., przy zapewnieniu ochrony danych osobowych (w szczególności przez zapewnienie zdolności zawodowej, technicznej, organizacyjnej i personalnej oraz przez gwarancję bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa) zgodnie z Ustawą. 5.3 W trakcie przetwarzania danych osobowych spółka TMR, a.s. może wykonywać operacje przetwarzania, które obejmują transfer przekazanych danych osobowych za granicę (konkretnie do Republiki Czeskiej) lub zdalny dostęp do danych z zagranicy, w związku z administrowaniem systemu informatycznego przez pośrednika mającego siedzibę w tym kraju. Podczas transferu spółka TMR, a.s. zapewnia maksymalną ochronę danych osobowych poprzez szyfrowanie oraz wykorzystanie narzędzi programowych i sprzętowych dla zapewnienia ochrony przesyłanych danych.

5 5.4 Teren Aquaparku Tatralandia jest miejscem otwartym dla publiczności po spełnieniu określonych warunków (opłacenie biletu wstępu lub uzyskanie upoważnienia na wstęp oraz przestrzeganie Regulaminu). Na mocy postanowień 12, ust. 2 i 3 ustawy Dz. U. Nr 40/1964 Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami oraz 10, ust. 3, lit. a) Ustawy, spółka TMR, a.s. może wykonywać na mocy Ustawy fotografie lub nagrania audio-wizualne dla celów urzędowych, dla celów artystycznych lub na potrzeby relacji filmowych, radiowych, prasowych lub telewizyjnych. Podczas wykonywania tego typu fotografii i nagrań TMR, a.s. uwzględnia uzasadniony interes zainteresowanych osób fizycznych i zapewnia możliwie najmniejszy stopień ingerencji w ich prywatność. 5.5 W przypadku wykorzystania fotografii lub nagrań audio-wizualnych do działań promocyjnych i marketingowych spółki TMR, a.s., zostaną one zmodyfikowane w taki sposób, aby nie było możliwości identyfikacji osób fizycznych lub zostaną one wykorzystane za zgodą znajdujących się na nich osób fizycznych. 6 ODRĘBNE POSTANOWIENIA 6.1 Przez zakup AQUAPASS-u i korzystanie z usług Aquaparku Tatralandia zarządzanego przez spółkę TMR, a.s., klient zobowiązuje się do przestrzegania poleceń upoważnionych pracowników spółki TMR, a.s., regulaminu Aquaparku Tatralandia oraz niniejszego regulaminu ogólnego, który jest publikowany na stronie internetowej spółki oraz we wszystkich kasach Aquaparku Tatralandia. Spółka TMR, a.s. jest uprawniona do unieważnienia (zablokowania) AQUAPASS-u (czipu) i uniemożliwienia klientowi korzystania z usług Aquaparku Tatralandia zarządzanego przez spółkę TMR, a.s., jeśli stwierdzi, że z AQUAPASS-u oraz usług Aquaparku Tatralandia korzysta osoba, która nie jest uprawniona do jego używania, tj. osoba, której imię i nazwisko nie znajduje się we wniosku o wydanie AQUAPASS-u, nie jest posiadaczem AQUAPASS-u i nie jest przedstawiona na zdjęciu wykonanym przy zakupie AQUPASS-u (tzn. imię i nazwisko oraz zdjęcie nie zgadzają się z danymi identyfikacyjnym w dokumencie tożsamości osoby weryfikowanej). AQUAPASS jest ważny wyłącznie z dokumentem tożsamości, w przypadku dzieci do lat 15 z legitymacją ubezpieczeniową, zaś w przypadku zniżkowych AQUPASS-ów z legitymacją potwierdzającą prawo do zakupu zniżkowego AQUAPASS-u. W razie nadużycia AQUAPASS-u w związku z naruszeniem regulaminu ogólnego (w przypadku nadużycia AQUAPASS-u i wynikającego z tego bezprawnego korzystania z usług świadczonych przez spółkę TMR, a.s. w Aquaparku Tatralandia lub w razie naruszenia punktu 6.1 niniejszego regulaminu ogólnego) klientowi nie przysługuje rekompensata pieniężna ani inna rekompensata za brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez spółkę TMR, a.s. w Aquaparku Tatralandia, ani prawo do zwrotu zapłaconej przez klienta ceny lub jej proporcjonalnej części. 7 POSTANOWIENIA OGÓLNE 7.1 Regulamin ogólny AQUAPASS TATRALANDIA SEZON WIOSNA 2015 wydaje spółka Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, Republika Słowacka, REGON: , wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym Žilina, wydział Sa, pozycja nr 62/L. 7.2 Regulamin ogólny AQUAPASS TATRALANDIA SEZON WIOSNA 2015 wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje przez cały sezon WIOSNA 2015, tj. do r. 7.3 W kwestiach wyraźnie nieuregulowanych w Regulaminie ogólnym AQUAPASS TATRALANDIA SEZON WIOSNA 2015 obowiązują zasady określone w regulaminie ogólnym Aquaparku Tatralandia.

REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet SEZON NARCIARSKI 2015/2016

REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet SEZON NARCIARSKI 2015/2016 REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet SEZON NARCIARSKI 2015/2016 1. Niniejszy regulamin handlowy na sezon narciarski 2015/2016 wydany przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s. z siedzibą: Demänovská Dolina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet vol. 2 SEZON NARCIARSKI 2015/2016

REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet vol. 2 SEZON NARCIARSKI 2015/2016 REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet vol. 2 SEZON NARCIARSKI 2015/2016 1. Niniejszy regulamin handlowy na sezon narciarski 2015/2016 wydany przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s. z siedzibą: Demänovská

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HANDLOWY. Sprytna Sezonówka (HERO SEASON PASS) SEZON NARCIARSKI 2016/2017

REGULAMIN HANDLOWY. Sprytna Sezonówka (HERO SEASON PASS) SEZON NARCIARSKI 2016/2017 REGULAMIN HANDLOWY Sprytna Sezonówka (HERO SEASON PASS) SEZON NARCIARSKI 2016/2017 1. Niniejszy regulamin handlowy na sezon narciarski 2016/2017 wydany przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON NARCIARSKI 2013/2014

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON NARCIARSKI 2013/2014 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON NARCIARSKI 2013/2014 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe na sezon narciarski 2013/2014 wydane przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s., z siedzibą Demänovská Dolina 72,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON LETNI 2014

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON LETNI 2014 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON LETNI 2014 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe na sezon letni 2014 wydane przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s., z siedzibą Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki handlowe SLOVAKIA SUPER SKIPAS 10 (15) / W SEZONIE / SEZONOWY 2012/2013 1. SLOVAKIA SUPER SKIPAS 10 (15) / W SEZÓNIE / SEZÓNOWY 2012/2013 1.1. SLOVAKIA SUPER SKIPAS 10 (15) / W SEZÓNIE /

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA W TATRACH

REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA W TATRACH REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA W TATRACH 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu Spełnij swoje marzenia w Tatrach (zwanego w dalszej części dokumentu jako Konkurs ) jest spółka Tatry

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O G R A M U U R B A N C A R D P R E M I U M. o b o w i ą z u j ą c y o d 1 l i p c a 2 0 1 5 r o k u

R E G U L A M I N P R O G R A M U U R B A N C A R D P R E M I U M. o b o w i ą z u j ą c y o d 1 l i p c a 2 0 1 5 r o k u R E G U L A M I N P R O G R A M U U R B A N C A R D P R E M I U M o b o w i ą z u j ą c y o d 1 l i p c a 2 0 1 5 r o k u I. Definicje Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

SEZON NARCIARSKI 2016/2017

SEZON NARCIARSKI 2016/2017 Sprytna Sezonówka (HERO SEASON PASS) 2 Zimowy aquapass Sprytna Sezonówka SEZON NARCIARSKI 2016/2017 1. Niniejszy regulamin handlowy na sezon narciarski 2016/2017 wydany przez spółkę Tatry mountain resorts,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania I. DEFINICJE a) Klub - oznacza ŁKS ŁÓDŹ; b) Stadion - oznacza obiekt sportowy MOSiR usytuowany w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/342/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Brzeska Rodzina Trzy Plus

UCHWAŁA NR XLVII/342/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Brzeska Rodzina Trzy Plus UCHWAŁA NR XLVII/342/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Brzeska Rodzina Trzy Plus Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI Regulamin Kredyt 10x0% - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp

Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp I. Definicje 1. Klient oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE OGÓLNE

II. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Regulamin Karty Komunikacji Miejskiej zawiera podstawowe informacje o Karcie oraz zasadach jej uzyskania, użytkowania, doładowania i kontroli. Karta Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Część I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki: 1. składania wniosków o uczestniczenie w systemie Karty Kibica Legii Warszawa;

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Klub Praktiker 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego Klub Praktiker, organizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ. I Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ. I Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie oznacza spółkę TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania Kołobrzeskiej Karty Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania Kołobrzeskiej Karty Dużej Rodziny Wstęp. Regulamin przyznawania Kołobrzeskiej Karty Dużej Rodziny 1. 1. Organizatorem programu,,kołobrzeska Karta Dużej Rodziny, zwana dalej KKDR jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Program jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument, zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/139/2016 RADY GMINY LUBOMIA. z dnia 10 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/139/2016 RADY GMINY LUBOMIA. z dnia 10 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/139/2016 RADY GMINY LUBOMIA z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lubomia Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych, pod nazwą Lubomska Karta Rodziny 3+ Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - Praktiker (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO. z dnia 18 czerwca 2014 r.

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO. z dnia 18 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 683/ 2014 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wydawania i użytkowania, wzoru Pruszczańskiej Karty Dużej Rodziny Trzy Plus oraz Katalogu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 29 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 29 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.220.2016 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wydawania Rudzkiej Karty Seniora 60+ Na podstawie art. 30 ust. 1, ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY KIBICA

PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY KIBICA Załącznik nr 1 do Regulaminu wydawania Kart Kibica prze TS Podbeskidzie S.A. PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY KIBICA W Punkcie wyrabiania Kart Kibica Stadion Miejski w Bielsku-Białej, ul. Rychlińskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IZABELINIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IZABELINIE Załącznik nr 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W IZABELINIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY KONSOLA NA ABONAMENT

REGULAMIN OFERTY KONSOLA NA ABONAMENT REGULAMIN OFERTY KONSOLA NA ABONAMENT 1 Przepisy wstępne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług w ramach oferty Konsola na Abonament na rzecz Użytkowników, przez SDX Software Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Dzień Kobiet z Sygma Bonus & More 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Dzień Kobiet z Sygma Bonus & More, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i użytkowania. Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i użytkowania. Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KIBICA LECHII GDAŃSK

REGULAMIN KARTY KIBICA LECHII GDAŃSK REGULAMIN KARTY KIBICA LECHII GDAŃSK 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki: a) składania wniosków o uczestniczenie w systemie Karty Kibica Lechii Gdańsk, b) wydawania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KART PODARUNKOWYCH NEONET. (zwany dalej Regulaminem ) 1. Postanowienia wstępne i definicje

REGULAMIN PROGRAMU KART PODARUNKOWYCH NEONET. (zwany dalej Regulaminem ) 1. Postanowienia wstępne i definicje REGULAMIN PROGRAMU KART PODARUNKOWYCH NEONET (zwany dalej Regulaminem ) 1. Postanowienia wstępne i definicje 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady wydawania i używania Kart Podarunkowych NEONET.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,, URODZINY MEDIAEXPERT (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA

REGULAMIN PROGRAMU SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA REGULAMIN PROGRAMU Załącznik Nr do Zarządzenia Burmistrza Nr z dnia Projekt SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady nadawania uprawnień, wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - OBI

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - OBI Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - OBI 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Zapełnimy Twoją lodówkę (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay Aplikacja 1 DEFINICJE 1. GoPay Sp z o.o. (dalej: GoPay) Spółka z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.468.2014 Wójta Gminy Ustka z dnia 12 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 0050.468.2014 Wójta Gminy Ustka z dnia 12 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 0050.468.2014 Wójta Gminy Ustka z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie ustalenia logo Programu Karta Dużej Rodziny oraz regulaminu korzystania z Programu, przyznawania i wydawania Karty oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej Zbierz swoją kolekcję Floris: (dalej zwaną: Promocją ) jest Florentyna ZpChr Mariusz Matecki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XL/464/14 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XL/464/14 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 3914 UCHWAŁA NR XL/464/14 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu SOCHACZEWSKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny

Regulamin wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny Regulamin wydawania i korzystania z Karty Dużej Rodziny 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1535/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2015 r. 1. Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą wydawana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Rodziny 3+ dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012.

Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012. Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012. Regulamin programu lojalnościowego Karta stałego klienta sklepów Buczek 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj Kartę Sygma Bank i odbieraj bony

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj Kartę Sygma Bank i odbieraj bony Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj Kartę Sygma Bank i odbieraj bony 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,Polecaj Kartę Sygma Bank i odbieraj bony (dalej zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów i karnetów Klubu Piłki Ręcznej Legionowo

Regulamin sprzedaży biletów i karnetów Klubu Piłki Ręcznej Legionowo I. Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży biletów i karnetów Klubu Piłki Ręcznej Legionowo 1. Niniejszy regulamin ustala zasady sprzedaży biletów jednorazowych oraz karnetów na mecze drużyny KPR Legionowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych. I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług serwisowych. I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą Klienta i EUROTEL S.A. w Gdańsku, ul. Myśliwska 21, kod pocztowy 80-126, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji AKADEMIA MARKETINGU organizowanej przez Content House sp. z o.o.

Regulamin konferencji AKADEMIA MARKETINGU organizowanej przez Content House sp. z o.o. Regulamin konferencji AKADEMIA MARKETINGU organizowanej przez Content House sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą AKADEMIA MARKETINGU o tematyce:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA

Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji Kredyt odroczony 10x0% ABRA (dalej zwanego Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS PROMOCJA W SIECI SKLEPÓW CEZAR DELIKATESY. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem akcji promocyjnej Zbierz swoją kolekcję Floris: (dalej zwaną: Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo