Priorytety Planu Prywatyzacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Priorytety Planu Prywatyzacji"

Transkrypt

1 Priorytety Planu Prywatyzacji na lata

2 POLSKA OFERTA PRYWATYZACYJNA NA LATA Sektor publiczny w Polsce obejmuje ponad 20% gospodarki z charakterystycznym bardzo zróżnicowanym zakresem sprywatyzowania branż. W niektórych branżach podstawowych, takich jak przetwórstwo przemysłowe, budownictwo i handel, udział firm prywatnych przekracza 95%, a więc nie różni się od rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Jednocześnie istnieją ważne sektory gospodarki z dominującą lub bardzo znaczącą rolą państwa. Najmniej sprywatyzowane sektory to energetyka, transport, przemysł wydobywczy i hutnictwo oraz przemysł chemiczny, gdzie przedsiębiorstwa publiczne stanowią odpowiednio 85%, 65%, 52% i 30% (według przychodów). 1 SEKTOR ENERGETYCZNY Do Skarbu Państwa należy 100% akcji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., z których do 10% zostanie sprzedane w 2010 r. w kilku transzach na GPW, po wprowadzeniu akcji PGE do publicznego obrotu na GPW w 2009 r. W 2010 r. Skarb Państwa planuje również sprzedaż części akcji kontrolowanej w 100% grupy Tauron Polska Energia S.A. do poziomu pozwalającego zachować władztwo korporacyjne, w pierwszej ofercie publicznej na GPW lub w trybie negocjacji z branżowymi inwestorami strategicznymi podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. W spółce Energa S.A. kontrolowanej przez Skarb Państwa w 100% planowana jest sprzedaż w 2010 r. pakietu większościowego (85%) w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Strategia dla energetyki zakłada również sprzedaż w 2009 r. w trybie negocjacji 67,05% z 76,48% posiadanych przez Skarb Państwa akcji spółki Enea S.A. 27 lipca 2009 r. Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało zaproszenie do negocjacji z terminem składania ofert do 14 sierpnia 2009 r. a 17 sierpnia 2009 r. do następnego etapu prywatyzacji spółki został zaproszony jeden inwestor. Do najważniejszych projektów na lata należy też prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., drugiego co do wielkości polskiego producenta energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego, planowana w 2010 r. przez sprzedaż w trybie negocjacji całego posiadanego przez Skarb Państwa pakietu 50% udziałów, przy rozważanej łącznej sprzedaży z akcjami kopalni węgla brunatnego Adamów i Konin. Pozostałe kluczowe projekty to planowane do sprzedaży w 2009 r. w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., Elektrociepłownia Zabrze S.A., Nadwiślańska Spółka Energetyczna S.A. i Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. W planie prywatyzacji przewidziana jest również prywatyzacja 12 innych, mniejszych spółek sektora, m.in. 2 przedsiębiorstw energetyki cieplnej, agencji rynku energii, zespołu elektrowni wodnych, towarowej giełdy energii, elektrowni i elektrociepłowni. 1 Rocznik Statystyczny GUS Priorytety Planu Prywatyzacji na lata

3 Sektor energetyczny w Polsce jest zdominowany przez cztery kontrolowane przez Skarb Państwa przeznaczone do prywatyzacji holdingi. PGE jest spółką dominującą największej energetycznej grupy kapitałowej w Polsce i jednej z największych w Europie Środkowo -Wschodniej. Notowana na GPW od listopada 2008 r. Enea jest właścicielem Elektrowni Kozienice, największej w Polsce pod względem wielkości mocy elektrowni opalanej węglem kamiennym, oraz spółki Enea Operator, sieci dystrybucyjnej obejmującej ok. 20% kraju. Tworzony przez 94 firmy Tauron jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce a Energa zarządza grupą kapitałową 44 spółek. W Polsce obecne są również zachodnioeuropejskie koncerny energetyczne, takie jak Vattenfall, RWE i EDF. Energetyka jest w Polsce jednym z najbardziej prorozwojowych obszarów gospodarki, jednak wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Intensywny wzrost makroekonomiczny w ostatnich 15 latach przełożył się na trwały wzrost zużycia energii (1995: 96 TWh, 2007: 118 TWh). Polska jest 7. co do wielkości rynkiem energii w UE, jednak relatywnie wciąż opóźnionym, przy zużyciu energii na jednego mieszkańca na poziomie 3,1 MWh (2007). 2 Potrzeba modernizacji wynika z konieczności zastąpienia przestarzałych sposobów wytwarzania energii i zwiększania niedostatecznych mocy wytwórczych oraz dostosowania do wymagań polityki energetycznej UE. O potencjale branży świadczy przewidywana dalsza konwergencja z UE, w tym dostosowanie cen. Zgodnie z raportem Fitch Ratings z grudnia 2008 r. polski sektor energetyczny w 2009 r. będzie się szybko rozwijał a struktura rynku pozostanie niezmieniona z wiodącą pozycją czterech spółek i ograniczoną konkurencją. Według raportu w najbliższych latach sektor charakteryzować będzie wdrażanie programów inwestycyjnych i rosnące nakłady oraz coraz bardziej widoczna obecność europejskiego sektora energetycznego przez prywatyzacje. 170 mln euro jest warta pomoc publiczna dla polskiej energetyki zatwierdzona w lipcu 2009 r. przez Komisję Europejską i przeznaczona na projekty dotyczące sieci dystrybucji energii. Priorytety to liberalizacja cen energii, efektywność i stymulowanie inwestycji w nowe moce wytwórcze w ramach polityki właścicielskiej w stosunku do 4 grup. W kontekście poszukiwania niskoemisyjnych sposobów wytwarzania energii planowana jest budowa w Polsce elektrowni atomowych. SEKTOR CHEMICZNY Do prywatyzacji w 2009 r. przeznaczone są trzy spółki tzw. I Grupy Chemicznej: Ciech S.A., w którym Skarb Państwa posiada 36,68%, ZAK S.A. (poprzednio: Zakłady Azotowe Kędzierzyn) i Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (ZAT), z udziałem Skarbu Państwa odpowiednio (wraz z Naftą Polską S.A.) 86,28% i 52,56%. Do sprzedaży przeznaczone jest odpowiednio 36,68%, 85% i 52,15% akcji tych spółek. Prywatyzacja grupy nastąpi w trybie negocjacji prowadzonych przez Naftę Polską na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa. 26 czerwca 2009 r. Nafta 2 Eurostat, GUS. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 3

4 Polska opublikowała zaproszenie do negocjacji z terminem składania pisemnych odpowiedzi do 15 września 2009 r. W 2010 r. planowana jest sprzedaż w trybie negocjacji dwóch kolejnych spółek chemicznych, Zakładów Azotowych Puławy S.A. (ZAP) (50,12% z 50,70% kapitału zakładowego należącego do Skarbu Państwa) i Zakładów Chemicznych Police S.A. (59,23% z 59,41%). Wszystkie te przedsiębiorstwa, z wyjątkiem ZAK, są notowane na warszawskiej giełdzie. Intencją rządu jest przekazanie inwestorom pełnej kontroli nad przedsiębiorstwami chemicznymi. Ministerstwo Skarbu Państwa planuje także sprzedaż w 2010 r. w trybie negocjacji 85% ze 100% w spółkach Azoty-Adipol S.A. i Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie oraz w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. Jednocześnie do 2010 r. planowane jest dokończenie procesu przekształceń własnościowych w sektorze chemicznym, w tym sprzedaż m.in. Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil S.A. i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego Stomil Sp. z o.o. Na polskim rynku chemicznym funkcjonuje ok. 20 dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i znaczna ilość mniejszych firm. Rynek jest skoncentrowany wokół kilku spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej pozostających pod kontrolą państwa. Polska jest jedynym producentem wielu produktów chemicznych takich jak TDI i EPI (Ciech), alkohole OXO (ZAK), melamina (ZAP), biel tytanowa (Police). Ze względu na skalę działalności modernizacja sektora jest nastawiona na konsolidację, której służy stworzenie dwóch grup chemicznych będących w stanie konkurować na polskim i europejskim rynku. Konsolidacja ma na celu podnoszenie efektywności, realizację inwestycji i zapewnienie dostępu do innowacyjnych technologii. SEKTOR FINANSOWY Najważniejszym polskim projektem prywatyzacyjnym jest sprzedaż w latach r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w której Skarb Państwa posiada 98,82%. Obecnie weryfikowane są oferty wstępne inwestorów. Planowana jest także sprzedaż w 2010 r. mniejszościowych udziałów Skarbu Państwa w spółkach sektora finansowego notowanych na giełdzie: 0,9% akcji Skarbu Państwa w Pekao S.A., 3,68% w BPH S.A. i 2,49% w BH w Warszawie S.A., najprawdopodobniej na rynku regulowanym. Ponadto w planach prywatyzacyjnych na lata jest kontrolowany przez Skarb Państwa w 51,49% bank PKO BP S.A. W ramach planu ekspansji bank wyemituje nowe akcje w celu zwiększenia kapitału zakładowego. 4 Polska posiada największy sektor bankowy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (ok. 80 banków, 28% sumy wszystkich aktywów), który w ostatnich latach rozwija się Priorytety Planu Prywatyzacji na lata

5 średnio dwa razy szybciej niż cała gospodarka. Usługi finansowe popularyzują się dzięki stałemu bogaceniu się polskiego społeczeństwa. Przewidywany wzrost aktywów sektora w latach to 16,6%. Mimo szybkiego rozwoju rynek jest nadal nienasycony i fragmentaryczny, z dwoma dominującymi bankami UniCredit i PKO BP obejmującymi ok. 25% rynku i wieloma dużo mniejszymi. 5 największych banków posiada ok. 45% udziału rynku, ok. 75% rynku kontrolują banki zagraniczne. 3 Obszarem dalszej poprawy pozostaje efektywność i jakość aktywów. Na korzyść polskiego sektora bankowego działa słaby stopień rozwoju usług finansowych i brak zaawansowanych instrumentów narażonych na wysokie ryzyko. Dzięki małej presji konkurencyjnej polskie banki zarabiają na standardowych, zabezpieczonych operacjach kredytowych i wysokich opłatach. Kryzys finansowy ma ograniczony wpływ na polski sektor finansowy również ze względu na niewielkie zadłużenie (kredyty hipoteczne w wys. ok. 13% PKB wobec średniej UE 40-50%) oraz silny nadzór i kontrolę nad rynkiem. Relacje między sektorem finansowym a tzw. sferą realną są w Polsce nadal dużo słabsze niż w krajach starej UE. W polskim sektorze ubezpieczeniowym dominującą pozycję posiada PZU S.A. z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Docelowo planowane jest również sprywatyzowanie PZU (po zakończeniu sporu z Eureko B.V.). SEKTOR WYDOBYWCZY Do najważniejszych projektów prywatyzacyjnych na lata należy sprzedaż pozostałych udziałów Skarbu Państwa w kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., jednej z największych w Polsce kopalni węgla kamiennego. Bogdanka w czerwcu 2009 r. jako pierwsza polska kopalnia węgla zadebiutowała na GPW w Warszawie, gdzie znalazła się w czterdziestce największych polskich firm. Po ofercie publicznej Skarb Państwa zachował większościowy pakiet. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki udział Skarbu Państwa wyniesie 65,50%, z których planowane jest zbycie w 2010 r. na rynku regulowanym lub w trybie negocjacji 55,97%. Do sprywatyzowania w 2010 r. przeznaczone są Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. i Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., w których MSP zamierza w trybie negocjacji sprzedać 85% z posiadanych 100%. Do 2011 r. planowana jest sprzedaż 8 innych, mniejszych spółek z sektorów kopalnictwa węgla, otoczenia górnictwa i koksownictwa, takich jak zakłady koksownicze, koksochemiczne, urządzeń górniczych i remontów, centrum badań i biuro projektowe. Sektor wydobywczy w Polsce ma strukturę holdingową z 4 wielkimi spółkami ze 100% udziałem państwa: Kompanią Węglową, Jastrzębską Spółką Węglową, Katowickim Holdingiem Węglowym i Południowym Koncernem Węglowym. Większość kopalni węgla brunatnego wchodzi w skład koncernów energetycznych, przede wszystkim PGE (kopalnie Turów i Bełchatów). Kopalnie Adamów i Konin są spółkami pod bezpośrednią kontrolą państwa. Polska jest dziewiątym pod względem wielkości producentem węgla kamiennego na świecie (2007) i największym producentem w krajach UE (56% produkcji UE, węgiel 3 EBRD transition report, 2006; Banking Regulator; Economist Intelligence Unit; koncentracja i obecność zagraniczna obliczone na podst. sumy aktywów Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 5

6 energetyczny 84,4%, 2007). Dwa najważniejsze złoża węglowe to Złoże Górnośląskie (31 kopalni) i Złoże Lubelskie (LW Bogdanka). W 2007 r. produkcja węgla w Polsce wyniosła 88 mln ton. Rosnący popyt sektora elektro-energetycznego w Polsce prowadził do wzrostu importu węgla o 142% w latach Węgiel jest dominującym surowcem energetycznym w Polsce z ponad 90% udziałem w produkcji energii elektrycznej. 4 HUTNICTWO W 2010 r. planowana jest sprzedaż do 10% udziałów w KGHM Polska Miedź S.A. z zachowaniem kontroli nad spółką. Do sprzedaży jeszcze w 2009 r. na rynku regulowanym przeznaczono 4,52% udział Skarbu Państwa w Grupie Kęty S.A. W 2010 r. planowana jest sprzedaż 85% ze 100% w spółkach Centrozłom Wrocław S.A. (negocjacje) i Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. Do 2011 r. nastąpi prywatyzacja 19 innych spółek z sektorów hutnictwa żelaza, stali i metali nieżelaznych, w tym 7 hut. W sektorze wydobycia surowców skalnych do sprzedania jest m.in. producent kruszyw, 2 kopalnie surowców mineralnych, skalnych, marmuru, dolomitu, kwarcytu i odkrywkowe kopalnie surowców drogowych. Założone w celu wspierania procesu restrukturyzacji branży Towarzystwo Finansowe Silesia kontynuuje proces przekształceń własnościowych aktywów finansowych związanych z sektorem. Prywatyzacja spółek hutniczych, głównie z udziałem inwestorów zagranicznych (Mittal), została w Polsce w większości zakończona wraz z końcem realizacji w 2006 r. rządowej strategii dla tego sektora. W nadzorze państwa pozostaje 11 spółek, w tym jedyni polscy producenci cynku i ołowiu oraz kilka niewielkich hut żelaza i stali a także huta metali nieżelaznych. Plan prywatyzacji zakłada całkowitą sprzedaż wszystkich spółek z wyłączeniem producenta miedzi KGHM, największej polskiej firmy przemysłowej notowanej na GPW, w której Skarb Państwa posiada obecnie ponad 41%. SEKTOR NAFTOWY Do prywatyzacji w 2010 r. przeznaczone jest ok. 13% udziałów w Grupie Lotos S.A. z zachowaniem przez Skarb Państwa pakietu większościowego oraz 85% ze 100% udziałów należących do Skarbu Państwa w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego S.A. w trybie negocjacji. Do 2011 r. zostaną także sprywatyzowane 2 inne rafinerie. W Polsce istnieją 2 wielkie koncerny naftowe notowane na giełdzie. Jednym z nich jest Grupa Lotos z większościowym udziałem Skarbu Państwa na poziomie 63,97%. Pomimo kryzysu sytuacja ekonomiczno-finansowa tych spółek jest stabilna. 4 GUS 6 Priorytety Planu Prywatyzacji na lata

7 SEKTOR OBRONNY W 2010 r. planowana jest sprzedaż w trybie negocjacji całego 56,82% udziału Skarbu Państwa w Hucie Stalowa Wola S.A. W latach Skarb Państwa planuje również w trybie negocjacji prywatyzację całego posiadanego udziału 53,94% w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz S.A. Do 2011 r. planowana jest prywatyzacja innych 27 spółek sektora obronnego, takich jak zakłady elektroniczne, elektromechaniczne, sprzętu precyzyjnego i komunikacyjnego, fabryka łożysk tocznych, 3 stocznie remontowe, zakład zespołów napędowych i zakład narzędziowy, 2 ośrodki badawczo-rozwojowe i biura projektowe. Przemysł obronny jest w Polsce w większości w rękach Państwa. Kierunki działań w zakresie przekształceń spółek tego sektora zawarto w Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach , która zakłada konsolidację spółek w ramach Grupy Bumar, prowadzącej procesy prywatyzacyjne wobec swoich podmiotów zależnych. Procesy w pozostałych, nie objętych konsolidacją kapitałową spółkach, prowadzi Ministerstwo Skarbu Państwa. SEKTOR FARMACEUTYCZNY W 2010 r. Ministerstwo Skarbu Państwa planuje sprzedaż w drodze przetargu publicznego 41,65% z 49,00% akcji spółki Cefarm Rzeszów S.A. Prywatyzacją trzech Polf: Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. (5,04%), Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. (16,71%) i Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. (5,14%) zajmuje się Polski Holding Farmaceutyczny, z którą spółki tworzą grupę kapitałową. W 2009 r. PHF planuje sprzedaż 85,04% w Polfie Pabianice a w 2010 r. 85,71% w Polfie Tarchomin i 85,14% w Polfie Warszawa. W latach planowana jest również prywatyzacja 85% dwóch innych społek: Centrali Farmaceutycznej Cefarm S.A. w Warszawie i Wytwórni Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. Branża farmaceutyczna, w Polsce w większości sprywatyzowana, jest od wielu lat jedną z najlepiej rozwijających się branż w Polsce. Wchodzące w skład PHF spółki produkują w większości lekarstwa sprzedawane na receptę, co zmniejsza wpływ kryzysu gospodarczego na ich wyniki. Zdecydowana większość eksportu spółek PHF to eksport do krajów WNP, w szczególności Rosji i Ukrainy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 7

8 BUDOWNICTWO W ramach planu prywatyzacji Skarb Państwa planuje przede wszystkim sprzedaż udziałów mniejszościowych: w 2009 r. 2,12% udziałów w spółce Cersanit S.A. i 3,50% w spółce Elektrobudowa S.A. Do 2011 r. planowana jest prywatyzacja ok. 39 innych spółek z sektora budownictwa, przemysłu budowlanego i ceramiki. Ponieważ sektor budownictwa jest w Polsce sprywatyzowany w ponad 95%, do sprzedaży pozostały jedynie niewielkie przedsiębiorstwa o znaczeniu lokalnym, takie jak przedsiębiorstwa robót drogowych i mostowych, budownictwa wodnego i przemysłowego, producenci ceramiki budowlanej i wyrobów kamionkowych, fabryki porcelany oraz zakłady elektryfikacji i konserwacji urządzeń wodnych. Sektor budownictwa ma w Polsce ogromny potencjał przede wszystkim w związku z przyspieszeniem decyzji o wydatkach i inwestycjach ze względu na organizację mistrzostw EURO w 2012 r. oraz z powodu nierozwiniętej sieci dróg i autostrad. Planowane są znaczne nakłady na rozbudowę dróg (104 mld zł) i kolei (45 mld zł) do 2012 r. oraz napływ funduszy unijnych w wys. 67 mld euro do 2013 r. Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się obecnie spółki z sektora budownictwa drogowego. SEKTOR MASZYNOWY I METALOWY W sektorze maszynowym w 2010 r. Skarb Państwa zamierza zbyć w trybie negocjacji 85% ze 100% w spółce Remag S.A. Do najważniejszych projektów na lata w sektorze metalowym należy spółka Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec S.A., dla której rozważane są różne tryby prywatyzacji. Do 2011 r. planowana jest prywatyzacja 48 innych spółek przemysłu maszynowego i 11 metalowego. Wśród pozostałych spółek do sprzedaży w sektorze maszynowym dominują producenci maszyn dla górnictwa, drogownictwa, rolnictwa, przemysłu drzewnego, producenci narzędzi oraz jedyny producent silników okrętowych H. Cegielski z Poznania, fabryki szlifierek, części do maszyn włókienniczych, aparatury elektromedycznej, konstrukcji stalowych, wózków podnośnikowych, form metalowych, maszyn drogowych, wentylatorów, obrabiarek do drewna, zegarów, urządzeń chemicznych, gastronomicznych, budowlanych i ośrodki badawczo-rozwojowe. Sektor ten jest w Polsce w większości sprywatyzowany a do prywatyzacji przeznaczone są wszystkie pozostające jeszcze w rękach państwa spółki. 8 Większość przeznaczonych do prywatyzacji spółek sektora metalowego to spółki odlewnicze i zajmujące się obróbką stopów metali, m.in. fabryka przewodów energetycznych, łączników, drutu, narzędzi i kolejowe zakłady nawierzchniowe. Priorytety Planu Prywatyzacji na lata

9 Produkcja maszyn i urządzeń jest w Polsce silnie rozproszona z wysokim udziałem wymiany międzynarodowej. Jakość i zaawansowanie technologiczne wyrobów sektora ma istotne znaczenie dla wzrostu produktywności innych działów gospodarki i tempa wzrostu gospodarczego. O poprawiającej się sytuacji w branży świadczą rosnące od kilku lat wydatki na inwestycje i modernizację. Produkcja maszyn i urządzeń w Polsce oraz zatrudnienie w tej branży stale rośnie a szacowany popyt na maszyny podwoi się w przeciągu najbliższych 8 lat. W przemyśle metalowym, również w większości sprywatyzowanym, największe znaczenie ma produkcja metali a najwyższą dynamikę wykazuje produkcja metalowych wyrobów gotowych, branża stale zwiększająca zatrudnienie. Perspektywy rozwoju przemysłu metalowego w Polsce są korzystne, wraz z modernizacją polskiej gospodarki będą wzrastać nakłady inwestycyjne. Popyt na stal w 2010 r. osiągnie według prognoz 9,3 mln ton. TRANSPORT W 2010 r. Skarb Państwa zamierza sprzedać w trybie negocjacji 85% w spółce Polska Żegluga Bałtycka S.A. i do 2011 r. 9 innych spółek z sektora żeglugi i portów, m.in. linie oceaniczne, port morski, port rybacki, spółkę zajmująca się obsługą radiową statków i ratownictwem. W 4-letnim programie prywatyzacji planowana jest sprzedaż 112 spółek sektora transportu, w tym w branży transportu samochodowego 74 regionalnych Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej oraz przedsiębiorstwo przewozu towarów i miejskie przedsiębiorstwo taksówkowe. Dodatkowo wśród projektów prywatyzacyjnych MSP znajdują się Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., w których Skarb Państwa posiada 67,97%. HANDEL I USŁUGI W 2009 r. planowana jest sprzedaż na rynku regulowanym 3,21% udziałów w spółce Kopex S.A. W 2010 r. Skarb Państwa planuje sprzedaż w trybie odpowiedzi na wezwanie poprzedzone negocjacjami cały pakiet 55,07% w spółce Ruch S.A., największym w Polsce dystrybutorze prasy i jednym z największych dystrybutorów artykułów FMCG. W 2010 r. Skarb Państwa planuje sprzedaż czterech przedsiębiorstw zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami: Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro S.A., Intraco S.A. i Dipservice w Warszawie S.A. (w przetargu publicznym 85% ze 100%) oraz całego 96,47% udziału w spółce Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w trybie negocjacji. Do 2011 r. zostanie również sprzedanych 15 przedsiębiorstw handlowych i 12 agencji przedsiębiorczości. W 2009 r. nastąpi prywatyzacja spółek Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (100% w trybie aukcji) i Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. (85% ze 100% w trybie negocjacji). 4-letni program prywatyzacji zakłada również prywatyzację 11 innych spółek turystycznych, m.in. przedsiębiorstw turystycznych, sieci hoteli, centrum sportowo rekreacyjnego a także WARS S.A., firmy gastronomicznej wyspecjalizowanej w obsłudze pociągów pasażerskich oraz 27 jednostek usługowych. Do sprzedaży przeznaczone są również m.in. Międzynarodowe Targi Katowickie i Poznańskie, 2 przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, zakłady melioracji, 2 biura projektów, instytut wzornictwa przemysłowego, ośrodek badań środowiskowych i geofizycznych, spółki geologiczne, wiertnicze, geodezyjno-kartograficzne oraz pracownie konserwacji zabytów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 9

10 UZDROWISKA W 2010 r. Skarb Państwa zamierza sprzedać w trybie negocjacji 85% w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich S.A. W 2009 r. planowana jest sprzedaż w trybie negocjacji większościowego pakietu w 5 innych uzdrowiskach: w Ustce, Kamieniu Pomorskim, Wieńcu Zdroju, Krakowie i Przerzeczynie Zdroju, oraz w 2010 r. w 7 kolejnych: w Ustroniu, Wysowej, Połczynie, Inowrocławiu, Jeleniej Górze, Świeradowie Zdroju i Szczawnie Zdroju. Skarb Państwa nadzoruje 25 uzdrowisk, z czego 24 w 100%. Dotychczas w Polsce sprywatyzowano z powodzeniem uzdrowisko w Nałęczowie a plan prywatyzacji przewiduje zwiększenie ilości sprywatyzowanych spółek do roku Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia przekształcenia własnościowe nie ograniczą możliwości zapewnienia leczenia uzdrowiskowego ze środków publicznych, co umożliwiło rozszerzenie katalogu prywatyzowanych uzdrowisk. POZOSTAŁE SEKTORY Do prywatyzacji pozostała jeszcze pewna liczba spółek w sektorach w większości już sprywatyzowanych, jak np. przemysł przetwórczy. W sektorze przemysłu papierniczego i drzewnego najważniejsze projekty na lata to przeznaczone do prywatyzacji w 2009 r. udziały w Mondi Packaging Paper Świecie S.A. (5%, sprzedaż na rynku regulowanym) i Fabryka Sklejka-Pisz S.A. (85% ze 100% w trybie negocjacji). Do 2011 r. nastąpi prywatyzacja kolejnych 12 spółek z sektora, w tym 3 fabryk mebli, fabryki zapałek i nasycalni podkładów. W branży spożywczej w 2010 r. Skarb Państwa planuje prywatyzację spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. (59,32%), dla której, obok Fabryki Osłonek Białkowych Fabios S.A., rozważane są różne tryby prywatyzacji. Do 2011 r. zostanie sprywatyzowanych 46 innych spółek z sektora spożywczego. W branży tej pozostały do sprzedaży jedynie drobne, lokalne przedsiębiorstwa, m.in. 6 przedsiębiorstw przemysłu ziemniaczanego, 5 chłodni, 4 zakłady nasienne, 3 zakłady zbożowo-młynarskie, 2 zakłady przemysłu cukierniczego, 2 owocowo-warzywnego, zakłady mięsne, tytoniowe, mleczarnia oraz laboratorium oceny mleka, a także 7 wytwórni wódek i rynki rolno-spożywcze. W 2010 r. Skarb Państwa zamierza sprzedać w trybie negocjacji 85% w Lubuskich Zakładach Aparatów Elektrycznych Lumel S.A. oraz do 2011 r. w 16 innych spółkach sektora elektronicznego i elektrotechnicznego. Wśród spółek sektora do prywatyzacji pozostały m.in. 3 zakłady przemysłu ortopedycznego, zakład zespołów indukcyjnych, zakłady teleelektroniczne, techniki próżniowej i instytuty automatyki. 10 Do prywatyzacji w latach przeznaczone są także spółki z sektorów takich jak sektor wydawnictw i poligrafii (Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego S.A.) oraz do 2011 r. 18 wydawnictw i spółek poligraficznych, m.in. 3 zakłady graficzne, 3 drukarnie, wydawnictwa publicystyczne i muzyczne, wydawnictwo naukowo techniczne, wydawnictwo rolnicze i leśne, instytut turystyki, składnica księgarska i ośrodek badawczo -rozwojowy), 16 spółek z sektora hodowli i upraw (ośrodki hodowli i nasiennictwa, gospodarstwo rybackie, hodowla ryb i zwierząt, przedsiębiorstwo obrotu zwierzętami hodowlanymi, stadnina koni, hodowla roślin, centrum biotechniki), 6 spółek sektora Priorytety Planu Prywatyzacji na lata

11 stoczniowego i 22 spółki z sektora odzieżowego, w tym przędzalnie, zakłady pasmanteryjne, przemysłu wełnianego, bawełnianego, tekstylne i odzieżowe. W 2009 r. Skarb Państwa planuje sprzedaż akcji w Telekomunikacji Polskiej S.A. (1,04% z posiadanych 4,15%, na rynku regulowanym). W 2010 r. zostanie sprzedane pozostałe 3,11% udziałów a do 2011 r. zostaną sprzedane udziały Skarbu Państwa w 3 innych spółkach telekomunikacyjnych. Planowana jest także prywatyzacja Mennicy Polskiej S.A. poprzez sprzedaż całości 31,64% udziału Skarbu Państwa na rynku regulowanym. PROCEDURY PRYWATYZACYJNE: Wszystkie wymienione procedury prywatyzacji dotyczą prywatyzacji pośredniej, polegającej na zbywaniu akcji i udziałów będących własnością Skarbu Państwa. Minister Skarbu Państwa dokonuje wyboru ścieżki prywatyzacyjnej, biorąc pod uwagę stopień złożoności planowanej transakcji oraz wielkość i sytuację finansową prywatyzowanej spółki. 1) OFERTA OGŁOSZONA PUBLICZNIE Umożliwia zawarcie umowy zbycia akcji/udziałów bez potrzeby prowadzenia przez strony długotrwałych negocjacji. 2) PRZETARG PUBLICZNY Polega na publicznym zaproszeniu potencjalnych inwestorów do składania ofert na zakup akcji/ udziałów Skarbu Państwa. Po upływie terminu składania ofert, komisja powołana przez Ministra Skarbu Państwa w trybie jawnym otwiera wszystkie złożone przez potencjalnych nabywców oferty oraz ocenia ich zgodność z ogłoszeniem. Następnie w trybie niejawnym ocenia złożone oferty oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej z nich albo odstępuje od przeprowadzenia przetargu bez dokonania wyboru. 3) NEGOCJACJE PODJĘTE NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA Ta ścieżka prywatyzacji jest na ogół stosowana do prywatyzacji spółek średniej i dużej wielkości, których pakiety kontrolne akcji/udziałów zbywane są na rzecz inwestorów strategicznych. Wymóg jej jawności dotyczy jedynie etapu publicznego zaproszenia do negocjacji. Podmioty dopuszczone do negocjacji uzyskują prawo do zbadania dokumentów spółki i jej przedsiębiorstwa. 4) PRZYJĘCIE OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY WEZWANIE Minister Skarbu Państwa może sprzedać akcje spółek publicznych w odpowiedzi na wezwanie. Tryb ten dotyczy wyłącznie spółek notowanych na giełdzie. 5) AUKCJA OGŁOSZONA PUBLICZNIE Potencjalni inwestorzy zapraszani są do wzięcia udziału w aukcji na podstawie ogłoszeń Ministra Skarbu Państwa publikowanych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Aukcja może być przeprowadzona, jeżeli cena wywoławcza nie jest niższa od wartości księgowej akcji. 6) SPRZEDAŻ AKCJI NA RYNKU REGULOWANYM Prywatyzacja odbywa się w trybie sprzedaży akcji dopuszczonych do zbycia na rynku regulowanym, na którym inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą kupować i sprzedawać papiery wartościowe. Broszura jest wstępnym materiałem informacyjnym. Zaprezentowane informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji (1 września 2009 r.). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 11

12 Dane kontaktowe: Centrum Relacji Inwestorskich Ministerstwo Skarbu Państwa Tel. (+48 22) Tel. (+48 22) Fax (+48 22) Centrum Relacji Inwestorskich w Ministerstwie Skarbu Państwa powstało w celu dostarczania potencjalnym inwestorom informacji o procesach prywatyzacyjnych. Zadaniem pracowników Centrum jest zapewnienie dobrej obsługi potencjalnych inwestorów, poprzez zebranie wszystkich potrzebnych informacji lub skontaktowanie zainteresowanego inwestora z odpowiednim przedstawicielem Ministerstwa, prywatyzowanej spółki lub doradcy prywatyzacyjnego. Centrum Relacji Inwestorskich jest otwarte od poniedziałku do piątku. Ministerstwo Skarbu Państwa Krucza 36/Wspólna Warszawa Polska

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA. Priorytety Planu Prywatyzacji. na lata 2009-2011

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA. Priorytety Planu Prywatyzacji. na lata 2009-2011 MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA Priorytety Planu Prywatyzacji na lata 2009-2011 POLSKA OFERTA PRYWATYZACYJNA NA LATA 2009-2011 Sektor publiczny w Polsce obejmuje ponad 20% gospodarki z charakterystycznym bardzo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Pozycja 15. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Pozycja 15. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Pozycja 15 Zarządzenie Nr 15 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Pozycja 1. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Pozycja 1. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Pozycja 1 Zarządzenie Nr 5 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Pozycja 27. Zar ząd zenie Nr 27 Ministra Skarbu Państwa1) z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Pozycja 27. Zar ząd zenie Nr 27 Ministra Skarbu Państwa1) z dnia 13 sierpnia 2015 r. Elektronicznie podpisany przez Beata Trejnowska Data: 2015.08.14 08:54:21 +02'00' DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Pozycja 27 Zar ząd zenie Nr 27 Ministra Skarbu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Chmielewski. Kompetencje. Wojciech Chmielewski Podsekretarz Stanu

Wojciech Chmielewski. Kompetencje. Wojciech Chmielewski Podsekretarz Stanu Wojciech Chmielewski Wojciech Chmielewski Podsekretarz Stanu Kompetencje Podsekretarz Stanu Wojciech Chmielewski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych: 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 12 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 12 września 2011 r. Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa Nr 5 61 Poz. 12 12 ZARZĄDZENIE Nr 44 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 12 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r. Pozycja 42

Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r. Pozycja 42 Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r. Pozycja 42 ZARZĄDZENIE NR 56 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Pozycja 12. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 6 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Pozycja 12. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 6 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Pozycja 12 Zarządzenie Nr 36 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 6 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2015 r. Pozycja 2. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2015 r. Pozycja 2. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 5 lutego 2015 r. Pozycja 2 Zarządzenie Nr 2 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2015 r. Pozycja 3. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2015 r. Pozycja 3. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 19 lutego 2015 r. Pozycja 3 Zarządzenie Nr 3 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Pozycja 21. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 17 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Pozycja 21. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 17 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Pozycja 21 Zarządzenie Nr 21 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Pozycja 22

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Pozycja 22 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Pozycja 22 ZarZądZenie nr 22 Ministra skarbu Państwa 1) z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa skarbu Państwa Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 7 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. 8 ZARZĄDZENIE Nr 31 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 41 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa Nr 5 55 Poz. 11 11 ZARZĄDZENIE Nr 41 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Pozycja 5. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 26 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Pozycja 5. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Pozycja 5 Zarządzenie Nr 5 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2011 r. Nr 5

Warszawa, dnia 26 września 2011 r. Nr 5 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 26 września 2011 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SKARBU PAŃSTWA: 10 Nr 38 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. Pozycja 6

Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. Pozycja 6 Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. Pozycja 6 ZarZądZenie nr 14 Ministra skarbu Państwa 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa skarbu Państwa Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend przewidywane na 2014

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Przekształcenia własnow asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Fuzje i przejęcia w latach 2007-2008 2008 (Świat)( Liczba fuzji i przejęć w energetyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości

Bardziej szczegółowo

Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i

Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i Przemysł Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy. Przemysł to działalność gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego. Katowice 23 Sierpnia 2017 r.

Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego. Katowice 23 Sierpnia 2017 r. Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego Katowice 23 Sierpnia 2017 r. Podstawowe informacje o spółce Forma prawna Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A.

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A. Plany spółki na najbliższe lata, obecna sytuacja w polskiej branży węglowej oraz szczegóły planowanych inwestycji były

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2011 r. Nr 4

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2011 r. Nr 4 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2011 r. Nr 4 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SKARBU PAŃSTWA: 8 Nr 31 z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 24 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 24 lutego 2011 r. 4 ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania przekształceniowe... 5 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend... 8 5. Działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Pozycja 1

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Pozycja 1 Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Pozycja 1 Zarządzenie Nr 1 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy

Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy na podstawie raportu Analiza przekształceń własnościowych w Polsce i w Europie ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej Jacek

Bardziej szczegółowo

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Spółki prowadzące

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Nr 1157. Informacja. Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1157. Informacja. Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 Październik 2005 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 3

Warszawa, dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 3 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SKARBU PAŃSTWA: 5 Nr 25 z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Pozycja 5. ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Pozycja 5. ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa Pozycja 5 ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie spółek (404)

Wyszukiwanie spółek (404) Wyszukiwanie spółek (404) Nazwa podmiotu Siedziba Udział Skarbu Państwa(%) Stan prawno-organizacyjny Departament nadzorujący METRON-SYSTEM Sp. z w likwidacji Olsztyn 53,103448 Likwidacja Departament Tłocznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 16 maja 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 16 maja 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SKARBU PAŃSTWA: 3 Nr 9 z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA.

W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA. W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA. W dniu 23 października br., na głównym rynku GPW zadebiutowała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1 ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. - Jastrzębska Spółka Węglowa drugim tegorocznym największym IPO w Europie.

Bardziej szczegółowo

Departament Nadzoru Właścicielskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego Departament Nadzoru Właścicielskiego Dyrektor Zastępca dyrektora Adres email - Telefon - Fax - Ewa Sibrecht-Ośka Grzegorz Barszcz, Radosław Tabak Pokaż zadania departamentu Nadzorowane podmioty "ARELAN"

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 8* ) 17 Nr 56 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa...

Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 8* ) 17 Nr 56 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa... DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 8* ) TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 17 Nr 56 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia lipca 2010 r. MSP/DNWiP3/WP/3226/EK/10. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP

Warszawa, dnia lipca 2010 r. MSP/DNWiP3/WP/3226/EK/10. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP MSP/DNWiP3/WP/3226/EK/10 Warszawa, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23 lipca 2010 r., znak: BPS/KGN-034/253/10

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została Odpowiedzi na pytania zadane Zarządowi Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ( Spółka ) w trybie art. 428 1 kodeksu spółek handlowych ( KSH ) podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w

Bardziej szczegółowo

Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł.

Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł. Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł. W dniu 17 czerwca br. na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka ABC Data SA. Był to dziesiąty debiut w tym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SKARBU PAŃ STWA STRATEGIA PRYWATYZACJI SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

MINISTERSTWO SKARBU PAŃ STWA STRATEGIA PRYWATYZACJI SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃ STWA STRATEGIA PRYWATYZACJI SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO WSTĘP Zaprezentowany poniżej program pn Strategia prywatyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego stanowić będzie,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Skarbu Państwa. Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2012 r.

Ministerstwo Skarbu Państwa. Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2012 r. Ministerstwo Skarbu Państwa Akceptuję... Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2012 r. Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji...

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w 2016 r.

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w 2016 r. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w 2016 r. Działalność Grupy Enea W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonuje pięć wiodących podmiotów odpowiadających za poszczególne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 października 2012 r. Pozycja 15. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 4 października 2012 r.

Warszawa, dnia 11 października 2012 r. Pozycja 15. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 4 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa, dnia 11 października 2012 r. Pozycja 15 Zarządzenie Nr 56 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 4 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ SA.

1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ SA. 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PCZ SA. Polski Holding Medyczny PCZ SA grupa zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw medycznych działających na rynku zdrowia ludzkiego, zajmujących się świadczeniem wszelkich

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej * : listopad/grudzień 2006r.

Przewidywany termin wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej * : listopad/grudzień 2006r. PROGRAM PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, DLA KTÓRYCH WOJEWODA ŚLĄSKI PEŁNI FUNKCJĘ ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NA OKRES DO 2007 r. Zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2006r., Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych WSPARCIE FINANSOWE Co oferujemy? Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane średnim i dużym przedsiębiorcom, które mają służyć finansowaniu realizowanych kontraktów i zamówień, poprawie efektywności prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Zarząd mieniem państwowym. PPwG 2017

Zarząd mieniem państwowym. PPwG 2017 Zarząd mieniem państwowym PPwG 2017 1 Mienie Skarbu Państwa Ewidencja zbiorcza (2015) dobra kultury, zasoby archiwalne, zasoby naturalne bez wyceny grunty ( 35,4% powierzchni Polski) 325 mld budynki, budowle,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2011 r. Nr 7. 15 Nr 53 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa...

Warszawa, dnia 9 grudnia 2011 r. Nr 7. 15 Nr 53 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa... DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 9 grudnia 2011 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 15 Nr 53 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 16 maja 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 16 maja 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SKARBU PAŃSTWA: 3 Nr 9 z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia Q1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Solidne wyniki Q1 2017 koszty pod kontrolą UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie.

Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie. Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. podsumowanie www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 Prywatyzacja PKP Energetyka 2 NAJWIĘKSZA PRYWATYZACJA 2015 JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PROCESÓW NA RYNKU ZAOFEROWANA WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą Paweł PONETA Grupa TAURON TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

O prywatyzacji i zamiarach Skarbu Państwa

O prywatyzacji i zamiarach Skarbu Państwa Warszawa, 7 kwietnia 2009 O prywatyzacji i zamiarach Skarbu Państwa Procesy prywatyzacyjne wśród ogromnej rzeszy polskiego społeczeństwa - zawsze budziły skrajne emocje. Jedni uważali, że mają one zbawienny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

- badania i analizy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- badania i analizy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - badania i analizy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CEL PROJEKTU Zwiększenie świadomości aktorów/ podmiotów rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo