Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 514[02]/T-4,TU,SP/MENiS/2004. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004

2 Autorzy: inż. Anna Dziewięcka mgr Danuta Matuszewska inż. Elżbieta Tuszyńska Recenzenci: mgr Mariola Góźdź mgr inż. Izabela Suligowska Opracowanie redakcyjne: mgr Bożena Stadnicka - Graboś 2

3 Spis treści I. Plany nauczania 4 II. Programy nauczania przedmiotów zawodowych 7 1. Higiena 7 2. Materiały fryzjerskie Technologia fryzjerstwa Stylizacja Podstawy psychologii Podstawy pedagogiki Podstawy działalności usługowej Pracownia fryzjerska Praktyka zawodowa 63 3

4 I. PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Technikum czteroletnie Zawód: technik usług fryzjerskich 514[02] Podbudowa programowa: gimnazjum Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Klasy I - IV Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Semestry I - VIII Forma Forma zaoczna stacjonarna 1. Higiena Materiały fryzjerskie Technologia fryzjerstwa Stylizacja Podstawy psychologii Podstawy pedagogiki Podstawy działalności usługowej 8. Pracownia fryzjerska Specjalizacja Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 4

5 PLAN NAUCZNIA Technikum uzupełniające Zawód: technik usług fryzjerskich 514[02] Podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Klasy I III Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Semestry I VI Forma Forma zaoczna stacjonarna 1. Higiena Materiały fryzjerskie Technologia fryzjerstwa Stylizacja Podstawy psychologii Podstawy pedagogiki Podstawy działalności usługowej 8. Pracownia fryzjerska Specjalizacja Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 5

6 PLAN NAUCZNIA Szkoła policealna Zawód: technik usług fryzjerskich 514[02] Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenia średnie Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Klasy I II Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania Semestry I IV Forma Forma zaoczna stacjonarna 1. Higiena Materiały fryzjerskie Technologia fryzjerstwa Stylizacja Podstawy psychologii Podstawy pedagogiki Podstawy działalności usługowej 8. Pracownia fryzjerska Specjalizacja Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 6

7 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH HIGIENA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: określić znaczenie higieny w realizacji zadań zawodowych, scharakteryzować budowę i fizjologię włosa, określić wpływ czynników zewnętrznych na włosy, scharakteryzować choroby włosów, scharakteryzować budowę i fizjologię skóry, scharakteryzować choroby skóry głowy, określić uszkodzenia skóry, dobrać metody pielęgnacji włosów i skóry głowy, scharakteryzować poszczególne układy organizmu człowieka, określić zasady zdrowego żywienia, określić wpływ żywienia na stan skóry i włosów, określić wymagania sanitarne obowiązujące w zakładzie fryzjerskim, zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące w zakładzie fryzjerskim, zorganizować stanowisko pracy fryzjera zgodnie z wymaganiami ergonomii, wyposażyć zakład w bieliznę ochronną, zastosować zasady przechowywania odzieży i bielizny ochronnej, zastosować metody i środki dezynfekcji i sterylizacji, zastosować zasady aseptyki i antyseptyki, wyposażyć apteczkę w środki pierwszej pomocy, zastosować procedury udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia, określić wpływ preparatów i zabiegów chemicznych na organizm człowieka, scharakteryzować choroby zawodowe fryzjera, scharakteryzować choroby narządu ruchu i układu krążenia związane z wykonywaną pracą, określić sposoby zapobiegania chorobom zawodowym. 7

8 Materiał nauczania 1. Wprowadzenie Higiena i jej aspekty. Procedury obowiązujące w salonach fryzjerskich. Higiena społeczna. Higiena salonu, stanowiska pracy, osobista i usług fryzjerskich. Definiowanie pojęcia higiena. Wyjaśnianie pojęcia procedura. Określanie celu zabiegów higienicznych wykonywanych w salonie fryzjerskim. 2. Włosy Budowa i fizjologia włosa. Cykl wzrostu włosa. Cechy włosów. Barwa włosów. Właściwości fizyczne włosa. Funkcje włosów. Uszkodzenia włosów - przyczyny, profilaktyka. Przyczyny egzogenne i endogenne wypadania włosów. Choroby włosów: grzybica, łupież, łojotok skóry głowy, nadmierne owłosienie, zmiany ropne i pasożytnicze. Zabiegi ochronne oraz poprawiające strukturę włosów. Charakteryzowanie budowy i fizjologii włosa na podstawie tablic poglądowych. Wykonywanie rysunku poprzecznego i podłużnego przekroju włosa. Rozpoznawanie chorób włosów na podstawie fotografii, slajdów, filmów. Dobieranie preparatów i środków myjących do pielęgnacji, ochrony i kondycjonowania włosów. 3. Skóra Budowa i fizjologia skóry. Cechy i funkcje skóry. Barwniki i zaburzenia barwnikowe: przebarwienia, bielactwo. Zmiany naczyniowe. Znamiona i nowotwory. Choroby skóry: ropne, wirusowe, alergiczne. Choroby grzybicze i pasożytnicze. Łuszczyca. Rybia łuska. Trądzik pospolity i różowaty. Uszkodzenia mechaniczne. Oparzenia termiczne i środkami chemicznymi. Odmrożenia. Uszkodzenia skóry wywołane promieniami słonecznymi i nadfioletowymi. 8

9 Charakteryzowanie budowy i fizjologii skóry na podstawie tablic poglądowych. Rozpoznawanie zmian skórnych na podstawie fotografii, slajdów, filmów. Charakteryzowanie chorobowych zmian skórnych. 4. Elementy anatomii i fizjologii człowieka Układ ruchu. Układ krążenia. Układ oddechowy. Układ pokarmowy. Układ wydalniczy. Układ nerwowy. Narządy zmysłów. Określanie kierunku przepływu krwi na schemacie krwiobiegu układu krążenia. Rozróżnianie części układu kostnego na planszy przedstawiającej szkielet człowieka. Określanie miejsc układu kostnego kręgosłupa, narażonych na zmiany spowodowane wykonywaniem czynności zawodowych. 5. Podstawy żywienia Zasady zdrowego żywienia. Rola podstawowych składników odżywczych w organizmie człowieka. Wpływ odżywiania na kondycję włosów. Określanie zasad zdrowego odżywiania się. Zaplanowanie jadłospisu dziennego dla wybranej grupy wiekowej zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Analizowanie wpływu składników pożywienia na kondycję włosów. 6. Higiena pracy Znaczenie higieny pracy w działalności zawodowej technika usług fryzjerskich. Ergonomia pracy. Organizacja stanowiska pracy. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Szczegółowe wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie. Zasady przechowywania preparatów i środków w zakładach fryzjerskich. Pojęcia: aseptyka, antyseptyka. Proces dezynfekcji i sterylizacji. Preparaty do dezynfekcji i sterylizacji. Procedury udzielania pierwszej pomocy. Badania okresowe. 9

10 Projektowanie stanowiska pracy fryzjera zgodnie z wymaganiami ergonomii. Analizowanie przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujących w zakładzie fryzjerskim. Określanie zasad aseptyki i antyseptyki obowiązujących w zakładzie fryzjerskim. Określanie zasad dezynfekcji i sterylizacji obowiązujących w zakładzie fryzjerskim. Dobieranie preparatów do dezynfekcji. Ocenianie skuteczności dezynfekcji. Kompletowanie wyposażenia apteczki pierwszej pomocy. Wykonywanie sztucznego oddychania na fantomie zgodnie z procedurą. Wykonywanie masażu serca na fantomie zgodnie z procedurą. Udzielanie pierwszej pomocy zgodnie z procedurą. 7. Zagrożenia związane z pracą w zakładzie fryzjerskim Choroby zawodowe narządu ruchu i układu krążenia. Choroby zakaźne: zespół nabytego upośledzenia odporności AIDS, żółtaczka. Szkodliwe działanie preparatów fryzjerskich na organizm człowieka i środowisko. Próby uczuleniowe. Profilaktyka chorób zawodowych i zakaźnych. Określanie zasad profilaktyki przeciwżylakowej. Określanie zasad higieny psychicznej. Określanie zasad profilaktyki przeciążeń narządu ruchu. Analizowanie przyczyn występowania chorób zawodowych. Określanie drogi zakażenia wirusem żółtaczki i wirusem HIV. Analizowanie wpływu preparatów fryzjerskich na skórę głowy i włosy. Analizowanie wpływu preparatów fryzjerskich na organizm człowieka. Wykonywanie i odczytywanie prób uczuleniowych. 10

11 Środki dydaktyczne Tablice przedstawiające budowę skóry i włosa. Fotografie przedstawiające zmiany skórne, rodzaje włosów. Plansze przedstawiające zasady zdrowego żywienia. Tabele wartości odżywczych produktów spożywczych. Plansze przedstawiające techniki udzielania pierwszej pomocy. Slajdy i filmy dydaktyczne. Próbki włosów. Narzędzia i przybory fryzjerskie. Preparaty i środki do pielęgnacji włosów, golenia i dezynfekcji. Apteczka pierwszej pomocy. Fantom do resuscytacji. Internet. Uwagi o realizacji Materiał nauczania przedmiotu Higiena został podzielony na siedem działów tematycznych obejmujących treści z zakresu budowy włosów i skóry głowy, wybranych elementów anatomii i fizjologii człowieka, podstaw żywienia, higieny pracy, zagrożeń związanych z pracą w zakładzie fryzjerskim. Celem realizacji programu przedmiotu jest wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą pojęć, zasad zapobiegania zakażeniom, dezynfekcji i sterylizacji. Realizując program należy zwrócić uwagę na zagadnienia dotyczące anatomii i fizjologii włosów i skóry, chorób włosów i skóry, chorób zawodowych i zakaźnych, zasad zapobiegania zakażeniom, zasad dezynfekcji i sterylizacji oraz organizacji stanowisk pracy. Zagadnienia te stanowią podbudowę kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich. Ważne jest także kształtowanie cech niezbędnych do wykonywania zawodu technika usług fryzjerskich, jak: systematyczność, dokładność i odpowiedzialność za zdrowie własne i klienta, porozumiewanie się i samodzielne podejmowanie decyzji. Umiejętności te będą przydatne zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy zawodowej. Nauczyciel powinien opracować szczegółowy program nauczania, zgodny z potrzebami i możliwościami realizacji w warunkach szkoły. Program stanowi powiązaną ze sobą logiczną całość, a zaproponowane w poszczególnych działach ćwiczenia nauczyciel powinien wykorzystać podczas zajęć. Wskazane jest przygotowanie i uzupełnienie programu innymi ćwiczeniami. 11

12 Podczas realizacji treści programowych szczególną uwagę należy zwrócić na umiejętność interpretacji przepisów, poprawne stosowanie słownictwa zawodowego oraz na kształtowanie umiejętności wykonywania czynności zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska. Program powinien być realizowany z zastosowaniem następujących metod nauczania: wykładu, pogadanki, inscenizacji, dyskusji dydaktycznej, pokazu z objaśnieniem oraz ćwiczeń przedmiotowych. Dla ułatwienia zrozumienia realizowanych treści, wskazane jest prezentowanie filmów dydaktycznych oraz korzystanie z Internetu. Proponuje się, aby zajęcia odbywały się w pracowni przedmiotowej wyposażonej w środki dydaktyczne, z dostępem do Internetu. Wyposażenie pracowni powinno zapewnić możliwość indywidualnej i grupowej pracy uczniów. Proponuje się następujący podział godzin na realizację poszczególnych działów tematycznych: Lp. Działy tematyczne Liczba godzin 1. Wprowadzenie 8 2. Włosy Skóra Elementy anatomii i fizjologii człowieka Podstawy żywienia Higiena pracy Zagrożenia związane z pracą w zakładzie fryzjerskim 10 Razem 102 Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się w trakcie realizacji programu nauczania w sposób systematyczny na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Wiadomości teoretyczne niezbędne do realizacji ćwiczeń mogą być sprawdzane za pomocą testów osiągnięć szkolnych oraz sprawdzianów ustnych i pisemnych. Zadania w teście mogą być otwarte lub zamknięte. Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać poprzez obserwację wykonywanych czynności przez ucznia w trakcie ćwiczeń. W procesie sprawdzania i oceniania, należy zwracać uwagę na: poprawną interpretację przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, poprawną interpretację przepisów sanitarnych, określanie przyczyn chorób zawodowych, organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, 12

13 rozpoznawanie typów włosów, chorób skóry i włosów, dobór właściwych preparatów do zabiegów fryzjerskich, dobór środków do dezynfekcji, stosowanie procedur udzielania pierwszej pomocy. Oceniając wypowiedzi uczniów należy zwracać uwagę na: merytoryczną jakość wypowiedzi, operowanie wiedzą, poprawne posługiwanie się terminologią zawodową, wnioskowanie. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki sprawdzianów stosowanych przez nauczyciela. Ocenianie osiągnięć uczniów powinno być dokonywane zgodnie z obowiązującą skalą ocen. Literatura Ładziński J.: Pielęgnacja włosów. Biuro Wydawnictw MHWiU, Warszawa 1973 Rudowska I.: Higiena pracy fryzjera. WSiP, Warszawa 1998 Sumirska Z.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych. P.P.H.U. SUZI, Warszawa 2002 Praca zbiorowa: Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi podręcznik do nauki zawodu. Wydawnictwo REA s. j., Warszawa 2000 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn r. określające szczegółowe wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu. Dz.U.Nr. 31. poz.273 Zeszyt ćwiczeń do nauki zawodu Włosy i ich pielęgnacja. Wydawnictwo REA s. j., Warszawa 2000 Czasopisma: Świat fryzjerstwa, Zdrowie, Samo zdrowie Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 13

14 MATERIAŁY FRYZJERSKIE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: określić skład chemiczny i właściwości włosa, scharakteryzować rodzaje preparatów fryzjerskich, określić wpływ kwasów i zasad na włosy, określić skład chemiczny wody, określić właściwości wody, wyjaśnić znaczenie napięcia powierzchniowego wody, określić wpływ nadtlenku wodoru na włosy, określić właściwości wody utlenionej, rozróżnić alkohole tłuszczowe i wielowodorotlenowe, scharakteryzować aldehydy i ketony, rozróżnić środki myjące, wyjaśnić działanie szamponów na włosy, wyjaśnić mechanizm działania surfaktantów, scharakteryzować związki pochodzenia naturalnego i ich wpływ na włosy, określić substancje pochodzenia naturalnego, scharakteryzować preparaty kosmetyczne zawierające witaminy, scharakteryzować rodzaje ziół stosowanych do pielęgnacji włosów, scharakteryzować środki do pielęgnacji włosów, wyjaśnić mechanizm utleniania barwnika we włosie, określić rodzaje i właściwości farb do włosów, wyjaśnić działanie farb utleniających, scharakteryzować środki do utleniania i odbarwiania włosów, określić rodzaje i właściwości środków do trwałej ondulacji, scharakteryzować preparaty do modelowania i prostowania włosów, scharakteryzować środki do stylizacji i utrwalania włosów. 14

15 Materiał nauczania 1. Budowa chemiczna włosa Skład chemiczny włosa. Właściwości włosa. Barwniki włosa. Wykrywanie białka podczas reakcji ksantoproteinowej. Wykrywanie białka podczas reakcji biuretowej. Badanie wytrzymałości włosa na zrywanie. Określanie położenia mostków siarkowych we włosie. 2. Preparaty fryzjerskie Roztwory. Emulsje. Zawiesiny. Piany. Żele. Kwasy i zasady w preparatach fryzjerskich. Wartość ph preparatów fryzjerskich. Środki powierzchniowo czynne, ich podział i zastosowanie. Sporządzanie prostej emulsji. Określanie wartości ph płynu do trwałej ondulacji. Określanie wartości ph farby do włosów. Badanie działania kwasów na włosy. Badanie działania zasad na włosy. 3. Woda i jej zastosowanie we fryzjerstwie Skład chemiczny wody. Rodzaje wód. Właściwości fizyczne i chemiczne wody. Napięcie powierzchniowe wody. Twardość wody. Usuwanie twardości wody. Analizowanie budowy cząsteczki wody. Określanie twardości wody przy użyciu testera. Oznaczanie twardości wody za pomocą mydła. Badanie napięcia powierzchniowego wody. 4. Woda utleniona środek utleniający Budowa chemiczna nadtlenku wodoru. Właściwości fizyczne i chemiczne nadtlenku wodoru. Rozkład nadtlenku wodoru. Katalizatory. Inhibitory. Roztwory nadtlenku wodoru i ich zastosowanie we fryzjerstwie. Rozcieńczanie nadtlenku wodoru. Reakcje utleniająco redukujące. 15

16 Wykrywanie nadtlenku wodoru przy pomocy siarczanu tytanu. Rozróżnianie substancji przyspieszających i hamujących wydzielanie tlenu z nadtlenku wodoru. Wykonywanie tabelarycznych zestawień właściwości nadtlenku wodoru i jego zastosowania w praktyce. Sporządzanie schematu reakcji utleniająco redukujących. 5. Węglowodory Alkohole tłuszczowe. Alkohole wielowodorotlenowe. Aldehydy i ketony. Kwasy organiczne. Tłuszcze i substancje tłuszczopodobne. Badanie rozpuszczalności tłuszczów w wodzie i alkoholach. Analizowanie budowy chemicznej alkoholi tłuszczowych. Analizowanie właściwości formaldehydu. Sporządzanie tabeli preparatów do pielęgnacji włosów z nazwami tłuszczów i substancji tłuszczopodobnych. 6. Środki myjące Składniki szamponów. Surfaktanty. Zastosowanie szamponów specjalnych. Mydła. Zastosowanie detergentów. Oznaczanie wartości ph detergentów. Określanie wartości ph szamponów. Określanie wartości ph płynów do kąpieli. Charakteryzowanie dodatków stosowanych do produkcji mydła. 7. Substancje pochodzenia naturalnego w preparatach fryzjerskich Witaminy. Zioła. Barwniki roślinne. Ceramidy roślinne. Grupowanie witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach. Charakteryzowanie preparatów fryzjerskich zawierających witaminy. Charakteryzowanie ziół stosowanych do pielęgnacji włosów. 16

17 8. Środki do regeneracji i relaksacji włosów Skład i działanie preparatów do regeneracji i relaksacji włosów. Preparaty nawilżające, wysuszające, odżywcze. Charakteryzowanie preparatów nawilżających, wysuszających i odżywczych stosowanych do regeneracji i relaksacji włosów. Ustalanie składu balsamu do włosów zniszczonych trwałą ondulacją. Sporządzanie odżywki do włosów. Sporządzanie żelu do włosów. 9. Preparaty do barwienia włosów Barwniki. Rodzaje i właściwości barwników. Zastosowanie barwników. Mechanizm utleniania barwnika we włosie. Płukanki powierzchniowe: lakiery, maskary. Płukanki działające na korę włosa: barwiące, tonujące. Charakteryzowanie farb roślinnych stosowanych do barwienia włosów. Wykrywanie barwników metalicznych we włosach. Różnicowanie działania preparatów tonujących i farb do włosów. 10. Preparaty do rozjaśniania i odbarwiania włosów Skład i właściwości białej henny. Rodzaje dekoloryzatorów. Skład i właściwości dekoloryzatorów. Procesy zachodzące w strukturze włosa podczas rozjaśniania. Określanie właściwości środków rozjaśniających. Analizowanie właściwości dekoloryzatorów. Przeprowadzanie reakcji otrzymywania wodorosoli. Sporządzanie schematu procesu utleniania. 11. Preparaty do trwałej ondulacji Rodzaje preparatów do trwałej ondulacji. Skład i działanie na włosy płynów do trwałej ondulacji. Rodzaje i działanie na włosy utrwalaczy i neutralizatorów. Procesy zachodzące wewnątrz włosa podczas trwałej ondulacji. Skład, działanie i właściwości preparatów do prostowania włosów. 17

18 Analizowanie składu płynu do trwałej ondulacji. Określanie działania utrwalaczy i neutralizatorów. Badanie wpływu ph, stężenia kwasu tioglikolowego oraz kondycji włosów na efekt trwałej ondulacji. Badanie wpływu tiozwiązku i kondycji włosów na efekt trwałej ondulacji. Analizowanie składu preparatów do prostowania włosów. Sporządzanie schematu obrazującego procesy zmian w strukturach keratyny. 12. Środki do ondulowania włosów Skład i właściwości środków do czesania włosów na mokro i sucho. Środki do stylizacji i utrwalenia włosów. Ocenianie trwałości skrętu włosa przy użyciu preparatów do modelowania i układania włosów. Porównywanie właściwości wybranych grup preparatów do modelowania i układania włosów. Środki dydaktyczne Materiały fryzjerskie: woda utleniona, perhydrol. Kwasy: azotowy, siarkowy, stearynowy, mlekowy, cytrynowy, tioglikolowy. Wodorotlenek sodu i potasu. Sole: chlorek wapnia, węglan sodu, nadsiarczan amonu. Alkohol etylowy, izopropanol, gliceryna. Olej roślinny, olej rycynowy. Stearyna. Mydło. Detergent. Farby do włosów: roślinne, utleniające, metaliczne. Płyny do trwałej ondulacji. Kremy rozjaśniające. Woda destylowana. Pokrzywa, rumianek. Olejek różany, olejek sosnowy. Testery do badania twardości wody. Papierki uniwersalne, oranż metylowy, fenoloftaleina. Sprzęt laboratoryjny. Próbki włosów. 18

19 Plansze, schematy, foliogramy, filmy przedstawiające zasady działania preparatów fryzjerskich. Internet. Uwagi o realizacji Materiał nauczania przedmiotu Materiały fryzjerskie został podzielony na dwanaście działów tematycznych obejmujących najważniejsze zagadnienia dotyczące składu chemicznego włosa, preparatów fryzjerskich, wody i jej zastosowania we fryzjerstwie, wody utlenionej, węglowodorów oraz substancji pochodzenia naturalnego w preparatach fryzjerskich, preparatów do regeneracji i relaksacji, barwienia, rozjaśniania włosów, preparatów do trwałej ondulacji i środków do ondulowania włosów. Ukształtowane w procesie nauczania uczenia się umiejętności powinny być wykorzystywane podczas realizacji przedmiotów zawodowych: technologia fryzjerstwa, stylizacja oraz praktyka zawodowa. W procesie dydaktycznym proponuje się stosowanie następujących metod nauczania: wykład, pogadanka, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne. Nauczyciel prowadzący zajęcia powinien opracować szczegółowy program nauczania, zgodny z potrzebami i możliwościami realizacji w warunkach szkoły. Zajęcia powinny odbywać się w pracowni chemicznej wyposażonej w środki dydaktyczne, w grupach dwuosobowych. Ze względu na różnorodność występujących na rynku preparatów, środków i materiałów fryzjerskich, należy kształtować umiejętności trafnego wyboru materiałów z uwzględnieniem jakości, ochrony zdrowia i środowiska. Program nauczania należy aktualizować i uzupełniać wprowadzając wiadomości o nowych, pojawiających się na rynku materiałach fryzjerskich. Wskazane jest korzystanie z Internetu do pozyskiwania informacji dotyczących materiałów fryzjerskich. Należy zachęcać uczniów do korzystania z fachowej literatury, czasopism oraz brania udziału w pokazach kosmetyków do pielęgnacji włosów. Proponuje się następujący podział godzin na realizację poszczególnych działów tematycznych: 19

20 Lp. Działy tematyczne Liczba godzin 1. Budowa chemiczna włosa 2 2. Preparaty fryzjerskie 4 3. Woda i jej zastosowanie we fryzjerstwie 4 4. Woda utleniona środek utleniający 8 5. Węglowodory Środki myjące 5 7. Substancje pochodzenia naturalnego 5 w preparatach fryzjerskich 8. Środki do regeneracji i relaksacji włosów 5 9. Preparaty do barwienia włosów Preparaty do rozjaśniania i odbarwiania włosów Preparaty do trwałej ondulacji Środki do ondulowania włosów 5 Razem 68 Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się w trakcie realizacji programu nauczania w sposób systematyczny na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Wiadomości teoretyczne niezbędne do realizacji ćwiczeń mogą być sprawdzane za pomocą testów osiągnięć szkolnych oraz sprawdzianów ustnych i pisemnych. Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać poprzez obserwację czynności wykonywanych przez ucznia podczas ćwiczeń. W procesie sprawdzania i oceniania należy zwracać uwagę na merytoryczną jakość wypowiedzi, poprawne posługiwanie się terminologią zawodową, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania ćwiczeń. Ocena osiągnięć szkolnych powinna aktywizować i mobilizować do pracy ucznia jak i nauczyciela. Proces oceniania powinien obejmować: diagnozę stanu wiedzy i umiejętności pod kątem założonych celów kształcenia, identyfikowanie postępów w trakcie realizacji programu nauczania przedmiotu oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia, sprawdzanie wiadomości i umiejętności po zrealizowaniu programu nauczania. 20

21 Szczególną uwagę należy zwracać na dobór i stosowanie materiałów fryzjerskich w pracy technika usług fryzjerskich. Ocenianie osiągnięć uczniów powinno być dokonywane zgodnie z obowiązującą skalą ocen. Literatura Jurkowska S.: Chemia surowców kosmetycznych. Ośrodek inform. badaw. Ekoprzem, Dąbrowa Górnicza 1999 Lamer-Zarawska E., Noculak-Palczewski A.: Kosmetyki naturalne. Wyd. ASTRUM, Wrocław 1994 Marek Z.: Fryzjerstwo. WSiP, Warszawa 1999 Praca zbiorowa: Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Wyd. REA s. j., Warszawa 2000 Czasopisma: Laurent, Kosmetyka i kosmetologia Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 21

22 TECHNOLOGIA FRYZJERSTWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, określić postawę ciała podczas wykonywania pracy, scharakteryzować narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie, zastosować zasady konserwacji i przechowywania aparatów fryzjerskich, ułożyć narzędzia i przybory na stanowisku pracy stosownie do wykonywanej usługi, zdefiniować podstawowe pojęcia technologiczne, rozpoznać typy i stan włosów, przeprowadzić wywiad z klientem, opracować kartę diagnozy włosów, scharakteryzować metody i środki do pielęgnacji różnych gatunków i rodzajów włosów, określić kolejność czynności zabiegu mycia głowy, scharakteryzować metody i środki do mycia głowy, umyć głowę, dobrać i wykonać zabiegi pielęgnacyjne skóry głowy i włosów, wykonać masaż owłosionej skóry głowy, scharakteryzować rodzaje ondulacji wodnej, sporządzić plan kosztów wykonania poszczególnych rodzajów ondulacji wodnej, scharakteryzować techniki wykonania ondulacji wodnej, określić techniki i metody strzyżenia, dobrać narzędzia fryzjerskie, wykonać strzyżenie damskie włosów krótkich i półdługich zgodnie z aktualną modą, sporządzić plan wykonania określonej fryzury, scharakteryzować rodzaje trwałej ondulacji, scharakteryzować techniki wykonania ondulacji, określić różnice i podobieństwa pomiędzy wykonaniem trwałej ondulacji a trwałym stylingiem, określić przeciwwskazania do wykonania zabiegu trwałej ondulacji, określić działanie płynu do trwałej ondulacji na włosy i skórę głowy, scharakteryzować zabieg prostowania włosów, określić przeciwwskazania do zabiegu prostowania włosów, sporządzić plan wykonania ondulacji chemicznej, 22

23 sporządzić plan wykonania rozjaśniania włosów, dokonać analizy procesu zachodzącego podczas rozjaśniania włosów, określić metody, środki i aparaturę stosowaną w procesie farbowania włosów, wykonać farbowanie włosów zgodnie z aktualną modą, dokonać kontroli procesu barwienia włosów, scharakteryzować środki i aparaturę do utleniania i odbarwiania włosów, sporządzić plan rozjaśniania i dekoloryzacji włosów, zastosować różne techniki dekoloryzacji włosów, scharakteryzować metodę układania włosów, dobrać fryzurę stosownie do okoliczności, ułożyć włosy zgodnie z aktualną modą. Materiał nauczania 1. Stanowisko pracy Zasady projektowania salonu fryzjerskiego. Organizacja stanowiska pracy. Narzędzia podstawowe i pomocnicze. Narzędzia tnące. Przybory. Aparaty fryzjerskie. Konserwacja, przechowywanie i naprawa aparatów. Bielizna fryzjerska. Postawa podczas wykonywania pracy. Grupowanie narzędzi zasadniczych, pomocniczych i przyborów fryzjerskich. Rozróżnianie narzędzi: brzytwopodobnych, temper i noży chińskich. Rozróżnianie elementów aparatów fryzjerskich. Dobieranie bielizny fryzjerskiej do poszczególnych zabiegów. Określanie zasad postępowania z bielizną fryzjerską. Układanie narzędzi i przyborów na stanowisku pracy stosownie do wykonywanej usługi oraz zgodnie z wymaganiami ergonomii. Określanie prawidłowej postawy ciała podczas pracy. Projektowanie salonu fryzjerskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 23

24 2. Podstawowe pojęcia technologiczne Czynność. Zabieg. Metoda. Technika. Technologia. Proces technologiczny. Definiowanie podstawowych pojęć stosowanych w technologii fryzjerstwa. 3. Pielęgnacja włosów Diagnoza stanu włosów i skóry głowy. Mycie włosów i skóry głowy. Środki do pielęgnacji włosów. Ochrona, regeneracja, kondycjonowanie włosów. Rodzaje masażu głowy. Rozpoznawanie typów i rodzajów włosów. Opracowywanie karty diagnozy włosów. Dobieranie środków ochronnych, regenerujących i kondycjonujących do określonego rodzaju włosów. Wykonywanie masażu skóry głowy. 4. Ondulacja wodna Definicja ondulacji wodnej. Rodzaje ondulacji wodnej. Przybory i środki do ondulacji wodnej. Przebieg ondulacji. Ondulacja żelazkowa. Obliczanie kosztów wykonanej usługi. Dobieranie nawijaczy i pasma włosów do pożądanego skrętu. Dobieranie kąta nawijania włosów. Rozpoznawanie technik i rodzaju ondulacji wodnej na podstawie przykładowych fryzur z katalogów. Obliczanie kosztów wykonanej usługi. 5. Strzyżenie włosów Czynności wstępne. Narzędzia fryzjerskie. Techniki strzyżenia. Podział głowy na sekcje do strzyżenia. Strzyżenie męskie. Strzyżenie damskie do określonej linii uczesania. Dobieranie narzędzi do techniki i metody strzyżenia. Dobieranie techniki strzyżenia do układu włosów na głowie. Dobieranie technik i metod strzyżenia włosów na podstawie określonych fryzur. 24

25 Sporządzanie planu wykonania wybranej linii strzyżenia. 6. Ondulacja chemiczna Historia ondulacji trwałej. Definicja ondulacji trwałej (chemicznej). Rodzaje ondulacji chemicznej. Działanie płynu do trwałej ondulacji na włosy i skórę głowy. Przeciwwskazania do wykonywania zabiegu. Techniki wykonywania ondulacji. Mycie i strzyżenie po zabiegu. Neutralizacja włosów. Błędy przy wykonywaniu trwałej ondulacji oraz sposoby ich korygowania. Prostowanie włosów. Ustalanie ceny usługi trwałej ondulacji. Wykonywanie próby uczuleniowej na preparaty. Wykonywanie ondulacji trwałej na próbkach włosów naturalnych, koloryzowanych, rozjaśnianych. Dobieranie preparatów do ondulacji chemicznej z uwzględnieniem jakości, czasu działania, reakcji i ceny. Sporządzanie planu wykonania pełnego zabiegu ondulacji chemicznej. Wykonywanie zabiegu prostowania włosów wybraną metodą. Obliczanie ceny usługi wykonania trwałej ondulacji. 7. Rozjaśnianie włosów Diagnoza włosa przed zabiegiem rozjaśniania. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Techniki rozjaśniania. Pojaśnianie, podkład rozjaśniający. Uszkodzenia włosów spowodowane zabiegiem rozjaśniania. Farbowanie rozjaśniające. Zabieg silnego rozjaśniania. Tonowanie włosów. Ustalanie ceny usługi rozjaśniania włosów. Sporządzanie planu wykonania zabiegu rozjaśniania włosów. Sporządzanie wykazu narzędzi, aparatury i preparatów niezbędnych do prawidłowego wykonania zabiegu rozjaśniania włosów. Ustalanie czasu działania preparatu na próbkach włosów różnego koloru na podstawie stężenia wody utlenionej. Dokonywanie podziału włosów na głowie do zabiegu rozjaśniania. Określanie koloru bazowego włosów. Obliczanie ceny usługi rozjaśniania włosów krótkich i długich. 25

26 8. Barwienie włosów Procesy zachodzące podczas farbowania włosów. Rodzaje farb. Przeciwwskazania do farbowania. Przygotowanie włosów do farbowania. Przygotowanie farby. Nakładanie farby. Czas i kontrola farbowania. Mycie i neutralizacja włosów po farbowaniu. Farbowanie całego porostu i odrostów włosów. Farbowanie włosów siwych i szpakowatych. Pasemka, balejaż. Farbowanie rozjaśniające. Barwienie włosów płukankami. Tonowanie koloru. Rodzaje błędów popełnianych podczas farbowania i koloryzowania włosów. Ustalanie ceny usługi barwienia włosów. Analizowanie palet farb różnych producentów. Przeprowadzanie zabiegu farbowania włosów po raz pierwszy. Przeprowadzanie zabiegu farbowania odrostów włosów. Nakładanie farb w odcieniach popielatych i naturalnych na próbki włosów. Nakładanie farb w modnych odcieniach na próbki włosów. Sporządzanie planu wykonania zabiegu barwienia włosów z uwzględnieniem różnych technik koloryzujących. Określanie koloru bazowego. Szacowanie ilości włosów siwych. Obliczanie ceny usługi farbowania włosów krótkich i długich. 9. Układanie włosów Czesanie na mokro i na sucho. Układanie fryzury dziennej, wieczorowej i awangardowej. Ozdoby i akcesoria do dekorowania włosów. Przedłużanie i zagęszczanie włosów. Metody przedłużania i zagęszczania włosów: warkoczykowa, kauczukowa. Rozpoznawanie różnych typów fryzur. Charakteryzowanie fryzur z włosów krótkich i długich. Dobieranie elementów dekoracyjnych do fryzury. Charakteryzowanie metod przedłużania i zagęszczania włosów. Środki dydaktyczne Projekty salonów fryzjerskich. Narzędzia i przybory fryzjerskie. Aparaty fryzjerskie. Aparaty do przedłużania włosów. Środki do pielęgnacji włosów. 26

27 Bielizna fryzjerska. Opakowania farb różnych producentów. Palety farb. Opakowania płynów do trwałej ondulacji. Próbki włosów. Główki ćwiczeniowe. Materiały informacyjne producentów. Katalogi fryzur. Filmy dydaktyczne. Programy komputerowe. Internet. Uwagi o realizacji Materiał nauczania przedmiotu Technologia fryzjerstwa został podzielony na dziewięć działów programowych obejmujących podstawową tematykę zawodową. Uczniowie poznają zasady organizacji stanowisk pracy, podstawowe pojęcia technologiczne oraz metody i techniki wykonywania zabiegów fryzjerskich. Wiadomości opanowane przez uczniów, zostaną wykorzystane podczas realizacji programu przedmiotu stylizacja oraz w kształceniu praktycznym. Podczas realizacji ćwiczeń ujętych w programie szczególną uwagę należy zwrócić na wykonywanie zabiegów fryzjerskich zgodnie z ustalonym planem pracy. W procesie nauczania przedmiotu należy odwoływać się do wiedzy nabytej przez uczniów na lekcjach z przedmiotu higiena i materiały fryzjerskie. Nauczyciel prowadzący zajęcia powinien opracować szczegółowy program nauczania z uwzględnieniem nowych trendów pojawiających się we fryzjerstwie. Zajęcia powinny odbywać się w pracowni technologii fryzjerstwa wyposażonej w środki dydaktyczne, z dostępem do Internetu. Podczas realizacji programu nauczania należy stosować indywidualną jak i grupową formę pracy ucznia. Uczniowie powinni mieć możliwość korzystania z różnych źródeł informacji ( Internet, materiały informacyjne producentów, programy komputerowe), w celu poznania nowych technologii i technik fryzjerskich. Kształtowanie umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia wymaga od nauczyciela stosowania różnorodnych metod nauczania oraz doboru środków dydaktycznych. 27

28 Wskazane jest, aby program nauczania przedmiotu realizowany był z zastosowaniem następujących metod nauczania: wykładu, pogadanki, pokazu z objaśnieniem, ćwiczeń przedmiotowych. zaproponowane w programie nauczyciel może uzupełnić lub zmienić zgodnie z potrzebami wynikającymi z aktualnych trendów mody, wiedzy i wyposażenia. Zajęcia należy wzbogacać filmami z pokazów mody oraz filmami instruktażowymi. Proponuje się następujący podział godzin na realizację poszczególnych działów tematycznych: Lp. Działy tematyczne Liczba godzin 1. Stanowisko pracy Podstawowe pojęcia technologiczne 2 3. Pielęgnacja włosów Ondulacja wodna Strzyżenie włosów Ondulacja chemiczna Rozjaśnianie włosów Barwienie włosów Układanie włosów 19 Razem 204 Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się w trakcie realizacji programu nauczania w sposób systematyczny na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Podczas oceniania należy sprawdzać umiejętności uczniów w operowaniu zdobytą wiedzą, zwracać uwagę na merytoryczną jakość wypowiedzi, posługiwanie się terminologią zawodową. Podczas realizacji programu nauczania należy oceniać uczniów w zakresie wyodrębnionych celów kształcenia, stosując sprawdziany ustne i pisemne oraz obserwację czynności wykonywanych w trakcie ćwiczeń. Obserwując czynności ucznia, należy zwracać uwagę na: poprawną organizację stanowiska pracy, prawidłowe sporządzanie planów zabiegów fryzjerskich, dobór właściwych preparatów do zabiegów. Po zakończeniu realizacji programu, proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego wielostopniowego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda fałsz). 28

29 Ocenianie osiągnięć uczniów powinno być dokonywane zgodnie z obowiązującą skalą ocen. Literatura Marek Z.: Fryzjerstwo. WSiP, Warszawa 1999 Sumirska Z.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych. P.P.H.U. SUZI, Warszawa 2002 Praca zbiorowa: Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi. Wydawnictwo REA s. j., Warszawa 2000 Techniki strzyżenia, farbowania i modelowania włosów. Wydawnictwo Zysk i s-ka, 2003 Czasopisma: Świat fryzjerstwa, Laurent fryzury, Kosmetyka i kosmetologia Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 29

30 Szczegółowe cele kształcenia STYLIZACJA W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: określić związek fryzjerstwa z pokrewnymi dziedzinami, określić najważniejsze organizacje fryzjerskie krajowe i międzynarodowe, scharakteryzować popularne style fryzur i formy zarostu minionych epok, dokonać analizy wyglądu sylwetki kobiecej i męskiej w różnych epokach historycznych, określić proporcje sylwetek dziecięcych, damskich i męskich, określić proporcje głowy i twarzy z uwzględnieniem wieku, rozpoznać deformacje głowy i kształty twarzy, naszkicować głowę w różnym ułożeniu, scharakteryzować linie fryzury, określić znaczenie kontrastów w kształtowaniu fryzury, wykorzystać złudzenia optyczne w projektowaniu fryzur, rozróżnić rodzaje i grubości linii rysunkowych, zastosować zasady skalowania fryzur i ich fragmentów, sporządzić rysunek złożeniowy fryzury, dokonać podziału barw wykorzystywanych w fryzjerstwie, zastosować zasady doboru i wykorzystania koloru w stylizacji fryzur, scharakteryzować zjawisko względności barw, scharakteryzować kontrasty kolorystyczne fryzur, zaprojektować zestawienia kolorystyczne fryzur, zaprojektować różne typy fryzur z uwzględnieniem kształtu głowy i twarzy, scharakteryzować sposoby upiększania fryzur, dobrać fryzurę do typu urody i osobowości, scharakteryzować środki, preparaty i narzędzia wykorzystywane do stylizacji fryzur, udzielić porady kolorystycznej w zależności od typu urody, dobrać makijaż do urody, fryzury, ubioru i okoliczności, scharakteryzować aktualne trendy mody fryzjerskiej. 30

31 Materiał nauczania 1. Wprowadzenie Tendencje rozwojowe fryzjerstwa. Związki fryzjerstwa z projektowaniem ubiorów, kosmetyką, reklamą, teatrem. Znaczenie stylizacji. Etapy stylizacji. Preparaty do stylingu i do układania końcowego. Organizacje fryzjerskie w kraju i na świecie. Najważniejsze krajowe i światowe imprezy fryzjerskie. Określanie tendencji rozwojowych fryzjerstwa. Określanie związków fryzjerstwa z projektowaniem ubiorów, makijażem, stylem życia, reklamą, filmem, teatrem. Określanie znaczenia stylizacji w fryzjerstwie. Demonstrowanie kolejnych etapów stylizacji. Rozpoznawanie preparatów do stylingu i do układania końcowego fryzury. Charakteryzowanie najważniejszych imprez fryzjerskich krajowych i międzynarodowych. 2. Historia stylizacji Zmiany proporcji sylwetki człowieka na przestrzeni wieków. Historia fryzur, makijażu i ubioru od starożytności do czasów współczesnych. Style fryzur i formy zarostu w różnych epokach historycznych. Dekoracyjne fryzury z epoki. Najważniejsze postacie w historii fryzjerstwa. Analizowanie zmian proporcji sylwetki człowieka na podstawie źródeł historycznych. Rozpoznawanie fryzur historycznych na podstawie dzieł malarskich. Analizowanie wyglądu sylwetki kobiecej i męskiej w różnych epokach historycznych. Charakteryzowanie popularnych fryzur historycznych na podstawie ilustracji. Porównywanie form zarostu u mężczyzn w różnych epokach historycznych. Charakteryzowanie technik stylizacji fryzur z minionych epok. Charakteryzowanie sposobów upiększania fryzur historycznych. Odwzorowywanie fryzur historycznych. Identyfikowanie fryzur mistrza sztuki fryzjerskiej Antoniego Cierplikowskiego. 31

32 3. Proporcje sylwetki człowieka Proporcje sylwetek. Proporcje głowy człowieka. Kształty czaszki. Części głowy i twarzy. Szkicowy rysunek głowy i twarzy. Najczęściej spotykane deformacje głowy. Zróżnicowanie profilu głowy. Analiza kształtów twarzy kobiet. Porównywanie proporcji sylwetek dziecięcych, damskich i męskich. Analizowanie proporcji głowy i twarzy w różnym wieku. Wskazywanie części głowy na schemacie. Rozpoznawanie deformacji głowy. Charakteryzowanie określonego profilu głowy. Analizowanie kształtów twarzy kobiet. Szkicowanie głowy w ułożeniach en face, profil, en trois quarts. 4. Kształtowanie linii fryzury Geometryczne elementy stylizacji. Linie fryzur: proste, łukowe, łamane. Linie konturowe: kontur zewnętrzny i wewnętrzny fryzury. Proporcje fryzury. Kontrast kształtu włosów, kontrast kierunków, kontrast długości, kontrast wielkości elementów fryzury. Symetria i asymetria fryzur. Elementy fryzury: fale, loki, pasma, warkocze. Rytm i światłocień. Złudzenia optyczne wykorzystywane w projektowaniu fryzur. Korygowanie deformacji głowy. Optyczna zmiana kształtu twarzy fryzurą. Określenie działania linii fryzury zależnie od formy uczesania. Analizowanie rysunków żurnalowych fryzur. Wyznaczanie linii konturowych na schematach fryzur. Rozróżnianie fryzur symetrycznych i asymetrycznych. Wykorzystywanie kontrastów w projektowaniu fryzury. Rysowanie elementów fryzury z uwzględnieniem światłocienia. Korygowanie nieprawidłowości w budowie głowy poprzez wykorzystanie złudzeń optycznych podczas projektowania fryzur. Korygowanie nieprawidłowości w budowie twarzy poprzez wykorzystanie złudzeń optycznych podczas projektowania fryzur. 5. Rysunek zawodowy Znaczenie rysunku w pracy technika usług fryzjerskich. Linie rysunkowe. Znaczenie normalizacji w rysunku technicznym. Techniki kopiowania rysunku. Złożeniowy rysunek fryzury. Rysunki instruktażowe. Czytanie rysunków złożeniowych fryzury. 32

33 Określanie roli rysunku w pracy fryzjera. Rozróżnianie linii rysunkowych stosowanych w dokumentacji fryzury. Posługiwanie się podziałką rysunkową, powiększanie i zmniejszanie fragmentów i całego uczesania. Kopiowanie rysunku fryzury różnymi technikami. Sporządzanie rysunków złożeniowych fryzury. Odczytywanie symboli określających zabiegi fryzjerskie w złożeniowym rysunku fryzury. Sporządzanie instruktażowych rysunków fryzury. 6. Kolorystyka Podstawowe wiadomości o barwach. Podział barw. Barwy zasadnicze, pochodne, komplementarne. Koło barw. Właściwości barw: temperatura, walor, nasycenie. Barwy złamane i zgaszone. Barwy neutralne. Wzajemne oddziaływanie barw: harmonia i kontrast. Gamy barw. Relatywizm barw. Podstawowe pojęcia: kolor, barwnik, pigment. Skala odcieni włosów i ich nazwy. Paleta kolorów. Głębia i kierunek koloru. Kontrasty kolorystyczne. Warianty harmonizowania kolorów. Dobór koloru. Kolor a światło. Kolor a przestrzeń. Wskazywanie barw podstawowych i pochodnych na wzornikach barw. Rozpoznawanie barw komplementarnych. Uzyskiwanie barw złamanych i zgaszonych przez mieszanie barw. Charakteryzowanie barw neutralnych. Analizowanie zjawiska względności barw. Określanie pojęć: kolor, barwnik, pigment. Objaśnianie głębi i kierunku koloru na podstawie palety fryzjerskiej. Rozróżnianie wariantów zharmonizowania kolorów. Wskazywanie kontrastów kolorystycznych na fryzurach żurnalowych. Określanie zależności między kolorem a światłem we włosach. Projektowanie zestawu kolorów fryzury. 7. Stylizacja fryzur Elementy kształtowania fryzury: forma, kolor, materiał. Typy fryzur. Modne linie fryzur. Zastosowanie programów komputerowych przy doborze fryzury. Kolorystyka typu urody. Dobór fryzury do typu urody. Dobór fryzury do osobowości. Zharmonizowanie koloru włosów z ubiorem i kolorytem twarzy. Metody stylizacji. Upiększanie fryzur. Dodatki fryzjerskie. Środki i preparaty wykorzystywane w stylizacji. 33

34 Złudzenia optyczne w koloryzacji fryzur. Aktualne trendy mody fryzjerskiej. Analizowanie elementów stylizacji fryzury: formy, koloru, materiału. Projektowanie różnych typów fryzur. Projektowanie fryzury do wybranego kształtu twarzy i głowy z uwzględnieniem faktury i tekstury włosa, linii i koloru. Analizowanie kolorystycznych typów urody według pór roku. Projektowanie fryzury do typu urody z wykorzystaniem programów komputerowych. Dobieranie fryzury do osobowości klienta. Określanie metod stylizacji. Udzielanie porady kolorystycznej w zależności od typu urody. Upiększanie fryzur elementami przestrzennymi wykonanymi z włosów. Projektowanie fryzur na specjalne okazje. Rozpoznawanie środków i preparatów do stylizacji. Określanie trendów mody fryzjerskiej na podstawie konkursów i imprez fryzjerskich. 8. Elementy kosmetyki kolorowej Analiza kolorystyczna cery. Typy urody. Kolory w makijażu, gamy barw zimnych i ciepłych. Korygowanie kształtu twarzy, oczu i ust makijażem. Dobór makijażu do urody. Stylizacja twarzy fryzurą i makijażem. Dobór makijażu do fryzury, ubioru i okoliczności. Makijaż na różne okazje. Dobór manicure do ubioru i okoliczności. Dobór kolorów w stylizacji sylwetki. Rola dodatków w stylizacji sylwetki. Rozpoznawanie kolorytu cery. Komponowanie gamy barw dla wybranego typu urody. Charakteryzowanie stylów makijażu przedstawionych na fotografiach. Wykonywanie makijażu dziennego do wybranego typu urody. Dobieranie manicure do ubioru. Dobieranie makijażu do urody, fryzury i ubioru. Harmonizowanie elementów fryzury, makijażu, okularów i biżuterii w celu podkreślenia zalet oraz tuszowania wad wyglądu. 34

35 Środki dydaktyczne Schematy sylwetek ludzkich. Wzorniki barw. Palety fryzjerskie. Akcesoria zdobnicze. Zestawy farb. Zestawy kosmetyków do makijażu. Peruki. Główki fryzjerskie. Preparaty do stylingu. Materiały i przybory do rysunku. Ilustracje fryzur historycznych. Albumy dzieł malarskich. Żurnale. Fotografie fryzur. Filmy dydaktyczne, instruktażowe, z pokazów fryzjerskich. Czasopisma zawodowe. Internet. Uwagi o realizacji Materiał nauczania przedmiotu Stylizacja został podzielony na osiem działów tematycznych obejmujących treści dotyczące fryzur historycznych, proporcji sylwetki, kształtowania linii i barwy fryzur, projektowania i stylizacji fryzur współczesnych oraz elementów kosmetyki kolorowej. Celem realizacji programu jest wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą zasad kształtowania formy i koloru fryzury, wykorzystywania złudzeń optycznych do projektowania fryzur, tuszowania wad oraz podkreślanie piękna twarzy fryzurą. Zdobyta przez uczniów wiedza będzie wykorzystana podczas wykonywania ćwiczeń w pracowni fryzjerskiej oraz w kształceniu praktycznym. W trakcie realizacji treści dotyczących historii stylizacji, zmian w wyglądzie człowieka, w stylach fryzur, należy kształtować poczucie piękna, estetyki, harmonii oraz kreować współczesny obraz sylwetki człowieka. Wiadomości dotyczące proporcji sylwetki człowieka oraz kompozycji przestrzennej, uczniowie powinni wykorzystać do projektowania fryzur. Realizując kolejne działy programu należy kształtować u uczniów cechy niezbędne do wykonywania zawodu technika usług fryzjerskich, takie jak: wrażliwość na kolory i kształty, wyobraźnię przestrzenną oraz zdolność obserwacji. 35

36 Zagadnienia dotyczące rozpoznawania i stosowania kolorów są trudne, dlatego należy przeznaczyć więcej czasu na ich realizację. Technik usług fryzjerskich powinien doradzić i dobrać kolor włosów oraz fryzurę do sylwetki, twarzy, ubioru i makijażu. W procesie dydaktycznym wskazane jest stosowanie następujących metod nauczania: wykładu, pogadanki, pokazu z objaśnieniem, pokazu z instruktażem, dyskusji dydaktycznej oraz ćwiczeń. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji programu nauczania, zajęcia powinny odbywać się w pracowni rysunku oraz w pracowni fryzjerskiej. Wyposażenie pracowni powinno zapewnić możliwość indywidualnej i grupowej pracy uczniów. Proponuje się następujący podział godzin na realizację poszczególnych działów tematycznych: Lp. Działy tematyczne Liczba godzin 1. Wprowadzenie 8 2. Historia stylizacji Proporcje sylwetki człowieka Kształtowanie linii fryzury Rysunek zawodowy Kolorystyka Stylizacja fryzur Elementy kosmetyki kolorowej 24 Razem 204 Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie postępów uczniów powinno odbywać się w sposób ciągły w trakcie realizacji programu nauczania na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Wiadomości teoretyczne niezbędne do realizacji ćwiczeń mogą być sprawdzane za pomocą testów osiągnięć szkolnych oraz sprawdzianów ustnych i pisemnych. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, typu prawda - fałsz). Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać poprzez obserwację czynności wykonywanych przez ucznia w trakcie ćwiczeń. Obserwując czynności ucznia należy zwracać uwagę na: dobór materiałów i przyborów, kompozycję barwną fryzur, zachowanie proporcji sylwetki ciała i głowy, estetykę wykonania rysunku fryzury, kreatywność, 36

37 stosowanie właściwych oznaczeń i opisów rysunków, kształtowanie fryzur: dobór koloru, formy. Oceniając wypowiedzi uczniów należy zwracać uwagę na: merytoryczną jakość wypowiedzi, operowanie wiedzą, poprawne posługiwanie się terminologią zawodową, wnioskowanie. Ocena osiągnięć szkolnych powinna aktywizować i mobilizować do pracy zarówno ucznia jak i nauczyciela. Ocenianie osiągnięć uczniów powinno być dokonywane zgodnie z obowiązującą skalą ocen. Literatura Buscher Ch.: Znajdź swój kolor. Wyd. MUZA S.A, Warszawa 1992 Kuss E., Sedlmaier S.: Sylizacja twarzy. Grupa Wydawnicza Bertelsman Media Diagenes, Warszawa 2001 Sheybal S.: Kompozycja plastyczna. PZWS, Warszawa 1964 Walde R.: Odkryj swój styl i kolory. Grupa Wydawnicza Bertelsman Media Diogenes, Warszawa 2002 Praca zbiorowa: Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi podręcznik do nauki zawodu. Wyd. REA s. j., Warszawa 2000 Praca zbiorowa zespołu: red. 255 nowych fryzur, Journal fur die Frau, Oficyna wydawnicza Kalliope, Warszawa 1996 Praca zbiorowa pod redakcją Zuzanny Sumirskiej.: Stylizacja, P.P.H.U. SUZI, Warszawa 2004 Opracowanie zbiorowe: Fryzjerstwo. Wyd. Kultura Życia Codziennego WATRA, Warszawa 1969 Zeszyt ćwiczeń do nauki zawodu Wiedza o stylach fryzjerskich i kształtowaniu fryzur. Wyd. REA s. j., Warszawa 2000 Czasopisma: Paryska fryzura, Świat fryzjerstwa, LAURENT fryzury Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych 37

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH:

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH: Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plac Rynek 8 Starachowice Tel. (41) 2747024 starachowice@zak.edu.pl PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH: SEMESTR III- CZAS TRAWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE W wyniku

Bardziej szczegółowo

I. Repetytorium. Kwalifikacja A

I. Repetytorium. Kwalifikacja A 3 Spis Treści Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.. 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich / fryzjer... 15 I. Repetytorium.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER 514[01]

PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER 514[01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 514[01]/ZSZ/MENiS/2004. PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER 514[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 Autorzy: inż. Anna Dziewięcka mgr Danuta

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik usług fryzjerskich 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1)

Bardziej szczegółowo

Podstawy fryzjerstwa Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Podstawy fryzjerstwa Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter REFORMA 2012 Podstawy fryzjerstwa Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter Podręcznik do nauki zawodu FRYZJER TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Podręcznik zawiera treści stanowiące podbudowę do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik usług fryzjerskich; symbol 514105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Warstwa korowa 61 Łuska włosowa 62 3. Rodzaje włosów oraz kształty i układ włosów na głowie 63 Włosy wełniste meszek włosowy 63 Włosy szczeciniaste

Warstwa korowa 61 Łuska włosowa 62 3. Rodzaje włosów oraz kształty i układ włosów na głowie 63 Włosy wełniste meszek włosowy 63 Włosy szczeciniaste SPIS TREŚCI I. Wiadomości wstępne 9 1. Cele usług fryzjerskich 9 2. Zarys historii uczesania 10 3. Powstanie i rozwój rzemiosła fryzjerskiego 23 4. Cechy współczesnego fryzjera 23 5. Charakterystyka absolwenta

Bardziej szczegółowo

Fryzjer nr indeksu 514101

Fryzjer nr indeksu 514101 Fryzjer nr indeksu 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fryzjer; symbol 514101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Zawód: fryzjer 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Fryzjer

Fryzjer AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 514101 Fryzjer 514105 Technik usług fryzjerskich PKZ(AU.k) FRYZJER 514101 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien

Bardziej szczegółowo

Fryzjer

Fryzjer AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 514101 Fryzjer 514105 Technik usług fryzjerskich PKZ(AU.k) AU.26. Projektowanie fryzur 514105 Technik usług fryzjerskich OMZ PKZ(AU.k) PKZ(AU.n) TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: 514101. Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni

PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: 514101. Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni PROGRAM NAUCZANIA Symbol cyfrowy: 514101 Typ programu - przedmiotowy Rodzaj programu liniowy Okres nauczania - dwuletni Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2012r. Opracowano w Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu

Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu przygotowanie ucznia do skutecznego wykonywania zadań zawodowych

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia. 04 lipca 07 września 2011r.

H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia. 04 lipca 07 września 2011r. H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia ul. Duża 8 25-304 Kielce nazwa szkolenia Fryzjer Data i miejsce 04 lipca 07 września 2011r.

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodzie FRYZJER Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ASYSTENT FRYZJERA - 932919 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Beata Wach-Mińkowska FRYZJERSTWO. wraz z poradami kosmetycznymi. Plan wynikowy

Beata Wach-Mińkowska FRYZJERSTWO. wraz z poradami kosmetycznymi. Plan wynikowy Beata Wach-Mińkowska FRYZJERSTWO wraz z poradami kosmetycznymi Plan wynikowy 1 2 Nr lekcji Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego do przedmiotu technologia fryzjerstwa na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Ondulowanie Strzyżenie Zmiana koloru TFR.08 Przeciwwskazania do zabiegów pielęgnacyjnych. TFR.09 Działanie preparatów myjących i pielęgnacyjnych. TFR.

Ondulowanie Strzyżenie Zmiana koloru TFR.08 Przeciwwskazania do zabiegów pielęgnacyjnych. TFR.09 Działanie preparatów myjących i pielęgnacyjnych. TFR. PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: A.9 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH W OBRĘBIE ZAWODÓW: FRYZJER 540 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 5405 Przedmiot nauczania PFR TFR Podstawy

Bardziej szczegółowo

I. Wiadomości wstępne

I. Wiadomości wstępne I. Wiadomości wstępne 1. Cele usług fryzjerskich Celem usług fryzjerskich jest racjonalna pielęgnacja włosów i skóry głowy. Zjawiska atmosferyczne i klimatyczne, warunki pracy zawodowej, stan zdrowotny

Bardziej szczegółowo

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii -

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii - TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii - Określenie rodzaju działania innowacyjnego: I Innowacja programowa Wprowadzono nowe treści z zakresu elementów kosmetologii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A

PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH WŁAŚCIWEJ DLA ZAWODU FRYZJER 514101 (REALIZACJA W FORMIE ZAOCZNEJ) Program nauczania dla kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA przedmiotów zawodowych realizowanych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego opracowany zgodnie z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA. Technik usług fryzjerskich A6 Pracownia fryzjerska

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA. Technik usług fryzjerskich A6 Pracownia fryzjerska WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Technik usług fryzjerskich 514105.A6 racownia fryzjerska Opracował: Daniel rokopik Aneta Sakowska Bernadeta Wyroba Rzeszów 2015 oziomy nauczania dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

1. Praktyka zawodowa Technik Usług kosmetycznych 160 h/ 4 tygodnie/ powinna się odbyć na III semestrze.

1. Praktyka zawodowa Technik Usług kosmetycznych 160 h/ 4 tygodnie/ powinna się odbyć na III semestrze. 1. Praktyka zawodowa Technik Usług kosmetycznych 160 h/ 4 tygodnie/ powinna się odbyć na III semestrze. 8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu 8.2. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02] 1 2 3 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego w zawodzie technik usług fryzjerskich polegało na opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Sylwetka absolwenta Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik usług fryzjerskich

Sylwetka absolwenta Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik usług fryzjerskich TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Technik usług fryzjerskich jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się zawodów. Oferta kształcenia skierowana jest do osób kreatywnych, chcących rozwijać swoje umiejętnościi

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu fryzjer (ZSP Bytów-ŚCKP 10/FR/ ) zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu fryzjer (ZSP Bytów-ŚCKP 10/FR/ ) zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu fryzjer 514101 (ZSP Bytów-ŚCKP 10/FR/2012-15) zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu fryzjer 71410 Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji A.23. projektowanie fryzur 1.1. Wykonywanie projektów fryzur

Bardziej szczegółowo

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH kod zawodu 514105 Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa kształcenia

Bardziej szczegółowo

Scenariusze zajęć praktycznej nauki zawodu fryzjer

Scenariusze zajęć praktycznej nauki zawodu fryzjer Scenariusze zajęć praktycznej nauki zawodu fryzjer 514101 Miejsce zajęć pracownia fryzjerska Czas trwania zajęć: 6 godz. /w tym 30 minut przerwy/ Klasa: III /specjalna/ Nauczyciel: A. Ćwintal-Wójcicka

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała raktyki zawodowe 8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu 8.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała 8.1. Wykonywanie zabiegów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze III 4 tygodnie Kształcenie praktyczne może być realizowane w: gabinetach kosmetycznych, salonach kosmetycznych,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

STYLIZACJA elementy projektowania fryzur

STYLIZACJA elementy projektowania fryzur Beata Wach-Mińkowska STYLIZACJA elementy projektowania fryzur Plan wynikowy 1 2 Propozycja nauczycielskiego planu wynikowego przedmiotu stylizacja na podstawie programu nauczania 514[01] /ZSZ/ MENiS/2004.06.03.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci HARMONOGRAM SZKOLENIA Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci Termin realizacji: 08.0.07 r. 09.0.07 r. Miejsce realizacji: Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OŚWIATA Katowice, al. Korfantego Data

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

fryzur Projektowanie Kwalifikacja A.23.1 REFORMA 2012 Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

fryzur Projektowanie Kwalifikacja A.23.1 REFORMA 2012 Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter REFORMA 2012 Projektowanie fryzur Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter Kwalifikacja A.23.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: FRYZJER Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (** Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MATERIAŁ NAUCZANIA

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MATERIAŁ NAUCZANIA Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12 70-473 Szczecin Tel. (91) 4844604 www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MATERIAŁ NAUCZANIA Podczas dwóch

Bardziej szczegółowo

Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich Technik usług fryzjerskich Zasadniczym celem kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowanie absolwentów do nowoczesnego wykonywania zawodu według współczesnych norm i trendów fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu FRYZJER

Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu FRYZJER Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu FRYZJER 98/m Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514101 (* (514102) (**

Bardziej szczegółowo

Temat innowacji: Wizaż i kreowanie wizerunku

Temat innowacji: Wizaż i kreowanie wizerunku Temat innowacji: Wizaż i kreowanie wizerunku Autorzy: mgr Ciereszyńska Małgorzata mgr Długosz Radoń Ewa I. Określenie rodzaju innowacji: 1. Programowa. Wprowadza nowe treści z zakresu kosmetyki twarzy

Bardziej szczegółowo

Beata Wach-Mińkowska. Fryzjerstwo. wraz z poradami kosmetycznymi. poradnik metodyczny dla nauczyciela technologii fryzjerstwa

Beata Wach-Mińkowska. Fryzjerstwo. wraz z poradami kosmetycznymi. poradnik metodyczny dla nauczyciela technologii fryzjerstwa Beata Wach-Mińkowska Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi poradnik metodyczny dla nauczyciela technologii fryzjerstwa Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PODSTAWY FRYZJERSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PODSTAWY FRYZJERSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PODSTAWY FRYZJERSTWA Nazwa szkoły: Technikum Usług Fryzjerskich nr 3 w Dąbrowie Górniczej Imię i nazwisko: mgr Justyna Łaskawiec Nr programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia Kwalifikacja 1: AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia Kwalifikacja 1: AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich FRYZJER Fryzjerstwo jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się zawodów. Oferta kształcenia w zawodzie skierowana jest do osób kreatywnych, chcących rozwijać swoje umiejętności manualne oraz ceniących

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik usług fryzjerskich 514[02]

I.1.1. Technik usług fryzjerskich 514[02] I.1.1. Technik usług fryzjerskich 514[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2090 Przystąpiło łącznie: 1842 przystąpiło: 1839 przystąpiło: 1830 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1672 (90,9%) zdało: 1478

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia

Bardziej szczegółowo

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego Zawód: FRYZJER symbol cyfrowy 514[01] Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: VII /ST Poznań, dnia r. (adres i nazwa wykonawcy) ZAPYTANIE CENOWE

Znak sprawy: VII /ST Poznań, dnia r. (adres i nazwa wykonawcy) ZAPYTANIE CENOWE Załącznik nr3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Znak sprawy: VII.4124. 14.2015/ST Poznań, dnia 24.07.2015 r. (adres

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Zawód: Technik usług fryzjerskich Z1. HIGIENA Opracowała: mgr Elżbieta itera Dokument zawiera informacje w trzech obszarach: 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE 2. FORMY I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU KOSMETYCZKA-CZELADNIK. Numer POWR /17. Akademia Zdrowia ul. Jagiellońska 5, Rzeszów

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU KOSMETYCZKA-CZELADNIK. Numer POWR /17. Akademia Zdrowia ul. Jagiellońska 5, Rzeszów SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU KOSMETYCZKA-CZELADNIK Numer projektu Tytuł projektu Numer POWR.01.02.01-18-0020/17 MŁODZI-AKTYWNI-PRACUJĄCY- aktywizacja społeczno-zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 514[01] DYPLOM. przystąpiło zdało przystąpiło zdało otrzymało

ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 514[01] DYPLOM. przystąpiło zdało przystąpiło zdało otrzymało FRYZJER 51[1] ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Do egzaminu zgłoszonych zostało: 5 Przystąpiło łącznie: 5 51[1] DYPLOM ZASIĘG ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER O STRUKTURZE MODUŁOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER 514101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 1 TYP SZKOŁY: ZASADNICZ SZKOŁA ZAWODOWA Doskonalenie podstaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101. O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Techniki fryzjerskie. Koweziu/ODiDZ Łomza/ Skawska Danuta

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101. O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Techniki fryzjerskie. Koweziu/ODiDZ Łomza/ Skawska Danuta PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Techniki fryzjerskie Koweziu/ODiDZ Łomza/ Skawska Danuta 5. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIZUALIZACJA WE FRYZJERSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIZUALIZACJA WE FRYZJERSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIZUALIZACJA WE FRYZJERSTWIE Nazwa szkoły: Technikum Usług Fryzjerskich nr 3 w Dąbrowie Górniczej Imię i nazwisko: mgr Justyna Łaskawiec Nr programu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.) Fryzjer 514101 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

dla zawodu WIZAŻYSTKA Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

dla zawodu WIZAŻYSTKA Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: 111/c Standard wymagań- egzamin czeladniczy dla zawodu WIZAŻYSTKA Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514108 Zawód pozaszkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zawód: opiekun medyczny symbol cyfrowy: 513[02] Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Zawód: opiekun medyczny symbol cyfrowy: 513[02] Etap pisemny egzaminu obejmuje: STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODACH, W KTÓRYCH KSZTAŁCENIE ODBYWA SIĘ W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH, TECHNIKACH, TECHNIKACH

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** FRYZJER 514101 -CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: FRYZJER Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących fryzjerów. w ramach projektu:

Program praktyki. dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących fryzjerów. w ramach projektu: Program praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących fryzjerów w ramach projektu: Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli, który realizuje

Bardziej szczegółowo

Projekt graficzny okładki i książki: Zuzanna Sumirska. Opracowanie graficzne i łamanie: OLY. Druk i oprawa:

Projekt graficzny okładki i książki: Zuzanna Sumirska. Opracowanie graficzne i łamanie: OLY. Druk i oprawa: Rok dopuszczenia 2010. REKOMENDACJA Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna Związku Rzemiosła Polskiego rekomenduje podręcznik Nowoczesne Fryzjerstwo - chemia, technologie, techniki" (wydanie drugie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

669 (97,5%) 576 (91,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu fryzjer

669 (97,5%) 576 (91,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu fryzjer 2.1. Fryzjer 514[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 952 Przystąpiło łącznie: 742 686 630 ETAP PISEMNY 669 (97,5%) ETAP PRAKTYCZNY 576 (91,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: 557

Bardziej szczegółowo

FRYZJER EGZAMIN MISTRZOWSKI CZĘŚĆ USTNA TECHNOLOGIA

FRYZJER EGZAMIN MISTRZOWSKI CZĘŚĆ USTNA TECHNOLOGIA FRYZJER EGZAMIN MISTRZOWSKI CZĘŚĆ USTNA TECHNOLOGIA 1. Jakie znasz rodzaje dopinek, omów do jakich fryzur są używane. 2. Wymień sposoby usuwania zarostu. 3. Przed jakimi czynnościami fryzjerskimi należy

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik usług kosmetycznych 514[03]

I.1.1. Technik usług kosmetycznych 514[03] I.1.1. Technik usług 514[03] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 7278 Przystąpiło łącznie: 6681 przystąpiło: 6673 przystąpiło: 6649 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 6145 (92,1%) zdało: 4946 (74,4%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, 514105 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, 514105 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG FRYZJERSKIH, 514105 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PRACOWNIA PROJEKTOWANIA FRYZUR

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PRACOWNIA PROJEKTOWANIA FRYZUR PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PRACOWNIA PROJEKTOWANIA FRYZUR Nazwa szkoły: Technikum Usług Fryzjerskich nr 3 w Dąbrowie Górniczej Imię i nazwisko: mgr Justyna Łaskawiec Nr programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Podstawowe kryteria oceny osiągnięć ucznia: 1. Opanowanie podstawowego warsztatu plastycznego. 2. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeń: rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia ich zastosowanie planuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PROCESY FRYZJERSKIE I STYLIZACJA FRYZUR

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PROCESY FRYZJERSKIE I STYLIZACJA FRYZUR PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE - PROCESY FRYZJERSKIE I STYLIZACJA FRYZUR Nazwa szkoły: Technikum Usług Fryzjerskich nr 3 w Dąbrowie Górniczej Imię i nazwisko: mgr Justyna Łaskawiec

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO

RAMOWY PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO 1 Załącznik nr 1 do umowy z pracodawcą. RAMOWY Imię i nazwisko uczestnika stażu/praktyki: Nazwa zawodu/stanowisko:..... Technik usług kosmetycznych/kosmetyczka Nazwa Przedsiębiorcy:...... Numer porozumienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FRYZJER, 514101 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.) Technik usług fryzjerskich 311928 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ Beneficjent Nr umowy 1326/POKL.09.02.00 06 022/13 00 Tytuł projektu Działanie Staże u pracodawców startem do kariery dla uczniów Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Staże zawodowe

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.) Asystent fryzjera 932919 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Wydział Inżynierii. studia I stopnia. Kierunek: Chemia kosmetyczna

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Wydział Inżynierii. studia I stopnia. Kierunek: Chemia kosmetyczna Zagadnienia na egzamin dyplomowy Wydział Inżynierii studia I stopnia Kierunek: Chemia kosmetyczna rok akademicki 2018/2019 1. Proszę podać jakie przepisy i akty prawne regulują kwestie stosowania związków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, 514105 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, 514105 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG FRYZJERSKIH, 514105 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 1 TY SZKOŁY: TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ Beneficjent Nr umowy 1326/POKL.09.02.00 06 022/13 00 Tytuł projektu Działanie Staże u pracodawców startem do kariery dla uczniów Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Staże zawodowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

[17] Kosmetologia Upiększająca

[17] Kosmetologia Upiększająca 1. Ogólne informacje o module Sylabus z modułu [17] Kosmetologia Upiększająca Nazwa modułu KOSMETOLOGIA UPIĘKSZAJĄCA Kod modułu 17 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa kierunku studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH AU.61. AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 514207 514207 Technik usług kosmetycznych Technik usług kosmetycznych OMZ PKZ(AU.aa) OMZ PKZ(AU.aa)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ (FRK)

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ (FRK) Załącznik nr 11 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2019 r. (Dz. U. poz. ) PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ (FRK) Załącznik zawiera podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 532102 TYP SZKOŁY: SZKOŁA POLICEALNA, ZAOCZNA DLA DOROSŁYCH RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA II GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną przedstawia - potrafi w praktyce zastosować

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ Zawód: florysta, symbol 343203 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA KOSMETYCZNA

PRACOWNIA KOSMETYCZNA PRACOWNIA KOSMETYCZNA 1. Informacje o przedmiocie(zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej: 1.1. Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA KOSMETYCZNA 1.2. Forma przedmiotu: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG FRYZJERSKIH 514105 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram nauczania dla zawodu technik usług fryzjerskich 514105 o strukturze

Bardziej szczegółowo