Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym"

Transkrypt

1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013

2 Korekta Bożena Lewandowska Redakcja techniczna opracowanie graficzne i skład komputerowy Robert Kardas Wydawca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, ul. Jana Pawła II 5, Kielce

3 1. Ajchel, Magdalena : Rozwój rynku instrumentów pochodnych w Polsce / Magdalena Ajchel // Zeszyty Naukowe / Akademia Finansów w Warszawie. Nr 45/46 (2008), s Ancyparowicz, Grażyna Maria : Współpraca banków z sektorem przedsiębiorstw w ochronie ryzyka kursowego w latach / Grażyna Ancyparowicz // Bezpieczny Bank. 2010, nr 3, s Baird, Allen Jan : Rynek opcji : strategie inwestycyjne i analiza ryzyka / Allen Jan Baird. Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, , [1] s. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 4. Barczyk, Krystyna : Zastosowanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania pozycji bilansowych przed ryzykiem utraty wartości / Krystyna Barczyk // Rachunkowość. 2008, nr 1, s Bartusik, Katarzyna : Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem / Katarzyna Bartusik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Nr 652 (2004), s Battley, Nick : Kontrakty futures i opcje na giełdach towarowych : wprowadzenie / Nick Battley. Warszawa : K.E. Liber, s. 7. Bennett, Dominic : Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające / Dominic Bennett. Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, s.

4 4 8. Bera, Elżbieta : Zastosowanie walutowych transakcji terminowych swap do ograniczania ryzyka walutowego / Elżbieta Bera // Finanse i Bankowość. 2001, nr 8, s Bielawska, Aurelia : Pewność i ryzyko w zarządzaniu MŚP / Aurelia Bielawska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 39 (2009), s Małe i średnie przedsiębiorstwa. 10. Bizon-Górecka, Jadwiga : Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym w przedsiębiorstwie / Jadwiga Bizon-Górecka // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2007, [z.] 2, s Błaszczuk, Dariusz J. : Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem / Dariusz J. Błaszczuk // Zarządzanie Ryzykiem. 2007, nr 21/22, s Błaszczuk, Dariusz J. : Zarządzanie ryzykiem w świetle teorii kierowania / Dariusz J. Błaszczuk // Zarządzanie Ryzykiem. Nr 26 (2008), s Buehler, Kevin : Nowy arsenał środków do zarządzania ryzykiem / Kevin Buehler, Andrew Freeman, Ron Hulme // Harvard Business Review Polska. 2009, nr 1, s , Chłopecki, Aleksander : Opcje i transakcje terminowe : zagadnienia prawne / Aleksander Chłopecki. Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 15. Ciołek, Maciej : Kursy walut a wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Maciej Ciołek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Nr 20 (2007), s

5 5 16. Clark, Iain J. : Foreign exchange option pricing : a practitioner s guide / Iain J. Clark. Chichester : John Wiley & Sons, cop XVIII, 280 s. 17. Crawford, George : Instrumenty pochodne : narzędzie podejmowania decyzji finansowych / George Crawford. Warszawa : K.E. Liber, s. 18. Czajor, Przemysław : Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a zarządzanie ryzykiem sygnalizacja problemu / Przemysław Czajor // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. T. 42 (2008), s Czyż, Marek : Sterowanie ryzykiem walutowym przy wykorzystaniu opcji walutowych : aspekt praktyczny / Marek Czyż // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Nr 29 (2010), s Ćwik, Bogdan : Elementy zarządzania ryzykiem współczesnych organizacji / Bogdan Ćwik // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie. Nr 26 (2010), s Day, George S. : Czy projekt jest realny? Czy zapewni firmie wygraną? Czy warto go wdrożyć? : zarządzanie ryzykiem i efektywnością portfela innowacji / George S. Day // Harvard Business Review Polska. 2008, nr 6, s Dąbrowski, Janusz : Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności zakupowej / Janusz Dąbrowski // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Nr 10 (2008), s Dębiec, Marcin : Proces zarządzania ryzykiem w organizacji : wyniki obserwacji polskich przedsiębiorstw / Marcin Dębiec // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. [Z.] 222 (2008), s

6 6 24. Dubisz, Jacek : Instrumenty pochodne w przedsiębiorstwie / Jacek Dubisz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2001, nr 3, s Dynus, Magdalena : Kurs walutowy jako jedna z najważniejszych kategorii ekonomicznych analiza systemu kursowego w Polsce po roku 1990 / Magdalena Dynus // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie. Nr 8 (2007), s Dziawgo, Ewa : Modele kontraktów opcyjnych / Ewa Dziawgo ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń : Wydawnictwo UMK, , [1] s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 27. Dziawgo, Ewa : Wprowadzenie do strategii opcyjnych / Ewa Dziawgo. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 28. Dziawgo, Ewa : Zastosowanie azjatyckich opcji barierowych w zarządzaniu ryzykiem a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa / Ewa Dziawgo // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2010, [z.] 4, [cz.] 2, s Echaust, Krzysztof : Kontrakty forward strategie inwestowania w modelu oczekiwanej użyteczności / Krzysztof Echaust // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 2 cz. 2 (2004), s Ejsymont, Adam : Nowoczesne instrumenty finansowe wykorzystywane do zabezpieczenia ryzyka walutowego w firmie / Adam Ejsymont // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Z. 218 (2008), s

7 7 31. Filipiuk, Jolanta : Kompleksowe zarządzanie ryzykiem jako element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw / Jolanta Filipiuk, Justyna Łapińska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie. T. 2 (2006), s Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych / pod red. Dariusza Fatuły ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, s. 33. Frąckiewicz, Ewa : Możliwości i ograniczenia zarządzania ryzykiem w marketingu / Ewa Frąckiewicz // Marketing i Rynek. 2008, nr 5, s Gancarz, Edward : Zarządzanie ryzykiem / Edward Gancarz, Stanisław Zając // Nowoczesne Systemy Zarządzania. Nr 2 (2007), s Golawska-Witkowska, Gabriela : Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Cz. 1 / Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka // Pieniądze i Więź. 2008, nr 1, s Golawska-Witkowska, Gabriela : Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Cz. 2 / Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka // Pieniądze i Więź. 2008, nr 3, s Gontarski, Waldemar : Toksyczne opcje walutowe : zarys teorii prawa na przykładzie polskich opcji walutowych / Waldemar Gontarski. Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, , [1] s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

8 8 38. Graczkowski, Sebastian : Ryzyko i sposoby radzenia sobie z ryzykiem / Sebastian Graczkowski // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 27 (2008), s Greszta, Małgorzata : Angażowanie interesariuszy radar dla zarządzających ryzykiem / Małgorzata Greszta // Harvard Business Review Polska. 2010, nr 4, s Grzywacz, Jacek : Bariery w stosowaniu walutowej transakcji terminowej forward przez przedsiębiorstwa w Polsce / Jacek Grzywacz. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. T. 9 (2008), s Uniwersytet Jagielloński 41. Grzywacz, Jacek : Znaczenie instytucji wspomagających małe i średnie firmy w zarządzaniu ryzykiem opóźnienia lub braku zapłaty ze strony kontrahenta / Jacek Grzywacz, Piotr Rytko // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 87 (2008), s Gutowski Maciej : Umowa opcji / Maciej Gutowski. Kraków : Kantor Wydawnictwo Zakamycze, s. Biblioteka Sejmowa 43. Hoza, Beata : Kontrola podatkowa jako element zarządzania ryzykiem zewnętrznym / Beata Hoza // Prace z Zakresu Bankowości i Finansów / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej. 2007, nr 2, s Uniwersytet Jagielloński 44. Hull, John: Kontrakty terminowe i opcje : wprowadzenie / John Hull. Warszawa : WIG-Press, s. 45. Humeńczuk, Piotr : Efektywność zabezpieczenia dla kontraktów futures, na przykładzie instrumentów z GPW S.A. / Piotr Humeńczuk // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 2 cz. 2 (2004), s

9 9 46. Instrumenty pochodne : wprowadzenie / przeł. Marcin Ferlak ; Reuters. Kraków : ABC : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, s. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 47. Jajuga, Krzysztof : Instrumenty pochodne / Krzysztof Jajuga. Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, s. Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji 48. Jajuga, Krzysztof : Instrumenty strukturyzowane wprowadzenie do wyceny i analizy ryzyka / Krzysztof Jajuga, Grzegorz Jajuga // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. Nr 9 (2008), s Instrumenty pochodne wycena. 49. Janasz, Krzysztof : Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach innowacyjnych / Krzysztof Janasz // Przegląd Organizacji. 2007, nr 9, s Janasz, Krzysztof : Proces zarządzania strategicznego ryzykiem w przedsiębiorstwie / Krzysztof Janasz // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. Nr 12 (2009), s Jantoń-Drozdowska, Elżbieta : Analiza ryzyka kursowego / Elżbieta Jantoń-Drozdowska // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. T. 20 (2004), s Jędrzejczyk, Marcin : Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych / Marcin Jędrzejczyk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nr 796 (2009), s Jędrzejka, Dariusz : Możliwość zabezpieczania ryzyka walutowego przy użyciu derywatów przez przedsiębiorstwa z sektora MSP / Da-

10 10 riusz Jędrzejka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. [Z.] 233 (2010), s Jodkowska, Lilianna : Praktyczne możliwości zastosowania technik zarządzania ryzykiem w mikro i małych przedsiębiorstwach / Lilianna Jodkowska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 34 (2009), s Johnson, R. Stafford : Introduction to derivatives : options, futures, and swaps / R. Stafford Johnson. New York ; Oxford : Oxford University Press, XXXVII, [1], 776 s. 56. Kalinowski, Marcin : Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie / Marcin Kalinowski. Warszawa : CeDeWu, s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 57. Karkowski, Paweł : Toksyczne opcje : od zaufania do bankructwa / Paweł Karkowski, [Renata Karkowska]. Warszawa : GreenCapital, s. Biblioteka Sejmowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 58. Kelm, Robert : Ryzyko walutowe i wahania kursu PLN/EUR w latach / Robert Kelm // Bank i Kredyt. Vol. 42, nr 2 (2011), s Kicia, Mariusz : Doubling na polskim rynku futures / Mariusz Kicia // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 6 cz. 2 (2007), s Kieres, Jan : Pochodne instrumenty finansowe oparte na ogłoszeniach zmiennych makroekonomicznych / Jan Kieres // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 92 (2009), s

11 Kisiel, Piotr Włodzimierz : Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem / Piotr Kisiel, Dorota Żytyniec // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 2009, nr 1, s Konopczak, Michał : Rynkowe aspekty problemów na pozagiełdowym rynku walutowych instrumentów pochodnych w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego / Michał Konopczak, Piotr Mielus, Paweł Wieprzowski // Bank i Kredyt. Vol. 42, nr 2 (2011), s Korol, Tomasz : Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej / Tomasz Korol // Przegląd Organizacji. 2010, nr 1, s Kotyla, Cyryl : Instrumenty pochodne ryzyko finansowe i jego prezentacja / Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2008, [z.] 2, s Kotyla, Cyryl : Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, którego zakup był zabezpieczony kontraktem forward / Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2010, [z.] 4, [cz.] 4, s Krawiec, Monika : Zastosowania instrumentów pochodnych do ograniczania ryzyka rynkowego / Monika Krawiec. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, , [1] s. 67. Krysiak, Marcin : Zarządzanie ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie / Marcin Krysiak, Arkadiusz Siedlecki // Krakowskie Studia Małopolskie. Vol. 9, nr 9 (2005), s Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Czytelnia Historyczna 68. Kuciński, Andrzej : Instrumenty pochodne ryzykowny segment współczesnych rynków finansowych / Andrzej Kuciński // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 6 cz. 2 (2007), s

12 12 Materiały z IV konferencji naukowej Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Kołobrzeg. 69. Letkowski, Dariusz : Zabezpieczanie ryzyka walutowego z wykorzystaniem kontraktów terminowych futures notowanych na WGT SA / Dariusz Letkowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. [Z.] 203 (2007), s Lewandowski, Dariusz : Analiza ryzyka walutowego / Dariusz Lewandowski. Warszawa : Olympus, , [2] s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 71. Linke, Maciej : Zarządzanie ryzykiem handlowym / Maciej Linke // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 2007, nr 4, s Łon, Eryk : Kurs walutowy a koniunktura na rynku akcji / Eryk Łon // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2005, nr 8, s Majewska, Agnieszka : Wykorzystanie wariantów do budowy strategii opcyjnych / Agnieszka Majewska // Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki / Uniwersytet Szczeciński. Nr 17 (2006), s Majtán, Štefan : Zarządzanie ryzykiem w biznesie a znaczenie ubezpieczeń / Štefan Majtán, Daniela Rybárová // Rozprawy Ubezpieczeniowe. 2008, z. 2, s Makulec, Marta : Opcje barierowe typologia, zastosowanie oraz perspektywy rozwoju na polskim rynku instrumentów pochodnych / Marta Makulec, Paweł Niedziółka // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 82 (2007), s Makurat, Jakub : Opcje walutowe : rodzaje opcji i ich wpływ na rozliczenia podatkowe podmiotów gospodarczych / [prowadzący Jakub

13 13 Makurat] ; Eurofinance Training. Warszawa : Eurofinance Training, [2], 17, [9] s. 77. Marciniak, Zenon : Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych / Zenon Marciniak ; Szkoła Główna Handlowa. Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, cop , [3] s. Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji 78. Martynik-Kwiatkowska, Olga : Ryzyko w małym przedsiębiorstwie / Olga Martynik-Kwiatkowska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 10 (2007), s Maternowska, Małgorzata : Zarządzanie ryzykiem: odpowiedzialność i kształtowanie poziomu zabezpieczeń / Małgorzata Maternowska // Logistyka. 2009, nr 3, s Matusiak, Maciej : Opcje walutowe jako instrumenty zabezpieczenia ryzyka walutowego przedsiębiorstw / Maciej Matusiak // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. Nr 17 (2009), s Meniów, Daniel : Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych / Daniel Meniów, Grzegorz Ochędzan, Zofia Wilimowska. Bydgoszcz : AJG Oficyna Wydawnicza, s. 82. Michalczyk, Leszek : Sposoby pomiaru ryzyka walutowego w realiach polskiej gospodarki / Leszek Michalczyk // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Ekonomia i Zarządzanie. 2007, z. 2, s Miciuła, Krzysztof : Zarządzanie ryzykiem w mikro przedsiębiorstwach / Krzysztof Miciuła // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 34 (2009), s

14 Mikulska, Aniela Beata : Zarządzanie ryzykiem jako czynnik sprzyjający wzrostowi MSP szczebla / Aniela Mikulska // Współczesne Zarządzanie. 2010, nr 4, s Misztal, Piotr : Istota ryzyka walutowego i etapy procesu zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie : fragm. pracy / Piotr Misztal // Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. 2003, nr 1, s Biblioteka Śląska w Katowicach 86. Misztal, Piotr : Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego / Piotr Misztal. Warszawa : Difin, s. 87. Motylska-Kuźma, Anna : Rynek FOREX a hedging walutowy w przedsiębiorstwie / Anna Motylska-Kuźma // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Z. 20 (2005), s Uniwersytet Jagielloński 88. Motylska-Kuźma, Anna : Rynek FOREX jako zabezpieczenie pozycji walutowej / Anna Motylska-Kuźma // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska. T. 5 (2006), s Motylska-Kuźma, Anna : Zarządzanie ryzykiem na przykładzie rynku walutowego FOREX / Anna Motylska-Kuźma // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Z. 28 (2009), s Mucha, Marcin Z. : Deflacja a instrumenty pochodne / Marcin Mucha // Opere et Studio pro Oeconomia. Vol. 2, nr 1 (2005), s Najlepszy, Eugeniusz : Dylematy krajowych przedsiębiorstw w zarządzaniu ryzykiem kursowym : hedging czy spekulacja na rynku walutowym / Eugeniusz Najlepszy, Paweł Śliwiński, Konrad Sobański // Ze-

15 15 szyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 34 (2009), s Niedzielski, Zdzisław : Zarządzanie ryzykiem walutowym przy wykorzystaniu strategii opcyjnych jako instrument wspierania rozwoju przedsiębiorstw / Zdzisław Niedzielski, Marek Czyż // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 31, t. 2 (2009), s Niedziółka, Paweł : Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce w perspektywie roku 2015 / Paweł Niedziółka // Zarządzanie Ryzykiem. 2007, nr 23, s Niemiec, Andrzej : Wykorzystanie kluczowych indykatorów osiągnięć (KPls) w zintegrowanym zarządzaniu ryzykiem / Andrzej Niemiec // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. Nr 7 (2008), s Niemiec, Andrzej : Zarządzanie ryzykiem jako integralna część zarządzania wartością przedsiębiorstwa / Andrzej Niemiec // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński. Nr 49 (2007), s Nogajczyk-Simeonow, Agnieszka : Audyt w strategii bezpieczeństwa przedsiębiorstwa / Agnieszka Nagajczyk-Simeonow // Rozprawy Ubezpieczeniowe. 2007, z. 2, s Okoń, Szymon : Zarządzanie ryzykiem walutowym : bezpieczeństwo finansowe twojej działalności / Szymon Okoń, Mateusz Matłoka, Agnieszka Kaszkowiak. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

16 Ożga, Paweł : Pomiar ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem miar at risk / Paweł Ożga // Nauka i Gospodarka. 2010, nr 3, s Pichura, Maciej : Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem opcji na przykładzie rynku walutowego / Maciej Pichura // Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Nr 15 (2007), s Piekarzewska, Agnieszka : Zastosowanie finansowych instrumentów pochodnych w funkcji hedgingowej : przykład empiryczny / Agnieszka Piekarzewska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Nr 29 (2010), s Piekunko-Mantiuk, Iwona : Kontrakt terminowy forward jako instrument zarządzania ryzykiem kursowym w handlu zagranicznym / Iwona Piekunko-Mantiuk // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. Z. 10 (2005), s Pilaszek, Andrzej : Zapewnienie ciągłości działania / Andrzej Pilaszek // Elektroniczna Administracja. 2008, nr 6, s Przybylska-Mazur, Agnieszka : Metody oceny ryzyka w inwestycjach kapitałowo-rzeczowych / Agnieszka Przybylska // Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Nr 10 (2005), s Przychocka, Iwona : Kazus opcje walutowe / Iwona Przychocka // Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. 2009, nr 1, s Pułaska-Turyna, Beata : Ryzyko zerokosztowych struktur opcyjnych / Beata Pułaska-Turyna, Jan Rak // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2010, [z.] 4, [cz.] 2, s

17 Ratajczak, Leszek A. : Wprowadzenie do transakcji terminowych i opcyjnych / Leszek A. Ratajczak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, , [1] s Raus, Dariusz : Determinanty i metody szacowania ryzyka kryzysu walutowego / Dariusz Raus. Warszawa : NBP, , [2] s Rogowski, Waldemar : Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej / Waldemar Rogowski ; Andrzej Michalczewski. Kraków Oficyna Ekonomiczna s. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji 109. Saniewski, Jerzy : Instrumenty pochodne a wycena przedsiębiorstwa / Jerzy Saniewski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2004, nr 9, s Sawicka, Joanna : Transakcje futures narzędziem w procesie optymalizacji kosztu kapitału / Joanna Sawicka // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. T. 22 (2004), s Shamah, Shani : A currency options primer / Shani Shamah. Chichester : John Wiley and Sons, X, [2], 197 s Skrudlik, Wojciech : Ograniczanie ryzyka kursowego przy pomocy instrumentów pochodnych / Wojciech Skrudlik // Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia. T. 26, (1999/2000), s Sokołowska, Ewelina : Managed futures jako inwestycja alternatywna / Ewelina Sokołowska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. Z. 40 (2009), s

18 Soroczyński Sławomir : Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego za pomocą transakcji nierzeczywistych futures i options : wraz z aktami prawnymi / Sławomir Soroczyński, Jerzy Stachowicz. Kraków : Kantor Wydawnictwo Zakamycze s. Biblioteka Sejmowa 115. Staniec, Iwona : Zarządzanie ryzykiem jako metoda identyfikacji sytuacji kryzysowych / Iwona Staniec // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2009, [z.] 3, [cz.] 1, s Staniec, Iwona : Zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach jako przejaw dążenia do sukcesu / Iwona Staniec // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2007, [z.] 2, s Steiner Robert : Rynki finansowe : przewodnik encyklopedyczny / Robert Steiner. Kraków : Oficyna Ekonomiczna s. Biblioteka Sejmowa 118. Stępień, Paweł : Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczenia transakcji eksportowych i importowych przed ryzykiem walutowym / Paweł Stępień, Andrzej Michalczewski // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 22 (2009), s Sus-Januchowska, Aleksandra : Strategie zarządzania ryzykiem w mikro i małych przedsiębiorstwach / Aleksandra Sus-Januchowska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 16 (2008), s Sus-Januchowska, Aleksandra : Zarządzanie ryzykiem we współczesnych przedsiębiorstwach : kontekst strategiczny / Aleksandra Sus-Januchowska // Zarządzanie. 2007, nr 5, s

19 Szeląg, Tomasz : Charakterystyka instrumentów pochodnych wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem kursowym / Tomasz Szeląg, Wawrzyniec Michalczyk // Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. 2002, nr 9, s Szymański, Piotr : Polski rynek walutowych transakcji terminowych typu forward stan obecny, determinanty rozwoju / Piotr Szymański // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 67 (2006), s Śpiewak, Tomasz : Wybrane aspekty zastosowania instrumentów pochodnych w strategiach zabezpieczających / Tomasz Śpiewak // Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo-Ekonomia. T. 26, (1999/2000), s Taylor, Francesca : Rynki i opcje walutowe : rozwój, struktura, transakcje / Francesca Taylor. Kraków : Oficyna Ekonomiczna ; [Warszawa] : ABC, s. Uniwersytet Jana Kochanowskiego: Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 125. Tworek, Piotr : Zarządzanie ryzykiem jako proces wspomagający kierowanie nowoczesnym przedsiębiorstwem / Piotr Tworek // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 44, t. 2 (2009), s Tymoczko, Izabela : Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw niefinansowych przed ryzykiem kursowym / Izabela Tymoczko // Bank i Kredyt. Vol. 40, nr 3 (2009), s Wdowiński, Piotr : Kurs walutowy i handel zagraniczny jako czynniki wzrostu gospodarczego : ekonometryczna analiza mechanizmów dostosowawczych w polskiej gospodarce / Piotr Wdowiński // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2009, [z.] 4, [cz.] 2, s

20 20 Materiały z III konferencji Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Gdańsk Węgrzyn, Ryszard : Dynamiczne operacje zabezpieczające z wykorzystaniem opcji / Ryszard Węgrzyn // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Nr 680 (2005), s Węgrzyn, Ryszard : Opcje walutowe jako skuteczny instrument ograniczania ryzyka kursowego / Ryszard Węgrzyn // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 23 (2009), s Wieczorek-Kosmala, Monika : Rola i znaczenie ubezpieczeń gospodarczych w systemie ochrony przedsiębiorstwa przed ryzykiem / Monika Wieczorek-Kosmala // Finanse. 2009, nr 1, s Więcław, Wojciech : Walutowe instrumenty pochodne wbudowane w umowy leasingowe / Wojciech Więcław // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. T. 40 (2007), s Wiśniewski, Tomasz : Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka / Tomasz Wiśniewski. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s Witkowski, Marek : Ryzyko gospodarcze i jego pomiar : zagadnienia wybrane / Marek Witkowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Wojciechowskiego, s Wojciechowski, Ireneusz : Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko / Ireneusz Wojciechowski. Kraków : Zakamycze, s. Biblioteka Sejmowa

21 Wojtyło, Paweł : Analiza porównawcza opłacalności transakcji przewalutowania oraz transakcji forward / Paweł Wojtyło // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 48 (2004), s Wojtyło, Paweł : Pozytywny wpływ zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie zorientowanym na wzrost wartości / Paweł Wojtyło // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 62 (2005), s Współczesne problemy zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ograniczania ryzyka kursowego / red. nauk. Wiesław Ciechomski. Leszno : Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, s. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 138. Wszeborowski, Tomasz K. : Instrumenty pochodne istota, geneza, rozwój / Tomasz K. Wszeborowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Nr 3 (2004), s Zabezpieczanie przedsiębiorstw przed ryzykiem kursu walutowego : [II] Forum Inżynierii Finansowej : praca zbiorowa / pod red. Iwony Wciślak ; [Capital Expo]. Poznań : Promocja Biuro Usług Promocyjnych, s Zając, Dariusz : Instrumenty pochodne forward/futures jako narzędzie zabezpieczające ryzyko kursowe w przedsiębiorstwie / Dariusz Zając, Ireneusz Więckowski // Pieniądze i Więź. 2010, nr 2, s Zając, Dariusz : Zabezpieczenie ryzyka kursowego za pomocą waniliowych opcji walutowych / Dariusz Zając, Ireneusz Więckowski // Pieniądze i Więź. 2010, nr 4, s

22 Zając, Jacek : Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego w praktyce : kontrakty terminowe, swapy, opcje. T. 1, Wprowadzenie, instrumenty, wycena / Jacek Zając. Warszawa : K.E. Liber, s Żbikowski, Jacek : Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie wybrane problemy / Jacek Żbikowski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. Nr 7 (2008), s Żebruń, Anna : Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości / Anna Żebruń. Warszawa : Difin, s. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 145. Żebruń, Anna : Trudności z wyceną instrumentów pochodnych w rachunkowości / Anna Żebruń // Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Rachunkowości / Uniwersytet Szczeciński. Nr 25 (2005), s

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Spis treści Przedmowa... 7 1. Rynek instrumentów pochodnych... 9 1.1. Instrumenty pochodne... 9 1.2. Rynek

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP MAGDALENA BALIŚ ZARZĄDZANIE FINANSAMI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W OUTSOURCINGOWYM MODELU RACHUNKOWOŚCI SZANSE I ZAGROŻENIA... 13 BARBARA BARTKOWIAK TRANSGRANICZNY

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... XI Rozdział 1. Podstawy zarządzania ryzykiem... 1 1.1. Ryzyko rynkowe... 1 1.2. Charakterystyka instrumentów pochodnych... 12 1.2.1. Forward... 13 1.2.2. Futures... 14 1.2.3. Swap... 16 1.2.4.

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 765 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 61 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI Tom 2 SZCZECIN 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew :

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew : BANKOWOŚĆ 1. ABC... bankowości: samodzielny pracownik bankowy: pr. zb. / red. nauk. Krzysztof Opolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; "Olympus", 1998 Sygn. 106078 2. Baka

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

dr Kamil Liberadzki PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka Kamil Liberadzki The issue of toxic foreign

dr Kamil Liberadzki PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka Kamil Liberadzki The issue of toxic foreign dr Kamil Liberadzki PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 2015 1 Kamil Liberadzki The issue of toxic foreign 2014 exchange options in Poland Jordan Journal of Economic Sciences, Volume 2, No.1

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów Literatura Rozdział 1. Rynki i instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 10 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SPIS TREŚCI WSTĘP... 10 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI WSTĘP... 10 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW AURELIA BIELAWSKA, GABRIELA ŁUKASIK Eksport mikro i małych przedsiębiorstw szansą polskiej gospodarki... 13

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: ZM Semestr: 6 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: Forma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych Warsztatach,

Bardziej szczegółowo

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata Kategoria : Dzieci 1 213 Masiak Mikołaj gość Gdańsk 36.48 2 42 Szkaradek Emilia gość Kraków 55.15 18.67 3 41 Karkowska Józefina gość Warszawa 59.51 23.03 4 43 Karkowska Klementyna gość Warszawa 1:17.56

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI numer 34 29 32 37 43 25 23 26 4 22 20 19 31 załoga nazwisko i imię Wyrwich Andrzej, Barbara Gałęzowski Sebastian, Barbara, Joanna, Aurelia Wojciechowski Maciej, Alina Łaganowski Jakub, Ewa, Olga Łaganowski

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Damian Blachowski. Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r.

Damian Blachowski. Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r. Damian Blachowski Instrumenty pochodne w sprawozdaniach finansowych za 2008 r. Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Ekonomii, KN Cash Flow Toruń, 14.05.2009 r. 1. Wstęp Plan

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Wielkopolską Izbą Przemysłowo Handlową serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW mikrofirma Spis treści (do zeszytu naukowego)

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW mikrofirma Spis treści (do zeszytu naukowego) UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW mikrofirma 2007 Spis treści (do zeszytu naukowego) WSTĘP BARBARA BARTKOWIAK Wsparcie kapitału zalążkowego (seed capital) dla innowacyjnych mikro

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wykaz schematów Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Rozdział II Pochodny instrument finansowy jako przedmiot opodatkowania w podatku na tle różnych dziedzin prawa 1. Przedmiot i podstawa

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 CZĘŚĆ I. KAPITAŁ FINANSOWY W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI MESTWIN STANISŁAW KOSTKA KAPITAŁ JAKO KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego Tytuł: Współczesna bankowość hipoteczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Współczesna bankowość hipoteczna to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym,

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW ZAKŁAD EKONOMIKI ROLNICTWA KIEROWNIK ZAKŁADU Prof. dr hab. Stanisław Stańko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Północą Izbą Gospodarczą - oddział w Koszalinie, serdecznie zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10 Dawid Chmielewski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Marcin Gawron Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ Working

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY. redakcja naukowa Krzysztof Łyskawa, Piotr Majewski, Damian Walczak

UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY. redakcja naukowa Krzysztof Łyskawa, Piotr Majewski, Damian Walczak UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY redakcja naukowa Krzysztof Łyskawa, Piotr Majewski, Damian Walczak Patronat Rzecznik Ubezpieczonych Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE

Bardziej szczegółowo

I Cykl Tygodniowy. ipady wygrywają: Głośniki Creative wygrywają:

I Cykl Tygodniowy. ipady wygrywają: Głośniki Creative wygrywają: I Cykl Tygodniowy Mariusz K. Krasne Potockie **********2408 Grzegorz R. Warszawa **********3351 Maciej C. Tarnów **********9561 Tomasz O. Gdynia **********9135 Piotr P. Łańcut **********5793 Ryszard S.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 11

Spis treści. Wprowadzenie 11 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział 1 Stan i perspektywy rozwoju private banking w Polsce (Katarzyna Smolińska-Twardokęs, Piotr Twardokęs) 15 Wstęp 15 1.1. Istota usług private banking i ich rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015

Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 KATEDRA BANKOWOŚCI prof. dr hab. Jerzy Węcławski dr Jacek Czarecki dr Tamara Galbarczyk pok. 703

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Monografia Redakcja naukowa Robert Kucęba Roman Olejnik Klaudia Smoląg Wydawnictwo Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO WSPÓŁCZESNE WYZWANIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 735 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 27 GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO WSPÓŁCZESNE WYZWANIA Szczecin 2012 Spis treści Wstęp... 7 Część I. TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Zakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014)

Zakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014) Zakresy tematyczne prowadzonych prac licencjackich na IiE (aktualizacja 2.06.2014) Lp. Nazwisko i imię Katedra Tematyka prac licencjackich Profil dyplomowania promotora (zaznaczamy x profil, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek pieniężny i kapitałowy Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-313-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie Zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie - szkolenie Szanowni Państwo, Dom Maklerskim TMS Brokers we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i serdecznie zaprasza do udziału w Warsztatach, związanych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA SZCZECIN 2012 SPIS TREŚCI I. METODOLOGICZNE ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY TOM III

UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY TOM III UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY TOM III Patronat Nadzieja Ubezpieczenia Sp. z o.o. oraz Kancelaria Brokera Ubezpieczeniowego Marcin Wojtkowiak UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY TOM III

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 Wstęp Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH

Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH TECHNIKUM - TECHNIK LOGISTYK 342[04] Typ szkoły Przedmiot klasa Wydawnictwo Tytuł Autor Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo