Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja"

Transkrypt

1

2 Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja Europejska, Jan Chadam, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Aaron Davis, Dyrektor ds. Marketingu, Członek Komitetu Zarządzającego, Schneider Electric, Francja, Vladimir Filat, Premier Mołdowy

3 Słowo Wstępne Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Spotkaliśmy się na Forum Ekonomicznym w Krynicy już po raz 21 - niemal 2600 gości, ponad 500 dziennikarzy - to liczby, które świadczą jak istotna jest rozmowa o najważniejszych dla naszego regionu problemach. Udało nam się zbudować tradycję spotkań liderów politycznych i gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej, które z uwagą obserwuje cała Europa, o czym świadczy choćby szeroka obecność zachodnich mediów. Jest to potwierdzeniem tego, że wymiana opinii i doświadczeń na temat głębokich zmian gospodarczych, jakie zachodzą w naszym regionie i ich powiązań ze światową sytuacją ekonomiczną jest konieczna i leży w interesie całego naszego kontynentu. Dowodzi tego także szeroka reprezentacja liderów politycznych najwyższej rangi, którzy właśnie w krynickich debatach widzą szansę na dynamiczny i bezpieczny rozwój swoich krajów oraz miejsce, w którym można znaleźć pomoc w rozwiązaniu nurtujących je problemów. Jestem przekonany, że efektem ostatniego Forum będzie lepsze porozumienie, bogatsza oferta współpracy, wiele nowych, wspólnych inicjatyw, które będą budować pomyślną przyszłość nie tylko naszego regionu, ale także całej Europy. 3

4 Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja Europejska, Micheil Saakaszwili, Prezydent Gruzji, Vladimir Filat, Premier Mołdowy, Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Aaron Davis, Dyrektor ds. Marketingu, Członek Komitetu Zarządzającego, Schneider Electric, Francja, Filip Thon, Prezes Zarządu RWE Polska Forum Ekonomiczne Forum Ekonomiczne w Krynicy, organizowane od 1991 r. jest uznanym wydarzeniem w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego misją jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej, w dużej mierze zależy od wyniku politycznej debaty nad wspólną polityką gospodarczą i mechanizmem jej koordynacji oraz modelu podziału środków jaki wybierze wspólnota myśląc o kolejnej perspektywie finansowej na lata Będzie to miało wpływ zarówno na pozycję Europy na świecie jak i na jej wewnętrzny rozwój. Decydując się na partnerstwo i szybsze wyrównywanie różnic cywilizacyjnych oraz wspieranie słabszych regionów Unia musi liczyć się z wolniejszym tempem dochodzenia do pozycji światowego lidera. Cel ten może osiągnąć szybciej stawiając na rywalizację, jednak wówczas ryzykuje się znaczne opóźnienie wyrównywania szans nowych członków. Konieczne jest więc poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą szybko osiągnąć pozycję lidera nie rezygnując z aktywnego wspierania tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy i dlatego motto XXI Forum brzmiało Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja? Stale rosnąca liczba gości Forum potwierdza tezę, że wielowymiarowe Liczba gości dyskusje przedstawicieli świata polityki, gospodarki, kultury i nauki są niezbędnym elementem rozwoju społeczeństw. Jest także najlepszą odpowiedzią na pytanie o wymierne efekty dotychczasowych spotkań. Wpływ na opinie i najważniejsze decyzje mają bowiem nie tylko politycy, ministrowie czy właściciele firm, ale też intelektualiści, artyści, naukowcy i dziennikarze. Dlatego Forum ponownie obfitowało w wiele ważnych i ciekawych rozmów, bo przede wszystkim rozmowy stanowią główną treść spotkania w Krynicy. Stąd też wzięła się nienotowana dotąd liczba ponad 2,5 tysiąca gości Liczba krajów uczestniczących i 500 dziennikarzy oraz niemal 160 paneli, sesji plenarnych i wydarzeń specjalnych. Jeśli dodamy do tego bardzo bogaty program imprez kulturalnych to zrozumiemy dlaczego Krynica tętniła życiem do ostatnich chwil Forum. Podczas XXI Forum odbyło się ponad 150 debat, które były podzielone 4

5 Micheil Saakaszwili, Prezydent Gruzji Forum Ekonomiczne na 12 bloków tematycznych: Forum Energetyczne, Biznes i Zarządzanie, Makroekonomia, Forum Regionów, Nowa Gospodarka, Forum Innowacji, Państwo i Reformy, Unia Europejska i jej Sąsiedzi, Polityka Międzynarodowa, Ochrona Zdrowia, Forum NGO i Społeczeństwo, Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Ponadto w ramach wydarzeń specjalnych odbyła się Ministerialna Konferencja Ministrów Gospodarki Partnerstwa Wschodniego, konferencja poświęcona Konwencji Karpackiej oraz cykl debat Inwestuj w Polsce prezentujących Polskę jako kraj atrakcyjny i przyjazny dla nawiązania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwościach inwestycyjnych. Goście Forum jak co roku mogli skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty kulturalnej oraz specjalnie dla nich przygotowanych imprez rekreacyjnych. Inauguracyjną sesję plenarną Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja rozpoczął premier Donald Tusk, który przywitał uczestników oraz gości specjalnych prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego i premiera Mołdowy Vladimira Filata. Premier Tusk pokazując jak połączona jest obecnie Europa, powiedział, że dziś jest w Krynicy, jutro o podobnych sprawach będzie mówił na spotkaniu w Warszawie, a nastepnie w Brukseli. To do takiej Unii Polska chciała wejść, do takiej też zmierzają Gruzja i Mołdowa. Korzystając z okazji premier Tusk podkreślił, że idea solidarnej Unii jest jedynym praktycznym rozwiązaniem na trudne czasy, gdyż jest to dobry pomysł zarówno dla tych, którzy w Unii są od dawna, od kilku lat, jak i dla takich państw Donald Tusk, Premier Rzeczypospolitej Polskiej 5

6 Panel: Europejski sektor finansowy - od jednego do drugiego kryzysu?, Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Milorad Katnić, Minister Finansów Czarnogóry, Christophe Destais, Wicedyrektor Centrum Studiów Prospektywnych i Informacji Międzynarodowych (CEPII), Francja Forum Ekonomiczne jak Gruzja czy Mołdowa, które dopiero aspirują do członkostwa w UE. Premier skrytykował pomysły podważenia solidarności, tworzenia wspólnoty dwóch prędkości, zamykania się w pomysłach ekskluzywnych klubów. Z Krynicy głos o otwieraniu UE zamiast jej zamykania powinien brzmieć bardzo zdecydowanie powiedział Donald Tusk. Solidarność pomiędzy państwami europejskimi jest kamieniem węgielnym w integracji europejskiej powiedział Vladimir Filat, premier Mołdowy. Jego zdaniem najlepszym przejawem solidarności z Republiką Mołdowy byłoby obecnie potwierdzenie jej perspektywy europejskiej. Przyznał, że przeszkodą w budowaniu solidarności europejskiej może być obecny kryzys, w tym kryzys energetyczny. Prezydent Saakaszwili powiedział, że Gruzja musi być blisko Unii Europejskiej, by dokonywane zmiany zakończyły się sukcesem. Dzięki Polsce nadal wierzymy w Europę, nie podchodzimy cynicznie do integracji mówił Saakaszwili - gdyż Polska pokazuje, że opłacają się radykalne reformy. Janusz Lewandowski,komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu, apelował o pamiętanie o tym, że Polska wstępowała do innej Unii. Aktualnie pojawiają się tendencje odśrodkowe, dlatego dziś UE musi pokazać, że potrafi rozwiązać kryzysy solidarności, finansów czy energetyki. Jako przykład zaprezentował on decyzję wspólnoty, która zobowiązuje kraje UE nie tylko do informowania się o sprawach energetycznych, ale do przestrzegania interesów państw zainteresowanych w zakresie energetyki. Twardy biznes energetyczny i największe wyzwania wobec firm europejskich przedstawili - Filip Thon - prezes zarządu RWE Polska oraz Jan Chadam - prezes zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Ich zdaniem inwestycje w Polsce są dziś tak naprawdę inwestycjami unijnymi, na których oczywiście zyskujemy, gdyż powstają one w naszym kraju, ale w efekcie tworzą system europejski. Na dzisiejsze polskie projekty patrzymy z punktu widzenia integracji rynku europejskiego. Tylko to daje efekty ekonomiczne, integracyjne i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne wszystkich państw wspólnoty. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, jakiej solidarności potrzebuje dziś Europa, która stanęła w obliczu problemu bankructwa Grecji i zadłużenia kolejnych państw Unii Europejskiej. Wilhelm Molterer, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Luksemburg Peter Chase, Dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej na Europę, USA Jan Chadam, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 6

7 Sesja plenarna: Czy Unia Europejska potrzebuje jednego rządu?, Eduardo Cabrita, Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Finansów i Administracji Publicznej w Parlamencie Portugalii, Günter Verheugen, Profesor Honorowy Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Niemcy, Ene Ergma, Marszałek Parlamentu Estonii, Wiktor Juszczenko, Prezydent Ukrainy w latach Sesja plenarna: Europa XXI wieku: skoro jest tak silna, to dlaczego jest tak słaba?, Andrew Nagorski, Wiceprezes i Dyrektor ds. Polityki Społecznej w Instytucie Wschód-Zachód, USA, Martina Dalić, Minister Finansów Chorwacji, Jacek Rostowski, Minister Finansów RP, Horst Köhler, Prezydent Niemiec ( ) 7

8 Sesja plenarna: Europejska Polityka Zdrowotna, Joao Carvalho das Neves, Prezes Centralnej Administracji Systemu Opieki Zdrowotnej Portugalii, Jesper Fisker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Danii, Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP, Stavros Malas, Minister Zdrowia Cypru, Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP, John Dalli, Komisarz ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Komisja Europejska, Belgia Forum Ekonomiczne Na pytanie jak traktować pomoc oferowaną państwom, które dotknął kryzys i jak tę pomoc wspierać, ale także eliminować popełniane błędy, niemiecki europarlamentarzysta Elmar Brok powiedział, że przykłady Włoch i Irlandii pokazują, że można radzić sobie z rosnącym zadłużeniem, tymczasem Grecja nadal stanowi problem gdyż nie zawsze wywiązuje się z warunków udzielanej pomocy. Zdaniem szefa Rady Gospodarczej przy premierze Jana Krzysztofa Bieleckiego poza solidarnością potrzebujemy także solidności. Nie należy poświęcać zbyt dużej uwagi dyskusjom o błędach bankrutów, trzeba wziąć się do pracy. Solidarność i solidność muszą iść ręka w rękę podkreślał Bielecki. Diego Lopez, sekretarz stanu ds. UE w hiszpańskim MSZ, uważa natomiast, że kraje bogate powinny pomagać biedniejszym i jeśli chcemy uniknąć efektu domina, musimy zastąpić dług publiczny podatkami. Lopez wspomniał o pomyśle Janusza Lewandowskiego, unijnego komisarza ds. budżetu, który zaproponował wprowadzenie podatku od transakcji finansowych. Dyskusja o przyszłości strefy euro wzbudziła w czasie krynickiego Forum Ekonomicznego największe emocje. Martina Dalić, minister finansów Chorwacji ( ), wierzy, że mimo problemów za 10 lat strefa walutowa euro będzie istnieć. Niemcy są zdezorientowani komentował rozgoryczenie swoich rodaków walutą europejską Horst Köhler, prezydent Niemiec w latach Kiedy UE powstawała mieliśmy dużo oczekiwań. Euro nie jest mniej stabilne od marki, ale unia monetarna potrzebuje ram i odpowiedniej polityki monetarnej mówił Köhler. Jego zdaniem by euro było mocne trzeba skupić się na polityce fiskalnej i dlatego potrzebne są reformy strukturalne oraz wzmocnienie konkurencyjności rynku. Minister finansów, Jacek Rostowski, przekonywał, że do pokonania kryzysu potrzeba więcej solidarności po stronie silniejszych państw Europy oraz więcej odpowiedzialności po stronie krajów słabszych. Istnieje bowiem zagrożenie, że jeśli nie będzie solidarności, to kryzys z krajów słabych może się rozprzestrzenić na te silniejsze - ostrzegał minister Rostowski, dodając, że wówczas nie da się już uratować spójności strefy euro. Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP Diego Lopez Garrido, Sekretarz Stanu ds. Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Hiszpanii Andre Carls, Dyrektor Generalny na Europę Środkowowschodnią, Commerzbank AG, Niemcy Horst Köhler, Prezydent Niemiec ( ) 8

9 Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Ryan Chilcote, Korespondent na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Bloomberg, USA i Filip Thon, Prezes Zarządu RWE Polska Forum Ekonomiczne Według Jana Kulczyka, przewodniczącego rady nadzorczej Kulczyk Investments SA, wszystkie kraje 10-tki, które weszły niedawno do UE rozwijają się szybciej, ponieważ wyzwolono inicjatywę przedsiębiorców odsuwając politykę na bok. Jednak nadal problemem jest za duży wpływ polityki na gospodarkę, a próby spełniania przez rządy obietnic wyborczych kosztują obywateli w perspektywie kryzysu zbyt wiele. Podczas zorganizowanej wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim debaty Czy Europa Centralna może zarazić się peryferyzacją? Lucas Papademos, były wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego, a obecnie premier Grecji wymienił trzy przyczyny kryzysu: wysokie deficyty finansujące zbyt duże inwestycje państwowe, spadek konkurencyjności po przyjęciu euro oraz tanie kredyty, które doprowadziły do powstania bańki na rynku nieruchomości. Zdaniem Papademosa największym wyzwaniem jest teraz znalezienie sposobu na wyjście z długów, który nie zdusi wzrostu gospodarczego, ani nie zwiększy bezrobocia. Antonio Borges, dyrektor departamentu europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, uspokajał, że w krajach Europy Środkowej i Wschodniej kapitał poszedł tam, gdzie powinien, generując wzrost produktywności i fantastyczne wskaźniki eksportu. Borges radził też przemyśleć tempo wejścia do strefy euro. W jego ocenie z przy- Panel: Nowa jakość - podatki, które dają szanse, Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Beata Szydło, Poseł na Sejm RP 9

10 Panel: Przyszłość strefy euro: rozszerzenie, podział czy likwidacja, Jan Mladek, Minister Finansów w Gabinecie Cieni Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej, Wiesław Rozłucki, Doradca Strategiczny Rothschild Polska sp. z o.o., Mats Persson, Dyrektor Open Europe, Wielka Brytania, Brendan Brown, Dyrektor Wykonawczy, Główny Ekonomista Mitsubishi UFJ, Wielka Brytania, Declan Ganley, Prezes Rivada Networks Ltd, Irlandia Forum Ekonomiczne Lucas Papademos, Premier Grecji Antonio Borges, Dyrektor Departamentu Europejskiego, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, USA Sławomir Sikora, Prezes Zarządu, Citi Handlowy jęciem wspólnej waluty wiąże się bardzo wiele korzyści, ale wymaga też ono ogromnej dyscypliny fiskalnej. Obecny kryzys ma inną naturę niż poprzedni z 2007 roku zauważył Miroslav Singer, prezes Czeskiego Banku Narodowego ponieważ obecnie brakuje przede wszystkim wiarygodności. Podkreślił jednak, że w Europie Środkowej brakuje jej trochę mniej, a co za tym idzie, nasze stopy wzrostu nadal będą wyższe od peryferii strefy euro. Podczas debaty Europejski sektor finansowy od jednego do drugiego kryzysu? Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego, zauważył, że pierwszy problem jest taki, że banki europejskie są za duże w porównaniu do wielkości gospodarek. Europejski sektor bankowy jest teraz narażony na niekorzystne czynniki, gdyż ich dłużne papiery wartościowe mogą stać się toksyczne. Omawiając polski sektor bankowy Marek Belka powiedział, że jak na Europę jest on bardzo mały, ale wciąż ma potencjał wzrostu. Banki w Polsce są dobrze dokapitalizowane i konserwatywne. Jednak ich słabym punktem jest fakt, że są powiązane z bankami w Europie i dlatego patrzymy z niepokojem na to, co się w nich dzieje. Nie możemy być całkowicie spokojni, bo jeśli nastąpi kryzys sektora bankowego w Europie, to wpłynie on negatywnie również na nasze banki tłumaczył prezes NBP. Problemy sektora finansowego wynikają ze słabości regulacji i z nieodpowiednio prowadzonej polityki fiskalnej podkreślał Jurgen Ligi, minister finansów Estonii. Z tego wynika kumulowanie się zadłużenia i deficytu, a taka sytuacja nie może trwać wiecznie. Jego zdaniem to obciążenie jest największym zagrożeniem dla sektora finansowego, a rządy i banki centralne są odpowiedzialne przede wszystkim za prowadzenie zdyscyplinowanej polityki wydatkowej. Jakość wydatków w Europie musi zostać poprawiona. Ludwik Sobolewski, szef warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, powiedział, że kryzys zawdzięczamy paradoksalnie temu, że rynkom finansowym pozwolono na zbyt dużą konkurencję. Umożliwiono innym organizacjom niż giełdy obracać papierami wartościowymi. Ta sytuacja sprzyja nie emitentom i akcjonariuszom, lecz pośrednikom, zwłaszcza bankom inwestycyjnym mówił Sobolewski. Bardzo krytycznie oceniał bankierów i specjalistów od transakcji dyrektor w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Mark Allen, mówiąc, iż nie możemy sobie pozwolić na taką ekspansję rynków finansowych, jak przez ostatnie 40 lat. 10

11 Panel: Oszczędna Północ kontra rozrzutne Południe - jak odmienne modele zarządzania wpływają na funkcjonowanie Unii Europejskiej?, Jan Toporowski, Profesor w Szkole Studiów Orientalnych i Afrykańskich na Uniwersytecie w Londynie, Andreas Woergoetter, Szef Wydziału ds. Badań w Departamencie Ekonomicznym, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Francja, Petra Erler, Dyrektor Zarządzający, European Experience Company GmbH, Niemcy, Leon Podkaminer, Pracownik Naukowy Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Badań nad Gospodarką (WIIW), Austria Panel: Sojusze multilateralne czy układy bilateralne - jaka jest przyszłość bezpieczeństwa międzynarodowego?, Giorgi Baramidze, Wicepremier, Minister ds. Integracji Europejskiej i Atlantyckiej w Rządzie Gruzji, Alan Mendoza, Dyrektor Wykonawczy Henry Jackson Society, Wielka Brytania, Valdo Spini, Przewodniczący Fundacji Circolo Rosselli, Włochy, David Koranyi, Ekspert w Centrum Studiów Transatlantyckich SAIS, Uniwersytet Johna Hopkinsa, Węgry 11

12 Panel: Europejski sektor finansowy - od jednego do drugiego kryzysu?, Milorad Katnić, Minister Finansów Czarnogóry, Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Christophe Destais, Wicedyrektor Centrum Studiów Prospektywnych i Informacji Międzynarodowych (CEPII), Francja, Jurgen Ligi, Minister Finansów Estonii, Ivan Mikloš, Wicepremier i Minister Finansów Słowacji Forum Ekonomiczne Podsumowując dyskusje zgodzono się, że masowe wsparcie ze strony rządów pozwoliło złagodzić kryzysy w sektorze finansowym. Nie były jednak wystarczające, by zapewnić stabilność europejskim bankom, zwłaszcza, że muszą one wprowadzić zasady ostrożności przy jednoczesnej wysokiej konkurencyjności. To nieuchronnie prowadzi do konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji. Uczestnicy debaty Czy Unia Europejska potrzebuje jednego rządu? oraz wielu innych dyskusji spierali się, czy potrzebna jest rozbudowa instytucji Unii Europejskiej, aby wesprzeć skutecznie szanse wyjścia z kryzysu ekonomicznego. - To, że traktujemy Europę jako wspólny dom jest niezwykle ważne - mówił Gunter Verheugen, były komisarz Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia Unii - tym bardziej, że wszelkie transakcje w ramach UE wymagają wzajemnego zaufania. Wilhelm Molterer, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przekonywał, że Unia Europejska w ostatnich latach była i nadal jest historią sukcesu, ale każdy zdaje sobie sprawę, że jesteśmy teraz w sytuacji krytycznej i musimy pamiętać, że taka zła sytuacja jeszcze długi czas się utrzyma. W jego opinii dla rozwoju UE problemem jest dług publiczny oraz brak prawidłowego zarządzania gospodarką. Peter Chase, dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej, uważa, że instytucji europejskich nie powinno być więcej, ale te które już są powinny sprawniej funkcjonować. Nie brakowało też opinii, że siła UE leży w zdrowej gospodarce poszczególnych krajów członkowskich, czego niestety instytucje wspólnoty nie są w stanie ani dopilnować, ani egzekwować. Dlatego twierdzono, że zamiast myśleć o rozszerzeniu obszaru euro, należy poprawić jakość jej działań w ramach już istniejących struktur i mechanizmów. W trakcie sesji plenarnej Agenda UE 2020: Sposób na wzmocnienie Europy Środkowo-Wschodniej? Między rzeczywistością a marzeniami Ivan Mikloš, wicepremier Słowacji, zaapelował o konsolidację podatko- Mark Allen, Przedstawiciel Regionalny Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Europie Środkowej, USA Johannes Hahn, Komisarz ds. Rozwoju Regionalnego, Komisja Europejska, Austria Peter Baudrexl, Prezes Zarządu, Siemens Beata Mońka, Prezes Zarządu, CANAL+ Cyfrowy 12

13 Panel: Rola rynków kapitałowych w finansowaniu przedsiębiorstw, Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu BRE Bank SA i Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN SA Forum Ekonomiczne wą i zwrócenie bacznej uwagi na zmiany w gospodarce światowej, szczególnie w Azji. Podkreślił, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej przeszły proces transformacji dzięki czemu zwiększyła się ich konkurencyjność. Johannes Hahn, komisarz ds. rozwoju regionalnego, sugerował wzmocnienie gospodarki, inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy. Jego zdaniem receptą na kryzys są fundusze strukturalne, ponieważ polityki regionalne w Europie będą wkrótce odgrywały najważniejszą rolę. Zwiększenie konkurencyjności możemy osiągnąć poprzez zwiększenie inwestycji w edukację, informatykę i szkolenia. Ferdinando Beccalli-Falco, dyrektor generalny GE, postulował generowanie fermentu twórczego w tej części Europy. W młodych krajach powinna pojawić się inicjatywa zróbmy coś dla całej Unii, wykorzystując najlepsze technologie. Wyjątkowo ważnym elementem krynickich spotkań zawsze są debaty poświęcone problemom energetycznym. Jeśli poprawimy efektywność energetyczną, to poprawimy kondycję biznesu prognozował Giles Dickson, wiceprezes Alstom Power, w panelu dyskusyjnym Pakiet UE Czy rzeczywiście zbliżamy się do stworzenia czystszej i niezależnej energetycznie Europy?. Aby osiągnąć ten cel powinniśmy wprowadzić monitorowanie zużycia energii proponował Marc Coroler, wiceprezes Schneider Electric na Europę Centralną. W dyskusji podkreślił on rolę rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną i zaznaczył, że jest to najskuteczniejsza i najtańsza metoda pozwalająca na ograniczenie emisji CO2. Dodał, że już teraz dysponujemy rozwiązaniami, które umożliwiają redukcję zużycia energii nawet o 30%. Pascal Bonne, Prezes Zarządu, Dalkia Polska S.A. Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS Panel: Produkty w projektach społecznych - biznes odpowiedzialny czy opłacalny?, Pedro Pereira da Silva, Dyrektor Operacyjny Grupy Jeronimo Martins, Country Manager Jeronimo Martins w Polsce, Frank Uszko, Prezes Zarządu na Polskę i Kraje Bałtyckie, Danone Sp. z o.o., Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu, Grupa Maspex Wadowice Ivan Mikloš, Wicepremier i Minister Finansów Słowacji 13

14 Panel: Czy Europa Centralna może zarazić się peryferyzacją?, Miroslav Singer, Prezes Czeskiego Banku Narodowego, Ivan Sramko, Doradca ds. Działalności w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, Intensa Sanpaolo, Słowacja, Lucas Papademos, Premier Grecji Forum Ekonomiczne Lady Barbara Judge, Przewodnicząca Agencji ds. Energii Nuklearnej, Wielka Brytania Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, PZU SA Przed Polską stawia się trudne cele transformacji z dominującej energetyki węglowej na tę czystszą ze źródeł odnawialnych, czy też jądrową. Maciej Owczarek, prezes ENEA SA, uważa, że energia odnawialna ma ogromny potencjał, ale jest niestabilna i w perspektywie kilkudziesięciu lat polska energetyka niewiele się zmieni. Jego zdaniem pewną nadzieję dają złoża gazu łupkowego, jednak głównym surowcem będzie nadal węgiel. W debacie Czy Europa zrezygnuje z energetyki jądrowej? zastanawiano się jaką rolę w kontekście europejskich planów ograniczenia emisji odegra ten sposób produkcji energii. Katastrofa w Fukushimie stała się pretekstem dla tych, którzy są przeciwni technologii jądrowej. Choć w Europie raczej nie musimy obawiać się trzęsienia ziemi czy fali tsunami to jak podkreślał Dariusz Marzec dyrektor z KPMG Polska, dyskusja ta rozgorzała. Dla nas ważne jest bezpieczeństwo energetyczne kraju podkreślała Hanna Trojanowska, podsekretarz stanu w resorcie gospodarki, odpowiedzialna za program energetyki jądrowej - aby go osiągnąć powinniśmy opierać się o własne źródła wytwórcze. Polski program energii jądrowej, który umożliwi uniknięcie konsekwencji ograniczenia kwoty emisji CO2, to koszt rzędu 100 mld zł. Prezes jednej z największych firm energetycznych Tauron Polska Energia SA, Dariusz Lubera, podkreślał, że pierwszym paliwem w portfelu jego firmy jest gaz, jednak dodał, że nie widzi sposobu na ograniczenie emisji CO2, bez inwestycji w energię jądrową. Nie bardzo wyobraża sobie, że UE mogłaby zabronić tej technologii. Ferdinando Beccalli-Falco, Prezes, Dyrektor Generalny na Europę i Azję Północną, GE, Belgia Panel: Prezesi-wolontariusze co wolontariat ma do zaoferowania biznesowi?, Marek Kuzaka, Prezes Zarządu, AMS i Maciej Owczarek, Prezes Zarządu, ENEA S.A. 14

15 Panel: Innowacyjna administracja dla innowacyjnej gospodarki, Zoltán Cséfalvay, Minister Stanu ds. Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki Narodowej, Węgry, Günter Verheugen, Profesor Honorowy Instytutu Zarządzania Konfliktem, Europejski Uniwersytet Viadrina, Niemcy, Marek Darecki, Prezes WSK PZL RZESZÓW SA 15

16 Sesja plenarna: Jak Europa wpływa na gospodarkę sąsiadów?, Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, Andrij Klujew, Pierwszy Wicepremier, Minister ds. Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, Valeriu Lazar, Wicepremier, Minister Gospodarki Mołdowy, Tigran Dawtjan, Minister Gospodarki Armenii Konferencja Ministrów Gospodarki Partnerstwa Wschodniego Uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad modelem zbliżenia do siebie krajów Europy Wschodniej w ramach wspólnego obszaru gospodarczego. Wicepremier i minister godpodarki, Waldemar Pawlak, odwołał się do doświadczeń europejskich na przykładzie relacji UE-Norwegia, gdzie udało się znacznie zdynamizować współpracę handlową i gospodarczą. Jego zdaniem musimy wykorzystać sprawdzone mechanizmy, ponieważ potrzebujemy miejsc pracy w naszych krajach i eksportu towarów na rynki zewnętrzne, a nie odwrotnie. W czasie transformacji kładliśmy nacisk na utrzymanie zatrudnienia w przemyśle, czyli w branży o trwałym charakterze. Musimy starać się o realizację tego procesu także w krajach wschodnich przekonywał Waldemar Pawlak. Andrij Klujew, wicepremier Ukrainy ( ), wyraził nadzieję na wsparcie niezależności jego kraju, dzięki polskim doświadczeniom dotyczącym wydobycia gazu łupkowego. To dla nas ważne, bo zasobów tego gazu mamy tyle samo, więc sukcesy Polaków bardzo nas cieszą. Valeriu Lazar, wicepremier Mołdowy, powiedział, że jego kraj, podobnie jak Ukraina, dąży do zbliżenia z Unią Eu- ropejską i w tym celu przeprowadza szereg głębokich reform strukturalnych. Mołdowa chce także być coraz bardziej obecna na rynkach europejskich, gdyż w jego ocenie, nie ma innej drogi, nie tylko politycznie, ale też gospodarczo. Dla krajów Partnerstwa Wschodniego potrzebny jest czas, by nasze przedsiębiorstwa stały się konkurencyjne, by nasi producenci dorównali europejskim mówiła - Sevinż Hasanova, wiceminister rozwoju gospodarczego Azerbejdżanu. Dalsze rozszerzanie stosunków handlowych i liberalizacji handlu z Europą musi postępować ostrożnie i rozważnie. W czasie transformacji kładliśmy nacisk na utrzymanie zatrudnienia w przemyśle, czyli w branży o trwałym charakterze. Musimy starać się o realizację tego procesu także w krajach wschodnich przekonywał Waldemar Pawlak. Tigran Dawtjan, minister gospodarki Armenii zapewnił, że jego kraj nie tylko nie obawia się, ale wręcz zachęca do siebie kapitał zagraniczny, poprzez tworzenie odpowiednich warunków i gwarancji. Zapewnił, że Armenii bardzo zależy na pozyskiwaniu zagranicznego kapitału ponieważ otwartość gospodarki zorientowanej na współpracę globalną jest rękojmią sukcesu. Minister Dawtjan wyraził nadzieję, że reakcja UE będzie adekwatna do wysiłków jego kraju i wkrótce rozpocznie się proces rozmów na temat umowy o wolnym handlu. Zdaniem ekspertów Partnerstwo Wschodnie jest istotne dla rozwoju gospodarczego całej Wspólnoty. Indermit Gill z Banku Światowego uważa, że poziom usług finansowych i handlowych powinien w ramach tego partnerstwa wzrastać. Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki RP 16

17 Dariusz Lubera, Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia SA Nagrody Forum Ekonomicznego Rada Forum Ekonomicznego wybrała Człowiekiem Roku Europy Środkowo-Wschodniej 2010 premiera Republiki Mołdowy Vladimira Filata. Jest to nagroda dla wybitnej osobistości, która swoją postawą i dokonaniami wywarła znaczący wpływ na bieg spraw w tej części Europy. Nagrodą specjalną Forum został uhonorowany wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak w uznaniu jego wkładu w budowanie dobrej sytuacji gospodarczej Polski mimo niesprzyjającej sytuacji ekonomicznej na świecie. Mianem firmy Europy Środkowo Wschodniej wyróżniono Tauron. Zdaniem kapituły firma ta udowodniła, że w trudnych warunkach można odnieść sukces, dzięki odważnym inwestycjom i dobremu zarządzaniu. Nagrodę Organizacji Pozarządowej Europy Środkowo-Wschodniej otrzymała Fundacja Cała Polska czyta dzieciom za to, iż swoimi działaniami wnosi istotny wkład w poprawę warunków życia społeczeństw w naszym regionie. Laureatem nagrody Nowej Kultury, Nowej Europy został pisarz i dramaturg Andrzej Stasiuk. Nagroda będąca wspólną inicjatywą Forum i Miasta Kraków przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej. Patronami uroczystej Gali wręczenia Nagród Forum byli: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Societe Generale Corporate & Investment Banking. Vladimir Filat, Premier Mołdowy i Donald Tusk, Premier RP Andrzej Stasiuk Irena Koźmińska, Prezes Zarządu Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom 17

18 Media Nieoficjalnie wiadomo, że to właśnie w Krynicy narodziła się największa transakcja w regionie ubiegłego roku, warta 18,1 mld zł, operacja przejęcia Polkomtelu przez Zygmunta Solorz-Żaka. Jej początkiem była nieformalna rozmowa podczas Forum. Strefa euro powinna mieć mechanizm pozwalający krajom członkowskim na wyjście z jednolitej waluty, powiedział podczas XXI Forum Ekonomicznego estoński minister finansów Jurgen Ligi. - Tu nie chodzi o wyrzucanie ludzi, tylko o kryteria. W Unii Europejskiej konieczna jest reforma instytucjonalna, by móc przezwyciężyć kryzys gospodarczy. Do takiego wniosku doszli uczestnicy sesji plenarnej Czy Unia Europejska potrzebuje jendego rządu?. Na poziomie światowym potrzebujemy globalnych rozwiązań - powiedział wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wilhelm Molterer. Sekretarz stanu ds. UE Diego López Garrido na Forum Ekonomicznym w Krynicy, sprzeciwił sie słowom kanclerz Angelii Merkel, która odrzuciła plany pomocy krajom zadłużonym. Jego zdaniem Niemcy były głównym beneficjentem strefy euro i w związku z tym powinny wykazać więcej poczucia solidarności. Forum Ekonomiczne w Krynicy zainicjowane na początku lat 90-tych w epoce rewolucyjnych przemian w Europie Wschodniej skupiło w tym roku ponad 2 tysiące gości w tym Premiera Donalda Tuska, Prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego i Premiera Mołdowy Vlada Filata. Krynickie Forum w przeciągu 15 lat stało się very in, miejscem, gdzie dobrze i warto jest się pokazać. Elity Europy Środkowej i Wschodniej spotkały się podczas Davos Wschodu. Szerokie forum ekonomiczne zorganizowane w Polsce pozwala wyczuć puls Nowej Europy. Wschód chce istnieć. Zbyt pesymistycznie ocenialiśmy możliwości Polski - powiedział podczas Forum w Krynicy Mark Allen z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Thomas Laursen regionalny przedstawiciel Banku Światowego uważa, że dzięki ogólnemu kryzysowi i wyjątkowo dobrej sytuacji gospodarczej w kraju Polska szybciej dogoni kraje Europy Zachodniej. - Kredyty w obcych walutach są czynnikiem destabilizującym dla Polskiej gospodarki. Zatruwają rynek, podkopują stabilność sektora bankowego i jak widzimy, obecnie zagrażają stabilności polskiej waluty powiedział Marek Belka, prezes NBP podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. 18

19 Media Forum Ekonomiczne w Krynicy jest bezsprzecznie spotkaniem elit ekonomicznych i politycznych Europy Środkowej i Wschodniej. Krynica stała się symbolem ambicji Polski uznania jej za pełnoprawne mocarstwo regionalne w nowej, większej UE. Przed światowym kryzysem gospodarczym, Euro było jak pigułka nasenna, a część państw Unii Europejskiej przegapiło potrzebę reform - stwierdził Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy - Zdroju. Polska jest krajem pełnym entuzjazmu, jeśli chodzi o rozwój biznesu. Ten optymizm podzielają także inni przedsiębiorcy francuscy. François Colombié, prezes zarządu Auchan Polska oraz prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce podkreśla, że rząd pod raz pierwszy opublikował strategię kraju na okres do 2030r. Premier Tusk twardo podkreślił, że idea solidarnej Unii jest jedynym praktycznym rozwiązaniem na trudne czasy. Jest to dobry pomysł dla tych, którzy w Unii są od dawna, od kilku lat, ale także jak Gruzja czy Mołdowa aspirują do członkostwa w UE. Twardo też skrytykował pomysły podważenia solidarności, tworzenia dwóch prędkości, zamykania się pomysłach ekskluzywnych klubów. Chorwacja, przygotowująca się do zostania 28 krajem członkowskim Unii w połowie 2013 r. jest pewna, iż strefa euro przetrwa obecny kryzys i wspólna waluta będzie funkcjonować także za 10 lat, powiedziała chorwackia minister finansów Martina Dalic. Polska planuje wprowadzenie specjalnych regulacji dotyczących produkcji gazu łupkowego, zawierających opłaty a nawet obowiązkowy udział państwa w wydobyciu, by zabezpieczyć interesy budżetowe, powiedział wiceminister skarbu Mikołaj Budzanowski w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy. Za Polską, ale także za innymi państwami tego regionu, stoją twarde liczby - oświadczył premier Tusk. Jak mówił, kraje naszego regionu skutecznie działają w czasie najcięższego kryzysu finansowego od dziesiątek lat. - W pierwszej piątce państw Europy, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy za drugi kwartał są cztery państwa tego regionu. Polska jest najbardziej konsekwentnym obrońcą idei ukraińskiego członkostwa w UE, podczas gdy Unia stara się małymi krokami to członkostwo oddalić - skarżył się wiceprzewodniczący ukraińskiego parlamentu Borys Tarasiuk podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Forum wyglądało momentami jak demonstracja polsko-ukraińskiej przyjaźni. 19

20 Panel: Smart Grid - innowacje dla rozwoju, Aníbal De Almeida, Prof., Dyrektor, ISR - The Institute of Systems and Robotics, University of Coimbra, Portugalia, Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu, Grupa ENERGA, Anders Larsen, Adiunkt, Uniwersytet w Roskilde, Dania, Bartosz Wojszczyk, Dyrektor ds. rozwoju technologii Smart Grid, GE Energy, USA, Jaroslav Zlabek, Prezes Zarządu, Schneider Electric Czech s.r.o. Forum Energetyczne Praga, Praga, Budapeszt, Budapeszt, 2010 Sopot, Sopot Debaty VI Forum Energetycznego w Sopocie (28-30 listopada), w których uczestniczyli politycy, przedstawiciele sektora biznesowego i ośrodków analitycznych z ponad 20 krajów koncentrowały się wokół problematyki gazu łupkowego, energii jądrowej, rozbudowy infrastruktury przesyłowej i innowacji w energetyce. Na potrzebę wdrożenia technologii Smart Grids zwracali uwagę uczestnicy sesji otwierającej sopockie Forum. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii przytoczonych przez prezesa zarządu Grupy Energa, Mirosława Bielińskiego, do 2050 roku, dzięki szerokiemu zastosowaniu Smart Grid, będzie możliwe zaoszczędzenie nawet 25 procent energii w godzinach szczytu. Jak dodał prezes zarządu Schneider Electric Polska, Jaroslav Zlabek, tworząc Smart Grid należy pamiętać o zachętach dla klientów, przede wszystkim biznesowych. Dyrektor ds. rozwoju technologii Smart Grid GE Energy Bartosz Wojszczyk zauważył, że to nie technologia jest największym problemem innowacji, a zminimalizowanie ryzyka inwestycji, tak aby było ono opłacalne przez 10 czy 20 lat. Energetyka jądrowa może sprzyjać rozwiązaniu wielu problemów sektora pod warunkiem zachowania surowych norm bezpieczeństwa - wynika z dyskusji poświęconej przyszłości energii atomowej. Zdaniem przedstawicieli firm - dostawców technologii jądrowych, największe zagrożenia związane z atomem to: możliwość ataku terrorystycznego na elektrownie, niewielkie światowe zapasy uranu na świecie i problem odpadów radioaktywnych. Yves Brachet, prezes Westinghouse Electric Company na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, zwrócił uwagę, że sprawa niebezpiecznych odpadów radioaktywnych powinna być rozwiązana przez poszczególne państwa lub nawet grupę krajów. W ocenie Vladivoja Reznika, wiceprezesa ENEL, budując nowe elektrownie nie możemy zapominać o katastrofie w Fukushimie, która wpłynęła Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, PSE-Operator S.A. Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A. Inigo Velazquez Prado, Dyrektor ds. Energii i Środowiska, Projekty Finansowe, Bankia, Hiszpania Jan Pravda, Dyrektor Zarządzający, Carbon Warehouse, Czechy 20

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 WARSZAWA 2013 Redakcja: Piotr Bajda Współpraca:

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej Przemówienie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE euro proj nr33 8/12/08 3:14 PM Page 1 nr 33/34 lipiec, sierpień 2008 rok IV Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - Prezydent RP Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - 42 Wiedza i informacja Robert Firmhofer, komunikacja - Uczestnicy VI Kongresu Obywatelskiego Maria Rogaczewska, - konsensusu r og s aw

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 RAPORT dr Krzysztof Iszkowski Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła

Bardziej szczegółowo

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 1 Spis treści Czy Gazprom przetrwa?...4 Bartosz Bieliszczuk Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7 dr Błażej Sajduk Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 Paweł Musiałek Nabucco vs South

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE?

PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE? PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE? Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP i raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Bardziej szczegółowo

wolność Za naszą i gospodarczą 14 44 Marketing 50 Głosy w jądrowej sprawie Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro

wolność Za naszą i gospodarczą 14 44 Marketing 50 Głosy w jądrowej sprawie Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro Za naszą i gospodarczą wolność 14 44 Marketing 50 Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro Głosy w jądrowej sprawie PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ Spis treści 2 Strona dla sztuki 3 Felieton Temat

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2012 7 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo