Raport Kapitał dla Firm 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Kapitał dla Firm 2008"

Transkrypt

1 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008

2 Raport Kapitał dla Firm 2008

3 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych 7 Programy na lata Jak napisać wniosek unijny 8 Najczęściej popełniane błędy 9 Z bankiem łatwiej 10 Faktoring: Dla jakich firm faktoring 13 Jak działa faktoring 13 Zalety i wady faktoringu 17 Kredyty: Kredyty bankowe dla firm 19 Wymagania dla kredytobiorców 21 Wady i zalety korzystania z kredytu bankowego 21 Na co zwracać uwagę biorąc kredyt 22 Leasing: Kiedy zdecydować się na leasing 23 Przedmiot leasingu 24 Wady i zalety korzystania z leasingu 24 Dlaczego warto skorzystać z leasingu 28 Inwestor w firmie Venture Capital 27 Czego oczekuje inwestor 27 Negocjacje i ustalenie warunków wejścia 28 Dezinwestycja, czyli wyjście inwestora z przedsiębiorstwa 28 Zalety i wady finansowania Venture Capital 29 Rapor t Ka p i t a ł d l a F i r m Anna Janus Prezes IPO.pl W każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od branży, na każdym etapie rozwoju wykorzystywane są różne sposoby finansowania, zaczynając od kapitału własnego, poprzez kredyty bankowe, dotacje unijne, leasing, faktoring, aż po pozyskanie inwestora, wejście na rynek główny GPW czy NewConnect. Kapitał jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na sukces rynkowy przedsiębiorstw. Na starcie wprawia firmę w ruch, rozpędza ją i prowadzi do zdobycia silnej pozycji na rynku. Przedsiębiorstwa rozwijają się, inwestują, równocześnie zwiększają się ich potrzeby kapitałowe. Raport Kapitał dla firm 2008 dedykujemy przedsiębiorcom, którzy poszukują kapitału na sfinansowanie działalności inwestycyjnej i bieżącej. Pragniemy, aby zarówno mały jak i duży przedsiębiorca, stawiający pierwsze kroki na rynku, jak i ten już funkcjonujący, znalazł optymalną dla swojej firmy strukturę finansowania. Polecam Państwu najnowszy Raport Kapitał dla firm Business Angels 30 Profil Anioła Biznesu 31 Czego oczekują Business Angels 31 IPO: Kiedy spółka jest gotowa na debiut 31 Ile kosztuje debiut giełdowy 31 Partnerzy w drodze na giełdę 32 Wady i zalety debiutu giełdowego 33 NewConnect: IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10; Wrocław tel.: Dla jakich firm NewConnect 36 Partnerzy przy NewConnect 38 Wady i zalety rynku NewConnect 38 NewConnect a IPO 40

4 Raport Kapitał dla Firm 2008 Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce Arkadiusz Protas, Wiceprezes i Rzecznik Business Centre Club Biznes w Polsce rozwija się dynamicznie mimo wielu barier. Należą do nich wysokie koszty pracy, skomplikowane, często zmieniające się przepisy oraz nadmierna władza urzędników, od których zależą zezwolenia, decyzje i koncesje. Mimo to przedsiębiorcy potrafią z sukcesem realizować przedsięwzięcia, także innowacyjne. Nie istnieją formalne ograniczenia w dostępności do najnowocześniejszych technologii. Jedyną barierą jest trudność w uzyskaniu finansowania takich projektów, wciąż większa niż w krajach o bardziej rozwiniętym rynku. Banki wolą kredytować przedsięwzięcia sprawdzone, czyli bardziej przewidywalne. Ale oferta nowoczesnych usług finansowych szybko się zwiększa, środki pomocowe UE preferują przedsięwzięcia innowacyjne, finansowanie poprzez giełdę stało się bardziej dostępne dzięki otwarciu New Connect, a na rynku pojawia się coraz więcej prywatnego kapitału inwestycyjnego. Private equity i venture capital są najbardziej elastyczne i stanowią atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców z pomysłami, ale bez historii rachunkowej. Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Rośnie rola giełdy w polskiej gospodarce. W pierwszych latach istnienia GPW pełniła funkcję wehikułu prywatyzacji. Teraz na giełdę wchodzą spółki prywatne zakładane na początku i w połowie lat dziewięćdziesiątych. Potrzebują nowego kapitału na rozwój. Ich historia wydaje się krótka, jednak z perspektywy polskiej transformacji, 10 lat to długo. Tak liczne obecnie debiuty giełdowe małych i średnich przedsiębiorstw to bardzo dobry sygnał dla naszej gospodarki.przez kilka lat średnie spółki powinny się dalej dynamicznie rozwijać. Zapewne ponownie zgłoszą się po kapitał, już jako spółki duże. Mamy już takie przykłady w sektorze informatycznym: niewielkie firmy, założone w początkach lat dziewięćdziesiątych, to obecnie duże korporacje giełdowe. Rynek kapitałowy ma świetne perspektywy pod tym względem. Głównym niepokojem jest fakt, iż notujemy relatywnie niewielki obroty w stosunku do kapitalizacji spółek. Nasza giełda jest mało płynna. Jednocześnie jako szansę można określić duże zaangażowanie inwestorów w kontrakty terminowe. Nasi inwestorzy indywidualni aktywnie poszukują swojego miejsca na rynku. Adam Guz, Prezes GoAdvisers, polski Anioł Biznesu Z mojego punktu widzenia największą barierą rozwoju dla rynku kapitałowego w Polsce są niedostosowane regulacje podatkowe, na mocy których wszystkie zyski kapitałowe obłożone są jednolitą stawką, bez możliwości jakichkolwiek ulg czy zwolnień. Mała liczba inwestorów, określanych mianem Aniołów Biznesu, w naszym kraju spowodowana jest także występowaniem bariery mentalnej i to zarówno po stronie inwestorów, którzy mają obawy przed powierzeniem swojego kapitału nieznanym przedsiębiorcom, jak i po stronie właścicieli firm, którzy boją się utraty kontroli nad własnym biznesem. Mam nadzieję, że ostatnia inicjatywa GPW rozpoczęcie działalności NewConnect zaktywizuje i skanalizuje polskich BA. NewConnect jest platformą gdzie mogą oni nabyć akcje ciekawych Spółek z potwierdzonym business concept przez autoryzowanych doradców. Cieszy także strategia i pomysły obecnego zarządu GPW, który z Polski chce stworzyć wiodący rynek kapitałowy dla całego regionu. Zaznaczę, że strategia ta realizowana jest bardzo konsekwentnie i już na rynku głównym jest obecnych kilkanaście zagranicznych spółek. Nadszedł teraz czas na rynek NewConnect. Agnieszka Grabuś, Redaktor IPO.pl Na pytanie postawione przez IPO.pl przedsiębiorcom: Jak oceniają Państwo sytuację na krajowym rynku kapitałowym, ponad 80 proc. respondentów odpowiada, że jest ona bardzo dobra lub dobra. Optymistyczne są również prognozy. Ponad 60% ankietowanych spodziewa się dalszej poprawy warunków. Wiąże się to z rosnącymi możliwościami finansowania przedsiębiorstw. Banki proponują coraz więcej produktów skrojonych specjalnie na miarę potrzebujących firm. Wydzielają specjalne centra obsługi, upraszczają procedury kredytowe, oferują pakiety produktów oraz coraz powszechniej doradztwo i opiekę doświadczonego pracownika. Coraz więcej firm korzysta także z leasingu czy mało do tej pory popularnego faktoringu. Nieprzerwanie rośnie zainteresowanie rynkiem giełdowym. Mimo niezbyt korzystnej sytuacji na giełdzie kolejne spółki planują debiut na parkiecie i spodziewać się można, że rekordowa liczba debiutantów poprzedniego roku (81) zostanie pobita. Rozwojowi polskiego rynku sprzyja także uruchomienie w sierpniu 2007 r. rynku NewConnect. Obecnie notowanych jest na nim 50 spółek (stan na 21 maja 2008 r.).

5 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw Każdego roku powstaje w Polsce około 200 tys. nowych przedsiębiorstw. Zarządzający nimi menedżerowie zdają sobie sprawę z konieczności rozwoju i poszukiwania nowych metod finansowania, są również świadomi barier, które stoją na drodze w rozwoju ich biznesu. Wspólnie z organizacją Business Centre Club (BCC) przeprowadziliśmy badanie dotyczące warunków dla funkcjonowania firm. do planowania kolejnych przedsięwzięć. To właśnie od właściwego doboru źródeł finansowania w dużej mierze zależy sukces lub porażka przedsiębiorstwa, dlatego dobierając sposób finansowania przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę jego plany i model rozwojowy. Sposób finansowania działalności danego przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od fazy cyklu rozwojowego, w której dane przedsiębiorstwo się znajduje oraz typu działalności przedsiębiorstwa. Wykres 1. Główne bariery dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce Ankieta rozesłana została do prawie 2 tys. członków Business Centre Club menedżerów i właścicieli firm z całej Polski. Jej zadaniem było pokazanie jakie formy finansowania przedsiębiorstw cieszą się w Polsce największą popularnością oraz na jakie przeszkody natrafiają zarządzający tymi przedsiębiorstwami. Właściwy rozwój i funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa wymaga odpowiednich sposobów finansowania oraz prawidłowych relacji z instytucjami, które to finansowanie zapewniają. Dostęp do źródeł finansowania, a także sposób finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej ma ogromny wpływ na podejmowane przez zarządy decyzje i plany strategiczne. Stwarza warunki Dobierając metodę finansowania przedsiębiorstwa należy mieć na względzie koszty, ograniczenia i konsekwencje wynikające z wykorzystania danej formy oraz jej wpływ na płynność finansową firmy. Obecnie rynek produktów i usług finansowych proponuje wiele możliwości wsparcia działalności przedsiębiorstw, oferując różnorodne źródła jej finansowania. Coraz popularniejsze wśród firm są, alternatywne do kredytu bankowego, formy finansowania działalności gospodarczej, jak np.: leasing, fundusze unijne, fundusze pomocowe, faktoring lub pożyczki z sektora pozabankowego czy też kapitał pozyskany prosto z rynku kapitałowego podczas IPO czy debiutu na nowym rynku NewConnect. W obliczu tylu form finansowania pojawia się pytanie, na którą z nich się zdecydować?

6 Raport Kapitał dla Firm 2008 NewConnect, główny parkiet, leasing, a może pozostać przy kredycie? 88% badanych przedsiębiorców wskazało, że bardzo istotną barierą w prowadzeniu działalności w Polsce jest nieefektywna administracja. Kolejne istotne bariery dla badanych przedsiębiorców to ciągłe zmiany przepisów (87%), skomplikowane rozwiązania prawne (86%) oraz zbyt duża zdaniem ankietowanych rola państwa (84%). Dużą barierą według pytanych są także zbyt wysokie, uciążliwe podatki (73%). Ankietowani dostrzegli również niestabilną politykę gospodarczą. Według 67% respondentów ma ona bardzo duże znaczenie przy hamowaniu rozwoju polskich przedsiębiorstw, dla 3% umiarkowane. Wśród respondentów panowało przekonanie, że barierą w rozwoju branży jest niechęć władz politycznych do prywatyzacji. Utrudnienia w prywatyzacji przedsiębiorstw dla 54% respondentów są znaczącą barierą, dla 40% jest to umiarkowane utrudnienie. Z kolei 62% pytanych wskazało, że dużą barierą w rozwoju rynku kapitałowego jest słabo rozwinięta giełda. Wykres 3. Formy finansowania wykorzystywane w przedsiębiorstwach Wykres 2. Najpopularniejsze formy pozyskania kapitału w Polsce Jako najbardziej popularną drogę pozyskania kapitału przez firmę przedsiębiorcy uznali kredyt bankowy. Aż 86% ankietowanych uznało, że odgrywa on bardzo duże znaczenie w drodze pozyskania kapitału przez firmę, 12% uznało, że umiarkowane, a tylko 2%, że jest to niepopularny sposób finansowania biznesu. Następnie respondenci wskazali kapitał własny (17% bardzo duże i duże znaczenie, 22% umiarkowane) oraz fundusze unijne (66% bardzo duże i duże znaczenie, 24% umiarkowane). Podstawowym źródłem kapitału dla firm w Polsce pozostają zatem wypracowane przez nie zyski oraz kredyty bankowe. Jednocześnie od kilku lat bardzo szybko rośnie rola innych źródeł kapitału dla firm. Szybko rozwija się polska giełda, co doceniło 32% ankietowanych uznając sprzedaż akcji na

7 giełdzie za bardzo popularne źródło pozyskania kapitału. W ostatnich latach biorąc pod uwagę liczbę nowych spółek pojawiających się na parkiecie warszawska giełda jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się giełd w Europie. Ustępuje ona tylko nielicznym, największym parkietom. Oprócz giełdy bardzo popularnym źródłem kapitału w Polsce jest, zdaniem pytanych przedsiębiorców, leasing uznało tak 54% ankietowanych. Co dziwi natomiast, według pytanych małą popularnością cieszy się faktoring. Za mało popularną formę finansowania biznesu uznało go aż 33% ankietowanych, tylko 18% przedsiębiorców za bardzo popularną. DOTACJE UNIJNE Kto może skorzystać z dotacji unijnych O wsparcie z funduszy strukturalnych mogą ubiegać się osoby fizyczne, firmy, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje i organizacje. Warunki, jakie muszą spełniać firmy, które starają się o dofinansowanie swoich projektów z funduszy unijnych różnią się w zależności od programu, z którego dany przedsiębiorca chce skorzystać. Warunkiem skorzystania z dotacji jest dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i perspektywy prężnego rozwoju. Firma powinna posiadać znaczny potencjał rynkowy, a jej siedziba powinna znajdować się na terenie Polski. Poza tym przedsiębiorstwo nie może mieć zaległości wobec Urzędu Skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego właściciele nie mogą mieć konfliktów z prawem, wnioskodawca nie może znajdować się pod zarządem komisarycznym, w stanie upadłości lub likwidacji. Środki z dotacji unijnych powinny być przeznaczone na rozwój firmy, poprawę jej konkurencyjności na rynku oraz innowacyjności działalności. Dodatkowo dofinansowanie otrzymane z UE powinno ułatwić zwiększenie zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. Jest wskazane także, aby projekt, który zamierza realizować wnioskodawca pozytywnie wpływał na ochronę środowiska. Spełniając wyżej wymienione warunki oraz kryteria wybranego programu operacyjnego, każde przedsiębiorstwo staje się bliższe otrzymania dotacji. Spełnienie tych wymagań jest jednak tylko początkiem drogi po dotację. Procedura ubiegania się o dofinansowanie jest czasochłonna i wymaga pracy właścicieli czy pracowników odpowiedzialnych za pozyskanie środków. Od napisania wniosku, przez przyjęcie projektu do realizacji, aż do otrzymania dotacji, często mija bardzo dużo czasu. Okres oczekiwania na wypłacenie dotacji dochodzi nawet do 10 miesięcy. Efekt wart jest jednak pokonania wszelkich trudności jakie niesie za sobą napisanie wniosku, wdrożenie projektu do realizacji i jego rozliczenie. Programy unijne na lata Jednym z podstawowych zadań polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest niwelowanie różnic pomiędzy państwami członkowskimi i regionami tychże państw poprzez wspieranie restrukturyzacji i modernizacji słabszych ekonomicznie gospodarek, co w konsekwencji prowadzić ma do osiągnięcia większej spójności społeczno gospodarczej, a tym samym do zwiększenia atrakcyjności i integracji całej Wspólnoty. Cel ten jest realizowany poprzez wielotorowe wykorzystanie funduszy strukturalnych. W latach Polska będzie korzystać z trzech funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Łączna suma środków zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w latach wyniesie około 85,6 mld euro, średniorocznie wydatkowane będzie około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Unijne środki dystrybuowane będą przy pomocy 6 krajowych oraz 16 programów operacyjnych, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby w zakresie inwestycji w infrastrukturę, ochronę środowiska, przedsiębiorstwa i innowacje czy też w zasoby ludzkie. Programy operacyjne skupiają się wokół określonych dziedzin i są to: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Program Operacyjny Europejskiej Współpracy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest próbą odpowiedzi na jedno z najtrudniejszych wyzwań, przed którymi stają państwa członkowskie Unii Europejskiej w latach PO KL to największy w historii UE program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO KL obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Kwota, jaką przewidziano na realizację nowatorskich zadań, zawartych w PO KL, to 11,4 mld euro, z czego ponad 9,7 mld euro stanowią środki EFS, a prawie 1,7 mld euro środki krajowe. Decyzja o zaangażowaniu tak znacznych środków musi prowokować pytania o cele i sposoby ich wykorzystania. Niewątpliwie pozwala także wyciągnąć wnioski o doświadczeniu i obserwacji pozytywnych zmian, jakie do tej pory udało się przeprowadzić dzięki wsparciu funduszy strukturalnych. Głównym celem Programu jest umożliwienie pełnego wyko

8 Raport Kapitał dla Firm 2008 rzystania potencjału zasobów ludzkich. To niezmiernie szerokie pojęcie opisuje określony sposób myślenia, wynikający z obserwacji niepokojącego zjawiska powiększania się różnic w jakości życia mieszkańców pod wieloma względami zróżnicowanych regionów naszego kraju. PO KL będzie się koncentrował na najważniejszych problemach rynku pracy, w szczególności na przełamywaniu dominacji postaw pasywnych i braku umiejętności poruszania się w dynamicznych realiach podejmowania i utrzymywania zatrudnienia. Program podkreśla także konieczność realizacji wielu działań wspierających, bez ograniczania się do jednego obszaru. Oferta PO KL jest rozbudowana i bardzo różnorodna, zakłada wzajemne przenikanie zagadnień objętych pomocą oraz co za tym idzie potęgowanie efektów i wzrost tempa pozytywnych zmian. Ważnym elementem programu są działania związane ze wsparciem przedsiębiorców w zakresie inwestycji w kompetencje pracowników oraz poprawę adaptacyjności i zarządzania. Przedsiębiorcy skorzystają przede wszystkim z dwóch Priorytetów, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz VIII Regionalne kadry Gospodarki. Działania zawarte w programie wskazują na konieczność przejścia od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy. Wiąże się to z nieodzownością inwestowania w wiedzę i umiejętności kadr polskich przedsiębiorstw. Wskazane jest włączenie w ten proces partnerów społecznych i gospodarczych oraz samych pracowników. Wymagane jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie i rozwój nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy i form świadczenia pracy, a także dostosowanie systemu szkoleń do potrzeb rynku pracy. W ramach Priorytetu II udzielane będzie wsparcie dla ponadregionalnych i ogólnopolskich projektów szkoleń, w tym również studiów podyplomowych, doradztwa dla pracowników i przedsiębiorców. Równie istotna jest potrzeba dostarczenia niezbędnej wiedzy w zakresie trendów rozwojowych, realizacji innowacyjnych strategii, technik zarządzania, organizacji pracy oraz zapewnienie sprzyjających warunków do korzystania z usług szkoleniowych, zgodnych z kierunkiem rozwoju firm. Priorytet VIII skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw działających w regionach, które będą mogły skorzystać ze szkoleń i doradztwa zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej, adresowanej do poszczególnych zakładów pracy. Ważnym Warto wiedzieć: Unia finansuje przejęcia firm, jest to możliwe pomimo braku zdolności kredytowej oraz mimo braku zabezpieczeń na aktywach przedsiębiorstwa. elementem w zakresie rozwijania potencjału adaptacyjnego osób pracujących jest równoczesne wzmacnianie potencjału zdrowia tych osób. Ten cel realizowany będzie poprzez odpowiednio przystosowane programy zdrowotne i wzmacnianie systemu ochrony zdrowia. Jak pokazują doświadczenia pierwszego okresu programowania, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z konieczności rozwoju kompetencji pracowników, co potwierdza ogromne zainteresowanie szkoleniami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości, przede wszystkim pozwala na samodzielne składanie projektów, bez pośrednictwa firm szkoleniowych, co pozwoli na znacznie lepsze dostosowanie zakresu szkoleń do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw i ich pracowników, a także kadry zarządzającej. Anna Jarmuszkiewicz Fundusze Europejskie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warto również wspomnieć o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, który ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Z tego programu mogą korzystać wszystkie przedsiębiorstwa, które w najbliższym czasie planują innowacyjne inwestycje. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności zarówno produktowej, procesowej, marketingowej oraz organizacyjnej, co w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyni się do powstania innowacyjnych przedsiębiorstw. Budżet działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata w ramach których już wkrótce zostaną zorganizowane pierwsze konkursy to ponad 2,6 mld euro. Już od 12 maja br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów. Warto jednak pokusić się o rozeznanie rynku, ponieważ można znaleźć na nim firmy, które pomagają w uzyskiwaniu dofinansowania unijnego w ramach powyższego programu. Jedną z pierwszych firm w Polsce, która uzyskała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości już dla programów PHARE jest notowana na GPW na rynku NewConnect firma Infosystems SA. Jak napisać wniosek unijny Pierwszą bardzo ważną zasadą jest sprawdzenie jakie programy dotyczą firmy. Należy się dowiedzieć z jakich programów firma może się starać o dofinansowanie oraz jakie dokładnie kryteria musi spełniać przedsiębiorstwo. Przed napisaniem wniosku warto przeczytać wytyczne do danego działania, które znajdują się np. na stronie pl. Po zaznajomieniu się z nimi, będzie o wiele łatwiej napisać wniosek. Bardzo ważne jest również sprawdzenie jakie są terminy składania wniosków, tzn. do kiedy trzeba złożyć wniosek, aby móc się spokojnie przygotować. Pamiętać należy także o celu finansowania. Bardzo często przedsiębiorstwa jako cel projektu traktują inwestycje lub doradztwo. Nie jest to do

9 końca dobra postawa. Trzeba pamiętać, iż pieniądze z Unii Europejskiej są przeznaczone na poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstw i tego właśnie trzeba się trzymać pisząc wniosek. Należy także przygotować się na zamrożenie własnych środków pieniężnych lub wzięcie kredytu. Najczęściej popełniane błędy Niekompletny wniosek i biznes plan Wszystkie rubryki we wniosku i biznes planie muszą być wypełnione, nie wolno zostawiać ich pustych. Jeśli coś nie dotyczy firmy trzeba napisać nie dotyczy. Niewłaściwy podpis Wniosek podpisuje tylko i wyłącznie osoba upoważniona. Jest to osoba wskazana w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego jako upoważniona do reprezentacji i podejmowania zobowiązań w imieniu firmy. W spółkach cywilnych podpisują się wszyscy wspólnicy. W wypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podpisuje się właściciel firmy. Niepotwierdzenie zgodności z oryginałem wszystkich kopii dokumentów Złożone dokumenty muszą być parafowane przez wnioskodawcę, a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Kopia prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem zawiera na każdej stronie podpis i formułę potwierdzam za zgodność z oryginałem lub podpis na pierwszej stronie z formułą potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony... do strony.... Niewypełnienie wniosku w Generatorze Wniosków Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu musi być koniecznie wypełniony w programie Generator Wniosku. W przypadku, kiedy będzie on napisany w jakimkolwiek innym programie, to nastąpi jego Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Krok 6. Krok 7. Krok 8. Krok 9. natychmiastowe odrzucenie. Brak wersji elektronicznej biznes planu Biznes plan trzeba koniecznie dołączyć w wersji elektronicznej, nie tylko jako załącznik do wersji papierowej wniosku. Dotacje unijne krok po kroku Analiza SWOT określenie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa Wybór właściwego programu Przygotowanie wymaganych dokumentów (biznes plan, wniosek, załączniki) Ocena formy i kompletności wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przedsiębiorstwa Podpisanie umowy Realizacja projektu Rozliczenie dotacji Zakończenie umowy Oryginał wniosku wraz z kopiami nie są parafowane na każdej stronie Kompletny wniosek wraz z kopiami stanowi obszerny dokument. Może się zdarzyć, że przez przypadek wnioskujący nie podpisze każdej strony lub zapomni potwierdzić kopie za zgodność z oryginałem. Tutaj również trzeba być bardzo ostrożnym. Przed złożeniem wniosku do instytucji finansującej, należy dokładnie sprawdzić, czy wszystko jest odpowiednio podpisane. Pozwoli nam to oszczędzić czas na późniejsze poprawianie wniosku i składanie wyjaśnień, dlaczego na danej stronie zabrakło podpisu. Dołączenie do wniosku nieaktualnych zaświadczeń Wnioskujący o dotacje powinien dostarczyć: aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa (wypis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o REGON). Niezgodność projektu z celem oraz zakresem danego działania W tym przypadku chodzi konkretnie rencyjności firmy. o błędy spowodowane złym ujęciem celu projektu we wniosku np. kiedy głównym celem jest tylko zakup pewnych środków trwałych. Ważną kwestia jest znajomość założeń danego działania. Wynikiem przeprowadzenia danego projektu ma być przede wszystkim poprawa konkurencyjności danego przedsiębiorstwa i to ma być celem projektu. Oczywiście zakup środków trwałych jest potrzebny do podniesienia tej konkurencyjności, ale główny cel projektu ma dotyczyć konku Niewykonalność techniczna wniosku Bardzo często przedsiębiorcy składają projekty o wartości, która znacznie przekracza ich możliwości finansowe. Ponieważ wydatki w projektach przekraczają znacznie wysokość ich przychodów, firmy nie są w stanie ich zrealizować. Dlatego należy mierzyć siły na zamiary. Lista potencjalnych błędów i problemów związanych z napisaniem wniosku unijnego jest znacznie dłuższa. Wymienione powyżej są jednak najczęściej popełniane przez przedsiębiorców i w znacznym stopniu wpływają na późniejsze szanse otrzymania dotacji. Dlatego nakłaniamy, aby dokładnie czytać wytyczne do każdego programu, aby potem nie zdziwić się, iż pozornie przez małą pomyłkę nie otrzymaliśmy dofinansowania realizacji projektu.

10 Raport Kapitał dla Firm 2008 Tomasz Gołąb, IPO.pl Przepis na skuteczny biznes plan Biznes plan jest podstawowym dokumentem w przedsiębiorstwie. Właściciele firm często dochodzą do tego wniosku zbyt późno, najczęściej gdy instytucja finansowa, taka jak bank, w którym ubiegają się o kredyt, prosi o przedstawienie planu rozwoju na najbliższe lata. Dla większości przedsiębiorców jest to moment, w którym po raz pierwszy odczuwają potrzebę, a właściwie konieczność stworzenia biznes planu. Zdarza się to nie tylko nowopowstającym małym, czy mikrofirmom, ale także większym, świetnie już prosperującym przedsiębiorstwom. Biznes plany najczęściej przygotowywane są według jednego wzorca. Tymczasem ich zawartość powinna zależeć od funkcji jaką ma spełnić. Zasada powinna być taka piszemy o rzeczach najbardziej istotnych dla potencjalnego odbiorcy, pomijając, bądź krótko opisując pozostałe tematy. Inaczej będzie więc wyglądał biznes plan dla banku, a inaczej dla funduszu Venture Capital. Wprawdzie oba podmioty mają nam docelowo dostarczyć kapitał, jednak z uwagi na inny charakter finansowania, będą zwracały uwagę na inne elementy. Bank spojrzy przede wszystkim na zdolność przedsiębiorstwa do terminowego spłacania odsetek, na zabezpieczenia i zdolność firmy do przetrwania w przypadku niepowodzenia. Fundusz Venture Capital zainteresowany jest z kolei wzrostem wartości przedsiębiorstwa w okresie kilku lat. Niezmiernie istotną kwestią będzie posiadanie przez firmę doświadczonej kadry zarządzającej, bo to przecież ona ma zagwarantować wysoki zwrot z zainwestowanego kapitału. Jedna rzecz jest jednak wspólna dla każdego biznes planu i niezwykle istotna dla każdego odbiorcy, niezależnie czy jest to inwestor, bank czy sam przedsiębiorca. Intratność. Nikt nie chce stracić pożyczonych czy zainwestowanych pieniędzy. Dlatego informacje o wydatkowaniu pieniędzy, szansach powodzenia przedsięwzięcia i ocena ryzyka będą zawsze nieodłącznym elementem dobrego biznes planu. Najczęściej spotykanym błędem, z którego większość przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, jest brak potrzeby posiadania i korzystania z biznes planu. Panuje powszechne przekonanie, że jest to dokument, który należy stworzyć, gdy poszukujemy finansowania. Jest to błędne myślenie. Biznes plan to dokument wyznaczający kierunek rozwoju firmy i umożliwiający kontrolowanie tego rozwoju poprzez analizę porównawczą bieżących wyników z wcześniejszymi założeniami. Biznes plan powinien stanowić mapę dla każdego przedsiębiorstwa, powinien jasno precyzować i wyznaczać cele. Poprzeczka powinna być wysoko postawiona, jednak cele muszą być realne. Z bankiem łatwiej Środki unijne przeznaczone na wsparcie planowanych inwestycji niemal w każdym przypadku przekazywane są w formie refundacji, a więc zwrotu określonej części poniesionych tzw. kosztów kwalifikowanych. Dlatego, jeżeli firma decyduje się na skorzystanie ze wsparcia Unii Europejskiej, musi być przygotowana na wcześniejsze sfinansowanie przedsięwzięcia co oznacza realizowanie go ze środków własnych lub z udziałem kredytu bankowego. Wybrane banki oferujące kredyty pomostowe i doradztwo Raiffeisen Bank Na stronie banku znaleźć można informację o tym do kogo kierowana jest oferta UE, jakie wynikają korzyści ze współpracy z bankiem oraz jak krok po kroku otrzymać dotację. BZ WBK W ramach wsparcia bank oferuje kredyt na finansowanie inwestycji w ramach działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, kredyt unijny na finansowanie pozostałych działań z funduszy strukturalnych (z wyłączeniem działania 2.3 SPO WKP) oraz pożyczkę dla rolników. PKO BP Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z doradcą za pośrednictwem formularza online. Infolinia: Kredyt Bank Bank oferuje pomoc przeszkolonych doradców, którzy udzielą wstępnego wsparcia informacyjnego dotyczącego Funduszy Europejskich oraz indywidualnie dopasowaną pomoc w finansowaniu inwestycji zarówno w części podlegającej refinansowaniu, jak i w pozostałej, w ramach specjalnie utworzonego pakietu usług Inwestycja z Unią Europejską. Citi Handlowy Bank oferuje EURO PRODUKTY dla przedsiębiorstw zainteresowanych dotacjami unijnymi (Rachunek Unijny, Rachunek Zastrzeżony, Gwarancje Unijne, Gwarancje BGK, Promesa unijna, Kredyty inwestycyjne i płatnicze, Transakcje walutowe). BPH Warto wziąć udział w specjalnym szkoleniu elearningowym przygotowanym dla przyszłych beneficjentów funduszy unijnych (zakładka elearning Fundusze UE). Fortis Bank Bank daje możliwość umówienia się na spotkanie z doradcą za pośrednictwem formularza online lub poprzez wysłanie SMSa o treści Unia na ciąg dalszy na stronie 13 10

11 Wypromuj swój projekt 11

12 Raport Kapitał dla Firm 2008 Dawid Galus, Starszy Specjalista ds. Funduszy Unijnych, Bank Gospodarki Żywnościowej Droga po unijne dotacje dla przedsiębiorcy często bywa wyboista i trudna. Niejednokrotnie sam nie jest w stanie poradzić sobie z zawiłymi procedurami aplikacyjnymi. Kolejną bolączką jest brak środków finansowych na pokrycie tak zwanego wkładu własnego. Jak wiemy dotacja z Unii następuje w formie refundacji poniesionych kosztów. Jedynym sposobem na skrócenie tej drogi przez mękę jest wybór odpowiednich partnerów zewnętrznych, którzy pomogą w wyścigu po upragnione euro. Jeżeli chodzi o współfinansowanie wydatków ponoszonych przy realizacji projektów unijnych to nieodzownym partnerem w biznesie jest bank. Instytucje finansowe ewaluowały tak jak inne podmioty zaangażowane w proces absorpcji środków unijnych. Perspektywa finansowa była dla nich swego rodzaju poligonem doświadczalnym. Obecnie najważniejsze zadania realizowane przez banki jako podmioty zaangażowane w proces absorpcji środków unijnych to finansowanie inwestycji z pieniędzy unijnych oraz szeroko rozumiane doradztwo. Potencjalni beneficjenci pytają, na co można uzyskać dotację, o jakie kwoty można się starać i jakie warunki trzeba spełnić. Z doświadczeń Banku BGŻ wynika, że Ci, którzy zaznajomią się z zasadami aplikacji o środki unijne, świadomi konieczności udokumentowania wkładu własnego i zapewnienia płynności realizacji inwestycji, wykazują duże zainteresowanie ofertą bankową w zakresie finansowania inwestycji. Jedną z wymiernych korzyści, jakie odnosi beneficjent współpracując z bankiem jest częściowe lub całkowite zwolnienie z oceny finansowej podczas weryfikacji wniosków aplikacyjnych. Promesa kredytowa wydana przez bank jest dla Instytucji Zarządzających gwarancją, że beneficjent posiada środki niezbędne do realizacji projektu a jego kondycja finansowa jest dobra. Jeżeli chodzi o samo współfinansowanie inwestycji unijnych banki oferują uszyte na miarę produkty kredytowe dopasowane do wymogów i procedur unijnych.. W przypadku Banku BGŻ są to dwa sztandarowe produkty Kredyt BGŻ Unia i Kredyt AgroUnia. Kredyt Agro Unia to unikatowy kredyt dedykowany dla sektora Agro dostosowany do specyfiki działania sektora i zasad współfinansowania inwestycji w ramach PROW Kredytom unijnym towarzyszy szereg innych instrumentów finansowych: zabezpieczenia, gwarancje, akredytywy, rachunki projektu, bez których niemożliwa byłaby realizacja inwestycji. Jednak pieniądze to nie wszystko. Kluczem do sukcesu jest poznanie potrzeb klienta i wybór właściwego programu unijnego. Bank BGŻ oferuje swoim klientom fachowe doradztwo, począwszy od wstępnego zdefiniowania czy projekt kwalifikuje się do wsparcia ze środków UE a skończywszy na rekomendacji firm doradczych, z którymi Bank ściśle współpracuje. W strukturach Banku BGŻ funkcjonuje zespół konsultantów ds. funduszy unijnych, których głównym zadaniem jest merytoryczne wsparcie Klientów korzystających z unijnej oferty Banku BGŻ. Konsultanci wspierają ich bezpośrednio lub pośrednio, poprzez sieć doradców. Nie należy zapominać o jeszcze jednej rzeczy. Patrząc z szerszej perspektywy na wdrażanie środków unijnych w Polsce instytucje finansowe stają się kluczowymi partnerami w procesach konsultacji dokumentów programowych i lobbującymi na rzecz przyszłych beneficjentów środków UE. Zdecydowaliśmy się na dotacje unijne Iwona Roszkowska, Zca Głównego Księgowego, Laboratorium Kosmetyczne Joanna P r a k t y c z n e z aintere sowanie dotacjami unijnym Laboratorium Kosmetycznego JOANNA Sp. J. datujemy na koniec 2005 roku. Wtedy to został złożony pierwszy wniosek w ramach działania 2.3 na rozwój działu badawczorozwojowego i unowocześnienie linii produkcyjnej Firmy Wniosek uzyskał pozytywną opinię i w grudniu 2006 zostaliśmy zaproszeni do podpisania umowy. Po stosownych uzupełnieniach umowa została podpisana. Równolegle prowadzone były działania zakupowe: mieszalnik homogenizujący, analizator tekstury, linia do napełniania i zakręcania słoiczków oraz kartoniarka. Wraz z ostatnim zakupem w listopadzie 2007 złożyliśmy wniosek o płatność końcową. Przeprowadzona w styczniu 2008 roku wizyta kontrolna otworzyła drzwi do wypłaty dotacji, o którą się ubiegaliśmy na koncie firmowym pojawiły się pieniądze (dofinansowanie 50% inwestycji) Cały proces trwał ponad dwa lata. Podczas przygotowania dokumentacji korzystaliśmy ze wsparcia specjalistów. Bank wsparł nas wymaganą promesą kredytowa, z której nie skorzystaliśmy. Z uwagi na długi okres proceduralny i niewiadomą, czy otrzymamy dotację czy też nie, w ramach działania 2.3, Laboratorium Kosmetyczne JOANNA w październiku 2006 rozpoczęło starania o kolejną dotację. W ramach działania zaplanowaliśmy projekt Rozszerzenie zdolności konkurencyjnych LK JOANNA poprzez rozbudowę możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa złożyliśmy wniosek, który został oceniony pozytywnie i uzyskał 75 punktów. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy zaproszenia do podpisania umowy, a ostatnie publikacje wskazują, iż są to pieniądze stracone. Mimo wszystko projekt jest w trakcie realizacji i mamy nadzieję, że przyniesie Firmie wymierne korzyści. Szkoda jedynie, że te na pozór proste pieniądze mogące być wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw, tak naprawdę są trudne do zdobycia. Główne przeszkody to: 1. długie procedury 2. rozbudowana dokumentacja technologicznofinasowa 3. brak przejrzystych zasad uzyskania funduszy przy składaniu wniosków 4. konieczność zainwestowania przez przedsiębiorców własnych środków bez gwarancji ich zwrotu 5. w praktyce pierwszeństwo projektów dużych, konsumujących miliony, co powoduje, że dla takich firm jak JOANNA nie wystarcza... 12

13 FAKTORING numer: Infolinia: Pekao SA Od początku marca 2008 r. Bank organizuje konferencje Fundusze unijne dla Przedsiębiorstw. Na stronie znajduje się opis programów unijnych w pigułce, oferta banku oraz przydatne linki. BGŻ W ofercie banku znajduje się Kredyt Agro Unia, który jest przeznaczony na inwestycje współfinansowane z Funduszy Unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Przeznaczony jest dla firm z sektora przemysłu przetwórczego oraz mikroprzedsiębiorstw. Getin Bank Dla Klientów korporacyjnych, ubiegających się o dotacje na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, bank przygotował Kredyt pod dotację. Na stronie banku można wypełnić wniosek oraz skontaktować się z doradcą online. BRE Bank SA Szczegóły w zakładce fundusze unijne. Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z doradcą za pośrednictwem formularza online. Na stronie podane są m.in. terminy składania wniosków unijnych. Deutsche Bank Szczegóły w zakładkach: kredyty, fundusze z UE, kredyt pomostowy. Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z doradcą za pośrednictwem formularza online. Teleserwis: Bank Gospodarstwa Krajowego Wymagany udział środków własnych 20% kosztów całego przedsięwzięcia. Istnieje możliwość obniżenia poziomu zaangażowania środków własnych kredytobiorcy. Na stronie podane są m.in. warunki udzielenia kredytu oraz waluta, w jakiej kredyt może zostać udzielony. Bank Polskiej Spółdzielczości W ramach oferty bank proponuje usługi i produkty bankowe, ułatwiające beneficjentom uzyskanie refundacji. Bank DnB NORD Polska Oferta kredytowa dla MSP (kredyt europejski skierowany do uczestników Programu BISENES PORT) oraz małych firm. FAKTORING Dla jakich firm faktoring Faktoring uznawany jest na świecie za podstawowy produkt adresowany głównie do małych i średnich firm, w Polsce korzystają z niego głównie większe firmy. Z każdym rokiem widać coraz wyraźniej, że ta tendencja powoli się zmienia. Z faktoringu korzystają już teraz setki małych firm w Polsce. To dla nich rynek usług faktoringowych będzie się szybko rozwijał. Faktoring pozwala doskonale zabezpieczyć się przed zwłoką z płatnościami po stronie kontrahentów. Firma korzysta ze wsparcia finansowego, nie martwi się też o windykację faktur przekazanych do faktoringu. Dzięki tym zaletom coraz więcej firm korzysta z tego prostego i skutecznego narzędzia. Faktoring może być używany do bieżącego finansowania we wszystkich branżach, gdzie stosuje się odroczone terminy płatności. Odbiorcami usług faktoringowych są przedsiębiorcy, którzy w pewnym okresie mieli problemy z historią kredytową lub utracili płynność finansową, z drugiej jednaj strony świadczą dobry produkt lub usługę. Zdarzają się również niewielkie firmy budowlane. Faktoring jest usługą adresowaną w szczególności do firm: które prowadzą sprzedaż towarów lub/i usług z odroczoną płatnością, dla pewnej stałej (lub powtarzającej się) grupy odbiorców mają problemy z pozyskaniem źródła finansowania np. kredytu bankowego potrzebują szybkiego dostępu do gotówki chcą zdyscyplinować swoich kontrahentów posiadają w bilansie wysoki poziom należności handlowych wykorzystują w pełni środki udostępniane przez bank kiedy firma nie posiada odpowiedniego zabezpieczenia, wymaganego przez banki podczas udzielania kredytu których zamiarem jest realizowanie strategii zwiększania obrotów, stosując długie terminy płatności sprzedających swoje towary lub/i usługi w obrocie krajowym jak i zagranicznym których wysokość kapitału własnego staje się ograniczeniem odnotowujących stale rosnący poziom sprzedaży znających sytuację finansową swoich kontrahentów (dłużników) dla których udzielanie kredytów kupieckich wiąże się z rosnącymi kosztami administracyjnymi których sprzedaż charakteryzuje się sezonowością i z tego względu zapotrzebowanie na środki pieniężne uwidacznia się w pewnych okresach dokonujących sprzedaży towarów lub/i usług do sektora publicznego, lub zmonopolizowanego, gdzie terminy płatności są bardzo długie, bądź regulowane z dużym opóźnieniem które chcą zaplanować swoje wpływy i wydatki, sprzedaż i dopływ gotówki Jak działa Faktoring Faktoring polega na nabyciu przez faktora krótkoterminowej, pieniężnej wierzytelności handlowej przed terminem jej płatności z potrąceniem opłaty na rzecz faktora, bez przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika lub z przejęciem takiego ryzyka. Praktyka Warto wiedzieć: Faktoring nie obsługuje każdej branży. Nie może on finansować sprzedaży detalicznej, gotówkowej i komisowej. 13

14 Raport Kapitał dla Firm 2008 gospodarcza krajów wysoko rozwiniętych wykształciła wiele form i kryteriów podziału faktoringu. Jednak w praktyce gospodarczej dominują dwa podstawowe rodzaje faktoringu rozróżniane przez przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta lub bez przejęcia przez faktora takiego ryzyka. Są to faktoring pełny oraz faktoring niepełny. Faktoring pełny (bez regresu) Charakterystyka faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika i kiedy ten nie jest w stanie spłacić wierzytelności, faktor nie posiada prawa regresu względem jej zbywcy po dokonaniu transakcji sprzedaży towaru bądź też usługi na rzecz dłużnika, faktorant od razu dysponować zaczyna środkami finansowymi, wyzbywając się tym samym wszelkiej odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność dłużnika w przypadku takich transakcji najczęściej pojawia się firma ubezpieczeniowa, która podpisała polisę ubezpieczenia należności albo z faktorem, albo bezpośrednio z klientem w indywidualnych przypadkach możliwe jest podejście, gdzie to bank bierze bezpośrednio na siebie ryzyko dłużnika dodatkową korzyścią płynącą z faktoringu pełnego jest poprawa struktury bilansu przedsiębiorstwa; należności z tytułu dostaw i usług zostają automatycznie zamienione na gotówkę paradoksalnie więc zastosowanie faktoringu pełnego owocuje poprawą zdolności kredytowej zbywcy cesja wierzytelności, której dokonuje klient na konto firmy faktoringowej jest definitywna i dla klienta nie ma już znaczenia czy dłużnik zapłacił swoje zobowiązanie czy nie faktor po podpisaniu umowy o faktoring pełny nie może występować z regresem do zbywcy wierzytelności Rozmowa z Marcinem Wróblewskim Dyrektorem Departamentu Oceny Ryzyka BZ WBK Faktor Sp. z o.o. Czy często zdarzają się takie sytuacje, że odmawiają Państwo klientowi, który chce skorzystać z faktoringu? Jakie są najczęściej tego przyczyny? W ubiegłym roku około 90% Klientów, którzy złożyli wniosek faktoringowy podpisało umowę z BZ WBK Faktor. Posiadanie zdolności faktoringowej to podstawowe kryterium udzielenia faktoringu Klientowi. Zdarzają się często przypadki, kiedy Klient nie ma zdolności kredytowej, a podpisuje umowę z Faktorem. Warto zwrócić także uwagę, że nie każdy Klient posiadający zdolność kredytową ma zdolność faktoringową. Z grupy potencjalnych Klientów należałoby wykluczyć firmy, które większość sprzedaży prowadzą za gotówkę, sprzedają towary osobom fizycznym, w ramach komisu czy franczyzy, stosują ze swoimi odbiorcami kompensaty czy zwroty towarów. Przy faktoringu na finansowanie dostaw bardzo ważna jest zdolność Klienta do spłaty zobowiązań. Zarówno w faktoringu na odbiorców, jak i na finansowanie dostaw, firmy chcące skorzystać z tej formy finansowania w BZ WBK Faktor muszą mieć na bieżąco uregulowane zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jakim firmom polecają Państwo faktoring? Wśród naszych klientów są zarówno małe, średnie, jaki i duże przedsiębiorstwa. Faktoring na odbiorców to produkt dla firm, które potrzebują zarówno finansowania, jak i profesjonalnego zarządzania portfelem należności. Przedsiębiorstwa korzystające z tego rodzaju faktoringu to podmioty, które swoim odbiorcom oferują długie terminy płatności, są firmami produkcyjnymi albo handlowymi, dążą do poprawy swojej płynności dzięki wykorzystaniu finansowania przy zabezpieczeniu w postaci faktur. W przypadku faktoringu na finansowanie dostaw praktycznie nie ma ograniczeń w zakresie podmiotów, które z niego korzystają. Jak długo może trwać współpraca z faktorem? Czy stosują Państwo jakieś ograniczenia? Z którym Klientem współpracują Państwo najdłużej? Wielu Klientów, którzy rozpoczęli z nami współpracę na początku naszej działalności, czyli 5 lat temu, korzysta z faktoringu także dziś. Faktor jest zainteresowany długoterminową współpracą z Klientami. Na początku współpracy bardzo duże znaczenie ma dla nas dokładne rozpoznanie potrzeb Klienta. Następnie proponujemy optymalne rozwiązanie w zakresie finansowania. Najstarszym Klientem Faktora jest firma działająca w branży sprzedaży hurtowej. Co najbardziej przekonuje Państwa klientów do skorzystania z faktoringu? Jakość i zakres oferowanych produktów jest podstawowym kryterium wyboru firmy faktoringowej przez Klienta. Oferujemy praktycznie wszystkie dostępne na polskim rynku produkty faktoringowe: faktoring z regresem, faktoring bez regresu, faktoring na finansowanie dostaw, invoice discounting, faktoring zagraniczny. Stałe podnoszenie jakości obsługi Klientów jest zjawiskiem, które występuje również w branży faktoringowej. Dlatego w II półroczu 2008 roku Faktor planuje wprowadzenie nowego systemu IT, który umożliwi szybki dostęp do kompleksowej informacji, przyspieszy wypłatę finansowania, pozwoli na szybkie składanie wniosków i podejmowanie decyzji. Z jakimi problemami najczęściej borykają się Państwa klienci? Opóźnienia kontrahentów w płatnościach do Klienta są codziennością życia przedsiębiorcy. Dzięki Faktorowi dyscyplina płatnicza odbiorców wzrasta, a przy okazji nasz Klient zwiększa swoją płynność korzystając z finansowania. Funkcjonowanie odbiorców w faktoringu daje Klientowi większe możliwości w zakresie pozyskiwania nowych kontrahentów, a także oferowania dłuższych terminów płatności. W przypadku faktoringu na finansowanie dostaw, to Klient może uzyskać dłuższe terminy płatności od swoich dostawców, a także uzyskać korzystne rabaty za wcześniejszą spłatę wierzytelności przed wymaganym terminem płatności. 14

15 Faktoring wzmocnij finanse Twojej firmy Zależy mi na terminowych zapłatach moim dostawcom bez naruszania płynności finansowej firmy. Co możecie mi zaoferować? Proponujemy Ci skorzystanie z naszej oferty finansowania dostaw. Nie musisz już pamiętać o terminach płatności my przejmujemy to na siebie. Dzięki naszej usłudze, Twoi dostawcy otrzymują zapłatę w terminie, a Ty zyskujesz dodatkowe źródło finansowania i możesz swobodnie planować wydatki w firmie. Ponadto korzystając z naszej oferty nie tylko umocnisz pozycję firmy wśród dostawców, ale poprawisz również jej konkurencyjność na rynku. Przekonaj się, że to naprawdę opłacalne rozwiązanie. BZ WBK Faktor Sp. z o.o., tel.: (022) , 15

16 Raport Kapitał dla Firm 2008 faktor przejmuje pełne ryzyko w przypadku niezapłacenia należności przez kontrahenta jest tylko jedna możliwość zwrotu z regresem do faktora: wtedy, kiedy odbiorca towarów ma zastrzeżenia co do jakości bądź ilości dóbr, które kupił Zalety + pewność otrzymania zapłaty za towary lub usługi + większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności + wzrost pewności planowania przepływów pieniężnych + polepszenie struktury bilansu dzięki możliwości usunięcia z bilansu należności objętych faktoringiem Zastosowanie 3 niestety ten rodzaj faktoringu jest w naszym kraju stosowany jeszcze niezwykle rzadko, wynika to z kosztów i niechęci faktorów do przejmowania ryzyka dłużników klientów; taka umowa jest zawierana głównie wtedy, gdy faktor upewni się co do wypłacalności dłużnika; faktoring pełny jest stosowany głównie przy obrocie eksportowym i zaczyna zajmować w ofercie faktorów coraz ważniejsze miejsce Wady wyższy koszt w porównaniu do faktoringu niepełnego konieczność nadania limitów kredytowych na każdego odbiorcy, co może spowodować, że nie wszyscy odbiorcy uzyskają takie limity i nie będą w związku z tym finansowani Faktoring niepełny (z regresem) Charakterystyka wraz z cesją wierzytelności na faktora nie przechodzi ryzyko niewypłacalności dłużnika klienta podczas funkcjonowania umowy faktor finansuje umowy, rozlicza wierzytelności, ale nie zabezpiecza wspomnianego ryzyka niewypłacalności kiedy dłużnik nie ureguluje w oczekiwanym terminie swoich wierzytelności faktor zwraca się do przedsiębiorcy o przeniesienie zwrotne tej wierzytelności. W takim przypadku faktorant musi zwrócić faktorowi otrzymaną wcześniej zaliczkę i sam na drodze sądowej musi dochodzić swoich praw często żądane jest podpisanie weksla in blanco, które stanowi dla faktora odpowiednie zabezpieczenie transakcji Zalety + niższy koszt w porównaniu z faktoringiem pełnym + mniej (niż w przypadku f. pełnego) formalności związanych z oceną sytuacji finansowej i przyznawaniem limitów odbiorcom Wady brak zabezpieczenia przed ryzykiem należności objętych faktoringiem niepełnym zostają wykazane w bilansie faktoranta może być trudny do uzyskania jeśli sytuacja faktoranta jest słaba Zastosowanie 3 taki rodzaj faktoringu jest powszechnie stosowany przez wszystkie spółki faktoringowe, bowiem jest korzystny dla faktora (w przypadku braku spłaty zobowiązania przez kontrahenta faktor ma prawo wymagać tej spłaty od swojego klienta) 3 koszt takiego faktoringu jest niższy niż faktoringu z przejęciem ryzyka, gdyż w tym przypadku ryzyko faktora jest ograniczone Kolejnym kryterium podziału jest fakt zawiadomienia dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej. Możemy wyróżnić na tej podstawie: faktoring otwarty (disclosed factoring, notification factoring) dłużnik powiadamiany jest niezwłocznie o umowie między faktorem i klientem faktoring półotwarty kiedy dłużnik nie jest od razu powiadomiony, że jego dostawca zawarł umowę faktoringową, ale dopiero w momencie wezwania do uiszczenia należności faktoring tajny (undisclosed factoring, nonnotification factoring) dłużnik Warto wiedzieć: Zadaniem Faktoringu jest kontrola nad bieżącym finansowaniem działalności firmy, której umowy z kontrahentami zawierają klauzulę o odłożonym terminie płatności. nie jest informowany o zawarciu umowy i nadal płaci należności swojemu dostawcy Natomiast ze względu na moment otrzymania środków pieniężnych za sprzedaną wierzytelność, faktoring dzielimy na: faktoring przyspieszony (advance faktoring): po otrzymaniu faktury od klienta, faktor wypłaca natychmiast 100 proc. wartości wierzytelności faktoring zaliczkowy (collection faktoring): klient otrzymuje od faktora zaliczkę wynoszącą mniej niż 100 proc. wartości wierzytelności, a której wysokość zależy od wartości wierzytelności i terminu spłaty. Zaliczka wypłacana jest natychmiast po otrzymaniu faktur przez faktora. Pozostałą część wypłaca się w momencie rzeczywistej spłaty przez dłużnika faktoring wymagalnościowy (maturity faktoring): należność wobec klienta jest regulowana w terminie płatności dłużnika; celem operacji zakupu 16

17 wierzytelności jest więc nie wcześniejsze otrzymanie środków pieniężnych, lecz pomoc w ściągnięciu należności (faktorant nie płaci w tym przypadku faktorowi odsetek, a jedynie prowizję) Zalety i wady faktoringu Faktoring jest najbardziej elastycznym i efektywnym instrumentem finansowym, zapewniającym nie tylko płynność finansową, ale i zmniejszającym ryzyko związane ze sprzedażą. Umożliwia nie tylko wzrost sprzedaży dzięki uzyskaniu dodatkowego finansowania bez konieczności zaciągania kredytów, ale również co dla większości przedsiębiorców jest rzeczą równie istotną skutkuje obniżeniem kosztów finansowych związanych z oferowaniem odbiorcom kredytu kupieckiego. Zalety + większa dostępność finansowania + umożliwia zapewnienie stałego dopływu środków pieniężnych, pozwalających na intensyfikację obrotów Polecamy faktoring Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Krok 6. Krok 7. Krok 8. Krok 9. Krok 10. i zwiększenie zysku + niesie ze sobą możliwość odraczania płatności szczególnie pożądanym odbiorcom + pozwala na poprawę płynności finansowej, jak również likwidację skutków opóźnień płatniczych i skuteczniejszy sposób Faktoring krok po kroku Potrzeba finansowania działalności bieżącej firmy (np. problemy z płynnością finansową) Wybór firmy faktoringowej Sprawdzenie przez faktora, czy specyfika działalności firmy odpowiada regułom faktoringu Zebranie wymaganych dokumentów Ustalenie warunków umowy Akceptacja i podpisanie umowy Powiadomienie kontrahentów firmy o zawarciu umowy Otrzymanie od faktora wartości wystawionych faktur na rachunek bankowy Pieniądze wpływają na rachunek bankowy firmy Kontrahenci regulują płatności na rachunek bankowy faktora planowania przepływów gotówki + pozwala na zmniejszenie kosztów własnych poprzez ograniczenie nakładu pracy, jako że faktor przejmuje na siebie obowiązek i obsługę wierzytelności, sprawuje kontrolę nad nimi oraz informuje o stanie niespłaconych wierzytelności + umożliwia monitoring wierzytelności, jest dobrym źródłem informacji o płatnościach odbiorców + pakiet usług dodatkowych, przede wszystkim przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców oraz monitoring należności i windykacja + faktoring może wspierać cele biznesowe przedsiębiorcy związane z dynamicznym rozwojem sprzedaży przy ograniczeniu ryzyk związanych ze ściągalnością wierzytelności + faktoring służy nie tylko zapewnieniu środków finansowych na realizację bieżącej działalności przedsiębiorstwa, ale także sprawnemu i sku Michał Kinkel, AOW Faktoring Sp. z o.o. Główną korzyścią jaką niesie za sobą usługa faktoringu to oczywiście poprawa płynności finansowej firmy poprzez odblokowanie środków finansowych czasowo zablokowanych w wystawionych fakturach z terminem płatności za 30, 60, 90 lub więcej dni. Finansowanie bieżącej działalności jest podstawowym zadaniem faktoringu oraz głównym powodem dla którego firmy szukają tej usługi na rynku. Istnieje jednak, szczególnie dla firm mikro i małych, szereg innych korzyści, na pierwszy rzut oka trudnych do wymiernej wyceny, które mogą okazać się równie ważne. Firmy mikro i małe rzadko prowadzą przemyślaną politykę finansową, częściej opierając się na wyczuciu niż wiedzy zdobytej w zakresie inżynierii finansowej. Przykładowo decydując się na rozpoczęcie współpracy z AOW Faktoring przedsiębiorca może skorzystać z naszej profesjonalnej wiedzy z zakresu finansów tak aby wyeliminować straty związane z niewypłacalnością swoich kontrahentów. Faktor będzie więc weryfikował oraz odrzucał kontrahentów którzy jego zdaniem obarczeni są dużym ryzykiem niewypłacalności, może zaproponować objęcie ubezpieczeniem wszystkich lub niektórych kontrahentów, może zając się też windykacją faktur, które w momencie rozpoczęcia współpracy były już przeterminowane. Faktor może również poprawić cykl rotacji należności poprzez prowadzenie inkasa należności za pomocą wyspecjalizowanych do tego zadania ludzi oraz szybsze rozpoznawanie i odpowiednie reagowanie na zagrożenia związane z pogorszeniem się płynności finansowej płatników. Otrzymujemy więc poniekąd gotowy dział finansowy dla naszej firmy. 17

18 Raport Kapitał dla Firm 2008 Rozmowa z Markiem Kołtunem, Dyrektorem ds. Sprzedaży FACTOR In Bank Faktoring to nie tylko szybki dostęp do gotówki, jakie inne korzyści zyskuje przedsiębiorca współpracując z Państwem? Podstawową korzyścią jest transfer ryzyka niewypłacalności na faktora w przypadku faktoringu pełnego, który jest standardowym produktem w naszej ofercie. Dodatkowo dzięki narzędziom, którymi dysponuje bank przedsiębiorca zyskuje pomoc w ocenie wiarygodności kontrahentów. Nie bez znaczenia pozostaje także poprawa płynności finansowej i wskaźników bilansowych. Jakie firmy mogą liczyć na pomoc instytucji faktoringowych? Z faktoringu mogą skorzystać wszystkie firmy, które stosują odroczone terminy płatności. Zwykle faktorzy nie stosują ograniczeń w stosunku do branż czy też minimalnego finansowania. Jakie branże są najczęściej obsługiwane przez instytucje faktoringowe, czy mają Państwo ulubiony profil klienta? Wśród klientów obsługiwanych przez instytucje faktoringowe największą grupę stanowią producenci, w szczególności artykułów spożywczych oraz przedsiębiorstwa handlowe. Trudno mówić o ulubionym profilu klienta jednakże preferowane są przedsiębiorstwa ze stałymi odbiorcami oraz powtarzalnym obrotem. W żadnym wypadku nie wyklucza to jednak firm, które nie spełniają tego warunku. Jak znaleźć odpowiedniego faktora? Porównując oferty, przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na kilka czynników. Pierwszy z nich to zakres usługi czyli wybór pomiędzy factoringiem pełnym (z transferem ryzyka) oraz factoringiem niepełnym (bez transferu ryzyka). Wybór pierwszego pozwala w pełni odczuć korzyści wynikające z finansowania factoringiem. Drugim czynnikiem jest wysokość zaliczkowania, która mówi o tym ile pieniędzy dostaniemy od faktora w rzeczywistości. Kolejnym czynnikiem jest koszt całkowity, np. tabeli opłat i prowizji, która często nie jest podawana w ofercie. Trudność może również stanowić porównanie kosztów z jakością i zakresem usług. Czy wśród firm korzystających z faktoringu często zdarzają się bankructwa? Nie posiadamy danych na ten temat. Jednakże takie sytuacje nie powinny mieć miejsca z dwóch powodów analizy sytuacji finansowej firmy przed podpisaniem umowy oraz wpływu faktoringu na poprawę płynności przedsiębiorstwa. Z jakimi problemami borykają się państwo najczęściej współpracując z firmami, które korzystają z oferowanego przez Państwa faktoringu? Traktujemy je bardziej jako wyzwania, nie problemy. Pierwszym takim wyzwaniem jest przekonanie przedsiębiorcy do stosowania faktoringu na szeroką skalę czyli uwzględniając wszystkich swoich odbiorców. Zarządzający firmami obawiają się zepsucia relacji z kontrahentami, zwykle jednak relacja ulega poprawie. Drugie wyzwanie stanowi brak akceptacji limitów kontrahentów przez klienta. Różnica wynika z dostępu do informacji klient jest skupiony na historii współpracy, faktor natomiast na pełnej analizie kontrahenta wraz z uwzględnieniem wszystkich informacji dostępnych na rynku. Proszę opowiedzieć jakiś szczególnie interesujący przypadek firmy, która skorzystała z Państwa usług. Firma rozpoczęła współpracę z FACTOR in Bankiem w 2006 r. Po ponad roku współpracy firma zwiększyła swoje obroty dwukrotnie. W 2006 roku opisywane przedsiębiorstwo potrzebowało środków obrotowych, aby móc swobodnie sprzedawać swoje towary do sieci handlowych przy zachowaniu 90 dniowego terminu płatności. Głównymi dostawcami firmy były przedsiębiorstwa z Chin, do których Klient był zobligowany wysyłać przedpłaty za zamówiony towar. Długi termin płatności oraz konieczność przedpłaty za zamówienia uniemożliwiały naszemu Klientowi swobodne działanie. Dzięki faktoringowi Klient nie stracił płynności, dodatkowo zyskując możliwość zwiększonego obrotu środkami finansowymi. Przedsiębiorstwo zwiększyło swój limit czterokrotnie w stosunku do okresu rozpoczęcia współpracy z nami. Skorzystałem z faktoringu Wojciech Pasierbek, Dyrektor Generalny NOACKSYSTEM S.C. Długie terminy płatności jakie funkcjonują w naszej branży (Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych) oraz konieczność dalszych inwestycji w rozwój firmy, wymaga alternatywnych form finansowania działalności gospodarczej. Z usługami faktoringu mamy kontakt już od końca 1995 roku, kiedy na tym rynku funkcjonowały głównie banki, a sam faktoring był pojęciem znanym w hermetycznym środowisku. Skorzystaliśmy z faktoringu oferowanego przez AOW FAKTORING. Na firmę natrafiliśmy zupełnie przypadkiem sondując oferty z wielu konkurencyjnych firm faktoringowych. O wyborze firmy zadecydowała ich elastyczność, szybkość działania oraz profesjonalna pomoc w skonfigurowaniu odpowiedniej oferty dla nas i naszych kontrahentów. Z bezmała dwuletniej współpracy z faktorem jesteśmy bardzo zadowoleni, poprawiła się płynności finansowa, mamy większe możliwości monitorowania stanu należności, a w razie potrzeby z pomocą pracowników AOW sprawnie reagujemy na kryzysowe zatory płatnicze. 18

19 tecznemu udrożnieniu przepływu finansów wewnątrz firmy + faktor przejmuje na siebie również wszystkie kwestie związane z monitorowaniem spłat oraz prowadzeniem kont odbiorców klienta + każdemu z klientów przedstawiana jest oferta indywidualnie dopasowana do jego zapotrzebowania, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności, liczby i rodzaju kontrahentów, a także potrzeb w zakresie finansowania + wierzyciel unika komplikacji związanych ze ściąganiem należności, a w szczególności z opieszałością dłużnika w zapłacie + o d p o w i e d z i a l n o ś ć i ryzyko przejmuje w całości, bądź w pewnym zakresie instytucja faktoringowa Wady produkt bardziej skomplikowany od kredytu i wymaga większego zrozumienia jego założeń przez klienta faktoring jest zwykle usługą droższą niż kredyt przeszkodą w podpisaniu umowy faktoringowej może być konieczność posiadania stałych odbiorców i powtarzalności obrotu niektórzy odbiorcy mogą odmówić udziału w obrocie faktoringowym z powodu obawy sprostania wymaganiom terminowej zapłaty za faktury; nie pozwala to w pełni odczuć korzyści płynących z faktoringu umowa faktoringowa jest umową złożoną i nienazwaną (w przeciwieństwie do leasingu), brakuje szczegółowych uregulowań prawnych, do których faktoring miałby zastosowanie, dlatego wybierając ofertę należy dowiedzieć się, czy dotyczy ona faktoringu właściwego czy niewłaściwego, czy jest ona opłacalna z uwzględnieniem kosztów i zabezpieczeń stosowanych przez faktora faktorzy nie są zainteresowani skupem wierzytelności o krótkim terminie wymagalności, co jest podyktowane unikaniem ryzyka, chętniej skupują wierzytelności o dłuższym terminie; podpisanie umowy faktoringowej wymaga zawiadomienia dłużników co wiąże się z ich przekonaniem do korzyści oraz braku zagrożenia płynących z tego typu usługi nie są faktoringowalni odbiorcy detaliczni, jedynie sektor B2B jest bez przeszkód obsługiwany przez firmy faktoringowe Faktoring, w odróżnieniu od kredytu bankowego, umożliwia przedsiębiorcy szybki dostęp do jego środków, zamrożonych w należnościach od odbiorców. Bez faktoringu, przedsiębiorca musiałby czekać na swoje płatności przynajmniej tak długo, ile wynoszą terminy płatności na wystawianych przez niego fakturach. Korzystanie z faktoringu nie wiąże się ze spłacaniem uzyskanego finansowania przez firmę, gdyż spłaca je odbiorca, płacąc za faktury. Koszty tej usługi składają się na prowizję naliczaną od wartości faktur i odsetek od udzielonego finansowania. Faktoring ułatwia również przedsiębiorcom współpracę z kontrahentami zagranicznymi oraz pozwala na przejęcie od klienta ryzyka wypłacalności odbiorców. W przypadku faktoringu znacznie łagodniejsze są zabezpieczenia wymagane od przedsiębiorcy, ponieważ instytucja faktoringowa opiera ocenę ryzyka również na portfelu jego odbiorców oraz jakości bieżących należności. W odróżnieniu od oceny ryzyka stosowanej przez banki główny nacisk kładzie się na ocenę transakcji, a nie samej zdolności kredytowej klienta czy też posiadania przez niego zabezpieczeń majątkowych. KREDYTY Kredyty bankowe dla firm Kredyt bankowy stanowi podstawowe i najpopularniejsze źródło finansowania przedsiębiorstw o charakterze zwrotnym. Dzieje się tak, pomimo że właściwie dla każdego rodzaju finansowania kredytowego w obrocie gospodarczym można znaleźć zbliżone co do realizowanego celu i rezultatu gospodarczego alternatywne formy finansowania działalności. Krótkoterminowe i średnioterminowe kredyty obrotowe mogą być przez wielu przedsiębiorców zastępowane faktoringiem, który uwalnia środki obrotowe przedsiębiorstwa. Faktoring często łączony jest z tzw. kredytem kupieckim dostawcy. Rozwiazanie takie skutkuje podobnie jak kredyt obrotowy polepszeniem wskaźników płynności przedsiębiorstwa. Kredyt inwestycyjny na nabycie środków trwałych, w tym nieruchomości od dawna konkuruje z leasingiem. Jednocześnie przy znaczących inwestycjach popularną formułą jest vendor financing, zapewniający korzyści nie tylko kupującemu dany towar, ale i sprzedawcy który, poszerza rynek, czerpie z niego dalsze korzyści (np. przychody ze świadczenia usług serwisowych), osiągą zysk kapitałowy z udzielonego finansowania oraz naturalnie marżę ze sprzedaży towaru. Kredyt wydaje się pozostawać podstawową formą finansowania inwestycji w działalności deweloperskiej oraz transakcji typu M&A i LBO. Pewnego rodzaju alternatywę stanowią tu obligacje, których treść i zabezpieczenia można ukształtować w sposób zbliżony do umowy kredytowej, niemniej umowy kredytowe w szczególności zabezpieczane hipoteką na nieruchomości stanowią standard na rynku. Szczególną formą finansowanie kredytowego jest finansowanie typu project finance, gdzie jedynym źródłem spłaty zobowiazania kredytowego jest przyszła nadwyżka finansowa generowana przez kredytowane przedsięwzięcie inwestycyjne, a zabezpieczeniem 19

20 Raport Kapitał dla Firm 2008 Rozmowa z Magdaleną Wersocką, Prezesem Bloom Finanse oraz Jackiem Kwaśniakiem, Prezesem Surfland Deweloper System Deweloperzy czekają na cud Deweloperzy czekają na cud to dość odważne stwierdzenie. Jak możecie je Państwo uzasadnić? MW: Sprzedaż nieruchomości znacznie wyhamowała a warunki makroekonomiczne przestały być podstawowym motorem wpływającym na zachowania konsumentów. Deweloperzy, dla których taka sytuacja nie jest dziś zaskoczeniem, coraz częściej sięgają po narzędzia charakterystyczne dla mechanizmów gospodarki wolnorynkowej. Ma im w tym pomóc nowatorskie przedsięwzięcie, realizowane przez Surfland Developer System wspólnie z Bloom Finanse. Projekt ten, oparty na podłożu nowoczesnych technologii, polega na stworzeniu wielopłaszczyznowej wartości dodanej, możliwej do uzyskania poprzez powiązanie segmentu finansowego z rynkiem obrotu nieruchomościami. JK: Doświadczenie i znajomość branży, skłoniły nas do rozpoczęcia prac nad projektem, mogącym stanowić pomocne rozwiązanie dla dojrzałego, ustabilizowanego rynku nieruchomości w Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia powstaje nowa platforma wymiana danych, ponieważ rozumiemy, iż na szybko rozwijającym się i wymagającym rynku nieruchomości, obsługa klienta i jej jakość stają się kluczowym zagadnieniem. W jaki sposób współpraca obu firm może przyczynić się do zmiany obecnej sytuacji? JK: Nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiają znaczne przyspieszenie, uporządkowanie procesu obsługi klienta, pracujemy więc wspólnie nad platformą wymiany danych realizującą strategię B2C oraz B2B w postaci portalu internetowego. Wierzymy, że narzędzie, jakie oddamy wkrótce w ręce deweloperów oraz klientów może przyczynić się do uproszczenia oraz usprawnienia procedur związanych z zakupem nieruchomości. Na czym będzie polegała wyjątkowość portalu? JK: Został on zaprojektowany jako narzędzie promocji dla użytkowników programu Surf CRM Deweloper, który jest wdrożony już u ponad 50 deweloperów w całym kraju. Kompleksowe informacje o mieszkaniach gromadzone w systemie, będą automatycznie pobierane na stronę. Dzięki temu mechanizmowi portal będzie dysponował najaktualniejszymi danymi wśród podobnych stron internetowych, każda zmiana dotycząca statusu lokalu, cen, metrażu będzie na nim natychmiast uwzględniona. Dodatkowo w ramach usługi, ujednolicona przez nas oferta dewelopera będzie wysyłana na zewnętrzne portale ogłoszeniowe. Znacząco zmniejszy to nakład pracy, którą wykonują pracownicy, chcąc aktualizować swoje oferty na tego typu portalach. MW: Klienci powinni docenić walor platformy również poprzez stworzenie im w jednym miejscu dostępu do aktualnych informacji na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych oraz narzędzi pomagających przebrnąć przez skomplikowaną ofertę kredytów hipotecznych. Istną rewolucją może stać się nowoczesna wymiana danych pomiędzy deweloperem, bankiem i klientem, oszczędzająca czas i pieniądze na ich realizację. Jakie korzyści dla deweloperów i kupujących przyniesie realizowany projekt? MW: Działania promocyjne, które podejmować będą partnerzy portalu, mają na celu z jednej strony obniżenie kosztów promocji i zwiększenie skuteczności deweloperów, a z drugiej strony także zaktywizowanie klientów poprzez ułatwienie im podjęcia decyzji zakupowej. Kompleksowość informacji, ich aktualność, przyspieszenie obsługi klienta oraz wartości dodane, które zostaną zaproponowane w ramach naszego projektu, powinny zaktywizować kupujących. JK: Współpraca Surfland Deweloper System oraz Bloom Finanse ma na celu ożywienie rynku nieruchomości, na którym w tej chwili klienci wydają się czekać z zakupem wymarzonego mieszkania na dogodniejszy moment. Zdajemy sobie sprawę ze złożoności działań, jakie należy podjąć. Pozostajemy otwarci na współpracę z innymi partnerami zewnętrznymi wierzymy, że narzędzie, jakie wkrótce oddamy w ręce deweloperów oraz klientów przyczyni się do uproszczenia oraz usprawnienia procedur związanych z zakupem nieruchomości. Bloom Finanse zespół profesjonalnych doradców, ukierunkowanych na rozwój przedsięwzięć Klientów w o parciu o starannie dobrane formy finansowania i lokowania kapitału: kredyty, pożyczki, inwestycje. Niezależność firmy od żadnej, konkretnej instytucji finansowej, daje gwarancję efektywnego doradztwa oraz wyboru produktów finansowych dostosowanych bezkompromisowo do sytuacji Klienta. Surfland Deweloper System lider w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT dla firm deweloperskich, posiadający wieloletnią praktykę w projektowaniu oraz wdrażaniu rozwiązań systemowych dla firm realizujących inwestycje na rynku nieruchomości. System został zakupiony przez ponad 50 firm deweloperskich w kraju, na koniec 2008 roku zaplanowana jest również jego promocja na rynkach węgierskim i ukraińskim. 20

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia DLA FIRM Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ PKO Bank Polski SA jest niekwestionowanym liderem na rynku finansowania

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Rola Banku w pozyskiwaniu funduszy unijnych przez MŚP. Departament Małych Firm Michał Surówka

Rola Banku w pozyskiwaniu funduszy unijnych przez MŚP. Departament Małych Firm Michał Surówka Rola Banku w pozyskiwaniu funduszy unijnych przez MŚP Departament Małych Firm Michał Surówka Perspektywy finansowania unijnych inwestycji przez Banki W latach 2004-2006 banki poŝyczyły 8 mld zł na projekty

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 -

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - ALIOR BANK Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - Kim jesteśmy? NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ BANK, NOTOWANY NA GPW Rozpoczęliśmy działalność w 2008 r., grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych.

Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. ING Bank Śląski jest najbardziej aktywnym bankiem na rynku kredytów unijnych - wynika z badań Instytutu Badań nad Gospodarką

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru pośredników finansowych. Produkt finansowy Pożyczka Globalna

Kryteria wyboru pośredników finansowych. Produkt finansowy Pożyczka Globalna Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 2.6/2015/FPJWW Kryteria wyboru pośredników finansowych Produkt finansowy Pożyczka Globalna ETAP I OCENA FORMALNA Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Źródła pozyskiwania kapitału preferencje i kryteria wyboru Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu IPO SA Wrocław, 26 czerwca 2013 r. Jaki rodzaj

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Adamem Guzem, prezesem zarządu GoAdvisers i polskim Aniołem Biznesu.

Rozmowa z Adamem Guzem, prezesem zarządu GoAdvisers i polskim Aniołem Biznesu. Rozmowa z Adamem Guzem, prezesem zarządu GoAdvisers i polskim Aniołem Biznesu. Z Adamem Guzem, prezesem zarządu GoAdvisers i polskim Aniołem Biznesu, rozmawia Agnieszka Grabuś rk: Kim są polscy Aniołowie

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

Faktoring. e-book. Norbert Lenart

Faktoring. e-book. Norbert Lenart Faktoring e-book Norbert Lenart SPIS TREŚCI 1. Co to jest faktoring i na czym polega?...3 2. Nowy rodzaj finansowania dla firm faktoring...5 3. Rodzaje faktoringu zgodne z kryterium podziału przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym Możliwość prefinansowania dotacji i współfinansowania inwestycji kredytem jest coraz chętniej wykorzystywana również przez podmioty państwowe i samorządowe. Coraz chętniej inwestorzy tworzą naprawdę ogromne

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce Wyniki badania dotyczącego terminów rozliczeń pomiędzy polskimi mikro- i małymi przedsiębiorcami a ich kontrahentami EGB Finanse sp. z o.o., kwiecień 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Zadbamy o Twoje finanse jak nikt inny. MSP Finance oferuje przełomową formułę usług zapewniającą profesjonalną obsługę finansową, ważną

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Produkcji Rolnej we współpracy ze spółką faktoringową SGB Banku. Santok, 24 lutego 2017r.

Finansowanie Produkcji Rolnej we współpracy ze spółką faktoringową SGB Banku. Santok, 24 lutego 2017r. Finansowanie Produkcji Rolnej we współpracy ze spółką faktoringową SGB Banku Santok, 24 lutego 2017r. O Nas Jesteśmy spółką finansową z polskim kapitałem, związaną ze Spółdzielczą Grupą Bankową SGB. Nasza

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów AGENDA PREZENTACJI INNOWACJE W BIZNESIE POZYSKANIE FINANSOWANIA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ od teorii i założeń do faktycznych możliwości i barier wachlarz

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Zadbamy o Twoje finanse jak nikt inny. MSP Finance oferuje przełomową formułę usług zapewniającą profesjonalną obsługę finansową, ważną

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4 Finansowanie innowacji Innowacje w biznesie wykład 4 Źródła finansowania innowacji Kapitał własny Finansowanie wewnętrzne samofinansowanie skumulowanego zysku odpisy amortyzacyjne ciche rezerwy inne Kapitał

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Magdalena Bajorowicz poniedziałek, 30 sierpnia :32 - Poprawiony poniedziałek, 30 sierpnia :35

Wpisany przez Magdalena Bajorowicz poniedziałek, 30 sierpnia :32 - Poprawiony poniedziałek, 30 sierpnia :35 Zaliczki w dotacjach odpowiedź na kryzys? Monika Jurczyk Czasy, kiedy ubieganie się o realne dofinansowanie wymarzonej inwestycji było możliwe wyłącznie po zrealizowaniu etapu czy nawet całości projektu

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje.

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. Dostarczanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Niedorzeczna likwidacja

Niedorzeczna likwidacja Zgodnie z ekspertyzą Związku Banków Polskich, likwidacja Funduszu Poręczeń Unijnych i Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przyniosłaby negatywne skutki przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 4.3/2015/ZFPJ Kryteria wyboru Pośredników Finansowych ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Popyt na faktoring stale rośnie

Popyt na faktoring stale rośnie Warszawa, 25 października 2017 r. Popyt na faktoring stale rośnie Po trzech kwartałach 2017 r. firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów zarządzały powierzonymi przez klientów wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O nas. Nasz zespół Sukcesy. Oferta. Unikalne cechy naszego produktu Odbiorcy oferty Rodzaje nieruchomości pod zabezpieczenie

Spis treści. O nas. Nasz zespół Sukcesy. Oferta. Unikalne cechy naszego produktu Odbiorcy oferty Rodzaje nieruchomości pod zabezpieczenie STAĆ CIĘ NA WIĘCEJ O nas Nasz zespół Sukcesy Oferta Unikalne cechy naszego produktu Odbiorcy oferty Rodzaje nieruchomości pod zabezpieczenie Historie naszych Klientów Spis treści Współpraca Zalety dla

Bardziej szczegółowo