Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Parada Schumana największe wydarzenie organizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana

2 Nazwa organizacji: Polska Fundacja im. Roberta Schumana Siedziba i adres: Al. Ujazdowskie 37/5; Warszawa Data wpisu do rejestru i numer: 7 stycznia 1991, KRS Dane dot. członków organów wnioskodawcy: Zarząd Fundacji: Anna Radwan-Röhrenschef Prezes Zarządu Ewa Kubuj-Gula- Dyrektor Finansowy Rafał Dymek Dyrektor Generalny Cele statutowe (działalność odpłatna i nieodpłatna): działalność nieodpłatna Celami statutowymi Fundacji są: 1. Wspieranie działań politycznych i społecznych związanych z rozwojem demokracji w Polsce i uczestnictwem w tworzeniu wspólnej Europy. 2. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna i w zakresie ochrony środowiska oraz szkoleniowa i promocyjna związana z niezaleŝnymi ruchami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. 3. Wspomaganie działań na rzecz rozwoju oświaty i kultury. działalność odpłatna: Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej Działalność gospodarcza: Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 2

3 Opis działalności prowadzonej w roku 2006 Programy zrealizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana w roku XIII Polskie Spotkania Europejskie i Parada Schumana 2. Debaty europejskie 3. Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Spotkania Europejskie w Bochum 4. Tri.net 5. Posprzątajmy Gruzję ochrona środowiska w duŝym mieście 6. Reliably about Poland wizyty studyjne dziennikarzy państw europejskich 7. Gra internetowa Become a Member of European Parliament 8. Baza pro-europejskich organizacji pozarządowych 9. Nasza Europa cykl audycji radiowych 10. Demokracja czeka na Twój głos 11. Konkurs Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? 12. MłodzieŜ-Praca-Unia Europejska 13. Wolontariat Europejski 14. Szkolne Kluby Europejskie 15. Przez edukację europejską do społeczeństwa obywatelskiego 16. Wymiany szkolne pomiędzy Polską i Ukrainą 17. Konferencja Nasza Europa 18. Polski Kalendarz Europejski 19. Seminaria europejskie 20. Seminaria polsko-niemieckie 3

4 1. XIII Polskie Spotkania Europejskie i Parada Schumana Polskie Spotkania Europejskie (PSE) to największe wydarzenie, organizowane corocznie przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. XIII Polskie Spotkania Europejskie, które odbyły się 13 maja 2006 roku, adresowane były głównie do młodzieŝy z Polski oraz zagranicy. Celem projektu było uzmysłowienie i wskazanie na istotę integracji europejskiej oraz zwrócenie uwagi poprzez symboliczne wejście w Nowy 3 Rok, jakie szanse stwarza Unia Europejska oraz jak istotne jest ich umiejętne wykorzystanie. Celem Spotkań była promocja UE oraz Polski w Unii wśród zwolenników, niezdecydowanych czy teŝ przeciwników naszego członkostwa. Odbiorcą za pośrednictwem mediów są równieŝ pozostałe kraje Wspólnoty, dla których Spotkania dają sygnał poparcia ze strony Polski dla idei głoszonych przez Roberta Schumana. W wydarzeniu udział wzięło około 4 tysięcy osób. W roku 2006 głównymi elementami PSE były Parada Schumana i Miasteczko Europejskie. Parada Schumana to kolorowa manifestacja, która rokrocznie w maju przemierza ulice Warszawy wyraŝając swoje poparcie dla idei integracji europejskiej. Uczestnikami tego wydarzenia są tysiące ludzi z Polski i zagranicy. Korowód wyruszył o godzinie z Placu Zamkowego i przebył następującą trasę : Krakowskie Przedmieście Świętokrzyska Mazowiecka Pl. Piłsudskiego Moliera Pl. Teatralny. W Paradzie wizięli udział przedstawiciele Szkolnych Klubów Europejskich z całej Polski, orkiestry, grupy regionalne, zwolennicy Unii Europejskiej, politycy, dziennikarze, studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, goście z Ukrainy, Białorusi, Niemiec oraz wielu innych krajów. Do Parady na Placu Piłsudskiego dołączył Premier RP Kazimierz Marcinkiewicz, który wraz z Piotrem Nowina-Konopką, Danutą Hübner (Komisarz ds. Polityki Regionalnej) oraz RóŜą Thun (Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce) poprowadził Paradę na Plac Teatralny. Wejście do Miasteczka Europejskiego zastawione było symbolicznym murem reprezentującym stereotypy, uprzedzenia, nietolerancję, a który został zburzony przez wchodzącą Paradę. Około godziny nastąpiło wręczenie Polskiej Nagrody Europejskiej, którą z rąk Danuty Hübner i Tadeusza Mazowieckiego odebrał wójt gminy Czudec, Pan Stanisław Pierlak. Specjalna Polska Nagroda Europejska została przyznana Alaksandrowi Milinkievičowi. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się koncert Aktywna Europa na scenie. Jako pierwszy o godzinie zagrał austriacki zespół NIM Sofyan. Następnymi wykonawcami byli: In-Grid, Kasia Cerekwicka oraz Natalia Kukulska. W przerwie koncertu zostały oficjalnie rozstrzygnięte dwa konkursy: Konkurs Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? oraz Konkurs Moja firma w Unii Europejskiej. W ceremonii wręczenia nagród dla zwycięzców konkursu Moja firma w Unii Europejskiej wziął udział prezes Giełdy Papierów Wartościowych Piotr Szeliga. Nieodzowną częścią Polskich Spotkań Europejskich było Miasteczko Europejskie, które zgromadziło stoiska instytucji europejskich, rządowych oraz organizacji pozarządowych, zajmujących sie tematyką unijną. Stanowiły one wartościowy element edukacyjny całego wydarzenia, gdyŝ dzięki nim uczestnicy mogą poznać Parlament Europejski, Komisję, programy przedstawicieli polskiego sektora pozarządowego. Projekt zrealizowany we współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi, a takŝe z instytucami Unii Europejskiej i instytucjami administracji publicznej. 4

5 2. Debaty europejskie Polska Fundacja im. Roberta Schumana stawia sobie za cel inicjowanie dyskusji na tematy związane z integracją europejską wśród organizacji pozarządowych, mediów, polityków, ekspertów i innych środowisk opiniotwórczych. W roku 2006 zorganizowaliśmy następujące debaty, poruszające problematykę integracji: a) Śniadanie europejskie. W spotkaniu, które zorganizowano 28 kwietnia w Cafe Wolna Europa w Warszawie udział wzięli m.in.: byli premierzy Tadeusz Mazowiecki i Jan Krzysztof Bielecki, ówczesna wiceminister spraw zagranicznych Anna Fotyga, doradcza prezydenta RP ds. międzynarodowych Andrzej Krawczyk, p.o. prezydenta Warszawy Mirosław Kochalski, doradca premiera Ryszard Schnepf, a takŝe najbardziej znani przedstawiciele świata mediów, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych. Przy śniadaniu, w nieformalnej atmosferze, dyskutowano nad bilansem dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. b) Spotkanie z eurodeputowanymi. Spotkanie odbyło się 9 czerwca, przy okazji drugiej rocznicy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zostało zorganizowane w Dawnej Izbie Poselskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Zaproszeni paneliści (Bogusław Sonik - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów (EPP DE)), Jan Kułakowski - Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Dariusz Rosati - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim (PSE) przedstawili swoje poglądy na temat roli polskich parlamentarzystów w Brukseli i Strassburgu. Spotkanie było adresowane do studentów, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych. c) Debata o przyszłości Europy. Spotkanie odbyło się w Warszawie 23 czerwca i miało na celu rozpoczęcie debaty na temat traktatu konstytucyjnego i przyszłości Europy oraz podsumowanie ostatniego szczyty Rady Europejskiej. W debacie w roli panelistów udział wzięli: RóŜa Thun (Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce), Cornelius Ochmann (Fundacja Bertelsmanna), Wojciech Sadurski (European University Institute we Florencji), Piotr Nowina-Konopka (Polska Fundacja im. Roberta Schumana). Wśród gości znaleźli się między innymi: Ministrowie Andrzej Krawczyk i Ryszard Schnepf. Prowadzenie zapewnił Łukasz Lipiński z Gazety Wyborczej. Odbiorcami spotkania byli tak przedstawiciele instytucji rządowych, NGO i mediów. d) Konferencja Aktywne obywatelstwo w Unii Europejskiej. Konferencja odbyła się w dniach 4-5 listopada 2006 roku w hotelu Kyriad w Warszawie. Udział w wydarzeniu wzięło prawie 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. Spotkanie miało na celu zainicjowanie debaty na temat sposobów informowania społeczeństwa przez organizacje pozarządowe, media i instytucje polityczne o istotnych kwestiach europejskich. Ponadto wymiana doświadczeń z europejskimi ekspertami w dziedzinach komunikacji, negocjacji oraz zarządzania projektami umoŝliwiła przekazanie uczestnikom konkretnej wiedzy, instrumentów, które będą oni mogli wykorzystać w swojej dalszej pracy w 5

6 społecznościach lokalnych. Co więcej, zgromadzenie przedstawicieli tak wielu organizacji pozarządowych w jednym miejscu dało okazję do rzeczowej dyskusji, wymiany doświadczeń i spostrzeŝeń jak równieŝ stworzyło uczestnikom moŝliwość poznania potencjalnych partnerów do realizacji kolejnych projektów europejskich. Konferencja składała się z dwóch głównych paneli dyskusyjnych oraz spotkań grup roboczych. Pierwszy dzień rozpoczął się dyskusją panelową na temat Obywatele a polityki UE nadchodzący rozwód? (Jan Kułakowski (Poseł do Europarlamentu),Piotr Nowina-Konopka (Prezes PFRS), Baudouin Bollaert (były redaktor naczelny Le Figaro, wykładowca w Instytucie Studiów Politycznych)). Następnie zgromadzeni zostali podzieleni na trzy grupy, które zajmowały się następującymi tematami: Euro sugestie na dobrą kampanię (dr Krzysztof Przybyszewski (Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Podejmowaniem Decyzji przy WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego)), Kampania konstytucyjna jak komunikować się ze społeczeństwem? (Jean-Yves Nicolas (odpowiedzialny za komunikację europejską w Słuzbie Informacyjnej Rządu, Francja) Antoinette Primatarova (Programme Director of the Centre for Liberal Strategies) Marie-Pierre Courtelmont (reporter for France 3 television)), Jak UE wspiera sektor pozarządowy? Jak NGO mogą współpracować na poziomie lokalnym? (Jarosław Petz (spin.doc doradztwo europejskie), Julian Popov, (writer and management and communications consultant) Lenko Lenkov, (Executive Director of FDBF) Françoise Pons (Club Grande Europe)). PowyŜsze warsztaty były elementami bloku zatytułowanego Dobre i złe przykłady kampanii społecznych. Drugiego dnia konferencja rozpoczęła się panelem NGO s, media, politycy - rzecznicy Unii? (Marek Ostrowski (Szef działu zagranicznego tygodnik Polityka), Philippe Lemaître (Gpluseurope, profesor w Sciences Po w ParyŜu), RóŜa Thun (Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce), Rafał Dymek (Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana), Łukasz Lipiński (Gazeta Wyborcza). Następnie, jako kontynuacja i rozwinięcie wniosków z panelu, uczestnicy w dwóch grupach próbowali odpowiedzieć na pytanie W jaki sposób mówić o UE?. Uczestnicy zostali podzieleni na dwa warsztaty, których tematami były: Jak przeprowadzić skuteczną kampanię społeczną? (Julian Popov, (writer and management and communications consultant)) oraz ZbliŜając UE do obywateli: prawdziwe problemy prawdziwych Europejczyków (Boriana Dimitrova (Managing Director of Alpha Research Ltd), Stefan Tafrov (Former Ambassador of Bulgaria to France and to the United Nations) Prowadzenie: Baudouin Bollaert (były redaktor naczelny Le Figaro, wykładowca w Instytucie Studiów Politycznych). Ostatnim elementem konferencji było jej podsumowanie, które miało na celu zebranie wszystkich przemyśleń i rozwaŝań, tworząc jednocześnie pewną wizję i de facto początek dalej rozwijającej się debaty. Projekt zrealizowany we współpracy Fundacją Konrada Adenauera oraz Fundacją Roberta Schumana z ParyŜa. 6

7 3.Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Spotkania Europejskie w Bochum Spotkania odbyły się 25 kwietnia w Bochum, w Niemczech, a udział w nim wzięli przedstawiciele ponad 30 organizacji pozarządowych z Polski, Ukrainy i Niemiec. Celem projektu była pomoc w zainaugurowaniu współpracy trójstronnej na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. Program Spotkań składał się z następujących części: 1. Targów organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec i Ukrainy: Markt der Möglichkeiten 2. Debaty pt.: Polska i Niemcy we wspólnej Europie oraz ich stosunki z Ukrainą partnerstwo jako wyzwanie 3. Mixeru Kulturalnego Podczas targów Markt der Möglichkeiten polskie, niemieckie oraz ukraińskie organizacje pozarządowe zaprezentowały swoją działalność i perspektywy jej rozwoju na poziomie społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie stosunków polsko-niemiecko-ukraińskich oraz angaŝowania się w procesy demokratyczne. Organizacje miały zapewnione stoiska, na których promowały swoją działalność poprzez materiały informacyjne plakaty, broszury i ulotki. Podczas targów organizacje miały takŝe okazję do wzajemnego poznania się (umoŝliwiała to bliskość sceny, co pozwalało reprezentantom NGOsów śledzić prezentacje pozostałych organizacji) oraz nawiązania kontaktów między sobą. W debacie pt.: Polska i Niemcy we wspólnej Europie i ich stosunki z Ukrainą partnerstwo jako wyzwanie udział wzięli m.in. Jan Truszczyński (Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej), Carsten Lenk (Fundacja Roberta Boscha), Wojciech Pomianowski (Ambasada RP w Berlinie), Olena Boytsun (Dniepropetrovsk National University), Piotr Womela (Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy), Agnieszka Sabor (Tygodnik Powszechny), Wolfgang Templin (publicysta z Berlina) Mixer Kulturalny rozpoczął się po zakończeniu debaty. Jego zasadniczym celem była moŝliwość podjęcia nieformalnych rozmów pomiędzy uczestnikami projektu oraz wymiany kontaktów, zawarcia znajomości i zastanowienia się nad realizacją wspólnych przedsięwzięć. Uczestnicy wydarzenia starali się wykorzystać ten czas do kontynuowania wątków poruszonych podczas debaty oraz osobistego poznania przedstawicieli organizacji z dwóch pozostałych krajów. Podczas wieczoru goście mogli usłyszeć grupę jazzową BERNOS oraz spróbować polskich potraw, dostarczonych przez polską restaurację, co pozwoliło na promocję Polski pośród uczestników spotkania. Projekt zrealizowany przy współpracy z Fundacją Roberta Boscha, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacją PAUCI. 7

8 4. Tri.net Forum Ukraińsko-Polsko-Niemieckie Tri.net to strona internetowa przeznaczona dla organizacji z Polski, Niemiec i Ukrainy, które realizują lub planują realizować projekty trójstronne. Forum ma na celu utworzenie listy organizacji oraz listy mailowej, dzięki której zainteresowani tą tematyka będą mieć dostęp do aktualnych informacji z dziedziny. Lista Organizacji Tri.net zawiera podstawowe informacje na temat organizacji z trzech krajów prowadzących działalność trójstronną. Zainteresowanym otrzymywaniem bieŝących informacji na temat aktualnych projektów ukraińsko polsko - niemieckich proponujemy włączenie się do listy mailowej. Osoby zarejestrowane na liście dostaja informacje przesyłane przez organizacje na temat planowanych spotkań, seminariów, warsztatów itp. z dziedziny stosunków ukraińsko - polsko - niemieckich. Strona zawiera takŝe informacje na temat aktualnych wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych pomiędzy tymi państwami. Projekt zrealizowany przy współpracy z Fundacja PAUCI i Fundacją Roberta Boscha. 5.Posprzątajmy Gruzję ochrona środowiska w duŝym mieście Celem projektu było przygotowanie wykwalifikowanych kadr praktyków samorządowych na terenie Gruzji, których zadaniem będzie opracowanie i wdroŝenie spójnego programu poprawy stanu czystości największych gruzińskich miast. Głównym elementem programu była wizyta studyjna w Polsce, w której udział wzięło 15 osób. Byli to pracownicy wysokiego szczebla administracji lokalnej w największych gruzińskich miastach (członkowie zarządów, szefowie poszczególnych departamentów), członkowie rad lokalnych. Podczas pobytu w naszym kraju uczestnicy odwiedzali m.in., zakłady recyklingu odpadów, urzędy odpowiedzialne za stan czystości w mieście, przeszli cykl warsztatów na temat edukacji ekologicznej. Podsumowaniem projektu była publikacja Pt. Odpady granic nie znają, wydana na płycie CD. Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 8

9 6. Reliably about Poland wizyty studyjne dziennikarzy państw europejskich Projekt Rzetelnie o Polsce obejmował 3 wizyty studyjne do Polski trwające po 7 dni kaŝda, które odbyły się w następujących terminach: pierwsza wizyta studyjna: października druga wizyta studyjna: października trzecia wizyta studyjna: 5-11 listopada. Uczestnikami projektu było 44 dziennikarzy reprezentujących prasę, radio, telewizję oraz media internetowe z następujących krajów: Austria, Dania, Estonia, Włochy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Szwecja, Rumunia, Wielka Brytania. Podstawowym celem projektu było zaprezentowanie Polski jako nowego członka Unii Europejskiej oraz poszerzenie wiedzy dziennikarzy z państw europejskich na temat naszego kraju. W tym celu w programie kaŝdej z wizyt znalazły się zagadnienia obejmujące tematykę polityczną, ekonomiczną, społeczną i kulturową. Podczas tygodniowego pobytu w Polsce uczestnicy odwiedzili kolejno: Warszawę, Kraków, Rzeszów, Czudec, Tartak, Sejny i Białystok. Podsumowaniem projektu jest publikacja zawierająca obserwacje i opinie dziennikarzy uczestniczących w wizytach studyjnych na temat Polski jako nowego członka Unii Europejskiej. Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 7. Gra internetowa Become a Member of European Parliament W okresie od stycznia do grudnia 2006 roku prowadziliśmy stronę internetową której głównym elementem była gra symulacja obrad Parlamentu Europejskiego. Portal był początkowo prowadzony w języku polski, a od września 2006 takŝe po angielsku i francusku, co umoŝliwiło włączenie się do gry obywateli innych państw unijnych. Łącznie w grze udział brało około 5000 osób. Gra opierała się na symulacji obrad Parlamentu Europejskiego. Symulacja, tak bardzo jak to było moŝliwe, odzwierciedlała bieŝące wydarzenia i problemy, którymi zajmował się Parlament Europejski w danym momencie. Uczestnicy projektu, na wzór prawdziwych deputowanych do Parlamentu Europejskiego, mogli dyskutować na temat aktów prawnych poddanych pod głosowanie Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy mieli teŝ moŝliwość głosować nad stworzonymi przez siebie aktami prawnymi i odpowiadać na pytania dotyczące Unii Europejskiej i europejskich instytucji. Projekt zrealizowany we współpracy z Parlamentem Europejskim, Fundacją Roberta Schumana i Fundacją Konrada Adenauera. 9

10 8. Baza pro-europejskich organizacji pozarządowych Projekt zakładał gromadzenie oraz aktualizację danych dotyczących organizacji pozarządowych działających na terenie Polski i Unii Europejskiej, zajmujących się tematyką europejską. Zadaniem Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana było opracowanie dwóch almanachów (polskiego i europejskiego) w formie baz danych, dostępnych w Internecie, zawierających między innymi dane na temat informacji teleadresowych, statusu, roku powstania, twórców, władz, celów i misji, działalności, planów, partnerów, sposobie wykorzystania funduszy (rodzaj funduszu i działania), projektów europejskich (opis projektu, termin realizacji, forma realizacji, grupa docelowa, cele) oraz o działalności grantodawczej (rodzaje działalności dla jakich przeznaczone są granty). W planach było umieszczenie obydwu almanachów na portalu oraz na stronach Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana W przypadku Almanachu organizacji polskich z dniem zakończenia realizacji projektu baza zawierała 587 rekordów, wszystkie z datą aktualizacji w 2006 roku. Jest ona dostępna w wersji zarówno polsko, jak i angielskojęzycznej. W przypadku organizacji zagranicznych odzew w sprawie aktualizacji danych był znikomy, 27 grudnia 2006 roku w bazie znajdowało się 131 rekordów. Projekt jest krótko po fazie realizacji więc trudno jest oceniać jego rezultaty. Mimo to, powinien stać się on źródłem informacji na temat organizacji i instytucji zajmujących się problematyką integracji europejskiej w Polsce, jak i poza jej granicami. Obydwie bazy z pewnością ułatwią poszukiwanie partnerów do projektów oraz nawiązywanie kontaktów pomiędzy członkami trzeciego sektora. Almanach posłuŝy równieŝ organizacjom zainteresowanym uzyskaniem grantów i wykorzystaniem funduszy. Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją KLON-JAWOR oraz portalem NGO.PL 9. Nasza Europa cykl audycji radiowych Na projekt składał się cykl audycji radiowych, prowadzonych przez Program I Polskiego Radia. Rolą Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana była organizacja konkursu wiedzy o Parlamencie Europejskim dla słuchaczy. Projekt zrealizowany we współpracy z Parlamentem Europejskim. 10

11 10. Demokracja czeka na Twój głos Tematyka projektu Demokracja czeka na Twój głos dotyczyła budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez mobilizowanie młodych ludzi do regularnego uczestnictwa w wyborach i referendach. Projekt skierowany był do młodzieŝy ponadgimnazjalnej (uczniów w wieku lat) oraz nauczycieli z całej Polski. Jego implementację rozpoczęliśmy w styczniu 2006 roku i zakończyliśmy w styczniu 2007 roku. Zamysłem autorów projektu było skoncentrowanie uwagi na młodych przyszłych wyborcach, którym nie zawsze poświęca się naleŝytą uwagę. Problem niskiej frekwencji wyborczej we wszystkich rodzajach wyborów, zniechęcenie młodych ludzi do polityki, a takŝe brak wiary w to, Ŝe ich głos moŝe cokolwiek zmienić, niewielka osobista aktywność obywatelska na wielu codziennych polach stały się głównym punktem odniesienia podczas realizowania poszczególnych elementów projektu. Zmiana postaw młodzieŝy na wspomnianych obszarach była zasadniczym celem projektu, o czym mowa w dalszej części raportu. Projekt Demokracja czeka na Twój głos składał się z następujących elementów: Ogólnopolskie konferencje: a) Demokracja czeka na Twój głos!, na temat roli młodych ludzi w demokracji, która odbyła się r. b) Demokracja czeka na Twój głos! symulacja obrad Senatu RP, która odbyła się w dniach r. Symulacje wyborów samorządowych - organizowane pod hasłem Dni europejskiej edukacji Obywatelskiej. Towarzyszyły im seminaria oraz warsztaty na temat edukacji obywatelskiej i europejskiej dla nauczycieli. Odbyły się w 10 szkołach na terenie całego kraju. Konkursy: a) Najciekawszy scenariusz kampanii wyborczej do samorządu szkolnego. b) Najciekawszy reportaŝ dotyczący przejrzystości wyborów samorządowych. Kampania profrekwencyjna przed wyborami samorządowymi Głosujesz. Wygrywasz - z wykorzystaniem plakatów i pocztówek. Projekt zrealizowany we współpracą z Komisją Europejską i Fundacją Konrada Adenauera. 11. Konkurs Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych, w szczególności ze szkół o profilu rolniczym. Konkurs składa się z dwóch części. Pierwszy etap polega na przygotowaniu przez ucznia projektu modernizacji wybranego gospodarstwa rolnego. Etap drugi to finał ustny, na który zostaną zaproszeni autorzy najlepszych prac. Podczas finału komisja przeprowadzi z kandydatami rozmowę na temat przygotowanego projektu. Na podstawie wyników rozmowy zostaną wybrani laureaci konkursu. Nagrodą dla laureatów są indeksy 9 szkół wyŝszych uczelni rolniczych oraz stypendia. 11

12 Przez pierwszą połowę 2006 roku trwała edycja konkursu zainaugurowana w listopadzie roku poprzedzającego. Swoje prace projekty modernizacji gospodarstw rolnych przysłało ponad 40 uczniów, z czego wybrano 6 laureatów. W dniach listopada 2006 roku w Szkole Głównej Gospodarstw Wiejskiego odbyła się konferencja, podczas której zainaugurowano kolejną edycję konkursu. Około 250 uczniów i nauczycieli szkół rolniczych z całego kraju zapoznało się szczegółowo z zasadami konkursu i regulaminem. W pierwszym dniu konferencji, 20 listopada, dla wybranych uczniów odbyło szkolenie organizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego pt. "MoŜliwości i szanse pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej (wybrane działania z PROW dla rolników)". Tematem przewodnim drugiego dnia konferencji była energia odnawialna. Wysłuchano m.in. wystąpień Jerzego Gluecksmana (Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej), Leszka Janowicza (Europejskie Centrum Energii Odnawialnej), Andrzeja Ludwickiego (Polska Izby Biomasy) oraz Pawła Bielińskiego laureata ubiegłorocznej edycji konkursu Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? którego zasady zostały ogłoszone podczas konferencji. Projekt zrealizowany we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, 8 wyŝszymi uczelniami rolniczymi z całej Polski, Fundacją Roberta Schumana z ParyŜa, Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Fundacją Konrada Adenauera. 12. Konferencja MłodzieŜ-Praca-Unia Europejska Konferencja odbyła się 6 listopada 2006 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a udział w niej wzięło około 120 osób. Wydarzenie skierowane było do nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów o wysokim bezrobociu. Do głównych celów konferencji naleŝało przekazanie młodym ludziom oraz ich opiekunom informacji na temat wymagań rynków pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy naukowców, pedagogów, ekonomistów oraz specjalistów od zagadnień związanych z integracją europejską. Dzięki realizacji projektu, młodzieŝ z obszaru całej Polski mogła zapoznać się z ciekawymi programami ułatwiającymi swobodne poruszanie się po rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Nauczyciele biorący udział w projekcie wzięli udział w praktycznym szkoleniu na temat sposobów aktywizacji młodzieŝy. Wielką zaletę projektu stanowiła część, w trakcie której uczestnicy wydarzenia spotkali się z pedagogami, ekonomistami oraz specjalistami od zagadnień związanych z integracją europejską. Podzielili się oni swoimi doświadczeniami oraz wiedzą na temat planowania kariery, potrzebą znajomości podstaw ekonomii oraz zaangaŝowaniem społecznym w przedsięwzięcia społeczne. Projekt zrealizowany we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, Fundacją Roberta Schumana z ParyŜa i Fundacją Konrada Adenauera. 12

13 13. Wolontariat Europejski European Voluntary Service (Wolontariat Europejski) to indywidualne wyjazdy młodych, pełnoletnich ludzi do krajów europejskich (w Unii Europejskiej i poza nią), w celu podjęcia pracy wolontariackiej. Ma on na celu umoŝliwianie wykorzystywania własnych umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdobywania doświadczeń w nowych dziedzinach, poznawania innych kultur i języków obcych. EVS ma na celu wzbogacanie zestawu narzędzi jakimi dysponują organizacje młodzieŝowe w pracy z młodymi ludźmi poprzez umoŝliwianie im pracy wolontariackiej przy róŝnego rodzaju projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych, etc.). Praca wolontariuszy nie moŝe nikomu przynosić zysku, zastępować pracy zarobkowej, ani być wykonywana w zastępstwie czyjejś pracy etatowej. Projekt jest prowadzony przez Komisję Europejską i jej agendy, a w jego obsłudze pośredniczą organizacje społeczne. Polska Fundacja im. Roberta bierze udział zarówno w organizacji pobytu wolontariuszy zagranicznych na terenie Polski, jak i wysyłaniu młodzieŝy polskiej do pracy wolontariacie w innych krajach Europy. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodową Agencją Programu MłodzieŜ. 14. Szkolne Kluby Europejskie Szkolne Kluby Europejskie (SKE): W polskich szkołach istnieje ponad 3000 nieformalnych klubów skupiających uczniów i nauczycieli zainteresowanych integracją europejską. SKE, oprócz mniej licznych organizacji pozarządowych, są często jedynymi ośrodkami działalności proeuropejskiej w środowiskach lokalnych. Polska Fundacja im. Roberta Schumana utrzymuje stały kontakt z ponad 1000 klubów. Szkolne Kluby Europejskie odegrały ogromną rolę w zakresie informowania środowisk lokalnych o skutkach integracji europejskiej przed referendum akcesyjnym. Tysiące uczniów i nauczycieli organizowało spontanicznie liczne spotkania, konkursy, wystawy, dni europejskie itp. JednakŜe działalność Klubów będzie niezwykle cenna takŝe w przyszłości idea integracji europejskiej powinna być cały czas rozpowszechniana wśród obywateli, a młodzieŝy naleŝy stworzyć moŝliwość zdobycia wiedzy i instrumentów pozwalających wykorzystać członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Szkolne Kluby Europejskie są doskonałym miejscem gdzie moŝna realizować powyŝsze cele, poznawać mechanizmy funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz miło spędzać wolny czas. Wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne, które jeszcze nie mają Klubów zachęcamy do ich załoŝenia, a zaprawionych w bojach Klubowiczów do kontynuowania działalność. Polska Fundacja im. Roberta Schumana wspomaga działalność Klubów poprzez organizację dla nich seminariów, konferencji, warsztatów. Posiadamy takŝe własną bazę SKE, zawierajcą około 1600 rekordów. 13

14 15. Przez edukację europejską do społeczeństwa obywatelskiego Celem projektu było podzielenie się doświadczeniami Polskich Szkolnych Klubów Europejskich ze szkołami z Ukrainy i Białorusi. W ramach projektu zorganizowano: a. Cykl spotkań ekspertów Fundacji w szkołach na terenie Ukrainy. Na przełomie 2005 i 2006 roku w specjalnie przygotowanych warsztatach udział wzięło około 1000 uczniów i nauczycieli ze szkół w Odessie, Czernihowie, Tarnopolu, ZaporoŜu, Dniepropietrowsku, Krzemieńcu. Rozpoczęte w drugiej połowie 2005 roku wyjazdy na Białoruś zostały zawieszone, ze względu na złoŝoną sytuację społeczną w tym państwie. b. Wizyty studyjne w Polsce dla nauczycieli: przyjęliśmy jedną grupę z Ukrainy (czerwiec 2006 roku) oraz dwie grupy z Białorusi (marzec oraz listopad 2006 roku). c. Wydaliśmy publikację w języku ukraińskim, będącą kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia Klubów Europejskich w szkołach. Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją PAUCI oraz Fundacją Roberta Schumana z ParyŜa. 16. Wymiany szkolne pomiędzy Polską i Ukrainą Od września do grudnia 2006 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana realizowała projekt Razem do Europy wymiany szkolne pomiędzy Polską i Ukrainą. W ramach programu w październiku i listopadzie zostało zrealizowanych 50 wymian pomiędzy 25 szkołami z Polski oraz 25 szkołami z Ukrainy. W projekcie udział wzięło około 600 uczniów i nauczycieli z obydwu państw. KaŜda wymiana trwała przynajmniej 3 dni (bez podróŝy). Podczas wymiany uczniowie uczestniczyli w programie przygotowanym przez uczniów i nauczycieli szkoły goszczącej. Między innymi brali udział w wspólnych lekcjach, warsztatach poświęconych integracji europejskiej, róŝnicom kulturowym, wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach, mających na celu poznanie historii i kultury oraz przedyskutowali moŝliwości przyszłej współpracy. Szkoły, które zostały zakwalifikowane do wymiany otrzymały dofinansowanie obejmujące koszty podróŝy ze swojej szkoły do szkoły partnerskiej i z powrotem. Szkoły goszczące zapewniały zakwaterowanie gościom w domach swoich uczniów, którzy zobowiązali się nieodpłatnie zapewnić miejsce do spania oraz wyŝywienie. Projekt zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 14

15 17. Konferencja Nasza Europa W roku 2006 konferencja Nasza Europa została zorganizowana jako symulacja obrad Parlamentu Europejskiego. W wydarzeniu, które odbyło się w dniach marca 2006 roku na terenie Senatu RP, udział wzięło ponad 140 uczestników z Polski, Białorusi i Ukrainy. Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego skierowana była do młodzieŝy ponadgimnazjalnej oraz ich opiekunów. Podstawowym celem projektu było angaŝowanie młodzieŝy do debaty o obywatelstwie europejskim, prawach i obowiązkach mieszkańców Unii Europejskiej oraz ich wpływie na decyzje zapadające w instytucjach unijnych, np. Parlamencie Europejskim, który jako jedyny organ Unii Europejskiej bezpośrednio reprezentuje jej mieszkańców. Symulacja miała przybliŝyć uczestnikom praktyczny wymiar pracy Parlamentu Europejskiego. Symulację obrad PE poprzedził panel dyskusyjny Parlament Europejski europejska instytucja z ludzką twarzą dotyczący roli i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. W panelu udział brali dr Piotr Nowina-Konopka prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, prof. Bronisław Geremek poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Ryszard Legutko wicemarszałek Senatu RP, Jacek Safuta dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego oraz dr Piotr Szeliga prezes Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego. Symulacja opierała się na prawdziwych procedurach regulujących pracę w Parlamencie Europejskim. Na obrady składały się dyskusje plenarne, posiedzenia komisji, tworzenie koalicji w kuluarach oraz lobbing. Przed przyjazdem do Warszawy uczniowie uczestnicy zostali podzieleni na poszczególne frakcje zasiadające w Parlamencie oraz na członków trzech obradujących komisji. Tematyka obrad dotyczyła przede wszystkim: kształtu budŝetu UE w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata , rozwoju wspólnej polityki rolnej, polityki regionalnej i polityki spójności Wspólnoty. Dyskusje nad wypracowaniem kompromisu w sprawie podziału budŝetu toczyły się w komisjach, podczas wspólnych obrad oraz nieoficjalnych rozmowach kuluarowych. Towarzyszący uczniom nauczyciele obserwowali obrady i przeszli cykl warsztatów pt. Jak realizować projekty związane z Parlamentem Europejskim w szkole?, które poprowadzili eksperci z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, Fundacją Roberta Schumana z ParyŜa, Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego. 15

16 18. Polski Kalendarz Europejski Polski Kalendarz Europejski jest magazynem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Jego odbiorcami są szkolne kluby europejskie, organizacje pozarządowe, instytucje zajmujące się tematyką Unii Europejskiej oraz młodzieŝ i studenci. Jest bezpłatnie kolportowany wśród odbiorców (w nakładzie zaleŝnym od numeru między 1000 a 2500 egzemplarzy). W styczniu 2006 roku wydano numer poświęcony projektowi Fundacji Grze Internetowej Bemem. W lutym 2006 roku wydano numer poświęcony projektowi Demokracja czeka na Twój głos! oraz propagowaniu aktywnego udziału w Ŝyciu społeczności lokalnej wśród młodzieŝy szkolnej i akademickiej. W kwietniu wydano podwójny numer, który koncentrował się na temacie Europa ze Wschodem. W maju opublikowano numer poświęcony XIII Polskim Spotkaniom Europejskim (w szczególności Paradzie Schumana), który bezpłatnie kolportowany był podczas Parady Schumana, w Miasteczku Europejskim oraz na pozostałych wydarzeniach organizowanych przez Fundację. Na miesiące wrzesień/październik wydano numer, poświęcony planowanym na jesieni programom Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera. Numer grudniowy, stanowiący jednocześnie kalendarz ścienny na rok 2007, został poświęcony postaci Roberta Schumana. Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji Konrada Adenauera, Fundacji Roberta Schumana z ParyŜa oraz Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego. 19. Seminaria europejskie Seminaria to cykl regularnych spotkań o charakterze wykładów połączonych z dyskusją. Tematyka seminariów dotyczy integracji europejskiej, sytuacji politycznej i gospodarczej w UE oraz w państwach członkowskich, funkcjonowania i celów UE, bieŝących problemów w procesie integracji europejskiej. Podstawowym celem projektu jest zainteresowanie polskich studentów problematyką unijną i zwiększenie ich wiedzy na ten temat. Seminaria prowadzone są przez wykładowców gościnnych uznanych specjalistów w poruszanych zagadnieniach. Seminaria odbywają się w cyklu semestralnym, zgodnie z kalendarzem roku akademickiego (październik styczeń oraz luty czerwiec), raz na dwa tygodnie, najczęściej w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. KaŜde zajęcia trwają 90 minut. W przeciągu całego roku zorganizowano kilkanaście seminariów poruszających zagadnienia, z którymi studenci nie stykają się bezpośrednio podczas regularnych zajęć akademickich. Dzięki seminariom mają niepowtarzalną okazję poszerzenia swojej wiedzy na temat Europy, Unii Europejskiej i europejskiej polityki Rzeczypospolitej, przede wszystkim zdobycia informacji, których brakuje w podręcznikach czy ksiąŝkach, a takŝe moŝliwość osobistych konsultacji z uznanymi ekspertami w tej dziedzinie. Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. 16

17 20. Seminaria polsko-niemieckie Seminaria to cykl regularnych spotkań o charakterze wykładów połączonych z dyskusją. Tematyka seminariów dotyczy historii Niemiec, sytuacji politycznej i ekonomicznej Republiki Federalnej, stosunków polsko-niemieckich, współpracy obydwu państw w Unii Europejskiej. Podstawowym celem projektu jest zainteresowanie polskich studentów problematyką niemiecką i zwiększenie ich wiedzy na temat tego kraju. Seminaria prowadzone są przez jednego z najwybitniejszych znawców Niemiec w naszym kraju: Adama Krzemińskiego publicysty tygodnika Polityka, współpracującego z najpowaŝniejszymi tytułami prasowymi w Niemczech. Oprócz tego na niektóre z wykładów zapraszamy wykładowców gościnnych ekspertów od problematyki niemieckiej. Seminaria odbywają się w cyklu semestralnym, zgodnie z kalendarzem roku akademickiego (październik styczeń oraz luty czerwiec), raz na dwa tygodnie, najczęściej w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. KaŜde zajęcia trwają 90 minut. Dzięki seminariom studenci mają niepowtarzalną okazję poszerzenia swojej wiedzy na temat Republiki Federalnej, przede wszystkim zdobycia informacji, których brakuje w podręcznikach czy ksiąŝkach, a takŝe moŝliwość osobistych konsultacji z uznanymi ekspertami w tej dziedzinie. Wielu seminarzystów z poprzednich lat kontynuuje swoje zainteresowanie Niemcami ucząc się języka i wyjeŝdŝając na stypendia do tego kraju. Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. 17

PROJEKT GMINY SŁOPNICE

PROJEKT GMINY SŁOPNICE PROJEKT GMINY SŁOPNICE Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy, Działanie 1.1 Spotkanie mieszkańców miast partnerskich, tytuł projektu "Upowszechnianie idei Zjednoczonej Europy"

Bardziej szczegółowo

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy.

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy. 12. Regionalna Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Białymstoku 12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie 18-22 listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Jacek Safuta Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce Warszawa, 22 listopada 2010 roku Biura

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Kalendarz programowy dla wolontariuszy na 2011 rok

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Kalendarz programowy dla wolontariuszy na 2011 rok Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Kalendarz programowy dla wolontariuszy na rok L.p Data Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia Zadania wolontariuszy Dział programowy Uwagi 1 STYCZEŃ/ LUTY Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Narodowa Agencja w Polsce Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół 12. Sesja Selekcyjna EYP Poland Wrocław 2015 Informator dla szkół Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.eyppoland.com facebook.com/eyppoland info@eyppoland.com

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Warszawa, 25 maja 2011 r.

Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Warszawa, 25 maja 2011 r. Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich Warszawa, 25 maja 2011 r. Nauczyciel, Wychowawca, Autorytet Przygotowanie kadry do zadań kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich dzięki

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Wieczór z Rzecznikiem

Opis zasobu: Wieczór z Rzecznikiem Opis zasobu: Wieczór z Rzecznikiem Projekt realizowany był przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt finansowany był ze środków Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości) 2 Idea

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Departament WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłasza :

Departament WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłasza : S Warszawa, 26 września 2006r. Departament WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłasza : Ludzka twarz EFS - konkurs dla dziennikarzy: prasowych radiowych

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA

PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA Modelowanie roli edukacji w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i planowaniu kariery zawodowej Promnice, 08 października 2009r. GENEZA POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

Współpraca samorządów Polski i Ukrainy. Najlepsze praktyki, dostępne fundusze.

Współpraca samorządów Polski i Ukrainy. Najlepsze praktyki, dostępne fundusze. Współpraca samorządów Polski i Ukrainy. Najlepsze praktyki, dostępne fundusze. Seminarium podsumowujące projekt Know how dla Obwodu Donieckiego wzmocnienie struktur administracyjnych i rozwoju regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r.

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r. FORMY WSPÓŁPRACY Współpraca miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi obejmowała następujące

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE

Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa Dominik Sudoł Członek Zarządu, Koordynator kampanii

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU

KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU STYCZEŃ 2014 1 2 3 4 5 Trwa rekrutacja do XIII edycji MPSP na Litwie, w Niemczech, w Rumunii i na Węgrzech. Łącznie zgłosiło się

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013 Program Europa dla Obywateli 2007-2013 Kraków, 19 listopada 2013 Cele ogólne Programu rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu demokratycznej, różnorodnej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków Zaproszenie Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski 25 kwietnia 2017 Kraków Organizator Inicjatywa Obywatelska Akademia Nowoczesności Instytut Monteskiusza Inicjatywa Obywatelska

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

rzecznictwo wspomaganie monitoring

rzecznictwo wspomaganie monitoring rzecznictwo wspomaganie monitoring Kim jesteśmy? OFOP to ponadbranŝowy związek stowarzyszeń, fundacji i porozumień: około 140 organizacji członkowskich zasięg lokalny, regionalny oraz ogólnopolski, takŝe

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. Biuletyn nr 07/2015 Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. W Rwandzie żyje 20 tysięcy niewidomych dzieci. Tylko 1,5% spośród nich ma możliwość nauki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

PATRONI: PARTNER GŁÓWNY: PARTNERZY: OFERTA WSPÓŁPRACY PATRONI MEDIALNI:

PATRONI: PARTNER GŁÓWNY: PARTNERZY: OFERTA WSPÓŁPRACY PATRONI MEDIALNI: PATRONI: PARTNER GŁÓWNY: PARTNERZY: OFERTA WSPÓŁPRACY PATRONI MEDIALNI: O projekcie Pierwsze badania o takiej skali. Ponad 6 tys. respondentów w ogólnopolskiej ankiecie podzielonych na 12 segmentów rynku

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Posiedzenie inaugurujące działalność Poznań 26 marca 2013 roku Plany Działania KSOW 2008-2009, 2010-2011,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PŁUśNICA z dnia 2011 r. w sprawie powołania MłodzieŜowej Rady gminy PłuŜnica

UCHWAŁA NR RADY GMINY PŁUśNICA z dnia 2011 r. w sprawie powołania MłodzieŜowej Rady gminy PłuŜnica UCHWAŁA NR RADY GMINY PŁUśNICA z dnia 2011 r. w sprawie powołania MłodzieŜowej Rady gminy PłuŜnica Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Maj_2010 Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Szanowni Państwo, Przesyłamy Państwu kolejny numer Biuletynu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ Dialog usystematyzowany: spotkania młodych ludzi i decydentów do spraw młodzieży ,,NIC O NAS BEZ NAS Dialog usystematyzowany (ang. structured

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

WIZYTA STUDYJNA SPRAWOZDANIE

WIZYTA STUDYJNA SPRAWOZDANIE WIZYTA STUDYJNA zorganizowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie w dniach 17-21 października 2011 r. Uczestnicy: MICHIELSEN Saskia BELGIA Turnhout AKKAYA Cagatay TURCJA Edirne KLIMITSCH-RATHENBÖCK

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEś 2000 2006. Wolontariat Europejski

Program MŁODZIEś 2000 2006. Wolontariat Europejski Program MŁODZIEś 2000 2006 Wolontariat Europejski Programy Edukacyjne UE «Socrates» «Leonardo da Vinci» «Program MłodzieŜ» Cele Programu MłodzieŜ ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie ducha przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

`Propozycje uczestników międzynarodowego projektu Nic o Nas bez Nas, skierowane do autorytetów odpowiedzialnych za politykę młodzieŝową w Europie

`Propozycje uczestników międzynarodowego projektu Nic o Nas bez Nas, skierowane do autorytetów odpowiedzialnych za politykę młodzieŝową w Europie FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO 20-113 Lublin, ul. Jezuicka 4/9 tel./fax:(0-81) 5329018, 5346631 e-mail: inter@fsd.lublin.pl; www. fsd.lublin.pl Ośrodek Edukacji Społecznej Motycz Leśny k. Lublina 22-30.08.2010

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy akcji Zróbmy to po europejsku

Rozkład jazdy akcji Zróbmy to po europejsku Inicjatywa Rodziców oraz Towarzystwa Przyjaciół I SLO Rozkład jazdy akcji Zróbmy to po europejsku (wersja ostateczna do decyzji) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Akcja Zróbmy to po europejsku (zwana dalej AKCJĄ)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.12.2013 godz. 11:34:39 Numer KRS: 0000208835

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.12.2013 godz. 11:34:39 Numer KRS: 0000208835 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.12.2013 godz. 11:34:39 Numer KRS: 0000208835 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy blok konferencyjno-warsztatowy kwietnia 2016 r.

Międzynarodowy blok konferencyjno-warsztatowy kwietnia 2016 r. Międzynarodowy blok konferencyjno-warsztatowy 7-10 kwietnia 2016 r. VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL Centrum Kongresowe Targów Kielce ul. Zakładowa 1, Kielce Forum

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora ECORYS Polska Iwona Burakowska Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora Kraków, 11 października 2007 r. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Jedność w różnorodności obywateli Europy - spotkania w Gizałkach w terminie czerwca 2013 r.

Jedność w różnorodności obywateli Europy - spotkania w Gizałkach w terminie czerwca 2013 r. Jedność w różnorodności obywateli Europy - spotkania w Gizałkach w terminie 20-24 czerwca 2013 r. UCZESTNICY PROJEKTU GIZAŁKI POLSKA BÁCSALMÁS - WĘGRY SPIŠSKÉ VLACHY - SŁOWACJA APEN - NIEMCY MOMIGNIES

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 lutego 2010 r.

Białystok, dnia 22 lutego 2010 r. ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES projekty rozwojowe dla szkół zawodowych Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Białystok, dnia 22 lutego 2010 r. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie SZERSZA PERSPEKTYWA

Stowarzyszenie SZERSZA PERSPEKTYWA Stowarzyszenie SZERSZA PERSPEKTYWA Prezentacja tego, co ulegnie zmianie w 2015 r. 24 stycznia 2015 r. Stowarzyszenie SZERSZA PERSPEKTYWA MISJA stowarzyszenia pozostaje bez zmian :)) nadal WSPIERAMY LUDZI

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS konkurs 2011 Zaproszenie do składania wniosków 2012 cele akcji Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, kilkudziesięcioosobowa grupa samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego przybyła w sobotę do Golubia-Dobrzynia, by wziąć udział w dwudniowej

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH 2010-2015 PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY CEL Fundusz ten najczęściej kojarzony jest z organizacją

Bardziej szczegółowo

Wsparcie realizacji projektów dla jednostek związanych z edukacją. Słupsk, 10 lutego 2016 r.

Wsparcie realizacji projektów dla jednostek związanych z edukacją. Słupsk, 10 lutego 2016 r. Wsparcie realizacji projektów dla jednostek związanych z edukacją Słupsk, 10 lutego 2016 r. KIM JESTEŚMY Organizacja pozarządowa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli Biuro Miejscowe Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning 5 lat doświadczeń w programie etwinning 2004/2005 01/09/2004 utworzenie Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Utworzenie I wersji portalu www.etwinning.pl Grudzień

Bardziej szczegółowo

Projekt Kurs na Biznes

Projekt Kurs na Biznes Projekt Kurs na Biznes Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 31-124 Kraków, ul. Rajska 1 tel. (12) 632-20-98 wew.225 e-mail: biznes@wbp.krakow.pl www.cibie.pl Kurs na Biznes Wojewódzka Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Szukamy właśnie Ciebie!

Szukamy właśnie Ciebie! Lubisz uczyć? Ciekawi Cię świat? Szukamy właśnie Ciebie! Denerwuje Cię, gdy spotykasz się ze stereotypami dotyczącymi ludzi z innych kultur? Fundacja Partners Polska zaprasza do współpracy w programach

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012 Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego Rok akademicki 2011/2012 Poznań 2011 Kluczowe działania SKNDZiP w roku akademickim 2011/2012 Budowanie nowej struktury

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież Młodzież Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność młodzieży Wymiany młodzieżowe Są to spotkania edukacyjne co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Powodem do spotkania może być

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy)

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy) SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONFERENCJI PT. Poszukiwanie skutecznych i innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50r. życia Trzebnica, 28-29.02.2012 r. Hotel Nowy Dwór, Nowy Dwór 2 Data

Bardziej szczegółowo

LETNI UNIWERSYTET LEWIATANA Warszawa, SGGW, 1-4 lipca 2012 r.

LETNI UNIWERSYTET LEWIATANA Warszawa, SGGW, 1-4 lipca 2012 r. LETNI UNIWERSYTET LEWIATANA Warszawa, SGGW, 1-4 lipca 2012 r. PKPP Lewiatan Warszawa, kwiecień 2012 roku Ogólna idea projektu Coroczne, 3-dniowe spotkanie edukacyjno-integracyjne dla właścicieli i menedżerów

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli GENEZA POWSTANIA STRUKTURA I ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚĆ NAJWAśNIEJSZE ZADANIA PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ LOBBYING W UE Prezentacja dla przedstawicieli samorządów

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Komunikat Konferencyjny nr 1

Komunikat Konferencyjny nr 1 Olsztyn, 21 sierpnia 2017 Komunikat Konferencyjny nr 1 serdecznie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Neurologicznej odbywającej się w ramach 39. Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Szczegółowy harmonogram zrealizowanego programu konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej Białystok 11.01.2010 r Dopracowanie

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa,

Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa, Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, 23.06.2015 2 Założenia wystąpienia 1. Zadania Ministra Gospodarki w zakresie ustawy o partnerstwie publiczno

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale ec.europa.eu/epale/pl II Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 Porządek wystąpienia Prezentacja

Bardziej szczegółowo