Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center

2 Spis treści Logowanie do Panelu Zarządzania Usługami... 4 Strona Główna... 6 Moduł Sekcja Konta Domena... 9 Alias domeny Skrzynka pocztowa Alias Przekierowanie Catchall Sekcja Filtr Spamu Biała lista Czarna lista Sekcja Klient POP3 / IMAP Klient POP3 / IMAP Sekcja Statystyki Ruch w skrzynce pocztowej Moduł Strony Sekcja Strony 38 Strona 38 Subdomena Alias domeny Sekcja FTP Użytkownik FTP Sekcja Baza danych Baza danych Dostęp do bazy danych za pomocą phpmyadmin Sekcja Cron Zadania Cron Sekcja Statystyki Ruch na stronie

3 Qouta dla strony WWW (przestrzeń dyskowa) Moduł DNS Sekcja Kreator DNS Dodaj strefę DNS Sekcja DNS Strefy Sekcja zapasowy DNS (Secondary DNS) Zapasowe strefy (Secondary Zones) Moduł Narzędzia Hasło i język Zarządzanie przestrzenią dyskową Przydatne informacje Delegacja domeny (skierowanie domeny na serwery SDC) Domeny z polskimi znakami Konfiguracja konta w programie pocztowym Problem z wysłaniem poczty ze strony WWW klienta PHP mail() Umieszczanie poczty przychodzącej oznaczonej tagiem ***SPAM*** do folderu Junk

4 Logowanie do Panelu Zarządzania Usługami Logowanie do Panelu Zarządzania Usługami jest możliwe z adresu https://panel.sprintdatacenter.pl/. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 1. Należy podać nazwę użytkownika oraz hasło i nacisnąć przycisk Zaloguj. Poprawne wpisanie danych spowoduje przeniesienie do Panelu Zarządzania Usługami. Rysunek 1 Okno logowania do Panelu Zarządzania Usługami Jeżeli użytkownik poda złe dane system wyświetli komunikat o błędzie (Rysunek 2), pod którym będzie link umożliwiający przypomnienie hasła. Do przypomnienia hasła niezbędny jest adres podany w danych kontaktowych użytkownika oraz nazwa użytkownika. Po wpisaniu poprawnego adresu oraz nazwy użytkownika należy nacisnąć przycisk Wyślij hasło. System automatycznie wyśle nowe, wygenerowane losowo hasło na adres użytkownika. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nazwa użytkownika jest taka sama jak nazwa vhosta (virtual hosta) podana podczas rejestracji usługi. Hasło zostało wygenerowane automatycznie i wysłane wraz z innymi danymi na adres podany podczas rejestracji. Po pierwszym zalogowaniu do Panelu Zarządzania Usługami zaleca się zmianę hasła (patrz Hasło i język). 4

5 Rysunek 2 Okno widoczne po błędnym podaniu nawy użytkownika i/lub hasła Rysunek 3 Okno formularza przypomnienia hasła 5

6 Strona Główna Strona główna widoczna jest po zalogowaniu do panelu kontrolnego. Widnieją na niej informacje dotyczące limitów konta (zależne od wybranego pakietu) oraz stopnia ich wykorzystania. Z tego poziomu możliwe jest przejście do innych modułów panelu zarządzania usługami. Rysunek 4 Strona główna Panelu Zarządzania Usługami Opis poszczególnych limitów: Liczba domen - liczba określająca ile domen jest przypisana do konta użytkownika Liczba skrzynek pocztowych - liczba określająca ile jest utworzonych skrzynek pocztowych na koncie użytkownika 6

7 Liczba aliasów - liczba określająca ile jest utworzonych alternatywnych adresów kierujących do utworzonych skrzynek pocztowych Liczba aliasów domen - liczba określająca ile jest utworzonych alternatywnych domen kierujących na utworzone domeny Liczba kont Catchall - liczba określająca ile jest utworzonych adresów, na które będą przychodzić wiadomości skierowane na nieistniejący adres w utworzonej domenie Liczba filtrów - liczba określająca ile jest utworzonych reguł filtrujących wiadomości Liczba kont Fetchmail - liczba określająca ile jest utworzonych kont, które pobierają wiadomości ze zdalnego konta wykorzystując POP3 lub IMAP Liczba filtrów spam białej / czarnej listy - liczba określająca ile jest utworzonych reguł pozwalających wpisać adresy, z których pomimo działania filtru antyspamowego, mają dochodzić lub być odrzucane wiadomości Liczba użytkowników filtra antyspamowego - liczba określająca ile kont pocztowych jest przypisana do filtra antyspamowego Liczba polityk filtra antyspamowego - liczba określająca ile jest utworzonych reguł filtra antyspamowego Liczba domen www - liczba określająca ile jest domen WWW przypisana do konta użytkownika Liczba subdomen www - liczba określająca ile jest utworzonych poddomen w domenach WWW Liczba aliasów domen www - liczba określająca ile jest utworzonych alternatywnych naw domen kierujących na utworzone domeny WWW Liczba użytkowników FTP - liczba określająca ile jest utworzonych użytkowników mogących dostęp do usługi FTP (File Transfer Protocol) Liczba stref DNS - liczba określająca ile jest utworzonych wpisów do serwera nazw domen Liczba baz danych - liczba określająca ile jest utworzonych baz danych Liczba zadań cron - liczba określająca ile jest utworzonych zadań dla systemu zajmującego się okresowym wywoływaniem zadań 7

8 Moduł Zakładka (Rysunek 5) umożliwia zarządzanie domenami i kontami pocztowymi, filtrami, aliasami itp. Składa się z następujących sekcji: Konta Filtr spamu Klient POP3 / IMAP Statystyki Rysunek 5 Moduł zarządzania 8

9 Sekcja Konta Domena Pozycja ta umożliwia zarządzanie domenami konta użytkownika. Możliwe jest przegląd domen, dodanie nowych domen, ich edycja oraz usunięcie. Dodanie nowej domeny możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 5 po naciśnięciu przycisku Dodaj nową domenę. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 6. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. W polu Domena należy wybrać z listy rozwijalnej nazwę domeny, która ma być dodana. Pole Filtr spamu umożliwia wybranie schematu, według którego system będzie obsługiwał niechciane przychodzące wiadomości (spam). Możliwe do wyboru są następujące filtry spamu: Nie używane Przyjmuj wszystko Przyjmuj spam Przyjmuj wirusy Normalny oznaczaj spam Odrzucaj spam/wirusy Przyjmuj złe nagłówki Wybranie opcji Nie używane spowoduje, że żadne filtry poczty przychodzącej nie będą używane. Wszystkie wiadomości wysłane na daną domenę będą przyjmowane. Wybranie opcji Przyjmuj wszystko spowoduje, że filtr spamu będzie akceptował wiadomości przychodzące, które zawierają wirusy, niechciane wiadomości, niedozwolone typy plików oraz nieprawidłowe nagłówki. Dodatkowo jeżeli wiadomość przychodząca otrzyma więcej niż 3 punkty spamu to do tej wiadomości zostaną dodane nagłówki X-Spam-Ststus oraz X-Spam- Level z odpowiednią wartością. Jeżeli wiadomość otrzyma więcej niż 999 punktów spamu to zostaną do niej dopisane nagłówki X-Spam-Flag i X-Spam-Raport z odpowiednimi wartościami oraz dodatkowo, wiadomość ta nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorczej. Wybranie opcji Przyjmuj spam spowoduje, że filtr spamu będzie akceptował wiadomości przychodzące, które zawierają spam w treści. Dodatkowo jeżeli wiadomość przychodząca otrzyma więcej niż 3 punkty spamu to do tej wiadomości zostaną dodane nagłówki X-Spam- Ststus oraz X-Spam-Level z odpowiednią wartością. Jeżeli wiadomość otrzyma więcej niż 6,9 punktów spamu to zostaną do niej dopisane nagłówki X-Spam-Flag i X-Spam-Raport z odpowiednimi wartościami oraz dodatkowo, wiadomość ta nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorczej. 9

10 Wybranie opcji Filtr Przyjmuj wirusy spowoduje, że filtr spamu będzie akceptował wiadomości przychodzące, które zawierają wirusy, niedozwolone typy plików oraz nieprawidłowe nagłówki. Dodatkowo jeżeli wiadomość przychodząca otrzyma więcej niż 3 punkty spamu to do tej wiadomości zostaną dodane nagłówki X-Spam-Ststus oraz X-Spam- Level z odpowiednią wartością. Jeżeli wiadomość otrzyma więcej niż 6,9 punktów spamu to zostaną do niej dopisane nagłówki X-Spam-Flag i X-Spam-Raport z odpowiednimi wartościami oraz dodatkowo, wiadomość ta nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorczej. Wybranie opcji Normalny oznaczaj spam spowoduje, że filtr spamu nie będzie akceptował wiadomości przychodzących, które zawierają wirusy, niechciane wiadomości, niedozwolone typy plików oraz nieprawidłowe nagłówki. Dodatkowo jeżeli wiadomość przychodząca otrzyma więcej niż 1 punkt spamu to do tej wiadomości zostaną dodane nagłówki X-Spam- Ststus oraz X-Spam-Level z odpowiednią wartością. Jeżeli wiadomość otrzyma więcej niż 4,5 punktów spamu to zostaną do niej dopisane nagłówki X-Spam-Flag i X-Spam-Raport z odpowiednimi wartościami oraz dodatkowo, do treści tematu wiadomości zostanie dodane słowo spam. Wiadomość, które otrzymają więcej niż 50 punktów spamu nie zostaną dostarczone do skrzynki odbiorczej. Wybranie opcji Odrzucaj spam/wirusy spowoduje, że filtr spamu nie będzie akceptował wiadomości przychodzących, ktore zawierających wirusy, niechciane wiadomości, niedozwolone typy plików oraz nieprawidłowe nagłówki. Dodatkowo jeżeli wiadomość przychodząca otrzyma więcej niż 3 punkty spamu to do tej wiadomości zostaną dodane nagłówki X-Spam-Ststus oraz X-Spam-Level z odpowiednią wartością. Jeżeli wiadomość otrzyma więcej niż 5 punktów spamu to zostaną do niej dopisane nagłówki X-Spam-Flag i X- Spam-Raport z odpowiednimi wartościami oraz dodatkowo, wiadomość ta nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorczej. Wybranie opcji Przyjmuj złe nagłówki spowoduje, że filtr spamu będzie akceptował wiadomości przychodzące, które zawierają nieprawidłowe nagłówki. Dodatkowo jeżeli wiadomość przychodząca otrzyma więcej niż 3 punkty spamu to do tej wiadomości zostaną dodane nagłówki X-Spam-Ststus oraz X-Spam-Level z odpowiednią wartością. Jeżeli wiadomość otrzyma więcej niż 5 punktów spamu to zostaną do niej dopisane nagłówki X- Spam-Flag i X-Spam-Raport z odpowiednimi wartościami oraz dodatkowo, wiadomość ta nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorczej. Punkty spamu są nadawane automatycznie przez filtr spamu na podstawie treści wiadomości, np. za wyrażenia typu Kliknij tu teraz! są dodawane 2 punkty spamu. Nagłówek X-Spam-Status informuje czy wiadomość została oznaczona przez filtr spamu jako wiadomość chciana czy niechciana. Przyjmuje wartości yes dla wiadomości niechcianej i no dla wiadomości chcianej. Nagłówek X-Spam-Level informuje ile punktów spamu dostała wiadomość. Każdy przyznany punkt spamu jest w tym nagłówku wyrażony znakiem gwiazdki ( * ). 10

11 Nagłówek X-Spam-Flag informuje, że wiadomość została oznaczona przez filtr spamu jako niechciana. Nagłówek X-Spam-Raport informuje za co zostały przyznane punkty spamu. Jeżeli zostanie wybrany filtr spamu dla domeny to będzie on domyślnym dla wszystkich skrzynek pocztowych wytworzonych w tej domenie. Jeżeli w konfiguracji skrzynki pocztowej zostanie wybrany jakikolwiek filtr spamu to on nadpisze filtr ustawiony przy domenie (więcej o filtrach spamu dla skrzynek pocztowych patrz str. 15). Rysunek 6 Moduł zarządzania , pozycja Domena, formularz dodawania domeny . Usuwanie domeny możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 5. Należy nacisnąć przycisk Usuń przy domenie, która ma być usunięta. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż usunięcie domeny spowoduje również usunięcie wszystkich kont pocztowych przypisanych do tej domeny. Edycja utworzonej domeny możliwa jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 5. Należy wybrać odpowiednią domenę poprzez kliknięcie w jej nazwę. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 6, z tą różnicą, że pola będą wypełnione wcześniej wprowadzonymi danymi. Możliwa jest zmiana filtra spamu oraz określenie czy domena ma być aktywna bądź nie. Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zapisz. Jeżeli użytkownik chce zmienić nazwę domeny, to musi w pierwszej kolejności usunąć istniejącą domenę i utworzyć nową z odpowiednią nazwą. 11

12 Alias domeny Pozycja Alias domeny umożliwia przekierowanie jednej domeny na inną. Niezbędne są przynajmniej dwie dostępne domeny (patrz str. 9). Jeżeli w domenie, która jest aliasem, nie istnieje skrzynka pocztowa, na którą jest wysyłana wiadomość to ta wiadomość zostanie przekierowana na skrzynkę pocztową w docelowej domenie, na konto z identyczną nazwą lokalną (część adresu przed Jeżeli w domenie, która jest aliasem istnieje konto, na które jest wysyłana wiadomość to ta wiadomość nie zostanie przekierowana i będzie dostarczona do podanego adresu. Przykład 1: Domena domena-jeden.com jest aliasem dla domeny domena-dwa.com. W domenajeden.com nie istnieje konto natomiast w domena-dwa.com istnieje konto W takiej sytuacji, wiadomość wysłana na adres zostanie przekierowana na konto Dzieje się tak, ponieważ konto z nazwą lokalną user nie istnieje w domenie, która jest aliasem, a istniej w domenie docelowej. Przykład 2: Domena domena-jeden.com jest aliasem dla domeny domena-dwa.com. W domenajeden.com istnieje konto oraz w domena-dwa.com istnieje konto W takiej sytuacji, wiadomość wysłana na adres zostanie dostarczona do skrzynki odbiorczej tego konta a nie przekierowana do docelowej domeny. Dzieje się tak, ponieważ w domenie, która jest aliasem istnieje konto odpowiednie konto. Gdyby ono nie istniało, to wiadomość zostałaby przekierowana na 12

13 Rysunek 7 Moduł zarządzania , pozycja Alias domeny Dodanie nowego aliasu domeny możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 7. Należy nacisnąć przycisk Dodaj nowy alias domeny. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 8. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Pole Źródło umożliwia podanie nazwy domeny , która będzie alternatywną dla innej domeny , np. test1.example.com. Pole Cel umożliwia podanie nazwy domeny , dla której domena podana w polu Źródło będzie aliasem. Pole Aktywny określa czy dany alias ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. 13

14 Rysunek 8 Moduł zarządzania , pozycja Alias domeny, formularz dodawania aliasu domeny Usuwanie aliasu domeny możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 7. Należy nacisnąć przycisk Usuń przy aliasie domeny, który ma być usunięty. Edycja utworzonego aliasu domeny możliwa jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 7. Należy wybrać odpowiedni alias domeny poprzez kliknięcie w jego nazwę. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 8. Możliwa jest zmiana domen źródłowej i docelowej oraz określenie czy alias ma być włączony czy nie. 14

15 Skrzynka pocztowa Pozycja Skrzynka pocztowa umożliwia tworzenie skrzynek pocztowych w określonej domenie . Rysunek 9 Moduł zarządzania , pozycja Skrzynka pocztowa Dodanie nowej skrzynki możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 9. Należy nacisnąć przycisk Dodaj nową skrzynkę pocztową. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 10 z formularzem danych skrzynki pocztowej. Zakładka Skrzynka Pocztowa W polu Nazwa rzeczywista można wpisać nazwę opisową dla tworzonej skrzynki pocztowej, np. Jan Kowalski. W polu Alias należy podać nazwę lokalną dla adresu skrzynki pocztowej (część adresu, która znajduje się przed ). W polu Domena należy wybrać z listy rozwijalnej domenę, w której ma powstać nowa skrzynka pocztowa. W przypadku posiadania kilku domen należy zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniej, w której będzie znajdowała się skrzynka pocztowa. W polu Hasło należy podać hasło do skrzynki pocztowej. Pasek Siła hasła pokazuje na bieżąco jak tworzone hasło jest słabe lub silne. Dobrym zwyczajem jest stosowanie przynajmniej ośmioznakowych haseł, składających się z dużych i małych liter oraz cyfr. 15

16 W polu Limit należy podać wielkość skrzynki pocztowej w megabajtach. W polu Wyślij kopię do można podać adres pocztowy, na który będzie wysyłana kopia przychodzących wiadomości. Można w tym polu podać tylko jeden adres . Pole Filtr spamu umożliwia wybranie opcji, która umożliwia filtrowanie przychodzących wiadomości. Możliwe są opcje: Nie używane Przyjmuj wszystko Przyjmuj spam Przyjmuj wirusy Normalny oznaczaj spam Odrzucaj spam/wirusy Przyjmuj złe nagłówki Wybranie opcji Nie używane spowoduje, że żadne filtry poczty przychodzącej nie będą używane. Jeżeli jest ustawiony filtr dla domeny to on będzie obowiązywał dla danej skrzynki pocztowej. Jeżeli dla domeny nie ma ustawionego filtra spamu oraz przy skrzynce pocztowej jest użyta ta opcja, to wszystkie wiadomości przychodzące będą przyjmowane. Wybranie opcji Przyjmuj wszystko spowoduje, że filtr spamu będzie akceptował wiadomości przychodzące, które zawierają wirusy, niechciane wiadomości, niedozwolone typy plików oraz nieprawidłowe nagłówki. Dodatkowo jeżeli wiadomość przychodząca otrzyma więcej niż 3 punkty spamu to do tej wiadomości zostaną dodane nagłówki X-Spam-Ststus oraz X-Spam- Level z odpowiednią wartością. Jeżeli wiadomość otrzyma więcej niż 999 punktów spamu to zostaną do niej dopisane nagłówki X-Spam-Flag i X-Spam-Raport z odpowiednimi wartościami oraz dodatkowo, wiadomość ta nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorczej. Wybranie opcji Przyjmuj spam spowoduje, że filtr spamu będzie akceptował wiadomości przychodzące, które zawierają spam w treści. Dodatkowo jeżeli wiadomość przychodząca otrzyma więcej niż 3 punkty spamu to do tej wiadomości zostaną dodane nagłówki X-Spam- Ststus oraz X-Spam-Level z odpowiednią wartością. Jeżeli wiadomość otrzyma więcej niż 6,9 punktów spamu to zostaną do niej dopisane nagłówki X-Spam-Flag i X-Spam-Raport z odpowiednimi wartościami oraz dodatkowo, wiadomość ta nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorczej. Wybranie opcji Filtr Przyjmuj wirusy spowoduje, że filtr spamu będzie akceptował wiadomości przychodzące, które zawierają wirusy, niedozwolone typy plików oraz nieprawidłowe nagłówki. Dodatkowo jeżeli wiadomość przychodząca otrzyma więcej niż 3 punkty spamu to do tej wiadomości zostaną dodane nagłówki X-Spam-Ststus oraz X-Spam- 16

17 Level z odpowiednią wartością. Jeżeli wiadomość otrzyma więcej niż 6,9 punktów spamu to zostaną do niej dopisane nagłówki X-Spam-Flag i X-Spam-Raport z odpowiednimi wartościami oraz dodatkowo, wiadomość ta nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorczej. Wybranie opcji Normalny oznaczaj spam spowoduje, że filtr spamu nie będzie akceptował wiadomości przychodzących, które zawierają wirusy, niechciane wiadomości, niedozwolone typy plików oraz nieprawidłowe nagłówki. Dodatkowo jeżeli wiadomość przychodząca otrzyma więcej niż 1 punkt spamu to do tej wiadomości zostaną dodane nagłówki X-Spam- Ststus oraz X-Spam-Level z odpowiednią wartością. Jeżeli wiadomość otrzyma więcej niż 4,5 punktów spamu to zostaną do niej dopisane nagłówki X-Spam-Flag i X-Spam-Raport z odpowiednimi wartościami oraz dodatkowo, do treści tematu wiadomości zostanie dodane słowo spam. Wiadomość, które otrzymają więcej niż 50 punktów spamu nie zostaną dostarczone do skrzynki odbiorczej. Wybranie opcji Odrzucaj spam/wirusy spowoduje, że filtr spamu nie będzie akceptował wiadomości przychodzących, ktore zawierających wirusy, niechciane wiadomości, niedozwolone typy plików oraz nieprawidłowe nagłówki. Dodatkowo jeżeli wiadomość przychodząca otrzyma więcej niż 3 punkty spamu to do tej wiadomości zostaną dodane nagłówki X-Spam-Ststus oraz X-Spam-Level z odpowiednią wartością. Jeżeli wiadomość otrzyma więcej niż 5 punktów spamu to zostaną do niej dopisane nagłówki X-Spam-Flag i X- Spam-Raport z odpowiednimi wartościami oraz dodatkowo, wiadomość ta nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorczej. Wybranie opcji Przyjmuj złe nagłówki spowoduje, że filtr spamu będzie akceptował wiadomości przychodzące, które zawierają nieprawidłowe nagłówki. Dodatkowo jeżeli wiadomość przychodząca otrzyma więcej niż 3 punkty spamu to do tej wiadomości zostaną dodane nagłówki X-Spam-Ststus oraz X-Spam-Level z odpowiednią wartością. Jeżeli wiadomość otrzyma więcej niż 5 punktów spamu to zostaną do niej dopisane nagłówki X- Spam-Flag i X-Spam-Raport z odpowiednimi wartościami oraz dodatkowo, wiadomość ta nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorczej. Punkty spamu są nadawane automatycznie przez filtr spamu na podstawie treści wiadomości, np. za wyrażenia typu Kliknij tu teraz! są dodawane 2 punkty spamu. Nagłówek X-Spam-Status informuje czy wiadomość została oznaczona przez filtr spamu jako wiadomość chciana czy niechciana. Przyjmuje wartości yes dla wiadomości niechcianej i no dla wiadomości chcianej. Nagłówek X-Spam-Level informuje ile punktów spamu dostała wiadomość. Każdy przyznany punkt spamu jest w tym nagłówku wyrażony znakiem gwiazdki ( * ). Nagłówek X-Spam-Flag informuje, że wiadomość została oznaczona przez filtr spamu jako niechciana. 17

18 Nagłówek X-Spam-Raport informuje za co zostały przyznane punkty spamu. Jeżeli zostanie wybrany filtr spamu dla domeny to będzie on domyślnym dla wszystkich skrzynek pocztowych wytworzonych w tej domenie. Jeżeli w konfiguracji skrzynki pocztowej zostanie wybrany jakikolwiek filtr spamu to on nadpisze filtr ustawiony przy domenie . Jeżeli zostanie wybrany filtr spamu dla konkretnej skrzynki pocztowej to on będzie funkcjonował a nie filtr spamu wybrany przy domenie . Jeżeli nie zostanie wybrany żaden filtr spamu dla skrzynki pocztowej to będzie działał filtr spamu ustawiony przy domenie (więcej o filtrach spamu dla domen patrz str. 9). Rysunek 10 Moduł , pozycja Skrzynka pocztowa , dodawanie nowej skrzynki Pole Zezwól na odbiór poczty określa czy dana skrzynka pocztowa ma przyjmować wiadomości czy nie. Odznaczenie tej opcji spowoduje, że wszystkie wiadomości przychodzące będą odrzucane. Będzie natomiast możliwe wysyłanie wiadomości z tej skrzynki. Odznaczenie tej opcji może być pomocne w przypadku gdy z danej skrzynki mają wychodzić wiadomości a nie mają być odbierane np. Pola Wyłącz IMAP oraz Wyłącz POP3 umożliwia wyłączenie dostęp do skrzynki pocztowej za pomocą protokołów IMAP i/lub POP3 wykorzystywanych np. przez klientów pocztowych 18

19 takich jak Outlook. Domyślnie opcje wyłączenia nie są zaznaczone (dostęp nie jest blokowany). Zakładka Autoresponder Za pomocą funkcji autorespondera możliwe jest automatyczne wysyłanie odpowiedzi na adres nadawcy wiadomości. Funkcja ta jest przydatna np. gdy właściciel skrzynki pocztowej jest na urlopie. Rysunek 11 Moduł , pozycja Skrzynka pocztowa , Autoresponder W polu Tekst możliwe jest wpisanie tekstu, który ma być wysłany automatycznie do nadawcy. Pole Autoresponder umożliwia włączenie bądź wyłączenie autorespondera. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. W polach Uruchom od oraz Zakończ do możliwe jest ustawienie okresy, w którym Autoresponder ma działać. Nieustawienie dat powoduje, że Autoresponder będzie działał do czasu odznaczenia opcji Autoresponder. Przycisk Teraz umożliwia automatyczne ustawienia wartości dla pola Uruchom od obecnej daty i godziny, a dla pola Zakończ do daty o dwa dni późniejszej. Po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk Zapisz. Zakładka Filtr poczty Za pomocą funkcji filtra poczty możliwe zdefiniowanie filtrów dla poczty przychodzącej. 19

20 Pole Przenieś SPAM do folderu Junk pozwala na włączenie lub wyłączenie automatycznego przeniesienia wiadomości oznaczonych jako spam do katalogu Junk. Należy zwrócić uwagę na fakt, że dostęp do katalogu Junk jest możliwy tylko wtedy jeżeli dla danego konta jest włączona i używana funkcja IMAP. Dodatkowo funkcja ta będzie aktywna tylko pod warunkiem, że filtr spamu jest aktywny np. jest włączona opcja Normalny - oznaczaj spam (patrz Zakładka Skrzynka pocztowa pole Filtr spamu). Do katalogu Junk możliwy jest też dostęp przez webmail, dostępnym pod adresem https://panel.sprintdatacenter.pl/webmail/. Rysunek 12 Moduł , pozycja Skrzynka pocztowa , Filtr poczty Dodanie filtra poczty przychodzącej dla wybranego konta możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 12 po naciśnięciu przycisku Dodaj nowy filtr. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 13 z formularzem umożliwiającym zdefiniowanie kryteriów filtrowania wiadomości przychodzących. Pole Nazwa umożliwia podanie nazwy filtra, dzięki której będzie można go łatwiej zidentyfikować w tabeli przedstawionej na rysunku Rysunek 12. Pole to jest obowiązkowe. Pole Źródło umożliwia zdefiniowanie kryteriów, które wiadomości przychodzące będą podlegały filtracji. Kryteria te są tożsame z nagłówkami wiadomości przychodzącej i składają się z trzech opcji. 20

21 Pierwsza opcja to lista rozwijalna, z której możliwe jest wybranie następujących opcji: Temat Od Do Druga opcja to lista rozwijalna, z której możliwe jest wybranie następujących opcji: Zawiera Jest Zaczyna się od Kończy się na Trzecia opcja to pole tekstowe, w którym należy wpisać wyrażenie, na podstawie którego wiadomość będzie podlegać filtracji. Przykładowa kombinacja powyższych trzech opcji to: 1) Temat, 2) Zawiera, 3) Niechciana fraza np. viagra Pole Akcja umożliwia zdefiniowanie co system ma zrobić z wiadomością wyłapaną przez filtr. Do wyboru są dwie opcje: Przenieś do Usuń Jeżeli zostanie wybrana akcja Przenieś do to w polu obok należy podać nazwę folderu, do którego wyłapana wiadomość ma trafić. Jeżeli zostanie wybrana opcja Usuń to wiadomość wyłapana przez filtr zostanie usunięta. Należy zwrócić uwagę, że wiadomości usunięte w ten sposób nie będą mogły być przywrócone. 21

22 Rysunek 13 Moduł , pozycja Skrzynka pocztowa , Filtr poczty - dodawanie nowego filtra Edycja utworzonego filtra poczty możliwa jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 12. Należy wybrać odpowiedni filtr poprzez kliknięcie w jego nazwę. Pojawi się okno podobne jak na rysunku Rysunek 13, z tą różnicą, że pola będą już wypełnione wcześniej wprowadzonymi danymi. Możliwa jest zmiana wszystkim parametrów wcześniej wprowadzonych. Usunięcie utworzonego filtra poczty możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 12. Należy nacisnąć przycisk Usuń przy filtrze poczty, który ma być usunięty. 22

23 Alias Alias umożliwia utworzenie alternatywnego adresu dla wcześniej utworzonej skrzynki . Wiadomości wysłane na adres aliasu będą trafiać do powiązanej z nim skrzynki odbiorczej. Rysunek 14 Moduł , pozycja Alias Dodanie nowego aliasu możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 14. Należy nacisnąć przycisk Dodaj nowy alias . Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 15. W polu Alias należy podać nazwę lokalną nowego aliasu (część adresu, która znajduje się przed ). W polu Domena należy wybrać z listy rozwijalnej odpowiednią domenę. W polu Element docelowy należy wybrać z listy rozwijalnej adres, na którego skrzynkę odbiorczą mają trafiać wiadomości wysłane na alias. Pole Aktywny określa czy dany alias ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. 23

24 Rysunek 15 Moduł , pozycja Alias , dodanie nowego aliasu 24

25 Przekierowanie Przekierowanie umożliwia automatyczne przekierowanie wiadomości wysłanej na jeden adres pocztowy do jednego lub wielu adresatów. Dodanie przekierowania możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 16 po naciśnięciu przycisku Dodaj nowe przekierowanie . Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 17. Pole składa się z dwóch części. W części Alias należy podać nazwę lokalną dla adresu skrzynki pocztowej (część adresu, która znajduje się przed ). W polu tym należy podać nieistniejącą nazwę aliasu. W części Domena należy wybrać z listy rozwijalnej odpowiednią domenę. Pole Element docelowy umożliwia wpisanie jednego lub wielu adresów, na która mają być przekierowane widomości przychodzące. Każdy adres musi być wpisany w oddzielnej linii. Pole Aktywny określa czy przekierowanie ma być włączone czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Edycja utworzonego przekierowania możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 16. Należy wybrać odpowiednie przekierowanie poprzez kliknięcie w nie. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 17, z tą różnicą, że wszystkie pola będą już wypełnione danymi wcześniej wprowadzonymi. Możliwa jest zmiana danych w każdym polu. Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zapisz. Usunięcie utworzonego przekierowania możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 16. Należy nacisnąć przycisk Usuń przy przekierowaniu, które ma być usunięte. 25

26 Rysunek 16 Moduł , pozycja Przekierowanie Rysunek 17 Moduł , pozycja Przekierowanie , dodanie nowego przekierowania 26

27 Catchall Pozycja Catchall (z ang. przechwyć wszystko) umożliwia przechwytywanie wiadomości wysłanych na nieistniejący adres w danej domenie i wysłanie ich na wskazany adres . Przykładowo, jeżeli konto zostanie oznaczone jako catchall, to wiadomość wysłana na nieistniejące konto trafi na Należy zwrócić uwagę, że dla każdej domeny może istnieć tylko jedno kont typu catchall. Dodatkowo używając kont typu catchall należy mieć świadomość iż tego typu konta są wykorzystywane przez osoby rozsyłające spam, zwłaszcza do fałszowania adresu nadawcy (bo każdy adres z danej domeny jest prawdziwy i przechodzi wszelkie weryfikacje). Rysunek 18 Moduł , pozycja Catchall Dodanie nowego konta typu catchall jest możliwe z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 18 po kliknięciu przycisk Dodaj nowy Catchall. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 19. W polu Domena należy wybrać z listy rozwijalnej domenę, dla której mają być przechwytywane wszystkie wiadomości wysłane na nieistniejące adresy. W polu Element docelowy należy wybrać z listy rozwijalnej istniejące konto, na które mają przychodzić przechwycone wiadomości. Pole Aktywny określa czy catchall ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Edycja utworzonego catchall możliwa jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 18. Należy wybrać odpowiedni catchall poprzez kliknięcie w niego. Pojawi się okno podobne jak na rysunku Rysunek 19, z tą różnicą, że pola będą wypełnione danymi wcześniej 27

28 wprowadzonymi. Możliwa jest zmiana w każdym polu formularza. Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zapisz. Usunięcie utworzonego catchall możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 18. Należy nacisnąć przycisk Usuń przy catchall, które ma być usunięte. Rysunek 19 Moduł , pozycja Catchall, dodawanie nowego catchall 28

29 Sekcja Filtr Spamu Sekcja Filtr Spamu umożliwia stworzeni list, na podstawie których wiadomości przychodzące z określonych adresów lub domen będą niezależnie od treści oznaczane jako spam lub nie. Biała lista Pozycja Biała lista umożliwia zdefiniowanie adresów lub domen , z których przychodzące wiadomości nigdy nie będą oznaczane jako spam. Dodanie nowego wpisu do białej listy możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 20. Należy nacisnąć przycisk Dodaj wpis do białej listy. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 21. Pole Użytkownik umożliwia wybranie z listy rozwijalnej adres lub domenę , której wpis do białej listy będzie dotyczył. Pole umożliwia wpisanie adresu lub domeny, która będzie dopisana do białej listy. Przykładowo jeżeli cała domena ma być na białej liście to wpis powinien wyglądać podobnie natomiast jeśli ma być dodany pojedynczy adres, wpis powinien wyglądać podobnie do Pole Priorytet umożliwia wybranie priorytetu dla tworzonego wpisu. Określa on, która z reguł jest ważniejsza od pozostałych. Ma on szczególne znaczenie jeżeli jest używana zarówno biała jak i czarna lista. Przykładowo jeżeli wiadomości mają dochodzić z adresu ale z innych adresów w tej domenie już nie. Wtedy należy ustawić wyższy priorytet w białej liście dla np. 6, a na czarnej liście dla priorytet niższy priorytet, np. 5. Pole Aktywny określa czy wpis do białej listy ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. 29

30 Rysunek 20 Moduł , Biała lista Edycja stworzonego wpisu do białej listy możliwy jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 20. Należy wybrać odpowiedni wpis poprzez kliknięcie w niego. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 21, z tą różnicą, że pola będą już wypełnione danymi wcześniej wprowadzonymi. Możliwa jest zmiana w każdym polu formularza. Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zapisz. Usunięcie utworzonego wpisu do białej listy możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 20. Należy nacisnąć przycisk Usuń przy wpisie, który ma być usunięty. 30

31 Rysunek 21 Moduł , Biała lista, dodawanie nowego wpisu do Białej listy 31

32 Czarna lista Czarna lista umożliwia zdefiniowanie adresów lub domen , z których przychodzące wiadomości zawsze będą oznaczane jako spam. Rysunek 22 Zakładka , Czarna lista Dodanie nowego wpisu do czarnej listy możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 22. Należy nacisnąć przycisk Dodaj wpis do czarnej listy. Pojawi się okno jak na rysunku. 32

33 Rysunek 23 Moduł , Czarna lista, dodawanie nowego wpisu do Czarnej listy Pole Użytkownik umożliwia wybranie z listy rozwijalnej adres lub domenę , której wpis do czarnej listy będzie dotyczył. Pole umożliwia wpisanie adresu lub domeny, która będzie dopisana do czarnej listy Przykładowo jeżeli cała domena ma być na czarnej liście to wpis powinien wyglądać podobnie natomiast jeśli ma być dodany pojedynczy adres, wpis powinien wyglądać podobnie do Pole Priorytet umożliwia wybranie priorytetu dla tworzonego wpisu. Określa on, która z reguł jest ważniejsza od pozostałych. Ma on szczególne znaczenie jeżeli jest używana zarówno biała jak i czarna lista. Przykładowo jeżeli wiadomości mają dochodzić z adresu ale z innych adresów w tej domenie już nie. Wtedy należy ustawić wyższy priorytet w białej liście dla np. 6, a na czarnej liście dla priorytet niższy priorytet, np. 5. Pole Aktywny określa czy wpis do czarnej listy ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Edycja stworzonego wpisu do czarnej listy możliwy jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 22. Należy wybrać odpowiedni wpis poprzez kliknięcie w niego. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 23, z tą różnicą, że pola będą już wypełnione danymi wcześniej wprowadzonymi. Możliwa jest zmiana w każdym polu formularza. Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zapisz. 33

34 Usunięcie utworzonego wpisu do czarnej listy możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 22. Należy nacisnąć przycisk Usuń przy wpisie, który ma być usunięty. 34

35 Sekcja Klient POP3 / IMAP Klient POP3 / IMAP Funkcja Klient POP3 / IMAP umożliwia pobranie wiadomości ze zdalnego konta wykorzystując POP3 lub IMAP i umieszczenie ich w lokalnym folderze poczty odebranej. Dodanie klienta POP3 / IMAP możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 24. Należy nacisnąć przycisk Dodaj nowe konto. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 25. Pole Typ umożliwia wybranie z jakiego protokołu ma korzystać tworzony klient POP3 / IMAP. Dostępne są następujące protokoły : POP3 IMAP POP3SSL IMAPSSL Protokół POP3 (ang. Post Office Protocol) jest protokołem internetowym pozwalającym na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera. Aby protokół POP3 poprawnie działał w kliencie pocztowym (np. Outlook, Thunderbird) należy ustawić dla niego port 110. Protokół IMAP (ang. Internet Message Access Protocol) ) jest protokołem internetowym pozwalającym na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera. W przeciwieństwie do protokołu POP3, IMAP pozwala na ściąganie do komputera lokalnego samych nagłówków wiadomości i decydowanie, które z nich mają być ściągnięcie w całości. Aby protokół POP3 poprawnie działał w kliencie pocztowym (np. Outlook, Thunderbird) należy ustawić dla niego port 143. Protokół POP3SSL to połączenie protokołu POP3 i szyfrowania SSL (ang. Secure Socket Layer). Aby protokół POP3SSL poprawnie działał w kliencie pocztowym (np. Outlook, Thunderbird) należy ustawić dla niego port 993. Protokół IMAPSSL to połączenie protokołu IMAP i szyfrowania SSL (ang. Secure Socket Layer). Aby protokół IMAPSSL poprawnie działał w kliencie pocztowym (np. Outlook, Thunderbird) należy ustawić dla niego port 995. Pole POP3/IMAP Serwer umożliwia podanie adresu serwera poczty, z którego mają być pobrane wiadomości, np. mail.example.com. W polu Nazwa użytkownika należy podać nazwę użytkownika na serwerze podanym w polu POP3/IMAP Serwer. Należy zwrócić uwagę, że na niektórych serwerach nazwa użytkownika to pełen adres np. Pole Usuń pobrane listy z serwera źródłowego określa czy wiadomości na serwerze zdalnym mają być po ściągnięciu usunięte czy nie. Domyślnie opcja ta jest zaznaczona. 35

36 Pole Element docelowy umożliwia wybranie z listy rozwijalne adres , na który ma być dostarczona wiadomość. Pole Aktywny określa czy klient POP3 / IMAP ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Rysunek 24 Moduł , pozycja Klient POP3 / IMAP 36

37 Rysunek 25 Moduł , pozycja Klient POP3 / IMAP, dodawanie nowego klienta POP3 / IMAP Sekcja Statystyki Ruch w skrzynce pocztowej Ruch w skrzynce pocztowej umożliwia uzyskanie informacji jaki ruch jest generowany dla poszczególnych kont pocztowych we wszystkich domenach przypisanych do konta użytkownika. Należy zwrócić uwagę, że statystyki są generowane raz na dobę. 37

38 Moduł Strony Moduł Strony umożliwia tworzenie i zarządzanie stronami WWW, subdomenami, kontami FTP, bazami danych, zadaniami Cron oraz przeglądanie statystyk dla stron WWW. Sekcja Strony WWW W sekcji Strony WWW możliwe jest tworzenie i zarządzanie stronami WWW, subdomenami oraz aliasami domen. Strona WWW Pozycja Strona WWW umożliwia tworzenie nowych stron WWW oraz edytowanie i usuwanie już istniejących. Rysunek 26 Moduł Strony, Strona WWW Dodanie nowej strony WWW możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 26 po naciśnięciu przycisku Dodaj nową stronę. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 27 z domyślnie aktywną zakładką Strona WWW. 38

39 Rysunek 27 Moduł Strony, Strona WWW, dodawanie nowej/edytowanie istniejącej strony WWW, zakładka Strona WWW Zakładka Strona WWW Zakładka Strona WWW umożliwia stworzenie nowej strony lub edycję już istniejącej. Pole Domena umożliwia wybranie z listy rozwijalnej domenę, dla której ma być stworzona strona WWW. Pole Limit dysku twardego umożliwia ustawienie maksymalnej przestrzeni dyskowej w megabajtach na stronę WWW. Wartość -1 oznacza nielimitowaną przestrzeń dyskową. W praktyce pozostawienie wartości -1 spowoduje wyświetlenie błędu, gdyż każdy użytkownik ma przyznany limit w zależności od wybranego pakietu hostingu. Należy zwrócić uwagę, na fakt, że wartość w tym polu nie może być większa od przyznanej wartości na WWW w module Narzędzia, pozycja Zarządzanie przestrzenią dyskową. Pole Limit ruchu umożliwia ustawienie maksymalnego ruchu w megabajtach dla strony WWW, która jest tworzona. Limit ten jest w skali miesiąca. Wartość -1 oznacza nielimitowany ruch. Pole Własne strony błędów umożliwia użycie własnych stron błędów zamiast standardowych. Domyślnie ta opcja jest włączona. Pole Automatyczna Subdomena umożliwia stworzenie subdomeny dla strony WWW. Dostępne w tym polu są subdomeny www. oraz *. Bez stworzenia subdomeny wejście na tworzoną stronę WWW będzie możliwe tylko pod 39

40 adresem podobnym do Jeżeli zostanie stworzona subdomena www. to strona będzie osiągalna zarówno pod adresem oraz Jeżeli zostanie wybrana opcja *. (wildcard) to każda subdomena, która nie kieruje na inny adres, będzie powodować wyświetlenie strony. Pole Aktywny określa czy strona WWW ma być włączona czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Uwaga: aby dodać nową Stronę WWW należy w pierwszej kolejności wytworzyć odpowiednią strefę DNS. Więcej o dodawaniu stref DNS można znaleźć w Sekcja DNS. Zakładka Przekierowania W zakładce Przekierowania możliwe jest zdefiniowanie przekierowania jednej strony WWW do drugiej lub wyznaczonego katalogu na serwerze. Przekierowanie odbywa się za pomocą metody rewrite serwera Apache. Rysunek 28 Moduł Strony, Strona WWW, dodawanie nowej/edytowanie istniejącej strony WWW, zakładka Przekierowanie Pole Typ przekierowania umożliwia określenie czy przekierowanie ma być aktywne czy nie. Jeżeli będzie ono aktywne to możliwe jest wybranie odpowiedniej flagi (ang. flag). Typy flag (ang. flags): Opcja No flag: oznacza, że nie będzie używana żadna flaga 40

41 Opcja R: oznacza, że będzie użyte przekierowanie HTTP. Jeżeli zostanie podany pełen adres URL np. to przekierowanie będzie wskazywać na ten adres. Opcja L: oznacza, że po poprawnym wykonaniu akcji, należy zakończyć proces i nie wykonywać innych akcji. Opcja R,L: oznacza, że w pierwszej kolejności będzie użyte przekierowanie (R), a następnie zakończenie akcji (L). Jest to najczęściej wykorzystywana opcja podczas tworzenia przekierowań, ponieważ po poprawnym przekierowaniu nie są wywoływane inne reguły, które mogłyby powodować błąd. Pole Ścieżka przekierowania umożliwia wpisanie adresu URL lub ścieżki do katalogu na serwerze, na który ma wskazywać przekierowanie. W przypadku podania adresu URL należy zwrócić uwagę na podanie pełnej nazwy ze znakiem slash ( / ) na końcu adresu. Przykłady: W przypadku podania ścieżki do katalogu na serwerze należy podać ścieżkę bezwzględną w odniesieniu do katalogu głównego. Należy pamiętać o znaku slash ( / ) na początku i końcu ścieżki. Przykład: /katalog_strony/podkatalog_strony/ Zakładka Statystyki System raz na dobę generuje statystyki, które są umieszczane w podkatalogu /stats w katalogu głównym danej strony WWW. Aby obejrzeć wygenerowane statystki w oknie przeglądarki należy wpisać po nazwie domeny /stats, np. Zakładka Statystyki umożliwia wybranie systemu, który będzie prezentował statystyki (do wyboru jest system AWStats lub Webalizer) oraz ustawienie hasła, które będzie niezbędne do zalogowania się w celu obejrzenia statystyk. Należy zwrócić uwagę, że nazwa użytkownika to admin i jest ona niezmienna, natomiast hasło można zmieniać. Pierwsze statystki dla danej strony WWW będą utworzone na koniec dnia, w którym pierwszy raz strona WWW była uruchomiona w przeglądarce internetowej. Edycja utworzonej strony WWW możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 26. Należy wybrać odpowiednią stronę poprzez kliknięcie w jej nazwę. Pojawi się okno podobne jak a rysunku Rysunek 27, z tą różnicą, że pola będą wypełnione danymi wprowadzonymi wcześniej. Należy zwrócić uwagę, że nie można zmienić domeny przypisanej do danej strony WWW. Jeżeli użytkownik chce zmienić nazwę domeny, to musi w pierwszej kolejności usunąć istniejącą domenę i utworzyć nową z odpowiednią nazwą. 41

42 Usuwanie strony WWW możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 26. Należy nacisnąć przycisk Usuń przy stronie WWW, która ma być usunięta. Subdomena Pozycja Subdomena umożliwia dodanie nowych lub edytowanie/usuwanie istniejących subdomen. Dzięki tej funkcjonalności możliwie jest dodanie subdomen do istniejących stron WWW, które będą pokazywały w oknie przeglądarki tą samą zawartość co główna domena. Możliwie jest również zdefiniowanie ścieżki do podkatalogu na serwerze, którego zawartość będzie wyświetlana w oknie przeglądarki po wpisaniu subdomeny. Możliwe to jest dzięki metodzie Rewrite serwera Apache. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że takie użycie metody Rewrite nie powinno być stosowane w przypadku instalacji nowoczesnych systemów CMS takich jak Joomla czy WordPress w podkatalogu, na który kieruje subdomena. Systemy te również używają metod Rewrite, które mogą kolidować z wytworzonymi podczas tworzenia subdomeny. Jeżeli system CMS ma być zainstalowany w konkretnym podkatalogu i subdomena ma kierować na ten podkatalog, to najlepszym rozwiązaniem jest wytworzenie nowej strony WWW ze wskazaniem na ten podkatalog i zainstalowanie tam systemu CMS. Natomiast jeżeli w tym podkatalogu mają znajdować się np. statyczne strony HTML lub inne systemy, które nie wykorzystują metod Rewrite to tworzenie subdomen jest jak najbardziej dobrym wyjściem. Różnica między aliasem a subdomeną jest taka, że subdomena używa nazwy domeny głównej, a alias to zupełnie inna nazwa domeny głównej. Przykładowo jest subdomeną domeny a domena która kieruje na jest aliasem tej domeny. 42

43 Rysunek 29 Moduł Strony, Subdomena Dodanie nowej subdomeny możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 29 po naciśnięciu przycisku Dodaj nową subdomenę. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 30. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Pole Subdomena umożliwia wpisanie nazwy subdomeny. Pole Domena umożliwia wybranie z listy rozwijalnej nazwę domeny głównej, dla której jest tworzona subdomena. Pole Typ przekierowania umożliwia czy przekierowanie ma być aktywne czy nie. Jeżeli będzie ono aktywne to możliwe jest wybranie odpowiedniej flagi (ang. flag). Typy flag (ang. flags): Opcja No flag: oznacza, że nie będzie używana żadna flaga Opcja R: oznacza, że będzie użyte przekierowanie HTTP. Jeżeli zostanie podany pełen adres URL np. to przekierowanie będzie wskazywać na ten adres. Opcja L: oznacza, że po poprawnym wykonaniu akcji, należy zakończyć proces i nie wykonywać innych akcji. Opcja R,L: oznacza, że w pierwszej kolejności będzie użyte przekierowanie (R), a następnie zakończenie akcji (L). Jest to najczęściej wykorzystywana opcja podczas 43

44 tworzenia przekierowań, ponieważ po poprawnym przekierowaniu nie są wywoływane inne reguły, które mogłyby powodować błąd. Pole Ścieżka przekierowania umożliwia wpisanie adresu URL lub ścieżki do katalogu na serwerze, na który ma wskazywać przekierowanie. W przypadku podania adresu URL należy zwrócić uwagę na podanie pełnej nazwy ze znakiem slash ( / ) na końcu adresu. Przykłady: W przypadku podania ścieżki do katalogu na serwerze należy podać ścieżkę bezwzględną w odniesieniu do katalogu głównego. Należy pamiętać o znaku slash ( / ) na początku i końcu ścieżki. Przykład: /katalog_strony/podkatalog_strony/ Pole Aktywny określa czy subdomena ma być włączona czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Rysunek 30 Moduł Strony, Subdomena, dodawanie nowej/edytowanie istniejącej subdomeny 44

45 Edycja utworzonej subdomeny możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 29. Należy wybrać odpowiednią subdomenę poprzez kliknięcie w jej nazwę. Pojawi się okno podobne jak a rysunku Rysunek 30, z tą różnicą, że pola będą wypełnione danymi wprowadzonymi wcześniej. Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zapisz. Usuwanie subdomeny możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 29. Należy nacisnąć przycisk Usuń przy subdomenie, która ma być usunięta. Uwaga 1: aby dodać nową subdomenę należy w pierwszej kolejności dodać rekord A w strefie DNS, w której znajduje się domena. Więcej o dodawaniu rekordu A do wpisów w strefie DNS można znaleźć w dziale Rekord A w Sekcja DNS. Przykład: Aby dodać subdomenę nowy do domeny example.com należy z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 42 wybrać strefę, która odpowiada domenie example.com. Następnie należy w zakładce Wpisy dodać rekord A. W polu Nazwa serwera należy wpisać nowy. W polu Adres - IP podać adres serwera, na który ma kierować subdomena, np i nacisnąć przycisk Zapisz. Uwaga 2: Subdomena jest tworzona w celu przekierowania na inną domenę lub katalog. Wytworzona subdomena nie będzie widoczna na liście wyboru, w sekcji FTP. Alias domeny Pozycja Alias domeny umożliwia dodanie nowych lub edytowanie/usuwanie istniejących alternatywnych nazw domen. Dzięki tej funkcjonalności możliwie jest dodanie aliasów do istniejących stron WWW, które będą pokazywały w oknie przeglądarki tą samą zawartość co główna domena. Możliwie jest również zdefiniowanie ścieżki do podkatalogu na serwerze, którego zawartość będzie wyświetlana w oknie przeglądarki po wpisaniu aliasu domeny. Możliwe to jest dzięki metodzie Rewrite serwera Apache. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że takie użycie metody Rewrite nie powinno być stosowane w przypadku instalacji nowoczesnych systemów CMS takich jak Joomla czy WordPress w podkatalogu, na który kieruje alias. Systemy te również używają metod Rewrite, które mogą kolidować z wytworzonymi podczas tworzenia aliasu. Jeżeli system CMS ma być zainstalowany w konkretnym podkatalogu i alias ma kierować na ten podkatalog, to najlepszym rozwiązaniem jest wytworzenie nowej strony WWW ze wskazaniem na ten podkatalog i zainstalowanie tam systemu CMS. Natomiast jeżeli w tym podkatalogu mają znajdować się np. statyczne strony HTML lub inne systemy, które nie wykorzystują metod Rewrite to tworzenie aliasu jest jak najbardziej dobrym wyjściem. Różnica między aliasem a subdomeną jest taka, że subdomena używa nazwy domeny głównej, a alias to zupełnie inna nazwa domeny głównej. Przykładowo 45

46 jest subdomeną domeny a domena która kieruje na jest aliasem tej domeny. Rysunek 31 Moduł Strony, Alias domeny Dodanie nowego aliasu możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 31 po naciśnięciu przycisku Dodaj nowy alias domeny. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 32. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Pole Domena umożliwia wybranie z listy rozwijalnej nazwę domeny, która będzie aliasem dla domeny docelowej. Pole Aktualna strona WWW umożliwia wybranie z listy rozwijalnej nazwę domeny, na którą ma kierować alias. Pole Typ przekierowania umożliwia czy przekierowanie ma być aktywne czy nie. Jeżeli będzie ono aktywne to możliwe jest wybranie odpowiedniej flagi (ang. flag). Typy flag (ang. flags): Opcja No flag: oznacza, że nie będzie używana żadna flaga Opcja R: oznacza, że będzie użyte przekierowanie HTTP. Jeżeli zostanie podany pełen adres URL np. to przekierowanie będzie wskazywać na ten adres. Opcja L: oznacza, że po poprawnym wykonaniu akcji, należy zakończyć proces i nie wykonywać innych akcji. 46

47 Opcja R,L: oznacza, że w pierwszej kolejności będzie użyte przekierowanie (R), a następnie zakończenie akcji (L). Jest to najczęściej wykorzystywana opcja podczas tworzenia przekierowań, ponieważ po poprawnym przekierowaniu nie są wywoływane inne reguły, które mogłyby powodować błąd. Pole Ścieżka przekierowania umożliwia wpisanie adresu URL lub ścieżki do katalogu na serwerze, na który ma wskazywać przekierowanie. W przypadku podania adresu URL należy zwrócić uwagę na podanie pełnej nazwy ze znakiem slash ( / ) na końcu adresu. Przykłady: W przypadku podania ścieżki do katalogu na serwerze należy podać ścieżkę bezwzględną w odniesieniu do katalogu głównego. Należy pamiętać o znaku slash ( / ) na początku i końcu ścieżki. Przykład: /katalog_strony/podkatalog_strony/ Pole Automatyczna Subdomena umożliwia stworzenie subdomeny dla aliasu. Dostępne w tym polu są subdomeny www. oraz *. Bez stworzenia subdomeny wejście na tworzony alias strony WWW będzie możliwe tylko pod adresem podobnym do Jeżeli zostanie stworzona subdomena www. to alias będzie osiągalny zarówno pod adresem oraz Jeżeli zostanie wybrana opcja *. (wildcard) to każda subdomena, która nie kieruje na inny adres, będzie powodować wyświetlenie strony. Pole Aktywny określa czy alias ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. 47

48 Rysunek 32 Moduł Strony, Alias domeny, dodawanie nowego/edytowanie istniejącego aliasu Edycja utworzonego aliasu możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 31. Należy wybrać odpowiedni alias poprzez kliknięcie w jego nazwę. Pojawi się okno podobne jak a rysunku Rysunek 32, z tą różnicą, że pola będą wypełnione danymi wprowadzonymi wcześniej. Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zapisz. Usuwanie aliasu domeny możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 31. Należy nacisnąć przycisk Usuń przy aliasie, który ma być usunięty. 48

49 Sekcja FTP Sekcja FTP umożliwia zarządzanie użytkownikami, którzy mają mieć dostęp do plików na serwerze za pomocą protokołu FTP. Użytkownik FTP Pozycja Użytkownik FTP umożliwia tworzenie nowych oraz edytowanie i usuwanie istniejących kont użytkowników FTP. Użytkownicy dzięki protokołowi FTP będą mieli możliwość umieszczania plików na serwerze oraz modyfikowania i usuwania ich. Połączenie z serwerem za pomocą protokołu FTP wymaga użycie programu, który takie połączenie umożliwia, np. klient FTP FileZilla. Dodanie nowego użytkownika FTP możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 33 po naciśnięciu przycisku Dodaj nowego użytkownika FTP. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 34. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Zakładka Użytkownik FTP Pole Strona WWW umożliwia wybranie z listy rozwijalnej nazwę strony WWW, dla której jest tworzony użytkownik FTP. Pole Nazwa użytkownika umożliwia zdefiniowanie nazwy użytkownika, która będzie podawana podczas logowania do serwera. Początek nazwy użytkownika FTP jest niezmienialny i jest nim nazwa użytkownika, do którego należy konto w panelu zarządzania hostingiem. Do tej nazwy należy dodać unikalny ciąg znaków, który będzie jednoznacznie identyfikował użytkownika FTP. Przykładowo jeżeli konto w panelu zarządzania hostingiem należy do użytkownika user i jest tworzone konto dla użytkownika FTP janusz, to pełna nazwa użytkownika FTP, która będzie niezbędna do zalogowania na serwer przez protokół FTP to userjanusz. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie powinno się używać znaku podkreślenia ( _ )w nazwie użytkownika FTP. W polu Hasło należy podać hasło niezbędne do zalogowania na serwer przez protokół FTP. Pasek Siła hasła pokazuje na bieżąco jak tworzone hasło jest słabe lub silne. Dobrym zwyczajem jest stosowanie przynajmniej ośmioznakowych haseł, składających się z dużych i małych liter oraz cyfr. Pole Limit na twardym dysku umożliwia zdefiniowanie dla użytkownika FTP maksymalną przestrzeń dyskową jaką będzie mógł wykorzystać. Wielkość ta jest podawana w MB (megabajtach). Wartość -1 oznacza, że użytkownik będzie miał do dyspozycji całą przestrzeń przypisaną do strony WWW. Pole Aktywny określa czy konto użytkownika FTP ma być włączone czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. 49

50 Zakładka Opcje Zakładka Opcje umożliwia określenie katalogu, do którego będzie miał dostęp stworzony użytkownika FTP. Domyślnie jest to katalog główny strony WWW, dla której został stworzony użytkownik FTP. Możliwe jest dodanie na końcu ścieżki widocznej na rysunku nazwy katalogu, do którego ma mieć on tylko dostęp, np. /var/www/clients/client55/web110/podkatalog. Rysunek 33 Moduł Strony, Użytkownik FTP Edycja utworzonego użytkownika FTP możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 33. Należy wybrać odpowiedniego użytkownika FTP poprzez kliknięcie w jego nazwę. Pojawi się okno podobne jak a rysunku Rysunek 34, z tą różnicą, że pola będą wypełnione danymi wprowadzonymi wcześniej. Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zapisz. 50

51 Rysunek 34 Moduł Strony, Użytkownik FTP, dodawanie nowego/edytowanie istniejącego użytkownika FTP, zakładka Użytkownik FTP Rysunek 35 Moduł Strony, Użytkownik FTP, dodawanie nowego/edytowanie istniejącego użytkownika FTP, zakładka Opcje Usuwanie użytkownika FTP możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 33. Należy nacisnąć przycisk Usuń przy nazwie użytkownika FTP, który ma być usunięty. 51

52 Sekcja Baza danych Sekcja Baza danych umożliwia zarządzanie bazami danych, którzy mogą być wykorzystywane przez strony WWW. Baza danych Pozycja Bazy danych umożliwia tworzenie nowych baz danych oraz edycję i usuwanie ich. Możliwe jest utworzenie tylko baz danych MySQL. Dodanie nowej bazy danych możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 36 po naciśnięcie przycisku Dodaj nową bazę danych. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 37. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Pole Typ informuje, że typ tworzonej bazy to MySQL. Pole Nazwa bazy danych umożliwia podanie unikalnej nazwy bazy danych. Pierwsza część nazwy (prefiks) jest wygenerowana przez system i nie można jej zmienić. Po prefiksie należy podać unikalną nazwę dla bazy danych. Przykładowo, jeżeli prefiks to c55 a nazwa podana przez użytkownika to moja baza, to pełną nazwą bazy danych będzie c55mojabaza. Należy zwrócić uwagę na fakt, że pełna nazwa bazy danych nie może być dłuższa niż 16 znaków, gdyż MySQL nie wspiera dłuższych nazw baz danych. Rysunek 36 Moduł Strony, Baza danych Pole Użytkownik bazy danych umożliwia podanie unikalnej nazwy użytkownika, niezbędnej do logowania się do bazy danych oraz komunikacji z nią. Pierwsza część nazwy (prefiks) jest 52

53 wygenerowana przez system i nie można jej zmienić. Jest identyczna z prefiksem nazwy bazy danych. Po prefiksie należy podać unikalną nazwę dla użytkownika bazy danych. Przykładowo, jeżeli prefiks to c55 a nazwa podana przez użytkownika to user, to pełną nazwą użytkownika bazy danych będzie c55user. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie powinno się używać znaku podkreślenia ( _ )w nazwie użytkownika bazy danych. Pole Hasło bazy danych umożliwia wpisanie hasła niezbędnego do zalogowania się do bazy danych i współpracy z nią. Pasek Siła hasła pokazuje na bieżąco jak tworzone hasło jest słabe lub silne. Dobrym zwyczajem jest stosowanie przynajmniej ośmioznakowych haseł, składających się z dużych i małych liter oraz cyfr. Pole Kodowanie bazy danych informuje w jakim systemie jest kodowana baza danych. Pole Dostęp zewnętrzny definiuje czy do tworzonej bazy danych może być dostęp z innych źródeł niż lokalny serwer. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona to do bazy danych będą miały dostęp inne źródła. Jeżeli opcja nie jest zaznaczona to do bazy danych będzie możliwy dostęp tylko z lokalnego serwera. Włączenie tej opcji powoduje pewne ryzyko, gdyż źródła niepowołane mogą uzyskać dostęp do danych na podstawie tylko nazwy użytkownika i hasła. Nie będą potrzebowały dostępu do lokalnego systemu. Pole Zewnętrzny dostęp z adresów IP umożliwia podanie adresów IP, z których może być dostęp zewnętrzny do bazy danych. Jeżeli pole pozostanie puste, to dostęp będzie możliwy dla wszystkich adresów IP. Jeżeli dostęp mają mieć źródła z kilku adresów IP to należy podczas podawania oddzielić je przecinkiem (,). Należy zwrócić uwagę na fakt, że musi być włączony dostęp zewnętrzny, żeby dostęp z podanych adresów IP był możliwy. Domyślnie ta opcja nie jest włączona. Pole Aktywny określa czy baza danych ma być włączona czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. 53

54 Rysunek 37 Moduł Strony, Baza danych, dodawanie nowej/edytowanie istniejącej bazy danych Edycja utworzonej bazy danych możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 36. Należy wybrać odpowiednią bazę danych poprzez kliknięcie w jej nazwę. Pojawi się okno podobne jak a rysunku Rysunek 37, z tą różnicą, że pola będą wypełnione danymi wprowadzonymi wcześniej. Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zapisz. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie można zmienić nazwy bazy danych. Usuwanie bazy danych możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 36. Należy nacisnąć przycisk Usuń przy nazwie bazy danych, która ma być usunięta. 54

55 Dostęp do bazy danych za pomocą phpmyadmin Dostęp do utworzonej bazy danych za pomocą systemu phpmyadmin możliwe jest dwoma sposobami. Pierwszy to kliknięcie w ikonę bazy danych z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 36. Drugi sposób to dopisanie w pasku adresowym po domenie /phpmyadmin, np. W obydwu przypadkach pojawi się okno logowania do phpmyadmin. Należy podać nazwę użytkownika bazy danych oraz hasło (dane wprowadzone podczas tworzenia bazy danych). 55

56 Sekcja Cron Sekcja Cron umożliwia tworzenie planowanych zadań, które będą wykonywane w określonym czasie. Cron to unixowy demon zajmujący się okresowym wywoływaniem innych programów. Zadania Cron Pozycja Zadania Cron umożliwia tworzenie planowanych zadań, które będą wykonywane w określonym czasie. Rysunek 38 Moduł Strony, Zadania cron Dodanie nowego zadania cron możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 38 po naciśnięcie przycisku Dodaj nowe zadanie Cron. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 39. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Pole Strona WWW umożliwia wybranie z listy rozwijalnej strony WWW, której ma dotyczyć zadanie cron. Pole Minuty umożliwia podanie minuty, w której ma być wykonane zadanie. Możliwe wartości do wpisania to 0-59 oraz znak gwiazdki (*). Znak gwiazdki oznacza, że zadanie będzie wykonywane w każdej minucie. Pole Godziny umożliwia podanie godziny, w której ma być wykonane zadanie. Możliwe wartości do wpisania to 0-23 oraz znak gwiazdki (*). Znak gwiazdki oznacza, że zadanie będzie wykonywane o każdej godzinie. 56

57 Pole Dni w miesiącu umożliwia podanie dnia miesiąca, w którym ma być wykonane zadanie. Możliwe wartości do wpisania to 1-31 oraz znak gwiazdki (*). Znak gwiazdki oznacza, że zadanie będzie wykonywane każdego dnia. Pole Miesiące umożliwia podanie miesiąca, w którym ma być wykonane zadanie. Możliwe wartości do wpisania to 1-12 oraz znak gwiazdki (*). Znak gwiazdki oznacza, że zadanie będzie wykonywane każdego miesiąca. Zamiast liczb można użyć skrótów angielskich nazw miesięcy np. dla marca mar (od march). Wielkość liter w tym przypadku nie ma znaczenia. Pole Dni w tygodniu umożliwia podanie dnia tygodnia, w którym ma być wykonane zadanie. Możliwe wartości do wpisania to 0-7 oraz znak gwiazdki (*). Znak gwiazdki oznacza, że zadanie będzie wykonywane w każdej minucie. Wartości 0 i 7 oznaczają niedzielę. Zamiast liczb można użyć skrótów angielskich nazw dni tygodnia np. dla niedzieli sun (od sunday). Wielkość liter w tym przypadku nie ma znaczenia. W przypadku używania wartości liczbowych, możliwe jest podawania zakresów. Zapis 4-7 oznacza, że zadanie będzie wykonywane każdej minuty począwszy od czwartej (czwartego dnia miesiąca, dnia tygodnia, miesiąca) do siódmej minuty (dwunastego dnia miesiąca, dnia tygodnia, miesiąca). Zapis 1,4,7 oznacza, że zadanie będzie wykonywane w pierwszej, czwartej i siódmej minucie ( dnia miesiąca, dnia tygodnia, miesiąca). Zapis */5 oznacza, że zadanie będzie wykonywane co pięć minut (godzin, dni, miesięcy). Pole Komenda uruchamiająca umożliwia wpisanie komendy, która uruchomi zadanie. Skrypty shellowe będą uruchamiane za pomocą /bin/sh, a URLowe za pomocą wget. Pole Aktywny określa czy zadanie cron ma być włączone czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. 57

58 Rysunek 39 Moduł Strony, Zadania cron, dodawanie nowego / edytowanie istniejącego zadania cron 58

59 Sekcja Statystyki Sekcja Statystyki umożliwia sprawdzenie jaki jest ruch na poszczególnych stronach WWW oraz zajętość przyznanej przestrzeni dyskowej dla każdej z nich. Ruch na stronie Pozycja Ruch na stronie umożliwia uzyskanie informacji jaki był ruch na poszczególnych stronach WWW w MB (megabajtach) w bieżącym miesiącu, w miesiącu poprzednim, w bieżącym roku oraz w roku poprzednim. Qouta dla strony WWW (przestrzeń dyskowa) Pozycja Quota dla strony WWW umożliwia uzyskanie informacji o zajętej przestrzeni przeznaczonej dla poszczególnych stron WWW. Kolumna Użytkownik Linux informuje do którego użytkownika Linux jest przypisana strona WWW. Kolumna Wykorzystana przestrzeń informuje ile przestrzeni dyskowej zajmuje dana strona WWW. Kolumna Limit miękki informuje jaka jest maksymalna wartość w MB (megabajtach), po przekroczeniu której będzie generowane ostrzeżenie o zbliżającym się wyczerpaniu quo ty (przypisanej przestrzeni dyskowej). Kolumna Limit twardy informuje jaka jest maksymalna wartość w MB (megabajtach) przypisanej przestrzeni dyskowej dla strony WWW, której nie można przekroczyć. 59

60 Moduł DNS Moduł DNS umożliwia wytworzenie stref i rekordów DNS (ang. Domain Name System, system nazw domenowych) dla stron WWW. Możliwe jest to na dwa sposoby. Pierwszy to uruchomienia kreatora, który automatycznie wytworzy odpowiednie rekordy DNS (takie jak: www, mail, ns itp.). Drugi sposób to ręczne wytworzenie strefy i wpisanie rekordów DNS. Sekcja Kreator DNS W sekcji Kreator DNS możliwe jest dodanie strefy DNS za pomocą kreatora. Dodaj strefę DNS Pozycja Dodaj strefę DNS umożliwia utworzenie strefy DNS z użyciem kreatora. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Rysunek 40 Moduł DNS, Kreator nowej strefy DNS Pole Domena umożliwia podanie nazwy domeny, dla której będzie tworzona strefa DNS, np. example.com. Zwyczajowo na końcu nazwy domeny, dla której jest tworzona strefa, powinna znajdować się kropka (. ), ale kreator pozwala na wpisanie nazwy domeny bez niej. Obie formy (z kropką lub bez) są poprawne. Pole umożliwia wpisanie adresu administratora strefy np. Po wypełnieniu pól i naciśnięciu przycisku Zapisz, kreator automatycznie doda strefę i rekordy jak na rysunku Rysunek 41. Należy zwrócić uwagę, że odświeżanie stref DNS na serwerze odbywa się co minutę. Możliwe jest, że zmiany w przeglądarce internetowej mogą nie być widoczne natychmiast, gdyż nie został wyczyszczony cache w niej, systemie operacyjnym lub resolverach DNS, które uczestniczą w połączeniu. W skrajnych przypadkach na efekty zmian trzeba czekać do 24 godzin. 60

61 Rysunek 41 Moduł DNS, dodawanie nowej / edycja istniejącej strefy DNS, zakładka Wpisy 61

62 Sekcja DNS W sekcji DNS możliwe jest dodanie nowych stref i rekordów DNS za pomocą kreatora lub ręcznie. Możliwe jest też edytowanie oraz usuwanie wytworzonych stref i rekordów DNS. Strefy Pozycja Strefy umożliwia uzyskanie informacji o wytworzonych strefach DNS oraz wytworzyć nowe. Dodanie nowej strefy DNS możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 42. Istnieją dwa sposoby dodania strefy DNS: poprzez kreator lub ręcznie. Aby dodać strefę DNS za pomocą kreatora należy z pozycji widocznej na rysunku Rysunek 42 nacisnąć przycisk Dodaj nową strefę DNS za pomocą Kreatora. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 40. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Pole Domena umożliwia podanie nazwy domeny, dla której będzie tworzona strefa DNS, np. example.com. Zwyczajowo na końcu nazwy domeny, dla której jest tworzona strefa powinna znajdować się kropka (. ), ale kreator pozwala na wpisanie nazwy domeny bez niej. Obie formy (z kropką lub bez) są poprawne. Pole umożliwia wpisanie adresu administratora strefy np. Po wypełnieniu pól i naciśnięciu przycisku Zapisz, kreator automatycznie doda strefę i rekordy jak na rysunku Rysunek 41. Należy zwrócić uwagę, że odświeżanie stref DNS na serwerze odbywa się co minutę. Możliwe jest, że zmiany w przeglądarce internetowej mogą nie być widoczne natychmiast, gdyż nie został wyczyszczony cache (pamięć podręczna) w niej, systemie operacyjnym lub resolverach DNS, które uczestniczą w połączeniu. W skrajnych przypadkach na efekty zmian trzeba czekać do 24 godzin. 62

63 Rysunek 42 Moduł DNS, Strefy DNS Aby dodać strefę ręcznie należy z pozycji widocznej na rysunku Rysunek 42 nacisnąć przycisk Dodaj nową strefę DNS (SOA). Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 43. Należy wypełnić odpowiednie pola w zakładkach Strefy DNS oraz Wpisy i nacisnąć przycisk Zapisz. Należy zwrócić uwagę, że ten sposób dodawania strefy DNS jest przeznaczony dla doświadczonych użytkowników. W większości przypadków użycie kreatora zamiast ręcznego dodawania strefy jest wystarczające. 63

64 Rysunek 43 Moduł DNS, Strefy DNS, dodawanie nowej /edycja istniejącej strefy DNS, zakładka Strefa DNS Zakładka Strefa DNS W zakładce Strefa DNS możliwe jest ręczne wpisanie rekordu SOA (Start Of Authority). Określa on autorytatywną informację o strefie DNS, włączając w to primary name server (podstawowy serwer nazw np. ns1.sprintdatacenter.pl), adres administratora domeny i kliku liczników powiązanych z odświeżaniem strefy. Pole Strefa DNS (SOA) umożliwia podanie nazwy domeny, dla której ma być stworzona strefa DNS np. ex ample.com. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przeciwieństwie do podawania nazwy domeny w kreatorze, w tym polu trzeba zakończyć wpis kropką (. ). Pole NS umożliwia podanie nazwy podstawowego primary name server (podstawowego serwer nazw), np. ns1.sprintdatacenter.pl. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tym polu wpis trzeba zakończyć kropką (. ). Pole umożliwia podanie adresu administratora domeny. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zapis adresu powinien być w odpowiedniej formie. Zamiast znaku małpy ) trzeba podać kropkę (. ) np. webmaster.example.com. 64

65 Pole Odśwież umożliwia określenie w sekundach czasu, po którym slave name server (zapasowy serwer nazw) ma sprawdzić czy zaszły jakieś zmiany dla danej strefy DNS. Jeżeli stwierdzi on, że zmienił się numer seryjny strefy (unikalny numer generowany po każdej zmianie w strefie DNS), to zainicjuje jej transfer. Pole Ponów umożliwia określenie w sekundach czasu, po którym slave name server (zapasowy serwer nazw) powinien ponowić próbę transferu strefy DNS jeżeli wcześniej mu się to nie uda. Pole Wygasł umożliwia określenie w sekundach czasu, po którym slave name server (zapasowy serwer nazw), jeżeli nie uzyska połączenia z primary name server (podstawowym serwerem nazw), ma przestać być autorytatywnym dla strefy DNS. Pole Minimum umożliwia określenie w sekundach minimalną wartość TTL jaka powinna być wysyłana wraz z każdym rekordem z tworzonej strefy. Jeżeli jakiś rekord ma mniejszą wartość TTL, to wartość Minimum będzie wysyłana w zamian. Pole TTL umożliwia określenie w sekundach czasu w jakim dana strefa może być przetrzymywana w cache u (pamięci podręcznej) zanim źródło informacji powinno być ponownie zweryfikowane. Jeżeli podaną wartością będzie zero (0), to będzie oznaczać, że strefa nie powinna być trzymana w pamięci podręcznej. Pole Zezwól na przeniesienie stref do tych adresów IP umożliwia wpisanie jednego lub wielu adresów IP oddzielonych przecinkami. Z podanego adresu (podanych adresów) będzie możliwe połączenie w celu transferu strefy DNS. Jeżeli nie zostanie podana żadna wartość będzie to oznaczać, że żaden serwer nie będzie mógł się łączyć. Przeważnie w tym miejscu podaje się adresy IP zapasowych serwerów nazw (slave / secondary DNS server). Pole Także powiadom umożliwia podanie jednego lub wielu adresów (oddzielonych przecinkami) IP serwerów, które będą użyte do wysłania wiadomości NOTIFY do dodatkowych serwerów nazw. Wiadomość z notyfikacją jest wysyłana do wszystkich serwerów, które mają rekordy NS w tworzonej strefie oraz do tych, których adresy zostały podane w tym polu. Pole Zaktualizuj ACL umożliwia podanie Access Control List (listę kontroli dostępu), która definiuje kto może uaktualniać strefę. Możliwe jest podanie jednego lub wielu adresów IP (oddzielonych przecinkami). Pole to jest przydatne w przypadku, gdy strefa zawiera dynamicznie przydzielane adresy IP i istnieje potrzeba pozwolenia na dynamiczne uaktualnienia DNS. Jeżeli to pole pozostanie puste, to dynamiczne uaktualnienia DNS nie będą możliwe. Pole Aktywny określa czy strefa DNS ma być włączona czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. 65

66 Zakładka Wpisy Zakładka Wpisy umożliwia stworzenie następujących rekordów DNS: A AAAA CNAME HINFO MX NS PTR RP SRV TXT Rysunek 44 Moduł DNS, Strefy DNS, dodawanie nowej /edycja istniejącej strefy DNS, zakładka Wpisy Rekord A Rekord A (ang. address) jest adresem hosta (np. serwera) w systemie IPv4 np Dodanie rekordu A możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 44 po naciśnięciu przycisku A. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 45. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. 66

67 Rysunek 45 Moduł DNS, Strefy DNS, dodawanie nowej /edycja istniejącej strefy DNS, zakładka Wpisy, rekord A Pole Nazwa serwera umożliwia podanie nazwy hosta, którego wpis dotyczy. Wildcardy takie jak * lub *.subdomena są wspierane. Dodatkowo wpisy FQDN (z ang. Fully Qualified Domain Name, pol. pełna jednoznaczna nazwa domenowa) też są wspierane. FQDN określa położenie danego węzła w systemie DNS. Zazwyczaj wpis taki składa się z nazwy hosta, co najmniej jednej domeny (etykiety) wyższego poziomu rozdzielonych kropką (. ) i kończy się zawsze domeną najwyższego poziomu. Przykładowo jest pełną nazwą domenową gdzie www oznacza hosta, example domenę drugiego poziomu, a.com domenę najwyższego poziomu. Jeżeli jest podawana nazwa FQDN to należy zakończyć wpis kropką (. ). W innym przypadku kropka nie jest wymagana. Przykładowe nazwy serwera: subdomena subdomena.example.com. www example.com. Pole Adres-IP umożliwia wpisanie adresu IP w systemie IPv4 serwera, którego tworzony rekord dotyczy, np Pole TTL umożliwia podanie czasowego interwału (w sekundach), przez który ten rekord może być przetrzymywany w cache u (pamięci podręcznej) zanim źródło informacji powinno być ponownie zweryfikowane. Jeżeli podaną wartością będzie zero (0), to będzie oznaczać, że rekord nie powinien być trzymany w pamięci podręcznej, a jedynie użyty do obecnie trwającej transakcji. 67

68 Pole Aktywny określa czy rekord A ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Rekord AAAA Rekord AAAA jest adresem hosta (np. serwera) w systemie IPv6 np. 3ffe:b00:c18:3::a. Dodanie rekordu AAAA możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 44 po naciśnięciu przycisku AAAA. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 46. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Rysunek 46 Moduł DNS, Strefy DNS, dodawanie nowej /edycja istniejącej strefy DNS, zakładka Wpisy, rekord AAAA Pole Nazwa serwera umożliwia podanie nazwy serwera, którego wpis dotyczy. Wildcardy takie jak * lub *.subdomena są wspierane. Dodatkowo wpisy FQDN (z ang. Fully Qualified Domain Name, pol. pełna jednoznaczna nazwa domenowa) też są wspierane. FQDN określa położenie danego węzła w systemie DNS. Zazwyczaj wpis taki składa się z nazwy hosta, co najmniej jednej domeny (etykiety) wyższego poziomu rozdzielonych kropką (. ) i kończy się zawsze domeną najwyższego poziomu. Przykładowo jest pełną nazwą domenową gdzie www oznacza hosta, example domenę drugiego poziomu, a.com domenę najwyższego poziomu. Jeżeli jest podawana nazwa FQDN to należy zakończyć wpis kropką (. ). W innym przypadku kropka nie jest wymagana. Przykładowe nazwy serwera: subdomena subdomena.example.com. www example.com. 68

69 Pole Adres-IP umożliwia wpisanie adresu IP w systemie IPv6 serwera, którego tworzony rekord dotyczy, np. 3ffe:b00:c18:3::a. Pole TTL umożliwia podanie czasowego interwału (w sekundach), przez który ten rekord może być przetrzymywany w cache u (pamięci podręcznej) zanim źródło informacji powinno być ponownie zweryfikowane. Jeżeli podaną wartością będzie zero (0), to będzie oznaczać, że rekord nie powinien być trzymany w pamięci podręcznej, a jedynie użyty do obecnie trwającej transakcji. Pole Aktywny określa czy rekord AAAA ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Rekord CNAME Rekord CNAME, czyli rekord nazw kanonicznych (ang. canonical name) jest aliasem rekordu A. Dodanie rekordu CNAME możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 44 po naciśnięciu przycisku CNAME. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 47. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Rysunek 47 Moduł DNS, Strefy DNS, dodawanie nowej /edycja istniejącej strefy DNS, zakładka Wpisy, rekord CNAME Pole Nazwa serwera umożliwia podanie nazwy serwera, którego wpis dotyczy. Wildcardy takie jak * lub *.subdomena są wspierane. Dodatkowo wpisy FQDN (z ang. Fully Qualified Domain Name, pol. pełna jednoznaczna nazwa domenowa) też są wspierane. FQDN określa położenie danego węzła w systemie DNS. Zazwyczaj wpis taki składa się z nazwy hosta, co najmniej jednej domeny (etykiety) wyższego poziomu rozdzielonych kropką (. ) i kończy się zawsze domeną najwyższego poziomu. Przykładowo jest pełną nazwą domenową gdzie www oznacza hosta, example domenę drugiego poziomu, a.com domenę najwyższego poziomu. Jeżeli jest 69

70 podawana nazwa FQDN to należy zakończyć wpis kropką (. ). W innym przypadku kropka nie jest wymagana. Przykładowe nazwy serwera: subdomena subdomena.example.com. www example.com. Pole Docelowa nazwa serwera umożliwia wpisanie rzeczywistej nazwy urządzenia, której tworzony rekord dotyczy. Wildcardy takie jak * lub *.subdomena są wspierane. Dodatkowo wpisy FQDN (z ang. Fully Qualified Domain Name, pol. pełna jednoznaczna nazwa domenowa) też są wspierane. FQDN określa położenie danego węzła w systemie DNS. Zazwyczaj wpis taki składa się z nazwy hosta, co najmniej jednej domeny (etykiety) wyższego poziomu rozdzielonych kropką (. ) i kończy się zawsze domeną najwyższego poziomu. Przykładowo jest pełną nazwą domenową gdzie www oznacza hosta, example domenę drugiego poziomu, a.com domenę najwyższego poziomu. Jeżeli jest podawana nazwa FQDN to należy zakończyć wpis kropką (. ). W innym przypadku kropka nie jest wymagana. Przykładowe nazwy docelowego serwera: subdomena subdomena.example.com. www example.com. Pole TTL umożliwia podanie czasowego interwału (w sekundach), przez który ten rekord może być przetrzymywany w cache u (pamięci podręcznej) zanim źródło informacji powinno być ponownie zweryfikowane. Jeżeli podaną wartością będzie zero (0), to będzie oznaczać, że rekord nie powinien być trzymany w pamięci podręcznej, a jedynie użyty do obecnie trwającej transakcji. Pole Aktywny określa czy rekord CNAME ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Rekord HINFO Rekord HINFO umożliwia Rekord MX Rekord MX (ang. mail exchanger) wskazuje na urządzenie, które może przejąć czasowo lub na stałe pocztę kierowaną na dany adres. 70

71 Dodanie rekordu MX możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 44 po naciśnięciu przycisku MX. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 48. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Rysunek 48 Moduł DNS, Strefy DNS, dodawanie nowej /edycja istniejącej strefy DNS, zakładka Wpisy, rekord MX Pole Nazwa serwera umożliwia podanie nazwy serwera, którego wpis dotyczy. Wildcardy takie jak * lub *.subdomena są wspierane. Dodatkowo wpisy FQDN (ang. Fully Qualified Domain Name, pol. pełna jednoznaczna nazwa domenowa) też są wspierane. FQDN określa położenie danego węzła w systemie DNS. Zazwyczaj wpis taki składa się z nazwy hosta, co najmniej jednej domeny (etykiety) wyższego poziomu rozdzielonych kropką (. ) i kończy się zawsze domeną najwyższego poziomu. Przykładowo jest pełną nazwą domenową gdzie www oznacza hosta, example domenę drugiego poziomu, a.com domenę najwyższego poziomu. Jeżeli jest podawana nazwa FQDN to należy zakończyć wpis kropką (. ). W innym przypadku kropka nie jest wymagana. Przykładowe nazwy serwera: mail mail.example.com. www example.com. Pole Docelowa nazwa serwera umożliwia wpisanie rzeczywistej nazwy urządzenia, której tworzony rekord dotyczy. Wildcardy takie jak * lub *.subdomena są wspierane. Dodatkowo wpisy FQDN (z ang. Fully Qualified Domain Name, pol. pełna jednoznaczna nazwa domenowa) też są wspierane. FQDN określa położenie danego węzła w systemie 71

72 DNS. Zazwyczaj wpis taki składa się z nazwy hosta, co najmniej jednej domeny (etykiety) wyższego poziomu rozdzielonych kropką (. ) i kończy się zawsze domeną najwyższego poziomu. Przykładowo jest pełną nazwą domenową gdzie www oznacza hosta, example domenę drugiego poziomu, a.com domenę najwyższego poziomu. Jeżeli jest podawana nazwa FQDN to należy zakończyć wpis kropką (. ). W innym przypadku kropka nie jest wymagana. Przykładowe nazwy serwera: subdomena subdomena.example.com. www example.com. Pole Nazwa serwera poczty umożliwia podanie nazwy serwera, który będzie akceptował wiadomości dla urządzenia podanego w polu Nazwa serwera. Wpisy FQDN (z ang. Fully Qualified Domain Name, pol. pełna jednoznaczna nazwa domenowa) są wspierane. FQDN określa położenie danego węzła w systemie DNS. Zazwyczaj wpis taki składa się z nazwy hosta, co najmniej jednej domeny (etykiety) wyższego poziomu rozdzielonych kropką (. ) i kończy się zawsze domeną najwyższego poziomu. Przykładowo jest pełną nazwą domenową gdzie www oznacza hosta, example domenę drugiego poziomu, a.com domenę najwyższego poziomu. Jeżeli jest podawana nazwa FQDN to należy zakończyć wpis kropką (. ). W innym przypadku kropka nie jest wymagana. Przykładowe nazwy serwera poczty mail mail.example.com. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tym miejscu dozwolone są tylko rekordy A, rekordy CNAME nie są dozwolone. Pole Priorytet umożliwia zdefiniowanie preferencji dotyczące serwera poczty. Przeważnie priorytet jest przydzielany za zakresu Serwery poczty elektronicznej (MTA ang. Mail Transfer Agent) preferują rekordy MX z niższą wartością priorytetu. Pole TTL umożliwia podanie czasowego interwału (w sekundach), przez który ten rekord może być przetrzymywany w cache u (pamięci podręcznej) zanim źródło informacji powinno być ponownie zweryfikowane. Jeżeli podaną wartością będzie zero (0), to będzie oznaczać, że rekord nie powinien być trzymany w pamięci podręcznej, a jedynie użyty do obecnie trwającej transakcji. Pole Aktywny określa czy rekord MX ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. 72

73 Rekord NS Rekord NS (ang. name server) określa autorytatywny serwer nazw dla danej strefy. Strefa może mieć więcej niż jeden autorytatywny serwer nazw. Zazwyczaj są to przynajmniej dwa serwery. Gdy jeden się przestanie funkcjonować, strefa DNS wciąż może być obsłużona przez inny serwer. Dlatego w strefie może być wiele rekordów NS. Dodanie rekordu NS możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 44 po naciśnięciu przycisku PTR. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 49. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Rysunek 49 Moduł DNS, Strefy DNS, dodawanie nowej /edycja istniejącej strefy DNS, zakładka Wpisy, rekord NS Pole Strefa umożliwia wpisanie nazwy strefy, dla której jest tworzony rekord, np. nazwa domeny. Należy pamiętać o dodaniu kropki (. ) na końcu wpisu. Pole Nazwa serwera umożliwia wpisanie rzeczywistej nazwy urządzenia, której tworzony rekord dotyczy. Wpisy FQDN (z ang. Fully Qualified Domain Name, pol. pełna jednoznaczna nazwa domenowa) są wspierane. FQDN określa położenie danego węzła w systemie DNS. Zazwyczaj wpis taki składa się z nazwy hosta, co najmniej jednej domeny (etykiety) wyższego poziomu rozdzielonych kropką (. ) i kończy się zawsze domeną najwyższego poziomu. Przykładowo jest pełną nazwą domenową gdzie www oznacza hosta, example domenę drugiego poziomu, a.com domenę najwyższego poziomu. Jeżeli jest podawana nazwa FQDN to należy zakończyć wpis kropką (. ). W innym przypadku kropka nie jest wymagana. Przykładowe nazwy serwera: ns1.example.com. ns2.example.com. 73

74 ns1 Pole TTL umożliwia podanie czasowego interwału (w sekundach), przez który ten rekord może być przetrzymywany w cache u (pamięci podręcznej) zanim źródło informacji powinno być ponownie zweryfikowane. Jeżeli podaną wartością będzie zero (0), to będzie oznaczać, że rekord nie powinien być trzymany w pamięci podręcznej, a jedynie użyty do obecnie trwającej transakcji. Pole Aktywny określa czy rekord NS ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Rekord PTR Rekord PTR (ang. domain name pointer)spełnia odwrotną analogiczną rolę do rekordu A. Łączy on numery IP z adresami symbolicznymi. Rekordy PTR powinny być wykorzystywane tylko ze strefami in-addr.arpa. W większości przypadków nie ma potrzeby tworzenia tego rekordu gdyż administrator adresów IP tworzy je automatycznie. Jednakże jeśli użytkownik posiada własną pulę adresów IP może tworzyć rekordy PTR. Jeżeli użytkownik posiada pulę adresów IP np z maską podsieci i chce utworzyć rekord PTR dla adresu , który będzie kierował na domenę to najpierw powinien z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 43 utworzyć strefę DNS o nazwie in-addr.arpa (pierwsze trzy oktety adresu IP podane w odwrotnej kolejności). Następnie w rekordzie PTR w polu Nazwa powinien wpisać 21 (ostatni oktet adresu IP). Rysunek 50 Moduł DNS, Strefy DNS, dodawanie nowej /edycja istniejącej strefy DNS, zakładka Wpisy, rekord PTR 74

75 Dodanie rekordu PTR możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 44 po naciśnięciu przycisku PTR. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 50. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Pole Nazwa umożliwia podanie ostatnich oktetów dla strefy in-addr.arpa, np. dla strefy in-addr.arpa to będzie ostatnia cześć adresu IP, np. 21. Pole Standardowa nazwa serwera umożliwia podanie nazwy domeny lub urządzenia, na które ma kierować rekord PTR. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tym polu musi się znajdować pełna jednoznaczna nazwa domenowa (FQDN, z ang. Fully Qualified Domain Name). FQDN określa położenie danego węzła w systemie DNS. Zazwyczaj wpis taki składa się z nazwy hosta, co najmniej jednej domeny (etykiety) wyższego poziomu rozdzielonych kropką (. ) i kończy się zawsze domeną najwyższego poziomu. Przykładowo jest pełną nazwą domenową gdzie www oznacza hosta, example domenę drugiego poziomu, a.com domenę najwyższego poziomu. Nazwa FQDN musi być zakończona kropką (. ). Przykładowe Standardowe nazwy serwera: example.com. Pole TTL umożliwia podanie czasowego interwału (w sekundach), przez który ten rekord może być przetrzymywany w cache u (pamięci podręcznej) zanim źródło informacji powinno być ponownie zweryfikowane. Jeżeli podaną wartością będzie zero (0), to będzie oznaczać, że rekord nie powinien być trzymany w pamięci podręcznej, a jedynie użyty do obecnie trwającej transakcji. Pole Aktywny określa czy rekord PTR ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Rekord RP Rekord RP (ang. responsible person) umożliwia podanie adresu osoby odpowiedzialnej za domenę. Dodanie rekordu RP możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 44 po naciśnięciu przycisku PTR. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 51. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. 75

76 Rysunek 51 Moduł DNS, Strefy DNS, dodawanie nowej /edycja istniejącej strefy DNS, zakładka Wpisy, rekord RP Pole Nazwa serwera umożliwia podanie nazwy serwera, którego wpis dotyczy. Wildcardy takie jak * lub *.subdomena są wspierane. Dodatkowo wpisy FQDN (ang. Fully Qualified Domain Name, pol. pełna jednoznaczna nazwa domenowa) też są wspierane. FQDN określa położenie danego węzła w systemie DNS. Zazwyczaj wpis taki składa się z nazwy hosta, co najmniej jednej domeny (etykiety) wyższego poziomu rozdzielonych kropką (. ) i kończy się zawsze domeną najwyższego poziomu. Przykładowo jest pełną nazwą domenową gdzie www oznacza hosta, example domenę drugiego poziomu, a.com domenę najwyższego poziomu. Jeżeli jest podawana nazwa FQDN to należy zakończyć wpis kropką (. ). W innym przypadku kropka nie jest wymagana. Przykładowe nazwy serwera: example.com. www subdomena subdomena.example.com. Pole Osoba odpowiedzialna umożliwia podanie adresu osoby odpowiedzialnej za domenę. Należy w tym polu pierw podać adres , następnie zostawić odstęp i wpisać nazwę hosta, który powinien zwrócić rekord TXT z dodatkowymi informacjami o osobie odpowiedzialnej za domenę. Przykłady: 76

77 Wpis webmaster.example.com. kontakt.example.com. oznacza, że adres osoby odpowiedzialnej to webmaster.example.com, i że jest rekord TXT dla danej domeny kontakt.example.com, który zawiera dodatkowe informacje o webmaster.example.com. Jeżeli rekord TXT kontakt.example.com nie istnieje to należy go wytworzyć. Wpis webmaster.example.com.. oznacza, że adres osoby odpowiedzialnej to webmaster.example.com, i że nie ma rekordu TXT z dodatkowymi informacjami. Pole TTL umożliwia podanie czasowego interwału (w sekundach), przez który ten rekord może być przetrzymywany w cache u (pamięci podręcznej) zanim źródło informacji powinno być ponownie zweryfikowane. Jeżeli podaną wartością będzie zero (0), to będzie oznaczać, że rekord nie powinien być trzymany w pamięci podręcznej, a jedynie użyty do obecnie trwającej transakcji. Pole Aktywny określa czy rekord PTR ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Rekord SRV Rekord SRV (ang. service locator) umożliwia zdefiniowanie serwerów pod różne usługi lub domeny. Niektóre protokoły takie jak SIP (ang. Session Initiation Protocol) czy XMPP (ang. Extensible Messaging and Presence Protocol) wymagają rekordów SRV. Rekord SRV ma następującą formę: _usługa_.protokół.nazwa TTL klasa SRV priorytet waga port cel usługa: Symboliczna nazwa pożądanej usługi protokół: Rodzaj protokołu komunikacji, zazwyczaj to TCP lub UDP nazwa: Nazwa domeny, której rekord dotyczy TTL: Czasowy interwał (w sekundach), przez który ten rekord może być przetrzymywany w cache u (pamięci podręcznej) zanim źródło informacji powinno być ponownie zweryfikowane. Jeżeli podaną wartością będzie zero (0), to będzie oznaczać, że rekord nie powinien być trzymany w pamięci podręcznej, a jedynie użyty do obecnie trwającej transakcji. klasa: standardowa klasa DNS (zawsze wartość IN) priorytet: priorytet hosta docelowego, im niższa wartość tym większe znaczenie rekordu waga: relatywna waga dla rekordów, które mają taki sam priorytet port: port protokołu TCP lub UDP, na którym usługa będzie dostępna cel: standardowa nazwa serwera, na którym jest świadczona usługa Przykład: 77

78 _sip_.tcp.example.com IN SRV sipserwer.example.com. Rekordy SRV umożliwiają osiągnąć wysoką dostępność i równoważenie obciążenia usług. Jeżeli zostanie stworzonych kilka rekordów SRV np. _sip._tcp.example.com IN SRV server1.example.com. _sip._tcp.example.com IN SRV server2.example.com. _sip._tcp.example.com IN SRV server3.example.com. to pierwszeństwo w obsłużeniu usługi będzie miał ten z najmniejszym priorytetem. Jeżeli rekordy mają taki sam priorytet to brana jest pod uwagę ich wagi. W powyższym przykładzie serwery pierwszy i drugi mają taki sam priorytet (10), dlatego one będą najpierw obsługiwały usługę w stosunku 60% do 40% (ponieważ serwer pierwszy ma wagę 60, a drugi 40). Jeżeli pierwszy serwer przestanie funkcjonować to serwer drugi przejmie obsługę usługi. Jeżeli zarówno pierwszy jak i drugi serwer przestaną funkcjonować, to trzeci serwer przejmie obsługę usługi. Dodanie rekordu SRV możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 44 po naciśnięciu przycisku SRV. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 52. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Rysunek 52 Moduł DNS, Strefy DNS, dodawanie nowej /edycja istniejącej strefy DNS, zakładka Wpisy, rekord SRV Pole Nazwa serwera umożliwia wpisanie rzeczywistej nazwy urządzenia, której tworzony rekord dotyczy. Wpisy FQDN (z ang. Fully Qualified Domain Name, pol. pełna jednoznaczna nazwa domenowa) są wspierane. FQDN określa położenie danego węzła w systemie DNS. Zazwyczaj wpis taki składa się z nazwy hosta, co najmniej jednej domeny (etykiety) wyższego poziomu rozdzielonych kropką (. ) i kończy się zawsze domeną najwyższego poziomu. Przykładowo jest pełną nazwą domenową gdzie www oznacza hosta, 78

79 example domenę drugiego poziomu, a.com domenę najwyższego poziomu. Jeżeli jest podawana nazwa FQDN to należy zakończyć wpis kropką (. ). W innym przypadku kropka nie jest wymagana. Przykładowe nazwy serwera: _sip._tcp.example.com. _sip._tcp Pole Wpis serwera powinien zawierać trzy wartość oddzielone spacjami. Pierwsza wartość określa wagę wpisu. Druga wartość określa nr portu, pod którym usługa będzie dostępna. Trzecia wartość określa nazwę docelowego serwera, która może być nazwa hosta lub FQDN (z ang. Fully Qualified Domain Name, pol. pełna jednoznaczna nazwa domenowa). FQDN określa położenie danego węzła w systemie DNS. Zazwyczaj wpis taki składa się z nazwy hosta, co najmniej jednej domeny (etykiety) wyższego poziomu rozdzielonych kropką (. ) i kończy się zawsze domeną najwyższego poziomu. Przykładowo jest pełną nazwą domenową gdzie www oznacza hosta, example domenę drugiego poziomu, a.com domenę najwyższego poziomu. Jeżeli jest podawana nazwa FQDN to należy zakończyć wpis kropką (. ). W innym przypadku kropka nie jest wymagana. Przykładowe wpisy serwera: 0 9 serwer.example.com. 0 9 serwer Pole Priorytet określa jakie priorytet ma rekord. Im mniejsza wartość zostanie podana tym większe on ma znaczenie. Zazwyczaj przypisuje się wartości z zakresu Pole TTL umożliwia podanie czasowego interwału (w sekundach), przez który ten rekord może być przetrzymywany w cache u (pamięci podręcznej) zanim źródło informacji powinno być ponownie zweryfikowane. Jeżeli podaną wartością będzie zero (0), to będzie oznaczać, że rekord nie powinien być trzymany w pamięci podręcznej, a jedynie użyty do obecnie trwającej transakcji. Pole Aktywny określa czy rekord SRV ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Rekord TXT Rekord TXT (ang. text record) umożliwia podanie dodatkowych informacji o domenie. Dodanie rekordu TXT możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 44 po naciśnięciu przycisku TXT. Pojawi się okno jak na rysunku Rysunek 53. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. 79

80 Rysunek 53 Moduł DNS, Strefy DNS, dodawanie nowej /edycja istniejącej strefy DNS, zakładka Wpisy, rekord TXT Pole Nazwa serwera umożliwia wpisanie rzeczywistej nazwy urządzenia, której tworzony rekord dotyczy. Wpisy FQDN (z ang. Fully Qualified Domain Name, pol. pełna jednoznaczna nazwa domenowa) są wspierane. FQDN określa położenie danego węzła w systemie DNS. Zazwyczaj wpis taki składa się z nazwy hosta, co najmniej jednej domeny (etykiety) wyższego poziomu rozdzielonych kropką (. ) i kończy się zawsze domeną najwyższego poziomu. Przykładowo jest pełną nazwą domenową gdzie www oznacza hosta, example domenę drugiego poziomu, a.com domenę najwyższego poziomu. Jeżeli jest podawana nazwa FQDN to należy zakończyć wpis kropką (. ). W innym przypadku kropka nie jest wymagana. Przykładowe nazwy serwera: server1.example.com. server1 Pole Tekst umożliwia wpisanie wyrażenia, które będzie zwracane tylko wtedy gdy odpowiednie zapytanie jest wysyłane do urządzenia podanego w polu Nazwa serwera. Pole TTL umożliwia podanie czasowego interwału (w sekundach), przez który ten rekord może być przetrzymywany w cache u (pamięci podręcznej) zanim źródło informacji powinno być ponownie zweryfikowane. Jeżeli podaną wartością będzie zero (0), to będzie oznaczać, że rekord nie powinien być trzymany w pamięci podręcznej, a jedynie użyty do obecnie trwającej transakcji. Pole Aktywny określa czy rekord TXT ma być włączony czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. 80

81 Edycja rekordów DNS możliwa jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 44. Należy wybrać odpowiedni rekord poprzez kliknięcie w jego nazwę. Pojawi się okno z formularzem wypełnionym danymi wcześniej. Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zapisz. Usunięcie rekordu DNS możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 44. Należy nacisnąć przycisk Usuń przy wpisie, który ma być usunięty. 81

82 Sekcja zapasowy DNS (Secondary DNS) Sekcja Zapasowy DNS umożliwia stworzenie zapasowej strefy, dla której inny serwer nazw jest podstawowym. Zapasowe strefy (Secondary Zones) Pozycja Zapasowe strefy umożliwia stworzenie zapasowych stref na serwerach nazw, dla których inny serwer nazw będzie podstawowym. Strefa DNS będzie automatycznie kopiowana z podstawowego serwera nazw na zapasowe, w taki sposób a by na wszystkich serwerach były aktualne dane. Jeżeli podstawowy serwer przestanie funkcjonować, to jego rolę przejmie zapasowy serwer nazw. Rysunek 54 Moduł DNS, sekcja Zapasowy DNS, pozycja Zapasowe strefy Dodanie zapasowej strefy możliwe jest z poziomu widocznego na rysunku po naciśnięciu przycisku Dodaj nową zapasową strefę DNS. Pojawi się okno jak na rysunku. Należy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk Zapisz. Pole Strefa DNS umożliwia podanie nazwy domeny, dla której ma być stworzona zapasowa strefa DNS np. ex ample.com. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nazwa domeny musi być zakończona kropką (. ). Pole NS umożliwia wpisanie adresu IP w wersji IPv4 serwera, który jest podstawowym serwerem nazw (ang. primary nameserver) dla danej domeny, np Pole Zezwól na przeniesienie stref do tych adresów IP umożliwia podanie jednego lub wielu adresów IP (oddzielonych przecinkami) w wersji IPv4 np , które będą mogły skopiować informacje o strefie DNS. W większości przypadków nie ma potrzeby wypełniania 82

83 tego pola gdyż lepiej zezwalać na kopiowanie strefy DNS z podstawowego serwera nazw (ang. primary nameserver) niż z zapasowego (ang. slave/secondary nameserver). Pole Aktywny określa czy zapasowa strefa DNS ma być włączona czy nie. Domyślnie ta opcja jest włączona. Rysunek 55 Moduł DNS, sekcja Zapasowy DNS, pozycja Zapasowe strefy, dodawanie nowej zapasowej strefy DNS 83

84 Moduł Narzędzia Zakładka Narzędzia umożliwia zmianę danych dotyczących konta użytkownika takich jak hasło, język domyślny panelu oraz podział limitów przestrzeni dyskowej dla poszczególnych usług. Hasło i język Opcja ta umożliwia zmianę hasła użytkownika oraz zmianę języka w panelu kontrolnym. Aby zmienić hasło na nowe, należy wpisać je w pola Hasło i Powtórz hasło. Pasek Siła hasła pokazuje na bieżąco jak tworzone hasło jest słabe lub silne. Po wpisaniu hasła należy nacisnąć przycisk Zapisz. Dobrym zwyczajem jest stosowanie przynajmniej ośmioznakowych haseł, składających się z dużych i małych liter oraz cyfr. Aby zmienić język panelu kontrolnego należy z listy rozwijalnej wybrać odpowiedni język (do wyboru polski i angielski)i nacisnąć przycisk Zapisz. Rysunek 56 Moduł Narzędzia, pozycja Hasło i język 84

85 Zarządzanie przestrzenią dyskową Zarządzanie przestrzenią dyskową dostępne jest z poziomu widocznego na rysunku Rysunek 57. Umożliwia przypisanie dla poszczególnych usług (poczta , strony WWW, bazy danych) przestrzeń dyskową. Domyślne przypisana przestrzeń dyskowa jest po równo na każdą z usług. Zmiana przypisanej przestrzeni dyskowej możliwa jest na dwa sposoby. Pierwszy, to ręczne wpisanie wartości w MB (megabajtach) dla każdej z usług. Drugi sposób to użycie suwaka, za pomocą którego można ustawić wartości w MB dla każdej z usług. Po przypisaniu wartości dla poszczególnych usług należy nacisnąć przycisk Zapisz. Aby przywrócić wartości domyślne należy nacisnąć przycisk Przywróć wartości początkowe. Rysunek 57 Moduł Narzędzia, pozycja Zarządzanie przestrzenią dyskową 85

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo.

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. 1. Logowanie do usługi 2 2. Informacje w panelu 3 2.1. Autowylogowanie 3 2.2. Informacje o kliencie i usłudze 3 2.3. Wykorzystanie limitu ruchu 4 3. Menu panelu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści... 2. 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4. 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5

1. Spis treści... 2. 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4. 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5 3.2. Planowanie backupu... 5 3.3. Management Console (Panel Administracyjny)...

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo