Pakiet Solid Edge ST3 wyznacza kierunki przyszłego rozwoju projektowania trójwymiarowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pakiet Solid Edge ST3 wyznacza kierunki przyszłego rozwoju projektowania trójwymiarowego"

Transkrypt

1 Pakiet Solid Edge ST3 wyznacza kierunki przyszłego rozwoju projektowania trójwymiarowego Artykuł techniczny poświęcony recenzji produktu, przygotowany przez firmę Collaborative Product Development Associates na zlecenie przedsiębiorstwa Siemens PLM Software STRESZCZENIE I OPINIA Najnowsza edycja oferowanej przez firmę Siemens PLM Software aplikacji średniej klasy do projektowania Solid Edge urzeczywistnia wizję producenta dotyczącą przyszłości modelowania CAD opartego na przełomowej implementacji TECHNOLOGII SYNCHRONICZNEJ. Została ona wprowadzona po raz pierwszy w 2008 r. z obietnicą, że rozwinie projektowanie geometryczne nawet powyżej poziomu parametrycznego modelowania opartego na historii, jednocześnie współistniejąc z nim w symbiozie. Oprogramowanie Solid Edge ST3 stanowi kulminację tych dążeń. Technologia synchroniczna sprawdza w czasie rzeczywistym bieżące warunki geometryczne modelu produktu, łącząc je z ograniczeniami parametrycznymi i geometrycznymi nałożonymi przez projektanta. Umożliwia to ocenę i wykonywanie nowych konstrukcji geometrycznych i modyfikacji modelu bez konieczności pełnego odtwarzania jego historii. Oprogramowanie Solid Edge ST3 dopełnia implementację technologii synchronicznej dla wszystkich elementów konstrukcyjnych złożeń, m.in. przewodów rurowych, połączeń spawanych i szkieletów. Realizując to, firma Siemens dodała obsługę właściwości złożeń i bogatego asortymentu złożeń. W początkowych edycjach technologii synchronicznej firma Siemens była dosyć ostrożna w umożliwianiu dotychczasowym użytkownikom i nowym klientom łatwej ścieżki wdrażania tej technologii. Dotychczasowi użytkownicy mieli możliwość zachowania bardziej tradycyjnego podejścia do uporządkowanych elementów z historią, jeśli nie zamierzali rezygnować z bieżących procesów projektowych. Pakiet Solid Edge ST3 udostępnia obecnie pojedyncze środowisko projektowania. Użytkownicy dokonują wyboru modelu tradycyjną metodą, wskazując zarazem podzbiór geometrii modelu w oparciu o technologię synchroniczną. Ewentualnie mogą wykonywać całość projektowania z użyciem technologii synchronicznej i wskazywać odpowiedni podzbiór geometrii za pomocą uporządkowanych elementów bazujących na historii Collaborative Product Development Associates 1

2 Pakiet Solid Edge ST3 wyznacza kierunki przyszłego rozwoju projektowania CAD 3D Taka elastyczność w połączeniu z istotnym udoskonaleniem obsługi zaimportowanych modeli obcych, która umożliwia przekształcanie wymiarów z rysunków 2D na wymiary sterujące 3D podatne na edycję, wyróżnia oprogramowanie Solid Edge na tle innych systemów CAD średniej klasy. Firmie Siemens udało się wyłamać ze schematu indywidualizacji modelowania, obecnego we wszystkich najpopularniejszych aplikacjach. Użytkownicy stawiający pierwsze kroki w świecie projektowania trójwymiarowego będą szczególnie usatysfakcjonowani nowymi opcjami adaptacji istniejących już projektów. Pakiet Solid Edge wyznacza bardzo ambitne kierunki przyszłego rozwoju projektowania CAD. Te ulepszenia modelowania w powiązaniu z udoskonaleniami mechanizmów symulacyjnych, które obejmują pokaźny wachlarz scenariuszy odwzorowujących rzeczywiste warunki, udostępniają użytkownikom bogate środowisko opracowywania produktów. Elastyczność pracy zespołowej, zarządzania przedsięwzięciami i sporządzania raportów biznesowych osiągnięta dzięki integracji pakietu Solid Edge z tandemem Insight /Microsoft SharePoint oraz z platformą Teamcenter Express pozwala zaoferować w pełni skalowalne narzędzia, przeznaczone zarówno dla małych, jak i dla dużych firm. Po dodaniu do tego jeszcze imponującej listy tysięcy wprowadzonych udoskonaleń, które były postulowane przez użytkowników, firma Siemens może pochwalić się rozwiązaniem mającym wszelkie szanse na zapewnienie długotrwałej lojalności klientów. SOLID EDGE ST3 Bieżąca wersja stanowi zwieńczenie wielu lat intensywnej pracy nad urzeczywistnieniem oryginalnej wizji technologii synchronicznej. Pakiet Solid Edge ST3 spełnia obietnicę skrócenia czasu tworzenia modeli przez wyeliminowanie wstępnego planowania projektu. Użytkownicy nie muszą już zastanawiać się nad kolejnością uporządkowanych elementów. Technologia synchroniczna zarządza za nich zależnościami geometrycznymi. W celu usunięcia komplikacji związanych z uporządkowanymi zależnościami i ich zaburzającym wpływem można łatwo i szybko stosować do modelu produktu zlecenia zmian inżynieryjnych. Ponadto, dzięki metodom edycyjnym zapewnianym przez technologię synchroniczną, zaimportowane dane można modyfikować równie efektywnie, jak oryginalne modele, co pozwala projektantom na pełniejsze ponowne wykorzystywanie danych dostarczanych przez klientów lub dostawców Collaborative Product Development Associates

3 Pakiet Solid Edge ST3 wyznacza kierunki przyszłego rozwoju trójwymiarowego projektowania CAD PEŁNY ZAKRES ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Dzięki technologii synchronicznej aplikacja Solid Edge ST3 obsługuje obecnie na poziomie złożenia pełny zakres dostępnych w niej elementów konstrukcyjnych, np. wiązki kabli i przewody rurowe. W tym celu firma Siemens wprowadziła liczne udoskonalenia w całym pakiecie, umożliwiając użytkownikom łączenie modelowania synchronicznego i uporządkowanego w tym samym modelu części, zależnie od tego, który rodzaj bardziej odpowiada aktualnym potrzebom. Użytkownik może definiować i kontrolować relacje dotyczące modyfikowania położenia części albo geometrii realizowanej metodą od ogółu do szczegółu lub od szczegółu do ogółu. Użytkownik może ponadto dodawać wzajemne relacje między częściami przed projektowaniem, w trakcie jego trwania lub po jego zakończeniu, co jeszcze bardziej ogranicza konieczność planowania sposobu interakcji między częściami. Ta nowa koncepcja eliminuje również potrzebę przemodelowania zaimportowanych modeli, gdy inne części składowe determinują ich rozmiar lub kształt. RYS. 1 Przed i po edycji projektu wiązki przewodów z użyciem technologii synchronicznej Na powyższym rysunku 1 użytkownik modeluje wiązkę przewodów przechodzących przez standardowy, niemodyfikowany uchwyt podtrzymujący, a następnie przez płytę z cienkiej blachy. Uchwyt, płyta i wiązka przewodów występują w złożeniu jako osobne części składowe. Modele części składowych mogą zawierać oba typy elementów (synchroniczne i uporządkowane) oraz być stosowane bezpośrednio w złożeniu, zapewniając projektantowi pełną swobodę działania. Technologia synchroniczna może służyć do modelowania nowych podzespołów, ale też korzystać z istniejących już projektów, złożonych z uporządkowanych elementów konstrukcyjnych, i umieszczać wszystko w tym samym pliku. Taki zintegrowany schemat pozwala również na współbieżne edytowanie różnych części. Na rysunku 1, gdy otwory w płycie z blachy i uchwyt montażowy są przemieszczane za pomocą prostej metody wybierania i przeciągania, przymocowane do nich uchwyty podtrzymujące także są przenoszone, a wiązka przewodów dostosowuje się do swojego nowego biegu Collaborative Product Development Associates 3

4 Pakiet Solid Edge ST3 wyznacza kierunki przyszłego rozwoju projektowania CAD 3D POJEDYNCZE ŚRODOWISKO PROJEKTOWANIA Ważnym aspektem tej metodologii projektowania i jej implementacji w oprogramowaniu Solid Edge ST3 jest to, że dotychczasowe podejście do modelowania i związany z nim przepływ pracy z użyciem uporządkowanych elementów zostają zachowane i mogą być nadal stosowane. Aktualni użytkownicy pakietu Solid Edge, którzy są zadowoleni z procesu projektowania opartego na uporządkowanych elementach, nie muszą niczego zmieniać. W oprogramowaniu Solid Edge ST3 elementy synchroniczne i uporządkowane mogą współistnieć w tej samej części. Użytkownicy mają swobodę wyboru typu i miejsca stosowanego elementu w zależności od swoich potrzeb i założeń projektu. Na ich szczęście, jeśli okaże się, że geometria wymaga wprowadzenia zmiany wykraczającej poza technikę konstrukcyjną uporządkowanego modelowania, wybrane lub wszystkie uporządkowane elementy modelu można przekształcić na postać synchroniczną. I analogicznie, w przypadku w pełni synchronicznego modelu użytkownik może wskazać określone elementy, do których bardziej pasuje postać uporządkowana, i dodać je bezpośrednio do projektu synchronicznego. Najbardziej typowymi przykładami są elementy procesu produkcyjnego występujące w ramach obróbki skrawaniem i połączeń spawanych, kiedy to kolejność czynności ma znaczenie. Kolejnym przykładem elementów uporządkowanych są części uproszczone, z których usunięto drobne detale. Operacja ta jest zwykle wykonywana tuż przed wygenerowaniem siatki przy analizie elementów skończonych. RYS. 2 Przed i po edycji modelu i jego uproszczonego odpowiednika Rysunek 3 ilustruje korzyści płynące z przekształcania uporządkowanych elementów na postać synchroniczną. Przedstawiono na nim sytuację przed edycją modelu i po niej. Wskazane złożone czynności edycyjne wymagałyby sporo pracy w przypadku uporządkowanych elementów. Wewnętrzne wsporniki pionowe wyróżnione jaśniejszymi odcieniami muszą zostać obrócone, ale w większości przypadków powstają one przez wyciągnięcie z płaskiej podstawy. Przedefiniowanie płaszczyzny jest wprawdzie możliwe, ale wymaga z pewnością czyszczenia elementów Collaborative Product Development Associates

5 Pakiet Solid Edge ST3 wyznacza kierunki przyszłego rozwoju trójwymiarowego projektowania CAD RYS. 3 Edycja modelu z użyciem elementów synchronicznych, które zostały pierwotnie zaprojektowane jako uporządkowane elementy Wnętrze Pionowe Wsporniki Jednak w oprogramowaniu Solid Edge ST3 po przekształceniu tych elementów na postać synchroniczną cała edycja sprowadza się do prostego obrotu płaszczyzny, który zachowuje symetrię, jak widać na obszarach zaznaczonych ciemniejszymi odcieniami. Pozostałe uporządkowane elementy zostają odpowiednio zaktualizowane. PRZENOSZENIE WIEDZY NABYTEJ W 2D DO ŚWIATA 3D Każdego roku coraz więcej użytkowników aplikacji do projektowania dwuwymiarowego przechodzi na projektowanie trójwymiarowe. Narzędziom do modelowania, np. Solid Edge, mającym ułatwiać tę zmianę, stawiane są poważne wymagania dotyczące nie tylko zapewnienia niezbędnych funkcji edycyjnych i łatwości obsługi, ale również konieczności ścisłej integracji z procesami projektowania stosowanymi przez użytkowników. Przeskok do środowiska trójwymiarowego nie dotyczy wszystkiego naraz, zwłaszcza gdy projekt produktu zawiera podzespoły pochodzące od wielu partnerów w łańcuchu dostaw. Często projektant ma do czynienia ze zbiorem modeli dwu- i trójwymiarowych, zapisanych zwykle w różnych własnych formatach, które musi połączyć w ujednolicony trójwymiarowy projekt produktu. Narzędzie do modelowania CAD, które najlepiej wspomaga to zadanie, spotka się z dużym uznaniem w branży. W celu efektywnego wykonywania pracy w tym środowisku projektant wyrobu musi mieć możliwość importowania do swojego projektu danych obcych modeli dwu- i trójwymiarowych. Musi mieć ponadto możliwość pracy z tymi danymi. Niestety, większość narzędzi potrafi importować obce dane tylko jako bloki geometrii o nieznanej strukturze, co właściwie uniemożliwia użytkownikowi dostęp do podzbiorów takich danych. W najgorszym przypadku użytkownik jest zmuszony do ponownego opracowania tych danych. W przypadku kilku nieco bardziej zaawansowanych narzędzi można wprawdzie manipulować zaimportowanymi danymi 3D, ale wymaga się od użytkownika ręcznego wprowadzania ich rozmiaru i wymiarów z uwzględnieniem wymiarów widocznych na rysunkach 2D Collaborative Product Development Associates 5

6 Pakiet Solid Edge ST3 wyznacza kierunki przyszłego rozwoju projektowania CAD 3D Oprogramowanie Solid Edge wyróżniało się zawsze pod względem obsługi importu obcych danych 2D i 3D, a obecna wersja Solid Edge ST3 umożliwia odwzorowywanie wymiarów z rysunków 2D bezpośrednio na modelu 3D pod postacią wymiarów sterujących. Przyspiesza to proces integracji i pozwala pominąć ręczne wprowadzanie danych, które bywa przyczyną błędów. Wymiary produkcyjne 2D są ważniejsze niż wymiary szkicowe, ponieważ określają parametry o znaczeniu krytycznym, np. odległość między otworami i ogólne wymiary. Ten nowy mechanizm przekształca wymiary 2D bezpośrednio na podatne na edycję wymiary 3D na zaimportowanym modelu trójwymiarowym. Dzięki temu projektanci mogą pełniej ponownie wykorzystywać zaimportowane modele 3D, kontynuując realizację dwuwymiarowych założeń konstrukcyjnych. RYS. 4 Stosowanie na modelu 3D wymiarów produkcyjnych z rysunku 2D jako podatnych na edycję wymiarów sterujących Dzięki możliwości przeniesienia na kształt modelu wymiarów produkcyjnych z zaimportowanego rysunku 2D jako wymiarów sterujących 3D, oprogramowanie Solid Edge ST3 okazuje się bezkonkurencyjne w pomaganiu użytkownikom w płynnym przejściu do środowiska trójwymiarowego przy zachowaniu efektów dotychczasowych procesów projektowania. Mówiąc jeszcze dobitniej, wynikowe wymiary 3D są obecnie podatne na edycję i można w ich przypadku w pełni korzystać z dobrodziejstw technologii synchronicznej. SYMULACJE ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA SOLID EDGE W pakiecie Solid Edge ST3 nastąpiło dalsze rozwinięcie techniki symulacji, jeszcze dokładniej odtwarzającej warunki panujące w rzeczywistym świecie. Udoskonalenia obsługi momentu obrotowego i obciążeń łożysk oraz połączeń śrubowych i ograniczeń definiowanych przez użytkownika prowadzą do powstawania bardziej realistycznych scenariuszy projektowych, które pomagają w zmniejszaniu zapotrzebowania na sporządzanie i testowanie fizycznych prototypów. Ponadto ogólna sekwencja powtórzeń pary projekt-symulacja przebiega znacznie szybciej dzięki narzędziom upraszczającym, które potrafią przed wygenerowaniem siatki usunąć z projektu zbędne detale konstrukcyjne, np. małe otwory i zaokrąglenia Collaborative Product Development Associates

7 Pakiet Solid Edge ST3 wyznacza kierunki przyszłego rozwoju trójwymiarowego projektowania CAD Możliwość dostosowywania geometrii modelu produktu z uwzględnieniem wyników symulacji ma krytyczne znaczenie w cyklu powtórzeń pary projekt symulacja. Łatwość i prędkość, z jaką użytkownik może modyfikować projekt i ponawiać symulację, przyczynia się do szybszego wypróbowywania alternatyw projektu i znajdowania jego optymalnej postaci. W oprogramowaniu Solid Edge pełny potencjał technologii synchronicznej można spożytkować na wprowadzanie inteligentnych zmian w modelu. Projektanci mogą osiągnąć lepszą jakość swoich prac dzięki szansie przetestowania większej liczby alternatyw projektu w tym samym czasie. RYS. 5 Kompleksowe narzędzia symulacyjne: od definicji po optymalizację SKALOWALNE ZARZĄDZANIE DANYMI PRODUKTU Użytkownicy muszą oceniać i dobierać swoje narzędzia do projektowania produktów, stosując kryteria uwzględniające zarówno pracę zespołową, jak i rozwój działalności. W przeciwnym razie, w miarę intensyfikacji i ewolucji funkcjonowania firmy zauważą potrzebę stałego wymieniania pakietu narzędzi projektowych pod kątem zachodzących zmian. Solidne mechanizmy zarządzania danymi oraz infrastruktura ściśle integrująca aplikacje do projektowania, symulacji i wytwarzania to tylko podstawa. Infrastruktura ta musi też umożliwiać prężną współpracę wszystkich osób mających udział w powstawaniu produktu, zarówno należących do pracowników firmy, jak i funkcjonujących w obrębie łańcucha dostaw. Powinna ponadto umożliwiać późniejsze wdrożenie zarządzania projektami i sporządzania raportów biznesowych Collaborative Product Development Associates 7

8 Pakiet Solid Edge ST3 wyznacza kierunki przyszłego rozwoju projektowania CAD 3D Skalowane mechanizmy Solid Edge do zarządzania danymi, funkcjonujące w portalu Insight opartym na rozwiązaniu Microsoft SharePoint lub w programie Teamcenter Express, udostępniają użytkownikom pełny zakres opcji rozwojowych/biznesowych. SharePoint to zdobywające coraz większą popularność, uznane rozwiązanie do pracy zespołowej. Portal Solid Edge Insight w pakiecie ST3 integruje się obecnie z oprogramowaniem SharePoint 2010 i łączy z danymi CAD niektóre z funkcji dostępnych na tej platformie. Na przykład program Microsoft Project Server jest zintegrowany z oprogramowaniem SharePoint Team Services, umożliwiając zarządzanie przedsięwzięciami i śledzenie zadań z użyciem danych Solid Edge. Na platformie SharePoint jest również dostępne sporządzanie raportów biznesowych, które pozwalają projektantom sprawdzać koszty i inne właściwości modeli Solid Edge. Stały rozwój na bazie oprogramowania SharePoint powoduje dalsze zacieśnianie funkcji projektowych i biznesowych. Użytkownicy, którzy wybiorą program Teamcenter Express, zyskają początkowy dostęp do narzędzia do w pełni zespołowego zarządzania danymi produktu, które mogą z łatwością rozbudowywać o pozostałe aplikacje z rodziny Teamcenter w miarę wzrostu swoich potrzeb. Nowe funkcje umożliwiają lepsze spożytkowanie danych CAD w innych częściach struktury organizacyjnej firmy. Autonomiczne narzędzie Structure Editor pomaga użytkownikom korzystającym z systemu CAD, jak i niekorzystającym z niego, w opracowywaniu początkowych konfiguracji produktów. Po ich ukończeniu można stworzyć szczegółowy projekt złożenia z użyciem podzespołów fizycznych lub wirtualnych. UDOSKONALENIA ZAPROPONOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Zgodnie z deklaracją, że oprogramowanie Solid Edge powstaje w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników, wersja ST3 zawiera wiele postulowanych przez nich udoskonaleń oraz usprawnień w zakresie produktywności. Wprowadzone zmiany rozciągają się od obsługi rodziny części na potrzeby technologii synchronicznej, aż po polecenie wytrawiania, które umożliwia nanoszenie napisów na powierzchni modelu bryłowego. Kolejny ważny zestaw udoskonaleń koncentruje się wokół informacji o produkcji: dane zawarte w modelu 3D, np. wymiary geometryczne i ich tolerancje; tekst komentarza do modelu 3D; wykończenie powierzchni oraz dane techniczne materiału, które eliminują konieczność stosowania rysunków 2D. W edycji tej wprowadzono również obsługę wymiaru kątowego do osi otworu, wymiarów sterujących do punktów stycznych sylwetki i wirtualnych wierzchołków oraz wymiaru do wirtualnych krawędzi stożków i walców Collaborative Product Development Associates

9 Pakiet Solid Edge ST3 wyznacza kierunki przyszłego rozwoju trójwymiarowego projektowania CAD WNIOSKI Firma Collaborative Product Development Associates (CPDA) przeprowadziła szczegółowe badania techniczne technologii synchronicznej i jej implementacji we wszystkich wersjach pakietu Solid Edge. Jesteśmy przekonani, że oprogramowanie Solid Edge ST3 stanowi ważny etap w rozwoju tej technologii, a zarazem nadal zaspokaja ściśle określone potrzeby klientów. Efektywne metody modelowania geometrycznego i ich implementacja w łatwym w obsłudze środowisku poleceń zapewniają użytkownikom oprogramowania 2D wygodną ścieżkę migracji do systemu 3D. Podejście firmy Siemens, polegające na stałym obsługiwaniu i udoskonalaniu dotychczasowych metod przy jednoczesnym umożliwianiu płynnego przejścia do strategii projektowania synchronicznego, stanowi dobry omen dla klientów. Prawa autorskie do niniejszej publikacji należą do firmy Collaborative Product Development Associates (CPDA) i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe przepisy oraz konwencje dotyczące praw autorskich. Niniejszej publikacji nie można kopiować, powielać, przechowywać w systemie wyszukiwania danych, przesyłać w żadnej postaci, zamieszczać w witrynach publicznych lub prywatnych ani w biuletynach elektronicznych, ani też udzielać na nią podlicencji innym podmiotom bez uzyskania pisemnej zgody firmy CPDA. Niniejszej publikacji nie można pozbawić żadnych praw autorskich. Collaborative Product Development Associates i CPDA są znakami towarowymi firmy Collaborative Product Development Associates. Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki produktów i firm występujące w niniejszej publikacji są chronione. Niniejsza publikacja została przygotowana na podstawie źródeł i informacji uznanych za wiarygodne. Niniejszej publikacji można używać w takim stanie, w jakim się znajduje. Firma CPDA nie udziela żadnych gwarancji i nie będzie ponosić odpowiedzialności za dokładność, dane, przedmiot, jakość ani aktualność treści Collaborative Product Development Associates 9

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Nowości w pakiecie Solid Edge ST3

Nowości w pakiecie Solid Edge ST3 Nowości w pakiecie Solid Edge ST3 Zalety Udoskonalenia mające urzeczywistnić wizję technologii synchronicznej Szybsze tworzenie modeli Szybsze realizowanie zleceń zmian inżynieryjnych Ulepszone ponowne

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział NOWOŚCI SOLID EDGE ST7 Przykładowy rozdział Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym

Bardziej szczegółowo

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Wstęp Obecnie praktycznie każdy z projektów budowlanych, jak i instalacyjnych, jest tworzony z wykorzystaniem rysunków wspomaganych komputerowo.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAM Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA NX CMM INSPECTION PROGRAMMING RECENZJA PRODUKTU

APLIKACJA NX CMM INSPECTION PROGRAMMING RECENZJA PRODUKTU Dr. Charles Clarke APLIKACJA NX CMM INSPECTION PROGRAMMING RECENZJA PRODUKTU Tendencje i wymagania branżowe... 3 Nowe podejście do programowania maszyn pomiarowych... 4 Używanie aplikacji... 5 Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Solid Edge ST praktyczne zastosowanie przełomowej technologii CAD

Solid Edge ST praktyczne zastosowanie przełomowej technologii CAD Solid Edge ST praktyczne zastosowanie przełomowej technologii CAD Rok 2008 był rokiem przełomowym w historii komputerowego wspomagania projektowania. W trakcie organizowanych przez firmę GM System seminariów

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krzywych i powierzchni

Modelowanie krzywych i powierzchni 3 Modelowanie krzywych i powierzchni Modelowanie powierzchniowe jest kolejną metodą po modelowaniu bryłowym sposobem tworzenia części. Jest to też sposób budowy elementu bardziej skomplikowany i wymagający

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Projektowanie i wytwarzanie form wtryskowych, przeznaczonych do produkcji wyprasek polimerowych,

Bardziej szczegółowo

SigmaNEST integracja z programem Autodesk Inventor

SigmaNEST integracja z programem Autodesk Inventor SigmaNEST integracja z programem Autodesk Inventor Wstęp SigmaNEST to program, który daje użytkownikowi wiele możliwości. W tym artykule przybliżymy możliwość bezpośredniego importu pojedynczych detali

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge ST9

Nowości w Solid Edge ST9 Nowości w Solid Edge ST9 Poszerzaj swoje horyzonty Zalety Wykorzystuj istniejące projekty, także pochodzące z innym programów CAD, dzięki rozbudowanemu dostępowi do ich danych Wykorzystaj wbudowany system

Bardziej szczegółowo

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Oprogramowanie Velocity Series. a r t y k u ł t e c h n i c z n y

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Oprogramowanie Velocity Series. a r t y k u ł t e c h n i c z n y Oprogramowanie Velocity Series Projektowanie maszyn bez kosztów ogólnych Tworzenie zautomatyzowanych, trójwymiarowych projektów CAD nie musi być skomplikowane wystarczy wybrać właściwą technologię www.siemens.com/solidedge

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Aparaty słuchowe Hi-Fi z Multiphysics Modeling

Aparaty słuchowe Hi-Fi z Multiphysics Modeling Aparaty słuchowe Hi-Fi z Multiphysics Modeling POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Technologia Przetwarzania Materiałów Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk

Bardziej szczegółowo

Technologia wykrawania w programie SigmaNEST

Technologia wykrawania w programie SigmaNEST Technologia wykrawania w programie SigmaNEST 1. Wstęp Wykrawanie - obok cięcia plazmą, laserem, nożem, tlenem oraz wodą - jest kolejnym procesem, obsługiwanym przez program SigmaNEST. Jednak w tym przypadku,

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna Zadanie I zakup typu CAD - 3

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). PORÓWNA FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). Funkcje CAD SOLID WORKS CAD 3D IRONCAD OPERACJE PODSTAWOWE Wyciągnięcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

PROSKAR KREATYWNA INŻYNIERIA

PROSKAR KREATYWNA INŻYNIERIA PROSKAR KREATYWNA INŻYNIERIA Siedlce, 2013 O firmie Proskar jest firmą informatyczną specjalizującą się w wytwarzaniu oprogramowania Specjalizujemy się w wytwarzaniu dedykowanego oprogramowania w technologii

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie biblioteki wybranych złączy pneumatycznych na przykładzie modelowania instalacji pneumatycznych w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V15

Zastosowanie biblioteki wybranych złączy pneumatycznych na przykładzie modelowania instalacji pneumatycznych w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V15 PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF FLIZIKOWSKI 1, DR INŻ. KAZIMIERZ PESZYŃSKI 2 MGR INŻ. WALDEMAR TOPOL 3, MGR INŻ. ADAM BUDZYŃSKI 4 WOJCIECH BIENIASZEWSKI 5 1. ATR Bydgoszcz, Wydział Mechaniczny, e-mail: fliz@mail.atr.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAD. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAD. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAD Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Opanuj podstawy projektowania CAD części i złożeń Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

Bardziej szczegółowo

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET SAMODZIELNE POZYSKUJ I UTRZYMUJ PROJEKTOSWOICH WANIE KLIENTÓW CECHY SYSTEMU Udostępnij swoim klientom narzędzie do samodzielnego projektowania produktu,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji modułu Konwerter 3D

Opis funkcji modułu Konwerter 3D Opis funkcji modułu Konwerter 3D www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MODUŁ KONWERTER 3D...3 Wygląd i funkcje okna modułu Konwerter 3D...3 Konwertowanie

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta SZKOLENIOWA

Nasza oferta SZKOLENIOWA Katalog szkoleń IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

Import różnych typów geometrii

Import różnych typów geometrii Import różnych typów geometrii Wstęp Kluczową kwestią w programach typu CAD/CAM jest import geometrii. Powinien być on możliwie szybki i prosty oraz przede wszystkim, pozwalać na odczyt plików o różnym

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAD Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Solid Edge Insight. www.siemens.com/solidedge

Solid Edge Insight. www.siemens.com/solidedge Solid Edge Insight Siemens PLM Software www.siemens.com/solidedge Oprogramowanie Solid Edge Insight umożliwia pełną integrację narzędzi CAD, zasad zarządzania dokumentacją projektową, jak również narzędzi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy

TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy ~ 1 ~ TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy 1. Przygotowanie modelu. Bezpośrednio po wczytaniu geometrii i sprawdzeniu błędów należy ocenić detal czy nadaje się do przekonwertowania

Bardziej szczegółowo

CADENAS PARTsolutions. Światowy przełom w zakresie zasobów i jakości biblioteki CAD produktów standardowych

CADENAS PARTsolutions. Światowy przełom w zakresie zasobów i jakości biblioteki CAD produktów standardowych CADENAS PARTsolutions Światowy przełom w zakresie zasobów i jakości biblioteki CAD produktów standardowych CADENAS PARTsolutions rozwiązanie dzięki, któremu wszyscy wygrywają Producenci i dostawcy części

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie PLM umożliwia dostosowanie konfiguracji maszyn modułowych do potrzeb klienta

Oprogramowanie PLM umożliwia dostosowanie konfiguracji maszyn modułowych do potrzeb klienta Przemysł ciężki i maszynowy Otto Bihler Oprogramowanie PLM umożliwia dostosowanie konfiguracji maszyn modułowych do potrzeb klienta Produkty NX, Teamcenter Inicjatywy biznesowe Rozwój nowego produktu Synchronizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Ryszard Ostrowski 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Dostarcza rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Część 2 Załącznik nr 1.2

Część 2 Załącznik nr 1.2 Część 2 Załącznik nr 1.2 WSTĘP: Uwagi ogólne do zapisów dotyczących oprogramowania wyspecyfikowanego w Częściach: 1,2,3 System operacyjny Obecnie Zamawiający posiada komputery stacjonarne i przenośne z

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną 1.4 Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1: Zmiana długości ramienia dźwigni w trybie sekwencyjnym Korzystając np. z ekranu startowego Solid Edge otwórz plik 01_Dźwignia_sek.par. Dokonaj edycji dynamicznej pierwszej

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej

Pracownia Inżynierii Procesowej Pracownia Inżynierii Procesowej Aktualizacja oferty styczeń 2016 WŁAŚCICIEL mgr inż. Alicja Wróbel Absolwent Politechniki Opolskiej, Wydziału Zarzadzania i Inżynierii Produkcji Rysunek techniczny 2D 3D

Bardziej szczegółowo

NetMarker STOŁOWY SYSTEM

NetMarker STOŁOWY SYSTEM S TO Ł O W Y S Y S T E M D O Z N A K O WA N I A N e t M a r k e r NetMarker KOMPAKTOWY STOŁOWY SYSTEM DO ZNAKOWANIA Innowacyjny stołowy system do znakowania CNC NetMarker odznacza się jakością znakowania,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami

Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami WebCenter WebCenter to rozbudowana internetowa platforma zarządzania opakowaniami, która umożliwia administrowanie procesami przedsiębiorstwa, cyklami zatwierdzania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów obiegu dokumentacji. 14 marca 2012

Optymalizacja procesów obiegu dokumentacji. 14 marca 2012 Optymalizacja procesów obiegu dokumentacji 14 marca 2012 Nie można o tym zapominać Największym dobrem każdego przedsiębiorstwa jest myśl ludzka! Umiejętność zarządzania i współdzielenia danych to podstawa

Bardziej szczegółowo

Programowanie zespołowe

Programowanie zespołowe Programowanie zespołowe Laboratorium 4 - modele tworzenia oprogramowania, manifest Agile i wstęp do Scruma mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 14 marca 2017 1 / 21 mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, który dostarcza swoim klientom najwyższej jakości materiały, komponenty, systemy i zintegrowane

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

ERP to za mało. Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu. Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski

ERP to za mało. Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu. Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski ERP to za mało Zarządzanie wiedzą przez cały okres ŻYCIA produktu Katarzyna Andrzejuk Mariusz Zabielski Pierwszy wymiar firmy - struktura organizacyjna Zrozumieć jaka jest struktura organizacyjna oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE ST

PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE ST PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE ST Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Oferta podstawowa na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Guidewire Digital Portals. Adapt and succeed

Guidewire Digital Portals. Adapt and succeed Guidewire Digital Portals Adapt and succeed Nasza wizja cyfrowego świata Chcemy pomagać ubezpieczycielom w dostosowywaniu się i odnoszeniu sukcesów w środowisku, które ma coraz większe oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

CAMdivision. CAMdivision

CAMdivision. CAMdivision CAMdivision CAMdivision - Autoryzowany partner handlowy Siemens PLM Software - Obecnie zatrudniamy ponad 20 osób Oferujemy oprogramowanie: - NX - Teamcenter - Solid Edge - CAM Express Wdrożenia systemów

Bardziej szczegółowo