Priorytety Planu Prywatyzacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Priorytety Planu Prywatyzacji"

Transkrypt

1 Priorytety Planu Prywatyzacji na lata

2 POLSKA OFERTA PRYWATYZACYJNA NA LATA Sektor publiczny w Polsce obejmuje ponad 20% gospodarki z charakterystycznym bardzo zróżnicowanym zakresem sprywatyzowania branż. W niektórych branżach podstawowych, takich jak przetwórstwo przemysłowe, budownictwo i handel, udział firm prywatnych przekracza 95%, a więc nie różni się od rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Jednocześnie istnieją ważne sektory gospodarki z dominującą lub bardzo znaczącą rolą państwa. Najmniej sprywatyzowane sektory to energetyka, transport, przemysł wydobywczy i hutnictwo oraz przemysł chemiczny, gdzie przedsiębiorstwa publiczne stanowią odpowiednio 85%, 65%, 52% i 30% (według przychodów). 1 SEKTOR ENERGETYCZNY Do Skarbu Państwa należy 100% akcji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., z których do 10% zostanie sprzedane w 2010 r. w kilku transzach na GPW, po wprowadzeniu akcji PGE do publicznego obrotu na GPW w 2009 r. W 2010 r. Skarb Państwa planuje również sprzedaż części akcji kontrolowanej w 100% grupy Tauron Polska Energia S.A. do poziomu pozwalającego zachować władztwo korporacyjne, w pierwszej ofercie publicznej na GPW lub w trybie negocjacji z branżowymi inwestorami strategicznymi podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. W spółce Energa S.A. kontrolowanej przez Skarb Państwa w 100% planowana jest sprzedaż w 2010 r. pakietu większościowego (85%) w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Strategia dla energetyki zakłada również sprzedaż w 2009 r. w trybie negocjacji 67,05% z 76,48% posiadanych przez Skarb Państwa akcji spółki Enea S.A. 27 lipca 2009 r. Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało zaproszenie do negocjacji z terminem składania ofert do 14 sierpnia 2009 r. a 17 sierpnia 2009 r. do następnego etapu prywatyzacji spółki został zaproszony jeden inwestor. Do najważniejszych projektów na lata należy też prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., drugiego co do wielkości polskiego producenta energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego, planowana w 2010 r. przez sprzedaż w trybie negocjacji całego posiadanego przez Skarb Państwa pakietu 50% udziałów, przy rozważanej łącznej sprzedaży z akcjami kopalni węgla brunatnego Adamów i Konin. Pozostałe kluczowe projekty to planowane do sprzedaży w 2009 r. w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., Elektrociepłownia Zabrze S.A., Nadwiślańska Spółka Energetyczna S.A. i Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. W planie prywatyzacji przewidziana jest również prywatyzacja 12 innych, mniejszych spółek sektora, m.in. 2 przedsiębiorstw energetyki cieplnej, agencji rynku energii, zespołu elektrowni wodnych, towarowej giełdy energii, elektrowni i elektrociepłowni. 1 Rocznik Statystyczny GUS Priorytety Planu Prywatyzacji na lata

3 Sektor energetyczny w Polsce jest zdominowany przez cztery kontrolowane przez Skarb Państwa przeznaczone do prywatyzacji holdingi. PGE jest spółką dominującą największej energetycznej grupy kapitałowej w Polsce i jednej z największych w Europie Środkowo -Wschodniej. Notowana na GPW od listopada 2008 r. Enea jest właścicielem Elektrowni Kozienice, największej w Polsce pod względem wielkości mocy elektrowni opalanej węglem kamiennym, oraz spółki Enea Operator, sieci dystrybucyjnej obejmującej ok. 20% kraju. Tworzony przez 94 firmy Tauron jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce a Energa zarządza grupą kapitałową 44 spółek. W Polsce obecne są również zachodnioeuropejskie koncerny energetyczne, takie jak Vattenfall, RWE i EDF. Energetyka jest w Polsce jednym z najbardziej prorozwojowych obszarów gospodarki, jednak wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Intensywny wzrost makroekonomiczny w ostatnich 15 latach przełożył się na trwały wzrost zużycia energii (1995: 96 TWh, 2007: 118 TWh). Polska jest 7. co do wielkości rynkiem energii w UE, jednak relatywnie wciąż opóźnionym, przy zużyciu energii na jednego mieszkańca na poziomie 3,1 MWh (2007). 2 Potrzeba modernizacji wynika z konieczności zastąpienia przestarzałych sposobów wytwarzania energii i zwiększania niedostatecznych mocy wytwórczych oraz dostosowania do wymagań polityki energetycznej UE. O potencjale branży świadczy przewidywana dalsza konwergencja z UE, w tym dostosowanie cen. Zgodnie z raportem Fitch Ratings z grudnia 2008 r. polski sektor energetyczny w 2009 r. będzie się szybko rozwijał a struktura rynku pozostanie niezmieniona z wiodącą pozycją czterech spółek i ograniczoną konkurencją. Według raportu w najbliższych latach sektor charakteryzować będzie wdrażanie programów inwestycyjnych i rosnące nakłady oraz coraz bardziej widoczna obecność europejskiego sektora energetycznego przez prywatyzacje. 170 mln euro jest warta pomoc publiczna dla polskiej energetyki zatwierdzona w lipcu 2009 r. przez Komisję Europejską i przeznaczona na projekty dotyczące sieci dystrybucji energii. Priorytety to liberalizacja cen energii, efektywność i stymulowanie inwestycji w nowe moce wytwórcze w ramach polityki właścicielskiej w stosunku do 4 grup. W kontekście poszukiwania niskoemisyjnych sposobów wytwarzania energii planowana jest budowa w Polsce elektrowni atomowych. SEKTOR CHEMICZNY Do prywatyzacji w 2009 r. przeznaczone są trzy spółki tzw. I Grupy Chemicznej: Ciech S.A., w którym Skarb Państwa posiada 36,68%, ZAK S.A. (poprzednio: Zakłady Azotowe Kędzierzyn) i Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (ZAT), z udziałem Skarbu Państwa odpowiednio (wraz z Naftą Polską S.A.) 86,28% i 52,56%. Do sprzedaży przeznaczone jest odpowiednio 36,68%, 85% i 52,15% akcji tych spółek. Prywatyzacja grupy nastąpi w trybie negocjacji prowadzonych przez Naftę Polską na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa. 26 czerwca 2009 r. Nafta 2 Eurostat, GUS. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 3

4 Polska opublikowała zaproszenie do negocjacji z terminem składania pisemnych odpowiedzi do 15 września 2009 r. W 2010 r. planowana jest sprzedaż w trybie negocjacji dwóch kolejnych spółek chemicznych, Zakładów Azotowych Puławy S.A. (ZAP) (50,12% z 50,70% kapitału zakładowego należącego do Skarbu Państwa) i Zakładów Chemicznych Police S.A. (59,23% z 59,41%). Wszystkie te przedsiębiorstwa, z wyjątkiem ZAK, są notowane na warszawskiej giełdzie. Intencją rządu jest przekazanie inwestorom pełnej kontroli nad przedsiębiorstwami chemicznymi. Ministerstwo Skarbu Państwa planuje także sprzedaż w 2010 r. w trybie negocjacji 85% ze 100% w spółkach Azoty-Adipol S.A. i Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie oraz w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. Jednocześnie do 2010 r. planowane jest dokończenie procesu przekształceń własnościowych w sektorze chemicznym, w tym sprzedaż m.in. Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil S.A. i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego Stomil Sp. z o.o. Na polskim rynku chemicznym funkcjonuje ok. 20 dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i znaczna ilość mniejszych firm. Rynek jest skoncentrowany wokół kilku spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej pozostających pod kontrolą państwa. Polska jest jedynym producentem wielu produktów chemicznych takich jak TDI i EPI (Ciech), alkohole OXO (ZAK), melamina (ZAP), biel tytanowa (Police). Ze względu na skalę działalności modernizacja sektora jest nastawiona na konsolidację, której służy stworzenie dwóch grup chemicznych będących w stanie konkurować na polskim i europejskim rynku. Konsolidacja ma na celu podnoszenie efektywności, realizację inwestycji i zapewnienie dostępu do innowacyjnych technologii. SEKTOR FINANSOWY Najważniejszym polskim projektem prywatyzacyjnym jest sprzedaż w latach r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w której Skarb Państwa posiada 98,82%. Obecnie weryfikowane są oferty wstępne inwestorów. Planowana jest także sprzedaż w 2010 r. mniejszościowych udziałów Skarbu Państwa w spółkach sektora finansowego notowanych na giełdzie: 0,9% akcji Skarbu Państwa w Pekao S.A., 3,68% w BPH S.A. i 2,49% w BH w Warszawie S.A., najprawdopodobniej na rynku regulowanym. Ponadto w planach prywatyzacyjnych na lata jest kontrolowany przez Skarb Państwa w 51,49% bank PKO BP S.A. W ramach planu ekspansji bank wyemituje nowe akcje w celu zwiększenia kapitału zakładowego. 4 Polska posiada największy sektor bankowy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (ok. 80 banków, 28% sumy wszystkich aktywów), który w ostatnich latach rozwija się Priorytety Planu Prywatyzacji na lata

5 średnio dwa razy szybciej niż cała gospodarka. Usługi finansowe popularyzują się dzięki stałemu bogaceniu się polskiego społeczeństwa. Przewidywany wzrost aktywów sektora w latach to 16,6%. Mimo szybkiego rozwoju rynek jest nadal nienasycony i fragmentaryczny, z dwoma dominującymi bankami UniCredit i PKO BP obejmującymi ok. 25% rynku i wieloma dużo mniejszymi. 5 największych banków posiada ok. 45% udziału rynku, ok. 75% rynku kontrolują banki zagraniczne. 3 Obszarem dalszej poprawy pozostaje efektywność i jakość aktywów. Na korzyść polskiego sektora bankowego działa słaby stopień rozwoju usług finansowych i brak zaawansowanych instrumentów narażonych na wysokie ryzyko. Dzięki małej presji konkurencyjnej polskie banki zarabiają na standardowych, zabezpieczonych operacjach kredytowych i wysokich opłatach. Kryzys finansowy ma ograniczony wpływ na polski sektor finansowy również ze względu na niewielkie zadłużenie (kredyty hipoteczne w wys. ok. 13% PKB wobec średniej UE 40-50%) oraz silny nadzór i kontrolę nad rynkiem. Relacje między sektorem finansowym a tzw. sferą realną są w Polsce nadal dużo słabsze niż w krajach starej UE. W polskim sektorze ubezpieczeniowym dominującą pozycję posiada PZU S.A. z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Docelowo planowane jest również sprywatyzowanie PZU (po zakończeniu sporu z Eureko B.V.). SEKTOR WYDOBYWCZY Do najważniejszych projektów prywatyzacyjnych na lata należy sprzedaż pozostałych udziałów Skarbu Państwa w kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., jednej z największych w Polsce kopalni węgla kamiennego. Bogdanka w czerwcu 2009 r. jako pierwsza polska kopalnia węgla zadebiutowała na GPW w Warszawie, gdzie znalazła się w czterdziestce największych polskich firm. Po ofercie publicznej Skarb Państwa zachował większościowy pakiet. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki udział Skarbu Państwa wyniesie 65,50%, z których planowane jest zbycie w 2010 r. na rynku regulowanym lub w trybie negocjacji 55,97%. Do sprywatyzowania w 2010 r. przeznaczone są Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. i Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., w których MSP zamierza w trybie negocjacji sprzedać 85% z posiadanych 100%. Do 2011 r. planowana jest sprzedaż 8 innych, mniejszych spółek z sektorów kopalnictwa węgla, otoczenia górnictwa i koksownictwa, takich jak zakłady koksownicze, koksochemiczne, urządzeń górniczych i remontów, centrum badań i biuro projektowe. Sektor wydobywczy w Polsce ma strukturę holdingową z 4 wielkimi spółkami ze 100% udziałem państwa: Kompanią Węglową, Jastrzębską Spółką Węglową, Katowickim Holdingiem Węglowym i Południowym Koncernem Węglowym. Większość kopalni węgla brunatnego wchodzi w skład koncernów energetycznych, przede wszystkim PGE (kopalnie Turów i Bełchatów). Kopalnie Adamów i Konin są spółkami pod bezpośrednią kontrolą państwa. Polska jest dziewiątym pod względem wielkości producentem węgla kamiennego na świecie (2007) i największym producentem w krajach UE (56% produkcji UE, węgiel 3 EBRD transition report, 2006; Banking Regulator; Economist Intelligence Unit; koncentracja i obecność zagraniczna obliczone na podst. sumy aktywów Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 5

6 energetyczny 84,4%, 2007). Dwa najważniejsze złoża węglowe to Złoże Górnośląskie (31 kopalni) i Złoże Lubelskie (LW Bogdanka). W 2007 r. produkcja węgla w Polsce wyniosła 88 mln ton. Rosnący popyt sektora elektro-energetycznego w Polsce prowadził do wzrostu importu węgla o 142% w latach Węgiel jest dominującym surowcem energetycznym w Polsce z ponad 90% udziałem w produkcji energii elektrycznej. 4 HUTNICTWO W 2010 r. planowana jest sprzedaż do 10% udziałów w KGHM Polska Miedź S.A. z zachowaniem kontroli nad spółką. Do sprzedaży jeszcze w 2009 r. na rynku regulowanym przeznaczono 4,52% udział Skarbu Państwa w Grupie Kęty S.A. W 2010 r. planowana jest sprzedaż 85% ze 100% w spółkach Centrozłom Wrocław S.A. (negocjacje) i Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. Do 2011 r. nastąpi prywatyzacja 19 innych spółek z sektorów hutnictwa żelaza, stali i metali nieżelaznych, w tym 7 hut. W sektorze wydobycia surowców skalnych do sprzedania jest m.in. producent kruszyw, 2 kopalnie surowców mineralnych, skalnych, marmuru, dolomitu, kwarcytu i odkrywkowe kopalnie surowców drogowych. Założone w celu wspierania procesu restrukturyzacji branży Towarzystwo Finansowe Silesia kontynuuje proces przekształceń własnościowych aktywów finansowych związanych z sektorem. Prywatyzacja spółek hutniczych, głównie z udziałem inwestorów zagranicznych (Mittal), została w Polsce w większości zakończona wraz z końcem realizacji w 2006 r. rządowej strategii dla tego sektora. W nadzorze państwa pozostaje 11 spółek, w tym jedyni polscy producenci cynku i ołowiu oraz kilka niewielkich hut żelaza i stali a także huta metali nieżelaznych. Plan prywatyzacji zakłada całkowitą sprzedaż wszystkich spółek z wyłączeniem producenta miedzi KGHM, największej polskiej firmy przemysłowej notowanej na GPW, w której Skarb Państwa posiada obecnie ponad 41%. SEKTOR NAFTOWY Do prywatyzacji w 2010 r. przeznaczone jest ok. 13% udziałów w Grupie Lotos S.A. z zachowaniem przez Skarb Państwa pakietu większościowego oraz 85% ze 100% udziałów należących do Skarbu Państwa w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego S.A. w trybie negocjacji. Do 2011 r. zostaną także sprywatyzowane 2 inne rafinerie. W Polsce istnieją 2 wielkie koncerny naftowe notowane na giełdzie. Jednym z nich jest Grupa Lotos z większościowym udziałem Skarbu Państwa na poziomie 63,97%. Pomimo kryzysu sytuacja ekonomiczno-finansowa tych spółek jest stabilna. 4 GUS 6 Priorytety Planu Prywatyzacji na lata

7 SEKTOR OBRONNY W 2010 r. planowana jest sprzedaż w trybie negocjacji całego 56,82% udziału Skarbu Państwa w Hucie Stalowa Wola S.A. W latach Skarb Państwa planuje również w trybie negocjacji prywatyzację całego posiadanego udziału 53,94% w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz S.A. Do 2011 r. planowana jest prywatyzacja innych 27 spółek sektora obronnego, takich jak zakłady elektroniczne, elektromechaniczne, sprzętu precyzyjnego i komunikacyjnego, fabryka łożysk tocznych, 3 stocznie remontowe, zakład zespołów napędowych i zakład narzędziowy, 2 ośrodki badawczo-rozwojowe i biura projektowe. Przemysł obronny jest w Polsce w większości w rękach Państwa. Kierunki działań w zakresie przekształceń spółek tego sektora zawarto w Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach , która zakłada konsolidację spółek w ramach Grupy Bumar, prowadzącej procesy prywatyzacyjne wobec swoich podmiotów zależnych. Procesy w pozostałych, nie objętych konsolidacją kapitałową spółkach, prowadzi Ministerstwo Skarbu Państwa. SEKTOR FARMACEUTYCZNY W 2010 r. Ministerstwo Skarbu Państwa planuje sprzedaż w drodze przetargu publicznego 41,65% z 49,00% akcji spółki Cefarm Rzeszów S.A. Prywatyzacją trzech Polf: Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. (5,04%), Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. (16,71%) i Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. (5,14%) zajmuje się Polski Holding Farmaceutyczny, z którą spółki tworzą grupę kapitałową. W 2009 r. PHF planuje sprzedaż 85,04% w Polfie Pabianice a w 2010 r. 85,71% w Polfie Tarchomin i 85,14% w Polfie Warszawa. W latach planowana jest również prywatyzacja 85% dwóch innych społek: Centrali Farmaceutycznej Cefarm S.A. w Warszawie i Wytwórni Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. Branża farmaceutyczna, w Polsce w większości sprywatyzowana, jest od wielu lat jedną z najlepiej rozwijających się branż w Polsce. Wchodzące w skład PHF spółki produkują w większości lekarstwa sprzedawane na receptę, co zmniejsza wpływ kryzysu gospodarczego na ich wyniki. Zdecydowana większość eksportu spółek PHF to eksport do krajów WNP, w szczególności Rosji i Ukrainy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 7

8 BUDOWNICTWO W ramach planu prywatyzacji Skarb Państwa planuje przede wszystkim sprzedaż udziałów mniejszościowych: w 2009 r. 2,12% udziałów w spółce Cersanit S.A. i 3,50% w spółce Elektrobudowa S.A. Do 2011 r. planowana jest prywatyzacja ok. 39 innych spółek z sektora budownictwa, przemysłu budowlanego i ceramiki. Ponieważ sektor budownictwa jest w Polsce sprywatyzowany w ponad 95%, do sprzedaży pozostały jedynie niewielkie przedsiębiorstwa o znaczeniu lokalnym, takie jak przedsiębiorstwa robót drogowych i mostowych, budownictwa wodnego i przemysłowego, producenci ceramiki budowlanej i wyrobów kamionkowych, fabryki porcelany oraz zakłady elektryfikacji i konserwacji urządzeń wodnych. Sektor budownictwa ma w Polsce ogromny potencjał przede wszystkim w związku z przyspieszeniem decyzji o wydatkach i inwestycjach ze względu na organizację mistrzostw EURO w 2012 r. oraz z powodu nierozwiniętej sieci dróg i autostrad. Planowane są znaczne nakłady na rozbudowę dróg (104 mld zł) i kolei (45 mld zł) do 2012 r. oraz napływ funduszy unijnych w wys. 67 mld euro do 2013 r. Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się obecnie spółki z sektora budownictwa drogowego. SEKTOR MASZYNOWY I METALOWY W sektorze maszynowym w 2010 r. Skarb Państwa zamierza zbyć w trybie negocjacji 85% ze 100% w spółce Remag S.A. Do najważniejszych projektów na lata w sektorze metalowym należy spółka Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec S.A., dla której rozważane są różne tryby prywatyzacji. Do 2011 r. planowana jest prywatyzacja 48 innych spółek przemysłu maszynowego i 11 metalowego. Wśród pozostałych spółek do sprzedaży w sektorze maszynowym dominują producenci maszyn dla górnictwa, drogownictwa, rolnictwa, przemysłu drzewnego, producenci narzędzi oraz jedyny producent silników okrętowych H. Cegielski z Poznania, fabryki szlifierek, części do maszyn włókienniczych, aparatury elektromedycznej, konstrukcji stalowych, wózków podnośnikowych, form metalowych, maszyn drogowych, wentylatorów, obrabiarek do drewna, zegarów, urządzeń chemicznych, gastronomicznych, budowlanych i ośrodki badawczo-rozwojowe. Sektor ten jest w Polsce w większości sprywatyzowany a do prywatyzacji przeznaczone są wszystkie pozostające jeszcze w rękach państwa spółki. 8 Większość przeznaczonych do prywatyzacji spółek sektora metalowego to spółki odlewnicze i zajmujące się obróbką stopów metali, m.in. fabryka przewodów energetycznych, łączników, drutu, narzędzi i kolejowe zakłady nawierzchniowe. Priorytety Planu Prywatyzacji na lata

9 Produkcja maszyn i urządzeń jest w Polsce silnie rozproszona z wysokim udziałem wymiany międzynarodowej. Jakość i zaawansowanie technologiczne wyrobów sektora ma istotne znaczenie dla wzrostu produktywności innych działów gospodarki i tempa wzrostu gospodarczego. O poprawiającej się sytuacji w branży świadczą rosnące od kilku lat wydatki na inwestycje i modernizację. Produkcja maszyn i urządzeń w Polsce oraz zatrudnienie w tej branży stale rośnie a szacowany popyt na maszyny podwoi się w przeciągu najbliższych 8 lat. W przemyśle metalowym, również w większości sprywatyzowanym, największe znaczenie ma produkcja metali a najwyższą dynamikę wykazuje produkcja metalowych wyrobów gotowych, branża stale zwiększająca zatrudnienie. Perspektywy rozwoju przemysłu metalowego w Polsce są korzystne, wraz z modernizacją polskiej gospodarki będą wzrastać nakłady inwestycyjne. Popyt na stal w 2010 r. osiągnie według prognoz 9,3 mln ton. TRANSPORT W 2010 r. Skarb Państwa zamierza sprzedać w trybie negocjacji 85% w spółce Polska Żegluga Bałtycka S.A. i do 2011 r. 9 innych spółek z sektora żeglugi i portów, m.in. linie oceaniczne, port morski, port rybacki, spółkę zajmująca się obsługą radiową statków i ratownictwem. W 4-letnim programie prywatyzacji planowana jest sprzedaż 112 spółek sektora transportu, w tym w branży transportu samochodowego 74 regionalnych Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej oraz przedsiębiorstwo przewozu towarów i miejskie przedsiębiorstwo taksówkowe. Dodatkowo wśród projektów prywatyzacyjnych MSP znajdują się Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., w których Skarb Państwa posiada 67,97%. HANDEL I USŁUGI W 2009 r. planowana jest sprzedaż na rynku regulowanym 3,21% udziałów w spółce Kopex S.A. W 2010 r. Skarb Państwa planuje sprzedaż w trybie odpowiedzi na wezwanie poprzedzone negocjacjami cały pakiet 55,07% w spółce Ruch S.A., największym w Polsce dystrybutorze prasy i jednym z największych dystrybutorów artykułów FMCG. W 2010 r. Skarb Państwa planuje sprzedaż czterech przedsiębiorstw zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami: Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro S.A., Intraco S.A. i Dipservice w Warszawie S.A. (w przetargu publicznym 85% ze 100%) oraz całego 96,47% udziału w spółce Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w trybie negocjacji. Do 2011 r. zostanie również sprzedanych 15 przedsiębiorstw handlowych i 12 agencji przedsiębiorczości. W 2009 r. nastąpi prywatyzacja spółek Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (100% w trybie aukcji) i Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. (85% ze 100% w trybie negocjacji). 4-letni program prywatyzacji zakłada również prywatyzację 11 innych spółek turystycznych, m.in. przedsiębiorstw turystycznych, sieci hoteli, centrum sportowo rekreacyjnego a także WARS S.A., firmy gastronomicznej wyspecjalizowanej w obsłudze pociągów pasażerskich oraz 27 jednostek usługowych. Do sprzedaży przeznaczone są również m.in. Międzynarodowe Targi Katowickie i Poznańskie, 2 przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, zakłady melioracji, 2 biura projektów, instytut wzornictwa przemysłowego, ośrodek badań środowiskowych i geofizycznych, spółki geologiczne, wiertnicze, geodezyjno-kartograficzne oraz pracownie konserwacji zabytów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 9

10 UZDROWISKA W 2010 r. Skarb Państwa zamierza sprzedać w trybie negocjacji 85% w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich S.A. W 2009 r. planowana jest sprzedaż w trybie negocjacji większościowego pakietu w 5 innych uzdrowiskach: w Ustce, Kamieniu Pomorskim, Wieńcu Zdroju, Krakowie i Przerzeczynie Zdroju, oraz w 2010 r. w 7 kolejnych: w Ustroniu, Wysowej, Połczynie, Inowrocławiu, Jeleniej Górze, Świeradowie Zdroju i Szczawnie Zdroju. Skarb Państwa nadzoruje 25 uzdrowisk, z czego 24 w 100%. Dotychczas w Polsce sprywatyzowano z powodzeniem uzdrowisko w Nałęczowie a plan prywatyzacji przewiduje zwiększenie ilości sprywatyzowanych spółek do roku Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia przekształcenia własnościowe nie ograniczą możliwości zapewnienia leczenia uzdrowiskowego ze środków publicznych, co umożliwiło rozszerzenie katalogu prywatyzowanych uzdrowisk. POZOSTAŁE SEKTORY Do prywatyzacji pozostała jeszcze pewna liczba spółek w sektorach w większości już sprywatyzowanych, jak np. przemysł przetwórczy. W sektorze przemysłu papierniczego i drzewnego najważniejsze projekty na lata to przeznaczone do prywatyzacji w 2009 r. udziały w Mondi Packaging Paper Świecie S.A. (5%, sprzedaż na rynku regulowanym) i Fabryka Sklejka-Pisz S.A. (85% ze 100% w trybie negocjacji). Do 2011 r. nastąpi prywatyzacja kolejnych 12 spółek z sektora, w tym 3 fabryk mebli, fabryki zapałek i nasycalni podkładów. W branży spożywczej w 2010 r. Skarb Państwa planuje prywatyzację spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. (59,32%), dla której, obok Fabryki Osłonek Białkowych Fabios S.A., rozważane są różne tryby prywatyzacji. Do 2011 r. zostanie sprywatyzowanych 46 innych spółek z sektora spożywczego. W branży tej pozostały do sprzedaży jedynie drobne, lokalne przedsiębiorstwa, m.in. 6 przedsiębiorstw przemysłu ziemniaczanego, 5 chłodni, 4 zakłady nasienne, 3 zakłady zbożowo-młynarskie, 2 zakłady przemysłu cukierniczego, 2 owocowo-warzywnego, zakłady mięsne, tytoniowe, mleczarnia oraz laboratorium oceny mleka, a także 7 wytwórni wódek i rynki rolno-spożywcze. W 2010 r. Skarb Państwa zamierza sprzedać w trybie negocjacji 85% w Lubuskich Zakładach Aparatów Elektrycznych Lumel S.A. oraz do 2011 r. w 16 innych spółkach sektora elektronicznego i elektrotechnicznego. Wśród spółek sektora do prywatyzacji pozostały m.in. 3 zakłady przemysłu ortopedycznego, zakład zespołów indukcyjnych, zakłady teleelektroniczne, techniki próżniowej i instytuty automatyki. 10 Do prywatyzacji w latach przeznaczone są także spółki z sektorów takich jak sektor wydawnictw i poligrafii (Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego S.A.) oraz do 2011 r. 18 wydawnictw i spółek poligraficznych, m.in. 3 zakłady graficzne, 3 drukarnie, wydawnictwa publicystyczne i muzyczne, wydawnictwo naukowo techniczne, wydawnictwo rolnicze i leśne, instytut turystyki, składnica księgarska i ośrodek badawczo -rozwojowy), 16 spółek z sektora hodowli i upraw (ośrodki hodowli i nasiennictwa, gospodarstwo rybackie, hodowla ryb i zwierząt, przedsiębiorstwo obrotu zwierzętami hodowlanymi, stadnina koni, hodowla roślin, centrum biotechniki), 6 spółek sektora Priorytety Planu Prywatyzacji na lata

11 stoczniowego i 22 spółki z sektora odzieżowego, w tym przędzalnie, zakłady pasmanteryjne, przemysłu wełnianego, bawełnianego, tekstylne i odzieżowe. W 2009 r. Skarb Państwa planuje sprzedaż akcji w Telekomunikacji Polskiej S.A. (1,04% z posiadanych 4,15%, na rynku regulowanym). W 2010 r. zostanie sprzedane pozostałe 3,11% udziałów a do 2011 r. zostaną sprzedane udziały Skarbu Państwa w 3 innych spółkach telekomunikacyjnych. Planowana jest także prywatyzacja Mennicy Polskiej S.A. poprzez sprzedaż całości 31,64% udziału Skarbu Państwa na rynku regulowanym. PROCEDURY PRYWATYZACYJNE: Wszystkie wymienione procedury prywatyzacji dotyczą prywatyzacji pośredniej, polegającej na zbywaniu akcji i udziałów będących własnością Skarbu Państwa. Minister Skarbu Państwa dokonuje wyboru ścieżki prywatyzacyjnej, biorąc pod uwagę stopień złożoności planowanej transakcji oraz wielkość i sytuację finansową prywatyzowanej spółki. 1) OFERTA OGŁOSZONA PUBLICZNIE Umożliwia zawarcie umowy zbycia akcji/udziałów bez potrzeby prowadzenia przez strony długotrwałych negocjacji. 2) PRZETARG PUBLICZNY Polega na publicznym zaproszeniu potencjalnych inwestorów do składania ofert na zakup akcji/ udziałów Skarbu Państwa. Po upływie terminu składania ofert, komisja powołana przez Ministra Skarbu Państwa w trybie jawnym otwiera wszystkie złożone przez potencjalnych nabywców oferty oraz ocenia ich zgodność z ogłoszeniem. Następnie w trybie niejawnym ocenia złożone oferty oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej z nich albo odstępuje od przeprowadzenia przetargu bez dokonania wyboru. 3) NEGOCJACJE PODJĘTE NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA Ta ścieżka prywatyzacji jest na ogół stosowana do prywatyzacji spółek średniej i dużej wielkości, których pakiety kontrolne akcji/udziałów zbywane są na rzecz inwestorów strategicznych. Wymóg jej jawności dotyczy jedynie etapu publicznego zaproszenia do negocjacji. Podmioty dopuszczone do negocjacji uzyskują prawo do zbadania dokumentów spółki i jej przedsiębiorstwa. 4) PRZYJĘCIE OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY WEZWANIE Minister Skarbu Państwa może sprzedać akcje spółek publicznych w odpowiedzi na wezwanie. Tryb ten dotyczy wyłącznie spółek notowanych na giełdzie. 5) AUKCJA OGŁOSZONA PUBLICZNIE Potencjalni inwestorzy zapraszani są do wzięcia udziału w aukcji na podstawie ogłoszeń Ministra Skarbu Państwa publikowanych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Aukcja może być przeprowadzona, jeżeli cena wywoławcza nie jest niższa od wartości księgowej akcji. 6) SPRZEDAŻ AKCJI NA RYNKU REGULOWANYM Prywatyzacja odbywa się w trybie sprzedaży akcji dopuszczonych do zbycia na rynku regulowanym, na którym inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą kupować i sprzedawać papiery wartościowe. Broszura jest wstępnym materiałem informacyjnym. Zaprezentowane informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji (1 września 2009 r.). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 11

12 Dane kontaktowe: Centrum Relacji Inwestorskich Ministerstwo Skarbu Państwa Tel. (+48 22) Tel. (+48 22) Fax (+48 22) Centrum Relacji Inwestorskich w Ministerstwie Skarbu Państwa powstało w celu dostarczania potencjalnym inwestorom informacji o procesach prywatyzacyjnych. Zadaniem pracowników Centrum jest zapewnienie dobrej obsługi potencjalnych inwestorów, poprzez zebranie wszystkich potrzebnych informacji lub skontaktowanie zainteresowanego inwestora z odpowiednim przedstawicielem Ministerstwa, prywatyzowanej spółki lub doradcy prywatyzacyjnego. Centrum Relacji Inwestorskich jest otwarte od poniedziałku do piątku. Ministerstwo Skarbu Państwa Krucza 36/Wspólna Warszawa Polska

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych 46 UKD: 334.786(438): 338.246.025.28: 336.761: 658.15: 620.9: 662 (438) Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych Dr inż. Zbigniew Grudziński*) Treść:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU Warszawa 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2013 Spis treści Najważniejsze informacje i wnioski o spółkach objętych analizą 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania przekształceniowe... 5 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend... 8 5. Działania

Bardziej szczegółowo

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH Zasoby energii i struktura rynku Energia w Polsce pochodzi głównie z paliw kopalnych. Opiera się w bardzo

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226 BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Warszawa marzec 2014 roku Strona 1 z 226 Strona 2 z 226 WSTĘP Niniejsza Biała Księga zawiera syntetyczny opis przebiegu prywatyzacji PKP CARGO S.A. ( PKP CARGO,

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, czerwiec 2005 r. 1 SPIS TREŚCI SYNTEZA...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo