Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku"

Transkrypt

1 Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Ústav sociálnych vied Katedra sociálnej práce Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2016

2 Katolícka univerzita v Ružomberku PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav sociálnych vied Katedra sociálnej práce Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2016 Ružomberok, 19. január

3 3

4 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚSTAVE SOCIÁLNYCH VIED A KATEDRE SOCIÁLNEJ PRÁCE Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied Hrabovská cesta 1, Ružomberok, Tel.: , klapka 1410 Riaditeľka ústavu: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Asistentka riaditeľky ústavu: Mgr. Alena Zaťková Štruktúra funkčných miest Profesori: prof. dr hab. Andrzej Gretkowski prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Odborný asistent: Mgr. Daniel Markovič, PhD. Denní doktorandi: uvedení v kapitole 6 4

5 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce Hrabovská cesta 1, Ružomberok, Tel , klapka 1415, Vedúci katedry: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. zástupca vedúceho katedry: PhDr. Angela Almašiová, PhD. Tajomník: PhDr. Lenka Štefáková, PhD. sekretariát katedry: Mgr. Alena Zaťková Štruktúra funkčných miest: profesor: prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. docent: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA (externý spolupracovník) doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (externý spolupracovník) odborný asistent: PhDr. Angela Almašiová, PhD. JUDr. Juraj Čech, PhD. Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. Mgr. Katarína Kohútová, PhD. (od ) PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. PhDr. Lenka Štefáková, PhD. PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. (externá spolupracovníčka) PhDr. Jozef Pauk, PhD. (externý spolupracovník) 5

6 2. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ ÚSV A KSP ZA UPLYNULÝ ROK 2. 1 Najvýznamnejšie podujatia organizované Ústavom sociálnych vied (zoradené chronologicky) Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií V. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Organizátori: Pedagogická fakulta KU, Inštitút Viktora Trstenského v Starej Ľubovni, Katedra sociálnej práce v Starej Ľubovni, Ústav sociálnych vied, Mesto Stará Ľubovňa, Výzvy súčasného sociálneho poradenstva, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou konaná dňa 6. júna 2016 na pôde Ústavu sociálnych vied PF KU v Ružomberku. Výmena najnovších poznatkov ohľadom sociálneho poradenstva a prezentácia aktuálnych výsledkov výskumov a prognóz smerovania poradenstva. Hlavnou vedeckou garantkou a organizátorkou konferencie bola doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. Konferenciu otvoril rektor KU prof. Jozef Jarab a dekan PF KU doc. Tomáš Jablonský. Vedeckými garantmi konferencie boli prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. a prof. Andrzej Gretkowski. Vedecký výbor tvorili: prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. prof. PhDr. Jana Levická, PhD. prof. PhDr. Mária Machalová, CSc. dr. hab. Norbert G. Pikula, prof. UP prof. Nadzw. dr hab. Stanislaw Lipiński doc. PaeDr. Peter Jusko, PhD. doc. PhDr. PaeDr. Lýdia Lehoczká, PhD. doc. PhDr. Ewa Mydlíková, PhD. Mgr. Daniel Markovič, PhD. Na konferencii bol prezentovaný aj študijný program poradenstvo a sociálna komunikácia v študijnom odbore sociálna práca, ktorý je možné študovať na Slovensku iba na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Smútok zo straty dieťaťa formy pomoci a podpory, hosťovská prednáška pre študentov a doktorandov prof. dr hab. Andrzeja Gretkowskeho konaná dňa na pôde PF KU v Ružomberku. Prednáška zameraná na smútok, ktorý prežívajú blízki po strate svojho dieťaťa. Cieľom prednášky bola 6

7 orientácia na formy pomoci zo zreteľom na správne zvládnutie zložitej životnej situácie súvisiacej so stratou dieťaťa v rodine. Ústav sociálnych vied a Katedra sociálnej práce PF KU spoluorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu v Poľsku, V Płocku sa konala októbra 2016 medzinárodná vedecká konferencia Człowiek w obliczu zmiany konteksty medyczne, edukacyjne, społeczne i psychologiczne. Patronát nad konferenciou prijal: Marszalek Województwa Mazowieckiego Adam STRUZIK a dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku Stanisław KWIATKOWSKI. Hlavným organizátorom konferencie bol Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku v spolupráci: Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Ústavu sociálnych vied a Katedry sociálnej prace (Slovensko), Wydziału Nauk Społecznych Katedry Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Vedeckým garantom konferencie bol prof. Andrzej Gretkowski. Za Pedagogickú fakultu KU vedeckú garanciu zabezpečovali prof. PhDr. Anna ŽILOVÁ, PhD., doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., mim. prof. KU, doc. Ing. PhDr. Emília JANIGOVÁ, PhD. a doc. PhDr. Alena NOVOTNÁ, PhD. Na konferencii aktívne vystúpili prof. Žilová a doc. Novotná. Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku konaný v dňoch Obsahom týždňa vedy boli prednášky, semináre, výstavy, prezentácie, workshop, konferencie a koncert. Za Ústav sociálnych vied predniesol Mgr. Daniel Markovič, PhD. prednášku venovanú téme Typológia minoritných skupín, v ktorej sa podrobne venoval poskytnutiu syntetizujúceho pohľadu na minoritné skupiny a predstaveniu typológie, do ktorej môžeme zahrnúť všetky minoritné skupiny. Doktorandi doktorandom Lepšie zažiť ako počuť, ale aj tak

8 V rámci Týždňa vedy bol Ústavom sociálnych vied PF KU realizovaný workshop. Bol vytvorený priestor najmä pre výmenu skúsenosti zo študijného pobytu Erasmus+ a iných študijných pobytov. Fórum moderovali Mgr. Kristína Pekarová a Mgr. Barborka Holíková. 1. Česká republika, Brno: , absolvovala a prezentovala Mgr. Ivana Pavlicová. Zúčastnila sa pobytu na Psychologickom ústave AV ČR v Brne, kde aktívne participovala na projekte Prediktory generativity v strednej dospelosti. Ide o longitudinálnu štúdiu. 2. Česká republika, Brno: , absolvovali a prezentovali Mgr. Vladimíra Gardianová, Mgr. Kristína Kazimierová, Mgr. Zuzana Pekarová. Zúčastnili sa pobytu s cieľom odbornej stáže v neziskovej organizácii Centrum pro rodinu a sociálni péči. 3. Česká republika, Brno: , absolvovali a prezentovali Mgr. Kristína Pekarová a Mgr. Barbora Holíková. Zúčastnili sa taktiež odbornej stáže v Centre pre rodinu a sociálnu starostlivosť v Brne, kde sa aktívne zúčastnili na vzdelávacích podujatiach a programoch pre rodiny s deťmi s ADHD a pracovníkov pomáhajúcich profesií. 4. Lotyšsko, Riga: Absolvoval a prezentoval Mgr. Boris Pták. Zúčastnil sa študijného pobytu na Rigas Stradina Universitate v Rige, kde aktívnou aj pasívnou účasťou participoval na výučbe v rámci programu Erasmus+ (mobilita študenta). 5. Poľsko, Bielsko-Biala. V dňoch až Absolvovali a prezentovali Mgr. Boris Pták a Mgr. Karolína Hančinová. V Poľsku sa konala prvá medzinárodná konferencia pre študentov na tému Modern measurement of energy security in Europe. Študentom sociálnej práce z Pedagogickej fakulty KU v sprievode PhDr. Vladimíry Hulinovej, PhD. a Mgr. Daniela Markoviča, PhD. bolo umožnené participovať na tejto konferencii prostredníctvom programu Erasmus+. Uvedení vyučujúci zároveň viedli prednášky a semináre. Pracovné, dobrovoľnícke a iné odborné stáže s grantom EÚ, prednáška konaná na Ústave sociálnych vied Prednášajúcou bola Mgr. Katarína Őzger. Obsahom prednášky boli jednotlivé programy Erasmus+, poradenstvo vhodnosti výberu programu a výmena praktických zručností a skúseností. Cieľom prednášky bolo poskytnutie pomoci študentom zorientovať sa v širokej ponuke príležitostí a motivácia k ich využívaniu. 8

9 Aplikácia manažérskych zručnosti v sociálnej práci, prednáška konaná dňa Autorka príspevku Mgr. Janeta Teluchová. Obsahom prednášky bola teoretická analýza manažérskych zručností a ich aplikácia do sociálnej sféry. Organizátor prednášky: Ústav sociálnych vied PF KU. Riziká pri práci terénneho sociálneho pracovníka, prednáška konaná dňa Autorka príspevku Mgr. Kristína Kazimierová. Obsahom prednášky bol podrobný popis vybraných rizikových situácií pri výkone terénneho sociálneho pracovníka, kde autorka dopodrobna zanalyzovala vzniknuté situácie. Organizátor prednášky: Ústav sociálnych vied PF KU. III. medzinárodná konferencia pod názvom Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách konaná v dňoch na Detašovanom pracovisku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. Jej spoluorganizátormi boli Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. - Detašované pracovisko Bl. Metóda Dominika Trčku Michalovce, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied, Warsawa Management University, Faculty Of Psychology, Warsawa, Poľsko. Ciele konferencie: Výmena najnovších poznatkov komunitnej práce v oblasti starostlivosti o človeka. Prezentácia výsledkov výskumov v predmetnej a príbuznej oblasti. Smerovanie komunitnej práce zameranej na pomoc človeku v núdzi v súčasnosti (Slovensko aj zahraničie). Výskumné zistenia v téme konferencie za PF KU Ružomberok aktívne prezentovali prof. Anna Žilová a doc. Alena Novotná. 9

10 Nasledujúce podujatia organizovala Katedra sociálnej práce PF KU, ale organizačne sa na nej podieľali aj doktorandi Ústavu sociálnych vied XIII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Cieľom konferencie bola výmena skúsenosti zdravotníckych a sociálnych pracovníkov v priamej práci s prijímateľom sociálnych služieb. Hlavnými témami boli: multiodborová spolupráca v sociálnych službách, kto v zariadeniach sociálnych služieb poskytuje odbornú ošetrovateľskú starostlivosť, multidisciplinárny tím v procese individuálneho plánovania sociálnych služieb. Organizátorom bola Katedra sociálnej práce PF KU v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Radou pre sestry pracujúce v NZZ, Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Odborný garant konferencie: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. Ružomberok, september Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. 8. medzinárodná vedecká konferencia. Organizátormi boli Katedra sociálnej práce PF KU, Fakulta zdravotníctva KU spolu s: Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, PL, Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studii, CZ, Vid Vitenskapelige Høgskole, NO, Mykolas Romeris University, LT, Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci. Konferencia bola zameraná na nasledujúce témy: Kooperácia zdravotníckych a sociálnych pracovníkov v súčasnej praxi, Aktuálne výskumy marginalizovaných skupín v kontexte sociálnych a zdravotníckych vied, Rodina ako cieľová skupina zdravotníckych a sociálnych pracovníkov, Súčasné trendy v oblasti práce s klientmi v pomáhajúcich profesiách, Krízová intervencia v poli sociálnej práce, zdravotníckych disciplín a iných pomáhajúcich profesií. Vedeckí garanti konferencie: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. a doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD. Ružomberok, 14. september Zasadnutie Snemu Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 6. október Atribúty sociálnej práce v novom miléniu. Kongres organizovaný v spolupráci s Katedrou sociálnej práce, Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ružomberok, 7. október

11 2.2 Účasť Ústavu sociálnych vied na podujatiach prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Vedecká konferencia Dziecko w przestrzeni życia, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Varšava, Poľsko. Príspevok na tému: Práva detí na Slovensku. Členka medzinárodného vedeckého výboru konferencie Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií V. organizovanej Katolíckou univerzitou v Ružomberku Pedagogická fakulta. Inštitút Viktora Trstenského v Starej Ľubovni. Katedra sociálnej práce. Ústav sociálnych vied v Ružomberku. Mesto Stará Ľubovňa. Medzinárodná vedecká konferencia Uniwersalizm pracy ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Institut Pracy Socjalnej. Krakow júna Poľsko. Príspevok na tému: Zatrudnienie i ryzyko ubóstwa osób pracujących. Vedecké sympózium Šance a limity seniorov v súčasnej modernej komunikácii Prešov. Príspevok na tému: Negatíva a pozitíva IKT v živote seniora. Prednáška na tému Animacja v pracy socjalnej (s grupa) 3 hod., Principy poradnictwa dla osob bezrobotnych, 2 hod Płock. Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, Poľsko. Konferencia Nová sociálna edukácia človeka V. PBF PU v Prešove, Členka vedeckej rady konferencie. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski Vedecké sympózium, Uczestnik Sympozjum Naukowego. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku. 12 lutego nt.: Przebudowa i wyposażenie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. 11

12 Medzinárodná konferencia XX International Conference On The Science And Quality Of Life, And Symposium Vilnius Region: Past, Present, Future. Vilnius. Lithuania June Podczas Konferencji wygłosił referat nt.: An ill child ill family. Forms of assistance and suport. Vedecká konferencia Problemy wynikające z uzależnień skala zjawiska, metody i kierunki pracy w obszarze profilaktyki, leczenia oraz działań pomocowych, org. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Płock 28 września 2016 r. Medzinárodná vedecka konferencia Przewodniczący Komitetu Naukowego I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. Człowiek w obliczu zmiany - konteksty medyczne, edukacyjne, społeczne i psychologiczne, org. przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku, Płock 17 października 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Pedagogiki Instytut Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku (Słowacja) oraz Wydział Pedagogiczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Podczas konferencji wygłosił referat nt.: Praktyczna pomoc udzielana dziecku będącemu w żałobie. Vedecká konferencia Organizátor a predseda Konferencji Naukowej nt. Dziecko w przestrzeni życia, org. przez WSP im. J. Korczaka Wydz. Warszawa 25 stycznia 2016 r Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej oraz SWPW w Płocku,, Nr Zaświadczenia: 11/2016. Medzinárodná konferencia I Międzynarodowa Konferencja Wczesnego Wspomagania Dziecka orgaznizowana przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku i Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina, Płock, 22 listopada 2016 r. nt. Wczesna diagnoza, wczesne wspomaganie rodzice i specjaliści na rzecz dziecka. Mgr. Daniel Markovič, PhD. Medzinárodný seminár Dějiny sociální práce Souvislost minulosti a současnosti v pomoci. Katedra sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Ústí na Labem, Česká republika. Príspevok na tému: Prístupy k didaktike dejín sociálnej práce. 12

13 Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Výzvy súčasného sociálneho poradenstva. Ústav sociálnych vied PF KU Príspevok na tému: Významné medzníky kariérového poradenstva. Medzinárodná konferencia projektu Young people on the labour market Lublin, Poľsko. European Meeting Centre Nowy Staw Foundation. Príspevok na tému: A qualified young employee. Employers expectations with regard to young people entering the labour market. Zahraničné prednášky A Lost Generation Of Young People, Reality Or Canard v rámci seminára Policies And New Challenges In The Fight Against Youth Unemployment In The EU. Organizátori: Fundación Humanismo y Democracia, EZA, Európska komisia, International Platform for Cooperation and Migration, USO. Prednáška v paneli: Labour market in Slovakia in the aftermath of the economic crisis v rámci medzinárodnéh seminára El mercado de trabajo emergente de la crisis económica y su repercusión en la creación de una sociedad más justa. Medzinárodná vedecká konferencia International Conference Society. Health. Welfare Riga Stradins University Riga, Lotyšsko. Príspevok na tému: The Youth at the European Labour Market. Is it Lost Generation? Mgr Barbora Holíková Vedecká konferencia Výzvy súčasného sociálneho poradenstva Ružomberok. Hlavným cieľom konferencie bolo poukázať na aktuálne témy sociálneho poradenstva, ako aj poradenstva príbuzných vedných disciplín. Bolo poukázané na teoretické a metodologické východiská a smerovanie poradenstva na Slovensku. Príspevok na tému: Sociálne a psychologické poradenstvo pre klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. Medzinárodná konferencia XIII. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové, Česká republika. Hlavným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bola reflexia podpory človeka v jeho prirodzenom prostredí. Príspevok na tému: Komparácia predmetov poznania sociálneho poradenstva a psychologického poradenstva. 13

14 Medzinárodná konferencia Medinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky roč. VII Hradec Králové, Česká republika. Hlavným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bola reflexia aktuálnych trendov prezentovaných vedeckých a výskumných výsledkov. Príspevok na tému: The current use of empathy and assertivity in women and men. Súčasné využívanie empatie a asertivity u žien a mužov. Mgr Katarína Slezáková Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Výzvy súčasného sociálneho poradenstva. Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied a Katedra sociálnej práce Príspevok na tému: Sociálne poradenstvo a psychologické poradenstvo pre klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. Mgr. Alena Kovaľanová Medzinárodná konferencia Grupa Wyszehradzka droga do Wspólnoty Europejskiej Stalowa Wola, Poľsko. Príspevok na tému: Postavenie klienta na trhu práce v kontexte vybraných systémov kariérového asociálneho poradenstva. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Výzvy súčasného sociálneho poradenstva, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Príspevok na tému: Kariérové poradenstvo poskytované na školách a v Centrách pedagogicko-psychogického poradenstva a prevencie na Slovensku. III. Medzinárodná konferencia Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách Michalovce. Príspevok na tému: Komunitná rehabilitácia a špecifické sociálne poradenstvo pre osoby s mentálnym postihnutím. 14

15 Mgr. Monika Šovčíková Medzinárodná konferencia Grupa Wyszehradzka droga do Wspólnoty Europejskiej Stalowa Wola, Poľsko. Príspevok na tému: Postavenie klienta na trhu práce v kontexte vybraných systémov kariérového a sociálneho poradenstva. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Výzvy súčasného sociálneho poradenstva. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Príspevok na tému: Špecifiká sociálneho a psychologického poradenstva pre nezamestnaných klientov v SR. III. Medzinárodná konferencia Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách Michalovce. Príspevok na tému: Význam sociálneho poradenstva ako súčasť sociálnej práce s komunitou. Mgr. Janeta Teluchová Konferencia Posolstvo Jána Pavla II PF KU v Poprade apríl Hlavné témy medzinárodnej vedeckej konferencie boli: Súčasné trendy a výzvy v manažmente, marketingu a ekonomike, spoločenských a humanitných vedách, vo vede a vzdelávaní. Príspevok na tému: Možnosti ďalšieho vzdelávania sociálnych kurátorov. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Grupa Wyszehradzka drogą do Wspólnoty Europejskiej - 25 lat razem. Katolicki uniwersytet Lubelski Jana Pawla II w Lublinie. 13. mája Lublin, Poľsko. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na tému Vyšehrádska štvorka cesta k európskemu spoločenstvu 25 rokov spolu. Príspevok na tému: Plánovanie sociálnych služieb v podmienkach Slovenskej republiky. Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. PF KU v Ružomberku Prednášky v rámci Týždňa vedy a umenia zamerané na rôznorodú problematiku. Príspevok na tému: Aplikácia manažérskych zručnosti v sociálnej práci. Międzynarodową Konferencję Naukową Jestem osobą z autyzmem dajcie mi szansę. Akademia im. Jana Długosza w Częśtochowie. 25. november

16 Poľsko. Częstochowskie Stowarzyszenie pomocy osobam z problemami autyzmu Zespole Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie. Príspevok na tému: Kvalita života rodín s dieťaťom s autizmom. Mgr. Kristína Pekárová Vedecká konferencia XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. PF KU v Ružomberku septembra Cieľom konferencie bolo oboznámiť vedeckých pracovníkov, študentov, odborníkov z praxe, ako aj odbornú verejnosť s problematikou multidisciplinárneho tímu v zariadeniach sociálnych služieb. Príspevok na tému: Multidisciplinárny tím a jeho fungovanie v procese individuálneho plánovania sociálnych služieb. Mgr. Jean-Colin Dora Vedecká konferencia Węgry: Drogą Wspólnoty Wyszehradzkiej. 13. mája Poľsko. Cieľom konferencie bolo oboznámiť vedeckých pracovníkov, študentov, odborníkov z praxe, ako aj odbornú verejnosť s problematikou nezamestnanosti na Haiti. Príspevok na tému: Základné aspekty nezamestnanosti v aktuálnom kontexte Haiti. Mgr. Vladimíra Gardianová Vedecká konferencia XIII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. PF KU v Ružomberku Cieľom konferencie bolo oboznámiť vedeckých pracovníkov, študentov, odborníkov z praxe, ako aj odbornú verejnosť s problematikou ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a sociálnej práce. Príspevok na tému: Individuálny prístup k potrebám prijímateľov sociálnych služieb. Konferencia XIII. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové, Česká republika. Hlavným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bola reflexia podpory človeka v jeho prirodzenom prostredí. Príspevok na tému: Depistážna činnosť ako forma sociálnej podpory seniora v komunite. 16

17 Medzinárodná konferencia Medzinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky roč. VII Hradec Králové, Česká republika. Hlavným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bola reflexia aktuálnych trendov prezentovaných vedeckých a výskumných výsledkov v rôznych tematických okruhoch, ako napríklad psychológia, verejná správa, filozofia atď. Príspevok na tému: Demedicalization As a One Of Princple Of Deinstitucionalization In The Social Services Establishments in The Slovak Republic; Demedikalizácia ako jeden z princípov deinštitucionalizácie v domovoch sociálnych služieb na Slovensku. Mgr. Katarína Kobelová Medzinárodná konferencia Medzinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky roč. VII Hradec Králové, Česká republika. Hlavným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bola reflexia aktuálnych trendov prezentovaných vedeckých a výskumných výsledkov v rôznych tematických okruhoch, ako napríklad psychológia, verejná správa, filozofia atď. Príspevok na tému: Komunitné plánovanie sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách. Mgr. Kristína Kazimierová Konferencia Posolstvo Jána Pavla II Súčasné výzvy a trendy... PF KU apríl Poprad. Hlavné témy medzinárodnej vedeckej konferencie boli Súčasné trendy a výzvy v manažmente, marketingu a ekonomike, spoločenských a humanitných vedách, vo vede a vzdelávaní. Príspevok na tému: Možnosti ďalšieho vzdelávania sociálnych kurátorov. Medzinárodná vedecká konferencia Grupa Wyszehradska droga do Wspólnoty Europejskiej 25 lat razem, Katolicki uniwersytet Lubelski Jana Pawla II w Lublinie. 13. mája 2016, Poľsko. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Príspevok na tému: Plánovanie sociálnych služieb v podmienkach Slovenskej republiky. Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. PF KU v Ružomberku Prednášky v rámci 17

18 Týždňa vedy a umenia zamerané na rôznorodú problematiku. Príspevok na tému: Riziká pri práci terénneho sociálneho pracovníka. Medzinárodná vedecká konferencia Jestem osobą z autyzmem dajcie mi szansę. Akademia im. Jana Długosza w Częśtochowie. 25. november Poľsko. Częstochowskie Stowarzyszenie pomocy osobam z problemami autyzmu Zespole Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie. Príspevok na tému: Význam projektov pri integrácii ľudí s autizmom. Mgr. Katarína Őzger Týždeň vedy a techniky PF KU v Ružomberku, Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte katolíckej univerzity v Ružomberku. Organizátorom prednášky: Ústav sociálnych vied PF, KU v Ružomberku Prednáška na tému: Pracovné, dobrovoľnícke a iné odborné stáže s grantom EÚ. Mgr. Bibiána Barabasová Medzinárodná vedecká konferencia Perspektívy v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách Banská Bystrica. Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo poukázať na súčasný stav a perspektívy v oblasti vedy, výskumu a praxe ochrany detí a mládeže na Slovensku, v Nórsku a iných krajinách. Príspevok na tému: Hodnota rodičovstva z pohľadu slovenskej mládeže. Medzinárodná konferencia XIII. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové, Česká republika. Hlavným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bola podpora člověka v jeho přirozeném prostředí. Príspevok na tému: Identifikácia využitia vzťahovej väzby dieťaťa v práci sociálneho pracovníka v detskom domove. Medzinárodná vedcká konferencia International conference Society. Health. Welfare Riga, Lotyšsko. Hlavným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bola komplexnosť a dynamika v dnešnom svete a výzva pre spoločnosť. Príspevok na tému: Identification of child s relational bond usage in social worker s profession at the orphanage. Mgr. Lenka Kuhejdová, PhD. 18

19 Medzinárodná vedecká konferencia Európske dni študentskej kultúry Stalowa Wola mája Stalowa Wola, Poľsko. Príspevok na tému: Nezamestnaný klient v kontexte sociálneho poradenstva. Mgr. Darina Obušeková Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Výzvy súčasného sociálneho poradenstva. Ružomberok. PF KU Prednáška na tému: Primárne poradenstvo v prospech stability manželstva a rodiny. Ing. JUDr. Tomáš Caban Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Výzvy súčasného sociálneho poradenstva. Ružomberok. PF KU Prednáška na tému: Aktuálny legislatívny vývoj sociálneho poradenstva na Slovensku. Mgr. Mária Fecenková, PhD. Medzinárodná vedecká konferencia Grupa Wyszehradzka droga do Wspolnoty Europejskiej Stalowa Wola, Poľsko. Príspevok na tému: Sociálna opora vysokoskolskych študentov v kontexte prevencie socialnopatologickych javov. Mgr. Jozef Fecenko Medzinárodná vedecká konferencia Grupa Wyszehradzka droga do Wspolnoty Europejskiej Stalowa Wola, Poľsko. Príspevok na tému: Sociálna opora vysokoskolskych študentov v kontexte prevencie socialnopatologickych javov. 2.3 Prehľad najdôležitejších udalostí organizovaných Katedrou sociálnej práce (zoradené chronologicky) Výzvy súčasného sociálneho poradenstva. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Cieľmi konferencie boli: výmena najnovších poznatkov v oblasti sociálneho poradenstva, prezentácia výsledkov výskumov, 19

20 smerovanie poradenstva v súčasnosti, inšpirácie pre ďalšie výskumné bádania a prax sociálneho poradenstva, návrhy do praxe a na vzdelávanie profesionálov sociálneho poradenstva a prezentácia zistení doktorandov a mladých výskumníkov v tematických oblastiach konferencie. Organizátormi boli Ústav sociálnych vied a Katedra sociálnej práce, PF KU v Ružomberku. Konferencia sa konala pod záštitou rektora KU prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD. Ružomberok, 6. jún XIII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Cieľom konferencie bola výmena skúsenosti zdravotníckych a sociálnych pracovníkov v priamej práci s prijímateľom sociálnych služieb. Hlavnými témami boli: multiodborová spolupráca v sociálnych službách, kto v zariadeniach sociálnych služieb poskytuje odbornú ošetrovateľskú starostlivosť, multidisciplinárny tím v procese individuálneho plánovania sociálnych služieb. Organizátorom bola Katedra sociálnej práce, PF KU v Ružomberku, v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Radou pre sestry pracujúce v NZZ, Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Odborný garant konferencie: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA a PhDr. Margita Kosturíková. Ružomberok, september Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. 8. medzinárodná vedecká konferencia. Organizátormi boli Katedra sociálnej práce PF KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva KU spolu s Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, PL, Univerzita Tomáše Bati, Fakulta Humanitních Studii, CZ, Vid Vitenskapelige Høgskole, NO, Mykolas Romeris University, LT, Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci. Konferencia bola zameraná na nasledujúce témy: Kooperácia zdravotníckych a sociálnych pracovníkov v súčasnej praxi, Aktuálne výskumy marginalizovaných skupín v kontexte sociálnych a zdravotníckych vied, Rodina ako cieľová skupina zdravotníckych a sociálnych pracovníkov, Súčasné trendy v oblasti práce s klientmi v pomáhajúcich profesiách, Krízová intervencia v poli sociálnej práce, zdravotníckych disciplín a iných pomáhajúcich profesií. Vedeckí garanti konferencie: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. a doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD. Ružomberok, 14. september

21 Zasadnutie Snemu Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 6. október Atribúty sociálnej práce v novom miléniu. Kongres organizovaný v spolupráci s Katedrou sociálnej práce, Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ružomberok, 7. október Multidisciplinárny prístup k sociálno-zdravotnej starostlivosti o človeka. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou. Organizovala Katedra sociálnej práce PF KU v Ružomberku, Spišská katolícka charita, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Ružomberok, 14. október Účasť Katedry sociálnej práce na podujatiach Dziecko w prezsestrezeni zycia. Konferencia. Wyzsza Szkola im. Pawla Wlodkowica v Plocku, Poľsko, 25. január 2016 Aktívna účasť: doc. PhDr. Emília Janigová, PhD., doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudato Si. Medzinárodná vedecká multiodborová konferencia. Inštitút Juraja Páleša v Levoči, február 2016 Aktívna účasť: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. Justice et Miséricorde dans l éducation et ľ école contemporaines/ Justice and Mercy in Contemporary Education and Schools. Medzinárodná konferencia XXVIIIe Coloque International Association Catholic Internationale des Institutions de Sciences de l Éducation (ACISE-FIUC) v Ríme, dňa 30. marca do 01. apríla Aktívna účasť: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. Jakość zycia seniora (Kvalita života seniora). Celopoľská vedecká konferencia. Akademia Ignatianum, Krakov, 4. apríl 2016 Aktívna účasť: doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. 21

22 Sociální pedagogika Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problému. Medzinárodná vedecká konferencia, Institut mezioborových studií, Brno, apríl Aktívna účasť: doc. PhDr. Emília Janigová, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD. Senior v kontexte dneška z pohľadu pomáhajúcich profesií V. V. medzinárodná vedecká konferencia. Stará Ľubovňa, 21. apríl 2016 Aktívna účasť: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. Životné prostredie a sociálna prosperita rodín. Medzinárodná vedecká konferencia. Stará Ľubovňa, 22. apríl 2016 Aktívna účasť: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. Aktívnosť vedeckých výskumov v 21. storočí. Medzinárodná vedecká konferencia. Levoča, 23. apríl 2016 Aktívna účasť: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. Celoslovenské kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore sociálna práca. 26. apríl Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Členovia komisií: PhDr. Angela Almašiová, PhD., PhD., Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD., Mgr. Katarína Kohútová, PhD. Školský klub detí ako miesto podporujúce rozvoj osobnosti dieťaťa vo voľnom čase. Metodický seminár. Inštitút Juraja Páleša. Levoča, 10. máj 2016 Účasť: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. Výzvy súčasného sociálneho poradenstva. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Cieľom konferencie bola výmena najnovších poznatkov v oblasti sociálneho poradenstva, prezentácia výsledkov výskumov a prognóza smerovania poradenstva. Ústav sociálnych vied a Katedra sociálnej práce, PF KU v Ružomberku, 6. jún Aktívna účasť: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. XIII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Katedra sociálnej práce, PF KU v Ružomberku september Aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD., Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. 22

23 Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. 8. medzinárodná vedecká konferencia. Katedra sociálnej práce, PF KU v Ružomberku. 14. september Aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., PhDr. Lenka Štefáková, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., PhDr. Angela Almašiová, PhD., Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD., JUDr. Juraj Čech, PhD. Atribúty sociálnej práce v novom miléniu. Kongres organizovaný v spolupráci Katedry sociálnej práce, Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Katedra sociálnej práce, PF KU v Ružomberku, 7. október Aktívna účasť: doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. Multidisciplinárny prístup k sociálno-zdravotnej starostlivosti o človeka. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou. Organizovala Katedra sociálnej práce PF KU v Ružomberku, Spišská katolícka charita, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. 14. október 2016, Ružomberok. Aktívna účasť: doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. Człowiek w obliczu zmiany konteksty medyczne, edukacyjne, społeczne i psychologiczne. Ústav sociálnych vied a Katedra sociálnej práce PF KU spoluorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu v Poľsku, október 2016 v Płocku. Patronát nad konferenciou prijal: Marszalek Województwa Mazowieckiego Adam STRUZIK a dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku Stanisław KWIATKOWSKI. Hlavným organizátorom konferencie bol Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku v spolupráci s Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Ústavu sociálnych vied a Katedry sociálnej prace (Slovensko), Wydziału Nauk Społecznych Katedry Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Vedeckým garantom konferencie bol prof. Andrzej Gretkowski. Za Pedagogickú fakultu KU vedeckú garanciu zabezpečovali prof. PhDr. Anna Žilová, PhD., doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., mim. prof. KU, doc. Ing. PhDr. Emília Janigová, PhD. a doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. 23

24 Aktívna účasť: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. Kształcenie profesjonalistów dla integralnej gerontologii XXI w (Vzdelávanie profesionálov pre integrálnu gerontológiu XXI. stor.). Medzinárodná vedecká konferencia. Akademia Ignatianum v Krakove (Poľsko) október 2016 Aktívna účasť: doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (XIII. ročník). Centrum celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, dňa v Ružomberku. Aktívna účasť: Mgr. Ing. Martina Špániková, PhD. Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách. III. medzinárodná konferencia november 2016 na Detašovanom pracovisku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. Spoluorganizátormi boli Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. - Detašované pracovisko Bl. Metóda Dominika Trčku Michalovce, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied, Warsawa Management University, Faculty Of Psychology, Warsawa, Poľsko. Cieľmi konferencie bola výmena najnovších poznatkov komunitnej práce v oblasti starostlivosti o človeka, prezentácia výsledkov výskumov v predmetnej a príbuznej oblasti, smerovanie komunitnej práce zameranej na pomoc človeku v núdzi v súčasnosti (Slovensko aj zahraničie). Aktívna účasť: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. Šance a limity seniorov v súčasnej modernej komunikácii (negatíva a pozitíva IKT v živote seniora). Vedecké sympózium. 11. november 2016 v Prešove. Aktívna účasť: doc. PhDr. Alena Novotná, PhD. Košické dni sociálnej práce. V. ročník. Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 25. november Aktívna účasť: PhDr. Lenka Štefáková, PhD., PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. 24

25 3. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ 3.1 Študijné programy, ktoré zabezpečujú pracovníci a doktorandi Ústavu sociálnych vied Ústav sociálnych vied je pracoviskom PF KU, ktorého pracovníci spoluzabezpečujú študijný program sociálna práca v študijnom odbore sociálna práca na všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom. Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. je garantkou študijného programu. Od akademického roka 2014/2015 je realizovaný aj študijný program poradenstvo a sociálna komunikácia v študijnom odbore sociálna práca (na magisterskom stupni štúdia). Prof. dr hab. Andrzej Gretkowski je garantom tohto študijného programu. PF KU je jedinou školou na Slovensku, kde je možné študovať tento študijný program. Okrem uvedených študijných programov sa realizuje aj študijný program sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v magisterskom a doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore sociálna práca. Pracovníci Ústavu sociálnych vied sú vyučujúcimi v tomto študijnom programe, denní doktorandi vedú cvičenia a vybrané kapitoly. Ústav sociálnych vied je zároveň školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium sociálnej práce v oboch študijných programoch na PF KU. Študentom sociálnej práce na magisterskom stupni štúdia je ponúkaná možnosť zvoliť si špecializáciu manažment v sociálnej sfére v študijnom programe sociálna práca, o toto štúdium však v posledných rokoch neprejavujú záujem. Od akademického roka 2014/2015 je v ponuke študijný program poradenstvo a sociálna komunikácia v študijnom odbore sociálna práca, ktorý prešiel úspešne akreditačným konaním v roku 2013 a komplexnou akreditáciu. Tento študijný program dopĺňa a rozširuje možnosti a odbornú profiláciu študentov sociálnej práce o ďalší magisterský študijný program študijného odboru sociálna práca; špecializuje ho do sféry komunikačnej a poradenskej. Je samostatným obsahovo uceleným celkom, pokračovaním študijného programu sociálna práca v prvom stupni vysokoškolského vzdelania (Bc.). Absolventi tohto štúdia nachádzajú svoje pracovné uplatnenie ako sociálni pracovníci v rôznych oblastiach sociálnej, verejnej a komerčnej sféry so zameraním na teoretické poznanie a spoločenskú prax. Profilácia absolventa študijného programu je nadrezortná, uplatnenie si môže nájsť aj v oblasti vzdelávania, 25

26 v súkromných organizáciách aj v neziskovom sektore. Je pripravený na výkon profesií kariérového poradcu, rodinného poradcu, môže realizovať krízové, rodinné, rozvojové, personálne, dlhové poradenstvo či poradenstvo pre osoby zdravotne a sociálne znevýhodnené a poradenstvo v procese resocializácie. Orientácia na oblasť komunikácie umožní absolventovi využiť poznatky v oblastiach ako komunikácia s obchodnými partnermi, vedenie a riadenie tímov, komunikácia s príslušníkmi iných kultúr, komunikácia s vonkajším prostredím štátneho a neštátneho subjektu, ale aj v oblasti vnútorných záležitosti organizácie nevýrobného aj výrobného zamerania. V roku 2016 ukončili štúdium prví absolventi tohto študijného programu. 3.2 Študijné programy, ktoré zabezpečuje Katedra sociálnej práce Katedra sociálnej práce je pracoviskom PF KU, ktoré prioritne zabezpečuje študijný program sociálna práca v študijnom odbore Sociálna práca a realizuje štúdium na všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom a to ako v dennej, tak aj v externej forme štúdia. V rámci Katedry sociálnej práce sa realizujú magisterské študijné programy Sociálna práca v dennej aj externej forme štúdia, Verejná správa a sociálne služby v dennej forme štúdia a Sociálna komunikácia a poradenstvo v dennej aj externej forme štúdia. Sociálna práca je študijný odbor zo študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako oblasť poznania, v ktorej absolvent nadobúda profesionálnu spôsobilosť vykonávať povolanie sociálneho pracovníka. Pri jeho komponovaní vychádza z Európskej konvencie o všeobecnej porovnateľnosti dôb vysokoškolského štúdia, ktorá bola prijatá Radou Európy. Okrem toho vychádza aj z právne záväznej smernice Európskej únie z 21. januára 1988 Smernica Rady Európy o všeobecnom systéme uznávania vysokoškolských diplomov udelených na základe ukončenia odborného vzdelávania v trvaní aspoň troch rokov. Obsah bakalárskeho stupňa vychádza zo Zákona NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a Zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe a pozostáva zo získania nasledovných zručností a činností: sociálno-správne činnosti; sociálno-právne poradenstvo; sociálne diagnostikovanie a prognózovanie; sociálne prevencia, sociálno-právna ochrana a depistáž; 26

27 iná forma sociálnej pomoci (napr. soc. poradenstvo, krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie, a zastupovanie klienta); zriaďovanie, koordinovanie a organizovanie sociálnych služieb. Počet študentov zapísaných do prvého ročníka ako bakalárskeho tak aj magisterského stupňa si zachováva dlhodobo štandardnú kontinuity s mierne klesajúcim charakterom. Tento stav je spôsobený viacerými faktormi ako napr. celkový demografický vývoj populácie na Slovensku a pod. Novinkou je skutočnosť, že o štúdium Sociálnej práce na PF KU v Ružomberku začínajú prejavovať záujem uchádzači o štúdium napríklad z Ukrajiny alebo Poľska. V akademickom roku 2016/2017 nastúpili do prvého ročníka bakalárskeho štúdia dve študentky práve z Ukrajiny. V akademickom roku 2016/2017 nastúpilo v študijnom odbore Sociálna práca v bakalárskom stupni v dennej forme 22 študentov a v externej forme 5 študentov (viď. príloha 1). Absolvent magisterského štúdia v študijnom programe Sociálna práca sa uplatní ako sociálny pracovník vo všetkých organizáciách štátnej správy a samosprávy, ako sociálny pracovník v zdravotníctve, školstve, v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalej ako sociálny pracovník v neštátnych a cirkevných organizáciách poskytujúcich sociálne služby, ako riadiaci a metodický pracovník vo všetkých organizáciách poskytujúcich sociálne služby, ako pracovník, ktorý vedie a podporuje odborný rast nových a začínajúcich pracovníkov a zabezpečuje praktickú výučbu na pracoviskách, ako učiteľ vyšších odborných sociálnych škôl a vysokých škôl, ale aj ako výskumník a analytik v inštitúciách zaoberajúcich sa sociálnymi problémami na úrovni lokálnej, oblastnej i centrálnej (detské domovy, zariadenia sociálnych služieb, väznice, reedukačné domovy, azylové domy, krízové centrá, v zdravotníckych zariadeniach nemocnice, kúpele, sanatóriá, liečebne pre dlhodobo chorých, hospice, ale aj v medzinárodných inštitúciách, akými sú UNICEF, UNHCR a pod.). V akademickom roku 2016/2017 nastúpilo v študijnom programe Sociálna práca v magisterskom stupni v dennej forme 9 študentov a v externej forme 6 študentov (viď. príloha 1). Od roku 2012 je na Katedre sociálnej práce PF KU realizovaný študijný program Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby na magisterskom stupni štúdia. Predpokladá sa, že absolventi nájdu svoje uplatnenie ako sociálni pracovníci prevažne v inštitúciách verejnej správy, sociálnych služieb, ako aj štátnej správy. Sú zorientovaní v obsahoch základného všeobecného vykonávania sociálnej práce, ktoré dokážu transformovať pre praktické účely. Majú primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia a metód v oblasti výskumu a vývoja sociálnej práce. 27

28 V akademickom roku 2016/2017 nastúpilo v magisterskom stupni v študijnom programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v dennej forme 21 študentov (viď. príloha 1) Katedra sociálnej práce zabezpečuje aj realizovanie študijného programu Poradenstvo a sociálna komunikácia v študijnom odbore Sociálna práca od akademického roku 2014/2015. Cieľom je rozšíriť možnosti štúdia v odbore sociálna práca na PF KU v Ružomberku a naplniť potreby praxe v odbore sociálna práca, ktoré smerujú k špecializácii a k špecifickým zručnostiam, vedomostiam a schopnostiam sociálnych pracovníkov v jednotlivých oblastiach aplikačnej sociálnej práce. V akademickom roku 2016/2017 nastúpilo v magisterskom stupni v študijnom programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby v dennej forme 5 študentov (viď. príloha 1). Doktorandské štúdium prebieha v nasledujúcich doktorandských študijných programoch: Sociálna práca, Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby a Poradenstvo a sociálna komunikácia. Na doktorandskom stupni štúdia je štúdium zamerané nielen na rozšírenie poznatkov založených na súčasnom stave poznania, ale najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti. Študijný program sa orientuje najmä na teoretické poznatky a ich praktickú aplikáciu v sociálnej práci so zameraním na problémy, súvisiace so životnými a pracovnými podmienkami, ako je chudoba, nezamestnanosť a pod., súvisiace s kvalitou života a prevenciou sociálnopatologických javov. Cieľom je výchova špičkových vedeckých a odborných pracovníkov a ich uplatnenie pri tvorbe štátnej sociálnej politiky, získavaní nových teoretických poznatkov, pri plánovaní a riadení činností s dopadom na administratívu, legislatívu s možným dopadom na kvalitu života. Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu, umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.). Na celoslovenskom kole Študentskej vedeckej, umeleckej a odbornej činnosti, ktoré sa konalo na Katedre sociálnej práce, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 26. apríla 2016, sa zúčastnili študenti Bc. Roman Žiak, Bc. Marián Mišura a Bc. Tomáš Cebecauer. Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu. 28

29 Cenu dekana Pedagogickej fakulty Katolícke univerzity v Ružomberku, ktoré sa udeľuje podľa čl. 3 B. III. ods. 2 Štipendijného poriadku získala v študijnom programe Poradenstvo a sociálna komunikácia magisterského stupňa štúdia získala Bc. Bellová Lucia za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia a v bakalárskom stupni štúdia v programe Sociálna práca Remeníková Nikoleta za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia. Cena rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku získal v bakalárskom stupni štúdia v programe sociálna práca Ján Kober čl. 3 B. III. ods. 1 Štipendijného poriadku písm. a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu. Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť Študenti sociálnej práce PF KU sa každoročne zúčastňujú celoslovenského kola ŠVOČ v odbore Sociálna práca. Pravidelne mu predchádza školské kolo ŠVOČ, ktoré prebieha v dvoch kategóriách bakalársky a magisterský stupeň. V roku 2016 sa v bakalárskom stupni nezúčastnil súťaže žiadny študent. Komisia zložená z vyučujúcich Katedry sociálnej práce a doktorandov Ústavu sociálnych vied rozhodla o nasledovnom poradí v magisterskom stupni: 3. miesto obsadil študent Bc. Roman Žiak (školiteľka PhDr. Angela Almašiová, PhD.), 2. miesto obsadil študent Bc. Marián Mišura (školiteľka PhDr. Angela Almašiová, PhD.) a 1. miesto obsadil študent Bc. Tomáš Cebecauer (školiteľka PhDr. Angela Almašiová, PhD.). 29

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 DR HAB. URSZULA A. DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 2. Studia doktoranckie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014 medzi Štátna vysoká odborná škola prof. Stanisława Tarnowského Ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, Poľská republika zastúpená rektorom dr. Pawłom Maciaszczykom IČO:

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM VÝSTAVBA HRANIČNÝ MOST NA RIEKE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ - MNÍŠEK N / POPRADOM SPECYFIKA BUDOWY I. graniczenie z inną budową II.

Bardziej szczegółowo

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR OBSAH ÚVOD TEÓRIA Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR Martina Bašková, Tibor Baška VYUŽITIE ODPORÚČANÍ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca v študijnom programe Sociálna práca pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v akademickom roku 2016/2017

Bardziej szczegółowo

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok Konferencje naukowe: 1. Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa 23-24.04.2001. 2. Polka w Europie św. Urszula Ledóchowska. Ogólnopolskie Sympozjum,

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. : Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI SOCIÁLNEJ PRÁCE 3. ročník Košických dní sociálnej práce Soňa Lovašová (ed.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.

Bardziej szczegółowo

DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE

DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky DOBROVOĽNÍCTVO AKO VÝSKUMNÁ TÉMA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIOLÓGIE Zborník z vedeckej

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole

Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Staráme sa o tvoje zdravie doma, na pracovisku a v škole Spis treści O firmie 5 O spoločnosti 5 Działanie systemu 5 Funkcii systému 5 TeleCare Dbamy o Twoje zdrowie TeleCare - Staráme sa o tvoje zdravie

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE VÝROČNÁ SPRÁVA ROK 2015 schválená Akademickým senátom Akadémie Policajného zboru v Bratislave 30.-31. marca 2016 0 Vážená akademická obec, vážení priatelia, uplynul

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979

1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 DR HAB. ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA

IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA Program Hlavný partner: Mediálni partneri: IV. BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA 16. 17. 10. 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Organizačný výbor: Hlavný partner: PhDr. Lukáš Kober, PhD.

Bardziej szczegółowo

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii ... partnerstvom k spoločnému rozvoju... CITNET Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii Projekt je spolufinancovaný

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r.

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r. Program w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie Pod Patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE Redakcja naukowa M. Grzybowski, J. Tomaszewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni GDYNIA 2007 Recenzenci dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Ivana Pirohová Eduard Lukáč (eds.) Prešov 2010 Filozofická fakulta Prešovskej

Bardziej szczegółowo

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ

DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ DR HAB ZBIGNIEW DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, filologia klasyczna, 1979 2. Studia doktoranckie, Akademia Jana Długosza, Częstochowa, doktor nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Fondazione Cantonuovo

Fondazione Cantonuovo slk pol Fondazione Cantonuovo je nezisková súkromná nadácia, ktorej hlavny m cieľom je zbierať, uchovávať, rozvíjať a rozširovať duchovnú skúsenosť jej zakladateľov, ich aktivity a prácu zameranú na posolstvo

Bardziej szczegółowo

Rodina - zdravie - choroba

Rodina - zdravie - choroba Rodina - zdravie - choroba Publikácia vyšla s podporou Katolíckej univerzity v Ružomberku,Fakulty zdravotníctva Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty humanitních studií, Ústav zdravotnických věd Krakowskej

Bardziej szczegółowo

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego z okazji X-lecia działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą

Bardziej szczegółowo

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń PROGRAM II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń 19 czerwca 2012 roku, Miejsce

Bardziej szczegółowo

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK Ružomberok 2013 STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Międzynarodowa konferencja naukowa ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Miejsce konferencji: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk 7-8 grudnia 2012 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

XV. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V PSYCHIATRII S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

XV. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V PSYCHIATRII S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Sekcia sestier pracujúcich v psychiatrii Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Modre XV. CELOSLOVENSKÁ

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa PROGRAM 3 CZERWCA 2013 ROKU 1 Komitet naukowy: prof. UP dr hab. Zofia Szarota (UP, Kraków); prof. UP dr hab. Barbara Kędzierska (UP, Kraków); dr hab.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE Program Ustroń 19-21 maja 2009 r. 19 maja 2009 (wtorek) Godzina do 13 00 Rejestracja i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 3 (AFPh UP 56/138) 2002 KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTOCH GLOBALIZÁCIE A VÝKONOVEJ

Bardziej szczegółowo

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze:

DR ANNA SZKOLAK Pełnione funkcje: Badania naukowe w obszarze: DR ANNA SZKOLAK Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej ul. Ingardena 4, Kraków, Polska tel. +48 608 869 349 e-mail:

Bardziej szczegółowo

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve Andrzej CHOCHÓŁ 25. jún 2015 Vaše Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability, vážené dámy, vážení páni, Ekonomická univerzita v Bratislave

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Humanistyczno-Społeczny Katedra Pedagogiki Bielsko-Biała Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Instytut Nauk o Edukacji

Bardziej szczegółowo

Instytucje Łącznikowe nowe kraje

Instytucje Łącznikowe nowe kraje Instytucje Łącznikowe nowe kraje Kraj Kolejność alfabetyczna Cypr Instytucja The Social Insurance Services of the Ministry of Labour and Social Insurance 7 Byron Avenue, 1465 Nicosia, CYPRUS Tel: 0035722401638

Bardziej szczegółowo

Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne

Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne Wyzsza Szkola Biznesu w D~browie G6rniczej Pozna doroslosc - doswiadczenia, problemy, wsparcie spoleczne i edukacyjne Redakcja

Bardziej szczegółowo

RODZINA - ZDROWIE - CHOROBA/ FAMILY HEALTH - DISEASE

RODZINA - ZDROWIE - CHOROBA/ FAMILY HEALTH - DISEASE Międzynarodowa Konferencja Naukowa/ The International Scientific Conference RODZINA - ZDROWIE - CHOROBA/ FAMILY HEALTH - DISEASE 24.09.2015 Miejsce konferencji/conference location: Andrzej Frycz Modrzewski

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKÁ ZMLUVA - DOHODA O SPOLUPRÁCI

UMOWA PARTNERSKA - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKÁ ZMLUVA - DOHODA O SPOLUPRÁCI UMOWA PARTNERSKA - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKÁ ZMLUVA - DOHODA O SPOLUPRÁCI PARTNERSTWA NA TRANSGRA - NICZNYM RYNKU PRACY POLSKI I SŁOWACJI POPRAD DUNAJEC PARTNERSTVA NA CEZHRANIČNOM TRHU PRÁCE

Bardziej szczegółowo

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM. Univerzitná časť.

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM. Univerzitná časť. SPRIEVODCA ŠTÚDIOM Univerzitná časť www.umb.sk Akademický rok 2014 / 2015 Milí študenti, noví členovia univerzitnej akademickej obce. Vítame Vás na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na vysokej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6

PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 PRZEGLĄD NAUK STOSOWANYCH NR 6 RELACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ ISSN 2353-8899 ISBN 978-83-61401-21-6 1 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Przegląd Nauk Stosowanych Nr 6 RELACJE W PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt SPORT REKREACJA ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Bardziej szczegółowo

MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA

MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA REDAKCJA NAUKOWA MARIUSZ JĘDRZEJKO JAN A. MALINOWSKI MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA TORUŃ 2014 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula prof. PhDr. Ľudovít Višňovský,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti

Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti Publikácia vyšla s podporou Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rizikové súvislosti chudoby

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie i eliminowanie agresji u dzieci i młodzieży. Prewencyjne programy.

Zapobieganie i eliminowanie agresji u dzieci i młodzieży. Prewencyjne programy. CENTRUM PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Dolný Kubín, Slovenská Republika Zapobieganie i eliminowanie agresji u dzieci i młodzieży. Prewencyjne programy. PhDr. Anton Sojčák, psychológ

Bardziej szczegółowo

Polsko-Słowackie Lato

Polsko-Słowackie Lato Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita

Bardziej szczegółowo

KARPACKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE KARPATSKÉ INTEGRAČNÉ STRETNUTIA

KARPACKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE KARPATSKÉ INTEGRAČNÉ STRETNUTIA KARPACKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE KARPATSKÉ INTEGRAČNÉ STRETNUTIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Spoluorganizátori: Katedra techniky a informačních technologií PF UKF v Nitre Katedra techniky

Bardziej szczegółowo

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie

Bardziej szczegółowo

ROVNOSŤ A KVALITA V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ AKO PREDPOKLAD UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. Monika Miňová Zora Syslová (eds.)

ROVNOSŤ A KVALITA V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ AKO PREDPOKLAD UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. Monika Miňová Zora Syslová (eds.) ROVNOSŤ A KVALITA V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ AKO PREDPOKLAD UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA Monika Miňová Zora Syslová (eds.) 2014 Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Slovenský výbor Svetovej organizácie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja monografii Prof. Ing. Kristína Viestová Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu [Zarys rozwoju teorii marketingu

Bardziej szczegółowo

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Životopis E-mail: karolholly@gmail.com Dátum narodenia: 21. 1. 1980 Vzdelanie 2004-2008 Interné doktorandské štúdium

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 28 kwietnia 2013 niedziela 15.00 21.00 20.00 przyjazd uczestników konferencji, zakwaterowanie kolacja 29 kwietnia 2013 poniedziałek 8.00 9.00 10.00 10.15 10.30 11.00-14.00 (sala 113) 11.00-11.20 11.20-11.40

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, tituly Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Dr Wojciech Gulin 16.09. 1952,Wloclawek, Poľsko Vysokoškolské štúdiá: Magisterské: 1973 1978 Katolicki

Bardziej szczegółowo

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny oraz Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry Prešovská Univerzita v Prešove,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MULTIDYSCYPLINARNA KOOPERACJA W OCHRONIE ZDROWIA. Międzynarodowa Konferencja. 25 26 września 2015. Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec

PROGRAM MULTIDYSCYPLINARNA KOOPERACJA W OCHRONIE ZDROWIA. Międzynarodowa Konferencja. 25 26 września 2015. Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec HLAVNÍ ORGANIZÁTORI KONFERENCIE PROGRAM Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry ODBORNÍ PARTNERI KONFERENCIE Slovenská komora zdravotníckych

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty východiská perspektívy

Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty východiská perspektívy Výber príspevkov z konferencií Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty východiská perspektívy (Banská Bystrica 15. 16. júna 2004) a Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy)

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) PROGRAM KONFERENCJI 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) godz. 9 00 (ul. Mikołaja Kopernika 26) PRZYJMOWANIE GOŚCI Parter budynek główny Uczelni godz. 10 00 OTWARCIE KONFERENCJI Powitanie uczestników

Bardziej szczegółowo

E. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA

E. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA D - 09/2011 GAMMALUX NDT, spol. s r.o. Na Vrabčárně 2 Plzeň D - 10/2011 CHEMSTROJ, s.r.o. Priemyselná 720 Strážske nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, dráhových oceľových mostných a mostom podobných

Bardziej szczegółowo

INFRAREGTUR INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN GEOGRAFICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

INFRAREGTUR INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN GEOGRAFICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED INFRAREGTUR INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN GEOGRAFICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED KRAKÓW 19.06.2012 Umiejscowienie projektu Oś priorytetowa II. Rozwój społecznogospodarczy

Bardziej szczegółowo

Humanum # 16 (1) / 2015

Humanum # 16 (1) / 2015 Humanum # 16 (1) / 2015 Czasopismo indeksowane na liście czasopism punktowanych MNiSW (5 pkt., część B, nr 1401) Czasopismo naukowe Humanum powstało w 2008 roku Członkami Redakcji i Rady naukowej są uznani

Bardziej szczegółowo

Dariusz Grzegorz Żak 1

Dariusz Grzegorz Żak 1 17. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 30. - 31. máj 2012 PRAWNE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W

Bardziej szczegółowo

ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.)

ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.) ThDr. Ján Husár, PhD. doc. PhDr. Mária Machalová, CSc. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. (eds.) NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA (?) (DUCHOVNÉ, ANTROPOLOGICKÉ, FILOZOFICKÉ, PSYCHOLO-

Bardziej szczegółowo

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou HLAVNÍ ORGANIZÁTORI KONFERENCIE PROGRAM Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry ODBORNÍ PARTNERI KONFERENCIE Slovenská komora zdravotníckych

Bardziej szczegółowo

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa Biogram naukowy Urodzony 23 kwietnia 1946 w Radziechowicach; 1965-71 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie; 1971-74 był wikariuszem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej international conference Europe in the face of the challenges of the financial crisis. Dilemmas of social and economic policy. Konferencja połączona jest z

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

PROGRAM I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PROGRAM I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PROGRAM KONFERENCJI CZWARTEK, 15.10.2015 11.00-12.00: Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Príhovor riaditeľa Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste

Príhovor riaditeľa Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste Príhovor riaditeľa Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste Spojená škola s organizačnými zloţkami: Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia patrí k základným inštitucionálnym pilierom stredoškolského

Bardziej szczegółowo

«SÚČASNÝ STAV A MOŽNÝ VÝVOJ KVALITY ŽIVOTA RODINY PROFESIONÁLNEHO VOJAKA»

«SÚČASNÝ STAV A MOŽNÝ VÝVOJ KVALITY ŽIVOTA RODINY PROFESIONÁLNEHO VOJAKA» Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš Katedra spoločenských vied a jazykov organizovala pod záštitou rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika brig. gen. doc. Ing.

Bardziej szczegółowo

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ...

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ... Zarzecze Informačná brožúra k projektu Športom k vzájomnému poznaniu života detí z prihraničných regiónov Interreg IIIA Poľská republika Slovenská republika MAPA Slovakia Plus MAPA ORAVY ( DOLNÝ KUBÍN

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ WSPÓŁCZESNE KONOTACJE

UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ WSPÓŁCZESNE KONOTACJE KOMUNIKAT nr 2 Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa zapraszają

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo