Brand New World of Business

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Brand New World of Business"

Transkrypt

1

2 Brand New World of Business Koncepcję wszystkich rozwiązań 2.0 można zamknąć w jednym haśle: personalizacja dla pełnej wygody. Budynek Nowy Świat 2.0 idealnie odzwierciedla to założenie. Concept of every 2.0 solution may be summed up by the following: Individualized comfort. The Nowy Świat 2.0 building ideally reflects the slogan. PRESTIŻOWA LOKALIZACJA: najlepszy punkt w ekskluzywnej części centrum Warszawy PRESTIGIOUS LOCATION: best spot in the exclusive part of Warsaw BUDYNEK KLASY A: znakomita architektura i 6000 m² komfortowej powierzchni A-CLASS BUILDING: excellent architecture and 6000 m² of comfortable space SWOBODA ARANŻACJI: wolne od filarów przestrzenie i nowoczesne wyposażenie FLEXIBLE ARRANGEMENT: spaces free from pillars and modern fit-out NOWOCZESNOŚĆ I EKOLOGIA: najnowsze technologie w zgodzie z LEED MODERNITY AND ECOLOGY: most advanced technologies compliant with LEED requirements

3 5

4 PRESTIŻOWA LOKALIZACJA / PRESTIGIOUS LOCATION Brand New World of Business Nowy Świat 2.0 powstaje w najbardziej ekskluzywnej części Warszawy, przy Trakcie Królewskim, między placem Trzech Krzyży a rondem de Gaulle a. Dzięki tej lokalizacji zapewni najemcom prestiżowy adres i bardzo wygodny dojazd do biura. Nowy Świat 2.0 is being created in the most exclusive part of Warsaw, near the Trakt Królewski (the Royal Route), between Trzech Krzyży Square and Charles de Gaulle Roundabout. Owing to its location, it will offer tenants a prestigious address and very convenient access to the office. W sąsiedztwie głównych instytucji finansowych i przedstawicielstw rynku kapitałowego: Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Skarbu Państwa. In the neighborhood of major financial and capital market institutions: the Stock Exchange, the National Depository of Securities, Bank Gospodarstwa Krajowego, the Ministry of Treasury. W pobliżu najważniejszych w kraju urzędów i instytucji: Sejmu i Senatu RP, Pałacu Prezydenckiego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, placówek dyplomatycznych. Near the most important Polish public administration offices and institutions: the Parliament and the Senate of the Republic of Poland, the Presidential Palace, the Chancellery of the Prime Minister, ministerial offices, diplomatic posts. W otoczeniu luksusowych butików światowych marek, najlepszych domów towarowych, najsłynniejszych stołecznych restauracji i kawiarni oraz aż pięciu pięciogwiazdkowych hoteli. Surrounded by luxurious boutiques including world s top fashion brands, best department stores, most famous Warsaw restaurants and coffee shops and as many as five five-star hotels. Blisko największych stołecznych arterii, Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej łatwy dojazd samochodem do każdego punktu miasta (na Lotnisko Chopina w ok. 20 minut). Close to the largest traffic arteries of the capital city, Aleje Jerozolimskie and Marszałkowska, easy access by car to each part of the city (approx. 20-minute drive to the airport). Pomiędzy przystankami kilkunastu linii autobusów i tramwajów, 5 minut pieszo od stacji kolei miejskiej Warszawa Powiśle, 10 minut od stacji metra Centrum. Between many bus and tram stops; 5-minute walk from the Warszawa Powiśle city rail station; 10-minute walk from the Centrum subway station.

5 BUDYNEK KLASY A / A-CLASS BUILDING Brand New World of Business Projekt budynku Nowy Świat 2.0, autorstwa renomowanej pracowni architektonicznej AMC Andrzej M. Chołdzyński, łączy modernistyczną tradycję miejsca, widoczną choćby w sąsiadującym zabytkowym Centrum Bankowo-Finansowym, z najnowszymi standardami. The design of Nowy Świat 2.0 building created by a renowned architect studio, AMC Andrzej M. Chołdzyński, combines modernist traditions of the place, which are noticeable in the adjoining historic Banking and Financial Center, with the newest standards. Na pięciu piętrach znajdzie się ponad 4100 m² powierzchni biurowej klasy A. Wejście do niej będzie wiodło przez imponujący, wysoki na dwie kondygnacje hol recepcji, wykończony najwyższej jakości materiałami: jasnym kamieniem, szkłem i efektownym betonem architektonicznym. Five floors will represent more than 4100 m² of A-class office space. The entrance will lead through an impressive two-story high reception lobby, finished with top quality materials: light colored stone, glass and decorative architectural concrete. Parter, antresolę i kondygnację -1 zajmą eleganckie lokale handlowe, licujące z najbardziej ekskluzywną ulicą Warszawy, Nowym Światem. Na najwyższym piętrze znajdzie się 220-metrowy taras z widokiem na plac Trzech Krzyży z jednej, i zieleń parku Na Książęcem z drugiej strony. The ground floor, the mezzanine and -1 level will be occupied by elegant retail stores, harmonized with the most exclusive Warsaw street, Nowy Świat. On the top level there will be a 220 m² terrace with a view on Trzech Krzyży Square on the one side and Na Książęcem park on the other.

6 NOWOCZESNOŚĆ I EKOLOGIA / MODERNITY AND ECOLOGY AKUSTYCZNY SUFIT ACOUSTIC CEILING WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH: 3 m OFFICE SPACE HEIGHT: 3 m OPRAWY OŚWIETLENIOWE WZDŁUŻ BELEK CHŁODZĄCYCH LIGHTING FIXTURES ALONG CHILLED BEAMS SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ FIRE PROTECTION SYSTEM UCHYLNE OKNA TILT WINDOWS WYKŁADZINY DYWANOWE CARPETS SYSTEM PUSZEK PODŁOGOWYCH FLOOR-BOX SYSTEM OGRZEWANIE WODNE: KANAŁOWE KONWEKTORY PODŁOGOWE WATER HEATING: TRENCH CONVECTORS PODNIESIONA PODŁOGA RAISED FLOOR OKABLOWANIE STRUKTURALNE KAT. 6 STRUCTURAL CABLES CAT. 6 Brand New World of Business POWIERZCHNIA B I U R O WA m ² KO N DYG N AC J E / F LO O R S 2 6 OFFICE S PAC E POWIERZCHNIA TYPOWEGO PIĘTRA BIUROWEGO 870 m² TYPICAL OFFICE F LO O R A R E A POWIERZCHNIA H A N D LO W O - U S Ł U G O WA 1910 m² KO N DYG N AC J E / F LO O R S - 1, 1 R E TA I L S PAC E PA R K I N G P O D Z I E M N Y 3 9 M I E J S C / S PAC E S KO N DYG N AC J E / STO R E YS - 2, - 3 U N D E R G R O U N D C A R PA R K D O DAT KO W Y PA R K I N G P O D S Ą S I E D N I M B U DY N K I E M W KO M P L E K S I E C B F M I E J S C / S PAC E S A D D I T I O N A L C A R PA R K UNDER CBF S Z Y B KO B I E Ż N E W I N DY 4 H I G H - S P E E D E L E VATO R S BMS O S Z C Z Ę D N O Ś Ć / S AV I N G S BMS PA R K I N G D L A R O W E R Ó W I S Z AT N I E D L A R O W E R Z YSTÓ W E KO LO G I A / E C O LO G Y B I C YC L E PA R K I N G W I T H C LOA K R O O M F O R B I K E R S AU TO M AT YC Z N A KO N T R O L A W Y DA J N O Ś C I S YST E M Ó W O R A Z Z U Ż YC I A E N E R G I I E L E K T R YC Z N E J I W O DY E KO LO G I A / E C O LO G Y AU TO M AT I C C O N T R O L O F S YST E M E F F I C I E N C Y, WAT E R A N D E L E C T R I C I T Y CONSUMPTION C C T V, O C H R O N A, KO N T R O L A D O ST Ę P U B E Z P I E C Z E Ń ST W O / S A F E T Y C C T V, S E C U R I T Y, AC C E S S C O N T R O L

7 SWOBODA ARANŻACJI / FLEXIBLE ARRANGEMENT Brand New World of Business Przemyślany w najdrobniejszych szczegółach projekt budynku Nowy Świat 2.0 zapewni najemcom maksimum komfortu, efektywne wykorzystanie powierzchni oraz odczuwalne oszczędności. Carefully designed in every detail, Nowy Świat 2.0 building will ensure maximum comfort, efficient use of space and noticeable savings to its tenants. Nowoczesna konstrukcja nośna niemal zupełnie uwolni przestrzeń od kolumn, dzięki temu 870 m² typowego piętra biurowego będzie można zaaranżować w układzie open space lub gabinetowym. Z łatwością też będzie można je podzielić dla dwóch lub więcej najemców. Podwójne szklane elewacje zapewnią komfort pracy w świetle dziennym, jak również zabezpieczą przed nadmiernym nagrzewaniem. Uchylne okna dadzą bezpośredni dostęp świeżego powietrza, a nad optymalnym klimatem we wnętrzach czuwać będą kontrolowane przez BMS systemy wentylacji i klimatyzacji z opcją indywidualnej regulacji temperatury. Advanced load bearing structure will free the space of columns almost completely; accordingly, 870 m² of typical office floor may be turned into an open space plan or traditional office arrangement. Floor may also be easily divided for two or more tenants. Double-glazed glass facades will ensure access of daylight, and protect office interiors from overheating. Tilt windows will provide direct fresh air supply, and the optimum temperatures in the interiors will be ensured by ventilation and air-conditioning systems controlled by BMS that allow for individual regulation of temperature. Nowoczesne rozwiązania techniczne, optymalizujące zużycie wody i energii elektrycznej, zapewnią najemcom niskie koszty eksploatacji. Najwyższą jakość środowiska pracy w Nowym Świecie 2.0 potwierdzi certyfikat LEED. Modern technical solutions, which ensure optimum water and electricity consumption, will ensure low operating costs for tenants. The top quality of the working environment in Nowy Świat 2.0 will be confirmed by the LEED certificate.

8 PIĘTRA / FLOORS Lokal handlowy Lokal handlowy NAJEMCA 1 / TENANT 1Lokal handlowy NAJEMCA 2 / TENANT 2 Komunikacja Lokal NAJEMCA handlowy 3 / TENANT 3 NAJEMCA 4 / TENANT 4 Pomieszczenia techniczne PIĘTRO POWTARZALNE PRZYKŁADOWA ARANŻACJA OPEN SPACE DLA JEDNEGO NAJEMCY / TYPICAL FLOOR EXAMPLE OF THE OPEN-SPACE ARRANGEMENT FOR ONE TENANT PARTER LOKALE USŁUGOWE / GROUND FLOOR RETAIL UNITS PIĘTRO POWTARZALNE PRZYKŁADOWA ARANŻACJA GABINETOWA DLA DWÓCH NAJEMCÓW / TYPICAL FLOOR EXAMPLE OF THE CELLULAR ARRANGEMENT FOR TWO TENANTS

9 Niniejsza broszura ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi części wiążącej oferty lub umowy. This brochure is for information purposes only and does not form any part of binding offer or contract. ul. Nowy Świat 6/ Warszawa tel Rondo ONZ Warszawa tel Designed by

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl

www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl www.moniuszki1a.com Inwestor: Evora Investments Sp. z.o.o. Fund Manager, Development and Asset Management www.catalystcapital.pl NAI Estate Fellows, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, tel. 22 379 73 00,

Bardziej szczegółowo

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska]

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] The Pacific Office Building is an exceptional office project located in Mokotów, Warsaw s most dynamic and popular business district. With its prime office location, superior

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

Z historią w przyszłość

Z historią w przyszłość Z historią w przyszłość History continues Z historią w przyszłość History continues CEDET WSTĘP INTRODUCTION CEDET CEDET to unikatowy projekt odrestaurowania i rozbudowy zabytkowego budynku zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu. Style and elegance to match your success

Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu. Style and elegance to match your success SIENNA CENTER Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu Style and elegance to match your success Ponadczasowa architektura, cechuj ca si dba- o ci o ka dy szczegó. Elegancka forma ze szk a i granitu harmonijnie

Bardziej szczegółowo

A historic residential building, Kamienica Dominikańska

A historic residential building, Kamienica Dominikańska 2 Zabytkowa Kamienica Dominikańska znajduje się w samym sercu krakowskiego Starego Miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Położona jest przy ulicy Stolarskiej, tuż obok Małego Rynku,

Bardziej szczegółowo

Shopping Office Traffic Industries. Galeria Kaskada Szczecin

Shopping Office Traffic Industries. Galeria Kaskada Szczecin Shopping Office Traffic Industries Galeria Kaskada Szczecin SZCZECIN MIASTO OTWARTE THE OPEN CITY Szczecin, stolica woj. zachodniopomorskiego, to piękne, dynamicznie rozwijające się 400-tysięczne miasto

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

!?!Czy wiesz, że... fot. Kacper Kowalski dla MPWiK

!?!Czy wiesz, że... fot. Kacper Kowalski dla MPWiK Podczas procesu oczyszczania ścieków zakład produkuje ok. 400 ton osadu ściekowego na dobę. Z osadu, po jego dalszej fermentacji, otrzymujemy biogaz, z którego po spaleniu w gazogeneratorach można wytworzyć

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Miłosz Raczyński Dr inż. arch.

Miłosz Raczyński Dr inż. arch. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ SZKLANEJ FASADY. W POSZUKIWANIU CIĄGŁOŚCI IDEI PROSTOPADŁOŚCIENNEJ FORMY. CZĘŚĆ PIĄTA 1. THE TYPES OF MODERN GLASS FACADE. IN SEARCH OF THE IDEA OF CONTINUITY OF THE CUBOIDAL FORM.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Marcin Furtak dr inż. arch.

Marcin Furtak dr inż. arch. PÓŁPRYWATNE OGRÓDKI FRONTOWE WAŻNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI STACJONARNEJ, NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA OFICERSKIEGO W KRAKOWIE THE NATURE AND FUNCTION OF GREEN SPACE ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment Biuranet.pl e-magazyn 07/2013 - Nr 3 Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie Echo Investment e-magazyn biuranet.pl Nr 3 07/2013 CBRE Raport - TRÓJMIASTO PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Jones Lang

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan Biuranet.pl e-magazyn 05/2013 - Nr 2 Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park Europlan e-magazyn biuranet.pl Nr 2 05/2013 Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle podsumowuje sytuację na polskim rynky

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE POWIERZCHNIA BIUROWA ROKU 2014. 10 16 października 2014 r.

SPROSTOWANIE POWIERZCHNIA BIUROWA ROKU 2014. 10 16 października 2014 r. 33 Zestawienie najlepszych powierzchni biurowych 2014 roku to kolejna wspólna inicjatywa miesięcznika Home&Market i tygodnika Gazeta Finansowa. To bez wątpienia istotny z punktu widzenia rynku sektora,

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 11 (46) Listopad 2010 DWORZEC POLSKI WARSZAWA OCZYSZCZALNIA CZAJKA POZNAŃ SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone osiedla bez samochodów i bez mieszkańców

Zrównoważone osiedla bez samochodów i bez mieszkańców MAGDALENA JAGIEŁŁO-KOWALCZYK* Zrównoważone osiedla bez samochodów i bez mieszkańców Sustainable Housing Estates with no Cars. and with no Residents Streszczenie Wraz z ideą rozwoju zrównoważonego, rośnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo