PSZENICA. komentarz surowcowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15.03.2011 PSZENICA. komentarz surowcowy"

Transkrypt

1 PSZENICA W ostatnim tygodniu na rynku surowców dominowały nieprzerwanie informacje z krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Znamienny okazał się również wyższy niż oczekiwano odczyt CPI i PPI w Chinach. Duże zmiany wywołują także informacje napływające z Japonii, które mogą krótkoterminowo wpływać na ruchy cen na rynkach. W miniony czwartek ( ) Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) opublikował kolejną prognozę dotyczącą rynków surowców rolnych. Analizę raportu i sytuacji na rynkach pszenicy, kukurydzy i soi oraz prognozy dla rynków popularnych,,softów prezentujemy w dalszej części raportu. Złoto od ponad dwóch tygodni utrzymuje się powyżej psychologicznej bariery $14 za uncję. Wydarzenia w Japonii i w Libii wspierają niepewność na rynkach windujące ceny surowca ROPA BRENT Zmiana zapasów w USA(mln brk.) +2,5 Cena($) za baryłkę 112,5 Tyg. zmiana ceny -,6% MIEDŹ Zmiana zapasów na LME( tys. ton) -1,15 Cena($) za tonę 925 Tyg. zmiana ceny -4% ZŁOTO Cena($) za uncję 1425 Tyg. zmiana ceny -,1% Źródło: Bloomberg, EIA, XTB Ceny miedzi w ciągu tygodnia spadły o ponad 3 % na skutek wyższej niż oczekiwano inflacji w Chinach. W lutym CPI wzrósł o 4,9% r/r (prognoza 4,7%), PPI wzrósł o 7,2% r/r (prognoza 6,9%). Srebro, którego ceny w ciągu roku wzrosły o ponad 1%, odnotowało w dniach % korektę, by następnie w ciągu kilku godzin pod wpływem informacji o trzęsieniu ziemi w Japonii powrócić do cen w powyżej $35 za uncję. Sezon 21/211 Pszenica Kukurydza Soja Bawełna Zapasy w mln ton 181,9 123,14 58,33 42,33 Bilans w mln ton -15,42-21,4 1,8-1,66 Cena za 1 buszli($) 716,15 665,73 134,9 194,38 Tygodniowa zmiana ceny -8% -5% -3,5% -7,8% Roczna zmiana ceny +49% +83% +44% +142,5% Źródło: USDA, XTB

2 Rynki surowców rolnych w centrum uwagi Pszenica, kukurydza i soja to trzy najważniejsze surowce rolne, które w ostatnim czasie przyciągają pilną uwagę inwestorów. Surowce te są bardzo dobrymi substytutami w produkcji artykułów spożywczych i pasz. Konkurują one również wzajemnie o areał. Największymi producentami kukurydzy są Stany Zjednoczone, Chiny i Meksyk. Największymi producentami pszenicy są Unia Europejska, Chiny i Rosja. Największymi producentami soi są Stany Zjednoczone, Brazylia i Argentyna. Tym właśnie krajom z uwagą przyglądają się inwestorzy analizując sytuację pogodową, plony oraz wszelkiego rodzaju decyzje polityczne mogące mieć skutek na globalne rynki rolne. Najważniejszym źródłem danych, prognoz i analiz rynków surowców rolnych jest Amerykański Departament Rolnictwa, który raz w miesiącu publikuje dogłębny raport na temat globalnego popytu i podaży. Wzrosty cen owych surowców, zapoczątkowane wiosną 21r. są szeroko komentowanym wydarzeniem na świecie. Fatalne warunki pogodowe w krajach największych producentów i decyzje polityczne ograniczające eksport w niektórych krajach wywołały znaczny spadek produkcji, spadek poziomu bilansu i zapasów na świecie. Ceny na rynkach osiągnęły poziomy bliskie historycznym rekordom z 28 r. stając się jedną z przyczyn zamieszek w biednych krajach Afryki Północnej i na Bliskim Wschodzie.

3 Najnowszy raport USDA Marcowy raport Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa odnośnie prognoz dla sezonu 21/211 przynosi nowe informacje na temat sytuacji na rynkach rolnych. Jego wydźwięk ma charakter lekko niedźwiedzi, szczególnie dla rynku pszenicy. Analitycy USDA prognozują poprawę poziomu zapasów pszenicy i wzrost bilansu o 3,4 mln ton. U źródeł owych zmian leży korzystna dla upraw pogoda w Ameryce Południowej i spadek popytu ze strony Rosji, której krajowa podaż, na skutek embarga zaspokaja wewnętrzne potrzeby w stopniu większym niż wcześniej prognozowano. Prognozy dla rynku kukurydzy nie uległy znacznym zmianom. Na rynku soi spodziewać się zaś można wzrostu poziomu bilansu o ok. 1 mln ton, na skutek wzrostu produkcji w Brazylii i w Chinach. Na rynki spływają też już pierwsze prognozy dotyczące nadchodzące sezonu 211/212. Chińskie źródła prognozują wzrostu produkcji pszenicy w swoim kraju o ponad 2 mln ton. Australijski Departament Rolnictwa spodziewa się znacznych wzrostów produkcji i spadków cen pszenicy (-19%) i soi (-8%) na rynkach światowych. USDA prognozy na kolejny sezon opublikuje dopiero 11 maja br. Korzystnie na spadki cen wpłynąć mogą również wszelkiego rodzaju decyzje polityczne rozluźniające wprowadzone wcześniej embarga i regulacje rynków rolnych (według nieoficjalnych źródeł Ukraina planuje zwiększenie kwot eksportowych na pszenicę od początku kwietnia). 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Historyczne zmiany cen i produkcji pszenicy 21- dziś zmiana ceny zmiana produkcji pszenicy w kolejnym sezonie po danym okresie (w stosunku do początku badanego okresu)

4 Historyczne kryzysy na rynku zbóż Patrząc na statystki rynku zbóż, można dojść do wniosku że podczas ostatnich trzech okresów z dużym deficytem na rynku i znaczącym wzrostem cen, silna reakcja zwiększająca produkcję miała miejsce najpóźniej w kolejnym sezonie po 2 sezonach wysokich cen na rynku. Najbliższy nam historycznie deficyt na rynku w latach wywindował ceny na rekordowe poziomy (w sezonie 26/27 wyniósł 21,65 mln ton). Potężnym wzrostom cen sprzyjał również rekordowo niski poziom zapasów analizowanych trzech głównych surowców rolnych (pszenica, kukurydza, soja), pokrywający łącznie tylko 31,3 tyg. konsumpcji w sezonie 27/28, podczas gdy średni historyczny poziom zapasów wynosi 36,8 tyg. W czasach kryzysów na rynków zbóż w latach i wzrost cen nie był tak znaczący, gdyż poziomy zapasów były blisko lub nawet powyżej średniej historycznej. Największy historycznie łączny deficyt odnotowano w sezonie 1988/1989. Wyniósł on 73,54 mln ton. Jednak wzrosty cen w tamtym okresie również zostały zamortyzowane względnie wysokim poziomem zapasów - ok. 4 tyg. globalnej konsumpcji. Dziś sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej, producenci od początku sezonu spodziewali się wysokich cen na wszystkich rynkach i mogli to szybciej uwzględnić w swoich planach produkcji. Dzisiejszemu deficytowi nie towarzyszą również tak niskie zapasy jak to miało miejsce 4 lata temu (dziś łącznie na wszystkich trzech rynkach 33,7 tyg.), tymczasem wzrost cen wyniósł już średnio 6%. W ciągu 2 lat zmieniła się także struktura produkcji zbóż na świecie. Wzrosło znaczenie krajów azjatyckich, w których dużą rolę odgrywa polityka państwa, która w najbliższym okresie powinna dodatkowo wspierać zwiększanie wydajności produkcji rolnej Poziom łącznych zapasów (tyg. konsumcji) 21/211 F 27/ / /199

5 Wnioski Według naszej oceny sytuacja na rynkach pszenicy, kukurydzy i soi powinna się zmieniać pod wpływem napływających na rynek prognoz i informacji. Spadki w najbliższych kilku miesiącach wydają się dużo bardziej prawdopodobne niż wzrosty, przy utrzymywaniu się popytu globalnego na stabilnym poziomie. Gospodarstwa rolne motywowane historycznie dużymi marżami (tak jak to miało miejsce w latach , , 27-9) i decyzjami politycznymi wspierającymi ubezpieczanie upraw i kredyty na produkcję (m.in. w Brazylii) powinny zwiększać areał i intensywność upraw. W kolejnym sezonie, w przypadku braku dużych zawirowań pogodowych, produkcja powinna powrócić do poziomów z sezonu 29/21. Pod jej wpływem można spodziewać się uwolnienia eksportu przez bardzo dużego gracza na rynku pszenicy, jakim jest Rosja (17% produkcji światowej). Warto również zwrócić uwagę, że kulminacji poprzedniej bańki cenowej na rynku surowców rolnych towarzyszyły początkowo ostrożne prognozy USDA odnośnie wzrostu produkcji. Tym samym pozornie niewielka poprawa prognozowana przez USDA wraz z doniesieniami odnośnie możliwego wzrostu produkcji w przyszłym sezonie i historycznymi zależnościami pomiędzy ceną a produkcją sugerują, iż ceny ziaren mogły już osiągnąć szczyty i będą w kolejnych miesiącach zniżkować. Duże znaczenie odegrają również pozytywne dane z amerykańskiego rynku pracy, które mogą zachęcić Fed do zacieśnienia polityki monetarnej i braku nowego programu skupu obligacji, tym zwiększając koszt pieniądza i zachęcając część inwestorów do zamykania długich pozycji na rynkach surowców. Zagrożenia dla scenariusza bazowego Z drugiej strony istnieje kilka czynników, które mogą pokrzyżować lub opóźnić spadek cen. Rosnące ceny ropy, zmniejszając marże producentów mogą skutecznie zniechęcać do znacznego zwiększania produkcji. Niepewna sytuacja w Afryce Północnej i na Bliski Wschodzie, może również sprzyjać popytowi na surowce rolne ze strony rządów, krajów ogarniętych zamieszkami, które kupując surowce rolne, będą próbowały załagodzić sytuację. Ryzykiem jest również odkładanie przez Fed kolejnych podwyżek stóp procentowych lub też wdrożenie nowego programu skupu obligacji Warty odnotowania jest również bardzo niski (bliski historycznym minimom i daleki od średniej) stosunek cen kontraktów na pszenicą do cen kontraktów na kukurydzę. Wynosi on obecnie ok. 1,5, podczas gdy średnia historyczna to 1,38. W przypadku spadków na rynkach, spodziewać się można dużo większej przeceny kukurydzy niż pszenicy 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1,9,7 Stosunek cen kontraktów na pszenicę od cen kontraktów na kukurydzę sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty sty

6 Analiza techniczna rynku pszenicy. Cena pszenicy na światowych rynkach rosła systematycznie od początku czerwca 21 roku powodując wzrost wartości o ponad 1%. Spoglądając na wykres w sakli tygodniowej, najbardziej charakterystycznym elementem była korekta, która pojawiła się na przestrzeni czterech miesięcy (od sierpnia do listopada ubiegłego roku). Przybrała ona kształt formacji trójkąta (abcde), z którego nastąpiło wybicie górą doprowadzając do realizacji modelowego zasięgu tej struktury, a także do testu isotnej ekspansji Fibonacci ego równej 61,8% (strefa 874, 89,). Od strony technicznej, to właśnie te poziomy doprowadziły do obserwowanej obecnie przeceny pszenicy na globalnych rynkach czego potwierdzeniem jest ubiegłotygodniowe przełamanie linii trendu wzrostowego (zielona przerywana linia). Taki układ na wykresie pokazuje, iż pogłębienie spadków jest dalej prawdopodobne (zwłaszcza zdecydowana świeca podażowa wyrysowana od szóstego do trzynastego marca). Aktualnie potencjalnie silnym wsparciem powinien byd poziom 645,, gdyż w wcześniej jego okolice były już dwukrotnie testowane. Najbliższy opór natomiast znajduje się w rejonie 755,, gdzie przebiega wcześniej przełamane górne ograniczenie opisywanej formacji trójkąta oraz przełamana linia trendu wzrostowego.

7 KONTAKT Dział Analiz dr Przemysław Kwiecieo, Główny Ekonomista, nr tel. (22) Marcin Kiepas, Daniel Kostecki, Paweł Kordala, Obsługa klienta nr tel. (22) Złoto- długie spekulacyjne pozycje netto na NYMEX (w tys.) Ropa- długie spekulacyjne pozycje netto na NYMEX (w tys.) Dom Maklerski X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w niniejszym opracowaniu. Żadna z zamieszczonych informacji nie może byd traktowana jako wytyczna, dyspozycja, obietnica czy zobowiązanie że inwestor osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty wykorzystując zamieszone na stronie informacje. Transakcje na instrumentach inwestycyjnych, w szczególności instrumentach wykorzystujących dźwignię finansową są z natury rzeczy spekulacyjne i mogą w efekcie przynieśd straty i zyski, przekraczające zaangażowany przez inwestora kapitał początkowy Pszenica - długie spekulacyjne pozycje netto na NYMEX (w tys.) Miedź - długie spekulacyjne pozycje netto na NYMEX (w tys.)

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Ostatnie dwa dni stanowią potwierdzenie dylematu, przed którym stoją w tym roku inwestorzy: którą walutę kupić? Pytanie niebagatelne, bo na rynku walutowym mamy zawsze

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

W co inwestować w 2012 roku?

W co inwestować w 2012 roku? W co inwestować w 2012 roku? Patron medialny Strona2 Spis treści I. Kluczowe wnioski II. Analiza makroekonomiczna Strefa euro wyboista i kręta ścieżka w kierunku stabilności USA brak powodów do niepokoju

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ANALIZY FUNDAMENTALNEJ

WSTĘP DO ANALIZY FUNDAMENTALNEJ WSTĘP DO ANALIZY FUNDAMENTALNEJ Analiza Fundamentalna skupia się na czynnikach zewnętrznych, które mogą spowodować zmiany wyceny danego instrumentu, pary walutowej, surowców czy indeksów. Zwolennicy Analizy

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 04 (38) 7 kwietnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sezon letnich zagranicznych wojaży

Bardziej szczegółowo

Złoto Wydarzenia na rynku złota

Złoto Wydarzenia na rynku złota 15 listopada 2010 Złoto Wydarzenia na rynku złota Cena, 15 listopada 2010: 1 360 USD/oz Docelowa cena, 2012 rok: 2 000 USD/oz Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors piotr.kowalski@investors.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY NR 9 WARSZAWA, 11 LUTEGO 2011 2 WPROWADZENIE W tym numerze serdecznie witamy nową redaktor Katarzynę Domańską. Polecam napisany przez nią artykuł Prognozy tempa wzrostu PKB

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A.

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ II: SREBRO materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. 1 Spis Treści Wyjątkowość srebra 3 Historia srebra 3 Podaż srebra 4 1. Zapasy 5

Bardziej szczegółowo

2010-06-19 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu

2010-06-19 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu 2010-06-19 SPIS TREŚCI Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 2,00 9,70 3,00

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo