RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471 z późn. zm.) RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO NR 27/2015 Notowania 1 za okres r. czwartek, 9 lipca 2015 r. Spis treści 1. Zakupy świń rzeźnych Ceny zakupu tuczników wg EUROP w Polsce i makroregionach Ceny rynkowe tusz wieprzowych w UE Zbiorcze zestawienie dotyczące zmian skupu świń rzeźnych Ceny zakupu świń rzeźnych wg wagi żywej Struktura zakupu świń rzeźnych w Polsce Sprzedaż wieprzowiny Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych w Polsce i makroregionach Ceny sprzedaży elementów i przetworów z wieprzowiny w Polsce Ceny prosiąt na targowiskach Ceny wieprzowiny na giełdach towarowych w Polsce Graficzne prezentacje cen zakupu i sprzedaży na rynku wieprzowiny Miesięczne analizy cenowe Pogłowie trzody chlewnej w marcu 2015 roku Źródło: GUS Handel zagraniczny wieprzowiną Polski handel zagraniczny trzodą żywą i mięsem wieprzowym Zestawienie z monitoringu rynku wieprzowiny z lat Badanie cen zakupu i sprzedaży w zakładach mięsnych prowadzone jest na reprezentatywnej próbie. Ceny zakupu rejestrowane są wg klas jakości handlowej EUROP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 671) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz. U. Nr L 337 z , str. 3, z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych (Dz.U. z r., Nr 28, poz. 181). Ceny zbierane są dla masy poubojowej schłodzonej. Badanie cen giełdowych realizowane jest na wybranych giełdach towarowych. Średnie ceny liczone są jako średnie ważone. Badanie cen prosiąt prowadzone jest na targowiskach, na których dokonywany jest obrót prosiętami, a ceny liczone są jako średnie arytmetyczne zrealizowanych transakcji. Ceny zakupu i sprzedaży nie zawierają podatku VAT. Daty prezentowane w tabelach oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). 1

2 Metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce Metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce zatwierdziła decyzja Komisji Europejskiej 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. ( tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE L 74 2 z dnia roku, decyzja obowiązuje od dnia jej notyfikacji w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, czyli od 11 marca 2005 roku.), zmieniona decyzją Komisji 2005/683/WE zmieniającą ww. decyzję (tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE L z dnia roku). Zmiana miała na celu dopuszczenie do stosowania kolejnego aparatu. Zgodnie z postanowieniami decyzji od dnia 11 marca 2005 roku na terenie Polski do szacowania zawartości chudego mięsa w tuszach wieprzowych zostały zaaprobowane trzy aparaty o nazwach Ultra-fom 300, Sydel-CGM i Autofom, a od 30 września 2005 r. dodatkowo aparat o nazwie IM-03. W decyzji zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce wymienione są również dopuszczone przez Komisję odstępstwa od wzorcowej dla UE postaci tuszy w momencie ważenia i klasyfikacji. UWAGA: Z dniem 12 grudnia 2011 r. weszła w życie Decyzja wykonawcza Komisji 2011/506/UE: z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE L z dnia roku). Decyzja wprowadziła nowe równania regresji w stosowanych dotychczas w Polsce metodach klasyfikacji, tj. Ultra-fom 300, Sydel-CGM, Autofom, IM-03 oraz zatwierdza cztery nowe metody klasyfikacji: Autofom III, CSB Image meater (CSB), Fat-O-Meater II (FOM II), metodę ręczną ZP

3 1. Zakupy świń rzeźnych 1.1. Ceny zakupu tuczników wg EUROP w Polsce i makroregionach Tab. 1 Średnie ceny netto (bez VAT) zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP masa schłodzona [MPS]; -masa poubojowa ciepła [MPC] SKUP Klasa półtusz CENA [zł/tonę] Zmiana tygod. % Średnia Struktura zakupu wieprzowych [MPS] [MPC] ceny mięsa masa tuszy wg liczby wg SEUROP [% ] w tuszy [kg] [% ] POLSKA klasa S ,57 61,2 89,9 17,1 klasa E ,25 57,6 91,5 59,3 klasa U ,36 53,2 92,9 19,8 klasa R ,28 48,3 94,2 3,4 klasa O ,85 43,5 99,6 0,4 klasa P ,82 39,0 94,1 0,0 S-P Razem ,24 57,0 91,6 100,0 REGION PÓŁNOCNY klasa S ,80 61,1 90,1 14,2 klasa E ,91 57,6 91,1 63,4 klasa U ,57 53,0 92,7 18,7 klasa R ,34 48,1 94,1 3,3 klasa O ,11 43,3 96,0 0,4 klasa P ,39 38,3 95,7 0,0 S-P Razem ,81 56,9 91,4 100,0 REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI klasa S ,63 61,0 89,1 13,4 klasa E ,60 57,4 91,1 62,1 klasa U ,55 53,1 92,8 20,9 klasa R ,19 48,3 93,4 3,4 klasa O ,95 43,6 95,9 0,3 klasa P ,81 39,3 95,0 0,0 S-P Razem ,34 56,7 91,3 100,0 REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI klasa S ,46 61,3 90,7 24,5 klasa E ,56 57,7 92,0 55,6 klasa U ,40 53,1 92,8 16,6 klasa R ,72 48,1 93,9 2,9 klasa O ,53 43,1 97,6 0,3 klasa P ,18 38,1 100,8 0,0 S-P Razem ,51 57,5 91,9 100,0 REGION ZACHODNI klasa S ,40 61,5 90,0 18,8 klasa E ,05 57,8 91,9 55,9 klasa U ,75 53,4 93,1 21,0 klasa R ,32 48,6 95,2 3,8 klasa O ,01 43,9 105,1 0,5 klasa P ,43 39,1 93,1 0,1 S-P Razem ,84 57,1 92,0 100,0 Tygodniowy ubój świń rzeźnych w ubojniach monitorowanych w ramach ZSRIR wyniósł sztuk. 3

4 Rys. 1. Średnie krajowe ceny zakupu świń rzeźnych (mps) w zakładach mięsnych wg klasyfikacji EUROP zł/tonę (mps) 2015 rok klasa S klasa E klasa U klasa R klasa O klasa P S-P Razem 1.2. Ceny rynkowe tusz wieprzowych w UE Ceny zakupu tusz wieprzowych kl. S w Polsce na tle cen w wybranych krajach UE Świnie rzeźne, klasa S [EURO/100 kg MPS] Polska 139,35 142,44 144,21 143,65 147,09 150,03 144,95 139,15 UE 146,12 147,00 148,25 148,90 151,80 154,41 153,25 151,20 Niemcy 148,48 151,39 152,88 154,38 158,56 157,31 151,76 148,39 Dania 140,27 140,35 140,40 140,62 140,60 143,44 143,41 141,01 Belgia 131,00 132,60 134,60 134,20 135,40 139,40 136,20 129,20 Holandia 123,33 125,50 129,05 129,27 133,21 136,06 130,42 123,80 Uwaga: Daty podane w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). Ceny zakupu tusz wieprzowych kl. E w Polsce na tle cen w wybranych krajach UE Świnie rzeźne, klasa E [EURO/100 kg MPS] Polska 137,07 140,26 141,79 141,31 145,15 147,97 142,74 137,48 UE 140,74 141,95 143,35 143,89 147,10 149,06 146,47 144,19 Niemcy 144,61 147,07 148,73 150,21 154,61 153,34 147,31 143,99 Dania 135,58 135,66 135,70 134,72 134,70 137,54 137,51 135,11 Belgia 122,50 124,20 126,20 126,20 127,10 131,40 128,40 121,50 Holandia 122,19 124,36 127,91 128,13 132,07 134,92 129,28 122,66 Uwaga: Daty podane w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). Ceny rynkowe wieprzowiny w poszczególnych krajach UE umieszczone w wersji Excel (biuletynu) 4

5 Tygodniowe ceny zakupu tusz wieprzowych kl. S w Polsce na tle cen w wybranych krajach UE Euro/100kg mps 2015 rok Polska UE Niemcy Dania Belgia Holandia Tygodniowe ceny zakupu tusz wieprzowych kl. E w Polsce na tle cen w wybranych krajach UE Euro/100kg mps 2015 rok Polska UE Niemcy Dania Belgia Holandia Miesięczne ceny rynkowe wieprzowiny w wybranych krajach członkowskich UE EUR/100kg MPS Średnia miesięczna cena tusz kl. E w Polsce, UE, Danii, Niemczech i Holandii , , VI 14 VII 14 VIII 14 IX14 X14 XI 14 XII 14 I 15 II 15 III 15 IV 15 V 15 VI 15 Średnia dla UE Polska Dania Niemcy Holandia 5

6 1.3. Zbiorcze zestawienie dotyczące zmian skupu świń rzeźnych Klasa półtusz wieprzowych wg EUROP Cena zakupu wg wagi żywej* [zł/kg] Cena zakupu wg wż ZMIANA TYGODNIOWA Poziom Średnia skupu wg masa tuszy mpc Struktura zakupu [%] [%] [%] [pkt. %] POLSKA klasa S 4,33 4,49-3,57-0,07-0,11 0,86 klasa E 4,28 4,42-3,25-5,91-0,11-0,50 klasa U 3,96 4,10-3,36-5,62-0,32-0,07 klasa R 3,66 3,79-3,28-11,52-0,84-0,22 klasa O 3,25 3,35-2,85-14,22-1,97-0,03 klasa P 2,70 2,78-2,82-39,00 0,53-0,03 S-P Razem -5,20-0,22 - REGION PÓŁNOCNY klasa S 4,38 4,55-3,80-4,54 0,00 0,54 klasa E 4,34 4,48-2,91-12,92 1,00-4,13 klasa U 3,97 4,16-4,57 5,51 0,32 2,37 klasa R 3,69 3,94-6,34 35,09 0,97 1,04 klasa O 3,24 3,56-9,11 44,68-0,31 0,16 klasa P 2,89 3,30-12,39 139,29 2,57 0,01 S-P Razem -7,42 0,88 - REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI klasa S 4,41 4,53-2,63 9,07-0,11 1,72 klasa E 4,35 4,47-2,60-4,82-0,33 0,16 klasa U 4,02 4,13-2,55-10,08-0,22-1,18 klasa R 3,73 3,81-2,19-19,84-0,32-0,62 klasa O 3,50 3,57-1,95-21,62-0,93-0,07 klasa P 3,00 3,19-5,81-63,46 0,53-0,01 S-P Razem -5,10-0,33 - klasa S 4,31 4,46-3,46-1,71 0,33-0,39 klasa E 4,23 4,38-3,56-1,30-1,08 0,10 klasa U 3,94 4,08-3,40 0,56-1,49 0,42 klasa R 3,56 3,69-3,72-6,29-2,19-0,12 klasa O 2,99 3,13-4,53-9,98-1,31-0,03 klasa P 2,93 3,00-2,18 132,69-3,08 0,02 S-P Razem -1,27-0,86 - REGION ZACHODNI klasa S 4,26 4,46-4,40-3,75-0,33 0,49 klasa E 4,18 4,35-4,05-5,29-0,22 0,53 klasa U 3,90 4,05-3,75-7,53-0,21-0,33 klasa R 3,63 3,75-3,32-18,00-1,45-0,50 klasa O 3,17 3,21-1,01-24,13-2,50-0,10 klasa P 2,65 2,74-3,43-45,70-0,21-0,09 S-P Razem -6,28-0,33 - Uwaga: Daty podane w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek niedziela) * Cena wg wagi żywej przeliczona z ceny dla mpc trzody chlewnej. ** - Nie jest możliwe prezentowanie danych dla towaru w związku z ustawowym obowiązkiem nieidentyfikowalności dostawców danych rynkowych. 6

7 Wskaźnik przeliczania cen uzyskanych za tusze wg klasyfikacji EUROP na ceny za masę żywą netto. Klasa tusz Wskaźnik wydajności rzeźnej Wskaźnik przeliczeniowy na masę żywą S 75,7 1,32 E 75,7 1,32 U 76,3 1,31 R 76,9 1,30 O 77,5 1,29 P 78,1 1, Ceny zakupu świń rzeźnych wg wagi żywej Tab. 2 Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78). CENA [zł/kg] MAKROREGIONY POLSKA 4,31 4,46 REGION PÓŁNOCNY 4,37 4,54 REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,38 4,49 REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,29 4,45 REGION ZACHODNI 4,22 4,38 Uwaga: Daty podane w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). [zł/kg] 6,30 Ceny zakupu świń rzeźnych za wagę żywą 5,80 5,30 4,80 4,30 3, tydzień A. Makroregiony skupu świń rzeźnych wg SEUROP i sprzedaży mięsa wieprzowego w tuszach. Makroregion Północny: województwa - kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie. Makroregion Środkowo-wschodni: województwa - łódzkie, mazowieckie, podlaskie. Makroregion Południowo-wschodni: województwa - lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. Makroregion Zachodni: województwa - dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie. 7

8 ROCZNE ZMIANY CEN WYBRANYCH PRODUKTÓW Z RYNKU WIEPRZOWINY I. Roczne zmiany cen zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji SEUROP i żywca wieprzowego. POLSKA [MPC] zł/tonę SKUP CENA Cena żywca wieprzowego zł/kg Roczna zmiana ceny [% ] klasa S ,33 5,58-22,4 klasa E ,28 5,49-22,1 klasa U ,96 5,22-24,1 klasa R ,66 4,96-26,2 klasa O ,25 4,61-29,4 klasa P ,70 4,36-37,9 S-P Razem ,31 5,57-22,6 [MPC]-masa poubojowa ciepła II. Roczne zmiany cen sprzedaży półtusz wieprzowych. CENY SPRZEDAŻY - PÓŁTUSZE WIEPRZOWE REGIONY CENA [zł/tonę] Roczna zmiana ceny [% ] POLSKA ,4 Południowo-wschodni Północny ,5-11,5 Środkowo-wschodni ,5 Zachodni ,2 III. Roczne zmiany cen targowiskowych prosiąt. Kategoria ceny Roczna zmiana ceny w [%] Prosięta ok. 20 kg/szt. min. w zł/szt. 120,00 137,00-12,4 max. w zł/szt. 180,00 230,00-21,7 średnia w zł/szt. 150,12 169,00-11,2 Szacunkowa podaż ,5 Szacunkowa sprzedaż ,1 Wsk_war_atmosf. 2,94 2,69 9,3 8

9 1.5. Struktura zakupu świń rzeźnych w Polsce Rys. 3. Struktura zakupu świń rzeźnych w zakładach mięsnych wg klasyfikacji SEUROP rok 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% klasa S klasa E klasa U klasa R klasa O klasa P 2. Sprzedaż wieprzowiny 2.1. Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych w Polsce i makroregionach Tab. 3 Średnie ceny sprzedaży półtusz wieprzowych (bez VAT) przeznaczonych na rynek wewnętrzny UE. CENY SPRZEDAŻY MAKROREGIONY CENA [zł/t] POLSKA PÓŁTUSZE WIEPRZOWE Tygodniowa zmiana ceny [% ] ,1 Południowo-wschodni ,7 Północny ,9 Środkowo-wschodni ,7 Zachodni ,3 Rys. 4. Średnie ceny sprzedaży półtusz wieprzowych przeznaczonych na rynek wewnętrzny UE. zł/tonę półtusze wieprzowe rok

10 2.2. Ceny sprzedaży elementów i przetworów z wieprzowiny w Polsce i makroregionach Tab. 4 Średnie ceny sprzedaży elementów i przetworów wieprzowych (bez VAT) w zakładach mięsnych (kraj +UE). CENY SPRZEDAŻY TOWAR CENA [zł/tonę] Tygodniowa zmiana ceny [% ] POLSKA schab środkowy z kością ,22 szynka gotowana ,00 kiełbasa toruńska ,72 PÓŁNOCNO-ZACHODNI schab środkowy z kością ,28 szynka gotowana ,13 kiełbasa toruńska ,43 PÓŁNOCNO-WSCHODNI schab środkowy z kością * * * szynka gotowana * * * kiełbasa toruńska * * * WIELKOPOLSKI schab środkowy z kością ,02 szynka gotowana ,74 kiełbasa toruńska * * * KUJAWSKI schab środkowy z kością ,68 szynka gotowana ,51 kiełbasa toruńska * * * MAZOWIECKO-ŁÓDZKI schab środkowy z kością ,84 szynka gotowana ,49 kiełbasa toruńska ,56 POŁUDNIOWO-ZACHODNI schab środkowy z kością ,66 szynka gotowana ,51 kiełbasa toruńska * * * POŁUDNIOWO-ŚRODKOWY schab środkowy z kością ,54 szynka gotowana ,61 kiełbasa toruńska ,73 WSCHODNI-DOLNY schab środkowy z kością ,36 szynka gotowana ,84 kiełbasa toruńska ,24 Uwaga: Daty podane w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela). * - w związku z ustawowym obowiązkiem nieidentyfikowalności dostawców danych rynkowych nie jest możliwe prezentowane danych dla regionu. 10

11 Rys. 5. Średnie ceny sprzedaży schabu środkowego z kością przeznaczonego na rynek wewnętrzny UE. zł/tonę schab środkowy z kością 2015 rok Rys. 6. Średnie ceny sprzedaży szynki gotowanej przeznaczonej na rynek wewnętrzny UE. zł/tonę szynka gotowana 2015 rok Rys.7. Średnie ceny sprzedaży kiełbasy toruńskiej przeznaczonej na rynek wewnętrzny UE. zł/tonę kiełbasa toruńska 2015 rok

12 B. Makroregion sprzedaży mięsa w elementach oraz przetworów mięsnych z rynku wieprzowiny. Makroregion Północno-zachodni: województwa: - pomorskie, zachodnio-pomorskie. Makroregion Północno-wschodni: województwa - podlaskie, warmińsko-mazurskie. Makroregion Wielkopolski: województwo - wielkopolskie. Makroregion Kujawski: województwo - kujawsko-pomorskie. Makroregion Mazowiecko-łódzki: województwa - łódzkie, mazowieckie. Makroregion Południowo-zachodni: województwa - dolnośląskie, lubuskie, opolskie. Makroregion Południowo-środkowy: województwa - małopolskie, śląskie, świętokrzyskie. Makroregion Wschodni dolny: województwa - lubelskie, podkarpackie 2.3. Ceny prosiąt na targowiskach Tab. 6 Średnie tygodniowe krajowe ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych. Kategoria ceny Zmiana tygodniowa w % min. w zł/szt. 120,00 130,00-7,7 Prosięta ok. 20 kg w zł/szt. max. w zł/szt. 180,00 187,00-3,7 średnia w zł/szt. 150,12 156,14-3,9 szacunkowa podaż ,4 szacunkowa sprzedaż ,0 * wsk_war_atmosf. 2,94 2,82 4,3 *Wsk_war_atmosf. - wskaźnik warunków atmosferycznych, który zawiera się między liczbą 1 a 3. Charakteryzuje warunki atmosferyczne występujące na targowiskach w dniu prowadzenia badań. 1 - złe znacznie utrudniające przebieg handlu targowiskowego, 2 - umiarkowane mające niewielki wpływ na przebieg handlu targowiskowego, 3 - dobre nie mające wpływu na przebieg handlu targowiskowego. Tab. 7 Średnie miesięczne ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych w VI 2015 r. i V 2015 r. Kategoria ceny Okres Zmiana miesięczna w % Zmiana roczna w % min. w zł/szt 117,50 117,50 0,0-13,0 max. w zł/szt 195,00 225,00-13,3-17,0 średnia w zł/szt 158,78 160,39-1,0-7,0 Prosięta ok. 20 kg [zł/szt]. cena najcz. wyst. w zł/szt. 150,00 150,00 0,0-6,3 Szacunkowa podaż ,2 12,7 Szacunkowa sprzedaż ,2 10,2 Wsk_war_atmosf. 2,80 2,59 8,1 1,8 12

13 Rys.8. Średnie ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych. zł/sztukę rok min. w zł/szt. max. w zł/szt. średnia w zł/szt. Tab. 7 Średnie ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych wg województw Tab. 8 Średnie ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych na poszczególnych targowiskach UWAGA: Tablice nr: 7 i 8 umieszczone są w wydaniu EXCEL- owskim biuletynu. Metodyka badań Notowania cen prosiąt realizowane są na reprezentatywnych targowiskach w każdym województwie. Pod pojęciem targowisko rozumiany jest zorganizowany rynek lokalny, którego dominującymi uczestnikami są okoliczni producenci rolni. Prezentowane ceny są cenami średnimi arytmetycznymi dotyczące największej liczby zawartych transakcji na badanym targowisku. Zestawienie cen dotyczy ostatniego tygodnia, natomiast na poszczególnych targowiskach badania cen dokonywane są raz w tygodniu (w zwyczajowo przyjęty dzień targowy lub w jeden z kilku dni targowych). Obroty na tych rynkach mają charakter lokalny. W przypadku prosiąt jednostką transakcyjną jest sztuka. Monitorowane są wszystkie prosięta o wadze ok. 20 kg, które nie zdyskwalifikowało się ze względu na stan zdrowotny. Notowań cen dokonują pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego Ceny wieprzowiny na giełdach towarowych w Polsce Internetowa Giełda e-wgt S.A. Tab. 5 Ceny transakcyjne mięsa wieprzowego. Towar Parametry jakościowe Data Cena (zł/kg)* Podaż (tony) Sprzedaż (tony) I. MIĘSO WIEPRZOWE * - cena średnia BRAK TRANSAKCJI NA RYNKU GIEŁDOWYM 13

14 3. Graficzne prezentacje cen zakupu i sprzedaży na rynku wieprzowiny Graficzna prezentacja cen targowiskowych prosiąt w 2015r. w porównaniu z r. zł/sztukę 190 Cena targowiskowa prosiąt o wadze ok. 20 kg tydzień Graficzna prezentacja cen półtusz wieprzowych w 2015r. w porównaniu z

15 zł/tonę Ceny sprzedaży półtusz wieprzowych na rynek wspólnotowy tydzień Graficzna prezentacja cen zakupu świń rzeźnych w 2015r. w porównaniu z r. zł/tonę mpc Ceny zakupu świń rzeźnych wg EUROP (S-P razem) tydzień Średnie miesięczne ceny rynkowe wieprzowiny w wybranych krajach UE oraz polski handel zagraniczny mięsem wieprzowym (kod CN 0203) 15

16 EUR/100kg Tony VI 14 V 14 VI 14 VII 14 VIII 14 IX 14 X 14 XI 14 XII 14 I 15 II 15 III 15 IV 15 Eksport Import Cena w Danii Cena w Niemczech Cena w Polsce Cena w Holandii 0 zł/tonę Ceny sprzedaży schabu z kością - rynek wspólnotowy tydzień 16

17 zł/tonę Ceny sprzedaży szynki gotowanej - rynek wspólnotowy zł/tonę tydzień Ceny sprzedaży kiełbasy toruńskiej - rynek wspólnotowy tydzień Rynkowe ceny tusz wieprzowych kl. E w UE ( /100 kg w wadze poubojowej schłodzonej). 17

18 Cena w Polsce w % cen w : UE-28 Polska Niemcy Dania Holandia UE-28 Niemcy Dania Holandia I ,93 165,81 169,51 159,84 151,90 97,6 97,8 103,7 109,2 II 171,13 166,30 171,03 156,70 152,58 97,2 97,2 106,1 109,0 III 171,95 170,04 171,36 155,16 154,36 98,9 99,2 109,6 110,2 IV 170,86 171,89 171,43 154,39 156,01 100,6 100,3 111,3 110,2 V 165,45 164,74 163,53 150,93 148,41 99,6 100,7 109,2 111,0 VI 172,08 172,89 170,82 154,16 155,02 100,5 101,2 112,2 111,5 VII 181,09 179,81 177,84 159,75 161,32 99,3 101,1 112,6 111,5 VIII 190,07 187,97 189,82 165,69 172,17 98,9 99,0 113,4 109,2 IX 191,04 187,49 185,86 169,39 169,29 98,1 100,9 110,7 110,8 X 180,44 181,19 177,27 166,78 160,54 100,4 102,2 108,6 112,9 XI 171,55 169,44 169,18 162,94 151,26 98,8 100,2 104,0 112,0 XII 170,13 168,41 170,18 158,40 152,66 99,0 99,0 106,3 110,3 I ,74 159,53 159,78 151,40 141,68 99,9 99,8 105,4 112,6 II 154,70 149,20 155,26 147,95 136,03 96,4 96,1 100,8 109,7 III 153,68 149,30 156,28 143,22 136,29 97,2 95,5 104,2 109,6 IV 161,51 160,70 163,56 148,26 145,98 99,5 98,3 108,4 110,1 V 163,96 163,05 166,47 150,31 148,02 99,4 97,9 108,5 110,2 VI 170,88 171,07 176,48 155,83 156,70 100,1 96,9 109,8 109,2 VII 169,51 170,12 171,23 152,73 150,01 100,4 99,4 111,4 113,4 VIII 164,80 162,18 167,28 149,69 146,18 98,4 96,9 108,3 110,9 IX 161,48 158,52 164,75 150,14 141,82 98,2 96,2 105,6 111,8 X 143,49 144,97 144,41 134,14 121,22 101,0 100,4 108,1 119,6 XI 140,85 140,37 143,08 135,56 120,69 99,7 98,1 103,5 116,3 XII 134,80 129,68 135,83 134,91 114,06 96,2 95,5 96,1 113,7 I ,12 126,28 132,28 124,34 112,10 97,0 95,5 101,6 112,6 II 137,02 139,91 143,73 122,84 121,54 102,1 97,3 113,9 115,1 III 141,13 141,61 145,69 129,28 126,30 100,3 97,2 109,5 112,1 IV 144,04 146,61 148,78 131,37 128,03 101,8 98,5 111,6 114,5 V 142,03 139,59 146,34 135,63 124,43 98,3 95,4 102,9 112,2 VI 146,61 144,29 151,37 136,05 130,54 98,4 95,3 106,1 110,5 VII VIII IX X XI XII Źródło: Dane Komisji Europejskiej. Średnie miesięczne ceny zakupu żywca wieprzowego w wadze żywej (zł/kg) bez VAT w latach w Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) ZSRIR Miesiące I 4,04 5,01 5,11 5,07 3,74 3,71 4,37 3,52 3,19 II 4,42 4,62 5,21 5,23 3,99 3,65 4,45 3,30 3,28 III 4,38 4,76 5,31 5,13 4,25 3,71 4,80 3,67 3,37 IV 4,43 5,07 5,34 5,24 4,52 3,58 4,89 3,69 3,33 V 4,24 5,13 5,15 5,34 4,48 3,80 4,84 4,09 3,25 VI 4,49 5,32 5,59 5,63 4,62 4,38 5,10 4,36 3,64 VII 5,31 5,81 5,51 4,72 4,35 5,14 4,51 4,00 VIII 5,13 6,02 5,71 4,77 4,52 4,94 4,51 4,14 IX 4,92 6,00 5,96 5,01 4,24 4,65 4,62 4,12 X 4,58 5,71 5,94 5,08 3,85 4,18 4,29 3,59 XI 4,43 5,30 5,68 5,21 3,82 4,10 4,27 3,28 XII 4,11 5,27 5,33 5,58 3,94 3,84 4,45 3,37 4. Miesięczne analizy cenowe 18

19 Zestawienie cen rynkowych zakupu tuczników ubitych w czerwcu i maju 2015 r. SKUP - CZERWIEC ZMIANY MIESIĘCZNE Klasa półtusz CENA [zł/tonę] Zmiana % Średnia Struktura wieprzowych [MS] [MPC] ceny mięsa masa tuszy skupu wg EUROP [% ] w tuszy [kg/szt.] [% ] POLSKA klasa S ,53 61,2 90,1 16,3 klasa E ,73 57,6 91,8 59,0 klasa U ,24 53,2 93,4 20,4 klasa R ,16 48,3 95,4 3,8 klasa O ,90 43,7 101,3 0,5 klasa P ,17 39,1 100,3 0,1 S-P Razem ,84 56,9 92,0 100,0 REGION PÓŁNOCNY klasa S ,06 61,1 90,0 14,5 klasa E ,63 57,6 90,5 65,1 klasa U ,36 53,1 92,9 17,5 klasa R ,27 48,2 93,6 2,6 klasa O ,31 43,4 95,8 0,3 klasa P ,12 39,2 96,0 0,0 S-P Razem ,80 57,1 90,9 100,0 REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI klasa S ,25 61,0 89,8 12,1 klasa E ,87 57,4 91,7 61,3 klasa U ,38 53,1 93,1 22,2 klasa R ,28 48,2 93,8 4,0 klasa O ,44 43,6 96,2 0,4 klasa P ,05 38,1 96,3 0,0 S-P Razem ,90 56,5 91,9 100,0 REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI klasa S ,07 61,3 90,7 25,0 klasa E ,13 57,7 93,1 54,5 klasa U ,51 53,1 94,5 16,8 klasa R ,08 48,0 96,2 3,4 klasa O ,26 43,1 98,3 0,4 klasa P ,94 38,4 100,6 0,0 S-P Razem ,57 57,4 92,8 100,0 REGION ZACHODNI klasa S ,92 61,4 90,0 17,4 klasa E ,10 57,7 92,0 55,6 klasa U ,38 53,3 93,5 21,8 klasa R ,46 48,6 97,5 4,3 klasa O ,76 44,0 107,0 0,7 klasa P ,96 39,2 100,6 0,2 S-P Razem ,07 56,9 92,3 100,0 Makroregiony skupu świń rzeźnych wg SEUROP Makroregion Północny: województwa - kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie. Makroregion Środkowo-wschodni: województwa - łódzkie, mazowieckie, podlaskie. Makroregion Południowo-wschodni: województwa - lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. Makroregion Zachodni: województwa - dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie. Miesięczne ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą w czerwcu i maju 2015 r. 19

20 CENA [zł/kg] MAKROREGIONY V 2015 IV 2015 POLSKA 4,49 4,24 REGION PÓŁNOCNY 4,52 4,27 REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI 4,56 4,31 REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,47 4,24 REGION ZACHODNI 4,40 4,15 Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78). Zbiorcze zestawienie dotyczące zmian w skupie tuczników w czerwcu i maju 2015 r. SKUP - CZERWIEC ZMIANY MIESIĘCZNE Klasa półtusz Cena zakupu wg wagi żywej Cena Poziom Średnia Struktura wieprzowych [zł/kg] zakupu skupu masa tuszy skupu wg EUROP [%] [%] [%] [pkt. %] POLSKA klasa S 4,52 4,29 5,53-7,09-0,66-0,25 klasa E 4,46 4,22 5,73-4,86-0,76 0,57 klasa U 4,14 3,90 6,24-6,85-0,95-0,19 klasa R 3,82 3,60 6,16-8,76-0,62-0,13 klasa O 3,33 3,18 4,90-6,76 1,00-0,01 klasa P 2,73 2,79-2,17 2,84 1,83 0,00 S-P Razem -5,80-0,86 - REGION PÓŁNOCNY klasa S 4,54 4,28 6,06-18,52-0,99-2,02 klasa E 4,45 4,21 5,63-4,82-0,98 1,59 klasa U 4,16 3,91 6,36-5,33-1,38 0,39 klasa R 3,91 3,65 7,27-6,43-1,89 0,04 klasa O 3,48 3,21 8,31-8,94-1,44 0,00 klasa P 3,30 2,84 16,12-20,99-5,23 0,00 S-P Razem -7,21-1,09 - REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI klasa S 4,58 4,35 5,25-8,25-0,44-0,14 klasa E 4,54 4,29 5,87-7,79-0,76-0,19 klasa U 4,20 3,95 6,38-6,85-1,17 0,24 klasa R 3,90 3,67 6,28-6,09-1,47 0,09 klasa O 3,63 3,38 7,44-6,02-1,33 0,01 klasa P 3,19 2,98 7,05-32,90-0,10 0,00 S-P Razem -7,57-0,76 - REGION POŁUDNIOWO WSCHODNI klasa S 4,51 4,29 5,07 0,27-1,09 1,59 klasa E 4,41 4,20 5,13-4,32-0,64 0,88 klasa U 4,10 3,88 5,51-13,83-0,53-1,58 klasa R 3,71 3,50 6,08-23,02-0,62-0,76 klasa O 3,18 2,99 6,26-27,27-1,21-0,12 klasa P 2,96 2,90 1,94-49,79-2,33-0,02 S-P Razem -5,98-0,96 - REGION ZACHODNI klasa S 4,48 4,23 5,92-5,83-0,44-0,59 klasa E 4,38 4,13 6,10-1,17-0,65 0,97 klasa U 4,07 3,83 6,38-4,14-0,85-0,25 klasa R 3,75 3,55 5,46-4,75 0,93-0,16 klasa O 3,17 3,11 1,76 1,82 3,58 0,00 klasa P 2,68 2,76-2,96 13,71 2,55 0,03 S-P Razem -2,77-0,65-20

21 5. Pogłowie trzody chlewnej w marcu 2015 roku Źródło: GUS Według wstępnych danych pogłowie świń w marcu 2015 r. liczyło 11511,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 2,9%. Zwiększyła się liczebność pogłowia prosiąt o 4,1%, warchlaków o 6,7% i populacji trzody chlewnej na rzeź o wadze 50 kg i więcej o 1,2%. Odnotowano natomiast spadek pogłowia trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 4,0%), w tym loch (o 3,9%). W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno użytkowych w marcu 2015 r. wynosił: prosięta o wadze do 20 kg 25,9%, warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg 27,2%, trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój 38,4%, trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów 8,5%, w tym: lochy na chów razem 8,4%, w tym lochy prośne 5,6%. Uwagi metodyczne: od 2014 r. zmiana terminu badania pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego z 30 listopada na 1 grudnia. 21

22 6. Handel zagraniczny wieprzowiną 6.1. Polski handel zagraniczny trzodą żywą i mięsem wieprzowym Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny w okresie I-IV (dane wstępne) UWAGA: Dane są w trakcie weryfikacji - mogą być obarczone istotnymi błędami. TONY HANDEL ZAGRANICZNY I-IV 2015 Rok I-IV 2014 Rok EKSPORT OGÓŁEM OGÓŁEM Roczna zmiana obrotów [%] ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103) z tego, handel z UE , ,1 MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203) ,5 z tego, handel z UE ,1 IMPORT OGÓŁEM OGÓŁEM Roczna zmiana obrotów [%] ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103) z tego, handel z UE , ,5 MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203) ,8 z tego, handel z UE ,9 Źródło danych: Ministerstwo Finansów. EKSPORT IMPORT Udział% UE-28 w ogółem świnie żywe (ogółem) 100,0 100,0 Udział% UE-28 w ogółem mięsa wieprzowego 84,1 100,0 SALDO w tonach Wybrane towary I-IV 2015 Rok I-IV 2014 Rok ŚWINIE ŻYWE (ogółem) - (kod CN 0103) z tego, handel z UE MIĘSO WIEPRZOWE - (kod CN 0203) z tego, handel z UE

23 23 UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji - mogą być obarczone istotnymi błędami Eksport z Polski mięsa wieprzowego (kod 0203) - według ważniejszych krajów w okresie I-IV 2015 Import do Polski mięsa wieprzowego (kod 0203) - według ważniejszych krajów w okresie I-IV 2015 EKSPORT IMPORT I-IV 2014 r. I-IV 2015 r.* I-IV 2014 r. I-IV 2015 r.* Kraj Wartość Wartość Wolumen Wartość Wartość Wolumen Wartość Wartość Wolumen Wartość Wartość Wolumen Kraj Kraj Kraj [tys. EUR] [tys. PLN] [tony] [tys. EUR] [tys. PLN] [tony] [tys. EUR] [tys. PLN] [tony] [tys. EUR] [tys. PLN] [tony] OGÓŁEM OGÓŁEM OGÓŁEM OGÓŁEM Włochy Włochy Niemcy Niemcy Słowacja Republika Czeska Belgia Belgia Republika Czeska Słowacja Dania Dania Niemcy USA Holandia Holandia Japonia Niemcy Hiszpania Hiszpania Węgry Wielka Brytania Wielka Brytania Wielka Brytania USA Litwa Francja Francja Litwa Łotwa Szwecja Szwecja Chiny Holandia Węgry Finlandia Holandia Węgry Włochy Włochy Łotwa Hongkong Finlandia Słowacja Wielka Brytania Hiszpania Republika Czeska Węgry Hongkong Estonia Słowacja Litwa Białoruś Rumunia Portugalia Irlandia Rosja Bułgaria Rumunia Republika Czeska Dania Chorwacja * - Dane wstępne Estonia Kanada Szwecja Dania Bułgaria Szwecja Republika Korei Irlandia Irlandia Austria Rumunia Belgia Francja Turkmenistan Eksport z Polski świń żywych (ogółem) (kod 0103) - według ważniejszych krajów w okresie I-IV 2015 Import do Polski świń żywych (ogółem) (kod 0103) - według ważniejszych krajów w okresie I-IV 2015 EKSPORT IMPORT I-IV 2014 r. I-IV 2015 r.* I-IV 2014 r. I-IV 2015 r.* Kraj Wartość Wartość Wolumen Wartość Wartość Wolumen Wartość Wartość Wolumen Wartość Wartość Wolumen Kraj Kraj Kraj [tys. EUR] [tys. PLN] [tony] [tys. EUR] [tys. PLN] [tony] [tys. EUR] [tys. PLN] [tony] [tys. EUR] [tys. PLN] [tony] OGÓŁEM OGÓŁEM OGÓŁEM OGÓŁEM Węgry Węgry Dania Dania Włochy Republika Czeska Niemcy Niemcy Republika Czeska Niemcy Litwa Holandia Niemcy Litwa Holandia Litwa Holandia Rumunia Łotwa Łotwa Słowacja Włochy Słowacja Estonia * - Dane wstępne * - Dane wstępne

24 Miesięczne ceny rynkowe klasy E w krajach członkowskich UE w czerwcu 2015 Euro/100 kg MPS Średnie ceny rynkowe trzody chlewnej (klasa E) w państwach członkowskich UE w czerwcu 2015 r , ,61 144,29 128, Belgia Holandia Dania Francja Włochy Polska Estonia Słowacja Czechy Średnio w UE Austria Łotwa Litwa Luksemburg Finlandia Chorwacja Hiszpania Rumunia Niemcy Węgry Irlandia Grecja Słowenia Bułgaria Portugalia Cypr Szwecja Wlk. Brytania Malta 24

25 Miesięczne ceny trzody chlewnej (klasa E) w krajach członkowskich UE w czerwcu 2015 Źródło: Komisja Europejska Zmiana % Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec VI 2015/VI 2014 Belgia EUR / 100 Kg 155,37 151,87 145,55 138,59 121,10 121,56 115,22 113,79 120,77 125,67 127,63 124,60 128,28-17,4% Bułgaria EUR / 100 Kg 189,81 193,46 193,28 191,93 183,33 175,41 173,88 171,38 164,46 163,64 166,98 163,53 158,34-16,6% BGN/ 100 Kg 287,04 378,38 378,02 375,38 358,55 343,06 340,07 335,18 321,66 320,04 326,57 319,84 309,67 7,9% Czechy EUR / 100 Kg 170,71 174,65 167,45 164,49 148,55 143,45 140,55 133,19 134,68 139,79 139,52 139,40 146,56-14,1% CZK/ 100kg 4685, , , , , , , , , , , , ,25-14,6% Dania EUR / 100 Kg 155,83 152,73 149,69 149,31 134,13 135,54 134,07 124,34 122,84 129,28 131,37 135,63 136,05-12,7% DKK / 100 Kg 1162, , , ,63 998, ,80 997,50 925,13 915,11 964,33 981, , ,00-12,7% Niemcy EUR / 100 Kg 176,48 171,23 167,28 160,69 144,41 143,08 135,68 132,28 143,73 145,69 148,78 146,34 151,37-14,2% Estonia EUR / 100 Kg 163,80 167,18 164,47 162,70 159,59 150,13 149,07 141,13 137,72 143,85 144,24 145,63 144,58-11,7% Irlandia EUR / 100 Kg 171,37 172,89 164,52 158,14 152,97 149,24 144,03 137,06 137,28 142,69 144,85 147,71 153,17-10,6% Grecja EUR / 100 Kg 181,09 187,06 190,02 185,74 184,40 180,85 180,09 138,74 152,01 148,52 153,71 150,77 154,84-14,5% Hiszpania EUR / 100 Kg 182,80 187,36 181,05 169,96 146,80 139,40 130,15 125,87 131,16 141,33 143,27 144,93 150,58-17,6% Francja EUR / 100kg 155,27 158,81 154,42 146,27 130,42 127,77 123,23 120,65 123,36 133,19 134,97 134,19 139,87-9,9% Chorwacja EUR / 100kg 174,21 175,68 169,92 169,35 158,26 156,76 154,49 144,94 142,22 144,62 144,59 147,02 150,00-13,9% HRK / 100kg 1326, , , , , , , , , , , , ,50-14,4% Włochy EUR / 100 Kg 147,19 149,06 148,03 138,83 140,93 Cypr EUR / 100 Kg 204,87 205,00 216,74 218,00 217,16 217,00 217,00 217,00 205,90 171,84 162,56 163,23 168,74-17,6% Łotwa EUR / 100 Kg 176,39 178,64 169,58 160,64 148,36 142,64 130,50 126,14 132,24 149,87 153,79 153,80 147,75-16,2% Litwa EUR / 100 Kg 171,35 173,34 164,53 159,10 148,73 144,63 136,53 128,49 137,76 144,15 149,64 148,30 148,18-13,5% LTL / 100 Kg 591,63 598,49 568,10 549,34 513,54 499,38 471,41 Luksemburg EUR / 100 Kg 171,07 166,63 162,00 156,41 139,05 138,10 130,98 128,56 139,70 142,47 145,25 142,87 148,75-13,0% Węgry EUR / 100 Kg 177,24 176,89 170,62 167,11 150,57 148,95 140,07 137,44 144,72 147,08 147,80 144,59 151,90-14,3% HUF / 100 Kg 54183, , , , , , , , , , , , ,16-12,6% Malta EUR / 100 Kg 237,00 237,00 237,00 237,00 237,00 237,00 235,74 224,00 230,50 230,65 229,00 229,00 228,00-3,8% Holandia EUR / 100 Kg 156,70 151,78 146,17 138,17 121,22 120,69 114,06 112,10 121,54 126,30 128,03 124,43 130,54-16,7% Austria EUR / 100 Kg 172,95 171,93 166,45 159,31 144,91 149,09 143,64 137,83 146,36 151,20 149,04 142,79 147,72-14,6% Polska EUR / 100 Kg 171,07 170,12 162,18 155,06 144,83 140,33 129,63 126,28 139,91 141,61 146,61 139,59 144,29-15,7% PLN / 100 Kg 707,58 705,26 679,42 650,78 609,56 591,51 547,06 540,32 584,50 584,48 590,52 568,46 599,59-15,3% Portugalia EUR / 100 Kg 190,47 195,52 191,06 177,10 150,45 146,00 143,68 139,97 144,57 153,90 154,63 156,10 162,73-14,6% Rumunia EUR / 100 Kg 174,34 181,28 182,32 173,98 153,36 143,58 144,11 136,02 129,84 132,12 147,24 143,97 150,69-13,6% RON / 100 Kg 766,00 799,55 806,70 767,79 677,74 636,25 642,43 610,46 575,91 586,01 650,15 639,73 673,03-12,1% Słowenia EUR / 100 Kg 172,15 174,07 169,17 167,04 155,49 159,33 153,32 148,76 153,42 158,25 162,49 150,94 156,13-9,3% Słowacja EUR / 100 Kg 172,68 176,20 173,19 169,93 156,94 153,02 144,56 141,36 139,43 143,00 144,09 144,24 145,85-15,5% Finlandia EUR / 100 Kg 160,61 161,58 162,99 161,99 159,86 159,13 160,60 157,49 155,09 153,79 152,91 152,43 149,55-6,9% Szwecja EUR / 100 Kg 186,60 182,71 176,82 171,63 178,21 177,14 172,23 163,59 163,29 170,66 171,58 172,65 176,65-5,3% SEK / 100 Kg 1696, , , , , , , , , , , , ,00-3,5% Wlk. Brytania EUR / 100 Kg 197,77 197,89 192,73 189,89 188,92 182,21 179,56 179,46 180,01 180,84 179,86 180,31 181,48-8,2% GBP / 100 Kg 158,99 157,03 153,66 151,45 150,05 144,67 141,56 137,84 133,40 130,86 130,04 130,05 130,96-17,6% Średnio w UE EUR / 100 Kg 170,87 169,58 164,79 158,32 143,42 140,83 134,64 130,12 137,02 141,13 144,04 142,03 146,61-14,2% 25

26 7. Zestawienie z monitoringu rynku wieprzowiny z lat Klasa półtusz CENA [zł/tonę] Zmiana % Średnia Struktura % Średnia Struktura % Średnia Struktura % Średnia Struktura % Średnia Struktura wieprzowych [MPC] SKUP 2014 ceny 14/13 mięsa masa tuszy 2013 skupu mięsa masa tuszy skupu mięsa wg EUROP [%] w tuszy [kg/szt.] [%] w tuszy [kg/szt.] [%] w tuszy [kg/szt.] [%] w tuszy [kg/szt.] [%] w tuszy [kg/szt.] [%] POLSKA klasa S ,5 61,1 89,3 17,4 61,2 87,7 16,2 61,2 87,5 15,8 61,3 87,3 11,0 61,3 88,1 8,9 klasa E ,5 57,5 91,5 59,0 57,5 90,3 58,6 57,5 89,6 57,1 57,3 87,1 48,6 57,2 88,0 44,6 klasa U ,2 53,2 93,3 19,9 53,2 92,5 21,1 53,1 91,9 22,5 52,9 87,7 30,6 52,9 88,8 33,5 klasa R ,5 48,2 94,9 3,3 48,3 94,3 3,7 48,2 94,2 4,0 48,1 89,0 8,0 48,1 90,5 10,3 klasa O ,4 43,5 98,0 0,3 43,6 96,7 0,4 43,4 96,1 0,5 43,1 91,5 1,5 43,0 93,7 2,3 klasa P ,4 38,3 90,8 0,0 38,6 86,2 0,0 38,6 81,5 0,1 37,8 88,1 0,3 38,1 94,5 0,5 S-P Razem ,5 56,9 91,6 100,0 56,8 90,5 100,0 56,6 90,0 100,0 55,4 87,5 100,0 54,8 88,7 100,0 REGION PÓŁNOCNY klasa S ,1 61,2 87,9 17,0 61,2 86,6 17,2 61,2 86,1 15,8 61,3 87,0 9,6 61,3 88,2 7,2 klasa E ,0 57,7 89,9 64,4 57,7 88,6 63,3 57,6 88,1 61,2 57,2 86,3 51,0 57,1 86,8 45,8 klasa U ,5 53,2 92,8 16,4 53,2 91,7 16,8 53,2 91,0 19,9 53,0 86,4 31,2 52,9 87,2 34,6 klasa R ,8 48,2 94,4 2,1 48,2 93,4 2,3 48,2 93,0 2,8 48,1 88,5 6,6 48,3 89,4 9,3 klasa O ,8 43,4 95,5 0,2 43,4 93,7 0,3 43,4 93,9 0,3 43,0 92,1 1,4 42,9 93,5 2,5 klasa P ,6 38,7 98,7 0,0 38,9 95,0 0,0 38,9 94,6 0,0 38,5 96,0 0,2 38,4 99,0 0,6 S-P Razem ,1 57,3 90,2 100,0 57,3 88,9 100,0 57,0 88,5 100,0 55,4 86,6 100,0 54,7 87,5 100,0 REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI klasa S ,2 61,0 90,0 14,3 61,0 87,8 11,2 61,0 87,4 11,6 61,4 87,7 12,7 61,3 88,8 8,4 klasa E ,3 57,3 92,6 62,1 57,1 91,0 61,5 57,4 89,9 58,7 57,3 87,6 48,7 57,3 88,5 45,0 klasa U ,7 53,1 93,6 20,1 53,1 92,8 23,0 53,0 92,0 24,8 52,7 87,8 28,6 52,7 89,5 32,8 klasa R ,7 48,2 93,7 3,2 48,2 93,4 3,9 48,2 93,0 4,4 47,9 88,3 8,1 47,9 90,7 10,8 klasa O ,8 43,6 95,2 0,3 43,6 95,0 0,4 43,5 95,1 0,4 43,1 90,2 1,6 43,0 94,0 2,6 klasa P ,0 36,8 95,9 0,0 36,8 93,8 0,0 37,1 96,2 0,0 34,9 88,7 0,4 36,8 92,6 0,5 S-P Razem ,1 56,6 92,4 100,0 56,2 91,2 100,0 56,3 90,3 100,0 55,4 87,8 100,0 54,6 89,3 100,0 REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI klasa S ,3 61,3 89,4 23,6 61,3 88,3 22,8 61,3 88,2 20,8 61,4 87,8 13,5 61,4 89,0 12,4 klasa E ,0 57,7 91,6 56,3 57,7 90,5 55,5 57,6 90,1 54,7 57,4 87,3 50,3 57,4 88,5 47,0 klasa U ,6 53,1 93,1 17,0 53,1 92,6 18,1 53,1 91,8 19,6 52,9 87,7 27,3 52,8 89,0 28,4 klasa R ,7 48,1 94,7 2,8 48,1 94,5 3,2 48,0 93,6 4,1 48,0 88,7 7,3 47,9 90,2 9,4 klasa O ,3 43,2 96,1 0,3 43,3 96,7 0,4 43,2 95,3 0,7 43,0 90,8 1,5 42,9 92,2 2,4 klasa P ,7 37,6 98,7 0,0 38,2 97,9 0,0 38,4 95,7 0,0 38,3 93,7 0,2 38,1 95,8 0,5 S-P Razem ,0 57,4 91,4 100,0 57,3 90,5 100,0 57,0 90,2 100,0 55,8 87,7 100,0 55,3 89,0 100,0 REGION ZACHODNI klasa S ,1 61,2 89,2 18,4 61,3 88,0 18,9 61,3 87,8 17,8 61,3 86,9 10,0 61,2 87,0 8,6 klasa E ,1 57,7 90,9 53,6 57,7 90,1 53,5 57,5 90,0 54,2 57,3 87,4 46,3 57,3 88,2 42,5 klasa U ,2 53,3 93,2 23,2 53,3 92,3 22,6 53,1 92,1 23,0 52,9 88,3 32,8 52,9 89,4 35,5 klasa R ,5 48,2 96,3 4,2 48,5 95,4 4,5 48,3 96,1 4,3 48,1 89,5 9,1 48,1 91,2 11,0 klasa O ,1 43,6 102,0 0,4 43,7 99,7 0,5 43,5 98,5 0,5 43,3 92,2 1,5 43,2 94,3 2,0 klasa P ,8 38,5 88,9 0,1 39,0 82,7 0,1 39,0 75,8 0,1 38,7 82,0 0,3 38,5 90,3 0,4 S-P Razem ,4 56,8 91,4 100,0 56,9 90,5 100,0 56,7 90,4 100,0 55,2 87,9 100,0 54,7 89,0 100,0 masa tuszy skupu mięsa masa tuszy skupu mięsa masa tuszy skupu 26

27 Biuletyn Rynek mięsa wieprzowego ukazuje się w każdy czwartek o godz Informacje zamieszczane w tym biuletynie przekazywane są przez współpracujące z nami podmioty na podstawie Ustawy o badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r. Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych ul. Wspólna 30, Warszawa, tel. (022) , fax (022) Biuletyny są dostępne pod adresem: Internet: minrol.gov.pl Autor: Agnieszka Szarejko-Pater tel. (022) ;

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r.) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r.) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r.) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r.) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 0

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 15/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 16/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 19/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 30/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 3/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 45/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 48/2017

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 09/2007 01 marca 2007 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r.) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 35/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 36/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 27/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 41/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r.) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo