UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA W SOPOCIE DEBATA MIEJSKA. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto dr inż. arch. Piotr Czyż mgr inż. Mateusz Sylwestrzak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA W SOPOCIE DEBATA MIEJSKA. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto dr inż. arch. Piotr Czyż mgr inż. Mateusz Sylwestrzak"

Transkrypt

1 UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA W SOPOCIE DEBATA MIEJSKA Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto dr inż. arch. Piotr Czyż mgr inż. Mateusz Sylwestrzak

2 Cel uchwały kalendarium informacje ogólne analiza stanu obecnego metoda sporządzenia projektu uchwały Założenia uchwały ustalenia ogólne ustalenia dla całego obszaru miasta ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń przepisy przejściowe

3 Cel uchwały kalendarium Kalendarium prac nad uchwałą krajobrazową Sopotu wrzesień 2015 r. październik 2015 r. czerwiec 2016 lipiec 2016 marzec 2017 marzec - wrzesień 2017 październik 2017 Wejście w życie Ustawy Krajobrazowej Uchwała Rady Miasta Sopotu o przystąpieniu do sporządzania projektu Uchwały Informacja medialna o przygotowywaniu kodeksu i możliwości zgłaszania sugestii Prace nad uchwałą Uzgadnianie i opiniowanie uchwały Oficjalne konsultacje projektu uchwały

4 Cel uchwały informacje ogólne Celem uchwały jest uporządkowanie środowiska wizualnego w mieście i ustalenie zasad i warunków sytuowania: obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, w tym szyldów, ogrodzeń. Intencją uchwały jest uporządkowanie chaotycznie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej elementów małej architektury i nośników reklamowych, powodujących dewastacje krajobrazu miejskiego. Przyświeca temu przekonanie lokalnej społeczności, że ujednolicenie i reglamentacja sposobów komunikowania informacji wizualnej prowadzi do kształtowania harmonijnej, estetycznej przestrzeni miejskiej. Merytoryczna zawartość projektu uchwały powstała na podstawie analiz urbanistycznych Sopotu i podziału jego terenu na strefy funkcjonalne.

5 Cel uchwały informacje ogólne Celem uchwały jest uporządkowanie środowiska wizualnego w mieście i ustalenie zasad i warunków sytuowania: obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, w tym szyldów, ogrodzeń. Intencją uchwały jest uporządkowanie chaotycznie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej elementów małej architektury i nośników reklamowych, powodujących dewastacje krajobrazu miejskiego. Przyświeca temu przekonanie lokalnej społeczności, że ujednolicenie i reglamentacja sposobów komunikowania informacji wizualnej prowadzi do kształtowania harmonijnej, estetycznej przestrzeni miejskiej. Merytoryczna zawartość projektu uchwały powstała na podstawie analiz urbanistycznych Sopotu i podziału jego terenu na strefy funkcjonalne.

6 Cel uchwały informacje ogólne Celem uchwały jest uporządkowanie środowiska wizualnego w mieście i ustalenie zasad i warunków sytuowania: obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, w tym szyldów, ogrodzeń. Intencją uchwały jest uporządkowanie chaotycznie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej elementów małej architektury i nośników reklamowych, powodujących dewastacje krajobrazu miejskiego. Przyświeca temu przekonanie lokalnej społeczności, że ujednolicenie i reglamentacja sposobów komunikowania informacji wizualnej prowadzi do kształtowania harmonijnej, estetycznej przestrzeni miejskiej. Merytoryczna zawartość projektu uchwały powstała na podstawie analiz urbanistycznych Sopotu i podziału jego terenu na strefy funkcjonalne.

7 Cel uchwały informacje ogólne Celem uchwały jest uporządkowanie środowiska wizualnego w mieście i ustalenie zasad i warunków sytuowania: obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, w tym szyldów, ogrodzeń. Intencją uchwały jest uporządkowanie chaotycznie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej elementów małej architektury i nośników reklamowych, powodujących dewastacje krajobrazu miejskiego. Przyświeca temu przekonanie lokalnej społeczności, że ujednolicenie i reglamentacja sposobów komunikowania informacji wizualnej prowadzi do kształtowania harmonijnej, estetycznej przestrzeni miejskiej. Merytoryczna zawartość projektu uchwały powstała na podstawie analiz urbanistycznych Sopotu i podziału jego terenu na strefy funkcjonalne.

8 Cel uchwały informacje ogólne rys historyczny

9 Cel uchwały rys historyczny

10 Cel uchwały rys historyczny

11 Cel uchwały rys historyczny

12 Cel uchwały informacje ogólne Jak obecnie można porządkować przestrzeń?

13 Cel uchwały obecnie prowadzone działania

14 Cel uchwały obecnie prowadzone działania

15 Cel uchwały analiza stanu obecnego

16 Cel uchwały analiza stanu obecnego

17 Cel uchwały analiza stanu obecnego

18 Cel uchwały analiza stanu obecnego

19 Cel uchwały analiza stanu obecnego

20 Cel uchwały analiza stanu obecnego

21 Cel uchwały analiza stanu obecnego

22 Cel uchwały metoda sporządzenia projektu uchwały Etapy powstawania uchwały krajobrazowej analiza ustaleń zawartych w obowiązujących planach zagospodarowania terenu, konsultacje z pracownikami UM Sopotu i podległych mu jednostek, identyfikacja wyzwań, analiza urbanistyczna miasta pod kątem atrakcyjności przestrzeni dla lokalizacji reklam.

23 Cel uchwały metoda sporządzenia projektu uchwały Etapy powstawania uchwały krajobrazowej analiza ustaleń zawartych w obowiązujących planach zagospodarowania terenu, konsultacje z pracownikami UM Sopotu i podległych mu jednostek, identyfikacja wyzwań, analiza urbanistyczna miasta pod kątem atrakcyjności przestrzeni dla lokalizacji reklam.

24 Cel uchwały metoda sporządzenia projektu uchwały Etapy powstawania uchwały krajobrazowej analiza ustaleń zawartych w obowiązujących planach zagospodarowania terenu, konsultacje z pracownikami UM Sopotu i podległych mu jednostek, identyfikacja wyzwań, analiza urbanistyczna miasta pod kątem atrakcyjności przestrzeni dla lokalizacji reklam.

25 Cel uchwały metoda sporządzenia projektu uchwały Etapy powstawania uchwały krajobrazowej analiza ustaleń zawartych w obowiązujących planach zagospodarowania terenu, konsultacje z pracownikami UM Sopotu i podległych mu jednostek, identyfikacja wyzwań, analiza urbanistyczna miasta pod kątem atrakcyjności przestrzeni dlalokalizacji reklam.

26 Cel uchwały identyfikacja wyzwań

27 Cel uchwały identyfikacja wyzwań

28 Cel uchwały identyfikacja wyzwań, wnioski Problemy do rozwiązania poprzez uchwałę: 1. agresywna forma i kolorystyka reklam, natłok informacji wizualnej, przypadkowe sytuowanie nośników reklamowych; 2. poszukiwanie kompromisu między interesem ekonomicznym podmiotów a interesem ogółu wynikającego z potrzeby ładu przestrzennego; 3. reklama i elementy pseudoreklamowe trudne do zdefiniowania w języku prawnym czyli reklama obwoźna, obnośna, tranzytowa;

29 Cel uchwały identyfikacja wyzwań, wnioski Dobre praktyki do zachowania: 1. reklama będąca integralną częścią architektury budynku; 2. reklama zaprojektowana z poszanowaniem kompozycji elewacji; 3. reklama dopasowana pod względem formy do stylu wystroju architektonicznego

30 Cel uchwały analiza urbanistyczna miasta pod kątem lokalizacji reklam analiza urbanistyczna

31

32 ustalenia ogólne osiem obszarów strukturalnych oznaczonych następującymi symbolami: A do H obszar indywidualnej promocji oznaczone następującymi symbolami: a do m trzy obszary przestrzeni układu komunikacyjnego

33 ustalenia dla całego obszaru miasta Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych innych niż ustalone niniejszą uchwałą, chyba, że ich sytuowanie zostało określone w przepisach odrębnych.

34 ustalenia dla całego obszaru miasta Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych innych niż ustalone niniejszą uchwałą, chyba, że ich sytuowanie zostało określone w przepisach odrębnych. 1. baner okolicznościowy, 2. baner sprzedaży nieruchomości o formacie nie większym niż mały, 3. bilbord okolicznościowy, 4. bilbord, 5. citylight, 6. ekran nieświecący okolicznościowy, 7. ekran nieświecący. 8. ekran świetlny okolicznościowy, 9. ekran świetlny, 10. elewacja interaktywna okolicznościowa, 11. elewacja interaktywna, 12. flaga, proporzec 13. flaga, proporzec na słupie oświetleniowym, 14. gablota jedynie przed budynkami użyteczności publicznej, 15. gablota z menu 16. gablota, 17. kubik okolicznościowy, 18. kubik, 19. model przestrzenny okolicznościowy, 20. naklejka, tabliczka, 21. nośnik pneumatyczny okolicznościowy, 22. nośnik pneumatyczny w formie balonu, bramy, airwalle-a, 23. plakat, 24. potykacz, 25. pylon cenowy, 26. pylon główny, 27. pylon zbiorczy, 28. reklama na elementach ogródka gastronomicznego, 29. reklama na elementach wygrodzeniowych, 30. reklama na falbanie, 31. reklama na namiocie, pawilonie, na stoisku promocyjnym, 32. reklama na ogrodzeniu tymczasowym 33. reklama na potykaczu nie dotyczy opisu oferty działalności, 34. reklama na przebieralni plażowej, 35. reklama na rusztowaniu, 36. reklama na witaczu wejściowym, 37. reklama obwoźna, 38. słup ogłoszeniowy, 39. tablica wolnostojąca - reklama sprzedaży nieruchomości, 40. tablica wolnostojąca, 41. winder okolicznościowy, 42. witacz wejściowy, 43. witacz wjazdowy, 44. witacz wjazdowy, 45. wyklejka.

35 ustalenia dla całego obszaru miasta Ogólne zasady i warunki sytuowania reklam i małej architektury, w kontekście ochrony krajobrazu: 1. dopasowanie kompozycyjne do detali architektonicznych budynków, 2. wyznaczenie w projekcie budowlanym lokalizacji i formy reklamy na obiekcie zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały, 3. zapewnienie przedpola ekspozycji, 4. redukcja barier przestrzennych. Na obiektach wpisanych do Rejestru Zabytków woj. pomorskiego zakazuje się sytuowania reklam za wyjątkiem szyldów; zakaz nie dotyczy zabytkowego zespołu architektonicznokrajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego o nr rejestru 936;

36 ustalenia dla całego obszaru miasta szyld reklama

37 Ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów szyldy

38 Ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów

39 Ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów szyld główny: logotyp, litery przestrzenne lub malowane, kaseton, jako semafor pionowy; szyld przyległy: kaseton (prócz zabytków), logotyp, litery przestrzenne lub malowane; szyld semaforowy: kaseton, logotyp, litery przestrzenne lub malowane, model przestrzenny; szyld wizytówkowy: logotyp, litery przestrzenne lub malowane szyld na szybie: wyklejany lub malowany, o powierzchni maksymalnie 15% powierzchni otworu szyld na falbanach: logotyp działalności, której dotyczy; szyld na potykaczu lub witaczu: o powierzchni do 15% powierzchni; szyld na fladze lub proporcu.

40 Ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania szyldów Maksymalna liczba szyldów: na budynek: jeden szyld główny na każdą elewację z ogólnodostępnym wejściem do budynku jeden szyld semaforowy pionowy na lokal: jeden dowolny szyld przyległy lub na szybie jeden szyld semaforowy jeden szyld wizytówkowy przy każdym wejściu lub pylonie zbiorczym w ogródkach gastronomicznych: szyldy na falbanie, jeden szyld na potykaczu lub witaczu na elementach wygrodzeniowych dodatkowo: szyld przyległy w dowolnej ilości dla budynków usługowych zgodnie z projektem architektonicznym

41 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów reklamy

42 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów

43 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów

44 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów osiem obszarów strukturalnych oznaczonych następującymi symbolami: A do H obszar indywidualnej promocji oznaczone następującymi symbolami: a do m trzy obszary przestrzeni układu komunikacyjnego

45 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów osiem obszarów strukturalnych oznaczonych następującymi symbolami: A do H obszar indywidualnej promocji oznaczone następującymi symbolami: a do m trzy obszary przestrzeni układu komunikacyjnego

46 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów osiem obszarów strukturalnych oznaczonych następującymi symbolami: A do H obszar indywidualnej promocji oznaczone następującymi symbolami: a do m trzy obszary przestrzeni układu komunikacyjnego

47 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów obszar strukturalny A reprezentacyjna przestrzeń w historycznym śródmieściu baner sprzedaży nieruchomości, citylight flaga, proporzec, gablota, naklejka, tabliczka, plakat, potykacz, pylon główny (2 m wysokości) reklama na elementach ogródka gastronomicznego, reklama na falbanie, potykaczu, witaczu wejściowym, reklama na ogrodzeniu tymczasowym wizualizacja, reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej, reklama obwoźna, reklama okolicznościowa, słup ogłoszeniowy, tablica wolnostojąca sprzedaż nieruchomości, witacz wejściowy, wyklejka;

48 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów obszar strukturalny B historyczna przestrzeń miejska baner sprzedaży nieruchomości, citylight flaga, proporzec, gablota, naklejka, tabliczka, plakat, potykacz, reklama na elementach ogródka gastronomicznego, reklama na falbanie, potykaczu, witaczu wejściowym, reklama na ogrodzeniu tymczasowym wizualizacja, reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej, reklama obwoźna, reklama okolicznościowa, słup ogłoszeniowy, tablica wolnostojąca sprzedaży nieruchomości, witacz wejściowy, wyklejka;

49 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów obszar strukturalny C strefa administracji i biznesu baner sprzedaży nieruchomości, citylight flaga, proporzec, gablota, gablota z menu, naklejka, tabliczka, plakat, potykacz, pylon główny, pylon zbiorczy, pylon cenowy, reklama na el. ogródka gastronomicznego, reklama na falbanie, potykaczu, witaczu, reklama na ogrodzeniu tymczasowym wizualizacja, reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej reklama okolicznościowa, reklama obwoźna, słup ogłoszeniowy, tablica wolnostojąca - sprzedaż nieruchomości, witacz wejściowy, wyklejka;

50 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów obszar strukturalny D tonacji reklam w strefie mieszkaniowej baner sprzedaży nieruchomości, citylight, flaga, proporzec, gablota, gablota z menu, naklejka, tabliczka, plakat, potykacz, reklama na elementach ogródka gastronomicznego, reklama na falbanie, potykaczu, witaczu wejściowym, reklama na ogrodzeniu tymczasowym wizualizacja, reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej, reklama obwoźna, reklama okolicznościowa, tablica wolnostojąca - sprzedaż nieruchomości, witacz wejściowy, wyklejka;

51 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów obszar strukturalny E ekspozycji walorów przestrzeni rekreacyjnouzdrowiskowych baner sprzedaży nieruchomości, citylight, flaga, proporzec, gablota, gablota z menu, naklejka, tabliczka, plakat, potykacz, pylon główny, pylon zbiorczy, reklama na elementach ogródka gastronomicznego, reklama na falbanie, reklama na rusztowaniu, reklama na ogrodzeniu tymczasowym, reklama okolicznościowa, słup ogłoszeniowy, tablica wolnostojąca - sprzedaż nieruchomości, witacz wejściowy, wyklejka;

52 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów obszar strukturalny F promocji w przestrzeniach rekreacyjnosportowych citylight, flaga, proporzec, gablota, gablota z menu, naklejka, tabliczka plakat, potykacz, reklama na elementach ogródka gastronomicznego, reklama na falbanie, potykaczu, witaczu wejściowym, reklama okolicznościowa, reklama na ogrodzeniu tymczasowym wizualizacja, reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej, słup ogłoszeniowy, tablica wolnostojąca - sprzedaż nieruchomości, witacz wejściowy, wyklejka;

53 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów obszar strukturalny G promocji w strefie plaż gablota z menu, naklejka, tabliczka, potykacz, reklama na elementach ogródka gastronomicznego, reklama na elementach wygrodzeniowych, reklama na falbanie, potykaczu, witaczu wejściowym, reklama na ogrodzeniu tymczasowym wizualizacja, reklama na przebieralni plażowej, reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej reklama okolicznościowa, tablica wolnostojąca, tablica wolnostojąca - sprzedaż nieruchomości, witacz wejściowy;

54 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów obszar strukturalny H ciszy reklamowej w strefie przyrodniczej citylight, gablota, naklejka, tabliczka, potykacz, reklama na elementach ogródka gastronomicznego, reklama na falbanie, potykaczu, reklama na ogrodzeniu tymczasowym wizualizacja, reklama na rusztowaniu, na siatce budowlanej, reklama obwoźna, tablica wolnostojąca sprzedaż nieruchomości, witacz wjazdowy;

55 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów obszar indywidualnej promocji a. Aquapark Sopot b. Skansen Archeologiczny Grodzisko c. teren kortów tenisowych d. teatr e. Skwer Kuracyjny i Molo f. Plac Przyjaciół Sopotu, Plac Zdrojowy g. Opera Leśna h. Stadion Leśny i. Hipodrom Sopot j. hala widowiskowo-sportowa k. Muzeum Miasta Sopotu l. dworzec Sopot m. stadion rugby

56 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów obszar indywidualnej promocji Skwer Kuracyjny i Molo flaga, proporzec, gablota, kubik, naklejka, tabliczka plakat, potykacz, pylon główny do 3,5 m jedynie w przystani, reklama na elementach ogródka gastronomicznego, reklama na elementach wygrodzeniowych, reklama na falbanie, na potykaczu, witaczu, reklama na rusztowaniu, reklama okolicznościowa

57 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów obszar wyróżnionych przestrzeni publicznych układu komunikacyjnego Bohaterów Monte Cassino, 1.Maja, Jana Jerzego Haffnera, Powstańców Warszawy Grunwaldzka, Bitwy pod Płowcami, Polna, Władysława Łokietka citylight, flaga, proporzec, gablota, naklejka, tabliczka plakat, potykacz, pylon główny, pylon zbiorczy, reklama obwoźna tylko wyborcza, reklama okolicznościowa reklama na ogrodzeniu tymczasowym - wizualizacja, reklama na elementach ogródka gastronomicznego, reklama na falbanie, potykaczu, witaczu wejściowym, słup ogłoszeniowy, witacz wejściowy, witacz wjazdowy;

58 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów obszar wyróżnionych przestrzeni publicznych układu komunikacyjnego Aleja Niepodległości citylight, flaga, proporzec, plakat, pylon cenowy, pylon główny, pylon zbiorczy, reklama na falbanie, reklama obwoźna, reklama okolicznościowa, reklama na ogrodzeniu tymczasowym wizualizacja, słup ogłoszeniowy, witacz wjazdowy,

59 ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania reklam dla poszczególnych obszarów obszar wyróżnionych przestrzeni publicznych układu komunikacyjnego tereny kolejowe gablota, plakat, reklama na siatce budowlanej; Zakazuje się sytuowania wszelkich reklam na granicy obszaru terenów kolejowych na ogrodzeniach i budynkach.

60 zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń mała architektura

61 zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury: wiaty na odpady komunalne zadaszone, o ścianach pełnych do 2,2 m i wielkości dostosowanej do wymogów segregacji wiata przystankowa zgodnie z przyjętym standardem w Mieście Sopocie i przepisami obowiązującymi meble miejskie według standardów projektów typowych przyjętych w mieście, dopasowane do formy i stylu zabudowy, sytuowane w obszarach od A do F oraz w obszarze indywidualnej promocji stragan dla handlu sezonowego jedynie w następujących obszarach: G w Al. Wojska oraz e indywidualnej promocji z wyłączeniem drewnianej części mola stragan dopuszcza się w obszarach A, D, E, F, w obszarze indywidualnej promocji: e, f, i, j, l.

62 zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń Zasady i warunki sytuowania nowych ogrodzeń: ogrodzenie trwałe związane z gruntem ażurowe, o wysokości dostosowanej do ogrodzeń o wartościach historycznych zlokalizowanych w sąsiedztwie, lecz nie wyższej niż 1,50 m; ograniczenie wysokości nie dotyczy odtwarzanych płotów historycznych, w tym furtek i bram ogrodzenie tymczasowe związane z robotami budowlanymi maksymalna wysokość 2,20 m, nieograniczające szerokości ciągów pieszych i rowerowych w formie żywopłotów

63 zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń Zasady i warunki sytuowania nowych ogrodzeń: zakazuje się sytuowania ogrodzeń z wyjątkiem: mieszkalnictwa jednorodzinnego, obiektów sportowych, w tym boisk, ogrodzeń stanowiących kontynuację ogrodzeń historycznych ogrodzeń placów zabaw dla dzieci, usług nauki, usług oświaty, żłobków, klubów dziecięcych, ośrodków opiekuńczowychowawczych, ujęć wód, cmentarzy i wynikających z przepisów odrębnych; zakazuje się sytuowania ogrodzeń nieprzeziernych, za wyjątkiem ogrodów wertykalnych; zakazuje się ogrodzeń wykonanych z następujących materiałów: prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i blachy, nie uważa się za ogrodzenia elementów małej architektury takich jak murki o wysokości do 0,5 m, pachołki, słupki, barierki, donice z zielenią, żywopłoty do wysokości 1,2 m.

64 przepisy przejściowe Tablice reklamowe Dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych termin dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale ustala się na 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Szyldy Dla szyldów termin dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale ustala się na 24 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Obiekty małej architektury Nie wymagają dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale obiekty małej architektury, ogrodzenia wpisane do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, oraz ogrodzenia, które do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały uzyskały pozwolenie na budowę.

Zasady projektowania reklam w Mieście Bydgoszczy

Zasady projektowania reklam w Mieście Bydgoszczy Zasady projektowania reklam w Mieście Bydgoszczy Opracowane przez Zespół ds. Wizerunku Miasta Bydgoszczy, pod kierownictwem Plastyka Miejskiego Jacka Piątka SPIS TREŚCI I. Definicja reklamy. Cechy dobrego

Bardziej szczegółowo

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Krajobrazy miejskie w politykach publicznych: Francja / Polska PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Jerzy Zbiegień Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie Strefy, obszary i układy podlegające ochronie

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola

Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 8 lutego 2016 r. Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie istniejących nośników reklamowych na przestrzeń publiczną Częstochowy

Oddziaływanie istniejących nośników reklamowych na przestrzeń publiczną Częstochowy Oddziaływanie istniejących nośników reklamowych na przestrzeń publiczną Częstochowy W toku prac nad uchwałą reklamową przeprowadzono analizę istniejącego stanu przestrzeni publicznej Częstochowy w kontekście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REKLAMY OGRODZENIA MAŁA ARCHITEKTURA

REKLAMY OGRODZENIA MAŁA ARCHITEKTURA ANALIZA PROBLEMATYKI, PROPOZYCJE REGULACJI W UCHWALE KRAJOBRAZOWEJ DLA OLSZTYNA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I BUDOWNICTWA, UM OLSZTYNA, LIPIEC 2016 PLAN PREZENTACJI: I. TŁO LEGISLACYJNE II. PROBLEMATYKA UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie zasad umieszczania zewnętrznych nośników informacji wizualnej na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W PRZESTRZENI MIASTA BYDGOSZCZY

ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W PRZESTRZENI MIASTA BYDGOSZCZY ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W PRZESTRZENI MIASTA BYDGOSZCZY Strona -1 z 6- OGÓLNE ZASADY I WYTYCZNE LOKALIZACJI REKLAM I SZYLDÓW ORAZ ELEMENTÓW INFORMACJI WIZUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016 UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016 Koncepcja wdrożenia zasad czerwiec 2016 Spis treści 1 Spis treści I. Zasady legalność zakazy II. Formy reklamy definicje: szyldy, reklamy wolno stojące, reklamy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

UCHWAŁA NR X/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY UCHWAŁA NR X/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 21 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2003 terenu usług publicznych miejskich komunalnych,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXV/1547/10 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

UCHWAŁA NR CXV/1547/10 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. UCHWAŁA NR CXV/1547/10 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE szyld rodzaj informacji wizualnej, o stałej treści, zawierającej nazwę podmiotu prowadzącego działalność, umieszczonej w miejscu, w którym działalność

Bardziej szczegółowo

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Sopotu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 123/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 września 2009r. URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie zasad użytkowania i ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 145 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 145 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 145 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad lokalizacji nośników reklamy oraz informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej, obowiązujące na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia...

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Solina 18 czerwca 2015 KONWENCJA KRAJOBRAZOWA RADY EUROPY KRAJOBRAZ JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM DOBROBYTU

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. Tarnów, grudzień 2012 r. ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie Biznesowe aspekty przedsięwzięcia. Dlaczego warto zaangażować się w projekt? Investment Support 2 lutego 2010 r. www.inves.pl Lokalizacja przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIAST A SOPOTU z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brodwino w mieście Sopocie

UCHWAŁA NR. RADY MIAST A SOPOTU z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brodwino w mieście Sopocie UCHWAŁA NR. RADY MIAST A SOPOTU z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brodwino w mieście Sopocie Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NAZWA DZIELNICY Białołęka

NAZWA DZIELNICY Białołęka itp. Minimalne miesięczne stawki netto czynszu dzierżawnego za 1m 2 gruntu (w zł.) a) komisy, 12,22 b) obiekty handlowe, handlowousługowe, filmów, gabinety lekarskie, stomatologiczne itp. 8,88 13,60 nie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/624/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 27.04.2006 roku

Uchwała Nr XXXVI/624/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 27.04.2006 roku Uchwała Nr XXXVI/624/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 27.04.2006 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru centrum, rejonu ulic Bema, Sobieskiego, Ogrodowej w mieście

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU. Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r.

REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU. Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r. REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r. Widok Rynku ok. 1925 r. Widok Rynku ok. 1950 r. Widok Rynku - 1988 r. Stan obecny Miejsce imprez miejskich Miejsce koncertów

Bardziej szczegółowo

GP-0151/961/2007 Zarządzenie nr 961/2007

GP-0151/961/2007 Zarządzenie nr 961/2007 GP-0151/961/2007 Zarządzenie nr 961/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 listopada 2007 w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH. z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH. z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołajki obejmującego teren nabrzeża jeziora Mikołajskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 104/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 104/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad lokalizacji nośników reklamy oraz informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej, obowiązujące na nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/721/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR LIV/721/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 maja 2009 r. UCHWAŁA NR LIV/721/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Handlowy Franowo w Poznaniu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r.

Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r. Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r. w sprawie określenia zasad organizowania w sezonie letnim ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik oraz Słotowa Wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik oraz Słotowa Wyłożenie do publicznego wglądu MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik oraz Słotowa Wyłożenie do publicznego wglądu Tarnów, czerwiec

Bardziej szczegółowo

2) nośnik reklamy - przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem;

2) nośnik reklamy - przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem; Zasady lokalizacji, wykonywania i ekspozycji nośników reklam oraz instalowania urządzeń technicznych na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia Podstawa prawna: zarządzenie nr 378 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA OPOLA z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIASTA OPOLA z dnia projekt z dnia 18 października 2016 r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA OPOLA z dnia w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorc¹. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorc¹. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. 10567 Poz. 1865, 1866 komunalnych niesegregowanych w nastêpuj¹cych wysokoœciach: 1) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemnoœci 80 litrów - 20,00 z³ +VAT 2) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemnoœci

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046. UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 3046 UCHWAŁA Nr XVII/124/2013 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY październik 2015 cel i zakres audytu cel zakres identyfikacja krajobrazów występujących na całym obszarze województwa określenie ich cech charakterystycznych ocena

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE A REKLAMA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

PRAWO BUDOWLANE A REKLAMA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Kinga Religa PLAN PREZENTACJI Prawo budowlane a reklama w przestrzeni miejskiej Nośniki reklamowe na fasadach budynków mieszkalnych tablica, szyld, banner, mural, siatka, billboard Ergonomia reklamy zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne UCHWAŁA Nr Rady Gminy Jabłonna z dnia r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie skrzyżowania ulic Zegrzyńskiej i Akademijnej we wsi Jabłonna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE. z dnia 22 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/99/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę

I NAGRODA. Praca nr 2 otrzymała I nagrodę I NAGRODA Praca nr 2 otrzymała I nagrodę za najlepsze równoważenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i odpowiednich standardów zamieszkania w Śródmieściu oraz udaną próbę powiązania promenadowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 2 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 2 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Bohaterów Monte Cassino oraz Placu Konstytucji 3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ SWARZĘDZ z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ SWARZĘDZ z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ SWARZĘDZ z dnia... w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego tereny w rejonie ul. Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA. Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA. Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 września 2009r. URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Dokumenty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU

KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU marzec 2013r. KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU WSTĘP 1. Podstawa opracowania: polecenie Prezydenta m. Poznania - protokół nr 165/V/45/2009 z narady Prezydenta z zastępcami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 maja 2016 r. Projekt Druk nr... UCHWAŁA NR XXX/.../16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Bardziej szczegółowo

Reklama na terenie Galerii GALA

Reklama na terenie Galerii GALA Reklama na terenie Galerii GALA A. REKLAMA ZEWNĘTRZNA 1. Banery na elewacji frontowej, od strony AL. Unii Lubelskiej. 1.1 Baner o wym. 8 x 4 m (32 m²). 1.2 Baner o wym. 8 x 14,25 m (114 m²). 1.3 Baner

Bardziej szczegółowo

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce.

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. STREFA 1 KORYTARZ EKOLOGICZNY WISŁY Ochrona o randze krajowej 1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. Nie ustala się. Turystyka krajoznawcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LESZNOWOLA Z DNIA...

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LESZNOWOLA Z DNIA... UCHWAŁA NR... RADY GMINY LESZNOWOLA Z DNIA... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska i Warszawianka. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA Rady Miasta Ciechanów z dnia..

U C H W A ŁA Rady Miasta Ciechanów z dnia.. U C H W A ŁA Rady Miasta Ciechanów z dnia.. ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008r.

Uchwała nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008r. Uchwała nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008r. Druk Nr B/212/08 w sprawie ustalenia opłat i zasad umieszczania róŝnych form reklam, szyldów oraz tablic informacyjnych na obiektach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 26 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY IŁAWA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 202 UCHWAŁA NR XXXVIII/424/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 202 UCHWAŁA NR XXXVIII/424/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 202 UCHWAŁA NR XXXVIII/424/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 8, 9, 33 w miejscowości Barcin, gmina Barcin. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 23 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 3252 UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/122/2015 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 17 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/122/2015 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 17 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR X/122/2015 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich obejmującego fragment północnego pasa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r. UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE z dnia.2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko Szczecin, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/1030/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR LIII/1030/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR LIII/1030/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/302/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 26 września 2013 r.

Wrocław, dnia 8 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/302/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 października 2013 r. Poz. 5258 UCHWAŁA NR XXXVI/302/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska

GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ Prezentacja nieruchomości Gubin 1 MIASTO GUBIN Gubin (niem. Guben) miasto i gmina miejska w województwie lubuskim,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80. Na

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sypniewo w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4388 UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH. z dnia 30 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4388 UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4388 UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia częściowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 1 października 2013 r. Poz. 3444 UCHWAŁA NR XXXI/438/2013 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 6 września 2013 r.

Gdańsk, dnia 1 października 2013 r. Poz. 3444 UCHWAŁA NR XXXI/438/2013 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 6 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 października 2013 r. Poz. 3444 UCHWAŁA NR XXXI/438/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/277/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/277/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/277/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 2172 UCHWAŁA NR XXVIII/300/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 29 października 2012 r.

Wrocław, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 2172 UCHWAŁA NR XXVIII/300/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 2172 UCHWAŁA NR XXVIII/300/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Uchwała Nr Rady Miejskiej w Tczewie z dnia w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie. 2 lutego 2010 r.

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie. 2 lutego 2010 r. Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie 2 lutego 2010 r. Program prezentacji Cele i zakres przedsięwzięcia; Lokalizacja przedsięwzięcia; Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; Możliwy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Jabłonna z dnia... w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... Projekt maj 2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo