Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. Bank PBS jest marką handlową Pienińskiego Banku Spółdzielczego 1

2 2

3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. OBRÓT KASOWY... 6 I. WPŁATY GOTÓWKOWE /Centrala, Oddziały, Filie/... 6 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI BANKOWE... 7 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE STANDARD W PLN... 7 II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE SENIOR W PLN... 7 III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE VIP W PLN... 7 IV. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE BANKOMATOWY W PLN... 8 V. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE JUNIOR, STUDENT W PLN... 8 VI. RACHUNEK OSZCZĘDZJĄCY W PLN... 8 VII. RACHUNEK OSZCZĘDZAJĄCY DZIECIĘCA SKARBONKA W PLN... 9 VIII. RACHUNKI SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (SKO) W PLN... 9 IX. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE UMIEJSCOWIONE W PLN... 9 X. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE - DEWIZOWE... 9 XI. RACHUNKI IKE... 9 XII. KSIĄŻECZKI TERMINOWE I KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE AVISTA... 9 XIII. OPŁATY WSPÓLNE DLA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYCH PAKIET BEZ OGRANICZEŃ RACHUNEK TYPU ROR KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE DEBET/KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ Karty płatnicze karty OWARCIE RACHUNKU wydanie karty płatniczej duplikat karty płatniczej obsługa karty płatniczej Wypłata z bankomatów wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą PAKIET VIP RACHUNEK TYTPU ROR KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE DEBET/KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ RACHUNEK WALUTOWY LOKATA NOCNA Karty płatnicze wydanie karty płatniczej duplikat karty płatniczej obsługa karty płatniczej Wypłata z bankomatów wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą XIV. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ORAZ POWIERNICZE - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA* XV. RACHUNKI OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE PRZEWOZU ŁODZIAMI FLISACKIMI * XVI. RACHUNKI ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH * XVII. RACHUNKI DEWIZOWE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA* XVIII. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA, ecorponet XIX. PODPIS ELEKTRONICZNY ROZDZIAŁ 3. KARTY PŁATNICZE I. KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA VISA / PAYWAVE II. KARTA VISA DEBETOWA VIP III. KARTA VISA DEBETOWA JUNIOR / STUDENT

4 IV. KARTA MASTERCARD PAYPASS V. KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA VI. KARTY KREDYTOWE VISA CLASSIC VII. KARTY KREDYTOWE VISA CLASSIC GOLD VIII. KARTY KREDYTOWE VISA BUSINESS IX. KARTY KREDYTOWE VISA BUSINESS GOLD I. KREDYTY I POŻYCZKI ROZDZIAŁ 5. INNE USŁUGI I. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM II. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM III. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM IV. INKASO DOKUMENTOWE / FINANSOWE V. OPŁATY WSPÓLNE DLA RACHUNKÓW OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

5 Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Pienińskim Banku Spółdzielczym pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub w inny sposób określony w taryfie lub w zawartej pomiędzy stronami umowie. 2. Należne opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadaczy rachunków prowadzonych w Pienińskim Banku Spółdzielczym, pobiera się z ich rachunku bankowego doraźnie lub okresowo. 3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Pieniński Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności. 4. Pieniński Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo zmiany wymienionych stawek, modyfikacji treści punktów taryfy oraz dodawania nowych punktów w taryfie. 5. O zmianach w niniejszej taryfie Pieniński Bank Spółdzielczy zobowiązuje się informować Klientów na zasadach określonych w umowie lub regulaminie. 6. Zmiany obowiązują strony od daty ich wprowadzenia. 7. Decyzje o nie pobieraniu prowizji i opłat lub obniżeniu ich wysokości i stawek może podjąć Zarząd Banku w każdym uzasadnionym przypadku. 8. Nie pobiera się opłat i prowizji za czynności bankowe od: a. otwarcia i prowadzenia rachunków lokat terminowych b. od wpłat na cele charytatywne prowadzone na szeroką skalę 9. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 5

6 Rozdział 1. Obrót kasowy L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. WPŁATY GOTÓWKOWE /Centrala, Oddziały, Filie/ 1. Na rachunki prowadzone przez inne banki - wpłata do wpłata powyżej z tytułu należności za usługi świadczone przez ZE - z tytułu należności za usługi świadczone przez TP - składki ZUS 2. Wypłaty gotówkowe ,7% kwoty operacji nie mniej niż 2,4 zł 0,5% kwoty operacji 1,5 zł od każdego dowodu wpłaty 1,5 zł od każdego dowodu wpłaty do 1 000zł 0,7% kwoty operacji nie mniej niż 3 zł od kwoty powyżej ,5% kwoty operacji - za dokonanie wypłaty z konta - zlecenie do wypłaty 1 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 2,4 zł Wymiana bilonu i wpłaty bilonu na rachunki bankowe w ilościach wymagającej dużej pracochłonności 2 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 2,4 zł Za dokonanie wymiany zużytych lub uszkodzonych krajowych znaków pieniężnych 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 2,4 zł Za sporządzenie kserokopii dokumentu kasowego na życzenie klienta 3 zł 1 Prowizja pobierana jest w drodze pomniejszenia wypłaconej kwoty wystawiając na tę okoliczność notę memoriałową lub wypisując asygnatę wypłaty na całą kwotę należności a na należną prowizję dowód wpłaty. 2 Nie pobiera się prowizji za dokonanie wymiany poniżej 50 sztuk monet oraz od zamiany bilonu Spółdzielniom Uczniowskim. 6

7 Rozdział 2. Rachunki bankowe L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE STANDARD W PLN 1. Otwarcie rachunku: 2. Prowadzenie rachunku 3 3. Przyznanie debetu 2% przyznanej kwoty 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej 2,8 zł - polecenie zapłaty 1 zł 5. - przelew Internetowy Dyspozycja bezgotówkowe(przelewy) Oddział Zakopane na rachunki w innych bankach - z tytułu należności za usługi świadczone przez ZE 1 zł - z tytułu należności za usługi świadczone przez TP 1 zł - z tytułu należności MZK w Zakopanem 1 zł 5. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń: 3 zł od każdego zlecenia 6. Wydanie blankietów czekowych według kosztów zakupu 7. Przesłanie na życzenie klienta listem poleconym blankietów czekowych 5 zł 8. Sporządzenie wyciągu miesięcznego (1 wyciąg z każdego m-ca) Sporządzenie wyciągu po każdej operacji na życzenie posiadacza 9. rachunku 2 zł od każdego wyciągu 10. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia Udzielenie komornikowi informacji o stanie majątkowym Telekomunikacyjne potwierdzenie salda z ROR w zastępczej obsłudze wg kosztów nie mniej niż 5 zł 13. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/ - miesięcznie 1 zł 14. Opłata za listę haseł jednorazowych 5 zł 15. Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em (opłata pobierana w okresach miesięcznych) II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE SENIOR W PLN 1. Otwarcie rachunku: 2. Prowadzenie rachunku 0,15 zł za każdy SMS 3. Przyznanie debetu 2% przyznanej kwoty 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej 2,8 zł - polecenie zapłaty 1 zł - przelew Internetowy 5. Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE VIP W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Prowadzenie rachunku walutowego 3 W przypadku gdy wpływy na rachunek nie przekraczają 2 tys. zł miesięcznie opłata za prowadzenie rachunku wynosi 2 zł miesięcznie. 7

8 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 4. Przyznanie debetu 2 % przyznanej kwoty 5. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej - polecenie zapłaty - jednorazowe i stałe zlecenie - przelew Internetowy Realizacja dyspozycji przekazania środków w ramach szybkich 6. płatności - maksymalna kwota pojedynczego dyspozycji zł 7. Wypłata gotówki w bankomatach na całym świecie 8. Za użytkowanie karty( VISA, MasterCard) miesięcznie 9. Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD IV. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE BANKOMATOWY W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 9,9 zł 3. Przyznanie debetu 2 % 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej 2,8 zł - polecenie zapłaty 1 zł - przelew Internetowy 5. Wypłata gotówki w bankomatach w całej Polsce 6. Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD V. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE JUNIOR, STUDENT W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej 2,8 zł - polecenie zapłaty - przelew Internetowy 4. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń 3 zł od każdego zlecenia 5. Za wydanie karty 6. Za obsługę karty bankomatowej 4 7. Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD VI. RACHUNEK OSZCZĘDZJĄCY W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Pierwsza wypłata lub przelew w miesiącu 4. Każda następna wypłata lub przelew w miesiącu 0,20 % min. 5 zł 4 W przypadku gdy transakcje kartą nie przekraczają 100zł miesięcznie opłata za obsługę karty wynosi 3zł miesięcznie. 8

9 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 5. Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD VII. RACHUNEK OSZCZĘDZAJĄCY DZIECIĘCA SKARBONKA W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Pierwsza wypłata lub przelew w miesiącu 4. Każda następna wypłata lub przelew w miesiącu 0,20 % min Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD VIII. RACHUNKI SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (SKO) W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty/wypłaty gotówkowe 4. Dyspozycje bezgotówkowe IX. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE UMIEJSCOWIONE W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 zł 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej 2,8 zł - polecenie zapłaty 1 zł - przelew Internetowy 1 zł 4. Zlecenia stałe lub jednorazowe 3 zł od każdego zlecenia 5. Sporządzenie wyciągu po każdej operacji na życzenie klienta 2 zł 6. Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD X. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE - DEWIZOWE 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4 zł 3. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/ - miesięcznie 5 1 zł 4. Przesłanie wyciągów (za 1 wyciąg) wg kosztów przesyłki Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 5. 5 zł polecenia wypłaty XI. RACHUNKI IKE 1. Wycofanie środków przed upływem 12 m-cy 10 Automatyczne przesłanie kwoty nadpłaty na rachunek książeczek w 2. innym Banku 3 zł 3. Sporządzenie wyciągu na życzenie klienta 5 zł XII. KSIĄŻECZKI TERMINOWE I KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE AVISTA 1. Od wpłat i wypłat gotówkowych 2. Cesja książeczki 5 3. Wydanie książeczki wg kosztów zakupu 5 Opłata pobierana kwartalnie. 9

10 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca XIII. OPŁATY WSPÓLNE DLA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYCH 1. Przyjęcie zapisu na wypadek śmierci 5 2. Przyjęcie zmiany zapisu na wypadek śmierci 2 3. Wydanie zaświadczenia o stanie rachunku 4 4. Zastrzeżenie książeczki terminowej 5 5. Zastrzeżenie czeków i książeczki AVISTA 5 6. Zastrzeżenie dowodu osobistego 5 (brutto) 7. Usługi ksero 0,30zł za stronę( brutto) 8. Umorzenie zastrzeżonej książeczki 2 9. Naliczenie premii gwarancyjnej do książeczki mieszkaniowej Przekazanie środków za pośrednictwem witryny Ogniwo Cesja środków z lokaty terminowej Blokada środków na rachunku Wydanie listy haseł jednorazowych 5 zł 13. Zmiana wzoru podpisu 5 zł Realizacja dyspozycji przekazania środków w ramach szybkich 14. płatności 1 zł - maksymalna kwota pojedynczego dyspozycji zł PAKIET BEZ OGRANICZEŃ - RACHUNEK TYPU ROR - KARTA PŁATNICZA - BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE - DEBET/KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 9,9 zł 3. Przyznanie debetu 2% przyznanej kwoty 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej 5 zł - polecenie zapłaty - przelew Internetowy 5. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń: według kosztów zakupu Wydanie blankietów czekowych zł/szt 7. Przesłanie na życzenie klienta listem poleconym blankietów czekowych 5 zł 8. Sporządzenie wyciągu miesięcznego (1 wyciąg z każdego m-ca) Sporządzenie wyciągu po każdej operacji na życzenie posiadacza 9. rachunku 2 zł od każdego wyciągu 10. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia Udzielenie komornikowi informacji o stanie majątkowym Telekomunikacyjne potwierdzenie salda z ROR w zastępczej obsłudze wg kosztów nie mniej niż 5 zł 10

11 13. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/ - miesięcznie 14. Opłata za listę haseł jednorazowych 1 Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 15. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 16. Karty płatnicze karty OWARCIE RACHUNKU - wydanie karty płatniczej - duplikat karty płatniczej - obsługa karty płatniczej Wypłata z bankomatów - wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą 18. Debet/karta kredytowa zgodnie z rozdziałem karty płatnicze i/lub kredyty PAKIET VIP - RACHUNEK TYTPU ROR - KARTA PŁATNICZA - BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE - DEBET/KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ - RACHUNEK WALUTOWY - LOKATA NOCNA 1. Otwarcie rachunku: 2. Prowadzenie rachunku 6 3. Przyznanie debetu 2% przyznanej kwoty 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej - polecenie zapłaty - przelew Internetowy 5. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń: 6. Wydanie blankietów czekowych 7. Przesłanie na życzenie klienta listem poleconym blankietów czekowych 8. Sporządzenie wyciągu miesięcznego (1 wyciąg z każdego m-ca) Sporządzenie wyciągu po każdej operacji na życzenie posiadacza 9. rachunku 10. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia 11. Udzielenie komornikowi informacji o stanie majątkowym 12. Telekomunikacyjne potwierdzenie salda z ROR w zastępczej obsłudze 13. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/ - miesięcznie 14. Opłata za listę haseł jednorazowych Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 6 W przypadku gdy wpływy na rachunek nie przekraczają 2 tys. zł miesięcznie opłata za prowadzenie rachunku wynosi 2 zł miesięcznie. 11

12 15. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 16. Karty płatnicze - wydanie karty płatniczej - duplikat karty płatniczej - obsługa karty płatniczej 17. Wypłata z bankomatów - wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą 18. Debet/karta kredytowa zgodnie z rozdziałem karty płatnicze i/lub kredyty 19. Prowadzenie rachunku walutowego L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca XIV. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ORAZ POWIERNICZE - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA* 1. Otwarcie rachunku 2. Zmiana karty wzorów podpisów na życzenie klienta 5 zł 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie - bieżącego - pomocniczego - dodatkowego 15 zł 15 zł 15 zł 4. Blokada środków na rachunku 2 5. Dyspozycje bezgotówkowe na rachunki /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - w innych bankach w formie papierowej - Internetowe - przelewy ZUS Realizacja dyspozycji przekazania środków w ramach szybkich 6. płatności - maksymalna kwota pojedynczego dyspozycji zł 2,8 zł 1 zł 2,8 zł 1,5 zł 7. Polecenie zapłaty 1 zł Dokonywanie dyspozycji gotówkowej z bieżących wpływów na 8. 0,1% nie mniej niż 5 zł rachunek klienta jednorazowo od kwoty operacji Dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków bankowych 9. w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku 4 zł - od każdej operacji /dyspozycja stała lub jednorazowa/ 10. Wpłaty gotówkowe - na rachunki prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym: bieżące, pomocnicze, dodatkowe depozyty terminowe - na rachunki z terenu Ochotnica 12. Wypłaty gotówkowe - z rachunków prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym: bieżące, pomocnicze - z rachunków z terenu Ochotnica - wypłaty na asygnatę (w zastępstwie czeku) 0,2% nie mniej niż 5 zł 0,2 nie mniej niż 5 zł 5 zł 13. Wydanie blankietów czekowych wg kosztów zakupu + 5 zł/szt 14. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych 5 12

13 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca - od każdego czeku 16. Wyciągi bankowe - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta 2 od jednego dokumentu (z wyjątkiem not prowizyjnych i odsetkowych) - przesyłanie pocztą wyciągu bankowego wg kosztów wysyłki 17. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/- miesięcznie 1 zł Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 18. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 0,15 zł za każdy SMS 19. Inspekcja inwestycji realizowanej w ramach OMRP w związku z wypłata środków 20. Dojazd do inwestycji realizowanej w ramach OMRP 1000zł za jedną inspekcję lub za jeden etap 0,84zł za km+ czas dojazdu 40zł za godzinę L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca XV. RACHUNKI OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE PRZEWOZU ŁODZIAMI FLISACKIMI * 1. Otwarcie rachunku 2. Zmiana karty wzorów podpisów na życzenie klienta 5 zł 3. Za prowadzenie rachunku - kwartalnie 12 zł 4. Blokada środków na rachunku 2 5. Dyspozycje bezgotówkowe /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzonych w innych bankach 7 - przelewy ELIXIR realizowane przez Internet - przelewy ZUS 8 Realizacja dyspozycji przekazania środków w ramach szybkich 6. płatności - maksymalna kwota pojedynczego dyspozycji zł 7. Polecenie zapłaty 1 zł 8. Wypłaty gotówkowe na asygnatę z rachunków prowadzonych w BS 3 zł 9. Czeki - wydanie blankietów czekowych - przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych - potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego od każdego czeku 10. Wyciągi bankowe - sporządzenie wyciągu bankowego - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta - przesłanie pocztą wyciągu bankowego Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 11. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 2,8 zł 1 zł 2,8 zł 1,5 zł 12. Lista haseł jednorazowych Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/ - miesięcznie 1 zł XVI. RACHUNKI ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH * 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 2 zł wg ceny zakupu + 5 zł/szt wg kosztów wysyłki 0,15 zł za każdy SMS 7 Opłata pobierana jest w dniu realizacji przelewu 8 Zwolnione z opłat przelewy składane przez PSFP na podstawie upoważnienia złożonego przez przedsiębiorców indywidualnych. 13

14 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 3. Blokada środków na rachunku 20zł 4. Dyspozycje bezgotówkowe /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzonych w innych bankach 9 - przelewy ELIXIR realizowane przez Internet Realizacja dyspozycji przekazania środków w ramach szybkich 5. płatności - maksymalna kwota pojedynczego dyspozycji zł 2,8 zł 1 zł 1,5 zł 6. Polecenie zapłaty 1 zł 7. Wpłaty środków na rachunek z tytułu dopłat bezpośrednich 0,2% wartości operacji nie mniej niż 2 zł 8. Wyciągi bankowe - sporządzenie wyciągu bankowego - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta - przesłanie pocztą wyciągu bankowego Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 9. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 10. Lista haseł jednorazowych Czeki - wydanie blankietów czekowych - przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych - potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego od każdego czeku XVII. RACHUNKI DEWIZOWE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA* 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 15 zł 3. Blokada środków na rachunku 2 2 wg kosztów wysyłki 0,15 zł za każdy SMS wg ceny zakupu + 5 zł/szt Opłata za przesłanie wyciągów (za 1 wyciąg) wg kosztów przesyłki 4. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/- miesięcznie 1 zł 5. Od wpłat i wypłat gotówkowych od 0,2% min. 5 zł 6. Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em (Opłata pobierana w okresach miesięcznych) XVIII. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA, ecorponet 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku ecorponet 2 3. Przelewy 1 zł 4. Odblokowanie hasła na życzenie klienta 3 zł 5. Zmiana hasła na życzenie klienta 3 zł 0,15 zł za każdy SMS 6. Wydanie haseł jednorazowych do systemu ecorponet 3 zł za każdą listę XIX. PODPIS ELEKTRONICZNY 1. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem) - okres ważności 1 rok - okres ważności 2 lata 2. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika) - okres ważności 1 rok - okres ważności 2 lata 3. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym zgodnie z cennikiem KIR+5 zł zgodnie z cennikiem KIR+5 zł 9 Opłata pobierana jest w dniu realizacji przelewu, nie pobiera się opłaty od przelewów ZUS. 14

15 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca (z czytnikiem) - okres ważności 1 rok - okres ważności 2 lata Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez 4. czytnika) - okres ważności 1 rok - okres ważności 2 lata 5. Odnowienie certyfikatu - kolejny rok - kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR+5 zł zgodnie z cennikiem KIR+5zł zgodnie z cennikiem KIR+5zł PAKIET STANDARD RACHUNEK BIEŻĄCY KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE RACHUNEK WALUTOWY L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku 2. Zmiana karty wzorów podpisów na życzenie klienta 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie - bieżącego - pomocniczego - dodatkowego - walutowy 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 4. Blokada środków na rachunku 2 5. Dyspozycje bezgotówkowe na rachunki /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym z wyłączeniem własnych - w innych bankach w formie papierowej - Internetowe 1 zł 5 zł 1 zł 6. Polecenie zapłaty 1 zł Dokonywanie dyspozycji gotówkowej z bieżących wpływów na 7. rachunek klienta jednorazowo od kwoty operacji Dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków bankowych 8. w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku 4 zł - od każdej operacji /dyspozycja stała lub jednorazowa/ 9. Wpłaty/ Wypłaty gotówkowe - z rachunków bieżących, pomocniczych - wypłaty na asygnatę (w zastępstwie czeku) 0,2 nie mniej niż 5 zł 5 zł 10. Wydanie blankietów czekowych wg kosztów zakupu + 5zł/szt 11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 5 Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych od każdego czeku Wyciągi bankowe - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta 2 od jednego dokumentu (z wyjątkiem not prowizyjnych i odsetkowych) - przesyłanie pocztą wyciągu bankowego wg kosztów wysyłki 14. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/- miesięcznie Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 15. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 0,15 zł za każdy SMS 15

16 PAKIET STANDARD RACHUNEK BIEŻĄCY KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE RACHUNEK WALUTOWY L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 16. Lista haseł jednorazowych Karty płatnicze wdanie karty płatniczej duplikat karty płatniczej obsługę karty 1 5 zł 18. Wypłaty z bankomatów wypłata gotówki w bankomatach należących do Spółdzielczej Sieci Bankomatów (Bank BPS S.A, SGB S.A., BGŻ S.A.) wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4 zł 1 % nie mniej niż 1 PAKIET NA DOBRY POCZATEK DO 6 MIESIĘCY RACHUNEK BIEŻĄCY KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku 2. Zmiana karty wzorów podpisów na życzenie klienta 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie - bieżącego - pomocniczego - dodatkowego 4. Blokada środków na rachunku 2 5. Dyspozycje bezgotówkowe na rachunki /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym z wyłączeniem własnych - w innych bankach w formie papierowej - Internetowe 6. Polecenie zapłaty Dokonywanie dyspozycji gotówkowej z bieżących wpływów na 7. rachunek klienta jednorazowo od kwoty operacji Dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków bankowych 8. w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku - od każdej operacji /dyspozycja stała lub jednorazowa/ 9. Wpłaty/ Wypłaty gotówkowe - z rachunków bieżących, pomocniczych - wypłaty na asygnatę (w zastępstwie czeku) 0,2% nie mniej niż 4 zł 5 zł 10. Wydanie blankietów czekowych wg kosztów zakupu + 5 zł/szt 11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 5 Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych od każdego czeku 5 16

17 13. Wyciągi bankowe - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta 2 od jednego dokumentu (z wyjątkiem not prowizyjnych i odsetkowych) - przesyłanie pocztą wyciągu bankowego wg kosztów wysyłki 14. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/- miesięcznie Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 15. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 16. Lista haseł jednorazowych Karty płatnicze wdanie karty płatniczej duplikat karty płatniczej obsługę karty 18. Wypłaty z bankomatów wypłata gotówki w bankomatach należących do Spółdzielczej Sieci Bankomatów (Bank BPS S.A, SGB S.A., BGŻ S.A.) wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 19. Debet/karta kredytowa 1 4 zł 1 % nie mniej niż 1 zgodnie z rozdziałem karty płatnicze i/lub kredyty PAKIET NA DOBRY POCZATEK PO 6 MIESIĄCACH RACHUNEK BIEŻĄCY KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Zmiana karty wzorów podpisów na życzenie klienta 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie - bieżącego - pomocniczego - dodatkowego Blokada środków na rachunku 2 4. Dyspozycje bezgotówkowe na rachunki /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym z wyłączeniem własnych - w innych bankach w formie papierowej - Internetowe 1 zł 5 zł 0,5 zł 5. Polecenie zapłaty 0,5 zł Dokonywanie dyspozycji gotówkowej z bieżących wpływów na 6. rachunek klienta jednorazowo od kwoty operacji Dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków bankowych 7. w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku 2 zł - od każdej operacji /dyspozycja stała lub jednorazowa/ 8. Wpłaty/ Wypłaty gotówkowe - z rachunków bieżących, pomocniczych - wypłaty na asygnatę (w zastępstwie czeku) 0,2 nie mniej niż 4 zł 5 zł 9. Wydanie blankietów czekowych wg kosztów zakupu + 5zł/szt 10. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 5 Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych od każdego czeku Wyciągi bankowe 17

18 - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta 2 od jednego dokumentu (z wyjątkiem not prowizyjnych i odsetkowych) - przesyłanie pocztą wyciągu bankowego wg kosztów wysyłki 13. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/- miesięcznie Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 14. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 0,1 za każdy SMS 15. Lista haseł jednorazowych Karty płatnicze wdanie karty płatniczej duplikat karty płatniczej obsługę karty 1 5 zł 17. Wypłaty z bankomatów wypłata gotówki w bankomatach należących do Spółdzielczej Sieci Bankomatów (Bank BPS S.A, SGB S.A., BGŻ S.A.) wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 18. Debet/karta kredytowa 4 zł 1 % nie mniej niż 1 zgodnie z rozdziałem karty płatnicze i/lub kredyty PAKIET DLA AKTYWNYCH RACHUNEK BIEŻĄCY KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ RACHUNEK OSZCZĘDZAJĄCY RACHUNEK WALUTOWY L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Zmiana karty wzorów podpisów na życzenie klienta 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie - bieżącego - pomocniczego - dodatkowego - walutowego zł 3. Blokada środków na rachunku 2 4. Dyspozycje bezgotówkowe na rachunki /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym z wyłączeniem własnych - w innych bankach w formie papierowej - Internetowe 5 zł 0,3 zł 5. Polecenie zapłaty 0,3 zł Dokonywanie dyspozycji gotówkowej z bieżących wpływów na 6. rachunek klienta jednorazowo od kwoty operacji Dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków bankowych 7. w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku 2 zł - od każdej operacji /dyspozycja stała lub jednorazowa/ 8. Wpłaty/ Wypłaty gotówkowe - z rachunków bieżących, pomocniczych - wypłaty na asygnatę (w zastępstwie czeku) 0,2 nie mniej niż 3 zł 5 zł 9. Wydanie blankietów czekowych wg kosztów zakupu + 5zł/szt 10. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 5 18

19 Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych od każdego czeku Wyciągi bankowe - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta 2 od jednego dokumentu (z wyjątkiem not prowizyjnych i odsetkowych) - przesyłanie pocztą wyciągu bankowego wg kosztów wysyłki 13. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/- miesięcznie Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 14. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 0,1 za każdy SMS 15. Lista haseł jednorazowych Karty płatnicze wdanie karty płatniczej duplikat karty płatniczej obsługę karty Wypłaty z bankomatów wypłata gotówki w bankomatach należących do Spółdzielczej Sieci Bankomatów (Bank BPS S.A, SGB S.A., BGŻ S.A.) wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 18. Debet/karta kredytowa 4 zł 1 % nie mniej niż 1 zgodnie z rozdziałem karty płatnicze i/lub kredyty Rozdział 3. karty płatnicze L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA VISA / PAYWAVE 1. Wydanie karty - nowej - wznowionej - duplikatu 1 2. Powtórne generowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł 3. Wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju 4 zł Wypłata gotówki w bankomatach należących do Spółdzielczej Sieci 4. Bankomatów (Bank BPS S.A, SGB S.A., BGŻ S.A.) 5. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 1% wartości transakcji min Transakcje bezgotówkowe 7. Użytkowanie karty miesięcznie 3 zł 8. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty za granicą wg rzeczywistych kosztów organizacji VISA 9. Wysłanie karty wznowionej do Użytkownika wg kosztów wysyłki II. KARTA VISA DEBETOWA VIP 1. Wydanie karty - nowej - wznowionej - duplikatu 2. Powtórne generowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł 3. Wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą 1 4. Transakcje bezgotówkowe 19

20 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 5. Użytkowanie karty miesięcznie 6. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty za granicą wg rzeczywistych kosztów organizacji VISA 7. Wysłanie karty wznowionej do Użytkownika wg kosztów wysyłki III. KARTA VISA DEBETOWA JUNIOR / STUDENT 1. Wydanie karty - nowej - wznowionej - duplikatu 2. Powtórne generowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł 3. Wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju 4 zł 1 4. Wypłata gotówki w bankomatach należących do sieci BPS SA 5. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 1% wartości transakcji min Transakcje bezgotówkowe 7. Użytkowanie karty miesięcznie 10 3 zł 8. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty za granicą wg rzeczywistych kosztów organizacji VISA 9. Wysłanie karty wznowionej do Użytkownika wg kosztów wysyłki IV. KARTA MASTERCARD PAYPASS 1. Wydanie karty - nowej - wznowionej - duplikatu 2. Powtórne generowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł 3. Wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju 4 zł 1 4. Wypłata gotówki w bankomatach należących do sieci BPS SA 5. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 1% wartości transakcji min Transakcje bezgotówkowe 7. Użytkowanie karty miesięcznie 3 zł 8. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty za granicą wg rzeczywistych kosztów organizacji MasterCard 9. Wysłanie karty wznowionej do Użytkownika wg kosztów wysyłki V. KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie karty - nowej - wznowionej - duplikatu 2. Powtórne generowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł 3. Wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju 4 zł 1 4. Wypłata gotówki w bankomatach należących do sieci BPS SA 5. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 1% wartości transakcji min.1 6. Transakcje bezgotówkowe 10 W przypadku karty VISA Clasic Debetowa Student gdy transakcje kartą przekraczają 10 miesięcznie opłata za obsługę karty wynosi miesięcznie 20

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia r.

Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 2/01/2017 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 03.01.2017 Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 03.01.2017 r. Bank

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 29.04.2015 r. z mocą obowiązującą od 04.05.2015 r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM Załącznik nr 2 do uchwały nr 01/01/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 12.01.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM 1 TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r.

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r. Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, maj 2014r. 1 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 06.09.2017 r. z dnia 06.09.2017r. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. Obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu nr 105/2009 z dnia 30-12-2009r. Zmiana nr 1/2010 Uchwała Zarządu nr 76/210 z dnia 30-09-2010r. Zmiana nr 2/2010 Uchwała Zarządu nr 86/2010 z

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 21 czerwca 2016r.

Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 21 czerwca 2016r. Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 21.06.2016 Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 21 czerwca 2016r. Bank

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo