INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 INSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Przegląd rozwiązań krajowych w zakresie świadczenia pocztowych usług publicznych w 27 państwach Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2014 r.

2

3 SPIS TREŚCI: WSTĘP KLUCZOWE KLUCZOWE WNIOSKI WNIOSKI Z RAPORTU Z RAPORTU POLSKA LIDEREM LIBERALIZACJI RYNKU POCZTOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ9.. DLACZEGO DLACZEGO UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA USTANOWIŁA USTANOWIŁA INSTYTUCJĘ INSTYTUCJĘ POCZTOWEGO POCZTOWEGO OPERATORA OPERATORA WYZNACZONEGO? JAK PRZEBIEGA JAK PRZEBIEGA PROCES PROCES WYBORU WYBORU OPERATORA OPERATORA WYZNACZONEGO? JAK POWINNY BYĆ SFORMUŁOWANE JAK JAK POWINNY BYĆ BYĆ SFORMUŁOWANE KRYTERIA KONKURSOWE? 23 KRYTERIA KONKURSOWE? KRYTERIA KONKURSOWE?17... POMOC PUBLICZNA DLA OPERATORÓW WYZNACZONYCH POMOC PUBLICZNA W DLA EUROPIE DLA OPERATORÓW 27 WYZNACZONYCH WYZNACZONYCH W EUROPIE W EUROP OPERATORZY WYZNACZENI W OPERATORZY PAŃSTWACH OPERATORZY WYZNACZENI UNII WYZNACZENI EUROPEJ W 29 W PAŃSTWACH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ UNII EUROPEJ I. NAJWIĘKSZE PAŃSTWA EUROPE I. Największe I. Największe państwa państwa europejskie europejsk NIEMCY Niemcy WIELKA Wielka BRYTANIA Brytania FRANCJA Francja WŁOCHY Włochy HISZPANIA Hiszpania III. Mniejsze III. Mniejsze państwa państwa starej starej Unii... Unii 35 Belgia Portugalia Austria Holandia Grecja... Grecja 41 Dania Irlandia Luxemburg IV. Nowe państwa członkowskie Bułgaria Chorwacja Cypr Cypr Czechy Estonia Litwa Litwa Łotwa Malta Rumunia Słowacja II. II. PAŃSTWA Państwa skandynawskie SKANDYNAWSKIE Słowenia SZWECJA Szwecja Węgry FINLANDIA Finlandia BIBLOGRAFIA

4 4

5 WSTĘP Szanowni Państwo, W 2015 r. rozstrzygnięty zostanie w Polsce przetarg na pocztowego operatora wyznaczonego na kolejnych 10 lat. W przededniu tej decyzji prezentujemy raport przedstawiający funkcjonowanie instytucji operatora wyznaczonego w państwach Unii Europejskiej. Instytucja ta, (poprzednio operatora publicznego), zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 2011 r., a w przypadku nowych państw członkowskich dwa lata później i ma zapewnić dostępność wysokiej jakości usług pocztowych dla wszystkich obywateli, mimo pełnej liberalizacji rynku. Najważniejszy wniosek, jaki nasuwa się po analizie rozwiązań europejskich jest taki, że w każdym przypadku operatorem wyznaczonym jest dotychczasowy operator publiczny, najczęściej legitymujący się kilkusetletnią tradycją funkcjonowania. Ciekawych obserwacji można dokonać na przykładzie Holandii i Niemiec. Całkowicie sprywatyzowana poczta holenderska zdecydowanie wyróżnia się na tle innych europejskich operatorów wyznaczonych nie tylko zlikwidowała wszystkie tradycyjne placówki pocztowe, ale także zrezygnowała z dostarczania listów w poniedziałki i rozważa ograniczenie obsługi korespondencji do trzech, czterech dni w tygodniu. Pokazuje to, że działanie przedsiębiorstwa należącego w 100% do prywatnych inwestorów, będzie siłą rzeczy nastawione na maksymalizację zysku, a nie realizację misji publicznej. W Niemczech natomiast nie ustanowiono oficjalnie operatora wyznaczonego, ponieważ firma Deutsche Post DHL została we wcześniejszych latach tak skutecznie zmodernizowana i dofinansowana z budżetu państwa, że świadczy obecnie usługi o wyższym standardzie niż wynika to z wymagań stawianych operatorowi wyznaczonemu. Ponadto przykład funkcjonowania niemieckiej, brytyjskiej czy belgijskiej poczty pokazuje, że liberalizacja rynku nie musi być okazją by tylko zamienić jednego operatora na innego. Stojąc przed wyborem operatora wyznaczonego na kolejną dekadę, powinniśmy spojrzeć w szerszej perspektywie i zastanowić się, czy naszym celem jest budowanie silnej grupy pocztowo-logistyczno-finansowej, która będzie mogła z sukcesem zadebiutować na giełdzie i stanowić ważny element infrastruktury państwa czy może zależy nam na ustanowieniu precedensu w skali całej Europy i znacznym zmniejszeniu szans polskiej firmy na trwały rozwój. Warto również zastanowić się na ile pocztowa usługa powszechna i jej realizacja jest działaniem, które odpowiada definicji ważnego celu społecznego i działania w szerszym interesie gospodarczym. 5

6 6

7 KLUCZOWE WNIOSKI Z RAPORTU Polska jest najbardziej liberalnym rynkiem pocztowym w Unii Europejskiej. Nie tylko jako pierwsi wybieramy operatora wyznaczonego drogą konkursu, podczas gdy w pozostałych krajach tę funkcję przez kilka lub kilkanaście lat czas będą pełnili dotychczasowi operatorzy publiczni, ale też mamy najmniejsze bariery wejścia na rynek. Aby prowadzić działalność operatora pocztowego wystarczy tylko wpis do rejestru. Z tej możliwości skorzystało już 297 firm. Rynek pocztowy w Polsce jest w pełni zliberalizowany, a niektóre regulacje mają charakter wybitnie pionierski. Jednak pełne uwolnienie rynku pocztowego z dniem 1 stycznia 2013 r. i jednoczesne funkcjonowanie na nim operatora wyznaczonego jest przyczyną wielu kontrowersji. Nierzadko spotkać można tezy o zbyt powolnej lub niepełnej liberalizacji rynku pocztowego w naszym kraju. Opinie takie wypływają ze zbyt małej wiedzy na temat istoty hybrydowego rozwiązania wprowadzonego ustawodawstwem UE, mającego pogodzić niejako ogień z wodą - pełną wolność działalności gospodarczej z prawem wszystkich obywateli do korzystania z pocztowej usługi powszechnej. Operator wyznaczony to podmiot, który zapewnia wszystkim obywatelom, mimo pełnej liberalizacji rynku pocztowego, dostęp do wysokiej jakości usług pocztowych, świadczonych po przystępnych cenach, w każdym miejscu danego kraju na takich samych zasadach. Wśród najważniejszych obowiązków pocztowego operatora wyznaczonego jest stworzenie odpowiednio gęstej sieci placówek pocztowych i pocztowych skrzynek nadawczych, także na terenach o niskim współczynniku zaludnienia. Właśnie tam usługi pocztowe mają największe znaczenie dla zapewnienia mieszkańcom komunikacji, możliwości uczestniczenia w życiu gospodarczym i zatrudnienia. Zadaniem operatora jest świadczenie usług odpowiednio często, tzn. doręczanie i odbieranie przesyłek przynajmniej raz dziennie przez pięć dni w tygodniu. Spójności społecznej służą też przystępne ceny i jednolita taryfa operatora, obowiązująca na terenie całego kraju, niezależnie od położenia geograficznego danego klienta i kosztów jakie generuje on dla poczty. W Polsce przed końcem 2014 r. zostanie ogłoszony konkurs na operatora wyznaczonego, który będzie sprawował tę funkcję w latach Dwuetapową procedurę przeprowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej, będzie to pierwszy taki konkurs w Unii Europejskiej. 7

8 Kluczowe dla kształtu rynku pocztowego na najbliższe lata w Polsce jest solidne przygotowanie warunków i kryteriów konkursu. Decydującego znaczenia nie powinien mieć koszt świadczenia usług powszechnych, ponieważ jego nadmierne obniżanie może wpłynąć na zmniejszenie standardu w zakresie dostępności, jakości i bezpieczeństwa usługi powszechnej. Wśród wymagań warto uwzględnić zwłaszcza liczbę oferujących pełen zakres usług placówek własnych operatorów, odsetek pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zdolność do pełnienia zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz świadczenie usług osobom niepełnosprawnym. Poczta Polska nie otrzymywała w ostatnich latach żadnej pomocy z budżetu państwa. Inaczej dzieje się w innych państwach UE. Niemcy tak dużo zainwestowali w Deutsche Post, że obecnie nie potrzebują nawet ustanawiać operatora wyznaczonego. Niemiecka firma jest największą na świecie grupą logistyczno - pocztową, która podbija zagraniczne rynki i świadczy wyższy standard usług niż przewidziany dla powszechnej usługi pocztowej. 8

9 POLSKA LIDEREM LIBERALIZACJI RYNKU POCZTOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Rynek pocztowy w Polsce jest w pełni zliberalizowany, a niektóre regulacje mają charakter wybitnie pionierski. Jednak pełne uwolnienie rynku pocztowego z dniem 1 stycznia 2013 r. i jednoczesne funkcjonowanie na nim operatora wyznaczonego jest przyczyną wielu nieporozumień. Nierzadko spotkać można tezy o zbyt powolnej lub niepełnej liberalizacji rynku pocztowego w naszym kraju. Opinie takie wypływają ze zbyt małej wiedzy na temat istoty hybrydowego rozwiązania wprowadzonego ustawodawstwem UE, mającego pogodzić niejako ogień z wodą - pełną wolność działalności gospodarczej z prawem wszystkich obywateli do korzystania z pocztowej usługi powszechnej, świadczonej na całym terenie kraju w jednakowym, dobrym standardzie i po przystępnych cenach. Obecnie w Polsce działa 297 operatorów pocztowych. Mogą oni świadczyć pełen zakres usług pocztowych, w tym dostarczać listy i paczki o dowolnej masie i wielkości, jedynie na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez UKE. To bardzo liberalne rozwiązanie. W wielu krajach UE podmiot chcący zostać operatorem pocztowym zobowiązany jest sprostać większym wymaganiom - musi uzyskać licencję albo zezwolenie. Przykładowo licencje indywidualne obowiązują operatorów dostarczających korespondencję w Finlandii, Francji, Szwecji i Niemczech (do 1 kg). Natomiast w przypadku Włoch i Hiszpanii wymagane jest uzyskanie zezwoleń ogólnych. Z uzyskaniem licencji lub zezwolenia, wiąże się bądź obowiązek wpłaty do funduszu kompensacyjnego, bądź inne określone w nich obowiązki np. dotyczące zachowania jakości lub warunków konkurencyjności. Ponadto Polska jest krajem, który jako pierwszy w Europie będzie organizował konkurs na operatora wyznaczonego. Poczta Polska została wyznaczona ustawowo jako podmiot świadczący usługę powszechną tylko na okres trzech lat, począwszy od 1 stycznia 2013 r. To najkrótszy w UE okres, na jaki powierzono dotychczasowemu operatorowi publicznemu funkcję operatora wyznaczonego po liberalizacji rynku pocztowego. Przykładowo, w przypadku Francji, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii jest to aż 15 lat. W Polsce blisko 9

10 300 operatorów może już w przyszłym roku konkurować o możliwość świadczenia usługi powszechnej. W świetle tych danych, widać jak daleko posunięta jest liberalizacja rynku pocztowego w naszym kraju. FRANCJA WŁOCHY HISZPANIA WIELKA BRYTANIA SŁOWACJA PORTUGALIA BELGIA POLSKA La Poste Poste Italiane Correos Royal Mail Slovenska Posta CTT Correios Bpost Poczta Polska 15 lat 15 lat 15 lat 15 lat 10 lat 10 lat 8 lat 3 lata Tabela 1. Okres, na jaki wyznaczono należących do państwa operatorów pocztowych do świadczenia usługi powszechnej. Wśród rozwiązań traktowanych na polskim rynku pocztowym jako rzekome przeszkody w jego pełnej liberalizacji wymieniane jest, przysługujące operatorowi wyznaczonemu, posiadające moc dokumentu urzędowego, potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej. To dodatkowa możliwość jaką państwo oferuje obywatelom i na którą daje gwarancję, mimo iż żadne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie nakładają obowiązku posiadania przez obywatela potwierdzenia nadania przesyłki jako dokumentu urzędowego. Nie jest więc to korzyść dla operatora wyznaczonego a możliwość wyboru dla klienta, tym bardziej, że ewentualna korzyść finansowa dla operatora wyznaczonego z tego tytułu pomniejsza wielkość kosztu netto. Inną kwestią na rynku pocztowym jest udostępnianie infrastruktury operatora wyznaczonego innym operatorom. Przedmiotem zarzutów operatorów alternatywnych w stosunku do operatora wyznaczonego jest brak w przepisach prawa obowiązku nałożonego na tego operatora udostępniania elementów sieci pocztowej takich jak placówki pocztowe (w zakresie wydawania przesyłek awizowanych), czy też tzw. ostatniej mili, czyli dostarczania przesyłek przyjętych przez operatorów alternatywnych. W tym miejscu należy przywołać art. 34 preambuły do tzw. III dyrektywy pocztowej, który w kwestii udostępniania elementów sieci pocztowej innych niż wynikające z obowiązku określonego art. 11a tejże dyrektywy (skrzynki oddawcze, skrytki pocztowe, baza adresowa do przekierowywania przesyłek oraz system kodów pocztowych) stanowi, że interoperacyjność sieci pocztowej powinna być zapewniona w przypadku istnienia kilku operatorów posiadających regionalne sieci usług pocztowych i świadczących usługi powszechne. W Polsce taka sytuacja nie występuje (jest jeden operator świadczący usługi powszechne). 10

11 DLACZEGO UNIA EUROPEJSKA USTANOWIŁA INSTYTUCJĘ POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO? Operator wyznaczony to rozwiązanie które gwarantuje wszystkim obywatelom, mimo pełnej liberalizacji rynku pocztowego, dostęp do usług pocztowych wysokiej jakości, świadczonych po przystępnych cenach, w każdym miejscu danego kraju na takich samych zasadach. Pełne otwarcie rynku pocztowego przynosi korzyści w skali całej gospodarki UE, wpływa na podniesienie jakości usług i obniżenie ich ceny. Wprowadza jednak rynkową logikę opłacalności, co może prowadzić do dyskryminacji w dostępie do usług pocztowych wybranych grup, zwłaszcza osób zamieszkałych na terenach wiejskich, górskich lub słabo zaludnionych. Aby zneutralizować negatywne społeczne skutki liberalizacji rynku, potrzebna jest regulacja państwa, zgodnie z założeniami dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. Wśród najważniejszych obowiązków pocztowego operatora wyznaczonego jest stworzenie odpowiednio gęstej sieci placówek pocztowych i pocztowych skrzynek nadawczych, także na terenach o niskim współczynniku zaludnienia. Właśnie tam usługi pocztowe mają największe znaczenie dla zapewnienia mieszkańcom komunikacji, możliwości uczestniczenia w życiu gospodarczym i świadczenia pracy, a tym samym większej spójności społecznej i terytorialnej w skali kraju. Równie istotnym obowiązkiem nałożonym na operatora wyznaczonego jest świadczenie usług odpowiednio często, tzn. doręczania przesyłek przynajmniej raz dziennie, przez pięć dni w tygodniu. Kolejnym czynnikiem zapobiegającym wykluczeniu są przystępne ceny i jednolita taryfa, obowiązująca na terenie całego kraju, niezależnie od położenia geograficznego danego klienta i kosztów, jakie generuje on dla poczty. Jednocześnie generalną zasadą jest, aby cena pocztowych usług powszechnych operatora wyznaczonego odzwierciedlała koszty, jakie ponosi i jednocześnie nie naruszała zasad konkurencji na rynku. Aby te wymogi były spełnione, rynek w Polsce nadzorowany jest przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, który każdorazowo musi zatwierdzić cenniki operatora wyznaczonego. 11

12 Jeśli pełnienie obowiązku operatora generuje straty na usługach powszechnych, w ustawie Prawo pocztowe przewidziano dopłaty innych operatorów świadczących usługę wchodzącą w zakres usług powszechnych oraz operatora wyznaczonego od usług powszechnych i wchodzących w zakres tych usług. Jeśli dopłaty te są nie wystarczające na pokrycie straty na usługach powszechnych (koszt netto finansowany do poziomu straty), to wówczas brakującą kwotę uzupełnia budżet państwa. Liberalizacja europejskiego rynku pocztowego rozpoczęła się w 1997 r. Parlament Europejski i Rada Europy wydały wówczas dyrektywę nr 97/67/EC, która zdefiniowała standard usług pocztowych, zezwoliła na zastrzeżenie wybranych usług dla operatora państwowego i zaleciła utworzenie odrębnych organów regulacyjnych dla rynku pocztowego w poszczególnych krajach. Kolejna dyrektywa z 2002 r. nr 2002/39/EC zawierała plan dojścia do pełnego uwolnienia rynku, które zaplanowano na 1 stycznia 2009 r., poprzez stopniowe znoszenie obszarów zastrzeżonych w usługach powszechnych. III Dyrektywa z 2008 r /6/EC zmieniła to optymistyczne założenie pełną liberalizację rynku przesunięto o dwa lata, a dla nowych państw członkowskich nawet o cztery na 1 stycznia 2013 r. 12

13 JAK PRZEBIEGA PROCES WYBORU OPERATORA WYZNACZONEGO? Wyboru pocztowego operatora wyznaczonego na okres 10 lat dokonuje Prezes Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ogłasza on konkurs na operatora wyznaczonego w ogólnokrajowym dzienniku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, co najmniej 12 miesięcy przed upływem okresu, na jaki został ustanowiony poprzedni operator wyznaczony. Oznacza to, że najbliższy konkurs na operatora wyznaczonego zostanie ogłoszony przed końcem roku Sposób wyboru operatora wyznaczonego sprecyzowany jest w ustawie Prawo pocztowe z 23 listopada 2012 r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług pocztowych z 25 listopada 2013 r. Postępowanie konkursowe ma dwa etapy: Etap I - polegający na ocenie spełnienia warunków udziału w konkursie (kryteria formalne); Etap II - polegający na ocenie spełnienia kryteriów konkursowych, które mają na celu zweryfikowanie zasobów i możliwości oferenta w zakresie sprawowania funkcji pocztowego operatora wyznaczonego. Etap I - ocena spełniania warunków uczestnictwa w konkursie: 1) złożenie oferty w miejscu, formie oraz terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz podanie przez operatora pocztowego składającego ofertę jego adresu właściwego do doręczeń (Rozporządzenie, 4 pkt 1); 2) zgodność złożonej oferty z warunkami i wymaganiami, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczącymi sposobu przygotowania oferty, określenia przedmiotu oferty oraz zawartości oferty, poprzez wskazanie informacji i dokumentów dołączanych do oferty; (Rozporządzenie, 4 pkt 2); 13

14 3) prowadzenie działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru (Ustawa, Art. 71. pkt 2); 4) posiadanie zdolności ekonomicznej i technicznej obejmującej co najmniej: sieć placówek pocztowych, sieć centrów rozdzielczych, środki transportu, organizację przedsiębiorstwa, płynność finansową umożliwiające realizację zadań operatora wyznaczonego (Ustawa, Art. 71. pkt 2). Etap II - ocena spełnienia szczegółowo sprecyzowanych kryteriów konkursowych, dotyczących: 1) zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych; 2) zapewnienia wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych oraz dostępności usług powszechnych; 3) kosztu świadczenia usług powszechnych, przedstawionego przez operatora pocztowego; 4) zapewnienia rentowności świadczenia usług powszechnych; 5) realizacji zadań operatora wyznaczonego, w tym wykonywanych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego; 6) zdolności ekonomicznej i technicznej operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych - patrz pkt 4 Etap I (Rozporządzenie, 3pkt 1); Dokumentacja konkursowa powinna precyzować maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego z kryteriów oceny, sposób oceny oferty w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert oraz informację o minimum kwalifikacyjnym. Operatorzy pocztowi będą mieli nie mniej niż 60 dni na złożenie ofert. Nie późnej niż 21 dni przed upływem terminu składania oferty uczestnicy konkursu mogą zwracać się do Prezesa UKE o doprecyzowanie treści oferty. Zapytania, bez podania nazwy podmiotu są publikowane na stronie UKE, a odpowiedzi Urzędu są wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Oferty są rozpatrywane przez Komisję konkursową, liczącą co najmniej 5 osób, powoływanych przez Prezesa UKE spośród posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie pracowników Urzędu. Nie mogą oni pozostawać w stosunku prawnym, pracy (do roku wstecz), relacji rodzinnej, ani być powiązani z członkami władz firmy będącej uczestnikiem konkursu w żaden inny sposób, który budziłby wątpliwości co do bezstronności postępowania. 14

15 Prezes UKE po upływie terminu składania ofert publikuje na stronie BIP listę operatorów, którzy złożyli oferty. Członkowie Komisji mogą się zapoznawać z ofertami na posiedzeniach, a także w innym czasie, jednak nie wynosząc dokumentacji poza pomieszczenie wyznaczone przez przewodniczącego Komisji. Po zakończeniu I etapu konkursu Komisja podejmuje uchwałę w której wskazuje oferty zakwalifikowane do drugiego etapu i oferty niezakwalifikowane do drugiego etapu, podając uzasadnienie. W drugim etapie komisja dokonuje punktowej oceny ofert, na podstawie kryteriów konkursowych. Prezes UKE ogłasza wyniki konkursu, wskazując operatora, który uzyskał największą sumę punktów w drugim etapie konkursu. Nowy operator wyznaczony podejmuje swoje obowiązki od dnia 1 stycznia 2016 r. 15

16 16

17 JAK POWINNY BYĆ SFORMUŁOWANE KRYTERIA KONKURSOWE? Polska jest pierwszym krajem w UE, który przeprowadza konkurs na operatora wyznaczonego, brak więc wzorców w zakresie szczegółowych wymagań stawianych firmom konkurującym o tę funkcję. Dlatego niezmiernie istotne jest ustanowienie precyzyjnych i przemyślanych warunków konkursu, ponieważ od jego wyników będzie zależał kształt rynku pocztowego przez następne 10 lat. O ile w aktach prawnych znajdujemy zarys kryteriów, którymi UKE będzie kierował się przy rozstrzyganiu przetargu, to w żaden sposób nie zostało rozstrzygnięte jakie wagi zostaną przypisane poszczególnym wymaganiom, a będzie to kwestia nie mniej doniosła niż zakres przedmiotowy dokumentacji przetargowej. UKE opublikowała na swojej stronie internetowej wyniki konsultacji z operatorami pocztowymi na temat konkursu zamieszczając stanowiska tychże operatorów pocztowych oraz organizacji branżowych. W ocenie operatorów należy oszacować ich zdolność do spełnienia wymagań stawianych przed operatorem wyznaczonym, w zakresie: 1) warunków świadczenia usług powszechnych w jednolity sposób, w porównywalnych warunkach, 2) rozmieszczenia placówek pocztowych oraz nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego, 3) wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych, 4) zapewnienia świadczenia usług powszechnych po przystępnych cenach, 5) częstotliwości opróżniania nadawczej skrzynki pocztowej i doręczania przesyłek pocztowych, 6) uzyskiwania przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej; 17

18 W zakresie Infrastruktury pocztowej Zdaniem niektórych operatorów należy doprecyzować, czy wymagana sieć placówek pocztowych, centrów rozdzielczych i środków transportu ma istnieć faktycznie w chwili składania oferty, czy może być rozbudowana dopiero w wypadku wygrania przez danego operatora pocztowego konkursu. W razie wyboru drugiej opcji należałoby postawić pytanie jak można zweryfikować deklarowaną zdolność do utworzenia niezbędnej infrastruktury i jak wysokie mogą być koszty społeczne w przypadku faktycznego niepowodzenia takiego projektu. Organ rozstrzygający, dokonując powyższej oceny, powinien wziąć pod uwagę liczbę placówek własnych w ogólnej liczbie placówek, którymi dysponuje operator, jak również odsetek placówek pełniących funkcje zarówno nadawcze, jak i oddawcze. Zauważyć należy, że zdecydowana większość punktów pocztowych operatorów prywatnych umożliwia jedynie odbiór przesyłek. W zakresie struktury zatrudnienia W obszarze kryterium organizacja przedsiębiorstwa niektórzy operatorzy pocztowi proponują wprowadzenie wskaźnika struktury zatrudnienia, wyliczanego na podstawie liczby doręczycieli i pracowników obsługi klienta zatrudnionych na umowę o pracę w ogólnej liczbie pracowników. Stałe formy zatrudnienia sprzyjają zachowaniu stabilności i ciągłości świadczenia usługi powszechnej oraz stanowią wypełnienie zapisów III Dyrektywy pocztowej, wedle której liberalizacja rynku miała jednocześnie przyczynić się do zwiększenia jakości i trwałości zatrudnienia przez operatorów świadczących usługę powszechną. Warto zauważyć również, że aktualnie dokonywana nowelizacja prawa zamówień publicznych przewiduje możliwość zawarcia w dokumentacji konkursowej wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę realizującego usługę będącą przedmiotem zamówienia publicznego. Zdolność do pełnienia zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa Kolejnym ważnym aspektem sprawowania funkcji operatora wyznaczonego jest zdolność do pełnienia zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach konkursu należałoby więc zweryfikować procedury i certyfikaty bezpieczeństwa każdego z operatorów, a także plany współdziałania z wojskową pocztą polową oraz rzeczywistą zdolność organizacyjną do kontynuowania działań w warunkach stanu wojennego lub wyjątkowego. Wobec niestabilnej sytuacji politycznej za naszą wschodnią granicą, wymogi te nabierają szczególnego znaczenia. 18

19 Kondycja finansowa firmy Gwarancją niezakłóconego świadczenia usługi powszechnej jest stabilność ekonomiczna operatora wyznaczonego. Dlatego w toku konkursu należy ocenić podstawowe wskaźniki pokazujące kondycję finansową przedsiębiorstwa: wskaźniki rentowności, produktywności aktywów, płynności finansowej, czy zadłużenia. Nie bez znaczenia jest zbadanie strategii tzw. optymalizacji podatkowej, stosowanej przez część firm pocztowych, ponieważ jest to drugi, oprócz zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne, sposób na obniżanie ceny usług, który ma negatywne skutki makroekonomiczne. Koszt świadczenia usług powszechnych Koszt jest jednym z sześciu głównych kryteriów wymienianych w Prawie pocztowym, konkurs nie powinien być więc rozstrzygnięty wyłącznie lub głównie w oparciu o najniższą oferowaną cenę. Zachodzi obawa, że rażąco niski koszt świadczenia usług powszechnych zaoferowany przez operatora pocztowego, mógłby w konsekwencji wiązać się z niższą niż oczekiwana jakością i dostępnością usług powszechnych, a także z zapewnieniem niewystarczających standardów bezpieczeństwa i poufności przesyłek oraz realizacji obowiązków z zakresu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. 19

20 20

21 POMOC PUBLICZNA DLA OPERATORÓW WYZNACZONYCH W EUROPIE Poczta Polska od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, a nawet jeszcze wcześniej, nie dostawała od państwa żadnej formy wsparcia finansowego. Również restrukturyzacja Poczty, która ma miejsce w ostatnich trzech latach była finansowana wyłącznie z zysku wypracowanego przez firmę. Jest to sytuacja raczej odosobniona na tle innych poczt europejskich, które były w różny sposób dofinansowywane przez rządy, także w ostatnich latach. Przykładowo w samym 2012 r. Komisja Europejska wydała szereg decyzji zezwalających na pomoc publiczną w sektorze pocztowym: 1) Komisja zaakceptowała pomoc rządu francuskiego dla poczty francuskiej w wysokości 1,9 mld euro przeznaczoną na pokrycie części kosztów związanych z dystrybucją prasy i świadczeniem usług w odległych regionach kraju w latach ) Komisja wyraziła zgodę na pomoc rządu greckiego dla poczty greckiej w wysokości 52 mln euro, w celu wsparcia finansowania modernizacji świadczenia usług powszechnych do roku Wsparcie ma na celu rozszerzenie wachlarza świadczonych usług na terenie całego kraju oraz najodleglejszych regionów kraju. 3) Komisja zatwierdziła plan rządu brytyjskiego przyznania poczcie Royal Mail pomocy w wysokości 1,089 mld funtów w postaci redukcji zadłużenia w związku z planem restrukturyzacji i podwójną rolą poczty występującej jako operator usługi powszechnej i udzielającej dostępu do infrastruktury pocztowej. 4) Komisja zaaprobowała dofinansowanie w wysokości 1,155 mld funtów dla Post Office Limited, spółki zależnej od Royal Mail, na utrzymanie i modernizację sieci nierentownych urzędów pocztowych, m.in. na terenach wiejskich. Komisja zatwierdziła również utrzymanie funduszu kapitału obrotowego w wysokości 1,155 mld funtów, mającego zapewnić płynność finansową Post Office Limited. Natomiast rząd francuski w 2011 r. powołał specjalną komisję, która miała zbadać możliwe scenariusze rozwoju dla La Poste w obliczu liberalizacji rynku i zdecydował o podniesieniu kapitału spółki o 2,7 miliarda na potrzeby realizacji przyszłej strategii. 21

22 22

23 OPERATORZY WYZNACZENI W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ I. Największe państwa europejskie Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Włochy to państwa o znacznej powierzchni, a zarazem dużej liczbie mieszkańców. Pozwala to na optymalne rozłożenie kosztów usługi powszechnej. W wypadku takiego typu rynków sprawdza się klasyczna usługa pocztowa, świadczona pięć dni w tygodniu. Niemcy 100% NIEMCY UNIA EUROPEJSKA % 60% 40% 20% 0% internet szerokopasmowy dostęp do internetu bankowość internetowa e-administracja e-commerce Wykres 1. Poziom wykorzystania technologii informatycznych w Niemczech. * W Niemczech przypada średnio 249 listów na osobę rocznie (2011). Obsługa korespondencji generuje 0,34% PKB, obsługa paczek 0,43% (dane z 2011). * Wykres 1. i kolejne na podstawie Study for the European Commission, Directorate General for Internal Market and Services, Main Developments in the Postal Sector ( ), Country Reports, dane z 2011 r. 23

24 24 Przesyłki objęte usługą powszechną: Listy do 2 kg Paczki - do 20 kg Przesyłki z zadeklarowaną wartością Wymagana liczba placówek pocztowych: 12 tys. stałych placówek pocztowych przynajmniej jedna w każdej miejscowości powyżej 2 tys. mieszkańców. Generalnie, w miejscowościach powyżej 4 tys. mieszkańców klienci powinni mieć do placówki pocztowej nie dalej niż 2 km. Dodatkowo, w każdym powiecie powinna być zlokalizowana jedna placówka na każde 80 km². Wymagana liczba nadawczych skrzynek pocztowych: Na terenach o ciągłej zabudowie powinna być jedna skrzynka na 1 km. Deutsche Post dobrowolnie zobowiązała się do zainstalowania minimum 108 tys. skrzynek na terenie całego kraju. Szybkość i częstotliwość dostarczania korespondencji: Listy: D+1-80%, D+2 95% Paczki: D+2 80% Dostarczanie i odbieranie przesyłek powinno odbywać się raz dziennie od poniedziałku do soboty (wyższy standard niż minimum określone przez UE). Operator wyznaczony - Deutsche Post DHL Niemcy są jedynym państwem w Europie nieposiadającym operatora wyznaczonego w trybie przepisów prawa bądź jego wyboru w drodze konkursu, ponieważ poziom rozwoju sektora pocztowego pozwala na założenie, że usługa powszechna zostanie zapewniona siłami rynku. W praktyce świadczy ją dawny operator państwowy - Deutsche Post DHL. Niemcy inwestowały przez wiele lat w infrastrukturę pocztową i przygotowały własną pocztę do międzynarodowej konkurencji. Teraz jest to największy na świecie koncern logistyczny, obecny w ponad 220 państwach. Przed Świętami Bożego Narodzenia spółka bije rekordy wydajności, dostarczając nawet 8 mln przesyłek w ciągu jednego dnia. Deutsche Post DHL została spółką publiczną w 1995 r, a w 2001 r. została wprowadzona na giełdę. 21% akcji należy pośrednio do państwa, a 79% pozostaje w rękach akcjonariuszy rozproszonych. Od 2009 r. cena akcji wzrosła z 9 do 26 euro. Niemiecki rząd rozważa sprzedanie posiadanych udziałów w poczcie i zainwestowanie tak zdobytych pieniędzy w rozwój cyfrowy Niemiec. Spółka zatrudnia ponad 470 tys. pracowników, z czego 43,5 tys. jest urzędnikami służby publicznej. Zysk operacyjny spółki za rok 2013 wyniósł 2.86 mld euro.

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia SPÓŁKA AKCYJNA Gliwice, 9 czerwca 2014 r. 1. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych Autor opracowania dr Marietta Janowicz-Lomott Patronem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo