Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym"

Transkrypt

1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013

2 Korekta Bożena Lewandowska Redakcja techniczna opracowanie graficzne i skład komputerowy Robert Kardas Wydawca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, ul. Jana Pawła II 5, Kielce

3 1. Ajchel, Magdalena : Rozwój rynku instrumentów pochodnych w Polsce / Magdalena Ajchel // Zeszyty Naukowe / Akademia Finansów w Warszawie. Nr 45/46 (2008), s Ancyparowicz, Grażyna Maria : Współpraca banków z sektorem przedsiębiorstw w ochronie ryzyka kursowego w latach / Grażyna Ancyparowicz // Bezpieczny Bank. 2010, nr 3, s Baird, Allen Jan : Rynek opcji : strategie inwestycyjne i analiza ryzyka / Allen Jan Baird. Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, , [1] s. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 4. Barczyk, Krystyna : Zastosowanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania pozycji bilansowych przed ryzykiem utraty wartości / Krystyna Barczyk // Rachunkowość. 2008, nr 1, s Bartusik, Katarzyna : Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem / Katarzyna Bartusik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Nr 652 (2004), s Battley, Nick : Kontrakty futures i opcje na giełdach towarowych : wprowadzenie / Nick Battley. Warszawa : K.E. Liber, s. 7. Bennett, Dominic : Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające / Dominic Bennett. Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, s.

4 4 8. Bera, Elżbieta : Zastosowanie walutowych transakcji terminowych swap do ograniczania ryzyka walutowego / Elżbieta Bera // Finanse i Bankowość. 2001, nr 8, s Bielawska, Aurelia : Pewność i ryzyko w zarządzaniu MŚP / Aurelia Bielawska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 39 (2009), s Małe i średnie przedsiębiorstwa. 10. Bizon-Górecka, Jadwiga : Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym w przedsiębiorstwie / Jadwiga Bizon-Górecka // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2007, [z.] 2, s Błaszczuk, Dariusz J. : Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem / Dariusz J. Błaszczuk // Zarządzanie Ryzykiem. 2007, nr 21/22, s Błaszczuk, Dariusz J. : Zarządzanie ryzykiem w świetle teorii kierowania / Dariusz J. Błaszczuk // Zarządzanie Ryzykiem. Nr 26 (2008), s Buehler, Kevin : Nowy arsenał środków do zarządzania ryzykiem / Kevin Buehler, Andrew Freeman, Ron Hulme // Harvard Business Review Polska. 2009, nr 1, s , Chłopecki, Aleksander : Opcje i transakcje terminowe : zagadnienia prawne / Aleksander Chłopecki. Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 15. Ciołek, Maciej : Kursy walut a wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Maciej Ciołek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Nr 20 (2007), s

5 5 16. Clark, Iain J. : Foreign exchange option pricing : a practitioner s guide / Iain J. Clark. Chichester : John Wiley & Sons, cop XVIII, 280 s. 17. Crawford, George : Instrumenty pochodne : narzędzie podejmowania decyzji finansowych / George Crawford. Warszawa : K.E. Liber, s. 18. Czajor, Przemysław : Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem sygnalizacja problemu / Przemysław Czajor // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. T. 42 (2008), s Czyż, Marek : Sterowanie ryzykiem walutowym przy wykorzystaniu opcji walutowych : aspekt praktyczny / Marek Czyż // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Nr 29 (2010), s Ćwik, Bogdan : Elementy zarządzania ryzykiem współczesnych organizacji / Bogdan Ćwik // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie. Nr 26 (2010), s Day, George S. : Czy projekt jest realny? Czy zapewni firmie wygraną? Czy warto go wdrożyć? : zarządzanie ryzykiem i efektywnością portfela innowacji / George S. Day // Harvard Business Review Polska. 2008, nr 6, s Dąbrowski, Janusz : Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności zakupowej / Janusz Dąbrowski // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Nr 10 (2008), s Dębiec, Marcin : Proces zarządzania ryzykiem w organizacji : wyniki obserwacji polskich przedsiębiorstw / Marcin Dębiec // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. [Z.] 222 (2008), s

6 6 24. Dubisz, Jacek : Instrumenty pochodne w przedsiębiorstwie / Jacek Dubisz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2001, nr 3, s Dynus, Magdalena : Kurs walutowy jako jedna z najważniejszych kategorii ekonomicznych analiza systemu kursowego w Polsce po roku 1990 / Magdalena Dynus // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie. Nr 8 (2007), s Dziawgo, Ewa : Modele kontraktów opcyjnych / Ewa Dziawgo ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń : Wydawnictwo UMK, , [1] s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 27. Dziawgo, Ewa : Wprowadzenie do strategii opcyjnych / Ewa Dziawgo. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 28. Dziawgo, Ewa : Zastosowanie azjatyckich opcji barierowych w zarządzaniu ryzykiem a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa / Ewa Dziawgo // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2010, [z.] 4, [cz.] 2, s Echaust, Krzysztof : Kontrakty forward strategie inwestowania w modelu oczekiwanej użyteczności / Krzysztof Echaust // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 2 cz. 2 (2004), s Ejsymont, Adam : Nowoczesne instrumenty finansowe wykorzystywane do zabezpieczenia ryzyka walutowego w firmie / Adam Ejsymont // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Z. 218 (2008), s

7 7 31. Filipiuk, Jolanta : Kompleksowe zarządzanie ryzykiem jako element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw / Jolanta Filipiuk, Justyna Łapińska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie. T. 2 (2006), s Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych / pod red. Dariusza Fatuły ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, s. 33. Frąckiewicz, Ewa : Możliwości i ograniczenia zarządzania ryzykiem w marketingu / Ewa Frąckiewicz // Marketing i Rynek. 2008, nr 5, s Gancarz, Edward : Zarządzanie ryzykiem / Edward Gancarz, Stanisław Zając // Nowoczesne Systemy Zarządzania. Nr 2 (2007), s Golawska-Witkowska, Gabriela : Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Cz. 1 / Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka // Pieniądze i Więź. 2008, nr 1, s Golawska-Witkowska, Gabriela : Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Cz. 2 / Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka // Pieniądze i Więź. 2008, nr 3, s Gontarski, Waldemar : Toksyczne opcje walutowe : zarys teorii prawa na przykładzie polskich opcji walutowych / Waldemar Gontarski. Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, , [1] s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

8 8 38. Graczkowski, Sebastian : Ryzyko i sposoby radzenia sobie z ryzykiem / Sebastian Graczkowski // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 27 (2008), s Greszta, Małgorzata : Angażowanie interesariuszy radar dla zarządzających ryzykiem / Małgorzata Greszta // Harvard Business Review Polska. 2010, nr 4, s Grzywacz, Jacek : Bariery w stosowaniu walutowej transakcji terminowej forward przez przedsiębiorstwa w Polsce / Jacek Grzywacz. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. T. 9 (2008), s Uniwersytet Jagielloński 41. Grzywacz, Jacek : Znaczenie instytucji wspomagających małe i średnie firmy w zarządzaniu ryzykiem opóźnienia lub braku zapłaty ze strony kontrahenta / Jacek Grzywacz, Piotr Rytko // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 87 (2008), s Gutowski Maciej : Umowa opcji / Maciej Gutowski. Kraków : Kantor Wydawnictwo Zakamycze, s. Biblioteka Sejmowa 43. Hoza, Beata : Kontrola podatkowa jako element zarządzania ryzykiem zewnętrznym / Beata Hoza // Prace z Zakresu Bankowości i Finansów / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej. 2007, nr 2, s Uniwersytet Jagielloński 44. Hull, John: Kontrakty terminowe i opcje : wprowadzenie / John Hull. Warszawa : WIG-Press, s. 45. Humeńczuk, Piotr : Efektywność zabezpieczenia dla kontraktów futures, na przykładzie instrumentów z GPW S.A. / Piotr Humeńczuk // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 2 cz. 2 (2004), s

9 9 46. Instrumenty pochodne : wprowadzenie / przeł. Marcin Ferlak ; Reuters. Kraków : ABC : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, s. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 47. Jajuga, Krzysztof : Instrumenty pochodne / Krzysztof Jajuga. Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, s. Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji 48. Jajuga, Krzysztof : Instrumenty strukturyzowane wprowadzenie do wyceny i analizy ryzyka / Krzysztof Jajuga, Grzegorz Jajuga // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. Nr 9 (2008), s Instrumenty pochodne wycena. 49. Janasz, Krzysztof : Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach innowacyjnych / Krzysztof Janasz // Przegląd Organizacji. 2007, nr 9, s Janasz, Krzysztof : Proces zarządzania strategicznego ryzykiem w przedsiębiorstwie / Krzysztof Janasz // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. Nr 12 (2009), s Jantoń-Drozdowska, Elżbieta : Analiza ryzyka kursowego / Elżbieta Jantoń-Drozdowska // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. T. 20 (2004), s Jędrzejczyk, Marcin : Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych / Marcin Jędrzejczyk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nr 796 (2009), s Jędrzejka, Dariusz : Możliwość zabezpieczania ryzyka walutowego przy użyciu derywatów przez przedsiębiorstwa z sektora MSP / Da-

10 10 riusz Jędrzejka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. [Z.] 233 (2010), s Jodkowska, Lilianna : Praktyczne możliwości zastosowania technik zarządzania ryzykiem w mikro i małych przedsiębiorstwach / Lilianna Jodkowska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 34 (2009), s Johnson, R. Stafford : Introduction to derivatives : options, futures, and swaps / R. Stafford Johnson. New York ; Oxford : Oxford University Press, XXXVII, [1], 776 s. 56. Kalinowski, Marcin : Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie / Marcin Kalinowski. Warszawa : CeDeWu, s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 57. Karkowski, Paweł : Toksyczne opcje : od zaufania do bankructwa / Paweł Karkowski, [Renata Karkowska]. Warszawa : GreenCapital, s. Biblioteka Sejmowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 58. Kelm, Robert : Ryzyko walutowe i wahania kursu PLN/EUR w latach / Robert Kelm // Bank i Kredyt. Vol. 42, nr 2 (2011), s Kicia, Mariusz : Doubling na polskim rynku futures / Mariusz Kicia // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 6 cz. 2 (2007), s Kieres, Jan : Pochodne instrumenty finansowe oparte na ogłoszeniach zmiennych makroekonomicznych / Jan Kieres // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 92 (2009), s

11 Kisiel, Piotr Włodzimierz : Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem / Piotr Kisiel, Dorota Żytyniec // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 2009, nr 1, s Konopczak, Michał : Rynkowe aspekty problemów na pozagiełdowym rynku walutowych instrumentów pochodnych w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego / Michał Konopczak, Piotr Mielus, Paweł Wieprzowski // Bank i Kredyt. Vol. 42, nr 2 (2011), s Korol, Tomasz : Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej / Tomasz Korol // Przegląd Organizacji. 2010, nr 1, s Kotyla, Cyryl : Instrumenty pochodne ryzyko finansowe i jego prezentacja / Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2008, [z.] 2, s Kotyla, Cyryl : Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, którego zakup był zabezpieczony kontraktem forward / Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2010, [z.] 4, [cz.] 4, s Krawiec, Monika : Zastosowania instrumentów pochodnych do ograniczania ryzyka rynkowego / Monika Krawiec. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, , [1] s. 67. Krysiak, Marcin : Zarządzanie ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie / Marcin Krysiak, Arkadiusz Siedlecki // Krakowskie Studia Małopolskie. Vol. 9, nr 9 (2005), s Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Historyczna 68. Kuciński, Andrzej : Instrumenty pochodne ryzykowny segment współczesnych rynków finansowych / Andrzej Kuciński // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 6 cz. 2 (2007), s

12 12 Materiały z IV konferencji naukowej Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Kołobrzeg. 69. Letkowski, Dariusz : Zabezpieczanie ryzyka walutowego z wykorzystaniem kontraktów terminowych futures notowanych na WGT SA / Dariusz Letkowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. [Z.] 203 (2007), s Lewandowski, Dariusz : Analiza ryzyka walutowego / Dariusz Lewandowski. Warszawa : Olympus, , [2] s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 71. Linke, Maciej : Zarządzanie ryzykiem handlowym / Maciej Linke // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 2007, nr 4, s Łon, Eryk : Kurs walutowy a koniunktura na rynku akcji / Eryk Łon // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2005, nr 8, s Majewska, Agnieszka : Wykorzystanie wariantów do budowy strategii opcyjnych / Agnieszka Majewska // Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki / Uniwersytet Szczeciński. Nr 17 (2006), s Majtán, Štefan : Zarządzanie ryzykiem w biznesie a znaczenie ubezpieczeń / Štefan Majtán, Daniela Rybárová // Rozprawy Ubezpieczeniowe. 2008, z. 2, s Makulec, Marta : Opcje barierowe typologia, zastosowanie oraz perspektywy rozwoju na polskim rynku instrumentów pochodnych / Marta Makulec, Paweł Niedziółka // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 82 (2007), s Makurat, Jakub : Opcje walutowe : rodzaje opcji i ich wpływ na rozliczenia podatkowe podmiotów gospodarczych / [prowadzący Jakub

13 13 Makurat] ; Eurofinance Training. Warszawa : Eurofinance Training, [2], 17, [9] s. 77. Marciniak, Zenon : Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych / Zenon Marciniak ; Szkoła Główna Handlowa. Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, cop , [3] s. Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji 78. Martynik-Kwiatkowska, Olga : Ryzyko w małym przedsiębiorstwie / Olga Martynik-Kwiatkowska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 10 (2007), s Maternowska, Małgorzata : Zarządzanie ryzykiem: odpowiedzialność i kształtowanie poziomu zabezpieczeń / Małgorzata Maternowska // Logistyka. 2009, nr 3, s Matusiak, Maciej : Opcje walutowe jako instrumenty zabezpieczenia ryzyka walutowego przedsiębiorstw / Maciej Matusiak // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. Nr 17 (2009), s Meniów, Daniel : Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych / Daniel Meniów, Grzegorz Ochędzan, Zofia Wilimowska. Bydgoszcz : AJG Oficyna Wydawnicza, s. 82. Michalczyk, Leszek : Sposoby pomiaru ryzyka walutowego w realiach polskiej gospodarki / Leszek Michalczyk // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Ekonomia i Zarządzanie. 2007, z. 2, s Miciuła, Krzysztof : Zarządzanie ryzykiem w mikro przedsiębiorstwach / Krzysztof Miciuła // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 34 (2009), s

14 Mikulska, Aniela Beata : Zarządzanie ryzykiem jako czynnik sprzyjający wzrostowi MSP szczebla / Aniela Mikulska // Współczesne Zarządzanie. 2010, nr 4, s Misztal, Piotr : Istota ryzyka walutowego i etapy procesu zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie : fragm. pracy / Piotr Misztal // Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. 2003, nr 1, s Biblioteka Śląska w Katowicach 86. Misztal, Piotr : Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego / Piotr Misztal. Warszawa : Difin, s. 87. Motylska-Kuźma, Anna : Rynek FOREX a hedging walutowy w przedsiębiorstwie / Anna Motylska-Kuźma // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Z. 20 (2005), s Uniwersytet Jagielloński 88. Motylska-Kuźma, Anna : Rynek FOREX jako zabezpieczenie pozycji walutowej / Anna Motylska-Kuźma // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska. T. 5 (2006), s Motylska-Kuźma, Anna : Zarządzanie ryzykiem na przykładzie rynku walutowego FOREX / Anna Motylska-Kuźma // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Z. 28 (2009), s Mucha, Marcin Z. : Deflacja a instrumenty pochodne / Marcin Mucha // Opere et Studio pro Oeconomia. Vol. 2, nr 1 (2005), s Najlepszy, Eugeniusz : Dylematy krajowych przedsiębiorstw w zarządzaniu ryzykiem kursowym : hedging czy spekulacja na rynku walutowym / Eugeniusz Najlepszy, Paweł Śliwiński, Konrad Sobański // Ze-

15 15 szyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 34 (2009), s Niedzielski, Zdzisław : Zarządzanie ryzykiem walutowym przy wykorzystaniu strategii opcyjnych jako instrument wspierania rozwoju przedsiębiorstw / Zdzisław Niedzielski, Marek Czyż // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 31, t. 2 (2009), s Niedziółka, Paweł : Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce w perspektywie roku 2015 / Paweł Niedziółka // Zarządzanie Ryzykiem. 2007, nr 23, s Niemiec, Andrzej : Wykorzystanie kluczowych indykatorów osiągnięć (KPls) w zintegrowanym zarządzaniu ryzykiem / Andrzej Niemiec // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. Nr 7 (2008), s Niemiec, Andrzej : Zarządzanie ryzykiem jako integralna część zarządzania wartością przedsiębiorstwa / Andrzej Niemiec // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński. Nr 49 (2007), s Nogajczyk-Simeonow, Agnieszka : Audyt w strategii bezpieczeństwa przedsiębiorstwa / Agnieszka Nagajczyk-Simeonow // Rozprawy Ubezpieczeniowe. 2007, z. 2, s Okoń, Szymon : Zarządzanie ryzykiem walutowym : bezpieczeństwo finansowe twojej działalności / Szymon Okoń, Mateusz Matłoka, Agnieszka Kaszkowiak. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

16 Ożga, Paweł : Pomiar ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem miar at risk / Paweł Ożga // Nauka i Gospodarka. 2010, nr 3, s Pichura, Maciej : Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem opcji na przykładzie rynku walutowego / Maciej Pichura // Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Nr 15 (2007), s Piekarzewska, Agnieszka : Zastosowanie finansowych instrumentów pochodnych w funkcji hedgingowej : przykład empiryczny / Agnieszka Piekarzewska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Nr 29 (2010), s Piekunko-Mantiuk, Iwona : Kontrakt terminowy forward jako instrument zarządzania ryzykiem kursowym w handlu zagranicznym / Iwona Piekunko-Mantiuk // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. Z. 10 (2005), s Pilaszek, Andrzej : Zapewnienie ciągłości działania / Andrzej Pilaszek // Elektroniczna Administracja. 2008, nr 6, s Przybylska-Mazur, Agnieszka : Metody oceny ryzyka w inwestycjach kapitałowo-rzeczowych / Agnieszka Przybylska // Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Nr 10 (2005), s Przychocka, Iwona : Kazus opcje walutowe / Iwona Przychocka // Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. 2009, nr 1, s Pułaska-Turyna, Beata : Ryzyko zerokosztowych struktur opcyjnych / Beata Pułaska-Turyna, Jan Rak // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2010, [z.] 4, [cz.] 2, s

17 Ratajczak, Leszek A. : Wprowadzenie do transakcji terminowych i opcyjnych / Leszek A. Ratajczak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, , [1] s Raus, Dariusz : Determinanty i metody szacowania ryzyka kryzysu walutowego / Dariusz Raus. Warszawa : NBP, , [2] s Rogowski, Waldemar : Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej / Waldemar Rogowski ; Andrzej Michalczewski. Kraków Oficyna Ekonomiczna s. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji 109. Saniewski, Jerzy : Instrumenty pochodne a wycena przedsiębiorstwa / Jerzy Saniewski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2004, nr 9, s Sawicka, Joanna : Transakcje futures narzędziem w procesie optymalizacji kosztu kapitału / Joanna Sawicka // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. T. 22 (2004), s Shamah, Shani : A currency options primer / Shani Shamah. Chichester : John Wiley and Sons, X, [2], 197 s Skrudlik, Wojciech : Ograniczanie ryzyka kursowego przy pomocy instrumentów pochodnych / Wojciech Skrudlik // Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia. T. 26, (1999/2000), s Sokołowska, Ewelina : Managed futures jako inwestycja alternatywna / Ewelina Sokołowska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. Z. 40 (2009), s

18 Soroczyński Sławomir : Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego za pomocą transakcji nierzeczywistych futures i options : wraz z aktami prawnymi / Sławomir Soroczyński, Jerzy Stachowicz. Kraków : Kantor Wydawnictwo Zakamycze s. Biblioteka Sejmowa 115. Staniec, Iwona : Zarządzanie ryzykiem jako metoda identyfikacji sytuacji kryzysowych / Iwona Staniec // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2009, [z.] 3, [cz.] 1, s Staniec, Iwona : Zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach jako przejaw dążenia do sukcesu / Iwona Staniec // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2007, [z.] 2, s Steiner Robert : Rynki finansowe : przewodnik encyklopedyczny / Robert Steiner. Kraków : Oficyna Ekonomiczna s. Biblioteka Sejmowa 118. Stępień, Paweł : Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczenia transakcji eksportowych i importowych przed ryzykiem walutowym / Paweł Stępień, Andrzej Michalczewski // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 22 (2009), s Sus-Januchowska, Aleksandra : Strategie zarządzania ryzykiem w mikro i małych przedsiębiorstwach / Aleksandra Sus-Januchowska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 16 (2008), s Sus-Januchowska, Aleksandra : Zarządzanie ryzykiem we współczesnych przedsiębiorstwach : kontekst strategiczny / Aleksandra Sus-Januchowska // Zarządzanie. 2007, nr 5, s

19 Szeląg, Tomasz : Charakterystyka instrumentów pochodnych wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem kursowym / Tomasz Szeląg, Wawrzyniec Michalczyk // Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. 2002, nr 9, s Szymański, Piotr : Polski rynek walutowych transakcji terminowych typu forward stan obecny, determinanty rozwoju / Piotr Szymański // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 67 (2006), s Śpiewak, Tomasz : Wybrane aspekty zastosowania instrumentów pochodnych w strategiach zabezpieczających / Tomasz Śpiewak // Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia. T. 26, (1999/2000), s Taylor, Francesca : Rynki i opcje walutowe : rozwój, struktura, transakcje / Francesca Taylor. Kraków : Oficyna Ekonomiczna ; [Warszawa] : ABC, s. Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 125. Tworek, Piotr : Zarządzanie ryzykiem jako proces wspomagający kierowanie nowoczesnym przedsiębiorstwem / Piotr Tworek // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 44, t. 2 (2009), s Tymoczko, Izabela : Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw niefinansowych przed ryzykiem kursowym / Izabela Tymoczko // Bank i Kredyt. Vol. 40, nr 3 (2009), s Wdowiński, Piotr : Kurs walutowy i handel zagraniczny jako czynniki wzrostu gospodarczego : ekonometryczna analiza mechanizmów dostosowawczych w polskiej gospodarce / Piotr Wdowiński // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2009, [z.] 4, [cz.] 2, s

20 20 Materiały z III konferencji Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Gdańsk Węgrzyn, Ryszard : Dynamiczne operacje zabezpieczające z wykorzystaniem opcji / Ryszard Węgrzyn // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Nr 680 (2005), s Węgrzyn, Ryszard : Opcje walutowe jako skuteczny instrument ograniczania ryzyka kursowego / Ryszard Węgrzyn // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 23 (2009), s Wieczorek-Kosmala, Monika : Rola i znaczenie ubezpieczeń gospodarczych w systemie ochrony przedsiębiorstwa przed ryzykiem / Monika Wieczorek-Kosmala // Finanse. 2009, nr 1, s Więcław, Wojciech : Walutowe instrumenty pochodne wbudowane w umowy leasingowe / Wojciech Więcław // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. T. 40 (2007), s Wiśniewski, Tomasz : Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka / Tomasz Wiśniewski. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s Witkowski, Marek : Ryzyko gospodarcze i jego pomiar : zagadnienia wybrane / Marek Witkowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Wojciechowskiego, s Wojciechowski, Ireneusz : Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko / Ireneusz Wojciechowski. Kraków : Zakamycze, s. Biblioteka Sejmowa

21 Wojtyło, Paweł : Analiza porównawcza opłacalności transakcji przewalutowania oraz transakcji forward / Paweł Wojtyło // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 48 (2004), s Wojtyło, Paweł : Pozytywny wpływ zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie zorientowanym na wzrost wartości / Paweł Wojtyło // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 62 (2005), s Współczesne problemy zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ograniczania ryzyka kursowego / red. nauk. Wiesław Ciechomski. Leszno : Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 138. Wszeborowski, Tomasz K. : Instrumenty pochodne istota, geneza, rozwój / Tomasz K. Wszeborowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Nr 3 (2004), s Zabezpieczanie przedsiębiorstw przed ryzykiem kursu walutowego : [II] Forum Inżynierii Finansowej : praca zbiorowa / pod red. Iwony Wciślak ; [Capital Expo]. Poznań : Promocja Biuro Usług Promocyjnych, s Zając, Dariusz : Instrumenty pochodne forward/futures jako narzędzie zabezpieczające ryzyko kursowe w przedsiębiorstwie / Dariusz Zając, Ireneusz Więckowski // Pieniądze i Więź. 2010, nr 2, s Zając, Dariusz : Zabezpieczenie ryzyka kursowego za pomocą waniliowych opcji walutowych / Dariusz Zając, Ireneusz Więckowski // Pieniądze i Więź. 2010, nr 4, s

22 Zając, Jacek : Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego w praktyce : kontrakty terminowe, swapy, opcje. T. 1, Wprowadzenie, instrumenty, wycena / Jacek Zając. Warszawa : K.E. Liber, s Żbikowski, Jacek : Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie wybrane problemy / Jacek Żbikowski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. Nr 7 (2008), s Żebruń, Anna : Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości / Anna Żebruń. Warszawa : Difin, s. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 145. Żebruń, Anna : Trudności z wyceną instrumentów pochodnych w rachunkowości / Anna Żebruń // Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Rachunkowości / Uniwersytet Szczeciński. Nr 25 (2005), s

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 PRZEWODNIK EDUKACYJNY Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton Spis treści Wprowadzenie. Najlepszą inwestycją jest

Bardziej szczegółowo

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Jerzy Gwizdała * Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Wstęp Kontrakty terminowe wprowadzone zostały na globalnych rynkach finansowych w celu zmniejszenia ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 108 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria Lista przedmiotów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU PROGRAM KONFERENCJI Czwartek, 19 września 2013 Gdańsk, Hotel Radisson Blu, ul. Długi Targ 19/Powroźnicza,

Bardziej szczegółowo