KOMENTARZ RYNKOWY PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA. Maj 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ RYNKOWY PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA. Maj 2010"

Transkrypt

1 KOMENTARZ RYNKOWY Maj 2010 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE PIOTR NOWAK jednak dezagregacja PKB pozostawia wiele do życzenia i możemy jedynie mieć nadzieję że spadek tak ważnej składowej jak inwestycje, był jedynie czasowy i spowodowany niekorzystną aurą. PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA Po pozytywnym zaskoczeniu jakim była publikacja danych o produkcji przemysłowej za marzec, kwiecień przyniósł lekkie rozczarowanie. Szeroki rynek spodziewał się dwucyfrowego wzrostu wskaźnika produkcji przemysłowej (10,8% r/r), szczególnie ze względu na bardzo niską bazę odniesienia z zeszłego roku, jednak nałożenie się na siebie kilku czynników spowodowało wzrost produkcji jedynie o 9,9% r/r. Przede wszystkim ważną rolę odegrał tydzień żałoby narodowej, co mimo braku wolnych dni od pracy w tym okresie, zdecydowanie wpłynęło na obniżenie efektywności. Ponadto mniejsza ilość dni roboczych w odniesieniu do zeszłego roku, oraz dodatkowo przypadające wcześniej niż zwykle święta wielkanocne przyczyniły się do niższego odczytu. Te same czynniki mocno negatywnie wpłynęły na sprzedaż detaliczną, która spadła o 1,6% r/r i jest to najgorszy wynik od ponad roku. Zarówno jeżeli chodzi o produkcję przemysłową jak i sprzedaż detaliczną sytuacja w maju może nie ulec poprawie, a to w głównej mierze z powodu powodzi, której negatywny wpływ będzie prawdopodobnie znacznie większy niż suma poszczególnych czynników wymienionych powyżej. Główny Urząd Statystyczny podał oficjalne dane dotyczące Produktu Krajowego Brutto za I kwartał Wynik 3,0 % r/r jest słabszy od publikacji za ostatni okres 2009 roku, w głównej mierze ze względu na mroźną zimę, której skutki dało się w szczególności odczuć w pierwszych dwóch miesiącach nowego roku. In minus zadział komponent inwestycje, który spadł o 12,4% i niższa od poprzedniej kontrybucja eksportu netto jedynie 0,7%. Na drugim biegunie mamy pozytywną odbudowę zapasów oraz wzrost konsumpcji prywatnej, Wskaźnik wyprzedzający PMI 1, odzwierciedlający kondycje polskiego sektora przemysłowego znajduje się w ostatnich miesiącach w trendzie bocznym. Odczyt za maj wyniósł 52,2, co jest wynikiem jedynie nieznacznie gorszym od notowanych ostatnio lokalnych maksimów na poziomie 52,5. Przy niezmienionym wskaźniku odnoszącym się do produkcji, lekko negatywnie zadziałał spadek nowych zamówień. Minimalną poprawę zanotowaliśmy w ważnym składniku jakim jest zatrudnienie, i nadal znajdujemy się powyżej neutralnej wartości odniesienia 50. Wykres 1 Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Źródło: Dane GUS i Markit Economics. 1 Wskaźnik PMI (Indeks aktywności gospodarczej w sektorze wytwórczym) ze względu na swoją istotną korelację z dynamiką produkcji przemysłowej w długim okresie może być traktowany jako wskaźnik wyprzedzający dynamikę PKB. 1

2 INFLACJA i RPP Inflacja CPI 2 w kwietniu wyniosła 2,4% r/r, kontynuując prognozowaną ścieżkę spadku, której dołek oczekiwany jest w miesiącach letnich. Według najnowszej prognozy Ministerstwa Finansów czerwcowa publikacja danych za maj powinna przynieść daną na poziomie 2,1 % r/r, co jednak w naszym odczuciu wydaje się być przesadnie optymistycznym założeniem i nie oczekujemy aż takiej dynamiki spadku cen, Majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej kolejny raz nie przyniosło żadnych zaskakujących informacji. Zarówno poziom stóp procentowych jak i nieformalne nastawienie RPP od wielu miesięcy utrzymują się w tym samym miejscu i jedynie na podstawie stenogramu można wnioskować, iż ostatnie problemy fiskalne w strefie euro mogą spowolnić ścieżkę wzrostu gospodarczego naszych partnerów handlowych, co naturalnie pociągnie za sobą również mniej dynamiczne odbicie w naszym kraju. Ważnym wydarzeniem w kontekście RPP było przedstawienie profesora Marka Belki jako ewentualnego kandydata na prezesa NBP i szefa Rady. Wiadomość ta została pozytywnie odebrana przez rynki i w pierwszej połowie czerwca powinno być wiadomo, czy ta kandydatura ma szansę na znalezienie poparcia w Sejmie. RYNEK PRACY Zgodnie z naszymi oczekiwaniami stopa bezrobocia w kwietniu spadła do poziomu 12,3% z 12,9% w marcu. Najbliższe miesiące powinny potwierdzić poprawiającą się sytuację na rynku pracy, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę rozpoczęcie prac sezonowych. Dużą niewiadomą pozostaje wpływ powodzi i z nią związane straty w zakładach pracy, jednak wydaje się, że nie będą one miały znacznego przełożenia na wskaźnik. W kwietniu zatrudnienie w sektorze przemysłowym wzrosło o 14 tysięcy i jest to największy przyrost w porównaniu do miesiąca poprzedniego od lutego 2008 roku. Wyniki są spójne z poprawiającą się sytuacją komponentu zatrudnienia PMI, nadal względnie wysoką produkcją przemysłową, co naszym zdaniem zaowocuje jeszcze korzystniejszymi zmianami w najbliższym czasie. Wykres 3 Rynek pracy w Polsce. Wykres 2 Inflacja a cel inflacyjny NBP. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. Źródło: Dane GUS i NPB. 2 Wskaźnik CPI pokazuje zmiany cen płaconych za dobra i usługi przez konsumentów. Koszyk obejmuje między innymi: ceny żywności, energii, odzieży, transportu, opieki medycznej, edukacji czy koszty zakwaterowania. 2

3 RYNEK OBLIGACJI I RYNEK WALUTOWY Wzrosty rentowności w maju były większe niż te odnotowane w kwietniu, jednak te końcowe różnice nie są w stanie oddać zmienności i paniki jaka panowała na rynku w ciągu opisywanego okresu. Zaognienie sytuacji wokół Grecji w pierwszej połowie miesiąca wywindowała dla przykładu rentowności polskich 10 letnich papierów w okolice 5,90%, jednak to niewiele w porównaniu z rentownościami obligacji greckich, sięgającymi 20%. Pomimo dosyć szybkiej reakcji władz Unii Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego i zapowiedziom dotyczącym pomocy nie uspokoiło to rynków, w głównej mierze ze względu na brak konkretnych propozycji rozwiązań problemu. Dopiero wspólna inicjatywa Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego tworząca Europejski Mechanizm Stabilizacyjny z budżetem 750 miliardów euro na trzy lata spowodował globalnie spadek awersji do ryzyka. Na rynku walutowym w kwietniu mieliśmy do czynienia z interwencją Narodowego Banku Polskiego, natomiast w maju zaobserwowaliśmy aktywność Banku Gospodarstwa Krajowego. Tym razem BGK pojawił się w okolicach 4,20 EURPLN i przeciwdziałał zbyt gwałtownemu osłabianiu się złotówki. Najwyższą osiągniętą wartością był poziom 4,25, przy czym miesiąc zaczynaliśmy przy poziomie 4,0750. Dużo większą zmienność obserwowaliśmy na parze USDPLN, ale jest to zrozumiałe, gdyż te wahania były w głównej mierze spowodowane umacnianiem się dolara wobec EUR, gdzie zbliżamy się powoli do bardzo ważnych poziomów wsparcia w okolicach 1,1650 1,1800. Wykres 4. Kurs EURPLN i kurs USDPLN od 1998 roku. Zmiany rentowności kształtowały się w kwietniu następująco: - rentowności bonów skarbowych wzrosły o 13 p.b. - obligacje w sektorze 2-letnim wzrosły o 7 p.b. - obligacje w sektorze 5-letnim wzrosły o 9 p.b. - obligacje w sektorze 10-letnim wzrosły o 18 p.b. Jak widać po powyższym zestawieniu polska krzywa rentowności uległa dalszemu wystromieniu. Długi koniec naturalnie zareagował mocnym wzrostem wraz ze spadkiem sentymentu, natomiast papiery o zapadalnościach do 2 lat outperformowały głównie za sprawą nadal dużej nadpłynności rynku pieniężnego oraz oddalającego się prawdopodobnego początku zacieśniania polityki monetarnej. Źródło: Dane Bloomberg. 3

4 RYNEK AKCJI MARCIN WINNICKI RYNEK SUROWCÓW MICHAŁ HOŁDA W maju główne indeksy światowych rynków akcji zanotowały spadki. Tak też zachowały się indeksy giełdy warszawskiej WIG oraz WIG20, które spadły odpowiednio 4,1% oraz 4,5%. Nieco mniejszy spadek zanotował indeks MWIG40, który stracił 3%. Znacznie większe przeceny dotknęły inne rynki w regionie, gdzie np. BUX spadł o blisko 10,8%, ISE100 o 7,8%, a ATX o 8,6%. Indeksy rynku amerykańskiego S&P500 oraz Dow Jones spadły o około 8%. Z indeksu WIG20 największe wzrosty zanotowały akcje debiutanta PZU (+12,0%), zaś największe spadki KGHM (-10,9%) oraz PBG (-10,0%). W indeksie MWIG największy wzrost zanotowały akcje Emperii (+10,0%), a największy spadek akcje Ciech (-14,9%). W zasadzie od kilku miesięcy rynek akcji porusza się w trendzie bocznym. Kwestią, która ostatnio ma duży wpływ na zachowanie się rynków finansowych jest temat zadłużenia krajów UE, a szczególnie Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Rozwiązanie kwestii tego problemu raczej nie nastąpi w ciągu kilku najbliższych miesięcy, co może skutecznie blokować większe wzrosty na rynkach akcji. Maj 2010 roku upłynął pod znakiem silnych spadków na rynku surowców. Niewątpliwy wpływ na przecenę na tym rynku miało umacnianie się dolara amerykańskiego, za którego końcem miesiąca płacono 1,23 euro. W tym czasie indeks rynku surowców stracił na wartości 8,25%. Ceny surowców energetycznych na nowojorskiej giełdzie uległy znacznemu obniżeniu. Cena ropy naftowej zniżkowała o 17,38%, benzyny o 15,82%, a oleju opałowego o 14,49%. Miało to związek z niepokojem, jaki został wzbudzony wśród inwestorów za sprawą problemów europejskiego zadłużenia. Obawy o możliwość wystąpienia drugiej fali kryzysu, a co za tym idzie zmniejszenia konsumpcji produktów ropopochodnych skłoniła znaczną część inwestorów do zamykania długich pozycji i realizację zysków. Pozytywnie na tym tle wyróżniał gaz ziemny, którego ceny wzrosły o ponad 10%. Wyciek ropy naftowej w rejonie Zatoki Meksykańskiej wywołuje spekulacje dotyczące zmiany struktury amerykańskiego rynku energetycznego, w którym gaz jako czystsze paliwo miałby częściowo zastąpić ropę naftową. Metale przemysłowe straciły na wartości w związku ze wspomnianymi uprzednio wątpliwościami inwestorów co do trwałości ożywienia w gospodarce światowej. Notowania cen miedzi na londyńskiej giełdzie spadły o 7,27%, aluminium o 9,73%, a niklu o 18,99%. Gwałtowne zmiany cen aktywów finansowych tradycyjnie spowodowały zwrócenie się części inwestorów w kierunku złota, które wciąż traktowane jest jako bezpieczna lokata na niepewne czasy. Po kwietniowym wzroście cen tego kruszcu o 6,1% złoto ponownie zwyżkowało, tym razem o 2,82% ustanawiając nowy rekordowy poziom 1250 dolarów za uncję. Segment żywności podobnie jak pozostała część rynku nie oparł się przecenie. Pszenica w maju traciła na wartości 8,5% odpowiadając spadkiem indeksowi. Nieco lepiej, bo z 3,69% spadkiem miesiąc zakończyła cena kukurydzy po rynkowych doniesieniach, że Chiny zwiększają import tego produktu ze Stanów Zjednoczonych. 4

5 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy dokument przeznaczony jest wyłącznie dla klientów BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (BPH TFI) i nie jest przeznaczony do publicznej wiadomości. Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających komentarz. Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez BPH TFI za wiarygodne, ale BPH TFI nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi BPH TFI. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu BPH TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie BPH TFI mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. BPH TFI, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z BPH TFI nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego dokumentu, w szczególności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. BPH TFI jest podmiotem zarządzającym cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. BPH TFI, jego podmioty dominujące, zależne lub stowarzyszone są lub mogą być aktywnymi uczestnikami rynku kapitałowego w szczególności jako emitenci, subemitenci, gwaranci brokerzy, animatorzy, nabywający instrumenty finansowe na rachunek własny, prowadzący działalność inwestycyjną w pozostałym zakresie. KONTAKT BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Infolinia:

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY NR 9 WARSZAWA, 11 LUTEGO 2011 2 WPROWADZENIE W tym numerze serdecznie witamy nową redaktor Katarzynę Domańską. Polecam napisany przez nią artykuł Prognozy tempa wzrostu PKB

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 04 (38) 7 kwietnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sezon letnich zagranicznych wojaży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Złoto Wydarzenia na rynku złota

Złoto Wydarzenia na rynku złota 15 listopada 2010 Złoto Wydarzenia na rynku złota Cena, 15 listopada 2010: 1 360 USD/oz Docelowa cena, 2012 rok: 2 000 USD/oz Raport analityczny Piotr Kowalski Analityk Investors piotr.kowalski@investors.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Niekończąca się opowieść. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 6 lipca 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Niekończąca się opowieść. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 6 lipca 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 6 lipca 2015 r. 7 stron CitiWeekly Niekończąca się opowieść W niedzielnym referendum 61,3% Greków opowiedziało się za odrzuceniem pakietu reform proponowanego przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo