Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Parada Schumana największe wydarzenie organizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana

2 Nazwa organizacji: Polska Fundacja im. Roberta Schumana Siedziba i adres: Al. Ujazdowskie 37/5; Warszawa Data wpisu do rejestru i numer: 7 stycznia 1991, KRS Dane dot. członków organów wnioskodawcy: Zarząd Fundacji: Anna Radwan-Röhrenschef Prezes Zarządu Ewa Kubuj-Gula- Dyrektor Finansowy Rafał Dymek Dyrektor Generalny Cele statutowe (działalność odpłatna i nieodpłatna): działalność nieodpłatna Celami statutowymi Fundacji są: 1. Wspieranie działań politycznych i społecznych związanych z rozwojem demokracji w Polsce i uczestnictwem w tworzeniu wspólnej Europy. 2. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna i w zakresie ochrony środowiska oraz szkoleniowa i promocyjna związana z niezaleŝnymi ruchami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. 3. Wspomaganie działań na rzecz rozwoju oświaty i kultury. działalność odpłatna: Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej Działalność gospodarcza: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 2

3 Opis działalności prowadzonej w roku 2006 Programy zrealizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana w roku XIII Polskie Spotkania Europejskie i Parada Schumana 2. Debaty europejskie 3. Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Spotkania Europejskie w Bochum 4. Tri.net 5. Posprzątajmy Gruzję ochrona środowiska w duŝym mieście 6. Reliably about Poland wizyty studyjne dziennikarzy państw europejskich 7. Gra internetowa Become a Member of European Parliament 8. Baza pro-europejskich organizacji pozarządowych 9. Nasza Europa cykl audycji radiowych 10. Demokracja czeka na Twój głos 11. Konkurs Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? 12. MłodzieŜ-Praca-Unia Europejska 13. Wolontariat Europejski 14. Szkolne Kluby Europejskie 15. Przez edukację europejską do społeczeństwa obywatelskiego 16. Wymiany szkolne pomiędzy Polską i Ukrainą 17. Konferencja Nasza Europa 18. Polski Kalendarz Europejski 19. Seminaria europejskie 20. Seminaria polsko-niemieckie 3

4 1. XIII Polskie Spotkania Europejskie i Parada Schumana Polskie Spotkania Europejskie (PSE) to największe wydarzenie, organizowane corocznie przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. XIII Polskie Spotkania Europejskie, które odbyły się 13 maja 2006 roku, adresowane były głównie do młodzieŝy z Polski oraz zagranicy. Celem projektu było uzmysłowienie i wskazanie na istotę integracji europejskiej oraz zwrócenie uwagi poprzez symboliczne wejście w Nowy 3 Rok, jakie szanse stwarza Unia Europejska oraz jak istotne jest ich umiejętne wykorzystanie. Celem Spotkań była promocja UE oraz Polski w Unii wśród zwolenników, niezdecydowanych czy teŝ przeciwników naszego członkostwa. Odbiorcą za pośrednictwem mediów są równieŝ pozostałe kraje Wspólnoty, dla których Spotkania dają sygnał poparcia ze strony Polski dla idei głoszonych przez Roberta Schumana. W wydarzeniu udział wzięło około 4 tysięcy osób. W roku 2006 głównymi elementami PSE były Parada Schumana i Miasteczko Europejskie. Parada Schumana to kolorowa manifestacja, która rokrocznie w maju przemierza ulice Warszawy wyraŝając swoje poparcie dla idei integracji europejskiej. Uczestnikami tego wydarzenia są tysiące ludzi z Polski i zagranicy. Korowód wyruszył o godzinie z Placu Zamkowego i przebył następującą trasę : Krakowskie Przedmieście Świętokrzyska Mazowiecka Pl. Piłsudskiego Moliera Pl. Teatralny. W Paradzie wizięli udział przedstawiciele Szkolnych Klubów Europejskich z całej Polski, orkiestry, grupy regionalne, zwolennicy Unii Europejskiej, politycy, dziennikarze, studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, goście z Ukrainy, Białorusi, Niemiec oraz wielu innych krajów. Do Parady na Placu Piłsudskiego dołączył Premier RP Kazimierz Marcinkiewicz, który wraz z Piotrem Nowina-Konopką, Danutą Hübner (Komisarz ds. Polityki Regionalnej) oraz RóŜą Thun (Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce) poprowadził Paradę na Plac Teatralny. Wejście do Miasteczka Europejskiego zastawione było symbolicznym murem reprezentującym stereotypy, uprzedzenia, nietolerancję, a który został zburzony przez wchodzącą Paradę. Około godziny nastąpiło wręczenie Polskiej Nagrody Europejskiej, którą z rąk Danuty Hübner i Tadeusza Mazowieckiego odebrał wójt gminy Czudec, Pan Stanisław Pierlak. Specjalna Polska Nagroda Europejska została przyznana Alaksandrowi Milinkievičowi. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się koncert Aktywna Europa na scenie. Jako pierwszy o godzinie zagrał austriacki zespół NIM Sofyan. Następnymi wykonawcami byli: In-Grid, Kasia Cerekwicka oraz Natalia Kukulska. W przerwie koncertu zostały oficjalnie rozstrzygnięte dwa konkursy: Konkurs Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? oraz Konkurs Moja firma w Unii Europejskiej. W ceremonii wręczenia nagród dla zwycięzców konkursu Moja firma w Unii Europejskiej wziął udział prezes Giełdy Papierów Wartościowych Piotr Szeliga. Nieodzowną częścią Polskich Spotkań Europejskich było Miasteczko Europejskie, które zgromadziło stoiska instytucji europejskich, rządowych oraz organizacji pozarządowych, zajmujących sie tematyką unijną. Stanowiły one wartościowy element edukacyjny całego wydarzenia, gdyŝ dzięki nim uczestnicy mogą poznać Parlament Europejski, Komisję, programy przedstawicieli polskiego sektora pozarządowego. Projekt zrealizowany we współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi, a takŝe z instytucami Unii Europejskiej i instytucjami administracji publicznej. 4

5 2. Debaty europejskie Polska Fundacja im. Roberta Schumana stawia sobie za cel inicjowanie dyskusji na tematy związane z integracją europejską wśród organizacji pozarządowych, mediów, polityków, ekspertów i innych środowisk opiniotwórczych. W roku 2006 zorganizowaliśmy następujące debaty, poruszające problematykę integracji: a) Śniadanie europejskie. W spotkaniu, które zorganizowano 28 kwietnia w Cafe Wolna Europa w Warszawie udział wzięli m.in.: byli premierzy Tadeusz Mazowiecki i Jan Krzysztof Bielecki, ówczesna wiceminister spraw zagranicznych Anna Fotyga, doradcza prezydenta RP ds. międzynarodowych Andrzej Krawczyk, p.o. prezydenta Warszawy Mirosław Kochalski, doradca premiera Ryszard Schnepf, a takŝe najbardziej znani przedstawiciele świata mediów, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych. Przy śniadaniu, w nieformalnej atmosferze, dyskutowano nad bilansem dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. b) Spotkanie z eurodeputowanymi. Spotkanie odbyło się 9 czerwca, przy okazji drugiej rocznicy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zostało zorganizowane w Dawnej Izbie Poselskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Zaproszeni paneliści (Bogusław Sonik - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów (EPP DE)), Jan Kułakowski - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Dariusz Rosati - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim (PSE) przedstawili swoje poglądy na temat roli polskich parlamentarzystów w Brukseli i Strassburgu. Spotkanie było adresowane do studentów, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych. c) Debata o przyszłości Europy. Spotkanie odbyło się w Warszawie 23 czerwca i miało na celu rozpoczęcie debaty na temat traktatu konstytucyjnego i przyszłości Europy oraz podsumowanie ostatniego szczyty Rady Europejskiej. W debacie w roli panelistów udział wzięli: RóŜa Thun (Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce), Cornelius Ochmann (Fundacja Bertelsmanna), Wojciech Sadurski (European University Institute we Florencji), Piotr Nowina-Konopka (Polska Fundacja im. Roberta Schumana). Wśród gości znaleźli się między innymi: Ministrowie Andrzej Krawczyk i Ryszard Schnepf. Prowadzenie zapewnił Łukasz Lipiński z Gazety Wyborczej. Odbiorcami spotkania byli tak przedstawiciele instytucji rządowych, NGO i mediów. d) Konferencja Aktywne obywatelstwo w Unii Europejskiej. Konferencja odbyła się w dniach 4-5 listopada 2006 roku w hotelu Kyriad w Warszawie. Udział w wydarzeniu wzięło prawie 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. Spotkanie miało na celu zainicjowanie debaty na temat sposobów informowania społeczeństwa przez organizacje pozarządowe, media i instytucje polityczne o istotnych kwestiach europejskich. Ponadto wymiana doświadczeń z europejskimi ekspertami w dziedzinach komunikacji, negocjacji oraz zarządzania projektami umoŝliwiła przekazanie uczestnikom konkretnej wiedzy, instrumentów, które będą oni mogli wykorzystać w swojej dalszej pracy w 5

6 społecznościach lokalnych. Co więcej, zgromadzenie przedstawicieli tak wielu organizacji pozarządowych w jednym miejscu dało okazję do rzeczowej dyskusji, wymiany doświadczeń i spostrzeŝeń jak równieŝ stworzyło uczestnikom moŝliwość poznania potencjalnych partnerów do realizacji kolejnych projektów europejskich. Konferencja składała się z dwóch głównych paneli dyskusyjnych oraz spotkań grup roboczych. Pierwszy dzień rozpoczął się dyskusją panelową na temat Obywatele a polityki UE nadchodzący rozwód? (Jan Kułakowski (Poseł do Europarlamentu),Piotr Nowina-Konopka (Prezes PFRS), Baudouin Bollaert (były redaktor naczelny Le Figaro, wykładowca w Instytucie Studiów Politycznych)). Następnie zgromadzeni zostali podzieleni na trzy grupy, które zajmowały się następującymi tematami: Euro sugestie na dobrą kampanię (dr Krzysztof Przybyszewski (Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Podejmowaniem Decyzji przy WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego)), Kampania konstytucyjna jak komunikować się ze społeczeństwem? (Jean-Yves Nicolas (odpowiedzialny za komunikację europejską w Słuzbie Informacyjnej Rządu, Francja) Antoinette Primatarova (Programme Director of the Centre for Liberal Strategies) Marie-Pierre Courtelmont (reporter for France 3 television)), Jak UE wspiera sektor pozarządowy? Jak NGO mogą współpracować na poziomie lokalnym? (Jarosław Petz (spin.doc doradztwo europejskie), Julian Popov, (writer and management and communications consultant) Lenko Lenkov, (Executive Director of FDBF) Françoise Pons (Club Grande Europe)). PowyŜsze warsztaty były elementami bloku zatytułowanego Dobre i złe przykłady kampanii społecznych. Drugiego dnia konferencja rozpoczęła się panelem NGO s, media, politycy - rzecznicy Unii? (Marek Ostrowski (Szef działu zagranicznego tygodnik Polityka), Philippe Lemaître (Gpluseurope, profesor w Sciences Po w ParyŜu), RóŜa Thun (Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce), Rafał Dymek (Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana), Łukasz Lipiński (Gazeta Wyborcza). Następnie, jako kontynuacja i rozwinięcie wniosków z panelu, uczestnicy w dwóch grupach próbowali odpowiedzieć na pytanie W jaki sposób mówić o UE?. Uczestnicy zostali podzieleni na dwa warsztaty, których tematami były: Jak przeprowadzić skuteczną kampanię społeczną? (Julian Popov, (writer and management and communications consultant)) oraz ZbliŜając UE do obywateli: prawdziwe problemy prawdziwych Europejczyków (Boriana Dimitrova (Managing Director of Alpha Research Ltd), Stefan Tafrov (Former Ambassador of Bulgaria to France and to the United Nations) Prowadzenie: Baudouin Bollaert (były redaktor naczelny Le Figaro, wykładowca w Instytucie Studiów Politycznych). Ostatnim elementem konferencji było jej podsumowanie, które miało na celu zebranie wszystkich przemyśleń i rozwaŝań, tworząc jednocześnie pewną wizję i de facto początek dalej rozwijającej się debaty. Projekt zrealizowany we współpracy Fundacją Konrada Adenauera oraz Fundacją Roberta Schumana z ParyŜa. 6

7 3.Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Spotkania Europejskie w Bochum Spotkania odbyły się 25 kwietnia w Bochum, w Niemczech, a udział w nim wzięli przedstawiciele ponad 30 organizacji pozarządowych z Polski, Ukrainy i Niemiec. Celem projektu była pomoc w zainaugurowaniu współpracy trójstronnej na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. Program Spotkań składał się z następujących części: 1. Targów organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec i Ukrainy: Markt der Möglichkeiten 2. Debaty pt.: Polska i Niemcy we wspólnej Europie oraz ich stosunki z Ukrainą partnerstwo jako wyzwanie 3. Mixeru Kulturalnego Podczas targów Markt der Möglichkeiten polskie, niemieckie oraz ukraińskie organizacje pozarządowe zaprezentowały swoją działalność i perspektywy jej rozwoju na poziomie społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie stosunków polsko-niemiecko-ukraińskich oraz angaŝowania się w procesy demokratyczne. Organizacje miały zapewnione stoiska, na których promowały swoją działalność poprzez materiały informacyjne plakaty, broszury i ulotki. Podczas targów organizacje miały takŝe okazję do wzajemnego poznania się (umoŝliwiała to bliskość sceny, co pozwalało reprezentantom NGOsów śledzić prezentacje pozostałych organizacji) oraz nawiązania kontaktów między sobą. W debacie pt.: Polska i Niemcy we wspólnej Europie i ich stosunki z Ukrainą partnerstwo jako wyzwanie udział wzięli m.in. Jan Truszczyński (Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej), Carsten Lenk (Fundacja Roberta Boscha), Wojciech Pomianowski (Ambasada RP w Berlinie), Olena Boytsun (Dniepropetrovsk National University), Piotr Womela (Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy), Agnieszka Sabor (Tygodnik Powszechny), Wolfgang Templin (publicysta z Berlina) Mixer Kulturalny rozpoczął się po zakończeniu debaty. Jego zasadniczym celem była moŝliwość podjęcia nieformalnych rozmów pomiędzy uczestnikami projektu oraz wymiany kontaktów, zawarcia znajomości i zastanowienia się nad realizacją wspólnych przedsięwzięć. Uczestnicy wydarzenia starali się wykorzystać ten czas do kontynuowania wątków poruszonych podczas debaty oraz osobistego poznania przedstawicieli organizacji z dwóch pozostałych krajów. Podczas wieczoru goście mogli usłyszeć grupę jazzową BERNOS oraz spróbować polskich potraw, dostarczonych przez polską restaurację, co pozwoliło na promocję Polski pośród uczestników spotkania. Projekt zrealizowany przy współpracy z Fundacją Roberta Boscha, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacją PAUCI. 7

8 4. Tri.net Forum Ukraińsko-Polsko-Niemieckie Tri.net to strona internetowa przeznaczona dla organizacji z Polski, Niemiec i Ukrainy, które realizują lub planują realizować projekty trójstronne. Forum ma na celu utworzenie listy organizacji oraz listy mailowej, dzięki której zainteresowani tą tematyka będą mieć dostęp do aktualnych informacji z dziedziny. Lista Organizacji Tri.net zawiera podstawowe informacje na temat organizacji z trzech krajów prowadzących działalność trójstronną. Zainteresowanym otrzymywaniem bieŝących informacji na temat aktualnych projektów ukraińsko polsko - niemieckich proponujemy włączenie się do listy mailowej. Osoby zarejestrowane na liście dostaja informacje przesyłane przez organizacje na temat planowanych spotkań, seminariów, warsztatów itp. z dziedziny stosunków ukraińsko - polsko - niemieckich. Strona zawiera takŝe informacje na temat aktualnych wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych pomiędzy tymi państwami. Projekt zrealizowany przy współpracy z Fundacja PAUCI i Fundacją Roberta Boscha. 5.Posprzątajmy Gruzję ochrona środowiska w duŝym mieście Celem projektu było przygotowanie wykwalifikowanych kadr praktyków samorządowych na terenie Gruzji, których zadaniem będzie opracowanie i wdroŝenie spójnego programu poprawy stanu czystości największych gruzińskich miast. Głównym elementem programu była wizyta studyjna w Polsce, w której udział wzięło 15 osób. Byli to pracownicy wysokiego szczebla administracji lokalnej w największych gruzińskich miastach (członkowie zarządów, szefowie poszczególnych departamentów), członkowie rad lokalnych. Podczas pobytu w naszym kraju uczestnicy odwiedzali m.in., zakłady recyklingu odpadów, urzędy odpowiedzialne za stan czystości w mieście, przeszli cykl warsztatów na temat edukacji ekologicznej. Podsumowaniem projektu była publikacja Pt. Odpady granic nie znają, wydana na płycie CD. Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 8

9 6. Reliably about Poland wizyty studyjne dziennikarzy państw europejskich Projekt Rzetelnie o Polsce obejmował 3 wizyty studyjne do Polski trwające po 7 dni kaŝda, które odbyły się w następujących terminach: pierwsza wizyta studyjna: października druga wizyta studyjna: października trzecia wizyta studyjna: 5-11 listopada. Uczestnikami projektu było 44 dziennikarzy reprezentujących prasę, radio, telewizję oraz media internetowe z następujących krajów: Austria, Dania, Estonia, Włochy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Szwecja, Rumunia, Wielka Brytania. Podstawowym celem projektu było zaprezentowanie Polski jako nowego członka Unii Europejskiej oraz poszerzenie wiedzy dziennikarzy z państw europejskich na temat naszego kraju. W tym celu w programie kaŝdej z wizyt znalazły się zagadnienia obejmujące tematykę polityczną, ekonomiczną, społeczną i kulturową. Podczas tygodniowego pobytu w Polsce uczestnicy odwiedzili kolejno: Warszawę, Kraków, Rzeszów, Czudec, Tartak, Sejny i Białystok. Podsumowaniem projektu jest publikacja zawierająca obserwacje i opinie dziennikarzy uczestniczących w wizytach studyjnych na temat Polski jako nowego członka Unii Europejskiej. Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 7. Gra internetowa Become a Member of European Parliament W okresie od stycznia do grudnia 2006 roku prowadziliśmy stronę internetową której głównym elementem była gra symulacja obrad Parlamentu Europejskiego. Portal był początkowo prowadzony w języku polski, a od września 2006 takŝe po angielsku i francusku, co umoŝliwiło włączenie się do gry obywateli innych państw unijnych. Łącznie w grze udział brało około 5000 osób. Gra opierała się na symulacji obrad Parlamentu Europejskiego. Symulacja, tak bardzo jak to było moŝliwe, odzwierciedlała bieŝące wydarzenia i problemy, którymi zajmował się Parlament Europejski w danym momencie. Uczestnicy projektu, na wzór prawdziwych deputowanych do Parlamentu Europejskiego, mogli dyskutować na temat aktów prawnych poddanych pod głosowanie Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy mieli teŝ moŝliwość głosować nad stworzonymi przez siebie aktami prawnymi i odpowiadać na pytania dotyczące Unii Europejskiej i europejskich instytucji. Projekt zrealizowany we współpracy z Parlamentem Europejskim, Fundacją Roberta Schumana i Fundacją Konrada Adenauera. 9

10 8. Baza pro-europejskich organizacji pozarządowych Projekt zakładał gromadzenie oraz aktualizację danych dotyczących organizacji pozarządowych działających na terenie Polski i Unii Europejskiej, zajmujących się tematyką europejską. Zadaniem Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana było opracowanie dwóch almanachów (polskiego i europejskiego) w formie baz danych, dostępnych w Internecie, zawierających między innymi dane na temat informacji teleadresowych, statusu, roku powstania, twórców, władz, celów i misji, działalności, planów, partnerów, sposobie wykorzystania funduszy (rodzaj funduszu i działania), projektów europejskich (opis projektu, termin realizacji, forma realizacji, grupa docelowa, cele) oraz o działalności grantodawczej (rodzaje działalności dla jakich przeznaczone są granty). W planach było umieszczenie obydwu almanachów na portalu oraz na stronach Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana W przypadku Almanachu organizacji polskich z dniem zakończenia realizacji projektu baza zawierała 587 rekordów, wszystkie z datą aktualizacji w 2006 roku. Jest ona dostępna w wersji zarówno polsko, jak i angielskojęzycznej. W przypadku organizacji zagranicznych odzew w sprawie aktualizacji danych był znikomy, 27 grudnia 2006 roku w bazie znajdowało się 131 rekordów. Projekt jest krótko po fazie realizacji więc trudno jest oceniać jego rezultaty. Mimo to, powinien stać się on źródłem informacji na temat organizacji i instytucji zajmujących się problematyką integracji europejskiej w Polsce, jak i poza jej granicami. Obydwie bazy z pewnością ułatwią poszukiwanie partnerów do projektów oraz nawiązywanie kontaktów pomiędzy członkami trzeciego sektora. Almanach posłuŝy równieŝ organizacjom zainteresowanym uzyskaniem grantów i wykorzystaniem funduszy. Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją KLON-JAWOR oraz portalem NGO.PL 9. Nasza Europa cykl audycji radiowych Na projekt składał się cykl audycji radiowych, prowadzonych przez Program I Polskiego Radia. Rolą Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana była organizacja konkursu wiedzy o Parlamencie Europejskim dla słuchaczy. Projekt zrealizowany we współpracy z Parlamentem Europejskim. 10

11 10. Demokracja czeka na Twój głos Tematyka projektu Demokracja czeka na Twój głos dotyczyła budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez mobilizowanie młodych ludzi do regularnego uczestnictwa w wyborach i referendach. Projekt skierowany był do młodzieŝy ponadgimnazjalnej (uczniów w wieku lat) oraz nauczycieli z całej Polski. Jego implementację rozpoczęliśmy w styczniu 2006 roku i zakończyliśmy w styczniu 2007 roku. Zamysłem autorów projektu było skoncentrowanie uwagi na młodych przyszłych wyborcach, którym nie zawsze poświęca się naleŝytą uwagę. Problem niskiej frekwencji wyborczej we wszystkich rodzajach wyborów, zniechęcenie młodych ludzi do polityki, a takŝe brak wiary w to, Ŝe ich głos moŝe cokolwiek zmienić, niewielka osobista aktywność obywatelska na wielu codziennych polach stały się głównym punktem odniesienia podczas realizowania poszczególnych elementów projektu. Zmiana postaw młodzieŝy na wspomnianych obszarach była zasadniczym celem projektu, o czym mowa w dalszej części raportu. Projekt Demokracja czeka na Twój głos składał się z następujących elementów: Ogólnopolskie konferencje: a) Demokracja czeka na Twój głos!, na temat roli młodych ludzi w demokracji, która odbyła się r. b) Demokracja czeka na Twój głos! symulacja obrad Senatu RP, która odbyła się w dniach r. Symulacje wyborów samorządowych - organizowane pod hasłem Dni europejskiej edukacji Obywatelskiej. Towarzyszyły im seminaria oraz warsztaty na temat edukacji obywatelskiej i europejskiej dla nauczycieli. Odbyły się w 10 szkołach na terenie całego kraju. Konkursy: a) Najciekawszy scenariusz kampanii wyborczej do samorządu szkolnego. b) Najciekawszy reportaŝ dotyczący przejrzystości wyborów samorządowych. Kampania profrekwencyjna przed wyborami samorządowymi Głosujesz. Wygrywasz - z wykorzystaniem plakatów i pocztówek. Projekt zrealizowany we współpracą z Komisją Europejską i Fundacją Konrada Adenauera. 11. Konkurs Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych, w szczególności ze szkół o profilu rolniczym. Konkurs składa się z dwóch części. Pierwszy etap polega na przygotowaniu przez ucznia projektu modernizacji wybranego gospodarstwa rolnego. Etap drugi to finał ustny, na który zostaną zaproszeni autorzy najlepszych prac. Podczas finału komisja przeprowadzi z kandydatami rozmowę na temat przygotowanego projektu. Na podstawie wyników rozmowy zostaną wybrani laureaci konkursu. Nagrodą dla laureatów są indeksy 9 szkół wyŝszych uczelni rolniczych oraz stypendia. 11

12 Przez pierwszą połowę 2006 roku trwała edycja konkursu zainaugurowana w listopadzie roku poprzedzającego. Swoje prace projekty modernizacji gospodarstw rolnych przysłało ponad 40 uczniów, z czego wybrano 6 laureatów. W dniach listopada 2006 roku w Szkole Głównej Gospodarstw Wiejskiego odbyła się konferencja, podczas której zainaugurowano kolejną edycję konkursu. Około 250 uczniów i nauczycieli szkół rolniczych z całego kraju zapoznało się szczegółowo z zasadami konkursu i regulaminem. W pierwszym dniu konferencji, 20 listopada, dla wybranych uczniów odbyło szkolenie organizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego pt. "MoŜliwości i szanse pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej (wybrane działania z PROW dla rolników)". Tematem przewodnim drugiego dnia konferencji była energia odnawialna. Wysłuchano m.in. wystąpień Jerzego Gluecksmana (Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej), Leszka Janowicza (Europejskie Centrum Energii Odnawialnej), Andrzeja Ludwickiego (Polska Izby Biomasy) oraz Pawła Bielińskiego laureata ubiegłorocznej edycji konkursu Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? którego zasady zostały ogłoszone podczas konferencji. Projekt zrealizowany we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, 8 wyŝszymi uczelniami rolniczymi z całej Polski, Fundacją Roberta Schumana z ParyŜa, Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Fundacją Konrada Adenauera. 12. Konferencja MłodzieŜ-Praca-Unia Europejska Konferencja odbyła się 6 listopada 2006 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a udział w niej wzięło około 120 osób. Wydarzenie skierowane było do nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów o wysokim bezrobociu. Do głównych celów konferencji naleŝało przekazanie młodym ludziom oraz ich opiekunom informacji na temat wymagań rynków pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy naukowców, pedagogów, ekonomistów oraz specjalistów od zagadnień związanych z integracją europejską. Dzięki realizacji projektu, młodzieŝ z obszaru całej Polski mogła zapoznać się z ciekawymi programami ułatwiającymi swobodne poruszanie się po rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Nauczyciele biorący udział w projekcie wzięli udział w praktycznym szkoleniu na temat sposobów aktywizacji młodzieŝy. Wielką zaletę projektu stanowiła część, w trakcie której uczestnicy wydarzenia spotkali się z pedagogami, ekonomistami oraz specjalistami od zagadnień związanych z integracją europejską. Podzielili się oni swoimi doświadczeniami oraz wiedzą na temat planowania kariery, potrzebą znajomości podstaw ekonomii oraz zaangaŝowaniem społecznym w przedsięwzięcia społeczne. Projekt zrealizowany we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, Fundacją Roberta Schumana z ParyŜa i Fundacją Konrada Adenauera. 12

13 13. Wolontariat Europejski European Voluntary Service (Wolontariat Europejski) to indywidualne wyjazdy młodych, pełnoletnich ludzi do krajów europejskich (w Unii Europejskiej i poza nią), w celu podjęcia pracy wolontariackiej. Ma on na celu umoŝliwianie wykorzystywania własnych umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdobywania doświadczeń w nowych dziedzinach, poznawania innych kultur i języków obcych. EVS ma na celu wzbogacanie zestawu narzędzi jakimi dysponują organizacje młodzieŝowe w pracy z młodymi ludźmi poprzez umoŝliwianie im pracy wolontariackiej przy róŝnego rodzaju projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych, etc.). Praca wolontariuszy nie moŝe nikomu przynosić zysku, zastępować pracy zarobkowej, ani być wykonywana w zastępstwie czyjejś pracy etatowej. Projekt jest prowadzony przez Komisję Europejską i jej agendy, a w jego obsłudze pośredniczą organizacje społeczne. Polska Fundacja im. Roberta bierze udział zarówno w organizacji pobytu wolontariuszy zagranicznych na terenie Polski, jak i wysyłaniu młodzieŝy polskiej do pracy wolontariacie w innych krajach Europy. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodową Agencją Programu MłodzieŜ. 14. Szkolne Kluby Europejskie Szkolne Kluby Europejskie (SKE): W polskich szkołach istnieje ponad 3000 nieformalnych klubów skupiających uczniów i nauczycieli zainteresowanych integracją europejską. SKE, oprócz mniej licznych organizacji pozarządowych, są często jedynymi ośrodkami działalności proeuropejskiej w środowiskach lokalnych. Polska Fundacja im. Roberta Schumana utrzymuje stały kontakt z ponad 1000 klubów. Szkolne Kluby Europejskie odegrały ogromną rolę w zakresie informowania środowisk lokalnych o skutkach integracji europejskiej przed referendum akcesyjnym. Tysiące uczniów i nauczycieli organizowało spontanicznie liczne spotkania, konkursy, wystawy, dni europejskie itp. JednakŜe działalność Klubów będzie niezwykle cenna takŝe w przyszłości idea integracji europejskiej powinna być cały czas rozpowszechniana wśród obywateli, a młodzieŝy naleŝy stworzyć moŝliwość zdobycia wiedzy i instrumentów pozwalających wykorzystać członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Szkolne Kluby Europejskie są doskonałym miejscem gdzie moŝna realizować powyŝsze cele, poznawać mechanizmy funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz miło spędzać wolny czas. Wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne, które jeszcze nie mają Klubów zachęcamy do ich załoŝenia, a zaprawionych w bojach Klubowiczów do kontynuowania działalność. Polska Fundacja im. Roberta Schumana wspomaga działalność Klubów poprzez organizację dla nich seminariów, konferencji, warsztatów. Posiadamy takŝe własną bazę SKE, zawierajcą około 1600 rekordów. 13

14 15. Przez edukację europejską do społeczeństwa obywatelskiego Celem projektu było podzielenie się doświadczeniami Polskich Szkolnych Klubów Europejskich ze szkołami z Ukrainy i Białorusi. W ramach projektu zorganizowano: a. Cykl spotkań ekspertów Fundacji w szkołach na terenie Ukrainy. Na przełomie 2005 i 2006 roku w specjalnie przygotowanych warsztatach udział wzięło około 1000 uczniów i nauczycieli ze szkół w Odessie, Czernihowie, Tarnopolu, ZaporoŜu, Dniepropietrowsku, Krzemieńcu. Rozpoczęte w drugiej połowie 2005 roku wyjazdy na Białoruś zostały zawieszone, ze względu na złoŝoną sytuację społeczną w tym państwie. b. Wizyty studyjne w Polsce dla nauczycieli: przyjęliśmy jedną grupę z Ukrainy (czerwiec 2006 roku) oraz dwie grupy z Białorusi (marzec oraz listopad 2006 roku). c. Wydaliśmy publikację w języku ukraińskim, będącą kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia Klubów Europejskich w szkołach. Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją PAUCI oraz Fundacją Roberta Schumana z ParyŜa. 16. Wymiany szkolne pomiędzy Polską i Ukrainą Od września do grudnia 2006 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana realizowała projekt Razem do Europy wymiany szkolne pomiędzy Polską i Ukrainą. W ramach programu w październiku i listopadzie zostało zrealizowanych 50 wymian pomiędzy 25 szkołami z Polski oraz 25 szkołami z Ukrainy. W projekcie udział wzięło około 600 uczniów i nauczycieli z obydwu państw. KaŜda wymiana trwała przynajmniej 3 dni (bez podróŝy). Podczas wymiany uczniowie uczestniczyli w programie przygotowanym przez uczniów i nauczycieli szkoły goszczącej. Między innymi brali udział w wspólnych lekcjach, warsztatach poświęconych integracji europejskiej, róŝnicom kulturowym, wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach, mających na celu poznanie historii i kultury oraz przedyskutowali moŝliwości przyszłej współpracy. Szkoły, które zostały zakwalifikowane do wymiany otrzymały dofinansowanie obejmujące koszty podróŝy ze swojej szkoły do szkoły partnerskiej i z powrotem. Szkoły goszczące zapewniały zakwaterowanie gościom w domach swoich uczniów, którzy zobowiązali się nieodpłatnie zapewnić miejsce do spania oraz wyŝywienie. Projekt zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 14

15 17. Konferencja Nasza Europa W roku 2006 konferencja Nasza Europa została zorganizowana jako symulacja obrad Parlamentu Europejskiego. W wydarzeniu, które odbyło się w dniach marca 2006 roku na terenie Senatu RP, udział wzięło ponad 140 uczestników z Polski, Białorusi i Ukrainy. Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego skierowana była do młodzieŝy ponadgimnazjalnej oraz ich opiekunów. Podstawowym celem projektu było angaŝowanie młodzieŝy do debaty o obywatelstwie europejskim, prawach i obowiązkach mieszkańców Unii Europejskiej oraz ich wpływie na decyzje zapadające w instytucjach unijnych, np. Parlamencie Europejskim, który jako jedyny organ Unii Europejskiej bezpośrednio reprezentuje jej mieszkańców. Symulacja miała przybliŝyć uczestnikom praktyczny wymiar pracy Parlamentu Europejskiego. Symulację obrad PE poprzedził panel dyskusyjny Parlament Europejski europejska instytucja z ludzką twarzą dotyczący roli i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. W panelu udział brali dr Piotr Nowina-Konopka prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, prof. Bronisław Geremek poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Ryszard Legutko wicemarszałek Senatu RP, Jacek Safuta dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego oraz dr Piotr Szeliga prezes Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego. Symulacja opierała się na prawdziwych procedurach regulujących pracę w Parlamencie Europejskim. Na obrady składały się dyskusje plenarne, posiedzenia komisji, tworzenie koalicji w kuluarach oraz lobbing. Przed przyjazdem do Warszawy uczniowie uczestnicy zostali podzieleni na poszczególne frakcje zasiadające w Parlamencie oraz na członków trzech obradujących komisji. Tematyka obrad dotyczyła przede wszystkim: kształtu budŝetu UE w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata , rozwoju wspólnej polityki rolnej, polityki regionalnej i polityki spójności Wspólnoty. Dyskusje nad wypracowaniem kompromisu w sprawie podziału budŝetu toczyły się w komisjach, podczas wspólnych obrad oraz nieoficjalnych rozmowach kuluarowych. Towarzyszący uczniom nauczyciele obserwowali obrady i przeszli cykl warsztatów pt. Jak realizować projekty związane z Parlamentem Europejskim w szkole?, które poprowadzili eksperci z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, Fundacją Roberta Schumana z ParyŜa, Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego. 15

16 18. Polski Kalendarz Europejski Polski Kalendarz Europejski jest magazynem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Jego odbiorcami są szkolne kluby europejskie, organizacje pozarządowe, instytucje zajmujące się tematyką Unii Europejskiej oraz młodzieŝ i studenci. Jest bezpłatnie kolportowany wśród odbiorców (w nakładzie zaleŝnym od numeru między 1000 a 2500 egzemplarzy). W styczniu 2006 roku wydano numer poświęcony projektowi Fundacji Grze Internetowej Bemem. W lutym 2006 roku wydano numer poświęcony projektowi Demokracja czeka na Twój głos! oraz propagowaniu aktywnego udziału w Ŝyciu społeczności lokalnej wśród młodzieŝy szkolnej i akademickiej. W kwietniu wydano podwójny numer, który koncentrował się na temacie Europa ze Wschodem. W maju opublikowano numer poświęcony XIII Polskim Spotkaniom Europejskim (w szczególności Paradzie Schumana), który bezpłatnie kolportowany był podczas Parady Schumana, w Miasteczku Europejskim oraz na pozostałych wydarzeniach organizowanych przez Fundację. Na miesiące wrzesień/październik wydano numer, poświęcony planowanym na jesieni programom Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera. Numer grudniowy, stanowiący jednocześnie kalendarz ścienny na rok 2007, został poświęcony postaci Roberta Schumana. Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji Konrada Adenauera, Fundacji Roberta Schumana z ParyŜa oraz Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego. 19. Seminaria europejskie Seminaria to cykl regularnych spotkań o charakterze wykładów połączonych z dyskusją. Tematyka seminariów dotyczy integracji europejskiej, sytuacji politycznej i gospodarczej w UE oraz w państwach członkowskich, funkcjonowania i celów UE, bieŝących problemów w procesie integracji europejskiej. Podstawowym celem projektu jest zainteresowanie polskich studentów problematyką unijną i zwiększenie ich wiedzy na ten temat. Seminaria prowadzone są przez wykładowców gościnnych uznanych specjalistów w poruszanych zagadnieniach. Seminaria odbywają się w cyklu semestralnym, zgodnie z kalendarzem roku akademickiego (październik styczeń oraz luty czerwiec), raz na dwa tygodnie, najczęściej w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. KaŜde zajęcia trwają 90 minut. W przeciągu całego roku zorganizowano kilkanaście seminariów poruszających zagadnienia, z którymi studenci nie stykają się bezpośrednio podczas regularnych zajęć akademickich. Dzięki seminariom mają niepowtarzalną okazję poszerzenia swojej wiedzy na temat Europy, Unii Europejskiej i europejskiej polityki Rzeczypospolitej, przede wszystkim zdobycia informacji, których brakuje w podręcznikach czy ksiąŝkach, a takŝe moŝliwość osobistych konsultacji z uznanymi ekspertami w tej dziedzinie. Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. 16

17 20. Seminaria polsko-niemieckie Seminaria to cykl regularnych spotkań o charakterze wykładów połączonych z dyskusją. Tematyka seminariów dotyczy historii Niemiec, sytuacji politycznej i ekonomicznej Republiki Federalnej, stosunków polsko-niemieckich, współpracy obydwu państw w Unii Europejskiej. Podstawowym celem projektu jest zainteresowanie polskich studentów problematyką niemiecką i zwiększenie ich wiedzy na temat tego kraju. Seminaria prowadzone są przez jednego z najwybitniejszych znawców Niemiec w naszym kraju: Adama Krzemińskiego publicysty tygodnika Polityka, współpracującego z najpowaŝniejszymi tytułami prasowymi w Niemczech. Oprócz tego na niektóre z wykładów zapraszamy wykładowców gościnnych ekspertów od problematyki niemieckiej. Seminaria odbywają się w cyklu semestralnym, zgodnie z kalendarzem roku akademickiego (październik styczeń oraz luty czerwiec), raz na dwa tygodnie, najczęściej w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. KaŜde zajęcia trwają 90 minut. Dzięki seminariom studenci mają niepowtarzalną okazję poszerzenia swojej wiedzy na temat Republiki Federalnej, przede wszystkim zdobycia informacji, których brakuje w podręcznikach czy ksiąŝkach, a takŝe moŝliwość osobistych konsultacji z uznanymi ekspertami w tej dziedzinie. Wielu seminarzystów z poprzednich lat kontynuuje swoje zainteresowanie Niemcami ucząc się języka i wyjeŝdŝając na stypendia do tego kraju. Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. 17

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Siedziba: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43. Adres działalności/korespondencyjny: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43

Siedziba: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43. Adres działalności/korespondencyjny: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43 SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne za 2006 rok (sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego) 1) DANE PODSTAWOWE: Nazwa: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 WARSZAWA 2013 Redakcja: Piotr Bajda Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności effata... zapamiętajcie dobrze effata... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość... projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności www.effata.org.pl Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Warszawa, październik 2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...4 1. CELE I OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁAŃ...4 1.1 Uzasadnienie programu...4 1.2 Grupy

Bardziej szczegółowo