Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK ZBÓŻ. Podaż zbóż

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 RYNEK ZBÓŻ. Podaż zbóż"

Transkrypt

1 RYNEK ZBÓŻ Podaż zbóż Prognoza światowych zbiorów na sezon 2017/ W sierpniu 2017 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) nieznacznie podwyższył prognozę światowych zbiorów zbóż w sezonie 2017/2018 oceniając je na mln ton (bez ryżu). Jest to poziom blisko 3% niższy niż w rekordowym sezonie 2016/2017, ale o około 1 3% wyższy niż w sezonach 2014/ /2016. W porównaniu z poprzednim sezonem globalne zbiory pszenicy prawdopodobnie obniżą się o 2%, do 743 mln ton, a zbóż paszowych o 4%, do mln ton (w tym kukurydzy o 3,5%, do mln ton). Zgodnie z prognozą zbiory zbóż w krajach WNP w sezonie 2017/2018 mogą być jeszcze wyższe niż w sezonie 2016/2017. Zbiory pszenicy w porównaniu z poprzednim bardzo dobrym sezonem mogą wzrosnąć o 2,5%, do 134 mln ton, a zbóż paszowych o 1%, do 94 mln ton. Dysponując znacznymi zasobami zbóż kraje WNP mogą zwiększyć eksport na tradycyjne rynki zbytu (tj. do krajów basenu Morza Śródziemnego) i będą stanowiły dużą konkurencję dla unijnych eksporterów zbóż. Według USDA zbiory zbóż w UE w bieżącym roku mogą wynieść 300 mln ton, nieznacznie (o 0,7%) więcej niż w 2016 r., ale o 1 8% mniej niż w latach Przewidywane są większe niż przed rokiem zbiory pszenicy (150 mln ton, o 3%) i żyta (7,7 mln ton, o 3%). Spadek zbiorów prognozowany jest natomiast w przypadku kukurydzy i jęczmienia (o 2% odpowiednio do 60 mln ton i 59 mln ton) oraz owsa (o 1%, do. 8 mln ton). Wstępny szacunek zbiorów zbóż w Polsce W Polsce powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2017 r. (według wstępnego szacunku GUS) 2 wyniosła 7,0 mln ha (w tym: pszenicy około 2,4 mln ha, a żyta około 0,9 mln ha). Stan zasiewów zbóż ozimych wiosną był bardzo dobry. Tempo wzrostu i rozwoju roślin ozimych i jarych 1 United States Department of Agriculture FAS USDA: Grain: World Markets and Trade, czerwiec 2017 r. (data odczytu: r.). 2 GUS Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r. opublikowany 28 lipca 2017 r. 1

2 na początku okresu wegetacyjnego było spowalniane chłodnymi dniami. Dopiero w trzeciej dekadzie maja wyraźne ocieplenie przyspieszyło rozwój roślin. W drugiej połowie czerwca opady deszczu przyczyniły się do dobrego uwilgotnienia gleby. Jednak lokalnie dość ulewne deszcze połączone z burzami i silnymi wiatrami oraz gradobicia spowodowały wylegnięcie łanów zbóż, a miejscami podtopienia. W drugiej dekadzie lipca lokalnie przystąpiono do zbioru zbóż. W końcu sierpnia 2017 r. żniwa w zdecydowanej większości województw zakończyły się lub dobiegają końca. Jedynie w północnej części kraju (w woj. zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim) do skoszenia pozostało 20 30% powierzchni zasiewów zbóż. GUS szacuje, że plony zbóż ozimych mogą być o 4% większe niż w 2016 r., a jarych o 1% większe. W tej sytuacji GUS wstępnie ocenia, że plony zbóż podstawowych 3 z mieszankami wyniosą 3,91 t/ha, o 3% więcej niż w poprzednim sezonie, a zbiory 27,5 mln ton, o 2,1 mln ton (o 8%) więcej. Produkcję pszenicy oszacowano na 11,3 mln ton, o około 4% więcej niż w poprzednim roku. Zbiory żyta w porównaniu z uzyskanymi w 2016 r. mogą wzrosnąć o około 27%, do 2,8 mln ton, a jęczmienia o około 11%, do 3,8 mln ton. Z uwagi na mniejszą powierzchnię zasiewów zbiory pszenżyta będą prawdopodobnie o 2% mniejsze niż w 2016 r. i wyniosą 5,0 mln ton. Krajowy skup zbóż W czerwcu 2017 r., w wyniku kończących się zapasów zbóż ze zbiorów 2016 r. dostawy zbóż podstawowych do skupu uległy zmniejszeniu. W kraju (według GUS) skupiono 324 tys. ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 21% mniej niż w maju 2017 r. i o 38% mniej niż w czerwcu 2016 r. Do spadku skupu przyczyniły się przede wszystkim mniejsze dostawy pszenicy. Skup pszenicy w czerwcu br. ukształtował się na poziomie 258 tys. ton (w tym pszenicy paszowej 119 tys. ton), o 23% niższym niż miesiąc wcześniej i o 39% niższym niż przed rokiem. Pomimo znacznego zmniejszenia skupu ziarna, pszenica nadal stanowiła 80% skupionych zbóż podstawowych. Dostawy jęczmienia paszowego do skupu zmniejszyły się o 15% w porównaniu z majem 2017 r. (do 22 tys. ton), a jęczmienia browarnego o 45% (do 3 Zboża podstawowe: pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto i owies. 2

3 tys. ton Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 1,3 tys. ton). W porównaniu z czerwcem 2016 r. skup jęczmienia browarnego był o 48% mniejszy, natomiast jęczmienia paszowego o 39% większy. Ogółem skup jęczmienia (łącznie z ziarnem konsumpcyjnym) w ostatnim miesiącu sezonu 2016/2017 wyniósł 25 tys. ton i był o 18% mniejszy niż w maju 2017 r., ale o 23% większy niż w czerwcu 2016 r. W czerwcu 2017 r., po utrzymującym się spadku w kwietniu i w maju 2017 r., znacząco zwiększył się krajowy skup żyta. Do skupu dostarczono 22 tys. ton tego zboża, o 15% więcej niż w maju br., ale o 38% mniej niż w czerwcu 2016 r Skup wybranych zbóż I 2016 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2017 II III IV V VI zboża podstawowe razem kukurydza żyto pszenica Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS. W sezonie 2016/2017 (tj. od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r.) skup zbóż podstawowych z mieszankami ukształtował się na poziomie 9,3 mln ton, o 1,5% niższym niż w sezonie 2015/2016. W tym czasie skup pszenicy zwiększył się o 6%, do 7 mln ton, natomiast skup jęczmienia zmniejszył się o 4%, do 782 tys. ton, a żyta o 14%, do 683 tys. ton. W czerwcu 2017 r. do skupu dostarczono również około 77 tys. ton kukurydzy, o 3% mniej niż w maju i o ponad 6% mniej niż przed rokiem. W całym sezonie 2016/2017 kukurydzy skupiono 2,5 mln ton, o 43% więcej niż w sezonie 2015/

4 Handel zagraniczny zbożami Unijny handel zbożami z krajami trzecimi Z dniem 8 sierpnia 2017 r. Komisja Europejska wprowadziła przywozowe należności celne w wysokości 5,16 EUR/tonę dla żyta, a także dla kukurydzy (o kodach CN i ) oraz ziarna sorga (o kodach CN i ), zmieniając tym samym utrzymywane od jesieni 2014 r. zerowe stawki celne w przywozie do UE wyżej wymienionych zbóż. Stawki dla pszenicy durum oraz pszenicy zwyczajnej do siewu i pszenicy zwyczajnej wysokiej jakości innej niż do siewu zostały utrzymane na poziomie zerowym 4. W sezonie 2016/2017 unijni przedsiębiorcy (według Komisji Europejskiej) wywieźli poza granice UE 36,3 mln ton zbóż i przetworów zbożowych, o 28% mniej niż w sezonie 2015/2016. Na zmniejszenie eksportu wpłynęła m.in. duża konkurencja ze strony krajów WNP oraz mniejsze unijne zasoby zbóż. W mninionym sezonie nadwyżka podaży nad zapotrzebowaniem przyczyniała się do ograniczenia importu do UE. W sezonie 2016/2017 przywieziono 18,5 mln ton zbóż i przetworów zbożowych, o 9% mniej niż w sezonie 2015/2016. Na początku sezonu 2017/2018 (tj. w okresie od 1 lipca do 8 sierpnia br.) konieczność uzupełnienia zapasów przyczyniła się do zwiększenia importu zbóż do UE do 2,1 mln ton (o 38% w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku). W tym czasie ograniczeniu uległ eksport zbóż z UE do 1,9 mln ton z 5,1 mln ton rok wcześniej 5. Przywóz zbóż bez preferencji oraz ich wywóz od 6 listopada 2016 r. nie wymagają uzyskiwania pozwoleń. Pozwolenia są nadal wymagane w przypadku importu zbóż w ramach kontyngentów taryfowych zarządzanych przez Dyrekcję Generalną Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej (DG AGRI) 6. 4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2017/1434 z 7 sierpnia 2017 r. 5 (data odczytu r.). 6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania i przepadku zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 341/2007 i (WE) nr 382/2008 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/98, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 507/2008 oraz Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz. 4

5 W 2017 r. unijni przedsiębiorcy mogą jeszcze korzystać z rocznych kontyngentów na przywóz pszenicy i jęczmienia po preferencyjnej stawce celnej. Cło w ramach kontyngentów taryfowych na import z krajów trzecich w przywozie pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (kod CN ) wynosi 12 EUR/t 7, a w przypadku jęczmienia (kod CN 1003) 16 EUR/t 8. Roczny kontyngent (3 112 tys. ton) na import pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka jest podzielony na cztery subkontyngenty, w tym: I dla USA z limitem 572 tys. ton, II dla Kanady 38,9 tys. ton, III dla pozostałych państw trzecich tys. ton, IV również dla pozostałych państw trzecich 122,8 tys. ton 9. Do 4 sierpnia 2017 r. zainteresowanie przywozem pszenicy zwyczajnej było niewielkie. Subkontyngenty I i II są nadal dostępne niemal w całości. Limit subkontyngentu III do 4 sierpnia 2017 r. wykorzystano w 13% (298,1 tys. ton), a subkontyngentu IV w 11% (13,4 tys. ton). W ramach kontyngentu na przywóz jęczmienia wynoszącego 307,1 tys. ton 10 w 2017 r. do 4 sierpnia pozwolenia wydano na 6,6 tys. ton jęczmienia (2%). Bezcłowy kontyngent taryfowy na import kukurydzy z krajów trzecich na 2017 r. (278 tys. ton) został już w całości wykorzystany 11. W Polsce w okresie siedmiu miesięcy 2017 r. (do 31 lipca 2017 r.) w ramach powyższych kontyngentów wydano pozwolenia na przywóz na obszar UE 352 tony pszenicy zwyczajnej z Ukrainy oraz 17,8 tys. ton kukurydzy z Brazylii. W pierwszym półroczu 2017 r. unijni importerzy wykorzystali bezcłowe roczne kontyngenty taryfowe na przywóz z Ukrainy tys. ton pszenicy zwyczajnej, 270 tys. ton jęczmienia oraz 450 tys. ton kukurydzy łącznie z przetworami 13. W Polsce w ramach tych kontyngentów przedsiębiorcy otrzymali pozwolenia na przywóz do UE 1,8 tys. ton pszenicy zwyczajnej, 1,75 ton mąki kukurydzianej oraz 32,5 tony mąki gryczanej. 7 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. 8 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2305/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. 9 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. 10 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2305/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. 11 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. 12 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1169/2014 z dnia 31 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 416/2014 z 23 kwietnia 2014 r. 13 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2081. Dane dotyczące wykorzystania kontyngentów w UE według (data odczytu r.). 5

6 Polski handel zagraniczny ziarnem i przetworami zbożowymi Słabsza niż w poprzednim sezonie jakość ziarna, a zwłaszcza pszenicy na zachodzie Europy, przy dobrych krajowych zbiorach zbóż, przyczyniły się do utrzymania eksportu ziarna z kraju na wysokim poziomie. W całym sezonie 2016/2017 z Polski wywieziono 6,4 mln ton ziarna zbóż (łącznie z ziarnem kukurydzy), o 19% więcej niż w sezonie 2015/2016. Wzrost wynikał przede wszystkim ze zwiększenia eksportu pszenicy (do ponad 4 mln ton, o 16% w porównaniu z sezonem 2015/2016) i kukurydzy (do 1,5 mln ton, 2,6 razy). Wywóz pozostałych zbóż podstawowych uległ obniżeniu. Żyta wyeksportowano 376 tys. ton, o 28% mniej, a jęczmienia 77 tys. ton, o 56% mniej. Udział krajów UE w eksporcie ziarna z Polski zmniejszył się do 55% z 57% w poprzednim sezonie. Największym odbiorcą ziarna zbóż z Polski pozostały Niemcy (blisko 2,5 mln ton). Struktura geograficzna eksportu ziarna zbóż z Polski w sezonie 2016/2017 (wg wagi produktu) Pozostałe kraje spoza UE 12% Niemcy 38% Pozostałe kraje UE 8% Egipt 3% 6,4 mln ton Arabia Saudyjska 16% Mozambik 4% Holandia 4% Hiszpania 5% Algieria 5% Nigeria 5% Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Udział krajów pozaunijnych w eksporcie ziarna z Polski zwiększył się do 45% z 43% rok wcześniej. Wywóz zbóż z Polski poza UE był skierowany głównie do Arabii Saudyjskiej (1,0 mln ton, 16%), Nigerii (327 tys. ton, 5%) i Algierii (320 tys. ton, 5%) Wyniki polskiego handlu zagranicznego ziarnem zbóż dotyczą asortymentów z pozycji towarowych CN: , 1007, Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Ekwiwalent ziarna został obliczony przez analityków Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 6

7 Eksport przetworów zbożowych również utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W sezonie 2016/2017 z Polski wywieziono 602 tys. ton produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa 15, o 12% więcej niż w sezonie 2015/2016. Odbiorcami tych produktów były przede wszystkim kraje UE (z udziałem 85%), w tym głównie Niemcy. Wywóz produktów zbożowych wysokoprzetworzonych 16 w sezonie 2016/2017 był o 10% większy niż w sezonie 2015/2016 i wyniósł 699 tys. ton. Również te produkty były kierowane głównie do krajów UE (86% eksportu), w tym zwłaszcza do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech. Wartość eksportu ziarna zbóż i przetworów zbożowych z Polski w sezonie 2016/2017 przekroczyła 3,0 mld EUR, podczas gdy w sezonie 2015/2016 wyniosła niecałe 2,7 mld EUR. Struktura geograficzna importu ziarna zbóż do Polski w sezonie 2016/2017 (wg wagi produktu i kraju wysyłki) Argentyna 2% Pozostałe kraje UE 6% Pozostałe kraje spoza UE 1% Dania 2% Litwa 4% Węgry 6% Ukraina 9% Niemcy 11% 1,6 mln ton Czechy 31% Słowacja 28% Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Import ziarna zbóż do Polski w sezonie 2016/2017 również był większy niż rok wcześniej. W okresie lipiec 2016 czerwiec 2017 do Polski przywieziono 1,6 mln ton ziarna zbóż, o 15% więcej niż w sezonie 2015/2016. Zwiększył się przywóz m.in. pszenicy (o 51%, do 978 tys. ton), jęczmienia (o 86%, do 246 tys. ton), żyta (3,2 razy, do 16 tys. ton) i pszenżyta (o 3%, do 15 Produkty z pozycji towarowych CN: 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, , , 1109 i 2302 w wadze produktu. 16 Produkty z pozycji towarowych CN: 1902, 1904 i 1905 w wadze produktu. 7

8 mld EUR Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/ tys. ton). Znacząco zmniejszył się natomiast przywóz kukurydzy (o 44%, do 295 tys. ton), a także owsa (o 69%, do 6 tys. ton). Ziarno zbóż sprowadzano głównie z krajów UE (88% importu ziarna). Największym dostawcą ziarna zbóż do Polski były Czechy (497 tys. ton, 31% importu ziarna), Słowacja (445 tys. ton, 28%), a także Niemcy (173 tys. ton, 11%). Spośród krajów pozaunijnych najwięcej zbóż przywieziono z Ukrainy (143 tys. ton, 9% importu ziarna) oraz Argentyny (33 tys. ton, 2%). Z Ukrainy przywożono przede wszystkim kukurydzę (103 tys. ton) i jęczmień (21 tys. ton), a z Argentyny wyłącznie kukurydzę 17. W sezonie 2016/2017 do kraju przywieziono 588 tys. ton produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa, o 8% mniej niż w sezonie 2015/2016. Przywóz produktów wysokoprzetworzonych wyniósł 261 tys. ton i był o 9% większy niż sezonie 2015/2016. W sezonie 2016/ % produktów pierwotnego i 96% produktów wtórnego przetwórstwa zbóż zostało przywiezionych z państw UE. 3,5 Wyniki handlu zagranicznego zbożami (ziarno i przetwory) (w okresie lipiec czerwiec) 3,0 2,5 2,0 1,8 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,7 1,3 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 2008/ / / / / / / / /17 eksport import saldo Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2017 r. dane wstępne. Wartość importu ziarna zbóż z przetworami zbożowymi do Polski w sezonie 2016/2017 wyniosła ponad 1,0 mld EUR wobec 982 mln EUR w sezonie 2015/ Kierunki importu wg kraju wysyłki. 8

9 zł za tonę Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 Saldo wartościowe handlu zagranicznego zbożami oraz przetworami zbożowymi było dodatnie i wyniosło 2,0 mld EUR wobec 1,7 mld EUR w sezonie 2015/2016. Tendencje cenowe Krajowe ceny skupu zbóż (bez VAT) W końcu sezonu 2016/2017 wyczerpujące się zapasy, przy znacznym eksporcie, przyczyniły się do wzrostu cen skupu zbóż, z wyjątkiem pszenicy. W czerwcu br. przeciętna cena skupu pszenicy była zbliżona do notowanej w maju, ale o ponad 3% wyższa niż w kwietniu i ukształtowała się na poziomie 710 zł/t 18. W porównaniu z notowaniami sprzed roku cena tego zboża była o 12% wyższa. Wzrost cen pszenicy w porównaniu z poprzednim miesiącem wystąpił w jedenastu województwach, natomiast spadek w pięciu województwach. Największy wzrost w odniesieniu do cen z maja br. odnotowano w województwie podkarpackim (o 5%) i małopolskim (o 4%), a największy spadek w woj. lubuskim (o 8%) i mazowieckim (o 6%). Pszenica była najtańsza w woj. lubuskim 642 zł/t i w woj. mazowieckim 677 zł/t, a najdroższa w woj. kujawsko- -pomorskim 741 zł/t i w woj. pomorskim 736 zł/t. 750 Ceny skupu pszenicy i żyta I 2016 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2017 pszenica żyto II III IV V VI Źródło: opracowanie Biura Analizi Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS. 18 Ceny zbóż w skupie i na targowiskach według danych GUS. 9

10 zł za tonę Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 Żyto skupowano przeciętnie po 609 zł/t, o 1% drożej niż miesiąc wcześniej i o 12% drożej niż w czerwcu 2016 r. Wzrost cen żyta odnotowano w jedenastu województwach (największy w województwie dolnośląskim o 18% i lubelskim o 16%. Spadek cen żyta w porównaniu z poprzednim miesiącem wystąpił w pięciu województwach (największy w województwie podkarpackim o 13% i kujawsko-pomorskim o 5%). Najmniej za żyto płacono dostawcom z woj. małopolskiego 437 zł/t i woj. podkarpackiego 515 zł/t, a najwięcej z woj. pomorskiego 661 zł/t oraz woj. śląskiego 660 zł/t. Średnia cena jęczmienia paszowego w skupie wyniosła 660 zł/t i była o 4% wyższa niż w maju 2017 r. oraz o 15% wyższa niż przed rokiem. Za jęczmień browarny przeciętnie w kraju płacono 707 zł/t, o 7% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 2% mniej niż w czerwcu 2016 r. Przeciętna cena jęczmienia ogółem ukształtowała się na poziomie 662 zł/t, o 4% wyższym niż w maju 2017 r. i o 12% wyższym niż rok wcześniej. Ceny skupu jęczmienia paszowego i kukurydzy I 2016 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2017 II III IV V VI kukurydza jęczmień paszowy Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS. W czerwcu 2017 r. droższa niż w poprzednim miesiącu (o 2%) była również kukurydza, za którą średnio płacono 692 zł/t. W porównaniu z tym samym miesiącem 2016 r. cena kukurydzy była o 0,5% wyższa. 10

11 zł za tonę Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 W lipcu oraz w sierpniu 2017 r. dostawy zbóż do skupu z tegorocznych zbiorów wywierały presję na spadek cen zbóż. W lipcu 2017 r. wg danych GUS pszenicę skupowano po 692 zł/t (o 2,5% taniej niż w czerwcu br.), żyto po 606 zł/t (o 0,6% taniej), jęczmień średnio po 579 zł/t (o 12,6% taniej), a kukurydzę po 686 zł/t (o 0,9% taniej). W okresie r. podmioty objęte monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną i jęczmień paszowy płaciły o 12% mniej niż na poczatku lipca br., a za żyto konsumpcyjne o 14% mniej. Kukurydza natomiast była o 2% droższa. Targowiskowe ceny zbóż Od początku sezonu 2016/2017 ceny zbóż na krajowych targowiskach wykazywały tendencję wzrostową. W czerwcu 2017 r. targowiskowa cena pszenicy ukształtowała się na poziomie 813 zł/t, jęczmienia paszowego 752 zł/t, a żyta 648 zł/t. Ceny ww. zbóż były o 2% wyższe niż w poprzednim miesiącu i o 7 8% wyższe niż w czerwcu 2016 r. 850 Średnie ceny zbóż na targowiskach I 2016 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2017 pszenica jęczmień żyto II III IV V VI Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS. W lipcu 2017 r. ceny zbóż na krajowych targowiskach nadal rosły, ale na początku sierpnia uległy obniżeniu. Na targowiskach monitorowanych przez ZSRIR MRiRW w dniach r. ceny pszenicy, żyta, jęczmienia i kukurydzy były o 1 2% niższe niż na początku lipca. 11

12 Ceny zbóż na giełdach krajowych Na krajowych giełdach towarowych w czerwcu 2017 r. odnotowano spadki cen zbóż z wyjątkiem żyta konsumpcyjnego. Ceny zbóż były nadal wyższe niż przed rokiem. Średnia transakcyjna cena sprzedaży żyta konsumpcyjnego wyniosła 695 zł/t i była o 6% wyższa niż w maju 2017 r. oraz o 31% wyższa niż w czerwcu 2016 r. Nabywców znalazły także pszenica konsumpcyjna po 758 zł/t i jęczmień paszowy po 647 zł/t. Ceny tych zbóż były jednak niższe niż w maju 2017 r. odpowiednio o 2% i 5%. W porównaniu z notowaniami sprzed roku jęczmień paszowy był droższy o 8%, a pszenica konsumpcyjna o 22%. Średnia cena kukurydzy w transakcjach sprzedaży obniżyła się o 3%, do 708 zł/t. Zbliżające się żniwa wywierały presję na spadek krajowych cen giełdowych. W lipcu 2017 r. średnia cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 729 zł/t, a żyta konsumpcyjnego 665 zł/t, w obu przypadkach o 4% niższym niż miesiąc wcześniej. W tym czasie jęczmień paszowy potaniał o 16%, do 543 zł/t, a kukurydza o 1%, do 703 zł/t. Ceny zbóż na giełdach zagranicznych 19 W lipcu 2017 r. na giełdach zagranicznych utrzymała się wzrostowa tendencja cen zbóż podstawowych. Na giełdzie w USA średnia cena pszenicy SRW ukształtowała się na poziomie 183 EUR/t, a pszenicy HRW 209 EUR/t, odpowiednio o 10% i 3% wyższym od notowanego miesiąc wcześniej. W tym czasie giełdowa cena pszenicy konsumpcyjnej we Francji wzrosła o 3%, do 172 EUR/t. Cena pszenicy konsumpcyjnej w portach Morza Czarnego wyniosła 170 EUR/t i była o 1% wyższa od notowanej w czerwcu 2017 r. Giełdowa cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego osiągnęła poziom 143 EUR/t, o 2% wyższy od notowanego miesiąc wcześniej. We Francji cena tego zboża wzrosła o 1%, do 149 EUR/t. Przeciętna cena kukurydzy na giełdzie we Francji wyniosła 173 EUR/t, w portach Morza Czarnego 152 EUR/t, a w USA 142 EUR/t. Ceny te były o około 1% niższe niż w czerwcu. 19 Obliczenia Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Komisji Europejskiej, e-wgt. 12

13 EUR za tonę Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 W transakcjach terminowych na giełdzie Euronext w Paryżu 10 sierpnia 2017 r. cena pszenicy konsumpcyjnej z terminem dostawy na wrzesień 2017 r. wyniosła 162 EUR/t (690 zł/t), a kukurydzy 166 EUR/t (707 zł/t). Ceny tych zbóż były niższe od notowanych miesiąc wcześniej odpowiednio o 8% i 3%. Na giełdzie CBoT w Chicago przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej z terminem dostawy na wrzesień 2017 r. wyniosła 162 USD/t (590 zł/t) i była o 11% niższa niż przed miesiącem. W tym czasie cena kukurydzy obniżyła się o 1%, do 141 USD/t (512 zł/t). Ceny zakupu zbóż w Unii Europejskiej W lipcu 2017 r. dostawy jęczmienia z nowych zbiorów przyczyniły się do spadku cen jęczmienia paszowego. Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy średnio w UE były nieco wyższe niż miesiąc wcześniej. Unijna cena pszenicy w lipcu br. przeciętnie ukształtowała się na poziomie 163 EUR/t, a kukurydzy 167 EUR/t. Ceny wyżej wymienionych zbóż były o około 1% wyższe niż w maju br. Za jęczmień unijni przedsiębiorcy płacili średnio 147 EUR/t wobec 149 EUR/t przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku pszenica konsumpcyjna i jęczmień paszowy były o 12% droższe niż rok wcześniej, a kukurydza nieznacznie (o 0,2%) tańsza. 180 Średnie miesięczne ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej w wybranych krajach UE I 2016 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2017 II III IV V VI VII Czechy Francja Niemcy Polska Słowacja Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Oś rodka Ws parcia Rolnictwa na pods tawie danych KE. 13

14 Na początku sierpnia 2017 r. na rynku unijnym średnie ceny zbóż uległy obniżeniu. W okresie r. średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w UE wynosiła 158 EUR/t (672 zł/t) 20. Cena ta była o 4,5% niższa od notowanej miesiąc wcześniej, ale o 11% wyższa niż przed rokiem. W Polsce przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej wyniosła 149 EUR/t (636 zł/t). Za pszenicę najwięcej płacono producentom w Hiszpanii 183 EUR/t (779 zł/t), a najmniej na Słowacji 142 EUR/t (606 zł/t). Krajowa cena pszenicy była o 5% wyższa niż na Słowacji, ale o 4% niższa niż w Czechach (155 EUR/t), o 9% niższa niż we Francji (163 EUR/t) i o 10% niższa niż w Niemczech (167 EUR/t). Przeciętna unijna cena jęczmienia paszowego na początku sierpnia br. ukształtowała się na poziomie 145 EUR/t (618 zł/t) i była o 2% niższa od notowanej na początku lipca br., ale o 9% wyższa niż przed rokiem. Najwyższe ceny za jęczmień paszowy uzyskiwano na Cyprze 181 EUR/t (772 zł/t) oraz w Hiszpanii 176 EUR/t (750 zł/t), a najniższe w Czechach 119 EUR/t (505 zł/t) oraz Bułgarii 122 EUR/t (519 zł/t). W Polsce za jęczmień paszowy płacono 135 EUR/t (574 zł/t), o 14% więcej niż w Czechach, ale o 7% mniej niż we Fracji (144 EUR/t) i o 10% mniej niż w Niemczech (149 EUR/t). Za kukurydzę na obszarze UE płacono średnio 163 EUR/t (697 zł/t). Cena ta była o 3% niższa od notowanej miesiąc wcześniej i o 2% niższa niż przed rokiem. Za ziarno to najwięcej płacono w Belgii 192 EUR/t (819 zł/t) oraz w Hiszpanii 181 EUR/t (773 zł/t). Kukurydza najtańsza była na Słowacji 143 EUR/t (611 zł/t) i we Francji 144 EUR/t (614 zł/t). W Polsce cena kukurydzy wyniosła 171 EUR/t (730 zł/t). Cena krajowa była o 19% wyższa niż we Francji oraz o 20% wyższa niż na Słowacji. Działania wspierające rynek Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego W 2017 r. (według stanu na 24 sierpnia) zarejestrowano blisko 65,8 tys. wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu wykorzystanego do siewu lub sadzenia 20 Obliczenia Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych ZSRIR MRiRW i KE (dane dla pszenicy konsumpcyjnej z 13 krajów, dla jęczmienia paszowego z 17 krajów, a dla kukurydzy z 10 krajów). 14

15 w tysiącach Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2017 materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Najwięcej wniosków złożyli rolnicy z województwa wielkopolskiego (14,6 tys., tj. 22% ogółu złożonych wniosków), kujawsko-pomorskiego (8,7 tys., 13%), dolnośląskiego (5,9 tys., 9%), łódzkiego (5,8 tys., blisko 9%) i mazowieckiego (5,4 tys., 8%). 16,0 Wnioski o przyznanie dopłaty do materiału siewnego zarejestrowane w 2017 r. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 dane wg stanu na 24 sierpnia 2017 r. Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych, na których w plonie głównym wykorzystano materiał siewny następujących gatunków roślin uprawnych: pszenicy (twardej, zwyczajnej), żyta, jęczmienia, pszenżyta, owsa (nagiego, szorstkiego, zwyczajnego), łubinu (białego, żółtego i wąskolistnego), grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych), bobiku, wyki siewnej, soi i ziemniaka. Wysokość stawek dopłat jest ustanawiana przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia publikowanego do 30 września 2017 r. Wyjątkowo w 2017 r., w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1503) wysokość stawek zostanie określona do 31 października 2017 r. 15

16 Ceny zakupu zbóż w krajach UE w okresie r. Pszenica konsumpcyjna Jęczmień paszowy Kukurydza paszowa Wyszczególnienie EUR/t zmiana średniej ceny w % PLN/t EUR/t zmiana średniej ceny w % PLN/t EUR/t zmiana średniej ceny w % miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna PLN/t Średnio w Unii 158-4,48 10, ,8 9, ,6-1,6 697 Austria Belgia , ,5-1,5 819 Bułgaria 148 0,0 14, ,0 5, Chorwacja 144 2,9 21, ,8 2,9 639 Cypr ,4 5, Czechy 155-5,6 13, , Dania Estonia Finlandia 155 1,3 11, ,2 6, Francja 163-3, , Grecja Hiszpania 183-0,5 24, , ,1 10,1 773 Holandia ,1 5, ,8-10,7 714 Irlandia ,0 10, Litwa ,6 2, ,5 9, Luksemburg Łotwa , Malta Niemcy 167-5,9-0, ,9 4, Polska ,8 7, ,4 11, ,5 6,4 730 Portugalia ,6 6, ,5-8,1 725 Rumunia ,8 12, ,5-1, Słowacja 142-8,6 15, ,4 29, ,3-611 Słowenia 172 5,6 13, ,8 1,1 724 Szwecja W Brytania 168-3,0 1, ,5 12, Węgry ,2 10,6 622 Włochy EUR = 4,2638 PLN (wg EBC r.) - brak danych Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Komisji Europejskiej. 16

17 Rejestrowany skup zbóż Zboża podstawowe 1) Pszenica Żyto Jęczmień paszowy Kukurydza Okres skup zmiana wielkości skupu w % skup w tym skup paszowej zmiana wielkości skupu w % zmiana wielkości zmiana wielkości skup skup skup skupu w % skupu w % zmiana wielkości skupu w % w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton miesięczna roczna w tys. ton miesięczna roczna 2015 VII 677,8 56,9-27,5 365,1 108,2 16,2-15,7 33,5 1,0-64,8 91,0 342,5-23,0 97,0-32,3 108,6 VIII 1 805,9 166,4-1, ,5 421,4 217,3-1,7 168,5 403,0-3,8 56,7-37,7 6,2 54,5-43,8 103,8 IX 740,6-59,0-23,4 493,1 149,2-57,4-31,9 72,2-57,2 1,4 20,8-63,4-4,2 178,4 227,3 290,0 skup X 644,3-13,0-10,3 441,2 132,9-10,5-18,5 59,0-18,2-1,2 25,5 23,0 19,0 480,1 169,1-5,4 meldunkowy XI 665,3 3,3 18,2 499,9 176,7 13,3 18,8 55,7-5,6 29,3 17,8-30,1-28,9 177,1-63,1-63,1 XII 674,2 1,3 13,8 511,3 179,6 2,3 8,2 54,1-3,0 76,4 22,6 26,6 31,6 80,1-54,7-42, I 499,2-26,0-7,1 388,3 116,6-24,0-7,8 34,0-37,1 4,9 16,0-29,2 11,8 61,5-23,3-24,3 II 588,7 17,9-0,2 426,7 139,5 9,9-7,8 47,5 39,5 28,8 25,5 59,5 48,7 66,9 8,8-22,6 III 511,4-13,1 5,5 404,3 138,8-5,3 13,0 32,0-32,6-3,3 14,3-44,1-35,8 77,4 15,7-38,4 IV 543,9 6,3 5,2 428,1 176,7 5,9 15,5 30,7-3,9-26,0 18,8 31,9-23,6 60,2-22,3-49,3 V 533,9-1,8 19,2 435,5 164,7 1,7 32,3 25,0-18,7-20,0 21,3 13,1 4,1 67,5 12,1-53,0 VI 524,7-1,7 21,5 425,4 182,7-2,3 35,4 35,7 42,8 7,6 16,0-24,9-22,3 81,8 21,3-42,9 Skup sprawozdawczy 2015/ ,0 x -0, , ,9 x -0,2 856,2 x -8,0 346,3 x -8, ,5 x -23, VII 804,1 53,2 18,6 518,0 168,2 21,8 41,9 64,0 79,3 91,0 64,8 305,4-28,8 64,2-21,6-33,8 VIII 1 695,7 110,9-6, ,8 478,9 129,1 2,4 130,1 103,3-22,8 91,5 41,2 61,3 43,0-33,1-21,2 IX 986,8-41,8 33,2 723,5 227,0-39,0 46,7 65,7-49,5-8,9 31,8-65,3 52,9 153,2 256,7-14,1 skup X 604,6-38,7-6,2 440,0 129,5-39,2-0,3 50,6-23,0-14,3 28,9-8,9 13,3 592,3 286,6 23,4 meldunkowy XI 524,0-13,3-21,2 395,4 122,4-10,1-20,9 41,0-19,0-26,4 19,2-33,7 7,5 449,7-24,1 154,0 XII 696,1 32,9 3,2 576,7 135,2 45,9 12,8 42,1 2,7-22,1 18,1-5,4-19,7 192,0-57,3 139, I 536,4-22,9 7,5 428,6 128,8-25,7 10,4 34,9-17,3 2,4 17,1-5,5 7,1 108,7-43,4 76,9 II 539,1 0,5-8,4 444,4 131,0 3,7 4,1 30,2-13,3-36,4 18,2 6,4-28,5 106,3-2,2 59,0 III 619,4 14,9 21,1 520,1 177,0 17,0 28,7 32,4 7,2 1,2 24,8 36,0 73,8 111,5 4,8 44,0 IV 383,0-38,2-29,6 310,8 122,7-40,2-27,4 23,7-26,6-22,7 19,5-21,2 3,8 73,3-34,3 21,8 V 409,9 7,0-23,2 333,3 136,0 7,2-23,5 19,3-18,6-22,6 26,1 33,5 22,6 78,8 7,5 16,8 VI 324,3-20,9-38,2 258,2 119, ,3 22,2 14,7-37,8 22,2-14,8 39,2 76,5-2,9-6,5 VII VI 2017* 9 292,2 x -1, , ,9 x 5,7 682,5 x -14,0 382,4 x 10, ,8 x 43,0 1) Zboża podstawowe (bez ziarna siewnego) z mieszankami zbożowymi (nie obejmują kukurydzy). * Skup meldunkowy skorygowany skupem sprawozdawczym za II półrocze 2016 r. Skup meldunkowy - raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS. 17

18 Średnie ceny skupu (bez VAT) Pszenica Żyto Jęczmień paszowy Kukurydza Okres w zł/t zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % zmiana ceny w % w zł/t w zł/t w zł/t miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna miesięczna roczna 2015 VII 667 2,4 0, ,8 1, ,2 0, ,6-18,2 VIII 646-3,1 1, ,4-3, ,1 0, ,2-14,4 IX 656 1,5 2, ,7 1, ,9 3, ,0-9,9 X 661 0,8 6, ,6 5, ,6 3, ,7 17,2 XI 672 1,7 4, ,2 2, ,4 4, ,4 33,7 XII 678 0,9 0, ,7 5, ,3 5, ,4 27, I 669-1,4-5, ,7 5, ,1 0, ,7 21,5 II 642-4,0-9, ,4 7, ,0-1, ,5 21,0 III 630-1,8-9, ,5 5, ,6-3, ,8 16,0 IV 624-1,1-8, ,0 4, ,9-2, ,2 15,7 V 625 0,3-3, ,0 8, ,9 3, ,8 21,0 VI 634 1,3-2, ,3 3, ,2 3, ,3 24,6 2015/2016* 649 x -1,4 526 x 3,9 573 x 1,4 597 x 19,4 VII 619-2,3-7, ,8 2, ,7-9, ,5 17,6 VIII 595-3,8-7, ,3-2, ,1-8, ,8 5,5 IX 612 2,8-6, ,1-4, ,6-9, ,9-7,3 X 610-0,3-7, ,2-5, ,9-9, ,9-16,4 XI 615 0,8-8, ,5-2, ,0-11, ,9-19,1 XII 639 3,9-5, ,4-1, ,9-6, ,4-14, I 656 2,8-1, ,7-1, ,9-3, ,2-12,7 II 662 0,8 3, ,8 0, ,2 0, ,4-8,5 III 688 3,9 9, ,1 6, ,6 5, ,0-4,0 IV 687-0,1 10, ,8 7, ,3 7, ,5-0,5 V 710 3,3 13, ,8 11, ,1 10, ,3 1,9 VI 710 0,0 12, ,4 11, ,6 15, ,7 0,5 VII VI x -2,5 521 x -0,8 550 x -3,9 525 x -11,7 * Ceny za rok gospodarczy (z wyjątkiem jęczmienia paszowego) - według danych sprawozdawczych. Ceny jęczmienia paszowego za rok gospodarczy - na podstawie miesięcznych danych meldunkowych. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS. 18

19 Ceny skupu zbóż bez VAT według siedziby producenta Pszenica Żyto Wyszczególnienie w czerwcu 2017 r. w zł/t zmiana ceny w % w czerwcu 2017 r. zmiana ceny w % w zł/t miesięczna roczna miesięczna roczna POLSKA 710 0,0 12, ,4 11,8 Dolnośląskie 692 0,7 13, ,9 29,6 Kujawsko-pomorskie 741 3,0 14, ,7 5,9 Lubelskie 695-0,2 13, ,6 40,0 Lubuskie 642-8,1 1, ,9-0,6 Łódzkie 725 2,4 14, ,2 16,4 Małopolskie 703 3,9 14, ,5-6,2 Mazowieckie 677-5,8 5, ,7 18,0 Opolskie 696 1,9 14, ,3 28,1 Podkarpackie 717 5,1 17, ,5 24,9 Podlaskie 728 2,2 15, ,8 18,0 Pomorskie 736 2,2 12, ,9 18,9 Śląskie 691-0,7 12, ,7 23,8 Świętokrzyskie 734 3,7 18, ,3 - Warmińsko-mazurskie 729 1,5 12, ,6 16,0 Wielkopolskie 729 1,1 12, ,1 19,4 Zachodniopomorskie 725-0,6 10, ,5 5,1 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS. Kreska "-" oznacza, że dane nie były raportowane przez GUS. 19

20 Ceny zbóż na krajowych giełdach towarowych Towar Cena w czerwcu 2017 r. w zł/t Zmiana średniej ceny w % minimalna maksymalna średnia miesięczna roczna Transakcje: pszenica konsumpcyjna ,3 22,2 żyto konsumpcyjne ,8 30,7 jęczmień paszowy ,4 7,8 kukurydza ,0 - Oferty sprzedaży: pszenica konsumpcyjna ,8 19,4 pszenica paszowa ,1 18,2 żyto konsumpcyjne ,9 24,7 jęczmień paszowy ,0 13,9 kukurydza ,0-1,0 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych z krajowych giełd towarowych. 20

21 Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB) Wyszczególnienie Jedn. miary Średnia cena w czerwcu 2017 r. Zmiana średniej ceny w % miesięczna roczna Średnia cena w zł/t Pszenica konsumpcyjna HRW (USA,Gulf ) EUR/t ,5 14,9 851 SRW, (USA, Gulf) EUR/t 166 2,4-4,1 700 Francja (Rouen) EUR/t 167-1,2 2,4 704 porty Morza Czarnego EUR/t 167-1,1 0,9 704 Jęczmień paszowy porty Morza Czarnego EUR/t 141-3,2-3,6 594 Francja (Rouen) EUR/t 147-2,7 1,8 618 Kukurydza USA (Gulf) EUR/t 143-1,7-14,2 601 porty Morza Czarnego EUR/t 154-0,7-14,8 646 Francja (Bordeaux) EUR/t 176 1,6-2,5 740 Wg NBP średni kurs EUR w czerwcu 2017 r. wynosił 4,2083 zł. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Komisji Europejskiej. 21

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014 Skup zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż podstawowych z mieszankami w październiku 2014 r. uległ dalszemu sezonowemu zmniejszeniu (o 26% w porównaniu z poprzednim miesiącem) i ukształtował się na

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Na wysokim poziomie utrzymuje się skup pszenicy i jęczmienia. Mniejszy niż przed rokiem jest natomiast skup żyta

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Rynek zbóż Wstępna ocena przezimowania zbóż Według badań GUS przeprowadzonych w marcu 2015 r., zboża ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013 Czynniki podażowo-popytowe Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż Według szacunku GUS (opublikowanego 24 września) krajowe zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą i gryką) ukształtowały się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Po zwiększeniu dostaw w lipcu i sierpniu 2013 r., we wrześniu skup zbóż podstawowych z mieszankami uległ sezonowemu ograniczeniu do 786 tys. ton. Poziom

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 52/2012 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2007 22 luty 2007

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 16/2016 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 36/20 16 września

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2013 11 lipca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 51/2016 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 26/2010 8 lipiec

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 30/2012 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 1/2016 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 48/2013 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 6/20 14 luty 20 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 23/2016 16 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 47/20 26 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 51/15 24 grudnia 15

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2008 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2 Warszawa,.03.18 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM r. I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU II = 100 I = 100 Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 13/2008 3 kwiecień

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 42/2015 22 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2015 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR /05 2 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

Wstęp Notowania targowiskowe

Wstęp Notowania targowiskowe Wstęp Zakończony sezon zbożowy 2010/2011 był bardzo burzliwy. Słabe zbiory zbóż oraz rzepaku spowodowały silny wzrost cen. Z jednej strony był to powód do zadowolenia dla producentów, którzy mogli odrobić

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 25/2016 (5-18.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7 Warszawa, 211.1.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 211 r. 21 211 I-VI VII-XII VIII w złotych CENY SKUPU 21 = 1 VIII 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 75,48

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 30/2016 4 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 29/2016 28 lipca

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 18/2005 5 maja 2005

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach.

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.05.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w kwietniu 2015 r. Na rynku rolnym w kwietniu 2015 r., w porównaniu z marcem 2015 r. odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lutym r. odnotowano spadek krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był on jednak znacząco

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2016 r. Na rynku rolnym w czerwcu 2016 r., w porównaniu z majem 2016 r., wzrosły ceny większości produktów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 21/05 27 maja 05 r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR /2016 7 lipca 2016

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2016 14 lipca

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.06.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w maju 2016 r. Na rynku rolnym w maju 2016 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8 Warszawa, 2014.10.20 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r. 2013 2014 I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU IX 2013 = 100 VIII 2014= 100 Pszenica...

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.04.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r. Na rynku rolnym w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W zbliżającym się do końca, ostatnim już roku kwotowym 2014/2015, w grudniu 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku zbóż

Informacja o sytuacji na rynku zbóż Warszawa, 3 sierpnia 2005 r. Informacja o sytuacji na rynku zbóż Zbiory zbóż w 2005 r. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 lipca 2005 r. na temat Wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014 Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej W r. w pogłowiu trzody chlewnej utrzymała się tendencja spadkowa. Według informacji GUS w końcu listopada r. w Polsce pogłowie trzody

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 9/2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów W pierwszej połowie 2015 r. w Polsce odnotowano wyhamowanie tempa spadku pogłowia krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT We wrześniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 708,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2006 14 września 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/2015. Czynniki podażowo-popytowe tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 6/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Zwiększenie produkcji trzody chlewnej, bydła oraz drobiu w Polsce 1 znajduje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, odnotowano jednoprocentowy, tygodniowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym pozostaje umiarkowany. Na rynku przedmiotem handlu cały czas jest przede wszystkim kukurydza mokra.

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich tys. sztuk mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów mlecznych Niskie ceny i malejąca opłacalność produkcji mleka przyczyniły się do

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4 Warszawa, 2013.03.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU II 2012 = 100 I 2013= 100 Pszenica... 84,88 92,49

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 2/ marca 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: STYCZEŃ LUTY 2014r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 2/ marca 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: STYCZEŃ LUTY 2014r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 2/ 20 marca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce od 2009 r. postępuje proces redukcji pogłowia krów. W 2014 r. do utrzymania spadkowej tendencji przyczynił się spadek cen skupu mleka oraz zagrożenie przekroczeniem

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 38/2014 25 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 22/2016 (24.X-6.XI.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Aktualne działania rolników koncentrują się na zbiorach kukurydzy na ziarno oraz buraków cukrowych. Kukurydziane żniwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 24/2016 (21.XI-4.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju są już na finiszu. W większości regionów kraju, kukurydza została już zebrana z pól. Oceniamy,

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 7 stycznia r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t 27 Grudnia MATIF - Paryż konsumpcyjna Styczeń 13 249,8 253,5 1013,50

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 27 maja r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż konsumpcyjna Listopad 13 208,5 207,8 872,0

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa. Zmiana cen skupu zbóż oraz cen żywności i produktów zbożowych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa. Zmiana cen skupu zbóż oraz cen żywności i produktów zbożowych gru-1 Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 31 sierpnia 215 Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa Trendy bieżące Niedobór opadów był niekorzystny dla rozwoju upraw. Szacuje się, że zbiory zbóż w 215 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Ceny pszenicy netto wg województw w I kwartale 2011 roku w zł/t

Tabela 1. Ceny pszenicy netto wg województw w I kwartale 2011 roku w zł/t Rynek zbóż Notowania targowiskowe zbóż w I kwartale 2011 roku utrzymywały tendencje wzrostową, która została zapoczątkowana w ubiegłym roku. W I kwartale tego roku wszystkie rodzaje zbóż drożały oscylując

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 39/2016 6 października 2016r.

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 75,76 64,45 66,68 64,58 101,2 96,9. Żyto... 57,36 50,50 50,55 50,36 96,1 99,6. Jęczmień... 73,38 60,41 60,85 63,19 102,5 103,8

Pszenica... 75,76 64,45 66,68 64,58 101,2 96,9. Żyto... 57,36 50,50 50,55 50,36 96,1 99,6. Jęczmień... 73,38 60,41 60,85 63,19 102,5 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 18.09.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu 2015 r. Na rynku rolnym w sierpniu 2015 r., w porównaniu z lipcem 2015 r., obniżyły ceny większości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2016 2 czerwca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo