07/09/2010 PRZEGLĄD PRASY PRZEGLĄD PORTALI INTERNETOWYCH. Portal Innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "07/09/2010 PRZEGLĄD PRASY PRZEGLĄD PORTALI INTERNETOWYCH. Portal Innowacji"

Transkrypt

1 07/09/2010 PRZEGLĄD PRASY DZIENNIK GAZET PRAWNA, 07/09/2010 r., s.a5 Polska też buduje laser Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sułtana w Świerku (IPJ) wykupił 546 udziałów w spółce X-FEL GmbH budującej największy laser świata. Do 2014 roku Polska ma dostarczyć wkład rzeczowy i finansowy na kwotę 21,6 mln euro. Prace nad laserem trwają od 2007 roku w niemieckim ośrodku pod Hamburgiem. DZIENNIK GAZET PRAWNA, Tygodnik Prawa Gospodarczego, 07/09/2010 r., s.c8 Jak korzystać z cudzego dzieła lub wynalazku, Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz Umowa licencyjna zawierana jest po to, by zezwolić licencjobiorcy na korzystanie z prawa do utworu, wynalazku albo innych dóbr niematerialnych, do których uprawniony jest licencjodawca. Zazwyczaj jest to kontrakt odpłatny. Więcej PRZEGLĄD PORTALI INTERNETOWYCH Polsko-izraelski konkurs na projekty B+R Portal Innowacji Polska i Izrael ogłaszają pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe. Celem jest rozwój innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych, m.in. zakresie ICT, bio- i nanotechnologii. Efektem prac realizowanych w ramach projektu powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego, zastosowania, z potencjałem rynkowym w Polsce, Izraelu i Europie. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Ponadto muszą charakteryzować się innowacyjnością oraz wartością dodaną wynikającą ze współpracy pomiędzy uczestnikami z obu państw (wspólna baza wiedzy, komercyjne zastosowania itp.). Konsorcja projektowe powinny składać się z co najmniej jednego polskiego i jednego izraelskiego przedsiębiorstwa. Podmiotami uprawnionymi do dofinansowania w Polsce mogą być przedsiębiorcy, instytuty badawcze i uczelnie wyższe. Konkurs jest realizowany na analogicznych warunkach jak inicjatywa EUREKA (www.eureka.be) bądź program Eurostars (www.eurostars-eureka.eu). Projekty wyłonione w konkursie otrzymają dofinansowanie w ramach przeznaczonych na ten cel środków będących w dyspozycji NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i OCS (Office of the Chief Scientist of the Ministry of Industry & Trade and Labor, Izrael). NCBiR i MATIMOP (izraelska agencja rządowa wspierająca współpracę międzynarodową w zakresie B+R pomogą w uzyskaniu statusu EUREKI (ewentualnie Eurostars) dla wyłonionych w konkursie projektów. Dofinansowanie ma formę zaliczek, z czego pierwsza wypłacana jest po podpisaniu umowy, a kolejne po zaakceptowaniu przez NCBiR raportów okresowych, które muszą być składane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym w umowie.

2 Konkurs będzie realizowany trzyetapowo: wnioski będą przyjmowane do 15 listopada 2010r., następnie do dnia 15 lutego 2010r. odbędzie się ich ocena ekspercka i rekomendacja do dofinansowania, natomiast 14 kwietnia 2010r. nastąpi podpisanie umów o dofinansowanie z wybranymi wnioskodawcami. Okres realizacji projektów wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Zbliża się konferencja TMT.Startups 10 Warsaw Już 15 września w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się poświęcona start-up om konferencja TMT.Startups 10 Warsaw. Jej uczestnicy dowiedzą się, jak przekuć własny pomysł na biznes i pozyskać na niego finansowanie, unikając przy tym najczęściej popełnianych błędów. Spotkanie jest skierowane m.in. do przedsiębiorców rozwijających start-up y, programistów, dziennikarzy, przedstawicieli funduszy inwestycyjnych oraz entuzjastów nowych technologii. Panele dyskusyjne poświęcone będą kluczowym wyzwaniom związanym z tworzeniem nowej firmy: Pre-inkubacja czy mój pomysł jest dobry? Czego mu brakuje? Kto i jak może pomóc mi zweryfikować rynkowo mój pomysł i przenieść go ze sfery marzeń do sfery planowania konkretnych działań oraz niezbędnych zasobów? Marketing i sprzedaż dyskusja o czynnikach warunkujących sukces przedsięwzięcia, doświadczenia praktyków, porady inwestorów. Budowanie zespołu kogo i na jakim etapie warto pozyskać, jak wynagradzać i motywować. Rozwój technologii dyskusja na temat wyzwań na kolejnych etapach tworzenia startup u. Jak nie wpaść do studni bez dna? Pozyskiwanie inwestorów kiedy warto, po co, jak to robić, etapy współpracy z inwestorem, alternatywne formy finansowania w razie niepowodzenia. Wśród zaproszonych prelegentów będą osoby zarówno ze świata mediów elektronicznych, jak i reprezentanci środowisk biznesowych, m.in. współzałożyciel i były prezes portalu Wirtualna Polska Marek Borzestowski czy anioł biznesu Tomasz Pruszczyński. Gościem specjalnym warszawskiego wydarzenia będzie Clay Bullwinkel, założyciel spółki Silicon Valley Flow specjalizującej się w sprzedaży produktów i usług technologicznych z Europy Środkowej na rynku amerykańskim. Organizatorem seminarium jest spółka New Europe Events. Specjalizuje się ona w zarządzaniu konferencjami oraz innymi wydarzeniami o nietypowej formule. Firma prowadzi regularne spotkania z cyklu TMT Executive Seminar, przeznaczone dla przedstawicieli branży telekomunikacyjnej, nowych mediów oraz osób zajmujących się innowacyjnymi technologiami. Konferencja odbędzie się 15 września br. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uwaga, spotkanie jest płatne. Cena dla przedsiębiorców wynosi 299 zł + VAT. Spotkania KIP transmitowane w Internecie Mamy przyjemność poinformować, iż spotkania odbywające się w ramach projektu Innowacje w Przedsiębiorstwach Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw będzie można na żywo śledzić w Internecie na stronie: Transmitowane będą następujące spotkania: 7 września Ekoinnowacje (Kraków) 8 września Nowe podejście do zamówień publicznych (Kraków) 9 września Ekoinnowacje (Opole). Początek transmisji każdorazowo o godz. 10. Informacja pozyskana w ramach działania Innowacje w Przedsiębiorstwach Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokładne programy spotkań są dostępne na stronie:

3 Zdrowie, turystyka i innowacje Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka rozpoczyna projekt Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej, który ma podnieść atrakcyjność tego obszaru oraz przyciągnąć nowych gości. Przepisem na sukces promocyjny walorów turystycznych na wschodzie kraju ma być m.in. nowoczesna platforma komunikacyjna. Kampania będzie prowadzona w kilku etapach i wykorzysta najnowocześniejsze rozwiązania promocyjne. Od marca br. działa już biuro klastra, które zachęca do współpracy nowe podmioty z branży turystycznej i uzdrowiskowej. Organizatorzy podkreślają znaczne zainteresowanie nowym przedsięwzięciem. Gminy, uzdrowiska oraz uczelnie wyższe bardzo chętnie nawiązują współpracę i przystępują do porozumienia. Uzdrowiskowa inicjatywa klastrowa stanowi jedną z pierwszych inicjatyw tego typu o zasięgu ponadregionalnym podkreśla z dumą dr Tomasz Soliński, dyrektor biura klastra. Docelowo działalność klastra ma objąć wszystkie podmioty z branży turystycznej we wschodniej części Polski. W najbliższym czasie klaster skupi się na przeanalizowaniu potencjału uzdrowiskowego w regionie. Wyniki, które poznamy do końca września, będą podstawą do wytyczenia następnych celów i strategii rozwojowej. Przedstawiciele klastra będą uczestniczyć także w zagranicznych wyjazdach studyjnych do uzdrowiska funkcjonujących na Zachodzie Europy. Celem wizyt będzie zdobycie know-how niezbędnego do rozwoju. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie działalności Centrum Badań i Analiz Społeczno- Gospodarczych Klasteringu oraz wirtualnej platformy komunikacyjnej. Dzięki temu oferta turystyczna Polski Wschodniej stanie się bardziej adekwatna do potrzeb oraz lepiej wypromowana w międzynarodowej sieci. Każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia będzie mógł założyć sklep internetowy, internetowe biuro turystyczne, korzystać z galerii zdjęć i ankiet oceniających. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka rozpoczął swoją działalność w 2009 roku, dzięki dotacji przyznanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Koordynatorem projektu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Nauka w Polsce PAP Polska udziałowcem spółki budującej największy laser świata Polska została udziałowcem spółki X-FEL GmbH - budującej największy laser świata. Akt notarialny o zakupie 546 udziałów w spółce podpisał w Hamburgu wicedyrektor Instytutu Problemów Jądrowych im Andrzeja Sołtana w Świerku (IPJ) Zbigniew Gołębiewski. "IPJ reprezentuje w spółce polski rząd, a nabycie udziałów jest konsekwencją umowy międzynarodowej ratyfikowanej w kwietniu tego roku" - poinformował w przesłanym PAP komunikacie rzecznik IPJ dr Marek Pawłowski. Podkreślił, że po podpisaniu aktu notarialnego Polska stała się pełnoprawnym udziałowcem w europejskim projekcie X-FEL, do którego do 2014 roku ma dostarczyć wkład rzeczowy i finansowy na kwotę 21,6 mln euro. "Udział Polski w przedsięwzięciu zapewni możliwość wykorzystywania w przyszłości możliwości badawczych i technicznych lasera przez polskich fizyków, chemików, biologów i inżynierów materiałowych" - zaznaczył dr Pawłowski. Rentgenowski laser na swobodnych elektronach X-FEL to największe i najbardziej nowatorskie urządzenie badawcze tego typu na świecie. Prace nad nim trwają od 2007 roku w niemieckim ośrodku synchrotronowym DESY pod Hamburgiem. Koszty budowy urządzeń badawczych o podobnym do lasera XFEL stopniu złożoności są tak duże, że nawet kraje wysoko rozwinięte nie są w stanie pokryć ich samodzielnie. Z tego powodu narodziła się nowa koncepcja własności infrastruktury badawczej - międzynarodowe spółki z wkładem finansowym wielu krajów. Wkład finansowy Niemiec w realizację projektu XFEL wynosi 54 proc., Rosji 23 proc., pozostała część została rozdzielona między kilkanaście krajów europejskich. W celu wykupienia udziałów i przystąpienia do spółki XFEL powołano w Polsce konsorcjum osiemnastu instytucji naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz przemysłowych.

4 Instytucją reprezentującą konsorcjum XFEL Polska został Instytut Problemów Jądrowych w Świerku, który pełni rolę koordynatora. Laser XFEL będzie miał długość 3,4 km. Pełną zdolność operacyjną osiągnie w 2014 roku. Mechanizm generowania wiązki laserowej umożliwi modyfikowanie długości fali laserowej i dopasowanie jej do struktury energetycznej atomów lub cząsteczek oświetlanej próbki. XFEL będzie emitował fale elektromagnetyczne o długościach w zakresie od 6 do 0,1 nanometra (jeden nanometr to jedna miliardowa część metra). "Zdolność laserów FEL do regulowania długości emitowanej fali elektromagnetycznej otwiera nowe perspektywy badawcze, np. pozwala lokalizować atomy w cząsteczkach białek i umożliwia badanie wirusów oraz domen magnetycznych z rozdzielczością atomową" - wyjaśnił Pawłowski. Jak dodał, lasery tego typu generują impulsy światła trwające zaledwie dziesiątki femtosekund. Tak krótkie impulsy umożliwiają filmowanie przebiegu reakcji chemicznych i procesów biologicznych. Dodatkowo spójność światła laserowego pozwala - podobnie jak w holografii - rejestrować obrazy trójwymiarowe. Dzięki olbrzymiej mocy impulsów można również modyfikować powierzchnie materiałów w celu nadania im niezwykłych własności. Polskie zielone technologie prezentowane na Expo w Szanghaju Polskie technologie wspierane przez zorganizowany przez resort środowiska inkubator przedsiębiorczości GreenEvo, w poniedziałek zostały zaprezentowane w Szanghaju podczas Expo poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do Chin pojechało 9 z 13 firm, które zgłosiły się do akceleratora i zostały wyłonione w konkursie na najlepsze polskie technologie w dziedzinie ochrony środowiska. Ministerstwo stworzyło akcelerator, by znaleźć na polskim rynku i wypromować za granicą innowacyjne firmy zajmujące się ekologią. W konkursie wzięło udział 60 firm, do dalszego etapu wyselekcjonowano 29 z nich, ale jedna zrezygnowała. Z 28 firm kapituła konkursu wybrała 13 zwycięskich. Do Chin pojechali przedstawiciele firm: Asket Roman Długi z Poznania z projektem Biomasser - brykietowania wilgotnej biomasy pochodzącej z rolnictwa, Biogradex Holding z Elbląga z własną technologią oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, Ecotech Polska z Łomianek, która unieszkodliwia i odzyskuje substancje szkodliwe dla środowiska, Energoinstal z Katowic, zajmujący się wykorzystaniem ciepła odpadowego oraz energii chemicznej gazu przy chłodzeniu koksu oraz wrocławska firma Lediko Walendowski i Wilanowski, która opracowała uliczną lampę z diodami LED. Z promocji i kontaktów podczas EXPO korzystają też firmy Neon Wojciech Norberciak z Kolonii Borek - producent własnych kolektorów słonecznych Neosol 250, PP-Eko z Warszawy, promująca swoją technologię odzysku wody wysokiej czystości ze ścieków przemysłowych, Promar z Bydgoszczy, który opracował system optymalizacji zużycia energii w budynkach i Wofil Robert Muszański, z Krynicy-Zdrój z technologią uzdatniania wody przez ozonowanie. Oprócz spotkań dwustronnych z kilkudziesięcioma partnerami chińskimi, polski wiceminister środowiska Janusz Zaleski spotkał się z przedstawicielami chińskiego urzędu ochrony środowiska oraz stowarzyszenia nauk środowiskowych Lu Fu Kuan z Szanghaju. Uczestnicy misji odwiedzą centrum gospodarki wodnej Meng Qin Yuan w rejonie Suzhou Canal oraz centrum badawczo-rozwojowe producenta sprzętu dla energetyki odnawialnej i wiatrowej, Shanghai Electric Group - podał PARP. Celem resortu jest stworzenie marki "GreenEvo", która ma gwarantować wysoką jakość zielonych technologii z Polski. Przez to uczestniczące w projekcie firmy uzyskają większy prestiż i zaufanie na światowym rynku - zakłada ministerstwo. Część z firm prezentowała się w już wcześniej Szanghaju podczas Expo Środki na projekt wyłożył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inicjatorzy projektu uzyskali też wsparcie z innych instytucji zajmujących się promocją przedsiębiorczości i gospodarki. Oprócz resortu środowiska w projekcie uczestniczą ministerstwa: gospodarki, spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego, Urząd Patentowy i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Firmy startowały w 7 kategoriach: technologie niskoemisyjne, czyste technologie węglowe, rozwiązania organizacyjne lub programistyczne dla oszczędności energii, technologie odnawialnych źródeł energii, technologie wodno-ściekowe, technologie energooszczędne i technologie gospodarki odpadami.

5 PARP zorganizował do tej pory kilkanaście misji gospodarczych na EXPO do Szanghaju. Do zakończenia wystawy będzie ich jeszcze kilka, m.in.: firm turystycznych, bankowych i informatycznych, promocja Pomorza, misje Pracodawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego poinformowała prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak.

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski!

Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski! Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski! Deklaracja Programowa Jesteśmy głosem społeczności polskich startupów 1 FUNDACJA STARTUP POLAND...04 2 STATUS QUO POLSKIEJ GOSPODARKI...08 3 DLACZEGO STARTUPY?...12

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo