WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dofinansowania na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Cedry Wielkie UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNICACH 1440 Nr XXI/343/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach... UCHWAŁY RADY POWIATU CHOJNICKIEGO: 1441 Nr XXIV/209/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu Chojnickiego Nr XXIV/213/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Europejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów UCHWAŁA RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO 1443 Nr XXXI/150/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok UCHWAŁY RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA: 1444 Nr XXVIII/158/2009 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Dębnica Kaszubska Nr XXVIII/164/2009 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie osiedla Nad Skotawą w miejscowości Dębnica Kaszubska.... UCHWAŁY RADY MIASTA GDYNI: 1446 Nr XXVIII/648/09 z 25 lutego 2009 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą Nr XXVIII/657/09 z 25 lutego 2009 r. w sprawie wyłączenia spod ochrony przyrodniczej lipy drobnolistnej... UCHWAŁA RADY MIASTA JASTARNI 1448 Nr XXXIII/194/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za dzierżawę, najem nieruchomości oraz opłaty z tytułu bezumownego użytkowania gruntu gminnego na terenie Miasta Jastarni UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH 1449 Nr XXVI/339/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XXVII/224/96 z dnia 8 października 1996 r (ciąg dalszy na następnej stronie)

2 Województwa Pomorskiego Nr ZARZĄDZENIE STAROSTY STAROGARDZKIEGO 1450 Nr 49/2009 z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych działających na terenie powiatu starogardzkiego ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZERSKA 1451 Nr 508/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czersk za rok ZESTAWIENIE 1452 Danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Tczew... OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA 1453 W sprawie projektu operatu opisowo kartografi cznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Słupska OGŁOSZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO 1454 W sprawie projektu operatu opisowo kartografi cznego modernizacji ewidencji gruntów budynków dla gmin: Dębnica Kaszubska (obręby: Budowo, Dębnica Kaszubska, Dobieszewo, Krzynia, Motarzyno, Niepoględzie, Podwilczyn, Skarszów, Gogolewo) i Kobylnica (obręby: Bolesławice, Kczewo, Kobylnica, Komiłowo, Komorczyn, Kruszyna, Lulemino, Łosino, Słonowiczki, Sycewice PGR, Widzino, Zajączkowo, Zbyszewo, Zębowo) w dniach od 09 do 27 lutego 2009 r. był wyłożony do wglądu osób fi zycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i po upływie tego terminu stał się operatem ewidencji gruntów i budynków POROZUMIENIA: 1455 Z dnia 22 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Słupsk sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Słupsk związanych z profi laktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a, prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Słupsk w kosztach realizacji powierzonego zadania Z dnia 26 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Gdańskim a Gminą Trąbki Wielkie w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Trąbki Wielkie przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą Trąbka w Trąbkach Z dnia 6 kwietnia 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Gdańskim a Gminą Suchy Dąb w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Suchy Dąb przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą Szlakiem Domów Podcieniowych Z dnia 6 kwietnia 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Gdańskim a Gmina Przywidz w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Przywidz przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą Siedem Stron Powiatu Przywidz ZARZĄDZENIA DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI: 1459 Nr 1 z dnia z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Stegna Nr 2 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia porządkowego Nr 7 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 4 lipca 2008 r (ciąg dalszy na następnej stronie)

3 Województwa Pomorskiego Nr INFORMACJE POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW: 1461 Nr PWKZ.R /4865-6/2007/2009 z dnia 19 marca 2009 w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych: dom z reliktami gotyckiej baszty i murów miejskich zachowanymi w piwnicy oraz przy elewacji wsch. wraz z działką Nr 344 Tczew ul. Wyszyńskiego 8 gmina Tczew, powiat tczewski (Nr rejestru zabytków A-1848) Nr PWKZ.R /7081-8/2007/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych: kościół ewangelicki ob. Rzymskokatolicki parafi i p.w. Przemienienia Pańskiego w obrębie działki Nr 11 wraz ze starodrzewem, odcinkiem ogrodzenia wzdłuż granicy wsch. i bramką od pn. oraz działką Nr 10 wraz ze starodrzewem Sobowidz ul. Kościuszki 29 gm. Trąbki Wielkie, pow. gdański (Nr rejestru zabytków A-1841)... UCHWAŁA RADY GMINY TCZEW 1463 Nr XXVI/248/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniającą Uchwałę Nr XIX/174/2008 Rady Gminy Tczew z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania... UCHWAŁA RADY GMINY SZEMUD 1464 Nr XXX/261/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szemud na rok 2009 r.... UCHWAŁA RADY MIASTA SOPOTU 1465 Nr XXIV/308/2009 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za parkowanie w tych strefach oraz sposobu ich pobierania... UCHWAŁA RADY POWIATU PUCKIEGO 1466 Nr XXVI/210/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla projektu Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego na rok szkolny w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego , Działanie 2.2 Poddziałanie UCHWAŁY RADY GMINY PRZYWIDZ: Nr XXV/221/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statutach Sołectw Nr XXV/222/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Marszewska Kolonia Nr XXV/233/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/200/08 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w publicznym przedszkolu gminnym Nr XXV/234/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/177/2001 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Gminnym w Przywidzu... UCHWAŁY RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI: 1471 Nr XXIX/279/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim Nr XXIX/280/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Pruszcz Gdański na lata UCHWAŁA RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI 1473 Nr XXX/11/2009 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2007 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad ustalenia odpłatności za korzystanie z Gminnego Przedszkola w Rusocinie (ciąg dalszy na następnej stronie)

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz. XXXX UCHWAŁA RADY GMINY LUBICHOWO 1474 Nr XXIV/161/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lubichowo UCHWAŁA RADY GMINY LICHNOWY 1475 Nr XXV/264/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ: 1476 Nr XXV/175/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki Nr 368/4 do działki Nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie Portu Żeglarskiego przy ul. Gdańskiej Nr XXV/177/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki Nr 368/4 do działki Nr 642 w Krynicy Morskiej dla fragmentów terenu położonych na południe od ul. Gdańskiej UCHWAŁY RADY GMINY KOŚCIERZYNA: 1478 Nr III/196/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna Nr II/182/09 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu przez Wójta Gminy Kościerzyna za rok UCHWAŁA RADY GMINY KOLBUDY 1480 Nr XXVI/206/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kowale na obszarze położonym w rejonie ulic: Staropolskiej, Ateny, Aresa, Zeusa ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY POMORSKIEGO: 1481 Nr NK.III.LBI-0911/5/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 14 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Rady Gminy Lubichowo Nr XXIV/161/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę Lubichowo NK.III.AFD-0911/29/09 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Jastarni Nr XXXIII/194/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za dzierżawę, najem nieruchomości oraz opłaty z tytułu bezumownego użytkowania gruntu gminnego na terenie Miasta Jastarni (ciąg dalszy na następnej stronie)

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz Nr NK.III.ES.-0911/22/09 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 33 uchwały Nr III/196/09 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna UCHWAŁA RADY GMINY SZTUTOWO 1484 Nr XXIV/217/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na obszarze Gminy Sztutowo UCHWAŁA Nr XXI/176/09 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dofinansowania na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Cedry Wielkie. Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII/332/06 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie na lata Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala, co następuje: 1 1. w uchwale nr VI/52/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmienionej uchwałą nr XII/102/08 z 6 marca 2008 r. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Ustala się zasady dofi nansowania usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Cedry Wielkie ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na 2007, 2008 i 2009 r. Dofi nansowanie polegać będzie na refundacji części poniesionych wydatków zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Cedry Wielkie nr VI/52/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmienionej uchwałą nr XII/102/08 z 6 marca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: Regulamin określa zasady przyznawania dofi nansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych terenu Gminy Cedry Wielkie. 2) W 2 pkt 3 dodaje się kolejno: lit c o treści: Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej winni do wniosku dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis. lit d o treści: wspólnicy spółki cywilnej wnioskujący o dofi nansowanie winni dołączyć umowę potwierdzającą zawarcie spółki oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników. lit e o treści: Podmioty podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym winny do wniosku dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz decyzje potwierdzająca nadanie NIP. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry Wielkie. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Bożena Daszewska

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XXI/343/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 18 oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, ze zm.: Dz. U. z 2008 r.: Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223, poz i Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), Rada Gminy w Chojnicach uchwala, co następuje: 1 Nadaje się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Traci moc uchwała Nr XXIII/308/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/343/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 lutego 2009 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, zwany dalej Ośrodkiem prowadzi swoją działalność, w szczególności, na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.); 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.); 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.); 6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 7) ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.); 8) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst pierwotny Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.); 9) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofi arami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.); 10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm.); 11) ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493); 12) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.); 13) uchwały Nr XII/48/90 Rady Narodowej w Chojnicach z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach; 14) niniejszego statutu; 15) innych ustaw oraz przepisów o zasięgu krajowym i lokalnym dotyczących samorządu, w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy Chojnice. 2. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynikających z polityki społecznej państwa i gminy. 3. Bezpośredni, bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Chojnice. 4. Funkcję inspekcyjno kontrolną nad jakością zadań wykonywanych przez Ośrodek pełni Wojewoda Pomorski. 5. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, Chojnice, a teren działania stanowi obszar gminy Chojnice. 6. Ośrodek używa pieczęci podłużnej, o treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 31 Stycznia 56 a Chojnice Rozdział I ZAKRES DZIAŁANIA 3 Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność mającą

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem; ponadto podejmuje działania zapobiegające powstawaniu trudnych sytuacji życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną. 4 Ośrodek realizuje określone w przepisach prawa głównie w ustawie o pomocy społecznej, zadania własne gminy i zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Dodatkowo zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, bądź z rządowych programów pomocy społecznej, lub innych ustaw, w tym w szczególności w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te obejmują przede wszystkim: 1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej i realizacji nowych form pomocy społecznej oraz samopomocy w ramach zidentyfi kowanych potrzeb; 2) rozpoznawanie potrzeb społecznych oraz poddawanie analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem; 3) udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej; 4) realizowanie przewidzianych przepisami prawa świadczeń pieniężnych i niepieniężnych; 5) prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalności zawodowej, mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi; 6) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych; 7) współdziałanie na zasadzie partnerstwa z działającymi na terenie gminy, powiatu, kraju instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fi zycznymi i prawnymi; 8) opracowanie i realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 9) tworzenie gminnego systemu profi laktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 10) ustawiczne doskonalenie kwalifi kacji zawodowych pracowników Ośrodka. Rozdział III ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 5 1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność dyrektor Ośrodka wyłoniony w drodze konkursu. 2. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt Gminy Chojnice powołuje komisję konkursową. 3. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony dyrektor Ośrodka, Wójt Gminy Chojnice w porozumieniu z komisją konkursową powierza to stanowisko osobie przez siebie wybranej. 4. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Chojnice Dyrektor jest organem Ośrodka i wraz z nawiązaniem stosunku pracy otrzymuje pełny zakres swoich kompetencji. 2. Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. 3. Wójt Gminy Chojnice udziela dyrektorowi Ośrodka upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających, w szczególności, z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych z budżetu państwa. 4. Upoważnienia, o którym mowa wyżej, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek dyrektora Ośrodka. 5. Dyrektor składa Radzie Gminy w Chojnicach coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w tym zakresie Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka. 2. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych. 3. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Chojnice. 4. Dyrektor ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka Obsługę finansowo księgową i administracyjno biurową Ośrodek prowadzi samodzielnie. 2. Obsługę prawną, usługi informatyczne (poza administrowaniem specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w Ośrodku), ubezpieczenie, dozór i sprzątanie budynku, sprawy BHP, p-poż. oraz archiwum zapewnia Urząd Gminy w Chojnicach na podstawie umowy w sprawie ponoszenia kosztów tej obsługi, zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Chojnice a dyrektorem Ośrodka. 9 Szczegółową strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk pracy w Ośrodku, zakres zadań uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Ośrodka po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Chojnice.

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 1440, 1441, 1442 Rozdział IV GOSPODARKA FINANSOWA Ośrodek prowadzi gospodarkę fi nansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o fi - nansach publicznych i dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym. 2. Działalność Ośrodka fi nansowana jest z: a) własnych środków Gminy Chojnice, b) dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa, c) innych dopuszczalnych przez prawo źródeł. 3. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy, ustalany przez dyrektora Ośrodka, obejmujący dochody i wydatki w ramach opracowanego układu wykonawczego budżetu przekazanego przez Wójta Gminy Chojnice do dyspozycji Ośrodka. 4. Ośrodek uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz z innych tytułów określonych przepisami prawa, które każdorazowo odprowadza na rachunek dochodów Gminy Chojnice. 11 Rada Gminy może dokonać zmian planów w ciągu trwania roku budżetowego w ramach uprawnień określonych odrębnymi przepisami. Rozdział V PRZEPISY PORZĄDKOWE 12 Regulamin organizacyjny Ośrodka, o którym mowa w 9 powinien opierać się na regulaminie pracy Urzędu Gminy w Chojnicach i powtarzać jego regulacje wszędzie tam, gdzie nie będą one sprzeczne z zasadami funkcjonowania Ośrodka. Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13 Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia UCHWAŁA Nr XXIV/209/2009 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu Chojnickiego. Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 W Statucie Powiatu Chojnickiego uchwalonym Uchwałą Nr IV/29/2003 Rady Powiatu w Chojnicach z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadza się następujące zmiany: pkt 3 otrzymuje brzmienie: powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, Skarbnika Powiatu otrzymuje brzmienie: 1. Sekretarz Powiatu, w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej. 2. Ponadto Sekretarz Powiatu zapewnia metodyczną i techniczno organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę ust. 3 otrzymuje brzmienie: Głosowanie tajne przeprowadza doraźna komisja skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród radnych w drodze uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Stefan Kwiatkowski 1442 UCHWAŁA Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Europejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Europejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów 2009 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 3 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 9 marca 2009 r. Przewodniczący Rady Stefan Kwiatkowski Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 5 marca 2009 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STY- PENDIÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW 2009 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Użyte w regulaminie określenia oznaczają: obszary wiejskie tereny położone poza granicami administracyjnymi miast. Definicja obszarów wiejskich zgodna z Uzupełnieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 200 poz z 2004 r. ze zm.). trudna sytuacja materialna sytuacja rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7, ust. 8 9 oraz ust. 11 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.). Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 pkt 1 3, 5 8, 10 15, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992 ze zm.) Defi nicja trudnej sytuacji materialnej zgodna z Uzupełnieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 200 poz ze zm.). 3 Program stypendialny skierowany jest do uczniów mających stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, w miastach do 5 tys. mieszkańców, w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 4 O stypendium mogą ubiegać się uczniowie publicznych i niepublicznych, mających uprawnienie szkoły publicznej, szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) spełniających warunki zawarte w 2, uczący się na terenie Powiatu Chojnickiego Nadzór nad funkcjonowaniem programu sprawuje Zarząd Powiatu. 2. Koordynatorem programu jest Biuro ds. Funduszy w Starostwie Powiatowym w Chojnicach. II. FORMY POMOCY 6 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. 2. Stypendium zostanie przyznane na czas trwania nauki w roku szkolnym 2008/2009, nie dłużej niż na 10 miesięcy. 3. Kwota stypendium wynosi maksymalnie 250 zł miesięcznie.

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz Zarząd Powiatu decyduje o wysokości stypendium w zależności od ilości stypendystów i przyznanych środków fi nansowych. 5. Stypendia będą przekazywane w formie finansowej, opartej o wymóg składania przez dyrektora szkoły zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach edukacyjnych stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu oraz jednorazowego oświadczenia ucznia o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu. 7 Stypendium może zostać przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne. III. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 8 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadają stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, w miastach do 5 tys. mieszkańców, w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą, pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach na osobę w rodzinie. 3. Weryfikacji wniosków dokonuje Zespół Stypendialny powołany przez Starostę Chojnickiego,wypłata stypendiów odbędzie się poprzez kasę Starostwa Powiatowego w Chojnicach lub specjalne Punkty Kasowe utworzone w szkołach, rozliczenia stypendiów dokona koordynator programu 4. Procedury zweryfi kowania dochodu rodziny dokonuje się na podstawie Karty weryfi kacji dochodu, która stanowi załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia. IV. REKRUTACJA STYPENDYSTÓW 9 1. Uprawniona osoba chcąca skorzystać ze stypendium, powinna w terminie określonym przez Zarząd Powiatu złożyć w siedzibie szkoły Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia będącym załącznikiem nr 1 niniejszego regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi we wniosku. Termin określony przez Zarząd nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych 2. Wniosek dostępny jest w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz na stronie internetowej chojnice.pl 3. Zespół Stypendialny, dokonuje oceny wniosków zgodnie z założeniami niniejszego regulaminu (pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym). Lista uporządkowana według wysokości uzyskiwanego dochodu zawiera następujące dane: imię, nazwisko, adres zameldowania, nazwa szkoły, dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny. 4. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku, wniosku niekompletnego lub złożonego po terminie, wniosek zostaje odrzucony. 5. Zespół Stypendialny kończy pracę w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia naboru wniosków. 6. Z posiedzenia Zespołu Stypendialnego sporządza się protokół. 7. Protokół wraz z listą stypendystów przekazywany jest Zarządowi Powiatu Chojnickiego. V. WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM Zarząd Powiatu Chojnickiego, na podstawie przedstawionych przez Zespół Stypendialny protokołu i listy stypendystów, w formie uchwały podejmuje decyzje o wysokości i ilości przyznanych stypendiów. 2. Zarząd Powiatu Chojnickiego ustala harmonogram wypłat stypendiów w oparciu o przyznane środki fi nansowe w ramach działania 2.2 Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Stypendia mogą być przyznawane na okres od 1 września 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r. 2. Stypendia przyznawane będą na powyższy okres, jeżeli zezwalają na to środki finansowe, którymi dysponuje Powiat na ten cel. 12 Zarząd Powiatu Chojnickiego stosuje następujące kryteria i wagi przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendiów: 1. średni dochód netto na członka rodziny, 2. priorytetowo traktowane będą osoby o najniższych dochodach na osobę w rodzinie. VI. WYPŁATA STYPENDIUM Koordynator projektu zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia. 2. Pomiędzy Powiatem Chojnickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu, a rodzicami/opiekunami prawnymi lub pełnoletnim uczniem zostaje zawarta umowa przekazywania stypendium w roku szkolnym 2008/2009. Z uwagi na okres kwalifi kowalności środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2009, stypendia będą przysługiwać maksymalnie za okres od 1 września 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r. 3. Wypłata stypendium będzie wstrzymana, jeżeli uczeń (beneficjent ostateczny) nie usprawiedliwi więcej niż 40 godzin zajęć lekcyjnych w okresie na który zostanie mu przyznane stypendium w roku szkolnym 2008/2009. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta: a. przerwał naukę,

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz b. został skreślony z listy uczniów, c. na wniosek stypendysty, d. przestał spełniać kryteria wymienione w 2 pkt 1. e. nie usprawiedliwił więcej niż 40 godzin zajęć lekcyjnych w okresie na który zostało mu przyznane stypendium w roku szkolnym 2008/ Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej do której uczęszcza stypendysta wystawia zaświadczenie o uczęszczaniu stypendysty na zajęcia edukacyjne wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, zaświadczenia o uczęszczaniu stypendysty na zajęciach edukacyjnych będą składane razem z wnioskiem o przyznanie stypendium oraz na każdorazowe wezwanie koordynatora projektu 3. Stypendysta zobowiązany jest do przedstawienia na koniec roku szkolnego świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego, bądź zaświadczenia dyrektora szkoły o przystąpieniu do matury, (kopie świadectw i zaświadczenia stanowić będą załączniki do dokumentacji ucznia). 4. Stypendysta zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia dyrektora szkoły w terminie 7 dni o wystąpieniu zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt 1, 3, i Stypendysta, który pobrał stypendium po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, i 4 a nie powiadomił o tym fakcie dyrektora szkoły, zwraca nienależnie pobrane środki fi nansowe wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych na wskazany przez koordynatora rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 6. Środki finansowe pozostałe w wyniku zdarzeń określonych w ust. 1 przyznaje się kolejnej osobie (spełniającej warunki przyznania stypendium) z listy stypendystów przedstawionej przez Zespół Stypendialny Zarządowi Powiatu Chojnickiego. 15 Złożenie wniosku o stypendium jest równoznaczne ze zgodą wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r.) Załączniki do niniejszego regulaminu: 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia. 2. Zaświadczenie dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia na zajęcia edukacyjne. 3. Oświadczenie ucznia o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne. Data wpływu... Numer wniosku... Podpis przyjmującego... POWIAT CHOJNICKI Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Europejskiego programu stypendialnego dla uczniów 2009 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA UCZNIA w ramach Europejskiego Programu Stypendialnego dla uczniów 2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa I. Dane osobowe ucznia: 1. Imię... Nazwisko NIP PESEL _ Data i miejsce urodzenia...tel Imiona rodziców Adres zameldowania stałego: miejscowość..ul...nr... kod pocztowy - poczta... powiat...województwo... II. Informacje o szkole ponadgimnazjalnej i sytuacji ucznia : 1. Nazwa i numer szkoły Adres szkoły: ul...miejscowość...klasa Typ szkoły: *liceum liceum profilowane technikum 4. Miejsce zamieszkania w czasie nauki: internat/bursa, stancja, dojazdy * właściwe zaznaczyć

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz III. Sytuacja rodzinna ucznia: 1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce nauki lub zatrudnienia Stopień pokrewieństwa Wysokość doch. w zł. na miesiąc netto za 2007 rok Łączny dochód całego gospodarstwa domowego miesięcznie NETTO OŚWIADCZAM że średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w mojej rodzinie obliczony zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), a w przypadku dochodów uzyskanych z gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawą o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,poz. 969 ze. zm.) wynosi...zł. (słownie...złotych). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z 18 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, że w przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczenia, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, o ile dochód ten osoba otrzymuje w dniu ustalania prawa do świadczenia. Świadomy odpowiedzialności karnej z art kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r Nr 88, poz.553 ze zm.), w przypadku składania nieprawdziwych oświadczeń, stwierdzam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym miejscowość, data czytelny podpis rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia IV. Forma przekazywania stypendium Przyznane stypendium przekazywane będzie w formie: finansowej, opartej o wymóg składania zaświadczeń o uczestnictwie ucznia w zajęciach edukacyjnych oraz jednorazowego oświadczenia ucznia o wykorzystywaniu stypendium na cele edukacyjne. V. Do wniosku załączam: 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, urodzonych w 1989 r. i wcześniej, za rok W przypadku nieuzyskania dochodu przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym należy także dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu za rok Zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania. 3. Oświadczenie członków rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu, które zostały uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym zgodnie z ustawą z dnia 28.XI.2003r. oświadczeniach rodzinnych art. 3 pkt 1 lit. c (załącznik nr 1 do wniosku).

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz p ( ą ) 4. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych w poprzednim roku kalendarzowym (załącznik nr 2 do wniosku) 5. Oświadczenie rodziców/opiekunów i pełnoletniego ucznia (załącznik nr 3 do wniosku). 6. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych do wymiaru podatku w roku 2007 lub nakaz płatniczy za ten rok. 7. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 8. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną. 9. Zaświadczenie o niepełnosprawności ucznia. 10. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeśli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny. 11. Zaświadczenie lub inny dokument o przyznaniu i wysokości zaliczki alimentacyjnej w roku Kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. 13. Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku 2007 w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 14. Zaświadczenie lub inny dokument określający wysokość otrzymywanych w roku 2007 stypendiów (z wyłączeniem stypendium finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa) 15. Zaświadczenie z Urzędu ę Pracy y o statusie bezrobotnego g bez prawa do zasiłku lub z prawem do zasiłku (od do) 16. Dokumenty określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez członka rodziny (świadectwo pracy i pit 11 za rok 2007). 17. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny (umowa o pracę i zaświadczenie z zakładu pracy za pierwszy pełny przepracowany miesiąc z kwotą netto do wypłaty). 18. Kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się. 19. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko. 20. Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka. 21. Zaświadczenie z uczelni o statusie studenta i o wysokości otrzymywanego w roku 2007 stypendium 22. Inne zaświadczenia wykazujące obecną sytuację rodzinną W przypadku pobierania świadczeń rodzinnych zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu świadczeń rodzinnych i wysokości dochodu w roku Oświadczenie 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r.) 2. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku innym instytucjom, ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Europejskiego programu stypendialnego dla uczniów miejscowość i data podpis ucznia podpis rodzica/opiekuna VIII. Pouczenie Rodzina przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie ucznia, w składzie rodziny uwzględnia się: rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 lat lub bez względu na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne.

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz Dziecko dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. Dziecko niepełnosprawne - dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dochód uzyskany oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód rodziny oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym Procedura zweryfikowania dochodów rodziny następuje na podstawie Karty weryfikacji dochodu (załącznik nr 4 do wniosku). Załącznik nr 1 do wniosku... (imię i nazwisko ) OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROKU KALENDARZOWYM 2007 Lp. Członkowie rodziny (imię i nazwisko) Dochód niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych Kwota 1. 2.

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz Razem... (miejscowość, data) (podpisy osób składających oświadczenie) Pouczenie Oświadczenie o dochodzie członków rodziny podpisują wszyscy członkowie rodziny, którzy uzyskiwali dochód w poprzednim roku kalendarzowym. Oświadczenie obejmuje następujące dochody (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ze. zm.): y ) - renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, - renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, - świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, - dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, - świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, - emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, - renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, - zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, - środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, - należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, - należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne, - alimenty na rzecz dzieci, - stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom, - kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, - należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, - dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, - dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, - ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", - ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach , - świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, - dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, - dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, - renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, - zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, - świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Załącznik nr 2 do wniosku... (imię i nazwisko ) OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM 2007 Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2007 uzyskałam/em dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat) ryczałtu ewidencjonowanego karty podatkowej

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2 4, wyniósł...zł...gr 2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły......zł...gr 3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły...zł...gr 4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł...zł...gr... (miejscowość, data) (podpis osoby składającej oświadczenie)... (imię i nazwisko) OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY Załącznik nr 3 do wniosku Ja niżej podpisany oświadczam, że świadomy/a odpowiedzialności karnej z art Kodeksy Karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, co następuje: - jestem osobą nie zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy*,... (podpisy osób składających oświadczenie - jestem osobą niezatrudnioną*,... (podpisy osób składających oświadczenie - jestem osobą ubezpieczoną u współmałżonka*,... (podpisy osób składających oświadczenie

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz nie posiadam gospodarstwa rolnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w roku kalendarzowym 2007 nie osiągałem/am z tego tytułu korzyści materialnych*.... (podpisy osób składających oświadczenie)... (miejscowość, data) * właściwe podkreślić oraz wpisać imię i nazwisko członka rodziny KARTA WERYFIKACJI DOCHODU Załącznik nr 4 do wniosku..... (imię i nazwisko wnioskodawcy ) (nr wniosku) DOKUMENTÓW NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH zaznaczamy X dostarczone przez wnioskodawcę dokumenty 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, urodzonych w 1989 r. i wcześniej, za rok 2007 W przypadku nieuzyskania dochodu przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu za rok Zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania. 3. Oświadczenie członków rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu, które został uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym zgodnie z ustawą z dnia 28.XI.2003r. o świadczeniach rodzinnych ze zm. art. 3 pkt 1 lit. c (załącznik nr 1 do wniosku). 4. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych w poprzednim roku kalendarzowym (załącznik nr 2 do wniosku) 5. Oświadczenie rodziców/opiekunów i pełnoletniego ucznia (załącznik nr 3 do wniosku). 6. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych do wymiaru podatku w roku 2007 lub nakaz płatniczy za ten rok 7. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 8. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną. 9. Zaświadczenie o niepełnosprawności ucznia. 10. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeśli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny. 11. Zaświadczenie lub inny dokument o przyznaniu i wysokości zaliczki alimentacyjnej w roku Kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz p yp g j 13. Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku 2007 w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 14. Zaświadczenie lub inny dokument określający wysokość otrzymywanych w roku 2007 stypendiów (z wyłączeniem stypendium finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa) 15. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego bez prawa do zasiłku lub z prawem do zasiłku (od do) 16. Dokumenty określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez członka rodziny ( świadectwo pracy i pit 11 za rok 2007). 17. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny (umowa o pracę i zaświadczenie z zakładu pracy za pierwszy pełny przepracowany miesiąc z kwota netto do wypłaty). 18. Kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się. 19. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko. 20. Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka. 21. Zaświadczenie z uczelni o statusie studenta i o wysokości otrzymywanego w roku 2007 stypendium 22. Inne zaświadczenia wykazujące obecną sytuację rodzinną W przypadku pobierania świadczeń rodzinnych zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu świadczeń rodzinnych i wysokości dochodu w roku Wypełnia podmiot przyznający stypendia Dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym 2007 Lp. Członkowie rodziny (imię i nazwisko) Dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych Dochody netto (w zł) Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Inny dochód, niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych Ogółem Razem dochód netto Dochód roczny rodziny wynosi: Rodzina składa się z osób Miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi Miesięczny dochód rodziny po odliczeniu dochodu utraconego/doliczeniu dochodu uzyskanego wyniósł...

20 Województwa Pomorskiego Nr Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł. Poz (miejscowość, data) (podpis osoby weryfikującej dochód) Wniosek zweryfikowany pozytywnie Wniosek odrzucony... (miejscowość, data) (podpis osoby weryfikującej wniosek) Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Europejskiego programu stypendialnego dla uczniów (pieczątka podłużna szkoły).. (miejscowość, data) ZAŚWIADCZENIE Dyrektor w zaświadcza, że: (nazwa szkoły) (miejscowość) uczeń.. jest w roku szkolnym.uczniem klas(y).w tutejszej szkole i w okresie od..do systematycznie uczęszczał na zajęcia edukacyjne. Uczeń w wyżej wymienionym okresie nieusprawiedliwił godzin lekcyjnych. (pieczątka imienna i podpis dyrektora szkoły)

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr ... (imię i nazwisko) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym...

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) Załącznik nr 4 WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr.

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. . OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU uzyskałam/uzyskałem dochód w wysokości zł gr z tytułu:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 3 WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) (sr-z5)... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM

Bardziej szczegółowo

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód ... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES

Bardziej szczegółowo

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU Załącznik nr 2... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2012, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH

Bardziej szczegółowo

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata Zgodnie z uchwałą nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. ze zm. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2013, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia.

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia. WZÓR Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bielski OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY, UZYSKANYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy I. Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy... PESEL.. 1. Miejsce zamieszkania/ dokładny adres... 2. Imiona rodziców II. Rodzina moja składa się

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły) Oświadczam, że...... (podpis

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium)

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium) OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 do Wniosku Ponadgimnazjalnych w ramach projektu Stypendia dla najzdolniejszych członka rodziny (ucznia ubiegającego się o stypendium) rozliczającego się na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów Załącznik nr 1... (imię i nazwisko studenta) Studia stacjonarne/niestacjonarne* pierwszego stopnia/jednolite magisterskie/drugiego stopnia*... (nr albumu studenta) Pobierane świadczenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/198/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 r. O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki I. Imię i nazwisko studenta/studentki...pesel... 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...... 2. Imiona rodziców... II. Rodzina

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły)...... (podpis osoby ubiegającej się składającej

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat)

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat) z2... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Bardziej szczegółowo

dochody opodatkowane

dochody opodatkowane zaświadczenie Urząd skarbowy (wzór nr 1) dochody opodatkowane oświadczenia - wzory: 3, 4 przy dochodach nieopodatkowanych WZÓR NR 1 ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego 1. Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy. I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy...pesel Imiona rodziców...

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy. I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy...pesel Imiona rodziców... Nr Projektu: Tytuł Projektu: Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne w roku szkolnym 2006/2007 O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO Data złożenia wniosku... Podpis osoby przyjmującej wniosek. Miesięczny dochód na osobę Zmiana miesięcznego dochodu na osobę WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 ... ...

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 ... ... Załącznik Nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 I. Imię i nazwisko studenta/studentki..., II. 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...... 2. Imiona rodziców...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/286/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 30 kwietnia 2014 r. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.

UCHWAŁA NR XLII/286/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 30 kwietnia 2014 r. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie. UCHWAŁA NR XLII/286/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "h", pkt 15 i art.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego

OŚWIADCZENIE o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego Załącznik nr 2 szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego... (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005.

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005. ...... /miejsowość/ /data/ Wniosek o przyznanie Stypendium na rok szkolny 2004/2005 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB W RODZINIE STUDENTA* ORAZ O DOCHODACH STUDENTA I CZŁONKÓW JEGO RODZINY. Imię i nazwisko studenta..

OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB W RODZINIE STUDENTA* ORAZ O DOCHODACH STUDENTA I CZŁONKÓW JEGO RODZINY. Imię i nazwisko studenta.. Załącznik nr do Wniosku o udzielenie kredytu Oddział w OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB W RODZINIE STUDENTA* ORAZ O DOCHODACH STUDENTA I CZŁONKÓW JEGO RODZINY Imię i nazwisko studenta.. Nr PESEL (w przypadku

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu stypendialnego Powiatu Parczewskiego, realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU Oświadczam, że w roku kalendarzowym... Uzyskałam/em dochód

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej PWTW ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI DOCHODU PRZY UBIEGANIU SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

Załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej PWTW ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI DOCHODU PRZY UBIEGANIU SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI DOCHODU PRZY UBIEGANIU SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE 1 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta oraz doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko studenta PESEL...TEL Imiona rodziców... 4.Adres zameldowania na pobyt stały Nazwa i adres uczelni...

1. Imię i nazwisko studenta PESEL...TEL Imiona rodziców... 4.Adres zameldowania na pobyt stały Nazwa i adres uczelni... Załącznik Nr 1 WNIOSEK ( nr ewiden. S/.../...) O PRZYZNANIE STYPENDIUM W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Imię i nazwisko studenta... 2. PESEL...TEL....

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej MWSLiT we Wrocławiu Data złożenia wniosku... Podpis osoby przyjmującej Wniosek... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium...

Proszę o przyznanie stypendium... Załącznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne" z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LII/666/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr LII/666/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 30 marca 2006 r. Uchwała Nr LII/666/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie realizacji projektu stypendialnego Europejskie Stypendia Studenckie

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności, na podstawie:

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności, na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu, zwany dalej Ośrodkiem, stanowi samodzielna jednostkę organizacyjną gminy uprawniona do wykonywania zadań własnych Gminy i zadań

Bardziej szczegółowo

Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Rok studiów (2006/2007) Nr albumu. Nr telefonu

Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Rok studiów (2006/2007) Nr albumu. Nr telefonu Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Rok studiów (2006/2007) Nr albumu Wniosek o przyznanie stypendium,,wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne z Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

Cześć A. Dane wnioskodawcy. Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Cześć A. Dane wnioskodawcy. Załącznik nr 2 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o przyznanie stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Data złożenia wniosku... podpis pracownika Dziekanatu... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej: 1) stypendium socjalnego,* 2) dodatku mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela *) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela*) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ CZĘŚĆ I. Dane osoby ubiegającej się**) Imię i nazwisko PESEL***) Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Warszawa, dn.... Uczelniana Komisja Stypendialna Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO I. Dane osoby ubiegającej się o stypendium. Nazwisko i imię Nr albumu Wydział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela* ) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie PCPR.RS. 552.D..2014. data wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 1. Dane wnioskodawcy Imię

Bardziej szczegółowo

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.),

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2013 r.

W N I O S E K o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2013 r. Nr sprawy. Data złożenia wniosku... (wypełnia szkoła).. (miejscowość, data) Dyrektor.. w..... W N I O S E K o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*) Stan cywilny Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Unia Europejska Załącznik Nr 1 do Regulaminu Unia Europejska Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium,,wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dn... WNIOSEK

Kraków, dn... WNIOSEK WNIOSEK Kraków, dn... o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna dotyczy ucznia z klasy III szkoły podstawowej, ucznia z klasy III ogólnokształcącej szkoły

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Dz. U. Nr 105 poz.882 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO numer ewidencyjny wniosku... /S/2015-2016 Data złożenia wniosku... podpis pracownika Kwestury... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie z regulaminem pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY WNIOSKODAWCY

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY WNIOSKODAWCY Dokument ten stanowi wzór i został sporządzony w celach informacyjnych na podstawie elektronicznego obliczania dochodu dostępnego na osobistym koncie kandydata do stypendium (skąd należy wydrukować i podpisać

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ. Obywatelstwo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ. Obywatelstwo Organ właściwy wierzyciela *) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Część I 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... (miejscowość, ulica, nr domu) dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez...

Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... (miejscowość, ulica, nr domu) dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... ... Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach 32-551 Babice, ul. Krakowska 56 woj. małopolskie Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2017/2018

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2017/2018 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2017/2018 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINASOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINASOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO data przyjęcia wniosku... Nr sprawy... WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINASOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I. Dane osoby ubiegającej się o dofinansowanie Imię i nazwisko Adres zamieszkania Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/114/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela* ) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo

Nieobowiązująca wersja formularza!

Nieobowiązująca wersja formularza! Załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego Nieobowiązująca wersja formularza! Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. Instrukcja wypełnienia stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

Załączone zaświadczenia

Załączone zaświadczenia Wniosek o stypendium: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, (na podst. art. 173, ust.1, p1, ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Data złożenia wniosku... podpis pracownika Dziekanatu... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej: 1) stypendium socjalnego,* 2) dodatku mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY Dokument ten stanowi wzór i został sporządzony w celach informacyjnych na podstawie elektronicznego obliczania dochodu dostępnego na osobistym koncie kandydata do stypendium (skąd należy wydrukować i podpisać

Bardziej szczegółowo

zasiłek rodzinny: 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł), 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),

zasiłek rodzinny: 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł), 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2016 r. do 30.10.2017 r., w którym obowiązywać będą dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Numer zaświadczenia. DANE PODATNIKA Numer PESEL 1) Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia DANE MAŁŻONKA 2)

WZÓR. Numer zaświadczenia. DANE PODATNIKA Numer PESEL 1) Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia DANE MAŁŻONKA 2) ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU emokrsko - STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU. Przychody kwalifikowane jako dochód opodatkowany

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU emokrsko - STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU. Przychody kwalifikowane jako dochód opodatkowany Załącznik nr 5 OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU emokrsko - STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU Przychody kwalifikowane jako dochód opodatkowany 1. Oświadczenie obejmuje następujące dochody,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela* ) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy. (druk nr)

Materiał porównawczy do projektu ustawy. (druk nr) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (druk nr) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

WZiPS-9 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WZiPS-9 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 9.00-17.00 WZiPS-9 Organ właściwy wierzyciela* ) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy. Rodzic/opiekun prawny/rodzic zastępczy Pełnoletni uczeń Nauczyciel/pracownik socjalny

Nr sprawy. Rodzic/opiekun prawny/rodzic zastępczy Pełnoletni uczeń Nauczyciel/pracownik socjalny Nr sprawy. Data złożenia wniosku..... (miejscowość, data) (wypełnia szkoła) Dyrektor.. w..... W N I O S E K o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta Data złożenia wniosku WNIOSEK DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH o przyznanie stypendium w roku akademickim.... Proszę o przyznanie następujących świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie (właściwe zakreślić):

Wniosek o przyznanie (właściwe zakreślić): ...... dnia... 20... (nazwisko i imię doktoranta)... ( imię ojca i matki) PESEL nr albumu. Doktorant... roku w roku akad.... Kierunek... Pan(i) Dziekan Wydziału... Forma studiów: stacjonarne niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Skąpe z dnia 16 lipca 2010 roku

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Skąpe z dnia 16 lipca 2010 roku Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Skąpe z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach ustalania dochodu rodziny studenta i doktoranta. r.pr. Piotr Szumliński

Zmiany w zasadach ustalania dochodu rodziny studenta i doktoranta. r.pr. Piotr Szumliński Zmiany w zasadach ustalania dochodu rodziny studenta i doktoranta r.pr. Piotr Szumliński 1 Regulacje prawne ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572);

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na WNIOSEK Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo