Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia r. Zamawiający:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr NIP: REGON: Fundacja Euro Nation zgodnie z art. 28 a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - jako oficjalny Partner projektu "PISZ ONLINE stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz współfinansowanego w 85 % w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka informuje o możliwości złożenia propozycji cenowej (dalej: oferty) w zakresie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym w opisie przedmiotu zamówienia w ramach prowadzonego rozeznania rynku zgodnie z 11 ust. 1, 2, 3, 4 Umowy o dofinansowanie o numerze POIG / I. Termin składania ofert: od r. do r. do W związku z prowadzonym rozeznaniem rynku prosimy o przesłanie ofert w w/w terminie. Oferty dla swej ważności muszą być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Oferty należy wysyłać w terminie wskazanym w pkt. I Termin składania ofert na adres: Fundacja Euro Nation, ul. Mickiewicza 18D lok. 2, Warszawa i/lub na adres Oferty muszą zawierać proponowaną cenę brutto każdego z 4 elementów stanowiących integralną całość zamówienia oraz cenę całkowitą brutto tj. cenę netto powiększoną o 23% podatek VAT, Osobą odpowiedzialną za udzielenie szczegółowych informacji po stronie Zamawiającego jest: Sz. p. Grzegorz Krauzowicz tel: tel. kom: Strona 1

2 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa wydatku na podstawie Wniosku aplikacyjnego: Wydatki na pokrycie kosztów usługi hostingu Wydatki na pokrycie kosztów usługi hostingu przez okres 36 miesięcy. Usługa będąca przedmiotem zamówienia musi dawać techniczną możliwość umieszczenia rozległego portalu informacyjnego z możliwością tworzenia społeczności web 2.0 z docelową ilością użytkowników nie mniej niż 700 osób w okresie realizacji. Przedmiotem zamówienia jest usługa hostingu współdzielonego lub dedykowanego zapewniająca techniczne możliwości wdrożenia portalu informacyjnego zawierającego platformę e-learning, forum internetowe, z których w toku prowadzonych szkoleń będzie korzystało nie mniej niż 700 osób. Minimalnie 1 baza MySQL 5 o wielkości co najmniej 400 MB, minimalnie 1 baza MSSQL 2008 o wielkości co najmniej 400 MB, obsługa PHP w wersji co najmniej 5.0 i ASP.NET w wersji co najmniej 3.5, miesięczny transfer co najmniej 30 GB miesięcznie, funkcjonalność tworzenia kopii zapasowych i przywracania baz danych, przestrzeń dyskowa co najmniej 4 GB Kryteria oceny: (100% ceny) Zamawiający dokona oceny atrakcyjności oferty biorąc pod uwagę cenę brutto Kryterium I oceniana będzie cena brutto oferty w skali 1-100, najwyższą ocenę 100 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną wg wzoru: K1 = C min / C of * 100 pkt Gdzie: K1 kryterium pierwsze C min najniższa zaoferowana cena brutto C of cena brutto badanej oferty Maksymalna ilość punktów: 100 2: Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania konta operatorskiego platformy videokonferencyjnej Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania konta operatorskiego platformy videokonferencyjnej przez okres 36 miesięcy. Opłacenie dzierżawy konta operatorskiego do platformy videokonferencyjnej u dystrybutora. Konto operatorskie musi dawać możliwość transmisji strumienia video na żywo przy założeniu transmisji od trenera widocznej przez nie mniej niż 20 osób biorących udział w 1 szkoleniu jednocześnie. Kryteria oceny: (100% ceny). Zamawiający dokona oceny atrakcyjności oferty biorąc pod uwagę cenę brutto Kryterium I oceniana będzie cena brutto oferty w skali 1-100, najwyższą ocenę 100 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną wg wzoru: K1 = C min / C of * 100 pkt Gdzie: K1 kryterium pierwsze C min najniższa zaoferowana cena brutto C of cena brutto badanej oferty Maksymalna ilość punktów: 100 Strona 2

3 3. Wydatki na pokrycie kosztów stworzenia portalu e-learningowego Stworzenie portalu e-learingowego umożliwiającego promocję projektu unijnego oraz przeprowadzenie szkoleń dzięki e-learning Grafika powinna zostać pocięta i zoptymalizowana pod względem możliwości serwera. Kodowanie kodu html. powinno zostać wykonane według standardów organizacji w3c (http://www.w3.org). Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów i gwarancji kompatybilności w następujących przeglądarkach i systemach operacyjnych: - Internet Explorer 8 (Windows) - Internet Explorer 7 (Windows) - Mozilla Firefox 3 i nowsze (Windows i Linux) - Google Chrome (Windows i Linux) - Opera 9.6 i nowsze (Windows i Linux) - Safari (Windows, MAC) Portal e-learningowy zostanie dostosowany w wersji dla osób niedowidzących wersja w wysokim kontraście oraz z możliwością powiększenia tekstów. Komponenty portalu e-learingowego: a) CMS (Content Management System) system zarządzania treścią CMS powinien zawierać: - Możliwość tworzenia dynamicznego, hierarchicznego MENU - Edycja stron poprzez rozbudowany edytor treści (standardowe funkcje edytora tekstu, dodawanie mediów, galerii, hiperłącza, tabele, palety kolorów itp.) - Zarządzanie zawartością CMS-a oraz tworzenie stron "statycznych" składających się z tekstu i grafiki, bez wymaganej znajomości HTML - Dostęp użytkowników wyłącznie po zalogowaniu - Możliwość zarządzania kontami użytkowników obsługujących CMS - Różne poziomy dostępu dla różnych profili użytkowników prosty system definiowania uprawnień - Możliwość załączania plików typu doc, pdf, jpg, video, audio - Wyszukiwarkę artykułów i plików na poziomie CMS - Moduł do tworzenia galerii tematycznych zdjęć; możliwość podglądu listy utworzonych Galerii z możliwością wyboru, opisu, podglądu i ustawienia kolejności do publikacji na stronie - Moduł statystyk serwisu korzystający z Google Analytics lub moduł równoważny - System CMS musi być przejrzysty i intuicyjny umożliwiający korzystanie osobom nie posiadającym specjalistycznego wykształcenia technicznego (informatycznego) b) Forum internetowe Zamawiający dopuszcza, aby forum internetowe zostało oparte o skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego oprogramowanie Open Source. Forum internetowe, do którego odnośnik będzie znajdował się na stronie głównej portalu, powinno spełniać następujące warunki. - Szata graficzna zgodna z portalem - Dokonanie konfiguracji i nadanie uprawnień administracyjnych osobom po stronie zamawiającego. - Integracja w zakresie użytkowników logowanie na stronie głównej portalu jednoznaczne Strona 3

4 z zalogowaniem do forum. - Możliwość jednoczesnego korzystania przez nie mniej niż 700 użytkowników c) System e-learningu Zamawiający dopuszcza, aby system e-learingu został oparty o skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego oprogramowanie Open Source. System umożliwiający publikowanie kursów i prowadzenie szkoleń on-line, powinien spełniać następujące warunki. - Szata graficzna zgodna z portalem - Dokonanie konfiguracji i nadanie uprawnień administracyjnych osobom po stronie Zamawiającego. - Integracja w zakresie użytkowników logowanie na stronie głównej portalu jednoznaczne z zalogowaniem do forum. - Możliwość jednoczesnego korzystania przez nie mniej niż 700 użytkowników d) Moduł społeczności WEB 2.0 Zamawiający dopuszcza, aby moduł społeczności WEB 2.0 został oparty o skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego oprogramowanie Open Source. Moduł będzie zawierał następujące funkcjonalności społecznościowe. - Rejestracja osoby w systemie będzie dawała jej dostęp do zasobów forum oraz e-learningu - Możliwość przeglądania zarejestrowanych osób na stronie portalu - Zarejestrowana osoba otrzyma własny panel, w którym będzie mogła zarządzać własnymi danymi - Możliwość jednoczesnego korzystania przez nie mniej niż 700 użytkowników e) Moduł ofert pracy Zamawiający dopuszcza, aby moduł ofert pracy został oparty o skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego oprogramowanie Open Source. Funkcjonalność publikowania ofert pracy powinna być zintegrowana z systemem CMS oraz zawierać następujące parametry. - Prezentowanie listy ofert pracy w publicznej części serwisu - Możliwość przeszukiwania ofert pracy po słowach kluczowych oraz dacie wprowadzenia - Po stronie CMS system zarządzania ogłoszeniami - Ogłoszenia o pracę powinny zawierać nie mniej niż opis stanowiska pracy, dane kontaktowe i rejestracyjne pracodawcy, wraz z terminem ważności oferty - Możliwość nadawania uprawnień użytkownikom do zarządzania ogłoszeniami Kryteria oceny: (100% ceny). Zamawiający dokona oceny atrakcyjności oferty biorąc pod uwagę cenę brutto Kryterium I oceniana będzie cena brutto oferty w skali 1-100, najwyższą ocenę 100 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną wg wzoru: K1 = C min / C of * 100 pkt Gdzie: K1 kryterium pierwsze C min najniższa zaoferowana cena brutto Strona 4

5 C of cena brutto badanej oferty Maksymalna ilość punktów: Wydatki na zakup narzędzia niezbędnego dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, wraz z kosztami utrzymania Wydatki na pokrycie kosztów narzędzia warstwy programowej, niezbędnego dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji okres 48 miesięcy. Zakup certyfikatu SSL (Secure socket layer) - Siła szyfrowania nie mniejszej niż 256 bit - Długość klucza szyfrowania nie mniejsza niż 2048 bit - Zapewnienie ochrony nielimitowanej liczby serwerów - Gwarancja ponownego wydania certyfikaty na podstawie wygenerowanego CSL - Obsługa przez wszystkie najpopularniejsze przeglądarki (nie mniej niż): Internet Explorer 8 (Windows), Internet Explorer 7 (Windows), Mozilla Firefox 3 i nowsze (Windows i Linux), Google Chrome (Windows i Linux), Opera 9.6 i nowsze (Windows i Linux), Safari (Windows, MAC) - Dynamiczna pieczęć znakująca zabezpieczoną stronę. - Możliwość rozbudowy o technologię SGC - Ochrona przez atakami pfishingowymi - Wsparcie techniczne Kryteria oceny: (100% ceny).zamawiający dokona oceny atrakcyjności oferty biorąc pod uwagę cenę brutto. Kryterium I oceniana będzie cena brutto oferty w skali 1-100, najwyższą ocenę 100 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną wg wzoru: K1 = C min / C of * 100 pkt Gdzie: K1 kryterium pierwsze C min najniższa zaoferowana cena brutto C of cena brutto badanej oferty Maksymalna ilość punktów: 100 III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1, w języku polskim, w formie pisemnej, drukowanymi literami lub pismem komputerowym, nieścieralnym atramentem. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, lub przesłać jako załącznik w formacie.pdf pocztą elektroniczną wpisując w temacie: Oferta dla Projektu gminy Pisz. Na adres IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamówienie zostanie zrealizowane wg terminu wskazanego w umowie. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. Strona 5

6 V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać osobiście lub na piśmie (pocztą, pocztą kurierską) na adres: Fundacja Euro Nation, ul. Mickiewicza 18D lok. 2, Warszawa z dopiskiem: Oferta dla Projektu gminy Pisz lub elektronicznie w wersji.pdf na adres: w temacie wpisując: Oferta dla Projektu gminy Pisz do dnia r. do godz. 16:30. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. VI. UMOWA Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta otrzyma najwięcej punktów podczas oceny oferty. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku zaistnieje okoliczności niemożliwych lub trudnych w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w umowie, szczególnie w zakresie. 1) zmian terminu wykonania zamówienia 2) zmian sposobu wykonania zamówienia 3) zmiana sposobu płatności 4) zmiany elementów świadczenia na nie gorsze niż określone w umowie VII. INFORMACJA DODATKOWA NA TEMAT PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Informujemy, że w ramach projektów UE, w przypadku realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto Fundacja Euro Nation, w celu zapewnienia realizacji zasady konkurencyjności musi stosować się do następujących reguł: a) do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; równocześnie beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności: - opis przedmiotu zamówienia, - kryteria oceny oferty, - termin składania ofert. b) w przypadku gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną; c) do wybrania najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty; d) wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia dokonuje w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks; Strona 6

7 e) w przypadku gdy stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, może zostać wezwany - na wniosek Instytucji Wdrażającej lub Pośredniczącej lub organów kontrolnych - do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie. ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA KONKURSU BEZ PODANIA PRZYCZYNY ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODRZUCENIA OFERTY, KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ, KTÓRĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDZIAŁ NA REALIZACJE ZADANIA. Strona 7

8 Formularz oferty Załącznik nr 1 Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr NIP REGON (miejscowość i data) Wykonawca: Nazwa/imię i nazwisko. Siedziba/adres kontaktowy.. Nr telefonu.. Nr NIP Nr REGON. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia r. dostarczone w ramach procedury rozeznania rynku w trakcie projekty pn. "PISZ ONLINE rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Pisz Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w części I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA za cenę: 1. Nazwa wydatku na podstawie Wniosku aplikacyjnego: Wydatki na pokrycie kosztów usługi hostingu:. (brutto) (słownie... ) zł brutto. 2. Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania konta operatorskiego platformy videokonferencyjnej:. (brutto) (słownie.. ) zł brutto. 3. Wydatki na pokrycie kosztów stworzenia portalu e-learningowego:. (brutto) (słownie ) zł brutto. 4. Wydatki na zakup narzędzia warstwy programowej, niezbędnego dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, wraz z kosztami utrzymania... (brutto). (słownie... ) zł brutto. RAZEM:. (brutto) (słownie... ) zł brutto. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1 z dnia r. Oświadczam, iż zapoznałem się z zapytaniem ofertowym nr 1 z dnia r. oraz przyjmuję zawarte w nim warunki i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym nr 1 z dnia r. Z zastrzeżeniem praw wynikających z umowy. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.. Miejscowość, data. Podpis Strona 8

9 Załącznik nr 2 Wzór umowy Nr. z dnia Zawarta w dniu r., w w wyniku przeprowadzenia procedury rozeznania rynku zgodnej z 11 Umowy o dofinansowanie o numerze POIG / Pomiędzy: Fundacją Euro Nation, z siedzibą przy ulicy Raciborskiej 23, Warszawa zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr , NIP , REGON Reprezentowanym przez Grzegorza Krauzowicza Prezesa Zarządu. a:... wpisaną do pod nr.... NIP. Regon... zwanym dalej Wykonawcą. a wspólnie zwanych dalej Stronami. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w pkt. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn.: PISZ ONLINE rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Pisz, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w 1 z najwyższą starannością, najlepszą posiadają wiedzą i dbałością wynikającą z zawodowego charakteru wykonywania przez niego działalności, zgodnie z ofertą cenową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dostarczoną mu przez Zamawiającego mapę strony. 5. Wykonawca jest zobowiązany: a. przedstawić minimum dwie propozycje grafiki strony b. wprowadzić w wybranej propozycji zmiany zgodnych z wcześniejszymi założeniami c. oferować możliwość trzykrotnego wprowadzania zmian Strona 9

10 d. dostarczyć finalną wersję grafiki w plikach graficznych otwartych Powyższe wytyczne dotyczą stworzenia strony głównej a także podstron wymienionych w mapie strony dostarczonej przez Zamawiającego. 6. Przedmiot umowy uważa się za wykonany z chwilą podpisana protokołu całościowego odbioru bez uwag. 2. TERMINY 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z terminie od.. r. do r. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Wykonawcą szczegółowych terminów odbiorów częściowych wykonania przedmiotu umowy. 3. PŁATNOŚCI 1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie.zł (brutto) (słownie:..), (brutto) 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej przez niego faktury VAT, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy o nr Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. KOMUNIKACJA 1. Zamawiający w trakcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w każdej chwili będzie miał możliwość kontroli stanu realizacji przedmiotu umowy. 2. Wszelkie uwagi, pytania, sugestie dotyczące przedmiotu umowy, Strony będą zgłaszały w formie pisemnej pocztą, lub drogą elektroniczną na adres: a. Zamawiającego - b. Wykonawcy -. Z jednoczesnym oznaczeniem daty i godziny zgłoszenia. 3. Wykonawca ma na odpowiedź nie więcej niż 3 dni robocze, 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompetentnej osoby odpowiedzialnej za współpracę z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy. 5. KARY UMOWNE 1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, Zamawiający może nałożyć karę w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną, o której mowa w ust. 1 i 2. Strona 10

11 6. ZMIANY W UMOWIE 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zastrzega możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w umowie, szczególnie w zakresie. a) zmian terminu wykonania zamówienia b) zmian sposobu wykonania zamówienia c) zmiana sposobu płatności d) zmiany elementów świadczenia na nie gorsze niż określone w umowie 7. REGULACJE PRAWNE W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 8. WŁAŚCIWOŚCI SĄDOWE Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9. PRZEPISY KOŃCOWE 1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony umowy do momentu zakończenia wszystkich czynności wynikających z przedmiotu umowy. 2. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 3. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 1) załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia r. 2) załącznik nr 2 Formularz oferty z dnia.r.. Data, miejsce, podpis. Data, miejsce, podpis. Pieczęć. Pieczęć Strona 11

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo