Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie"

Transkrypt

1 Międzynarodowa konferencja naukowa Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Koordynacja: Marta Burgiel - koordynator główny konferencji (TBSP UJ) , Jędrzej Maciejewski - koordynator główny konferencji (KJ) , więcej informacji: Kraków, kwietnia 2012

2 Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Wprowadzenie Celem konferencji jest analiza minionego od początku lat dziewięćdziesiątych okresu w perspektywie rozwoju i funkcjonowania szeroko pojętego rynku finansowego. Rynek kapitałowy, jako najsilniej uregulowany segment rynku finansowego będzie przedmiotem najszerszej analizy. Niemniej organizatorzy planują, aby zostały poruszone zagadnienia związane z całym rynkiem finansowym jego rozwojem i znaczeniem w gospodarce, istniejącą oraz potencjalną regulacją oraz perspektywami na przyszłość. Tematyka konferencji będzie zatem bardzo obszerna w jej zakresie znajdą się m.in. prawo rynku kapitałowego, funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, nadzór finansowy czy też rynek instrumentów pochodnych. Jednym z centralnych zagadnień będzie niewątpliwie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, stanowiąca fundament rynku kapitałowego oraz obchodząca niebawem 21 lat od chwili swojego powstania w kwietniu 1991 roku. Projekt jest kontynuacją zeszłorocznej konferencji Dekada Kodeksu Spółek Handlowych, która odbyła się w dniach kwietnia 2011 r. w Krakowie, a jej przedmiotem była analiza prawa spółek w kontekście 10 lat obowiązywania kodeksu spółek handlowych. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali zarówno znamienici przedstawiciele doktryny prawa gospodarczego oraz eksperci zajmujący się w praktyce regulacjami rynku kapitałowego, jak i studenci oraz doktoranci polskich i zagranicznych wydziałów prawa i uczelni ekonomicznych. Mamy nadzieję, iż takie połączenie stanowić będzie przyczynek do merytorycznej debaty nad oceną dotychczasowego i kształtem przyszłego rynku kapitałowego w Polsce. Organizatorzy Najstarsze i jedno z największych kół naukowych w Polsce lat działalności Stawiamy na rozwój - nie tylko naukowy ale również na płaszczyźnie praktycznych umiejętności prawnyczych Prowadzimy zajęcia dla studentów młodszych lat, organizujemy warsztaty, dyskusje i konferencje Wydajemy liczne publikacje - zeszyty TBSP UJ, repetytoria 20-letnia tradycja Zrzesza studentów i młodych absolwentów krakowskich szkół wyższych Upowszechnia idee wspólnej Europy, ideę państwa prawa i promocję gospodarki rynkowej Prowadzi badania nad finansami i bankowością w Europie środkowej i wschodniej

3 Kraków 2012 Prelegenci Prof. dr hab. Andrzej Kidyba Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, specjalista w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: komentarzy, podręczników, glos, monografii, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą. Sejmowy recenzent Kodeksu spółek handlowych; Ekspert Komisji Sejmowych i Rządu RP. Członek Rady Programowej czasopism: Przegląd Prawa Handlowego, Glosa, Radca Prawny, Monitor Prawa Handlowego. Arbiter w sądach międzynarodowych m. in. w Paryżu, Sztokholmie, Genewie; Doradca w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych m. in. w Wiedniu; Arbiter w krajowych instytutach arbitrażowych (KIG, Lewiatan, ZBP). Laureat prestiżowej Lubelskiej Nagrody Naukowej Premium Scientiarum Lublinense za 2004 rok (tzw. Lubelski Nobel) Wyszyńskiego w Warszawie, Laureat Nagrody miesięcznika Forbes Człowiek Roku 2006 województwa lubelskiego. Prezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł Kierownik Katedry Prawa Prywatnego Gospodarczego oraz Zakładu Prawa Bankowego UJ. Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Górnoślaskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Członek Eu ropejskiego Kolegium Doktoranckiego (Kraków- Heidelberg Mainz), członek redakcji miesięcznika Prawo Bankowe, arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Autor i współautor m.in. Umowa rachunku bankowego (1998), Prawo spółek (kilka wydań ostatnie 2006), Prawo energetyczne komentarz (kilka wydań ostatnie 2004), Prawo bankowe komentarz (kilka wydań ostatnie 2007), Kodeks spółek handlowych komentarz (2008) oraz szeregu artykułów i glos z zakresu prawa bankowego i prawa energetycznego, m.in. w miesięczniku Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. Dr hab. Marek Michalski, prof. UKSW Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego. Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw prawa spółek. Dyrektor Biura Prawnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA ( ) oraz były członek Zarządu Rady Giełdy. Prezes Sądu Polubownego przy KDPW S.A. Członek RadyNadzorczej Alior Banku. Dr hab. Jolanta Zombirt, prof. UJ Kierownik Zakładu Systemu Finansowego Unii Europejskiej w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, były doradca ministra w Biurze ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, a także prezesa Powszechnego Banku Kredytowego, Banku Handlowego, Kredyt Banku oraz Narodowego Banku POlskiego. Autorka licznych publikacji, m.in. w Gazecie Bankowej, miesięczniku finansowym BANK i Horyzontach Bankowości, a także monografii i artykułów w publikacjach naukowych. Dr hab. Krzysztof Oplustil Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2001), adiunkt w Instytucie Niemieckiego i Europejskiego Prawa Spółek i Prawa Gospodarczego Uniwersytetu w Heidelbergu ( ). Członek zespołu ekspertów przy Ministerstwie Sprawiedliwości RP do spraw opracowania projektu ustawy o europejskim zgrupowaniu gospodarczym i spółce europejskiej oraz ustawy o spółdzielni europejskiej ( ), członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości RP do spraw opracowania projektu reformy struktury majątkowej spółki z o.o.

4 Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Dr Konrad Zacharzewski Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor pierwszej w Polsce publikacji poświęconej prawu giełdowemu, a także współautor komentarza do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Uczestnik prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego poświęconych regulacji papierów wartościowych w nowym kodeksie cywilnym. Dr Arkadiusz Radwan Adwokat współpracujący jako of counsel z Kancelarią KKG Kubas Kos Gaertner, inicjator oraz prezes Instytutu Allerhanda, szef międzynarodowego instytutu naukowo-badawczego Centrum C-Law.org. Reprezentant Polski w europejskich gremiach eksperckich oraz międzynarodowych seminariach i sympozjach naukowych, publicysta i komentator życia gospodarczego i publicznego. Były redaktor naczelny Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK). Dr Jurij Klapkiv Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu Dr Liuba Klapkiv Kijowski Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny Krzysztof Grabowski Doradca Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS SA., wykładowca ładu korporacyjnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego, ekspert Komisji Europejskiej. Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF. Były członek Rady Giełdy. Łukasz Jagiełło Dyrektor Działu Nowych Rynków DM IDMSA, członek zarządu IDEA TFI S.A., wieloletni pracownik GPW ( ). Maciej Hulist Radca prawny, partner w kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER adwokaci i radcowie prawni sp.p. Jan Pakosiewicz Radca prawny, wspólnik w kancelarii TOMASIK PAKOSIEWICZ i WSPÓLNICY sp. k.

5 Kraków 2012 Program dyskusyjny Panel Ekspertów - Prawo rynku kapitałowego - de lege lata i de lege ferenda Panel I. Prelekcje eksperckie Panel II. Polski rynek kapitałowy i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w ujęciu porównawczym Panel III. Pozycja m i ę d z y n a ro d owa Giełdy Papierów Wartościowych Panel IV. Spółka publiczna i ład korporacyjny wybrane zagadnienia dzień 1-26 kwietnia 2012

6 Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dzień 2-27 kwietnia dyskusyjny Panel Ekspertów - Przyszłość Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Panel V. Prelekcje eksperckie Panel VI. Europejskie regulacje rynków finansowych perspektywa zmian Panel VII. Nadzór nad rynkiem finansowym Panel VIII. Instrumenty pochodne Panel IX. Społeczna odpowiedzialność biznesu Panel X. Inne zagadnienia związane z instrumentami finansowymi Otwarte Fundusze Emerytalne i rynek Catalyst

7 Kraków 2012 Patronat honorowy Opiekę nad konferencją objął prof. dr hab. Wojciech Pyzioł kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. Krzysztof Oplustil adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski Wojewoda Małopolski Jerzy Miller Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Krystyna Chojnicka Sponsorzy

8 Patronat medialny

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Konferencja Ogólnopolska: Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 26-27 kwietnia 2012r., Kraków Koordynator projektu: Marta Burgiel Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 24 17-23 maja 2013 r. RZECZPOSPOLITA BABSKA Kobieto! Puchu marny pisał Adam Mickiewicz w XIX wieku. Jednak dziś romantyczny obraz polskiego wieszcza nie ma nic

Bardziej szczegółowo

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM PROGRAM Część Ogólna 9:00-9:30 Rejestracja gości i bufet kawowy 9:30-10:00 Powitanie wprowadzenie do tematyki Konferencji - Teresa Grabowska Moderator StatConsulting, Arkadiusz Ziemba - Prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy

Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy 1)Pan Adnan O. Ahmed jest Dyrektorem Zarządzającym, Szefem Zarządzania Kadrami w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz Globalnym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ROCZNA Nr 31 omawiająca działalność Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA ROCZNA Nr 31 omawiająca działalność Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w roku szkolnym 2013/2014 INFORMACJA ROCZNA Nr 31 omawiająca działalność Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w roku szkolnym 2013/2014 Realizując cele statutowe polegające m.in. na integracji środowiska

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo