CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ"

Transkrypt

1 WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA KURSU: Definicja efektywności energetycznej Narzędzia niezbędne do realizacji projektów podnoszenia efektywności energetycznej Przykłady zrealizowanych projektów poprawy energetycznej dla typowych obiektów użytkowych i przemysłowych Alternatywne źródła energii, wytwarzanie i wykorzystanie energii Ćwiczenia komputerowe z obliczania efektywności energetycznej Polityka UE w zakresie efektywności energetycznej Polityka efektywności energetycznej w Polsce System świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów KAŻDY Z UCZESTNIKÓW OTRZYMA CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ NOT I CGE

2 Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie pt. Certyfikowany Manager Efektywności Energetycznej, który odbędzie się września 2014r. w Warszawie. Partnerem kursu jest Ośrodek doskonalenia kadr Zakładu Usług Technicznych RS NOT. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat wydany przez NOT i CGE. Kurs poprowadzą praktycy, eksperci, wykładowcy Politechniki Warszawskiej, prawnicy. Podczas pierwszego dnia kursu uczestnicy poznają przykłady i narzędzia realizacji efektywności energetycznej. Drugiego dnia w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej prowadzone będą ćwiczenia komputerowe z wyliczania efektywności energetycznej. W trzecim dniu kursu prawnicy z kancelarii Chałas i Wspólnicy omówią prawne aspekty efektywności energetycznej. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia kursu. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w kursie. Z poważaniem, Anna Milewska Kierownik projektu KONTAKT Anna Milewska Kierownik projektu tel: fax: PARTNER: OŚRODEK DOSKONALENIA KADR ZAKŁADU USŁUG TECHNICZNYCH RS NOT Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych, organizacja społeczna polskiego świata technicznego o ponad 180-letniej tradycji; zrzesza 39 stowarzyszeń naukowotechnicznych - SNT, reprezentujących wszystkie dziedziny techniki oraz posiada na terenie kraju ponad 50 terenowych jednostek organizacyjnych NOT. Jest członkiem 46-ciu międzynarodowych organizacji, w tym: Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich - WFEO, Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich - FEANI. Działalność Federacji i zrzeszonych w niej SNT to między innymi:nadawanie: stopni specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom, uprawnień tłumaczy tekstów technicznych, uprawnień rzeczoznawców technicznych, współudział w nadawaniu tytułu EUR ING - Inżyniera Europejskiego z FEANI. ORGANIZOWANIE: doskonalenia kadr technicznych i menedżerskich w formie różnego rodzaju szkoleń, praktyk i staży zawodowych dla młodej kadry za granicą; imprez naukowo-technicznych, jak kongresy, konferencje, sympozja narady, seminaria, wystawy, pokazy, warsztaty; "dni techniki", regionalnych i ogólnopolskich konkursów technicznych, itp. Od 1905 roku posiada stałą siedzibę w stolicy - Dom Technika w Warszawie przy ul. Czackiego dysponujący salami konferencyjnymi i wykładowymi, wyposażony w nowoczesne urządzenia reprograficzne, sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe, itp. W tych strukturach funkcjonuje OŚRODEK DOSKONALENIA KADR ZAKŁADU USŁUG TECHNICZNYCH RS NOT, kontynuujący w środowisku warszawskim blisko 80-cio letnią tradycję w szkoleniu, doskonaleniu i przekwalifikowywaniu kadr. Działa on na podstawie Ustawy o systemie oświaty, zarejestrowany jest w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu m. st. Warszawy (Nr 983 K), w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Nr 2.14/00278/2009) oraz w Ministerstwie Gospodarki na liście podmiotów prowadzących kursy i egzaminy świadectw kwalifikacyjnych w zakresie substancji kontrolowanych. Specjalizuje się w takich zagadnieniach jak: metrologia, normalizacja, jakość (TQM,ISO 9000, 14000, 18000), bezpieczeństwo i higiena pracy, techniczne Dyrektywy Unii Europejskiej, Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, Prawo Pracy, racjonalizacja użytkowania energii i środowiska, czystsza produkcja, zarządzanie kapitałem ludzkim, informatyka, termografia i innych tematach interdyscyplinarnych, mając w swojej ofercie ponad 90 szczegółowych tematów z tych obszarów. Organizuje kursy zawodowe i przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych. Jest organizatorem i współorganizatorem szeregu regionalnych i ogólnopolskich konferencji naukowo-technicznych, kursów, sympozjów itp. Obecnie wzbogaca swoją ofertę o szkolenia gospodarcze dla biznesmenów, ułatwiające identyfikację barier i sposoby ich pokonywania przy wejściu na rynek europejski i wschodni. Jest współorganizatorem przedsięwzięć pt. Certyfikowany Szef Utrzymania Ruchu. Certified Global Education Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową od kilku lat obecną na polskim rynku kładącą nacisk na edukację biznesową popartą certyfikatami. Dąży do tego by być platformą szkoleniową udostępniającą klientom najwyższej jakości certyfikowane szkolenia ze wszystkich dziedzin zarówno w rozumieniu funkcjonalnym biorąc pod uwagę funkcje/działy w organizacji jak i branżowym uwzględniając specyfikę poszczególnych sektorów gospodarczych. Naszym celem nadrzędnym jest spełnianie potrzeb biznesowych naszych klientów poprzez realizację szkoleń o najwyższych standardach jakości bazujących na międzynarodowym know-how w zakresie edukacji biznesowej. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowywane są w oparciu o szczegółowe badania rynku i analizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Trenerzy i prelegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawicieli administracji publicznej.

3 PROGRAM: DZIEŃ I, 23 WRZEŚNIA DEFINICJA NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTÓW PODNOSZENIA Prawidłowa identyfikacja zużycia energii i paliw analiza zużycia na podstawie monitoringu ciągłego podstawowych parametrów: liczniki energii, przepływu, mocy chwilowych, pomiary temperatur, czasu pracy itp. Techniki obniżania zużycia energii i poprawy jej efektywnego wykorzystania Gospodarka ciepłem odpadowym, energią odzyskiwaną z procesów technologicznych Zagospodarowanie odpadów technologicznych do wytwarzania energii Racjonalne zarządzanie energią w firmie PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW POPRAWY ENERGETYCZNEJ DLA TYPOWYCH OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH Redukcja zużycia ciepła i energii elektrycznej w obiekcie konferencyjno-biurowym Instalacje odzysku ciepła w technologii suszenia, lakierowania, innych procesów technologicznych zużywających ciepło Optymalizacja zużycia ciepła w średniej wielkości firmie typu montownia ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII WYTWARZANIE I WYKORZYSTANIE ENERGII Analiza opłacalności typowych źródeł energii odnawialnej Kolektory słoneczne Fotoogniw Pompy ciepła Utylizacja odpadów technologicznych Program Optima DZIEŃ II, 24 WRZEŚNIA WARSZTATY KOMPUTEROWE Program wykorzystywany jest przede wszystkim w szybkim wykonaniu oceny energetycznej i ekonomicznej budynku, już na etapie koncepcji. Umożliwia skorygowanie przyjętych wstępnie założeń projektowych, również pod względem ekonomicznym. Program wykonuje charakterystykę energetyczną i optymalizację rozwiązań mających wpływ na jakość energetyczną budynku, aby ostatecznie wskazać rozwiązania optymalne. Zatem w OPTIMIE zostanie oszacowana efektywność energetyczna, ekologiczna i ekonomiczna poszczególnych elementów budynku mających wpływ na zużycie energii, jak również określić koszt ich zastosowania i ewentualny wzrost kosztów inwestycji Program CERTO CERTO jest programem służącym do zwykle żmudnego wykonywania precyzyjnych charakterystyk energetycznych budynków. Jest doskonałym narzędziem do sporządzania prawomocnych projektowanych charakterystyk, certyfikatów oraz przeprowadzone i stworzona charakterystyka oraz audyt MS Excel Tworzenie własnych funkcji oraz formularzy przydatnych w obliczeniach efektywności energetycznej DZIEŃ III, 25 WRZEŚNIA POLITYKA UE W ZAKRESIE Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20 Poprawa efektywności energetycznej w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE renowacja budynków inteligentne liczniki kogeneracja systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej POLITYKA W POLSCE Cele polityki energetycznej Polski w zakresie efektywności energetycznej Krajowe Plany Działań dotyczące efektywności energetycznej Zakres wsparcia kogeneracji SYSTEM ŚWIADECTW TZW. BIAŁYCH CERTYFIKATÓW Założenia budowy systemu białych certyfikatów Wykonanie obowiązku w zakresie uzyskania i umorzenia białych certyfikatów Obrót białymi certyfikatami na giełdzie Opłata zastępcza Rozliczanie obowiązku przedstawienia do umorzenia białych certyfikatów Ramowy rozkład zajęć: Rozpoczęcie szkolenia I dnia 9:00 Rozpoczęcie zajęć II i III dnia przerwa na kawę Obiad Zakończenie zajęć I, II dnia 16:00 Zakończenie szkolenia III dnia

4 PROWADZĄCY: Przemysław Popiołkiewicz Prezes firmy konsultingowo-projektowej w dziedzinie obsługi technicznej firm. Wieloletni praktyk w zakresie wdrażania efektywności energetycznej, odzysku ciepła, organizacji procesu inwestycyjnego, ochrony środowiska, utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej. Własne projekty w których zostały wykorzystane nowoczesne techniki monitoringu i sterowania instalacjami i urządzeniami produkcyjnymi. Wcześniej: Organizacja nowego działu utrzymania ruchu w Solaris Bus &Coach S.A.. Kierowanie projektem inwestycyjnym budowy nowej fabryki autobusów w dwóch etapach. Reorganizacja służ utrzymania ruchu w zakładach TM PRESSTA S.A. Udział w programie uruchomienia linii produkcyjnej łożysk baryłkowych japońskiej firmy KOYO, Budowa i uruchamianie systemów sterowania w nowobudowanym zakładzie zbrojeniowym. Samodzielne projekty i wdrożenia urządzeń dla przemysłu spożywczego. Kierowanie trzyletnim projektem celowym realizowanym na potrzeby MON i finansowanym ze środków KBN. Prowadzenie szkoleń z zakresu organizacji utrzymania ruchu, efektywności energetycznej i procesów inwestycyjnych dla dużych firm. dr inż. Jerzy Kuta jest pracownikiem Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w tematyce energetyki rozproszonej, wirtualnych elektrowni. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z informatyki, jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych dotyczących energetyki i informatyki. Jest współautorem audytów energetycznych, opinii technicznych oraz projektów wdrożeniowych. dr inż. Andrzej Grzebielec jest pracownikiem Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w tematyce pomp ciepła oraz systemów klimatyzacji. Posiada na swoim koncie ponad 50 publikacji naukowych, jest współautorem audytów energetycznych, opinii technicznych oraz projektów wdrożeniowych. Agnieszka Chilmon Adwokat Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doradzała spółkom z sektora energetycznego, zapewniając pełne wsparcie prawne począwszy od postępowania koncesyjnego przed Prezesem URE poprzez doradztwo związane z nabyciem i przedstawieniem do umorzenia świadectw pochodzenia, świadectw efektywności energetycznej, przedkładaniem taryf, jak również przygotowanie umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. Doradzała również klientom w obszarze prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, w tym w sprawach związanych z korzystaniem z wód, szkodami górniczymi oraz udziałem organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych. Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Uczestniczyła w licznych transakcjach związanych z nabywaniem nieruchomości oraz wznoszeniem obiektów mieszkalnych i komercyjnych. Doradzała wiodącemu deweloperowi powierzchni magazynowo produkcyjnych oraz współpracowała przy licznych projektach deweloperskich na terenie Warszawy. Reprezentowała klientów w sporach z generalnym wykonawcą, podwykonawcami, nabywcami lokali, w postępowaniach przeciwko dostawcom mediów oraz przed sądami administracyjnymi związanymi z procesem budowlanym. Świadczy usługi stałego doradztwa prawnego na rzecz podmiotów z branży energetycznej, deweloperów, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami a także na rzecz innych klientów Kancelarii w obszarach swojej specjalizacji. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.Włada biegle językiem angielskim. Paweł Cyganik Radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy Specjalista z zakresu prawa energetycznego, posiada wieloletnie doświadczenie w świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. W ramach współpracy z największymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi doradzał wiodącym spółkom z sektora energetycznego, bankowego i funduszy inwestycyjnych, zapewniając wsparcie prawne w zakresie prawa energetycznego, handlowego, cywilnego oraz administracyjnego. Usługi prawne świadczone na rzecz podmiotów z sektora energetycznego dotyczyły wszelkich aspektów związanych z wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej. Należało do nich przygotowanie dokumentacji związanej z procesem powstawania źródeł wytwarzania energii, udział w postępowaniach związanych z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, w tym koncesji, przygotowywanie i negocjowanie umów przyłączenia do sieci, sprzedaży, dystrybucji i bilansowania energii, jak również obsługa procesów uzyskania, sprzedaży i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Doradzał spółkom z sektora bankowego i funduszów inwestycyjnych w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych. Uczestniczył w licznych transakcjach związanych z udzielaniem finansowania projektów z zakresu działalności deweloperskiej, wytwórczej i handlowej. Przygotowywał umowy związane z uzyskaniem finansowania, zabezpieczenia transakcji oraz umowy realizacji inwestycji. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed organami administracyjnymi i samorządowymi, jak również sądami cywilnymi i administracyjnymi, w sprawach z zakresu prawa cywilnego, budowlanego i energetycznego. Świadczy usługi stałego doradztwa prawnego na rzecz podmiotów z branży energetycznej, a także na rzecz innych klientów Kancelarii w obszarach swojej specjalizacji. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe na kierunku: Giełda i rynki finansowe. Uczestnik studiów doktoranckich na wskazanej uczelni, przygotowuje dysertację doktorską w przedmiocie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Włada biegle językiem angielskim.

5 WYPEŁNIJ I WYŚLIJ ZGŁOSZENIE FAKSEM LUB EM C WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem lub drogą ową: w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji. *WARUNKI UCZESTNICTWA Koszty udziału w kursie: do od PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN 2795 PLN + 23% VAT Cena obejmuje: udział w kursie, dokumentację, wyżywienie. Ceny nie zawierają kosztów parkingu i noclegów. Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty przed kursem (w ciągu 14 dni od zgłoszenia) na konto: Nordea Bank Polska S.A. Nr R-ku: W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w kursie spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za kurs. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie. Liczba osób zatrudnionych w Pani/Pana miejscu pracy (np. w oddziale): o poniżej 20 o o o o o o o powyżej 5001 Proszę o informowanie mnie w przyszłości o wydarzeniach CGE z następujących dziedzin: o Banki/Ubezpieczenia o Produkcja/SUR o Zarządzanie strategiczne o Zarządzanie projektami o Ryzyko &Compliance o Prawo o Finanse/Podatki /Rachunkowość o IT o HR o Sprzedaż i marketing o Umiejętności osobiste Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Data:..... Podpis: Hotline: fax: Internet: KRS: , Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, NIP: , REGON , Kapitał zakładowy: zł Więcej informacji znajdą Państwo w internecie pod adresem:

AKADEMIA LOGISTYCZNA

AKADEMIA LOGISTYCZNA Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI 14-15 PAŹDZIERNIKA 2014 28-29 PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU 12-13 LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA WARSZTATY PRAWNE Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku 16 marca 2015, WARSZAWA Najważniejsze zagadnienia: Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej a system odpowiedzialności za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa sclforum Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw nowe modele rozwiązania optymalizacja 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Next generation supply chain klient jako początek i koniec łańcucha

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo