Podręcznik użytkownika Avision Inc.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika Avision Inc."

Transkrypt

1 Button Manager V2 Podręcznik użytkownika Avision Inc.

2 Prawa autorskie Copyright 2012 Avision Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Opisane w tym dokumencie oprogramowania zostało zainstalowane na podstawie umowy licencyjnej lub poufnej. Oprogramowanie to można używać lub kopiować wyłącznie przy zachowaniu zgodności z postanowieniami tych umów. Żadnej z części tej publikacji nie można powielać w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia Avision Inc. Znak towarowy Avision to znak towarowy Avision Inc. Opcjonalne możliwości rozpoznawania znaków (OCR), są zapewniane przez Nuance Communications, Inc. OmniPage Capture SDK Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Omnipage to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy Nuance Communications, Inc. Microsoft i Windows to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation. Inne nazwy i produkty wymienione w tym dokumencie, mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich firm. ii Skanowanie z wykorzystaniem przycisków

3 Spis treści 1. Przegląd Instalacja programu Button Manager Skanowanie poprzez wykorzystanie przycisków Uruchomienie programu Button Manager Używanie programu Button Manager z numerami domyślnych funkcji i predefiniowanymi zadaniami Sprawdzenie konfiguracji przycisku przed skanowaniem Skanowanie poprzez zwykłe dotknięcie przycisku Używanie panela przycisków Konfiguracja przycisków Uruchomienie okna dialogowego Button Properties (Właściwości przycisku) Zakładka Basic (Podstawowe) Nazwa przycisku Opcja Image Mode (Tryb obrazu) Opcja Scan Parameters (Parametry skanowania) Opcja File Location (Lokalizacja pliku) Zakładka Image Adjustment (Regulacja obrazu) Zakładka Color Dropout (Zanik koloru) Wprowadzanie wartości RGB Wybór koloru Zakładka Image Processing (Przetwarzanie obrazu) Zakładka More Settings (Więcej ustawień) Ustawienie Button Manager na wysyłanie obrazów do określonej drukarki Ustawienia Button Manager w celu przesłania obrazów do serwera FTP Ustawienia Button Manager w celu przesłania obrazów do serwera Microsoft SharePoint Ustawienia Button Manager w celu przesłania obrazu do Google Docs Możliwe warunki błędów Dodanie nowej aplikacji miejsca docelowego Praca z profilami Używanie menu Options (Opcje) Zakładka Settings (Ustawienia) Zakładka Others (Inne) Zakładka Scan Count (Licznik skanów) Zakładka Advanced (Zaawansowane) Przegląd iii

4 Zakładka Network (Sieć) Zakładka Scanner Info (Informacje o skanerze) Zakładka Contact Us (Kontakt z nami) Zakładka About (Informacje) Usuwanie ikony Button Manager z zasobnika systemu Działanie Wstawianie obrazu bezpośrednio do aplikacji Konwersja tekstu obrazu i wstawienie tekstu do aplikacji Nazywanie plików w oparciu o rozpoznane znaki Zapisywanie obrazów w formacie plików PDF lub formacie plików Searchable PDF (Wyszukiwalny PDF) Przeciągnięcie i upuszczenie pliku na określony przycisk Wysyłanie raportu błędu...75 Indeks iv Skanowanie z wykorzystaniem przycisków

5 1. Przegląd Button Manager V2 udostępnia łatwy sposób skanowania dokumentów, a następnie połączenia zeskanowanego obrazu z określonymi przeznaczeniami lub aplikacją. Wszystko to można wykonać prostym dotknięciem przycisku skanera. Do często wykonywanych zadań można przypisać dziewięć różnych miejsc docelowych. Dodatkowo, Button Manager V2 udostępnia następujące funkcje do bardziej efktywnego zarządzania dokumentami: iscan - Wstawianie obrazu lub tekstu do aplikacji użytkownika: Dzięki funkcji iscan, Button Manager umożliwia wstawienie zeskanowanego obrazu lub edytowalnego tekstu, po procesie OCR (Optical Character Recognition [Optyczne rozpoznawania znaków]), bezpośrednio do aplikacji. Na przykład, podczas edycji tekstu w Microsoft Word, gdy wymagane jest wstawienie zeskanowanego obrazu, można rozpocząć skanowanie, a zeskanowany obraz zostanie wstawiony i wyświetlony w Microsoft Word. Instalacja programu Button Manager 5

6 Przesyłanie zeskanowanego obrazu do sieci: Button Manager V2 umożliwia zskanowanie i przesłanie zeskanowanego obrazu do różnych sieciowych serwerów plików, takich jak FTP, Google Docs, Microsoft Office SharePoint lub inny określony komputer w sieci. Wyświetlenie interfejsu użytkownika skanera TWAIN: Dla bardziej zaawansowanych ustawień skanowania, Button Manager V2 umożliwia skanowanie przez interfejs uzytkownika skanera TWAIN i dostosowanie konfiguracji skanowania w celu dopasowania do wymagań aplikacji. Nowe narzędzie do zaniku kooru: Button Manager V2, umożliwia wygodny wybór kanału koloru do usunięcia, poprzez przeciągnięcie i upuszczenie zeskanowanego obrazu do głównego okna, a następnie kliknięcie wymaganego koloru, bezpośrednio na zeskanowanym obrazie. Zostanie równocześnie pokazana wartość RGB określonego koloru. Pomoże to w bardziej efektywnym i skutecznym usunięciu określonego kanału koloru. Obsługa funkcji plug-in: Co najlepsze, Button Manager V2 umożliwia opracowywanie przez twórców oprogramowania i dodawanie własnych funkcji plug-in do Button Manager V2 w celu rozszerzenia funkcjonalności tego programu. 6 Skanowanie z wykorzystaniem przycisków

7 2. Instalacja programu Button Manager Wymagania systemowe Microsoft Windows XP(SP3 lub nowszy)/vista/7 CPU 1,2 GHz lub szybszy * 512 MB RAM dla Windows XP (Zalecane 2+ GB RAM) 1 GB RAM dla Windows Vista i 7 (Zalecane 2+ GB RAM) 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym na pełną instalację oprogramowania Port USB 2.0 (zgodny z USB 1.0) Napęd CD-ROM Wyświetlacz z obsługą pełnego koloru (32 bitowy) przy 800 x 600 Szybkość konwersji plików i wydajność OCR, są powiązane z szybkością CPU. Im szybszy procesor, tym lepsze uzyskane wyniki. Wykonaj podane czynności w celu instalacji Button Manager V2 w komputerze. Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe działanie przycisków skanera, program Button Manager należy zainstalować PRZED instalacją sterownika skanera. 1. Włóż dostarczoną płytę CD do napędu CD-ROM. Pojawi się następujący ekran instalacji. Jeśli nie, wyszukaj w napędzie CD i kliknij dwukrotnie plik Setup.exe. Instalacja programu Button Manager 7

8 2. Kliknij Install Button Manager (Zainstaluj Button Manager). Pojawi się kreator instalacji, który przeprowadzi użytkownika przez pozostałą część instalacji. 2. Kliknij Finish (Zakończ), aby dokończyć instalację. Uwaga: Program Button Manager można usunąć z grupy Programy, wybierając Start>Programs (Programy)>Avision Button Manager V2>Uninstall (Odinstaluj). 8 Skanowanie z wykorzystaniem przycisków

9 3 Skanowanie poprzez wykorzystanie przycisków Po pojedynczym naciśnięciu przycisku Scan (Skanuj) na skanerze, dokument zostanie zeskanowany, skonwertowany, przetworzony i wysłany do wyznaczonej aplikacji. Przed rozpoczęciem skanowania, można najpierw sprawdzić konfiguracje przycisków, aby zapewnić uzyskanie najlepszych, spodziewanych wyników. 3.1 Uruchomienie programu Button Manager 1. Button Manager można uruchomić z zasobnika systemu. Po prawidłowej instalacji programu Button Manager i sterownika skanera, nastąpi uruchomienie programu Button Manager i wyświetlenie ikony Button w zasobniku systemu w dolnym, prawym rogu ekranu komputera. Stan gotowości Stan braku gotowości (Gdy skaner nie jest podłączony kablem USB) 2. Kliknij lewym przyciskiem ikonę Button Manager, aby wyświetlić następujący panel przycisków. Ten symbol wskazuje model skanera. Skanowanie z wykorzystaniem przycisków 9

10 3.2 Używanie programu Button Manager z numerami domyślnych funkcji i predefiniowanymi zadaniami Skaner jest dostarczany z dziewięcioma, wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami przycisków, do często wykonywanych zadań, takich jak skanowanie do folderu, skanowanie do wiadomości lub skanowanie do drukarki. Następująca tabela pokazuje te domyślne ustawienia fabryczne. Użytkownik może zmienić dowolne z tych ustawień. Uwaga: Kolejność nazw przycisków i ich funkcji zależy od typu skanera. Button Numer Nazwa Miejsce docelowe/ Aplikacja 1 iscan (Obraz) Wybierz ten przycisk, aby zeskanować dokument i wstawić zeskanowany obraz do wcześniej uruchomionej aplikacji 2 iscan (OCR) Wybierz ten przycisk, aby zeskanować dokument i wstawić edytowalny tekst po OCR (Optical Character Recognition [Optyczne rozpoznawania tekstu]) do swojego, otwartego wcześniej, edytora tekstów. 3 Scan To App (Skanuj do aplikacji) Wybierz ten przycisk, aby zeskanować dokument i wysłać obraz do wyznaczonej aplikacji (domyślnie: MS Paint) 4 Wybierz ten przycisk, aby zeskanować dokument i wysłać obraz z domyślnego programu do obsługi do odbiorcy , jako załącznik. 5 Printer (Drukarka) 6 Shared Folder (Udostępnion y folder) Wybierz ten przycisk, aby zeskanować dokument i wydrukować go z domyślnej drukarki Wybierz ten przycisk, aby zeskanować dokument i zapisać obraz do udostępnionego foldera w sieci. Wstępne ustawienia skanowania Auto Color Detection (Automatyczne wykrywanie koloru), 200 dpi, Simplex (Simpleks), JPEG, Auto Crop (Automatyczne przycinanie) Auto Color Detection (Automatyczne wykrywanie koloru), 300 dpi, Simplex (Simpleks), JPEG, Auto Crop (Automatyczne przycinanie) Auto Color Detection (Automatyczne wykrywanie koloru), 200 dpi, Simplex (Simpleks), JPEG, Auto Crop (Automatyczne przycinanie) Auto Color Detection (Automatyczne wykrywanie koloru), 200 dpi, Simplex (Simpleks), JPEG, Auto Crop (Automatyczne przycinanie) Auto Color Detection (Automatyczne wykrywanie koloru), 200 dpi, Simplex (Simpleks), JPEG, Auto Crop (Automatyczne przycinanie) Auto Color Detection (Automatyczne wykrywanie koloru), 200 dpi, Simplex (Simpleks), JPEG, Auto Crop (Automatyczne przycinanie) 10 Skanowanie z wykorzystaniem przycisków

11 Nazwa Miejsce docelowe/ Aplikacja Wstępne ustawienia skanowania 7 FTP Wybierz ten przycisk, aby zeskanować dokument i zapisać obraz do sieciowego serwera plików, takiego jak FTP. 8 SharePoint Wybierz ten przycisk, aby zeskanować dokument i zapisać obraz do sieciowego serwera plików, takiego jak serwer Microsoft SharePoint. 9 Google Docs Wybierz ten przycisk, aby zeskanować dokument i zapisać obraz do sieciowego serwera plików, takiego jak Google Docs. Nazwa Auto Color Detection (Automatyczne wykrywanie koloru), 200 dpi, Simplex (Simpleks), JPEG, Auto Crop (Automatyczne przycinanie) Auto Color Detection (Automatyczne wykrywanie koloru), 200 dpi, Simplex (Simpleks), JPEG, Auto Crop (Automatyczne przycinanie) Auto Color Detection (Automatyczne wykrywanie koloru), 200 dpi, Simplex (Simpleks), JPEG, Auto Crop (Automatyczne przycinanie) Uwaga: Aby prawidłowo zastosować ustawienia domyślne, przed instalacją programu Button Manager należy wykonać ustawienia komputera w środowisku internetu i zainstalować niezbędne aplikacje, takie jak oprogramowanie do obsługi lub drukarkę. Aby wysłać zeskanowane obrazy do serwera sieciowego, takiego jak FTP, Microsoft SharePoint lub Google Docs należy się upewnić, że ma się uprawnienia dostępu do serwera sieciowego. Na przykład należy najpierw utworzyć nazwę logowania i hasło. Microsoft.NET Framework: Aby prawidłowo wysłać zeskanowane obrazy do serwera sieciowego, wymagany jest program Microsoft.NET Framework 2.0 lub wersja nowsza. (Sprawdź program i jego wersję, poprzez wybranie Start>Control Panel (Panel sterowania)>add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy). Wyświetlona zostanie lista programów. Jeśli program Microsoft.NET Framework jest zainstalowany, program i jego wersja zostaną pokazane na liście). Google Docs: Google udostępnia hosting dokumentów, usługę zarządzania i edycji o nazwie Google Docs dla każdego użytkownika z zarejestrowanym kontem na stronie sieci web Google, pod adresem (http://docs.google.com). Microsoft SharePoint: Microsoft SharePoint to opracowane przez Microsoft narzędzie do współpracy i biblioteka dokumentów, umożliwiające wymianę plików i publikację w sieci web. Może być konieczne skontaktowanie się z administratorem systemu, aby uzyskać prawidłowy adres URL dla serwera SharePoint. Administrator systemu zapewni także dostęp do SharePoint i udostępni prawidłowy login użytkownika i hasło. Skanowanie z wykorzystaniem przycisków 11

12 3.3 Sprawdzenie konfiguracji przycisku przed skanowaniem 1. Button Manager można uruchomić z zasobnika systemu. Po prawidłowej instalacji programu Button Manager i sterownika skanera, nastąpi uruchomienie programu Button Manager i wyświetlenie ikony Button w zasobniku systemu w dolnym, prawym rogu ekranu komputera. 2. Kliknij lewym przyciskiem ikonę Button Manager, aby wyświetlić następujący panel przycisków. Ten symbol wskazuje model skanera. 2. Panel przycisków pokazuje pierwszych pięć przycisków skanowania. Kliknij prawym przyciskiem przycisk (funkcję) do sprawdzenia, pojawi się okno Button Properties (Właściwości przycisku). 12 Skanowanie z wykorzystaniem przycisków

13 Nazwa wybranego przycisku Nazwa przycisku Okno wyboru Image Mode (Tryb obrazu) Podstawowe Scan Parameters (Parametry skanowania) Nazwa foldera i pliku dla skanowaneg o obrazu Skanowani e do miejsca docelowego i ustawienia Ustawienia OCR Aby zmienić ustawienie, użyj tego okna do zresetowania ustawienia formatu pliku, docelowej aplikacji lub innych ustawień skanowania. Sprawdź informacje o resetowaniu ustawień w kolejnej części Konfiguracja przycisku. 3. Kliknij przycisk OK, aby opuścić okno. Uwaga: Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera, ikona Button nie została wyświetlona w zasobniku systemu Windows, należy wyłączyć i włączyć ponownie skaner. W prawym rogu zasobnika systemu Windows wyświetlona zostanie ikona Button. Skanowanie z wykorzystaniem przycisków 13

14 3.4 Skanowanie poprzez zwykłe dotknięcie przycisku 1. Włóż papier do skanera. 1. Sprawdź numer na ekranie LCD, aby się upewnić, że wybrano prawidłowe ustawienia skanowania i docelową aplikację. (Na przykład, aby skanować z przyciskiem #3 Scan to App (Skanuj do aplikacji), który otwiera program Microsoft Paint i wyświetlić zeskanowany obraz w głównym oknie Microsoft Paint, na ekranie LED powinno pokazać się #3). 2. Naciśnij na skanerze przycisk Scan (Skanuj). 3. Po zakończeniu skanowania, zostanie uruchomione oprogramowanie Microsoft Paint, a zeskanowany obraz pojawi się w głównym oknie Microsoft Paint, jak poniżej. 14 Skanowanie z wykorzystaniem przycisków

15 3.4.1 Używanie panela przycisków Kliknij lewym przyciskiem ikonę Button w zasobniku systemu Windows, w dolnym, prawym rogu ekranu. Spowoduje to wyświetlenie panela przycisków. Ikona Button Numer przycisku Numer ten odpowiada numerowi pokazywanemu na ekranie LCD skanera. Ikona funkcji Kliknij strzałkę w celu kolejnego przełączenia pomiędzy 9 W tym panelu, można sprawdzić konfigurację skanowania, uruchomić skanowanie i zmienić konfigurację skanowania. 1. Aby sprawdzić konfigurację skanowania, kliknij prawym przyciskiem ikonę funkcji do sprawdzenia. Spowoduje to wyświetlenie okna Button Properties (Właściwości przycisku), które pokazuje wstępnie ustawioną konfigurację skanowania. 2. Aby rozpocząć skanowanie, kliknij lwym przyciskiem ikonę funkcje, która ma zostać zastosowana do skanowania. Skaner rozpocznie skanowanie i dostarczy zeskanowany dokument do wybranej aplikacji docelowej. 3. Aby zmienić konfigurację skanowania, kliknij prawym przyciskiem ikonę funkcji do sprawdzenia. Spowoduje to wyświetlenie okna Button Properties (Właściwości przycisku), które umożliwia dostosowanie funkcji przycisku i jego konfigurację. 4. Aby sprawdzić szczegóły dotyczące przycisku, naciśnij przycisk Scan (Skanuj) na skanerze lub kliknij lewym przyciskiem ikonę funkcji. Pojawi się pasek postępu skanowania i szczegóły dla paska. Kliknij Cancel Scan (Anuluj skanowanie), aby anulować skanowanie. Skanowanie z wykorzystaniem przycisków 15

16 5. Aby przełączyć kolejno przez wszystkie 9 pzycisków, kliknij przyciski strzałki w celu przejścia przez wszystkie 9 przycisków. 6. Aby zamknąć panel przycisków, kliknij przycisk Close (Zamknij) ( ) w panelu przycisków. 16 Skanowanie z wykorzystaniem przycisków

17 4 Konfiguracja przycisków Button Manager umożliwia dostosowanie przycisków, włącznie z profilami skanowania, docelowymi aplikacjami i sposobem zapisywania i nazywania plików. 4.1 Uruchomienie okna dialogowego Button Properties (Właściwości przycisku) Dla każdego z dziewięciu przycisków, można wybrać w oknie dialogowym Button Properties (Właściwości przycisku) nowe ustawienia Scan To Destination (Skanowanie do miejsca docelowego), Scan Configuration (Konfiguracja skanowania) i File Format (Format pliku). Aby uruchomić okno dialogowe Button Properties (Właściwości przycisku), 1. Kliknij lewym przyciskiem ikonę Button ( ) w zasobniku systemu, w dolnym, prawym rogu ekranu. Wyświetlony zostanie panel przycisków. 2. Kliknij prawym przyciskiem przycisk do zmiany jego ustawień. Pojawi się okno dialogowe Button Properties (Właściwości przycisku). Kliknij strzałki, aby wybrać wymagany numer przycisku. Konfiguracja przycisków 17

18 3. W zakładce Basic (Podstawowe), wybierz podstawowe ustawienia skanowania, włącznie z trybem obrazu, rozdzielczością, rozmiarem papieru, ścieżką do pliku i nazwą pliku oraz wymagane Scan To destination (Miejsce do skanowania). 4. W zakładce Image Adjustment (Regulacja obrazu), wybierz wymaganą wartość jasności i kontrastu, aby poprawić zeskanowany obraz. 5. W zakładce Color Dropout (Zanik koloru), wybierz wymagany kanał koloru do usunięcia w celu wyostrzenia tekstu. 6. W zakładce Image Processing (Przetwarzanie obrazu), wybierz, czy obraz ma zostać obrócony lub, czy ma zostać usunięta pusta strona. 7. Z zakładki More Settings (Więcej ustawień), wybierz sposób wykrywania zachodzącego dokumentu oraz, jak odseparować dokument wielostronicowy. 8. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć to okno. 18 Konfiguracja przycisków

19 4.2 Zakładka Basic (Podstawowe) W zakładce Basic (Podstawowe), można wykonać większość konfiguracji dla przycisku. Zakładka Basic (Podstawowe) umożliwia wykonanie podstawowych ustawień dla przycisku, włącznie z podstawowymi ustawieniami skanowania, formatem pliku i ścieżką oraz miejsce docelowe scan to (skanuj do) dla zeskanowanego obrazu. Zakładka Basic (Podstawowe) zawiera następujące opcje: Konfiguracja przycisków 19

20 4.2.1 Nazwa przycisku Pole nazwy przycisku, w górnej części, umożliwia zmianę nazwy przycisku. Wystarczy wpisać w polu wymaganą nazwę. Zmieniona nazwa zostanie pokazana w panelu przycisków. Alternatywny sposób zmiany nazwy przycisku: 1. Kliknij prawym przyciskiem w panelu przycisków, numer przycisku do zmiany jego nazwy. Zostanie podświetlona nazwa przycisku. 2. Wpisz w polu wymaganą nazwę przycisku, a następnie naciśnij przycisk Enter na klawiaturze. Na przykład, My Printer. 3. Nazwa zostanie zmieniona i wyświetlona w panelu przycisków, jak na ilustracji. 20 Konfiguracja przycisków

21 4.2.2 Opcja Image Mode (Tryb obrazu) Tryb: Wybierz prawidłowy tryb obrazu dla zeskanowanego obrazu. Wybór: Auto Color Detection (Automatyczne wykrywanie koloru), Color (Kolorowy), Gray (Odcienie szarości) i Black and White (Czarno-biały). Auto Color Detection (Automatyczne wykrywanie kolorów) Color (Kolorowy) Gray (Odcienie szarości) Black and White (Czarno-biały) Kliknij, aby automatycznie wykryć i zeskanować kolorowy dokument w trybie obrazu kolorowego. Jeśli dokument jest kolorowy, skaner automatycznie zeskanuje dokument do obrazu kolorowego. Jeśli dokument nie jest kolorowy, skaner zeskanuje dokument w trybie Black and White (Czarno-biały). Ta opcja jest użyteczna, przy dokumencie z wymieszanymi kolorami i dokumencie bez kolorów. Wybierz Color (Kolorowy), aby skanować kolorowe fotografie lub kolorowe dokumenty. Kolorowe skany dają największą wielkość pliku. Wybierz Gray (Odcienie szarości), aby skanować dokumenty zawierające rysunki lub czarno-białe zdjęcia. Skanowanie tworzy obraz zawierający do 256 odcieni szarości. Wybierz Black and White (Czarno-biały) do skanowania dokumentu zawierającego czysty tekst, szkice ołówkiem lub tuszem. Ten tryb skanowania tworzy pliki o najmniejszej wielkości. Konfiguracja przycisków 21

22 4.2.3 Opcja Scan Parameters (Parametry skanowania) Resolution (Rozdzielczość): Rozdzielczosć jest mierzona w pikselach na cal (ppi) (czasami podawana jest w punktach na cal lub dpi). Wyższe rozdzielczości dają więcej szczegółów zeskanowanego obrazu, wolniejsze skanowanie i ogólnie, większe wielkości plików. Na przykład, kolorowy obraz o wielkości A4, zeskanowany w rozdzielczości 300 w trybie kolorowym, zajmuje około 25 MB miejsca na dysku. Przy wykonywaniu na skanie funkcji OCR (Optical Character Recognition [Optyczne rozpoznawanie znaków]), dla większości języków oprócz języków azjatyckich, powinna być stosowana rozdzielczość 300dpi. Dla języków azjatyckich zalecana jest rozdzielczość 400 dpi. Przesuń suwak, aby wybrać idealną rozdzielczość. Wartość domyślna to 200 dpi. Dostępne rozdzielczości to 100, 150, 200, 300, 400 i 600. (Opcje zależą od typu skanera) Rozdzielczość: 100 dpi Rozdzielczość: 200 dpi Paper Size (Rozmiar papieru): Wybierz idealny dla swoich potrzeb rozmiar skanowania. Wybór: Auto Crop and Deskew (Automatyczne przycinanie i prostowanie), Scanner Maximum (Maksymalne skanera), US Letter- 8,5 x 11, US Legal 8,5 x 14, ISO A4 21 x 29,7 cm, ISO A5 14,8 x 21 cm, ISO A6 10,5 x 14,8cm, ISO A7 7,4 x 10/5 cm, ISO B5 17,6 x 25 cm, ISO B6 12,5 x 17,6 cm, ISO B7 8,8 x 12,5 cm, JIS B5 18,2 x 25,7 cm, JIS B6 12,8 x 18,2 cm, JIS B7 9,1 x 12,8 cm. Uwaga: Opcje zależą od typu skanera. Auto Crop and Deskew (Automatyczne przycinanie prostowanie obrazu): Automatyczna regulacja okna przycinania, zgodnie z różnymi rozmiarami dokumentów i automatyczne prostowanie skrzywionego obrazu. Opcji tej należy używać do partii dokumentów o mieszanych rozmiarach. Duplex (Dupleks): Wybierz Duplex (Dupleks), aby skanować przód i tył dokumentu. Przed wybraniem Duplex (Dupleks), upewnij się najpierw, że zakupiony został skaner z obsługą funkcji dupleks. Use TWAIN (Użyj TWAIN): Kliknij, aby wykonać skanowanie w opaciu o interfejs użytkownika skanera TWAIN. Kliknij Setup (Ustawienia), aby wyświetlić interfejs użytkownika skanera TWAIN, dla wykonania bardziej zaawansowanych ustawień skanowania. 22 Konfiguracja przycisków

23 4.2.4 Opcja File Location (Lokalizacja pliku) Directory (Katalog): Wprowadź ścieżkę lub kliknij Browse (Przeglądaj), aby wybrać ścieżkę do zapisania zeskanowanego obrazu. Default (Domyślne): C:\Document and Settings\xxxx (nazwa logowania)\my Documents\My Pictures\Avxxx (model skanera)\button# (C reprezentuje napęd systemowy). File Name (Nazwa pliku): Wspólna nazwa ciągu tekstowego (domyślne: scan) i sufiks numeryczny, to nazwa pliku zeskanowanego obrazu. Sufiks jest generowany automatycznie w celu nadania unikatowych nazw plików, na przykład, scan0001. Domyślny ciąg można zmienić, wprowadzając własny tekst w domyślnej nazwie pliku Image####. Lub, można dodać datę lub czas bieżącego pliku, wybierając opcję More (Więcej). Wybór obejmuje Date (Data), Time (Czas), Year (Rok), Month (Miesiąc), Day (Dzień), Hour (Godzina), Minute (Minuta), Second (Sekunda), Dayof Week (Dzień tygodnia), Barcode (Kod paskowy) (Obsługa TWAIN). Data jest wskazywana w formacie YYYYMMDD (rok, miesiąc i data). Czas jest wskazywany w formacie HHMMSS (godzina, minuta, sekunda). Na przykład, po wybraniu daty i czasu, zostanie wyświetlona nazwa pliku Image_ pdf ( oznacza datę, a oznacza czas). Do wykorzystania dostępne są następujące tokeny: Token Konwersja do # Numerowany licznik Date (Data) Bieżący rok+miesiąc+data, 4 cyfry+2 cyfry+2 cyfry Time (Czas) Bieżąca godzina+minuta+sekunda, 2 cyfry+2 cyfry+2 cyfry Year (Rok) Bieżący rok, 4 cyfry Month (Miesiąc) Bieżący miesiąc, Day (Dzień) Bieżący dzień, Hour (Godzina) Bieżąca godzina, 1-24 Minute (Minuta) Bieżąca minuta, 1-60 Second (Sekunda) Bieżąca sekunda, 1-60 DayofWeek (Dzień Bieżący dzień tygodnia, 1-7 tygodnia) Week# (Tydzień#) Numer bieżącego tygodnia, 1-53 Barcode (Kod paskowy) (TWAIN) Rozpoznanie kodu paskowego z dokumentu *Dostępność opcji kodu paskowego zależy od interfejsu użytkownika skanera TWAIN. OCR-Characters after keyword (Znaki po słowie kluczowym) Określone znaki po rozpoznanym przez OCR słowie kluczowym. Konfiguracja przycisków 23

24 File Format (Format pliku): Wybrany format pliku, określa format pliku dla zeskanowanego obrazu dokumentu. Wybierz idealny do swoich potrzeb format pliku, dla specyficznego numeru przycisku. Wybór obejmuje BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF (Jednostronicowy PDF), Multi-Page PDF (Wielostronicowy PDF), Multi-TIFF (Wielostronicowy TIFF), TIFF, RTF, TXT, OCR (wyłącznie dla iscan). BMP: BMP to standardowy format obrazu Windows w komputerach zgodnych z DOS i Windows. Format BMP obsługuje tryby RGB, kolor indeksowany, odcienie szarości i kolorowe bitmapy. GIF: Format GIF (Graphics Interchange Format [Format wymiany grafiki]) został utworzony głównie dla potrzeb Internetu, przede wszystkim ze względu na małą wielkość plików. Jest dobry wyłącznie do szybkiego ładowania stron sieci web. Współcześnie format GIF jest szeroko stosowany w sieci World Wide Web, zarówno do obrazów stałych jak i animacji. GIF wyświetla maksymalnie 256 kolorów, co sprawia, że nie nadaje się do obrazów z ciągłymi kolorami. Jego najlepsze zastosowania to kliparty, rysunki z czarno-białymi liniami lub obrazy z dużymi blokami stałych kolorów. PNG: PNG (Portable Network Graphic [Przenośna grafika sieciowa]), to także bitmapa indeksowanych kolorów, przy bezstartnej kompresji, ale bez ograniczeń praw autorskich; popularnie stosowana do zapisu grafik dla obrazów sieci web. Format PNG jest lepszy niż GIF w tym, że ma lepszą kompresję i obsługuje miliony kolorów. Pliki PNG mają sufiks.png. TIFF: TIFF (The Tagged-Image File Format), to elastyczny format bitampy obrazu, obsługiwany przez wirtualnie wszystkie aplikacje do rysowania, edycji obrazów i tworzenia układów stron. Także, wirtualnie wszystkie skanery typu desktop mogą tworzyć obrazy TIFF. W celu kompresji wielkości pliku, kliknij przycisk Properties (Właściwości). Przesuń suwak w prawo lub w lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom kompresji. Należy pamiętać, że im większy poziom kompresji, tym niższa jakość obrazu. Multi-TIFF (Wielostronicowy TIFF): Multi-TIFF (Wielostronicowy TIFF) łączy wszystkie zeskanowane obrazy w jeden pojedynczy plik TIFF. JPEG: Kompresja JPEG (Joint Photographic Experts Group) zapewnia najlepsze wyniki z ciągłym odcieniem kolorów i daje najmniejszą wielkość pliku. W celu kompresji wielkości pliku, kliknij przycisk Properties (Właściwości). Przesuń suwak w prawo lub w lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom kompresji. Należy pamiętać, że im większy poziom kompresji, tym niższa jakość obrazu. 24 Konfiguracja przycisków

25 Single-Page PDF/Multi-Page PDF (Jednostronicowy PDF/Wielostronicowy PDF): PDF (Portable Document Format), to bardzo popularny format pliku, stosowany przez Adobe. Pliki PDF można przeglądać poprzez użycie programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader. Multi-Page PDF (Wielostronicowy PDF): Multi-PDF (Wielostronicowy PDF) łączy wszystkie zeskanowane obrazy w jeden pojedynczy plik PDF. OCR (wyłącznie dla iscan): OCR (Optical Character Recognition [Optyczne rozpoznawanie znaków]), to specjalny format plików, udostępniany przez program Button Manager. Aby skonwertować tekst obrazu do tekstu edytowalnego i wstawić tekst bezpośrednio do otwartej wcześniej aplikacji, takiej jak Microsoft Notepad lub Microsoft Word, należy wybrać format pliku OCR. Uwaga: Ten format jest dostępny wyłącznie, jeśli miejscem docelowym jest iscan. RTF: RTF (Rich Text Format), ro format pliku dokumentu, opracowanych przez Microsoft, do wymiany dokumentów pomiędzy platformami. Większość procesorów tekstów, włącznie z Microsoft WordPad lub Notepad, może odczytywać i zapisywać pliki RTF. TXT: Format plików TXT, z rozszerzeniem.txt, to format plików prostego tekstu. Proste teksty lub pliki.txt, są rozpoznawane przez wszystkie procesory tekstów i edytory tekstów. Aby skonwertować zeskanowany obraz do edytowalnego tekstu, można wybrać format pliku RTF lub TXT i wybrać język OCR w celu konwersji zeskanowanego obrazu do tekstu edytowalnego. Następująca tabela wskazuje wielkość plików w odniesieniu do formatu plików W celu skanowania kolorowego obrazu A4 w rozdzielczości 200 dpi, Format pliku BMP TIFF PDF JPEG GIF Wielkość pliku 10M 10M 53KB 212KB 1,3M OCR Language (Język OCR): Wybierz swój język OCR. Dzięki mechanizmowi OCR (Optical Character Recognition [Optyczne rozpoznawanie znaków]), który obsługuje setki języków, można efektywnie wyszukiwać i zarządzać dokumentami elektronicznymi. Scan Count (Licznik skanowania): Wyświetlanie łącznej liczby skanów. Miejsce docelowe: Wybierz miejsce docelowe, do wysłania zeskanowanych obrazów. Wybór: iscan (Obraz), iscan (OCR), Scan to App (Skanuj do aplikacji), (domyślne oprogramowanie ), Printer (Drukarka) (domyślna drukarka), Shared Folder (Udostępniony folder), FTP, SharePoint, Google Docs. Konfiguracja przycisków 25

26 Setup (Ustawienia): W celu przesłania zeskanowanego obrazu do serwera plików, wybierz Setup (Ustawienia) i wprowadź informacje o koncie. Na przykład w celu przesłania do Google Docs należy zarejestrować konto na stronie sieci web Google. 26 Konfiguracja przycisków

27 4.3 Zakładka Image Adjustment (Regulacja obrazu) Zakładka Image Adjustment (Regulacja obrazu), umożliwia regulację jakości kolorów obrazu, aby był zbliżony do oryginału. Gamma Regulacja tonów pośrednich obrazu, bez znacznego wpływu na najjaśniejsze i najciemniejsze miejsca. Po zmianie wartości gamma, odpowiednio zmienia się obraz. Wartość gamma: 1.0 Wartość gamma: 1.4 Wartość gamma: 2.0 Konfiguracja przycisków 27

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika

Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika Copyright 2004 Visioneer, Inc. Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Presto! PageManager do skanerów Kodak

Presto! PageManager do skanerów Kodak Presto! PageManager do skanerów Kodak Podręcznik użytkownika A-61830_pl 1 Streszczenie Spis treści Instalacja...1-1 Funkcje...1-2 Dodatkowa dokumentacja...1-3 Kodak Alaris Inc. i NewSoft wspólnie opracowali

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD3399-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD3399-00 PL Przewodnik użytkownika NPD3399-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

AR-203E. Instrukcja obsługi Online. Start

AR-203E. Instrukcja obsługi Online. Start AR-203E Instrukcja obsługi Online Start Spis treści 1 Jak korzystaæ z instrukcji Online Jak korzystać z instrukcji "Online" 1 2 Drukowanie Opis drukowania 2 Drukowanie podstawowe 3 Otwieranie sterownika

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo