Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej"

Transkrypt

1 Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej dla administracji samorządowej Praca nr Warszawa, grudzień 2009r. 1

2 2

3 Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie nr 2: Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej dla administracji samorządowej Praca nr Słowa kluczowe: konwergencja, zunifikowana platforma usługowa, FMC, efmc Kierownik pracy: mgr inż. Wojciech Michalski Wykonawcy pracy: mgr inż. Jerzy Paczocha - kierownik zadania mgr inż. Dariusz Gacoń dr inż. Waldemar Szczęsny. Kierownik Zakładu: mgr inż. Dariusz Gacoń. Copyright by Instytut Łączności, Warszawa

4 4

5 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP CEL ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI PRACY PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA IDENTYFIKACJA OBSZARÓW KONWERGENCJI KONWERGENCJA SIECI KONWERGENCJA TERMINALI KONWERGENCJA USŁUG SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI KONWERGENTNEJ ENTERPRISE FIXED MOBILE CONVERGENCE (EFMC) FUNKCJE ZINTEGROWANEJ PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DLA POTRZEB JST KONCEPCJA MOBILNEGO E-URZĘDU KIERUNKI ROZWOJU ZINTEGROWANEJ KONWERGENTNEJ PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ W JST ARCHITEKTURA ZINTEGROWANEJ KONWERGENTNEJ PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ W INFRASTRUKTURZE SIECIOWEJ JST INFRASTRUKTURA SIECI WLAN ORGANIZACJA SIECI WLAN WIRTUALNYCH KOMÓREK SIEĆ BEZPRZEWODOWA WIRTUALNYCH SEGMENTÓW KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WDROŻENIA ZINTEGROWANEJ KONWERGENTNEJ PLATFORMY W JST PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMUNIKACJI OPENSCAPE UNIFIED COMMUNICATIONS FIRMY SIEMENS ZINTEGROWANA PLATFORMA FIRMY MICROSOFT OFERTY OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE USŁUGI KONWERGENTNEJ OFERTA OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO ORANGE - UNIFON OFERTA FIRMY NETIA ONEPHONE

6 13. MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA PROTOKOŁU IPV6 DLA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ JST WNIOSKI...42 BIBLIOGRAFIA...43 WYKAZ SKRÓTÓW...44 SPIS RYSUNKÓW RYSUNEK 1. KONWERGENCJA W OBSZARZE RYNKU, TECHNOLOGII I USŁUG WG DOKUMENTU W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ RYSUNEK 2. MOŻLIWE WARIANTY KONWERGENCJI MIĘDZY SIECIAMI: STACJONARNYMI, RUCHOMYMI I OPARTYMI NA PROTOKOLE IP.. 11 RYSUNEK 3. MIGRACJA USŁUG MIĘDZY SIECIAMI JAKO WYNIK KONWERGENCJI USŁUG RYSUNEK 4. PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ JST RYSUNEK 5. ARCHITEKTURA FUNKCJONALNA USŁUGI EFMC DLA JST RYSUNEK 6. PRZYKŁADOWA ARCHITEKTURA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I ŚRODOWISKO KOMUNIKACJI W JST RYSUNEK 7. PRZYKŁADOWA ARCHITEKTURA SIECI PLATFORMY OPARTEJ O STEROWNIK HIPATH WIRELESS CONTROLLER [ŹRÓDŁO SIEMENS] RYSUNEK 8. APLIKACJE I USŁUGI ROZWIĄZANIA OPENSCAPE UNIFIED COMMUNICATIONS SERVER (ŹRÓDŁO SIEMENS) RYSUNEK 9. SCHEMAT ROZWIĄZANIA OPENSCAPE [ŹRÓDŁO SIEMENS] RYSUNEK 10. ZALEŻNOŚCI MIĘDZY KOMPONENTAMI OPROGRAMOWANIA I SERWEREM ZUNIFIKOWANYCH WIADOMOŚCI [ŹRÓDŁO MICROSOFT] RYSUNEK 11. SCENARIUSZE POŁĄCZEŃ DLA USŁUGI KONWERGENTNEJ [ŹRÓDŁO NETIA]

7 1. Wstęp Rozwój technologii, usług i rynku telekomunikacyjnego stwarza możliwości wdrażania w większej skali nowych rozwiązań informatycznych w jednostkach terenowej administracji samorządowej. Wraz z rozwojem technologii zmieniają się procedury działania administracji publicznej w miejsce papierowego obiegu dokumentów są wprowadzane systemy elektronicznego obiegu dokumentów. Zmianom podlega również otoczenie sieciowe JST. Dostępność do Internetu staje się bardziej powszechna, samorządy angażują się w budowanie sieci telekomunikacyjnych (np. sieci miejskich) oraz publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), pełniących funkcje punktów darmowego dostępu do Internetu, które mogą być wykorzystywane także w relacji urząd-obywatel. Pokrycie zasięgiem sieci Wi-Fi wybranych obszarów miast stwarza także możliwości wykorzystania ich przez pracowników urzędów oraz inne służby miejskie. Aktualnie stosowane są odrębne, niezintegrowane systemy komunikacji elektronicznej oraz sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne. Dostępne rozwiązania techniczne w zakresie komunikacji elektronicznej ograniczają się do integracji usług związanych z obsługą informacji w ramach instytucji (obieg dokumentów, faksy, kalendarze, mail). Działają w standardowym środowisku sieciowym składającym się z różnorodnych rozwiązań systemowych i dostępowych, uniemożliwiając optymalny (w zakresie funkcji i kosztów) wybór środków komunikacji (sieci i terminali odpowiednich dla danego rodzaju usługi). Przypuszcza się, że wprowadzenie planowanej Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, poprawi warunki budowy sieci dla potrzeb jednostek publicznych i przez to ułatwi budową zintegrowanych i konwergentnych platform komunikacyjnych dla potrzeb JST. Rozwiązania platform konwergentnych, będące przedmiotem pracy, umożliwiają konwergencję zarówno w zakresie usług jak i sieci, ale nie są jeszcze powszechnie wdrażane w JST z uwagi na wczesny etap ich rozwoju. Niniejsza praca łączy aspekty techniczne, regulacyjne i organizacyjno-biznesowe rozwiązań konwergentnej platformy komunikacji elektronicznej dedykowanych Jednostkom Samorządu Terytorialnego. 2. Cel zadania Celem zadania jest analiza możliwości implementacji konwergentnej platformy komunikacyjnej w środowisku administracji samorządowej. 3. Sposób realizacji pracy Uwzględniając specyfikę funkcjonowania administracji publicznej przeprowadzono analizę w zakresie: - istniejących rozwiązań zapewniających konwergencji usług/aplikacji, - rozwiązań konwergentnych platform usługowych dedykowanych dla biznesu pod kątem ich wykorzystania w administracji samorządowej, - rozwiązań w zakresie integracji sieci telekomunikacyjnych (w tym budowanych przez samorządy). Przedstawiono możliwości i uwarunkowania implementacji konwergentnej platformy komunikacyjnej dla administracji samorządowej, obejmujące: 7

8 - rozwiązania w zakresie konwergencji usług, - rozwiązania dla platformy komunikacyjnej z uwzględnieniem wariantów: FMC operatorskiego i efmc korporacyjnego, - elementy architektury sieci umożliwiającej konwergencję FMC, - elementy systemów integrujących dostęp do sieci telekomunikacyjnych. Rozważono różne warianty realizacji konwergentnej platformy komunikacyjnej: - operatorski korzystanie z platformy komunikacyjnej dostawcy usług. - korporacyjny budowa i utrzymanie platformy komunikacyjnej przed daną jednostkę. Rozpoznano rozwiązania korporacyjne firm Alcatel-Lucent, Cisco Systems, Microsoft, Siemens Enterprise i kilka z nich przykładowo przedstawiono. W zakresie ofert usługi FMC wariantu operatorskiego przeanalizowano aktualne oferty rynkowe operatorów Centertel i Netia. Uwzględniono aspekty techniczne, prawne i organizacyjno-biznesowe rozwiązań dedykowanych JST wynikających ze specyfiki administracji publicznej. Rozważono także zastosowanie protokołu IPv6 do realizacji platformy komunikacyjnej z uwagi na planowaną realizację zadania w projekcie Internet przyszłości w zakresie opracowania koncepcji i implementacji zunifikowanej platformy komunikacyjnej w środowisku IPv6 (Zadanie D1.3.2 Aplikacje) podobnym z opisywanym w niniejszym opracowaniu. 4. Przyjęte założenia Zakłada się, że wdrożenie konwergentnej platformy komunikacyjnej powinno przynieść następujące korzyści: - obniżenie kosztów ponoszonych na usługi telekomunikacyjne, - integrację systemów komunikacji, - większą funkcjonalność, - korzystanie z usług infrastruktury przez pracowników urzędu i obywateli. - uniezależnienie się od praktyk monopolistycznych operatorów telekomunikacyjnych, - otwartość rozwiązania pod kątem dalszego rozwoju, - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa usług, - stymulowanie rozwoju rynku telekomunikacyjnego poprzez kreowanie nowych potrzeb. Proponowana platforma komunikacyjne powinna być wdrożona w typowej infrastrukturze telekomunikacyjnej JST. 5. Identyfikacja obszarów konwergencji Konwergencja jest jednym z kierunków rozwoju technologii, sieci, usług i rynku telekomunikacyjnego. Pojęciem konwergencja określa się wzajemne przenikanie się technologii, sieci, mediów, urządzeń oraz rynków. W związku z tym konwergencja może być określana zarówno jako proces określający kierunek rozwoju sieci, jak i jako usługa 8

9 telekomunikacyjna. Ma też różne znaczenie dla różnych podmiotów rynku telekomunikacyjnego: - dla użytkowników końcowych oznacza, że usługi i aplikacje sieci niezależnie od tego czy będą przekazywane przez sieć stacjonarną, ruchomą czy bezprzewodową będą płynnie dostarczone do urządzenia końcowego użytkownika. - dostawcom usług konwergentnych stwarza możliwości komercyjnego oferowania nowych zintegrowanych produktów, - operatorom infrastruktury zapewnia możliwość czerpania dodatkowych korzyści z inwestycji dokonanych w istniejących sieciach ruchomych lub bezprzewodowych Wi-Fi. Szczegółowy opis usługi konwergencji stacjonarno-ruchomej dotyczących usług operatorskich zawarty jest w pracy [1]. Konwergencja w sieciach korporacyjnych (określana skrótem efmc) podlega innym prawom rynkowych i regulacyjnych niż w sieciach publicznych, dzięki czemu może dostarczać większej funkcjonalności i szerszego zakresu usług. Ponieważ w jednostkach JST stosowane są na ogół rozwiązania przeznaczone dla sieci korporacyjnych, to w dalszej części opracowania będzie rozważany kierunek efmc. Rozwój technologii, rynku i usług stwarza sprzyjające warunki do budowy zaawansowanych systemów komunikacji elektronicznej w różnych obszarach, w szczególności w sektorze administracji publicznej. Poprzez wzajemne przenikanie konwergencja prowadzi do rozwiązań zintegrowanych. Konwergencja jest procesem kompleksowym i ma różne wymiary: - w zakresie rynku pozwala na konkurowanie między sobą różnych podmiotów np. przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców Internetu i dostawców treści, - w zakresie technologii i sieci mogą być tworzone usługi w oparciu o protokół IP, - w obszarze rynku, wzrasta współzawodnictwo pomiędzy tym, co jest określane mianem komercyjny model telekomu, a tym co jest komercyjnym modelem Internetu. Proces konwergencji jest procesem złożonym i nie wiadomo jeszcze, który z tych modeli będzie rozwijany, czy obydwa modele będą kontynuowane w sposób równoległy oraz czy wyżej wymieniony proces będzie migrował w kierunku jednego rozwiązania. Technologia IP jest postrzegana jako niezwykle ważny element składowy postępującej konwergencji sieci transmisji głosu i danych. Pozwala na wybór sieci w zależności od dostępności, jakości i kosztów połączeń. Jednych z głównych czynników jest rozpowszechnianie się technologii VoIP oraz postępująca zmiana trybu świadczenia usług odrębnie przez dostawców usług i infrastruktury. 9

10 Dostawcy Internusług Internetowych et servi ce Telepho Operatorzy telekomunikacyjni ne Broadcast Nadawcy ers Konwergencja rynku sieci z komutacją pakietów dla wszystkich usług model rynkowy internetowy Konkurencja Konwergencja sieci Telc commerc o ial model rynkowy telekomunikacyjny Sieci z komutacją pakietów - Packet usługi networks for data teleinformatyczne Sieci z komutacją Circuit łączy - networks for telephony usługi telefoniczne Konwergencja usług Sieci rozsiewcze programy telewizyjne Rysunek 1. Konwergencja w obszarze rynku, technologii i usług wg dokumentu w administracji publicznej 5.1. Konwergencja sieci Konwergencja sieci dla potrzeb administracji publicznej może być rozpatrywana w dwóch przypadkach, jako: - konwergencja sieci w ramach dostarczanych usług telekomunikacyjnych przez operatorów telekomunikacyjnych, - konwergencja w ramach sieci administracji publicznej opartej na protokole IP. Jedną z podstawowych cech FMC jest umożliwienie korzystania z usługi niezależnie od dostępnej sieci podkładowej. W zaawansowanej usłudze FMC połączenie będzie mogło być rozpoczęte w sieci stacjonarnej, następnie kontynuowane w sieci bezprzewodowej lub w sieciach bezprzewodowych, takich jak np. Wi-Fi, 3G lub 4G, przy zachowaniu jego ciągłości. Aktualnie działające publiczne telefoniczne sieci PSTN/ISDN, publiczne sieci ruchome PLMN, sieci bezprzewodowe Wi-Fi i sieci z protokołem IP tworzą ofertę rynkową dostępną dla JST. Rysunek 2 przedstawia możliwe sposoby konwergencji między nimi dla potrzeb korzystania z usług komunikacji elektronicznej. 10

11 Stacjonarne sieci publiczne PSTN 2 Publiczne sieci Ruchome PLMN Sieć korporacyjna JST w protokole IP 1. Konwergencja między sieciami stacjonarnymi i IP 2. Konwergencja między sieciami stacjonarnymi i ruchomymi FMC 3. Konwergencja między sieciami ruchomymi i IP 4. Pełna konwergencja między sieciami stacjonarnymi, ruchomymi i IP Rysunek 2. Możliwe warianty konwergencji między sieciami: stacjonarnymi, ruchomymi i opartymi na protokole IP Konwergencją powszechnie określa się możliwość korzystania z usług specyficznych dla różnych sieci. W przyszłości ten proces może być realizowany w jednej sieci, określanej mianem sieci rdzeniowej, integrującej różne rodzaje sieci. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem rozwoju sieci w przyszłości będzie zacieranie się różnic występujących między sieciami (różnice wystąpią raczej w migracji usług niż w migracji sieci). Konsekwencją tego zjawiska będzie wycofanie z eksploatacji pewnych rodzajów sieci, ponieważ podobne usługi będą mogły być realizowane w innych sieciach, być może nawet po niższych kosztach. Konwergencja sieci jest procesem hipotetycznym, ponieważ w zasadzie to usługi migrują między różnymi sieciami. Na przykład usługi telefoniczne mogą być realizowane w jednej sieci lub w dwóch odrębnych sieciach, jako telefonia w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz w sieci IP, jako telefonia VoIP Konwergencja terminali Aktualnie zwiększa się funkcjonalność terminali, w szczególności telefonów komórkowych, których zakres przekracza możliwości usługowe oferowane w klasycznych sieciach telekomunikacyjnych. Konwergencja terminali może być rozpatrywana w dwóch kierunkach: - możliwości obsługi przez dany terminal różnych sieci dostępowych np. CDMA2000, WCDMA, GSM, sieci stacjonarnych oraz WLAN, 11

12 - funkcjonalnym, w zakresie możliwość przesyłania głosu, wiadomości i multimediów. Dzięki temu istnieją potencjalne możliwość korzystania z optymalnej pod względem kosztów, jakości transmisji sieci podkładowej oraz wzbogacenia i rozszerzania np. usługi głosowej o przekaz wideo i transmisję danych. Rozbudowane funkcjonalnie terminale zapewniają wysoki poziom personalizacji, który uniemożliwia ich wykorzystywanie przez innych użytkowników Konwergencja usług Konwergencja usług, rozumiana jako możliwość świadczenia użytkownikowi typowych usług komunikacji elektronicznej za pomocą różnych sieci i terminali ewoluuje wskutek rozwoju sieci, w szczególności w kierunku sieci rdzeniowej opartej na protokole IP (Rysunek 3). Np. usługa telefoniczna może migrować z sieci TDM do sieci IP i być realizowana w technologii VoIP. Te kierunki ewolucji występują aktualnie w rozwiązaniach dedykowanych sieciom korporacyjnym. Usługi w sieci korporacyjnej administracji publicznej Usługi realizowane w sieciach z protokołem IP Publiczne sieci ruchome PLMN Publiczne sieci stacjonarne PSTN Rysunek 3. Migracja usług między sieciami jako wynik konwergencji usług 12

13 Wyróżnia się trzy etapy konwergencji. Pierwszy etap konwergencji usług to łączenie ofert we wspólny pakiet usług w sieci stacjonarnej i ruchomej oraz dostępu do Internetu. W drugim etapie FMC wykorzystuje się urządzenia użytkowników pracujących w dwóch trybach: jako telefon komórkowy z możliwością realizacji połączeń w obu sieciach. Trzeci krok polega na dostarczeniu usług konwergentych poprzez jedną sieć rdzeniową. W tym przypadku inne specjalizowane sieci tracą rację bytu z uwagi na brak usług, klientów i przychodów. Wprawdzie konwergencja systemu komunikacji wewnątrz JST będzie przebiegać w oparciu o sieć IP, ale nadal będzie zachodzić potrzeba współpracy z istniejącymi sieciami publicznymi innych rodzajów Scenariusze realizacji usługi konwergentnej W niniejszym rozdziale opisano różne możliwe warianty scenariuszy konwergencji, przedstawiające kompleksowe podejście, odejmujące następujące obszary: - sieci podkładowych, - terminali użytkowników, - usług sieciowych, - aplikacji. Biorąc pod uwagę specyfikę administracji publicznej nie wszystkie wymienione scenariusze będą miały zastosowanie w tym sektorze. Wskazują one na kierunki rozwoju konwergencji, jednakże dopiero uwarunkowania prawne, rynkowe, techniczne oraz skala potrzeb, przesądzą o tym które rozwiązania zostaną zaakceptowane w przyszłości. Wprowadzenie koncepcji FMC stwarza możliwości tworzenia kompleksowych usług telekomunikacyjnych w warunkach zawierania przez użytkowników kontraktów z wieloma operatorami różnych typów sieci podkładowych oraz posiadania przez nich wielu różnych terminali i urządzeń końcowych (PC, STB). W płaszczyźnie rynkowej wyróżnia się grupy usług związane z przekazywaniem głosu, informacji i treści. Usługi związane z przesyłaniem danych dzieli się ze względu na rodzaj informacji na dwie grupy usług: - związane z dostępem do informacji, - związane z mobilnością abonentów. Usługi dostępu do informacji związane są z dostępem do Internetu oraz do sieci Intranet/Extranet. Wśród usług związanych z mobilnością użytkowników wyróżnia się 3 grupy związane z: - informacjami spersonalizowanymi, - informacjami dotyczącymi lokalizacji abonentów i obiektów, - z wymianą informacji pomiędzy urządzeniami użytkowników. Wyżej wymienione grupy usług posłużyły do konstrukcji scenariuszy usług FMC zaproponowanych przez FMCA [4]. 13

14 Scenariusz A: Konwergencja kontaktów Usługa dostarcza informacje dotyczące kontaktów osobistych i książki adresowej, przechowywane w bezpiecznej sieci, dostępne z dowolnego urządzenia końcowego. Urządzenia użytkownika automatycznie synchronizują lokalną książkę adresową z centralną książką adresową zapisaną w serwerze. Usługa może realizować mechanizmy przekształcania zapisu kontaktów do postaci, jakich wymaga urządzenie końcowe ze względu na swoje właściwości, zarządzać oraz synchronizować kontakty lokalne z przechowywanymi w sieci. Mechanizmy zawierają automatyczną detekcję dostępności odpowiednich połączeń sieciowych do wykonania synchronizacji. Usługa może być również dostępna do wykorzystania w urządzeniach o ograniczonej funkcjonalności, takich jak np. typowe telefony stacjonarne. Podstawowe cechy scenariusza to zapewnienie dostępu lokalnego urządzenia do PIM (Personal Information Management) i możliwości przechowywania plików oraz automatyczne inicjowanie synchronizacji. Scenariusz B: Personalizacja multimediów Usługa dostarcza bezpieczny dostęp z dowolnego urządzenia do zawartości multimediów użytkownika. Pozwala użytkownikowi na przesyłanie lub ładowanie zawartości do lub z dowolnego urządzenia gdziekolwiek się znajduje. Usługa będzie zapewniała dostęp do odpowiedniej zawartości poprzez właściwą sieć do zastosowań multimedialnych. Np. dźwięk i wideo będą pobierane, gdy użytkownik znajdzie się w zasięgu sieci o dużej szybkości transmisji, jaką zapewnia hotspot Wi-Fi. Usługa realizuje odpowiednie transkodowanie niezbędne dla zapewnienia zgodności z urządzeniem końcowym. Zawartość mediów mogłaby obejmować TV, bibliotekę zdjęć i muzyki, spersonalizowany Web. Podstawowe cechy usługi to: - zarządzanie cyfrowymi treściami, - identyfikacja i kontrola prywatności, - adaptacja do uwarunkowań sieci, gdy znane są parametry usługi, - oferowanie użytkownikowi odpowiednich usług do właściwości dostępnych sieci, - zarządzanie lokalnymi możliwościami urządzeń, np. możliwościami multimedialnymi, wolnymi zasobami urządzenia. Scenariusz C: Multimedialne rozmowy ze współdzieleniem danych Usługa umożliwia użytkownikowi przełączanie pomiędzy rozmową realizowaną w sieci komórkowej ( np. GSM), a sesją multimedialną realizowaną w się i IP, np. za pomocą mobilnego terminala z dostępem szerokopasmowym pozwalającym na transmisję wideo. Usługa automatycznie wykrywa rodzaj opcji komunikacji (opartych na lokalnych sieciach i urządzeniach), które są dostępne w danej chwili i przy danej kombinacji urządzeń końcowych biorących udział w połączeniu. Dostarcza także wygodnego interfejsu użytkownika do zarządzania multimediami. Podczas rozmowy użytkownik może dzielić się danymi np. zdjęciami lub muzyką z innymi użytkownikami. Usługa automatycznie zapewnia przesyłanie danych do oddalonego odbiorcy z zastosowaniem odpowiedniego mechanizmu. Zapewnia również odpowiedni wybór 14

15 kontaktu z odbiorcą za pomocą adresu poczty elektronicznej, SIP, URL, numeru telefonicznego. Użytkownik ma możliwość migracji z rozmowy telefonicznej (przy pomocy mobilnego terminala) do np. sesji VoIP/IM na komputerze PC, umożliwiającej wspólne przeglądanie (co-browsing) stron Web. Podstawowe cechy usługi: - zdolność mobilnego terminala do odnajdywania odpowiednich usług dostarczanych przez lokalne sieci, - zdolność usługi do użytkowania i zarządzania wieloma sesjami, - zarządzanie rozmieszczeniem elementów usługi na wielu końcowych terminalach użytkownika, - migracja usługi głosowej między różnymi terminalami i sieciami w oparciu o protokół SIP, - autoryzacja przez terminal mobilny innych urządzeń, np. PC lub STB (Set-Top-Box). Scenariusz D: Mieszanie usług Usługi wykorzystują wielodrogowość połączeń prowadzących poprzez sieci stałe i ruchome do konwergentnej sieci podczas jednej sesji. W odczuciu użytkownika rozwiązania konwergentnej sieci gwarantują ciągłość połączenia, niezależnie od używanego dostępu do sieci oraz rodzaju usług i urządzeń końcowych. Połączenie powinno być dostępne w dwóch różnych środowiskach: - w środowisku zewnętrznym, gdzie występują tylko sieci np. GSM/UMTS, - w środowisku wewnętrznym, gdzie dostępne są sieci Wi-Fi/Bluetooth/Ethernet, a także GSM/UMTS. W środowisku wewnętrznym, usługi są oparte na możliwości wykorzystania różnego typu dostępu (np. Ethernet, Wi-Fi, UMTS, GSM) w tej samej sesji. Dla przykładu możliwe będzie łączenie z przekazem audio (rozmową GSM lub VoIP) następujących form komunikacji: - zintegrowanych wiadomości ( , SMS/MMS, IM) i Push-to-Talk, - transmisji wideo, przechwytywanej lub w czasie rzeczywistym, w tym: strumienia wideo, wideokonferencji, Push-to-Show and Push-to-View, - jednego lub więcej strumieni danych aby umożliwić: SWIS (See What I See), wspólne oglądanie (Co-viewing) i wspólne przeglądanie (Co-browsing), gry zespołowe, aplikacje i współdzielenie plików. Różne połączenia mogą być kierowane jednocześnie do różnych urządzeń końcowych w tej samej sesji połączeniowej, np. - strumień wideo do STB, z wyświetlaniem obrazu na ekranie telewizora, - strumień danych do komputera PC, - głos do mobilnego terminala PLMN. Podstawowe cechy usługi: - uzyskanie lepszego pokrycia obszaru; możliwe jest użycie dowolnego urządzenia w dowolnej sieci, a także współdzielenie sieci stałych i związanych z nimi urządzeń (np. PC z ADSL) z sieciami mobilnymi i związanymi z nimi urządzeniami, 15

16 - w każdej sytuacji (na wolnej przestrzeni, w biurze, w domu, w zasięgu hotspota) użytkownik może wybrać optymalną sieć (ADSL/Wi-Fi/UMTS/GSM) i najbardziej odpowiednie urządzenie dla danej sesji komunikacyjnej. Scenariusz G: Automatyczne sterowanie wywołaniem Usługa umożliwia automatyczne przekierowywanie lub przyjęcie wywołania i jest oparta na informacji o użytkowniku lub zdarzeniach zewnętrznych. Elektroniczny kalendarz użytkownika byłby dostępny w sieci i w oparciu o informację z kalendarza oraz informację o użytkowniku wywołującym, wywołanie mogłoby być skierowane do urządzenia użytkownika lub odebrane w inny sposób. Jeżeli do usługi dodana byłaby lokalizacja, to również dane lokalizacyjne użytkownika wywołującego mogłyby być zastosowane do określenia sposobu odebrania wywołania. Ponadto do usługi mogłyby być dodane zdarzenia zewnętrzne, takie jak pogoda mająca szczególne znaczenie podczas jazdy samochodem. Informacje o zmianie pogody mogłyby być kierowane np. do poczty głosowej. Cechy podstawowe scenariusza usługi: - kontrola zasobów lokalnych terminala użytkownika, - kontrola funkcji sieci, takich jak przekierowanie do skrzynki głosowej, - wykorzystanie miejscowej informacji, takiej jak PIM albo lokalizacja do zarządzania preferencjami komunikacji, - możliwość połączenia z usługami Web w celu otrzymania informacji. Scenariusz H: Usługi wielu trybów Zaliczyć tutaj można różne scenariusze, w których mieszają się sesje głosowe i danych. Wśród nich wyróżnia się dwie kategorie z przełączaniem sesji danych i głosu oraz kategorię wymagającą jednoczesnego przekazu głosu i danych. Sekwencyjne nadawanie głosu i danych po zakończeniu rozmowy telefonicznej natychmiast następuje transmisja danych. Użytkownik ma możliwość określenia opóźnienia pomiędzy dwoma działaniami, może wybrać najlepsze parametry jakościowe lub najmniejszy koszt połączenia np.: - po przeprowadzeniu rozmowy (Wi-Fi/VoIP albo komórka) natychmiast przekazywane są dane kontakt, vcard, lokalizacja, URL, adres , adres miejsca (tekst) lub multimedia takie jak zdjęcia, MP3, wideo, widok z kamery przekazywany przez terminal mobilny lub VoWLAN, - naciśnięcie przycisku na terminalu umożliwia stronie wywołującej przeglądanie lub odbieranie danych. Jednoczesny przekaz głosu i danych w ramach sesji jest inicjowana jednocześnie sesja danych albo dla oddzielnej transmisji albo dla współdzielenia danych, np.: - podczas rozmowy mobilnej lub VoWLAN naciśnięcie odpowiedniego klawisza terminala pozwala stronie wywołującej odebrać lub współdzielić dane, - podczas słuchania muzyki, oglądania video, przekazu obrazu, wspólnego przeglądania stron Web może zostać dodana komunikacja głosowa dla jednej lub wielu stron sesji zobacz co ja widzę, usłysz co ja słyszę. 16

17 Podstawowe cechy usługi to: - kontrola połączeń telefonicznych i sieciowych, - integracja informacji PIM, - wykorzystanie równoległe wielokrotnych połączeń sieciowych Enterprise Fixed Mobile Convergence (efmc) efmc jest wariantem konwergencji stacjonarno-ruchomej realizowanej dla klientów biznesowych, wynikającym z różnego podejścia do konwergencji ze strony operatora i klienta. Ponadto w przypadku usługi realizowanej przez system telekomunikacyjny klienta, nie ma ograniczeń wynikających z uwarunkowań regulacyjnych i dzięki temu zakres funkcjonalności może być szerszy niż w sieciach publicznych. Wyróżnia się trzy warianty efmc, realizowane przez: - Operatora telekomunikacyjnego (Network Centric), gdzie podstawowym założeniem jest umożliwienie użytkownikom telefonów mobilnych komunikacji w oparciu o wewnętrzny plan numeracji w sieci operatora, podobnie jak w centrali wewnętrznej PABX. - Dostawcę usługi (Hosted Centric), który świadczy usługę ze swojego centrum danych (podobnie jak usługę typu Centrex), gdzie terminalami użytkowników są telefony mobilne, telefony IP lub klienci typu softphone. - System teleinformatyczne przedsiębiorstwa (Integration Centric), gdzie połączenia z telefonów mobilnych są kierowane poprzez platformę komunikacyjną. Wyposażenie może pełnić rolę centrali IP PABX lub zintegrowanego routera dodanego do infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstwa, które realizują funkcje sterowania i zapewniają najkorzystniejszą jakość połączeń. Większość rozwiązań oparta jest na sieci Wi-Fi i realizuje funkcję przełączania kanałów (handover) między publiczną sieci ruchomą PLMN i siecią bezprzewodową Wi-Fi. Podstawowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania efmc dla JST w szczególności będzie: - ujednolicenie komunikacji, - zarządzanie i ograniczenie kosztów wywołań do sieci ruchomych, - obniżenie kosztów infrastruktury teleinformatycznej, - poprawienie zasięgu wewnątrz budynków, - wsparcie mobilności pracowników (możliwości stworzenia elastycznej przestrzeni biurowej), - wsparcie wprowadzania aplikacji e-administracji. 17

18 Tabela 1. Analiza SWOT wariantów efmc w zastosowania w JST Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Realizowana przez operatora 1. Obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych w sieciach ruchomych 2. Możliwość obniżenia opłat za połączenia w zasięgu sieci WLAN zgodnie cennikiem danego operatora 3. Brak dodatkowych inwestycji 4. Możliwość wykonywania połączeń o niższych taryfach poprzez dostępne hotspoty 1. Każdy z użytkowników musi być abonentem sieci ruchomej 2. Ograniczenie usługi tylko do połączeń głosowych dla wąskiej grupy użytkowników 3. Związanie się z danym operatorem usługi konwergentnej 4. Operator sieci komórkowej zarządza połączeniami 1. Rozpowszechnienie publicznych usług konwergentnych 2. Rozwój infrastruktury dostępu bezprzewodowego JST 1. Brak możliwości rozwoju systemu komunikacji Realizowana przez dostawcy usługi 1. Możliwość integracji usług z wykorzystaniem różnych terminali, w tym komputerów osobistych 2. Wszyscy użytkownicy nie muszą korzystać z publicznej sieci ruchomej 3. Użytkownik identyfikowany jest przez adres sieci wewnętrznej 4. Możliwość hostingu zunifikowanej platformy 1. Ograniczenie funkcji tylko dla połączeń głosowych 2. Związanie się z danym operatorem usługi konwergentnej 1. Rozwój infrastruktury dostępu bezprzewodowego JST 1. Operator ma dostęp do informacji o połączeniach wewnętrznych 2. Trudność w zintegrowaniu serwera zunifikowanych wiadomości z usługą dostarczaną przez operatora 3. Przerwa w funkcjonowaniu systemu komunikacji w przypadku awarii łącza dostępowego 4. Ograniczone możliwości rozwoju Realizowana przez JST 1. Możliwość obniżenia opłat za połączenia 2. Możliwość wyboru najkorzystniejszego operatora pod kątem taryfy i usługi 3. Wszyscy użytkownicy nie muszą korzystać z publicznej sieci ruchomej 4. Możliwość dostosowania rozwiązania do warunków technicznych i organizacyjnych JST 1. Konieczność budowy i utrzymania zintegrowanej zunifikowanej platformy komunikacyjnej 1. Rozwój infrastruktury dostępu bezprzewodowego JST 2. Większy poziom bezpieczeństwa systemu komunikacji z uwagi na autonomiczność i zamykanie się ruchu w infrastrukturze sieciowej JST 3. Finansowanie ze środków unijnych rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej urzędu 1. Konieczność zapewnienia ciągłości działania zintegrowanej konwergentnej platformy komunikacyjnej 18

19 6. Funkcje zintegrowanej platformy komunikacyjnej dla potrzeb JST Funkcjonalność platformy komunikacyjnej może przyczynić się do zmiany organizacji pracy urzędów, usprawnienia pracy i usprawnienia kontaktów w relacjach: urząd urząd, urząd przedsiębiorstwa, urząd obywatel. Zunifikowana platforma komunikacyjna powinna zapewnić: - uporządkowaną komunikację pracownikom JST, - kontakt obywateli z urzędem, - efektywne zarządzanie i łatwą obsługę systemu. Platforma powinna być zintegrowana usługowo i z poziomu aplikacji biurowych obsługiwać pocztę elektroniczną, wiadomości błyskawiczne, przekaz głosu i danych, konferencje wideo i konferencje internetowe. Rozwiązanie powinno umożliwiać: - łatwe wyszukiwanie i współdziałanie współpracowników, - komunikację z dowolnego miejsca (będącego w zasięgu sieci) za pomocą rożnych rodzajów terminali, - dostarczenie informacji o statusie (obecności pracownika w sieci), - akceptowany poziom bezpieczeństwa komunikacji dla zastosowań w jednostkach administracji publicznej, - niezawodność i dostępność systemu komunikacji. Usprawnienie pracy może zapewnić wyszukiwanie kontaktów bezpośrednio z aplikacji biurowych, a w przyszłości z dedykowanych programów dla administracji publicznej (jeśli takie funkcje zastaną tam wprowadzone). Jako najważniejsze funkcje, mające wpływ na organizację pracy administracji publicznej, wymienić można następujące: 1. Obsługa wiadomości w różnych formach, za pomocą różnych terminali i sieci dostępowych zapewniających dostęp do poczty elektronicznej, poczty głosowej, faksu, kalendarzy i kontaktów w ujednoliconej skrzynce odbiorczej. 2. Informacja o obecności (presence) określenie, w czasie rzeczywistym, statusu pracownika z wykorzystaniem informacji zapisanej w systemie np. w kalendarzu oraz stanu zalogowania i preferencji form komunikacji. Informacja o obecności mogłaby być udostępniana dla danej komórki organizacyjnej urzędu lub dla wszystkich użytkowników. 3. Wiadomości błyskawiczne (Instant Messaging) przesyłanie wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym przy zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji. Zakres zastosowań może być szerszy (nie tylko do pracy biurowej, lecz także do realizacji systemu powiadamiania przy wykorzystaniu różnych form komunikacji wykorzystanej przez platformę). 4. Telekonferencje inna forma kontaktu spotkań wirtualnych w różnych miejscach i czasie. Możliwość współdzielenia form komunikacji np. wspólne przeglądanie dokumentów, różnych form prezentacji, szkolenia. 5. Obsługa komunikacji głosowej zintegrowana platforma w oparciu o technologię VoIP z możliwością nawiązywania połączeń także przez publiczne sieci stacjonarne, 19

20 czy ruchome. Komunikacja głosowa może być zintegrowana z pocztą elektroniczną e- mail, systemem kalendarzy, pocztą głosową, wiadomościami błyskawicznymi IM i usługą konferencyjną. Wymagania dotyczące mobilności można podzielić na pięć podstawowych kategorii: 1. Interakcja w czasie rzeczywistym - przez spójne dostarczanie informacji o dostępności i operowanie numerem wirtualnym przy uruchomieniu operacji wyszukania danego użytkownika. 2. Praca zespołowa możliwość łatwego inicjowania połączeń z wybranym zespołem współpracowników, 3. Synchronizacja synchronizacja zasobów informacyjnych ( , IM i innych danych) urządzeń mobilnych z przechowywanymi na serwerze w celu eliminacji duplikatów. 4. Dostęp do zasobów zaplecza biurowego dostęp do wspólnych zasobów informacyjnych, 5. Komunikacja urządzeń automatyczna wymiana danych w relacji M2M np. w zastosowaniach do przekazywania danych o lokalizacji itp. 7. Koncepcja mobilnego e-urzędu Pracownicy administracji samorządowej z reguły pracują w jednym miejscu, ale także występuje grupa pracowników mobilnych, w tym służb miejskich. Może także istnieć grupa pracowników zmieniających miejsce pracy w ramach budynków lub też korzystających z usług na terenie miasta np. poprzez połączenia przez hotspoty (publiczne punkty dostępu do Internetu PIAP). W związku z tym występuje wzrost zapotrzebowania na wyposażenia w urządzenia mobilne np. rozbudowane telefony komórkowe, notebooki i netbooki. Wymaga się, żeby każdy pracownik miał dostęp do zasobów zaplecza biurowego niezależnie od lokalizacji. Za pomocą zintegrowanej platformy komunikacyjnej będzie możliwe wdrożenie idei mobilnego e-urzędu, pozwalającego na osadzanie parametrów związanych z mobilnością w procesach komunikacyjnych i informacyjnych. W tym rozwiązaniu lokalizacja współpracowników i zasobów nie powinna być istotna. W zależności od przyznanych uprawnień, każdy pracownik będzie mógł używać jednego terminala do rozmów telefonicznych w dowolnym miejscu na terenie urzędu oraz poza nim i będzie osiągalny przez jeden numer telefoniczny. W ramach urzędu lub w zasięgu sieci MAN połączenia będą zamykały się wewnątrz platformy komunikacyjnej JST, co zapewni autonomiczność systemu. Uwzględnione przy tym powinny być aspekty związane z zarządzaniem dostępnością oraz ze zgodnością aplikacji z wymaganiami indywidualnymi i parametrami urządzeń użytkowników. Do podstawowych użytecznych funkcji, które mogą usprawnić pracę urzędów, można zaliczyć: - weryfikację dostępności funkcja pozwala na weryfikację stanu dostępności urządzeń sieciowych i użytkowników, - konsolidacja użytkowników, systemów i technologii realizowana jako złożony proces rozwojowy integrujący komunikację w czasie rzeczywistym (łączność telefoniczna), informacje (bazy danych) oraz zasoby informatyczne (sieć i inne aplikacje). 20

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Komunikacja IP Cisco dla JST. Piotr Skirski Cisco Systems Poland 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Komunikacja IP Cisco dla JST Piotr Skirski Cisco Systems Poland 1 Agenda Trendy na rynku komunikacji głosowej i video Cisco IP Communications Łączność Głosowa w JST IP Communications Telefonia IP IP Communications

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Najwyższy standard usług w Państwa hotelu Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Jeden dostawca i wszystko, czego Państwo potrzebują UPC Biznes w Państwa hotelu to najwyższy standard rozrywki

Bardziej szczegółowo

System terminal konsol STC dla DMR Hytera. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. we współpracy z RTCom

System terminal konsol STC dla DMR Hytera. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. we współpracy z RTCom System terminal konsol STC dla DMR Hytera Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. we współpracy z RTCom O FIRMIE SIM od 1992 do dziś specjalizacja w konstruowaniu, produkowaniu i wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Urządzenie udostępniające sieć Wi-Fi z technologią 4G LTE

Urządzenie udostępniające sieć Wi-Fi z technologią 4G LTE Urządzenie udostępniające sieć Wi-Fi z technologią 4G LTE Specyfikacja sprzętowa AirMax 4GW jest samodzielnym urządzeniem udostępniającym sygnał sieci 4G LTE lub 3G w postaci sieci WiFi. Jest to możliwe

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia Załącznik do wniosku o udzielenie zamówienia z dnia 8.03.2016 r. 1. Nazwa zamówienia Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu Łukasz Naumowicz Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu radiowego Zwielokrotnienie przepływności

Bardziej szczegółowo

VPLS - Virtual Private LAN Service

VPLS - Virtual Private LAN Service VPLS - Virtual Private LAN Service 1.1 Opis usługi VPLS (Virtual Private LAN Service), czyli usługa wirtualnej prywatnej sieci LAN, jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym produktem z kategorii transmisji

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V HiPath 3000 V9 OpenScape Office HX V3 HiPath 3000 V9 najlepsze technologie komunikacyjne Wielokrotnie nagradzany system zunifikowanej komunikacji Integracja technologii IP i TDM Udostępnia szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o.

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o. W routerach DrayTek oznaczonych literką i (jak 2600i, 2900Gi itd) dostępny jest interfejs ISDN, oferujący dodatkowe możliwości komunikacyjne Interfejs służy obsłudze dostępu podstawowego ISDN BRA, a więc

Bardziej szczegółowo

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna Agenda Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku

AGENDA. Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku AGENDA Projekt centralnie zarządzanej sieci WLAN dla dużej organizacji wieloodziałowej - studium przypadku Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Założenia do projektu WLAN sieć WLAN

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

zmianie ulegają postanowienia:

zmianie ulegają postanowienia: Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Fritz!Box 6820 LTE w Play za 1 zł

GSMONLINE.PL. Fritz!Box 6820 LTE w Play za 1 zł GSMONLINE.PL Fritz!Box 6820 LTE w Play za 1 zł 2016-05-17 Fritz!Box 6820 LTE Niemiecka firma AVM wprowadziła na rynek polski nowy router FRITZ!Box 6820 LTE. Router dostępny jest w ofercie PLAY (do końca

Bardziej szczegółowo

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Copyright 2009 Netia SA 2 WSTĘP ROZWÓJ RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO BUSINESS SOLUTION OBSZARY INTEGRACJI MOśLIWOŚCI NGN TELEFONIA IP Z USŁUGAMI PABX

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA TP-LINK TL-WR1043ND

Konfiguracja ROUTERA TP-LINK TL-WR1043ND Konfiguracja ROUTERA TP-LINK TL-WR1043ND 1. Aby rozpocząć konfigurację routera należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową np. Mozilla Firefox i w pasku adresu wpisać następującą wartość: 192.168.0.1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek Implementacja VoIP w routerach DrayTek Serie routerów DrayTek oznaczane literą V implementują mechanizmy Voice over IP. Taki router posiada dodatkowo dwa analogowe gniazda telefoniczne w tylnym panelu.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Podstawowa terminologia lokalnych sieci komputerowych. Topologie sieci komputerowych. Ocena. Zadanie 1

Ćwiczenie 1. Podstawowa terminologia lokalnych sieci komputerowych. Topologie sieci komputerowych. Ocena. Zadanie 1 Ćwiczenie 1 Podstawowa terminologia lokalnych sieci komputerowych. Topologie sieci komputerowych. Skład zespołu Data wykonania ćwiczenia Ocena Zadanie 1 Korzystając ze źródeł internetowych wymień i scharakteryzuj

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Twoje zasoby obsługiwane zdalnie w zasięgu ręki Rodzina produktów Arctic oferuje bezpieczną i ekonomiczną łączność

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Jest to zbiór komputerów połączonych między sobą łączami telekomunikacyjnymi, w taki sposób że Możliwa jest wymiana informacji (danych) pomiędzy komputerami

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Poz. A Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze

Bardziej szczegółowo

153,36 PLN brutto 124,68 PLN netto

153,36 PLN brutto 124,68 PLN netto TP-LINK ROUTER ARCHER C2 AC750 750MBPS WI-FI 2,4/5GHZ 153,36 PLN brutto 124,68 PLN netto Producent: TP-LINK Dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy AC750 - Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji

Bardziej szczegółowo

Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r.

Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r. Business Everywhere- stawiamy na innowacje i konwergencję. Warszawa,28 września, 2005r. Wyzwania stawiane przez rynek Przedsiębiorstwo wczoraj Przedsiębiorstwo dzisiaj Prosty model komunikacji wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free ORANGE FREE v8.0 OBSŁUGA APLIKACJI I KONFIGURACJA Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free Pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

ASUS RT-N56U. pawel100g, 29 listopad 2010, 15:05

ASUS RT-N56U. pawel100g, 29 listopad 2010, 15:05 ASUS RT-N56U pawel100g, 29 listopad 2010, 15:05 Firma ASUS wprowadza do sprzedaży na polskim rynku nowy, dwupasmowy router bezprzewodowy RT-N56U. Smukły wygląd i stylowy design, w połączeniu z wyszukanymi

Bardziej szczegółowo

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM I Konferencja i3: internet infrastruktury innowacje, Poznań 6 listopada 2009 Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM Tomasz Chomicki Paweł Jachimowicz Wyzwania Brak infrastruktury umoŝliwiającej

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

GTS Transmisja Danych

GTS Transmisja Danych Autoryzowany Partner GTS Poland - Biznes Integrator GTS Transmisja Danych Usługi komunikacji biznesowej w wirtualnych sieciach prywatnych VPN Wirtualne sieci prywatne VPN - narzędzie do zapewnienia bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

innovaphone Case Study Rozwiązanie komunikacyjne innovaphone gwarantuje na lotnisku Münster/Osnabrück większą mobilność i elastyczność

innovaphone Case Study Rozwiązanie komunikacyjne innovaphone gwarantuje na lotnisku Münster/Osnabrück większą mobilność i elastyczność innovaphone Case Study Rozwiązanie komunikacyjne innovaphone gwarantuje na lotnisku Münster/Osnabrück większą mobilność i elastyczność Lotnisko Münster/Osnabrück Lotnisko Münster/Osnabrück (FMO) zostało

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Łączność w zarządzaniu kryzysowym DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Typowe wymogi użytkowników systemu łączności w warunkach zarządzania kryzysowego System łączności powinien być w najwyższym

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji Paweł Kaniewski Miłosz Śliwka Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji 1 Wstęp ISDN jest powszechnie wykorzystywanym standardem zarówno w systemach telefonii

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

VoIP - integracja i skalowalność. Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI

VoIP - integracja i skalowalność. Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI VoIP - integracja i skalowalność Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI Agenda wystąpienia: CLICO jako dystrybutor rozwiązań bezpieczeństwa IT (VAD), usługi profesjonalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2

WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2 1 WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2 USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTU Koncepcja i model funkcjonowania regionalnych usług elektronicznych Projekt zakłada zbudowanie wdrożenie i utrzymanie dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Marek Pyka,PhD. Paulina Januszkiewicz

Marek Pyka,PhD. Paulina Januszkiewicz Marek Pyka,PhD Security Engineer Paulina Januszkiewicz Security Engineer Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, POLAND prezentują [EN] Remote access mechanics as a source of threats to enterprise network

Bardziej szczegółowo

Multimedialna Platforma Espol HDTV

Multimedialna Platforma Espol HDTV Multimedialna Platforma Espol HDTV Publiczne usługi elektroniczne oraz infrastruktura IT - - solidny fundament budowy społeczeństwa informacyjnego II Zachodniopomorski Konwent Informatyków Szczecin, 15

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZYMY LUDZI WIELOBAZOWE SYSTEMY TELEFONICZNE PANASONIC SIP DECT

ŁĄCZYMY LUDZI WIELOBAZOWE SYSTEMY TELEFONICZNE PANASONIC SIP DECT ŁĄCZYMY LUDZI WIELOBAZOWE SYSTEMY TELEFONICZNE PANASONIC SIP DECT SYSTEM TELEFONICZNY PANASONIC DECT OPARTY NA PROTOKOLE SIP Wiele organizacji już teraz zwiększyło poziom zadowolenia klientów, uzyskało

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci VLAN

Konfigurowanie sieci VLAN Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów.

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów. Bezprzewodowy system telefoniczny Smart IP Panasonic KX-TGP600 Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów. KX-TGP600, system dla wielu branż Wszechstronny system KX-TGP600

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications *Kto najbardziej skorzysta z usług PLFON? Z naszego doświadczenia w realizacji usług w Polsce wynika, że największe korzyści z naszych usług mogą odnieść: Małe i średnie firmy posiadające

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET BEZ POBIERANIA OPŁAT. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET BEZ POBIERANIA OPŁAT. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET BEZ POBIERANIA OPŁAT 1 Postanowienia ogólne 1. Usługa dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat (zwana dalej usługą ) umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac Dzięki najnowszym propozycjom TP-LINK routerom Archer C2 i Archer D7 oraz karcie sieciowej Archer T4U, możesz cieszyć się z zalet transmisji danych

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP MX-One Nowoczesne rozwiązania IP Piotr Wrona Solution Consultant piotr.wrona@damovo.com 17/06/2009 MX-ONE zaawansowany system IP MX-ONE Telephony Server (TSE) Rozwiązanie serwerowe na bazie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE Wersja 1.0 Październik 2013 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078

Bardziej szczegółowo

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional.

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. 2 Skuteczność dzięki dopasowaniu idealne rozwiązania gwarancją sukcesu W celu umożliwienia natychmiastowej reakcji

Bardziej szczegółowo