Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej"

Transkrypt

1 Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1

2 I. Geneza ustawy o efektywności energetycznej II. III. IV. Treść ustawy o efektywności energetycznej Ocena efektywności energetycznej w Polsce Co nas czeka co przygotowują organy EU 2

3 I. Geneza ustawy o efektywności energetycznej 3

4 Ustawa o efektywności energetycznej Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Konkluzja Rady Unii Europejskiej z marca 2007 r. ustanawiającej cel 20 % oszczędności energii dla całej UE do 2020 r. 4

5 Kalendarium Uchwalenie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych opublikowanie Założeń do ustawy o efektywności energetycznej od do MG kolejne wersje ustawy udostępnione do konsultacji publicznych uchwalenie ustawy 10 maja 2011 r. ogłoszenie ustawy 5

6 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej /Dz.U nr 94 poz. 551/ Data wejścia w życie: 11 sierpnia 2011 r. Data wygaśnięcia: 31 grudnia 2016 r. 6

7 Przepisy wykonawcze do Ustawy Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej i uiszczania opłaty zastępczej przez przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym Rozporządzenie Ministra Gospodarki przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia przetargu w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej /Projekt udostępniony do konsultacji wg harmonogramu prac legislacyjnych planowane wydanie grudzień 2011/ Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej / Dz.U nr 94 poz. 551/ 7

8 II. Treść ustawy o efektywności energetycznej 8

9 Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energii uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9 % średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej Wymagane zastosowanie co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej, którymi są: 1) umowa o realizacji i finansowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (ESCO); 2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu z niskim zużyciem energii i niskich kosztach eksploatacji 3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu (wymogi jak pkt. 2) 4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków albo przebudowa, w tym termomodernizacja 5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji 9

10 Zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty) Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej Kary pieniężne: dla podmiotów zobligowanych do umarzania białych certyfikatów (do 10% przychodów przedsiębiorstwa) dla podmiotów uczestniczących w przetargu na uzyskanie białych certyfikatów (do równowartości 2 mln ) 10

11 Zmiany w obowiązujących przepisach dla odbiorców o mocy szczytowej powyżej 50 kw obowiązek przyłączania do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła kogeneracyjnego (przepis obowiązuje od 1 lipca 2012 r.) dla sprzedawców energii elektrycznej obowiązek informowania odbiorcy o zużyciu energii w poprzednim roku oraz miejscu, w którym dostępne są informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej oraz środkach poprawy efektywności energetycznej 11

12 III. Ocena efektywności energetycznej w Polsce 12

13 [Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Ministerstwo Środowiska 2011 r. W dziesięcioleciu elektrochłonność ma zmniejszyć się o 29,5% co oznacza wykonanie z dużym zapasem celu zwiększenia o 20% efektywności energetycznej, ustalonego przez UE w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego. 13

14 Wskaźniki elektrochłonności polskiego PKB (odniesione do wartości PKBPPP obliczonej wg. parytetu siły nabywczej) są na poziomie porównywalnym ze średnią unijną [Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Ministerstwo Środowiska 2011 r. 14

15 Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w Polsce (w 2008 r.: kwh/os.) jest bardzo niskie i należy do najniższych w UE (niższe jest tylko w Rumunii, na Litwie i na Łotwie). Jest ono znacznie niższe (aż ok. 2,1-krotnie) niż w krajach starej piętnastki UE (UE-15). [Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Ministerstwo Środowiska 2011 r. 15

16 IV. Co nas czeka co przygotowują organy EU 16

17 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia KOM(2011) 370 wersja ostateczna 2011/0172 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie efektywności energetycznej oraz uchylająca dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE {SEK(2011) 779 wersja ostateczna} {SEK(2011) 780 wersja ostateczna} 17

18 Cel ograniczenia zużycia energii w Unii Europejskiej o 20% do 2020 r. 18

19 Obowiązki krajów członkowskich Promowanie audytów energetycznych przez kraje członkowskie Wsparcie w audytach dla małych i średnich przedsiębiorstw Audyty wykonywane przez niezależnych audytorów 19

20 Obowiązki sektora publicznego: Od 1 stycznia 2014 r. co roku 3 % budynków będzie poddawanych renowacji energetycznej Prezentacja danych dotyczące zużycia energii oraz powierzchni budynków Standardy efektywności energetycznej w przetargach 20

21 Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych Obowiązek osiągnięcia przez wszystkich dostawców energii rocznych oszczędności energii sprzedawanej odbiorcom równej 1,5 % wielkości sprzedaży energii w poprzednim roku Obowiązek nakładany jest na: dystrybutorów energii lub sprzedawców energii 21

22 Wymagania w zakresie pomiarów zużycia energii Liczniki dostarczające informację o aktualnym zużyciu energii podłączone do interfejsu gwarantującego bezpieczny sposób komunikacji z odbiorcą końcowym Liczniki dla dostaw ciepła i chłodu dla budynków dla mieszkań w budynkach wielomieszkaniowych, lecz dopuszcza się podzielniki ciepła pod warunkiem, że mają czytelne wyświetlacze umożliwiające odbiorcy końcowemu sprawdzenie bieżącego tempa zużycia oraz poziomów zużycia w przeszłości Rozliczanie ciepła w budynkach wielomieszkaniowych z użyciem współczynników korekcyjnych przepływu ciepła 22

23 Wymagania w zakresie informowania odbiorców Informowanie klientów o aktualnym zużyciu energii od 1 stycznia 2015 we wszystkich sektorach Rachunki w postaci papierowej lub elektronicznej Dostęp do bazy danych historycznego zużycia energii Rachunki oraz dostęp do danych oraz innych powiązanych informacji nieodpłatnie 23

24 Planowanie w zakresie ciepła i chłodu Plany rozwoju wysokosprawnej kogeneracji oraz systemów ciepłowniczych, w tym dostaw chłodu do 1 stycznia 2014 r. oraz co pięć lat notyfikacja Komisji 24

25 Mechanizmy wsparcia na rzecz rozbudowy efektywnej infrastruktury systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia Przy dokonywaniu rozbudowy systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa członkowskie w możliwie szerokim zakresie dokonują wyboru wysokosprawnej kogeneracji zamiast wytwarzania samego ciepła 25

26 Wszystkie nowe lub modernizowane elektrownie cieplne o mocy powyżej 20 MW posiadały wyposażenie umożliwiające odzyskiwanie ciepła odpadowego przy użyciu wysokosprawnej jednostki kogeneracji były zlokalizowane w miejscu, w którym ciepło odpadowe może być wykorzystane 26

27 Wymogi lokalizacji dla elektrowni popyt na ciepło odległość moc >7500 TJ/rok <100 km >1999 MWe >1875 TJ/rok <65 km >500 MWe >50 TJ/rok <15 km >20 MWe dla przemysłowych źródeł ciepła odpadowego >1600 TJ/rok <75 km >75 MWe >1000 TJ/rok <60 km >50 MWe >400 TJ/rok <25 km >50 MWe >100 TJ/rok <15 km >20 MWe 27

28 DZIĘKUJĘ 28

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 18.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, 20.5.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/195 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie na biało

Oszczędzanie na biało MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO N U M E R 4 ( 1 7 ) / 2 0 1 2 P R O D U K T I U S Ł U G I I P R O J E K T Y I R Y N E K Fot: URE TEMAT NUMERU RYNEK Oszczędzanie na biało Białe certyfikaty, czyli świadectwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo