Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. Bank PBS jest marką handlową Pienińskiego Banku Spółdzielczego 1

2 2

3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. OBRÓT KASOWY... 6 I. WPŁATY GOTÓWKOWE /Centrala, Oddziały, Filie/... 6 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI BANKOWE... 7 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE STANDARD W PLN... 7 II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE SENIOR W PLN... 7 III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE VIP W PLN... 7 IV. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE BANKOMATOWY W PLN... 8 V. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE JUNIOR, STUDENT W PLN... 8 VI. RACHUNEK OSZCZĘDZJĄCY W PLN... 8 VII. RACHUNEK OSZCZĘDZAJĄCY DZIECIĘCA SKARBONKA W PLN... 9 VIII. RACHUNKI SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (SKO) W PLN... 9 IX. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE UMIEJSCOWIONE W PLN... 9 X. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE - DEWIZOWE... 9 XI. RACHUNKI IKE... 9 XII. KSIĄŻECZKI TERMINOWE I KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE AVISTA... 9 XIII. OPŁATY WSPÓLNE DLA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYCH PAKIET BEZ OGRANICZEŃ RACHUNEK TYPU ROR KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE DEBET/KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ Karty płatnicze karty OWARCIE RACHUNKU wydanie karty płatniczej duplikat karty płatniczej obsługa karty płatniczej Wypłata z bankomatów wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą PAKIET VIP RACHUNEK TYTPU ROR KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE DEBET/KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ RACHUNEK WALUTOWY LOKATA NOCNA Karty płatnicze wydanie karty płatniczej duplikat karty płatniczej obsługa karty płatniczej Wypłata z bankomatów wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą XIV. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ORAZ POWIERNICZE - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA* XV. RACHUNKI OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE PRZEWOZU ŁODZIAMI FLISACKIMI * XVI. RACHUNKI ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH * XVII. RACHUNKI DEWIZOWE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA* XVIII. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA, ecorponet XIX. PODPIS ELEKTRONICZNY ROZDZIAŁ 3. KARTY PŁATNICZE I. KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA VISA / PAYWAVE II. KARTA VISA DEBETOWA VIP III. KARTA VISA DEBETOWA JUNIOR / STUDENT

4 IV. KARTA MASTERCARD PAYPASS V. KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA VI. KARTY KREDYTOWE VISA CLASSIC VII. KARTY KREDYTOWE VISA CLASSIC GOLD VIII. KARTY KREDYTOWE VISA BUSINESS IX. KARTY KREDYTOWE VISA BUSINESS GOLD I. KREDYTY I POŻYCZKI ROZDZIAŁ 5. INNE USŁUGI I. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM II. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM III. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM IV. INKASO DOKUMENTOWE / FINANSOWE V. OPŁATY WSPÓLNE DLA RACHUNKÓW OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

5 Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Pienińskim Banku Spółdzielczym pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub w inny sposób określony w taryfie lub w zawartej pomiędzy stronami umowie. 2. Należne opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadaczy rachunków prowadzonych w Pienińskim Banku Spółdzielczym, pobiera się z ich rachunku bankowego doraźnie lub okresowo. 3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Pieniński Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności. 4. Pieniński Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo zmiany wymienionych stawek, modyfikacji treści punktów taryfy oraz dodawania nowych punktów w taryfie. 5. O zmianach w niniejszej taryfie Pieniński Bank Spółdzielczy zobowiązuje się informować Klientów na zasadach określonych w umowie lub regulaminie. 6. Zmiany obowiązują strony od daty ich wprowadzenia. 7. Decyzje o nie pobieraniu prowizji i opłat lub obniżeniu ich wysokości i stawek może podjąć Zarząd Banku w każdym uzasadnionym przypadku. 8. Nie pobiera się opłat i prowizji za czynności bankowe od: a. otwarcia i prowadzenia rachunków lokat terminowych b. od wpłat na cele charytatywne prowadzone na szeroką skalę 9. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 5

6 Rozdział 1. Obrót kasowy L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. WPŁATY GOTÓWKOWE /Centrala, Oddziały, Filie/ 1. Na rachunki prowadzone przez inne banki - wpłata do wpłata powyżej z tytułu należności za usługi świadczone przez ZE - z tytułu należności za usługi świadczone przez TP - składki ZUS 2. Wypłaty gotówkowe ,7% kwoty operacji nie mniej niż 2,4 zł 0,5% kwoty operacji 1,5 zł od każdego dowodu wpłaty 1,5 zł od każdego dowodu wpłaty do 1 000zł 0,7% kwoty operacji nie mniej niż 3 zł od kwoty powyżej ,5% kwoty operacji - za dokonanie wypłaty z konta - zlecenie do wypłaty 1 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 2,4 zł Wymiana bilonu i wpłaty bilonu na rachunki bankowe w ilościach wymagającej dużej pracochłonności 2 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 2,4 zł Za dokonanie wymiany zużytych lub uszkodzonych krajowych znaków pieniężnych 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 2,4 zł Za sporządzenie kserokopii dokumentu kasowego na życzenie klienta 3 zł 1 Prowizja pobierana jest w drodze pomniejszenia wypłaconej kwoty wystawiając na tę okoliczność notę memoriałową lub wypisując asygnatę wypłaty na całą kwotę należności a na należną prowizję dowód wpłaty. 2 Nie pobiera się prowizji za dokonanie wymiany poniżej 50 sztuk monet oraz od zamiany bilonu Spółdzielniom Uczniowskim. 6

7 Rozdział 2. Rachunki bankowe L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE STANDARD W PLN 1. Otwarcie rachunku: 2. Prowadzenie rachunku 3 3. Przyznanie debetu 2% przyznanej kwoty 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej 2,8 zł - polecenie zapłaty 1 zł 5. - przelew Internetowy Dyspozycja bezgotówkowe(przelewy) Oddział Zakopane na rachunki w innych bankach - z tytułu należności za usługi świadczone przez ZE 1 zł - z tytułu należności za usługi świadczone przez TP 1 zł - z tytułu należności MZK w Zakopanem 1 zł 5. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń: 3 zł od każdego zlecenia 6. Wydanie blankietów czekowych według kosztów zakupu 7. Przesłanie na życzenie klienta listem poleconym blankietów czekowych 5 zł 8. Sporządzenie wyciągu miesięcznego (1 wyciąg z każdego m-ca) Sporządzenie wyciągu po każdej operacji na życzenie posiadacza 9. rachunku 2 zł od każdego wyciągu 10. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia Udzielenie komornikowi informacji o stanie majątkowym Telekomunikacyjne potwierdzenie salda z ROR w zastępczej obsłudze wg kosztów nie mniej niż 5 zł 13. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/ - miesięcznie 1 zł 14. Opłata za listę haseł jednorazowych 5 zł 15. Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em (opłata pobierana w okresach miesięcznych) II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE SENIOR W PLN 1. Otwarcie rachunku: 2. Prowadzenie rachunku 0,15 zł za każdy SMS 3. Przyznanie debetu 2% przyznanej kwoty 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej 2,8 zł - polecenie zapłaty 1 zł - przelew Internetowy 5. Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE VIP W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Prowadzenie rachunku walutowego 3 W przypadku gdy wpływy na rachunek nie przekraczają 2 tys. zł miesięcznie opłata za prowadzenie rachunku wynosi 2 zł miesięcznie. 7

8 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 4. Przyznanie debetu 2 % przyznanej kwoty 5. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej - polecenie zapłaty - jednorazowe i stałe zlecenie - przelew Internetowy Realizacja dyspozycji przekazania środków w ramach szybkich 6. płatności - maksymalna kwota pojedynczego dyspozycji zł 7. Wypłata gotówki w bankomatach na całym świecie 8. Za użytkowanie karty( VISA, MasterCard) miesięcznie 9. Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD IV. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE BANKOMATOWY W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 9,9 zł 3. Przyznanie debetu 2 % 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej 2,8 zł - polecenie zapłaty 1 zł - przelew Internetowy 5. Wypłata gotówki w bankomatach w całej Polsce 6. Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD V. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE JUNIOR, STUDENT W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej 2,8 zł - polecenie zapłaty - przelew Internetowy 4. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń 3 zł od każdego zlecenia 5. Za wydanie karty 6. Za obsługę karty bankomatowej 4 7. Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD VI. RACHUNEK OSZCZĘDZJĄCY W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Pierwsza wypłata lub przelew w miesiącu 4. Każda następna wypłata lub przelew w miesiącu 0,20 % min. 5 zł 4 W przypadku gdy transakcje kartą nie przekraczają 100zł miesięcznie opłata za obsługę karty wynosi 3zł miesięcznie. 8

9 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 5. Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD VII. RACHUNEK OSZCZĘDZAJĄCY DZIECIĘCA SKARBONKA W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Pierwsza wypłata lub przelew w miesiącu 4. Każda następna wypłata lub przelew w miesiącu 0,20 % min Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD VIII. RACHUNKI SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (SKO) W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty/wypłaty gotówkowe 4. Dyspozycje bezgotówkowe IX. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE UMIEJSCOWIONE W PLN 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 zł 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej 2,8 zł - polecenie zapłaty 1 zł - przelew Internetowy 1 zł 4. Zlecenia stałe lub jednorazowe 3 zł od każdego zlecenia 5. Sporządzenie wyciągu po każdej operacji na życzenie klienta 2 zł 6. Pozostałe opłaty wg stawek ROR STANDARD X. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE - DEWIZOWE 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4 zł 3. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/ - miesięcznie 5 1 zł 4. Przesłanie wyciągów (za 1 wyciąg) wg kosztów przesyłki Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 5. 5 zł polecenia wypłaty XI. RACHUNKI IKE 1. Wycofanie środków przed upływem 12 m-cy 10 Automatyczne przesłanie kwoty nadpłaty na rachunek książeczek w 2. innym Banku 3 zł 3. Sporządzenie wyciągu na życzenie klienta 5 zł XII. KSIĄŻECZKI TERMINOWE I KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE AVISTA 1. Od wpłat i wypłat gotówkowych 2. Cesja książeczki 5 3. Wydanie książeczki wg kosztów zakupu 5 Opłata pobierana kwartalnie. 9

10 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca XIII. OPŁATY WSPÓLNE DLA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYCH 1. Przyjęcie zapisu na wypadek śmierci 5 2. Przyjęcie zmiany zapisu na wypadek śmierci 2 3. Wydanie zaświadczenia o stanie rachunku 4 4. Zastrzeżenie książeczki terminowej 5 5. Zastrzeżenie czeków i książeczki AVISTA 5 6. Zastrzeżenie dowodu osobistego 5 (brutto) 7. Usługi ksero 0,30zł za stronę( brutto) 8. Umorzenie zastrzeżonej książeczki 2 9. Naliczenie premii gwarancyjnej do książeczki mieszkaniowej Przekazanie środków za pośrednictwem witryny Ogniwo Cesja środków z lokaty terminowej Blokada środków na rachunku Wydanie listy haseł jednorazowych 5 zł 13. Zmiana wzoru podpisu 5 zł Realizacja dyspozycji przekazania środków w ramach szybkich 14. płatności 1 zł - maksymalna kwota pojedynczego dyspozycji zł PAKIET BEZ OGRANICZEŃ - RACHUNEK TYPU ROR - KARTA PŁATNICZA - BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE - DEBET/KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 9,9 zł 3. Przyznanie debetu 2% przyznanej kwoty 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej 5 zł - polecenie zapłaty - przelew Internetowy 5. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń: według kosztów zakupu Wydanie blankietów czekowych zł/szt 7. Przesłanie na życzenie klienta listem poleconym blankietów czekowych 5 zł 8. Sporządzenie wyciągu miesięcznego (1 wyciąg z każdego m-ca) Sporządzenie wyciągu po każdej operacji na życzenie posiadacza 9. rachunku 2 zł od każdego wyciągu 10. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia Udzielenie komornikowi informacji o stanie majątkowym Telekomunikacyjne potwierdzenie salda z ROR w zastępczej obsłudze wg kosztów nie mniej niż 5 zł 10

11 13. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/ - miesięcznie 14. Opłata za listę haseł jednorazowych 1 Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 15. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 16. Karty płatnicze karty OWARCIE RACHUNKU - wydanie karty płatniczej - duplikat karty płatniczej - obsługa karty płatniczej Wypłata z bankomatów - wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą 18. Debet/karta kredytowa zgodnie z rozdziałem karty płatnicze i/lub kredyty PAKIET VIP - RACHUNEK TYTPU ROR - KARTA PŁATNICZA - BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE - DEBET/KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ - RACHUNEK WALUTOWY - LOKATA NOCNA 1. Otwarcie rachunku: 2. Prowadzenie rachunku 6 3. Przyznanie debetu 2% przyznanej kwoty 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej - polecenie zapłaty - przelew Internetowy 5. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń: 6. Wydanie blankietów czekowych 7. Przesłanie na życzenie klienta listem poleconym blankietów czekowych 8. Sporządzenie wyciągu miesięcznego (1 wyciąg z każdego m-ca) Sporządzenie wyciągu po każdej operacji na życzenie posiadacza 9. rachunku 10. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia 11. Udzielenie komornikowi informacji o stanie majątkowym 12. Telekomunikacyjne potwierdzenie salda z ROR w zastępczej obsłudze 13. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/ - miesięcznie 14. Opłata za listę haseł jednorazowych Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 6 W przypadku gdy wpływy na rachunek nie przekraczają 2 tys. zł miesięcznie opłata za prowadzenie rachunku wynosi 2 zł miesięcznie. 11

12 15. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 16. Karty płatnicze - wydanie karty płatniczej - duplikat karty płatniczej - obsługa karty płatniczej 17. Wypłata z bankomatów - wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą 18. Debet/karta kredytowa zgodnie z rozdziałem karty płatnicze i/lub kredyty 19. Prowadzenie rachunku walutowego L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca XIV. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ORAZ POWIERNICZE - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA* 1. Otwarcie rachunku 2. Zmiana karty wzorów podpisów na życzenie klienta 5 zł 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie - bieżącego - pomocniczego - dodatkowego 15 zł 15 zł 15 zł 4. Blokada środków na rachunku 2 5. Dyspozycje bezgotówkowe na rachunki /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - w innych bankach w formie papierowej - Internetowe - przelewy ZUS Realizacja dyspozycji przekazania środków w ramach szybkich 6. płatności - maksymalna kwota pojedynczego dyspozycji zł 2,8 zł 1 zł 2,8 zł 1,5 zł 7. Polecenie zapłaty 1 zł Dokonywanie dyspozycji gotówkowej z bieżących wpływów na 8. 0,1% nie mniej niż 5 zł rachunek klienta jednorazowo od kwoty operacji Dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków bankowych 9. w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku 4 zł - od każdej operacji /dyspozycja stała lub jednorazowa/ 10. Wpłaty gotówkowe - na rachunki prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym: bieżące, pomocnicze, dodatkowe depozyty terminowe - na rachunki z terenu Ochotnica 12. Wypłaty gotówkowe - z rachunków prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym: bieżące, pomocnicze - z rachunków z terenu Ochotnica - wypłaty na asygnatę (w zastępstwie czeku) 0,2% nie mniej niż 5 zł 0,2 nie mniej niż 5 zł 5 zł 13. Wydanie blankietów czekowych wg kosztów zakupu + 5 zł/szt 14. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych 5 12

13 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca - od każdego czeku 16. Wyciągi bankowe - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta 2 od jednego dokumentu (z wyjątkiem not prowizyjnych i odsetkowych) - przesyłanie pocztą wyciągu bankowego wg kosztów wysyłki 17. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/- miesięcznie 1 zł Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 18. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 0,15 zł za każdy SMS 19. Inspekcja inwestycji realizowanej w ramach OMRP w związku z wypłata środków 20. Dojazd do inwestycji realizowanej w ramach OMRP 1000zł za jedną inspekcję lub za jeden etap 0,84zł za km+ czas dojazdu 40zł za godzinę L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca XV. RACHUNKI OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE PRZEWOZU ŁODZIAMI FLISACKIMI * 1. Otwarcie rachunku 2. Zmiana karty wzorów podpisów na życzenie klienta 5 zł 3. Za prowadzenie rachunku - kwartalnie 12 zł 4. Blokada środków na rachunku 2 5. Dyspozycje bezgotówkowe /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzonych w innych bankach 7 - przelewy ELIXIR realizowane przez Internet - przelewy ZUS 8 Realizacja dyspozycji przekazania środków w ramach szybkich 6. płatności - maksymalna kwota pojedynczego dyspozycji zł 7. Polecenie zapłaty 1 zł 8. Wypłaty gotówkowe na asygnatę z rachunków prowadzonych w BS 3 zł 9. Czeki - wydanie blankietów czekowych - przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych - potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego od każdego czeku 10. Wyciągi bankowe - sporządzenie wyciągu bankowego - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta - przesłanie pocztą wyciągu bankowego Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 11. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 2,8 zł 1 zł 2,8 zł 1,5 zł 12. Lista haseł jednorazowych Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/ - miesięcznie 1 zł XVI. RACHUNKI ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH * 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 2 zł wg ceny zakupu + 5 zł/szt wg kosztów wysyłki 0,15 zł za każdy SMS 7 Opłata pobierana jest w dniu realizacji przelewu 8 Zwolnione z opłat przelewy składane przez PSFP na podstawie upoważnienia złożonego przez przedsiębiorców indywidualnych. 13

14 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 3. Blokada środków na rachunku 20zł 4. Dyspozycje bezgotówkowe /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym - prowadzonych w innych bankach 9 - przelewy ELIXIR realizowane przez Internet Realizacja dyspozycji przekazania środków w ramach szybkich 5. płatności - maksymalna kwota pojedynczego dyspozycji zł 2,8 zł 1 zł 1,5 zł 6. Polecenie zapłaty 1 zł 7. Wpłaty środków na rachunek z tytułu dopłat bezpośrednich 0,2% wartości operacji nie mniej niż 2 zł 8. Wyciągi bankowe - sporządzenie wyciągu bankowego - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta - przesłanie pocztą wyciągu bankowego Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 9. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 10. Lista haseł jednorazowych Czeki - wydanie blankietów czekowych - przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych - potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego od każdego czeku XVII. RACHUNKI DEWIZOWE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA* 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 15 zł 3. Blokada środków na rachunku 2 2 wg kosztów wysyłki 0,15 zł za każdy SMS wg ceny zakupu + 5 zł/szt Opłata za przesłanie wyciągów (za 1 wyciąg) wg kosztów przesyłki 4. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/- miesięcznie 1 zł 5. Od wpłat i wypłat gotówkowych od 0,2% min. 5 zł 6. Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em (Opłata pobierana w okresach miesięcznych) XVIII. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA, ecorponet 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku ecorponet 2 3. Przelewy 1 zł 4. Odblokowanie hasła na życzenie klienta 3 zł 5. Zmiana hasła na życzenie klienta 3 zł 0,15 zł za każdy SMS 6. Wydanie haseł jednorazowych do systemu ecorponet 3 zł za każdą listę XIX. PODPIS ELEKTRONICZNY 1. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem) - okres ważności 1 rok - okres ważności 2 lata 2. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika) - okres ważności 1 rok - okres ważności 2 lata 3. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym zgodnie z cennikiem KIR+5 zł zgodnie z cennikiem KIR+5 zł 9 Opłata pobierana jest w dniu realizacji przelewu, nie pobiera się opłaty od przelewów ZUS. 14

15 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca (z czytnikiem) - okres ważności 1 rok - okres ważności 2 lata Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez 4. czytnika) - okres ważności 1 rok - okres ważności 2 lata 5. Odnowienie certyfikatu - kolejny rok - kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR+5 zł zgodnie z cennikiem KIR+5zł zgodnie z cennikiem KIR+5zł PAKIET STANDARD RACHUNEK BIEŻĄCY KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE RACHUNEK WALUTOWY L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku 2. Zmiana karty wzorów podpisów na życzenie klienta 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie - bieżącego - pomocniczego - dodatkowego - walutowy 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 4. Blokada środków na rachunku 2 5. Dyspozycje bezgotówkowe na rachunki /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym z wyłączeniem własnych - w innych bankach w formie papierowej - Internetowe 1 zł 5 zł 1 zł 6. Polecenie zapłaty 1 zł Dokonywanie dyspozycji gotówkowej z bieżących wpływów na 7. rachunek klienta jednorazowo od kwoty operacji Dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków bankowych 8. w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku 4 zł - od każdej operacji /dyspozycja stała lub jednorazowa/ 9. Wpłaty/ Wypłaty gotówkowe - z rachunków bieżących, pomocniczych - wypłaty na asygnatę (w zastępstwie czeku) 0,2 nie mniej niż 5 zł 5 zł 10. Wydanie blankietów czekowych wg kosztów zakupu + 5zł/szt 11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 5 Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych od każdego czeku Wyciągi bankowe - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta 2 od jednego dokumentu (z wyjątkiem not prowizyjnych i odsetkowych) - przesyłanie pocztą wyciągu bankowego wg kosztów wysyłki 14. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/- miesięcznie Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 15. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 0,15 zł za każdy SMS 15

16 PAKIET STANDARD RACHUNEK BIEŻĄCY KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE RACHUNEK WALUTOWY L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 16. Lista haseł jednorazowych Karty płatnicze wdanie karty płatniczej duplikat karty płatniczej obsługę karty 1 5 zł 18. Wypłaty z bankomatów wypłata gotówki w bankomatach należących do Spółdzielczej Sieci Bankomatów (Bank BPS S.A, SGB S.A., BGŻ S.A.) wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4 zł 1 % nie mniej niż 1 PAKIET NA DOBRY POCZATEK DO 6 MIESIĘCY RACHUNEK BIEŻĄCY KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku 2. Zmiana karty wzorów podpisów na życzenie klienta 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie - bieżącego - pomocniczego - dodatkowego 4. Blokada środków na rachunku 2 5. Dyspozycje bezgotówkowe na rachunki /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym z wyłączeniem własnych - w innych bankach w formie papierowej - Internetowe 6. Polecenie zapłaty Dokonywanie dyspozycji gotówkowej z bieżących wpływów na 7. rachunek klienta jednorazowo od kwoty operacji Dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków bankowych 8. w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku - od każdej operacji /dyspozycja stała lub jednorazowa/ 9. Wpłaty/ Wypłaty gotówkowe - z rachunków bieżących, pomocniczych - wypłaty na asygnatę (w zastępstwie czeku) 0,2% nie mniej niż 4 zł 5 zł 10. Wydanie blankietów czekowych wg kosztów zakupu + 5 zł/szt 11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 5 Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych od każdego czeku 5 16

17 13. Wyciągi bankowe - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta 2 od jednego dokumentu (z wyjątkiem not prowizyjnych i odsetkowych) - przesyłanie pocztą wyciągu bankowego wg kosztów wysyłki 14. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/- miesięcznie Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 15. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 16. Lista haseł jednorazowych Karty płatnicze wdanie karty płatniczej duplikat karty płatniczej obsługę karty 18. Wypłaty z bankomatów wypłata gotówki w bankomatach należących do Spółdzielczej Sieci Bankomatów (Bank BPS S.A, SGB S.A., BGŻ S.A.) wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 19. Debet/karta kredytowa 1 4 zł 1 % nie mniej niż 1 zgodnie z rozdziałem karty płatnicze i/lub kredyty PAKIET NA DOBRY POCZATEK PO 6 MIESIĄCACH RACHUNEK BIEŻĄCY KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Zmiana karty wzorów podpisów na życzenie klienta 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie - bieżącego - pomocniczego - dodatkowego Blokada środków na rachunku 2 4. Dyspozycje bezgotówkowe na rachunki /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym z wyłączeniem własnych - w innych bankach w formie papierowej - Internetowe 1 zł 5 zł 0,5 zł 5. Polecenie zapłaty 0,5 zł Dokonywanie dyspozycji gotówkowej z bieżących wpływów na 6. rachunek klienta jednorazowo od kwoty operacji Dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków bankowych 7. w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku 2 zł - od każdej operacji /dyspozycja stała lub jednorazowa/ 8. Wpłaty/ Wypłaty gotówkowe - z rachunków bieżących, pomocniczych - wypłaty na asygnatę (w zastępstwie czeku) 0,2 nie mniej niż 4 zł 5 zł 9. Wydanie blankietów czekowych wg kosztów zakupu + 5zł/szt 10. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 5 Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych od każdego czeku Wyciągi bankowe 17

18 - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta 2 od jednego dokumentu (z wyjątkiem not prowizyjnych i odsetkowych) - przesyłanie pocztą wyciągu bankowego wg kosztów wysyłki 13. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/- miesięcznie Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 14. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 0,1 za każdy SMS 15. Lista haseł jednorazowych Karty płatnicze wdanie karty płatniczej duplikat karty płatniczej obsługę karty 1 5 zł 17. Wypłaty z bankomatów wypłata gotówki w bankomatach należących do Spółdzielczej Sieci Bankomatów (Bank BPS S.A, SGB S.A., BGŻ S.A.) wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 18. Debet/karta kredytowa 4 zł 1 % nie mniej niż 1 zgodnie z rozdziałem karty płatnicze i/lub kredyty PAKIET DLA AKTYWNYCH RACHUNEK BIEŻĄCY KARTA PŁATNICZA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA OPCJONALNIE KARTA KREDYTOWA W PRZYPADKU POSIADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ RACHUNEK OSZCZĘDZAJĄCY RACHUNEK WALUTOWY L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Zmiana karty wzorów podpisów na życzenie klienta 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie - bieżącego - pomocniczego - dodatkowego - walutowego zł 3. Blokada środków na rachunku 2 4. Dyspozycje bezgotówkowe na rachunki /przelewy/ - prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym z wyłączeniem własnych - w innych bankach w formie papierowej - Internetowe 5 zł 0,3 zł 5. Polecenie zapłaty 0,3 zł Dokonywanie dyspozycji gotówkowej z bieżących wpływów na 6. rachunek klienta jednorazowo od kwoty operacji Dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków bankowych 7. w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku 2 zł - od każdej operacji /dyspozycja stała lub jednorazowa/ 8. Wpłaty/ Wypłaty gotówkowe - z rachunków bieżących, pomocniczych - wypłaty na asygnatę (w zastępstwie czeku) 0,2 nie mniej niż 3 zł 5 zł 9. Wydanie blankietów czekowych wg kosztów zakupu + 5zł/szt 10. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 5 18

19 Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych od każdego czeku Wyciągi bankowe - sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta 2 od jednego dokumentu (z wyjątkiem not prowizyjnych i odsetkowych) - przesyłanie pocztą wyciągu bankowego wg kosztów wysyłki 13. Dostęp do Bankowej Informacji Telefonicznej /BIT/- miesięcznie Informacja o wpływie na rachunek wysłana SMS-em 14. (opłata pobierana w okresach miesięcznych) 0,1 za każdy SMS 15. Lista haseł jednorazowych Karty płatnicze wdanie karty płatniczej duplikat karty płatniczej obsługę karty Wypłaty z bankomatów wypłata gotówki w bankomatach należących do Spółdzielczej Sieci Bankomatów (Bank BPS S.A, SGB S.A., BGŻ S.A.) wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 18. Debet/karta kredytowa 4 zł 1 % nie mniej niż 1 zgodnie z rozdziałem karty płatnicze i/lub kredyty Rozdział 3. karty płatnicze L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA VISA / PAYWAVE 1. Wydanie karty - nowej - wznowionej - duplikatu 1 2. Powtórne generowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł 3. Wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju 4 zł Wypłata gotówki w bankomatach należących do Spółdzielczej Sieci 4. Bankomatów (Bank BPS S.A, SGB S.A., BGŻ S.A.) 5. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 1% wartości transakcji min Transakcje bezgotówkowe 7. Użytkowanie karty miesięcznie 3 zł 8. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty za granicą wg rzeczywistych kosztów organizacji VISA 9. Wysłanie karty wznowionej do Użytkownika wg kosztów wysyłki II. KARTA VISA DEBETOWA VIP 1. Wydanie karty - nowej - wznowionej - duplikatu 2. Powtórne generowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł 3. Wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą 1 4. Transakcje bezgotówkowe 19

20 L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 5. Użytkowanie karty miesięcznie 6. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty za granicą wg rzeczywistych kosztów organizacji VISA 7. Wysłanie karty wznowionej do Użytkownika wg kosztów wysyłki III. KARTA VISA DEBETOWA JUNIOR / STUDENT 1. Wydanie karty - nowej - wznowionej - duplikatu 2. Powtórne generowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł 3. Wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju 4 zł 1 4. Wypłata gotówki w bankomatach należących do sieci BPS SA 5. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 1% wartości transakcji min Transakcje bezgotówkowe 7. Użytkowanie karty miesięcznie 10 3 zł 8. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty za granicą wg rzeczywistych kosztów organizacji VISA 9. Wysłanie karty wznowionej do Użytkownika wg kosztów wysyłki IV. KARTA MASTERCARD PAYPASS 1. Wydanie karty - nowej - wznowionej - duplikatu 2. Powtórne generowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł 3. Wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju 4 zł 1 4. Wypłata gotówki w bankomatach należących do sieci BPS SA 5. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 1% wartości transakcji min Transakcje bezgotówkowe 7. Użytkowanie karty miesięcznie 3 zł 8. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty za granicą wg rzeczywistych kosztów organizacji MasterCard 9. Wysłanie karty wznowionej do Użytkownika wg kosztów wysyłki V. KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie karty - nowej - wznowionej - duplikatu 2. Powtórne generowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł 3. Wypłata gotówki w bankomatach obcych banków w kraju 4 zł 1 4. Wypłata gotówki w bankomatach należących do sieci BPS SA 5. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 1% wartości transakcji min.1 6. Transakcje bezgotówkowe 10 W przypadku karty VISA Clasic Debetowa Student gdy transakcje kartą przekraczają 10 miesięcznie opłata za obsługę karty wynosi miesięcznie 20

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo