KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków DZ 271/45/219/2012 Kraków, dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków DZ 271/45/219/2012 Kraków, dnia 04.06.2012"

Transkrypt

1 DZ 271/45/219/2012 Kraków, dnia Szanowni Wykonawcy Dotyczy: zmiany terminu składania ofert, modyfikacji oraz odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego nr DZ 271/45/2012 dostawa antyseptyków, dezynfekcji narzędzi i endoskopów, pieluch jednorazowych Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 powiadamia zainteresowane strony, Ŝe w związku z postępowaniem nr DZ 271/45/2012 zostały zadane następujące pytanie: Pytanie nr 1: Pakiet nr 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki myjącej do stosowania bez uŝycia wody o pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pytanie nr 2: Pakiet 21 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek dla dzieci o rozmiarze 9-18 kg? Pytanie nr 3: Pytanie Pakiet 21 poz. 5 i 6. Czy określony przez Zamawiającego rozmiar 2 oraz 3 to odpowiednio M i L? JeŜeli M i L odpowiada rozmiarowi 2 i 3 to tak Pytanie nr 4: Pakiet 2 poz. 1, 2, 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 łagodnej nie alkalicznej emulsji do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk bez zawartości mydła, o ph 5,5 neutralnym dla skóry, na bazie łagodnych substancji myjących i dodatków chroniących skórę. Preparat posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka odnośnie stosowania do mycia rąk personelu i kąpieli dzieci i niemowląt, sprzyja w leczeniu chorych partii skóry, nie wysusza i nie powoduje podraŝnień nawet przy częstym myciu rąk Pytanie nr 5: Pakiet 2 poz. 4,5,6,7 - Czy w pozycjach 4, 5, 6, 7 naleŝy zaoferować preparat oparty wyłącznie na alkoholach bez dodatkowych potencjalnie draŝniących substancji czynnych jak pochodne fenoli i fenolowe (np. bifenylol), jodu, chlorheksydyny. Tak. Zgodnie z opisem. Pytanie nr 6: Pakiet 2 poz. 2, - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 w poz. 2 preparatu spełniającego wymagania SIWZ ale w opakowaniach 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 1

2 Pytanie nr 7: Pakiet 4 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do odkaŝania błon śluzowych jamy ustnej, na bazie alkoholu i diglukonianu chlorheksydyny o przedłuŝonym działaniu i spektrum B, G, V w opakowaniach do 500ml. Pytanie nr 8: Pakiet 5 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 poz 1 preparatu do odkaŝania skóry przed biopsjami, wkłuciami, pobraniem krwi, opatrunkami, cewnikowaniem, bezbarwnego, bez zawartości substancji potencjalnie draŝniących i alergizujących na bazie mieszaniny alkoholi o spektrum działania : B, Tbc, G, V ( HIV, HBV, Rota, Polio, Vaccinia) w op. 1l Pytanie nr 9: Pakiet 5 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 poz 2 preparatu do odkaŝania skóry, barwiony, bez zawartości substancji potencjalnie draŝniących i alergizujących na bazie mieszaniny alkoholi o spektrum działania : B, Tbc, G, V ( HIV, HBV, Rota, Polio, Vaccinia) w op. 1l Pytanie nr 10: Pakiet 5 poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 poz 3 preparatu do odkaŝania skóry prze biopsjami, wkłuciami, pobraniem krwi, opatrunkami, cewnikowaniem, bezbarwnego, bez zawartości substancji potencjalnie draŝniących i alergizujących na bazie mieszaniny alkoholi o spektrum działania : B, Tbc, G, V ( HIV, HBV, Rota, Polio, Vaccinia) w op. 250ml Pytanie nr 11: Pakiet 5 poz. 1,2,3 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 w poz. 1,2,3 preparat do odkaŝania skóry przed biopsjami, wkłuciami, pobraniem krwi, opatrunkami, cewnikowaniem, w opakowaniach 1 l który nie moŝe być stosowany na skórę noworodków i niemowląt Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 12: Pakiet 5 poz. 1,2,3 - Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia skuteczności działania leków, opisanych w pakiecie nr 5, poz.1,2,3 wskazań i przeciwwskazań do ich stosowania Charakterystyką Produktu Leczniczego, która jest podstawą stosowania leku? Wymaga. Pytanie nr 13: Pakiet 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 poz. 1 i 2 preparatu w formie roztworu spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Pytanie nr 14: Pakiet nr 17, 18 - W związku ze zmianą dyrektywy i ustawy o wyrobach medycznych zdecydowana większość preparatów do dezynfekcji narzędzi zmieniła klasę wyrobu medycznego z IIa na IIb. W związku z powyŝszym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakietach 17 i 18 wyrobów medycznych zarejestrowanych jako klasy IIb 2

3 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Pytanie nr 15: Zadanie nr 2 pozycje 1-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niealkalicznego środka do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk bez zawartości mydła zawierającego nowoczesne i łagodne związki powierzchniowo czynne? Pytanie nr 16: Zadanie nr 2 pozycje 4-7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej (30 sekund) i chirurgicznej (1,5 minuty) dezynfekcji rąk opartego na bazie: propan-1-olu, propan-2-olu, etylosiarczanu mecetroniowego, wolnego od substancji draŝniących i alergizujących, zawierającego substancje pielęgnujące i nawiŝające skórę rąk, o przedłuŝonym czasie działania do 6 godzin, bójczego wobec: B, MRSA, Listeria, Salmonella, F, Tbc, V (HIV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, SARS, Adeno, Rota), zarejestrowanego jako produkt biobójczy? Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z opisem SIWZ. Pytanie nr 17: Zadanie nr 10 pozycja nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnego dozownika łokciowego, ściennego przeznaczonego do dozowania preparatów do odkaŝania, mycia i pielęgnacji rąk, plastikowego (bez elementów metalowych, bezuszczelkowego), nadającego się do dezynfekcji, z regulacją dozowania za pomocą pompki w zakresie od 1 do 3ml, z dozowaniem od góry (eliminacja kapania i przeciekania), dostosowanego do butelek o pojemności 500ml, z moŝliwością dokupienia wymiennych pompek? Zamawiający wyraŝa zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ. Pytanie nr 18: Zadanie nr 20 pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji głowic USG, nasączonych preparatem bójczym wobec: B, F, V(HIV, HBV, HCV, Polioma, Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 1 minuty, pakowanych flow-pack a 80sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pytanie nr 19 : Projekt umowy 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na następującą? 1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za kaŝdy dzień zwłoki. 2. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w 3 ust. 3 umowy, Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe produkty, za kaŝdy dzień zwłoki. Zamawiający nie wyraŝa zgody. Pytanie nr 20: Pakiet 1, poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga produktu na bazie dichlorowodorku octenidyny. Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z opisem SIWZ. 3

4 Pytanie nr 21: Pakiet 1, poz. 1. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający nie dopuszcza preparatów na bazie etanolu, niewskazanych do stosowania na błony śluzowe i rany. Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z opisem SIWZ. Pytanie nr 22: Pakiet 1, poz. 1. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga skuteczności preparatu na wymagane spektrum w czasie do 5 minut. Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z opisem SIWZ. Pytanie nr 23: Pakiet 1, poz. 1. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga dokumentów: Pozwolenie Ministra Zdrowia do obrotu na terenie RP oraz Charakterystykę produktu leczniczego Tak. Pytanie nr 24: Pakiet 2, poz. 4, 5, 6, 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, bez zawartości substancji potencjalnie draŝniących i alergizujących, zawierającego substancje o działaniu natychmiastowym i przedłuŝonym, zgodnego z normą PN-EN 12791:2005; czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o spektrum działania B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 100 ml (dla poz. 4), a 500 ml pasujących do dozowników Dermados (dla poz. 5), a 1 l (dla poz. 6) oraz a 5 l (dla poz. 7)? Pytanie nr 25: Pakiet 2, poz. 4, 5, 6, 7. Czy Zamawiający dopuści preparat do higienicznej (w czasie do 30 sekund) i chirurgicznej (w czasie do 3 minut) dezynfekcji rąk, oparty na bazie etanolu i 2- difenylolu, z zawartością substancji nawilŝających i natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, wykazujący spektrum działania obejmujące B, MRSA, Tbc, F, V (w tym Polio, Rota, Noro, HIV, HBV, HCV, HAV, Herpes simplex, Adeno, Vaccinia) oraz przedłuŝony czas działania do 4 godzin, zarejestrowany jako produkt leczniczy, zgodnego z normą PN-EN 12791:2005, w opakowaniach a 150 ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań (dla poz. 4), a 500 ml pasujących do dozowników Dermados (dla poz. 5), a 1 l (dla poz. 6) oraz a 5 l (dla poz. 7)? Nie. Pytanie nr 26: Pakiet 4, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu opartego na bazie dichlorowodorku octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, połoŝnictwie, stomatologii itd., skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, droŝdŝaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Nie. 4

5 Pytanie nr 27: Pakiet 4, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie antybakteryjnego płynu do utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej, skutecznie chroniącego przed paradontozą i zapaleniem dziąseł, nie powodującego przebarwiania zębów, nie zawierającego jodu, alkoholu, chlorheksydyny, z zawartością octenidyny, szybko i trwale hamującego rozwój bakterii i zapobiegającego powstawaniu nowych, o skutecznej eradykacji MRSA z jamy ustnej, o szybkim czasie działania (produkt juŝ w czasie 30 sekund pozwala uzyskać redukcję drobnoustrojów), nie podraŝniającego i nie wysuszającego skóry i błon śluzowych, nie draŝniącego oczu, śluzówek i nie wywołującego reakcji alergicznych, o łagodnym miętowym smaku, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 250ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Nie. Pytanie nr 28: Pakiet 6, poz. 1, 2. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga preparatów na bazie octenidyny z uwagi na niezgodności farmakologiczne produktu na bazie poliheksanidyny i betainy z uŝywanym w Państwa placówce preparatem na bazie octenidydyny /octenidyna i phenoxyetanol/. W przypadku podtrzymania zapisów SIWZ prosimy o przekazanie uŝytkownikom produktu powyŝszego ostrzeŝenia. Zamawiający wymaga preparatów zgodnych z opisem. Pytanie nr 29: Pakiet 7, poz. 1, 2 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga preparatów na bazie octenidyny. Nie wymaga. Pytanie nr 30: Pakiet 8, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji skóry silnie zanieczyszczonej wydalinami, bez potrzeby uŝycia wody, zawierającego w składzie białą parafinę, amid kwasu kokosowego-propylodimetyloglicyna, palmitynian alkoholu izopropylowego, dietanoloamid kwasu tłuszczowego z oleju kokosowego, trójglicerydy kwasów tłuszczowych, alkohol benzylowy, alkohol fenyloetylowy, o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym, preparat nie powoduje podraŝnień skóry i błon śluzowych oraz pochłania nieprzyjemne zapachy, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach 500 ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Nie. Pytanie nr 31: Pakiet 10, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dozownika z moŝliwością regulowania ilości dozowanego preparatu (1ml, 2ml, 3ml), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? Pytanie nr 32: Pakiet 11, poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego komponentu stosowanego w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi do ponownego uŝycia, zawierającego niejonowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, kwas ph ok. 5, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 5kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Prosimy o informację czy do przeliczeń przyjąć 5l=5kg czy teŝ dokonać przeliczeń z gęstości. Zamawiający nie wyraŝa zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. 5

6 Pytanie nr 33: Pakiet 12, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowego i chemiczno-termicznego mycia endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, enzymów, glikoli i inhibitorów korozji o ph r-ru 8, stęŝeniu 0,5%, w opakowaniach a 5l? Zamawiający nie wyraŝa zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 34: Pakiet 12, poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie neutralnego komponentu do płukania po maszynowej dezynfekcji chemiczno-termicznej stelaŝy łóŝek, wózków transportowych, kontenerów, stolików, nocnych, stołów operacyjnych, zawierającego niejonowe związki powierzchniowo czynne, alkohole, inhibitory korozji, do stosowania w stęŝeniu 0,1%-0,2%, w opakowaniach a 30kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Prosimy o informację czy do przeliczeń przyjąć 30l=30kg czy teŝ dokonać przeliczeń z gęstości. Zamawiający nie wyraŝa zgody, zbyt duŝe opakowanie. Pytanie nr 35: Pakiet 12, poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V polio, HBV, HIV, S, jaja glisty, Helicobacter pyroli) o stęŝeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze C, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5l? Zamawiający nie wyraŝa zgody poniewaŝ w spektrum działania preparatu brak Adenowirusów.. Pytanie nr 36: Pakiet 15, poz. 1, 2, 3. W związku z moŝliwością zaoferowania preparatów równowaŝnych prosimy o potwierdzenie dopuszczenia preparatów w opakowaniach a 5l lub a 5kg. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów równowaŝnych spełniających wymagania SIWZ w zakresie opisu i wielkości opakowania. Pytanie nr 37: Pakiet 16, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V polio, HBV, HIV, S, jaja glisty, Helicobacter pyroli) o stęŝeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze C, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5l? Zamawiający nie wyraŝa zgody, gdyŝ Zamawiający ze względu na specyfikę oddziałów zakaźnych wymaga aby preparat posiadał spektrum działania równieŝ na Adenowirusy. Pytanie nr 38: Pakiet 17, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach a 2l z dołączonym dozownikiem po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? Zamawiający nie wyraŝa zgody, gdyŝ opakowania max do 1 litra są dla Zamawiającego bardziej ekonomiczne w uŝyciu. 6

7 Pytanie nr 39: Pakiet 19, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i czyszczenia endoskopów (równieŝ giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi chirurgicznych, opartego na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B, Tbc, MRSA, F, V (HBV, HCV, HIV, Papowa SV40, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min i stęŝeniu 2% z moŝliwością stosowania roztworu roboczego do 7 dni równieŝ w warunkach obciąŝenia surowicą, zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach a 2l lub a 5l z dozownkami po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Zamawiający nie wyraŝa zgody poniewaŝ w spektrum działania brak Adenowirusów Pytanie nr 40: Pytanie ogólne. Prosimy o określenie ilości opakowań, które naleŝy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyŝej 0,5 w górę)? W celu określenia ilości opakowań naleŝy dokonać zaokrąglenia zawsze w górę. Pytanie nr 41: Pakiet 13, Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 500 ml? Pytanie nr 42: Pakiet 13, Czy Zamawiający dopuści preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny? Przez co w myśl Ustawy o Wyrobach Medycznych moŝe być stosowany do czyszczenia wyrobów medycznych. Pytanie nr 43 Dotyczy pakietu 15, Z uwagi na sposób pakowania opakowań zbiorczych płynów (1 opakowanie zawiera 3 kanistry preparatu) prosimy o dopuszczenie zaoferowania następujących ilości: Poz opakowania po 3 kanistry 2,8L co daje 285,6 L Poz opakowań po 3 kanistry 4L co daje 168 L Poz opakowań po 3 kanistry 4L co daje 324 L Zamawiający wyraŝa zgodę pod warunkiem spełnienia wszystkich zapisów SIWZ. Pytanie nr 44 Dotyczy pakietu 15, Czy nie zaszła omyłka wymagań opisanych w punkcie 1 pod tabelą, gdyŝ zgodnie z obowiązującą ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dokumentami dopuszczającymi do obrotu wyrób medyczny są: - deklaracje zgodności (dla wszystkich klas wyrobów medycznych) - certyfikat CE (dodatkowo dla klasy I sterylnej, IIa, IIb, III)? Patrz: sprostowanie. Pytanie nr 45 Prosimy o informację czy Zamawiający jest w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową Nie. 7

8 Pytanie nr 46 Dotyczy wzoru umowy: paragraf 4 ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniŝenie kar umownych do 0,5% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy gdyŝ kara w wysokości 1% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących kar umownych? Zamawiający nie wyraŝa zgody. Pytanie nr 47 Dotyczy wzoru umowy: paragraf 4 ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniŝenie kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji obowiązku, o którym mowa w paragrafie 3 ustęp 3 umowy do 0,5% wartości zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe produkty, gdyŝ kara w wysokości 1% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących kar umownych? Zamawiający nie wyraŝa zgody. Pytanie nr 48 Dotyczy wzoru umowy: paragraf 1 ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy określone w tym ustępie były liczone w dni robocze (dostawa w ciągu 5 dni roboczych, dostawa na cito 24 godziny w dni robocze)? Zamawiający nie wyraŝa zgody - dotyczy pakietu nr 1-9. Zamawiający wyraŝa zgodę - dotyczy pakietu nr Pytanie nr 49 PAKIET 17 poz. 4. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat równowaŝny w innych opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem ilości, gdyŝ wymagana obecnie przez Zamawiającego wielkość opakowania wskazuje na jedyny dostępny w takiej pojemności preparat firmy Johnson & Johnson. Pytanie nr 50: PAKIET 18. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający dopuści na zasadzie równowaŝności preparat bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, sporobójczy oraz wirusobójczy (HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota oraz Adeno i Polio), gdyŝ zgodnie z normą PN-EN oraz decyzją Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego /CEN/, który jako wirusy testowe wybrał: 1/ wirusa polio typ 1 2/ adenowirusa typu 5, wskazując, iŝ nie ma obowiązku przeprowadzania badań na pozostałe wirusy, jeŝeli preparat posiada badania zakończone pozytywnymi wynikami na : Polio 1 i Adeno 5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie nr 51: Czy w Pakiecie nr 19 Zamawiający dopuści preparat posiadający spektrum: B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV) spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? Zamawiający nie wyraŝa zgody, gdyŝ ze względu na specyfikę oddziałów zakaźnych Zamawiający wymaga aby preparat posiadał spektrum działania na Adenowirusy. Pytanie nr 52: Czy w Pakiecie nr 19 Zamawiający dopuści preparat posiadający spektrum: B, Tbc, F, V (HCV, HBV, HIV, Vaccinia, SARS, Herpes, Grypa H5N1, H1N1) spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? Zamawiający nie wyraŝa zgody, gdyŝ ze względu na specyfikę oddziałów zakaźnych Zamawiający wymaga aby preparat posiadał spektrum działania na Adenowirusy. 8

9 Pytanie nr 53: Pytania dot. wzoru umowy dotyczy pakietu nr 10-21: 1. Czy Zamawiający zgadza się aby w 1 ust. 5 wzoru umowy dopisać zdanie o następującej treści Termin dostawy określony w zamówieniu nie będzie krótszy niŝ 5 dni od złoŝenia zamówienia.? Wykonawca składając ofertę musi wiedzieć jakie terminy dostaw będą go obowiązywały. Terminy dostaw mają bowiem wpływ na koszty logistyczne obsługi dostaw, a tym samym mają wpływ na kalkulację oferowanej ceny. Zamawiający nie wyraŝa zgody 2. Czy Zamawiający zgadza się aby w 1 ust. 5 wzoru umowy po słowach do 24 godzin zostały dodane słowa przypadających w dni robocze? JeŜeli krótki, 24-godzinny termin dostawy miałyby obejmować równieŝ dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu. Zamawiający wyraŝa zgodę 3. Czy Zamawiający zgadza się aby w 2 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: Strony mogą jednak zmienić ceny: w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy? Dopisanie powyŝszego zdania nie zagraŝa interesom Zamawiającego. JeŜeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. Zamawiający nie wyraŝa zgody 4. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uwaŝane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uwaŝane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 5. Czy Zamawiający zgadza się aby w 4 ust. 1 wzoru umowy słowa 1% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy zostały zastąpione słowami 1% wartości wyrobów medycznych niedostarczonych w terminie? Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonych towarów, a nawet mogłaby przewyŝszać wartość niedostarczonych towarów. Taka kara mogłaby być uznana za raŝąco wygórowaną w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, a Wykonawca będzie mógł się domagać jej zmniejszenia na podstawie ww. przepisu. Zamawiający nie wyraŝa zgody 6. Czy Zamawiający zgadza się aby w 4 ust. 2 wzoru umowy słowa 1% wartości zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe wyroby medyczne zostały zastąpione słowami 1% wartości wyrobów medycznych nie wymienionych w terminie na wolne od wad? Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości towarów niewymienionych w terminie na pełnowartościowe, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towarów niewymienionych w terminie na pełnowartościowe, a nawet mogłaby przewyŝszać wartość tych towarów. Taka kara mogłaby być uznana za raŝąco wygórowaną w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, a Wykonawca będzie mógł się domagać jej zmniejszenia na podstawie ww. przepisu. 9

10 Zamawiający nie wyraŝa zgody 7. Czy Zamawiający zgadza się aby w 4 ust. 3 wzoru umowy słowa 10% ceny określonej w 2 ust. 3 umowy zostały zastąpione słowami 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy? Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyŝszać tę wartość. Taka kara mogłaby być uznana za raŝąco wygórowaną w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, a Wykonawca będzie mógł się domagać jej zmniejszenia na podstawie ww. przepisu. Zamawiający nie wyraŝa zgody Sprostowanie dotyczy pakietów od 11 do 20. Zamawiający zamiast wymagać dokumentu wymienionego w SIWZ tj: Wpis wyrobu medycznego do Rejestru Wytwórców, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (wyrób medyczny klasy I, II A) wymaga: wszystkich dokumentów umoŝliwiających obrót wyrobem medycznym w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2012 r. o wyrobach medycznych w zaleŝności od klasy wyrobu oraz miejsca jego wprowadzenia do obrotu są to: - deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE i/lub wpis wyrobu medycznego do Rejestru Wytwórców, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i/lub inny dokument równowaŝny w stosunku do zgłoszenia wyrobu medycznego w sytuacji gdy przepisy na to zezwalają. Wykonawca zobligowany jest dołączyć kaŝdy z w/w dokumentów jeśli w myśl w/w ustawy jest zobligowany do ich posiadania. Ponadto Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 wzór umowy - dotyczy pakietów od 1 do Przedmiot umowy ust. 4 otrzymuje brzmienie: Zamówienie w imieniu Zamawiającego składa Kierownik Apteki Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający powiadamia o przesunięciu terminu składania ofert. Datą obowiązująca jest: r., składanie ofert do godziny 10 00, otwarcie ofert o godzinie Z powaŝaniem 10

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków DZ 271/32/ 121 /2011 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Kraków, dnia 26.04.2011r. Szanowni Wykonawcy Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego nr DZ 271/32/2011- Dostawa antyseptyków,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy: WIW.AD.I.272.62.2012 Siedlce, dn. 13 sierpnia 2012 r. WYKONAWCY wszyscy Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011 Kielce dn. 3.03.2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011 W związku z zapytaniami, dotyczącymi postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 05/PN/2014 Z dnia: 24-02-2014 Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/36/14 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. sufakantów oraz kompleksu trzech enzymów, przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji

ZAWIADOMIENIE. sufakantów oraz kompleksu trzech enzymów, przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnków, dnia 20.05.2014r ZAWIADOMIENIE Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/30/12 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63 100 ŚREM, ul. Promenada 7 tel. ( 0-61 ) 283-52-67, fax ( 0-61 ) 283-77-38 www.zpo.srem.com.pl zpo@post.pl Certyfikat Systemu

Bardziej szczegółowo

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75. NZZ/66/D/12 Bydgoszcz, dnia r.

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75. NZZ/66/D/12 Bydgoszcz, dnia r. SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521 ISO

Bardziej szczegółowo

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1 tel. 084 677-50-00, fax 084 638-51-45 www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl Zamość, dn. 2012-06-25 Do wszystkich zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia Tarnowskie Góry, dnia 18 marca 2013 r. Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia W związku z postępowaniem przetargowym, którego przedmiotem jest sprzedaż i dostawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 33-100 Tarnów Tel. 14 631 02 10 Fax 14 627 44 43 e-mail: sekretariat@zps.tarnow.pl Internet www.zps.tarnow.pl REGON 851800010

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok Załącznik nr 1 Oferta cenowa LP Opis towaru Spektrum działania Wielkość opak. jednostk. Ilość op/rok 1 Preparat do dezynfekcji rąk będący B, Tbc, F, V 5000 ml 20 mieszaniną wyłącznie (Vaccinia, alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu Lublin, dnia 2 lutego 2009 r. SzNSPZOZ. N-ZP-372-8/10 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na dostawę środków dezynfekcyjnych, Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Znak sprawy: ZP/14/2012. Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Do wszystkich Wykonawców

Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Znak sprawy: ZP/14/2012. Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Do wszystkich Wykonawców Znak sprawy: ZP/14/2012 Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój Do wszystkich Wykonawców Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu

HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu Pasłęk, dnia 30.10.2012r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak 15/PN/2012 Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku informuje, że do przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcji w 2 pakietach

Bardziej szczegółowo

fazy 2 etap 2, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?.

fazy 2 etap 2, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?. Poznań 9 czerwca 2014 dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2006R NR 164, POZ. 1163) PROSIMY

Bardziej szczegółowo

pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu nieograniczonego nr PN-25/10 na dostawę preparatów do dezynfekcji.

pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu nieograniczonego nr PN-25/10 na dostawę preparatów do dezynfekcji. Szczecin, dnia 11.10.2010 roku Dotyczy: pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu nieograniczonego nr PN-25/10 na dostawę preparatów do dezynfekcji. Zamawiający przesyła odpowiedzi i wyjaśnienia na przesłane

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom Tel.: (032) 39 63 200 Fax.: (032) 39 63 251 NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907 Konto: ING o/bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/04/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/ 83 /10 Warszawa, dnia 13.10.2010r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy

Bardziej szczegółowo

Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno) w czasie 15 min., konfekcjonowany w op. 1l z dozownikiem.d

Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno) w czasie 15 min., konfekcjonowany w op. 1l z dozownikiem.d Piekary Śląskie 02.06.2014r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ.2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ.2 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 80-308 Gdańsk; ul, Polanki 119 (tel.058 520 93 39;fax 058 552 47 41) www.szozmd.pl ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ.2 Gdańsk, dnia..08.2011 r. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran Załącznik nr 6 do przetargu nieograniczonego nr 26/200 Dezynfekcja Pakiet Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran lp opis preparatu nazwa jedn. miary ilość roczna Cena jednostk. netto VAT

Bardziej szczegółowo

500 Litr litr litr 50

500 Litr litr litr 50 Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet Nr 1 załącznik nr 2 Mycie, odkażanie i pielęgnacja rąk Lp. 1 Opis przedmiotu zamówienia Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/5. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/5. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat do higienicznej i chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ PYTANI I ODPOWIEDZI 2 Pytanie 1 pakiet 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści preparat o przedłużonym działaniu i ph 5,5 do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk zawierający w swoim składzie propanol

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/7. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/7. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat do higienicznej i chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat do dezynfekcji małych oraz trudnodostępnych miejsc. Zawierający 55 etanolu oraz czwartorzędowe związki amonowe.posiadający dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

WSB/PN/93/07/2008 specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ

WSB/PN/93/07/2008 specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ Część PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK, RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY l. p. 3 4 5 6 Opis preparatu Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Czas dezynfekcji chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 07/09/2010

im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 07/09/2010 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 07/09/2010 Znak: LOG.I.271 17/2010 Szanowni Państwo Wykonawcy Dotyczy: Postępowania nr 17/ZP/2010 prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr 5 08-300 Sokołów Podlaski Dnia 20.10.2009r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych

SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr 5 08-300 Sokołów Podlaski Dnia 20.10.2009r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr 5 08-300 Sokołów Podlaski Dnia 20.10.2009r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: dostawę preparatów dezynfekcyjnych na okres 1-go roku dla SzW w Suwałkach

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: dostawę preparatów dezynfekcyjnych na okres 1-go roku dla SzW w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w .. ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy artykuły dezynfekcyjne 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ilość w Lp. Artykuł, opis J.m. ilość przypadku cena Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

DPZ/333/9PN/2015 Olsztyn, dnia 17 lutego 2015 r.

DPZ/333/9PN/2015 Olsztyn, dnia 17 lutego 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy preparatów

Bardziej szczegółowo

Wałcz dnia : 07.10.2014r

Wałcz dnia : 07.10.2014r Wałcz dnia : 07.10.2014r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz Tel/Fax (067) 250 28 61 e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Bardziej szczegółowo

dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14

dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 Poznań 9 czerwca 2014 dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2006R NR 164, POZ. 1163) PROSIMY

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Uczestnicy postępowania na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych,

Bardziej szczegółowo

Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia 05.04.2017

Bardziej szczegółowo

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania AE/ZP-27-35/14 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Chełmno, dnia 17.06.2013 r. N/znak:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r.

Poznań, dnia r. Poznań, dnia 27.11.2012r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-33/12 ODPOWIEDŹ

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Numer sprawy 132/ZP/2011

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Numer sprawy 132/ZP/2011 Kraków, dnia 12.09.2011r. SZP 271-132 /2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych Numer sprawy 132/ZP/2011 I. Dyrekcja Szpitala

Bardziej szczegółowo

do 1000 ml 400 litrów...

do 1000 ml 400 litrów... ... Załącznik nr 1.1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Pakiet nr 1 preparaty do dezynfekcji skóry, rąk, ran i błon śluzowych Lp. Nazwa oferowanego preparatu dezynfekcyjnego.

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, ph ok 7 nie zawierający aldehydów, fenoli Preparat o szerokim spektrum działania -

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl Regon 272780323;

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/08PN/13 Płock, dnia 21 stycznia 2013 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1

AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

3) Część nr 3- Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran II

3) Część nr 3- Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran II Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-63/../2012 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl;

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych D:... D... SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Nr sprawy: ZP/18/PN/PB/2014 Wałbrzych dnia 01.10.2014 r. Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski (Firma) Wykonawcy... Adres siedziby...

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 2011 Zał. nr 6/2011

Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 2011 Zał. nr 6/2011 Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 20 Zał. nr 6/20 Pakiet Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran. Ilość cena VAT [%] Alkoholowy preparat do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-35/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1

AE/ZP-27-35/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-35/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość poszczególnych pozycji winna być obliczona

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych.

Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych. Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych. W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J W M Y Ś L E N I C A C H

S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J W M Y Ś L E N I C A C H S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J W M Y Ś L E N I C A C H 32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 Informacja (012) 27-30-355, 27-30-205 sekretariat 37-20-670,

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Al. Partyzantów 57 tel. (0-81) 889 30 00 24-100 Puławy fax (0-81) 886 25 95 http://www.piwet.pulawy.pl Uczestnicy postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Stacja Pogotowia Ratunkowego Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) /22 NIP , REGON

Stacja Pogotowia Ratunkowego Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) /22 NIP , REGON Słupsk Stacja Pogotowia Ratunkowego Stacja Pogotowia Ratunkowego 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) 841-45-20/22 NIP 839-28-09-857, REGON 771549594 Słupsk dnia 14 listopada 2014 r. SE-

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Puszczykowo, 9 stycznia 2015 r. Szp.12/40/2/14 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: dostawa środków dezynfekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Śrem, dnia 02.12.2015r. Dotyczy sprawy: ZP/17/PN/15 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: Dostawa antyseptyków oraz preparatów do dezynfekcji narzędzi

Bardziej szczegółowo

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Śrem, dnia 01.12.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/30/PN/14 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA do Zapytania Ofertowego

PYTANIA do Zapytania Ofertowego Łapy, 03.10.2016 r. SP ZOZ VII/170 /2016 Uczestnicy postępowania PYTANIA do Zapytania Ofertowego Dotyczy Zapytania Ofertowego - SP ZOZ VII/6/2016/ZO; Dostawa środków antyseptycznych i dazynfekcyjnych do

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Toruń, dn. 29 maja 14r. L.dz. SSM.DZP..83.14 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie prtargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. I. W związku skierowanymi prz Wykonawcę w

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /15 Data: 16.04.2015 r.

Znak: P-M/Z/ /15 Data: 16.04.2015 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /15 Data: 16.04.2015 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 1606/2015)

Bardziej szczegółowo

Kraków, Al. Modrzewiowa 22

Kraków, Al. Modrzewiowa 22 Kraków, 3 października 2016 r. Dotyczy: postępowania na Dostawę produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji. I. PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POSTĘPOWANIE A.I.271-22/16

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1. Cena Stawka (kol.5 x kol.6) opakowania (j.m.) VAT netto. ( kol.7x kol.8) producenta /kraj wyrobu medycznego)

GRUPA 1. Cena Stawka (kol.5 x kol.6) opakowania (j.m.) VAT netto. ( kol.7x kol.8) producenta /kraj wyrobu medycznego) GRUPA GRUPA - ALKOHOLOWE PREPARATY DO HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH Antyseptyki produkty lecznicze lub wyroby medyczne NR L.p. przedmiotu zamówienia KATALOGO Wartość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH DA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ ZP-6-D/13 ZAŁ. NR DO SIWZ PAKIET NR 1 Lp. Opis preparatu Producent + nazwa handlowa preparatu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy 16 070 Choroszcz tel. +48 85 719 10 91 ul. Plac Z. Brodowicza 1 fax. +48 85 719 28 00 Choroszcz, dn.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Gdańsk: dostawa preparatów przeznaczonych do dezynfekcji skóry, rąk, ran i błon śluzowych, preparatów przeznaczonych do dezynfekcji narzędzi i powierzchni /CPV 24455000-8 (środki odkażające), 24457000-2

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Lp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność Nazwa Producent/ kod katalogowy Cena jedn. netto Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 1. Preparat wieloskładnikowy, do

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto. Ilość

Cena jednostkowa netto. Ilość Załącznik nr 1 Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry rąk oraz pola zabiegowego 2013 L.p Nazwa Wielkość opakowania Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto % Vat Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja środków dezynfekcyjnych:

Specyfikacja środków dezynfekcyjnych: Specyfikacja środków dezynfekcyjnych: Część nr 1. Środki do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk. L.p. Charakterystyka preparatu 1.1 Lekko kwaśny ( ph ok. 5,0 5,2 ) niewysuszający środek do chirurgicznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK

ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK Lp. Opis artykułu Nazwa. Ilość.. Brutto 1 2 3 4 Higieniczne mycie rąk Syntetyczny, płynny preparat na bazie laurylosiarczanów. ph 5,5, zawierający substancje

Bardziej szczegółowo

Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne

Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne SPL/13/PN/2016 ZAŁĄCZNIK NR 2 C DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie

Bardziej szczegółowo

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L Promocja trwa od 01.09. do 31.122014 lub do wyczerpania zapasów INCIDIN LIQUID SPRAY - Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny nie zawiera aldehydów INCIDUR SPRAY - Szybko działający alkoholowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Postępowanie znak: ZP/2503/05/2014 Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Oferowane opakowanie /wypełnić jeśli dotyczy/ Ilość /wypełnić jeśli dotyczy/

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do: przetargu PN/06/05/17. Dostawa środków dezynfekcyjnych

Pytania i odpowiedzi do: przetargu PN/06/05/17. Dostawa środków dezynfekcyjnych Szpital Giżycki Sp. z o.o. w restrukturyzacji 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41 Tel: 87/ 429-66-45, Fax: 87/ 429-66-30 e-mail: zaopatrzenie@zozgiz.pl strona internetowa: www.zozgiz.pl Giżycko, 17.05.2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Środki dezynfekcyjne FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto. Stawka VAT. Cena jedn. brutto. Wartość netto

Załącznik nr 6 do SIWZ. Środki dezynfekcyjne FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto. Stawka VAT. Cena jedn. brutto. Wartość netto Środki dezynfekcyjne Załącznik nr 6 do SIWZ FORMULARZ CENOWY Lp. Wyszczególnienie j.m. Ilość Cena jedn. netto Stawka VAT Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość brutto Producent /kraj 1 2 3 4 Alkoholowy

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Uczestnicy postępowania na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących.

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą PISMO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

160 l. Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia

160 l. Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia Pakiet nr I Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi. Przewidywana wielkość zamówienia na 12 miesięcy: L.p Charakterystyka preparatu Zakres

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Toruń, 01.03.2012 r. L.dz. SSM-XI-08/A/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY UCZESTNICY POST

WSZYSCY UCZESTNICY POST Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FZP /13 Sokołów Podlaski r.

Znak sprawy: FZP /13 Sokołów Podlaski r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

400 l. Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia

400 l. Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia Pakiet nr I Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi. Przewidywana wielkość zamówienia na 24 miesięce: L.p Charakterystyka preparatu Zakres

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 05.07.2013r.

Poznań, dnia 05.07.2013r. Poznań, dnia 05.07.2013r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy 51/MW/2015 11 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala w ciągu ostatnich 12 miesięcy i

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@pum.edu.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 7 Kraków: Dostawa antyseptyków, dezynfekcji narzędzi i endoskopów, pieluch jednorazowych Numer ogłoszenia: 110725-2012; data zamieszczenia: 18.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Konsorcjum Naukowe Zdrowe Zwierzę Bezpieczna Żywność DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Uczestnicy postępowania na

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: dotyczy zakresu I, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie chloru? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 1: dotyczy zakresu I, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie chloru? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 1 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE 32-500 CHRZANÓW, UL. TOPOLOWA 16 Centrala (032) 624-77-77, Sekretariat (032) 624-70-00 FAX (032) 623 94 28

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE 32-500 CHRZANÓW, UL. TOPOLOWA 16 Centrala (032) 624-77-77, Sekretariat (032) 624-70-00 FAX (032) 623 94 28 SZP 216/05/2014 Chrzanów, dn. 2014-05-26 Wykonawcy Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego nr 083/2014 na Dostawa środków dezynfekcyjnych. Pyt.1 dotyczy zapisów SIWZ części VI pkt.

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13 Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10,

Bardziej szczegółowo