Rodzina produktów TITUS Classification Narzędzia do klasyfikacji i etykietowania dokumentów i wiadomości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzina produktów TITUS Classification Narzędzia do klasyfikacji i etykietowania dokumentów i wiadomości e-mail"

Transkrypt

1 Rodzina produktów TITUS Classification Narzędzia do klasyfikacji i etykietowania dokumentów i wiadomości Rozwiązania firmy TITUS zapewniają bezpieczną wymianę informacji, pozwalając spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i polityki zgodności. Wymuszają na użytkownikach klasyfikowanie dokumentów, plików oraz wiadomości już w momencie ich tworzenia. Przypisana klasyfikacja pozwala skutecznie zarządzać i kontrolować przepływ dokumentów i danych oraz skutecznie przeciwdziałać wyciekom danych z wykorzystaniem systemów DLP. Rozwiązania TITUS zwiększają też świadomość zagadnień bezpieczeństwa wśród użytkowników poprzez wizualne oznakowanie tworzonych dokumentów (znaki wodne, stopka, nagłówek) wyraźnie wskazujące na ich charakter. TITUS umożliwia klasyfikację i etykietowanie: Wiadomości Microsoft Outlook, Outlook WebApp czy Lotus Notes Dokumentów Microsoft Office Plików w systemie Microsoft Windows Danych zgromadzonych w Microsoft SharePoint

2 TITUS Classification for Microsoft Office Sklasyfikowany dokument programu MS Office z dostosowanymi nagłówkami, stopkami i znakami wodnymi. TITUS Classification for MS Office umożliwia dokonanie klasyfikacji poszczególnych częsci dokumentu i odzwierciedla najwyższe oznaczenie części w ogólnej klasyfikacji dokumentu. TITUS tworzy metadane, stanowiące integralną część dokumentu, które usprawniają działanie rozwiązań z zakresu ochrony danych przed utratą (DLP), szyfrowania, wyszukiwania i archiwizacji. TITUS Classification for Microsoft Office to rozwiązanie służące do etykietowania dokumentów Microsoft Office i Office 365, które pozwala użytkownikom na klasyfikowanie dokumentów w czasie ich tworzenia. Umożliwia ono: Wyraźne określenie wartości informacji i ich wrażliwości dzięki wizualnemu oznaczeniu (nagłówki, stopki, znaki wodne i oznaczenia części). Generowanie metadanych, usprawniających działanie rozwiązań z zakresu ochrony danych przed utratą (DLP), szyfrowania, wyszukiwania i archiwizacji. Zapobieganie nieumyślnemu ujawnieniu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wprowadzenie Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) - rozwiązania TITUS zintegrowane z Microsoft RMS umożliwiają administratorom powiązanie poziomów klasyfikacji z możliwą do wyegzekwowania polityką zarządzania uprawnieniami. Takie zasady polityki mogą ograniczać dystrybucję, drukowanie lub kopiowanie dowolnych wiadomości poczty elektronicznej na platformach Outlook i Outlook Web Access. Etykiety tworzone w TITUS Classification for MS Office mogą być w pełni dostosowane do indywidualnych wymagań tak, by odpowiadać wewnętrznym i ustawowym normom oznakowania. Mogą także służyć do wskazywania rodzaju informacji, w tym wrażliwości danych (Publiczne, Poufne), działu (Finanse, Kadry) oraz okresu ich przechowywania. Użytkownicy dokonują klasyfikacji za pomocą prostego i intuicyjnego interfejsu, który nie wymaga od użytkownika znajomości ustawowych norm dotyczących oznakowania lub jedynie niewielkiej wiedzy w tym zakresie. Dzięki umożliwieniu użytkownikom klasyfikowania dokumentów z chwilą ich tworzenia, organizacje mogą nadać uporządkowaną strukturę i kontekst bardzo dużej liczbie dokumentów Word, Excel i PowerPoint, tworzonych i współużytkowanych każdego dnia. TITUS łatwo

3 integruje się z istniejącymi środowiskami IT i usprawnia działanie innych rozwiązań z zakresu infrastruktury, gwarantując tym samym wysoką rentowność inwestycji i natychmiastowy korzystny wpływ na zgodność z odnośnymi uregulowaniami i ochronę informacji. TITUS Message Classification TITUS Message Classification jest łatwym w użyciu rozwiązaniem do etykietowania wiadomości poczty elektronicznej przeznaczonym dla Microsoft Outlook, Office 365, Lotus Notes czy Outlook WebApp, które zapewnia dokonanie klasyfikacji o ochronne oznakowanie każdej wiadomości przed jej wysłaniem. Oprogramowanie pomaga organizacjom: Zwiększyć świadomość zagadnień bezpieczeństwa poprzez wizualne oznakowanie wyraźnie wskazujące na informacje wrażliwe. Zapewnić zgodność z normami wewnętrznymi i ustawowymi dotyczącymi ochrony prywatności i ochrony danych. Zmniejszyć ryzyko nieumyślnego wycieku informacji. W stosownych przypadkach, wymusić automatyczne szyfrowanie. TITUS SharePoint Security TITUS SharePoint Security to zestaw rozwiązań służący do klasyfikacji i zabezpieczania dokumentów tworzonych w środowisku Microsoft SharePoint. Umożliwia on organizacjom: Przypisywanie uprawnień zabezpieczających w oparciu o cechy metadanych dokumentu lub rodzaj treści. Dodawanie oznaczeń dokumentu i znaków wodnych celem przestrzegania przepisów i czujności w zakresie bezpieczeństwa. Generowanie wersji PDF dokumentów programu Office, dla celów archiwizacji i dzielenia się informacjami. Funkcje i korzyści TITUS Classification for Microsoft Office: Classification Selector Visual Markings Portion Maker Metadata Assist Policy Enforcement Security Enablement Administration Logging and Reporting Poleca użytkownikom dokonywanie klasyfikacji wszystkich wiadomości poczty elektronicznej, próśb o spotkania i zadań, co pozwala organizacjom w prosty i nieinwazyjny sposób egzekwować zasady polityki dotyczące klasyfikacji. Dodaje wizualne oznaczenia w nagłówkach, stopkach i znakach wodnych, aby wyraźnie wskazać wrażliwość informacji. Umożliwia dokonanie klasyfikacji poszczególnych części dokumentu i odzwierciedla najwyższe oznaczenie części w ogólnej klasyfikacji dokumentu. Zapisuje klasyfikacje nadane przez użytkowników w formie zabezpieczonych przed zmianą metadanych, które mogą być wykorzystane do zwiększenia dokładności i efektywności działania systemów DLP, narzędzi do archiwizacji oraz systemów zabezpieczających brzeg sieci. Dokonuje kontroli dokumentów pod kątem naruszenia zasad polityki i udziela natychmiastowych informacji zwrotnych, dzięki czemu autor może naprawić wszelkie wskazane problemy. Zwiększa poziom bezpieczeństwa poprzez automatyczne zastosowanie ochrony w postaci korporacyjnego zarządzania uprawnieniami (ERM), w tym Microsoft Active Directory Rights Management Services. Umożliwia organizacjom konfigurowanie i wdrażanie własnych etykiet klasyfikacyjnych i zasad polityki. TITUS generuje logi aktywności użytkowników, które umożliwiają monitorowanie i analizę efektywności wdrożonej polityki bezpieczeństwa oraz wychwycenie wycieków informacji. Funkcja dokonywania klasyfikacji jednym kliknięciem dostępna w narzędziu TITUS Message Classification ułatwia ochronę wiadomości elektronicznych.

4 Konwersje i aktualizacje odbywają się automatycznie na serwerach i nie wymagają udziału użytkownika. Rozwiązania można zastosować do pojedynczego dokumentu bądź też do setek lub tysięcy dokumentów równocześnie. Rozwiązania są przeznaczone dla programów Microsoft Word, Excel i Power- Point oraz współpracują z Microsoft SharePoint 2010 i 2013 (Server i Foundation). TITUS Classification for Desktop TITUS Classification for Desktop zapewnia klasyfikację dowolnego rodzaju pliku w środowisku Microsoft Windows. Dzięki temu istnieje możliwość: Klasyfikowania dowolnego rodzaju pliku. Ochrony danych przed nieumyślnym ujawnieniem przez lub przeniesieniem ich z pulpitu. Uzupełnienia zasobów przedsiębiorstwa w zakresie ochrony danych. Egzekwowania przepisów obowiązujących w branży. Dzięki interfejsowi zintegrowanemu z Microsoft Windows Explorer poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki, użytkownik może łatwo przypisać klasyfikację każdemu rodzajowi pliku na pulpicie komputera. Program przechowuje opcje wybrane przez użytkownika w postaci metadanych, które są przenoszone wraz z plikiem i pomagają innym programom chroniącym przed utratą danych w prawidłowym zidentyfikowaniu i ochronie informacji. Funkcja TITUS Metadata Security dla SharePoint automatycznie przypisuje uprawnienia zabezpieczające w oparciu o cechy metadanych dokumentu lub rodzaj treści. Poprzez kliknięcie prawym klawiszem, użytkownik narzędzia TITUS for Desktop może łatwo przypisać klasyfikację każdemu rodzajowi pliku. TITUS Classification for Desktop jest kompatybilny z Microsoft Windows 7, 8, Vista, XP, Server Oprogramowanie wykorzystuje sprzęt klienta i nie wymaga serwera ani dodatkowej infrastruktury. Konsola administracyjna programu TITUS Classification for Desktop umożliwia stworzenie i utrzymanie schematu klasyfikacji danej organizacji.

5 Korzyści wynikające z etykietowania informacji Biznesową wartość danych określamy poprzez oznakowanie dokumentów i wiadomości poczty elektronicznej. Etykiety stosowane w dużych organizacjach nadają uporządkowaną strukturę ogromnej liczbie nieuporządkowanych danych. Spójne etykiety, stosowane zgodnie z wewnętrzną polityką firmy, zawierają metadane, które pozwalają usprawnić zarządzanie pocztą elektroniczną, zapobiegać nieumyślnemu ujawnieniu informacji, uruchamiać szyfrowanie danych i zwiększać inteligencję systemów archiwizacji. Główne powody etykietowania danych Zasadnicze korzyści etykietowania danych Odpowiedzialność Zmusza użytkowników do zastanowienia nad biznesową wartością ich dokumentów i wiadomości poczty elektronicznej. Automatyzacja Etykiety klasyfikacyjne mogą być wykorzystane do automatyzacji szyfrowania lub stosowania innych technik służących zapewnieniu bezpieczeństwa poczty elektronicznej. Budowa świadomości Etykiety klasyfikacyjne wskazują na istnienie poufnych i wrażliwych informacji w dokumentach i wiadomościach poczty elektronicznej. Zgodność z przepisami Oznakowanie ochronne może służyć do zapewnienia zgodności z wymaganiami ustawowymi, określonymi w dokumentach takich jak: Rekomendacja D, HIPAA, SOX, Gramm Leach Bliley i wielu innych. Większa wydajność procesu wyszukiwania Organizacje mogą łatwo wyszukiwać informacje na podstawie etykiet klasyfikacyjnych. Użytkownicy odpowiadają za informacje, które tworzą. Użytkownicy nie mogą rozprowadzać danych, dopóki nie opatrzą ich stosowną etykietą, co pomaga egzekwować zasady polityki i zapobiegać nieumyślnemu ujawnianiu informacji. Co więcej, pojawiające się ostrzeżenia zapobiegają wysyłaniu przez użytkowników wiadomości do niewłaściwych odbiorców lub dużych list dystrybucyjnych. Na podstawie etykiet wybranych przez użytkownika, np. etykiety Tylko do użytku wewnętrznego, administratorzy mogą skonfigurować szyfrowanie w taki sposób, by dokonywało się automatycznie w poszczególnych komputerach lub bramkach sieci. Zdejmuje to z końcowego użytkownika skomplikowany obowiązek szyfrowania danych i gwarantuje, iż dane o krytycznym znaczeniu nie są przesyłane w niezabezpieczonej postaci. TITUS udostępnia rozwiązania z zakresu etykietowania, przeznaczone dla Microsoft Outlook, Outlook Web Access i Microsoft Office. To łatwe w użyciu rozwiązanie posiada pasek narzędzi znany w środowisku Microsoft, który łagodnie zachęca lub wymusza na użytkownikach klasyfikowanie własnych informacji. Niektóre z rządów nakazały wprowadzenie programów oznakowania ochronnego (Protective Marking Schemes), których celem jest ochrona informacji, zwłaszcza informacji współużytkowanych przez różne organizacje. Dzięki nim, użytkownicy dowiadują się jak właściwie obchodzić się z informacjami opatrzonymi oznakowaniem ochronnym, co pozwala zagwarantować przestrzeganie stosownych przepisów. Systemy archiwizacji poczty elektronicznej mogą odczytywać metadane powiązane z etykietami klasyfikacyjnymi i usprawniać wyszukiwanie, archiwizację i przechowywanie informacji na podstawie przypisanej etykiety.

6 Grupa Passus jest polskim integratorem i dostawcą wysoko specjalizowanych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych, obejmujących w szczególności: monitoring oraz poprawę wydajności sieci i aplikacji, bezpieczeństwo środowiska IT, rozwiązania dla datacenter, rozwiązania radiotelekomunikacyjne. Tym, co wyróżnia Grupę Passus spośród firm integracyjnych, jest elastyczność i koncentracja na rzeczywistych potrzebach Klienta. Płaska i przejrzysta struktura organizacyjna spółki oraz ograniczone do niezbędnego minimum procedury pozwalają szybko i skutecznie reagować na oczekiwania Klienta. Ponad 20 lat współpracy z firmami oraz instytucjami z Polski i z zagranicy zaowocowało znajomością uwarunkowań biznesowych i technicznych tych organizacji. Do grona Klientów w Polsce należą tak wymagający partnerzy, jak m.in. Agencja Rezerw Materiałów, Bank Pocztowy, Bank PKO BP, Bilfinger Berger, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Centrum Onkologii w Gliwicach, Elektrociepłownia w Kozienicach, Enea Operator, K.G. Państwowej Straży Pożarnej, Leroy Merlin, Orange, Orlen, Polkomtel, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Sygma Bank, Tauron, T-Mobile, Volkswagen Polska. Na świecie z rozwiązań Grupy korzystają m.in. Senat Stanów Zjednoczonych, Los Angeles World Airports, ThyssenKrupp Steel USA, Tyco International, Mobile World Finlandia, X-TRA Izrael, Jarash Group Jemen. Bazując na własnych produktach i usługach oraz technologiach uznanych światowych producentów, Passus tworzy i wdraża rozwiązania, precyzyjnie dostosowane do wymagań klienta. Spółka zapewnia klientom kompleksową obsługę, począwszy od analizy potrzeb, przez planowanie, usługi wdrożeniowe, szkolenia pracowników, aż po opiekę serwisową oraz posprzedażną. Oferowane rozwiązania są przygotowywane w oparciu o produkty takich firm, jak m.in. Cisco, CORE Security, Cryptzone, Datapolis, Draka, Fluke Networks, General Dynamics Fidelis, Iconics, Inveatech, Microsoft, Powerwave, Radiall, Riverbed, Spinner, Splunk. Passus posiada także własne zespoły programistów i inżynierów, którzy tworzą kompletne rozwiązania na indywidualne zamówienie Klienta. Grupa Passus działa na rynku IT od 1992 roku. Zatrudnia blisko 100 wykwalifikowanych pracowników inżynierów, programistów i specjalistów. Nasi inżynierowie w ciągu dwóch pierwszych lat pracy mają obowiązek potwierdzić swoje kompetencje, uzyskując jeden z prestiżowych certyfikatów Cisco lub Microsoft. Potwierdzeniem kompetencji zespołu, obok wielu udanych wdrożeń, są także statusy partnerskie: Microsoft (Gold Application Development, Gold Collaboration and Content, Gold Communications oraz Silver w kategoriach: Business Intelligence, Data Platform, Midmarket Solution Provider, Mobillity i Server Platform) oraz Cisco Premier Partner, Oracle Silver Partner, tytuł Dystrybutora Roku Powerwave, Fluke Networks Premier Advantage Partner oraz Spinner Distributor Award. Firma została doceniona przez niezależne organizacje jest m.in. czterokrotnym laureatem nagrody Gazele Biznesu, finalistą konkursu na najlepszą strategię personalną Inwestycja w Kadry i uczestnikiem programu Biała Lista. W 2008 roku firma została uhonorowana tytułem Przedsiębiorstwo Fair Play. Oferowane przez spółkę produkty były też wielokrotnie nagradzane na targach informatycznych i telekomunikacyjnych m.in. otrzymały Zloty Medal i Puchar Targów Intertelecom.

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

SharePoint Workflows for Business

SharePoint Workflows for Business SharePoint Workflows for Business DD Narzędzie do graficznego modelowania przepływów w SharePoint DDPrzepływy jako aplikacje i aplikacje w przepływach DDCentralne zarządzanie przepływami pracy i uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Therefore. Inteligentny system obsługi dokumentów

Therefore. Inteligentny system obsługi dokumentów Therefore Inteligentny system obsługi dokumentów Dlaczego Therefore TM? W dzisiejszym wymagającym szybkich zmian środowisku biznesowym, efektywne zarządzanie informacją i dokumentami stanowi kluczową sprawę.

Bardziej szczegółowo

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów ISSN 1730 6884 nr 12/2003 GRUDZIEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft [str. 7] Nowy program partnerski Microsoft [str. 10] Więcej zasobów w witrynie dla

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Oprogramowanie Enterprise Vault to jedno z najlepszych w branży rozwiązań do archiwizacji poczty e-mail i treści, używane

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo