INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Przegląd rozwiązań krajowych w zakresie świadczenia pocztowych usług publicznych w 27 państwach Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2014 r.

2

3 SPIS TREŚCI: WSTĘP KLUCZOWE KLUCZOWE WNIOSKI WNIOSKI Z RAPORTU Z RAPORTU POLSKA LIDEREM LIBERALIZACJI RYNKU POCZTOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ9.. DLACZEGO DLACZEGO UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA USTANOWIŁA USTANOWIŁA INSTYTUCJĘ INSTYTUCJĘ POCZTOWEGO POCZTOWEGO OPERATORA OPERATORA WYZNACZONEGO? JAK PRZEBIEGA JAK PRZEBIEGA PROCES PROCES WYBORU WYBORU OPERATORA OPERATORA WYZNACZONEGO? JAK POWINNY BYĆ SFORMUŁOWANE JAK JAK POWINNY BYĆ BYĆ SFORMUŁOWANE KRYTERIA KONKURSOWE? 23 KRYTERIA KONKURSOWE? KRYTERIA KONKURSOWE?17... POMOC PUBLICZNA DLA OPERATORÓW WYZNACZONYCH POMOC PUBLICZNA W DLA EUROPIE DLA OPERATORÓW 27 WYZNACZONYCH WYZNACZONYCH W EUROPIE W EUROP OPERATORZY WYZNACZENI W OPERATORZY PAŃSTWACH OPERATORZY WYZNACZENI UNII WYZNACZENI EUROPEJ W 29 W PAŃSTWACH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ UNII EUROPEJ I. NAJWIĘKSZE PAŃSTWA EUROPE I. Największe I. Największe państwa państwa europejskie europejsk NIEMCY Niemcy WIELKA Wielka BRYTANIA Brytania FRANCJA Francja WŁOCHY Włochy HISZPANIA Hiszpania III. Mniejsze III. Mniejsze państwa państwa starej starej Unii... Unii 35 Belgia Portugalia Austria Holandia Grecja... Grecja 41 Dania Irlandia Luxemburg IV. Nowe państwa członkowskie Bułgaria Chorwacja Cypr Cypr Czechy Estonia Litwa Litwa Łotwa Malta Rumunia Słowacja II. II. PAŃSTWA Państwa skandynawskie SKANDYNAWSKIE Słowenia SZWECJA Szwecja Węgry FINLANDIA Finlandia BIBLOGRAFIA

4 4

5 WSTĘP Szanowni Państwo, W 2015 r. rozstrzygnięty zostanie w Polsce przetarg na pocztowego operatora wyznaczonego na kolejnych 10 lat. W przededniu tej decyzji prezentujemy raport przedstawiający funkcjonowanie instytucji operatora wyznaczonego w państwach Unii Europejskiej. Instytucja ta, (poprzednio operatora publicznego), zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 2011 r., a w przypadku nowych państw członkowskich dwa lata później i ma zapewnić dostępność wysokiej jakości usług pocztowych dla wszystkich obywateli, mimo pełnej liberalizacji rynku. Najważniejszy wniosek, jaki nasuwa się po analizie rozwiązań europejskich jest taki, że w każdym przypadku operatorem wyznaczonym jest dotychczasowy operator publiczny, najczęściej legitymujący się kilkusetletnią tradycją funkcjonowania. Ciekawych obserwacji można dokonać na przykładzie Holandii i Niemiec. Całkowicie sprywatyzowana poczta holenderska zdecydowanie wyróżnia się na tle innych europejskich operatorów wyznaczonych nie tylko zlikwidowała wszystkie tradycyjne placówki pocztowe, ale także zrezygnowała z dostarczania listów w poniedziałki i rozważa ograniczenie obsługi korespondencji do trzech, czterech dni w tygodniu. Pokazuje to, że działanie przedsiębiorstwa należącego w 100% do prywatnych inwestorów, będzie siłą rzeczy nastawione na maksymalizację zysku, a nie realizację misji publicznej. W Niemczech natomiast nie ustanowiono oficjalnie operatora wyznaczonego, ponieważ firma Deutsche Post DHL została we wcześniejszych latach tak skutecznie zmodernizowana i dofinansowana z budżetu państwa, że świadczy obecnie usługi o wyższym standardzie niż wynika to z wymagań stawianych operatorowi wyznaczonemu. Ponadto przykład funkcjonowania niemieckiej, brytyjskiej czy belgijskiej poczty pokazuje, że liberalizacja rynku nie musi być okazją by tylko zamienić jednego operatora na innego. Stojąc przed wyborem operatora wyznaczonego na kolejną dekadę, powinniśmy spojrzeć w szerszej perspektywie i zastanowić się, czy naszym celem jest budowanie silnej grupy pocztowo-logistyczno-finansowej, która będzie mogła z sukcesem zadebiutować na giełdzie i stanowić ważny element infrastruktury państwa czy może zależy nam na ustanowieniu precedensu w skali całej Europy i znacznym zmniejszeniu szans polskiej firmy na trwały rozwój. Warto również zastanowić się na ile pocztowa usługa powszechna i jej realizacja jest działaniem, które odpowiada definicji ważnego celu społecznego i działania w szerszym interesie gospodarczym. 5

6 6

7 KLUCZOWE WNIOSKI Z RAPORTU Polska jest najbardziej liberalnym rynkiem pocztowym w Unii Europejskiej. Nie tylko jako pierwsi wybieramy operatora wyznaczonego drogą konkursu, podczas gdy w pozostałych krajach tę funkcję przez kilka lub kilkanaście lat czas będą pełnili dotychczasowi operatorzy publiczni, ale też mamy najmniejsze bariery wejścia na rynek. Aby prowadzić działalność operatora pocztowego wystarczy tylko wpis do rejestru. Z tej możliwości skorzystało już 297 firm. Rynek pocztowy w Polsce jest w pełni zliberalizowany, a niektóre regulacje mają charakter wybitnie pionierski. Jednak pełne uwolnienie rynku pocztowego z dniem 1 stycznia 2013 r. i jednoczesne funkcjonowanie na nim operatora wyznaczonego jest przyczyną wielu kontrowersji. Nierzadko spotkać można tezy o zbyt powolnej lub niepełnej liberalizacji rynku pocztowego w naszym kraju. Opinie takie wypływają ze zbyt małej wiedzy na temat istoty hybrydowego rozwiązania wprowadzonego ustawodawstwem UE, mającego pogodzić niejako ogień z wodą - pełną wolność działalności gospodarczej z prawem wszystkich obywateli do korzystania z pocztowej usługi powszechnej. Operator wyznaczony to podmiot, który zapewnia wszystkim obywatelom, mimo pełnej liberalizacji rynku pocztowego, dostęp do wysokiej jakości usług pocztowych, świadczonych po przystępnych cenach, w każdym miejscu danego kraju na takich samych zasadach. Wśród najważniejszych obowiązków pocztowego operatora wyznaczonego jest stworzenie odpowiednio gęstej sieci placówek pocztowych i pocztowych skrzynek nadawczych, także na terenach o niskim współczynniku zaludnienia. Właśnie tam usługi pocztowe mają największe znaczenie dla zapewnienia mieszkańcom komunikacji, możliwości uczestniczenia w życiu gospodarczym i zatrudnienia. Zadaniem operatora jest świadczenie usług odpowiednio często, tzn. doręczanie i odbieranie przesyłek przynajmniej raz dziennie przez pięć dni w tygodniu. Spójności społecznej służą też przystępne ceny i jednolita taryfa operatora, obowiązująca na terenie całego kraju, niezależnie od położenia geograficznego danego klienta i kosztów jakie generuje on dla poczty. W Polsce przed końcem 2014 r. zostanie ogłoszony konkurs na operatora wyznaczonego, który będzie sprawował tę funkcję w latach Dwuetapową procedurę przeprowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej, będzie to pierwszy taki konkurs w Unii Europejskiej. 7

8 Kluczowe dla kształtu rynku pocztowego na najbliższe lata w Polsce jest solidne przygotowanie warunków i kryteriów konkursu. Decydującego znaczenia nie powinien mieć koszt świadczenia usług powszechnych, ponieważ jego nadmierne obniżanie może wpłynąć na zmniejszenie standardu w zakresie dostępności, jakości i bezpieczeństwa usługi powszechnej. Wśród wymagań warto uwzględnić zwłaszcza liczbę oferujących pełen zakres usług placówek własnych operatorów, odsetek pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zdolność do pełnienia zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz świadczenie usług osobom niepełnosprawnym. Poczta Polska nie otrzymywała w ostatnich latach żadnej pomocy z budżetu państwa. Inaczej dzieje się w innych państwach UE. Niemcy tak dużo zainwestowali w Deutsche Post, że obecnie nie potrzebują nawet ustanawiać operatora wyznaczonego. Niemiecka firma jest największą na świecie grupą logistyczno - pocztową, która podbija zagraniczne rynki i świadczy wyższy standard usług niż przewidziany dla powszechnej usługi pocztowej. 8

9 POLSKA LIDEREM LIBERALIZACJI RYNKU POCZTOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Rynek pocztowy w Polsce jest w pełni zliberalizowany, a niektóre regulacje mają charakter wybitnie pionierski. Jednak pełne uwolnienie rynku pocztowego z dniem 1 stycznia 2013 r. i jednoczesne funkcjonowanie na nim operatora wyznaczonego jest przyczyną wielu nieporozumień. Nierzadko spotkać można tezy o zbyt powolnej lub niepełnej liberalizacji rynku pocztowego w naszym kraju. Opinie takie wypływają ze zbyt małej wiedzy na temat istoty hybrydowego rozwiązania wprowadzonego ustawodawstwem UE, mającego pogodzić niejako ogień z wodą - pełną wolność działalności gospodarczej z prawem wszystkich obywateli do korzystania z pocztowej usługi powszechnej, świadczonej na całym terenie kraju w jednakowym, dobrym standardzie i po przystępnych cenach. Obecnie w Polsce działa 297 operatorów pocztowych. Mogą oni świadczyć pełen zakres usług pocztowych, w tym dostarczać listy i paczki o dowolnej masie i wielkości, jedynie na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez UKE. To bardzo liberalne rozwiązanie. W wielu krajach UE podmiot chcący zostać operatorem pocztowym zobowiązany jest sprostać większym wymaganiom - musi uzyskać licencję albo zezwolenie. Przykładowo licencje indywidualne obowiązują operatorów dostarczających korespondencję w Finlandii, Francji, Szwecji i Niemczech (do 1 kg). Natomiast w przypadku Włoch i Hiszpanii wymagane jest uzyskanie zezwoleń ogólnych. Z uzyskaniem licencji lub zezwolenia, wiąże się bądź obowiązek wpłaty do funduszu kompensacyjnego, bądź inne określone w nich obowiązki np. dotyczące zachowania jakości lub warunków konkurencyjności. Ponadto Polska jest krajem, który jako pierwszy w Europie będzie organizował konkurs na operatora wyznaczonego. Poczta Polska została wyznaczona ustawowo jako podmiot świadczący usługę powszechną tylko na okres trzech lat, począwszy od 1 stycznia 2013 r. To najkrótszy w UE okres, na jaki powierzono dotychczasowemu operatorowi publicznemu funkcję operatora wyznaczonego po liberalizacji rynku pocztowego. Przykładowo, w przypadku Francji, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii jest to aż 15 lat. W Polsce blisko 9

10 300 operatorów może już w przyszłym roku konkurować o możliwość świadczenia usługi powszechnej. W świetle tych danych, widać jak daleko posunięta jest liberalizacja rynku pocztowego w naszym kraju. FRANCJA WŁOCHY HISZPANIA WIELKA BRYTANIA SŁOWACJA PORTUGALIA BELGIA POLSKA La Poste Poste Italiane Correos Royal Mail Slovenska Posta CTT Correios Bpost Poczta Polska 15 lat 15 lat 15 lat 15 lat 10 lat 10 lat 8 lat 3 lata Tabela 1. Okres, na jaki wyznaczono należących do państwa operatorów pocztowych do świadczenia usługi powszechnej. Wśród rozwiązań traktowanych na polskim rynku pocztowym jako rzekome przeszkody w jego pełnej liberalizacji wymieniane jest, przysługujące operatorowi wyznaczonemu, posiadające moc dokumentu urzędowego, potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej. To dodatkowa możliwość jaką państwo oferuje obywatelom i na którą daje gwarancję, mimo iż żadne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie nakładają obowiązku posiadania przez obywatela potwierdzenia nadania przesyłki jako dokumentu urzędowego. Nie jest więc to korzyść dla operatora wyznaczonego a możliwość wyboru dla klienta, tym bardziej, że ewentualna korzyść finansowa dla operatora wyznaczonego z tego tytułu pomniejsza wielkość kosztu netto. Inną kwestią na rynku pocztowym jest udostępnianie infrastruktury operatora wyznaczonego innym operatorom. Przedmiotem zarzutów operatorów alternatywnych w stosunku do operatora wyznaczonego jest brak w przepisach prawa obowiązku nałożonego na tego operatora udostępniania elementów sieci pocztowej takich jak placówki pocztowe (w zakresie wydawania przesyłek awizowanych), czy też tzw. ostatniej mili, czyli dostarczania przesyłek przyjętych przez operatorów alternatywnych. W tym miejscu należy przywołać art. 34 preambuły do tzw. III dyrektywy pocztowej, który w kwestii udostępniania elementów sieci pocztowej innych niż wynikające z obowiązku określonego art. 11a tejże dyrektywy (skrzynki oddawcze, skrytki pocztowe, baza adresowa do przekierowywania przesyłek oraz system kodów pocztowych) stanowi, że interoperacyjność sieci pocztowej powinna być zapewniona w przypadku istnienia kilku operatorów posiadających regionalne sieci usług pocztowych i świadczących usługi powszechne. W Polsce taka sytuacja nie występuje (jest jeden operator świadczący usługi powszechne). 10

11 DLACZEGO UNIA EUROPEJSKA USTANOWIŁA INSTYTUCJĘ POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO? Operator wyznaczony to rozwiązanie które gwarantuje wszystkim obywatelom, mimo pełnej liberalizacji rynku pocztowego, dostęp do usług pocztowych wysokiej jakości, świadczonych po przystępnych cenach, w każdym miejscu danego kraju na takich samych zasadach. Pełne otwarcie rynku pocztowego przynosi korzyści w skali całej gospodarki UE, wpływa na podniesienie jakości usług i obniżenie ich ceny. Wprowadza jednak rynkową logikę opłacalności, co może prowadzić do dyskryminacji w dostępie do usług pocztowych wybranych grup, zwłaszcza osób zamieszkałych na terenach wiejskich, górskich lub słabo zaludnionych. Aby zneutralizować negatywne społeczne skutki liberalizacji rynku, potrzebna jest regulacja państwa, zgodnie z założeniami dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. Wśród najważniejszych obowiązków pocztowego operatora wyznaczonego jest stworzenie odpowiednio gęstej sieci placówek pocztowych i pocztowych skrzynek nadawczych, także na terenach o niskim współczynniku zaludnienia. Właśnie tam usługi pocztowe mają największe znaczenie dla zapewnienia mieszkańcom komunikacji, możliwości uczestniczenia w życiu gospodarczym i świadczenia pracy, a tym samym większej spójności społecznej i terytorialnej w skali kraju. Równie istotnym obowiązkiem nałożonym na operatora wyznaczonego jest świadczenie usług odpowiednio często, tzn. doręczania przesyłek przynajmniej raz dziennie, przez pięć dni w tygodniu. Kolejnym czynnikiem zapobiegającym wykluczeniu są przystępne ceny i jednolita taryfa, obowiązująca na terenie całego kraju, niezależnie od położenia geograficznego danego klienta i kosztów, jakie generuje on dla poczty. Jednocześnie generalną zasadą jest, aby cena pocztowych usług powszechnych operatora wyznaczonego odzwierciedlała koszty, jakie ponosi i jednocześnie nie naruszała zasad konkurencji na rynku. Aby te wymogi były spełnione, rynek w Polsce nadzorowany jest przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, który każdorazowo musi zatwierdzić cenniki operatora wyznaczonego. 11

12 Jeśli pełnienie obowiązku operatora generuje straty na usługach powszechnych, w ustawie Prawo pocztowe przewidziano dopłaty innych operatorów świadczących usługę wchodzącą w zakres usług powszechnych oraz operatora wyznaczonego od usług powszechnych i wchodzących w zakres tych usług. Jeśli dopłaty te są nie wystarczające na pokrycie straty na usługach powszechnych (koszt netto finansowany do poziomu straty), to wówczas brakującą kwotę uzupełnia budżet państwa. Liberalizacja europejskiego rynku pocztowego rozpoczęła się w 1997 r. Parlament Europejski i Rada Europy wydały wówczas dyrektywę nr 97/67/EC, która zdefiniowała standard usług pocztowych, zezwoliła na zastrzeżenie wybranych usług dla operatora państwowego i zaleciła utworzenie odrębnych organów regulacyjnych dla rynku pocztowego w poszczególnych krajach. Kolejna dyrektywa z 2002 r. nr 2002/39/EC zawierała plan dojścia do pełnego uwolnienia rynku, które zaplanowano na 1 stycznia 2009 r., poprzez stopniowe znoszenie obszarów zastrzeżonych w usługach powszechnych. III Dyrektywa z 2008 r /6/EC zmieniła to optymistyczne założenie pełną liberalizację rynku przesunięto o dwa lata, a dla nowych państw członkowskich nawet o cztery na 1 stycznia 2013 r. 12

13 JAK PRZEBIEGA PROCES WYBORU OPERATORA WYZNACZONEGO? Wyboru pocztowego operatora wyznaczonego na okres 10 lat dokonuje Prezes Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ogłasza on konkurs na operatora wyznaczonego w ogólnokrajowym dzienniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, co najmniej 12 miesięcy przed upływem okresu, na jaki został ustanowiony poprzedni operator wyznaczony. Oznacza to, że najbliższy konkurs na operatora wyznaczonego zostanie ogłoszony przed końcem roku Sposób wyboru operatora wyznaczonego sprecyzowany jest w ustawie Prawo pocztowe z 23 listopada 2012 r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług pocztowych z 25 listopada 2013 r. Postępowanie konkursowe ma dwa etapy: Etap I - polegający na ocenie spełnienia warunków udziału w konkursie (kryteria formalne); Etap II - polegający na ocenie spełnienia kryteriów konkursowych, które mają na celu zweryfikowanie zasobów i możliwości oferenta w zakresie sprawowania funkcji pocztowego operatora wyznaczonego. Etap I - ocena spełniania warunków uczestnictwa w konkursie: 1) złożenie oferty w miejscu, formie oraz terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz podanie przez operatora pocztowego składającego ofertę jego adresu właściwego do doręczeń (Rozporządzenie, 4 pkt 1); 2) zgodność złożonej oferty z warunkami i wymaganiami, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczącymi sposobu przygotowania oferty, określenia przedmiotu oferty oraz zawartości oferty, poprzez wskazanie informacji i dokumentów dołączanych do oferty; (Rozporządzenie, 4 pkt 2); 13

14 3) prowadzenie działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru (Ustawa, Art. 71. pkt 2); 4) posiadanie zdolności ekonomicznej i technicznej obejmującej co najmniej: sieć placówek pocztowych, sieć centrów rozdzielczych, środki transportu, organizację przedsiębiorstwa, płynność finansową umożliwiające realizację zadań operatora wyznaczonego (Ustawa, Art. 71. pkt 2). Etap II - ocena spełnienia szczegółowo sprecyzowanych kryteriów konkursowych, dotyczących: 1) zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych; 2) zapewnienia wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych oraz dostępności usług powszechnych; 3) kosztu świadczenia usług powszechnych, przedstawionego przez operatora pocztowego; 4) zapewnienia rentowności świadczenia usług powszechnych; 5) realizacji zadań operatora wyznaczonego, w tym wykonywanych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego; 6) zdolności ekonomicznej i technicznej operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych - patrz pkt 4 Etap I (Rozporządzenie, 3pkt 1); Dokumentacja konkursowa powinna precyzować maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego z kryteriów oceny, sposób oceny oferty w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert oraz informację o minimum kwalifikacyjnym. Operatorzy pocztowi będą mieli nie mniej niż 60 dni na złożenie ofert. Nie późnej niż 21 dni przed upływem terminu składania oferty uczestnicy konkursu mogą zwracać się do Prezesa UKE o doprecyzowanie treści oferty. Zapytania, bez podania nazwy podmiotu są publikowane na stronie UKE, a odpowiedzi Urzędu są wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Oferty są rozpatrywane przez Komisję konkursową, liczącą co najmniej 5 osób, powoływanych przez Prezesa UKE spośród posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie pracowników Urzędu. Nie mogą oni pozostawać w stosunku prawnym, pracy (do roku wstecz), relacji rodzinnej, ani być powiązani z członkami władz firmy będącej uczestnikiem konkursu w żaden inny sposób, który budziłby wątpliwości co do bezstronności postępowania. 14

15 Prezes UKE po upływie terminu składania ofert publikuje na stronie BIP listę operatorów, którzy złożyli oferty. Członkowie Komisji mogą się zapoznawać z ofertami na posiedzeniach, a także w innym czasie, jednak nie wynosząc dokumentacji poza pomieszczenie wyznaczone przez przewodniczącego Komisji. Po zakończeniu I etapu konkursu Komisja podejmuje uchwałę w której wskazuje oferty zakwalifikowane do drugiego etapu i oferty niezakwalifikowane do drugiego etapu, podając uzasadnienie. W drugim etapie komisja dokonuje punktowej oceny ofert, na podstawie kryteriów konkursowych. Prezes UKE ogłasza wyniki konkursu, wskazując operatora, który uzyskał największą sumę punktów w drugim etapie konkursu. Nowy operator wyznaczony podejmuje swoje obowiązki od dnia 1 stycznia 2016 r. 15

16 16

17 JAK POWINNY BYĆ SFORMUŁOWANE KRYTERIA KONKURSOWE? Polska jest pierwszym krajem w UE, który przeprowadza konkurs na operatora wyznaczonego, brak więc wzorców w zakresie szczegółowych wymagań stawianych firmom konkurującym o tę funkcję. Dlatego niezmiernie istotne jest ustanowienie precyzyjnych i przemyślanych warunków konkursu, ponieważ od jego wyników będzie zależał kształt rynku pocztowego przez następne 10 lat. O ile w aktach prawnych znajdujemy zarys kryteriów, którymi UKE będzie kierował się przy rozstrzyganiu przetargu, to w żaden sposób nie zostało rozstrzygnięte jakie wagi zostaną przypisane poszczególnym wymaganiom, a będzie to kwestia nie mniej doniosła niż zakres przedmiotowy dokumentacji przetargowej. UKE opublikowała na swojej stronie internetowej wyniki konsultacji z operatorami pocztowymi na temat konkursu zamieszczając stanowiska tychże operatorów pocztowych oraz organizacji branżowych. W ocenie operatorów należy oszacować ich zdolność do spełnienia wymagań stawianych przed operatorem wyznaczonym, w zakresie: 1) warunków świadczenia usług powszechnych w jednolity sposób, w porównywalnych warunkach, 2) rozmieszczenia placówek pocztowych oraz nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego, 3) wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych, 4) zapewnienia świadczenia usług powszechnych po przystępnych cenach, 5) częstotliwości opróżniania nadawczej skrzynki pocztowej i doręczania przesyłek pocztowych, 6) uzyskiwania przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej; 17

18 W zakresie Infrastruktury pocztowej Zdaniem niektórych operatorów należy doprecyzować, czy wymagana sieć placówek pocztowych, centrów rozdzielczych i środków transportu ma istnieć faktycznie w chwili składania oferty, czy może być rozbudowana dopiero w wypadku wygrania przez danego operatora pocztowego konkursu. W razie wyboru drugiej opcji należałoby postawić pytanie jak można zweryfikować deklarowaną zdolność do utworzenia niezbędnej infrastruktury i jak wysokie mogą być koszty społeczne w przypadku faktycznego niepowodzenia takiego projektu. Organ rozstrzygający, dokonując powyższej oceny, powinien wziąć pod uwagę liczbę placówek własnych w ogólnej liczbie placówek, którymi dysponuje operator, jak również odsetek placówek pełniących funkcje zarówno nadawcze, jak i oddawcze. Zauważyć należy, że zdecydowana większość punktów pocztowych operatorów prywatnych umożliwia jedynie odbiór przesyłek. W zakresie struktury zatrudnienia W obszarze kryterium organizacja przedsiębiorstwa niektórzy operatorzy pocztowi proponują wprowadzenie wskaźnika struktury zatrudnienia, wyliczanego na podstawie liczby doręczycieli i pracowników obsługi klienta zatrudnionych na umowę o pracę w ogólnej liczbie pracowników. Stałe formy zatrudnienia sprzyjają zachowaniu stabilności i ciągłości świadczenia usługi powszechnej oraz stanowią wypełnienie zapisów III Dyrektywy pocztowej, wedle której liberalizacja rynku miała jednocześnie przyczynić się do zwiększenia jakości i trwałości zatrudnienia przez operatorów świadczących usługę powszechną. Warto zauważyć również, że aktualnie dokonywana nowelizacja prawa zamówień publicznych przewiduje możliwość zawarcia w dokumentacji konkursowej wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę realizującego usługę będącą przedmiotem zamówienia publicznego. Zdolność do pełnienia zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa Kolejnym ważnym aspektem sprawowania funkcji operatora wyznaczonego jest zdolność do pełnienia zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach konkursu należałoby więc zweryfikować procedury i certyfikaty bezpieczeństwa każdego z operatorów, a także plany współdziałania z wojskową pocztą polową oraz rzeczywistą zdolność organizacyjną do kontynuowania działań w warunkach stanu wojennego lub wyjątkowego. Wobec niestabilnej sytuacji politycznej za naszą wschodnią granicą, wymogi te nabierają szczególnego znaczenia. 18

19 Kondycja finansowa firmy Gwarancją niezakłóconego świadczenia usługi powszechnej jest stabilność ekonomiczna operatora wyznaczonego. Dlatego w toku konkursu należy ocenić podstawowe wskaźniki pokazujące kondycję finansową przedsiębiorstwa: wskaźniki rentowności, produktywności aktywów, płynności finansowej, czy zadłużenia. Nie bez znaczenia jest zbadanie strategii tzw. optymalizacji podatkowej, stosowanej przez część firm pocztowych, ponieważ jest to drugi, oprócz zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne, sposób na obniżanie ceny usług, który ma negatywne skutki makroekonomiczne. Koszt świadczenia usług powszechnych Koszt jest jednym z sześciu głównych kryteriów wymienianych w Prawie pocztowym, konkurs nie powinien być więc rozstrzygnięty wyłącznie lub głównie w oparciu o najniższą oferowaną cenę. Zachodzi obawa, że rażąco niski koszt świadczenia usług powszechnych zaoferowany przez operatora pocztowego, mógłby w konsekwencji wiązać się z niższą niż oczekiwana jakością i dostępnością usług powszechnych, a także z zapewnieniem niewystarczających standardów bezpieczeństwa i poufności przesyłek oraz realizacji obowiązków z zakresu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. 19

20 20

21 POMOC PUBLICZNA DLA OPERATORÓW WYZNACZONYCH W EUROPIE Poczta Polska od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, a nawet jeszcze wcześniej, nie dostawała od państwa żadnej formy wsparcia finansowego. Również restrukturyzacja Poczty, która ma miejsce w ostatnich trzech latach była finansowana wyłącznie z zysku wypracowanego przez firmę. Jest to sytuacja raczej odosobniona na tle innych poczt europejskich, które były w różny sposób dofinansowywane przez rządy, także w ostatnich latach. Przykładowo w samym 2012 r. Komisja Europejska wydała szereg decyzji zezwalających na pomoc publiczną w sektorze pocztowym: 1) Komisja zaakceptowała pomoc rządu francuskiego dla poczty francuskiej w wysokości 1,9 mld euro przeznaczoną na pokrycie części kosztów związanych z dystrybucją prasy i świadczeniem usług w odległych regionach kraju w latach ) Komisja wyraziła zgodę na pomoc rządu greckiego dla poczty greckiej w wysokości 52 mln euro, w celu wsparcia finansowania modernizacji świadczenia usług powszechnych do roku Wsparcie ma na celu rozszerzenie wachlarza świadczonych usług na terenie całego kraju oraz najodleglejszych regionów kraju. 3) Komisja zatwierdziła plan rządu brytyjskiego przyznania poczcie Royal Mail pomocy w wysokości 1,089 mld funtów w postaci redukcji zadłużenia w związku z planem restrukturyzacji i podwójną rolą poczty występującej jako operator usługi powszechnej i udzielającej dostępu do infrastruktury pocztowej. 4) Komisja zaaprobowała dofinansowanie w wysokości 1,155 mld funtów dla Post Office Limited, spółki zależnej od Royal Mail, na utrzymanie i modernizację sieci nierentownych urzędów pocztowych, m.in. na terenach wiejskich. Komisja zatwierdziła również utrzymanie funduszu kapitału obrotowego w wysokości 1,155 mld funtów, mającego zapewnić płynność finansową Post Office Limited. Natomiast rząd francuski w 2011 r. powołał specjalną komisję, która miała zbadać możliwe scenariusze rozwoju dla La Poste w obliczu liberalizacji rynku i zdecydował o podniesieniu kapitału spółki o 2,7 miliarda na potrzeby realizacji przyszłej strategii. 21

22 22

23 OPERATORZY WYZNACZENI W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ I. Największe państwa europejskie Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Włochy to państwa o znacznej powierzchni, a zarazem dużej liczbie mieszkańców. Pozwala to na optymalne rozłożenie kosztów usługi powszechnej. W wypadku takiego typu rynków sprawdza się klasyczna usługa pocztowa, świadczona pięć dni w tygodniu. Niemcy 100% NIEMCY UNIA EUROPEJSKA % 60% 40% 20% 0% internet szerokopasmowy dostęp do internetu bankowość internetowa e-administracja e-commerce Wykres 1. Poziom wykorzystania technologii informatycznych w Niemczech. * W Niemczech przypada średnio 249 listów na osobę rocznie (2011). Obsługa korespondencji generuje 0,34% PKB, obsługa paczek 0,43% (dane z 2011). * Wykres 1. i kolejne na podstawie Study for the European Commission, Directorate General for Internal Market and Services, Main Developments in the Postal Sector ( ), Country Reports, dane z 2011 r. 23

24 24 Przesyłki objęte usługą powszechną: Listy do 2 kg Paczki - do 20 kg Przesyłki z zadeklarowaną wartością Wymagana liczba placówek pocztowych: 12 tys. stałych placówek pocztowych przynajmniej jedna w każdej miejscowości powyżej 2 tys. mieszkańców. Generalnie, w miejscowościach powyżej 4 tys. mieszkańców klienci powinni mieć do placówki pocztowej nie dalej niż 2 km. Dodatkowo, w każdym powiecie powinna być zlokalizowana jedna placówka na każde 80 km². Wymagana liczba nadawczych skrzynek pocztowych: Na terenach o ciągłej zabudowie powinna być jedna skrzynka na 1 km. Deutsche Post dobrowolnie zobowiązała się do zainstalowania minimum 108 tys. skrzynek na terenie całego kraju. Szybkość i częstotliwość dostarczania korespondencji: Listy: D+1-80%, D+2 95% Paczki: D+2 80% Dostarczanie i odbieranie przesyłek powinno odbywać się raz dziennie od poniedziałku do soboty (wyższy standard niż minimum określone przez UE). Operator wyznaczony - Deutsche Post DHL Niemcy są jedynym państwem w Europie nieposiadającym operatora wyznaczonego w trybie przepisów prawa bądź jego wyboru w drodze konkursu, ponieważ poziom rozwoju sektora pocztowego pozwala na założenie, że usługa powszechna zostanie zapewniona siłami rynku. W praktyce świadczy ją dawny operator państwowy - Deutsche Post DHL. Niemcy inwestowały przez wiele lat w infrastrukturę pocztową i przygotowały własną pocztę do międzynarodowej konkurencji. Teraz jest to największy na świecie koncern logistyczny, obecny w ponad 220 państwach. Przed Świętami Bożego Narodzenia spółka bije rekordy wydajności, dostarczając nawet 8 mln przesyłek w ciągu jednego dnia. Deutsche Post DHL została spółką publiczną w 1995 r, a w 2001 r. została wprowadzona na giełdę. 21% akcji należy pośrednio do państwa, a 79% pozostaje w rękach akcjonariuszy rozproszonych. Od 2009 r. cena akcji wzrosła z 9 do 26 euro. Niemiecki rząd rozważa sprzedanie posiadanych udziałów w poczcie i zainwestowanie tak zdobytych pieniędzy w rozwój cyfrowy Niemiec. Spółka zatrudnia ponad 470 tys. pracowników, z czego 43,5 tys. jest urzędnikami służby publicznej. Zysk operacyjny spółki za rok 2013 wyniósł 2.86 mld euro.

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Gdańsk: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Włochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WZÓR. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Dziennik Ustaw 42 Poz. 2284 Załącznik nr 12 Załącznik nr 12 WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r.

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Dane na ten temat pojawiają się w serwisach informacyjnych, np. w agencji Bloomberg, są także podawane przez specjalistyczne serwisy informacyjne

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Miejsce zamieszkania Telefon. Ulica Numer domu Numer mieszkania

Miejsce zamieszkania Telefon. Ulica Numer domu Numer mieszkania Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CENNIK USŁUG DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CENNIK USŁUG DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Koszt wysyłania przesyłki zależy od rodzaju usługi, miejsca prze-znaczenia (strefy A, B), ilości i wagi paczek oraz ewentualnych opłat dodatkowych. za paczki

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 19.11.2012 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 19.11.2012 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 9..0 r. ul. Wspólna 0, 00-90 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-0A-98/ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania o

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013

Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013 Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013 Warszawa, maj 2014 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie rynku usług pocztowych... 6 2.1. Prawo krajowe...6 2.2. Prawo europejskie...7

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

For internal use only

For internal use only Polska nowym przemysłowym liderem Europy? Polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie. Jednocześnie wytworzona w nim warto ść dodana rośnie najszybciej w regionie. Jesteś

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT - wielofazowe obciążenie przyrostu wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego, obciążający

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl z 6 2015-12-01 15:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629.

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629. Warszawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g., wysyłek paczek oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o usługach pocztowych /druk nr 743/.

o rządowym projekcie ustawy o usługach pocztowych /druk nr 743/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 1377-A IV kadencja DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM RZĄDOWYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-ROZWÓJ-PRACA o rządowym

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorcy Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3

przedsiębiorcy Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3 FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ W SEKTORZE WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH W ROKU.... Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy. Adres lub siedziba przedsiębiorcy województwo gmina

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Wierzyca, Ul. Zblewska 18, 83-200 Starogard Gdański, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Wierzyca, Ul. Zblewska 18, 83-200 Starogard Gdański, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorskie.eu/pl/bip/zwiazki_gmin/zwiazek_gmin_wierzyca/zwiazek_gmin_wierzyca Starogard Gdański:

Bardziej szczegółowo

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego Shadow banking. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego dostępu do środków banku centralnego lub

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r.

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Czas wypełnienia ankiety: 5-10 min.

Czas wypełnienia ankiety: 5-10 min. CIRCE Niniejsza ankieta została opracowana na potrzeby projektu SWIP (Nowe innowacyjne, rozwiązania, elementy i narzędzia dla upowszechnienia energetyki wiatrowej na obszarach miejskich i podmiejskich).

Bardziej szczegółowo

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 2 Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 14 lipca br. Vítor Gaspar, Minister Finansów Portugalii, przedstawił prognozy makroekonomiczne dla Portugalii

Bardziej szczegółowo

Analiza opłaty za czynności związane z wydaniem pozwolenia krajowego na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego

Analiza opłaty za czynności związane z wydaniem pozwolenia krajowego na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Załącznik do pisma MZ-PR-WL-0214/40(3)/MZ/15 Analiza opłaty za czynności związane z wydaniem pozwolenia krajowego na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Projektowana opłata na poziomie

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo