Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie"

Transkrypt

1 Ewelina ZAJĄC, Tomasz CIEPLAK Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie 1. Wprowadzenie W dzisiejszych czasach coraz większy wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw ma umiejętność adaptacji do zmiennych warunków otoczenia. Zdolność do szybkiego elastycznego dostosowywania się do rzeczywistości niesie ze sobą nowe szanse i zagrożenia. Modele biznesowe charakteryzujące się wysokimi kosztami stałymi są znacznie bardziej ryzykowne niż kiedyś. W dwudziestym wieku o rentowności przedsiębiorstwa decydowała wydajność przemysłowa i ekonomia skali. Prognozy dotyczące popytu klientów utrzymywały się na stałym poziomie, pod uwagę brano głównie koszty pracy i surowców, a także zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa. Zysk maksymalizowano poprzez zaspokojenie popytu na dany produkt przy minimalizowaniu kosztów jego wytworzenia. Minimalizacja kosztów wytworzenia odbywała się poprzez inwestycje mające na celu wykorzystanie ekonomii skali, zwiększając jednocześnie koszty stałe. Obecnie zmienność rynku jest coraz większa. Cykl życia produktów mierzony jest miesiącach lub w, co najwyżej, kilku latach. Równie szybko zmieniają się technologie i preferencje konsumentów. Coraz trudniej oszacować jest popyt na określone produkty. To samo dotyczy kalkulacji kosztów począwszy od surowców, poprzez koszty pracy aż do kosztów związanych z transportem. Dzisiaj istotna jest szybkość z jaką przedsiębiorstwa reagują na zmiany. W XXI wieku strategicznym zasobem każdej firmy jest informacja. To na podstawie dostępnych informacji podejmowane są decyzje mające kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa i będące odpowiedzią na zachodzące w otoczeniu przeobrażenia. Sprawny system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jest nieodłącznym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wzrost znaczenia wykorzystania Internetu oraz urządzeń mobilnych wywołał konieczność wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań poprawiających komunikację i przekazywanie informacji zarówno w obrębie firmy jak i na zewnątrz. Z uwagi na wysokie koszty infrastruktury sieciowej, zaawanasowane systemy informatyczne wspomagające komunikację dostępne były jedynie dla przedsiębiorstw o stabilnej pozycji na rynku. Sytuacja uległa zmianie stosunkowo niedawno wraz z pojawieniem się koncepcji Cloud Computing, na polskim gruncie funkcjonującej jako chmura obliczeniowa czy też przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej, gdzie oferowane usługi udostępniane są w sposób elastyczny i całkowicie dostosowane

2 132 Ewelina Zając, Tomasz Cieplak do aktualnych wymagań przedsiębiorstwa. Opłaty pobierane w zamian za korzystanie z usług są bezpośrednio uzależnione od częstości ich wykorzystywania, przez co koszty stałe niegdyś związane z zakupem i administrowaniem infrastruktury, obecnie mogą należeć do kosztów zmiennych, co wydaje się być bardziej korzystne z punktu widzenia strategii biznesowej. Artykuł podejmuje próbę przedstawienia koncepcji Cloud Computing, a także wyboru usług wspomagających komunikację w przedsiębiorstwie działających w modelu chmury obliczeniowej oraz możliwości ich praktycznego wdrożenia. 2. Koncepcja chmury obliczeniowej Pierwsze wzmianki dotyczące Cloud Computing pojawiły się już w 1961 roku w czasie obchodów setnej rocznicy MIT (ang. Massachusetts Institute of Technology). Profesor John McCarthy wygłosił wówczas przemówienie dotyczące współdzielenia mocy obliczeniowych komputerów, która w przyszłości mogłaby być sprzedawana przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, odbywającej się w podobny sposób do sprzedaży wody czy elektryczności [6]. Przez kolejne lata koncepcja Internetu stopniowo ewoluowała. W roku 1996 dwaj naukowcy z MIT odnieśli się ponownie w swojej pracy badawczej do pojęcia Cloud Computing [7]. Dekadę później teoria znalazła swoje praktyczne odbicie, kiedy to Amazon zmienił kierunek działań skupiając się na dostarczeniu usług opartych na modelu przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej w postaci Amazon Elastic Compute Cloud. Rosnąca popularność terminu chmura obliczeniowa spowodowała, że powstało wiele jego definicji. Definicją przedstawiającą w sposób najbardziej zrozumiały cechy przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej jest ta przedstawiona przez Amerykański Instytut Standardów i Technologii (NIST) w dokumencie The NIST Definition of Cloud Computing, według której [2]: Chmura obliczeniowa to model umożliwiający powszechny, wygodny, dostęp na żądanie użytkownika do konfigurowalnych współdzielonych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwery, pamięci masowe, aplikacje oraz usługi), które mogą być szybko dostarczone i wdrożone przy minimalnym zaangażowaniu w obsługę i minimalnym udziale usługodawcy. Przedstawiony model jest sumą pięciu podstawowych cech, trzech modeli usług oraz czterech modeli wdrożenia. Do cech podstawowych definiujących przetwarzanie w chmurze obliczeniowej zalicza się [2]: samoobsługowe serwisy na żądanie, gdzie użytkownik sam, bez zaangażowania usługodawcy, może określić potrzebne mu możliwości obliczeniowe, takie jak czas serwera czy pojemność pamięci masowej, szeroki dostęp z sieci polegający na tym, że zasoby obliczeniowe udostępniane są z wykorzystaniem sieci poprzez różnego typu platformy klienckie, np. telefony komórkowe, tablety czy też laptopy, łączenie zasobów odbywa się poprzez sumowanie zasobów obliczeniowych dostarczanych przez dostawców z wielu, zarówno fizycznych jak i wirtualnych źródeł, któ-

3 Wybór usług modelu chmury obliczeniowej 133 re to mogą być na bieżąco przypisywane i odbierane użytkownikowi w zależności od jego wymagań. Jedyną informacją w odniesieniu do lokalizacji systemów, jaką otrzymuje użytkownik jest abstrakcyjna nazwa, np. kraju, regionu lub centrum przetwarzania danych, szybka elastyczność przejawia się w możliwości elastycznego przydzielania mocy obliczeniowych uzależnionych od zapotrzebowania użytkownika. Przy czym mogą być one nieograniczone i dostarczone przez wymagany okres czasu, mierzalność usługi oznacza, że systemy oparte na Cloud Computing automatycznie kontrolują i optymalizują zużycie zasobów na odpowiednim poziomie abstrakcji, który jest zależny od rodzaju usługi. Mogą to być m.in. jednostki pamięci masowej czy też pojemność. Zużycie zasobów może być monitorowane, kontrolowane i zgłaszane przy jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości dla usługodawcy oraz klienta korzystającego z usługi. Usługi oferowane w ramach chmury obliczeniowej funkcjonują w oparciu o jeden z trzech modeli usług. Pierwszy z nich Software as a Service (SaaS), przypomina nieco tradycyjny model dystrybucji oprogramowania, które po dokonaniu zakupu mają dostęp do niego na komputerze [3]. Był to pierwszy model przetwarzania, który zyskał popularność. SaaS to model dystrybucji oprogramowania, w którym aplikacje są udostępniane przez producenta lub usługodawcę za pośrednictwem sieci, najczęściej Internetu. Dostrzeżono ekonomiczny aspekt wykorzystania modelu SaaS w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Ponadto, łatwiejszy stał się proces aktualizowania używanych aplikacji. Można wskazać kilka powodów, które przyczyniły się do wzrostu popularności modelu Software as a Service. Są to[1]: coraz wyższy poziom wiedzy pracowników i użytkowników dotyczący dostępu do komputera i Internetu, wzrost poczucia większego bezpieczeństwa w Internecie, użytkownicy Internetu dokonują znacznie więcej transakcji za pośrednictwem Internetu, niż miało to miejsce w drugiej połowie dekady lat dziewięćdziesiątych, czyli w okresie największej ekspansji Internetu, prędkość łączy internetowych stale wzrasta, a co za tym idzie czas ładowania aplikacji sieciowych uległ znacznemu skróceniu, komputery typu mainframe oraz tradycyjne licencje oprogramowania, poprzez zajmowane miejsce i koszty ich utrzymania stanowiły znaczące koszty dla przedsiębiorstwa; zastosowanie modelu SaaS pozwoliło na znaczną redukcje tych kosztów, z biegiem czasu interfejsy oparte na witrynach WWW stawały się coraz bardziej wystandaryzowane i łatwiejsze w użytkowaniu; efektem jest coraz większa liczba użytkowników, z dostępem do platformy dostarczającej podstawowe oprogramowanie występującej w formie usługi, producenci zaczęli dostosowywać aplikacje do wymagań poszczególnych branż i rynków; dzięki czemu specjalne wersje oprogramowania są coraz

4 134 Ewelina Zając, Tomasz Cieplak bardziej dostępne dla jeszcze większej liczby klientów na tym samym rynku i to niezależnie od ich lokalizacji, aplikacje dotychczas dostępne, ze względu na koszty, jedynie dla dużych przedsiębiorstw są w zasięgu ręki również dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Są to m.in. te wspomagające planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie relacjami z klientami (CRM) czy też zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM). Jednym z najbardziej popularnych przykładów zastosowania modelu SaaS jest dostęp do poczty elektronicznej przy pomocy wyszukiwarki internetowej. Do narzędzi dostarczanych online poprzez zastosowanie SaaS zaliczyć można aplikacje wspomagające: rachunkowość, zarządzanie finansami, e-commerce, współpracę pomiędzy pracownikami a klientami nad realizacją projektu, tworzenie schematów blokowych, wykresów, planów oraz innych rysunków technicznych, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), edytowanie, przechowywanie i współdzielenie dokumentów, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, blogów, stron internetowych oraz filmów video, zarządzanie projektami, korzystanie z poczty elektronicznej, kalendarza, komunikatorów internetowych, wideokonferencji, serwisów społecznościowych [5]. Kolejnym modelem przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej jest Platform as a Service (PaaS). Jest to koncepcja zakładająca możliwość tworzenia i uruchamiania niestandardowych aplikacji internetowych. Dzięki niemu wszystkie mechanizmy niezbędne do obsługi i serwisowania całego cyklu życia począwszy od budowy poprzez dostarczenie aplikacji internetowej do serwisowania dostępne są w całości w Internecie. Usługi PaaS pozwalają użytkownikom na skoncentrowanie się na innowacji, niż na zarządzaniu kompleksową infrastrukturą. Dzięki temu organizacje mogą zmienić kierunek działań i przeznaczony na ten cel budżet na taki, który zapewni im wzrost realnej wartości przedsiębiorstwa. Model PaaS prowadzi do nowej ery masowych innowacji, dzięki nieograniczonym mocom obliczeniowym dostępnych dla programistów na całym świecie. Tworzenie aplikacji możliwe jest poprzez wykorzystanie powszechnych standardów takich jak na przykład HTML czy JavaScript. Kolejną cechą jest integracja z usługami internetowymi i bazami danych. Obsługa protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (ang. Simple Object Access Protocol SOAP) oraz innych interfejsów pozwala na tworzenie połączonych usług internetowych pochodzących z różnych źródeł (ang. tzw. mashup y), dodatkowo możliwe jest posiadanie dostępu do bazy danych oraz wielokrotne użytkowanie usług znajdujących się wewnątrz sieci prywatnej [3]. Przykładem chmury obliczeniowej wykorzystującej model PaaS jest Google App Engine, platforma programowania i hostingu aplikacji webowych w centrach danych Google [14]. Ostatnim modelem przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej jest Infrastrucure as a Servive (IaaS). Na podstawie definicji podanej przez NIST w ramach tego modelu

5 Wybór usług modelu chmury obliczeniowej 135 konsument może bezpiecznie przetwarzać, przechowywać, magazynować, udostępniać poprzez sieć oraz dokonywać innych operacji wymagających podstawowych zasobów obliczeniowych, gdzie każdy z użytkowników jest w stanie samodzielnie wdrożyć i uruchomić dowolne oprogramowanie, w tym również system operacyjny oraz różnego rodzaje aplikacje. Użytkownik nie zajmuje się administrowaniem, ani nie sprawuje kontroli nad podstawową infrastrukturą w chmurze, natomiast może kontrolować system operacyjny i przechowywanie danych oraz wdrażane aplikacje [2]. Istotą modelu IaaS jest fakt, iż wykorzystuje w znacznym stopniu technologię, usługi oraz centra przetwarzania danych rozwinięte dzięki znacznym inwestycjom. Dostawcy IaaS zajmują się przejściem na nową technologię, a także hostingiem wybranych aplikacji działających w obrębie ich infrastruktury, z kolei klienci są właścicielami aplikacji oraz ich administratorami, odciążając hosting i zarządzanie infrastrukturą [3]. Systemy IaaS zawierają niektóre bądź wszystkie z niżej wymienionych cech: wybór gotowych maszyn wirtualnych z wstępnie zainstalowanymi systemami operacyjnymi, w tym wiele różnych wersji oprogramowania Windows, Linux i Solaris, wybór wirtualnych urządzeń maszyn wirtualnych ze specjalnym zestawem zainstalowanego oprogramowania, możliwość przechowywania kopii poszczególnych danych w różnych lokalizacjach w celu jak stworzenia możliwości najszybszego jak najszybszego ich pobrania, oprogramowanie wspomagające przetwarzanie dużej ilości danych (w sieci danych) oraz przeprowadzanie skomplikowanych obliczeń (w sieci obliczeniowej) przy użyciu dużej liczby serwerów pracujących nad tym samym problemem równolegle, możliwość manualnego kontrolowania poziomu wykorzystania zasobów obliczeniowych, przypisanych do każdego z użytkowników przy wykorzystaniu wyszukiwarki internetowej w momencie zmiany zapotrzebowania, możliwość automatycznego skalowania zużycia zasobów obliczeniowych w odpowiedzi na zmniejszone lub zwiększone zapotrzebowanie ze strony aplikacji [5]. W modelu IaaS elastyczność wymaga uważnego programowania przy użyciu interfejsu programowania aplikacji (ang. Aplication Programming Interface, API). Z drugiej jednak strony możliwe jest programowanie przy użyciu dowolnego języka programowania i jednoczesne sprawowanie całkowitej kontroli nad aplikacją znajdującą się w chmurze IaaS [4]. W definicji przedstawionej przez NIST, oprócz podstawowych cech oraz trzech modeli usług, jest mowa o czterech modelach wdrażania, będących innymi słowy rodzajami chmury obliczeniowej. NIST wyróżnia [2]: Private cloud użytkownikami infrastruktury w chmurze są wyłącznie pracownicy określonej organizacji, Public cloud w tym przypadku odbiorcą usług dostarczanych przez chmurę obliczeniową może być ogół społeczeństwa, Community odbiorcami usług w społecznościowej chmurze obliczeniowej jest ściśle określone grono użytkowników, np. uczelnie wyższe, Hybrid cloud jest kombinacją wyżej przedstawionych typów chmury obliczeniowej.

6 136 Ewelina Zając, Tomasz Cieplak 3. Komunikacja za pośrednictwem chmury obliczeniowej Chmura obliczeniowa stwarza nowe możliwości w obszarze komunikacji przedsiębiorstw zarówno tej wewnętrznej jak i zewnętrznej. Komunikacja wewnętrzna może być realizowana na podstawie podsystemu opartego o usługi Saas i rozszerzenia napisane na żądanie klienta. Elementy podsystemu spełniają takie wymagania przedsiębiorstwa jak: przekazywanie danych i komunikacja za pośrednictwem urządzeń mobilnych, szybka komunikacja z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, możliwość wykonywania połączeń głosowych i wideo online z dostawcami i klientami. Ponadto można wyróżnić podsystem komunikacji zewnętrznej B2B dostosowany do wymagań danego przedsiębiorstwa, a także podsystem archiwizacji danych wraz z możliwością tworzenia kopii zapasowych. Spośród trzech dostępnych modeli dostarczania usług, mianowicie Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) oraz Software as a Service (SaaS), ze względu na specyfikę wymagań wykluczono IaaS. Tabela 1. przedstawia podział wyróżnionych wymagań na podstawie modelu dostarczania usług. Tab. 1. Systematyka usług dostarczanych w ramach chmury obliczeniowej w oparciu o model dostarczania usług Tab. 1. Systematics of services provided in the cloud computing based on the model service delivery Model działania usługi Wymagania spełniane w ramach funkcjonowania modelu Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa Software as a Service (SaaS) Przesyłanie danych i komunikacja za pośrednictwem urządzeń mobilnych Możliwość wykonywania połączeń głosowych i wideo online z dostawcami i klientami Szybka komunikacja za pośrednictwem komunikatorów internetowych Możliwość wykonywania połączeń głosowych i wideo online z dostawcami i klientami Archiwizowanie danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa Wymiana dokumentów i system B2B dostosowany do wymagań przedsiębiorcy Platform as a Service Źródło: opracowanie własne

7 Wybór usług modelu chmury obliczeniowej 137 Usługom, które posiadają charakter komunikacyjny przypisano model udostępniania SaaS. Jest to związane z: ceną w przypadku mikroprzedsiębiorstw nabycie oprogramowania możliwe jest za darmo, łatwością wdrożenia konieczna jest jedynie konfiguracja, krótkim czasem wdrożenia konieczne jest scalenie danych z archiwalnymi, a także szkolenie pracowników, niezawodnością usługodawcy potwierdzają dostęp do usługi przez cały czas działania (99,99%), powszechnością na rynku istnieje wiele rozwiązań działających według tego modelu. Z kolei przy projektowaniu rozwiązań dla B2B został wybrany model usług działający według zasady PaaS w chmurze obliczeniowej. Za wyborem takiego rozwiązania przemawia: możliwość integracji z systemem wewnętrznej komunikacji, w przypadku korzystania z wybranych aplikacji brak kosztów rozpoczęcia projektu, zautomatyzowana skalowalność aplikacji, dostęp do silnika bazy danych, rozwinięty system zabezpieczeń. 4. Wdrożenie usług modelu chmury obliczeniowej W celu prawidłowego wdrożenia innowacji jaką jest efektywny system komunikacji należy ustalić kolejność kroków, według których zostanie przeprowadzone wdrożenie. Wdrożenie zostanie przeprowadzone następująco poprzez: Dokonanie oceny stanu aktualnego, Zakup domeny z nazwą odpowiednią dla przedsiębiorstwa, Dokonanie wyboru usługi działającej w oparciu o model SaaS, Skonfigurowanie domeny, usług i wpisów DNS, Stworzenie kont dla każdego użytkownika usługi, Uruchomienie wybranej usługi, Opracowanie szablonów dokumentów, Synchronizowanie usług z istniejącymi dotychczas danymi, Skonfigurowanie sprzętu (komputery, urządzenia mobilne), Szkolenie pracowników, Uruchomienie systemu. Mikroprzedsiębiorstwa stanowią ok. 93% podmiotów gospodarczych w Polsce [11], dlatego analizowany przebieg wdrożenia odnosi się do przedsiębiorstwa zatrudniającego nie więcej niż 10 osób i o przychodzie netto poniżej 2 mln euro lub sumie aktywów w bilansie rocznym poniżej 2 mln euro. Ponadto dokonano założenia, że firma posiada zakupioną domenę internetową.

8 138 Ewelina Zając, Tomasz Cieplak 5. Dokonanie wyboru usługi działającej w modelu SaaS Na podstawie raportu firmy badawczej IDC wartość rynku usług Cloud Computing średniorocznego wzrostu wartości segmentu na poziomie 33% do roku 2015 [14]. Badania pokazują, że technologie związane z przetwarzaniem danych w chmurze są nadal nowością na polskim gruncie, dlatego dużą popularnością cieszą się usługi dostarczane przez światowych potentatów w tej dziedzinie takich jak Microsoft czy Google. Świadczyć to może o ich wiarygodności i zaufaniu użytkowników, związanym z ochroną danych, wobec wspomnianych koncernów. Zarówno Microsoft jak i Google oferują dwa podstawowe rodzaje usług, które uzależnione są od ich grup docelowych, wśród których można wyróżnić klientów biznesowych, czyli małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, oraz klientów indywidualnych. Adresatami rozwiązania proponowanych przez Google, jak już wcześniej wspomniano, mogą być odbiorcy indywidualni oraz przedsiębiorcy. Klienci indywidualni mogą korzystać całkowicie bezpłatnie z aplikacji wchodzących w skład pakietu. Natomiast przedsiębiorcom Google oferuje rozszerzony pakiet aplikacji funkcjonujących pod nazwą. W przypadku Windows a aplikacje bezpłatne wchodzą w skład pakietu Windows Custom. z kolei bardziej wymagającym partnerom biznesowym Windows proponuje usługi działające w ramach debiutującego w 2011 roku Office a 365. Z perspektywy wdrożenia systemu w małych i mikro przedsiębiorstwach kluczowym czynnikiem jest wysokość poniesionych kosztów. Rozwiązaniem optymalnym jest więc znalezienie rozwiązania spełniającego oczekiwania przedsiębiorstwa przy możliwie najniższych kosztach. Wyróżniono następujące kluczowe dla mikroprzedsiębiorstwa kryteria, na podstawie których podjęta zostanie decyzja o wyborze wdrażanego rozwiązania: Maksymalna liczba użytkowników, Koszty, Pojemność dysku, Kompatybilność, Dostęp do danych za pośrednictwem urządzeń mobilnych, Możliwość współdzielenia plików z innymi użytkownikami, Narzędzia wspomagające komunikację i wymianę kontaktów, Możliwość tworzenia witryn internetowych, Możliwość korzystania z dodatkowych aplikacji, Dostęp do danych w trybie offline. W Tabeli 2. przedstawiono charakterystykę aplikacji wchodzących w skład analizowanych pakietów biurowych oferowanych przez Windows i Google. Jak widać w Tabeli 2. aplikacje oferowane Google jak i przez Windows spełniają bardzo zbliżone funkcje, dlatego w celu podjęcia decyzji o wyborze usługi należy przeprowadzić bardziej szczegółowe badania.

9 Wybór usług modelu chmury obliczeniowej 139 Tab. 2. Porównanie aplikacji opartych o model SaaS. Opracowanie własne na podstawie [9] [10] Tab. 2. Compare applications based on SaaS model Cecha Max. liczba użytkowników Koszty dla Firm Office 365 Bez ograniczeń Bez ograniczeń 10 4EUR/użytk./m-c lub 40 EUR/użytk./rok 5,25 EUR za użytkownika miesięcznie Bezpłatny Domain Service Dla 500 użytkowników dostęp jest bezpłatny Pojemność dysku 1 GB na użytk. 2 GB użytk., + 1 GB/użytk. za 2,5 USD 7 GB miejsca na skrzynce mailowej Gmail Nieograniczona pojemność skrzynki pocztowej Hotmail Komunikacja Kompatybilność Dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych Współdzielenie plików Poczta elektr. Import i edycja dokumentów sporządzonych w Office i 2007 Wszystkie z systemami operacyjnym Android, ios, Blackbery, Windows Mobile Google Dokument, Arkusz, Formularz, Prezentacja, Rysunek 25 GB na koncie pocztowym Gmail Import z Office i 2007, domyślnie bez możliwości edycji, edycja przy użyciu Office Web Apps Wszystkie z systemami operacyjnym Android, ios, Blackbery, Windows Mobile Word, Excel, PowerPoint, OneNote Web App 25 GB na koncie pocztowym Hotmail Import i edycja dokumentów sporządzonych w Office i 2007 Wszystkie z systemami operacyjnym Android, ios, Blackbery, Windows Mobile Google Dokument, Arkusz, Formularz, Prezentacja, Rysunek 7 GB miejsca na skrzynce mailowej Gmail Import z Office i 2007, domyślnie bez możliwości edycji, edycja przy użyciu Office Web Apps Wszystkie z systemami operacyjnym Android, ios, Blackbery, Windows Mobile Word, Excel, PowerPoint, One- Note Web App Nieograniczona pojemność skrzynki Hotmail Komunikator Google Talk Windows Live Google Talk Windows Live Kalendarz Kalendarz Google Kalendarz Kalendarz Google Kalendarz Kontakty Udostępnianie kontaktów w domenie Nie jest możliwe udostępnianie w domenie Udostępnianie kontaktów w domenie Nie jest możliwe udostępnianie w domenie Witryny int. Tak Tak Tak Nie Dodatkowe aplikacje Dostęp offline Konsolidacja z aplikacjami w modelu PaaS jak i pochodzących od innych twórców Przez przeglądarkę Google Chrome lub innych po zainstalowaniu odpowiedniej wtyczki Konsolidacja możliwa jedynie z aplikacjami opartymi na modelu PaaS Jest Konsolidacja z aplikacjami w modelu PaaS jak i pochodzących od innych twórców Przez przeglądarkę Google Chrome lub innych po zainstalowaniu odpowiedniej wtyczki Konsolidacja możliwa jedynie z aplikacjami opartymi na modelu PaaS Jest

10 140 Ewelina Zając, Tomasz Cieplak Metodą, która umożliwi wybór optymalnego dla omawianego przedsiębiorstwa rozwiązania, będzie metoda Analytic Hierarchy Process (AHP). W celu zastosowania metody AHP wyróżniono cztery cechy usług, które w znaczny sposób przyczyniają się do ich zróżnicowania. Są to: koszty, czyli wysokość opłat ponoszonych w wyniku korzystania z usług, możliwość wymiany kontaktów w domenie, możliwość tworzenia witryn internetowych, możliwość korzystania z dodatkowych aplikacji. Pierwszym etapem analizy za pomocą Analitycznego Procesu Hierarchicznego jest ustalenie pierwszeństwa kryteriów. W tym celu konstruowana jest macierz, którą przedstawia Tabela 3. Poprzez porównanie parami kryteriów dokonywana jest ocena pierwszeństwa jednego z nich przed drugim. Jak wynika z powyższej tabeli najistotniejszym kryterium dotyczącym wyboru dostawcy usług w chmurze obliczeniowej jest, z punktu widzenia rozważanego przedsiębiorstwa, wysokość kosztów. Porównując je z możliwością wymiany kontaktów w domenie ma on jednak takie samo znaczenie. Z kolei nad możliwością tworzenia witryn internetowych oraz możliwością korzystania z dodatkowych aplikacji ma on kolejno pierwszeństwo niewielkie i silną przewagę. Wynika to z faktu, iż w ramach pakietów bezpłatnych oferowane są usługi, które są w przynajmniej minimalnym stopniu spełnić wymagania przedsiębiorstwa. Możliwość wymiany kontaktów w porównaniu z dostępnością narzędzi umożliwiających tworzenie witryny internetowej kształtuje się na poziomie nieco wyższym niż nieznaczne pierwszeństwo. Stąd nasuwa się wniosek, iż z punktu widzenia przyszłych użytkowników aplikacji bardziej istotna jest możliwość automatycznego współdzielenia kontaktów do klientów firmy. Jest to czynnik istotny w przypadku nawiązania i utrzymania dobrych relacji, co z kolei oddziałuje na lojalność klientów. Tab. 3. Macierz pierwszeństwa kryteriów Tab. 3. Matrix of priority of criteria Kryterium Koszty Wymiana kontaktów Witryna internetowa Dodatkowe aplikacje Koszty Wymiana kontaktów Witryna internetowa Dodatkowe aplikacje /3 1/3 1/4 1 1/3 1/ Razem 96/ /9 20/9 Źródło: opracowanie własne

11 Wybór usług modelu chmury obliczeniowej 141 Macierz preferencji dostawców według kryterium kosztów wskazuje na znaczne pierwszeństwo w stosunku do Office a 365. Jest to uwarunkowane różnicą wysokości miesięcznej opłaty pobieranej za korzystanie za miesiąc. Są to koszty generowane wyłącznie przez jednego użytkownika i są one na podobnym poziomie. Fakt, iż zarówno usługi oferowane przez i Domain Services bezpłatnie, wykazuje wobec nich bezdyskusyjną niższość. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku porównywania Office a 365. Tab. 4. Macierz preferencji dostawców według kryterium kosztów Tab. 4 Matrix of preferences of suppliers according to the criterion cost Kryterium Office /9 1/9 Office 365 1/5 1 1/9 1/ Razem 96/ /9 20/9 Źródło: opracowanie własne Tab. 5. Macierz preferencji dostawców według kryterium możliwości wymiany kontaktów w domenie Tab. 5. Matrix of preferences of suppliers according to the criterion sharing contacts in the domain Kryterium dla Firm Office 365 Google Apps Office 365 1/9 1 1/ /9 1 1/9 1 Razem 20/ /9 20 Źródło: opracowanie własne Macierz preferencji dostawców według kryterium kosztów wskazuje na znaczne pierwszeństwo w stosunku do Office a 365. Jest to uwarunkowane różnicą wysokości miesięcznej opłaty pobieranej za korzystanie za miesiąc. Fakt, iż zarówno usługi oferowane przez i

12 142 Ewelina Zając, Tomasz Cieplak bezpłatnie, wykazuje wobec nich bezdyskusyjną niższość. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku porównywania Office a 365.Macierz preferencji dostawców według kryterium możliwości wymiany kontaktów w domenie ilustruje Tabela 5. Spośród czterech dostawców dwóch oferuje możliwość wymiany kontaktów w domenie. Stąd wynika bezdyskusyjna przewaga oraz nad usługami Microsoft u. Kolejnym badanym kryterium jest możliwość tworzenia witryny internetowej przedstawiona w Tabeli 6. Obie usługi oferowane przez Google posiadają możliwość tworzenia witryny internetowej, dlatego też są w takim samym stopniu preferowane. Obydwie również wykazują bardzo wyraźną przewagę wobec Microsoft Custom, który to pozbawiony jest tej możliwości. w sposób identyczny przedstawia się sytuacja Office 365. Tab. 6. Macierz preferencji dostawców według kryterium możliwości tworzenia witryny internetowej. Tab. 6. Matrix of preferences of suppliers according to the criterion possibility of creating a website Kryterium dla Firm Office 365 Google Apps Office /9 1/9 1/9 1 Razem 28/9 28/9 28/9 28 Źródło: opracowanie własne Ostatnim kryterium poddanym analizie preferencji jest możliwość korzystania z dodatkowych aplikacji (Tabela 7.). Bardzo silna przewaga nad Office m 365 wynika z faktu, iż oprócz dostępu do aplikacji opartych na modelu PaaS, Google oferuje możliwość konsolidacji również z tymi, pochodzącymi od zewnętrznych twórców. Sprzedaż tych aplikacji odbywa się w Marketplace. Liczba dostępnych aplikacji w wersji dla firm w porównaniu do wersji bezpłatnej jest rozbudowana, dlatego też ta wersja wykazuje nieznaczną przewagę. Demain Service oraz Office 365 są w jednakowym stopniu preferowane, gdyż obydwa posiadają możliwość konsolidacji aplikacji jedynie w modelu PaaS. Tabela 8. przedstawia macierz wartości znormalizowanych dla pierwszeństwa kryteriów. Każda z not występujących w Tabeli 3. została podzielona przez sumę not znajdującą się w odpowiadającej jej kolumnie. Wartości średnie wierszy w znormalizowanej macierzy pierwszeństwa są wskaźnikami względnego pierwszeństwa kryteriów.

13 Wybór usług modelu chmury obliczeniowej 143 Tab. 7. Macierz preferencji według kryterium możliwości korzystania z dodatkowych aplikacji Tab. 7. Matrix of preferences of suppliers according to the criterion possibility to use additional applications Kryterium dla Firm Office Office 365 1/7 1 1/7 1 1/ /7 1 1/9 Razem 34/ /63 18 Źródło: opracowanie własne Tab. 8. Macierz wartości znormalizowanych dla pierwszeństwa kryteriów Tab. 8. The matrix of standardized values of priority criteria Kryterium Koszty Możliwość wymiany kontaktów Możliwość tworzenia witryn internetowych Możliwość korzystania z dodatkowych aplikacji Średnia z wiersza Koszty 0,3 0,19 0,27 0,75 0,38 Możliwość wymiany kontaktów 0,3 0,19 0,36 0,05 0,23 Możliwość tworzenia witryn internetowych Możliwość korzystania z dodatkowych aplikacji Źródło: opracowanie własne 0,19 0,05 0,09 0,05 0,07 0,3 0,57 0,27 0,15 0,32 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Tę samą procedurę wykonano dla macierzy preferencji. Średnie wartości z każdego wiersza w macierzach preferencji.

14 144 Ewelina Zając, Tomasz Cieplak Tab. 9. Znormalizowane macierze preferencji dostawców dla każdego z kryteriów Tab. 9. Normalized matrices of preferences suppliers for each of the criteria Koszty Wymiana kontakion w domenie Możliwość korzystania z dodatkowych aplikacji Możliwość tworzenia witryny internetowej Dostawca dla Firm Office 365 Google Apps Średnie z wiersza 0,05 0,14 0,05 0,05 0,07 Office 365 0,02 0,05 0,05 0,05 0,04 0,47 0,41 0,45 0,45 0,44 Domain Services 0,47 0,41 0,45 0,45 0,44 RAZEM 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Dostawca dla Firm Office 365 Google Apps Średnie z wiersza 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Office 365 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Domain Services 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 RAZEM 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Dostawca dla Firm Office 365 Google Apps Średnie z wiersza 0,62 0,44 0,71 0,39 0,54 Office 365 0,09 0,06 0,03 0,06 0,06 0,21 0,44 0,24 0,50 0,34 Domain Services 0,09 0,06 0,03 0,06 0,06 RAZEM 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Dostawca dla Firm Office 365 Google Apps Średnie z wiersza 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 Office 365 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 Domain Services 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 RAZEM 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Źródło: opracowanie własne

15 Wybór usług modelu chmury obliczeniowej 145 Na podstawie Macierzy wartości znormalizowanych można wywnioskować, iż najważniejszymi kryteriami w wyborze dostawcy usług są koszty użytkowania (0,38) oraz możliwość korzystania z dodatkowych aplikacji (0,32). W dalszej kolejności istotna jest możliwość wymiany kontaktów w domenie i osiąga on wartość jedynie o 10% niższą od drugiego w kolejności kryterium. Najmniej istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa kryterium jest możliwość tworzenia witryn internetowych (0,07). Średnie wartości z macierzy preferencji dostawców są wskaźnikami preferencji dostawców, odnoszącymi się do poszczególnych kryteriów. Wskaźniki preferencji są odzwierciedleniem informacji przedstawionych w Tabeli 9. Ostatnim krokiem prowadzącym do wskazania najkorzystniejszego wariantu jest obliczenie ogólnych wskaźników preferencji dla każdego dostawcy, które są sumą iloczynów wskaźników względnego pierwszeństwa kryteriów i wskaźników preferencji kryteriów dla określonego dostawcy. Otrzymane wyniki wynoszą dla, Office 365, i kolejno: 0,33, 0,07, 0,40 i 0,20.Na podstawie oceny ogólnych wskaźników preferencji dostawców można wywnioskować, iż dostawcą usług o najwyższym wskaźniku preferencji jest. 6. Wnioski Komunikacja i wymiana informacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i na zewnątrz może odbywać się za pośrednictwem różnych rozwiązań. Wskazane w treści artykułu wymagania mikroprzedsiębiorstw takie jak m.in. komunikowanie w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów internetowych czy też przeprowadzanie wideokonferencje mogą być realizowane w sposób zintegrowany, a co najważniejsze przy ponoszeniu minimalnych nakładów finansowych. Metoda AHP zastosowana w procesie wyboru optymalnego dostawcy usług pozwoliła na wskazanie najbardziej istotnych cech tychże usług. W ten sposób możliwe było wskazanie dostawcy spełniającego w sposób możliwie najbardziej kompleksowy wymagania przykładowego przedsiębiorstwa. W oparciu o ocenę pierwszeństwa kryteriów i preferencji dostawców dotyczących poszczególnych kryteriów można wywnioskować, iż ma najwyższy ogólny wskaźnik preferencji kształtujący się na poziomie 40%. Zatem można przypuszczać, że wybór jako dostawcy usług najbardziej zadowalający. Drugim w kolejności jest. Wynik niższy o 7% wskazuje, że może on być alternatywnym dostawcą usług. Na trzecim miejscu w klasyfikacji znajduje się z ponad 10% mniejszym wynikiem wskaźnika preferencji. Ostatnie miejsce to Office 365, który nie spełniłby oczekiwań przedsiębiorstwa. Literatura 1. Hugos M., Hulitzky D., Business in the Cloud. What every Business needs to know about Cloud Computing, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey Mell P., Grance T., The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 2011.

16 146 Ewelina Zając, Tomasz Cieplak 3. Rittinghouse J. W., Cloud Computing. Implementation, Management, and Security, Taylor and Francis Group, Rosenberg J., Mateos A., The Cloud at Your Service. The when, how, and why of enterprise Cloud Computing, Manning Publications, Williams M. I., a Quick Start Guide to CLOUD COMPUTING. Moving your business into the cloud, Kogan Page, Londyn DISCOVER_5_Myths_of_Cloud_Computing.pdf ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. ( ) 11. ( ) 12. ( ) 13. ( ) 14. ( ) Streszczenie Chmura obliczeniowa jest modelem przetwarzania danych umożliwiającym dostęp do konfigurowalnych współdzielonych zasobów obliczeniowych na żądanie klienta przy minimalnym udziale usługodawcy. Dostawcą usług jest podmiot zewnętrzny. Udostępniany jest on w trzech modelach przetwarzania (Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service) i czterech modelach wdrożenia, z czego do podstawowych i najbardziej powszechnych należą prywatna oraz publiczna chmura obliczeniowa. Usługi dostarczane za pośrednictwem chmury obliczeniowej pełnią rolę funkcjonalności, co w praktyce pozwala przedsiębiorstwom na obniżenie kosztów stałych związanych z budową i administrowaniem infrastruktury komputerowej na rzecz usług udostępnianych przez określony okres czasu. Selection of model cloud computing services to develop the communication area in the enterprise Summary Cloud computing allows access to computing resources on-demand with minimal intervention of deliver of service. This service deliver is an external entity. It is available in three models (Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service), and four deployment models. Services delivered via cloud computing play the role of functionality, which in practice allows companies to reduce the fixed costs associated with the construction and administration of the computing infrastructure for the services provided for a specified period of time.

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych w chmurze

Przetwarzanie danych w chmurze Materiały dydaktyczne Katedra Inżynierii Komputerowej Przetwarzanie danych w chmurze Wprowadzenie dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@weii.tu.koszalin.pl Koszalin 2017 Wersja 1.0 Wprowadzenie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. Sieci komputerowe laboratorium A1 (praca grupowa w chmurze)

Chmura obliczeniowa. Sieci komputerowe laboratorium A1 (praca grupowa w chmurze) Chmura obliczeniowa Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe. Mgr inż. arch. Tomasz Czarnecki Gliwice 2013

Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe. Mgr inż. arch. Tomasz Czarnecki Gliwice 2013 Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe Mgr inż. arch. Tomasz Czarnecki Gliwice 2013 Życie w chmurce O czym mowa Czym jest Cloud Dyski w obłoku CDN to nie ciąg dalszy nastąpi Obłok na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Chmura nad Smart City dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Miasta generują ogromne zbiory danych cyfrowych. Ten trend jest napędzany przez zbiór powiązanych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, w czasie

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis)

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 1 INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 2 DLA KOGO? Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Rynek systemów ERP na świecie Wg Forbes w 2012 roku dynamika światowego rynku systemów

Bardziej szczegółowo

"System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1

System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 "System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 Tło Jednolity dostęp do informacji, bez względu na miejsce na Ziemi. WWW Tło Jednolity dostęp

Bardziej szczegółowo

Office, który znasz. Możliwości, których potrzebujesz.

Office, który znasz. Możliwości, których potrzebujesz. Office, który znasz. Możliwości, których potrzebujesz. W sercu Office 365 znajdują się dobrze znane aplikacje Office, używane każdego dnia przez miliony firm na całym świecie. Teraz są one dostępne jako

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. T-Mobile wprowadza platformę T-Mobile Cloud - aktualizacja Polski T-

GSMONLINE.PL. T-Mobile wprowadza platformę T-Mobile Cloud - aktualizacja Polski T- GSMONLINE.PL T-Mobile wprowadza platformę T-Mobile Cloud - aktualizacja 2 2013-04-22 Polski T- Miroslav Rakowski Mobile zaprezentował dziś pierwsze usługi z pakietu T-Mobile Cloud. Na razie będą to usługi

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova5 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova5 szyta na miarę skalowalna System enova5 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych kolorami

Bardziej szczegółowo

Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra

Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra PRELEGENT: TOMASZ BADURA 7L TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE - ZEXTRAS PARTNER KIM JESTEŚMY? Od 2012 roku dystrybutor i Partner Zextras w Polsce Kilkunastoletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania Wstęp do Informatyki Klasyfikacja oprogramowania Oprogramowanie komputerowe Funkcjonalność komputera jest wynikiem zarówno jego budowy, jak i zainstalowanego oprogramowania Komputer danej klasy znajduje

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży usługi Poczta Microsoft Exchange

Cennik sprzedaży usługi Poczta Microsoft Exchange Cennik sprzedaży usługi Obowiązujący od dnia 03.02.2012 r. Zgodnie z uchwałą Zarządu 01/02/2012 Spis treści 1. Opłaty jednorazowe za uzyskanie dostępu do usługi... 2 2. Opłaty abonamentowe... 2 3. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi MS Office365 w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy Warszawa, marzec 2014 Dotychczas małym i średnim firmom trudno było zyskać dostęp do nowoczesnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

ERP CENNIK Obowiązujący od

ERP CENNIK Obowiązujący od ERP CENNIK Obowiązujący od 01.10.2017 Cennik Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu. Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 1. E-ADMINISTRACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU SPOŁE- CZEŃSTWA INFORMACYJNEGO... 13 1.1. Wprowadzenie do problematyki e-administracji... 13 1.2. Pojęcie i cechy społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą Cloud computing Czym jest praca w chmurze? Praca w chmurze obliczeniowej oznacza pracę z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet, w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji instalowanych lokalnie

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie Symantec Cloud W ostatnim czasie zauważalna stała się intensywna rozbudowa centrów obliczeniowych w chmurze. Obserwujemy tutaj zarówno wzrost ilości oferowanych usług w chmurze, jak i ilość przechowywanych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy Oparte na chmurze pakiety dla użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich firm (SMB) Urządzenia Licencje wieczyste na pakiety

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych?

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Agenda Cloud Computing definicja Modele biznesowe Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - problematyka prawna udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS)

Cloud Computing - problematyka prawna udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS) Cloud Computing - problematyka prawna udostępnienia aplikacji w chmurze obliczeniowej (SaaS) Zakres prezentacji Określenie charakteru prawnego usług świadczonych w ramach modelu SaaS, Wyodrębnienie istotnych

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy Urządzenia Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Oferty Office 365 Użytkownicy Oferta pakietów Office Urządzenia

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00 BPOS i Office 365 - rozpoczynamy o godz. 11.00 Agenda Microsoft Online Services Business Productivity Online Suite Przykładowe zastosowania BPOS -->> Office 365 Kolejne kroki Q & A Microsoft Online Services

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik ERP Comarch ERP XL Cennik Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu. Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają 23% podatku VAT. Cennik

Bardziej szczegółowo

Usługi z chmury Publicznej

Usługi z chmury Publicznej 3 Usługi z chmury Publicznej Usługi z chmury publicznej TCO Service license One-time migration Reduced administration Instalacja lokalna TCO Software license Hardware/data center Maintenance Operations/

Bardziej szczegółowo

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Pomagamy skutecznie zarządzać oraz pracować. ATsystem zapewnia efektywny i szybki dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo