Moduł ethernetowy. Wersja oprogramowania 1.01 ethm2_pl 03/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł ethernetowy. Wersja oprogramowania 1.01 ethm2_pl 03/10"

Transkrypt

1 Moduł ethernetowy Wersja oprogramowania 1.01 ethm2_pl 03/10 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta Gdańsk POLSKA tel serwis dz. techn ;

2 Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna informacja o wprowadzanych zmianach znajduje się na naszej stronie internetowej. Proszę nas odwiedzić:

3 SATEL ETHM-2 1 Moduł ethernetowy ETHM-2 to urządzenie dedykowane do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i alarmu dla celów monitoringu. Umożliwia przesyłanie kodów zdarzeń siecią Ethernet (TCP/IP) do stacji monitorującej STAM-2 lub konwertera SMET-256. Może współpracować z dowolną centralą alarmową (także z centralą nieposiadającą komunikatora telefonicznego). Konwertuje kody odebrane w formacie telefonicznym lub formacie SIA oraz generuje kody w przypadku naruszenia wejść, uaktywnienia wyjść itd. W przypadku kodów generowanych przez moduł możliwe jest dodatkowe informowanie o zdarzeniu przy pomocy wiadomości . Możliwa jest wymiana oprogramowania modułu przy pomocy programu Ethm-2 Flash dostępnego na stronie Należy pamiętać o zapisaniu ustawień modułu do pliku konfiguracyjnego przed aktualizacją oprogramowania. 1. WŁAŚCIWOŚCI MODUŁU ETHERNETOWEGO ETHM-2 Symulacja analogowej linii telefonicznej. Odbieranie zdarzeń monitoringu wysyłanych w formacie telefonicznym (Ademco Slow, Silent Knight fast, Radionics 1400, Radionics 1400 with parity, Ademco Express lub Contact ID) lub formacie SIA i przesyłanie do stacji monitorującej siecią Ethernet z wykorzystaniem protokołów TCP/IP. Potwierdzanie odebrania zdarzenia. Bufor 512 odebranych zdarzeń. Kodowana transmisja zdarzeń. 8 wejść. 4 wyjścia. Zdalne sterowanie stanem wyjść. Wyjście zasilające. Monitorowanie stanu wejść, wyjść, zasilania, komunikacji itd. przy pomocy kodów przesyłanych siecią Ethernet do 2 stacji monitorujących i/lub przy pomocy wiadomości . Konfiguracja modułu za pośrednictwem portu RS-232 (program ETHM-2 Soft) lub sieci Ethernet (przeglądarka WWW). Kodowana komunikacja przez sieć Ethernet. Kontrola obecności kabla sieci Ethernet. Możliwość aktualizacji oprogramowania modułu. Wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1,2 A. Układ ładowania i kontroli akumulatora. Zasilanie napięciem zmiennym 16 V (±10%) albo napięciem stałym 12 V (±15%). 2. OPIS PŁYTKI ELEKTRONIKI Opis zacisków: AC wejście zasilania (16 V AC ±10%). COM masa. +12V wyjście zasilania (jeżeli moduł zasilany jest napięciem zmiennym) albo wejście zasilania (12 V DC ±15%). OUT1 OUT4 wyjścia niskoprądowe typu OC o obciążalności do 50 ma. W stanie aktywnym są zwierane do masy. Mogą zostać wykorzystane

4 2 ETHM-2 SATEL Z1 Z8 TIP, RING do sterowania urządzeniami o niewielkim poborze mocy (np. diody LED, sygnalizatory z własnym zasilaniem) lub przekaźnikami (poprzez przekaźniki sterować można urządzeniami o dużym poborze mocy). wejścia. Do wejść podłączyć można np. wyjścia centrali alarmowej (po odpowiednim zaprogramowaniu centrali oraz modułu ETHM-2 pozwoli to na monitorowanie stanu centrali alarmowej niewyposażonej w komunikator telefoniczny). zaciski do podłączenia komunikatora telefonicznego centrali alarmowej. Uwaga: Do zacisków TIP i RING nie wolno podłączać centrali telefonicznej lub urządzeń symulujących analogową linię telefoniczną AC AC COM+12V OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 COM Z1 Z2 Z3 Z4 COM Z5 Z6 Z7 Z8 TIP RING Rys. 1. Widok płytki elektroniki modułu. Objaśnienia do rysunku: 1 przewody do podłączenia akumulatora (akumulator należy podłączyć tylko w przypadku, gdy moduł ma być zasilany napięciem zmiennym 16 V (±10%)) 2 dioda LED sygnalizująca miganiem stan modułu: zapala się na krótką chwilę urządzenie pracuje poprawnie miga równomiernie powoli błąd pamięci zawierającej dane konfiguracyjne miga równomiernie szybko trwa wymiana oprogramowania modułu 3 bateria CR V podtrzymująca pracę zegara czasu rzeczywistego. 4 gniazdo RJ-45 służące do podłączenia modułu do sieci Ethernet. Należy użyć kabla zgodnego ze standardem 100Base-TX. Gniazdo ma wbudowane dwie diody LED. Zielona sygnalizuje podłączenie do sieci i przesyłanie danych, a żółta wynegocjowaną prędkość transmisji (świeci: 100 Mb; nie świeci: 10 Mb). 5 port RS-232 pozwalający na połączenie modułu do portu szeregowego COM komputera. Dedykowany do wykonania połączenia kabel produkowany jest przez firmę

5 SATEL ETHM-2 3 SATEL i nosi nazwę: DB9F/RJ. Przy pomocy komputera z zainstalowanym programem ETHM-2 Soft można skonfigurować urządzenie oraz dokonać odczytu zdarzeń. 3. INSTALACJA Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Moduł ETHM-2 powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza. Moduł może być zasilany napięciem zmiennym albo stałym. 3.1 PODŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZMIENNEGO W przypadku, gdy moduł ma być zasilany napięciem zmiennym 16 V (±10%), zaleca się stosowanie transformatora o mocy 20 VA. Transformator powinien być podłączony do zasilania sieciowego 230 V AC na stałe. W związku z tym, przed przystąpieniem do wykonania okablowania, należy zapoznać się z instalacją elektryczną obiektu. Do zasilania należy wybrać obwód, w którym cały czas obecne będzie napięcie. Obwód powinien być chroniony właściwym zabezpieczeniem. Nie wolno podłączać do jednego transformatora dwóch urządzeń z zasilaczem. Przed dołączeniem transformatora do obwodu, z którego będzie on zasilany, należy wyłączyć w tym obwodzie napięcie. Ponieważ moduł ETHM-2 nie posiada wyłącznika umożliwiającego odłączenie zasilania sieciowego, ważne jest, aby powiadomić właściciela urządzenia lub jego użytkownika o sposobie odłączenia go od sieci (np. poprzez wskazanie bezpiecznika zabezpieczającego obwód zasilający moduł). W charakterze zasilania awaryjnego do modułu należy zastosować akumulator 12 V/7 Ah. 1. Do zacisków AC modułu podłączyć napięcie zmienne z uzwojenia wtórnego transformatora. 2. Włączyć zasilanie 230 V AC w obwodzie, do którego podłączony jest transformator. Zmierzyć napięcie na przewodach akumulatorowych (prawidłowa wartość wynosi między 13,6 a 13,8 V DC). 3. Wyłączyć zasilanie 230 V AC. 4. Podłączyć akumulator. Moduł nie uruchomi się po podłączeniu samego akumulatora. 5. Włączyć zasilanie 230 V AC. Moduł jest gotowy do pracy. Uwagi: Spadek napięcia akumulatora poniżej 11 V na czas dłuższy niż 12 minut (3 testy akumulatora) jest interpretowany jako rozładowanie akumulatora. Po obniżeniu napięcia do ok. 9,5 V akumulator zostanie odłączony. W przypadku, gdy moduł zasilany jest napięciem zmiennym, a do zacisków TIP i RING podłączony jest dialer centrali alarmowej, konieczne jest dodatkowo połączenie zacisków COM w module i centrali alarmowej. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której symulacja awarii linii telefonicznej przez moduł nie jest poprawnie interpretowana przez centralę alarmową. 3.2 PODŁĄCZENIE NAPIĘCIA STAŁEGO W przypadku, gdy moduł ma być zasilany napięciem stałym 12 V (±15%), zasilanie może zostać doprowadzone np. z centrali alarmowej, która ma być monitorowana za pośrednictwem modułu. Przewody doprowadzające zasilanie i masę należy podłączyć do odpowiednich zacisków modułu (+12V i COM). Po włączeniu zasilania moduł jest gotów do pracy.

6 4 ETHM-2 SATEL 4. KONFIGURACJA MODUŁU Uwaga: Urządzenie przeznaczone jest do pracy wyłącznie w lokalnych sieciach komputerowych (LAN). Nie może być podłączane bezpośrednio do publicznej sieci komputerowej (MAN, WAN). Połączenie z siecią publiczną należy realizować za pośrednictwem routera lub modemu xdsl. Dostępne są 2 sposoby konfiguracji ustawień modułu: 1. Za pośrednictwem sieci Ethernet przy pomocy przeglądarki WWW. Transmisja danych w sieci jest kodowana przy wykorzystaniu zaawansowanego algorytmu opartego o 192-bitowy klucz. 2. Za pośrednictwem portu RS-232 przy pomocy programu ETHM-2 Soft. W obu przypadkach wymagane jest zainstalowanie w komputerze Wirtualnej Maszyny Javy znajdującej się na płycie CD dołączonej do urządzenia. Na płycie CD znajduje się również program instalacyjny oprogramowania ETHM-2 Soft. 4.1 PRZEGLĄDARKA WWW 1. Uruchomić przeglądarkę stron WWW. 2. W polu Adres wpisać adres IP modułu. Fabrycznie w module ustawiony jest adres W przeglądarce wyświetlona zostanie strona logowania. W polach należy wpisać: nazwę użytkownika (fabrycznie: service ) hasło (fabrycznie: service ). Uwaga: Moduł rozróżnia dwa typy użytkowników. Jeżeli wpisane zostaną nazwa i hasło użytkownika o ograniczonych uprawnieniach (patrz rozdział SZCZEGÓŁY LOGOWANIA), dostępne będzie tylko sterowanie wyjściami i przeglądanie pamięci zdarzeń. 4. Kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk Zaloguj. W oknie przeglądarki wyświetlony zostanie aplet Javy umożliwiający konfigurację modułu. Dane z modułu zostaną pobrane automatycznie. Rys. 2. Okno przeglądarki ze stroną logowania.

7 SATEL ETHM Skonfigurować ustawienia modułu zgodnie z wymaganiami. 6. Zapisać dane do modułu. 4.2 PROGRAM ETHM-2 SOFT 1. Port RS-232 modułu (gniazdo typu RJ) połączyć z portem szeregowym COM komputera. Sposób połączenia przedstawia rysunek 3 (można nabyć gotowy kabel produkowany przez firmę SATEL). COM COM 5 DSR RXD RTS DTR 4 CTS TXD 3 8 TXD RXD Rys. 3. Sposób podłączenia modułu do portu szeregowego komputera. Po lewej widok wtyku RJ. Po prawej wtyk żeński DB-9 od strony punktów lutowniczych. 2. Uruchomić program ETHM-2 Soft. 3. W oknie programu wybrać port COM komputera, do którego podłączony jest moduł. 4. Uruchomić komunikację z modułem klikając wskaźnikiem myszki na symbol. Dane z modułu zostaną pobrane automatycznie. 5. Skonfigurować ustawienia modułu zgodnie z wymaganiami. 6. Zapisać dane do modułu. 4.3 MENU GŁÓWNE Rys. 4. Fragment okna programu z menu.

8 6 ETHM-2 SATEL Objaśnienia do rysunku 4: 1 - przycisk umożliwiający wczytanie danych konfiguracyjnych z pliku. Niedostępny w przeglądarce WWW. 2 - przycisk umożliwiający zapisanie danych konfiguracyjnych do pliku. Niedostępny w przeglądarce WWW. 3 - przycisk umożliwiający odczytanie danych z modułu. 4 - przycisk umożliwiający zapisanie danych do modułu. 5 - pole umożliwiające wybór języka programu. 6 - ikona informująca o stanie komunikacji z modułem (kolor zielony program jest połączony z modułem; kolor szary nie ma połączenia z modułem). Ikona niedostępna w przeglądarce WWW. 7 - pole umożliwiające wybór portu COM komputera, za pośrednictwem którego odbywać się ma komunikacja z modułem. Pole niedostępne w przeglądarce WWW. 8 - przycisk umożliwiający włączanie/wyłączanie komunikacji z modułem. Niedostępny w przeglądarce WWW. 9 - informacja o postępie zapisu/odczytu danych ikona informująca o awariach (wyszarzona w przypadku braku awarii) czas według zegara modułu adres IP modułu numer MAC modułu wersja oprogramowania modułu informacja dotycząca wyjść. W górnej linii umieszczone są ikony informujące o stanie wyjść: - wyjście wyłączone; - wyjście włączone; W dolnej linii umieszczone są ikony związane z funkcją wyjść: - wyjście sygnalizuje awarie i nie można nim sterować; - wyjście może być sterowane przy pomocy wejść lub programu. Kliknięcie wskaźnikiem myszki na 0 wyłączy wyjście, a kliknięcie na 1 włączy (na czas zaprogramowany w zakładce WEJŚCIA/WYJŚCIA) informacja o stanie wejść: - wejście w stanie normalnym; - wejście zablokowane; - wejście naruszone stan symulowanej linii telefonicznej: - moduł gotowy do odbierania połączeń telefonicznych; - moduł odbiera połączenie telefoniczne; - moduł symuluje awarię linii telefonicznej (np. brak sieci Ethernet). 4.4 ZAKŁADKA OGÓLNE Sieć Dynamiczny adres IP pole należy wybrać, jeżeli dane dotyczące adresu IP, maski podsieci i bramy mają być pobierane automatycznie z serwera DHCP.

9 SATEL ETHM-2 7 Statyczny adres IP pole należy wybrać, jeżeli dane dotyczące adresu IP, maski podsieci i bramy zostaną wprowadzone ręcznie. Adres IP adres IP modułu. Maska podsieci maska podsieci, w której pracuje moduł. Brama domyślna brama sieciowa, czyli adres IP urządzenia sieciowego, za pośrednictwem którego pozostałe urządzenia z danej sieci lokalnej komunikują się z urządzeniami w innych sieciach. Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie pole należy wybrać, jeżeli adres sieciowy serwera DNS ma być pobierany automatycznie z serwera DHCP. Użyj adresu serwera DNS pole należy wybrać, jeżeli dane dotyczące preferowanego serwera DNS zostaną wprowadzone ręcznie. Preferowany serwer DNS adres preferowanego serwera DNS dla modułu. Rys. 5. Zakładka Ogólne Szczegóły logowania Użytkownik nazwa użytkownika. Wymagana podczas procedury logowania się w module przy pomocy przeglądarki WWW. Urządzenie rozpoznaje dwóch użytkowników: użytkownik posiadający ograniczone prawo dostępu do urządzenia (może tylko przeglądać pamięć zdarzeń oraz sterować wyjściami). Fabrycznie: satel. użytkownik posiadający pełne prawo dostępu. Fabrycznie: service. Hasło hasło użytkownika. Wymagane podczas procedury logowania się w module przy pomocy przeglądarki WWW. Fabrycznie: dla użytkownika satel : satel. dla użytkownika service : service. Port HTTP w polu należy wpisać numer portu TCP, który wykorzystywany będzie przez przeglądarkę WWW w czasie wyświetlania strony logowania do modułu. Wprowadzić

10 8 ETHM-2 SATEL można wartości od 1 do Musi ona być różna od wprowadzonej dla pozostałych portów. Fabrycznie: 80. Uwaga: Port 80 domyślnie jest przewidziany w komputerze dla przeglądarki WWW. Jeżeli w module ustawiony zostanie inny port, po wpisaniu w przeglądarce WWW adresu IP modułu należy po dwukropku wpisać numer portu. Port JAVA w polu należy wpisać numer portu TCP, który wykorzystywany będzie do komunikacji z apletem JAVA w przeglądarce WWW. Wprowadzić można wartości od 1 do Musi ona być różna od wprowadzonej dla pozostałych portów. Fabrycznie: Zegar Czas letni/zimowy moduł może automatycznie korygować ustawienia zegara ze względu na zmianę czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni. Można wybrać następujące schematy korekty: bez korekty według zasad Unii Europejskiej według zasad Stanów Zjednoczonych korekta o 1 godzinę według dat korekta o 2 godziny według dat Czas letni od pole dostępne, jeżeli ustawienia zegara modułu mają być korygowane o 1 lub 2 godziny według dat. Umożliwia wpisanie daty (dzień, miesiąc), kiedy zegar modułu zostanie przestawiony na czas letni (przesunięty do przodu). Czas zimowy od pole dostępne, jeżeli ustawienia zegara modułu mają być korygowane o 1 lub 2 godziny według dat. Umożliwia wpisanie daty (dzień, miesiąc), kiedy zegar modułu zostanie przestawiony na czas zimowy (przesunięty do tyłu). Strefa czasowa w polu należy wybrać strefę czasową, czyli różnicę między czasem uniwersalnym (UTC) a czasem w strefie. Synchronizacja czasu jeśli pole zostanie zaznaczone, moduł będzie automatycznie synchronizował swój zegar z serwerem czasu raz na dobę oraz po restarcie. W przypadku niepowodzenia, moduł będzie ponawiał próbę synchronizacji zegara co minutę. Serwer czasu (NTP) w polu należy wpisać adres IP serwera czasu obsługującego protokół NTP. Czas systemowy w polu wyświetlany jest czas na podstawie zegara komputera. Wyślij po kliknięciu na przycisk czas wyświetlany w polu Czas systemowy zostanie zapisany do modułu Przywracanie ustawień fabrycznych Konfiguracja po zaznaczeniu pola i kliknięciu na przycisk Przywróć wartości wszystkie ustawienia modułu otrzymają wartość fabryczną. Pamięć zdarzeń po zaznaczeniu pola i kliknięciu na przycisk Przywróć wartości zostanie skasowana pamięć zdarzeń, czyli wszystkie zdarzenia, których odebranie moduł potwierdził, ale których jeszcze nie przesłał do stacji monitorującej. Uwaga: Procedura przywracania ustawień fabrycznych/kasowania pamięci zdarzeń kończy się restartem urządzenia.

11 SATEL ETHM ZAKŁADKA USTAWIENIA PROGRAMU Rys. 6. Zakładka Ustawienia programu Połączenie Port RS jeżeli opcja zostanie zaznaczona, komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem portu RS-232. Opcja zaznaczona fabrycznie. TCP/IP jeżeli opcja zostanie zaznaczona, komunikacja będzie się odbywać za pośrednictwem sieci TCP/IP. Adres adres IP modułu, z którym ma zostać nawiązana komunikacja. Port numer portu, za pośrednictwem którego ma się odbywać komunikacja z modułem. Uwagi: Po zmianie sposobu komunikacji, należy ponownie uruchomić program. Adres IP i port definiowane w zakładce Ustawienia programu mogą być różne od adresu IP modułu zaprogramowanego w zakładce Ogólne w części Sieć oraz portu zaprogramowanego w tej samej zakładce w części Szczegóły logowania. Zależy to od tego, czy komunikacja odbywa się za pośrednictwem urządzenia sieciowego, które zmienia adres i/lub port (np. router), czyli np. w przypadku komunikacji przez sieć publiczną (WAN) Wygląd i styl Parametry definiowane w tym obszarze służą do programowania wyglądu okien wyświetlanych w programie ETHM-2 Soft. Dostępne są dwa style graficzne programu: BusinessBlackSteel i Windows. Zmiany zostaną wprowadzone po zaznaczeniu odpowiedniego pola, kliknięciu przycisku Zastosuj i ponownym uruchomieniu programu.

12 10 ETHM-2 SATEL 4.6 ZAKŁADKA MONITORING Rys. 7. Kody zdarzeń w formacie Contact ID w zakładce Monitoring Stacja 1 / Stacja 2 Aktywna pole należy zaznaczyć, jeżeli zdarzenia mają być wysyłane do wybranej stacji monitorującej Zakładka Ogólne Format monitorowania Wybór formatu monitorowania dotyczy wyłącznie kodów zdarzeń generowanych przez moduł (monitorowanie wejść, awarie i inne). Zdarzenia odebrane za pośrednictwem linii telefonicznej są przesyłane do stacji monitorującej w takim samym formacie monitorowania, w jakim zostały odebrane. Normalny pole należy zaznaczyć, jeżeli zdarzenia generowane przez moduł mają być wysyłane w formacie 4/2. Contact ID pole należy zaznaczyć, jeżeli zdarzenia generowane przez moduł mają być wysyłane w formacie Contact ID. SIA pole należy zaznaczyć, jeżeli zdarzenia generowane przez moduł mają być wysyłane w formacie SIA. Aktywne wejścia/wyjścia Zaznaczenie pola przy wybranym wejściu/wyjściu oznacza, że jego stan będzie monitorowany. Naruszenie/koniec naruszenia wejścia albo włączenie/wyłączenie wyjścia będzie skutkować wysłaniem kodu zdarzenia. Kody definiuje się w zakładce Kody zdarzeń.

13 SATEL ETHM-2 11 Ustawienia stacji monitorującej Adres serwera adres sieciowy stacji monitorującej. Port w polu należy wpisać numer portu TCP, na którym będzie odbywała się komunikacja ze stacją monitorującą. Wprowadzić można wartości od 1 do Fabrycznie: Klucz kodowania w polu należy wpisać ciąg od 1 do 12 znaków alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne) określających klucz, jakim kodowane będą dane przesyłane do stacji monitorującej. Identyfikator systemowy w polu należy wpisać ciąg 4 znaków identyfikujących urządzenie. Wpisać można cyfry od 0 do 9 oraz litery od A do F. Nie zaleca się używania w identyfikatorze cyfry 0. Fabrycznie: 0000 (ciąg ten jest równoznaczny z brakiem identyfikatora). Z identyfikatorem tym będą wysyłane kody zdarzeń generowanych przez moduł (monitorowanie wejść, awarie i inne). Prefiks SIA zaznaczenie pola uaktywni pole do wpisania 2 znaków, które poprzedzać będą Identyfikator systemowy w przypadku formatu SIA. Pozwala to uzyskać identyfikator składający się z 6 znaków. Programuje się 2 znaki szesnastkowe (cyfry lub litery od A do F). Wpisanie 00 oznacza, że prefiks nie będzie dodawany. Nie zaleca się używania w prefiksie cyfry 0. Opcja dostępna po wybraniu formatu SIA. Klucz ETHM w polu należy wpisać ciąg od 1 do 5 znaków alfanumerycznych identyfikujących moduł ethernetowy. Uwaga: Dane wpisane w polach Port, Klucz kodowania, Identyfikator systemowy i Klucz ETHM muszą być zgodne z odpowiednimi ustawieniami zdefiniowanymi w stacji monitorującej. Linia telefoniczna Numer tel. w polu należy wpisać numer telefonu zdefiniowany w centrali alarmowej dla danej stacji monitorującej. Na podstawie numeru telefonu moduł określa, czy odebrać zdarzenia i do której stacji monitorującej je wysłać. Jeżeli pole będzie puste lub wpisany numer telefonu nie będzie zgodny z zaprogramowanym w centrali, moduł nie będzie odbierał zdarzeń wysyłanych przez centralę. Długie potwierdzenie niektóre centrale alarmowe wymagają długiego potwierdzenia odebrania kodu w formacie Contact ID. Domyślnie, dla przyśpieszenia komunikacji, moduł stosuje krótkie potwierdzenie. Opcja dostępna po wybraniu formatu Contact ID Zakładka Monitorowane zdarzenia Zaznaczenie pola przy wybranym zdarzeniu oznacza, że jego wystąpienie (w przypadku awarii także ich koniec) skutkować będzie wysłaniem kodów zdefiniowanych w zakładce Kody zdarzeń do stacji monitorującej. Monitorowane mogą być następujące zdarzenia: Zdarzenia wewnętrzne Restart modułu Awaria zasilania (awaria zgłaszana jest z opóźnieniem, które definiuje się w zakładce Wejścia/Wyjścia ) Powrót zasilania Akumulator rozładowany Akumulator naładowany Utrata łączności ze stacją 1 Powrót łączności ze stacją 1 Utrata łączności ze stacją 2 Powrót łączności ze stacją 2

14 12 ETHM-2 SATEL Transmisja testowa (zdarzenie to wymaga zdefiniowania zasad transmisji testowej) Przeciążenie wyjścia zasilającego 12V Koniec przeciążenia wyjścia zasilającego 12V. Powroty wejść Wejścia 1 8. Wyłączenia wyjść Wyjścia 1 4. Rys. 8. Kody zdarzeń w formacie SIA w zakładce Monitoring Zakładka Kody zdarzeń Zakładka umożliwia zdefiniowanie kodów dla zdarzeń generowanych przez moduł. Dla formatu 4/2 zdefiniować można wszystkie kody. Dla formatu Contact ID oraz SIA kody zdefiniowane są fabrycznie. Contact ID Użytkownik może zmienić kody zdarzeń generowanych po naruszeniu wejść modułu oraz włączeniu wyjść. Zdefiniowanie kodu, który będzie wysyłany po naruszeniu wejścia/ włączeniu wyjścia, spowoduje automatyczne wygenerowanie kodu wysyłanego wraz z końcem naruszenia wejścia/wyłączeniem wyjścia. Nowy kod Contact ID można wpisać ręcznie lub skorzystać z pomocy edytora kodów. Okno edytora kodów otwiera się po kliknięciu wskaźnikiem myszki na przycisk oznaczony trzema kropkami. SIA Użytkownik może zmienić kody zdarzeń generowanych po naruszeniu / końcu naruszenia wejścia oraz włączeniu / wyłączeniu wyjścia. Może też dopisać komentarz do wszystkich generowanych zdarzeń, również systemowych, który z odpowiednim kodem zostanie wysłany natychmiast po wysłaniu głównego zdarzenia. Nowy kod SIA można wpisać ręcznie lub skorzystać z pomocy edytora kodów. Okno edytora kodów otwiera się po kliknięciu wskaźnikiem myszki na przycisk oznaczony trzema kropkami.

15 SATEL ETHM Transmisje testowe Zdarzenie Transmisja testowa może być generowane: O czasie co określoną ilość dni o zdefiniowanej godzinie. Pierwsze zdarzenie zostanie wygenerowane o zdefiniowanej godzinie w tym samym dniu, w którym w module zapisane zostały zasady transmisji testowej, lub w następnym (jeżeli tego dnia godzina ta już minęła). Wpisanie w polu Dni wartości 0 oznacza, że zdarzenie będzie generowane co 31 dni. Po czasie po określonym czasie (dni, godziny i minuty) od ostatniego zdarzenia (niezależnie od tego, czy była to transmisja testowa, czy zostało przesłane inne zdarzenie). Pierwsza transmisja testowa zostanie wygenerowana około 10 sekund od zapisania w module zasad transmisji testowej. Wpisanie w polach Dni i Godziny wartości 0 oznacza, że zdarzenie nie będzie generowane. Uwaga: Zdarzenie Transmisja testowa jest generowane niezależnie od tego, czy ma być wysyłane do stacji monitorującej. Tylko w przypadku transmisji Po czasie możliwe jest wyłączenie mechanizmu generowania zdarzenia tego typu. 4.7 ZAKŁADKA WEJŚCIA/WYJŚCIA Rys. 9. Zakładka Wejścia/wyjścia Wejścia Dla każdego wejścia modułu zdefiniować można następujące parametry: Typ wejście można zaprogramować jako NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zamknięte).

16 14 ETHM-2 SATEL Czas powrotu czas, który musi upłynąć od końca naruszenia wejścia do momentu, w którym powróci ono do stanu normalnego i może zarejestrować kolejne naruszenie. Zaprogramować można 4 sekundy lub 4 minuty. Czułość czas, który musi upłynąć od momentu zmiany stanu na wejściu (rozwarcie dla wejścia typu NC, zwarcie dla wejścia typu NO), aby zmiana ta została uznana za naruszenie wejścia. Programować można wartości z zakresu od 20 ms do 5100 ms (co 20 ms). Blokowanie po ilość naruszeń wejścia, która spowoduje jego zablokowanie. Programować można wartości od 0 do 15. Wpisanie wartości 0 oznacza, że wejście nie będzie blokowane. Czas blokady czas, przez który wejście będzie zablokowane po wystąpieniu określonej w polu Blokowanie po ilości naruszeń. Czas można programować w minutach (maksymalnie 127 minut) albo godzinach (maksymalnie 127 godzin). Wpisanie wartości 0 oznacza, że wejście pozostanie zablokowane do czasu zmiany jego stanu przy pomocy innego wejścia (koniec naruszenia wejścia blokującego) lub restartu urządzenia. Autoreset czas, po którym skasowany zostanie licznik naruszeń. Naruszenie wejścia uruchamia licznik. Jeśli w zdefiniowanym czasie wystąpi określona w polu Blokowanie po liczba naruszeń, wejście zostanie zablokowane. W przypadku niewystąpienia określonej liczby naruszeń, licznik zostanie skasowany. Czas można zaprogramować w sekundach (maksymalnie 255 sekund) lub minutach (maksymalnie 255 minut). Wpisanie wartości 0 oznacza, że licznik naruszeń nie będzie kasowany Blokowanie wejść Każde z wejść może blokować inne wejścia. Uwaga: W przypadku, gdy zablokowane zostanie wejście blokujące, które było naruszone, wejścia przez nie blokowane wrócą do stanu normalnego Sygnalizacja awarii na wyjściach Wyjścia mogą uaktywniać się po wystąpieniu następujących awarii: Brak zasilania AC (awaria zgłaszana jest z opóźnieniem, które należy zdefiniować) Brak akumulatora Rozładowany akumulator Brak kabla sieci Ethernet Problemy z transmisją do stacji 1 Problemy z transmisją do stacji 2 Przeciążenie wyjścia zasilającego Problemy z wysłaniem wiadomości Uwaga: Wyjściami sygnalizującymi awarie nie można sterować Sterowanie Wejścia mogą sterować wyjściami włączając je albo wyłączając. Dla wyjść należy zaprogramować czas działania (po naruszeniu wejścia sterującego lub po zdalnym włączeniu). Czas działania wyjścia można programować w sekundach (maksymalnie 255 sekund) lub minutach (maksymalnie 255 minut). Zaprogramowanie wartości 0 oznacza, że po naruszeniu wejścia włączającego wyjście, pozostanie ono aktywne do czasu naruszenia wejścia wyłączającego wyjście.

17 SATEL ETHM ZAKŁADKA Rys. 10. Zakładka Serwer SMTP Serwer SMTP w polu należy wpisać adres serwera SMTP (serwer poczty wychodzącej). Port SMTP w polu należy wpisać numer portu SMTP (port poczty wychodzącej). Konto pocztowe w polu należy wpisać nazwę konta pocztowego (login do konta pocztowego) wykorzystywanego przy autoryzacji przez serwer SMTP. Pole aktywne po zaznaczeniu opcji Serwer wymaga autoryzacji. Hasło w polu należy wpisać hasło wykorzystywane przy autoryzacji przez serwer SMTP (zazwyczaj jest to hasło używane do pobierania danych z serwera poczty przychodzącej (POP3)). Pole aktywne po zaznaczeniu opcji Serwer wymaga autoryzacji. Serwer wymaga autoryzacji pole należy zaznaczyć, jeżeli serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia. Adres adres zwrotny wiadomości Adresy Wiadomości mogą być wysyłane do maksymalnie 4 odbiorców, których adresy należy wpisać w odpowiednich polach Zdarzenia Możliwe jest informowanie przy pomocy wiadomości o tych samych zdarzeniach dotyczących modułu, których kody wysyłane są do stacji monitorującej. Dla każdego zdarzenia należy zdefiniować temat wiadomości wysyłanej w przypadku wystąpienia tego zdarzenia oraz wybrać adresy , pod które wiadomość zostanie wysłana.

18 16 ETHM-2 SATEL 4.9 ZAKŁADKA PAMIĘĆ ZDARZEŃ W zakładce wyświetlana jest pamięć zdarzeń modułu zawierająca zarówno zdarzenia wygenerowane przez moduł, jak i zdarzenia odebrane za pośrednictwem linii telefonicznej. Te ostatnie wyróżnione są symbolem wyświetlanym w kolumnie Tel.. W kolumnach oznaczonych S1, S2 i M umieszczana jest informacja o statusie zdarzenia. Symbole mają następujące znaczenie: + - kod zdarzenia/wiadomość została wysłana; - kod zdarzenia/wiadomość oczekuje na wysłanie; * - wysłanie kodu zdarzenia/wiadomości zostało anulowane (użytkownik modułu ETHM-2 wyłączył monitorowanie zdarzeń/wysyłanie wiadomości po wystąpieniu zdarzenia). 5. DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania V AC ±10% albo 12 V DC ±15% Wydajność prądowa zasilacza... 1,2 A Zalecany akumulator V / 7Ah Prąd ładowania akumulatora ma Pobór prądu w stanie gotowości: przy zasilaniu napięciem stałym ma przy zasilaniu napięciem zmiennym ma Maksymalny pobór prądu przy zasilaniu napięciem stałym ma przy zasilaniu napięciem zmiennym... 1,5 A Obciążalność prądowa wyjścia +12 V ma Obciążalność prądowa wyjść typu OC...50 ma Zakres temperatur pracy C Wymiary płytki elektroniki... 68x120 mm Masa g Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej

Moduł ethernetowy ETHM-2

Moduł ethernetowy ETHM-2 Moduł ethernetowy ETHM-2 Wersja oprogramowania 2.00 ethm2_pl 07/14 W urządzeniu wykorzystano FreeRTOS (www.freertos.org). SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

ETHM-2. Moduł ethernetowy

ETHM-2. Moduł ethernetowy Moduł ethernetowy ETHM-2 Wersja oprogramowania 1.02 ethm2_pl 01/14 W urządzeniu wykorzystano FreeRTOS (www.freertos.org). SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

ETHM-2. Moduł ethernetowy

ETHM-2. Moduł ethernetowy Moduł ethernetowy ETHM-2 Wersja oprogramowania 1.00 ethm2_pl 05/08 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 0-58 320 94 00 serwis 0-58 320 94 30 dz. techn. 0-58 320 94 20; 0 604 166

Bardziej szczegółowo

Wersja oprogramowania v1.07 smet256_pl 04/11

Wersja oprogramowania v1.07 smet256_pl 04/11 KONWERTER DLA STACJI MONITORUJĄCEJ SMET-256 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja oprogramowania v1.07 smet256_pl 04/11 Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, co może skutkować

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 09/08 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Pozwala obsługiwać centrale alarmowe z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WIZUALNEJ WERYFIKACJI ALARMU VIVER

MODUŁ WIZUALNEJ WERYFIKACJI ALARMU VIVER MODUŁ WIZUALNEJ WERYFIKACJI ALARMU VIVER viver_pl 12/08 Moduł VIVER umożliwia zdalną, wizualną weryfikację alarmu w oparciu o sekwencje obrazów przesyłane z kamer znajdujących się w chronionym obiekcie.

Bardziej szczegółowo

GPRS-T1. Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS

GPRS-T1. Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS GPRS-T1 Wersja oprogramowania 1.0 gprs-t1_pl 11/08 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 0-58 320 94 00 serwis 0-58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

GPRS-T2. Moduł monitoringu GPRS/SMS

GPRS-T2. Moduł monitoringu GPRS/SMS Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2 Wersja oprogramowania 1.0 gprs-t2_pl 11/08 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 0-58 320 94 00 serwis 0-58 320 94 30 dz. techn. 0-58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

Wersja oprogramowania 2.01 gprs-t1_pl 01/11

Wersja oprogramowania 2.01 gprs-t1_pl 01/11 Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS Wersja oprogramowania 2.01 gprs-t1_pl 01/11 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94

Bardziej szczegółowo

Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS GPRS-T1

Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS GPRS-T1 Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS GPRS-T1 Wersja oprogramowania 3.00 gprs-t1_pl 06/13 OSTRZEŻENIA Konwerter powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed przystąpieniem do montażu

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-1

Moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-1 Moduł komunikacyjny TCP/IP ETHM-1 Wersja oprogramowania 1.05 ethm1_pl 03/13 OSTRZEŻENIA Moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA ca64ptsa_pl 07/10 Tablica synoptyczna CA-64 PTSA może współpracować z produkowanymi przez firmę SATEL centralami alarmowymi INTEGRA i CA-64 (wizualizacja stanu stref i wejść

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_o_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Wersja oprogramowania 2.01 gprs-t2_pl 02/11

Wersja oprogramowania 2.01 gprs-t2_pl 02/11 Moduł monitoringu GPRS/SMS Wersja oprogramowania 2.01 gprs-t2_pl 02/11 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T4

Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T4 Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T4 Wersja oprogramowania 3.01 gprs-t4_pl 10/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2

Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2 Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2 Wersja oprogramowania 3.00 gprs-t2_pl 06/13 OSTRZEŻENIA Moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

INTEGRA PROGRAM FLASHX. Centrale alarmowe GDAŃSK. integra_fl_pl 03/05

INTEGRA PROGRAM FLASHX. Centrale alarmowe GDAŃSK. integra_fl_pl 03/05 Centrale alarmowe INTEGRA PROGRAM FLASHX GDAŃSK integra_fl_pl 03/05 1. WPROWADZENIE Centrale alarmowe z serii INTEGRA są nowoczesnymi urządzeniami mikroprocesorowymi, których działaniem steruje program

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ BUFOROWY APS-524

ZASILACZ BUFOROWY APS-524 ZASILACZ BUFOROWY APS-524 aps524_pl 04/16 Zasilacz buforowy APS-524 został zaprojektowany z myślą o instalacjach elektrycznych zasilanych napięciem stałym 24 V (np. systemy kontroli dostępu). Dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu GPRS/SMS z zasilaczem GPRS-T6

Moduł monitoringu GPRS/SMS z zasilaczem GPRS-T6 Moduł monitoringu GPRS/SMS z zasilaczem GPRS-T6 Wersja oprogramowania 3.01 gprs-t6_pl 10/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus

Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus Wersja oprogramowania 2.00 ethm1_plus_pl 07/14 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

CECHY URZĄDZENIA: Podłączenie wyświetlacza

CECHY URZĄDZENIA: Podłączenie wyświetlacza CECHY URZĄDZENIA: Napięcie zasilania: 230 VAC; Średni pobór prądu (gdy wyświetlany jest tekst) 0,25A; Maksymalny pobór prądu 0,45 A; Matryca LED o wymiarach 32 x 128 punktów, zbudowana z czerwonych diod

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v3.00. ca64ptsa_pl 06/04 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 3.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schematyczny widok płytki elektroniki.

Rys. 1. Schematyczny widok płytki elektroniki. EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH CA-64 ADR ca64adr_pl 04/07 Ekspander wejść adresowalnych CA-64 ADR jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi CA-64 i INTEGRA. Umożliwia rozbudowę

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika KRISTECH, 2016

Instrukcja użytkownika KRISTECH, 2016 Konwerter Ethernet na RS-232 Instrukcja użytkownika KRISTECH, 2016 www.kristech.eu ver. 27.10.2016-A 1. Wprowadzenie jest konwerterem Ethernet na port szeregowy RS-232. Konwerter umożliwia wygodny dostęp

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07 Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 04/07 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

DS-2410 z zasilaczem 230/12V 2A - bez zasilania rezerwowego do zamontowania w obudowie tripodu, szlabanu. Na płytce kontrolera są zamontowane:

DS-2410 z zasilaczem 230/12V 2A - bez zasilania rezerwowego do zamontowania w obudowie tripodu, szlabanu. Na płytce kontrolera są zamontowane: kontroler DS-40 w obudowie metalowej z zasilaczem 30/V A i akumulatorem 7Ah 95 DS-40 86 90 DS-40 z zasilaczem 30/V A - bez zasilania rezerwowego do zamontowania w obudowie tripodu, szlabanu 36 89 3 Na

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 PP PODCENTRALA OPIS MODUŁU

EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 PP PODCENTRALA OPIS MODUŁU EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 PP PODCENTRALA ca64pp_pl 04/07 Ekspander CA-64 PP (określany jako podcentrala) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi INTEGRA i

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja EQU Kantech

Instrukcja EQU Kantech Instrukcja EQU Kantech Pobranie konfiguracji Konfiguracje Kantecha do IFTER EQU pobieramy za pomocą opcji we właściwościach integracji Kantech wskazując lokalizacje katalogu..\data\kantech. Po wskazaniu

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-W7100A-RS232

Kod produktu: MP-W7100A-RS232 KONWERTER RS232 - TCP/IP ETHERNET NA BAZIE W7100A FIRMY WIZNET MP-W7100A-RS232 jest gotowym do zastosowania konwerterem standardu RS232 na TCP/IP Ethernet (serwer portu szeregowego). Umożliwia bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STACJI MONITORINGU Z WBUDOWANYM MIKROSERWEREM STAM-IRS. 1. Właściwości. 2. Opis

SYSTEM STACJI MONITORINGU Z WBUDOWANYM MIKROSERWEREM STAM-IRS. 1. Właściwości. 2. Opis SYSTEM STACJI MONITORINGU Z WBUDOWANYM MIKROSERWEREM STAM-IRS stam-irs_pl 01/11 STAM-IRS dedykowany jest do pracy jako serwer stacji monitorującej STAM-2, która umożliwia odbieranie transmisji przesyłanych

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX int-knx_pl 09/11 Moduł INT-KNX umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA z systemem KNX, dzięki czemu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX int-knx_pl 01/13 Moduł INT-KNX umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA z systemem KNX, dzięki czemu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

Wersja oprogramowania 1.02 micra_pl 01/11

Wersja oprogramowania 1.02 micra_pl 01/11 Moduł alarmowy z funkcją monitoringu Wersja oprogramowania 1.02 micra_pl 01/11 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604

Bardziej szczegółowo