Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa dotycząca wykonania, uruchomienia, obsługi technicznej gier i quizów internetowych umieszczonych na stworzonej do tego celu stronie internetowej na potrzeby promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie 10 tematycznych gier i quizów oraz poświęconej do tego celu specjalnej strony internetowej. Zamawiający zakłada, iż gry i quizy na stronie poświęcone będą trzem grupom wiekowym tj. grupa 7-12 lat, grupa lat, grupa 19+. Dedykowana strona musi mieć charakter interaktywny, atrakcyjny, zachęcający do zabawy. Strona wykonana techniką animacji, kreskówki (przykładowy adres strony: euroman.gov.pl). II. Cel zamówienia Podstawowym celem zamówienia jest promocja efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Strona poprzez zastosowanie na niej animacji i wizualizacji projektów, które uzyskały wsparcie z RPO WL pokaże internautom i uczestnikom gier i quizów inwestycje w województwie i jednocześnie przybliży wiedzę nas temat Funduszy Unijnych i RPO WL. III. Zadania wykonawcy Wykonawca ma za zadanie m. in.: - wykonanie, uruchomienie, obsługa techniczna i redakcyjna dedykowanej grom i quizom strony internetowej nawiązującej do projektów współfinansowanych z RPO WL. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać wszelkie wskazówki Zamawiającego co do wyglądu strony, jakości gier/quizów, poziomów i wszelkich innych elementów związanych z funkcjonalnością strony. Wykonawca na etapie oferty przedstawi co najmniej 2 niezależne projekty (koncepcje) startowej strony internetowej, które podlegać będą ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert. - zapewnienie usługi hostingu strony do końca grudnia 2015 roku. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania strony internetowej w ramach własnych zasobów. Utrzymywanie ma dotyczyć zarówno sprzętu, na którym strona internetowa wraz z grami /quizami będzie zainstalowana, jak i infrastruktury sieciowej i dostępu do Internetu. Koszt utrzymania tych licencji musi zawierać się w ramach oferty świadczenia usługi hostingowej; - opracowanie, stworzenie zestawów gier/quizów (po 3 gry/quizy) dla każdej grupy wiekowej różniących się od siebie tematyką, szatą graficzną, poziomem trudności, sposobem Strona 1 z 26

2 zbierania punktów, wizualizacją itp. Dodatkowo Wykonawca stworzy jedną bonusową grę dostosowaną do każdej grupy wiekowej, która będzie służyła zabawie, a udział w niej będzie umożliwiał zdobycie dodatkowych punktów. Zaproponowane gry tematyką i grafiką muszą nawiązywać do RPO WL i Funduszy Unijnych. Wykonawca ma obowiązek wykonać grafikę/animację gier/quizów, indywidualnie dostosować efekty specjalne tj. dźwiękowe, podkłady muzyczne podczas grania, sygnały dźwiękowe itp. a także atrakcyjne efekty wizualizacyjne, animacyjne tj. np. wyskakujące postaci, piłki itp. Zamawiający wyklucza możliwość korzystania z gotowych gier/quizy. Gry/quizy przygotowane na potrzeby serwisu RPO mają być grami/quizami dedykowanymi, związanymi z RPO WL. Łącznie Wykonawca stworzy 10 niezależnych gier/quizów internetowych różniących się od siebie m. in. tematyką i grafiką, dźwiękiem, efektami specjalnymi, sposobem zbierania punktów. Uwaga!!! Wykonawca na etapie oferty przedstawi 3 niezależne projekty (koncepcje) gier/quizów wraz z opisem mechanizmu ich działania, które będą podlegać ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert. Wykonawca przedstawi po jednej koncepcji dostosowanej dla każdej grupy wiekowej tj. jedna koncepcję dla grupy wiekowej 7-12 lat, jedną dla grupy lat oraz jedną dla grupy 19+. Zamawiający podkreśla, że każda z gier/quizów powinna różnić się od siebie m. in. rodzajem, grafiką, podkładem muzycznym, efektami specjalnymi, sposobem zbierania punktów. Ponadto Wykonawca przedstawi 2 projekty (koncepcje) bonusowej gry internetowej wraz z opisem mechanizmu jej działania, dostosowanej do każdej grupy wiekowej, które będą podlegać ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert. Przykłady gier/quizów w formie podobnej do oczekiwanej przez Zamawiającego: Opracowane gry internetowe powinny zawierać minimum po 8 plansz (minimum 8 levelów) z różniącymi się elementami, które będą angażowały gracza. W przypadku quizów Wykonawca zaleca losowość pytań jeżeli takowe wystąpią. Wykonane lub zakupione przez Wykonawcę efekty dźwiękowe muszą być zintegrowane z grami/quizami i działaniem całego serwisu, z nagraniami lektorskimi o ile przewidywać będą to scenariusze gier. - opracowanie regulaminu użytkowania strony - opracowanie regulaminu dla każdej ze stworzonych gier/quizów internetowych (działania gry/quizu, użytkowania gry/quizu) oraz regulaminu dla rankingów czyli sposobu zbierania i liczenia punktów Strona 2 z 26

3 - przeprowadzenie promocji uruchomienia serwisu (strony) zgodnie z założeniami Zamawiającego opisanymi w pkt. VII Promocja OPZ - przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu 19 grudnia 2014 r. sprawozdania z wykonania umowy - przekazanie po zakończeniu realizacji obsługi serwisu wszystkich elementów strony na nośnikach cyfrowych oraz podpięcia strony (we współpracy z administratorem RPO WL) pod funkcjonujący portal rpo.lubelskie.pl. - udzielenie gwarancji na funkcjonowanie strony do roku - przekazanie Zamawiającemu haseł dostępu do administrowania serwerem, celem pobrania z niego danych dotyczących zdobywców nagród oraz ich danych teleadresowych, wraz z przeszkoleniem minimum dwóch osób z ramienia Zamawiającego do obsługi administracyjnej strony. Wykonawca wyzeruje rankingi po przydzieleniu nagród oraz udzieli odpowiednich uprawnień Zamawiającemu do monitorowania rankingów w celu przyznawania nagród i upominków. W 2015 roku obsługę redaktorską strony przejmie Zamawiający, który będzie przyznawał nagrody i upominki. Bieżące administrowanie strony będzie w spoczywało na Wykonawcy do końca roku. - przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy. IV. Charakterystyka strony Specjalnie dedykowana strona z grami i quizami musi zostać stworzona dla trzech grup wiekowych tj. grupa I 7-12 lat, grupa II lat, grupa III 19+ w ramach których zostaną stworzone oddzielne (różniące się poziomem trudności, grafiką, efektami specjalnymi) gry i quizy. Zamawiający zakłada, iż w ramach jednej grupy wiekowej stworzonych zostanie 3 niezależne, różniące się od siebie tematyką i grafiką, dźwiękiem, efektami specjalnymi gry/quizy typu (gry zręcznościowe, szybkościowe, skojarzeniowe, edukacyjne, logiczne itp.). Podczas brania udziału w grach/quizach każdemu z graczy przyznawane będą punkty (zależne od szybkości rozwiązania zagadki, dojechania do mety, ilości poprawnych odpowiedzi itp.). Poziom trudności gier/quizów musi być dostosowany do danej grupy wiekowej. Dodatkowo Wykonawca stworzy bonusową grę internetową dostosowaną do każdej grupy wiekowej, która będzie służyła zabawie, a udział w niej będzie umożliwiał zdobycie dodatkowych punktów. Gry/quizy mają na celu zainteresowanie internautów informacjami nt. RPO WL. Najlepsi uczestnicy gier/quizów będą mieli szansę wygrać atrakcyjne nagrody. Dedykowana strona w swojej formule i funkcjonalności musi umożliwiać założenie konta (własnego profilu) - jedno konto może być stworzone w ramach jednego adresu IP komputera. Po założeniu konta każdy z uczestników musi obowiązkowo zapisać się do konkretnej grupy wiekowej (wykluczyć należy możliwość założenia konta dla dwóch lub trzech grup wiekowych). W ramach wybranej grupy wiekowej uczestnicy/internauci będą Strona 3 z 26

4 mieli możliwość zabawy i korzystania z gier/quizów oraz wzięcia udziału w rywalizacji o nagrody główne. Nagrody główne będą przyznawane w ramach każdej grupy wiekowej. Przyznawanie nagród odbywać się będzie na podstawie prowadzonych rankingów. Strona w swojej formule musi posiadać możliwości zbierania punktów za uczestnictwo w poszczególnych grach i quizach. Formuła zdobywania nagród polegać będzie na tym, że każdy z graczy może brać udział w grach/quizach w zakresie swojej grupy wiekowej i zdobywać/ zbierać punkty. Statystyki zwycięzców muszą pojawiać się na bieżąco na podstronie przeznaczonej dla danej grupy wiekowej, natomiast na stronie głównej widoczne muszą być jedynie pierwsze trzy miejsca z każdej grupy wiekowej. W grach/quizach można brać udział dowolną ilość razy (co wpływa na wyższą ilość zebranych punktów). Przez okres kilku tygodni, co 3-7 dni (terminy zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia) w ramach każdej grupy wiekowej osoby, które zbiorą największą ilość punktów wygrają nagrody. (Uwaga: osoby które wygrywają nie mają prawa uczestnictwa i rywalizacji w kolejnych etapach zbierania punktów i rywalizacji o nagrody). Zamawiający zakłada, iż nagrody i upominki będą przyznawane i wysyłane przez Wykonawcę jedynie w pierwszym okresie funkcjonowania strony tj. maksymalnie do 19 grudnia 2014 r. po tym okresie Zamawiający zobowiązuje się do przyznawania nagród i upominków dla uczestników gier/quizów. Strona główna musi być funkcjonalna, łatwa w obsłudze i posiadać w sobie minimum: - zakładkę dotyczącą RPO WL - zakładkę związaną z podstawowymi informacjami o serwisie (stronie) - zakładkę z regulaminami konkursów i użytkowaniem strony - zakładkę profilu uczestnika konkursu (po zalogowaniu) - zakładkę kontakt - odwołanie do profilu FB i YT Zamawiającego - system rejestracji/logowania - system newsletter W ramach obsługi redaktorskiej Zamawiający przewiduje między innymi: - redagowanie serwisu (regulamin, opisy gier/quizów, obsługa bieżących informacji na stronie, dbałość o poprawność rankingów) V. Charakterystyka techniczna strony Strona zbudowana zgodnie ze standardami panującymi w Internecie. Poprawne wyświetlanie się witryny w przeglądarkach Internet Explorer 7+, Mozilla FireFox 3+, Chrome 5+, Safari 5=, Opera 5+, oraz systemach Windows/PC, Linux, MacOS/Apple. Strona 4 z 26

5 Dedykowana strona musi w swojej funkcjonalności posiadać opcje udostępniania plików (wyników gier/quizów itp.) na 3 portale społecznościowe charakteryzujące się największą liczbą aktywnych użytkowników. Hosting strony zagwarantowany przez Wykonawcę do końca 2015 roku. Wykonawca w ramach hostingu strony zobowiązany jest w przypadku nieprawidłowego działania strony, jej usterek itp. współpracować z Zamawiającym i wszelkie nieprawidłowości likwidować w trybie natychmiastowym. Hosting strony obejmuje usługę funkcjonowania strony na publicznym adresie IP z nielimitowanym transferem ruchu. W ramach hostingu Wykonawca zapewnia automatyczną archiwizację (minimum raz dziennie) wraz z udostepnieniem plików. Serwer musi być zabezpieczony poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym: - ochronę przed nieautoryzowanym i nieuprawnionym dostępem do serwera, - ochronę przed wirusami, robakami internetowymi i innymi formami ataku - stosowanie silnych haseł dostępu - możliwość stosowania połączeń szyfrowanych - fizyczną ochronę serwera poprzez zabezpieczenie przed utrata zasilania - fizyczną ochroną serwera przed nieuprawnionym dostępem osób z zewnątrz. Średni czas ładowania strony nie może być dłuższy niż 30 sec, jednocześnie dla 60 wywołań jednorazowych. Poprawność działania serwisu zagwarantowana dla minimum 20 tyś. użytkowników oraz 50 tyś. odwiedzin w skali tygodnia. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca w przypadku problemów z funkcjonowaniem serwisu bądź jego zawartości zobowiązany jest do usunięcia wszelkich usterek do 12 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) oraz w okresie nie dłuższym niż 24 godziny w dni wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) od czasy wykrycia usterki i poinformowania o niej ( em, faksem). Wykonawca musi zapewnić naprawę awarii uniemożliwiającą prawidłowe działanie serwisu bądź jego zawartości w szczególności w przypadku, gdy serwis nie publikuje prawidłowo umieszczanych treści, nie aktualizuje rankingów, błędnie zlicza punkty, nieprawidłowo działają poszczególne elementy, aplety, strona posiada wirusy spyware y, trojany, zawiera błędy utrudniające odczytywanie stron. Dostępność serwisu w całym okresie hostingowym na poziomie minimum 95% rocznie. VI. Nagrody i upominki dla laureatów konkursów. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zakupić nagrody oraz upominki dla osób korzystających z dedykowanej strony, które po zalogowaniu się i założeniu konta biorą udział w zbieraniu punktów i rywalizują o nagrody. Strona 5 z 26

6 Wykonawca zobowiązany jest udzielić wszystkim zwycięzcom gwarancji na zakupiony sprzęt. Warunek udzielenia gwarancji będzie spełniony, jeśli sprzęt będzie objęty gwarancją producenta. Wykonawca nie zostaje zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli producent nie wywiąże się z postanowień gwarancji. Wykonawca ma obowiązek wysłania zwycięzcom (najlepszych w rankingach) nagród i upominków, a także dostarczenia Zamawiającemu oryginałów potwierdzenia odbioru tychże nagród. Zamawiający na etapie realizacji przedmiotu zamówienia określi częstotliwość nagradzania zwycięzców, jednakże wysyłka obejmie maksymalnie 150 zwycięzców (po 50 z każdej grupy wiekowej). Pozostałe nagrody i upominki Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Departament Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Stefczyka 3 b, Lublin) oraz rozładować do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dwóch propozycji każdej z nagród zgodnych z parametrami wymienionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający spośród przedstawionych propozycji każdej z nagród dokona weryfikacji zgodności przedmiotów i dokona wyboru nagród. Wszystkie zakupione nagrody oraz upominki muszą zostać oznakowane zgodnie z poniższymi zasadami: Podstawowym dokumentem regulującym kwestię obowiązkowego oznakowania materiałów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata są Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata oraz Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. Oznakowanie wszystkich materiałów promocyjnych powinno być zgodne z wymogami powyższych Wytycznych. Wytyczne dla Beneficjentów dostępne pod linkiem: Księga Identyfikacji Wizualnej NSS dostępna pod linkiem: a) Nagrody dla laureatów konkursów pierwszej grupy wiekowej (7-12 lat) Zamawiający zakłada, iż w ramach jednej grupy wiekowej do wygrania będą trzy różne nagrody, które przydzielane będą osobom zdobywającym pierwsze trzy miejsca w rankingach w odstępie kilku dni. Nagrody: Przenośna konsola do gier przenośna konsola do gier, pozwalająca na nieprzerwane kilkugodzinne użytkowanie. Posiadająca czujnik ruchu umożliwiający manipulowanie Strona 6 z 26

7 otoczeniem gry, minimum jeden ekran o przekątnej nie mniejszej niż 4 cale, posiadający funkcję sterowania dotykowego za pomocą palca i/lub rysika. Konsola wyposażona w minimum dwie kamery, pozwalająca na komunikowanie się z innymi użytkownikami konsoli. Konsola wyposażona w kartę pamięci minimum 4GB, kartę gwarancyjną na minimum 12 miesięcy, instrukcję obsługi w języku polskim, ładowarkę sieciową. Wbudowane głośniki i mikrofon, zasilanie akumulatorowe. Minimum jedna dowolna gra w zestawie. Waga: 220 g 350 g. Wymiary (szer. x wys. x głęb.): nie więcej niż 185 x 95 x 25 (+/- 5 mm) Kolor: czarny Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Ilość: 20 szt. Cena: 600 zł 700 zł brutto Aparat cyfrowy: podręczny aparat cyfrowy o rozdzielczości minimum 16 mln pikseli, gwarantujący obraz z dużą ilością szczegółów. Aparat wyposażony w minimum 2,7 calowy ekran LCD ułatwiający wykonywanie zdjęć oraz poruszanie się po menu aparatu. Wbudowany moduł WiFi pozwalający szybko i bezprzewodowo przesyłać zdjęcia z aparatu do serwisów społecznościowych lub innych witryn internetowych. Układ optycznej stabilizacji obrazu, co zapobiega powstaniu poruszonych zdjęć. Aparat posiadający minimum 8 krotne zbliżenie optyczne, umożliwiające przybliżenie fotografowanego obiektu bez konieczności zbliżania się do niego, a także umożliwiający nagrywanie filmów w rozdzielczości HD (minimum 720p) o doskonałej ostrości i żywych kolorach wraz z dźwiękiem. Aparat cyfrowy o ogniskowej minimum mm do 288 mm zapewniającej szerszy kąt widzenia. Karta pamięci SD lub microsd, złącze min. USB 2.0. W zestawie instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, ładowarka sieciowa, menu w języku polskim i kartę gwarancyjną na minimum 24 miesiące. Kolor: wybrany na etapie realizacji zamówienia Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Ilość: 20 sztuk Cena: 450 zł 550 zł brutto Strona 7 z 26

8 Przykładowe zdjęcia: Zestaw szkolny dla dzieci w którego skład wchodzą: Plecak/tornister: dostosowany dla dzieci w wieku 7-12 lat, wyposażony w sztywny korpus uniemożliwiający gniecenie się zeszytów i innych przyborów szkolnych. Prosta budowa zapewniająca łatwą obsługę, brak wystających elementów, powodujących że dziecko zahacza o klamki i poręcze. Lekki, waga nie więcej niż 1 kg. Posiadający dwie komory (przednią i tylną). W przedniej komorze organizer na drobiazgi, karabińczyk do kluczy i kieszonka na telefon. Usztywnione, profilowane i oddychające plecy, regulowane szelki oraz rączka do przenoszenia. Zamki wysokiej jakości działające płynnie. Na szelkach elementy odblaskowe, spód plecaka/tornistra wyposażony w stopki zabezpieczające plecak przed zniszczeniem. Wymiary: wysokość 40 cm (+/- 5 cm), szerokość 30cm (+/- 5 cm), głębokość 20 cm (+/- 5 cm). Przybory szkolne: - blok techniczny A-4 biały szt.2 - blok techniczny A-4 kolorowy szt.2 - blok rysunkowy A-4 biały szt.2 - blok rysunkowy A-4 kolorowy szt. 2 - wycinanki A-5 szt.2 - wycinanki A-4 szt. 2 - wycinanki samoprzylepne A-5 szt.2 - wycinanki samoprzylepne A-4 szt. 2 - kolorowanka A-5 szt.4 (cztery różne książeczki do kolorowania) Strona 8 z 26

9 - farby plakatowe, posiadające atest PZH (minimum 6 kolorów w słoiczkach) - farby akwarelowe, posiadające atest PZH (minimum 12 kolorów) - zestaw pędzli różnej grubości (minimum 5 pędzli) - plastelina, posiadająca atest PZH (minimum 10 koloró)w - modelina (minimum 6 kolorów) - flamastry z wentylowaną skuwką, posiadające atest PZH (minimum 12 kolorów) - kredki ołówkowe (minimum 24 kolory) - kredki świecowe (minimum 12 kolorów) - nożyczki szkolne z zaokrągloną końcówką - piórnik z podstawowym wyposażeniem, piórnik dwupoziomowy, posiadający dwie oddzielne przegrody na zamek oraz liczne mocowania pozwalające utrzymać porządek, w ramach wyposażenia posiadający minimum: dwa ołówki HB, linijkę i gumkę do ścierania. Uwaga! Wszystkie wyżej wymienione elementy tworzą jeden zestaw. Nadruk: dowolną trwała metodą Ilość zestawów: 20 sztuk Cena: 150 zł 250 zł brutto b) Nagrody dla laureatów konkursów drugiej grupy wiekowej (13 18 lat) Miniwieża stereo- niewielkie, nowoczesne, designerskie urządzenie umożliwiające słuchanie muzyki za pomocą odtwarzacza CD oraz radia analogowego z możliwością zapamiętywania stacji. Wieża posiadająca możliwość montażu na ścianie. W zestawie bateria, akcesoria do montażu ściennego, antena FM, instrukcja obsługi w języku polskim, pilot. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Ponadto: - odtwarzacz płyt CD Audio, CD-R/RW (ułożenie płyty CD w pionie) - standard odtwarzania dźwięku MP3 - radio analogowe z pamięcią, liczba stacji minimum 20, zakres minimum FM -moc głośników minimum 2 x 10 W - kolumny dźwiękowe wbudowane, dynamiczne wzmocnienie basów umożliwiające głębsze i silniejsze brzmienie, kolektor dźwięku (equalizer) dostosowujący ustawienia do stylu muzyki - wbudowany włącznik czasowy (sleep timer) - bluetooth - złącze USB i wejście antenowe Waga: 2 2,5 kg (+/- 0,2 kg) Strona 9 z 26

10 Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 500mm x 230mm x 100mm (+/- 20 mm) Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Ilość: 20 sztuk Cena: 600 zł 700 zł brutto Zegarek Smartwatch zegarek obsługujący minimum system Android, który za pomocą Bluetooth komunikuje się z telefonem/smatrfonem i pokazuje powiadomienia takie jak sms, informuje kto dzwoni, umożliwia odebranie telefonu. W zestawie z instrukcją obsługi w języku polskim oraz objęty gwarancją na okres nie mniejszy niż 24 miesiące. Ponadto: -bluetooth wer. 3.0 i wyższej - wyświetlacz przekątna ekranu 1,6 cala - wykonanie paska tworzywo sztuczne Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Ilość: 20 sztuk Cena: 550 zł 650 zł brutto Zestaw: Klawiatura i mysz bezprzewodowa: Klawiatura bezprzewodowa- niewielka klawiatura o płaskim profilu klawiszy, umożliwiająca wygodne i ciche pisanie. Klawiatura wyposażona w panel dotykowy (touchpad). Komunikacja Strona 10 z 26

11 z komputerem radiowowa bezprzewodowa na odległość nie mniej niż 10 metrów. Gwarancja minimum 24 miesiące. Mysz bezprzewodowa- optyczna mysz bezprzewodowa, zapewniająca komunikację z komputerem w odległości nie mniejszej niż 10 m. Ilość przycisków minimum 3 i jedna rolka. Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Ilość: 20 zestawów Cena zestawu: 150 zł 250 zł brutto c) Nagrody dla laureatów konkursów trzeciej grupy wiekowej (19+) Nawigacja samochodowa wysokiej klasy nawigacja samochodowa z minimum 5 calowym, dotykowym ekranem wraz z zainstalowaną (aktualną) mapą Polski i mapą Europy. Nawigacja z wbudowaną pamięcią minimum 2 GB, pamięcią flash oraz czytnikiem kart pamięci minimum microsd i microsdhc. Nawigacja posiadająca minimum profil tras dla samochodów osobowych z dwuwymiarową i trójwymiarowa wizualizacją mapy, nawigacją głosową oraz menu co najmniej w języku polskim. Posiadająca różne możliwości planowania trasy: minimum najkrótsza, najszybsza, z pominięciem dróg płatnych, z pominięciem przepraw promowych, z pominięciem miejsc niebezpiecznych, z pominięciem wybranych Strona 11 z 26

12 lokalizacji, z ręcznym określeniem punktów przelotowych. Nawigacja posiadająca w wyposażeniu odtwarzacz multimedialny umożliwiający co najmniej przeglądanie zdjęć. Dodatkowo wyposażona w asystenta pasa ruchu i złącze USB. Zasilana przez akumulator i gniazdo samochodowe 12V. W zestawie z instrukcją obsługi w języku polskim, kablem USB, kartą gwarancyjną na minimum 24 miesiące, ładowarką samochodową i uchwytem montażowym. Kolor: czarny Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Ilość: 20 sztuk Cena: zł brutto Opaska monitorująca aktywność inteligentne urządzenie ukryte w opasce, monitorujące aktywność fizyczną i sen. W ciągu dnia zapisuje ilość kroków i dystans, przeliczając wszystko na spalone kalorie. Sprawdzająca jakość i głębokość snu. Posiadająca funkcję budzenia dyskretnym alarmem wibracyjnym. Kompatybilna z urządzeniami z systemem Android i IPhone, Dodatkowo wyposażona w akcelerometr. Gwarancja min. 12 miesięcy. Kolor: czarny Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Ilość: 20 sztuk Cena: 450 zł 550 zł brutto Strona 12 z 26

13 Zestaw głośnomówiący Bluetooth urządzenie umożliwiające prowadzenie samochodu i rozmowę przez telefon bez konieczności trzymania telefonu przy uchu. Urządzenie automatycznie nawiązujące połącznie z telefonem po włączeniu Bluetooth, proste i łatwe w obsłudze. Posiadające uchwyt umożliwiający umieszczenie urządzenia na osłonie przeciwsłonecznej z przodu kierowcy, przed szybą. Odbieranie połączeń poprzez naciśnięcie przycisku na urządzeniu. Czas pracy minimum 20 godzin, zasięg działania minimum 10 m i gwarancja producenta na okres 24 miesięcy. Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Ilość: 20 sztuk Cena: 150 zł 250 zł brutto d) Upominki Pendrive 16 GB Wymiary: 32 mm x 15 mm x 7 mm (+/- 10 mm) Opis: Pojemność 16 GB, typ złącza USB 3.0. Wysokiej jakości niewielkich rozmiarów stylowa obudowa, wyposażona w przezroczysty breloczek na którym można zatknąć osłonkę złącza USB i w ten sposób chronić ją przed zagubieniem, gwarancja nie mniej niż 2 lata, kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia. Pakowany w metalowe pudełko w kolorze srebrnym wysłane gąbką z wycięciem na pendrive. Na przenośnych pamięciach Wykonawca umieści materiały przekazane przez Zamawiającego. Strona 13 z 26

14 Nadruk: monochromat, dowolną trwałą metodą w dwóch miejscach na pendrivie (body i zatyczka) Nakład: 500 sztuk Pendrive 4 GB Wymiary: nie większe niż 33 mm x 12,5 mm x 7 mm Opis: Pojemność 4 GB, USB 2.0, złącze Plug & Play, obrotowa obudowa, gwarancja nie mniej niż 2 lata, posiada otwór na brelok/smycz. Pakowany w metalowe pudełko w kolorze srebrnym wysłane gąbką z wycięciem na pendrive. Na przenośnych pamięciach Wykonawca umieści materiały przekazane przez Zamawiającego. Nadruk: grawer w jednym miejscu na pendrivie Nakład: 400 sztuk Notatnik A5 Wymiary: 21,5 cm x 13,5 cm (+/- 2 cm na każdym wymiarze) Opis: Blok A5 z kartkami w linie, z zakładką. Miękka oprawa wykonana z gładkiego tworzywa imitującego skórę, zamykany elastyczną taśmą, kolor notatnika czarny z czarną taśmą. Gramatura papieru nie mniej niż 80 g/m². Nakład: 300 sztuk Strona 14 z 26

15 Notatnik/blok formatu A5 Wymiary: format A5, 15 cm (+/-1 cm) x 21 (+/-1 cm) Opis: notatnik 50-kartkowy, klejenie po krótszym boku, plecy wzmocnione kartonikiem, kartki w kratkę z ramką na której nadrukowane zostaną logotypy, gramatura papieru 100g/m², gramatura okładki notatnika 300g/m². Okładka notatnika otwierana jak zeszyt, folia mat jednostronnie. Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi nie mniej niż 2 projekty graficzne okładki notatnika zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Nadruk: na każdej kartce notatnika nadruk 4+0, nadruk okładki (przód i tył) 4+0 Nakład: 500 sztuk Papierowa teczka na dokumenty z gumką Wymiary: 23 cm (+/-2cm) x 32 cm (+/-2cm) Opis: wykonana z mocnego, lakierowanego kartonu o grubości co najmniej 300 g/m². Służy do przenoszenia i przechowywania dokumentów w formacie A4. Posiada trzy skrzydła wewnętrzne, każde z możliwością regulowanej grubości 0,7 cm (+/- 0,3 mm) i 2,5 cm (+/- 0,5 cm). Grzbiet teczki z możliwością regulowanej grubości 0,7 cm (+/- 0,3 mm) i ok. 2,5 cm (+/- 0,5 cm). Maksymalna grubość grzbietu pozwoli zmieścić przynajmniej 150 kartek. Zapięcie na jedną gumkę. Konstrukcja teczki i rozmieszczenie gumki powinny umożliwić przechowywanie materiałów przy szerokości grzbietu 2,5 cm w taki sposób, by teczka nie Strona 15 z 26

16 ulegała otwarciu. Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi nie mniej niż 2 projekty graficzne okładki teczki zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Nadruk: pełny kolor (4+0) Nakład: 400 sztuk Teczka na dokumenty Wymiary: 24 cm x 33 cm (+/- 2 cm na każdym wymiarze) Opis: teczka do przechowywania dokumentów w formacie A4. Grzbiet 15 mm pozwala pomieścić min. 150 kartek A4. Wykonana z mocnego polipropylenu najwyższej jakości. Kolor teczki do ustalenia na etapie realizacji zamówienia (niebieski lub czarny). Zamykana na gumkę w kolorze szarym. W centralnej, frontowej części okładki charakterystyczny srebrny okrągły pierścień z metalu z haczykiem do zaczepienia gumki. Nadruk: naklejka na pleckach teczki w pełnym kolorze (4+0) o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm x 10 cm, nadruk na naklejce do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Nakład: 600 sztuk Magnes na lodówkę z notesem Wymiary: główka magnetyczna 50 mm x 60 mm, podłoże magnetyczne o grubości co najmniej 0,2 mm. Opis: Główka magnetyczna spełnia rolę mocowania do notesu, folia błyszcząca jednostronna. Notes zawiera co najmniej 25 kartek formatu 90 mm x 60 mm, papier offset min. 80 g/m². Notes klejony od góry wzdłuż krótszej krawędzi. Nadruk: główka magnetyczna zadrukowana w pełnym kolorze (4+0), notes w kolorze białym z nadrukiem w jednym miejscu (4+0) Strona 16 z 26

17 Nakład: 300 sztuk Magnetyczna zakładka książkowa Wymiary: po złożeniu 10 cm x 3 cm (+/- 1 cm na każdym wymiarze), grubość folii min. 0,4 mm Opis: Magnetyczna zakładka książkowa, która dzięki magnesowi trzyma się każdego rodzaju papieru (nie przesunie się, ani nie wypadnie np. z kalendarza, książki). Po złożeniu część zakładki (ok. 0,5 cm) jest widoczna. Papier dwustronnie kredowany, gramatura 300g/m², powierzchnia z obu stron uszlachetniona folią błysk. Nadruk: pełny kolor (4+4) Nakład: sztuk Parasolka składana Wymiary: Ø 97 cm (+/- 3 cm), po złożeniu długość nie większa niż 30 cm Opis: Parasolka składana z pokrowcem, automat, nie mniej niż 8 drutów, mocna konstrukcja stalowa i/lub z włókna węglowego i/lub z włókna szklanego, antypoślizgowa rączka. Trzy warianty kolorystyczne 1 dedykowany mężczyznom i 2 dedykowane kobietom (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia). Nadruk: monochromat, dowolną trwałą metodą w jednym miejscu na pokrowcu parasolki Nakład: 300 sztuk Strona 17 z 26

18 Parasol Wymiary: średnica co najmniej 103 cm (+/- 3 cm), długość 90 cm (+/- 3 cm) od szpica parasolki do rączki Opis: ekskluzywny automatyczny parasol koloru czarnego (ew. granatowego), poszycie polyester-pongee z 8-centymetrową lamówką w kolorze kremowym, materiał: polyester pongee, 16 panelowy, aluminiowa laska, rączka prosta z powłoką antypoślizgową, pokrowiec z paskiem na ramię, szyny z odpornego na korozję włókna szklanego. Dodatkowo całość opakowana w worek foliowy. Nadruk: monochromatyczny, dowolną trwałą metodą, w jednym miejscu na poszyciu Ilość: 300 sztuk Ilość: 300 sztuk Etui na wizytówki/ wizytownik Wymiary: 10,5 cm x 6,5 cm (+/- 1,5 cm na każdym wymiarze) Opis: Eleganckie etui na wizytówki, komora na min. 10 wizytówek, skóra naturalna, zamykane na magnes. Kolor czarny. Pakowane w dopasowane eleganckie pudełeczko. Nadruk: dowolną trwałą metodą w jednym miejscu na opakowaniu Nakład: 50 sztuk Przekładowe zdjęcie: Strona 18 z 26

19 Głośnik stereo Wymiary: średnica nie więcej niż 8 cm Opis: Głośnik stereo z matowym wykończeniem w kształcie kuli. Kulę można rozkładać i składać dowolną ilość razy. Kolorowy ring na środku kuli. Kolory: pomarańczowy, czarny i niebieski. Możliwość podłączenie dowolnego urządzenia ze standardowym wejściem 3,5mm (tzw. mini jack). Może to być np. smartphone a, odtwarzacz mp3/mp4, radio. Wykonany z plastiku. Ilości poszczególnych kolorów zostaną wybrane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Pakowane w kartonowe pudełko. Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Nakład: 300 sztuk Poduszka-podstawka Opis: Poduszka-podstawka pod tablet o średnicy nie mniejszej niż 26 cm. Dostępna 4 wersjach kolorystycznych w tym minimum pomarańczowy, niebieski i czarny. Pakowana w matowa plastikową torbę. Nadruk: dowolną trwałą metodą Nakład: 300 sztuk Strona 19 z 26

20 Etui na tablet Wymiary: nie mniejsze niż 21 cm x 27 cm Opis: etui na tablet wykonane w tworzywa EVA SILI, obszyte kontrastową lamówką, umożliwiające przechowywanie minimum 7 calowego tabletu. Dostępne w minimum 3 wersjach kolorystycznych między innymi czarny, niebieski i zielony. Pakowane w matową plastikową torbę. Nadruk: dowolną trwałą metodą Nakład: 300 sztuk Cyfrowa skakanka Opis: Skakanka służąca do treningów w domu i na świeżym powietrzu. Wyposażona w wyświetlacz który monitoruje ilość wykonanych skoków. Skakanka wyposażona w łożyska uniemożliwiające plątanie się linki. Posiadająca mocny, odporny na zginanie nylonowy sznur o długości nie mniejszej niż 280 cm (z możliwością regulacji). Rączki skakanki wyprofilowane, wykonane z tworzywa sztucznego z gumowymi wstawkami uniemożliwiającymi wyślizgnięcie się skakanki. Pakowana w matowa plastikową torbę. Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Nakład: 300 sztuk Strona 20 z 26

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. Zatwierdził: Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

PAKIET A Korporacyjne PARP

PAKIET A Korporacyjne PARP LP. NAZWA Nakład PAKIET A Korporacyjne OPIS WYKONANIA 1. Kalendarz książkowy 2016 z logo 2. Planner, biuwar na biurko 100 szt. Format: B5. Rozmiar: ok. 172 x 240 mm. Surowiec: okładka skóra naturalna w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-44/2013 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZSO - 272.2.2012, który będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU 1. Przenośny komputer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr Karty 1 Opis elementu Ilość J. miary Nr i nazwa pomieszczenia "Artwall"

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i Załącznik nr 1a do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania

Bardziej szczegółowo