Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage"

Transkrypt

1 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft FrontPage Projekt - metodyka Zielona Góra, 2010

2 1. Wstęp Program FrontPage jest narzędziem wchodzącym w skład pakietu Microsoft Office 2003 i jest on przeznaczony do tworzenia stron internetowych i publikowania ich w sieci Internet. Prowadząc zajęcia w ramach praktyk studenckich w szkole podstawowej nr 14 oraz rozmawiając z uczniami tej szkoły, a także z uczniami gimnazjum, studentami szkół wyższych oraz nauczycielami zauważyłam, że wiele, nie tylko młodych ludzi chce i próbuje, w zakresie dostępnych narzędzi tworzyć strony internetowe, dotyczące ich zainteresowań, pasji, witryny w ramach zadań i projektów wykonywanych na zajęcia szkolne, zajęcia dydaktyczne i wiele innych. Wynika z tego, iż zapotrzebowanie na tego rodzaju narzędzia jest bardzo duże. Brakuje jednakże wskazówek jakich narzędzi używać oraz w jaki sposób ich używać. Mając na uwadze zaistniałą sytuację postanowiłam spróbować rozwiązać niniejszy problem. Na podstawie przeprowadzonych rozmów z uczniami i nauczycielami, a także dostępnej literatury postanowiłam opracować koncepcję jednostki dydaktycznej Tworzenie strony internetowej w programie MS FrontPage, w ramach której, zgodnie z zasadami poglądowości, zastosowane zostaną nowoczesne media edukacyjne. Media jak wskazuje łacińska nazwa medius to środki i sposoby komunikowania się. Wacław Strykowski przez termin media rozumie różnego rodzaju przedmioty, urządzenia i materiały przekazujące informacje od nadawcy do odbiorcy. Natomiast Wojciech Skrzydlewski przedstawia media jako środki komunikowania się, które mogą uczestniczyć w strukturyzowaniu, kodowaniu, przekazywaniu, odbieraniu i przetwarzaniu treści oraz przyczyniać się do rekonstruowania wiedzy o świecie przez uczących się. Jeśli media przekazują informacje służące kształceniu zyskują miano mediów edukacyjnych. Media edukacyjne więc to wszelkiego rodzaju przedmioty, urządzenia, materiały, a także instytucje (radio, telewizja, Internet), które umożliwiają zdobywanie informacji lub przekazują informacje od nadawcy do odbiorcy w formie komunikatorów skonstruowanych ze słów, obrazów i dźwięków. Zaliczamy do nich materiały drukowane i obrazowe, modele, przeźrocza, foliogramy, nagrania, programy telewizyjne, audycje radiowe, programy wideo, programy komputerowe, programy multimedialne, a także zasoby Internetu. Można wyróżnić wiele klasyfikacji mediów edukacyjnych. Jedną z nich jest podział na media małe, tzw. szkolne, pozostające w zasięgu nauczyciela oraz media duże, mass media: telewizja, radio, Internet. Inna klasyfikacja mediów to podział na media proste i złożone. Media proste to takie, które stosowane są bez udziały urządzeń, np. modele, tablice, materiały drukowane. Natomiast media złozone to takie, których prezentacja wymaga zastosowania określonych urządzeń, np. filmy, prezentacje multimedialne, nagrania. Inną klasyfikacją jest podział mediów na środki naturalne, techniczne i symboliczne. Środki naturalne, to elementy naturalnej rzeczywistości, np. drzewo, ołówek. Środki techniczne to wszelkie środki ukazujące rzeczywistość w sposób pośredni. Są to środki wzrokowe, słuchowe, wzrokowo-słuchowe,

3 manipulacyjne i autonomiczne. Środki symboliczne natomiast to takie, które posługują się pewną symboliką, znakami graficznymi, rysunkami technicznymi. Klasyfikacja McLuhana dzieli media na zimne i gorące. Im większa jest w danymi komunikacie liczba elementów informacji i im mniejsze uczestnictwo odbiorcy w interpretowaniu komunikatu tym medium jest gorętsze. Mediami gorącymi będzie film, radio, zaś zimnymi mowa czy np. karykatura. Zgodnie z koncepcją kształcenia multimedialnego jako kształcenia opartego na wykorzystaniu funkcjonalnie dobranych prostych i złożonych środków dydaktycznych, prezentacja multimedialna lub witryna internetowa o charakterze edukacyjnym, zawierająca system znaków werbalnych, ale również obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych i innych spełnia kryterium medium edukacyjnego. Realizacja koncepcji konkretnych zajęć oraz mediów edukacyjnych, które mają być wykorzystane w ramach tych zajęć, wymaga podjęcia ściśle określonych kroków. Projektowanie jednostek i mediów dydaktycznych w przypadku nauczania bezpośredniego uwzględnia następujące ogniwa: podanie celów i wywołanie nastawienia, pokaz wiedzy lub umiejętności, ćwiczenia pod kierunkiem, sprawdzanie opanowania umiejętności i wiadomości - sprzężenie zwrotne, rozbudowane ćwiczenia, transfer;

4 2. Analiza problemu Jednostka dydaktyczna pt.: Tworzenie strony internetowej w programie MS FrontPage to medium elektroniczne w postaci witryny internetowej. Jest to medium edukacyjne, które zgodnie z definicją Kupisiewicza spełnia w procesie nauczania uczenia się funkcję poznawczą, czyli umożliwia uczniom bezpośrednie poznanie określonych fragmentów rzeczywistości; funkcję kształcącą, która wskazuje na umożliwienie rozwijania zdolności poznawczych, uczuć oraz woli uczących się, jak również funkcję dydaktyczną, która mówi, iż media stanowią źródło zdobywania przez uczniów wiadomości i umiejętności, umożliwiają weryfikację hipotez, ułatwiają utrwalenie przerobionego materiału, służą sprawdzeniu stopnia opanowania wiedzy itp. Nie mniej ważna jest funkcja estetyczna, która pozwala na kształtowanie postaw i poglądów uczniów. Prezentacja moja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów kierunku edukacja medialna i informatyczna. Jednak korzystać z niej będą mogli również uczniowie klas gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, a także nauczyciele. Tematem jednostki dydaktycznej będzie tworzenie i publikowanie strony internetowej za pomocą programu MS FrontPage, a w tym tworzenie witryny, edytowanie jej, wstawianie mediów i inne. Medium to ma strukturę liniową-sekwencyjną, co oznacza, że korzystanie z niego polega na przeglądaniu kolejnych stron witryny, na których znajdować się będą odnośniki do odpowiednich narzędzi poglądowych (filmów, zdjęć, grafik itp). Zawiera ono również odnośnik do spisu zagadnień, do którego dostęp możliwy jest w każdej chwili. Witryna przeznaczona jest do wykorzystania w procesie samokształcenia, w tym nauki i uzupełnienia posiadanej już wiedzy. Ewentualnie nie ma przeszkód aby wykorzystać je w procesie dydaktycznym np. na lekcji informatyki. Wykorzystane w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy medium to w pełni zastępuje i realizuje funkcje nauczyciela. W tym zakresie narzędzie to pełni funkcję: 1. poznawczo-kształcącą przejawia się w bogactwie różnorodnych informacji przekazywanych w języku obrazów, słów, dźwięków i działań, 2. emocjonalno-motywacyjną związana jest z zaangażowaniem w proces poznania świata całej osobowości człowieka, jego wszystkich procesów psychicznych, 3. dydaktyczną - utrwalenie i weryfikacja opanowania materiału, nastawienie do stosowania zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce: w sytuacjach typowych i nowych wymagających rozwiązywania problemów, 4. estetyczną - umożliwia kształtowanie postaw i poglądów uczniów;

5 Szczegółowe wyszczególnienie funkcji i ich cele przedstawiono w tabeli 1. NUMER FUNKCJI NAZWA FUNKCJI CZEGO DOTYCZY 1 poznawcza 1 poznawcza 2 kształcąca 2 kształcąca 2 kształcąca 2 kształcąca 3 3 emocjonalno motywacyjna emocjonalno motywacyjna 4 estetyczna Uczeń dowie się jak używać programu MS FrontPage to projektowania stron internetowych. Uczeń pozna elementy składowe, zasady działania oraz możliwości programu. Uczeń będzie potrafił edytować tekst na stronie, umieścić na niej grafikę i multimedia. Uczeń będzie potrafił w sposób wystarczający poruszać się w kodzie html strony internetowej. Uczeń będzie potrafił utworzyć konto WWW na darmowym serwerze. Uczeń będzie potrafił opublikować stronę internetową na serwerze. Sposób realizacji narzędzia, liczne grafiki i multimedia oraz łatwość projektowania strony w edytorze obrazkowym powinny zachęcić ucznia do prób samodzielnego tworzenia stron. Możliwości jakie daje program MS FrontPage mogą zachęcić ucznia do realizowania projektów zarówno osobistych, związanych z zainteresowaniami, jak i szkolnych. Jednolity interfejs strony, chronologia nawigacji, właściwa organizacja i porządek powinny uwrażliwić ucznia na potrzebę uporządkowania i dobrego zaplanowania własnych działań.

6 3. Planowanie - poszukiwanie rozwiązań Konspekt jednostki dydaktycznej KATEDRA MEDIÓW I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH Przedmiot: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Struktura organizacyjna jednostki dydaktycznej:??? Imię i nazwisko: Katarzyna Przepióra KONSPEKT Nr 1 Temat: Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft FrontPage Klasa: studenci I EMiI Czas: 4 x 45 CELE poznawczy Zapoznanie ucznia z działaniem programu FrontPage. kształcący Kształcenie u ucznia umiejętności komponowania i realizacji strony. dydaktyczny METODY FORMY PRACY MEDIA EDUKACYJNE Kształcenie u ucznia umiejętności poszukiwania i poszerzania posiadanych wiadomości i umiejętności. Kształcenie u ucznia zdolności planowania pracy, dbania o estetykę wykonywanych prac. Praca z tekstem, pokaz filmów edukacyjnych, demonstracja rzutów ekranowych i przykładów rozwiązań, rozwiązywanie testów i quizów Indywidualna praca z komputerem Multimedialny zestaw komputerowy z dostępem do Internetu (platforma edukacyjna), nośnik DVD z multimedialnym programem edukacyjnym pt. Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft FrontPage

7 OGNIWO / CZAS CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ MULTIMEDIALNY PROGRAM EDUKACYJNY CZYNNOŚCI UCZNIÓW UWAGI I. PONADNIE CELÓW I WYWOŁANIE NASTAWIENIA 1 min Uruchomienie programu. 2 min Wyświetlenie instrukcji użytkownika i instrukcji metodycznej. 1 min Wyświetlenie spisu treści. Uczeń uruchamia multimedialny program edukacyjny. Uczeń zapoznaje się z instrukcją użytkownika i instrukcją metodyczną. Uczeń zapoznaje się z zakresem tematycznym narzędzia. II. PRZEKAZ (POKAZ I DEMONSTRACJA) WIEDZY I / LUB UMIEJĘTNOŚCI 5 min Wyświetlenie pierwszego tematu: 1. Tworzenie nowego dokumentu Tworzenie folderu strony 1.2. Organizacja folderu strony 1.3. Nazwy folderów i plików a polskie znaki i spacje 5 min Wyświetlenie filmu. 5 min Wyświetlenie kolejnego podtematu: 1.4. Tytuły strony i plików III. SPRAWDZENIE OPANOWANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Powrót do spisu treści i wybór odnośnika TEST. 5 min Rozwiązanie quizu. Uczeń zapoznaje się z trzema pierwszymi punktami tematu uzyskując informacje na temat tworzenia dokumentu, organizacji folderu głównego strony oraz nazw plików. Uczeń czyta tekst oraz ogląda rzuty ekranowe przestawiające organizację folderu głównego. Uczeń ogląda film o tworzeniu folderu strony, podstawowych elementach okna, organizacja plików, stosowaniu polskich znaków i spacji w nazwach plików. Uczeń zapoznaje się z tematem, w którym objaśniono w jaki sposób nazwać stronę i omówiono cel oraz potrzebę nadania stronie tytułu. Uczeń ogląda rzuty ekranowe, na których przedstawiono miejsce w przeglądarce internetowej, w którym wyświetla się tytuł strony, przedstawiono w jaki sposób nadać stronie tytuł oraz jak wygląda w przeglądarce strona bez tytułu. Uczeń powraca do spisu treści i wybiera test. Uczeń rozwiązuje quiz odpowiada na 6 pytań związanych tematycznie z treścią działu. Po każdej poprawnie udzielonej odpowiedzi na ekranie pojawia się informacja o zdobytych punktach. Po każdej niepoprawnie udzielonej odpowiedzi pojawia się informacja o błędzie i uczeń ma możliwość poprawienia odpowiedzi. Po skończeniu quizu uczeń powraca do spisu treści. stanowi wizualne uzupełnienie wcześniej podanych informacji.

8 IV. PRZEKAZ (POKAZ I DEMONSTRACJA) WIEDZY I / LUB UMIEJĘTNOŚCI 5 min Wyświetlenie kolejnego tematu: 2. Podział strony i tabele 2.1. Obramowanie wspólne. 2 min Wyświetlenie filmu. 5 min Wyświetlenie podrozdziału 2.2. Tabele 3 min Wyświetlenie filmu. V. SPRAWDZENIE OPANOWANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Powrót do spisu treści i wybór odnośnika TEST. 5 min Rozwiązanie quizu. Uczeń zapoznaje się z tematem podrozdziału Obramowanie wspólne, w którym objaśniono na czym polega obramowanie wspólne, jak je utworzyć i edytować. Uczeń ogląda film, na którym pokazano w jakim celu tworzy się obramowanie wspólne, jakie części strony mogą posłużyć za obramowanie wspólne, objaśniono kolejne czynności związane z jego utworzeniem oraz wpisywaniem do niego tekstu i wklejaniem elementów graficznych. Uczeń otwiera podrozdział Tabele i zapoznaje się z treścią na temat tworzenia tabeli jako szablonu organizującego stronę, a także tworzenia zwykłej tabeli i ustawiania jej parametrów. Uczeń ogląda film, na którym pokazano czynności związane z tworzeniem tabeli służącej zorganizowaniu treści na stronie, a także wstawiania zwykłej tabeli i ustawiania jej parametrów. Dodatkowo na filmie przedstawiono w jaki sposób edytować tło w tabeli, zarówno jednolite oraz pokazano jak ustawić obraz tła, jak wstawiać do tabeli tekst, ustawiać akapity, zmieniać kolor tekstu w tabeli, jak zmieniać wielkość tabeli, korzystać z dopełniania komórek i odstępów między komórkami. Uczeń powraca do spisu treści i wybiera test. Uczeń rozwiązuje quiz odpowiada na 6 pytań związanych tematycznie z treścią działu. Po każdej poprawnie udzielonej odpowiedzi na ekranie pojawia się informacja o zdobytych punktach. Po każdej niepoprawnie udzielonej odpowiedzi pojawia się informacja o błędzie i uczeń ma możliwość poprawienia odpowiedzi. Po skończeniu quizu uczeń powraca do spisu treści. stanowi wizualne uzupełnienie wcześniej podanych informacji. stanowi wizualne uzupełnienie wcześniej podanych informacji oraz prezentuje nowe treści.

9 Koncepcja medium edukacyjnego Struktura nawigacyjna I. SLAJD POCZĄTKOWY A. Instrukcja użytkownika II. SLAJD GŁÓWNY SPIS TREŚCI B. Instrukcja metodyczna C. Ewaluacja 1. Tworzenie nowego dokumentu 2. Podział strony i tabele 3. Grafika 4. Galeria zdjęcia 5. Hiperłącza 6. Gotowe komponenty 7. Multimedia 8. Publikowanie strony w Internecie 1.1. Tworzenie folderu strony 1.2. Organizacja folderu strony 1.3. Nazwy folderów i plików a polskie znaki i spacje 1.4. Tytuł strony 2.1. Obramowanie wspólne 2.2. Tabele Test 3.1. Wstawianie grafiki i tła strony 3.2. Motyw 3.3. Gotowe cliparty i przyciski 4.1. Standardowa galeria zdjęć 4.2. Galeria zdjęć Flash Zadanie 5.1. Hiperłącza w tekście i na grafice 5.2. Hiperłącza na grafice mapy odsyłaczy Quiz 8.1. Aktywne składniki MS FrontPage 8.2. Wstawianie na stronę gotowych komponentów Quiz 7.1. Wstawianie filmów w formacie WMV 7.2. Wstawianie filmów w formacie SWF 7.3. Wstawianie filmów z YouTube 7.4. Wstawianie tła dźwiękowego 8.1. Zakładanie konta WWW na darmowym serwerze 8.2. Publikowanie strony w Internecie Zadanie Quiz Quiz 7.5. Wstawianie pokazu slajdów Quiz

10 Scenariusz Nume Realizowana Obraz Dźwięk r funkcja I. Slajd główny. Widoczny jest na nim pokaz slajdów z rzutami wybranych tematów. Obok znajduje się krótkie wprowadzenie. Z tego slajdu uczeń przechodzi do Spisu poznawcza treści. II. Spis treści. Na stronie tej znajduje się spis wszystkich działów i tematów zawartych w prezentacji wraz z odnośnikami do nich oraz do filmów przyporządkowanych do działów. Uczeń klika na nazwy poznawcza działów, tematy lub tytuły filmów i może wejść do nich bezpośrednio. A. Instrukcja użytkownika. Jest to instrukcja, która informuje użytkownika co oznaczają i do czego służą poznawcza poszczególne znaki nawigacyjne. B. Instrukcja metodyczna. Instrukcja informuje w jaki sposób poruszać się po prezentacji, aby przyswojenie poznawcza C. treści w niej zawartej było jak najbardziej efektywne. Ewaluacja. Jest to prośba o ocenę zaprezentowanej użytkownikowi prezentacji. Link prowadzi do strony w Internecie, na której znajduje się proste urządzenie (shoutbox), w którym użytkownik może wyrazić swoją opinię i ocenić narzędzie. 1. Tworzenie nowego dokumentu. FILM 1.1. Tworzenie folderu strony 1.2. Organizacja folderu strony 1.3. Nazwy folderów i plików a polskie znaki i spacje Na stronie tej znajdują się 3 pierwsze podpunkty tematu, zawierające informacje dot. tworzenia nowej strony i organizacji plików. Uczeń ma do dyspozycji informacje i grafikę poglądową. Ważne treści zostały wyeksponowane w specjalnej ramce i oznaczone charakterystyczną grafiką. zawiera informacje o tworzeniu folderu strony, podstawowych elementach okna, organizacja plików, stosowaniu polskich znaków i spacji w nazwach plików. Dźwięki: Lektor informuje o kolejnych czynnościach dot. utworzenia sieci WEB w MS FrontPage: utworzeniu folderu w katalogu Moje witryny, nazwaniu go, po otwarciu programu otworzeniu folderu jako pustą sieć WEB, tworzeniu pierwszej, startowej strony o nazwie index. Następnie objaśnia znaczenie nowych elementów interfejsu: widok normalny, html i podgląd. Lektor informuje również i pokazuje to na filmie jak oraz w jakim celu zorganizować w głównym folderze strony, w folderze images obrazy i grafiki, które będą wklejone na stronę. Na koniec lektor omawia temat używania polskich znaków i spacji w nazwach plików. Tytuły strony i plików. Podrozdział ten zawiera informacje na temat nadawania nazw poszczególnym stronom, poucza o znaczeniu tej 1.4 informacji w przeglądarce internetowej. Tekst wspomagają rzuty ekranowe, przedstawiające sposoby nazwania strony. emocjonalnomotywacyjna poznawcza poglądowa poznawcza

11 2. Podział strony i tabele Obramowanie wspólne. Na stronie znajdują się podstawowe informacje o cechach i przeznaczeniu funkcji Obramowanie wspólne. przedstawia instrukcję tworzenia obramowania wspólnego. FILM Dźwięki: Lektor omawia pokazane na filmie czynności związane z utworzeniem obramowania wspólnego oraz objaśnia cel zastosowania takiego obramowania. Następnie omawia sposób wstawiania w obszary wspólne grafiki, a także ukazuje działanie obramowania wspólnego. Tabele. Strona zawiera informacje o 2.2. przeznaczeniu tabel oraz podstawy dot. formatowania tabeli. przedstawia instrukcję wstawiania i formatowania tabeli, jak również sposób wykorzystania tabeli do organizacji strony. FILM Dźwięki: Lektor omawia pokazane na filmie czynności związane z tworzeniem tabeli na stronie. Przedstawia i objaśnia znaczenie parametrów w oknie Wstawianie tabeli. Następnie wskazuje sposoby formatowania tabeli, wstawiania do nie obrazu, tła, obramowania tabeli i komórek oraz tekstu. Na koniec lektor objaśnia jak można formatować tabele już utworzoną. 3. Grafika. FILM FILM 3.1. Wstawianie grafiki i tła strony. Na stronie znajdują się informacje na temat wstawiania grafiki (głównie zdjęć) na stronę, skalowania oraz ustawiania tła strony, zarówno jednolitego, jak i użycia obrazu jako tła. przedstawia instrukcję jak ustawić tło na stronie internetowej. Instrukcja dotyczy ustawiania tła jednolitego, ustawiania obrazu jako tła oraz edytowania automatycznych kolorów hiperłączy. Dźwięki: Lektor omawia sposoby ustawiania tła na stronie internetowej. Objaśnia jak utworzyć tło jednolite oraz jak wstawić grafikę jako tło strony, przy tym informuje jakie właściwości powinien mieć obrazek, który będzie stanowił tło. Na koniec lektor objaśnia pokazane na filmie sposoby ustawiania kolorów hiperłączy, które wchodzą w skład motywu kolorystycznego Motyw. Strona zawiera podstawowe informacje o motywach dostępnych w MS FrontPage. Uczeń może zapoznać się ze składowymi motywu oraz przejrzeć przykładowe wzory. przedstawia instrukcję jak ustawić motyw na stronie, utworzyć własny motyw i zapisać go. Dźwięki: Lektor informuje jak ustawić motyw na stronie: prezentuje dostępne szablony, omawia części składowe szablonu, informuje o możliwości edycji motywów oraz zapisaniu zmienionego motywu jako własnego. Lektor przypomina o możliwości wykorzystania na stronie gotowych komponentów zawartych w pakiecie MS Office Galeria zdjęć. FILM Gotowe cliparty i przyciski. Informacje zawarte na tej stronie mają na celu przypomnienie uczniowi, iż MS Office, którego FrontPage jest integralną częścią, zawiera szereg gotowych grafik, które można wstawić na stronę internetową. Uczeń może obejrzeć kilka przykładów tych grafik Standardowa galeria zdjęć. Strona przedstawia informację o standardowej galerii zdjęć, która automatycznie tworzy autominiatury i formuje kształt galerii. Uczeń może zobaczyć przykłady różnych, dostępnych konfiguracji. przedstawia tworzenie standardowej galerii zdjęć w programie MS FrontPage. poznawcza poglądowa poznawcza Poglądowa

12 FILM Dźwięki: Lektor objaśnia w jaki sposób wstawić na stronę galerię standardową, którą można utworzyć wybierając polecenie wstaw Składnik sieci WEB. Lektor objaśnia poszczególne czynności związane z wstawieniem galerii i umieszczeniem w niej zdjęć, a także prezentuje rodzaje dostępnych graficznych rozwiązań Galeria zdjęć Flash. Na stronie znajduje się pełna instrukcja jak utworzyć galerię zdjęć flash o nazwie LightBox2. Uczeń znajdzie na stronie przeznaczoną do ściągnięcia gotowa aplikację oraz fragmenty kodu do wklejenia na stronę. pokazuje gotową galerię zdjęć flash utworzoną w programie LightBox2. Zawiera również kilka praktycznych uwag np. dotyczących możliwości skalowania miniatur. Dźwięki: Lektor informuje jak edytować wstawioną na stronę galerię flash utworzoną w programie LightBox2. Informacje przekazywane przez lektora dotyczą: podpisywania zdjęć, obramowania miniatur, które ma być dostosowane do kolorystyki strony, zmiany rozmiaru miniatur. 5. Hiperłącza. FILM 5.1. Hiperłącza w tekście i na grafice. Strona przedstawia definicję hiperłącza oraz informuje jak ustawić je w tekście oraz na grafice. pokazuje jak ustawić hiperłącze zarówno w tekście jak i na grafice. Dodatkowo pokazuje działanie zakładek w obrębie jednej strony. Dźwięki: Lektor objaśnia pokazane na filmie kolejne kroki wstawiania hiperłączy na stronę internetową, pokazuje jak tworzyć odnośniki do podstron, do stron zewnętrznych znajdujących się w sieci Internet, stron otwierających się w tym samym oraz w nowym oknie, a także omawia kolejne czynności związane z wstawieniem na stronę zakładek Hiperłącza na grafice - mapy odsyłaczy. Na stronie zaprezentowano tworzenie mapy odsyłaczy, czyli tworzenie kilku hiperłaczy na jednym obrazie. W przykładzie pokazano krok po kroku jak utworzyć taką mapę. 6. Gotowe komponenty Aktywne składniki MS FrontPage. Strona prezentuje możliwości wykorzystania niektórych gotowych komponentów znajdujących się w zasobach MS FrontPage. Są to efekty języka DHTML oraz Paski łączy, przy pomocy których zaprezentowano tworzenie dynamicznych przycisków w menu. ukazuje krok po kroku jak utworzyć na stronie internetowej aktywne FILM menu, przyciski oraz neon. Dźwięki: Lektor informuje jak utworzyć na stronie aktywne, animowane menu wykorzystując efekty DHTML oraz ponownie Składniki sieci WEB, w których wykorzystując Paski łączy można utworzyć aktywne menu. Na koniec lektor omawia czynności związane z utworzeniem na stronie neonu. Komponenty zewnętrzne. Na stronie znajdują się liczne przykłady i gotowe kody skryptów, które można wstawić na stronę. Uczeń dowie się, iż 6.2. oprócz składników MS FrontPage, na stronę internetową można wkleić różne, atrakcyjne elementy graficzne, a także dowie się jak to zrobić. ukazuje w jaki sposób uruchomić na stronie WWW licznik wejść i księgę FILM gości wykorzystując darmowe komponenty serwera Interii. Dźwięki: Lektor informuje jak utworzyć licznik wejść na stronę korzystając z darmowych komponentów serwera Interii oraz jak wstawić ten składnik na stronę. Następnie lektor objaśnia jak w ten sam sposób utworzyć i wstawić do kodu strony księgę gości. 7. Multimedia.

13 Wstawianie filmów w formacie WMV. Na stronie przedstawiono w jaki sposób umieścić w kodzie strony znaczniki umożliwiające odtwarzanie filmów w formacie WMV. Wstawianie filmów w formacie SWF. Na stronie przedstawiono dwa sposoby umieszczania w kodzie strony znaczników umożliwiających odtwarzanie filmów w formacie SWF. Wstawianie filmu z YouTube. Strona przedstawia jak zagnieździć na stronie internetowej film z portalu YouTube. Wstawianie tła dźwiękowego. Na stronie przedstawiono za pomocą jakich znaczników można umieścić w kodzie strony polecenie odtwarzania tła dźwiękowego. Wstawianie pokazu slajdów. Na stronie pokazano w jaki sposób utworzyć i wstawić na stronę pokaz zdjęć. 8. Publikowanie strony w Internecie Zakładanie konta WWW na darmowym serwerze. Na stronie pokazano jak założyć konto na darmowym serwerze portalu Interia. Publikowanie strony w Internecie. Na stronie zamieszczono instrukcję publikowania strony za pomocą programu MS FrontPage. Na końcu każdego działu znajdują się testy sprawdzające wiedzę lub zadania pozwalające wykorzystać praktycznie nabyte umiejętności.

14 4. Przygotowanie faza decyzji Zakres tematyczny prezentowany przeze mnie w medium edukacyjnym był już prezentowany wielokrotnie i istnieje w wielu formach na stronach internetowych. Są to przeróżnego rodzaju kursy tworzenia stron internetowych we wszystkich dostępnych językach programowania, a wśród nich m.in.: w języku HTML, CMS, PHP, JavaScript i in. Narzędzia te prezentują sposoby tworzenia stron internetowej od czysto technicznej, językowej strony, ukazując metody tworzenia kodu, edytowania go, przedstawiają wskazówki na temat właściwości i zależności samego języka. Nie znalazłam jednak prostych i czytelnych instrukcji posługiwania się narzędziami bardziej przyjaznymi dla początkującego użytkownika, jakimi są edytory wizualne, np. MS FrontPage. Postanowiłam utworzyć taką instrukcję, ponieważ dziś, w dobie ogromnego postępu w zakresie posługiwania się technologiami komputerowymi i przekazywania informacji, umiejętność utworzenia strony internetowej jest wręcz niezbędna. Zajmują się tym czasem osoby, które nie mają ani predyspozycji intelektualnych do zagłębiania się w tematy z dziedziny techniki i informatyki, ani czasu na uczenie się podstaw językowych. Tymczasem istnieją narzędzia, które pozwalają w sposób prosty i nie nastręczający szczególnych trudności, wizualny i obrazowy utworzyć witrynę internetową. Wybierając program MS FrontPage miałam świadomość, iż jest on częścią pakietu Microsoft Office, który przecież jest używany przez ogromną większość posiadaczy komputerów osobistych. W związku z tym nawet jeśli ktoś nie zetknął się wcześniej w tym programem, to z pewnością miał do czynienia z takimi elementami pakietu jak Word, Excel czy PowerPoint. Użytkownik któregokolwiek z wymienionych elementów poznał ich interfejs, podstawowe zasady operowania nimi, znaczenia przycisków na paskach narzędzi i paskach poleceń. Można powiedzieć, że większość użytkowników Microsoft Office właśnie w oparciu o elementy tego pakietu robiło pierwsze kroki w zakresie użytkowania komputera: stosując MS Word uczyło się edycji tekstu, w MS Excel - działań na tabelach, a w PowerPoincie projektowania grafiki. Nikt zatem kto zna zasady działania pakietu Microsoft Office, nie będzie miał większych problemów z pracą w programie FrontPage. Praca z tym narzędziem nie wymaga praktycznie żadnych nakładów finansowych, oprócz oczywiście zakupu samego pakietu. Jednakże zaopatrzonych w niego jest większość szkół. FrontPage wchodzi w skład Microsoft Office W zakresie grafiki można skorzystać z bogatych zasobów pakietu Office, który proponuje zbiór kilku tysięcy przeróżnych grafik, obrazów, teł, zdjęć, clipartów, gifówi in., natomiast do wykonania grafiki we własnym zakresie może posłużyć choćby MS Paint oraz inne darmowe programy, np. GIMP (program do tworzenia i edycja grafiki rastrowej), Inkscape (program do grafiki wektorowej), Blender 2.49b (bezpłatne narzędzie do tworzenia grafiki trójwymiarowej), Sothink SWF Quicker (do tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem technologii Flash). Publikacja strony w sieci poprzez program FrontPage jest równie łatwa. Wskazane w prezentacji darmowe, ogólnodostępne serwery na popularnych portalach takich Interia czy Onet Republika, oferują bezpłatne konta WWW, których utworzenie jest równie proste jak założenie konta pocztowego. Oczywiście jak każdy program komputerowy, również FrontPage ulega dezaktualizacji. Pojawiają się wciąż nowe rozwiązania i możliwości, a także programy, które oferują oszałamiające efekty czy nowe, bardziej praktyczne rozwiązania. Jednym z nich jest choćby narzędzie o nazwie PHP Fusion. Jest to system posługujący się językiem CMS, który pozwala na utworzenie strony całkowicie interaktywnej,

15 na której każdy zalogowany użytkownik może dokonywać zmian i na której może umieszczać swoje pliki. Na tle takich rozwiązań możliwości FrontPage bledną. Wciąż jednak pozostaje narzędziem przyjaznym, z intuicyjnym menu i łatwą obsługą. Dodatkowo posiada szeroką bazę dynamicznych szablonów i umożliwia zagnieżdżenie zewnętrznych komponentów. W programie FrontPage skomponować stronę internetową może każdy kto potrafi wkleić zdjęcie i tekst. Program jest rozwijany przez firmę Microsoft pod nową nazwą Microsoft Office SharePoint Designer, a równocześnie pojawił się nowy projekt o nazwie Microsoft Expression Web. Mając na uwadze wszystkie wyżej wymienione czynniki chciałam utworzyć narzędzie edukacyjne, które przedstawi zasady działania programu. Nie zawiera ono wiele informacji na temat języka HTML, w którym tworzona jest strona, a raczej dane o sposobie wykorzystania narzędzi, edytowania i formatowania wstawianych na stronę elementów, wskazówki jak zagnieździć gotowe komponenty, a także w jaki sposób utworzyć darmowe konto WWW i opublikować stronę w sieci. Prezentacja zawiera rzuty ekranowe oraz liczne filmy, w których starałam się jasno przedstawić sposób działania programu oraz przykładowe efekty pracy z programem. Korzystanie z narzędzia multimedialnego Tworzenie i publikowanie stron internetowych w MS FrontPage wymaga posiadania komputera z dostępem do Internetu, napędem DVD ROM oraz zainstalowana na komputerze przeglądarka internetowa. Wykorzystanie prezentacji zarówno w domu, jak i w szkole na lekcji nie wymaga żadnego technicznego przygotowania. Ewentualne trudności z wyświetlaniem filmów należy rozwiązać postępując zgodnie z instrukcją użytkownika. Natomiast aby prezentacja spełniła swoje funkcje niezbędne jest zapoznanie się z instrukcją metodyczną. Prezentowane przeze mnie medium ukazuje nie tylko jak poruszać się w obrębie programu, ale wskazuje również, iż pewnych rozwiązań można szukać poza nim. Wyjście poza obręb proponowanych przez MS FrontPage możliwości, pozwala na ciągłe podążanie za nowymi propozycjami, których pojawia się coraz więcej, wskazuje na możliwość poszukiwania ich w sieci i kształci w użytkowniku sprawność w zakresie poszerzania wiedzy i samorozwoju. Szeroka gama przykładów, próbek i wzorów ukazanych w prezentacji powinna zmotywować, przede wszystkim osoby zainteresowane tematem, do zagłębienia się w szczegóły posługiwania się programami do konstruowania stron internetowych, a możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności zachęci do poszukiwań. Stąd też prezentowane narzędzie nie ulegnie dezaktualizacji, ponieważ zawiera nie tylko wiedzę merytoryczną, ale i wskazówki w jaki sposób ja aktualizować.

16 Przygotowanie produkcji. Prezentacja multimedialna pt.: Tworzenie i publikowanie stron internetowych w programie MS FrontPage zawiera treści opisowe tekst w kolejnych działach, wyjaśniające filmy i informacje objaśniające wykonanie konkretnych czynności oraz oceniające testy i zadania mające na celu sprawdzenie i praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności. W tym celu na stronie zawarto wiadomości w formie pisemnej oraz szereg materiałów poglądowych takich jak filmy, rzuty ekranowe, grafiki, zdjęcia, przykłady wykonanych elementów. Ważniejsze informacje zostały wyróżnione umieszczone w ramce i opatrzone charakterystyczną grafiką. Pod koniec każdego działu zamieszczone zostały quizy wykonane w aplikacji Hot Potatoes. Zakres treści odpowiada koncepcji utworzenia narzędzia będącego pomocą edukacyjną w zakresie podstaw obsługi programu MS FrontPage, projektowania stron internetowych w tym programie oraz publikowania ich w Internecie.

17 5. Wykonanie realizacja aplikacji. Prezentacja została wykonana w programie MS FrontPage. Inne programy wykorzystane w trakcie realizacji to: Hot Potatoes, LightBox2, Sothink SWF Quicker oraz BB FlashRecoder. Wszelkie przedstawione w prezentacji informacje, pozostają w zgodności z prezentowanymi na stronie firmy Microsoft. Prezentacja zawiera instrukcję użytkownika, w której objaśniono sposób poruszania się w jej obrębie i opisano znaczenie znaków graficznych będących częścią struktury nawigacyjnej. Na stronie drugiej instrukcji zamieszczono porady dotyczące uruchamiania treści i elementów, których używanie w sieci jest ograniczane ze względów bezpieczeństwa. Zalecenia metodyczne wskazują przede wszystkim dla kogo prezentacja jest przeznaczona i jaki jest jej główny cel. Zawiera również krótkie streszczenie tematyki, a także wskazanie dotyczące przyszłego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności. Tam też znalazły się informacje dotyczące minimalnych wymagań sprzętowych, które pozwolą skorzystać z prezentowanego narzędzia. Prezentacja została zapisana na płycie DVD.

18 6. Ocena weryfikacja materiału dydaktycznego. 1. Czy ilość i jakość treści odpowiada założonym celom aplikacji? 2. Czy aplikacja realizuje wszystkie przyjęte funkcje? 3. Czy ilość zawartej tu informacji jest możliwa do opanowania przez adresatów aplikacji? 4. Czy forma materiału odpowiada podstawowym zasadom konstruowania tego typu aplikacji; 5. Czy właściwie posłużono się środkami wyrazowymi i technicznymi? 6. Czy tempo przekazu informacji jest odpowiednie? 7. Czy zachowane zostały podstawowe zasady estetyki? 8. Czy materiał został wykonany na odpowiednim poziomie technicznym? 9. Czy instrukcja metodyczna spełnia swoje zadania (adresat jego charakterystyka z uwzględnieniem wiedzy uprzedniej; cel któremu służy medium wywołanie odpowiedniej motywacji; wskazanie elementów, które podczas nauki będą stymulowały uwagę wolicjonalną; omówienie atrakcyjności zawartych materiałów wywołanie pozytywnego nastawienia)? Elektroniczna postać ankiety znajduje się w sieci pod adresem

19 Bibliografia 1. Arends R.I. (2000) Uczymy się nauczać. Warszawa, WSiP. 2. Baron-Polańczyk E. (2006) Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystanie w edukacji techniczno informatycznej. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. 3. Gagné R.M., Briggs L. J., Wager W. W. (1992) Zasady projektowania dydaktycznego., Warszawa, WSiP. 4. Jędryczkowski J. (2005) Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów. Toruń, Wyd. Adam Marszałek. 5. Juszczyk S. (red.) (2002) Metodyka nauczania informatyki w szkole. Toruń, Wyd. Adam Marszałek. 6. Juszczyk S., Janczyk J., Morańska D., Musioł M. (2004) Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej. Toruń, Wyd. Adam Marszałek 7. Niemierko B. (1999) Pomiar wyników kształcenia. Warszawa, WSiP. 8. Pohanke H. (red.) (1995) Dydaktyka techniki. Warszawa, PWN. 9. Półturzycki J. (1991) Dydaktyka dorosłych. Warszawa, WSiP. 10. Wenta K. (2002) Metodyka kształcenia medialnego. W: J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, 11. Wenta, Edukacja medialna. Toruń, Wyd. Adam Marszałek. 12. Joyce B., Calhoun E., Hopkins D. (1999) Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa, WSiP. 13. Niemierko B. (1997) Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. Warszawa, WSiP. 14. Niemierko B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa, WSiP. 15. Skrzydlewski W. (1990), Psychologiczne przesłanki konstruowania materiałów dydaktycznych. Dydaktyka Szkoły Wyższej 3-4 (91-92), Wragg E. (1999) Trzy wymiary programu. Warszawa, WSiP. 17. Kruszewski K. (red.) (2002a) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. t.

Projekt - metodyka - opis przedmiotu

Projekt - metodyka - opis przedmiotu Projekt - metodyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projekt - metodyka Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-PM-L-S14_pNadGenISASO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Program szkolnego koła informatycznego www.pl

Program szkolnego koła informatycznego www.pl Program szkolnego koła informatycznego www.pl Wstęp Program szkolnego koła www.pl ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Opracowywanie wielostronicowego dokumentu o rozbudowanej strukturze, stosowanie stylów i szablonów, tworzenie spisu treści.

SCENARIUSZ LEKCJI. Opracowywanie wielostronicowego dokumentu o rozbudowanej strukturze, stosowanie stylów i szablonów, tworzenie spisu treści. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

2. Metody prezentacji informacji

2. Metody prezentacji informacji 1. Uczeń: Uczeń: 2. Metody prezentacji informacji a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna różne sposoby prezentacji informacji, wie w jaki sposób utworzyć prezentację typu PowerPoint, zna zasady edycji

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Jadwiga Tumidajewicz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II Gliwice ul. Okrzei 16 PROGRAM AUTORSKI ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Tworzenie stron WWW Spis treści 1 I.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać strukturę prezentacji i budowę poszczególnych slajdów; opisać etapy projektowania prezentacji multimedialnej.

Scenariusz lekcji. opisać strukturę prezentacji i budowę poszczególnych slajdów; opisać etapy projektowania prezentacji multimedialnej. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Projektowanie i przygotowanie prezentacji multimedialnej 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać strukturę prezentacji i budowę poszczególnych slajdów; opisać

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej

Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: - potrafi wyjaśnić pojęcie strona WWW, - zna sposoby tworzenia stron internetowych. b) Umiejętności Uczeń

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon.

CEL zapoznanie z programem do tworzenia rysunków i ukazanie możliwości Edytora obrazów do sporządzania rysunków i ikon. Konspekt lekcji informatyki Rok szk. 2003/2004 Temat: Tworzenie ikon z wykorzystaniem Edytora obrazów Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Rysowanie w Edytorze grafiki 45 min I Gimnazjum mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Zapoznaj się z fragmentem książki: prezentacja-ktora-robi-wrazenie-projekty-z-klasa-robin-williams.pdf 1. Zaplanowanie prezentacji ustalenie informacji,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji

SCENARIUSZ LEKCJI. Tajemniczy ciąg Fibonacciego sztuka przygotowania dobrej prezentacji SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: Obszar tematyczny nr 8 Tworzenie stron internetowych Temat szkolenia: Prezentacja treści na stronach internetowych wykonanych przez nauczycieli lub ich uczniów SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Po zajęciach uczeń wie umie zna/rozumie

SCENARIUSZ LEKCJI. Po zajęciach uczeń wie umie zna/rozumie SCENARIUSZ LEKCJI 1) Wstępne czynności organizacyjne. 2) Uruchomienie pokazu multimedialnego. 3) Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji. 4) Podanie tematu lekcji: Urządzenia oparte na technologii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym

2. Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym 1. Uczeń: Uczeń: 2. Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna sposoby wstawiania obrazka do tekstu, wie w jaki sposób wstawić obiekt ClipArt do dokumentu, wie w

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka R2 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; scharakteryzować pojęcia: portal, wortal, witryna, WWW, HTTP;

Scenariusz lekcji. opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; scharakteryzować pojęcia: portal, wortal, witryna, WWW, HTTP; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Pozyskiwanie informacji z internetu 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; opisać budowę strony WWW; scharakteryzować

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji.

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji. SCENARIUSZ LEKCJI Autorzy scenariusza: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 3 METODY NAUCZANIA. Scenariusz lekcji. 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: Scenariusz lekcji

1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 3 METODY NAUCZANIA. Scenariusz lekcji. 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Formatowanie treści oraz grafika w kodzie HTML 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: wymienić i scharakteryzować zasady tworzenie czytelnych, atrakcyjnych i estetycznych

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze przyszłości

Dziennikarze przyszłości Dziennikarze przyszłości Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska Lekcja 6: Podkast, który widać - czyli o łączeniu u ze zdjęciami i animacją Zajęcia, na których uczniowie zapoznają się z modelem łączenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...13

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Klasa II 1. Praca z dokumentem tekstowym Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu tworzy prosty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Fiukówce. Program. koła zainteresowań z informatyki. Dla uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej w Fiukówce

Zespół Szkół w Fiukówce. Program. koła zainteresowań z informatyki. Dla uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej w Fiukówce Zespół Szkół w Fiukówce Program koła zainteresowań z informatyki Dla uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej w Fiukówce PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU W ŚWIAT Z TORNISTREM PEŁNYM KOMPETENCJI PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Wstawianie grafiki. Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników możemy zmienić wielkość i położenie grafiki na slajdzie.

Wstawianie grafiki. Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników możemy zmienić wielkość i położenie grafiki na slajdzie. Wstawianie grafiki Aby wstawić grafikę do prezentacji należy z górnego menu wybrać polecenie Wstaw Obraz, a następnie wskazać miejsce gdzie jest zapisana grafika Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników

Bardziej szczegółowo

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Konspekt lekcji TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Czas trwania : 3 x 45 min. CELE NAUCZANIA : 1. Poziom podstawowy (ocena dostateczna) o uczeń potrafi założyć bazę danych i wprowadzić

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny 7

1. Arkusz kalkulacyjny 7 Spis treści 1. Arkusz kalkulacyjny 7 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu..........................................................8 1.2. Pierwsze kroki w arkuszu ćwiczenia.............................................12

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II MODUŁ: ADMINISTROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWYM BLOKI TEMATYCZNE: 1. Komputeropisanie i korespondencja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. wymienić cechy narzędzia służącego do umieszczania napisów w obszarze rysunku;

Scenariusz lekcji. wymienić cechy narzędzia służącego do umieszczania napisów w obszarze rysunku; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Wstawianie tekstu w obszarze rysunków w programie Paint 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: wymienić cechy narzędzia służącego do umieszczania napisów w obszarze

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia cyfrowe

Komputer i urządzenia cyfrowe Temat 1. Komputer i urządzenia cyfrowe Cele edukacyjne Celem tematu 1. jest uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy uczniów na temat budowy i działania komputera, przedstawienie różnych rodzajów komputerów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W SKOMLINIE W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

PROGRAM KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W SKOMLINIE W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 PROGRAM KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W SKOMLINIE W ROKU SZKOLNYM 004/005 Program opracował i zrealizował Paweł Rzeszowski Nauczyciel Gimnazjum w Skomlinie WSTĘP Pojawienie się internetu jako

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY : zna i potrafi wymienić obowiązujące w pracowni. Określa, za co może uzyskać ocenę; wymienia możliwości

Bardziej szczegółowo

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej autor poradnika - KS 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika (lewy dół strony) Zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Tworzenie prostych animacji

Scenariusz lekcji Tworzenie prostych animacji Autor: Wacław Walas Scenariusz lekcji Tworzenie prostych animacji Szkoła: Liceum profilowane Profil: Zarządzanie informacją Klasa: Izi Temat: Tworzenie prostych animacji Podręcznik Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 2 godzin w cyklu trzyletnim

Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 2 godzin w cyklu trzyletnim Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 2 godzin w cyklu trzyletnim Autor: Danuta Kiałka Podręcznik: Informatyka Europejczyka (149/05) Danuta Kiałka z zespołem Program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA 1 1. Komputer i programy komputerowe. Posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo