PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASIA I GIMNAZJUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASIA I GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 Krzysztof Popiela ul.konopnickiej 28/ Nowy Sącz Wychowanie fizyczne Zespół Szkół w Wielogłowach PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASIA I GIMNAZJUM Dobór treści do realizacji zadań Lp. Umiejętności Sprawność Wiadomości Działania wych. Ścieżki edukacyjne Gimnastyka podstawowa Wejście, przejście po przyrządzie równoważnym. Chód po równoważni ze zmianą kierunku, zakończony zeskokiem. Przewrót w przód ponad przeszkodą z naskoku. Przewroty łączone w przód i w tył. Przerzut bokiem z 3 kroków marszu. Stanie na rękach zamachem jednonóż z asekuracją. Stanie na rękach do przewrotu w przód. Skok rozkroczny przez kozła wzdłuż i wszerz. Skok kuczny z rozbiegu na wprost (4-5 cz. skrzyni) Kształtowanie sprawności motorycznej na torze przeszkód. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie utrzymujące prawidłowa postawę ciała Zabawy ogólnorozwojowe z akcentem na Bieg na dystansie 60 m. ze startu niskiego. Bieg sztafetowy 4x100 m. start niski z pałeczką sztafetową. 15. Płotkarskie ABC. 16. Bieg długi 600 m. dziewczęta 1000 m. - chłopcy 17. Skok w dal techniką naturalną Skok wzwyż techniką naturalną. Zadania kontrolno oceniające skok wzwyż. Rzut piłeczką palantową z rozbiegu. Równowaga Równowaga, siła, siła, siła, Siła. Siła, Szybkość., zręczność, Gibkość,, Wytrzymałość biegowa. Szybkość. Moc. 21. Gry i zabawy siłowe. Moc. 22. Rzut na odległość piłką lekarską 3 kg. Atletyka terenowa 23. Wykorzystanie warunków terenowych dla kształtowania sprawności ruchowej. Siła,. przestrzenna wytrzymałość, siła, Bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń na przyrządach. Stopniowanie wysiłku podczas ćwiczenia. Znaczenie ćwiczeń korekcyjnych. Przygotowanie organizmu do wysiłku pod kątem ćwiczeń akrobatycznych. Analiza techniki wykonywania poszczególnych faz Asekuracja, pomoc samoochrona. Dobór ćw. kszt. w korekcji wad postawy. Wypoczynek po intensywnym Samoochrona w czasie ćwiczeń gimnastycznych. Zainteresowanie uczniów wpływem ruchu na układ oddechowy. Znaczenie prawidłowej postawy ciała dla zdrowia Ćw. kszt. szybkość, ćw. uspokajające po Technika biegu, pomiar Starty z różnych pozycji. Przepisy dotyczące biegów przez płotki. Rozkładanie siły w biegach długich. Zasady rozbiegu i odbicia. Przepisy dotyczące skoku wzwyż. Zasady prowadzenia konkurencji. Analiza techniki rzutu. Przygotowanie do rzutu piłką lekarską. Bhp podczas zajęć. Ocena odległości oraz miejsca usytuowania przedmiotów lub osób Utylitaryzm ćw. równoważnych w życiu codziennym. Samoocena funkcjonowania układu krążenia pomiar tętna. Samodzielne wykonywanie ćwiczeń korekcyjnych Rzetelne wykonanie powierzonych zadań. Wdrażanie do samodoskonalenia umiejętności ruchowych. Ukazywanie celowości wykonywania postawionych zadań. Stosowanie ćw. korygujących w zależności od potrzeb Eksponowanie sukcesów i osiągnięć uczniów. Asekuracja współćwiczącego. Świadome uczestnictwo w doskonaleniu swoich Właściwy dobór Lekkoatletyka mój wynik moim sukcesem. Kontrola i ocena rzetelność pomiaru. Współdziałanie z partnerem. Bhp podczas biegu przez płotki. Ocena własnej aktywności. Bezpieczne miejsce do Rozwijanie odwagi i śmiałości. Zasady zdrowej rywalizacji. koncentracji na lekcji. -Mój wynik moim sukcesem. Umiejętność doboru ćw. kszt. odpowiednie części ciała. EZ -Higiena osobista i otoczenia, zasady bezpieczeństwa. EZ -Higiena pracy umysłowej i snu, zasady bezpieczeństwa. EZ -Aktywność fizyczna EZ -Przyczyny i skutki zażywania środków psychoaktywnych. EZ -Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. EZ -Ryzyko związane z różnymi rodzajami aktywności. EZ -Właściwe korzystanie z pomocy służby zdrowia. EZ -Wzmacnianie poczucia własnej EZ -Pierwsza pomoc przy złamaniach i skręceniach. EZ -Rozbudzanie u dziecka dbałości o własne zdrowie. EZ -Stwarzanie warunków do kszt. zdrowego stylu życia. EZ Zasady pielęgnacji ciała. EE Nadmierne nasłonecznienie. EZ -Aktywność ruchowa w różnych okresach życia. EZ -Wzywanie pomocy w nagłych wypadkach. EZ -Wypoczynek bierny i czynny. EZ -Pierwsza pomoc w urazach. EZ Korzystanie z pomocy służby zdrowia. EZ Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. EZ -Odpowiednia dieta EZ -Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia. EZ -Rekreacja rodzinna. EZ -Bezpieczeństwo na zajęciach w terenie. 24. Pokonywanie przeszkód Moc Ocena odległości oraz Umiejętność doboru ćw. EE -Wpływ zachowań 1

2 skokami mieszanymi. 25. Terenowe zabawy biegowe. Wytrzymałość. 26. Atletyka terenowa na śniegu. Wytrzymałość. 27. Marszobieg w terenie 2000m. Wytrzymałość Wieloskoki różne formy podczas zabaw i gier terenowych. Cross terenowy; doskonalenie umiejętności orientowania się w terenie. Zabawy i gry zręcznościowe z wykorzystaniem nietypowych przyborów. Sztafetowe biegi przełajowe.(10x600 m) Gry i zabawy w terenie wg inwencji uczniów. Piłka ręczna Poruszanie się po boisku z piłką i bez piłki. Chwyt i podania piłki w formie fragmentów gry. Rzuty do bramki w formie fragmentów gry. Nauka rzutu z biodra rzuty sytuacyjne. Nauka zwodu podwójnego w prawo i w lewo. Łączenie techniki zwodu, rzutu i kozłowania. Poruszanie się zawodnika w obronie ze zmianą pozycji. 40. Gra strefą 5:1, 4: Wyprowadzenie ataku szybkiego we Technika i taktyka gry bramkarza. wykorzystanie indywidualnych umiejętności w grze. Piłka siatkowa Badanie poziomu umiejętności technicznych w piłce siatkowej. Odbicia piłki oburącz sposobem dolnym indywidualnie i w parach. 46. Nauka dojścia do ataku Wystawianie piłki i przebicie atakujące przez siatkę. Nauka zbicia piłki z własnego podrzutu. 49. Zagrywka sposobem górnym. w terenie. Siła, zręczność, Siła, Siła, Wytrzymałość. ruchowa Ogólna sprawność fizyczna. Siła, siła, siła, zwinność, miejsca usytuowania przedmiotów lub osób. Dobór zabaw kształtujących Dobór zabaw kształtujących Prawidłowa regulacja oddechu podczas i po Poznawanie zasad i przepisów gier i zabaw. Znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych. Znaczenie precyzji i dokładności w ćwiczeniach. Rola sprawności w życiu prywatnym i społecznym. Umiejętności organizacji i przeprowadzania zabawy terenowej. Zasady bhp na lekcji gier zespołowych. System rozgrywek w piłce ręcznej. Wpływ umiejętności technicznych na celność rzutów. Analiza sytuacji w wyborze rodzaju rzutu do bramki. Utylitaryzm zwodów. Przepisy gry sygnalizacja sędziowska. Przepisy gry gra obronna. Ustawienie zespołu w obronie 5:1, 4:2. Pomiar tętna przed i po Przepisy gry gra bramkarza. Test umiejętności ruchowych z piłki ręcznej. Analiza własnych umiejętności siatkarskich. Technika odbić w piłce siatkowej. Dobór ćwiczeń kształtujących Rola rozgrywającego w grze. Rodzaje ataku na boisko przeciwnika. Przepisy gry dotyczące zagrywki. kszt. odpowiednie części ciała. Aktywizacja uczniów do wzmożonego wysiłku i pokonywania zmęczenia. Aktywizacja uczniów do wzmożonego wysiłku i pokonywania zmęczenia. Ocena własnej wytrzymałości. Kształcenie inwencji twórczej w organizowaniu gier i zabaw terenowych. Przeżywanie radości i satysfakcji z opanowania umiejętności ruchowych. Współodpowiedzialność za wynik działania zespołu. Kształtowanie pozytywnych postaw do ćwiczeń w czasie wolnym od zajęć. Egzekwowanie zasad bhp, pełnienie przez ucznia roli organizatora Współpraca zespołu z prowadzącym. Pomoc i współpraca w grupie. Dobór ćwiczeń do poziomu umiejętności Współdziałanie z partnerem w celu bezpiecznej i skutecznej realizacji zadań. Podporządkowanie się przepisom w grze. Przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji. Wdrażanie do roli kapitana zespołu. Wdrażanie do roli sędziego. Pokonywanie lęków. Rozwiązywanie problemów emocjonalnych ze zwycięstwem i porażką. Wdrażanie do ładu i porządku na lekcji wychowania fizycznego. poprawności Egzekwowanie zasad bhp Rozwijanie odwagi i śmiałości. zdrowie własne i drugiego. Zasada fair play. w miejscu zabawy na stan EE Wpływ zachowań w miejscu zabawy na stan EE Wpływ zachowań w miejscu zabawy na stan EZ -Samoocena własnej wydolności. EZ Dobór stroju do warunków pogodowych. EZ Wpływ pożywienia na sprawność i rozwój fizyczny organizmu. EM Samodyscyplina własnych zachowań. EZ Zachowania sprzyjające zdrowiu. EZ Zachowanie sprzyjające zdrowiu i organizacji czasu wolnego. EZ Przygotowanie miejsca do EZ Moje mocne i słabe strony. EZ Co ja mogę dać będąc człowiekiem zespołu? EZ Indywidualne sposoby doskonalenia własnej sprawności. EZ Zachowanie sprzyjające i zagrażające zdrowiu. EM Mimika, wyraz twarzy w komunikacji międzyludzkiej. EZ Umiejętność dawania i otrzymywania wsparcia. EZ Ryzyko w różnych formach aktywności fizycznej. EZ Organizacja czasu wolnego EZ zdrowie własne i drugiego EZ Dobór stroju do różnych form aktywności ruchowej. EZ Bhp w domu i w szkole. EZ Czynniki wpływające negatywnie na samopoczucie EZ Nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie. EZ Ocena ryzyka podczas wykonywania EZ Rozpoznawanie zagrożeń i umiejętność reagowania. Rozegranie piłki po przejęciu Ustawienie zespołu w czasie 50. Współpraca w zespole. zagrywki. zagrywki. 51. Rozegranie piłki i zbicie siła, Co znaczą słowa? Ponoszenie EZ Umiejętność EM Bariery utrudniające współprace w zespole. 2

3 atakujące podczas gry 3x Turniej małych gier 3x Zastosowanie poznanych elementów techniki podczas gry szkolnej. nauczanych elementów techniki. Koszykówka Badanie umiejętności koszykarskich. Technika indywidualna (we fragmentach gry) podania sytuacyjne. 57. Rozegranie ataku szybkiego Nauka zwodu z piłką i bez piłki. Rzuty z różnych pozycji we 60. Nauka zbiórki piłki z tablic. 61. Rozgrywanie piłki we fragmentach gry 3:2, 2: Wykonywanie zasłon Krycie każdy swego we. Ocena indywidualnej skuteczności rzutu do kosza. Piłka nożna 65. Gry i zabawy kopne w nauczaniu piłki nożnej. 66. Żonglerka piłki udem i stopą. 67. Uderzenie piłki zewnętrznym podbiciem. 68. Prowadzenie piłki slalomem Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę. Uderzenie piłki prostym podbiciem. Zwód z przeniesieniem stopy nad piłką. Stosowanie opanowanych elementów w małych grach. Gra właściwa według przepisów PZPN. Tenis stołowy Podanie doskonalenie zagrywki z rotacją górną i dolną forhendem i bekhendem. Podanie doskonalenie zagrywki z rotacją boczną. Doskonalenie przebicia forhendem i bekhendem z podcięciem. siła, siła, Siła, wytrzymałość, zręczność, siła, Sprawność ogólna i specjalna. szybkość, zręczność Siła Siła, Sprawność ogólna i sprawność specjalna? Przepisy dotyczące gier uproszczonych. Siatkówka grą sportową i rekreacyjną. Zapoznanie z zadaniami kontrolno oceniającymi. Różnica między mini koszykówką a koszykówką. Znaczenie orientacji ruchowej dla poprawy skuteczności gry. Zasób ćwiczeń kształtujących Inspirowanie do samodzielnego organizowania czasu wolnego. higieny osobistej i stroju. Pełnienie roli sędziego. odpowiedzialności za własne błędy. Umiejętność współpracy w zespole trójkowym. Popularyzacja własnych form aktywności ruchowej. Samoocena. Stymulująca rola wysiłku fizycznego. Utrwalenie nawyków higienicznych. Motywowanie do podnoszenia sprawności fizycznej. Praca w grupie i z grupą. Poczucie dobrze wykonanych Wyzwalanie inicjatyw uczniowskich. Uczciwość w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji. rozwiązywania własnych problemów. EZ Potrzeba wypoczynku w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. EZ Aktywność fizyczna EZ Dawanie wsparcia sobie i innym w czasie wykonywania zadań kontrolnych. EZ Diagnoza własnej sprawności fizycznej. EZ Ryzyko związane z różnymi formami aktywności. EZ Aktywność fizyczna EZ Dawanie i przyjmowanie wsparcia. EE Dostrzeganie wpływu estetyki otoczenia na samopoczucie EZ Kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji. EM Przyjmowanie odpowiedzialnych funkcji społecznych. Współpraca w zespole. Pełnienie roli sędziego. EM Współpraca w zespole. Dobór form aktywności do własnych potrzeb. Dobór przyborów i przyrządów do gier rekreacyjnych. Pełnienie przez ucznia roli pomocnika organizatora. Dobór natężenia do sprawności fizycznej uczniów. Wpływ aktywności ruchowej na dojrzewający organizm. Dobór ćwiczeń kształtujących Przygotowanie boiska do gier rekreacyjnych. szybkości. Poruszanie się w obronie i ataku indywidualnym. Przepisy gry -PZPN Zasady bhp na zajęciach, kryteria oceniania. Wpływ czynnego wypoczynku na układ Dobór ćwiczeń kształtujących i korygujących postawę Pomoc słabszemu i choremu. Kultura zachowania podczas oglądania meczy. Poszanowanie mienia własnego i społecznego. Podporządkowanie się decyzjom organizatora. sprawności motorycznej. Higiena ciała w okresie dojrzewania. Przydatność ćwiczeń zwinnościowych w życiu codziennym. Samoorganizowanie się do zajęć w czasie wolnym. Zachowanie zasad bezpieczeństwa na lekcji. Współpraca w zespole i drużynie. Poszukiwanie wzorów do naśladowania. Postawa ucznia na lekcjach wychowania fizycznego. Ukazanie celowości wykonywania zadań. Normowanie obciążeń fizycznych do indywidualnych możliwości EZ Ekspresja w doborze form aktywności. EZ Samoocena i samokontrola własnych zachowań. EZ Planowanie własnego rozwoju fizycznego. EM Zachowania sprzyjające dobrej komunikacji. EZ Promowanie własnego zdrowia w grupie rówieśniczej. EZ Higiena ciała w okresie dojrzewania. EZ Rekreacja rodzinna. EZ Jestem organizatorem wypoczynku czynnego. EZ Sytuacje ryzykowne ocena ryzyka. ER Historia polskiej piłki nożnej. ER Kocham swoją drużynę. EZ Tenis stołowy sportem całego życia. ER Najlepsi tenisiści w regionie. EZ Uświadomienie zagrożeń, jakie mogą wystąpić w grze. 3

4 Półwolej z forhendu i bekhendu doskonalenie. Doskonalenie poznanych w grze pojedynczej Doskonalenie poznanych w grze podwójnej. Sporty zimowe Różne sposoby zmiany kierunku zjazdów na sankach. Saneczkarstwo zjazdy sytuacyjne w terenie. Saneczkarstwo zjazdy z omijaniem przeszkód. ciała. Wpływ poszczególnych form ruchu na rozwój uczniów. sprawności. Siła, Siła, moc, 83. Gry i zabawy rzutne na śniegu. Siła, Pływanie Łyżwiarstwo jazda w przód po łukach na krawędziach łyżew. Łyżwiarstwo jazda w przód i w tył przekładanką. Łyżwiarstwo jazdy sytuacyjne; na jednej nodze w różnych pozycjach. Gry i zabawy na śniegu z wykorzystaniem warunków terenowych. 88. Kraul na grzbiecie Gry i zabawy; technika grzbietowa. Gry i zabawy pływackie w formie wyścigów, grzbiet. Kraul na grzbiecie pomiar 92. Kraul na piersiach Gry i zabawy; kraul na piersiach. Gry i zabawy pływackie w formie wyścigów; kraul na piersiach. Kraul na piersiach, pomiar równowaga. równowaga, równowaga, szybkość, siła, siła, Sędziowanie -obowiązki sędziego. Wdrażanie do przestrzegania zasad fair play. Olimpijskie dyscypliny narciarskie. Postępowanie przy przeziębieniach. Dobór miejsc i przyborów do zajęć w zimie. Zasady hartowania organizmu w zimie. Olimpijskie dyscypliny łyżwiarskie. Postępowanie przy odmrożeniach. Jak wykonać lodowisko? Umiejętność orientacji w terenie naturalnym. Przepisy stylu grzbietowego. Fair play podczas gier i zabaw. Kultura kibicowania. Metody pomiaru czasu w pływaniu. Przepisy kraul na piersiach. Wpływ pływania na samopoczucie. Sposoby organizacji czasu wolnego. Pierwsza pomoc przy urazach. Pełnienie roli zawodnika i sędziego. Tenis stołowy jako forma rekreacji. własne zdrowie. Zachowanie bezpiecznej odległości od współćwiczących. Przestrzeganie zasad współzawodnictwa. zdrowie własne Estetyka ruchu podczas Współpraca uczeń - nauczyciel Poczucie własnej Organizowanie zawodów dla najmłodszych w zimie. Bhp podczas zajęć na pływalni. Obowiązki dyżurnego przed i po zajęciach na basenie. Czy basen to wielki akwen? Umiejętność oceny własnych zdrowie własne Sami jesteśmy organizatorami zajęć na basenie. Współdziałanie w grupie w osiąganiu sukcesów. Umiejętność oceny własnych możliwości. EZ Zasady obowiązujące w relacjach międzyludzkich. EZ Tenis stołowy sportem rodzinnym. EZ Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia. EZ Czynny wypoczynek jako forma rehabilitacji. EM Historia sportów zimowych w regionie. EM -Mimika i gesty jako sposoby porozumiewania się. EE Zajęcia w środowisku naturalnym. EZ Rekreacja jako lekarstwo na stres. EZ Aktywność w różnych okresach życia. EZ Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. EM Historia pływania w Polsce. EZ Higiena ciała i miejsca pracy. EZ Urazy podczas zajęć na basenie. EZ Walory zdrowotne zajęć sportowych. EZ Dieta a stan zdrowia. EZ Przyczyny i skutki uzależnień. EZ Sposoby walki ze stresem. EZ Zasady sportowego współzawodnictwa. Ścieżki edukacyjne: EZ prozdrowotna, EE ekologiczna, EM czytelnicza i medialna, ER regionalna dziedzictwo kulturowe 4

5 PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASIA II GIMNAZJUM Dobór treści do realizacji zadań Lp. Umiejętności Sprawność Wiadomości Działania wych. Ścieżki edukacyjne Gimnastyka podstawowa Wejścia, chód po równoważni ze zmianą kroku. Przewrót w przód z odbicia obunóż z naskokiem na ręce. Przewrót w tył z postawy wysokiej przez siad o nogach prostych do rozkroku. Przewroty łączone w przód i w tył. Skok zawrotny o nogach prostych 6. Przerzut bokiem z naskoku Stanie na rękach sposobem dowolnym. Mostek z leżenia tyłem i z postawy wysokiej. Skok kuczny z rozbiegu na wprost (4-5 cz. skrzyni) Kształtowanie sprawności motorycznej na torze przeszkód Gry i zabawy bieżne z akcentem na Doskonalenie techniki startu niskiego, bieg na dystansie 60 m. Bieg krótki na dystansie 60m. sprawdzian. Bieg długi 600 m. dziewczęta 1000 m. - chłopcy Równowaga, siła, siła, moc, gibkość. gibkość. siła, Siła. siła, gibkość. Szybkość. Bezpieczeństwo podczas Dokładność i precyzja Techniczne aspekty wykonywanego zadania. Przygotowanie organizmu do ćwiczeń akrobatycznych. Samoochrona w czasie ćwiczeń gimnastycznych. Analiza techniki poszczególnych faz Asekuracja, samoochrona. Dokładność i precyzja Samoochrona w czasie ćwiczeń gimnastycznych. Zainteresowanie uczniów wpływem ruchu na układ oddechowy. Zestaw ćwiczeń kształtujące Technika biegu, pomiar Estetyka ruchu podczas Samodzielne wykonywanie ćwiczeń korekcyjnych. Bhp na lekcji z gimnastyki podstawowej. Rzetelne wykonanie powierzonych Asekuracja współćwiczącego. Rozwijanie śmiałości i odwagi. Wdrażanie do odpowiedzialności za siebie Bhp na lekcji odpowiedzialność za siebie Asekuracja współćwiczącego. Świadome uczestnictwo w doskonaleniu swoich Wdrażanie do pokonywania własnych słabości i zmęczenia. Stwarzanie sytuacji do przeżywania radości. Szybkość. Falstart pomiar, samoocena. Wytrzymałość biegowa. 15. Bieg sztafetowy 4x100 m. Szybkość. Zasady prawidłowego oddychania podczas Strefa zmian. Rodzaje biegów sztafetowych. 16. Skok w dal techniką naturalną.. Analiza techniki skoku Rzut na odległość różnymi przyborami 3 kg konkurs rzutów. Rzut piłeczką palantową z miejsca na odległość. Rzut piłeczką palantową z rozbiegu (krok skrzyżny). Atletyka terenowa Kształtowanie cech motorycznych w terenie naturalnym. Pokonywanie naturalnych przeszkód terenowych. Siła,. siła, skoczność, 22. Terenowe zabawy biegowe. Bhp podczas zajęć. Analiza techniki rzutu. Przepisy w konkurencjach rzutnych. Prawidłowe rozumienie pojęć sportowych. Prawidłowy oddech w czasie i po Rola rekreacji w życiu 23. Atletyka terenowa na śniegu. Wytrzymałość. Właściwy ubiór. 24. Marszobieg w terenie 2000m. Wytrzymałość 25. Zabawy i gry terenowe z wykorzystaniem nietypowych przyborów. Piłka ręczna Siła, zręczność, moc, 26. Podanie sytuacyjne piłki. 27. Rzuty do bramki z różnych pozycji. Siła, Jak kształtować wytrzymałość? Dobór przyborów do Zasady bhp na lekcji gier zespołowych. Współzawodnictwo motorem lepszych wyników. wyniki grupy. -Mój wynik moim sukcesem. bezpieczeństwo swoje i innych. Prawidłowa higiena żywienia. Zapoznanie z technikami relaksacji., samoocena. Aktywizacja do zwiększonego Rozwijanie śmiałości i odwagi. Współpraca zespołu z prowadzącym. Samodzielny dobór ćwiczeń siłowych. EZ -Higiena osobista, zasady bezpieczeństwa. EZ -Aktywność fizyczna EZ Diagnozowanie własnej sprawności fizycznej. EZ Wypoczynek czynny EZ drugą osobę. EZ Radzenie sobie w trudnych sytuacjach. EZ -Higiena pracy fizycznej i umysłowej. EZ -Pierwsza pomoc przy złamaniach i skręceniach. EZ -Rozbudzanie u dziecka dbałości o własne zdrowie. EZ Higiena po zajęciach. EE Wpływ naszych zachowań na stan środowiska naturalnego. EM najlepsi polscy sprinterzy. EM Prawidłowe przetworzenie informacji. EZ Wpływ wypoczynku czynnego na zdrowie. EZ Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. EZ -Rekreacja rodzinna. EZ Odpowiednia dieta EZ Uczciwość wobec siebie EZ Negatywny wpływ hałasu na organizm. OC Powszechny obowiązek obrony. EZ Jadłospis ze względu na rodzaj wykonywanej pracy. EZ Hartowanie organizmu. EZ Kształtowanie nawyków higienicznych. EE Znaczenie ochrony ekosystemów. EZ Przygotowanie miejsca do EZ Odpowiednie odżywianie się w okresie rozwoju. 5

6 Rzuty do bramki z wyskoku i po obrocie. Krycie każdy swego z zachowaniem stałej odległości. Zasłony i zmiany we Doskonalenie indywidualnej techniki i taktyki w obronie z piłką i bez piłki. Zespołowe formy w ataku i obronie bez piłki i z piłką. Gry rekreacyjno sportowe z uwzględnieniem elementów techniczno taktycznych. wykorzystanie indywidualnych umiejętności w grze. Piłka siatkowa Odbicia górne w postawie wysokiej i niskiej. Odbicia piłki sposobem dolnym w postawie niskiej. Odbicia piłki w polu gry w postawie niskiej i zachwianej. Zagrywka dolna zza linii boiska. Zagrywka górna zza linii boiska. 40. Przyjęcie piłki z zagrywki Wystawianie piłki oburącz sposobem górnym w przód. Stosowanie poznanych w grze właściwej. z poznanych elementów technicznych. Koszykówka Podrzuty i chwyty piłki w miejscu i w Rzuty piłki do kosza jednorącz w miejscu i w Prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach zakończone rzutem do kosza. Walka o pozycje w ataku i obronie. Zwody przy podaniach i rzutach. 49. Zasłony i zatrzymania. 50. Obrona każdy swego we Siła,, Ogólna sprawność fizyczna. siła, siła, siła,. siła,. siła, Refleks,. siła, moc, Siła, wytrzymałość, Harmonijny rozwój mięśni ramion i pasa barkowego Zwinność. 51. Małe gry 2:2, 3:3. Wytrzymałość. 52. Doskonalenie elementów technicznych w grze szkolnej Piłka nożna 54. Przyjęcia i podania w formie gier i zabaw. 55. Podania piłki w dwójkach Prowadzenie piłki lewą i prawą nogą po prostej. Prowadzenie piłki ze zmianą tempa i kierunku. Sprawność ogólna i specjalna., szybkość,, szybkość, Różnice pomiędzy techniką różnych rzutów. Znaczenie ćwiczeń orientacyjnych. Gra w obronie przepisy gry. Gra w obronie sygnalizacja sędziowska. Pomiar tętna przed i po Przepisy gry sygnalizacja sędziowska. Test umiejętności ruchowych z piłki ręcznej. Analiza własnych umiejętności siatkarskich. Analiza techniki odbić w piłce siatkowej. Zasady bhp na lekcjach.. Przygotowanie organizmu do Aktywizacja do uprawiania sportu. Podporządkowanie się przepisom w grze. i samoocena swoich Rozwiązywanie problemów emocjonalnych ze zwycięstwem i porażką. Wdrażanie do ładu i porządku na lekcji wychowania fizycznego. Postawa ucznia na lekcji. Przepisy dotyczące prawidłowej zagrywki. i samoocena. Przepisy dotyczące prawidłowej zagrywki. i samoocena. Współpraca uczeń uczeń. Odpowiedzialność współpraca w grupie. Sprawność ogólna siatkarza. Współdziałanie z partnerem w celu realizacji zadań. EZ Udzielanie pierwszej pomocy w urazach. ER Elementy historii sportowej regionu. EZ Wypoczynek czynny EZ -Zachowanie w sytuacjach trudnych EZ Wegetatywne skutki używania środków psychotropowych. EZ Umiejętność korzystania z usług służby zdrowia. EZ zdrowie własne i drugiego EZ Dobór stroju do różnych form EZ Bhp na lekcjach i w domu. EZ Piłka siatkowa sportem na całe życie. EZ Pierwsza pomoc przy urazach. EZ Umiejętność dbania o własne zdrowie. EZ Przygotowanie do czynnego EZ Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu. Współpraca w zespole. Pełnienie roli sędziego. EZ Czynny wypoczynek. Samoocena zdobytych Współpraca uczeń uczeń. Zasób ćwiczeń kształtujących siłę. Zasób ćwiczeń kształtujących System rozgrywek w koszykówce. Prawidłowe wykonywanie techniki. Relacje między zawodnikami. Podstawowe przepisy i zasady sędziowania. Zasady fair play w sporcie. Dbałość o sprzęt i urządzenia sportowe. Dobór miejsca ćwiczeń, przyborów i przyrządów. wytrzymałości. Rekreacja ruchowa jako forma spędzania Współpraca w zespole dwójkowym. Szkodliwość nieumiejętnego stosowania ćwiczeń siłowych. Przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji. Egzekwowanie zasad bezpieczeństwa. Samoocena i samokontrola. Wdrażanie do roli sędziego. Przestrzeganie zdrowej rywalizacji. Utrwalenie nawyków higienicznych. Umiejętności okazywania emocji. Kultura kibicowania. Higiena ciała przed i po zajęciach. Poszanowanie mienia własnego i społecznego. Dbałość o prawidłową postawę ciała. Umiejętność pracy ze współćwiczącym. EZ Dawanie wsparcia sobie i innym w czasie wykonywania zadań kontrolnych. EZ Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. EZ Ryzyko związane z różnymi formami aktywności ruchowej. EZ Umiejętność rozplanowania dnia. EZ Moje mocne i słabe strony. EZ Udzielanie pomocy w prostych kontuzjach. EM Poszukiwanie informacji o przepisach. EZ -Poczucie własnej wartości asertywność. EZ Przyjmowanie i dawanie wsparcia. EZ Kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji. EZ Wypoczynek czynny EZ Higiena treningu piłki nożnej. EZ Wpływ pogody na zajęcia piłki nożnej. EZ Ryzyko na zajęciach z piłki nożnej. EZ Urazy i kontuzje w piłce nożnej. 6

7 Prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach zakończone uderzeniem na bramkę. Podania i uderzenia piłki głową. Atak pozycyjny i szybki ćwiczenia we Obrona każdy swego ćwiczenia we Tenis stołowy Doskonalenie odbić forhendem. Doskonalenie odbić bekhendem. Doskonalenie zagrywki z rotacją górną i dolną. Doskonalenie poznanych w grze pojedynczej i podwójnej. Turniej klasowy w grze pojedynczej i grze podwójnej. Sporty zimowe Różne sposoby zjazdu na sankach. Zjazdy na sankach z omijaniem przeszkód. Jazda w przód po łukach na krawędzi łyżew. Łyżwiarstwo przekładanka przodem i tyłem w prawo i lewo po ósemce. Łyżwiarstwo prosty układ taneczny w parach. Hamowanie i zatrzymanie się na łyżwach. wytrzymałość, Siła, moc,. szybkość,. Siła, Siła, zwinność, Siła, moc, równowaga. równowaga,. równowaga,. siła, 73. Gry i zabawy rzutne na śniegu. Siła, Pływanie Gry i zabawy na śniegu z wykorzystaniem różnych przyborów i przyrządów wg inwencji uczniów. Gry i zabawy na śniegu wg inwencji uczniów. Kulig, zabawa wg inwencji Organizacja gier i zabaw w wodzie. Gry i zabawy w formie wyścigów. 79. Pływanie stylem klasycznym Gry i zabawy; technika klasyczna, Gry i zabawy pływackie w formie wyścigów, styl klasyczny. Pływanie stylem klasycznym; pomiar siła, Siła, siła, siła, szybkości i skoczności. Asekuracja na boisku podczas gry właściwej. Poruszanie się w ataku pozycyjnym i szybkim. Poruszanie się w obronie w kryciu indywidualnym. Zasady bhp na zajęciach. Wpływ czynnego wypoczynku na układ Wpływ poszczególnych form ruchu na kształtowanie sprawności. Wypoczynek czynny Przepisy gry. Zasady organizacji zajęć rekreacyjnych na śniegu. Dobór miejsc i przyborów. Dyscypliny olimpijskie w sportach zimowych. Samodyscyplina podczas zabaw na lodzie. Historia sportów zimowych. Różne sposoby zatrzymania się na łyżwach. Zasady hartowania organizmu w zimie. Sposoby kształtowania sprawności w zimie. Wykorzystanie warunków terenowych do Wykorzystanie warunków terenowych do zajęć. Wpływ pływania na wszechstronny na rozwój organizmu. samoocena Przepisy stylu klasycznego. Samoochrona i samoasekuracja w wodzie. Samoocena poziomu sprawności ruchowej. Posługiwanie się stoperem. Kultura kibicowania i uczestnictwa w zawodach sportowych. Zachęcanie do codziennej aktywności ruchowej. Praca nad pokonywaniem własnej słabości. Wkład jednego ucznia w wynik pracy zespołu. Wdrażanie do ładu i porządku na zajęciach. Egzekwowanie rzetelności i uczciwości w wykonywaniu zadań. Poszanowanie przyrządów i przyborów szkolnych. Pełnienie roli sędziego. Stan techniczny sanek a nasze bezpieczeństwo. Rozwijanie śmiałości i odwagi. Estetyka wykonywanych ruchów. bezpieczeństwo własne Poczucie własnej Współpraca uczeń - nauczyciel zdrowie własne Sami jesteśmy organizatorami zajęć. Współdziałanie w zespole klasowym. Współdziałanie w grupie w osiąganiu sukcesów. Bhp na basenie. Dyscyplina przed i w trakcie zajęć. Higiena osobista po zajęciach na basenie. Szukanie okazji do przeżywania radości w sporcie. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Sami robimy rozgrzewkę. EE Zachowanie się na boisku, obiektach sportowych i w szatni. EE Rola odżywiania w sporcie. EM Zdobywanie informacji sportowych z różnych źródeł. EM Najlepsze klubowe drużyny polskie i małopolskie. EZ Tenis stołowy sportem rodzinnym. EZ Aktywność fizyczna EZ Współpraca z osobami dorosłymi. EZ Bezpieczeństwo podczas rozgrywek. EZ Pierwsza pomoc w odmrożeniach. EZ Odpowiedni dobór stroju do warunków pogodowych i uprawianego sportu. EE podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu. EZ Rekreacja jako lekarstwo na stres. EE Uświadomienie zagrożeń EE Kształtowanie proekologicznej świadomości EM -Mimika i gesty jako sposoby porozumiewania się. EM Uczciwość wobec siebie EZ Przyjmowanie i dawanie wsparcia. ER Kultura regionalna, tradycje i zwyczaje. EM Historia pływania w regionie. EZ Sposoby walki ze stresem. ER Walory rekreacyjne naszej miejscowości. EM Umiejętność komunikowania się w wodzie. EZ Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron. EZ Sposoby przezwyciężania trem przed zawodami. Ścieżki edukacyjne: EZ prozdrowotna, EE ekologiczna, EM czytelnicza i medialna, ER regionalna dziedzictwo kulturowe 7

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo,

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo, WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY V Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 5 ów : 119, lekcyjnych 133 (w tym 133 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 u Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Centrum Sportu i Rekreacji (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód.

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód. WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY VI Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 6 ów : 124, lekcyjnych 134 (w tym 134 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 7 2 7 8 1 8 9 1 9 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1. Określenie przedmiotu oceny. S t r o n a 1 a) Wiadomości-przepisy wybranych zabaw i gier rekreacyjnych oraz mini gier zespołowych, znajomość przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016 PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI Główne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy na bazie programu wychowania fizycznego Od zabawy do sportu i rekreacji. Numer dopuszczenia DKW-4011-88/01 1 DKW-4014-88/01

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W związku ze specyfiką przedmiotu, jakim jest wychowanie fizyczne, od roku szkolnego 2000/2001 obowiązuje punktowy system oceniania uczniów w klasach 4-6. System

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE PSO WYCHOWANE FZYCZNE KRYTERA OCEN Z WYCHOWANA FZYCZNEGO DLA KLAS Przedmiot kontroli i oceny pozostaje w ścisłej zależności do celów i zadań programu wychowania fizycznego. W myśl założeń szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012

WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012 Małgor zata Tobi asz Mi r osła w Ma zurki ewi cz, To ma sz Koz ło wski WYM AGANIA E DUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNE GO NA ROK 2011/2012 KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY Gimnastyka podstawowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na rok 2017/18 w Klasie III Gimnazjum

Rozkład materiału na rok 2017/18 w Klasie III Gimnazjum Rozkład materiału na rok 07/8 w Klasie III Gimnazjum MIESIĄC TEMAT LEKCJI Ilość Wrzesień. Lekcja organizacyjna- zapoznanie uczniów z przepisami bezpieczeństwa oraz systemem oceniania.. Regulacja i stopniowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan pracy dydaktyczno wychowawczej w zakresie wychowania fizycznego dla klasy I dziewcząt i chłopców w Gimnazjum 7 w Elblągu

Wynikowy plan pracy dydaktyczno wychowawczej w zakresie wychowania fizycznego dla klasy I dziewcząt i chłopców w Gimnazjum 7 w Elblągu Wynikowy plan pracy dydaktyczno wychowawczej w zakresie wychowania fizycznego dla klasy I dziewcząt i chłopców w Gimnazjum 7 w Elblągu na rok szkolny 2008/2009 do programu DKW 4014 290/99 Opracowali nauczyciele

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Administracja I stopnia NIESTACJONARNE. Rok i semestr studiów I rok ; Semestr 1 i 2

SYLABUS. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Administracja I stopnia NIESTACJONARNE. Rok i semestr studiów I rok ; Semestr 1 i 2 SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI WF Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Administracja I

Bardziej szczegółowo

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM Prowadzący mgr Krzysztof Czaplicki Program został opracowany w oparciu o literaturę fachową z zakresu piłki ręcznej. Przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 gimnazjalnych mających

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ Adam Krawczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ KLASA V Rok szkolny 2014/2015 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Treści programu Kompetencje społeczne Umiejętności Sprawność fizyczna Wiadomości Termin realizacji. Uczeń potrafi. czego służą odcinka kręgosłupa,

Lp. Treści programu Kompetencje społeczne Umiejętności Sprawność fizyczna Wiadomości Termin realizacji. Uczeń potrafi. czego służą odcinka kręgosłupa, KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN ( 130 GODZ.) Lp. Treści programu wychowania fizycznego. Liczba godzin Termin realizacji I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 6 IX X, V, VI II. Aktywność fizyczna.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich

Program pracy animatora na boisku Orlik w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, dnia 01.06.2009r. Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich I. Informacje o programie: 1. Nazwa programu: Projekt pilotażowy "Animator- Moje Boisko Orlik 2012" 2. Data

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH GIMNAZJUM nr 2 im. JANA PAWŁA II OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, ZARÓWNO WSPOMAGAJĄCA ( OCENY BIEŻĄCE), JAK I SUMUJĄCA (

Bardziej szczegółowo

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej I. Autor programu mgr Anna Sobczak II. Zadania programu Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV VI mających predyspozycje do uprawiania tej

Bardziej szczegółowo

Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy

Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy Imię i nazwisko nauczyciela: Lidia Kańtoch Nr programu (SZZPN) poz. SZPSP/POZ.23/01/09/05PA,,Program własny nauczycieli wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT -PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Józef Dziuba Nauczyciel WF Szkoła Podstawowa Nr w Miechowie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr w Miechowie. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. dla klasy III LO i LP

Plan wynikowy. dla klasy III LO i LP Plan wynikowy Wychowanie Fizyczne dla klasy III LO i LP Opracowała: Grażyna Jaskólska Plan wynikowy został opracowany na podstawie Programu wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Numer

Bardziej szczegółowo

LEKKA ATLETYKA 25 godz.

LEKKA ATLETYKA 25 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWNIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM SPORT-ZABAWA-REKREACJA W/G PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DKW- 4014-88/01 NAUCZYCIEL Jadwiga Dybczyńska LEKKA ATLETYKA 25 godz. Lekcje organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM SEKCJA MINI PIŁKI SIATKOWEJ

PROGRAM PRACY UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM SEKCJA MINI PIŁKI SIATKOWEJ PROGRAM PRACY UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO,, JEDYNKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM SEKCJA MINI PIŁKI SIATKOWEJ Opracowanie i realizacja: mgr Anna Sobczak 2 WSTĘP Program pracy Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Barbara Dąbrowska Plan nauczania wychowania fizycznego klasa VI.

Barbara Dąbrowska Plan nauczania wychowania fizycznego klasa VI. Barbara Dąbrowska Plan nauczania wychowania fizycznego klasa VI. Miesiąc Dział Umiejętności WRZESIEŃ LEKKOATLETYKA 8 h 1. Lekcja organizacyjna- BHP na lekcjach w. f. 2. Gry i zabawy lekkoatletyczne w terenie.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka /16h/ Gimnastyka /12h/ Piłka siatkowa /12h/ Piłka koszykowa /8h/ Piłka nożna /11h/ Piłka ręczna /4h/ R-M-T /3h/ Gry i zabawy /73h/ EP /7h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Barbara Dąbrowska Plan nauczania wychowania fizycznego dla klasy V

Barbara Dąbrowska Plan nauczania wychowania fizycznego dla klasy V Barbara Dąbrowska Plan nauczania wychowania fizycznego dla klasy V Miesiąc WRZESIEŃ Dział Umiejętności Sprawności Wiadomości LEKKOATLETYKA 9 h 1. Lekcja organizacyjna- BHP na lekcjach wych fiz. 2. Marszobieg

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY SPORTOWEJ

PROGRAM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY SPORTOWEJ PROGRAM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY SPORTOWEJ WIERZBICA 2009 Opracowanie: Na podstawie Autorskiego programu wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej nr dopuszczenia DKW 4014-68/99 i jego modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny wychowania fizycznego dla klasy II-ej

Plan dydaktyczny wychowania fizycznego dla klasy II-ej Plan dydaktyczny wychowania fizycznego dla klasy II-ej Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam? Cele kształcenia- wymagania Utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa druga LO i LP Grażyna Jaskólska Plan wynikowy został opracowany na podstawie Programu wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Numer dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY II CHŁOPCÓW

PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY II CHŁOPCÓW PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY II CHŁOPCÓW Cele kształcenia i wychowania: PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM Gmina Skrzyszów. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012.

HARMONOGRAM Gmina Skrzyszów. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012. HARMONORAM mina Skrzyszów planowanych pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 202 lipiec 202 odziny zajęć Tematyka zajęć -gmina I Niedziela.07.202 2 6.00-8.00 Rodzinny sport

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT

PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY III DKW - 4014-88/01 LEKKA ATLETYKA Przygotowanie do konkurencji L.A. startu niskiego i biegu na dys. 100m (dz) i 200m (chł) Bieg na dystansie 60m (próba

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej PODTAW uczeń Literka.pl Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej zkoły Zawodowej Data dodania: 2006-03-22 09:30:00 Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego LICEUM Baza sportowa szkoły - sala zespołowych gier sportowych - salka gimnastyczna mata - siłownia - zewnętrzne boiska do piłki koszykowej - boisko asfaltowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE. MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE. MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE ul. Sosnowa 6 62-510 Konin tel/fax 632433352 lub 632112756 sekretariat@modn.konin.pl www.modn.konin.pl CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE ul.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2016/2017. PROGRAM Wychowania Fizycznego - Urszula Kierczak ZDROWIE SPORT REKREACJA

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Sport to zdrowie

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Sport to zdrowie INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Sport to zdrowie Nazwa szkoły: Gimnazjum Gminne w Zespole Szkół w Dębem Wielkim Opracowanie i osoba wdrażająca innowację: Sylwia Potapczuk nauczyciel wychowania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: Systematyczny udział w zajęciach (SU): - udział w zajęciach- ćwiczenie na lekcji, notowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo