Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa dotycząca wykonania, uruchomienia, obsługi technicznej gier i quizów internetowych umieszczonych na stworzonej do tego celu stronie internetowej na potrzeby promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie 10 tematycznych gier i quizów oraz poświęconej do tego celu specjalnej strony internetowej. Zamawiający zakłada, iż gry i quizy na stronie poświęcone będą trzem grupom wiekowym tj. grupa 7-12 lat, grupa lat, grupa 19+. Dedykowana strona musi mieć charakter interaktywny, atrakcyjny, zachęcający do zabawy. Strona wykonana techniką animacji, kreskówki (przykładowy adres strony: euroman.gov.pl). II. Cel zamówienia Podstawowym celem zamówienia jest promocja efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Strona poprzez zastosowanie na niej animacji i wizualizacji projektów, które uzyskały wsparcie z RPO WL pokaże internautom i uczestnikom gier i quizów inwestycje w województwie i jednocześnie przybliży wiedzę nas temat Funduszy Unijnych i RPO WL. III. Zadania wykonawcy Wykonawca ma za zadanie m. in.: - wykonanie, uruchomienie, obsługa techniczna i redakcyjna dedykowanej grom i quizom strony internetowej nawiązującej do projektów współfinansowanych z RPO WL. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać wszelkie wskazówki Zamawiającego co do wyglądu strony, jakości gier/quizów, poziomów i wszelkich innych elementów związanych z funkcjonalnością strony. Wykonawca na etapie oferty przedstawi co najmniej 2 niezależne projekty (koncepcje) startowej strony internetowej, które podlegać będą ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert. - zapewnienie usługi hostingu strony do końca grudnia 2015 roku. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania strony internetowej w ramach własnych zasobów. Utrzymywanie ma dotyczyć zarówno sprzętu, na którym strona internetowa wraz z grami /quizami będzie zainstalowana, jak i infrastruktury sieciowej i dostępu do Internetu. Koszt utrzymania tych licencji musi zawierać się w ramach oferty świadczenia usługi hostingowej; - opracowanie, stworzenie zestawów gier/quizów (po 3 gry/quizy) dla każdej grupy wiekowej różniących się od siebie tematyką, szatą graficzną, poziomem trudności, sposobem Strona 1 z 26

2 zbierania punktów, wizualizacją itp. Dodatkowo Wykonawca stworzy jedną bonusową grę dostosowaną do każdej grupy wiekowej, która będzie służyła zabawie, a udział w niej będzie umożliwiał zdobycie dodatkowych punktów. Zaproponowane gry tematyką i grafiką muszą nawiązywać do RPO WL i Funduszy Unijnych. Wykonawca ma obowiązek wykonać grafikę/animację gier/quizów, indywidualnie dostosować efekty specjalne tj. dźwiękowe, podkłady muzyczne podczas grania, sygnały dźwiękowe itp. a także atrakcyjne efekty wizualizacyjne, animacyjne tj. np. wyskakujące postaci, piłki itp. Zamawiający wyklucza możliwość korzystania z gotowych gier/quizy. Gry/quizy przygotowane na potrzeby serwisu RPO mają być grami/quizami dedykowanymi, związanymi z RPO WL. Łącznie Wykonawca stworzy 10 niezależnych gier/quizów internetowych różniących się od siebie m. in. tematyką i grafiką, dźwiękiem, efektami specjalnymi, sposobem zbierania punktów. Uwaga!!! Wykonawca na etapie oferty przedstawi 3 niezależne projekty (koncepcje) gier/quizów wraz z opisem mechanizmu ich działania, które będą podlegać ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert. Wykonawca przedstawi po jednej koncepcji dostosowanej dla każdej grupy wiekowej tj. jedna koncepcję dla grupy wiekowej 7-12 lat, jedną dla grupy lat oraz jedną dla grupy 19+. Zamawiający podkreśla, że każda z gier/quizów powinna różnić się od siebie m. in. rodzajem, grafiką, podkładem muzycznym, efektami specjalnymi, sposobem zbierania punktów. Ponadto Wykonawca przedstawi 2 projekty (koncepcje) bonusowej gry internetowej wraz z opisem mechanizmu jej działania, dostosowanej do każdej grupy wiekowej, które będą podlegać ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert. Przykłady gier/quizów w formie podobnej do oczekiwanej przez Zamawiającego: Opracowane gry internetowe powinny zawierać minimum po 8 plansz (minimum 8 levelów) z różniącymi się elementami, które będą angażowały gracza. W przypadku quizów Wykonawca zaleca losowość pytań jeżeli takowe wystąpią. Wykonane lub zakupione przez Wykonawcę efekty dźwiękowe muszą być zintegrowane z grami/quizami i działaniem całego serwisu, z nagraniami lektorskimi o ile przewidywać będą to scenariusze gier. - opracowanie regulaminu użytkowania strony - opracowanie regulaminu dla każdej ze stworzonych gier/quizów internetowych (działania gry/quizu, użytkowania gry/quizu) oraz regulaminu dla rankingów czyli sposobu zbierania i liczenia punktów Strona 2 z 26

3 - przeprowadzenie promocji uruchomienia serwisu (strony) zgodnie z założeniami Zamawiającego opisanymi w pkt. VII Promocja OPZ - przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu 19 grudnia 2014 r. sprawozdania z wykonania umowy - przekazanie po zakończeniu realizacji obsługi serwisu wszystkich elementów strony na nośnikach cyfrowych oraz podpięcia strony (we współpracy z administratorem RPO WL) pod funkcjonujący portal rpo.lubelskie.pl. - udzielenie gwarancji na funkcjonowanie strony do roku - przekazanie Zamawiającemu haseł dostępu do administrowania serwerem, celem pobrania z niego danych dotyczących zdobywców nagród oraz ich danych teleadresowych, wraz z przeszkoleniem minimum dwóch osób z ramienia Zamawiającego do obsługi administracyjnej strony. Wykonawca wyzeruje rankingi po przydzieleniu nagród oraz udzieli odpowiednich uprawnień Zamawiającemu do monitorowania rankingów w celu przyznawania nagród i upominków. W 2015 roku obsługę redaktorską strony przejmie Zamawiający, który będzie przyznawał nagrody i upominki. Bieżące administrowanie strony będzie w spoczywało na Wykonawcy do końca roku. - przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy. IV. Charakterystyka strony Specjalnie dedykowana strona z grami i quizami musi zostać stworzona dla trzech grup wiekowych tj. grupa I 7-12 lat, grupa II lat, grupa III 19+ w ramach których zostaną stworzone oddzielne (różniące się poziomem trudności, grafiką, efektami specjalnymi) gry i quizy. Zamawiający zakłada, iż w ramach jednej grupy wiekowej stworzonych zostanie 3 niezależne, różniące się od siebie tematyką i grafiką, dźwiękiem, efektami specjalnymi gry/quizy typu (gry zręcznościowe, szybkościowe, skojarzeniowe, edukacyjne, logiczne itp.). Podczas brania udziału w grach/quizach każdemu z graczy przyznawane będą punkty (zależne od szybkości rozwiązania zagadki, dojechania do mety, ilości poprawnych odpowiedzi itp.). Poziom trudności gier/quizów musi być dostosowany do danej grupy wiekowej. Dodatkowo Wykonawca stworzy bonusową grę internetową dostosowaną do każdej grupy wiekowej, która będzie służyła zabawie, a udział w niej będzie umożliwiał zdobycie dodatkowych punktów. Gry/quizy mają na celu zainteresowanie internautów informacjami nt. RPO WL. Najlepsi uczestnicy gier/quizów będą mieli szansę wygrać atrakcyjne nagrody. Dedykowana strona w swojej formule i funkcjonalności musi umożliwiać założenie konta (własnego profilu) - jedno konto może być stworzone w ramach jednego adresu IP komputera. Po założeniu konta każdy z uczestników musi obowiązkowo zapisać się do konkretnej grupy wiekowej (wykluczyć należy możliwość założenia konta dla dwóch lub trzech grup wiekowych). W ramach wybranej grupy wiekowej uczestnicy/internauci będą Strona 3 z 26

4 mieli możliwość zabawy i korzystania z gier/quizów oraz wzięcia udziału w rywalizacji o nagrody główne. Nagrody główne będą przyznawane w ramach każdej grupy wiekowej. Przyznawanie nagród odbywać się będzie na podstawie prowadzonych rankingów. Strona w swojej formule musi posiadać możliwości zbierania punktów za uczestnictwo w poszczególnych grach i quizach. Formuła zdobywania nagród polegać będzie na tym, że każdy z graczy może brać udział w grach/quizach w zakresie swojej grupy wiekowej i zdobywać/ zbierać punkty. Statystyki zwycięzców muszą pojawiać się na bieżąco na podstronie przeznaczonej dla danej grupy wiekowej, natomiast na stronie głównej widoczne muszą być jedynie pierwsze trzy miejsca z każdej grupy wiekowej. W grach/quizach można brać udział dowolną ilość razy (co wpływa na wyższą ilość zebranych punktów). Przez okres kilku tygodni, co 3-7 dni (terminy zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia) w ramach każdej grupy wiekowej osoby, które zbiorą największą ilość punktów wygrają nagrody. (Uwaga: osoby które wygrywają nie mają prawa uczestnictwa i rywalizacji w kolejnych etapach zbierania punktów i rywalizacji o nagrody). Zamawiający zakłada, iż nagrody i upominki będą przyznawane i wysyłane przez Wykonawcę jedynie w pierwszym okresie funkcjonowania strony tj. maksymalnie do 19 grudnia 2014 r. po tym okresie Zamawiający zobowiązuje się do przyznawania nagród i upominków dla uczestników gier/quizów. Strona główna musi być funkcjonalna, łatwa w obsłudze i posiadać w sobie minimum: - zakładkę dotyczącą RPO WL - zakładkę związaną z podstawowymi informacjami o serwisie (stronie) - zakładkę z regulaminami konkursów i użytkowaniem strony - zakładkę profilu uczestnika konkursu (po zalogowaniu) - zakładkę kontakt - odwołanie do profilu FB i YT Zamawiającego - system rejestracji/logowania - system newsletter W ramach obsługi redaktorskiej Zamawiający przewiduje między innymi: - redagowanie serwisu (regulamin, opisy gier/quizów, obsługa bieżących informacji na stronie, dbałość o poprawność rankingów) V. Charakterystyka techniczna strony Strona zbudowana zgodnie ze standardami panującymi w Internecie. Poprawne wyświetlanie się witryny w przeglądarkach Internet Explorer 7+, Mozilla FireFox 3+, Chrome 5+, Safari 5=, Opera 5+, oraz systemach Windows/PC, Linux, MacOS/Apple. Strona 4 z 26

5 Dedykowana strona musi w swojej funkcjonalności posiadać opcje udostępniania plików (wyników gier/quizów itp.) na 3 portale społecznościowe charakteryzujące się największą liczbą aktywnych użytkowników. Hosting strony zagwarantowany przez Wykonawcę do końca 2015 roku. Wykonawca w ramach hostingu strony zobowiązany jest w przypadku nieprawidłowego działania strony, jej usterek itp. współpracować z Zamawiającym i wszelkie nieprawidłowości likwidować w trybie natychmiastowym. Hosting strony obejmuje usługę funkcjonowania strony na publicznym adresie IP z nielimitowanym transferem ruchu. W ramach hostingu Wykonawca zapewnia automatyczną archiwizację (minimum raz dziennie) wraz z udostepnieniem plików. Serwer musi być zabezpieczony poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym: - ochronę przed nieautoryzowanym i nieuprawnionym dostępem do serwera, - ochronę przed wirusami, robakami internetowymi i innymi formami ataku - stosowanie silnych haseł dostępu - możliwość stosowania połączeń szyfrowanych - fizyczną ochronę serwera poprzez zabezpieczenie przed utrata zasilania - fizyczną ochroną serwera przed nieuprawnionym dostępem osób z zewnątrz. Średni czas ładowania strony nie może być dłuższy niż 30 sec, jednocześnie dla 60 wywołań jednorazowych. Poprawność działania serwisu zagwarantowana dla minimum 20 tyś. użytkowników oraz 50 tyś. odwiedzin w skali tygodnia. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca w przypadku problemów z funkcjonowaniem serwisu bądź jego zawartości zobowiązany jest do usunięcia wszelkich usterek do 12 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) oraz w okresie nie dłuższym niż 24 godziny w dni wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) od czasy wykrycia usterki i poinformowania o niej ( em, faksem). Wykonawca musi zapewnić naprawę awarii uniemożliwiającą prawidłowe działanie serwisu bądź jego zawartości w szczególności w przypadku, gdy serwis nie publikuje prawidłowo umieszczanych treści, nie aktualizuje rankingów, błędnie zlicza punkty, nieprawidłowo działają poszczególne elementy, aplety, strona posiada wirusy spyware y, trojany, zawiera błędy utrudniające odczytywanie stron. Dostępność serwisu w całym okresie hostingowym na poziomie minimum 95% rocznie. VI. Nagrody i upominki dla laureatów konkursów. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zakupić nagrody oraz upominki dla osób korzystających z dedykowanej strony, które po zalogowaniu się i założeniu konta biorą udział w zbieraniu punktów i rywalizują o nagrody. Strona 5 z 26

6 Wykonawca zobowiązany jest udzielić wszystkim zwycięzcom gwarancji na zakupiony sprzęt. Warunek udzielenia gwarancji będzie spełniony, jeśli sprzęt będzie objęty gwarancją producenta. Wykonawca nie zostaje zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli producent nie wywiąże się z postanowień gwarancji. Wykonawca ma obowiązek wysłania zwycięzcom (najlepszych w rankingach) nagród i upominków, a także dostarczenia Zamawiającemu oryginałów potwierdzenia odbioru tychże nagród. Zamawiający na etapie realizacji przedmiotu zamówienia określi częstotliwość nagradzania zwycięzców, jednakże wysyłka obejmie maksymalnie 150 zwycięzców (po 50 z każdej grupy wiekowej). Pozostałe nagrody i upominki Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Departament Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Stefczyka 3 b, Lublin) oraz rozładować do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dwóch propozycji każdej z nagród zgodnych z parametrami wymienionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający spośród przedstawionych propozycji każdej z nagród dokona weryfikacji zgodności przedmiotów i dokona wyboru nagród. Wszystkie zakupione nagrody oraz upominki muszą zostać oznakowane zgodnie z poniższymi zasadami: Podstawowym dokumentem regulującym kwestię obowiązkowego oznakowania materiałów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata są Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata oraz Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. Oznakowanie wszystkich materiałów promocyjnych powinno być zgodne z wymogami powyższych Wytycznych. Wytyczne dla Beneficjentów dostępne pod linkiem: Księga Identyfikacji Wizualnej NSS dostępna pod linkiem: a) Nagrody dla laureatów konkursów pierwszej grupy wiekowej (7-12 lat) Zamawiający zakłada, iż w ramach jednej grupy wiekowej do wygrania będą trzy różne nagrody, które przydzielane będą osobom zdobywającym pierwsze trzy miejsca w rankingach w odstępie kilku dni. Nagrody: Przenośna konsola do gier przenośna konsola do gier, pozwalająca na nieprzerwane kilkugodzinne użytkowanie. Posiadająca czujnik ruchu umożliwiający manipulowanie Strona 6 z 26

7 otoczeniem gry, minimum jeden ekran o przekątnej nie mniejszej niż 4 cale, posiadający funkcję sterowania dotykowego za pomocą palca i/lub rysika. Konsola wyposażona w minimum dwie kamery, pozwalająca na komunikowanie się z innymi użytkownikami konsoli. Konsola wyposażona w kartę pamięci minimum 4GB, kartę gwarancyjną na minimum 12 miesięcy, instrukcję obsługi w języku polskim, ładowarkę sieciową. Wbudowane głośniki i mikrofon, zasilanie akumulatorowe. Minimum jedna dowolna gra w zestawie. Waga: 220 g 350 g. Wymiary (szer. x wys. x głęb.): nie więcej niż 185 x 95 x 25 (+/- 5 mm) Kolor: czarny Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Ilość: 20 szt. Cena: 600 zł 700 zł brutto Aparat cyfrowy: podręczny aparat cyfrowy o rozdzielczości minimum 16 mln pikseli, gwarantujący obraz z dużą ilością szczegółów. Aparat wyposażony w minimum 2,7 calowy ekran LCD ułatwiający wykonywanie zdjęć oraz poruszanie się po menu aparatu. Wbudowany moduł WiFi pozwalający szybko i bezprzewodowo przesyłać zdjęcia z aparatu do serwisów społecznościowych lub innych witryn internetowych. Układ optycznej stabilizacji obrazu, co zapobiega powstaniu poruszonych zdjęć. Aparat posiadający minimum 8 krotne zbliżenie optyczne, umożliwiające przybliżenie fotografowanego obiektu bez konieczności zbliżania się do niego, a także umożliwiający nagrywanie filmów w rozdzielczości HD (minimum 720p) o doskonałej ostrości i żywych kolorach wraz z dźwiękiem. Aparat cyfrowy o ogniskowej minimum mm do 288 mm zapewniającej szerszy kąt widzenia. Karta pamięci SD lub microsd, złącze min. USB 2.0. W zestawie instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, ładowarka sieciowa, menu w języku polskim i kartę gwarancyjną na minimum 24 miesiące. Kolor: wybrany na etapie realizacji zamówienia Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Ilość: 20 sztuk Cena: 450 zł 550 zł brutto Strona 7 z 26

8 Przykładowe zdjęcia: Zestaw szkolny dla dzieci w którego skład wchodzą: Plecak/tornister: dostosowany dla dzieci w wieku 7-12 lat, wyposażony w sztywny korpus uniemożliwiający gniecenie się zeszytów i innych przyborów szkolnych. Prosta budowa zapewniająca łatwą obsługę, brak wystających elementów, powodujących że dziecko zahacza o klamki i poręcze. Lekki, waga nie więcej niż 1 kg. Posiadający dwie komory (przednią i tylną). W przedniej komorze organizer na drobiazgi, karabińczyk do kluczy i kieszonka na telefon. Usztywnione, profilowane i oddychające plecy, regulowane szelki oraz rączka do przenoszenia. Zamki wysokiej jakości działające płynnie. Na szelkach elementy odblaskowe, spód plecaka/tornistra wyposażony w stopki zabezpieczające plecak przed zniszczeniem. Wymiary: wysokość 40 cm (+/- 5 cm), szerokość 30cm (+/- 5 cm), głębokość 20 cm (+/- 5 cm). Przybory szkolne: - blok techniczny A-4 biały szt.2 - blok techniczny A-4 kolorowy szt.2 - blok rysunkowy A-4 biały szt.2 - blok rysunkowy A-4 kolorowy szt. 2 - wycinanki A-5 szt.2 - wycinanki A-4 szt. 2 - wycinanki samoprzylepne A-5 szt.2 - wycinanki samoprzylepne A-4 szt. 2 - kolorowanka A-5 szt.4 (cztery różne książeczki do kolorowania) Strona 8 z 26

9 - farby plakatowe, posiadające atest PZH (minimum 6 kolorów w słoiczkach) - farby akwarelowe, posiadające atest PZH (minimum 12 kolorów) - zestaw pędzli różnej grubości (minimum 5 pędzli) - plastelina, posiadająca atest PZH (minimum 10 koloró)w - modelina (minimum 6 kolorów) - flamastry z wentylowaną skuwką, posiadające atest PZH (minimum 12 kolorów) - kredki ołówkowe (minimum 24 kolory) - kredki świecowe (minimum 12 kolorów) - nożyczki szkolne z zaokrągloną końcówką - piórnik z podstawowym wyposażeniem, piórnik dwupoziomowy, posiadający dwie oddzielne przegrody na zamek oraz liczne mocowania pozwalające utrzymać porządek, w ramach wyposażenia posiadający minimum: dwa ołówki HB, linijkę i gumkę do ścierania. Uwaga! Wszystkie wyżej wymienione elementy tworzą jeden zestaw. Nadruk: dowolną trwała metodą Ilość zestawów: 20 sztuk Cena: 150 zł 250 zł brutto b) Nagrody dla laureatów konkursów drugiej grupy wiekowej (13 18 lat) Miniwieża stereo- niewielkie, nowoczesne, designerskie urządzenie umożliwiające słuchanie muzyki za pomocą odtwarzacza CD oraz radia analogowego z możliwością zapamiętywania stacji. Wieża posiadająca możliwość montażu na ścianie. W zestawie bateria, akcesoria do montażu ściennego, antena FM, instrukcja obsługi w języku polskim, pilot. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Ponadto: - odtwarzacz płyt CD Audio, CD-R/RW (ułożenie płyty CD w pionie) - standard odtwarzania dźwięku MP3 - radio analogowe z pamięcią, liczba stacji minimum 20, zakres minimum FM -moc głośników minimum 2 x 10 W - kolumny dźwiękowe wbudowane, dynamiczne wzmocnienie basów umożliwiające głębsze i silniejsze brzmienie, kolektor dźwięku (equalizer) dostosowujący ustawienia do stylu muzyki - wbudowany włącznik czasowy (sleep timer) - bluetooth - złącze USB i wejście antenowe Waga: 2 2,5 kg (+/- 0,2 kg) Strona 9 z 26

10 Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 500mm x 230mm x 100mm (+/- 20 mm) Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Ilość: 20 sztuk Cena: 600 zł 700 zł brutto Zegarek Smartwatch zegarek obsługujący minimum system Android, który za pomocą Bluetooth komunikuje się z telefonem/smatrfonem i pokazuje powiadomienia takie jak sms, informuje kto dzwoni, umożliwia odebranie telefonu. W zestawie z instrukcją obsługi w języku polskim oraz objęty gwarancją na okres nie mniejszy niż 24 miesiące. Ponadto: -bluetooth wer. 3.0 i wyższej - wyświetlacz przekątna ekranu 1,6 cala - wykonanie paska tworzywo sztuczne Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Ilość: 20 sztuk Cena: 550 zł 650 zł brutto Zestaw: Klawiatura i mysz bezprzewodowa: Klawiatura bezprzewodowa- niewielka klawiatura o płaskim profilu klawiszy, umożliwiająca wygodne i ciche pisanie. Klawiatura wyposażona w panel dotykowy (touchpad). Komunikacja Strona 10 z 26

11 z komputerem radiowowa bezprzewodowa na odległość nie mniej niż 10 metrów. Gwarancja minimum 24 miesiące. Mysz bezprzewodowa- optyczna mysz bezprzewodowa, zapewniająca komunikację z komputerem w odległości nie mniejszej niż 10 m. Ilość przycisków minimum 3 i jedna rolka. Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Ilość: 20 zestawów Cena zestawu: 150 zł 250 zł brutto c) Nagrody dla laureatów konkursów trzeciej grupy wiekowej (19+) Nawigacja samochodowa wysokiej klasy nawigacja samochodowa z minimum 5 calowym, dotykowym ekranem wraz z zainstalowaną (aktualną) mapą Polski i mapą Europy. Nawigacja z wbudowaną pamięcią minimum 2 GB, pamięcią flash oraz czytnikiem kart pamięci minimum microsd i microsdhc. Nawigacja posiadająca minimum profil tras dla samochodów osobowych z dwuwymiarową i trójwymiarowa wizualizacją mapy, nawigacją głosową oraz menu co najmniej w języku polskim. Posiadająca różne możliwości planowania trasy: minimum najkrótsza, najszybsza, z pominięciem dróg płatnych, z pominięciem przepraw promowych, z pominięciem miejsc niebezpiecznych, z pominięciem wybranych Strona 11 z 26

12 lokalizacji, z ręcznym określeniem punktów przelotowych. Nawigacja posiadająca w wyposażeniu odtwarzacz multimedialny umożliwiający co najmniej przeglądanie zdjęć. Dodatkowo wyposażona w asystenta pasa ruchu i złącze USB. Zasilana przez akumulator i gniazdo samochodowe 12V. W zestawie z instrukcją obsługi w języku polskim, kablem USB, kartą gwarancyjną na minimum 24 miesiące, ładowarką samochodową i uchwytem montażowym. Kolor: czarny Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Ilość: 20 sztuk Cena: zł brutto Opaska monitorująca aktywność inteligentne urządzenie ukryte w opasce, monitorujące aktywność fizyczną i sen. W ciągu dnia zapisuje ilość kroków i dystans, przeliczając wszystko na spalone kalorie. Sprawdzająca jakość i głębokość snu. Posiadająca funkcję budzenia dyskretnym alarmem wibracyjnym. Kompatybilna z urządzeniami z systemem Android i IPhone, Dodatkowo wyposażona w akcelerometr. Gwarancja min. 12 miesięcy. Kolor: czarny Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Ilość: 20 sztuk Cena: 450 zł 550 zł brutto Strona 12 z 26

13 Zestaw głośnomówiący Bluetooth urządzenie umożliwiające prowadzenie samochodu i rozmowę przez telefon bez konieczności trzymania telefonu przy uchu. Urządzenie automatycznie nawiązujące połącznie z telefonem po włączeniu Bluetooth, proste i łatwe w obsłudze. Posiadające uchwyt umożliwiający umieszczenie urządzenia na osłonie przeciwsłonecznej z przodu kierowcy, przed szybą. Odbieranie połączeń poprzez naciśnięcie przycisku na urządzeniu. Czas pracy minimum 20 godzin, zasięg działania minimum 10 m i gwarancja producenta na okres 24 miesięcy. Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Ilość: 20 sztuk Cena: 150 zł 250 zł brutto d) Upominki Pendrive 16 GB Wymiary: 32 mm x 15 mm x 7 mm (+/- 10 mm) Opis: Pojemność 16 GB, typ złącza USB 3.0. Wysokiej jakości niewielkich rozmiarów stylowa obudowa, wyposażona w przezroczysty breloczek na którym można zatknąć osłonkę złącza USB i w ten sposób chronić ją przed zagubieniem, gwarancja nie mniej niż 2 lata, kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia. Pakowany w metalowe pudełko w kolorze srebrnym wysłane gąbką z wycięciem na pendrive. Na przenośnych pamięciach Wykonawca umieści materiały przekazane przez Zamawiającego. Strona 13 z 26

14 Nadruk: monochromat, dowolną trwałą metodą w dwóch miejscach na pendrivie (body i zatyczka) Nakład: 500 sztuk Pendrive 4 GB Wymiary: nie większe niż 33 mm x 12,5 mm x 7 mm Opis: Pojemność 4 GB, USB 2.0, złącze Plug & Play, obrotowa obudowa, gwarancja nie mniej niż 2 lata, posiada otwór na brelok/smycz. Pakowany w metalowe pudełko w kolorze srebrnym wysłane gąbką z wycięciem na pendrive. Na przenośnych pamięciach Wykonawca umieści materiały przekazane przez Zamawiającego. Nadruk: grawer w jednym miejscu na pendrivie Nakład: 400 sztuk Notatnik A5 Wymiary: 21,5 cm x 13,5 cm (+/- 2 cm na każdym wymiarze) Opis: Blok A5 z kartkami w linie, z zakładką. Miękka oprawa wykonana z gładkiego tworzywa imitującego skórę, zamykany elastyczną taśmą, kolor notatnika czarny z czarną taśmą. Gramatura papieru nie mniej niż 80 g/m². Nakład: 300 sztuk Strona 14 z 26

15 Notatnik/blok formatu A5 Wymiary: format A5, 15 cm (+/-1 cm) x 21 (+/-1 cm) Opis: notatnik 50-kartkowy, klejenie po krótszym boku, plecy wzmocnione kartonikiem, kartki w kratkę z ramką na której nadrukowane zostaną logotypy, gramatura papieru 100g/m², gramatura okładki notatnika 300g/m². Okładka notatnika otwierana jak zeszyt, folia mat jednostronnie. Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi nie mniej niż 2 projekty graficzne okładki notatnika zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Nadruk: na każdej kartce notatnika nadruk 4+0, nadruk okładki (przód i tył) 4+0 Nakład: 500 sztuk Papierowa teczka na dokumenty z gumką Wymiary: 23 cm (+/-2cm) x 32 cm (+/-2cm) Opis: wykonana z mocnego, lakierowanego kartonu o grubości co najmniej 300 g/m². Służy do przenoszenia i przechowywania dokumentów w formacie A4. Posiada trzy skrzydła wewnętrzne, każde z możliwością regulowanej grubości 0,7 cm (+/- 0,3 mm) i 2,5 cm (+/- 0,5 cm). Grzbiet teczki z możliwością regulowanej grubości 0,7 cm (+/- 0,3 mm) i ok. 2,5 cm (+/- 0,5 cm). Maksymalna grubość grzbietu pozwoli zmieścić przynajmniej 150 kartek. Zapięcie na jedną gumkę. Konstrukcja teczki i rozmieszczenie gumki powinny umożliwić przechowywanie materiałów przy szerokości grzbietu 2,5 cm w taki sposób, by teczka nie Strona 15 z 26

16 ulegała otwarciu. Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi nie mniej niż 2 projekty graficzne okładki teczki zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Nadruk: pełny kolor (4+0) Nakład: 400 sztuk Teczka na dokumenty Wymiary: 24 cm x 33 cm (+/- 2 cm na każdym wymiarze) Opis: teczka do przechowywania dokumentów w formacie A4. Grzbiet 15 mm pozwala pomieścić min. 150 kartek A4. Wykonana z mocnego polipropylenu najwyższej jakości. Kolor teczki do ustalenia na etapie realizacji zamówienia (niebieski lub czarny). Zamykana na gumkę w kolorze szarym. W centralnej, frontowej części okładki charakterystyczny srebrny okrągły pierścień z metalu z haczykiem do zaczepienia gumki. Nadruk: naklejka na pleckach teczki w pełnym kolorze (4+0) o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm x 10 cm, nadruk na naklejce do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Nakład: 600 sztuk Magnes na lodówkę z notesem Wymiary: główka magnetyczna 50 mm x 60 mm, podłoże magnetyczne o grubości co najmniej 0,2 mm. Opis: Główka magnetyczna spełnia rolę mocowania do notesu, folia błyszcząca jednostronna. Notes zawiera co najmniej 25 kartek formatu 90 mm x 60 mm, papier offset min. 80 g/m². Notes klejony od góry wzdłuż krótszej krawędzi. Nadruk: główka magnetyczna zadrukowana w pełnym kolorze (4+0), notes w kolorze białym z nadrukiem w jednym miejscu (4+0) Strona 16 z 26

17 Nakład: 300 sztuk Magnetyczna zakładka książkowa Wymiary: po złożeniu 10 cm x 3 cm (+/- 1 cm na każdym wymiarze), grubość folii min. 0,4 mm Opis: Magnetyczna zakładka książkowa, która dzięki magnesowi trzyma się każdego rodzaju papieru (nie przesunie się, ani nie wypadnie np. z kalendarza, książki). Po złożeniu część zakładki (ok. 0,5 cm) jest widoczna. Papier dwustronnie kredowany, gramatura 300g/m², powierzchnia z obu stron uszlachetniona folią błysk. Nadruk: pełny kolor (4+4) Nakład: sztuk Parasolka składana Wymiary: Ø 97 cm (+/- 3 cm), po złożeniu długość nie większa niż 30 cm Opis: Parasolka składana z pokrowcem, automat, nie mniej niż 8 drutów, mocna konstrukcja stalowa i/lub z włókna węglowego i/lub z włókna szklanego, antypoślizgowa rączka. Trzy warianty kolorystyczne 1 dedykowany mężczyznom i 2 dedykowane kobietom (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia). Nadruk: monochromat, dowolną trwałą metodą w jednym miejscu na pokrowcu parasolki Nakład: 300 sztuk Strona 17 z 26

18 Parasol Wymiary: średnica co najmniej 103 cm (+/- 3 cm), długość 90 cm (+/- 3 cm) od szpica parasolki do rączki Opis: ekskluzywny automatyczny parasol koloru czarnego (ew. granatowego), poszycie polyester-pongee z 8-centymetrową lamówką w kolorze kremowym, materiał: polyester pongee, 16 panelowy, aluminiowa laska, rączka prosta z powłoką antypoślizgową, pokrowiec z paskiem na ramię, szyny z odpornego na korozję włókna szklanego. Dodatkowo całość opakowana w worek foliowy. Nadruk: monochromatyczny, dowolną trwałą metodą, w jednym miejscu na poszyciu Ilość: 300 sztuk Ilość: 300 sztuk Etui na wizytówki/ wizytownik Wymiary: 10,5 cm x 6,5 cm (+/- 1,5 cm na każdym wymiarze) Opis: Eleganckie etui na wizytówki, komora na min. 10 wizytówek, skóra naturalna, zamykane na magnes. Kolor czarny. Pakowane w dopasowane eleganckie pudełeczko. Nadruk: dowolną trwałą metodą w jednym miejscu na opakowaniu Nakład: 50 sztuk Przekładowe zdjęcie: Strona 18 z 26

19 Głośnik stereo Wymiary: średnica nie więcej niż 8 cm Opis: Głośnik stereo z matowym wykończeniem w kształcie kuli. Kulę można rozkładać i składać dowolną ilość razy. Kolorowy ring na środku kuli. Kolory: pomarańczowy, czarny i niebieski. Możliwość podłączenie dowolnego urządzenia ze standardowym wejściem 3,5mm (tzw. mini jack). Może to być np. smartphone a, odtwarzacz mp3/mp4, radio. Wykonany z plastiku. Ilości poszczególnych kolorów zostaną wybrane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Pakowane w kartonowe pudełko. Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Nakład: 300 sztuk Poduszka-podstawka Opis: Poduszka-podstawka pod tablet o średnicy nie mniejszej niż 26 cm. Dostępna 4 wersjach kolorystycznych w tym minimum pomarańczowy, niebieski i czarny. Pakowana w matowa plastikową torbę. Nadruk: dowolną trwałą metodą Nakład: 300 sztuk Strona 19 z 26

20 Etui na tablet Wymiary: nie mniejsze niż 21 cm x 27 cm Opis: etui na tablet wykonane w tworzywa EVA SILI, obszyte kontrastową lamówką, umożliwiające przechowywanie minimum 7 calowego tabletu. Dostępne w minimum 3 wersjach kolorystycznych między innymi czarny, niebieski i zielony. Pakowane w matową plastikową torbę. Nadruk: dowolną trwałą metodą Nakład: 300 sztuk Cyfrowa skakanka Opis: Skakanka służąca do treningów w domu i na świeżym powietrzu. Wyposażona w wyświetlacz który monitoruje ilość wykonanych skoków. Skakanka wyposażona w łożyska uniemożliwiające plątanie się linki. Posiadająca mocny, odporny na zginanie nylonowy sznur o długości nie mniejszej niż 280 cm (z możliwością regulacji). Rączki skakanki wyprofilowane, wykonane z tworzywa sztucznego z gumowymi wstawkami uniemożliwiającymi wyślizgnięcie się skakanki. Pakowana w matowa plastikową torbę. Nadruk: naklejka w pełnym kolorze (4+0) na opakowaniu. Wielkość naklejki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Nakład: 300 sztuk Strona 20 z 26

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie A. Część ogólna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem.

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem. Część 1 zamówienia Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem :

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem : Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem : 1. Długopis typu TIN TOUCH-PEN Liczba: 1000 sztuk Mechanizm: obrotowy typu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na dostawę materiałów konferencyjnych część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na dostawę materiałów konferencyjnych część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na dostawę materiałów konferencyjnych część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z opracowaniem projektów graficznych/wizualizacji i dostarczeniem

Bardziej szczegółowo

1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt.

1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/11/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt. 1. OPIS Blok firmowy w kratkę A4 zawierający 25 kartek klejonych wzdłuż

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje dotyczące zamówienia: Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Wystartuj z biznesem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE RNWK 042.2.2014-74 Swarzędz, dnia 05.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla zadania Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: Materiał: Wymiar dopuszczalny: około Technika zdobienia: Nadruk: Wkład: Opakowanie: Końcówka mechanizmu

1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: Materiał: Wymiar dopuszczalny: około Technika zdobienia: Nadruk: Wkład: Opakowanie: Końcówka mechanizmu 1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: grafit (1500 sztuk), ciemnoczerwony (1800 sztuk) Materiał: metal Wymiar dopuszczalny: około 140 x 10 x 10 mm (+/- 5%) Technika zdobienia: grawer laserowy Nadruk: dwustronny,

Bardziej szczegółowo

część VI Załącznik nr 6 Nakład łącznie lp opis przedmiotu zamówienia zdjęcie przykładowe nadruk / grawer jm

część VI Załącznik nr 6 Nakład łącznie lp opis przedmiotu zamówienia zdjęcie przykładowe nadruk / grawer jm część VI lp opis przedmiotu zamówienia zdjęcie przykładowe nadruk / grawer jm Załącznik nr 6 Nakład łącznie 1 Balony lateksowe, z nadrukiem 2+1, kolory balonów: żółty, zielony (ocień kolorów musi uwzgledniać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Zamówienia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Materiały promocyjne w związku z projektem Lubuskie przeciw przemocy Siła w szacunku w rodzinie siła

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania o szacunkową wartośd zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. NAZWA OPIS NAKŁAD PRZYKŁADOWY RYSUNEK POGLĄDOWY O ile nie wskazano inaczej, znakowanie wykonane techniką

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw notes samoprzylepny i karteczki samoprzylepne w tekturowej okładce 500 szt.

1. Zestaw notes samoprzylepny i karteczki samoprzylepne w tekturowej okładce 500 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: ZP/42/055/D/17 SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW RAMOWYCH UE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna Lp. 1 Typ: Ilość: 500 Kubek Ocean (M/040/B) Kubek typu Ocean (M/040/B) Kubek wykonany z porcelany poj. 300 ml. Średnica: 68 mm. Wysokość: 125 mm. Pojemność: 300 mm.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu Umowy. Zdjęcie (wzór) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu Umowy. Zdjęcie (wzór) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu Umowy (Departament Komunikacji i Infrastruktury, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%)

Bardziej szczegółowo

funkcjonowanie? 3. Estetyka i precyzja wykonania, np.:

funkcjonowanie? 3. Estetyka i precyzja wykonania, np.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Dostawa artykułów promocyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o. I. Cześć ogólna w Bolesławiu" 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B

Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostarczenie pendrivów USB: Długość 60 mm, szerokość 27 mm, wysokość 12,6 mm. b) Pojemność

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 MATERIAŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNICZE

ZADANIE NR 1 MATERIAŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNICZE Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 MATERIAŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNICZE Lp. Gadżet TERMINY DOSTAW ILOŚĆ OPIS 1a Notesy KRASNALE: 3500 sztuk: Notes na spirali, 50 kartek, kartki w kratkę, z nadrukiem na

Bardziej szczegółowo

Część I - materiały konferencyjne i drobne upominki

Część I - materiały konferencyjne i drobne upominki SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - materiały konferencyjne i drobne upominki Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dnia 29 grudnia 2014 r. 1 smycz taśma ok. 15 mm x 800 mm 2 500 Opis: smycz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka z monetą

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka z monetą Załącznik 1 Do Istotnych Postanowień Umowy Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: 1. Brelok z monetą: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Zamówienia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Zamówienia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Zamówienia ( Zielonej Górze) Materiały promocyjne w związku z projektem Lubuskie przeciw przemocy Siła w szacunku w rodzinie siła dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa upominków reklamowych z logo BGK o niżej wymienionych parametrach: Lp. Tytuł Opis Ilość 1. Parasol 300 automatyczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego Biuro Sejmiku. 1. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I L.P. NAZWA MATERIAŁU ILOŚĆ OPIS/ WYMAGANE PARAMETRY 1 2 3 4 1. Teczka konferencyjna z wizualizacją projektu 100 szt. Teczki konferencyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia UWAGA: Wymagane są gadżety dokładnie takie, jak na zdjęciach (zdobienia przykładowe), posiadające dokładnie takie właściwości, jak opisane poniżej W drodze wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy.. / Zdjęcie poglądowe. NAZWA Teczka VIP z notatnikiem

Załącznik nr 1 do umowy.. / Zdjęcie poglądowe. NAZWA Teczka VIP z notatnikiem Załącznik nr 1 do umowy.. / 2014 Zdjęcie poglądowe NAZWA Teczka VIP z notatnikiem SKŁAD (gramatura) -okładka tekturowa min 300g/m2 obleczona skórą lub materiałem skóropodobnym - wierzch bloczka z kartkami

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów promujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wykonanie i dostawa materiałów promujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wykonanie i dostawa materiałów promujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Warunki realizacji 2014-2020 1. Warunkiem podpisania umowy będzie przesłanie do Zamawiającego cen jednostkowych poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1: ARTYKUŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNE (2017)

ZADANIE 1: ARTYKUŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNE (2017) ZADANIE 1: ARTYKUŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNE (2017) L.p. ARTYKUŁ TERMINY DOSTAW ILOŚĆ OPIS 1 Ołówek drewniany WMS: 8500 szt. Wykonany z drewna lakierowanego na niebiesko, zatemperowany, o przekroju - I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych I. Część ogólna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, zwanych dalej materiałami.

Bardziej szczegółowo

Rys 1. Przykładowy przedmiot zamówienia

Rys 1. Przykładowy przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do siwz/ załącznik nr 1 do wzoru umowy Zakres I Kubek ceramiczny ilość 100 sztuk. Rys 1. Przykładowy przedmiot zamówienia a) materiał: kubek ceramiczny; porcelana z zewnątrz matowa, wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 62701-2015 z dnia 2015-05-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Sącz Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem logo/herbu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Nr sprawy ZP/3/COP/2010 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa Ilość / szt. Parametry wymagane Parametry oferowane 1. Kalendarz książkowy ekoskóra 200 szt. Kalendarz terminarz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz/ Załącznik do wzoru umowy 1. Długopis metalowy 500 sztuk Długopis z metalowym korpusem i chromowanymi wykończeniami (klips, końcówka) z mechanizmem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1B do SIWZ i UMOWY Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) 1. Przedmiot Umowy Zadanie pn. wykonanie i dostawa materiałów konferencyjnych zostanie zrealizowane w ramach projektu nr RPLB.01.04.01-08-0003/16

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część I. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część I. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część I Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Zestaw 10 ołówków z gumkami do mazania, Kolor produktu: Wielobarwny Wielkość nadruku na ołówkach: tampon:45x20mm, nadruk jednostronny.

Zestaw 10 ołówków z gumkami do mazania, Kolor produktu: Wielobarwny Wielkość nadruku na ołówkach: tampon:45x20mm, nadruk jednostronny. Załącznik nr 1a do siwz opis przedmiotu zamówienia Część I Artykuły papiernicze Lp. Nazwa asortymentu Ilość Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) Zestaw 10 ołówków z gumkami do mazania, Kolor produktu:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PROMOCYJNE ASORTYMENT

MATERIAŁY PROMOCYJNE ASORTYMENT MATERIAŁY PROMOCYJNE ASORTYMENT 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie 1. Pamięd USB Koocówka USB oraz micro

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr BDGzp-2120B-66/AW/16

Załącznik do umowy nr BDGzp-2120B-66/AW/16 Załącznik do umowy nr BDGzp-2120B-66/AW/16 z dnia I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 1. Torba bawełniana: dwa uchwyty o długości ok. 70 cm (+/- 5 cm), wielkość: 40x40x7 cm (+/- 5 cm), splot lniany, dzianina

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ i zał. nr 1 do umowy Dot.: przetargu nieograniczonego na Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych. 1. Aluminiowy notes z długopisem: Opis produktu notes

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-5/PW/12 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wszystkie oferowane do dostawy produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I Lp. Przedmiot: Opis: Ilość /szt./ Uwagi/ sposób znakowania: zdjęcia poglądowe 1 torba papierowa Torba papierowa kolorowa o wymiarach 42 cm (wysokość)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ (w sztukach) 1. Portfel męski 70 z naturalnej skóry w jednolitym kolorze czarnym o wymiarach ok. 10x13 cm (dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.7.2016 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia 1. Cel i przedmiot zamówienia W związku z realizacją Zadania

Bardziej szczegółowo

62/PNOG/SZP-1/2013 Załącznik Nr 1

62/PNOG/SZP-1/2013 Załącznik Nr 1 62/PNOG/SZP-1/2013 Załącznik Nr 1 Pieczęć firmowa FORMULARZ CENOWY L.p. Wyszczególnienie Cena jednostkowa brutto 1 sztuki [zł] Liczba sztuk Wartość netto [zł] Podatek VAT 22 % Wartość brutto [zł] 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części

Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV Lp. Przedmiot Opis z SOPZ Uwagi i sposób znakowania Ilość (szt.) Wizualizacja Uwagi Pakiet nr 1 1. Pamięć USB Pamięć USB w kolorze szarym o pojemności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi realizowaną ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. 1. Materiały reklamowe będące przedmiotem zamówienia będą fabrycznie nowe (rok produkcji 2014), pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.

SPECYFIKACJA. 1. Materiały reklamowe będące przedmiotem zamówienia będą fabrycznie nowe (rok produkcji 2014), pełnowartościowe, w pierwszym gatunku. Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 07/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Logo grawer laserowy na termosie i kubkach

Logo grawer laserowy na termosie i kubkach NAZWA PRODUKTU 1. Zestaw termiczny, niebieski/srebrny OPIS Zestaw termiczny z nierdzewnej stali, zawiera termos o podwójnych ściankach (0,5 litra) i 2 termokubki z dekielkami (0,2 litra), pakowane w czarne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie poniższych gadżetów promocyjnych:

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie poniższych gadżetów promocyjnych: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie poniższych gadżetów promocyjnych: 1. Ładowarka 100 szt. sieciowa (prąd wejściowy 110-220V) i samochodowa 12V niebieska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kalendarz wieloplakatowy na rok 2015 Nakład: 400 sztuk Ilość plansz: 13 z okładką a) format: szerokość 500 mm x 700 mm (+/- 10 mm). b) nadruk: pełen

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Wydział Informacji Europejskiej - Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT ZIELONA GÓRA) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%) Szczegółowy opis asortymentu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Załącznik nr 1 część II do SIWZ Lp Nazwa artykułu 1. Koperty C4 2. Koperty C5 3. Teczki A4 (z gumką) Liczba (szt.) Razem 1500 szt. (1200 szt. P1; 300 szt. P2) Razem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych, zwanych dalej artykułami, wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie artykułów informacyjnopromocyjnych na potrzeby projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ 1. MP4 Parametry : Video - odtwarzacz MP4 - wyświetlacz LCD 1,8" z paletą 65 000 kolorów - odtwarzanie plików filmowych : AMV i MTV wymaga konwersji - możliwość przewijania filmów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zakresu zamówienia przygotowanie, wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Gminy Lublin 8 części

Szczegółowy opis zakresu zamówienia przygotowanie, wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Gminy Lublin 8 części Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis zakresu zamówienia przygotowanie, wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Gminy Lublin 8 części CZĘŚĆ 1: Pamięć USB Opis przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

200 szt. d) Sposób zapakowania: Pendrivy pakowane w kartony zbiorcze po 50 szt. Wykonawca dostarczy pendrivy do

200 szt. d) Sposób zapakowania: Pendrivy pakowane w kartony zbiorcze po 50 szt. Wykonawca dostarczy pendrivy do Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia: Pendrive USB w formacie karty kredytowej Wielkość karty kredytowej : 85 mm x 54 mm x 3 mm - tolerancja +/- 3 mm b) Pojemność

Bardziej szczegółowo

Opakowanie: zbiorczo w opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem, karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk.

Opakowanie: zbiorczo w opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem, karton opisany nazwą produktu i ilością sztuk. Część II Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Polityki Społecznej) Lp. Nazwa asortymentu Ilość 1. Reklamowy ołówek grafitowy 1000 szt. Wymiar

Bardziej szczegółowo

S-80 szt., M-60 szt., L-60 szt., XL-40 szt., XXL-20 szt;

S-80 szt., M-60 szt., L-60 szt., XL-40 szt., XXL-20 szt; Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do wzoru umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Długopis- projekt. indywidualny

Długopis- projekt. indywidualny Europejski Fundusz Rybacki- Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 DOA-IV. 272.83.2011 Załącznik do SIWZ dot. Części

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Wykonanie i dostarczenie kalendarzy promocyjnych na 2014 rok w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/45/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania- Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę opracowania graficznego,

Bardziej szczegółowo

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Nr sprawy ZP/4/COP/2010 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa Ilość / szt. Parametry wymagane Parametry oferowane 1. Torba papierowa 2 000 szt. Torba papierowa w rozmiarze:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY Załącznik nr 5.3. do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ZADANIE 3 - zakup i dostawa sprzętu 1. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu: Lp. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry Ilość Miejsce dostawy

Bardziej szczegółowo

1. Ołówek z czarnego drewna bez gumki w ilości 4000 sztuk (1000 szt. żółtych, 1000 szt. czarnych, 1000 szt. niebieskich, 1000 szt.

1. Ołówek z czarnego drewna bez gumki w ilości 4000 sztuk (1000 szt. żółtych, 1000 szt. czarnych, 1000 szt. niebieskich, 1000 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres I 1. Ołówek z czarnego drewna bez gumki w ilości 4000 sztuk (1000 szt. żółtych, 1000 szt. czarnych, 1000

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I do SIWZ. Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ZAŁĄCZNIK I do SIWZ. Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ZAŁĄCZNIK I do SIWZ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Logo oraz inne elementy graficzne w wersji elektronicznej niezbędne do oznakowania gadżetów zostaną udostępnione Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

Logo oraz inne elementy graficzne w wersji elektronicznej niezbędne do oznakowania gadżetów zostaną udostępnione Wykonawcy przy podpisaniu umowy. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA! Załączone zdjęcia są jedynie materiałem pomocniczym. Ocena zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego będzie dokonywana na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów reklamowych Łączny nakład w sztukach

Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów reklamowych Łączny nakład w sztukach Lp. Nazwa Opis Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów reklamowych Łączny nakład w sztukach Liczba transz (w nakładach) Uwagi Przykładowe zdjęcie 1. zestaw piśmienny Elegancki zestaw piśmienny

Bardziej szczegółowo

Nr ref. postępowania: 271/04/W/14

Nr ref. postępowania: 271/04/W/14 Nr ref. postępowania: 271/04/W/14 Opis przedmiotu zamówienia dla postępowania pn. Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i ul. Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dotyczący wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Usługa obejmuje w szczególności przygotowanie i dostarczenie następujących materiałów:

Usługa obejmuje w szczególności przygotowanie i dostarczenie następujących materiałów: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 W ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II. 1. Opracowanie i wykonanie materiałów do przeprowadzenia konferencji w Starym Dzikowie (teczka, długopis, notatnik komplet) 40 szt.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i planowanie czasu

Organizacja i planowanie czasu Organizacja i planowanie czasu.1. Notesy telefoniczne, wizytowniki, skorowidze.2. Kartoteki osobowe, wizytowniki obrotowe.3. Teczki konferencyjne, torby i aktówki .1 Notesy telefoniczne, wizytowniki, skorowidze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego w podziale na części (3).

Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego w podziale na części (3). Załącznik nr 1A do SIWZ i umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego w podziale na części (3).

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY. Lp. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry Ilość Miejsce dostawy

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY. Lp. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry Ilość Miejsce dostawy Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY 1. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu: Lp. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry Ilość Miejsce dostawy 1 2 3 4 1. Aparat fotograficzny I a) typ:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Powiat Przasnyski ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz tel./fax /029/ 752-22-70

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Powiat Przasnyski ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz tel./fax /029/ 752-22-70 Przasnysz, dnia 28.09.2011 r. ROŚ.042.1.2011 Zamawiający: Powiat Przasnyski ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz tel./fax /029/ 752-22-70 ZAPYTANIE OFERTOWE zaprasza do złożenia ofert na wykonanie materiałów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ OGÓLNA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby projektu Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań technicznych

Specyfikacja wymagań technicznych Załącznik nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy Spis treści: Część I Dostawa radioodtwarzaczy 1. Radioodtwarzacz przenośny 16 szt. radio cyfrowe FM, odtwarzanie płyt CD i CD-RW w formacie CD-Audio, odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

DA.2100-1-10/15 Załącznik nr 1

DA.2100-1-10/15 Załącznik nr 1 DA.2-1-10/15 Załącznik nr 1 Pozyc ja 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia materiałów promocyjnych w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego Nazwa towaru Opis przedmiotu ilość Jednostkowa Wartość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II. Strona 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II. Strona 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II 1. Pamięć przenośna (pendrive 32 GB) Pamięć USB standard 3.0, o pojemności min. 32 GB, płynnie przesuwająca się obudowa obrotowa chroniąca pamieć USB,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik 4 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik 4 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia według klasyfikacji CPV są: CPV 22462000-6 Materiały reklamowe Przedmiotem zamówienia jest Dostawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, skompletowanie i

Bardziej szczegółowo

Oferta artykułów reklamowych

Oferta artykułów reklamowych Oferta artykułów reklamowych Podane kwoty są cenami brutto, zawierają koszt znakowania. I BRELOKI METALOWE 1. Brelok owalny Dostępne kolory: grafitowy, niebieski, pomarańczowy, czerwony. Rozmiar 52x21

Bardziej szczegółowo

Podkładki korkowe 6 sztuk. Nadruk: zdjęcie, logo Lubuskie - warte zachodu, opis zdjęcia. Projekty przesłane przez zamawiającego.

Podkładki korkowe 6 sztuk. Nadruk: zdjęcie, logo Lubuskie - warte zachodu, opis zdjęcia. Projekty przesłane przez zamawiającego. Część V Artykuły różne załącznik nr 1e do SIWZ Lp. 1. Nazwa asortymentu Magnes na lodówkę - elastyczne Ilość 8000 szt. Wymiar (+/-3%) wymiar 9,7 cm x 9,7 cm Szczegółowy opis asortymentu Magnes na lodówkę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia:

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektów: ośrodków wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. INFORMACJE OGÓLNE Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie graficzne oraz produkcja 2.000 kompletów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ część 1. Zdjęcie (wzór) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczy części 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Załącznik nr 1A do SIWZ część 1. Zdjęcie (wzór) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczy części 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczy części 1 Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%) 1. Mini piłka plażowa 250 szt. Ø 11-13cm 2. Bańki mydlane 250 szt. Ø 3,6 x 11,2 cm Szczegółowy opis asortymentu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych, zwanych dalej artykułami, wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

Sygn. post. ZP

Sygn. post. ZP Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź fax /+42/ 663 33 91 www.lodzkie.pl Sygn. post. ZP.272.06.2014 Łódź, dnia 20.02.2014r. Zamawiający Województwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Załącznik nr 3a do SIWZ WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1. Wszystkie oferowane Produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w SIWZ, oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji Załącznik nr 1 do zaproszenia Teczka z rączką z ecoskóry z tłoczeniem Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji Teczka z rączką z ecoskóry Teczka z rączką Format A4, wymiary 26/37/5 Teczka wykonana

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie Wartości Zmówienia

Oszacowanie Wartości Zmówienia Oszacowanie Wartości Zmówienia W związku z realizacją przez Centrum RZL projektów systemowych: 1) Projekt B2.1/1.2 Diagnoza społeczna 2009-2013 ; 2) Projekt B2.3/1.1 Analiza czynników wpływających na zwiększenie

Bardziej szczegółowo