System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System DZ Internet. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 System DZ Internet Podręcznik użytkownika

2 SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK WYMAGANIA SYSTEMU OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY Część informacyjna Główne menu nawigacyjne Menu boczne Obszar roboczy ELEMENTY FORMULARZY KLAWIATURA EKRANOWA WYDRUKI FORMULARZY LOGOWANIE DO SYSTEMU PIERWSZE LOGOWANIE DO SYSTEMU Pierwsze logowanie w przypadku wyboru hasła maskowanego Pierwsze logowanie w przypadku wyboru podpisu elektronicznego KOLEJNE LOGOWANIE DO SYSTEMU Logowanie z pomocą hasła maskowanego Logowanie podpisem elektronicznym WYLOGOWANIE Z SYSTEMU MODUŁ INFORMACYJNY MOJE FINANSE RACHUNKI LISTA RACHUNKÓW SZCZEGÓŁY RACHUNKU HISTORIA RACHUNKU WYCIĄGI BANKOWE WYCIĄGI Z INNYCH BANKÓW ANALIZA PŁYNNOŚCI RAPORTY Z PŁATNOŚCI MASOWYCH GRUPY RACHUNKÓW KARTY LISTA KART SZCZEGÓŁY KARTY ZESTAWIENIE TRANSAKCJI WYCIĄGI Z RACHUNKU KARTY KREDYTOWEJ WYCIĄG Z RACHUNKU KARTY CHARGE SPŁATA ZADŁUŻENIA LISTA BLOKAD

3 8.8 WNIOSEK O ZMIANĘ LIMITÓW ZASTRZEŻENIE, BLOKADA KARTY LOKATY LISTA LOKAT SZCZEGÓŁY LOKATY NOWA LOKATA ZERWANIE LOKATY OPROCENTOWANIE LOKAT HISTORIA RACHUNKU LOKATY LOKATA JEDNODNIOWA WYCIĄGI Z RACHUNKU LOKATY KREDYTY LISTA KREDYTÓW SZCZEGÓŁY KREDYTU HISTORIA RACHUNKU KREDYTOWEGO HISTORIA RACHUNKU CESJI WYCIĄGI Z RACHUNKU KREDYTOWEGO PŁATNOŚCI HARMONOGRAM ZLECEŃ PRZEGLĄD ZLECEŃ PRZEGLĄD ZLECEŃ OCZEKUJĄCYCH SZCZEGÓŁY ZLECENIA HISTORIA ZLECEŃ NOWY PRZELEW KRAJOWY NOWY PRZELEW ZUS NOWY PRZELEW PODATKOWY NOWY PRZELEW WEWNĘTRZNY NOWY PRZELEW ZAGRANICZNY NOWY PRZELEW SEPA NOWY PRZELEW MT POLECENIE ZAPŁATY STRONA WIERZYCIELA Nowe polecenie zapłaty Zapytanie o zgodę na polecenie zapłaty Przegląd zapytań o polecenie zapłaty POLECENIE ZAPŁATY STRONA DŁUŻNIKA Lista zgód poleceń zapłaty Lista poleceń zapłaty BENEFICJENCI Lista beneficjentów Nowy beneficjent ZLECENIA STAŁE LISTA ZLECEŃ STAŁYCH ZLECENIA STAŁE W TRAKCIE AKCEPTACJI NOWE ZLECENIE STAŁE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

4 Lista funduszy SZCZEGÓŁY REJESTRU NABYCIE FUNDUSZU Otwarcie rejestru i Dopłata KONWERSJA ODKUPIENIE HISTORIA OPERACJI HISTORIA REJESTRU FINANSOWANIE HANDLU AKREDYTYWY IMPORTOWE Lista akredytyw Lista wniosków Wniosek o otwarcie akredytywy Wniosek o zmianę warunków akredytywy AKREDYTYWY EKSPORTOWE Lista akredytyw GWARANCJE Lista gwarancji Lista wniosków Wniosek o wystawienie gwarancji Wniosek o zmianę warunków gwarancji BENEFICJENCI Lista beneficjentów Nowy beneficjent Modyfikuj beneficjenta KOMUNIKACJA LISTA KORESPONDENCJI NOWA WIADOMOŚĆ WNIOSKI LISTA WNIOSKÓW NOWY WNIOSEK Wniosek o zmianę danych na CIF (numer Klienta) i/lub rachunku Wniosek o dodanie nowego użytkownika Wolny wniosek Wniosek o overdraft dla klienta indywidualnego ADMINISTRACJA USTAWIENIA Moje ustawienia Profil użytkownika Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji Zmiana hasła Lista kluczy Powiadomienia Zarządzanie użytkownikami Moje uprawnienia Schematy akceptacji

5 Opłaty za SMS Zarządzanie kartą IMPORT Lista szablonów Import Nowy szablon EKSPORT Lista szablonów Eksport Nowy szablon HISTORIA KORZYSTANIA Z SYSTEMU

6 1 Słownik Autoryzacja transakcji jeden z mechanizmów bezpieczeństwa, wymusza na użytkowniku zatwierdzenie transakcji lub wniosku przed ich wysłaniem do Banku. W przypadku systemu DZ Internet użytkownik musi złożyć podpis elektroniczny lub wpisać kod SMS w zależności od wykorzystywanej metody autoryzacji transakcji. Format PDF Portable Document Format, powszechnie znany i używany format dokumentów stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony IBAN International Bank Account Number, międzynarodowy numer rachunku bankowego. Jest to rozszerzenie podstawowego numeru rachunku bankowego (BBAN) do stosowania w zakresie międzynarodowym dla jednoznacznej identyfikacji rachunku Klienta w ramach całego świata. Identyfikator - unikalny identyfikator użytkownika, nadawany w systemie, stosowany przez użytkownika w momencie logowania do systemu internetowego, inaczej login, nazwa użytkownika. Holding zbiór powiązanych ze sobą firm. Istnieje możliwość pracy w kontekście firmy lub kilku firm jednocześnie (holding). W celu utworzenia holdingu należy się zwrócić do Banku. Import funkcjonalność systemu pozwalająca wczytywać dane z plików w ustalonych lub zdefiniowanych formatach (możliwe jest na przykład wczytanie grupy przelewów z pliku wygenerowanego przez system finansowo- księgowy zamiast ich ręcznego wpisywania) Klucz (PCKS) w kryptografii kod do szyfrowania, podpisywania lub odszyfrowania zakodowanych danych. Komunikacja szyfrowana odbywa się przy użyciu: - Klucza prywatnego, który jest tajny (może znajdować się na dysku użytkownika lub na karcie kryptograficznej). Klucz ten może być np. użyty do podpisywania dyspozycji. Kontekst klienta (firmy) - praca w kontekście oznacza wykonywanie konkretnych akcji w powiązaniu ze wskazaną firmą (praca w kontekście tej firmy) lub rachunkami klienta indywidualnego. Pracując np. w kontekście danej firmy użytkownik ma dostęp do rachunków tylko i wyłącznie tej firmy (nawet, jeśli użytkownik ma uprawnienia do rachunków wielu firm). Patrz także Holding. Po zalogowaniu się do DZ Internet domyślnie wyświetlają się rachunki klienta. Istnieje możliwość wybrania domyślnego kontekstu. NRB (Numer Rachunku Bankowego) jest polskim standardem określającym sposób numeracji rachunków bankowych. NRB składa się z 26 cyfr. Dodając na początku numeru NRB litery PL zamieniamy go na standard IBAN Pakiet Startowy dostępny w dwóch wersjach: - koperta wykonana maszynowo, w której znajduje się hasło aktywujące (lub odblokowujące) użytkownikowi dostęp. Wydanie koperty użytkownikowi jest rejestrowane w systemie. - SMS przesyłany na zdefiniowany zaufany numer telefonu w momencie pierwszego logowania lub ponownej aktywacji dostępu do systemu. 6

7 Mechanizm różnicowania uprawnień mechanizm zapewniający nadawanie zróżnicowanego poziomu uprawnień do rachunków. Transakcje wprowadzone przez jednego użytkownika muszą przed wysłaniem zostać podpisane przez osoby wskazane w ramach schematów akceptacji dla danego rachunku. Przykładowo użytkownik JEDEN ma prawo tylko do wprowadzania transakcji dla rachunku nr 111. Użytkownik ten musi zapisać zlecenie (przelew). Wówczas zlecenie czeka na złożenie podpisu użytkownika DRUGIEGO i TRZECIEGO. Składanie podpisu sprowadza się do autoryzacji. Dopiero po złożeniu podpisów tych dwóch użytkowników przelew może zostać wysłany do Banku. SSL bezpieczny i poufny protokół wymiany danych w Internecie. Dane przesyłane przez sieć są szyfrowane w taki sposób, aby nikt postronny nie był w stanie ich odszyfrować. To najpopularniejszy i najbardziej skuteczny sposób szyfrowania stosowany w bankowości i handlu internetowym. 2 Wymagania Systemu Szczegółowe informacje dotyczące wymagań systemu można znaleźć na stronach internetowych Banku w dziale Bankowość elektroniczna. 7

8 3 Ogólny sposób nawigacji Poniżej zaprezentowany został ekran systemu DZ Internet. Jest on podzielony na kilka części opisanych w dalszej części dokumentu. 3.1 Pasek nawigacyjny oraz kontekst pracy W części nawigacyjnej znajdują się następujące linki: Strona główna link do strony głównej Banku Moduł informacyjny otwiera moduł prezentujący bieżące oraz archiwalne kursy walut, tabelę stóp procentowych, tabelę opłat i prowizji, notowania giełdowe oraz informacje o produktach bankowych. Pytania i odpowiedzi - odsyła do najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Bezpieczeństwo odsyła do informacji na temat zabezpieczeń systemu. Wiadomości /Symbol koperty / odsyła do modułu Komunikacja, do formatki Lista korespondencji; ikona nie jest prezentowana, jeżeli wszystkie wiadomości są przeczytane. Odrzucone przelewy /Symbol wykrzyknika / odsyła do modułu Komunikacja, do formatki Lista korespondencji, na której wyświetlane są jedynie nieprzeczytane powiadomienia o odrzuconych przelewach; ikona nie jest prezentowana, jeżeli wszystkie wiadomości o odrzuconych przelewach są przeczytane. 8

9 W części dotyczącej kontekstu pracy znajdują się : Nazwa Firmy/Holdingu lub Imię i nazwisko użytkownika, w kontekście której/którego użytkownik pracuje w danym momencie. Jeżeli użytkownik posiada dostęp do rachunków prywatnych i firmowych lub do rachunków więcej niż jednej firmy, ma on możliwość zmiany kontekstu pracy (lista rozwijalna zawierająca CIF i nazwę lub imię i nazwisko) Część informacyjna W części informacyjnej znajdują się: Logo Banku, Obrazek bezpieczeństwa (ustawiany w module Administracja, zakładka Moje ustawienia, umożliwiający identyfikację spersonalizowanej strony banku po zalogowaniu do systemu. Informacje o zalogowanym użytkowniku (imię i nazwisko) oraz data i godzina ostatniego udanego i nieudanego logowania Główne menu nawigacyjne Główne menu składa się z modułów (np. Rachunki, Karty, Lokaty, Kredyty, Płatności, itd.). Wybranie dowolnego modułu w głównym menu powoduje otwarcie menu bocznego właściwego dla wybranego modułu oraz uprawnień użytkownika w systemie. Dodatkowo z prawej strony znajduje się link Wylogowanie, który umożliwia bezpieczne zakończenie pracy w systemie Menu boczne Po kliknięciu dowolnej zakładki w menu bocznym następuje otwarcie właściwego formularza w obszarze roboczym. Lista zakładek i formularzy jest zależna od uprawnień użytkownika Obszar roboczy To obszar, w którym wyświetlane są formularze, za pomocą, których użytkownicy mogą wykonywać wszystkie operacje w systemie. Pod obszarem roboczym znajdują się dodatkowo linki: 9

10 Pomoc aktywuje dolny pasek Pomocy systemowej, który można wyłączyć wybierając symbol X w górnym rogu paska, English Deutsch umożliwia zmianę wersji językowej aplikacji podczas pracy w systemie bez konieczności przelogowywania, 3.2 Elementy formularzy Na formularzach mogą występować następujące elementy: Lista rozwijalna (combo) jest to lista elementów, z której Użytkownik może wybrać jedną opcję: Znacznik (check-box) to element formularza dający możliwość wyboru kilku opcji jednocześnie: Pole wyboru - (radio button) to element formularza umożliwiający zaznaczenie tylko jednej opcji: Pole edycyjne - pozwala na wprowadzenie dowolnej wartości składającej się ze znaków alfanumerycznych oraz znaków specjalnych. Pole to w zależności od użytego formularza może przyjmować wartości zgodnie z przewidzianymi dla tego pola znakami dozwolonymi (np. tytuł płatności dla przelewów krajowych i wewnętrznych): 10

11 Kalendarzyk umożliwia wprowadzenie wymaganych dat na formularzach (np. Przegląd zleceń) poprzez wybranie ich z kalendarza. Kalendarzyk pojawia się na ekranie po wybraniu ikony, umieszczonej po prawej stronie pola daty: 3.3 Klawiatura ekranowa Klawiatura ekranowa dostępna jest na stronie do logowania, jeżeli Użytkownik wybrał sposób logowania za pomocą hasła maskowanego oraz na okienku komponentu, jeżeli Użytkownik wybrał logowanie za pomocą podpisu elektronicznego. Używanie klawiatury ekranowej zalecane jest ze względów bezpieczeństwa, zwłaszcza, jeżeli użytkownik loguje się do systemu w środowiskach niezaufanych np. kawiarenka internetowa, gdzie działanie ukrytego oprogramowania szpiegującego jest dosyć powszechne. 11

12 3.4 Wydruki formularzy Większość formularzy daje możliwość wydruku danych w nich zawartych. Wybranie opcji operacji). Wybranie opcji spowoduje otwarcie okna pobierania pliku (np. wyciąg, historia spowoduje otwarcie okna zapisu danych do pliku CSV. 4 Logowanie do systemu W systemie DZ Internet istnieje możliwość logowania oraz autoryzacji zleceń dwoma metodami: Logowanie Autoryzacja Metoda 1: Hasło maskowane Kod SMS Metoda 2: Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny Logowanie za pomocą hasła maskowanego wymaga podania przez użytkownika numeru telefonu komórkowego, na który zostanie przesłany zarówno hasło startowe (niezbędne podczas pierwszego logowania do systemu) a także późniejsze kody SMS do autoryzacji zleceń składanych w systemie. Logowanie i autoryzacja transakcji za pomocą klucza prywatnego przechowywanego na karcie mikroprocesorowej (tzw. podpis elektroniczny) wymaga użycia karty kryptograficznej, czytnika kart podłączonego do stacji roboczej użytkownika oraz podania PIN-u. 12

13 3.5 Pierwsze logowanie do systemu Pierwsze logowanie w przypadku wyboru hasła maskowanego Podczas pierwszego logowania do systemu DZ Internet nowy użytkownik zostanie najpierw poproszony o podanie swojego unikalnego Identyfikatora (loginu). Po wybraniu przycisku Zaloguj użytkownik zostanie przeniesiony na kolejny ekran, na którym wymagane jest podanie hasła startowego. Hasło startowe zostanie dostarczone użytkownikowi SMS-em, na numer telefonu komórkowego podany podczas otwierania rachunku bankowego (wysyłania wniosku). Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wprowadzanie hasła startowego przy pomocy klawiatury ekranowej. Po podaniu hasła należy wybrać przycisk Zaloguj się, który przeniesie użytkownika na kolejny ekran, na którym następuje konieczność nadania własnego hasła do logowania. Przycisk Powrót przenosi użytkownika na poprzedni ekran, na którym podawał swój Identyfikator. 13

14 Nowe hasło powinno być łatwe do zapamiętania przez użytkownika oraz jednocześnie trudne do rozszyfrowania. Nowe hasło musi zatem spełniać kryteria polityki bezpieczeństwa: musi mieć min. 10 znaków, w tym przynajmniej 3 rodzaje znaków: małe litery, duże litery, cyfry. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wprowadzanie nowego hasła przy pomocy klawiatury ekranowej. Po dwukrotnym wprowadzeniu hasła należy wybrać przycisk Zmień hasło, co kończy proces logowania i przenosi użytkownika na ekran powitalny (jeśli został taki ustawiony przez administratorów systemu) lub pierwszy ekran systemowy (Moje finanse). Jeżeli podane przez użytkownika hasło jest niezgodne z kryteriami bezpieczeństwa, po wybraniu przycisku Zmień hasło pojawi się komunikat systemowy Hasło nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Podaj nowe hasło. 14

15 3.5.2 Pierwsze logowanie w przypadku wyboru podpisu elektronicznego Podczas pierwszego logowania do systemu DZ Internet nowy użytkownik zostanie w pierwszej kolejności poproszony o podanie swojego unikalnego Identyfikatora (loginu). Po wybraniu przycisku Zaloguj użytkownik zostanie przeniesiony na kolejny ekran, na którym wymagane jest podanie hasła startowego. Zanim użytkownik poda hasło startowe konieczne jest zainstalowanie komponentu do podpisu elektronicznego na ekranie pojawi się okienko systemowe, na którym należy wybrać przycisk Zainstaluj (wymagane uprawnienia administratora lokalnego na komputerze). 15

16 Hasło startowe zostanie dostarczone użytkownikowi SMS-em lub w tzw. kopercie zaufanej, która chroni poufne dane przed dostępem do nich osób trzecich. Po wpisaniu hasła należy wybrać przycisk Zaloguj się. Użytkownik zostanie przeniesiony na kolejny ekran, z którego możliwe jest rozpoczęcie generowania osobistego certyfikatu po wybraniu przycisku Generuj certyfikat. 16

17 Na ekranie pojawi się okienko, w którym należy nadać kod PIN oraz PUK, zgodny z polityką bezpieczeństwa (PIN musi mieć min. 10 znaków, i zawierać przynajmniej 3 rodzaje znaków: małe litery, duże litery, cyfry.). Zaleca się używanie w tym celu klawiatury ekranowej. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, pojawia się dwukrotnie ekran, na którym należy wprowadzić PIN. 17

18 Poprawne, dwukrotne podanie PIN-u kończy proces generowania certyfikatu na karcie mikroprocesorowej i możliwe jest zalogowanie się do systemu po wybraniu przycisku Zaloguj. 18

19 3.6 Kolejne logowanie do systemu Logowanie z pomocą hasła maskowanego Podczas każdego kolejnego logowania do systemu w pierwszym kroku użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego unikalnego Identyfikatora (loginu) i wybranie przycisku Zaloguj. Drugim krokiem jest podanie przez użytkownika kolejnych znaków własnego hasła, które nie zostały uzupełnione na ekranie. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wprowadzanie hasła przy pomocy klawiatury ekranowej. 19

20 Po wprowadzeniu hasła należy wybrać przycisk Zaloguj, co kończy proces logowania i przenosi użytkownika na ekran powitalny, (jeśli został taki ustawiony przez administratorów systemu) lub pierwszy ekran systemowy (Moje finanse). Przycisk Powrót powoduje przejście na poprzedni ekran, na którym należy podać Identyfikator. Przycisk Wyczyść umożliwia poprawienie ewentualnego błędu popełnionego podczas wpisywania hasła, powoduje wymazanie wszystkich wprowadzonych znaków przez użytkownika. Jeżeli podane przez użytkownika hasło jest niepoprawne pojawia się ekran, który umożliwia ponowne rozpoczęcie procesu logowania - za pomocą przycisku Powrót do strony logowania. Po pięciokrotnym błędnym podaniu hasła dostęp do systemu zostanie zablokowany. W celu odblokowania dostępu konieczny będzie kontakt z Bankiem. Przycisk Zapomniałem hasła przenosi użytkownika na stronę internetową DZ Banku, zawierającą dane teleadresowe umożliwiające kontakt z Bankiem w celu odblokowania dostępu do systemu DZ Internet. 20

21 3.6.2 Logowanie podpisem elektronicznym Podczas każdego kolejnego logowania do systemu w pierwszym kroku użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego unikalnego Identyfikatora (loginu) i wybranie przycisku Zaloguj. Następnie użytkownik zostanie przeniesiony na ekran pośredni prezentujący nazwisko i imię użytkownika oraz datę i godzinę wykonywania operacji logowania. 21

22 Na ekranie dostępny jest również przycisk Podpisz, który powoduje otwarcie okna komponentu. Użytkownik zostanie poproszony o podanie kodu PIN do karty, po ponownym wybraniu przycisku Podpisz ( w oknie komponentu) nastąpi wykonanie podpisu oraz zalogowanie do systemu. Jeżeli zbliża się data wygaśnięcia certyfikatu, po zalogowaniu do systemu prezentowane będzie przypomnienie o konieczności odnowienia certyfikatu (wyświetlane podczas każdego logowania do systemu). 22

23 3.7 Wylogowanie z systemu Po zakończeniu pracy w systemie należy użyć linku Wylogowanie (na pasku głównego menu nawigacyjnego), co powoduje przejście na ekran prezentujący komunikat o prawidłowo przeprowadzonej operacji wylogowania. Przycisk Zaloguj się ponownie umożliwia kolejne zalogowanie do systemu. 23

24 4 Moduł informacyjny W module tym, prezentowane są bieżące oraz archiwalne kursy walut, tabela stóp procentowych, tabela opłat i prowizji, notowania giełdowe oraz informacje o produktach bankowych. Wybór zakładki Moduł informacyjny powoduje otwarcie formatki Kursy walut zawierającej bieżące notowania. Dodatkowo klikając przycisk Kursy archiwalne użytkownik zostaje przekierowany do zewnętrznej strony Banku, gdzie ma możliwość przeglądania archiwalnych danych. Zakładka Tabela stóp procentowych otwiera ekran zawierający odnośnik w postaci linku do strony zewnętrznej Banku, skąd użytkownik może pobrać właściwe tabele. Ekran Tabela opłat i prowizji prezentuje informacje o bieżących tabelach opłat i prowizji. Kliknięcie na link otwiera dokument zawierający wszystkie tabele. 24

25 Zakładka Notowania giełdowe zawiera link do zewnętrznej strony prezentującej bieżące notowania giełdowe. Zakładka Informacje o produktach prezentuje link do strony zewnętrznej (zależnej od kontekstu pracy użytkownika: PRV i PRVK lub DKK), gdzie znajdują się informacje o produktach bankowych. 5 Moje finanse Po zalogowaniu się do systemu jako pierwszy wyświetlany jest ekran Moje finanse. Prezentowane są na nim pogrupowane rachunki klienta. Na liście widoczne są grupy, do których przypisany jest, co najmniej jeden rachunek. Użytkownik ma możliwość dowolnej zmiany prezentacji rachunków (wybierając przycisk Zarządzanie grupami użytkownik zostaje przeniesiony na ekran Grupy rachunków, na którym powinien wybrać przycisk Modyfikuj). 25

26 26

27 6 Rachunki Zakładka ta umożliwia uzyskanie informacji na temat prowadzonych przez Bank rachunków oraz zdarzeń na tych rachunkach. 6.1 Lista rachunków Po wybraniu zakładki Rachunki zostaje domyślnie wyświetlony formularz Lista rachunków, prezentujący rachunki, do których użytkownik ma nadany dostęp. Lista rachunków zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Numer rachunku/nazwa właściciela Numer rachunku stanowi odnośnik do Historii rachunku, Nazwa właściciela to odnośnik do Profilu użytkownika, Nazwa/Nazwa systemowa odnośnik do Szczegółów rachunku, Waluta, Saldo saldo bieżące rachunku, stanowi link do Historii rachunku, Saldo dostępne prezentowane, jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, stanowi link do Historii rachunku. Akcje: Szczegóły stanowi odnośnik do formularza Szczegóły rachunku, Wyciągi stanowi odnośnik do formularza Wyciągi bankowe, link prezentowany, jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, Raporty odnośnik do formularza Raporty z płatności masowych, link prezentowany, jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia i rachunek jest rachunkiem płatności masowych. 27

28 Sortowanie listy jest realizowane przez naciśnięcie odpowiedniego odnośnika tekstowego, (kliknięcie na nazwę wybranej kolumny). Ponowne kliknięcie na nagłówek kolumny spowoduje posortowanie elementów w porządku odwrotnym. Pod listą rachunków zostanie zaprezentowane podsumowanie środków na rachunkach (sald księgowych i dostępnych) pogrupowane wg walut. 6.2 Szczegóły rachunku Formularz Szczegóły rachunku prezentuje szczegółowe informacje na temat rachunku. Na formularzu użytkownik ma możliwość: Zdefiniować nazwę własną rachunku, Przypisać rachunek do grupy. Ponadto na formularzu dostępne są przyciski: Historia rachunku - powoduje wyświetlenie historii rachunku (filtr domyślnie uzupełniony). Przycisk niewidoczny, jeżeli użytkownik nie posiada prawa do formatki, Wyciągi bankowe powoduje wyświetlanie formatki Wyciąg bankowy. Przycisk niewidoczny, jeżeli użytkownik nie posiada prawa do formatki, Raporty z płatności masowych przycisk prezentowany jedynie w przypadku, gdy rachunek jest rachunkiem płatności masowych, a użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, Dane do przelewu - otwiera formularz wydruku PDF z danymi rachunku, Powrót powoduje powrót na listę rachunków. 6.3 Historia rachunku Formularz Historia rachunku prezentuje zbiór wszystkich transakcji spełniających uprzednio zdefiniowane przez użytkownika kryteria. Po wybraniu tej zakładki w menu bocznym prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania: Nazwa filtra stworzonego wcześniej w systemie przez użytkownika, 28

29 Nazwa grupy, do której należy rachunek, dla którego ma być zaprezentowana historia operacji, Rachunek, dla którego ma być zaprezentowana historia operacji, Od dnia do dnia - zakres dat dla którego ma być zaprezentowana historia operacji, Ostatnie X dni/tygodni/miesięcy - możliwość przeglądania historii transakcji realizowanych w ciągu ostatnich X: dni/tygodni/miesięcy, Kwota - zakres kwotowy operacji wyszukiwanych na rachunku. Użytkownik ma możliwość przeszukiwania historii operacji według bardziej szczegółowych kryteriów filtrowania. Po wybraniu linku Zaawansowane na formularzu wyświetli się dodatkowa sekcja wyboru. Filtr może być wykorzystany jednorazowo. Po wybraniu przycisku Wyświetl na formularzu zostanie zaprezentowana lista transakcji, zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami filtrowania. Filtr może również zostać zapisany i wykorzystany w przyszłości. Wówczas należy wybrać check-box Zapisz filtr jako, co spowoduje wyświetlenie się pola edycyjnego, w które należy wpisać nazwę utworzonego filtru, a następnie wybrać przycisk Zapisz. Nowy filtr można również założyć (lub zmodyfikować już istniejący) wybierając link Zarządzanie filtrami. 29

30 Historia operacji prezentowana jest na ekranie w formie listy zawierającej pola: Data (księgowania), Nazwa i rachunek odbiorcy/nadawcy, Tytuł płatności, Kwota, Saldo po operacji. Akcje: Potwierdzenie powoduje wyświetlenie okna do zapisania pliku PDF z potwierdzeniem transakcji. Pod listą operacji znajduje się podsumowanie zestawienia transakcji w postaci sumy uznań, sumy obciążeń oraz różnicy między nimi, dla wszystkich operacji zgodnie ze zdefiniowanym filtrowaniem. Użytkownik ma możliwość zapisania wygenerowanej historii operacji do PDF (przycisk Zapisz do PDF) albo wyeksportowania danych do pliku (przycisk Zapisz do pliku). 6.4 Wyciągi bankowe Po wybraniu opcji Wyciągi bankowe z menu bocznego, linku Wyciągi na formularzu Lista rachunków lub przycisku Wyciągi bankowe na formularzu Szczegóły rachunku, system przenosi użytkownika do formatki umożliwiającej wygenerowanie wyciągu z rachunku. Wyszukiwanie wyciągu może odbywać się po firmie (w przypadku pracy w kontekście holdingu), grupie rachunków, numerze rachunku, zadanym przedziale czasowym czy numerze wyciągu. 30

31 Lista wyciągów prezentowana jest na ekranie w formie tabeli zawierającej pola: Nr wyciągu, Częstotliwość Dzienny, Tygodniowy, Miesięczny wyznaczany na podstawie numeru wyciągu, Data wyciągu - data generowania wyciągu, Data początkowa/data końcowa- zakres dat które obejmuje wyciąg, Saldo początkowe, Saldo końcowe. Akcje: Pobierz PDF link, który umożliwia zapisanie wyciągu w postaci pliku PDF, Pobierz MT940 link umożliwiający wygenerowanie pliku w postaci MT940, jeśli taki wyciąg istnieje a użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Domyślnie wyciągi na liście posortowane są po numerze wyciągu malejąco. Pod listą znajduje się przycisk Zapisz do pliku, który umożliwia wyeksportowanie listy wyciągów (nie samych wyciągów) do pliku CSV. 6.5 Wyciągi z innych banków* Formularz Wyciągi z innych banków umożliwia wyszukiwanie wyciągów MBR po dacie wygenerowania wyciągu. Wyciągi nie są prezentowane do czasu wczytania pełnego pliku lub wszystkich plików dotyczących danego wyciągu. Wyszukiwanie wyciągu może odbywać się po firmie (w przypadku pracy w kontekście holdingu), numerze rachunku lub zadanym przedziale czasowym. 31

32 Lista wyciągów prezentowana jest na ekranie w formie tabeli zawierającej pola: Data wyciągu - data generowania wyciągu, Data początkowa/data końcowa zakres dat które obejmuje wyciąg, Saldo początkowe, Saldo końcowe. Akcje: Szczegóły stanowi odnośnik do formularza prezentującego listę transakcji w danym wyciągu, Pobierz MT940 link umożliwiający wygenerowanie pliku w postaci MT940, jeśli taki wyciąg istnieje. Domyślnie wyciągi na liście posortowane są po dacie wyciągu malejąco (najnowsze na górze). Lista transakcji w danym wyciągu na formularzu Szczegóły wyciągu prezentowana jest w formie tabeli zawierającej pola: Data (księgowania), Nazwa transakcji i opis, Wpłaty, Wypłaty. Przycisk Powrót przenosi użytkownika z powrotem na listę wyciągów, natomiast przycisk Pobierz MT940 umożliwia wygenerowanie pliku w postaci MT940, jeśli taki wyciąg istnieje. 32

33 6.6 Analiza płynności Formularz Analiza płynności umożliwia przedstawienie określonych zmian na rachunku w formie graficznej. System dokonuje analiz i prezentuje je dla każdego rachunku osobno, z wyjątkiem płatności stałych dla nich prezentowana będzie suma obciążeń dla wszystkich rachunków. Użytkownik może wybierać spośród następujących rodzajów analizy: Analiza portfela inwestycji - Struktura bieżąca portfela Analiza: Sald Wpływów Płatności stałych Analiza portfela inwestycji Użytkownik ma możliwość obejrzenia aktualnej struktury inwestycji, tj. rachunków bieżących - bez uwzględniania overdraftów, lokat i funduszy w podziale na grupy. Grupy: Gotówka salda rachunków bieżących, Fundusze podział zgodnie z grupami, Depozyty salda lokat Wszystkie wartości w walucie są prezentowane w przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP. W przypadku struktury portfela użytkownik widzi na wykresie kołowym (pie-chart) poszczególne składowe portfela z udziałem procentowym i wartością. Analiza rachunków Użytkownik ma możliwość przeanalizowania historii dowolnie wybranego rachunku (lub grupy rachunków) w zakresie zdefiniowanych zmian na rachunkach. Wynik wybranej analizy zostanie przedstawiony w formie graficznej. 33

34 Użytkownik ma możliwość wyświetlenia analizy: Sald Ilustracją graficzną jest wykres liniowy zawierający informacje o zmianach sald na rachunku (lub wybranej grupie rachunków) w żądanym okresie czasu. Zostaną zaprezentowane informacje o wysokości sald końcowych w danym okresie czasu. W przypadku wybrania grupy rachunków, zostaną zaprezentowane zmiany sald w postaci osobnych wartości (kolorów) na wykresie. Pod wykresem umieszczona zostanie legenda określająca kolory (numer rachunku). Wpływów na rachunek Ilustracją graficzną jest wykres liniowy prezentujący sumę uznań zgodnie ze zdefiniowanym filtrem na wybranym rachunku (lub grupie rachunków). Każda linia odwzorowuje rachunek beneficjenta/zleceniodawcy dla operacji na rachunek (lub grupę rachunków). Pod wykresem zostanie wyświetlona odpowiednia legenda. Płatności stałych W przypadku analizy obciążeń rachunku lub grupy rachunków zostanie zaprezentowany wykres sumy obciążeń dla określonych w filtrze parametrów. Każda linia odwzorowuje rachunek beneficjenta/ zleceniodawcy dla operacji na rachunku (lub grupie rachunków). Pod wykresem zostanie wyświetlona odpowiednia legenda. 34

35 Przykład wykresu w ramach analizy rachunków 6.7 Raporty z płatności masowych Formularz ten prezentuje informacje o płatnościach masowych dokonywanych z rachunków, do których użytkownik ma dostęp. Użytkownik ma możliwość wyszukania raportu płatności masowych zgodnie z żądanymi kryteriami wyszukiwania, którymi mogą być: firma (w przypadku pracy w kontekście holdingu), numer rachunku, typ transakcji (krajowe wychodzące, krajowe przychodzące, polecenia zapłaty zrealizowane, polecenia zapłaty odrzucone, zwroty, wszystkie), ilość ostatnich raportów czy żądany przedział czasowy. Lista transakcji prezentowana jest na ekranie w formie tabeli zawierającej pola: Numer rachunku, 35

36 Data, Typ transakcji, Numer pliku. Akcje: Pobierz link umożliwiający pobranie raportu w postaci pliku.txt Przycisk Zapisz do pliku umożliwia eksport listy wyników do pliku CSV. 6.8 Grupy rachunków Formularz Grupy rachunków umożliwia definiowanie, usuwanie oraz modyfikowania grup rachunków. W systemie znajduje się 5 predefiniowanych rodzajów grup: Rachunki bieżące Rachunki kredytowe Rachunki lokat Rachunki kart kredytowych Rachunki płatności masowych W takiej kolejności rachunki prezentowane są domyślnie w zakładce Moje finanse. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia predefiniowanych grup, oraz dodania i odjęcia rachunku do/z grupy predefiniowanej. Istnieje możliwość wyłączenia wyświetlania powyższych grup na zakładce Moje finanse Grupy zdefiniowane w kontekście firmy i użytkownika są widoczne jedynie podczas pracy użytkownika w kontekście danej firmy. Grupy zdefiniowane przez użytkownika w kontekście holdingu są widoczne jedynie po zalogowaniu użytkownika w kontekście holdingu. Lista grup rachunków prezentowana jest na ekranie w formie tabeli zawierającej pola: Prezentowana - TAK / NIE zgodnie z zaznaczeniem check-boxa na ekranie w trybie edycji po wybraniu przycisku Modyfikuj, Nazwa grupy, Liczba rachunków w grupie. Przycisk Modyfikuj przełącza formularz w tryb edycji, na którym użytkownik będzie miał możliwość: usunięcia grupy (za pomocą linku Usuń), ustawienia kolejności prezentacji grup ( za pomocą strzałek w górę lub w dół), 36

37 określenia czy grupa ma być prezentowana na formularzu Moje finanse oraz w polach combo (poprzez zaznaczenie lub odznaczenie check-boxa w kolumnie Prezentowana). Przycisk Zapisz zatwierdza wprowadzone przez użytkownika zmiany. Przycisk Powrót przenosi użytkownika na poprzedni ekran z listą grup bez akceptacji wprowadzonych zmian. Przycisk Nowa grupa otwiera formularz definiowania nowej grupy. Po wprowadzeniu unikalnej nazwy, w polu edycyjnym Nazwa grupy, należy wybrać przycisk Zapisz, aby zatwierdzić utworzenie nowej grupy. Przycisk Powrót przenosi użytkownika na poprzedni ekran z listą grup. 37

38 7 Karty Zakładka ta umożliwia użytkownikowi uzyskanie informacji na temat posiadanych przez niego kart (lub kart posiadanych w ramach firmy czy holdingu) oraz zdarzeń na rachunkach tych kart. 7.1 Lista kart Po wybraniu zakładki Karty zostaje domyślnie wyświetlony formularz Lista kart prezentujący w formie tabeli karty, do których użytkownik ma nadany dostęp. Właściciel rachunku ma prezentowane wszystkie karty swoje oraz użytkowników. Użytkownik karty ma prezentowane tylko swoje karty o ile właściciel rachunku nie określi innych uprawnień. W celu wyświetlenia listy kart płatniczych należy zdefiniować kryteria wyszukiwania i zatwierdzić przyciskiem Wyświetl. Lista kart zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Rodzaj karty wraz z typem: lista jest domyślnie sortowana po typie karty, Nazwa firmy/użytkownika karty, Numer karty, Data ważności, Status karty. Akcje: Szczegóły stanowi odnośnik do formularza Szczegóły karty debetowej lub Szczegóły karty kredytowej, 38

39 Wyciąg stanowi odnośnik do formularza Lista wyciągów z rachunku karty, prezentowany wyłącznie dla karty kredytowej, Zestawienie transakcji odnośnik do formularza Zestawienie transakcji. 7.2 Szczegóły karty Po wybraniu linku Szczegóły na formularzu Lista kart prezentowane są szczegółowe informacje o wskazanej karcie, m.in. powiązany rachunek, limity i podstawowe informacje o zadłużeniu. Formularze różnią się w zależności od rodzaju karty. Na dole formularza znajdują się przyciski Zestawienie transakcji (dla każdego rodzaju karty), Wyciąg z rachunku karty (wyświetlany tylko właścicielowi karty lub osobom posiadającym uprawnienia), Spłata karty (3 ostatnie przyciski tylko dla karty kredytowej) umożliwiające sprawne wyświetlenie danych na temat historii transakcji wykonanych kartą, na temat zadłużenia a także umożliwiające wykonanie spłaty zadłużenia karty kredytowej. Formularz Szczegóły karty debetowej Formularz Szczegóły karty charge 39

40 Formularz Szczegóły karty kredytowej 7.3 Zestawienie transakcji W celu wyświetlenia zestawienia transakcji należy zdefiniować kryteria ich wyszukiwania i zatwierdzić przyciskiem Wyświetl. Po przeładowaniu formularza zostanie wyświetlona lista transakcji oraz podstawowe informacje o wybranej karcie. Lista transakcji zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Data wykonania /rozl. transakcji - data wykonania operacji oraz zaksięgowania jej w systemie bankowym, domyślne sortowanie po dacie rozliczenia malejąco, Rodzaj transakcji - gotówkowa/bezgotówkowa, poniżej wyświetlona kategoria wykonanej operacji, Opis transakcji, 40

41 Kwota transakcji (w walucie transakcji), Kwota (w walucie rachunku karty). Poniżej kontrolki wyboru karty, na filtrze wyświetlony jest link Przejdź do historii rachunku, dostępny tylko dla właściciela rachunku. Link prowadzi do historii rachunku. Na dole ekranu znajdują się przyciski umożliwiające użytkownikowi zapisanie do pliku PDF (przycisk Zapisz do PDF) lub zapisanie do pliku CSV (przycisk Zapisz do pliku). 7.4 Wyciągi z rachunku karty kredytowej Formularz Lista wyciągów z rachunku karty (zakładka Wyciągi z rachunku karty kredytowej w menu bocznym) umożliwia wygenerowanie wyciągu z rachunku karty. W tym celu użytkownik powinien wybrać rachunek żądanej karty a także ilość cykli rozliczeniowych ustalonych w parametrach karty. Następnie zatwierdzić przyciskiem Wyświetl. Wyciąg może być wygenerowany jedynie przez właściciela rachunku karty kredytowej (nie może tego zrobić użytkownik karty nie będący właścicielem rachunku). Pod filtrem wyświetlona zostanie lista wyciągów. Link Pobierz umożliwia zapisanie wyciągu do pliku PDF. 41

42 7.5 Wyciąg z rachunku karty charge Po wybraniu opcji Wyciąg z rachunku karty charge (z menu) system przenosi użytkownika na formularz umożliwiający wygenerowanie wyciągu zgodnie z ustalonymi w parametrach karty cyklami rozliczeniowymi. Wygenerować wyciąg będzie mógł tylko właściciel rachunku karty charge. Pod filtrem wyświetlona zostanie lista wyciągów z karty charge. Link Pobierz umożliwia zapisanie wyciągu do pliku PDF. 7.6 Spłata zadłużenia Po wybraniu opcji Spłata zadłużenia z menu bocznego wyświetla się formularz umożliwiający wykonanie przelewu środków na poczet spłaty zadłużenia karty. Opcja ta dostępna jest dla właściciela rachunku lub osoby posiadającej uprawnienia do rachunku karty kredytowej. Po wprowadzeniu parametrów operacji i ich zatwierdzeniu przyciskiem Dalej pojawia się podsumowanie (ekran pośredni) z wyświetlonymi danymi wykonywanego przelewu. 42

43 Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania wprowadzonych uprzednio danych przelewu za pomocą przycisku Modyfikuj lub przekazania do realizacji (przyciskiem Podpisz i wyślij), jako przelew krajowy wewnętrzny. 7.7 Lista blokad Po wybraniu z menu opcji Lista blokad wyświetli się formularz prezentujący operacje wykonane daną kartą debetową, które nie zostały jeszcze zaksięgowane na rachunku karty. 7.8 Wniosek o zmianę limitów Zmiana limitów karty możliwa jest na podstawie złożonego wniosku. W tym celu na formularzu należy zdefiniować nowe, żądane parametry i zatwierdzić je przyciskiem Dalej. Użytkownik zostanie przeniesiony na ekran pośredni prezentujący wprowadzone dane. Za pomocą przycisków znajdujących się na dole ekranu wniosek można zmodyfikować, podpisać, podpisać i wysłać, przekazać do realizacji lub jedynie zapisać w systemie. 43

44 7.9 Zastrzeżenie, blokada karty Formularz prezentuje informację o konieczności skontaktowania się z Bankiem (wraz z numerem telefonu) w celu dokonania zastrzeżenia, blokady karty. 44

45 8 Lokaty* Zakładka ta umożliwia uzyskanie informacji na temat lokat założonych przez użytkownika a także zakładanie nowych czy zrywanie uprzednio założonych. Dodatkowo użytkownik będzie miał możliwość przelewu środków na lokatę jednodniową oraz przeglądania historii rachunku lokaty. 8.1 Lista lokat Po wybraniu zakładki Lokaty zostaje domyślnie wyświetlony formularz Lista lokat prezentujący wszelkie uprzednio założone lokaty. Dodatkowo użytkownik będzie miał możliwość przelewu środków na lokatę jednodniową oraz przeglądania historii rachunku lokaty. Lista lokat zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Nazwa lokaty, Data założenia/data zakończenia, Kwota, Oprocentowanie. Akcje: Szczegóły stanowi odnośnik do formularza Szczegóły lokaty, niewidoczny dla lokaty jednodniowej, prezentowany w zależności uprawnień użytkownika, Zerwij stanowi odnośnik do formularza Zerwanie lokaty, w przypadku lokat jednodniowych link nie będzie prezentowany, Historia lokaty stanowi odnośnik do formularza Historia rachunku lokaty. Pod tabelą znajduje się podsumowanie wartości posiadanych lokat w walutach. 45

46 8.2 Szczegóły lokaty Po wybraniu odnośnika Szczegóły na formularzu Lista lokat zaprezentowany zostanie ekran szczegółów wybranej lokaty (dla lokat standardowych i negocjowanych). Dla lokat jednodniowych ekran nie jest wyświetlany. Przycisk Powrót przenosi użytkownika z powrotem na listę lokat, natomiast przycisk Zerwij do formatki zerwania lokaty (bezpośrednio do ekranu pośredniego). 8.3 Nowa lokata Po wybraniu zakładki Nowa lokata z menu bocznego użytkownikowi zostanie zaprezentowany formularz utworzenia nowej lokaty. Po wprowadzeniu żądanych parametrów nowej lokaty należy wybrać przycisk Dalej. Użytkownik zostanie przeniesiony na ekran pośredni, gdzie ma możliwość zatwierdzenia wyświetlonych danych (za pomocą przycisku Podpisz i wyślij, który wysyła żądanie otwarcia nowej lokaty do systemu Banku) lub je zmodyfikować (za pomocą przycisku Modyfikuj). 46

47 8.4 Zerwanie lokaty Po wybraniu zakładki Zerwanie lokaty w menu bocznym linku Zerwij w akcjach na Liście lokat lub na Szczegółach lokat wyświetlona zostanie formatka z danymi istniejącej lokaty, która domyślnie ustawiona jest w polu combo. Użytkownik może dowolnie zmienić lokatę, którą chce zerwać spośród dostępnych w polu wyboru. Po wybraniu przycisku Zerwij wyświetlony zostaje ekran pośredni, na którym zaprezentowane są tylko do odczytu dane wybranej lokaty. Użytkownik ma możliwość zakończenia operacji zrywania lokaty (za pomocą przycisku Podpisz i wyślij) lub zmienić zrywaną lokatę (przycisk Modyfikuj). 47

48 8.5 Oprocentowanie lokat Po wybraniu zakładki Oprocentowanie lokat zostanie zaprezentowany formularz informacyjny. Użytkownik ma możliwość założenia nowej lokaty z poziomu tego formularza za pomocą linku Nowa lokata. W takim przypadku na formularzu nowej lokaty uzupełnione są domyślnie dane zakładanej lokaty: Rodzaj lokaty, Minimalna kwota lokaty, Okres lokaty, Oprocentowanie lokaty. 8.6 Historia rachunku lokaty Formularz Historia rachunku lokaty prezentuje zbiór wszystkich transakcji na rachunku lokaty spełniających uprzednio zdefiniowane przez użytkownika kryteria. Po wybraniu zakładki Historia rachunku lokaty w menu bocznym lub linku Historia lokaty na formularzu Lista lokat prezentowany jest ekran z kryteriami filtrowania, które należy uzupełnić i zatwierdzić przyciskiem Wyświetl. 48

49 Historia operacji prezentowana jest na ekranie w formie listy zawierającej pola: Data (księgowania), Nazwa i rachunek odbiorcy/nadawcy, Tytuł płatności, Kwota, Saldo po operacji. Akcje: Potwierdzenie powoduje wyświetlenie w nowym oknie potwierdzenia transakcji (w formacie PDF) Pod listą operacji znajduje się podsumowanie zestawienia operacji w postaci sumy uznań, sumy obciążeń oraz różnicy między nimi, dla wszystkich operacji zgodnie ze zdefiniowanym filtrowaniem. Użytkownik ma możliwość zapisania do PDF wygenerowanej historii operacji (należy wybrać przycisk Zapisz do PDF) albo wyeksportowania danych do pliku (przycisk Zapisz do pliku). 8.7 Lokata jednodniowa Formularz Lokata jednodniowa umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie przelewu na lokatę jednodniową. Dyspozycja jest traktowana jako jednorazowe zlecenie. 49

50 Po wprowadzeniu danych lokaty i wybraniu przycisku Dalej, następuje przejście na ekran pośredni, na którym użytkownik ma możliwość zatwierdzenia utworzenia lokaty (za pomocą przycisku Podpisz i wyślij) lub powrotu na poprzedni ekran (za pomocą przycisku Powrót). 8.8 Wyciągi z rachunku lokaty Po wybraniu opcji Wyciągi z rachunku lokaty z menu bocznego system przenosi użytkownika do formatki umożliwiającej wygenerowanie wyciągu z rachunku lokaty. Wyszukiwanie wyciągu może odbywać po firmie (w przypadku pracy w kontekście holdingu), grupie rachunków, numerze rachunku, żądanym przedziale czasowym czy numerze wyciągu. 50

51 Lista wyciągów prezentowana jest na ekranie w formie tabeli zawierającej pola: Nr wyciągu, Częstotliwość Dzienny, Tygodniowy, Miesięczny wyznaczany na podstawie numeru wyciągu, Data wyciągu - data generowania wyciągu, Data początkowa/data końcowa, Saldo początkowe, Saldo końcowe. Akcje - Pobierz PDF link, który umożliwia zapisanie wyciągu w postaci pliku PDF. Domyślnie wyciągi na liście posortowane są po numerze wyciągu malejąco. Użytkownik ma możliwość wydrukowania wygenerowanego formularza z wyciągami (należy wybrać przycisk Drukuj), zapisania do PDF (przycisk Zapisz do PDF) albo wyeksportowania danych do pliku CSV (przycisk Zapisz do pliku). 51

52 9 Kredyty Zakładka Kredyty umożliwia użytkownikowi uzyskanie informacji na temat udzielonych przez Bank kredytów oraz o zdarzeniach na rachunkach kredytowych. 9.1 Lista kredytów Po wybraniu zakładki Kredyty zostaje domyślnie wyświetlony formularz Lista kredytów prezentujący w formie tabeli kredyty wraz z rachunkami kredytowymi. Na liście są widoczne również rachunki overdraft, nie są natomiast widoczne rachunki kredytowe kart kredytowych i trade finance. Lista kredytów zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Rodzaj kredytu stanowi link do formatki Szczegóły kredytu prezentującej dokładne informacje na temat wybranego kredytu, Numer rachunku kredytowego/nazwa własna, Numer umowy kredytowej, Waluta, Status. Akcje: Szczegóły stanowi odnośnik do formularza Szczegóły kredytu, Historia stanowi odnośnik do formularza Historia rachunku, Wyciągi stanowi odnośnik do formularza Wyciągi z rachunku kredytowego. Lista rachunków cesji zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: 52

53 Numer rachunku, Waluta Saldo saldo bieżące rachunku, Saldo dostępne. Akcje: Historia stanowi odnośnik do formularza Historia rachunku cesji, Wyciągi stanowi odnośnik do formularza Wyciągi z rachunku kredytowego. 9.2 Szczegóły kredytu Formularz Szczegóły kredytu prezentuje użytkownikowi dokładne dane o kredycie. Za pomocą linku Zmień nazwę własną użytkownik ma możliwość nadania kredytowi własnej nazwy. Po kliknięciu w link pojawi się na formularzu pole edycyjne, w które należy wpisać nazwę i zatwierdzić wybór przyciskiem Zapisz. Pole Numer rachunku kredytowego stanowi link do historii tego rachunku. Przycisk Powrót przenosi użytkownika na poprzedni ekran Lista kredytów, przycisk Historia na ekran umożliwiający przejrzenie historii prezentowanego rachunku kredytowego, natomiast przycisk Wyciągi bankowe - na ekran umożliwiający pobranie wyciągu z prezentowanego rachunku kredytowego. 9.3 Historia rachunku kredytowego W celu wyświetlenia historii rachunku kredytowego z listy rozwijalnej należy wybrać Nazwę firmy, Rachunek, następnie opcjonalnie skorzystać z możliwości filtrowania określając zakres kwot i dat, ewentualnie liczbę ostatnich transakcji i zatwierdzić przyciskiem Wyświetl. 53

54 Lista transakcji zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Data księgowania, Data operacji, Nazwa i rachunek odbiorcy/nadawcy, Tytuł płatności, Kwota, Saldo po operacji. Na dole ekranu znajdują się przyciski umożliwiające użytkownikowi wydrukowanie wygenerowanych danych (za pomocą przycisku Drukuj), zapisanie do pliku PDF (przycisk Zapisz do PDF) lub zapisanie do pliku CSV (przycisk Zapisz do pliku). 9.4 Historia rachunku cesji W celu wyświetlenia historii rachunku cesji z listy rozwijalnej należy wybrać Nazwę firmy, Rachunek, następnie opcjonalnie skorzystać z możliwości filtrowania określając zakres kwot i dat, ewentualnie podać dodatkowe kryteria wyszukiwania i zatwierdzić przyciskiem Wyświetl. 54

55 Lista operacji zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Data data księgowania, Nazwa i rachunek odbiorcy/nadawcy, Tytuł płatności, Kwota, Saldo po operacji. Akcje Potwierdzenie powoduje wyświetlenie w nowym oknie potwierdzenia transakcji (w formacie PDF). Pod listą operacji znajduje się podsumowanie zestawienia transakcji w postaci sumy uznań oraz sumy obciążeń dla wszystkich operacji zgodnie ze zdefiniowanym filtrowaniem. Na dole ekranu znajdują się przyciski umożliwiające użytkownikowi wydrukowanie wygenerowanych danych (za pomocą przycisku Drukuj), zapisanie do pliku PDF (przycisk Zapisz do PDF) lub zapisanie do pliku CSV (przycisk Zapisz do pliku). 55

56 9.5 Wyciągi z rachunku kredytowego Po wybraniu opcji Wyciągi z rachunku kredytowego z menu bocznego, linku Wyciągi na formularzu Lista kredytów lub przycisku Wyciągi bankowe na formularzu Szczegóły kredytu system przenosi użytkownika do formatki umożliwiającej wygenerowanie wyciągu z rachunku. Wyszukiwanie wyciągu może odbywać się po firmie (w przypadku pracy w kontekście holdingu), grupie rachunków, numerze rachunku, zadanym przedziale czasowym, ilości czy numerze wyciągu. Lista wyciągów prezentowana jest na ekranie w formie tabeli zawierającej pola: Nr wyciągu, Częstotliwość Dzienny, Tygodniowy, Miesięczny wyznaczany na podstawie numeru wyciągu, Data wyciągu - data generowania wyciągu, Data początkowa/data końcowa, Saldo początkowe, Saldo końcowe, Akcje: Pobierz link, który umożliwia zapisanie wyciągu w postaci pliku PDF. Domyślnie wyciągi na liście posortowane są po numerze wyciągu malejąco. Pod listą znajduje się przycisk Zapisz do pliku, który umożliwia wyeksportowanie listy wyciągów do pliku csv. 56

57 10 Płatności Moduł Płatności umożliwia użytkownikowi wykonywanie transakcji oraz zarządzanie płatnościami. Użytkownik posiada możliwość przeglądu statusów, wyszukiwania i wykonania przelewów Harmonogram zleceń Po wybraniu zakładki Płatności (w przypadku pracy w kontekście firmy) wyświetlany jest automatycznie ekran Harmonogram zleceń. Po wprowadzeniu żądanych danych w filtrze i wybraniu przycisku Wyświetl prezentowany jest pod filtrem kalendarz z miesiącem bieżącym oraz kolejnym. Za pomocą linków można zobaczyć miesiąc poprzedni lub następny. Dni kalendarza, w których ma nastąpić realizacja przelewu są oznaczone odpowiednim kolorem tła: Dni ze zdefiniowanymi przelewami prezentowane są na zielono, Dni, dla których przelewy mają przekroczoną datę realizacji, są prezentowane na czerwono, W przypadku zleceń stałych tło będzie niebieskie. Jeżeli danego dnia wypadają przelewy oraz zlecenia stałe wówczas pole jest podzielone na dwa kolory. Bieżący dzień jest obramowany. Po kliknięciu na dany dzień w kalendarzu pole zmienia kolor na pomarańczowy a poniżej kalendarza wyświetla się lista zleceń przypadających danego dnia, zgodnie z wybranymi parametrami w filtrze. Pod transakcjami znajduje się podsumowanie wartości zleceń według walut. Lista jest stronicowana i wszelkie akcje obejmują widoczne na danej stronie rekordy. Przyciski pod listą umożliwiają użytkownikowi usunięcie zleceń (przycisk Usuń zaznaczone), podpisanie wybranych (przycisk Podpisz zaznaczone) lub przekazanie zleceń do realizacji (przycisk Wyślij zaznaczone). 57

58 10.2 Przegląd zleceń Po wybraniu zakładki Przegląd zleceń z menu bocznego na formularzu wyświetli się filtr umożliwiający użytkownikowi wyszukanie konkretnych przelewów oraz paczek zleceń nie przekazanych jeszcze do realizacji. Lista zleceń zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Nazwa i rachunek beneficjenta, Tytuł płatności, Data zlecenia/data realizacji, Podpisy - lista inicjałów osób (3 litery nazwiska i 2 imienia) które podpisywały zlecenia, Kwota, 58

59 Status Zapisane, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane. Akcje: Szczegóły stanowi odnośnik do formularza Szczegóły zlecenia lub Szczegóły paczki zleceń, Modyfikuj umożliwia modyfikacje zlecenia w odpowiednim statusie, link niewidoczny dla paczek zleceń, Usuń umożliwia usunięcie zlecenia w odpowiednim statusie, link niewidoczny dla paczek zleceń. Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość zaznaczenia jednego lub kilku zleceń oraz wykonanie akcji: Usunięcia zlecenie jest usuwane z przeglądu zleceń i jest widoczne w historii zleceń ze statusem Usunięte, za pomocą przycisku Usuń zaznaczone, Podpisania - przejście do podpisywania zaznaczonych przelewów, za pomocą przycisku Podpisz zaznaczone, Dodania zleceń do paczki funkcja umożliwia stworzenie nowej paczki, za pomocą przycisku Dodaj do paczki, Wysłania dotyczy zleceń w statusie Zaakceptowane, za pomocą przycisku Wyślij zaznaczone. 59

60 10.3 Przegląd zleceń oczekujących Formularz Przegląd zleceń oczekujących umożliwia użytkownikowi wyświetlenie listy przelewów oraz paczek zleceń będących w statusie: Oczekuje na realizację, W trakcie realizacji. Użytkownik ma możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji na temat danego zlecenia za pomoca linku Szczegóły, usunięcia jednego zlecenia (za pomocą linku Usuń) oraz jednego lub kilku zleceń za pomocą przycisku Usuń zaznaczone Szczegóły zlecenia Użytkownik ma możliwość wyświetlenia formularza Szczegóły zlecenia z poziomu ekranów: Przegląd zleceń Historii zleceń Szczegóły paczki zleceń 60

61 Użytkownik ma możliwość powielenia zlecenia (wybierając przycisk Duplikuj), zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj), usunięcia zlecenia (wybierając przycisk Usuń), podpisania zlecenia (wybierając przycisk Podpisz), przekazania zlecenia do realizacji (wybierając przyciski Podpisz i wyślij lub Wyślij dla zleceń w statusie zaakceptowane). Przycisk Powrót powoduje przejście z powrotem na poprzedni formularz, natomiast przycisk Drukuj pozwala na wydrukowanie danych na ekranie Historia zleceń Formularz Historia zleceń umożliwia użytkownikowi wyświetlenie listy przelewów oraz paczek zleceń w statusie Zrealizowane, Częściowo zrealizowane, Odrzucone, Usunięte. W tym celu należy zdefiniować kryteria filtrowania i wybrać przycisk Wyświetl. Lista zleceń zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Nazwa i rachunek beneficjenta, Tytuł płatności, Data zlecenia/data realizacji, Podpisy - lista inicjałów osób (3 litery nazwiska i 2 imienia) które podpisywały zlecenia, Kwota, Status Zapisane, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane. Akcje: Szczegóły stanowi odnośnik do formularza Szczegóły zlecenia lub Szczegóły paczki zleceń, na formatce ze szczegółami widoczne są jedynie przyciski: Powrót, Duplikuj, Druku. 61

62 Użytkownik ma możliwość zapisania wygenerowanych danych za pomocą przycisku pod listą Zapisz do pliku Nowy przelew krajowy Formularz Nowy przelew krajowy umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie przelewu krajowego, a następnie zapisania, podpisania i wysłania go do systemu bankowego. Jeżeli rachunek źródłowy jest w walucie innej niż PLN, to na ekranie pośrednim pod kwotą pojawi się informacja o kursie i kwocie w walucie oryginalnej. 62

63 Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostaje wyświetlony ekran pośredni zawierający dane przelewu w trybie do odczytu. 63

64 Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj) następuje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania danych, podpisania zlecenia (wybierając przycisk Podpisz), przekazania zlecenia do realizacji (wybierając przyciski Podpisz i wyślij lub Wyślij) lub zapisania zlecenia (wybierając przycisk Zapisz). Link Wyszukaj obok pola Zapisany beneficjent na formularzach przelewów otwiera formularz wyszukiwania beneficjentów. Po wybraniu linku Wstaw następuje powrót na formularz definiowania przelewu z uzupełnionymi danymi beneficjenta. Przycisk Powrót powoduje powrót na formularz definiowania przelewu bez wprowadzania danych Nowy przelew ZUS Formularz Nowy przelew ZUS umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie przelewu ZUS, a następnie zapisanie, podpisanie i wysłanie go do systemu bankowego. Jeżeli rachunek źródłowy jest w walucie innej niż PLN, to na ekranie pośrednim pod kwotą pojawi się informacja o kursie i kwocie w walucie oryginalnej. Link Wyszukaj obok pola Użyj zapisanego beneficjenta otwiera formularz wyszukiwania beneficjentów. 64

65 Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostanie wyświetlony ekran pośredni zawierający dane przelewu w trybie do odczytu. 65

66 Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj) następuje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania danych, podpisania zlecenia (wybierając przycisk Podpisz), przekazania zlecenia do realizacji (wybierając przyciski Podpisz i wyślij lub Wyślij) lub zapisania zlecenia (wybierając przycisk Zapisz) Nowy przelew podatkowy Formularz Nowy przelew podatkowy umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie przelewu podatkowego, a następnie zapisanie, podpisanie i wysłanie go do systemu bankowego. Jeżeli rachunek źródłowy jest w walucie innej niż PLN, to na ekranie pośrednim pod kwotą pojawi się informacja o kursie i kwocie w walucie oryginalnej. Link Wyszukaj obok pola Użyj zapisanego beneficjenta otwiera formularz wyszukiwania beneficjentów. 66

67 Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostanie wyświetlony ekran pośredni zawierający dane przelewu w trybie do odczytu. 67

68 Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj) następuje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania danych, podpisania zlecenia (wybierając przycisk Podpisz), przekazania zlecenia do realizacji (wybierając przyciski Podpisz i wyślij lub Wyślij) lub zapisania zlecenia (wybierając przycisk Zapisz). Link Wyszukaj obok pola Numer rachunku na formularzu Nowy przelew podatkowy powoduje przejście na formularz umożliwiający wyszukanie odpowiedniego organu podatkowego. Kliknięcie pola Nazwa powoduje powrót do formularza nowego przelewu podatkowego i wypełnienie danych organu podatkowego (nr rachunku, nazwa, adres). 68

69 10.9 Nowy przelew wewnętrzny Formularz Nowy przelew wewnętrzny umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami własnymi w ramach jednego CIFa oraz między rachunkami dwóch CIFów objętych holdingiem. Dodatkowo ma możliwość przewalutowania środków. Jeżeli rachunek źródłowy jest w walucie innej niż rachunek docelowy, to na ekranie pośrednim pod kwotą pojawi się informacja o kursie i kwocie w walucie oryginalnej. Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostaje wyświetlony ekran pośredni zawierający dane przelewu w trybie do odczytu. 69

70 Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj) następuje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania danych, podpisania zlecenia (wybierając przycisk Podpisz), przekazania zlecenia do realizacji (wybierając przyciski Podpisz i wyślij lub Wyślij) lub zapisania zlecenia (wybierając przycisk Zapisz) Nowy przelew zagraniczny Formularz Nowy przelew zagraniczny umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie przelewu walutowego, a następnie zapisanie, podpisanie i wysłanie go do systemu bankowego. Link Wyszukaj otwiera formularz wyszukiwania beneficjentów. 70

71 71

72 Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostaje wyświetlony ekran pośredni zawierający dane przelewu w trybie do odczytu. Link Wyszukaj obok pola Kod SWIFT / BIC banku na formularzach przelewów zagranicznych umożliwia wyszukiwanie banków zagranicznych. 72

73 Kliknięcie odnośnika SWIFT/BIC powoduje powrót do poprzedniej formatki i wypełnienie pól z danymi banku Nowy przelew SEPA Formularz Nowy przelew SEPA umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie przelewu zagranicznego, a następnie zapisanie, podpisanie i wysłanie go do systemu bankowego. Link Wyszukaj obok pola Użyj zapisanego beneficjenta otwiera formularz wyszukiwania beneficjentów. 73

74 74

75 Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostaje wyświetlony ekran pośredni zawierający dane przelewu w trybie do odczytu. Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj) następuje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania danych, podpisania zlecenia (wybierając przycisk Podpisz), przekazania zlecenia do realizacji (wybierając przyciski Podpisz i wyślij lub Wyślij) lub zapisania zlecenia (wybierając przycisk Zapisz) Nowy przelew MT101 Formularz Nowy przelew MT101 umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie przelewu z jego rachunku prowadzonego w innym banku, a następnie podpisanie i wysłanie go do systemu bankowego. Link Wyszukaj obok pola Użyj zapisanego beneficjenta otwiera formularz wyszukiwania beneficjentów. 75

76 Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostaje wyświetlony ekran pośredni zawierający dane przelewu w trybie do odczytu. 76

77 Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj) następuje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania danych, podpisania zlecenia (wybierając przycisk Podpisz), przekazania zlecenia do realizacji (wybierając przyciski Podpisz i wyślij lub Wyślij) lub zapisania zlecenia (wybierając przycisk Zapisz) Polecenie zapłaty strona wierzyciela Moduł ten umożliwia tworzenie nowego polecenia zapłaty ze strony wierzyciela Nowe polecenie zapłaty Po wybraniu zakładki Nowe polecenie zapłaty z menu bocznego zostaje wyświetlony formularz umożliwiający utworzenie nowego polecenia zapłaty. Link Wyszukaj obok pola Użyj zapisanego dłużnika otwiera formularz wyszukiwania dłużników (w systemie jest osobny typ beneficjentów - dłużników PZ). 77

78 Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostaje wyświetlony ekran pośredni zawierający dane przelewu w trybie do odczytu. Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj następuje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania danych), podpisania zlecenia (wybierając przycisk Podpisz), przekazania zlecenia do realizacji (wybierając przyciski Podpisz i wyślij lub Wyślij) lub zapisania zlecenia (wybierając przycisk Zapisz). 78

79 Zapytanie o zgodę na polecenie zapłaty Formularz ten umożliwia użytkownikowi wysłanie zapytania o zgodę na polecenie zapłaty. Zapytanie o polecenie zapłaty jest to sprawdzenie czy dłużnik ma już w swoim banku uruchomione polecenie zapłaty, które z nim zawarliśmy. Zapytanie jest wysyłane jak polecenie zapłaty, ale z kwotą zerową. Link Wyszukaj obok pola Użyj zapisanego dłużnika otwiera formularz wyszukiwania dłużników (w systemie jest osobny typ beneficjentów - dłużników PZ). Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostaje wyświetlony ekran pośredni zawierający dane przelewu w trybie do odczytu. 79

80 Użytkownik ma możliwość powielenia zlecenia (wybierając przycisk Duplikuj), zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj), usunięcia zlecenia (wybierając przycisk Usuń), podpisania zlecenia (wybierając przycisk Podpisz), przekazania zlecenia do realizacji (wybierając przyciski Podpisz i wyślij lub Wyślij dla zleceń w statusie zaakceptowane) Przegląd zapytań o polecenie zapłaty Formularz ten umożliwia filtrowanie i przeglądania listy zapytań o polecenie zapłaty. W tym celu należy zdefiniować kryteria filtrowania i wybrać przycisk Wyświetl. Lista zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Data - data wysłania zapytania, 80

81 Nazwa dłużnika/ Numer rachunku, NIP Wierzyciela/Identyfikator płatności, Status Polecenie zapłaty strona dłużnika Moduł ten umożliwia przeglądanie listy zgód dla poleceń zapłaty oraz odwołanie takiej zgody Lista zgód poleceń zapłaty Po wybraniu z menu bocznego zakładki Lista zgód PZ na ekranie wyświetlona zostaje lista zgód dla poleceń zapłaty. Lista jest stronicowana i prezentowane są jedynie zgody aktywne. Lista zgód polecenia zapłaty zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Wierzyciel/NIP, Identyfikator płatności, Adres, Rachunek wierzyciela, Data ważności - data ważności polecenia zapłaty lub bezterminowo, gdy data ta nie jest określona. Akcje: Odwołaj stanowi odnośnik do formularza Odwołanie zgody PZ umożliwiającego odwołanie zgody. Wybranie linku Odwołaj w akcjach na liście zgód wyświetla formularz prezentujący szczegóły zgody a także umożliwia odwołanie zgody. 81

82 Przycisk Powrót spowoduje powrót na listę zgód, natomiast przycisk Podpisz zatwierdza odwołanie zgody (wymagana autoryzacja SMS) Lista poleceń zapłaty Formularz Przegląd zleceń PZ umożliwia wyszukiwanie transakcji polecenia zapłaty. W tym celu należy zdefiniować kryteria filtrowania i wybrać przycisk Wyświetl. Poniżej sekcji definiującej filtr wyświetlona zostaje lista transakcji PZ (zgodnie z przyjętymi kryteriami filtrowania), lista jest domyślnie posortowana po dacie księgowania (najnowsze na górze). Lista zleceń zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Data księgowania, Wierzyciel, 82

83 Identyfikator płatności, Kwota, Status. Akcje: Potwierdzenie umożliwia zapisanie potwierdzenia transakcji w formacie PDF, Odwołaj stanowi odnośnik do formularza Odwołanie transakcji umożliwiającego anulowanie operacji. Wybranie linku Odwołaj w akcjach na przeglądzie zleceń PZ wyświetla formularz prezentujący szczegóły transakcji a także umożliwia jej odwołanie. Przycisk Powrót spowoduje powrót na listę transakcji, natomiast przycisk Podpisz zatwierdza odwołanie operacji (wymagana autoryzacja SMS) Beneficjenci Moduł ten umożliwia zapisywanie w systemie danych nowych beneficjentów oraz przeglądanie uprzednio wprowadzonych Lista beneficjentów Formularz umożliwia przeglądanie danych o beneficjentach wprowadzonych do systemu. W tym celu należy zdefiniować kryteria filtrowania i wybrać przycisk Wyświetl. 83

84 Lista beneficjentów zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Typ beneficjenta krajowy, ZUS, podatkowy, zagraniczny/sepa, dłużnik Polecenia zapłaty, Nazwa - nazwa beneficjenta, dla beneficjentów zaufanych poprzedzona ikoną z symbolem beneficjenta zaufanego oraz wyróżniona kolorem zielonym, stanowi odnośnik do szczegółów beneficjenta, Nazwa i rachunek beneficjenta - dane odbiorcy: nr rachunku oraz Nazwa, Tytuł płatności, Kwota. Akcje: Szczegóły stanowi odnośnik do formularza prezentującego szczegółowe dane na temat beneficjenta, Modyfikuj umożliwia zmodyfikowanie zapisanych danych, Usuń umożliwia usunięcie beneficjenta, operacja poprzedzona monitem Czy chcesz usunąć beneficjenta? Przycisk pod listą Usuń zaznaczone umożliwia usunięcie kilku beneficjentów na raz. Przycisk Nowy beneficjent otwiera formularz definiowania nowego beneficjenta Nowy beneficjent Formularz ten umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie nowego beneficjenta (wybranego typu) oraz następnie zapisanie go w systemie. Wygląd formularza do tworzenia beneficjenta danego typu jest analogiczny jak dla przelewu tego typu. 84

85 Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostaje wyświetlony ekran pośredni zawierający dane beneficjenta w trybie do odczytu. Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania danych beneficjenta (wybierając przycisk Modyfikuj) następuje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania danych lub zapisania wprowadzonych danych (wybierając przycisk Zapisz). 85

86 11 Zlecenia stałe Moduł ten umożliwia użytkownikowi przegląd statusów zleceń stałych, zakładanie zleceń, a także ich anulowanie. Założenie zlecenia stałego oraz modyfikacja zlecenia stałego to operacje, których wykonanie jest uzależnione od spełnienia następującego schematu akceptacji: - dla rachunku obciążanego zleceniem stałym - bez limitów. System umożliwia definiowanie zleceń stałych krajowych (bez możliwości definiowania zleceń stałych ZUS, US, wewnętrznych i zagranicznych) Lista zleceń stałych Formularz ten umożliwia przeglądanie zleceń stałych. W tym celu należy zdefiniować kryteria filtrowania i wybrać przycisk Wyświetl. Wybranie linku Szczegóły umożliwia podgląd szczegółowych danych na temat zlecenia. 86

87 Przycisk Powrót przenosi użytkownika z powrotem na listę zleceń stałych. Możliwe jest również usunięcie zlecenia (przycisk Usuń) lub jego modyfikacja (przycisk Modyfikuj). Po wprowadzeniu nowych danych w polach na formularzu Modyfikacja zlecenia stałego i wybraniu przycisku Dalej zostaje wyświetlony ekran pośredni zawierający dane zlecenia w trybie do odczytu. Użytkownik ma znów możliwość zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj) następuje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania danych, przekazania zlecenia do realizacji (wybierając przyciski Podpisz i wyślij ) lub zapisania zlecenia (wybierając przycisk Zapisz). 87

88 11.2 Zlecenia stałe w trakcie akceptacji Na formularzu tym prezentowane są zlecenia stałe nie wysłane jeszcze do realizacji w statusie Wprowadzone, W trakcie akceptacji, Zaakceptowane. Link Szczegóły umożliwia podgląd szczegółów zlecenia Nowe zlecenie stałe Formularz ten umożliwia użytkownikowi zdefiniowania nowego zlecenia stałego, a następnie podpisania i wysłania go do systemu bankowego. 88

89 Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostaje wyświetlony ekran pośredni zawierający dane zlecenia w trybie do odczytu. 89

90 Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj) następuje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania danych, przekazania zlecenia do realizacji (wybierając przyciski Podpisz i wyślij) lub zapisania zlecenia (wybierając przycisk Zapisz). 90

91 12 Fundusze inwestycyjne Moduł ten daje użytkownikowi możliwość przeglądu statusów swoich inwestycji, możliwość składania dyspozycji nabycia, konwersji oraz odkupywania oferowanych przez bank jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Lista funduszy Na formularzu tym prezentowana jest lista posiadanych przez użytkownika rejestrów funduszy inwestycyjnych, złożonych przez klienta w DZ Banku. Wyświetlane są rejestry aktywne oraz zablokowane (bez rejestrów zamkniętych), których użytkownik jest właścicielem, współwłaścicielem. Obok nazwy grupy zostaje pokazany procentowy udział grupy w portfelu użytkownika oraz aktualna suma wartości rejestrów grupy. Poniżej listy wyświetlana jest całkowita wartość portfela. Wartości funduszy walutowych przeliczane są na złotówki wg kursu średniego NBP. Użytkownik może wykonać następujące akcje: Szczegóły stanowi odnośnik do formularza Szczegóły rejestru, Historia stanowi odnośnik do formularza Historia operacji, Dopłata odnośnik do formularza Nabycie jednostek funduszu inwestycyjnego Szczegóły rejestru Formularz umożliwia użytkownikowi wgląd w szczegółowe dane wybranej inwestycji w funduszu inwestycyjnym. 91

92 Na formularzu dostępne są przyciski: Powrót - wybranie przycisku umożliwia powrót na listę funduszy. Przycisk jest widoczny, jeżeli formularz został wybrany z poziomu formatki Lista funduszy inwestycyjnych. Historia operacji - wybranie przycisku powoduje przejście do formatki Historia operacji, gdzie wyświetlone są dyspozycje (operacje) na wybranym rejestrze za ostatni tydzień, Dopłata - po wybraniu przycisku zostaje wybrany formularz do nabywania nowych jednostek (dopłaty) dla wybranego funduszu. Dane funduszu są wypełnione, nie ma możliwości ich zmiany. Konwersja - zostaje otwarty formularz do konwersji jednostek, dane funduszu do konwersji są domyślnie wypełnione. Na ekranie potwierdzenia wyświetlane dane są zgodne z parametryzacją dla danego produktu Odkupienie - zostaje otwarty formularz służący odkupieniu jednostek przez klienta Nabycie funduszu Po wybraniu z menu opcji Nabycie funduszu wyświetlona zostaje formatka umożliwiająca wprowadzenie parametrów filtrowania. Na ekranie są prezentowane wybrane przez użytkownika fundusze inwestycyjne, których jednostki uczestnictwa użytkownik będzie mógł nabywać za pośrednictwem systemu DZ Internet. 92

93 Lista funduszy zawiera następujące informacje pogrupowane wierszami: Nazwa funduszu stanowi odnośnik do zewnętrznej strony, z informacjami o funduszu, otwieranej w nowym oknie, Prospekt emisyjny - odnośnik do zewnętrznej strony z prospektem (w formacie PDF), Skrót prospektu - odnośnik do zewnętrznej strony ze skrótem prospektu emisyjnego (w formacie PDF), Udział - pole wyświetlane tylko w przypadku nabytych funduszy, Liczba jednostek - pole wyświetlane tylko w przypadku nabytych funduszy, Aktualna wartość - Pole wyświetlane tylko w przypadku nabytych funduszy, wraz z walutą funduszu, w przypadku funduszy walutowych w drugiej linii podawana wartość w PLN (przeliczana po kursie średnim). Akcje: Otwarcie rejestru wyświetlany dla nieposiadanego funduszu indywidualnego, Dopłata wyświetlany tylko w przypadku funduszy nabytych (własnych, wspólnych), Szczegóły wyświetlany tylko w przypadku funduszy nabytych. Pod listą znajduje się podsumowanie wartości wszystkich funduszy Otwarcie rejestru i Dopłata Wybranie linku Otwarcie rejestru lub Dopłata z nazwą funduszu powoduje otwarcie formularza zawierającego dane funduszu oraz dane rachunków użytkownika. Na ekranie pośrednim jest prezentowane podsumowanie zamawianych jednostek inwestycyjnych. Z poziomu szczegółów użytkownik może zatwierdzić zlecenie nabycia nowych (dodatkowych) jednostek. Pole Nazwa funduszu stanowi link do zewnętrznej strony (otwieranej w nowym oknie) z informacjami o funduszu. Operacja nabycia lub dokupienia jednostek jest podpisywana. Po zatwierdzeniu nabycia nowych (dodatkowych) jednostek pojawia się ekran informujący, że zlecenie zostało przyjęte do realizacji. 93

94 Dopłata Dopłata - ekran pośredni 94

95 Otwarcie rejestru Otwarcie rejestru ekran pośredni Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj) następuje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania danych lub podpisania zlecenia (wybierając przyciski Podpisz) Konwersja Formularz ten umożliwia użytkownikowi konwersję posiadanych przez niego jednostek funduszy. Dla osób niepełnoletnich zostaje wyświetlony komunikat Dyspozycje dotyczące funduszy inwestycyjnych dostępne są tylko dla osób pełnoletnich. Na ekranie pośrednim jest prezentowane podsumowanie dla konwersji jednostek. Konwersja jednostek wymaga autoryzacji. 95

96 Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostaje wyświetlony ekran pośredni zawierający dane konwersji w trybie do odczytu. Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj) następuje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania danych, przekazania zlecenia do realizacji (wybierając przyciski Podpisz i wyślij). 96

97 12.5 Odkupienie Formularz ten umożliwia użytkownikowi umorzenie jednostek funduszu inwestycyjnego. Dla osób niepełnoletnich zostaje wyświetlony komunikat Dyspozycje dotyczące funduszy inwestycyjnych dostępne są tylko dla osób pełnoletnich. Na ekranie pośrednim jest prezentowane podsumowanie dla odkupienia jednostek. Odkupienie jednostek wymaga autoryzacji. Po uzupełnieniu pól na formularzu i wybraniu przycisku Dalej zostaje wyświetlony ekran pośredni zawierający dane transakcji w trybie do odczytu. 97

98 Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania zlecenia (wybierając przycisk Modyfikuj) następuje powrót do poprzedniego ekranu z możliwością zmodyfikowania danych lub przekazania zlecenia do realizacji (wybierając przyciski Podpisz i wyślij) Historia operacji Formularz ten umożliwia przeglądanie historii operacji na funduszach użytkownika. W tym celu należy zdefiniować kryteria wyszukiwania w filtrze i wybrać przycisk Wyświetl. Na ekranie zostaje wyświetlona lista operacji zgodna z zadanym kryterium, zawierająca podstawowe dane dyspozycji. Lista jest stronicowana, posortowana domyślnie po dacie zlecenia malejąco. Nazwa funduszu stanowi odnośnik do zewnętrznej strony z informacjami o funduszu otwieranej w nowym oknie. Akcja Szczegóły umożliwia wgląd w szczegółowe informacje na temat wybranej operacji. 98

99 Akcja Dyspozycja powoduje wygenerowanie pliku PDF z treścią potwierdzenia złożenia dyspozycji transakcji (akcja dostępna dla statusu Wysłana, Przyjęta do realizacji ). Akcja Potwierdzenia powoduje wygenerowania pliku PDF z treścią potwierdzenia zawarcia transakcji (akcja dostępna dla statusu Zrealizowana", Odrzucona"). Wydruki są dostępne dla 3 rodzajów zleceń nabycia, odkupienia oraz konwersji, dla innych zleceń linki nie są prezentowane Historia rejestru Formularz ten umożliwia użytkownikowi wyszukania operacji przeprowadzonych w kontekście posiadanych rejestrów. W tym celu należy zdefiniować kryteria wyszukiwania i wybrać przycisk Wyświetl. Na ekranie zostaje wyświetlona lista operacji zgodna z zadanym kryterium. Lista jest stronicowana, domyślnie posortowana po dacie realizacji malejąco. Po najechaniu na dowolny wiersz na liście pojawi się komunikat: W celu otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt z odpowiednim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. 99

100 Nazwa funduszu stanowi odnośnik do zewnętrznej strony z informacjami o funduszu otwieranej w nowym oknie. Akcja Szczegóły umożliwia wgląd w szczegółowe informacje na temat wybranej transakcji. Akcja Potwierdzenia powoduje wygenerowania pliku PDF z treścią potwierdzenia zawarcia transakcji. 100

101 13 Finansowanie handlu Moduł ten umożliwia użytkownikowi przeglądanie i wyszukiwanie akredytyw oraz gwarancji, a także składanie i przegląd wniosków: o Wniosek o otwarcie akredytywy, o Wniosek o zmianę warunków akredytywy, o Wniosek o wystawienie gwarancji, o Wniosek o zmianę warunków gwarancji Akredytywy importowe Lista akredytyw Po wybraniu zakładki Lista akredytyw zostaje wyświetlony formularz wyszukiwania akredytyw importowych. W następnym kroku należy zdefiniować kryteria wyszukiwania i wybrać przycisk Wyświetl. Na ekranie zostaje wyświetlona lista akredytyw zgodna z żądanym kryterium. Lista jest stronicowana, domyślnie posortowana po dacie otwarcia malejąco. Link Pobierz otwiera formularz Lista komunikatów SWIFT, gdzie są prezentowane komunikaty powiązane z daną akredytywą. Przycisk pod listą Zapisz do pliku umożliwia zapis listy w formacie CSV. 101

102 Lista wniosków Formularz ten umożliwia użytkownikowi wyszukanie zdefiniowanych wniosków dotyczących akredytyw. W tym celu należy zdefiniować kryteria wyszukiwania i wybrać przycisk Wyświetl. Na ekranie zostaje wyświetlona lista wniosków zgodna z zadanym kryterium. Lista jest stronicowana, domyślnie posortowana po dacie wniosku malejąco. Link Szczegóły umożliwia podgląd szczegółów wniosku. Na formularzu tym są prezentowane dodatkowo przyciski Utwórz podobny i Powrót Wniosek o otwarcie akredytywy 102

103 103

104 Wniosek o zmianę warunków akredytywy 13.2 Akredytywy eksportowe Lista akredytyw Po wybraniu zakładki Lista akredytyw zostaje wyświetlony formularz umożliwiający wyszukiwanie akredytyw eksportowych. W tym celu należy zdefiniować kryteria wyszukiwania w filtrze i wybrać przycisk Wyświetl. Na ekranie zostaje wyświetlona lista akredytyw zgodna z żądanym kryterium. Lista jest stronicowana, domyślnie posortowana po dacie otwarcia malejąco. 104

105 Link Pobierz otwiera formularz z listą komunikatów SWIFT. Przycisk Wzór wniosku listu przewodniego powoduje otwarcie w nowym oknie zewnętrznej strony internetowej DZ Banku z wzorami wniosku. Przycisk Zapisz do pliku powoduje zapis listy w formacie CSV Gwarancje Lista gwarancji Po wybraniu zakładki Lista gwarancji zostaje wyświetlony formularz umożliwiający wyszukiwanie gwarancji użytkownika. W tym celu należy zdefiniować kryteria wyszukiwania w filtrze i wybrać przycisk Wyświetl. Na ekranie zostaje wyświetlona lista gwarancji zgodna z żądanym kryterium. Lista jest stronicowana, domyślnie posortowana po dacie otwarcia malejąco. Przycisk Zapisz do pliku powoduje zapis listy w formacie CSV. 105

106 Lista wniosków Formularz ten umożliwia użytkownikowi wyszukanie zdefiniowanych wniosków dotyczących gwarancji. W tym celu należy zdefiniować kryteria wyszukiwania i wybrać przycisk Wyświetl. Na ekranie zostaje wyświetlona lista wniosków zgodna z żądanym kryterium. Lista jest stronicowana, domyślnie posortowana po dacie wniosku malejąco. 106

107 Link Szczegóły umożliwia podgląd szczegółów wniosku. Na formularzu tym są prezentowane dodatkowo przyciski Utwórz podobny i Powrót Wniosek o wystawienie gwarancji 107

108 108

109 Wniosek o zmianę warunków gwarancji 13.4 Beneficjenci (finansowania handlu) Lista beneficjentów Formularz jest widoczny po wybraniu opcji Wyszukaj na formularzu wniosku oraz zakładki Lista beneficjentów w menu bocznym. Formularz ten umożliwia użytkownikowi wyszukanie zdefiniowanych kontrahentów. W tym celu należy zdefiniować kryteria wyszukiwania i wybrać przycisk Wyświetl. Na ekranie zostaje wyświetlona lista kontrahentów zgodna z żądanym kryterium. Lista jest stronicowana, domyślnie posortowana po nazwie skróconej. 109

110 Link Usuń umożliwia usunięcie kontrahenta (prezentacja alertu potwierdzenia). Link Modyfikuj otwiera formularz modyfikacji kontrahenta. Link Dodaj na wniosku, jeżeli formularz został wywołany z poziomu wniosku pole powoduje powrót na dany wniosek, wraz z wypełnieniem pól danymi zaznaczonego beneficjenta. W innym przypadku link nie jest prezentowany na formularzu. Link Szczegóły wywołuje formularz szczegółów beneficjenta. Na ekranie nie zostaną zaprezentowane pola, które klient pozostawił puste podczas definiowania kontrahenta. Użytkownik ma możliwość zmodyfikowania danych beneficjenta (wybierając przycisk Modyfikuj). Przycisk Powrót powoduje natomiast przejście z powrotem na poprzedni formularz listy beneficjentów. 110

111 Nowy beneficjent Po wybraniu opcji Dodaj beneficjenta na formularzu wniosku zostaje wyświetlony formularz definiowania nowego beneficjenta, a pola są już uzupełnione danymi z wniosku. W przypadku wywołania formularza z menu bocznego pola są puste, należy wprowadzić właściwe dane. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie beneficjenta. Wyświetlony zostaje komunikat o poprawnym zakończeniu akcji i następuje powrót na listę beneficjentów lub na formularz wniosku skąd został wywołany (wraz z wypełnionymi danymi beneficjenta) Modyfikuj beneficjenta Formularz ten umożliwia modyfikację danych lub usunięcie wybranego w polu combo beneficjenta. W przypadku wywołania formatki z formularza Szczegóły beneficjenta pola Nazwa firmy oraz Skrócona nazwa beneficjenta są wyszarzone. 111

112 14 Komunikacja Moduł Komunikacja umożliwia wysyłanie nowych wiadomości do Banku oraz odpisywanie na wiadomości przychodzące Lista korespondencji Formularz Lista korespondencji prezentuje wiadomości otrzymane/wysłane przez danego użytkownika. Wiadomości prezentowane na liście dotyczą użytkownika w kontekście danej firmy. Wyjątkiem są powiadomienia oraz wiadomości powitalne, które prezentowane są niezależnie od kontekstu firmy, w której użytkownik pracuje. Oznacza to, że w przypadku gdy użytkownik ma dostęp do wielu firm, które otrzymały wiadomość powitalną zostanie mu ona zaprezentowana tylko raz po zalogowaniu oraz jest wyświetlona tylko raz na liście wątków niezależnie od kontekstu pracy. W kontekście holdingu prezentowane są wiadomości do wszystkich firm wchodzących w skład holdingu. Istnieje możliwość filtrowania wiadomości zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami. Po wybraniu Tematu wątku zostają wyświetlone jego szczegóły. Lista wiadomości w wątku zawiera informację o dacie wysłania wiadomości oraz o tym czy była to wiadomość wysłana przez Bank czy przez użytkownika. Temat wiadomości nieprzeczytanej zaznaczony jest czcionką pogrubioną. Kliknięcie w wiersz powoduje wyświetlenie treści w sekcji Wiadomość. W sekcji Wiadomość domyślnie rozwija się ostatnia wiadomość w wątku. Wiadomość ta zostaje oznaczona jako przeczytana. W przypadku, gdy do wiadomości załączone są pliki z prawej strony tytułu pojawia się ikona, która jest linkiem do treści załącznika. Gdy w ramach jednej wiadomości jest więcej załączników, link prowadzi do spakowanych załączników. Przycisk Usuń wątek powoduje usunięcie wątku, które poprzedzone jest monitem Czy na pewno usunąć wątek? 112

113 Przycisk Odpisz umożliwia odpisanie na wiadomość, stanowi odnośnik do formularza Nowa wiadomość. Formularz ten zostaje uruchomiony w trybie uniemożliwiającym zmianę typu korespondencji Nowa wiadomość Formularz ten umożliwia stworzenie i wysłanie nowej wiadomości. 113

114 Przycisk Dalej powoduje przejście na ekran Potwierdzenie wysłania nowej wiadomości. Przycisk Wyślij powoduje wysłanie wiadomości. Operacja ta nie wymaga autoryzacji. Przycisk Modyfikuj powoduje powrót na formularz Nowa wiadomość z uzupełnionymi uprzednio danymi. 114

115 15 Wnioski Moduł ten umożliwia przeglądanie wniosków, a także definiowanie i wysyłanie nowych. Wnioski w systemie są dostępne z poziomu osobnego menu Wnioski oraz w ramach menu bocznych modułu, do którego zalicza się dany wniosek. Proces składania wniosków w aplikacji składa się z dwóch etapów: Definiowanie wniosku przy pomocy odpowiedniego formularza, Prezentacja ekranu pośredniego (po wybraniu przycisku Dalej), następnie podpisanie i wysłanie wniosku Lista wniosków Po wybraniu zakładki Wnioski wyświetlona zostaje lista wszystkich wniosków wraz ze statusami. Link Modyfikuj otwiera formularz modyfikacji wniosku. Link Duplikuj otwiera formularz nowego wniosku zgodny z danym rodzajem wniosku. Wypełnienie wszystkich pól na wniosku zgodnie z prototypem. Link Szczegóły otwiera formularz szczegółów wniosku. 115

116 Użytkownik ma możliwość powielenia wniosku (wybierając przycisk Duplikuj), zmodyfikowania danych we wniosku (wybierając przycisk Modyfikuj), usunięcia wniosku (wybierając przycisk Usuń), podpisania wniosku (wybierając przycisk Podpisz), wysłania wniosku (wybierając przyciski Podpisz i wyślij lub Wyślij). Przycisk Powrót powoduje przejście na poprzedni formularz, natomiast przycisk Drukuj pozwala na wydrukowanie formularza Nowy wniosek Formularz prezentuje w formie listy wszystkie wnioski dostępne do złożenia w aplikacji. Nazwa wniosku stanowi link do pustego formularza danego wniosku Wniosek o zmianę danych na CIF (numer Klienta) i/lub rachunku 116

117 Wniosek o dodanie nowego użytkownika 117

118 Wolny wniosek 118

119 Wniosek o overdraft dla klienta indywidualnego 119

120 16 Administracja Moduł ten umożliwia dostosowania systemu do indywidualnych preferencji użytkownika Ustawienia Moje ustawienia Formularz ten pozwala użytkownikowi zdefiniować domyślny kontekst pracy w systemie, wybrać domyślny rachunek i inne parametry. Zmiany zatwierdzane są po wybraniu przycisku Zapisz. Przycisk Anuluj powoduje przywrócenie poprzednich ustawień, zapisanych przed wejściem na formularz. Obrazek bezpieczeństwa umożliwia użytkownikowi identyfikację spersonalizowanej strony banku po zalogowaniu do systemu Profil użytkownika Po wybraniu opcji Profil użytkownika w menu, system prezentuje formatkę z danymi użytkownika. Dane są prezentowane w trybie tylko do odczytu za wyjątkiem pól z sekcji Dane kontaktowe, które można na tym formularzu modyfikować, zatwierdzając przyciskiem Zapisz. Link Zmień obok pola Wykorzystywana metoda logowania i autoryzacji prowadzi do formularza zmiany metody logowania i autoryzacji. 120

121 Link Zmień obok pola Numer telefonu do kodów SMS prowadzi do formularza zmiany telefonu do kodów SMS Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji Formularz ten umożliwia użytkownikowi zmianę metody logowania i autoryzacji transakcji. Wprowadzone zmiany zatwierdzane są przez wybranie przycisku Zapisz. 121

122 Zmiana hasła Formularz ten umożliwia użytkownikowi zmianę hasła logowania do systemu. Wprowadzone zmiany zatwierdzane są przez wybranie przycisku Zapisz Lista kluczy Formularz prezentuje listę kluczy wraz z podstawowymi informacjami na ich temat Powiadomienia Formularz ten umożliwia zmianę ustawień powiadomień systemowych. Zmiany zatwierdzane są za pomocą przycisku Zapisz ustawienia. 122

123 Zarządzanie użytkownikami Przy pomocy formularza Zarządzanie użytkownikami użytkownik ma możliwość dodawania/odejmowania uprawnień formularzowych oraz rachunkowych innym użytkownikom systemu. Formularz zawsze prezentowany jest w trybie edycyjnym. Zmiany zatwierdzane są przyciskiem Zapisz Moje uprawnienia Formularz Moje uprawnienia umożliwia użytkownikowi wgląd w uprawnienia jakie posiada w danym kontekście pracy. 123

124 Schematy akceptacji Po wybraniu zakładki Schematy akceptacji przez użytkownika na formularzu są zaprezentowane aktualne schematy akceptacji danej firmy. W ramach formularza użytkownik ma możliwość: Sprawdzenia wykorzystanych limitów, Testowania schematów akceptacji (przycisk Testuj). 124

125 Opłaty za SMS Po otwarciu formatki użytkownikowi są zaprezentowane informacje dotyczące opłat za SMS w bieżącym miesiącu. Formatka nie umożliwia podglądu danych archiwalnych Zarządzanie kartą Formularz ten umożliwia zmianę PIN-u oraz PUK-u użytkownikom, którzy jako metodę logowania i autoryzacji zleceń wybrali podpis elektroniczny (karta mikroprocesorowa). Po wybraniu linku Zmiana PIN-u wyświetla się okno, gdzie należy wprowadzić nowy PIN zgodny z polityką bezpieczeństwa. 125

126 Po wybraniu linku Zmiana PUK-u wyświetla się okno, gdzie należy wprowadzić nowy PUK zgodny z polityką bezpieczeństwa Import Import jest funkcjonalnością aplikacji pozwalającą na wczytanie do systemu danych z plików zawierających : Przelewy krajowe Przelewy zagraniczne Przelewy podatkowe Przelewy ZUS Polecenia zapłaty Beneficjentów krajowych Beneficjentów zagranicznych Przelewy MT

127 Dłużników w poleceniu zapłaty SEPA Aby zaimportować dane do systemu należy użyć szablonu importu, który określa typ pobieranych danych. Menu boczne zakładki Import daje użytkownikowi bezpośredni dostęp do: Podglądu istniejących już w systemie szablonów (Lista szablonów), Możliwości stworzenia nowych szablonów (Nowy szablon) Lista szablonów Formularz ten umożliwia użytkownikowi przeglądanie zdefiniowanych w systemie szablonów importu. Link Importuj otwiera formatkę importu danych. Link Modyfikuj otwiera formatkę edycji parametrów szablonu. Link nie wyświetla się dla szablonów predefiniowanych. 127

128 Link Usuń usuwa szablon. Link nie wyświetla się dla szablonów predefiniowanych. Link Szczegóły otwiera formularz prezentujący szczegółową budowę szablonu. Przycisk Dodaj szablon - otwiera formatkę tworzenia nowego szablonu Import W celu zaimportowania pliku należy wybrać na liście używanych szablonów szablon, typ szablonu oraz wskazać lokalizację importowanego pliku. Po wciśnięciu przycisku Importuj następuje wstępne zaimportowanie danych do systemu, po czym następuje weryfikacja zawartości pliku i zostaje wyświetlony rezultat sprawdzania poprawności danych. Na tym etapie użytkownik może zatwierdzić zaimportowane dane (wprowadzić do systemu dane, które pomyślnie przeszły weryfikację) klikając Zatwierdź lub anulować import danych (odrzucić cały wczytany zbiór danych powracając do poprzedniego formularza) klikając Anuluj. 128

129 Nowy szablon Po wybraniu w menu bocznym zakładki Nowy szablon następuje wyświetlenie formularza umożliwiającego stworzenie nowego szablonu importu. Należy w nim zdefiniować następujące pola: Nazwa szablonu należy podać nazwę tworzonego szablonu, Separator danych należy zdefiniować, w jaki sposób poszczególne dane mają być od siebie oddzielone, np. średnikiem, Strona kodowa należy wybrać z listy, Separator dziesiętny kropka lub przecinek, Format daty Separator daty Pola tekstowe w cudzysłowach Nazwy pól w nagłówku Kolejna sekcja dotyczy określenia pól, jakie mają być zaimportowane. Lewa lista zawiera nazwy wszystkich dostępnych pól dla danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy, które zostały dodane do szablonu. Dodatkowo ich kolejność musi odzwierciedlać kolejność występowania w pliku. Aby przenieść jedno lub wszystkie pola na listę wybranych elementów należy kliknąć Dodaj lub Dodaj wszystkie. Do usunięcia elementów już wybranych służą analogicznie Usuń lub Usuń wszystkie. Elementy te powrócą w tej sytuacji do lewej listy. Aby zmienić kolejność wybranych pól należy użyć przycisków W górę i W dół powodujących przesunięcie wybranego pola o jedną pozycję (odpowiednio w górę lub w dół). 129

130 Aby zapisać tworzony szablon należy kliknąć przycisk Zapisz Eksport Funkcja eksportu danych pozwala na wygenerowanie pliku (raportu) zawierającego dane zgodne z kryteriami zawartymi w szablonie eksportu. Można wybrać gotowy szablon eksportu lub zdefiniować nowy. Następnie należy zdefiniować filtr eksportu lub wybrać opcję filtra prostego. Funkcja Eksportu będzie dostępna dla: Historii rachunku Beneficjentów krajowych Beneficjentów zagranicznych Dłużników w Poleceniu Zapłaty Zestawienia transakcji kartą Słownika banków krajowych SEPA Lista szablonów Formularz ten umożliwia użytkownikowi przeglądanie zdefiniowanych w systemie szablonów eksportu. 130

131 Link Eksportuj otwiera formatkę importu danych. Link Modyfikuj otwiera formatkę edycji parametrów szablonu. Link nie wyświetla się dla szablonów predefiniowanych. Link Usuń usuwa szablon. Link nie wyświetla się dla szablonów predefiniowanych. Link Szczegóły otwiera formularz prezentujący szczegółową budowę szablonu. 131

132 Eksport Formularz ten umożliwia eksport danych z systemu. W tym celu należy zdefiniować dane w polach wyboru i wybrać przycisk Dalej. Powoduje to przejście do formularza definiowania filtra eksportu, który spowoduje, że zostaną wyeksportowane tylko te dane, które będą odpowiadały wszystkim kryteriom zawartym w filtrze. Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy wybrać przycisk Eksportuj. Wyeksportowane dane zapisane zostaną do pliku CSV. 132

133 Nowy szablon Po wybraniu w menu bocznym zakładki Nowy szablon następuje wyświetlenie formularza umożliwiającego stworzenie nowego szablonu eksportu. Należy w nim zdefiniować następujące pola: Nazwa szablonu należy podać nazwę tworzonego szablonu, Separator danych należy zdefiniować, w jaki sposób poszczególne dane mają być od siebie oddzielone, np. średnikiem, Strona kodowa należy wybrać z listy, Separator dziesiętny kropka lub przecinek, Format daty Separator daty Pola tekstowe w cudzysłowach Nazwy pól w nagłówku Kolejna sekcja dotyczy określenia pól, jakie mają być zaimportowane. Lewa lista zawiera nazwy wszystkich dostępnych pól dla danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy, które zostały dodane do szablonu. Dodatkowo ich kolejność musi odzwierciedlać kolejność występowania w pliku. Aby przenieść jedno lub wszystkie pola na listę wybranych elementów należy kliknąć Dodaj lub Dodaj wszystkie. Do usunięcia elementów już wybranych służą analogicznie Usuń lub Usuń wszystkie. Elementy te powrócą w tej sytuacji do lewej listy. Aby zmienić kolejność wybranych pól należy użyć przycisków W górę i W dół powodujących przesunięcie wybranego pola o jedną pozycję (odpowiednio w górę lub w dół). Aby zapisać tworzony szablon należy kliknąć przycisk Zapisz. 133

134 16.4 Historia korzystania z systemu Formularz ten umożliwia użytkownikowi wyszukiwania i przeglądania żądanych zdarzeń mających miejsce w systemie. W tym celu należy zdefiniować kryteria wyszukiwania i wybrać przycisk Wyświetl. Na ekranie zostaje wyświetlona lista zdarzeń zgodna z zadanym kryterium. Lista jest stronicowana, domyślnie posortowana po dacie wystąpienia malejąco. Przycisk pod listą Zapisz do pliku umożliwia zapis listy w formacie CSV. 134

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu DZ Internet

Prezentacja systemu DZ Internet Prezentacja systemu DZ Internet Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy Państwu system bankowości internetowej DZ Internet. Na dalszych stronach opisane zostały funkcjonalności, metody logowania

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji.

Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji. Pytania i odpowiedzi LOGOWANIE Jakie metody logowania dostępne są w systemie? Dostępne metody logowania to: Identyfikator i hasło maskowane. lub Identyfikator i certyfikat zapisany na karcie mikroprocesorowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r.

Obowiązuje od r. Obowiązuje od 14.11.2016 r. Instrukcja logowania do Bankowości Internetowej za pomocą hasła maskowanego oraz autoryzacji zleceń kodami SMS. Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka Klienci indywidualni Data publikacji: 15.05.2017 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Definicje 3 3. Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka 3 3.1. Aktywacja Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Serwis Inwestycje Polbank24

Serwis Inwestycje Polbank24 Serwis Inwestycje Polbank24 Spis Treści: 1. Logowanie do Serwisu Inwestycje Polbank24...2 1.1. Logowanie do serwisu...2 1.2. Zmiana hasła...3 1.3. Wylogowanie...3 2. Aktualizacja danych...4 2.1. Rachunek

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24 Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PORTALU KARTOWEGO KARTOSFERA 19.06.2017 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 ZANIM ZACZNIESZ KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 3 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE W PORTALU KARTOWYM...

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank WITAMY W SYSTEMIE BAKOWOŚCI INTERNETOWEJ EBANKNET Dziękujemy za wybranie Usługi Bankowości Internetowej ebanknet Polskiego Banku

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Szybki Start: Wymagania systemowe:

Szybki Start: Wymagania systemowe: Szybki Start: Wersja 1.5 Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013 Wymagania systemowe: System dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW z komputerów z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows, w wersjach

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

JAK PRZEJŚĆ DO WIDOKU RACHUNKÓW

JAK PRZEJŚĆ DO WIDOKU RACHUNKÓW RACHUNKI SPIS TREŚCI A. JAK PRZEJŚĆ DO WIDOKU RACHUNKÓW 1 B. OPCJE WIDOKU RACHUNKÓW 3 C. AKCJE KONTEKSTOWE 4 D. WYSZUKIWARKA RACHUNKÓW 4 E. FILTRY LISTY 5 F. NAGŁÓWEK TABELI 5 G. AKCJE NA WIERSZACH TABELI

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw Proces uruchomienia oraz konfiguracji usługi bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw składa się z wypełnienia trzech formularzy:

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet Tabela funkcji dostępnych w db powernet Funkcja Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków Historia operacji - pełny

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Wnioski i Komunikacja w systemie ING BusinessOnLine

Opis modułu Wnioski i Komunikacja w systemie ING BusinessOnLine Strona 1 z 24 Opis modułu Wnioski i Komunikacja w systemie ING BusinessOnLine 13 maja 2013 roku Strona 2 z 24 1. Wnioski - Nowy wniosek Z poziomu zakładki Nowy wniosek Użytkownik ma możliwość edytowania

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej Nowy PekaoBIZNES 24 Przewodnik po zmianach w systemie Departament Bankowości Transakcyjnej Grudzień 2012 DLACZEGO PekaoBIZNES 24 SIĘ ZMIENIA? Platforma transakcyjna PekaoBIZNES 24 usprawnia codzienne operacje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

Moduł Dokumentacja w ING BusinessOnLine

Moduł Dokumentacja w ING BusinessOnLine Moduł Dokumentacja w ING BusinessOnLine Podręcznik Użytkownika Sierpień 2015 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do modułu Komunikacja Dokumentacja... 3 3. Nadanie schematów akceptacji do podpisywania

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw.

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. AKTYWACJA USŁUGI Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. W tym celu: Zaloguj się do Millenetu dla Przedsiębiorstw Wybierz

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa Alior Banku

Bankowość internetowa Alior Banku Bankowość internetowa Alior Banku Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku możesz w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu, zrealizować dyspozycje, które do tej pory zlecałeś w oddziale.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Import pliku MPW do systemu plusbank24

Import pliku MPW do systemu plusbank24 Funkcjonalność usługi Masowe Przelewy Wychodzące (MPW) w systemie plusbank24 Instrukcja prezentuje podstawową funkcjonalność usługi MPW w systemie plusbank24 - www.plusbank24.pl Pomoc w zakresie usługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank 1 / 30 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking...

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo