Raport Kapitał dla Firm 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Kapitał dla Firm 2008"

Transkrypt

1 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008

2 Raport Kapitał dla Firm 2008

3 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych 7 Programy na lata Jak napisać wniosek unijny 8 Najczęściej popełniane błędy 9 Z bankiem łatwiej 10 Faktoring: Dla jakich firm faktoring 13 Jak działa faktoring 13 Zalety i wady faktoringu 17 Kredyty: Kredyty bankowe dla firm 19 Wymagania dla kredytobiorców 21 Wady i zalety korzystania z kredytu bankowego 21 Na co zwracać uwagę biorąc kredyt 22 Leasing: Kiedy zdecydować się na leasing 23 Przedmiot leasingu 24 Wady i zalety korzystania z leasingu 24 Dlaczego warto skorzystać z leasingu 28 Inwestor w firmie Venture Capital 27 Czego oczekuje inwestor 27 Negocjacje i ustalenie warunków wejścia 28 Dezinwestycja, czyli wyjście inwestora z przedsiębiorstwa 28 Zalety i wady finansowania Venture Capital 29 Rapor t Ka p i t a ł d l a F i r m Anna Janus Prezes IPO.pl W każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od branży, na każdym etapie rozwoju wykorzystywane są różne sposoby finansowania, zaczynając od kapitału własnego, poprzez kredyty bankowe, dotacje unijne, leasing, faktoring, aż po pozyskanie inwestora, wejście na rynek główny GPW czy NewConnect. Kapitał jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na sukces rynkowy przedsiębiorstw. Na starcie wprawia firmę w ruch, rozpędza ją i prowadzi do zdobycia silnej pozycji na rynku. Przedsiębiorstwa rozwijają się, inwestują, równocześnie zwiększają się ich potrzeby kapitałowe. Raport Kapitał dla firm 2008 dedykujemy przedsiębiorcom, którzy poszukują kapitału na sfinansowanie działalności inwestycyjnej i bieżącej. Pragniemy, aby zarówno mały jak i duży przedsiębiorca, stawiający pierwsze kroki na rynku, jak i ten już funkcjonujący, znalazł optymalną dla swojej firmy strukturę finansowania. Polecam Państwu najnowszy Raport Kapitał dla firm Business Angels 30 Profil Anioła Biznesu 31 Czego oczekują Business Angels 31 IPO: Kiedy spółka jest gotowa na debiut 31 Ile kosztuje debiut giełdowy 31 Partnerzy w drodze na giełdę 32 Wady i zalety debiutu giełdowego 33 NewConnect: IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10; Wrocław tel.: Dla jakich firm NewConnect 36 Partnerzy przy NewConnect 38 Wady i zalety rynku NewConnect 38 NewConnect a IPO 40

4 Raport Kapitał dla Firm 2008 Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce Arkadiusz Protas, Wiceprezes i Rzecznik Business Centre Club Biznes w Polsce rozwija się dynamicznie mimo wielu barier. Należą do nich wysokie koszty pracy, skomplikowane, często zmieniające się przepisy oraz nadmierna władza urzędników, od których zależą zezwolenia, decyzje i koncesje. Mimo to przedsiębiorcy potrafią z sukcesem realizować przedsięwzięcia, także innowacyjne. Nie istnieją formalne ograniczenia w dostępności do najnowocześniejszych technologii. Jedyną barierą jest trudność w uzyskaniu finansowania takich projektów, wciąż większa niż w krajach o bardziej rozwiniętym rynku. Banki wolą kredytować przedsięwzięcia sprawdzone, czyli bardziej przewidywalne. Ale oferta nowoczesnych usług finansowych szybko się zwiększa, środki pomocowe UE preferują przedsięwzięcia innowacyjne, finansowanie poprzez giełdę stało się bardziej dostępne dzięki otwarciu New Connect, a na rynku pojawia się coraz więcej prywatnego kapitału inwestycyjnego. Private equity i venture capital są najbardziej elastyczne i stanowią atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców z pomysłami, ale bez historii rachunkowej. Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Rośnie rola giełdy w polskiej gospodarce. W pierwszych latach istnienia GPW pełniła funkcję wehikułu prywatyzacji. Teraz na giełdę wchodzą spółki prywatne zakładane na początku i w połowie lat dziewięćdziesiątych. Potrzebują nowego kapitału na rozwój. Ich historia wydaje się krótka, jednak z perspektywy polskiej transformacji, 10 lat to długo. Tak liczne obecnie debiuty giełdowe małych i średnich przedsiębiorstw to bardzo dobry sygnał dla naszej gospodarki.przez kilka lat średnie spółki powinny się dalej dynamicznie rozwijać. Zapewne ponownie zgłoszą się po kapitał, już jako spółki duże. Mamy już takie przykłady w sektorze informatycznym: niewielkie firmy, założone w początkach lat dziewięćdziesiątych, to obecnie duże korporacje giełdowe. Rynek kapitałowy ma świetne perspektywy pod tym względem. Głównym niepokojem jest fakt, iż notujemy relatywnie niewielki obroty w stosunku do kapitalizacji spółek. Nasza giełda jest mało płynna. Jednocześnie jako szansę można określić duże zaangażowanie inwestorów w kontrakty terminowe. Nasi inwestorzy indywidualni aktywnie poszukują swojego miejsca na rynku. Adam Guz, Prezes GoAdvisers, polski Anioł Biznesu Z mojego punktu widzenia największą barierą rozwoju dla rynku kapitałowego w Polsce są niedostosowane regulacje podatkowe, na mocy których wszystkie zyski kapitałowe obłożone są jednolitą stawką, bez możliwości jakichkolwiek ulg czy zwolnień. Mała liczba inwestorów, określanych mianem Aniołów Biznesu, w naszym kraju spowodowana jest także występowaniem bariery mentalnej i to zarówno po stronie inwestorów, którzy mają obawy przed powierzeniem swojego kapitału nieznanym przedsiębiorcom, jak i po stronie właścicieli firm, którzy boją się utraty kontroli nad własnym biznesem. Mam nadzieję, że ostatnia inicjatywa GPW rozpoczęcie działalności NewConnect zaktywizuje i skanalizuje polskich BA. NewConnect jest platformą gdzie mogą oni nabyć akcje ciekawych Spółek z potwierdzonym business concept przez autoryzowanych doradców. Cieszy także strategia i pomysły obecnego zarządu GPW, który z Polski chce stworzyć wiodący rynek kapitałowy dla całego regionu. Zaznaczę, że strategia ta realizowana jest bardzo konsekwentnie i już na rynku głównym jest obecnych kilkanaście zagranicznych spółek. Nadszedł teraz czas na rynek NewConnect. Agnieszka Grabuś, Redaktor IPO.pl Na pytanie postawione przez IPO.pl przedsiębiorcom: Jak oceniają Państwo sytuację na krajowym rynku kapitałowym, ponad 80 proc. respondentów odpowiada, że jest ona bardzo dobra lub dobra. Optymistyczne są również prognozy. Ponad 60% ankietowanych spodziewa się dalszej poprawy warunków. Wiąże się to z rosnącymi możliwościami finansowania przedsiębiorstw. Banki proponują coraz więcej produktów skrojonych specjalnie na miarę potrzebujących firm. Wydzielają specjalne centra obsługi, upraszczają procedury kredytowe, oferują pakiety produktów oraz coraz powszechniej doradztwo i opiekę doświadczonego pracownika. Coraz więcej firm korzysta także z leasingu czy mało do tej pory popularnego faktoringu. Nieprzerwanie rośnie zainteresowanie rynkiem giełdowym. Mimo niezbyt korzystnej sytuacji na giełdzie kolejne spółki planują debiut na parkiecie i spodziewać się można, że rekordowa liczba debiutantów poprzedniego roku (81) zostanie pobita. Rozwojowi polskiego rynku sprzyja także uruchomienie w sierpniu 2007 r. rynku NewConnect. Obecnie notowanych jest na nim 50 spółek (stan na 21 maja 2008 r.).

5 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw Każdego roku powstaje w Polsce około 200 tys. nowych przedsiębiorstw. Zarządzający nimi menedżerowie zdają sobie sprawę z konieczności rozwoju i poszukiwania nowych metod finansowania, są również świadomi barier, które stoją na drodze w rozwoju ich biznesu. Wspólnie z organizacją Business Centre Club (BCC) przeprowadziliśmy badanie dotyczące warunków dla funkcjonowania firm. do planowania kolejnych przedsięwzięć. To właśnie od właściwego doboru źródeł finansowania w dużej mierze zależy sukces lub porażka przedsiębiorstwa, dlatego dobierając sposób finansowania przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę jego plany i model rozwojowy. Sposób finansowania działalności danego przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od fazy cyklu rozwojowego, w której dane przedsiębiorstwo się znajduje oraz typu działalności przedsiębiorstwa. Wykres 1. Główne bariery dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce Ankieta rozesłana została do prawie 2 tys. członków Business Centre Club menedżerów i właścicieli firm z całej Polski. Jej zadaniem było pokazanie jakie formy finansowania przedsiębiorstw cieszą się w Polsce największą popularnością oraz na jakie przeszkody natrafiają zarządzający tymi przedsiębiorstwami. Właściwy rozwój i funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa wymaga odpowiednich sposobów finansowania oraz prawidłowych relacji z instytucjami, które to finansowanie zapewniają. Dostęp do źródeł finansowania, a także sposób finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej ma ogromny wpływ na podejmowane przez zarządy decyzje i plany strategiczne. Stwarza warunki Dobierając metodę finansowania przedsiębiorstwa należy mieć na względzie koszty, ograniczenia i konsekwencje wynikające z wykorzystania danej formy oraz jej wpływ na płynność finansową firmy. Obecnie rynek produktów i usług finansowych proponuje wiele możliwości wsparcia działalności przedsiębiorstw, oferując różnorodne źródła jej finansowania. Coraz popularniejsze wśród firm są, alternatywne do kredytu bankowego, formy finansowania działalności gospodarczej, jak np.: leasing, fundusze unijne, fundusze pomocowe, faktoring lub pożyczki z sektora pozabankowego czy też kapitał pozyskany prosto z rynku kapitałowego podczas IPO czy debiutu na nowym rynku NewConnect. W obliczu tylu form finansowania pojawia się pytanie, na którą z nich się zdecydować?

6 Raport Kapitał dla Firm 2008 NewConnect, główny parkiet, leasing, a może pozostać przy kredycie? 88% badanych przedsiębiorców wskazało, że bardzo istotną barierą w prowadzeniu działalności w Polsce jest nieefektywna administracja. Kolejne istotne bariery dla badanych przedsiębiorców to ciągłe zmiany przepisów (87%), skomplikowane rozwiązania prawne (86%) oraz zbyt duża zdaniem ankietowanych rola państwa (84%). Dużą barierą według pytanych są także zbyt wysokie, uciążliwe podatki (73%). Ankietowani dostrzegli również niestabilną politykę gospodarczą. Według 67% respondentów ma ona bardzo duże znaczenie przy hamowaniu rozwoju polskich przedsiębiorstw, dla 3% umiarkowane. Wśród respondentów panowało przekonanie, że barierą w rozwoju branży jest niechęć władz politycznych do prywatyzacji. Utrudnienia w prywatyzacji przedsiębiorstw dla 54% respondentów są znaczącą barierą, dla 40% jest to umiarkowane utrudnienie. Z kolei 62% pytanych wskazało, że dużą barierą w rozwoju rynku kapitałowego jest słabo rozwinięta giełda. Wykres 3. Formy finansowania wykorzystywane w przedsiębiorstwach Wykres 2. Najpopularniejsze formy pozyskania kapitału w Polsce Jako najbardziej popularną drogę pozyskania kapitału przez firmę przedsiębiorcy uznali kredyt bankowy. Aż 86% ankietowanych uznało, że odgrywa on bardzo duże znaczenie w drodze pozyskania kapitału przez firmę, 12% uznało, że umiarkowane, a tylko 2%, że jest to niepopularny sposób finansowania biznesu. Następnie respondenci wskazali kapitał własny (17% bardzo duże i duże znaczenie, 22% umiarkowane) oraz fundusze unijne (66% bardzo duże i duże znaczenie, 24% umiarkowane). Podstawowym źródłem kapitału dla firm w Polsce pozostają zatem wypracowane przez nie zyski oraz kredyty bankowe. Jednocześnie od kilku lat bardzo szybko rośnie rola innych źródeł kapitału dla firm. Szybko rozwija się polska giełda, co doceniło 32% ankietowanych uznając sprzedaż akcji na

7 giełdzie za bardzo popularne źródło pozyskania kapitału. W ostatnich latach biorąc pod uwagę liczbę nowych spółek pojawiających się na parkiecie warszawska giełda jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się giełd w Europie. Ustępuje ona tylko nielicznym, największym parkietom. Oprócz giełdy bardzo popularnym źródłem kapitału w Polsce jest, zdaniem pytanych przedsiębiorców, leasing uznało tak 54% ankietowanych. Co dziwi natomiast, według pytanych małą popularnością cieszy się faktoring. Za mało popularną formę finansowania biznesu uznało go aż 33% ankietowanych, tylko 18% przedsiębiorców za bardzo popularną. DOTACJE UNIJNE Kto może skorzystać z dotacji unijnych O wsparcie z funduszy strukturalnych mogą ubiegać się osoby fizyczne, firmy, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje i organizacje. Warunki, jakie muszą spełniać firmy, które starają się o dofinansowanie swoich projektów z funduszy unijnych różnią się w zależności od programu, z którego dany przedsiębiorca chce skorzystać. Warunkiem skorzystania z dotacji jest dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i perspektywy prężnego rozwoju. Firma powinna posiadać znaczny potencjał rynkowy, a jej siedziba powinna znajdować się na terenie Polski. Poza tym przedsiębiorstwo nie może mieć zaległości wobec Urzędu Skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego właściciele nie mogą mieć konfliktów z prawem, wnioskodawca nie może znajdować się pod zarządem komisarycznym, w stanie upadłości lub likwidacji. Środki z dotacji unijnych powinny być przeznaczone na rozwój firmy, poprawę jej konkurencyjności na rynku oraz innowacyjności działalności. Dodatkowo dofinansowanie otrzymane z UE powinno ułatwić zwiększenie zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. Jest wskazane także, aby projekt, który zamierza realizować wnioskodawca pozytywnie wpływał na ochronę środowiska. Spełniając wyżej wymienione warunki oraz kryteria wybranego programu operacyjnego, każde przedsiębiorstwo staje się bliższe otrzymania dotacji. Spełnienie tych wymagań jest jednak tylko początkiem drogi po dotację. Procedura ubiegania się o dofinansowanie jest czasochłonna i wymaga pracy właścicieli czy pracowników odpowiedzialnych za pozyskanie środków. Od napisania wniosku, przez przyjęcie projektu do realizacji, aż do otrzymania dotacji, często mija bardzo dużo czasu. Okres oczekiwania na wypłacenie dotacji dochodzi nawet do 10 miesięcy. Efekt wart jest jednak pokonania wszelkich trudności jakie niesie za sobą napisanie wniosku, wdrożenie projektu do realizacji i jego rozliczenie. Programy unijne na lata Jednym z podstawowych zadań polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest niwelowanie różnic pomiędzy państwami członkowskimi i regionami tychże państw poprzez wspieranie restrukturyzacji i modernizacji słabszych ekonomicznie gospodarek, co w konsekwencji prowadzić ma do osiągnięcia większej spójności społeczno gospodarczej, a tym samym do zwiększenia atrakcyjności i integracji całej Wspólnoty. Cel ten jest realizowany poprzez wielotorowe wykorzystanie funduszy strukturalnych. W latach Polska będzie korzystać z trzech funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Łączna suma środków zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w latach wyniesie około 85,6 mld euro, średniorocznie wydatkowane będzie około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Unijne środki dystrybuowane będą przy pomocy 6 krajowych oraz 16 programów operacyjnych, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby w zakresie inwestycji w infrastrukturę, ochronę środowiska, przedsiębiorstwa i innowacje czy też w zasoby ludzkie. Programy operacyjne skupiają się wokół określonych dziedzin i są to: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Program Operacyjny Europejskiej Współpracy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest próbą odpowiedzi na jedno z najtrudniejszych wyzwań, przed którymi stają państwa członkowskie Unii Europejskiej w latach PO KL to największy w historii UE program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO KL obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Kwota, jaką przewidziano na realizację nowatorskich zadań, zawartych w PO KL, to 11,4 mld euro, z czego ponad 9,7 mld euro stanowią środki EFS, a prawie 1,7 mld euro środki krajowe. Decyzja o zaangażowaniu tak znacznych środków musi prowokować pytania o cele i sposoby ich wykorzystania. Niewątpliwie pozwala także wyciągnąć wnioski o doświadczeniu i obserwacji pozytywnych zmian, jakie do tej pory udało się przeprowadzić dzięki wsparciu funduszy strukturalnych. Głównym celem Programu jest umożliwienie pełnego wyko

8 Raport Kapitał dla Firm 2008 rzystania potencjału zasobów ludzkich. To niezmiernie szerokie pojęcie opisuje określony sposób myślenia, wynikający z obserwacji niepokojącego zjawiska powiększania się różnic w jakości życia mieszkańców pod wieloma względami zróżnicowanych regionów naszego kraju. PO KL będzie się koncentrował na najważniejszych problemach rynku pracy, w szczególności na przełamywaniu dominacji postaw pasywnych i braku umiejętności poruszania się w dynamicznych realiach podejmowania i utrzymywania zatrudnienia. Program podkreśla także konieczność realizacji wielu działań wspierających, bez ograniczania się do jednego obszaru. Oferta PO KL jest rozbudowana i bardzo różnorodna, zakłada wzajemne przenikanie zagadnień objętych pomocą oraz co za tym idzie potęgowanie efektów i wzrost tempa pozytywnych zmian. Ważnym elementem programu są działania związane ze wsparciem przedsiębiorców w zakresie inwestycji w kompetencje pracowników oraz poprawę adaptacyjności i zarządzania. Przedsiębiorcy skorzystają przede wszystkim z dwóch Priorytetów, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz VIII Regionalne kadry Gospodarki. Działania zawarte w programie wskazują na konieczność przejścia od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy. Wiąże się to z nieodzownością inwestowania w wiedzę i umiejętności kadr polskich przedsiębiorstw. Wskazane jest włączenie w ten proces partnerów społecznych i gospodarczych oraz samych pracowników. Wymagane jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie i rozwój nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy i form świadczenia pracy, a także dostosowanie systemu szkoleń do potrzeb rynku pracy. W ramach Priorytetu II udzielane będzie wsparcie dla ponadregionalnych i ogólnopolskich projektów szkoleń, w tym również studiów podyplomowych, doradztwa dla pracowników i przedsiębiorców. Równie istotna jest potrzeba dostarczenia niezbędnej wiedzy w zakresie trendów rozwojowych, realizacji innowacyjnych strategii, technik zarządzania, organizacji pracy oraz zapewnienie sprzyjających warunków do korzystania z usług szkoleniowych, zgodnych z kierunkiem rozwoju firm. Priorytet VIII skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw działających w regionach, które będą mogły skorzystać ze szkoleń i doradztwa zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej, adresowanej do poszczególnych zakładów pracy. Ważnym Warto wiedzieć: Unia finansuje przejęcia firm, jest to możliwe pomimo braku zdolności kredytowej oraz mimo braku zabezpieczeń na aktywach przedsiębiorstwa. elementem w zakresie rozwijania potencjału adaptacyjnego osób pracujących jest równoczesne wzmacnianie potencjału zdrowia tych osób. Ten cel realizowany będzie poprzez odpowiednio przystosowane programy zdrowotne i wzmacnianie systemu ochrony zdrowia. Jak pokazują doświadczenia pierwszego okresu programowania, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z konieczności rozwoju kompetencji pracowników, co potwierdza ogromne zainteresowanie szkoleniami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości, przede wszystkim pozwala na samodzielne składanie projektów, bez pośrednictwa firm szkoleniowych, co pozwoli na znacznie lepsze dostosowanie zakresu szkoleń do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw i ich pracowników, a także kadry zarządzającej. Anna Jarmuszkiewicz Fundusze Europejskie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warto również wspomnieć o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, który ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Z tego programu mogą korzystać wszystkie przedsiębiorstwa, które w najbliższym czasie planują innowacyjne inwestycje. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności zarówno produktowej, procesowej, marketingowej oraz organizacyjnej, co w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyni się do powstania innowacyjnych przedsiębiorstw. Budżet działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata w ramach których już wkrótce zostaną zorganizowane pierwsze konkursy to ponad 2,6 mld euro. Już od 12 maja br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów. Warto jednak pokusić się o rozeznanie rynku, ponieważ można znaleźć na nim firmy, które pomagają w uzyskiwaniu dofinansowania unijnego w ramach powyższego programu. Jedną z pierwszych firm w Polsce, która uzyskała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości już dla programów PHARE jest notowana na GPW na rynku NewConnect firma Infosystems SA. Jak napisać wniosek unijny Pierwszą bardzo ważną zasadą jest sprawdzenie jakie programy dotyczą firmy. Należy się dowiedzieć z jakich programów firma może się starać o dofinansowanie oraz jakie dokładnie kryteria musi spełniać przedsiębiorstwo. Przed napisaniem wniosku warto przeczytać wytyczne do danego działania, które znajdują się np. na stronie pl. Po zaznajomieniu się z nimi, będzie o wiele łatwiej napisać wniosek. Bardzo ważne jest również sprawdzenie jakie są terminy składania wniosków, tzn. do kiedy trzeba złożyć wniosek, aby móc się spokojnie przygotować. Pamiętać należy także o celu finansowania. Bardzo często przedsiębiorstwa jako cel projektu traktują inwestycje lub doradztwo. Nie jest to do

9 końca dobra postawa. Trzeba pamiętać, iż pieniądze z Unii Europejskiej są przeznaczone na poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstw i tego właśnie trzeba się trzymać pisząc wniosek. Należy także przygotować się na zamrożenie własnych środków pieniężnych lub wzięcie kredytu. Najczęściej popełniane błędy Niekompletny wniosek i biznes plan Wszystkie rubryki we wniosku i biznes planie muszą być wypełnione, nie wolno zostawiać ich pustych. Jeśli coś nie dotyczy firmy trzeba napisać nie dotyczy. Niewłaściwy podpis Wniosek podpisuje tylko i wyłącznie osoba upoważniona. Jest to osoba wskazana w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego jako upoważniona do reprezentacji i podejmowania zobowiązań w imieniu firmy. W spółkach cywilnych podpisują się wszyscy wspólnicy. W wypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podpisuje się właściciel firmy. Niepotwierdzenie zgodności z oryginałem wszystkich kopii dokumentów Złożone dokumenty muszą być parafowane przez wnioskodawcę, a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Kopia prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem zawiera na każdej stronie podpis i formułę potwierdzam za zgodność z oryginałem lub podpis na pierwszej stronie z formułą potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony... do strony.... Niewypełnienie wniosku w Generatorze Wniosków Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu musi być koniecznie wypełniony w programie Generator Wniosku. W przypadku, kiedy będzie on napisany w jakimkolwiek innym programie, to nastąpi jego Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Krok 6. Krok 7. Krok 8. Krok 9. natychmiastowe odrzucenie. Brak wersji elektronicznej biznes planu Biznes plan trzeba koniecznie dołączyć w wersji elektronicznej, nie tylko jako załącznik do wersji papierowej wniosku. Dotacje unijne krok po kroku Analiza SWOT określenie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa Wybór właściwego programu Przygotowanie wymaganych dokumentów (biznes plan, wniosek, załączniki) Ocena formy i kompletności wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przedsiębiorstwa Podpisanie umowy Realizacja projektu Rozliczenie dotacji Zakończenie umowy Oryginał wniosku wraz z kopiami nie są parafowane na każdej stronie Kompletny wniosek wraz z kopiami stanowi obszerny dokument. Może się zdarzyć, że przez przypadek wnioskujący nie podpisze każdej strony lub zapomni potwierdzić kopie za zgodność z oryginałem. Tutaj również trzeba być bardzo ostrożnym. Przed złożeniem wniosku do instytucji finansującej, należy dokładnie sprawdzić, czy wszystko jest odpowiednio podpisane. Pozwoli nam to oszczędzić czas na późniejsze poprawianie wniosku i składanie wyjaśnień, dlaczego na danej stronie zabrakło podpisu. Dołączenie do wniosku nieaktualnych zaświadczeń Wnioskujący o dotacje powinien dostarczyć: aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa (wypis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o REGON). Niezgodność projektu z celem oraz zakresem danego działania W tym przypadku chodzi konkretnie rencyjności firmy. o błędy spowodowane złym ujęciem celu projektu we wniosku np. kiedy głównym celem jest tylko zakup pewnych środków trwałych. Ważną kwestia jest znajomość założeń danego działania. Wynikiem przeprowadzenia danego projektu ma być przede wszystkim poprawa konkurencyjności danego przedsiębiorstwa i to ma być celem projektu. Oczywiście zakup środków trwałych jest potrzebny do podniesienia tej konkurencyjności, ale główny cel projektu ma dotyczyć konku Niewykonalność techniczna wniosku Bardzo często przedsiębiorcy składają projekty o wartości, która znacznie przekracza ich możliwości finansowe. Ponieważ wydatki w projektach przekraczają znacznie wysokość ich przychodów, firmy nie są w stanie ich zrealizować. Dlatego należy mierzyć siły na zamiary. Lista potencjalnych błędów i problemów związanych z napisaniem wniosku unijnego jest znacznie dłuższa. Wymienione powyżej są jednak najczęściej popełniane przez przedsiębiorców i w znacznym stopniu wpływają na późniejsze szanse otrzymania dotacji. Dlatego nakłaniamy, aby dokładnie czytać wytyczne do każdego programu, aby potem nie zdziwić się, iż pozornie przez małą pomyłkę nie otrzymaliśmy dofinansowania realizacji projektu.

10 Raport Kapitał dla Firm 2008 Tomasz Gołąb, IPO.pl Przepis na skuteczny biznes plan Biznes plan jest podstawowym dokumentem w przedsiębiorstwie. Właściciele firm często dochodzą do tego wniosku zbyt późno, najczęściej gdy instytucja finansowa, taka jak bank, w którym ubiegają się o kredyt, prosi o przedstawienie planu rozwoju na najbliższe lata. Dla większości przedsiębiorców jest to moment, w którym po raz pierwszy odczuwają potrzebę, a właściwie konieczność stworzenia biznes planu. Zdarza się to nie tylko nowopowstającym małym, czy mikrofirmom, ale także większym, świetnie już prosperującym przedsiębiorstwom. Biznes plany najczęściej przygotowywane są według jednego wzorca. Tymczasem ich zawartość powinna zależeć od funkcji jaką ma spełnić. Zasada powinna być taka piszemy o rzeczach najbardziej istotnych dla potencjalnego odbiorcy, pomijając, bądź krótko opisując pozostałe tematy. Inaczej będzie więc wyglądał biznes plan dla banku, a inaczej dla funduszu Venture Capital. Wprawdzie oba podmioty mają nam docelowo dostarczyć kapitał, jednak z uwagi na inny charakter finansowania, będą zwracały uwagę na inne elementy. Bank spojrzy przede wszystkim na zdolność przedsiębiorstwa do terminowego spłacania odsetek, na zabezpieczenia i zdolność firmy do przetrwania w przypadku niepowodzenia. Fundusz Venture Capital zainteresowany jest z kolei wzrostem wartości przedsiębiorstwa w okresie kilku lat. Niezmiernie istotną kwestią będzie posiadanie przez firmę doświadczonej kadry zarządzającej, bo to przecież ona ma zagwarantować wysoki zwrot z zainwestowanego kapitału. Jedna rzecz jest jednak wspólna dla każdego biznes planu i niezwykle istotna dla każdego odbiorcy, niezależnie czy jest to inwestor, bank czy sam przedsiębiorca. Intratność. Nikt nie chce stracić pożyczonych czy zainwestowanych pieniędzy. Dlatego informacje o wydatkowaniu pieniędzy, szansach powodzenia przedsięwzięcia i ocena ryzyka będą zawsze nieodłącznym elementem dobrego biznes planu. Najczęściej spotykanym błędem, z którego większość przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, jest brak potrzeby posiadania i korzystania z biznes planu. Panuje powszechne przekonanie, że jest to dokument, który należy stworzyć, gdy poszukujemy finansowania. Jest to błędne myślenie. Biznes plan to dokument wyznaczający kierunek rozwoju firmy i umożliwiający kontrolowanie tego rozwoju poprzez analizę porównawczą bieżących wyników z wcześniejszymi założeniami. Biznes plan powinien stanowić mapę dla każdego przedsiębiorstwa, powinien jasno precyzować i wyznaczać cele. Poprzeczka powinna być wysoko postawiona, jednak cele muszą być realne. Z bankiem łatwiej Środki unijne przeznaczone na wsparcie planowanych inwestycji niemal w każdym przypadku przekazywane są w formie refundacji, a więc zwrotu określonej części poniesionych tzw. kosztów kwalifikowanych. Dlatego, jeżeli firma decyduje się na skorzystanie ze wsparcia Unii Europejskiej, musi być przygotowana na wcześniejsze sfinansowanie przedsięwzięcia co oznacza realizowanie go ze środków własnych lub z udziałem kredytu bankowego. Wybrane banki oferujące kredyty pomostowe i doradztwo Raiffeisen Bank Na stronie banku znaleźć można informację o tym do kogo kierowana jest oferta UE, jakie wynikają korzyści ze współpracy z bankiem oraz jak krok po kroku otrzymać dotację. BZ WBK W ramach wsparcia bank oferuje kredyt na finansowanie inwestycji w ramach działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, kredyt unijny na finansowanie pozostałych działań z funduszy strukturalnych (z wyłączeniem działania 2.3 SPO WKP) oraz pożyczkę dla rolników. PKO BP Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z doradcą za pośrednictwem formularza online. Infolinia: Kredyt Bank Bank oferuje pomoc przeszkolonych doradców, którzy udzielą wstępnego wsparcia informacyjnego dotyczącego Funduszy Europejskich oraz indywidualnie dopasowaną pomoc w finansowaniu inwestycji zarówno w części podlegającej refinansowaniu, jak i w pozostałej, w ramach specjalnie utworzonego pakietu usług Inwestycja z Unią Europejską. Citi Handlowy Bank oferuje EURO PRODUKTY dla przedsiębiorstw zainteresowanych dotacjami unijnymi (Rachunek Unijny, Rachunek Zastrzeżony, Gwarancje Unijne, Gwarancje BGK, Promesa unijna, Kredyty inwestycyjne i płatnicze, Transakcje walutowe). BPH Warto wziąć udział w specjalnym szkoleniu elearningowym przygotowanym dla przyszłych beneficjentów funduszy unijnych (zakładka elearning Fundusze UE). Fortis Bank Bank daje możliwość umówienia się na spotkanie z doradcą za pośrednictwem formularza online lub poprzez wysłanie SMSa o treści Unia na ciąg dalszy na stronie 13 10

11 Wypromuj swój projekt 11

12 Raport Kapitał dla Firm 2008 Dawid Galus, Starszy Specjalista ds. Funduszy Unijnych, Bank Gospodarki Żywnościowej Droga po unijne dotacje dla przedsiębiorcy często bywa wyboista i trudna. Niejednokrotnie sam nie jest w stanie poradzić sobie z zawiłymi procedurami aplikacyjnymi. Kolejną bolączką jest brak środków finansowych na pokrycie tak zwanego wkładu własnego. Jak wiemy dotacja z Unii następuje w formie refundacji poniesionych kosztów. Jedynym sposobem na skrócenie tej drogi przez mękę jest wybór odpowiednich partnerów zewnętrznych, którzy pomogą w wyścigu po upragnione euro. Jeżeli chodzi o współfinansowanie wydatków ponoszonych przy realizacji projektów unijnych to nieodzownym partnerem w biznesie jest bank. Instytucje finansowe ewaluowały tak jak inne podmioty zaangażowane w proces absorpcji środków unijnych. Perspektywa finansowa była dla nich swego rodzaju poligonem doświadczalnym. Obecnie najważniejsze zadania realizowane przez banki jako podmioty zaangażowane w proces absorpcji środków unijnych to finansowanie inwestycji z pieniędzy unijnych oraz szeroko rozumiane doradztwo. Potencjalni beneficjenci pytają, na co można uzyskać dotację, o jakie kwoty można się starać i jakie warunki trzeba spełnić. Z doświadczeń Banku BGŻ wynika, że Ci, którzy zaznajomią się z zasadami aplikacji o środki unijne, świadomi konieczności udokumentowania wkładu własnego i zapewnienia płynności realizacji inwestycji, wykazują duże zainteresowanie ofertą bankową w zakresie finansowania inwestycji. Jedną z wymiernych korzyści, jakie odnosi beneficjent współpracując z bankiem jest częściowe lub całkowite zwolnienie z oceny finansowej podczas weryfikacji wniosków aplikacyjnych. Promesa kredytowa wydana przez bank jest dla Instytucji Zarządzających gwarancją, że beneficjent posiada środki niezbędne do realizacji projektu a jego kondycja finansowa jest dobra. Jeżeli chodzi o samo współfinansowanie inwestycji unijnych banki oferują uszyte na miarę produkty kredytowe dopasowane do wymogów i procedur unijnych.. W przypadku Banku BGŻ są to dwa sztandarowe produkty Kredyt BGŻ Unia i Kredyt AgroUnia. Kredyt Agro Unia to unikatowy kredyt dedykowany dla sektora Agro dostosowany do specyfiki działania sektora i zasad współfinansowania inwestycji w ramach PROW Kredytom unijnym towarzyszy szereg innych instrumentów finansowych: zabezpieczenia, gwarancje, akredytywy, rachunki projektu, bez których niemożliwa byłaby realizacja inwestycji. Jednak pieniądze to nie wszystko. Kluczem do sukcesu jest poznanie potrzeb klienta i wybór właściwego programu unijnego. Bank BGŻ oferuje swoim klientom fachowe doradztwo, począwszy od wstępnego zdefiniowania czy projekt kwalifikuje się do wsparcia ze środków UE a skończywszy na rekomendacji firm doradczych, z którymi Bank ściśle współpracuje. W strukturach Banku BGŻ funkcjonuje zespół konsultantów ds. funduszy unijnych, których głównym zadaniem jest merytoryczne wsparcie Klientów korzystających z unijnej oferty Banku BGŻ. Konsultanci wspierają ich bezpośrednio lub pośrednio, poprzez sieć doradców. Nie należy zapominać o jeszcze jednej rzeczy. Patrząc z szerszej perspektywy na wdrażanie środków unijnych w Polsce instytucje finansowe stają się kluczowymi partnerami w procesach konsultacji dokumentów programowych i lobbującymi na rzecz przyszłych beneficjentów środków UE. Zdecydowaliśmy się na dotacje unijne Iwona Roszkowska, Zca Głównego Księgowego, Laboratorium Kosmetyczne Joanna P r a k t y c z n e z aintere sowanie dotacjami unijnym Laboratorium Kosmetycznego JOANNA Sp. J. datujemy na koniec 2005 roku. Wtedy to został złożony pierwszy wniosek w ramach działania 2.3 na rozwój działu badawczorozwojowego i unowocześnienie linii produkcyjnej Firmy Wniosek uzyskał pozytywną opinię i w grudniu 2006 zostaliśmy zaproszeni do podpisania umowy. Po stosownych uzupełnieniach umowa została podpisana. Równolegle prowadzone były działania zakupowe: mieszalnik homogenizujący, analizator tekstury, linia do napełniania i zakręcania słoiczków oraz kartoniarka. Wraz z ostatnim zakupem w listopadzie 2007 złożyliśmy wniosek o płatność końcową. Przeprowadzona w styczniu 2008 roku wizyta kontrolna otworzyła drzwi do wypłaty dotacji, o którą się ubiegaliśmy na koncie firmowym pojawiły się pieniądze (dofinansowanie 50% inwestycji) Cały proces trwał ponad dwa lata. Podczas przygotowania dokumentacji korzystaliśmy ze wsparcia specjalistów. Bank wsparł nas wymaganą promesą kredytowa, z której nie skorzystaliśmy. Z uwagi na długi okres proceduralny i niewiadomą, czy otrzymamy dotację czy też nie, w ramach działania 2.3, Laboratorium Kosmetyczne JOANNA w październiku 2006 rozpoczęło starania o kolejną dotację. W ramach działania zaplanowaliśmy projekt Rozszerzenie zdolności konkurencyjnych LK JOANNA poprzez rozbudowę możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa złożyliśmy wniosek, który został oceniony pozytywnie i uzyskał 75 punktów. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy zaproszenia do podpisania umowy, a ostatnie publikacje wskazują, iż są to pieniądze stracone. Mimo wszystko projekt jest w trakcie realizacji i mamy nadzieję, że przyniesie Firmie wymierne korzyści. Szkoda jedynie, że te na pozór proste pieniądze mogące być wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw, tak naprawdę są trudne do zdobycia. Główne przeszkody to: 1. długie procedury 2. rozbudowana dokumentacja technologicznofinasowa 3. brak przejrzystych zasad uzyskania funduszy przy składaniu wniosków 4. konieczność zainwestowania przez przedsiębiorców własnych środków bez gwarancji ich zwrotu 5. w praktyce pierwszeństwo projektów dużych, konsumujących miliony, co powoduje, że dla takich firm jak JOANNA nie wystarcza... 12

13 FAKTORING numer: Infolinia: Pekao SA Od początku marca 2008 r. Bank organizuje konferencje Fundusze unijne dla Przedsiębiorstw. Na stronie znajduje się opis programów unijnych w pigułce, oferta banku oraz przydatne linki. BGŻ W ofercie banku znajduje się Kredyt Agro Unia, który jest przeznaczony na inwestycje współfinansowane z Funduszy Unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Przeznaczony jest dla firm z sektora przemysłu przetwórczego oraz mikroprzedsiębiorstw. Getin Bank Dla Klientów korporacyjnych, ubiegających się o dotacje na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, bank przygotował Kredyt pod dotację. Na stronie banku można wypełnić wniosek oraz skontaktować się z doradcą online. BRE Bank SA Szczegóły w zakładce fundusze unijne. Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z doradcą za pośrednictwem formularza online. Na stronie podane są m.in. terminy składania wniosków unijnych. Deutsche Bank Szczegóły w zakładkach: kredyty, fundusze z UE, kredyt pomostowy. Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z doradcą za pośrednictwem formularza online. Teleserwis: Bank Gospodarstwa Krajowego Wymagany udział środków własnych 20% kosztów całego przedsięwzięcia. Istnieje możliwość obniżenia poziomu zaangażowania środków własnych kredytobiorcy. Na stronie podane są m.in. warunki udzielenia kredytu oraz waluta, w jakiej kredyt może zostać udzielony. Bank Polskiej Spółdzielczości W ramach oferty bank proponuje usługi i produkty bankowe, ułatwiające beneficjentom uzyskanie refundacji. Bank DnB NORD Polska Oferta kredytowa dla MSP (kredyt europejski skierowany do uczestników Programu BISENES PORT) oraz małych firm. FAKTORING Dla jakich firm faktoring Faktoring uznawany jest na świecie za podstawowy produkt adresowany głównie do małych i średnich firm, w Polsce korzystają z niego głównie większe firmy. Z każdym rokiem widać coraz wyraźniej, że ta tendencja powoli się zmienia. Z faktoringu korzystają już teraz setki małych firm w Polsce. To dla nich rynek usług faktoringowych będzie się szybko rozwijał. Faktoring pozwala doskonale zabezpieczyć się przed zwłoką z płatnościami po stronie kontrahentów. Firma korzysta ze wsparcia finansowego, nie martwi się też o windykację faktur przekazanych do faktoringu. Dzięki tym zaletom coraz więcej firm korzysta z tego prostego i skutecznego narzędzia. Faktoring może być używany do bieżącego finansowania we wszystkich branżach, gdzie stosuje się odroczone terminy płatności. Odbiorcami usług faktoringowych są przedsiębiorcy, którzy w pewnym okresie mieli problemy z historią kredytową lub utracili płynność finansową, z drugiej jednaj strony świadczą dobry produkt lub usługę. Zdarzają się również niewielkie firmy budowlane. Faktoring jest usługą adresowaną w szczególności do firm: które prowadzą sprzedaż towarów lub/i usług z odroczoną płatnością, dla pewnej stałej (lub powtarzającej się) grupy odbiorców mają problemy z pozyskaniem źródła finansowania np. kredytu bankowego potrzebują szybkiego dostępu do gotówki chcą zdyscyplinować swoich kontrahentów posiadają w bilansie wysoki poziom należności handlowych wykorzystują w pełni środki udostępniane przez bank kiedy firma nie posiada odpowiedniego zabezpieczenia, wymaganego przez banki podczas udzielania kredytu których zamiarem jest realizowanie strategii zwiększania obrotów, stosując długie terminy płatności sprzedających swoje towary lub/i usługi w obrocie krajowym jak i zagranicznym których wysokość kapitału własnego staje się ograniczeniem odnotowujących stale rosnący poziom sprzedaży znających sytuację finansową swoich kontrahentów (dłużników) dla których udzielanie kredytów kupieckich wiąże się z rosnącymi kosztami administracyjnymi których sprzedaż charakteryzuje się sezonowością i z tego względu zapotrzebowanie na środki pieniężne uwidacznia się w pewnych okresach dokonujących sprzedaży towarów lub/i usług do sektora publicznego, lub zmonopolizowanego, gdzie terminy płatności są bardzo długie, bądź regulowane z dużym opóźnieniem które chcą zaplanować swoje wpływy i wydatki, sprzedaż i dopływ gotówki Jak działa Faktoring Faktoring polega na nabyciu przez faktora krótkoterminowej, pieniężnej wierzytelności handlowej przed terminem jej płatności z potrąceniem opłaty na rzecz faktora, bez przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika lub z przejęciem takiego ryzyka. Praktyka Warto wiedzieć: Faktoring nie obsługuje każdej branży. Nie może on finansować sprzedaży detalicznej, gotówkowej i komisowej. 13

14 Raport Kapitał dla Firm 2008 gospodarcza krajów wysoko rozwiniętych wykształciła wiele form i kryteriów podziału faktoringu. Jednak w praktyce gospodarczej dominują dwa podstawowe rodzaje faktoringu rozróżniane przez przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta lub bez przejęcia przez faktora takiego ryzyka. Są to faktoring pełny oraz faktoring niepełny. Faktoring pełny (bez regresu) Charakterystyka faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika i kiedy ten nie jest w stanie spłacić wierzytelności, faktor nie posiada prawa regresu względem jej zbywcy po dokonaniu transakcji sprzedaży towaru bądź też usługi na rzecz dłużnika, faktorant od razu dysponować zaczyna środkami finansowymi, wyzbywając się tym samym wszelkiej odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność dłużnika w przypadku takich transakcji najczęściej pojawia się firma ubezpieczeniowa, która podpisała polisę ubezpieczenia należności albo z faktorem, albo bezpośrednio z klientem w indywidualnych przypadkach możliwe jest podejście, gdzie to bank bierze bezpośrednio na siebie ryzyko dłużnika dodatkową korzyścią płynącą z faktoringu pełnego jest poprawa struktury bilansu przedsiębiorstwa; należności z tytułu dostaw i usług zostają automatycznie zamienione na gotówkę paradoksalnie więc zastosowanie faktoringu pełnego owocuje poprawą zdolności kredytowej zbywcy cesja wierzytelności, której dokonuje klient na konto firmy faktoringowej jest definitywna i dla klienta nie ma już znaczenia czy dłużnik zapłacił swoje zobowiązanie czy nie faktor po podpisaniu umowy o faktoring pełny nie może występować z regresem do zbywcy wierzytelności Rozmowa z Marcinem Wróblewskim Dyrektorem Departamentu Oceny Ryzyka BZ WBK Faktor Sp. z o.o. Czy często zdarzają się takie sytuacje, że odmawiają Państwo klientowi, który chce skorzystać z faktoringu? Jakie są najczęściej tego przyczyny? W ubiegłym roku około 90% Klientów, którzy złożyli wniosek faktoringowy podpisało umowę z BZ WBK Faktor. Posiadanie zdolności faktoringowej to podstawowe kryterium udzielenia faktoringu Klientowi. Zdarzają się często przypadki, kiedy Klient nie ma zdolności kredytowej, a podpisuje umowę z Faktorem. Warto zwrócić także uwagę, że nie każdy Klient posiadający zdolność kredytową ma zdolność faktoringową. Z grupy potencjalnych Klientów należałoby wykluczyć firmy, które większość sprzedaży prowadzą za gotówkę, sprzedają towary osobom fizycznym, w ramach komisu czy franczyzy, stosują ze swoimi odbiorcami kompensaty czy zwroty towarów. Przy faktoringu na finansowanie dostaw bardzo ważna jest zdolność Klienta do spłaty zobowiązań. Zarówno w faktoringu na odbiorców, jak i na finansowanie dostaw, firmy chcące skorzystać z tej formy finansowania w BZ WBK Faktor muszą mieć na bieżąco uregulowane zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jakim firmom polecają Państwo faktoring? Wśród naszych klientów są zarówno małe, średnie, jaki i duże przedsiębiorstwa. Faktoring na odbiorców to produkt dla firm, które potrzebują zarówno finansowania, jak i profesjonalnego zarządzania portfelem należności. Przedsiębiorstwa korzystające z tego rodzaju faktoringu to podmioty, które swoim odbiorcom oferują długie terminy płatności, są firmami produkcyjnymi albo handlowymi, dążą do poprawy swojej płynności dzięki wykorzystaniu finansowania przy zabezpieczeniu w postaci faktur. W przypadku faktoringu na finansowanie dostaw praktycznie nie ma ograniczeń w zakresie podmiotów, które z niego korzystają. Jak długo może trwać współpraca z faktorem? Czy stosują Państwo jakieś ograniczenia? Z którym Klientem współpracują Państwo najdłużej? Wielu Klientów, którzy rozpoczęli z nami współpracę na początku naszej działalności, czyli 5 lat temu, korzysta z faktoringu także dziś. Faktor jest zainteresowany długoterminową współpracą z Klientami. Na początku współpracy bardzo duże znaczenie ma dla nas dokładne rozpoznanie potrzeb Klienta. Następnie proponujemy optymalne rozwiązanie w zakresie finansowania. Najstarszym Klientem Faktora jest firma działająca w branży sprzedaży hurtowej. Co najbardziej przekonuje Państwa klientów do skorzystania z faktoringu? Jakość i zakres oferowanych produktów jest podstawowym kryterium wyboru firmy faktoringowej przez Klienta. Oferujemy praktycznie wszystkie dostępne na polskim rynku produkty faktoringowe: faktoring z regresem, faktoring bez regresu, faktoring na finansowanie dostaw, invoice discounting, faktoring zagraniczny. Stałe podnoszenie jakości obsługi Klientów jest zjawiskiem, które występuje również w branży faktoringowej. Dlatego w II półroczu 2008 roku Faktor planuje wprowadzenie nowego systemu IT, który umożliwi szybki dostęp do kompleksowej informacji, przyspieszy wypłatę finansowania, pozwoli na szybkie składanie wniosków i podejmowanie decyzji. Z jakimi problemami najczęściej borykają się Państwa klienci? Opóźnienia kontrahentów w płatnościach do Klienta są codziennością życia przedsiębiorcy. Dzięki Faktorowi dyscyplina płatnicza odbiorców wzrasta, a przy okazji nasz Klient zwiększa swoją płynność korzystając z finansowania. Funkcjonowanie odbiorców w faktoringu daje Klientowi większe możliwości w zakresie pozyskiwania nowych kontrahentów, a także oferowania dłuższych terminów płatności. W przypadku faktoringu na finansowanie dostaw, to Klient może uzyskać dłuższe terminy płatności od swoich dostawców, a także uzyskać korzystne rabaty za wcześniejszą spłatę wierzytelności przed wymaganym terminem płatności. 14

15 Faktoring wzmocnij finanse Twojej firmy Zależy mi na terminowych zapłatach moim dostawcom bez naruszania płynności finansowej firmy. Co możecie mi zaoferować? Proponujemy Ci skorzystanie z naszej oferty finansowania dostaw. Nie musisz już pamiętać o terminach płatności my przejmujemy to na siebie. Dzięki naszej usłudze, Twoi dostawcy otrzymują zapłatę w terminie, a Ty zyskujesz dodatkowe źródło finansowania i możesz swobodnie planować wydatki w firmie. Ponadto korzystając z naszej oferty nie tylko umocnisz pozycję firmy wśród dostawców, ale poprawisz również jej konkurencyjność na rynku. Przekonaj się, że to naprawdę opłacalne rozwiązanie. BZ WBK Faktor Sp. z o.o., tel.: (022) , 15

16 Raport Kapitał dla Firm 2008 faktor przejmuje pełne ryzyko w przypadku niezapłacenia należności przez kontrahenta jest tylko jedna możliwość zwrotu z regresem do faktora: wtedy, kiedy odbiorca towarów ma zastrzeżenia co do jakości bądź ilości dóbr, które kupił Zalety + pewność otrzymania zapłaty za towary lub usługi + większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności + wzrost pewności planowania przepływów pieniężnych + polepszenie struktury bilansu dzięki możliwości usunięcia z bilansu należności objętych faktoringiem Zastosowanie 3 niestety ten rodzaj faktoringu jest w naszym kraju stosowany jeszcze niezwykle rzadko, wynika to z kosztów i niechęci faktorów do przejmowania ryzyka dłużników klientów; taka umowa jest zawierana głównie wtedy, gdy faktor upewni się co do wypłacalności dłużnika; faktoring pełny jest stosowany głównie przy obrocie eksportowym i zaczyna zajmować w ofercie faktorów coraz ważniejsze miejsce Wady wyższy koszt w porównaniu do faktoringu niepełnego konieczność nadania limitów kredytowych na każdego odbiorcy, co może spowodować, że nie wszyscy odbiorcy uzyskają takie limity i nie będą w związku z tym finansowani Faktoring niepełny (z regresem) Charakterystyka wraz z cesją wierzytelności na faktora nie przechodzi ryzyko niewypłacalności dłużnika klienta podczas funkcjonowania umowy faktor finansuje umowy, rozlicza wierzytelności, ale nie zabezpiecza wspomnianego ryzyka niewypłacalności kiedy dłużnik nie ureguluje w oczekiwanym terminie swoich wierzytelności faktor zwraca się do przedsiębiorcy o przeniesienie zwrotne tej wierzytelności. W takim przypadku faktorant musi zwrócić faktorowi otrzymaną wcześniej zaliczkę i sam na drodze sądowej musi dochodzić swoich praw często żądane jest podpisanie weksla in blanco, które stanowi dla faktora odpowiednie zabezpieczenie transakcji Zalety + niższy koszt w porównaniu z faktoringiem pełnym + mniej (niż w przypadku f. pełnego) formalności związanych z oceną sytuacji finansowej i przyznawaniem limitów odbiorcom Wady brak zabezpieczenia przed ryzykiem należności objętych faktoringiem niepełnym zostają wykazane w bilansie faktoranta może być trudny do uzyskania jeśli sytuacja faktoranta jest słaba Zastosowanie 3 taki rodzaj faktoringu jest powszechnie stosowany przez wszystkie spółki faktoringowe, bowiem jest korzystny dla faktora (w przypadku braku spłaty zobowiązania przez kontrahenta faktor ma prawo wymagać tej spłaty od swojego klienta) 3 koszt takiego faktoringu jest niższy niż faktoringu z przejęciem ryzyka, gdyż w tym przypadku ryzyko faktora jest ograniczone Kolejnym kryterium podziału jest fakt zawiadomienia dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej. Możemy wyróżnić na tej podstawie: faktoring otwarty (disclosed factoring, notification factoring) dłużnik powiadamiany jest niezwłocznie o umowie między faktorem i klientem faktoring półotwarty kiedy dłużnik nie jest od razu powiadomiony, że jego dostawca zawarł umowę faktoringową, ale dopiero w momencie wezwania do uiszczenia należności faktoring tajny (undisclosed factoring, nonnotification factoring) dłużnik Warto wiedzieć: Zadaniem Faktoringu jest kontrola nad bieżącym finansowaniem działalności firmy, której umowy z kontrahentami zawierają klauzulę o odłożonym terminie płatności. nie jest informowany o zawarciu umowy i nadal płaci należności swojemu dostawcy Natomiast ze względu na moment otrzymania środków pieniężnych za sprzedaną wierzytelność, faktoring dzielimy na: faktoring przyspieszony (advance faktoring): po otrzymaniu faktury od klienta, faktor wypłaca natychmiast 100 proc. wartości wierzytelności faktoring zaliczkowy (collection faktoring): klient otrzymuje od faktora zaliczkę wynoszącą mniej niż 100 proc. wartości wierzytelności, a której wysokość zależy od wartości wierzytelności i terminu spłaty. Zaliczka wypłacana jest natychmiast po otrzymaniu faktur przez faktora. Pozostałą część wypłaca się w momencie rzeczywistej spłaty przez dłużnika faktoring wymagalnościowy (maturity faktoring): należność wobec klienta jest regulowana w terminie płatności dłużnika; celem operacji zakupu 16

17 wierzytelności jest więc nie wcześniejsze otrzymanie środków pieniężnych, lecz pomoc w ściągnięciu należności (faktorant nie płaci w tym przypadku faktorowi odsetek, a jedynie prowizję) Zalety i wady faktoringu Faktoring jest najbardziej elastycznym i efektywnym instrumentem finansowym, zapewniającym nie tylko płynność finansową, ale i zmniejszającym ryzyko związane ze sprzedażą. Umożliwia nie tylko wzrost sprzedaży dzięki uzyskaniu dodatkowego finansowania bez konieczności zaciągania kredytów, ale również co dla większości przedsiębiorców jest rzeczą równie istotną skutkuje obniżeniem kosztów finansowych związanych z oferowaniem odbiorcom kredytu kupieckiego. Zalety + większa dostępność finansowania + umożliwia zapewnienie stałego dopływu środków pieniężnych, pozwalających na intensyfikację obrotów Polecamy faktoring Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Krok 6. Krok 7. Krok 8. Krok 9. Krok 10. i zwiększenie zysku + niesie ze sobą możliwość odraczania płatności szczególnie pożądanym odbiorcom + pozwala na poprawę płynności finansowej, jak również likwidację skutków opóźnień płatniczych i skuteczniejszy sposób Faktoring krok po kroku Potrzeba finansowania działalności bieżącej firmy (np. problemy z płynnością finansową) Wybór firmy faktoringowej Sprawdzenie przez faktora, czy specyfika działalności firmy odpowiada regułom faktoringu Zebranie wymaganych dokumentów Ustalenie warunków umowy Akceptacja i podpisanie umowy Powiadomienie kontrahentów firmy o zawarciu umowy Otrzymanie od faktora wartości wystawionych faktur na rachunek bankowy Pieniądze wpływają na rachunek bankowy firmy Kontrahenci regulują płatności na rachunek bankowy faktora planowania przepływów gotówki + pozwala na zmniejszenie kosztów własnych poprzez ograniczenie nakładu pracy, jako że faktor przejmuje na siebie obowiązek i obsługę wierzytelności, sprawuje kontrolę nad nimi oraz informuje o stanie niespłaconych wierzytelności + umożliwia monitoring wierzytelności, jest dobrym źródłem informacji o płatnościach odbiorców + pakiet usług dodatkowych, przede wszystkim przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców oraz monitoring należności i windykacja + faktoring może wspierać cele biznesowe przedsiębiorcy związane z dynamicznym rozwojem sprzedaży przy ograniczeniu ryzyk związanych ze ściągalnością wierzytelności + faktoring służy nie tylko zapewnieniu środków finansowych na realizację bieżącej działalności przedsiębiorstwa, ale także sprawnemu i sku Michał Kinkel, AOW Faktoring Sp. z o.o. Główną korzyścią jaką niesie za sobą usługa faktoringu to oczywiście poprawa płynności finansowej firmy poprzez odblokowanie środków finansowych czasowo zablokowanych w wystawionych fakturach z terminem płatności za 30, 60, 90 lub więcej dni. Finansowanie bieżącej działalności jest podstawowym zadaniem faktoringu oraz głównym powodem dla którego firmy szukają tej usługi na rynku. Istnieje jednak, szczególnie dla firm mikro i małych, szereg innych korzyści, na pierwszy rzut oka trudnych do wymiernej wyceny, które mogą okazać się równie ważne. Firmy mikro i małe rzadko prowadzą przemyślaną politykę finansową, częściej opierając się na wyczuciu niż wiedzy zdobytej w zakresie inżynierii finansowej. Przykładowo decydując się na rozpoczęcie współpracy z AOW Faktoring przedsiębiorca może skorzystać z naszej profesjonalnej wiedzy z zakresu finansów tak aby wyeliminować straty związane z niewypłacalnością swoich kontrahentów. Faktor będzie więc weryfikował oraz odrzucał kontrahentów którzy jego zdaniem obarczeni są dużym ryzykiem niewypłacalności, może zaproponować objęcie ubezpieczeniem wszystkich lub niektórych kontrahentów, może zając się też windykacją faktur, które w momencie rozpoczęcia współpracy były już przeterminowane. Faktor może również poprawić cykl rotacji należności poprzez prowadzenie inkasa należności za pomocą wyspecjalizowanych do tego zadania ludzi oraz szybsze rozpoznawanie i odpowiednie reagowanie na zagrożenia związane z pogorszeniem się płynności finansowej płatników. Otrzymujemy więc poniekąd gotowy dział finansowy dla naszej firmy. 17

18 Raport Kapitał dla Firm 2008 Rozmowa z Markiem Kołtunem, Dyrektorem ds. Sprzedaży FACTOR In Bank Faktoring to nie tylko szybki dostęp do gotówki, jakie inne korzyści zyskuje przedsiębiorca współpracując z Państwem? Podstawową korzyścią jest transfer ryzyka niewypłacalności na faktora w przypadku faktoringu pełnego, który jest standardowym produktem w naszej ofercie. Dodatkowo dzięki narzędziom, którymi dysponuje bank przedsiębiorca zyskuje pomoc w ocenie wiarygodności kontrahentów. Nie bez znaczenia pozostaje także poprawa płynności finansowej i wskaźników bilansowych. Jakie firmy mogą liczyć na pomoc instytucji faktoringowych? Z faktoringu mogą skorzystać wszystkie firmy, które stosują odroczone terminy płatności. Zwykle faktorzy nie stosują ograniczeń w stosunku do branż czy też minimalnego finansowania. Jakie branże są najczęściej obsługiwane przez instytucje faktoringowe, czy mają Państwo ulubiony profil klienta? Wśród klientów obsługiwanych przez instytucje faktoringowe największą grupę stanowią producenci, w szczególności artykułów spożywczych oraz przedsiębiorstwa handlowe. Trudno mówić o ulubionym profilu klienta jednakże preferowane są przedsiębiorstwa ze stałymi odbiorcami oraz powtarzalnym obrotem. W żadnym wypadku nie wyklucza to jednak firm, które nie spełniają tego warunku. Jak znaleźć odpowiedniego faktora? Porównując oferty, przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na kilka czynników. Pierwszy z nich to zakres usługi czyli wybór pomiędzy factoringiem pełnym (z transferem ryzyka) oraz factoringiem niepełnym (bez transferu ryzyka). Wybór pierwszego pozwala w pełni odczuć korzyści wynikające z finansowania factoringiem. Drugim czynnikiem jest wysokość zaliczkowania, która mówi o tym ile pieniędzy dostaniemy od faktora w rzeczywistości. Kolejnym czynnikiem jest koszt całkowity, np. tabeli opłat i prowizji, która często nie jest podawana w ofercie. Trudność może również stanowić porównanie kosztów z jakością i zakresem usług. Czy wśród firm korzystających z faktoringu często zdarzają się bankructwa? Nie posiadamy danych na ten temat. Jednakże takie sytuacje nie powinny mieć miejsca z dwóch powodów analizy sytuacji finansowej firmy przed podpisaniem umowy oraz wpływu faktoringu na poprawę płynności przedsiębiorstwa. Z jakimi problemami borykają się państwo najczęściej współpracując z firmami, które korzystają z oferowanego przez Państwa faktoringu? Traktujemy je bardziej jako wyzwania, nie problemy. Pierwszym takim wyzwaniem jest przekonanie przedsiębiorcy do stosowania faktoringu na szeroką skalę czyli uwzględniając wszystkich swoich odbiorców. Zarządzający firmami obawiają się zepsucia relacji z kontrahentami, zwykle jednak relacja ulega poprawie. Drugie wyzwanie stanowi brak akceptacji limitów kontrahentów przez klienta. Różnica wynika z dostępu do informacji klient jest skupiony na historii współpracy, faktor natomiast na pełnej analizie kontrahenta wraz z uwzględnieniem wszystkich informacji dostępnych na rynku. Proszę opowiedzieć jakiś szczególnie interesujący przypadek firmy, która skorzystała z Państwa usług. Firma rozpoczęła współpracę z FACTOR in Bankiem w 2006 r. Po ponad roku współpracy firma zwiększyła swoje obroty dwukrotnie. W 2006 roku opisywane przedsiębiorstwo potrzebowało środków obrotowych, aby móc swobodnie sprzedawać swoje towary do sieci handlowych przy zachowaniu 90 dniowego terminu płatności. Głównymi dostawcami firmy były przedsiębiorstwa z Chin, do których Klient był zobligowany wysyłać przedpłaty za zamówiony towar. Długi termin płatności oraz konieczność przedpłaty za zamówienia uniemożliwiały naszemu Klientowi swobodne działanie. Dzięki faktoringowi Klient nie stracił płynności, dodatkowo zyskując możliwość zwiększonego obrotu środkami finansowymi. Przedsiębiorstwo zwiększyło swój limit czterokrotnie w stosunku do okresu rozpoczęcia współpracy z nami. Skorzystałem z faktoringu Wojciech Pasierbek, Dyrektor Generalny NOACKSYSTEM S.C. Długie terminy płatności jakie funkcjonują w naszej branży (Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych) oraz konieczność dalszych inwestycji w rozwój firmy, wymaga alternatywnych form finansowania działalności gospodarczej. Z usługami faktoringu mamy kontakt już od końca 1995 roku, kiedy na tym rynku funkcjonowały głównie banki, a sam faktoring był pojęciem znanym w hermetycznym środowisku. Skorzystaliśmy z faktoringu oferowanego przez AOW FAKTORING. Na firmę natrafiliśmy zupełnie przypadkiem sondując oferty z wielu konkurencyjnych firm faktoringowych. O wyborze firmy zadecydowała ich elastyczność, szybkość działania oraz profesjonalna pomoc w skonfigurowaniu odpowiedniej oferty dla nas i naszych kontrahentów. Z bezmała dwuletniej współpracy z faktorem jesteśmy bardzo zadowoleni, poprawiła się płynności finansowa, mamy większe możliwości monitorowania stanu należności, a w razie potrzeby z pomocą pracowników AOW sprawnie reagujemy na kryzysowe zatory płatnicze. 18

19 tecznemu udrożnieniu przepływu finansów wewnątrz firmy + faktor przejmuje na siebie również wszystkie kwestie związane z monitorowaniem spłat oraz prowadzeniem kont odbiorców klienta + każdemu z klientów przedstawiana jest oferta indywidualnie dopasowana do jego zapotrzebowania, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności, liczby i rodzaju kontrahentów, a także potrzeb w zakresie finansowania + wierzyciel unika komplikacji związanych ze ściąganiem należności, a w szczególności z opieszałością dłużnika w zapłacie + o d p o w i e d z i a l n o ś ć i ryzyko przejmuje w całości, bądź w pewnym zakresie instytucja faktoringowa Wady produkt bardziej skomplikowany od kredytu i wymaga większego zrozumienia jego założeń przez klienta faktoring jest zwykle usługą droższą niż kredyt przeszkodą w podpisaniu umowy faktoringowej może być konieczność posiadania stałych odbiorców i powtarzalności obrotu niektórzy odbiorcy mogą odmówić udziału w obrocie faktoringowym z powodu obawy sprostania wymaganiom terminowej zapłaty za faktury; nie pozwala to w pełni odczuć korzyści płynących z faktoringu umowa faktoringowa jest umową złożoną i nienazwaną (w przeciwieństwie do leasingu), brakuje szczegółowych uregulowań prawnych, do których faktoring miałby zastosowanie, dlatego wybierając ofertę należy dowiedzieć się, czy dotyczy ona faktoringu właściwego czy niewłaściwego, czy jest ona opłacalna z uwzględnieniem kosztów i zabezpieczeń stosowanych przez faktora faktorzy nie są zainteresowani skupem wierzytelności o krótkim terminie wymagalności, co jest podyktowane unikaniem ryzyka, chętniej skupują wierzytelności o dłuższym terminie; podpisanie umowy faktoringowej wymaga zawiadomienia dłużników co wiąże się z ich przekonaniem do korzyści oraz braku zagrożenia płynących z tego typu usługi nie są faktoringowalni odbiorcy detaliczni, jedynie sektor B2B jest bez przeszkód obsługiwany przez firmy faktoringowe Faktoring, w odróżnieniu od kredytu bankowego, umożliwia przedsiębiorcy szybki dostęp do jego środków, zamrożonych w należnościach od odbiorców. Bez faktoringu, przedsiębiorca musiałby czekać na swoje płatności przynajmniej tak długo, ile wynoszą terminy płatności na wystawianych przez niego fakturach. Korzystanie z faktoringu nie wiąże się ze spłacaniem uzyskanego finansowania przez firmę, gdyż spłaca je odbiorca, płacąc za faktury. Koszty tej usługi składają się na prowizję naliczaną od wartości faktur i odsetek od udzielonego finansowania. Faktoring ułatwia również przedsiębiorcom współpracę z kontrahentami zagranicznymi oraz pozwala na przejęcie od klienta ryzyka wypłacalności odbiorców. W przypadku faktoringu znacznie łagodniejsze są zabezpieczenia wymagane od przedsiębiorcy, ponieważ instytucja faktoringowa opiera ocenę ryzyka również na portfelu jego odbiorców oraz jakości bieżących należności. W odróżnieniu od oceny ryzyka stosowanej przez banki główny nacisk kładzie się na ocenę transakcji, a nie samej zdolności kredytowej klienta czy też posiadania przez niego zabezpieczeń majątkowych. KREDYTY Kredyty bankowe dla firm Kredyt bankowy stanowi podstawowe i najpopularniejsze źródło finansowania przedsiębiorstw o charakterze zwrotnym. Dzieje się tak, pomimo że właściwie dla każdego rodzaju finansowania kredytowego w obrocie gospodarczym można znaleźć zbliżone co do realizowanego celu i rezultatu gospodarczego alternatywne formy finansowania działalności. Krótkoterminowe i średnioterminowe kredyty obrotowe mogą być przez wielu przedsiębiorców zastępowane faktoringiem, który uwalnia środki obrotowe przedsiębiorstwa. Faktoring często łączony jest z tzw. kredytem kupieckim dostawcy. Rozwiazanie takie skutkuje podobnie jak kredyt obrotowy polepszeniem wskaźników płynności przedsiębiorstwa. Kredyt inwestycyjny na nabycie środków trwałych, w tym nieruchomości od dawna konkuruje z leasingiem. Jednocześnie przy znaczących inwestycjach popularną formułą jest vendor financing, zapewniający korzyści nie tylko kupującemu dany towar, ale i sprzedawcy który, poszerza rynek, czerpie z niego dalsze korzyści (np. przychody ze świadczenia usług serwisowych), osiągą zysk kapitałowy z udzielonego finansowania oraz naturalnie marżę ze sprzedaży towaru. Kredyt wydaje się pozostawać podstawową formą finansowania inwestycji w działalności deweloperskiej oraz transakcji typu M&A i LBO. Pewnego rodzaju alternatywę stanowią tu obligacje, których treść i zabezpieczenia można ukształtować w sposób zbliżony do umowy kredytowej, niemniej umowy kredytowe w szczególności zabezpieczane hipoteką na nieruchomości stanowią standard na rynku. Szczególną formą finansowanie kredytowego jest finansowanie typu project finance, gdzie jedynym źródłem spłaty zobowiazania kredytowego jest przyszła nadwyżka finansowa generowana przez kredytowane przedsięwzięcie inwestycyjne, a zabezpieczeniem 19

20 Raport Kapitał dla Firm 2008 Rozmowa z Magdaleną Wersocką, Prezesem Bloom Finanse oraz Jackiem Kwaśniakiem, Prezesem Surfland Deweloper System Deweloperzy czekają na cud Deweloperzy czekają na cud to dość odważne stwierdzenie. Jak możecie je Państwo uzasadnić? MW: Sprzedaż nieruchomości znacznie wyhamowała a warunki makroekonomiczne przestały być podstawowym motorem wpływającym na zachowania konsumentów. Deweloperzy, dla których taka sytuacja nie jest dziś zaskoczeniem, coraz częściej sięgają po narzędzia charakterystyczne dla mechanizmów gospodarki wolnorynkowej. Ma im w tym pomóc nowatorskie przedsięwzięcie, realizowane przez Surfland Developer System wspólnie z Bloom Finanse. Projekt ten, oparty na podłożu nowoczesnych technologii, polega na stworzeniu wielopłaszczyznowej wartości dodanej, możliwej do uzyskania poprzez powiązanie segmentu finansowego z rynkiem obrotu nieruchomościami. JK: Doświadczenie i znajomość branży, skłoniły nas do rozpoczęcia prac nad projektem, mogącym stanowić pomocne rozwiązanie dla dojrzałego, ustabilizowanego rynku nieruchomości w Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia powstaje nowa platforma wymiana danych, ponieważ rozumiemy, iż na szybko rozwijającym się i wymagającym rynku nieruchomości, obsługa klienta i jej jakość stają się kluczowym zagadnieniem. W jaki sposób współpraca obu firm może przyczynić się do zmiany obecnej sytuacji? JK: Nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiają znaczne przyspieszenie, uporządkowanie procesu obsługi klienta, pracujemy więc wspólnie nad platformą wymiany danych realizującą strategię B2C oraz B2B w postaci portalu internetowego. Wierzymy, że narzędzie, jakie oddamy wkrótce w ręce deweloperów oraz klientów może przyczynić się do uproszczenia oraz usprawnienia procedur związanych z zakupem nieruchomości. Na czym będzie polegała wyjątkowość portalu? JK: Został on zaprojektowany jako narzędzie promocji dla użytkowników programu Surf CRM Deweloper, który jest wdrożony już u ponad 50 deweloperów w całym kraju. Kompleksowe informacje o mieszkaniach gromadzone w systemie, będą automatycznie pobierane na stronę. Dzięki temu mechanizmowi portal będzie dysponował najaktualniejszymi danymi wśród podobnych stron internetowych, każda zmiana dotycząca statusu lokalu, cen, metrażu będzie na nim natychmiast uwzględniona. Dodatkowo w ramach usługi, ujednolicona przez nas oferta dewelopera będzie wysyłana na zewnętrzne portale ogłoszeniowe. Znacząco zmniejszy to nakład pracy, którą wykonują pracownicy, chcąc aktualizować swoje oferty na tego typu portalach. MW: Klienci powinni docenić walor platformy również poprzez stworzenie im w jednym miejscu dostępu do aktualnych informacji na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych oraz narzędzi pomagających przebrnąć przez skomplikowaną ofertę kredytów hipotecznych. Istną rewolucją może stać się nowoczesna wymiana danych pomiędzy deweloperem, bankiem i klientem, oszczędzająca czas i pieniądze na ich realizację. Jakie korzyści dla deweloperów i kupujących przyniesie realizowany projekt? MW: Działania promocyjne, które podejmować będą partnerzy portalu, mają na celu z jednej strony obniżenie kosztów promocji i zwiększenie skuteczności deweloperów, a z drugiej strony także zaktywizowanie klientów poprzez ułatwienie im podjęcia decyzji zakupowej. Kompleksowość informacji, ich aktualność, przyspieszenie obsługi klienta oraz wartości dodane, które zostaną zaproponowane w ramach naszego projektu, powinny zaktywizować kupujących. JK: Współpraca Surfland Deweloper System oraz Bloom Finanse ma na celu ożywienie rynku nieruchomości, na którym w tej chwili klienci wydają się czekać z zakupem wymarzonego mieszkania na dogodniejszy moment. Zdajemy sobie sprawę ze złożoności działań, jakie należy podjąć. Pozostajemy otwarci na współpracę z innymi partnerami zewnętrznymi wierzymy, że narzędzie, jakie wkrótce oddamy w ręce deweloperów oraz klientów przyczyni się do uproszczenia oraz usprawnienia procedur związanych z zakupem nieruchomości. Bloom Finanse zespół profesjonalnych doradców, ukierunkowanych na rozwój przedsięwzięć Klientów w o parciu o starannie dobrane formy finansowania i lokowania kapitału: kredyty, pożyczki, inwestycje. Niezależność firmy od żadnej, konkretnej instytucji finansowej, daje gwarancję efektywnego doradztwa oraz wyboru produktów finansowych dostosowanych bezkompromisowo do sytuacji Klienta. Surfland Deweloper System lider w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT dla firm deweloperskich, posiadający wieloletnią praktykę w projektowaniu oraz wdrażaniu rozwiązań systemowych dla firm realizujących inwestycje na rynku nieruchomości. System został zakupiony przez ponad 50 firm deweloperskich w kraju, na koniec 2008 roku zaplanowana jest również jego promocja na rynkach węgierskim i ukraińskim. 20

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo