praktyczne zastosowania mechanizmów QoS, Linuxowe HTB paweł kudzia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "praktyczne zastosowania mechanizmów QoS, Linuxowe HTB paweł kudzia"

Transkrypt

1 praktyczne zastosowania mechanizmów QoS, Linuxowe HTB paweł kudzia

2 QoS czyli.. racjonalne wykorzystanie dostpnego zasobu poprzez wyrónienie klas ruchu traktowanych w róny sposób. dostosowanie przepływnoci dostarczanej poszczególnym klasom usług do faktycznych potrzeb z uwzgldnieniem pewnych priorytetów.

3 problemy z obsług best effort przeplywnosc ruch best effort przeplywnosc lacza ruch interaktywny przepustowosc wymagana dostarczona przeplywnosc rozwiazanie pozadane czas

4 wpływ uplaodu na download

5 problem opónionych ACK sam download: download i upload: download i upload z priorytetyzacj ACK: Animacja z

6 problemy z kolejk fifo ADSL szkielet DSLAM lan Szybkie zródla danych 1 5 Kolejka FIFO do interfejsu sieciowego Pakiety 7 odrzucone 2 1 lacze [waskie gardlo]

7 kolejki + buforuj dane napływajce zbyt szybko kb/sec - ale wprowadzaj opónienie [zmienne] -..i maj skoczony rozmiar. po zapełnieniu kolejki pakiety s odrzucane. nie mona przewidzie, które pakiety zostan odrzucone. takie rozwizanie nie jest przyjazne dla protokołu TCP [lawinowe retransmisje z wielu ródeł w momencie gdy pakiety zaczynaj by odrzucane]. rozwizanie? RED.

8 parametry QoS przepływno odpowiedniki CIR i EIR, priorytet przydzielania pasma ponad CIR opónienie zmienno opónienia [jitter] straty pakietów

9 QoS - etapy procesy generujace ruch dane przekazywane z innego interfejsu interfejs sieciowy klasyfikacja kolejkowanie scheduling

10 klasyfikacja na poziomie zawartoci pakietu [zazwyczaj pola nagłówka] przyporzdkowuje pakiet do wybranej klasy obsługi kolejkowanie przechowywanie pakietów w oczekiwaniu na transmisj scheduling wybór kolejki z której pakiet zostanie pobrany i wysłany do sieci. kolejkowanie i scheduling czsto s łczone razem i nazywane dyscyplinami kolejkowania [ queuing disciplines ].

11 mechanizmy dostpne w Linuxie elastyczne klasyfikatory pola nagłówka [porty, ródło, cel, TOS]. reguły opisane poleceniem tc i iptables rozmaite dyscypliny kolejkowania : bezklasowe [FIFO, proste ograniczenie przepływnoci - TBF, sprawiedliwe SFQ], oparte o klasy, pozwalajce budowa struktury drzewiaste [CBQ, HTB]

12 droga pakietu w jdrze Linuxa procesy input output siec prerouting forward postrouting siec ingres QOS egres QOS filtr pakietów kontrola poprzez iptables QoS kontrolowany poleceniem tc Na podstawie

13 miejsce kształtowania ruch standardowe jdra dostarczaj znacznie bogatszy zestaw narzdzi do kształtowania ruchu wychodzcego [egress] ni przychodzcego [ingress]. najczciej ogranicza si ruch wychodzcy z routera. Interfejs LAN ograniczenie downloadu lan inet Interfejs WAN ograniczenie uploadu

14 konkrety - HTB klasy powizane ze sob hierarchicznie korzeniem drzewa jest interfejs sieciowy klasy-dzieci mog poycza midzy sob niewykorzystane pasmo parametry QoS opisujce klas RATE CEIL PRIO

15 drzefko Reszta 1:1 RATE = 100MBit/s CEIL = 100MBit/s lan eth1 eth0 inet LAN 1:2 RATE = 99Mbit/s CEIL = 100Mbit/s PRIO = 2 UDP 1:4 RATE = 100kBit/s CEIL = 300kbit/s PRIO = 1 INET 1:3 RATE = 1024Bit/s CEIL = 1024kBit/s PRIO = 1 Reszta 1:5 RATE = 900kBit/s CEIL = 1024kBit/s PRIO = 2 Abonenci 1:x RATE = 128kbit/s CEIL =? PRIO = const

16 poyczanie pasma wystpuje pomidzy klasami majcymi tego samego rodzica im nisze PRIO tym wyszy priorytet przydzielania pasma CEIL = 4Mbit/s RATE = 4Mbit/s CEIL = 4Mbit/s RATE = 1Mbit/s PRIO = 1 CEIL = 4Mbit/s RATE = 3Mbit/s PRIO = 1 TCP1 TCP2 Na podstawie

17 klasyfikacja przydzielanie pakietów do konkretnych klas na podstawie zdefiniowanych filtrów do filtrowania moemy wykorzysta : filtr u32 kontrolujcy pola nagłówka [tc] znaczniki [marks] nadawane w tablicach mangle lub nowy cel CLASSIFY w łacuchach [iptables]: PREROUTING [tylko znczniki] POSTROUTING, FORWARD, OUTPUT, eth1 1:1 INET 1:3 UDP 1:4 reszta 1:5 Abonenci 1:x

18 klasyfikacja - przykłady iptables iptables \ -t mangle -A POSTROUTING \ -i eth0 -s [.inne.filty.] \ -j CLASSIFY --set-class 1:3 tc: tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip \ prio 100 u32 match ip src classid 1:3 iptables [mark] + tc: iptables -t mangle -A PREROUTING \ i eth0 -s \ -j MARK --set-mark 1234 tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip \ prio 2 handle 1234 fw classid 1:3

19 po co ten mark? SNAT/MASQUERADE siec prerouting forward postrouting siec ingres QOS egres QOS pakiety z adresami zródlowymi prywatnymi pakiety ze zmienionym adresem zródlowym dane wysylane z lanu do Sieci w przypadku stosowania translacji adresów ródłowych [NAT a] informacja o adresie nadawcy z siecilokalnej tracona jest w po przejciu pakietu przez łacuch postrouting tablicy nat kolejki egres widz pakiety cigle z tym samym adresem ródłowym [publicznym]. rozwizanie znakowanie pakietów [znacznik przechowywany jest w pamici systemu a do opuszczenia pkt interfejsem sieciowym].

20 przykład praktyczny cel: likwidacja efektu wysyconego uploadu sposób realizacji: wyrónienie kolejki o wyszym priorytecie dla małych pakietów [w szczególnoci pakietów z ustawion flag ACK, nie nioscych danych, VoIP]. wyrónienie kolejki dla ruchu o podwyszonym priorytecie [ssh] wyrónienie kolejki dla pozostałego ruchu [reszta uploadu]

21 skrypt eth1 1:1 RATE = 100Mbit/s CEIL = 100Mbit/s INET 1:2 RATE = 256kbit/s CEIL = 256kbit/s Krótkie pkt 1:3 RATE = 32kbit/s CEIL = 128kbit/s PRIO = 1 SSH pkt 1:4 RATE = 32kbit/s CEIL = 128kbit/s PRIO = 2 Reszta pkt 1:5 RATE = 128kbit/s CEIL = 256kbit/s PRIO = 2

22 moment uruchomienia QoS a priorytetyzujcego krótkie pakiety rezultat

23 SFQ - sprawiedliwo w obrbie jednej kolejki filtry eth1 SFQ funkcja mieszajaca 1024 kolejki

24 inne przykłady zastosowania lan osobna kolejka dla kazdego abonamenta lan szkielet inet lan kolejki wg typów uslug

25 routery dostpowe kolejki wynikajce z typu abonamentu. [manipulacjia wartociami CEIL i PRIO]

26 router brzegowy wyróniono 4 klasy ruchu: ruch TCP z portem ródłowym/docelowym poniej 1024 lub portem 3389 [RDP] ruch icmp lub pakiety < 128B ruch UDP cała reszta. parametry RATE, CEIL i PRIO zostały dobrane empirycznie / na podstawie obserwacji.

27 routery dostpowe P4 / Athlony 2-3GHz, 512MB ram, Linux routing [~50 tras, OSPF] hub DC++, statystyki, w3cache QoS dla łcze 2-16Mbit/s, podział pasma wg adresu ródłowego/docelowego [intserv]. Max. liczba kolejek: ~690 IN, ~690 OUT. obcienie jest akceptowalne - w godzinach szczytu load ~ router brzegowy P4 3GHz, 1024MB RAM, Linux 2.6.8: routing [~50 tras, OSPF] obsługa poczty, hub DC++, hosting [ %^&*(#! ] QoS dla łcze 31Mbit/s, Podział przepływnoci wg typu usługi [diffserv]. 4 IN, 4 kolejki OUT: brak znaczcego obcienia procesora. Load ~0.5.

28 praktyki operatorów + zmiana parametrów QoS w zalenoci od pory dnia dyskryminacja ruchu z sport > 1024 dysrkyminacja ruchu na portach nieznanych [biała lista : 22, 25, 53, 80, 110, 143, , 3389, icmp, udp] dyskryminacja ruchu z okrelonych AS ów [TP]

29 podsumowanie QoS jest potrzebny gdy: wymagania przewyszaj dostpne zasoby łczymy ze sob sieci o rónych przepływnociach Linux pozwala na realizacj QoS na mał i redni skal dziki mechanizmom dostpnym w standardowych kernelach.

30 ródła informacji Linux Advanced Routing And Traffic Control strona domowa HTB Guide to IP Layer Network Administration with Linux HTB - Stranik Trafficu Sterowanie przepływem danych w Linuksie Shaping bandwidth with Linux

31 materiały do laborki [dla studiów dziennych]

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Wiele łącz internetowych poprzez zrównoważenie ruchu i zarządzanie Failover

Wiele łącz internetowych poprzez zrównoważenie ruchu i zarządzanie Failover Wiele łącz internetowych poprzez zrównoważenie ruchu i zarządzanie Failover Celem niniejszego dokumentu jest opis stworzenia routera dostępu sieci, który korzysta z wielu połączeń z Internetem w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet:

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: Porty te tworzą przełącznik (ang. switch), tzn. posiadają zdolność wzajemnej komunikacji z prędkością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług.

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Raporty i dokumentacja Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Autor: Piotr Szczepanik Data: 5 stycze 2004 Koszmarami nocnymi kadego administratora

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 7 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Zestaw komputerowy 12 sztuk Lp. Nazwa Wymagane parametry minimalne komponentu 1. Procesor: umożliwiający uzyskanie minimum 181 punktów w teście

Bardziej szczegółowo

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu 90 JAROSŁAW JANKOWSKI, SYLWIA JASIAK dr inż. Jarosław Jankowski mgr inż. Sylwia Jasiak Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Model integracji systemów komunikacji interaktywnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo