Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Kontakt Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Autorzy: Nancy Conner, Matthew MacDonald Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk, Maria Chaniewska ISBN: Tytuł oryginału: Office 2010: The Missing Manual Format: , stron: 808 Zorganizuj swoją pracę za pomocą najnowocześniejszych narzędzi! Jak przygotować elegancki dokument? Jak zainteresować widza prezentacją? Jak skutecznie walczyć ze spamem w Microsoft Outlook 2010? Pakiet Microsoft Office to najbardziej znany zestaw narzędzi, bez których mało kto wyobraża sobie codzienną pracę. Idealnie dobrane komponenty, innowacyjność, wydajność, a przede wszystkim niezwykle pozytywny wpływ na codziennie wykonywane zadania to cechy, które zadecydowały o sukcesie tego produktu. Musisz przygotować skomplikowany i monotonny raport? A może stworzyć elegancki list motywacyjny lub zaprezentować swoje osiągnięcia? Setki maili, zadań i bałagan w kalendarzu? Nic prostszego! Właśnie trzymasz w rękach książkę, dzięki której poznasz najskrytsze możliwości narzędzi należących do pakietu Microsoft Office. Książka podzielona jest na cztery istotne części, a każda z nich poświęcona głównemu programowi należącemu do zestawu. Na pierwszy ogień rzucono tu edytor tekstu Microsoft Word Dowiesz się, jak poprawnie przygotować najbardziej skomplikowany dokument zawierający zdjęcia, wykresy lub tabele. Ponadto zobaczysz, jak skorzystać z narzędzi do sprawdzania pisowni, recenzji oraz publikacji Twoich dokumentów. W części drugiej omawiany jest program Outlook, dzięki któremu zapanujesz nad ogromem maili, zadań i spotkań. Nauczysz się komponować wiadomości, korzystać z filtrów oraz organizować pocztę w foldery. Część trzecia w całości opisuje aplikację Microsoft Excel niezastąpioną, gdy musisz przygotować raport lub zestawienie. Excel sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczne jest wykonywanie żmudnych obliczeń na ogromnej ilości danych. Dodatkowo sprawdzisz, jak tworzyć wykresy wizualizujące Twoje dane oraz korzystać z mechanizmu tabeli przestawnych. W części czwartej uwaga skupiona jest na programie PowerPoint. Po jej lekturze przygotowanie robiącej wrażenie prezentacji nie będzie stanowiło dla Ciebie żadnego problemu! Oprócz omówienia czterech głównych programów pakietu Microsoft Office w tej książce znajdziesz informacje na temat innych narzędzi należących do tego pakietu, często równie przydatnych. Jest ona idealnym źródłem informacji na temat Microsoft Office 2010 w polskiej wersji językowej. Razem z nią pokonasz każde wyzwanie biurowe! Odkryj potencjał pakietu biurowego Microsoft Office! Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion

3 Spis tre ci Nieoficjalna czo ówka Wprowadzenie...23 Cz I Word Rozdzia 1. Podstawy edycji tekstów...33 Uruchamianie Worda G ówne okno programu Word Zastosowanie skrótów klawiszowych Tworzenie nowego dokumentu Tworzenie nowego pustego dokumentu Tworzenie nowego dokumentu na bazie szablonu Tworzenie nowego dokumentu na bazie istniej cego Wpisywanie tekstu Zapisywanie dokumentów Zapisywanie dokumentów przy u yciu myszy Zapisywanie dokumentów przy u yciu skrótów klawiszowych Zastosowanie okna dialogowego Zapisz jako Zamykanie dokumentu Otwieranie istniej cych dokumentów Ró ne sposoby wy wietlania edytowanego dokumentu Przegl danie dokumentu przy u yciu okienka Nawigacja Powi kszanie i pomniejszanie widoku Praca z wieloma oknami jednocze nie Rozdzia 2. Edycja i formatowanie Zaznaczanie i przenoszenie tekstu Cztery sposoby na przenoszenie tekstu Wyszukiwanie i zamiana tekstu Wyszukiwanie przy u yciu okienka nawigacji Ustawianie opcji wyszukiwania... 70

4 Wyszukiwanie przy u yciu tradycyjnego okna Znajdowanie i zamienianie...71 Zamiana tekstu...73 Formatowanie tekstu: czcionka, rozmiar i styl...75 Centrum sterowania: karta Narz dzia g ówne...75 Kopiowanie formatowania przy u yciu Malarza formatów...77 Szybkie formatowanie przy u yciu minipaska narz dzi...78 Formatowanie przy u yciu stylów...79 Formatowanie akapitów: wyrównywanie, wci cia i odst py...83 Wyrównywanie tekstu...83 Wci cia akapitów...84 Ustawianie odst pów mi dzy wierszami...87 Ustawianie odst pów mi dzy akapitami...88 Praca z listami...88 Tworzenie listy...89 Formatowanie listy...91 Formatowanie dokumentu...94 Zastosowanie polece grupy Ustawienia strony...95 Zastosowanie polece grupy T o strony...97 Wstawianie nag ówków, stopek i numeracji stron Rozdzia 3. Tabele, grafika i wykresy Tworzenie tabel Tworzenie tabeli od podstaw Tworzenie tabeli na podstawie tekstu Wpisywanie danych do tabeli Edytowanie tabeli Zaznaczanie fragmentu lub ca ej tabeli Wstawianie wierszy i kolumn Przenoszenie kolumn i wierszy Scalanie i podzia komórek Usuwanie ca ej tabeli lub jej cz ci Formatowanie tabeli Zastosowanie wbudowanych stylów formatowania tabel Tworzenie cieniowania i obramowa Cieniowanie tabeli Tworzenie obramowa Wstawianie elementów graficznych Wstawianie obrazów Wstawianie obiektu clipart Wstawianie zrzutów ekranu Edytowanie obrazów Zmiana rozmiaru obrazu Kadrowanie obrazu Usuwanie t a obrazu Przenoszenie i obracanie obrazów Zmiana wygl du obrazu SPIS TRE CI

5 Zastosowanie stylów obrazu Zawijanie tekstu dooko a obrazu Wyszukiwanie obrazów Zabawy z czcionkami i grafikami SmartArt Wstawianie obiektów typu WordArt Edytowanie obiektów WordArt Wstawianie grafiki SmartArt do dokumentu Dodawanie wykresów i diagramów Rozdzia 4. Sprawdzanie pisowni i opcje poszukiwania Sprawdzanie pisowni i gramatyki Wykrywanie b dów pisowni Sprawdzanie poprawno ci gramatycznej Automatyczna korekta b dów Wycofywanie zmian wprowadzonych przez funkcj Autokorekta Ustawianie opcji Autokorekty Autoformatowanie dokumentów Wbudowane narz dzia poszukiwania Wyszukiwanie wyrazów w s owniku U ywanie tezaurusa Wyszukiwanie informacji w sieci T umaczenie tekstu Rozdzia 5. Drukowanie dokumentów Pierwsze kroki z drukowaniem Przegl danie dokumentów przed drukowaniem Drukowanie dokumentu Zmiana opcji i ustawie drukowania Wybieranie drukarki Konfiguracja ustawie Wysy anie faksów Tworzenie strony tytu owej Wysy anie faksu Drukowanie kopert Formatowanie adresów na kopercie Wybieranie metody podawania kopert Drukowanie etykiet czenie danych adresowych z dokumentami Krok 1.: Wybierz typ dokumentu Krok 2.: Wybierz dokument pocz tkowy Krok 3.: Wybierz adresatów Krok 4.: Napisz list Krok 5.: Przejrzyj listy Krok 6.: Uko cz scalanie Samodzielne tworzenie korespondencji seryjnej za pomoc polece karty Korespondencja SPIS TRE CI 5

6 Rozdzia 6. Raporty i tworzenie d ugich dokumentów Wstawianie podzia ów stron Podzia dokumentu na sekcje Rodzaje podzia ów sekcji Wstawianie podzia ów sekcji Zmiana orientacji nowej sekcji Zmiana numeracji w nowej sekcji Przypisy dolne i ko cowe Wstawianie przypisów dolnych Wstawianie przypisów ko cowych Edytowanie przypisów Wyszukiwanie przypisów Zmiana po o enia przypisów dolnych lub ko cowych Zamiana przypisów dolnych na ko cowe (i odwrotnie) Zmiana znaczników przypisów dolnych i ko cowych Usuwanie przypisów Wstawianie cytatów i tworzenie bibliografii Tworzenie i wstawianie cytatów (odwo a do róde ) Wstawianie istniej cego cytatu Wstawianie ród a zast pczego Edycja cytatu lub jego ród a Usuwanie cytatu Usuwanie ród a Tworzenie bibliografii Aktualizacja bibliografii Jak u atwi poruszanie si po dokumencie? Wstawianie zak adek i odsy aczy Tworzenie spisu tre ci Tworzenie indeksów Rozdzia 7. Dostosowywanie dokumentów przy u yciu motywów, szablonów i makr Motywy: prosty sposób na lepsze dokumenty Wybieranie motywu Dostosowywanie motywu Zapisywanie motywu Odszukiwanie zapisanego motywu Szablony: wzorcowe pliki wielorazowego u ytku Wybieranie szablonów Tworzenie w asnych szablonów Dostosowywanie szablonów do w asnych potrzeb Oszcz dzanie czasu przez zastosowanie makr Rejestrowanie makr Uruchamianie makra Kopiowanie makr pomi dzy szablonami Usuwanie makra SPIS TRE CI

7 Rozdzia 8. Publikowanie dokumentów Gazetki i broszury Uk adanie tekstu w kolumnach Formatowanie kolumn Wstawianie pola tekstowego Obrazy i zawijanie tekstu Projektowanie stron internetowych Zapisywanie dokumentu Worda jako strony sieci Web Tworzenie strony sieci Web od zera Tworzenie wi kszej liczby stron dla witryny Rozdzia 9. Udost pnianie dokumentów Udost pnianie dokumentów Wysy anie dokumentów za pomoc poczty elektronicznej Zapisywanie dokumentu na serwerze us ugi SkyDrive Zapisywanie dokumentu na serwerze us ugi SharePoint Dodawanie komentarzy Wstawianie komentarza Przegl danie komentarzy Edytowanie komentarzy Usuwanie komentarzy ledzenie zmian Wybieranie zmian do przegl dania Zatwierdzanie i odrzucanie zmian Ustawianie opcji ledzenia zmian Porównywanie dokumentów Scalanie dokumentów Ochrona dokumentów Usuwanie ukrytych danych i informacji osobistych Ograniczanie mo liwo ci formatowania i edytowania dokumentów Ograniczanie uprawnie u ytkowników Praca grupowa i edycja równoleg a Cz II Outlook Rozdzia 10. Rozpoczynanie pracy z programem Outlook Konfigurowanie Outlooka Krótki przegl d Poczta Kalendarz Kontakty Zadania Notatki Komponowanie i wysy anie poczty elektronicznej Wysy anie wiadomo ci do wielu odbiorców Korekta wiadomo ci Do czanie pliku do wiadomo ci SPIS TRE CI 7

8 Wstawianie obrazu do wiadomo ci Dodawanie podpisu Dodawanie motywu lub papeterii Okre lanie priorytetu i poufno ci wiadomo ci Upewnianie si, czy wiadomo dotar a Okre lanie czasu dostarczenia Kierowanie odpowiedzi na inny adres Dodawanie przycisków g osowania Praca w trybie offline Odbieranie poczty elektronicznej Odpowiadanie na lub przekazywanie go dalej Otwieranie za cznika Otrzymywanie powiadomie Usuwanie wiadomo ci Oznaczanie wiadomo ci jako nieprzeczytanej Oflagowywanie wiadomo ci Porz dkowanie wiadomo ci Przekierowywanie przychodz cych wiadomo ci T umaczenie wiadomo ci Drukowanie wiadomo ci Walka ze spamem A co, je eli to nie jest spam? Konfigurowanie listy Bezpieczni nadawcy Zarz dzanie wiadomo ciami mieciami Oszcz dzanie czasu dzi ki szybkim krokom Stosowanie szybkiego kroku Dostosowywanie szybkiego kroku Tworzenie niestandardowego szybkiego kroku Usuwanie szybkiego kroku Zarz dzanie wieloma kontami Dodawanie innego konta Proste utrzymywanie kont Wybieranie, z którego konta wys a wiadomo Rozdzia 11. Ksi ka adresowa programu Outlook Dodawanie i edycja kontaktów Dodawanie kontaktów Import adresów z innego programu Edycja informacji o kontakcie Szukanie kontaktu Wy wietlanie kontaktów Sortowanie i grupowanie kontaktów Dostosowywanie widoku Zapisywanie widoku Usuwanie widoku Okienko Osoby Komunikowanie si z kontaktem SPIS TRE CI

9 Grupowanie kontaktów Tworzenie grupy kontaktów Wysy anie poczty elektronicznej do grupy kontaktów Zarz dzanie grup kontaktów Drukowanie kontaktów Rozdzia 12. Organizacja folderów Znajdowanie folderów w okienku nawigacji Tworzenie nowego folderu Wype nianie folderów i zarz dzanie nimi Kopiowanie folderu Przenoszenie folderu Zmienianie nazwy folderu Usuwanie folderu Kategoryzowanie elementów Przypisywanie kategorii Tworzenie nowej kategorii Wy wietlanie elementów wed ug kategorii Czyszczenie kategorii Zmienianie nazwy kategorii Dostosowywanie widoków Dostosowywanie okienka nawigacji Dostosowywanie okienka odczytu Dostosowywanie paska zada do wykonania Przeszukiwanie folderów Przeszukiwanie bie cego folderu Powtarzanie wyszukiwania Rozszerzanie wyszukiwania U ci lanie wyszukiwania Dokonywanie zaawansowanego wyszukiwania Zmienianie ustawie wyszukiwania Czyszczenie folderów Archiwizowanie starych danych Oczyszczanie skrzynki pocztowej Rozdzia 13. Organizacja kalendarza, zada i notatek Twój harmonogram, Twój kalendarz Tworzenie terminu lub spotkania Planowanie terminu Planowanie spotkania Akceptowanie zaproszenia na spotkanie Dodawanie lub usuwanie uczestników ledzenie uczestnictwa Anulowanie spotkania Edycja wydarze Zmiana terminu w spotkanie Tworzenie wydarze cyklicznych SPIS TRE CI 9

10 Otrzymywanie przypomnie Usuwanie terminu Wy wietlanie harmonogramu Zadania Dodawanie zadania Tworzenie zadania Akceptowanie zadania Zarz dzanie zadaniami Edycja zadania Oznaczanie zada Oznaczanie zadania jako uko czonego Wy wietlanie zada Notowanie w Outlooku Dodawanie notatki Praca z notatkami Wy wietlanie notatek Cz III Excel 10 Rozdzia 14. Tworzenie pierwszego arkusza kalkulacyjnego Tworzenie podstawowego arkusza Tworzenie nowego arkusza Wstawianie tytu ów w kolumnach Wpisywanie danych Edytowanie danych Poruszanie si po siatce Klawisze skrótu Funkcja Przejd do Okno Excela Karty Wst ki Pasek formu y Pasek stanu Widok Backstage Opcje programu Excel Zapisywanie plików Format pliku Excela Przygotowanie skoroszytu dla wersji Excel Zapisywanie skoroszytu dla wersji Excel Zapisywanie arkuszy w innych formatach Zapisywanie skoroszytu w formacie PDF Zapisywanie skoroszytu przy u yciu has a Odzyskiwanie danych po katastrofie Otwieranie plików Otwieranie ostatnio u ywanych dokumentów Widok chroniony Ró ne metody otwierania plików Otwieranie kilku skoroszytów jednocze nie SPIS TRE CI

11 Wprowadzanie ró nych typów danych Jak Excel decyduje o tym, e dane maj format tekstowy Jak Excel decyduje o tym, e dane maj format liczbowy Jak Excel decyduje o tym, e dane maj format daty lub czasu Regionalne ustawienia dat Drukowanie Jak wydrukowa plik Excela? Widok Uk ad strony lepszy podgl d wydruku Tworzenie nag ówków i stopek Kontrola stronicowania Znaki podzia u strony Skalowanie Podgl d podzia u stron widok z lotu ptaka Rozdzia 15. Przemieszczanie danych i zarz dzanie arkuszami roboczymi Zaznaczanie komórek Zaznaczanie ci g ych zakresów Zaznaczanie nieci g ych zakresów Automatyczne zaznaczanie danych Zaznaczanie komórek przy u yciu klawiatury Przemieszczanie komórek Proste operacje wytnij-i-wklej oraz kopiuj-i-wklej Metoda przeci gnij-i-upu Udogodnienia podczas wklejania Wklejanie specjalne Dodawanie i przesuwanie kolumn i wierszy Wstawianie kolumn Wstawianie wierszy Wstawianie skopiowanych lub wyci tych komórek Usuwanie kolumn i wierszy Arkusze i skoroszyty Dodawanie i usuwanie arkuszy Ukrywanie arkuszy Nadawanie arkuszom nazw i zmiana ich uk adu w skoroszycie Przenoszenie arkuszy mi dzy skoroszytami Rozdzia 16. Formatowanie komórek Formatowanie warto ci komórek Zmienianie formatu warto ci komórki Formatowanie liczb Formatowanie dat i godzin Specjalne formatowanie specjalnych liczb Formatowanie wygl du komórek Wyrównanie i orientacja Czcionki i kolory Obramowanie i wype nienia SPIS TRE CI 11

12 Rozdzia 17. Konstruowanie prostych formu Tworzenie prostej formu y Kolejno dzia a w Excelu Odwo ania do komórek Jak Excel formatuje komórki, które zawieraj odwo ania? Funkcje U ycie funkcji wewn trz formu y U ywanie w funkcji odwo a do komórek U ywanie w funkcji zakresów komórek Funkcje kompatybilno ci Excela B dy w formu ach Operatory logiczne Szybkie konstruowanie formu Tworzenie formu z wykorzystaniem myszy Edytowanie formu z wykorzystaniem myszy Karta Formu y U ywanie przycisku Wstaw funkcj Kopiowanie formu Odwo ania bezwzgl dne Odwo ania mieszane Odwo ania do innych arkuszy Rozdzia 18. Przyk ady funkcji i rozwi zywanie problemów z formu ami Zaokr glanie liczb ZAOKR(), ZAOKR.DÓ () i ZAOKR.GÓRA() zaokr glanie liczb Manipulowanie tekstem Z CZ.TEKSTY() czenie ci gów tekstu LEWY(), FRAGMENT.TEKSTU() i PRAWY() kopiowanie cz ci tekstu USU.ZB DNE.ODST PY() i OCZY () usuwanie niepo danych spacji i znaków niedrukowalnych PODSTAW() zast powanie sekwencji znaków Poprawianie b dów w formu ach Krokowe obliczanie formu ledzenie poprzedników i zale no ci Sprawdzanie b dów Rozdzia 19. Tworzenie wykresów Podstawowe informacje o wykresach Wykresy osadzone i samodzielne Tworzenie wykresów przy u yciu Wst ki Karty kontekstowe Narz dzia wykresów Wst ki Podstawowe dzia ania na wykresach Przesuwanie i zmiana rozmiaru wykresu Tworzenie samodzielnego wykresu Edytowanie danych i dodawanie ich do wykresu Zmiana typu wykresu Drukowanie wykresów SPIS TRE CI

13 Tworzenie wykresów w praktyce Wykresy z wieloma seriami liczb Okre lanie danych wyst puj cych na osi X Dane u ywaj ce skali dat lub czasu Nieci g e zakresy danych u ywanych przez wykresy Zmiana kolejno ci serii danych Zmiana sposobu prezentacji pustych warto ci Typy wykresów Kolumnowy S upkowy Liniowy Ko owy Warstwowy Style i uk ady wykresów Style wykresów Uk ady wykresów Dodawanie elementów wykresu Dodawanie tytu ów Dodawanie legendy Dodawanie etykiet do serii danych Dodawanie indywidualnych etykiet danych Cz IV PowerPoint Rozdzia 20. Tworzenie prezentacji Tworzenie nowej prezentacji Tworzenie nowej prezentacji na bazie szablonu Wybieranie motywu prezentacji Dodawanie tekstu do slajdów Tworzenie nowego slajdu Dodawanie zawarto ci slajdu Usuwanie zawarto ci slajdu Zapisywanie prezentacji Otwieranie istniej cej prezentacji Otwieranie ostatnio u ywanej prezentacji z menu Start Otwieranie ostatnio u ywanej prezentacji w programie PowerPoint Otwieranie dowolnej prezentacji w programie PowerPoint Dodawanie notatek Przegl danie prezentacji Widok Normalny Widok Sortowanie slajdów Widok do czytania Widok Strona notatek Widok Pokaz slajdów Zmiana wspó czynnika powi kszenia wy wietlania prezentacji Drukowanie prezentacji SPIS TRE CI 13

14 Rozdzia 21. Edytowanie slajdów Edytowanie tekstu Formatowanie tekstu Dostosowywanie odst pów mi dzyznakowych Rozmieszczanie tekstu na slajdzie Formatowanie pola tekstowego Tworzenie list Tworzenie czy do stron internetowych Sprawdzanie poprawno ci pisowni Zamiana tekstu na obiekt WordArt Osadzanie innych plików w slajdach Osadzanie na slajdach istniej cych plików Aktualizacja czy Tworzenie nowego pliku osadzonego Wstawianie tabel do slajdów Wstawianie tabeli Wpisywanie informacji do tabeli Edytowanie tabeli Wstawianie obrazów do slajdów Tworzenie albumów fotograficznych Praca z kszta tami Praca z grafikami SmartArt Praca z wykresami i diagramami Rozmieszczanie obiektów na slajdach Wyrównywanie po o enia obiektów na slajdzie Zmiana kolejno ci obiektów Grupowanie obiektów Rozdzia 22. Edytowanie prezentacji Kopiowanie, zmienianie kolejno ci i usuwanie slajdów Kopiowanie slajdu Duplikowanie slajdu Wstawianie slajdu z innej prezentacji Zmiana kolejno ci slajdów w prezentacji Usuwanie slajdu Ukrywanie slajdów Nag ówki i stopki Stemple czasowe slajdów Dodawanie stopki do slajdów Numerowanie slajdów Dodawanie nag ówka i stopki do notatek i materia ów informacyjnych Organizowanie prezentacji za pomoc sekcji Tworzenie sekcji Nazywanie sekcji Zwijanie i rozwijanie sekcji Przenoszenie sekcji wewn trz prezentacji Ukrywanie wszystkich slajdów wewn trz sekcji Usuwanie sekcji z prezentacji SPIS TRE CI

15 Nawigowanie za pomoc czy i przycisków akcji Wstawianie hiper cza do innego slajdu Tworzenie spisu tre ci prezentacji czenie z ukrytym slajdem Wstawianie przycisku akcji Otwieranie wstawionego pliku Wzorce slajdów: pot ga szablonów Zmienianie wygl du wszystkich slajdów w prezentacji Zmienianie uk adu dla konkretnego typu slajdów Tworzenie nowego uk adu Praca ze wzorcami materia ów informacyjnych i notatek Wspó praca Dodawanie i czytanie komentarzy Porównywanie wersji prezentacji Rozdzia 23. Dodawanie multimediów i animacji Umieszczanie klipów multimedialnych w prezentacji Dodawanie wideo z dysku twardego Dodawanie wideo z witryny internetowej Dodawanie animowanego obiektu clipart Dodawanie d wi ku z dysku twardego Dodawanie d wi kowego obiektu clipart Nagrywanie audio Formatowanie klipów wideo Formatowanie klipów audio Edytowanie klipów multimedialnych Animowanie obiektów Animowanie obiektu Zmienianie animacji Regulowanie opcji efektu Dodawanie wi kszej liczby animacji Tworzenie cie ki ruchu Wyzwalanie animacji Okre lanie czasu animacji Zmienianie kolejno ci animacji Usuwanie animacji Korzystanie z okienka animacji Animowane listy Sk adanie obiektów na stosie Animowanie grafik SmartArt Tworzenie przej pomi dzy slajdami Dodawanie przej cia Strojenie efektów przej Dodawanie d wi ku do przej cia Okre lanie czasu przej SPIS TRE CI 15

16 Rozdzia 24. Czas na pokaz! Wy wietlanie prezentacji Start, nawigacja, koniec: wskazówki i skróty Uruchamianie pokazu slajdów Zmienianie slajdów Ko czenie pokazu slajdów Przed pokazem: przygotowania Dodawanie narracji do pokazu slajdów Tworzenie niestandardowego pokazu Tworzenie materia ów informacyjnych Przygotowywanie pokazu Na pokazie Parametry do sprawdzenia Uruchamianie pokazu slajdów Podczas pokazu Ko czenie pokazu Inne opcje prezentacji Emisja pokazu slajdów Tworzenie samodzielnego pokazu Tworzenie interaktywnego pokazu slajdów Przekszta canie prezentacji w wideo Udost pnianie prezentacji Pakowanie prezentacji na p yt CD lub DVD Cz V Inne narz dzia pakietu Office Rozdzia 25. OneNote Co to jest OneNote? Zapoznanie si z przestrzeni robocz programu OneNote Tworzenie i wype nianie notesu Dodawanie notatek do strony Porz dkowanie notesu Praca z sekcjami i stronami Usuwanie notesów, sekcji i stron Zarz dzanie poszczególnymi notesami Pisanie notatek bocznych czenie notatki z jej ród em Oznaczanie notatki Znajdowanie notatki Wy wietlanie notesów Udost pnianie notatek Znajdowanie zmian wprowadzonych przez innych Wysy anie strony poczt elektroniczn Korzystanie z OneNote z innymi programami Office U ywanie po czonych notatek Wprowadzenie plików pakietu Office do OneNote SPIS TRE CI

17 Rozdzia 26. Office Web Apps Wprowadzenie do pakietu Office w internecie Konfigurowanie aplikacji Office Web Apps Logowanie si do SkyDrive Tworzenie i edycja plików Zapisywanie pliku Office Web Apps Praca z folderami w SkyDrive Tworzenie folderu Wy wietlanie plików w folderze Zmienianie nazwy folderu Usuwanie folderu Zarz dzanie plikami w SkyDrive Otwieranie pliku adowanie plików do SkyDrive ze swojego komputera Pobieranie plików ze SkyDrive do swojego komputera Przenoszenie, zmienianie nazwy, usuwanie: wskazówki dotycz ce zarz dzania plikami Wspó dzielenie plików Okre lanie uprawnie Komentowanie Równoczesna edycja w Excelu Docs.com: Office Web Apps dla Facebooka Dodawanie plików Docs Wy wietlanie dokumentów Edycja dokumentu Udost pnianie dokumentu Wy wietlanie dokumentów przyjació Dodatki Dodatek A Dostosowywanie aplikacji Office Dostosowywanie paska narz dzi Szybki dost p Dostosowywanie Wst ki Dostosowywanie paska stanu Skorowidz SPIS TRE CI 17

18 3 Tabele, grafika i wykresy ROZDZIA Wspó czesne przetwarzanie tekstów to nie tylko s owa, a Word 2010 jest tego znakomitym przyk adem. Pomimo i tekst nadal stanowi przewa aj c wi kszo zawarto ci dokumentu, w atwy sposób mo esz podnie jego atrakcyjno i wyró ni niektóre jego fragmenty poprzez dodanie innych elementów. Tabele pozwalaj na organizowanie tekstu w wiersze i kolumny, dzi ki czemu czytelnik mo e atwo przegl da du e zestawienia. Wykresy umo liwiaj prezentacj danych tabelarycznych w atrakcyjnej formie graficznej, co z pewno ci docenisz, prezentuj c raport opisuj cy szybki przyrost dochodów Twojej firmy czy porównuj c trendy finansowe na rynkach. W dokumentach Worda mo esz równie umieszcza ró nego typu elementy graficzne takie jak zdj cia rodzinne, logo firmy, obiekty typu clipart, portrety szefa, zdj cia produktów firmowych i inne je eli na dysku Twojego komputera masz jakie zdj cie, obrazek czy rysunek, to bez problemu dodasz go do dokumentu. W tym rozdziale poka emy, jak pracowa w Wordzie z elementami innymi ni tekst. Dowiesz si mi dzy innymi, jak wstawia je do dokumentu, jak je skalowa, jak przenosi je w inne miejsce oraz jak je edytowa. Dzi ki zastosowaniu takich dodatkowych elementów Twoje dokumenty b d bardziej atrakcyjne, a ich najwa niejsze punkty b d bardziej wyeksponowane. Tworzenie tabel Przez d ugie wieki filozofowie zastanawiali si nad fundamentalnym pytaniem Co by o pierwsze, jajko czy kura?. Kiedy pracujesz z tabelami w Wordzie, jego odpowiednikiem cho mo e o nieco mniej donios ym znaczeniu jest pytanie Co by o pierwsze, tabela czy dane?. Jak zwykle w takich sytuacjach odpowied nale y do Ciebie. Kiedy tworzysz w Wordzie tabel, mo esz rozpocz od zaprojektowania jej samej, a nast pnie umie ci w niej odpowiednie dane lub odwrotnie rozpocz od przygotowania danych, po czym u y ich do utworzenia tabeli. Niezale nie od tego, któr drog wybierzesz, ca y proces jest prosty.

19 Tworzenie tabel Tworzenie tabeli od podstaw Je eli chcesz utworzy tabel od podstaw, a nast pnie wype ni j danymi, masz do wyboru kilka mo liwo ci: mo esz wstawi pust prost tabel, wstawi tabel gotow, preformatowan lub narysowa tak tabel od pocz tku. Co najlepsze, nawet kiedy decydujesz si najpierw zaprojektowa ca tabel, a dopiero potem wype ni j danymi, to zaprojektowana struktura w aden sposób nie ogranicza Twoich mo liwo ci dokonywania jej pó niejszych zmian, je eli zajdzie taka potrzeba. W nieco dalszej cz ci tego rozdzia u dowiesz si, jak edytowa istniej ce tabele. Wstawianie tabeli Aby szybko wstawi prost tabel ze wszystkimi komórkami o identycznych rozmiarach, rozpocznij od ustawienia kursora w punkcie, w którym chcesz j umie ci. Nast pnie wykonaj polecenia opisane poni ej. 1. Przejd na kart Wstawianie i naci nij przycisk Tabela (lewy Alt, V, 4). Na ekranie pojawi si menu podr czne wstawiania tabeli przedstawione na rysunku 3.1, zawieraj ce siatk tabeli o wymiarach Rysunek 3.1. W miar zaznaczania rozmiaru tabeli Word wy- wietla jej podgl d na ywo w dokumencie 2. U yj myszy lub klawiszy strza ek do poruszania si po siatce i zaznaczania wymiarów. W miar zaznaczania rozmiaru tabeli Word na bie co wy wietla jej wygl d w dokumencie, dzi ki czemu mo esz szybko sprawdzi, czy dana tabela spe nia Twoje oczekiwania. 3. Kiedy zaznaczysz po dane wymiary, kliknij lewym przyciskiem myszy lub naci nij klawisz Enter. Tabela pojawi si w wybranym wcze niej miejscu dokumentu. Uwaga: Gdy tworzysz tabel, na Wst ce pojawia si nowa grupa Narz dzia tabel, w której znajduj si dwie karty kontekstowe zawieraj ce polecenia do pracy z tabelami Projektowanie i Uk ad. Kiedy przeniesiesz kursor na zewn trz tabeli, znikn one ze Wst ki jak wida, karty kontekstowe pojawiaj si tylko wtedy, kiedy s potrzebne. 112 CZ I WORD

20 Tworzenie tabel Wstawianie tabeli preformatowanej Je eli chcesz doda tabel okre lonego typu na przyk ad kalendarz czy list wydatków lub po prostu chcesz wstawi adnie wygl daj c, wst pnie sformatowan tabel bez adnych dodatkowych nak adów pracy, mo esz skorzysta z jednego z wielu wbudowanych, preformatowanych szablonów tabel Worda. Aby to zrobi, ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawi tabel teraz jeste ju tylko o kilka kroków od zako czenia: 1. Wybierz polecenie Wstawianie/Tabela/Szybkie tabele (lewy Alt, V, 4, T). Na ekranie pojawi si menu podr czne zawieraj ce list wbudowanych szablonów tabel, tak jak zosta o to przedstawione na rysunku 3.2. Za pomoc myszy lub klawiszy strza ek przegl daj szablony. Rysunek 3.2. Word posiada szereg wbudowanych szablonów tabel. Do wyboru masz ró nego rodzaju kalendarze i listy. Korzystaj c z opcji Szybkie tabele, mo- esz zaoszcz dzi sporo czasu 2. Kiedy znajdziesz dany szablon, zaznacz go i kliknij lewym przyciskiem myszy lub naci nij klawisz Enter. Word wstawi wybran preformatowan tabel do Twojego dokumentu. Preformatowane szablony tabel zawieraj ró nego rodzaju robocze tre ci takie jak nazwy miesi cy czy daty w kalendarzu. Aby usun takie wpisy, zaznacz tabel, wybieraj c polecenie Narz dzia tabel/uk ad/zaznacz/zaznacz tabel (lewy Alt, JU, K, T), a nast pnie naci nij klawisz Delete. Wykonanie takiej operacji usuwa z tabeli wszystkie dane, ale jednocze nie zachowuje jej struktur i formatowanie. ROZDZIA 3. TABELE, GRAFIKA I WYKRESY 113

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik.

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik. Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik. Autorzy: Nancy Conner, Matthew MacDonald Zorganizuj swoją pracę za pomocą najnowocześniejszych narzędzi! Jak przygotować elegancki dokument? Jak zainteresować widza

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 5002 38/05 Podręcznik: Informatyka Europejczyjka. Wydawnictwo HELION Lp. Temat lekcji podstawowe Wymagania programowe ponadpodstawowe 1 Lekcja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Seria praktyk.

Office 2010 PL. Seria praktyk. Office 2010 PL. Seria praktyk. Autor: Michael Price Wykorzystaj potencjał najlepszego pakietu biurowego! Jak zainstalować Office 2010 i rozpocząć pracę z tym pakietem? Jak przygotować elegancki dokument

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Microsoft Word

Spis treści. Część I Microsoft Word Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Microsoft Office 2010 szybki start 13 Wersje pakietu Microsoft Office 13 Instalator pakietu Microsoft Office na co zwrócić uwagę? 15 Co nowego w Microsoft Office 2010? 18

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 2. Edytory tekstu.

Laboratorium nr 2. Edytory tekstu. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - laboratoria Laboratorium nr 2. Edytory tekstu. Spis treści OpenOffice Writer - edytor tekstu.... 2 Ćwiczenie 1: formatowanie znaków, tekstu, akapitów.... 2 Ćwiczenie 2: listy

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 I. Microsoft Office Word 2007 Zakres podstawowy poziom I Tworzenie prostych dokumentów 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Wstawianie wstawianie na stronę różnych elementów (tabela, obraz, kształt, nagłówek, wordart )

Wstawianie wstawianie na stronę różnych elementów (tabela, obraz, kształt, nagłówek, wordart ) EDYCJA TEKSTU paski narzędzi zaznaczanie tekstu wstawiania i usuwanie znaków wstawianie i usuwanie akapitów nowa strona wdowy PASKI NARZĘDZI - WSTĘGI Wraz z Office 2007 zmieniła się filozofia pracy z programami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe!

Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe! Dokument ściśle tekstowy, czyli jak sformatować swój tekst i nadać mu odpowiedni wygląd Elementy graficzne, czyli jak wstawić do tekstu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do niego format strony i jej układ. Pozostaw rozsądnie duże marginesy, nie stłaczaj tekstu. Jeżeli strony będą spięte,

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Tekst ozdobny i akapitowy

Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny poddaje się manipulacjom, kształtowaniu, zniekształcaniu i tworzeniu efektów, do wyróŝnienia pojedynczych wyrazów lub krótkich wersów, takich jak nagłówki, logo

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV 1 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym dba o porządek na stanowisku komputerowym posługuje się myszą i klawiaturą; z pomocą

Bardziej szczegółowo

Ramki tekstowe w programie Scribus

Ramki tekstowe w programie Scribus - 1 - Ramki tekstowe w programie Scribus 1. Co to jest Scribus? Scribus jest to bezpłatny program do składu tekstu. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju publikacji : broszury, ogłoszenia, biuletyny, plakaty,

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

1. Startujemy (13) 2. Word - poprawna edycja tekstu (31)

1. Startujemy (13) 2. Word - poprawna edycja tekstu (31) 1. Startujemy (13) Co nowego? (13) o Nowoczesny wygląd i wygodna obsługa (13) o Sposoby zapisu dokumentów (14) Instalacja pakietu biurowego (15) o Wybór wersji (15) o Przebieg instalacji (16) o Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Word 1. Lekcja 2: Podstawy dokumentu 34. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 34

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Word 1. Lekcja 2: Podstawy dokumentu 34. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 34 Spis treści Lekcja 1: Podstawy programu Word 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Praca w programie Word 2 Elementy okna programu Word 3 Korzystanie z narzędzi

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2010 PL : praktyczne podejście / Katherine Murray. Gliwice, cop Spis treści. Podziękowania 13

Microsoft Office 2010 PL : praktyczne podejście / Katherine Murray. Gliwice, cop Spis treści. Podziękowania 13 Microsoft Office 2010 PL : praktyczne podejście / Katherine Murray. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Podziękowania 13 1. O ksiąŝce 15 Bez informatycznego Ŝargonu! 15 Krótki przegląd 16 Co nowego w pakiecie

Bardziej szczegółowo

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

ARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 ARAKS FAKTURY 2016 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2016" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2016.exe.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Word - poprawna edycja tekstu 27

Spis treści. 2. Word - poprawna edycja tekstu 27 ABC MS Office 2010 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, cop. 2010 Spis treści 1. Startujemy 11 Co nowego? 11 Nowoczesny wygląd i wygodna obsługa 11 Sposoby zapisu dokumentów 12 Instalacja pakietu biurowego 13

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

MS Office 2016 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, Spis treści

MS Office 2016 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, Spis treści MS Office 2016 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, 2016 Spis treści 1 Startujemy 13 Co nowego? 13 Nowoczesny wygląd i wygodna obsługa 13 Sposoby zapisu dokumentów 14 Przygotowanie pakietu Office do pracy 15

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu WordPad Czyli mój pierwszy edytor tekstu Żadna sztuka? Witaj młody adepcie sztuk tajemnych. Jestem Maggus twój nauczyciel i przewodnik w świecie edytora tekstu. Zapewne, mój młody i niedoświadczony uczniu,

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

Praca z układem. Omówione zagadnienia. Tworzenie tła

Praca z układem. Omówione zagadnienia. Tworzenie tła Praca z układem Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono narzędzia układu

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Program. Technologia informacyjna

Program. Technologia informacyjna 8QLZHUV\WHW6]F]HFLVNL Instytut Fizyki Program ]DMü]SU]HGPLRWX Technologia informacyjna Szczecin 2008 &(/=$- û &HOHP ]DMü MHVW ]GRE\FLH SU]H] VWXGHQWyZ SUDNW\F]Q\FK XPLHMWQRFL Z ]DNUHVLH gromadzenia danych,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo